Vergoedingenoverzicht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vergoedingenoverzicht"

Transcriptie

1 Vrgodingnovrzicht Bottn, spirn n gwrichtn Gnsmiddln uit d basisvrzkring 9 Bwgzorg 4 Orthopdisch gnskund 4 Ergothrapi 4 Pdicurzorg bij ruma of diabts 4 Votzorg voor vrzkrdn mt diabts 4 Buitnland Bst Doctors 5 Spodisnd zorg buitnland 5 Gnsmiddln n apothkbridingn buitn d basisvrzkring Mond n tandn (mondzorg) Tandarts/mondhygiënist, kaakchirurg n tandprothticus jongr dan 18 jaar Kronn, bruggn, inlays n implantatn jongr dan 18 jaar 11 Orthodonti (bugl) of scond opinion jongr dan 18 jaar Tandarts/mondhygiënist, kaakchirurg n tandprothticus 18 jaar n oudr Spodisnd farmacutisch zorg in ht buitnland Nit spodisnd zorg buitnland 5 Ovrnachtings- n vrvorskostn 5 Vrvorskostn na zorgbmiddling naar Blgië of Duitsland 5 5 Tandartskostn als gvolg van n ongval 10 Kaakchirurgi 11 Kunstgbit (proths) 11 Orthodonti (bugl) in bijzondr gvalln 12 Tandhlkundig zorg voor ghandicaptn 12 Vrvor vrzkrd n vrvor stofflijk ovrschot naar Ndrland Fysiothrapi n ofnthrapi Fysiothrapi n ofnthrapi jongr van 18 jaar Fysiothrapi n ofnthrapi 18 jaar n oudr Tandhlkundig zorg in bijzondr gvalln 12 Ogn n orn Audiologisch cntrum 12 Brilln n contactlnzn 12 Corrcti bovnoogldn 12 Bkknfysiothrapi 7 Huid Huidvrzorging 7 Hulpmiddln Hulpmiddln uit d basisvrzkring 8 Prsonnalarmring op mdisch Indicati 8 Plakstrips mammaproths 8 Pruik 8 Toupim of hoofdbdkking 8 Stunpssarium 8 Trans-thrapi voor d bhandling van incontinnti Mdicijnn (gnsmiddln) n ditprparatn Anticoncptiva 9 8 Corrcti oorstand 12 Hoortostl 13 Ooglasrn / lnsimplantati 13 Psychologisch zorg Psychologisch zorg 13 Psychiatrisch ziknhuisopnam 14 Sprkn n lzn Dyslxizorg 14 Logopdi 14 Stottrthrapi 14 Vrvor Ambulanc 15 Vrvor van zikn 15 1

2 Ziknhuis, bhandling n vrplging Astma Cntrum in Davos 16 Bhandling, ondrzok n oprati in ziknhuis Circumcisi (bsnijdnis) van man 16 Erflijkhidsondrzok n advis 16 Gasthuis 16 Mammaprint 16 Mchanisch badming 16 Mdisch spcialistisch zorg buitn ht ziknhuis Mdisch spcialistisch zorg in ht ziknhuis 16 Obsitasbhandling 16 Orgaantransplantati 17 Plastisch chirurgi 17 Rvalidati 17 Scond opinion 17 Strilisati 17 Thuisdialys 17 Vrplging thuis 17 Vrplging ziknhuis 17 Zlfstandig bhandlcntrum 18 Zwangr (wordn) / baby / kind Adoptikraamzorg 18 Bvalling zondr mdisch noodzaak 18 Bvalling mt mdisch noodzaak 18 In-vitro frtilisati (IVF) 18 Kraamzorg 19 Lactatikundig zorg Oncologiondrzok bij kindrn 19 Sprma invrizn 20 Vrloskundig zorg 20 Vitrificati (invrizn) van mnslijk iclln n mbryo s Vruchtbaarhidsbvordrnd bhandlingn 20 Ovrig Ditadvisring n vodingsvoorlichting 21 Hrstl n Balans 21 Hrstllingsoord 21 Hospic 21 Huisartsnzorg 21 Ktnzorg bij diabts 21 Kindropvang tot 12 jaar tijdns n na ziknhuisopnam oudr(s) Laboratorium- n röntgnondrzok 21 Lfstijltrainingn 21 Mantlzorgvrvanging 21 Stoppn-mt-roknprogramma 21 Thraputisch vakantikamp voor kindrn 22 Thraputisch vakantikamp voor ghandicaptn Trombosdinst 22 Vakantihotls/vaarvakantis 22 Collctiv aanvulling StudntnZorgvrzkring Buitnland: nit spodisnd zorg vanuit d Intrpolis Anticoncptiva voor vrzkrdn van 21 jaar n oudr HlloFysio D vrmld vrgodingn gldn uitsluitnd voor d door ons gcontractrd zorgvrlnrs. Wilt u wtn mt wlk zorgvrlnrs wij n contract hbbn? Gbruik dan d Zorgzokr op of bl En lijst mt d hoogt van d vrgodingn bij nit-gcontractrd zorgvrlnrs vindt u ook op onz wbsit of kunt u bij ons opvragn. Dit vrgodingnovrzicht is n samnvatting van d polisvoorwaardn waarbij d polisvoorwaardn altijd lidnd zijn. D voorwaardn voor vrgoding n d uitsluitingn zijn in dit ovrzicht nit volldig opgnomn. Raadplg daarom altijd d polisvoorwaardn op of bl

3 U vindt in ht vrgodingnovrzicht pr thma informati ovr d vrgodingn di wij btaln als u n mdisch bhandling nodig hbt. Gcontractrd zorgvrlnrs D vrmld vrgodingn in dit ovrzicht gldn voor door ons gcontractrd zorgvrlnrs. Kijk op of uw zorgvrlnr n contract mt ons hft. Nit-gcontractrd zorgvrlnr En zorgvrlnr mt wi wij gn afsprakn hbbn, is n nit-gcontractrd zorgvrlnr. U krijgt bij n nit-gcontractrd zorgvrlnr maximaal 80% van ht gmiddld door ons gcontractrd tarif vrgod. Mt uitzondring van paramdisch zorg, vrvor n gstlijk gzondhidszorg (GGZ). Hirvoor gldn andr, lagr vrgodingn. Dz vindt u in d polisvoorwaardn n op onz wbsit, Als u naar n nit-gcontractrd zorgvrlnr gaat, is ht dus vrstandig om dit van tvorn na t gaan. Lagr vrgoding bij n nit-gcontractrd ziknhuis Ziknhuiszorg wordt andrs ingkocht. Ht is moglijk dat wij n ziknhuis nit hbbn gcontractrd. Ook is ht moglijk dat wij n ziknhuis nit voor bpaald aandoningn hbbn gcontractrd. Laat u zich bhandln in n ziknhuis dat wij nit (voor di aandoning) hbbn gcontractrd? Dan vrgodn wij maximaal 80% van ht gmiddld door ons gcontractrd tarif. Ht ovrzicht mt wlk ziknhuizn wij n contract hbbn n voor wlk aandoningn vindt op Dat gldt uitraard ook voor d xact hoogt van d vrgodingn voor bpaald aandoningn bij nit gcontractrd ziknhuizn. Vrgodingnovrzicht is n samnvatting Ht vrgodingnovrzicht is n samnvatting van d vrzkringsvoorwaardn. D volldig omschrijving van d vrgodingn vindt u in d vrzkringsvoorwaardn. Dz kunt u downloadn vanaf of tlfonisch opvragn via d ZorgActif Lijn D vrzkringsvoorwaardn zijn altijd lidnd. Aanvullingn op vrgodingnovrzicht D collctiv aanvullingn StudntnZorgvrzkring vindt u op d laatst pagina s van ht ovrzicht. Kortingn op zorggrlatrd productn n dinstn Achtr ht vrgodingnovrzicht vindt u n ovrzicht mt kortingn op allrli zorggrlatrd productn n dinstn. Voor d volldig kortingnlijst kijkt u op Wat btknt dit icoon in ht vrgodingnovrzicht Op dz zorg uit d basisvrzkring is voor vrzkrdn van 18 jaar n oudr ht vrplicht ign risico n ht vntul door u gkozn vrijwillig ign risico van topassing. 3

4 Bottn, spirn n gwrichtn Intrpolis ZondrMr MrZkr ZondrZorgn Bwgzorg Consultn n of bhandlingn door bhandlaars di aangslotn zijn bij: ostopathi: Ndrlands Ostopathi Fdrati (NOF), Ndrlands Rgistr voor Ostopathi (NRO), Ndrlands Vrniging voor Ostopathi (NVO); chiropracti: Christlijk Chiropractorn Associati (CCA), Dutch Chiropractic Fdration (DCF), Ndrlands Chiropracti Associati (NCA), Stichting Chiropracti Ndrland (SCN); (ortho)manul thrapi: Ndrlands Vrniging van artsn voor OrthoManul Gnskund (NVOMG/ ROMG), Van Dixhoorn Vrniging voor Adm- n Ontspanningsthrapi (VDV), Vrniging van Manul Thraputn (VMT). Gn vrgoding Gn vrgoding 40,- pr dag tot 440,- pr prsoon pr jaar 40,- pr dag tot 640,- pr prsoon pr jaar Zi bwgzorg of bl naar Orthopdisch gnskund Diagnos n bhandling van aandoningn van uw bwgingsapparaat zondr dat u wordt goprrd door n orthopdisch gnskundig di is aangslotn bij d Vrniging Artsn voor Orthopdisch Gnskund (VAOG). Gn vrgoding Gn vrgoding 150,- pr prsoon pr jaar 300,- pr prsoon pr jaar Ergothrapi Advisring, instructi, training of bhandling door n rgothraput. tot 10 uur pr prsoon pr jaar tot 10 uur pr prsoon pr jaar Pdicurzorg bij ruma of diabts (Simm s 0) Gldt nit voor lt vrwijdrn of nagls knippn, tnzij mdisch. Gn vrgoding Gn vrgoding 23,- pr bhandling tot 138,- pr prsoon pr jaar Votzorg voor vrzkrdn mt diabts Bij matig vrhoogd of hoog risico op n diabtisch vot (ulcra). Simm s 1 n hogr door pdicur of podothraput. 4

5 Buitnland Bst Doctors IntrConsultation (scond opinion); AskThExprt (aanvullnd mdisch informati). Intrpolis Gn vrgoding ZondrMr MrZkr ZondrZorgn vrgoding Bl altijd d afdling Zorgbmiddling voor tostmming of zi Spodisnd zorg buitnland Zorg di nit uitgstld kan wordn tot na trugkr in uw woonland. Bl Eurocross Assistanc voor spodisnd hulp in ht buitnland: Ht tlfoonnummr staat ook op uw zorgpas Spodisnd farmacutisch zorg in ht buitnland, di nit vanuit d basisvrzkring vrgod wordt (gnsmiddln bij spodisnd zorg) Nit spodisnd zorg buitnland All zorg di uitgstld kan wordn tot na trugkr in uw woonland Ovrnachtings- n vrvorskostn Voor gzinsldn na zorgbmiddling naar Blgië of Duitsland Vrvorskostn na zorgbmiddling naar Blgië of Duitsland Bl altijd d ZorgActif Lijn voor tostmming Vrvor vrzkrd n vrvor stofflijk ovrschot naar Ndrland Rpatriëring. van ht Ndrlands tarif Gn vrgoding van ht Ndrlands tarif Zi d polisvoorwaardn Gn vrgoding Gn vrgoding Gn vrgoding van ht Ndrlands tarif Vanuit d aanvullnd vrzkring aanvulling tot kostprijs (gbruiklijk tarif in btrffnd land) voor bij aanngslotn vrblijf van maximaal 12 maandn 50,- pr prsoon pr jaar van ht Ndrlands tarif Zi d polisvoorwaardn Ovrnachtingskostn: 35,- pr dag voor ht gzin samn. Eign vrvor, opnbaar vrvor n taxi 0,31 pr kilomtr tot maximaal 700 kilomtr pr opnam Taxi, ign vrvor 0,31 pr kilomtr, opnbaar vrvor (2 klass)., Eurocross Assistanc mot u tostmming hbbn ggvn Bl Eurocross Assistanc: Ht tlfoonnummr staat ook op uw zorgpas 5

6 Jongr dan 18 JAAR Fysiothrapi n ofnthrapi Zi downloads voor d brochur Paramdisch Zorg Aandoning di staat op d door d ministr van VWS vastgstld lijst Zi bijlag 1 bij artikl 2.6 van ht Bsluit zorgvrzkring. Dz kunt u vindn in d brochur Paramdisch Zorg. Uw arts n/of fysiothraput stlt d aandoning vast. Intrpolis all bhandlingn ZondrMr MrZkr ZondrZorgn all bhandlingn Manul lymfdrainag bij rnstig lymfodm mag ook wordn uitgvord door n huidthraput in plaats van n fysiothraput. Aandoning di nit staat op d door d ministr van VWS vastgstld lijst Zi bijlag 1 bij artikl 2.6 van ht Bsluit zorgvrzkring. Dz kunt u vindn in d brochur Paramdisch Zorg. Uw arts n/ of fysiothraput stlt d aandoning vast. 18 jaar n oudr Fysiothrapi n ofnthrapi Zi downloads voor d brochur Paramdisch Zorg bhandling 1 tot n mt 18 pr diagnos Intrpolis bhandling 1 tot n mt 18 pr diagnos Vanuit aanvullnd vrzkring all bhandlingn vanaf d 19 bhandling (dus vrgoding samn) ZondrMr MrZkr ZondrZorgn 1 aandoning di staat op d door d ministr van VWS vastgstld lijst Zi bijlag 1 bij artikl 2.6 van ht Bsluit zorgvrzkring. Dz kunt u vindn in d brochur Paramdisch Zorg. Uw arts n/of fysiothraput stlt d aandoning vast. Manul lymfdrainag bij rnstig lymfodm mag ook wordn uitgvord door n huidthraput in plaats van n fysiothraput. vanaf 21 bhandling Bhandling 1 tot n mt 20 btaalt u zlf vanaf 21 bhandling Vanuit aanvullnd vrzkring 6 bhandlingn pr jaar Bhandling 7 tot n mt 20 btaalt u zlf vanaf 21 bhandling Vanuit aanvullnd vrzkring 12 bhandlingn pr jaar Bhandling 13 tot n mt 20 btaalt u zlf vanaf 21 bhandling Vanuit aanvullnd vrzkring 20 bhandlingn pr jaar of Als u d bhandlingn samn dlt: 24 bhandlingn pr jaar pr 2 prsonn 1 aandoning di nit staat op d door d ministr van VWS vastgstld lijst Zi Bijlag 1 bij artikl 2.6 van ht Bsluit zorgvrzkring. Dz kunt u vindn in d brochur Paramdisch Zorg. Uw arts n/of fysiothraput stlt d aandoning vast. Gn vrgoding 6 bhandlingn pr jaar 12 bhandlingn pr jaar of als u d bhandlingn samn dlt: 27 bhandlingn pr jaar Manul lymfdrainag bij rnstig lymfodm mag ook wordn uitgvord door n huidthraput in plaats van n fysiothraput. 24 bhandlingn pr jaar pr 2 prsonn 6

7 Fysiothrapi n ofnthrapi Zi downloads voor d brochur Paramdisch Zorg Intrpolis ZondrMr MrZkr ZondrZorgn Bkknfysiothrapi in vrband mt urin-incontinnti bhandling 1 tot n mt 9 bhandling 1 tot n mt 9 Vanuit aanvullnd vrzkring 6 bhandlingn pr jaar bhandling 1 tot n mt 9 Vanuit aanvullnd vrzkring 12 bhandlingn pr jaar of Als u d bhandlingn samn dlt: Vanuit d Intrpolis bhandling 1 tot n mt 9 Vanuit aanvullnd vrzkring 27 bhandlingn pr jaar 24 bhandlingn pr jaar pr 2 prsonn Bovngnomd vrgoding is alln van topassing als u last hbt van 1 aandoning! Hbt u mrdr aandoningn waarvoor u n fysiothraput/ofnthraput bzokt? Nm dan altijd contact op mt onz ZorgActif lijn Zij lggn u graag uit wat u krijgt vrgod. Huid Intrpolis ZondrMr MrZkr ZondrZorgn Huidvrzorging Door schoonhidsspcialist (ANBOS) of huidthraput. acnbhandling (in ht gzicht); camouflagthrapi; pilatibhandling n dfinitif pilrn mt flitslamp (IPL) voor vrouwn mt rnstig ontsirnd gzichtsbharing. (lasrpilati alln door n huidthraput) gn (cosmtisch) middln Gn vrgoding Gn vrgoding 300,- pr prsoon pr jaar 7

8 Hulpmiddln Zi downloads Hulpmiddln uit d basisvrzkring Vrgoding volgns d voorwaardn in ht Achma Rglmnt Hulpmiddln. (Ht ign risico is nit van topassing als u hulpmiddln in bruikln krijgt) Zi downloads Intrpolis Voor bpaald hulpmiddln mot u n aanvraag bij ons indinn. Er kan n maximal vrgoding of wttlijk ign bijdrag gldn. ZondrMr MrZkr ZondrZorgn Voor bpaald hulpmiddln mot u n aanvraag bij ons indinn. Er kan n maximal vrgoding of wttlijk ign bijdrag gldn. Prsonnalarmring op mdisch indicati Bl d ZorgActif Lijn aangvraagd bij d Hulpmiddlnlijn voor prsonnalarmringskastj Zi ht Achma Rglmnt Hulpmiddln op zorgactif/ downloads aangvraagd bij d Hulpmiddlnlijn voor prsonnalarmringskastj Zi ht Achma Rglmnt Hulpmiddln op zorgactif/downloads aangvraagd bij d Hulpmiddlnlijn voor prsonnalarmrings kastj Vanuit aanvullnd vrzkring voor abonnmntskostn van alarmringsystm Eurocross Assistanc Plakstrips mammaproths Gn vrgoding Gn vrgoding Pruik Voor n pruik gldt n ign bijdrag. 409,- pr pruik Zi ook Achma Rglmnt Hulpmiddln op zorgactif/ downloads 409,- pr pruik Zi ook Achma Rglmnt Hulpmiddln op zorgactif/downloads 484,50 pr pruik waarvan 409,- vanuit Intrpolis n 75,50 vanuit aanvullnd vrzkring Toupim of hoofdbdkking Bij haarvrlis (alopcia) of (tijdlijk) haarvrlis door chmothrapi of andr mdisch bhandling. Gn klassik mannlijk kaalhid. Stunpssarium Bij baarmodrvrzakking. Trans-thrapi voor d bhandling van incontinnti Vrgoding van d huurkostn. Gn vrgoding Gn vrgoding 150,-. 1x pr prsoon pr jaar Gn vrgoding Gn vrgoding Gn vrgoding Gn vrgoding alln bij n door ons gcontractrd lvrancir 8

9 Mdicijnn (gnsmiddln) n ditprparatn zi Intrpolis ZondrMr MrZkr ZondrZorgn Anticoncptiva Bijvoorbld d pil of n spiraaltj: tot 21 jaar Voor uitgbrid informati zi vrgoding volgns Achma Rglmnt Farmacutisch Zorg U btaalt zlf d wttlijk ign bijdrag. D bovnlimitprijs Gnsmiddlnvrgodingnsystm (GVS) dit vrschilt pr mdicijn. vrgoding volgns Achma Rglmnt Farmacutisch Zorg U btaalt zlf d wttlijk ign bijdrag. D bovnlimitprijs Gnsmiddlnvrgodingnsystm (GVS) dit vrschilt pr mdicijn. vrgoding volgns Achma Rglmnt Farmacutisch Zorg Vanuit d aanvullnd vrzkring vrgoding van wttlijk ign bijdrag (d bovnlimitprijs GVS) tot 1.000,-* pr prsoon pr jaar 21 jaar n oudr alln vrgoding bij mdisch noodzaak (ndomtrios of mnorragi) volgns Achma Rglmnt Farmacutisch Zorg alln vrgoding bij mdisch noodzaak (ndomtrios of mnorragi) volgns Achma Rglmnt Farmacutisch Zorg alln vrgoding bij mdisch noodzaak (ndomtrios of mnorragi) volgns Achma Rglmnt Farmacutisch Zorg vanuit d aanvullnd vrzkring U btaalt zlf d wttlijk ign bijdrag (d bovnlimitprijs GVS) dit vrschilt pr mdicijn alln vrgoding bij mdisch noodzaak (ndomtrios of mnorragi) volgns Achma Rglmnt Farmacutisch Zorg vanuit aanvullnd vrzkring n vrgoding van d wttlijk ign bijdrag (d bovnlimitprijs GVS) tot 1.000,-* pr prsoon pr jaar Gnsmiddln uit d basisvrzkring Voor uitgbrid informati zi vrgoding volgns ht Achma Rglmnt Farmacutisch Zorg U btaalt zlf d wttlijk ign bijdrag (d bovnlimitprijs GVS) dit vrschilt pr mdicijn vrgoding volgns ht Achma Rglmnt Farmacutisch Zorg U btaalt zlf d wttlijk ign bijdrag (d bovnlimitprijs GVS) dit vrschilt pr mdicijn vrgoding volgns Achma Rglmnt Farmacutisch Zorg Vanuit aanvullnd vrzkring vrgoding wttlijk ign bijdrag (d bovn- limitprijs GVS) tot 1.000,-* pr prsoon pr jaar * d vrgoding van d wttlijk ign bijdrag (ofwl d bovnlimitprijs GVS) is 1.000,- voor dz vrgodingn samn 9

10 Mdicijnn (gnsmiddln) n ditprparatn zi Intrpolis ZondrMr MrZkr ZondrZorgn Gnsmiddln n apothkbridingn di grgistrrd zijn, maar nit vanuit d basisvrzkring vrgod wordn Dz gnsmiddln motn op onz lijst mt nit-grgistrrd gnsmiddln n apothkbridingn staan in combinati mt aandoningn. Gn vrgoding Gn vrgoding 800,- pr prsoon pr jaar na tostmming van ons Zi Jongr dan 18 mt n Intrpolis, aanvullnd vrzkring ZondrMr, MrZkr of ZondrZorgn Mond n tandn (mondzorg) Zi voor mr informati nl/zorgactif/vrgodingmondzorg Zi downloads voor d brochur Mondzorg All bhandlingn door tandarts, mondhygiënist, kaakchirurg n tandprothticus Gn ggotn vullingn, kronn, bruggn, inlays n implantatn. Intrpolis ZondrMr MrZkr ZondrZorgn Kronn, bruggn, inlays n implantatn Door tandarts/kaakchirurg. Gn vrgoding 225,- pr prsoon pr jaar 450,- pr prsoon pr jaar Orthodonti (bugl) of scond opinion Door tandarts / orthodontist gn rparati, vrvanging bij schad n vrlis door ign schuld / nalatighid. Gn vrgoding Gn vrgoding 90% tot maximaal 2.000,- pr prsoon voor d ghl duur van d aanvullnd vrzkring 18 jaar n oudr mt GbitActif Mond n tandn (mondzorg) Zi voor mr informati nl/zorgactif/vrgodingmondzorg Zi downloads voor d brochur Mondzorg Intrpolis GbitActif ( 250,- ) GbitActif ( 500,-) GbitActif ( 1.000,-) GbitActif ( 1.250,-) A. Tandarts/mondhygiënist, kaakchirurg n tandprothticus Consultn (C-cods) n scond opinion; Mondhygiën (M-cods) vulling (V-cods); Trkkn tandn/kizn (H-cods). Gn vrgoding B. Ovrig bhandlingn Gn vrgoding 75% 75% 75% A B opgtld Gn vrgoding 250,- pr prsoon pr jaar 500,- pr prsoon pr jaar 1.000,- pr prsoon pr jaar 1.250,- pr prsoon pr jaar C. Wij vrgodn nit d kostn van: kuringsrapportn n tandhlkundig vrklaringn (C70, C75 n C76); n nit nagkomn afspraak (C90); uitwndig blkn tandn n kizn (E97, E98 n E00); mandibulair rpositiapparaat (MRA; n proths tgn snurkn) n d diagnostik n nazorg (G71, G72 n G73); orthodonti; abonnmntn; volldig narcos. Gn vrgoding Tandartskostn als gvolg van n ongval van 18 jaar n oudr Gn vrgoding ,- pr ongval wij motn u tostmming hbbn ggvn 10

11 Mond n tandn (mondzorg) Zi voor mr informati nl/zorgactif/vrgodingmondzorg Zi downloads voor d brochur Mondzorg Kaakchirurgi Gn parodontal chirurgi, tandhlkundig implantaat n ongcomplicrd xtracti. Intrpolis voor n aantal bhandlingn motn wij u tostmming hbbn ggvn. ZondrMr MrZkr ZondrZorgn Voor n aantal bhandlingn motn wij u tostmming hbbn ggvn. Kunstgbit (proths) Aanschaf uitnmbar volldig (immdiaat-, vrvangings- of ovrkappings) proths gmaakt door tandarts of tandprothticus. 75% wttlijk ign bijdrag 25% Wij motn u tostmming hbbn ggvn: als d kostn hogr zijn dan 575,- voor n bovn-proths; als d kostn hogr zijn dan 600,- voor n ondr-proths; als d kostn hogr zijn dan 1.230,- voor n volldig proths; bij vrvanging binnn d 5 jaar. 75% wttlijk ign bijdrag 25% Wij motn u tostmming hbbn ggvn: als d kostn hogr zijn dan 575,- voor n bovnproths; als d kostn hogr zijn dan 600,- voor n ondrproths; als d kostn hogr zijn dan 1.230,- voor n volldig proths; bij vrvanging binnn d 5 jaar. Rparrn of opniuw passnd makn (rbasn) van uitnmbar volldig (ovrkappings- of immdiaat) proths door tandarts of tandprothticus. Implantatn voor uitnmbar volldig proths bij rnstig ontwikklstoornis, groistoornis of vrworvn afwijking van ht tand-kaak-mondstlsl gmaakt door tandarts, kaakchirurg of Cntrum voor Bijzondr Tandhlkund. Wij motn u tostmming hbbn ggvn Wij motn u tostmming hbbn ggvn. Uitnmbar volldig proths op implantatn bij rnstig ontwikklstoornis, groistoornis of vrworvn afwijking van ht tand-kaakmondstlsl gmaakt door tandarts, tandprothticus of Cntrum voor Bijzondr Tandhlkund. wttlijk ign bijdrag 125,- pr bovn- of ondrkaak Wij motn u tostmming hbbn ggvn. wttlijk ign bijdrag 125,- pr bovn- of ondrkaak Wij motn u tostmming hbbn ggvn. 11

12 Mond n tandn (mondzorg) Zi voor mr informati nl/zorgactif/vrgodingmondzorg Zi downloads voor d brochur Mondzorg Orthodonti (bugl) in bijzondr gvalln Bij rnstig ontwikklstoornis, groistoornis of vrworvn afwijking van ht tand-kaak-mondstlsl. Gn rparati, vrvanging bij schad n vrlis door ign schuld/nalatighid. Intrpolis Wij motn u tostmming hbbn ggvn. ZondrMr MrZkr ZondrZorgn Wij motn u tostmming hbbn ggvn. Tandhlkundig zorg voor ghandicaptn Uw tandarts wt of u in aanmrking komt voor d vrgoding. Tandhlkundig zorg in bijzondr gvalln Uw tandarts wt of u in aanmrking komt voor d vrgoding., als r gn rcht op vrgoding is vanuit AWBZ. Wij motn u tostmming hbbn ggvn.. In sommig gvalln gldt n wttlijk ign bijdrag. Wij motn u tostmming hbbn ggvn., als r gn rcht op vrgoding is vanuit AWBZ. Wij motn u tostmming hbbn ggvn.. In sommig gvalln gldt n wttlijk ign bijdrag. Wij motn u tostmming hbbn ggvn. Ogn n orn Zi ook ht Rglmnt Hulpmiddln op Audiologisch cntrum Intrpolis ZondrMr MrZkr ZondrZorgn Brilln n contactlnzn Gn vrgoding Gn vrgoding Wl kortingsrgling: Ey Wish Gronvld: bij Ey Wish Gronvld krijgt u 60,- korting op n complt nklvoudig bril of 15% korting op contactlnzn n tobhorn. Spcsavrs: bij Spcsavrs krijgt u 20% korting op n complt (zonn)bril, of 1 maand gratis contactlnzn. Corrcti bovnoogldn Mt mdisch indicati. Corrcti oorstand Tot 18 jaar. Gn vrgoding Gn vrgoding alln bij door ons gcontractrd zorgvrlnrs Gn vrgoding Gn vrgoding 100 % alln bij door ons gcontractrd zorgvrlnrs 12

13 Ogn n orn Zi ook ht Rglmnt Hulpmiddln op Hoortostl Intrpolis 75% wttlijk ign bijdrag 25% Zi ook ht Rglmnt Hulpmiddln op zorgactif/ downloads ZondrMr MrZkr ZondrZorgn 75% wttlijk ign bijdrag 25% Zi ook ht Rglmnt Hulpmiddln op Ooglasrn / lnsimplantati U btaalt mrkostn nit-standaard lns Vrgoding alln bij bhandling bij n door rfractichirurg di is grgistrrd bij ht Ndrlands Ooghlkundig Gnootschap (NOG). Gn vrgoding Gn vrgoding 500,- pr prsoon voor d ghl duur van d aanvullnd vrzkring ZondrZorgn. Psychologisch zorg Gnralistisch Basis GGZ vanwg nit-complx psychisch stoornis Hoofdbhandlaar is klinisch psycholoog, gzondhidszorgpsycholoog, psychiatr, psychothraput, vrplgkundig spcialist, orthopdagoog-gnralist (NVO), kindrn/of jugdpsycholoog (NIP). Intrpolis ZondrMr MrZkr ZondrZorgn Gn vrgoding voor bhandling voor: aanpassingsstoornissn, wrk- n rlatiproblmn, psychisch klachtn zondr psychisch stoornis n psychologisch intrvntis. Nit klinisch gspcialisrd GGZ vanwg complx psychisch stoornis (twdlijns GGZ) Hoofdbhandlaar is: psychiatr, GGZ instlling, klinisch psycholoog of psychothraput. Gn vrgoding voor bhandling voor aanpassingsstoornissn, wrk- n rlatiproblmn, psychisch klachtn zondr psychisch stoornis n psychologisch intrvntis. 13

14 Psychologisch zorg Psychiatrisch ziknhuisopnam Opnam in GGZ-instlling (psychiatrisch univrsititsklinik, psychiatrisch ziknhuis of psychiatrisch afdling van n ziknhuis) Hoofdbhandlaar: psychiatr, klinisch psycholoog, psychothraput of n gzondhidszorgpsycholoog in n MDO-constructi. Intrpolis ZondrMr MrZkr ZondrZorgn Gn bhandling voor aanpassingsstoornissn, wrk- n rlatiproblmn, psychisch klachtn zondr psychisch stoornis n psychologisch intrvntis. Sprkn n lzn Dyslxizorg (Diagnos n bhandling van rnstig dyslxi). Voor 7 tot n mt 12 jarig kindrn. Intrpolis ZondrMr MrZkr ZondrZorgn Conform protocol Dyslxi Diagnos n Bhandling. Zi downloads of bl onz Klantnsrvic Logopdi Gn dyslxi of taalontwikklingsstoornis. Mr informati in d brochur Paramdisch Zorg (zi zorgactif/downloads) Stottrthrapi Bij n logopdist. Volgns mthod Dl Frro, Hausdörfr, BOMA n McGuir. Gn vrgoding Gn vrgoding 225,- pr prsoon voor d ghl duur van d aanvullnd vrzkring. 450,- pr prsoon voor d ghl duur van d aanvullnd vrzkring. 14

15 Vrvor Zi downloads voor d brochur Vrvor Ambulanc Vrvor van zikn Mt ht opnbaar vrvor, ign auto of (mrprsoons) taxivrvor bij: nirdialys oncologisch bhandling mt radio/ chmothrapi; visul handicap; zondr bgliding j nit kunnn vrplaatsn of rolstolafhanklijk zijn. Intrpolis tot 200 kilomtr nkl ris: Eign vrvor 0,31 pr kilomtr; Opnbaar vrvor (2 klass) ; (mrprsoons) taxivrvor. Wij motn u tostmming hbbn ggvn ZondrMr MrZkr ZondrZorgn tot 200 kilomtr nkl ris: Eign vrvor 0,31 pr kilomtr; Opnbaar vrvor (2 klass) ; (mrprsoons) taxivrvor. Wij motn u tostmming hbbn ggvn U btaalt n wttlijk ign bijdrag van 96,- pr prsoon Bl altijd d ZorgActif Lijn voor tostmming U btaalt n wttlijk ign bijdrag van 96,- pr prsoon Mt ign vrvor of (mrprsoons) taxivrvor bij andr mdisch indicatis waardoor u gn gbruik kunt makn van ht opnbaar vrvor. Gn vrgoding Gn vrgoding Tot 200 kilomtr nkl ris n bij grnsovrschrijding tot 55 kilomtr ovr d grns: ign vrvor 0,31 pr kilomtr; (mrprsoons) taxivrvor. U btaalt zlf 96,- pr jaar. D total vrgoding is maximaal 1.000,- pr prsoon pr jaar. Bl altijd d ZorgActif Lijn voor tostmming Wij motn u tostmming hbbn ggvn. 15

16 Ziknhuis, bhandling n vrplging Astma Cntrum in Davos Bhandling, ondrzok n oprati in ziknhuis Intrpolis Wij motn u tostmming hbbn ggvn. Wij motn u tostmming hbbn ggvn. ZondrMr MrZkr ZondrZorgn Wij motn u tostmming hbbn ggvn. Wij motn u tostmming hbbn ggvn. Circumcisi (bsnijdnis) van man Mt rligiuz grondn Gn vrgoding Gn vrgoding 250,- alln bij n door ons gcontractrd zorgvrlnr Mt mdisch indicati Gn vrgoding vrgoding Erflijkhidsondrzok n -advis Gasthuis uw ovrnachtingskostn in n gasthuis bij poliklinisch bhandlcyclus ovrnachtings- n vrvorskostn van uw gzinsldn bij n ziknhuisopnam, gn psychiatrisch ziknhuis Gn vrgoding Gn vrgoding 35,- pr prsoon pr dag (Enkl) is huis-ziknhuis is minimaal 50 kilomtr n bij grnsovrschrijding tot 55 kilomtr ovr d grns: 35,- pr dag tot 500,- pr jaar voor all gzinsldn samn; ign auto of taxi 0,31 pr kilomtr of opnbaar vrvor (twd klass). Mammaprint Gn vrgoding alln bij laboratorium Agndia Mchanisch badming Mdisch spcialistisch zorg buitn ht ziknhuis (xtramuraal) Bl afdling Zorgbmiddling of zi zorgactif/zorgbmiddling Mdisch spcialistisch zorg in ht ziknhuis (poliklinisch) Bl afdling Zorgbmiddling of zi zorgactif/zorgbmiddling Bij plastisch chirurgi n kaakchirurgi motn wij u tostmming hbbn ggvn. Bij plastisch chirurgi n kaakchirurgi motn wij u tostmming hbbn ggvn. Obsitasbhandling Gdragsvrandringsprogramma. BMI mot glijk of hogr zijn dan 40. Gn vrgoding Gn vrgoding Alln bij Santrion: 750,- pr prsoon voor d ghl duur van d aanvullnd vrzkring wij motn u tostmming hbbn ggvn 16

17 Ziknhuis, bhandling n vrplging Orgaantransplantati In ziknhuis of zlfstandig bhandlcntrum. Intrpolis in ziknhuis ZondrMr MrZkr ZondrZorgn in ziknhuis Ziknhuisvrplging van prsoon di orgaan hft afgstaan (donor). Plastisch chirurgi Mt mdisch indicati. Zoals borstproths na borstamputati. Gn vrgoding bij borstvrgroting, opratif vrwijdrn borstproths zondr mdisch noodzaak, liposucti van buik, corrcti bovnoogldn n oorstand. 3 maandn, bij lvrtransplantati 6 maandn Wij motn u tostmming hbbn ggvn. 3 maandn, bij lvrtransplantati 6 maandn Wij motn u tostmming hbbn ggvn. Rvalidati Mdisch spcialistisch of griatrisch rvalidati. Scond opinion Voor zorg uit basisvrzkring. Strilisati Gn hrstloprati. Gn vrgoding Gn vrgoding alln bij n door ons gcontractrd zorgvrlnr Thuisdialys Vrplging thuis Buitn ht ziknhuis/xtramuraal. Gn thuisbadming of vrlichtnd zorg bij trminal patiëntn (palliativ zorg). Wij motn u tostmming hbbn ggvn. Wij motn u tostmming hbbn ggvn. Vrplging ziknhuis Mdisch spcialistisch- n kaakchirurgisch zorg. Bl afdling Zorgbmiddling of zi zorgactif/zorgbmiddling Bij plastisch chirurgi n kaakchirurgi motn wij u tostmming hbbn ggvn. Bij plastisch chirurgi n kaakchirurgi motn wij u tostmming hbbn ggvn. 17

18 Ziknhuis, bhandling n vrplging Zlfstandig bhandlcntrum Bl afdling Zorgbmiddling of zi zorgactif/zorgbmiddling Intrpolis Bij plastisch chirurgi n kaakchirurgi motn wij u na tostmming hbbn ggvn van ons. ZondrMr MrZkr ZondrZorgn Bij plastisch chirurgi n kaakchirurgi motn wij u na tostmming hbbn ggvn van ons. Zwangr (wordn) / baby / kind Zi voor mr informati Zi downloads voor d brochur Zwangrschap n gboort Intrpolis ZondrMr MrZkr ZondrZorgn Adoptikraamzorg Bij n kind jongr dan 12 maandn. óf mdisch scrning bij adopti. Gn vrgoding Gn vrgoding 10 uur pr adoptikind of 300,- pr adoptikind Bvalling zondr mdisch noodzaak Thuisbvalling. Poliklinisch bvalling in ziknhuis of gboortcntrum op ign vrzok. Bvalling mt mdisch noodzaak Poliklinisch bvalling Klinisch bvalling (mrdaags vrblijf in ziknhuis) In-vitro frtilisati (IVF) En vruchtbaarhidsbhandling. 200,- Voor gbruik vrloskamr rstbdrag is wttlijk ign bijdrag van topassing. rst 3 pogingn pr t ralisrn zwangrschap. Gnsmiddln volgns GVS voor rst 3 pogingn. Voor bhandling in ht buitnland motn wij u tostmming hbbn ggvn. vanuit Intrpolis 200,- voor gbruik vrloskamr rstbdrag is wttlijk ign bijdrag Vanuit aanvullnd vrzkring vrgoding van wttlijk ign bijdrag rst 3 pogingn pr t ralisrn zwangrschap. Gnsmiddln volgns GVS voor rst 3 pogingn. Voor bhandling in ht buitnland motn wij u tostmming hbbn ggvn. 18

19 Zwangr (wordn) / baby / kind Intrpolis ZondrMr MrZkr ZondrZorgn Kraamzorg Thuis. Ht aantal urn wordt bpaald aan d hand van Landlijk Indicatiprotocol Kraamzorg. U btaalt zlf d wttlijk ign bijdrag van 4,10 pr uur. U btaalt zlf d wttlijk ign bijdrag van 4,10 pr uur. Vanuit aanvullnd vrzkring vrgoding van wttlijk ign bijdrag van 4,10 pr uur voor 24 uur kraamzorg pr zwangrschap. In ziknhuis mt mdisch indicati. In ziknhuis of in n gboort- of kraamcntrum zondr mdisch indicati. voor 10 dagn U btaalt zlf: d wttlijk ign bijdrag van 33,- pr (opnam)dag ( 16,50 voor d modr n 16,50 voor ht kind) n ht bdrag hogr dan 233,- pr dag ( 116,50 voor d modr n 116,50 voor ht kind) als ht ziknhuis of ht gboortof kraamcntrum dat in rkning brngt. voor 10 dagn U btaalt zlf: d wttlijk ign bijdrag van 33,- pr (opnam)dag ( 16,50 voor d modr n 16,50 voor ht kind) n ht bdrag hogr dan 233,- pr dag ( 116,50 voor d modr n 116,50 voor ht kind) als ht ziknhuis of ht gboort- of kraamcntrum dat in rkning brngt. Partusassistnti Kraamhulp assistrt vrloskundig bij thuisbvalling U btaalt zlf d wttlijk ign bijdrag van 4,10 pr uur. U btaalt zlf d wttlijk ign bijdrag van 4,10 pr uur. Vanuit aanvullnd vrzkring vrgoding van ht wttlijk ign bijdrag van 4,10 pr uur. Uitgstld kraamzorg mt mdisch indicati Gn vrgoding 15 uur pr zwangrschap. Alln vrgoding bij n door ons gcontractrd kraamcntrum. Lactatikundig zorg Voor hulp n advis bij borstvodingsproblmn. Gn vrgoding Gn vrgoding 80,- pr prsoon pr jaar Oncologiondrzok bij kindrn Ondrzok naar kankr. alln bij Stichting Kindroncologi Ndrland (SKION) alln bij Stichting Kindroncologi Ndrland (SKION) 19

20 Zwangr (wordn) / baby / kind Prnatal scrning counslling (advisgsprk) structurl choscopisch ondrzok (20-wkn cho) Combinatitst (nkplooimting mt blodondrzok); Tot 36 jaar mt mdisch indicati. Intrpolis ZondrMr MrZkr ZondrZorgn 36 jaar of oudr. Sprma invrizn Vrloskundig zorg Vitrificati (invrizn) van mnslijk iclln n mbryo s Vruchtbaarhidsbvordrnd bhandlingn gn IVF Voor bhandling in ht buitnland motn wij u tostmming hbbn ggvn. Voor bhandling in ht buitnland motn wij u tostmming hbbn ggvn. 20

21 Ovrig Ditadvisring n vodingsvoorlichting Ditadvis door diëtist (op mdisch indicati). Intrpolis 3 uur pr prsoon pr jaar ZondrMr MrZkr ZondrZorgn 3 uur pr prsoon pr jaar Gn vrgoding voor vodingsvoorlichting. Hrstl n Balans Rvalidatiprogramma voor x-kankrpatiëntn. Hrstllingsoord Gn psychosomatisch zorg n gn ign bijdrag AWBZ Gn vrgoding Gn vrgoding 1.000,- pr prsoon voor d ghl duur van d aanvullnd vrzkring. Alln bij n door ons gcontractrd hrstllingsoord 50,- pr dag tot 28 dagn pr prsoon pr jaar. Wij motn u tostmming hbbn ggvn. Hospic Gn vrgoding Gn vrgoding 40,- pr dag tot 3.600,- Huisartsnzorg Ktnzorg bij diabts mllitus typ 2 (voor vrzkrdn van 18 jaar n oudr) n COPD alln bij n door ons gcontractrd zorggropn vanuit Intrpolis alln bij n door ons gcontractrd zorggropn vanuit Intrpolis Kindropvang tot 12 jaar tijdns n na ziknhuisopnam oudr(s) Gn opnam in psychiatrisch ziknhuis n uitbriding van ht aantal urn bij n kindrdagvrblijf. Gn vrgoding Gn vrgoding Vanaf d 3d dag van d ziknhuisopnam tot n mt d 3d dag na ht ontslag tot 50 uur pr wk aan huis. Alln bij n door ons gcontractrd instlling voor kindropvang. Laboratorium- n röntgnondrzok Op voorschrift van n huisarts of mdisch spcialist. Wij motn u tostmming hbbn ggvn. Lfstijltrainingn Basistraining voor hartpatiëntn, whiplashpatiëntn n mnsn mt strss n burnout grlatrd klachtn. Mantlzorgvrvanging Voor ghandicaptn n chronisch zikn bij afwzighid famili/vrindn (mantlzorg). Gn vrgoding Gn vrgoding Alln bij Lfstijl Training & Coaching (LTC) in Dalfsn 1.000,- pr prsoon pr jaar Alln bij stichting Handn-in-huis ( ). 21 dagn pr prsoon pr jaar. Stoppn-mt-roknprogramma 1x pr prsoon pr jaar 1x pr prsoon pr jaar 21

22 Ovrig Intrpolis ZondrMr MrZkr ZondrZorgn Thraputisch vakantikamp voor kindrn Bij Stichting Lkkr Vl, Stichting d Luchtballon, Diabts Jugdvrniging Ndrland, Stichting Kindroncologisch Vakantikampn, Stichting d Str, Ndrlands Hartstichting, Bas van d Goor Foundation. Thraputisch vakantikamp voor ghandicaptn Gn vrgoding Gn vrgoding 150,- pr prsoon pr jaar Gn vrgoding Gn vrgoding 150,- pr prsoon pr jaar Trombosdinst Vakantihotls in Wzp n Rhdn (Rod Kruis) of vaarvakantis (Rod Kruis of Zonnblom) n d Rod Kruis Bungalow in Somrn Voor ghandicaptn n chronisch zikn. Gn vrgoding Gn vrgoding 25% vrgoding Collctiv aanvulling StudntnZorgvrzkring Buitnland: nit spodisnd zorg vanuit d Intrpolis Anticoncptiva voor vrzkrdn van 21 jaar n oudr Bijvoorbld d pil of n spiraaltj. HlloFysio Onlin fysiothrapi bhandling voor n bprkt aantal aandoningn zoals CANS n lag rugklachtn. Zi Vrgoding Aanvulling tot kostprijs, bij vrblijf van maximaal 12 maandn. voor vrzkrdn mt ZondrMr. U btaalt zlf d wttlijk ign bijdrag (d bovnlimitprijs GVS). Dit vrschilt pr mdicijn. Wij vrgodn 1 onlin bhandlingstrajct van HlloFysio pr prsoon pr jaar. Ht trajct bstaat uit 1 onlin intak waar n bhandlplan uit voortkomt, 2 zittingn op afstand, 2 -consultn n d togang tot onlin ofningn uit ht bhandlplan. 22

23 Kortingn Hir vindt u n aantal kortingn op zorggrlatrd productn n dinstn. Op staat n actul n volldig ovrzicht. Kortingn zijn van topassing als u n aanvullnd zorgvrzkring hbt. Brilln n lnzn Ey Wish Gronvld: bij Ey Wish Gronvld 60,- korting op n complt nklvoudig bril of 15% korting op contactlnzn n tobhorn. Spcsavrs: bij Spcsavrs 20% korting op n complt (zonn)bril of 1 maand gratis contactlnzn. Ooglasrn / lnsimplantati VisionClinics: bij VisionClinics 10% korting op d tarivn voor n volldig ooglasrbhandling of lnsimplantati. Eyscan: bij Eyscan 15% korting op d tarivn van Eyscan voor n volldig ooglasrbhandling of lnsimplantati. Oogklinik Huvlrug: bij Oogklinik Huvlrug 10% korting op d tarivn voor n volldig ooglasrbhandling of lnsimplantati. Sportn bij halth cntr Achma Halth Cntrs: 20% korting op n pakkt naar kuz (afvalln & afblijvn, flx, fit & vitaal, in balans) bij 1 van d Achma Halth Cntrs. En u btaalt gn inschrijfkostn. Prsonnalarmring EuroCross Assistanc. Kist u voor Eurocross Prsonnalarmring, dan bschikt u thuis ovr d juist apparatuur. 20% korting op d huurkostn. 20% korting op abonnmntskostn. 25% korting op d nmalig administratikostn. 25% korting op d plaatsingskostn. 23

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 1 kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1047311 Wildmors, Chantal SAM-MO Erik Livrs ONDERWERP Tarivnvrordning sportaccommodatis 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: Vaststlln

Nadere informatie

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar Activoorwaardn: Ontvang Toon van Enco mt gratis installati, i.c.m. Garantiprijs Enco Ecostroom n gas 3 jaar 1. Dz acti wordt gorganisrd door Enco Rtail B.V., gvstigd t Rottrdam aan d Martn Mswg 5, hirna

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 3 kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Rchtsbijstandvrzkring Ht kan hoog oplopn En uit d hand glopn ruzi mt d burn. En conflict mt uw wrkgvr. En lvrancir di zijn blofts nit waar kan makn. En huisbaas di ht nit zo nauw nmt mt ht ondrhoud van

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Eneco HollandseWind 4 jaar 2 e kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particuliere klanten

Eneco HollandseWind 4 jaar 2 e kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particuliere klanten Enco HollandsWind 4 jaar 2 kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particulir klantn Wat is HollandsWind? Enco HollandsWind is lktrisch nrgi, duurzaam opgwkt door windturbins in Ndrlands windparkn. Mt uw kuz voor

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

de nationale E-bike verzekering

de nationale E-bike verzekering Ht comfort gaat altijd door mt d national E-bik vrzkring D spcial n voordlig vrzkring voor all lktrisch trapondrstund fitsn Dri, vir of vijf ar vrzkrd tgn difstal of cascoschad (incl. difstal) voor n nmalig

Nadere informatie

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier Aanvraag Bijzondr Bijstand Inlichtingnformulir All bdragn motn in uro ( ) wordn vrmld Bhornd bij aanvraag: Nummr: Datum: 1 Prsoonsggvns Sofinr./burgrsrvicnr. Achtrnaam Voorvogsl Voornamn (1 voluit) Gslacht

Nadere informatie

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

Eneco HollandseWind en AardGas 4 jaar

Eneco HollandseWind en AardGas 4 jaar Enco HollandsWind n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd

Nadere informatie

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg Budgtplan Prsoonsgbondn budgt AWBZ Vrgodingsrgling prsoonlijk zorg 1. Mijn prsoonlijk ggvns Achtrnaam aanvragr: Gboortdatum: BSN: - - 2. Mijn indicati Ik bn gïndicrd voor vrblijf. Mijn indicati is ZZP

Nadere informatie

HollandseWind en AardGas 3 jaar

HollandseWind en AardGas 3 jaar HollandsWind n AardGas 3 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m3 Lvrings- n ntwrkkostn Enco HollandsWind

Nadere informatie

HollandseWind en AardGas 1 jaar

HollandseWind en AardGas 1 jaar HollandsWind n AardGas 1 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m3 Lvrings- n ntwrkkostn Enco HollandsWind

Nadere informatie

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam Joods S.G.Maimonids 1 oktobr 2015 Amstrdam Examnrglmnt MAVO 2015-2016. D dirctur van d Joods Scholngmnschap Maimonids t Amstrdam, daarto gmandatrd door ht bstuur van d Stichting Joods Scholngmnschap J.B.O.,

Nadere informatie

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Corrctivoorschrift VWO 008 tijdvak wiskund B Ht corrctivoorschrift bstaat uit: Rgls voor d boordling Algmn rgls 3 Vakspcifik rgls 4 Boordlingsmodl 5 Inzndn scors Rgls voor d boordling Ht wrk van d kandidatn

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

Schadeformulier Reisverzekering

Schadeformulier Reisverzekering Schadformulir Risvrzkring Om uw schad snllr t kunnn bhandln vragn wij u: - ht formulir zo volldig n duidlijk moglijk in t vulln - rlvant bijlagn zoals originl bwijsstukkn n nota s m t sturn. Hft u ruimtgbrk?

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget AWBZ Informatiebulletin voor de budgethouders (december 2008)

Persoonsgebonden budget AWBZ Informatiebulletin voor de budgethouders (december 2008) Prsoonsgbondn budgt AWBZ Informatibulltin voor d budgthoudrs (dcmbr 2008) In dit informatibulltin wordt u gïnformrd ovr d volgnd ondrwrpn: 1. Tarivn 2009 2. Eign bijdrag 3. Ondrstunnd n activrnd bgliding

Nadere informatie

Baderie Almere 50+ TOERNOOI

Baderie Almere 50+ TOERNOOI Badri Almr 50+ TOERNOOI 1 novmbr 2014 n 2 novmbr 2014 Hir had uw advrtnti kunnn staan. Info: info@bv-almr.nl Plaats: Evnt: Bowling Vrniging Almr organisrt op Zatrdag 1 Novmbr n Zondag 2 Novmbr 2014 Badri

Nadere informatie

Informatiebulletin Uw PGB-AWBZ in 2012

Informatiebulletin Uw PGB-AWBZ in 2012 Informatibulltin Uw PGB-AWBZ in 2012 In dit informatibulltin wordt u gïnformrd ovr d volgnd ondrwrpn: 1 Tarivn 2012 2 Eign bijdrag 3 Apart bankrkning 4 Gn contant btalingn 5 Bmiddlingskostn 6 Vrgodingnlijst

Nadere informatie

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen Inbodlwaardmtr www.raal.nl Audio-, visul- n computrapparatuur Hirondr valln: all bld-, gluids-, ontvang- n zndapparatuur; all soortn computrapparatuur (incl. splcomputrs); all bij bovnstaand apparatuur

Nadere informatie

Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en de Nederlandse Kankerregistratie (NKR)

Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) 1 Basiscursus Oncologi 2015 Ht Intgraal Kankrcntrum Ndrland (IKNL) n d Ndrlands Kankrrgistrati (NKR) Prof. dr. V. Lmmns Hoofd Afdling Ondrzok IKNL Maart 2015 V i a B l d K o p t k s t n 2 2 Kankr in Ndrland

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD. Definities. Doel van de Seniorenregeling. Informatieverstrekking. Financiering.

REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD. Definities. Doel van de Seniorenregeling. Informatieverstrekking. Financiering. REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD Dfinitis Dol van d Sniornrgli Informativrstrkki Financiri Prmigrondslag Prmihffi Hoogt n dclarati van d vrgodi Priodik totsi van d dclarati Dinstn tijdns gbruikmaki

Nadere informatie

Aanvraag Vervoerdersaansprakelijkheid

Aanvraag Vervoerdersaansprakelijkheid Aanvraag Vrvordrsaanspraklijkhid Tussnprsoon Tussnprsoonnummr Aanvraag Offrt Wijziging ondr polisnummr Is r rds mt REAAL Vrzkringn ovr dz aanvraag/mutati ovrlg gwst N Ja, (naam accptant) Ingangs-/wijzigingsdatum

Nadere informatie

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n En wat gaan w don? 30/6 30/6 04/07: Muzik n dans Zingn mt K3, dansn mt mvrouw d pauw, springn tot w r bij nr valln, bwgn, luistrn naar mooi muzikal sprookjs n vrtlln, fantasrn, musicals makn,... Vakantiwrking

Nadere informatie

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit 2 Rijbwijsbzit Tabl. Vrdling van prsonn volgns rijbwijsbzit Cumulativ Cumulativ RYBEWYS Frquncy Prcnt Frquncy Prcnt ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ja 50.3 67.7 50.3 67.7 nn 243.739

Nadere informatie

Aanvraag Bedrijven Totaalplan

Aanvraag Bedrijven Totaalplan Aanvraag Bdrijvn Totaalplan Tussnprsoon Tussnprsoonnummr Aanvraag Offrt Wijziging ondr polisnummr Is r rds mt REAAL Vrzkringn ovr dz aanvraag/mutati ovrlg gwst N Ja, (naam accptant) Contractsduur 5 jaar

Nadere informatie

BESCHRIJVING PROCEDURE

BESCHRIJVING PROCEDURE Wrkinstructi : HSEW Blz. : 1 van 7 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 BESCHRIJVING PROCEDURE 3.1 Introducti 3.2 Vrpakking radioactiv matrialn 3.2.1 Radioactif bsmtt installati-ondrdln 3.2.2 Radioactif afval: 3.2.3

Nadere informatie

Tarieven 2013/2014. Tarieven. e 2.300,- e 1.375,- 2 dagdelen. e 3.200,- e 1.850,- Hele dag. e 1.725,- e 1.025,- 2 dagdelen. e 2.

Tarieven 2013/2014. Tarieven. e 2.300,- e 1.375,- 2 dagdelen. e 3.200,- e 1.850,- Hele dag. e 1.725,- e 1.025,- 2 dagdelen. e 2. Tarivn 2013/2014 A Rabobank Zaal (850 stoln) Wgnr Mdia Zaal (300 stoln) 2 dagdln 2.300,- 1.375,- Hl dag 3.200,- 1.850,- 2 dagdln 1.725,- 1.025,- Hl dag 2.400,- 1.375,- 2 dagdln 1.150,- 675,- Hl dag 1.600,-

Nadere informatie

Derde editie. onderbouw

Derde editie. onderbouw r z j i w mthod Drd diti ondrbouw ir! la f t m d o h t En m municrn mt n m Motivrn n lrn co modrn n h sc ti ak pr op t ch mthod gri Drd diti ondrbouw D mthod is vrdr ontwikkld n aangpast. Dat is t zin

Nadere informatie

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST KALENDER VOOR ADVENT EN KERST Modrs van Jzus Tamar Rachab Ruth Batsba Maria 27 NOVEMBER 1 JANUARI 2011 Stunpunt Liturgi Dputatn Krkmuzik n Dputatn Erdinst Kon. Wilhlminalaan 3-5 3818 HN Amrsfoort t. 033-4569892

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

eindejaarsbericht 2015

eindejaarsbericht 2015 IndjaarsbrIcHt 2015 WrkkostnrglIng Bnut d vrij ruimt volldig in 2015 n g a d t s f n j Fi l o v s c c u s n n! r a a j w niu m van ff Ht ta toor Ho namns antskan t n u o c ac InvstrIngsaftrk Plan uw invstringn

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, D dn vn d gmntrd vn Hrmmrmr Postbus 50 1 30 AG Hoofddorp Bzokdrs: Rdhuispin 1 Hoofddorp Tfoon 0900 15 Tfx 03 563 95 50 custr Mtschppijk n Economisch Ontwikking Contctprsoon RO b Kouwn hovn Doorkisnummr

Nadere informatie

Duco verhoogt uw EPA label!

Duco verhoogt uw EPA label! Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Duco vrhoogt uw EPA labl! W inspir at www.duco.u NATUURLIJKE VENTILATIE Vntilati vraagt om n aalconcpt! Vrbtring van vntilati n vrmindring van

Nadere informatie

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al????

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al???? EXAMENOPGAVEN KADER Ga naar www.xamnbundl.nl Do daar d quickscan voor wiskund Ho vr bn j al???? BOSLOOP (KB 2005 1 tijdvak) En atltikvrniging hft n bosloop gorganisrd. Er zijn dri afstandn uitgzt: 2300

Nadere informatie

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders.

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders. UIT DE SCHOOL GEKLAPT NUMMER 2 Dondrdag 18 sptmbr 2014 En uitgav van katholik basisschool D Kindrarck. Dz wordt ns in d tw wkn vrstuurd aan all oudrs. DE KOP IS ER AF Wat n zindrnd n inspirrnd bgin van

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19 Informatigids 2O14 Wlkom Elk lrling in grop 8 van d basisschool mot n hl blangrijk kuz makn. Naar wlk school ga j hirna? En naar wlk ondrwijssoort? Vl lrlingn vindn ht bst lastig om t kizn. Daarom willn

Nadere informatie

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam Woon/Zorgcomplx Schinklhavn Amstrdam Schinklhavn btrft d planontwikkling voor n woonzorggbouw van totaal 8235 m2 bruto vloropprvlakt in Amstrdam Zuid. D bouwvoorbriding is afgrond voor ht zorggbouw Schinklhavn

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

Aanvraag Reaal UNIM Plus arbeidsongeschiktheidsverzekering

Aanvraag Reaal UNIM Plus arbeidsongeschiktheidsverzekering Aanvraag Raal UNIM Plus arbidsongschikthidsvrzkring Waarom dit formulir Mt dit formulir vraagt u n niuw arbidsongschikthidsvrzkring aan of wijzigt u n bstaand arbidsongschikthidsvrzkring. U vult hirop

Nadere informatie

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi CREA-ATELIERS knutsln, tknn n kokn van d gmntlijk cultuur- n jugddinst www.jugdlochristi.b/cra www.facbook.com/jugddinstlochristi www.facbook.com/cultuurdinstlochristi www.uitmtvlig.b twittr.com/jugdlochristi

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

Léons. Register Makelaars in Assurantiën. M.N. Léons bv De Boelelaan 1065 Postbus 75346 1070 AH Amsterdam. bank abn amro 54.87.10.562. www.leons.

Léons. Register Makelaars in Assurantiën. M.N. Léons bv De Boelelaan 1065 Postbus 75346 1070 AH Amsterdam. bank abn amro 54.87.10.562. www.leons. Rgistr Maklaars in Assurantiën D Bollaan 1065 1070 AH Amstrdam www.lons.nl Pagina 1 7 INVENTARISATIEFORMULIER Naam Voorlttrs Titl Adrs Postcod Woonplaats Tlfoon privé Tlfoon mobil Tlfoon zaklijk Faxnummr

Nadere informatie

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht.

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1001631 Hstr, Paula RU-PS Jannk Oud Alink ONDERWERP Krditaanvraag uitvoring 2 fas projct Infra Wusthag AGENDANUMMER SAMENVATTING

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti T 024 348 07 30 E bsoondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik kan

Nadere informatie

Key performance indicatoren 2014

Key performance indicatoren 2014 Ky prformanc indicatorn 1 Ggvns volgns ht EPRA rfrntistlstl Primtr D ggvns wordn brknd op basis van d informati waarovr Cofinimmo als ignaar n Cofinimmo Srvics als bhrdr van haar vastgodpark bschikkn.

Nadere informatie

Risicoinventarisatie. Algemeen Naam. Adres. Juridische entiteit n Eigen zaak n BV n Vof n CV n Anders, namelijk

Risicoinventarisatie. Algemeen Naam. Adres. Juridische entiteit n Eigen zaak n BV n Vof n CV n Anders, namelijk Risicoinvntarisati Dit risico invntarisatiformulir is n hulpmiddl voor u om d risico s van d ondrnmr inzichtlijk t makn. Ht formulir is zr algmn van aard n bidt daarom gn complt bld voor all bdrijvn. Lt

Nadere informatie

Aanvraag Scholierenvergoeding

Aanvraag Scholierenvergoeding Inkomn rmodbstrijding anvraag Scholirnvrgoding Schooljaar 2016-2017 ntwoordnummr 47197 1070 WB mstrdam Tlfoon 020 252 6000 Uw administratinummr(s) anvragr Partnr anvragr chtrnaam Voornamn (voluit) n BSN

Nadere informatie

Poort, school voor havo en mavo

Poort, school voor havo en mavo Poort, school voor havo n mavo i t i b m a t m Voor lrlingn Voorbriding op n succsvoll lrloopbaan Wil j naar Poort, dan wil j latr naar ht HBO. Poort is n havo-mavoschool, di jou motivrt om naar ht HBO

Nadere informatie

Rekenen met procenten

Rekenen met procenten W4 Rknn mt procntn Dolstllingn Na ht doorlopn van dz modul kan d studnt rknn mt procntn, zoals: d btw n d brutoprijs brknn bij n ggvn nttoprijs; bpaln hovl procnt n bdrag is van n andr bdrag; d procntul

Nadere informatie

AANVRAAG REAAL ONDERNEMERS AOV

AANVRAAG REAAL ONDERNEMERS AOV AANVRAAG REAAL ONDERNEMERS AOV WAAROM DIT FORMULIER Mt dit formulir vraagt u n niuw arbidsongschikthidsvrzkring aan of wijzigt u n bstaand arbidsongschikthidsvrzkring. U vult hirop d gvraagd ggvns in.

Nadere informatie

Opgave Inkomsten en uitgaven

Opgave Inkomsten en uitgaven Opgav Inkomstn n uitgavn Dit formulir is n hulpmiddl om inzicht t krijgn in uw inkomstn n uitgavn. Vul ht formulir zo nauwkurig moglijk in. Zo kunt u bkijkn hovl u maandlijks, pr kwartaal of pr jaar bschikbaar

Nadere informatie

De opleiding tot Equitherapeut SHP-E(NL) ( 2012/ 2013)

De opleiding tot Equitherapeut SHP-E(NL) ( 2012/ 2013) D opliding tot Equithraput SHP-E(NL) ( 2012/ 2013) op HippoCampus (maart 2012) D naam Equithraput SHP-E(NL) is sinds 2008 binnn Bnlux n bschrmd naam mt tvns bschrmd bijpassnd logo gwordn. Hirvoor wrd in

Nadere informatie

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als Ht crërn van n unik (mrk) blving vormt ht uitgangspunt voor mijn ontwrpn. En krachtig concpt dat zowl inhoudlijk ovrtuigt als visul aansprkt. Daarbij passnd communicatimiddln ontwrpn om mnsn t brikn n

Nadere informatie

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2014

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2014 stofomschrijving totsing wgfactorn klas 4 BB oktobr 2014 Cohort Lrjaar Afdling Btrft ht vak 2013 4 vmbo BB Biologi priod tots lrststofomschrijving indtrmn totsvorm totsduur afnam in totswk (j/n) ovrgan

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : Ntwrkbhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95323 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

Voorbeeld ISSO-publicatie 53

Voorbeeld ISSO-publicatie 53 Voorbld ISSO-publicati 53 6. VOORBEELD Ht (kantoorgbouw is wrggvn in figuur 6.1. Fig. 6.1 Gvlaanzicht n plattgrond van ht kantoorgbouw. Ht (kantoorgbouw kan wordn bstmpld als n middlgroot modulnkantoor.

Nadere informatie

ANVR Informatie 2007. Alles wat je moet weten als je op reis gaat

ANVR Informatie 2007. Alles wat je moet weten als je op reis gaat ANVR Informati 2007 Alls wat j mot wtn als j op ris gaat ANVR-informati 2007 1 Waarom n ris bokn bij ANVR? Inhoudsopgav Waarom n ris bokn bij ANVR? 3 Stichting Garantifonds Risgldn 12 Stichting Calamititnfonds

Nadere informatie

Aandachtspunten- en actielijst informatiebijeenkomst d.d. 11 juni 2014

Aandachtspunten- en actielijst informatiebijeenkomst d.d. 11 juni 2014 Aandachtspuntn- n actilijst informatibijnkomst d.d. 11 juni 2014 Ondrwrp Stand van zakn digitalisring VVV Middn-Limburg Aandachtspuntn Bij grnsovrschrijdnd torism aandacht hbbn voor Blgië. Actis Wannr

Nadere informatie

Waar haalt u de energie vandaan?

Waar haalt u de energie vandaan? Waar haalt u d nrgi vandaan? Inhoudsopgav Enrgyclub, kom rbij!... 4 Enrgy Businss Park... 5 Proftuin voor nrgi innovatis... 8 D blvingswaard van n gbouw wordt bpaald door d gbruikrs, of z zich r comfortabl

Nadere informatie

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2014

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2014 stofomschrijving totsing wgfactorn klas 4 KB oktobr 2014 Cohort Lrjaar Afdling Btrft ht vak 2013 4 vmbo KB Biologi PROGRAMMA van TOETSING n AFSLUITING priod tots lrststofomschrijving indtrmn totsvorm totsduur

Nadere informatie

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging j i j k a a Wat m m n morg MBO r i D g n i g r o z r v Morgn is gron bij AOC Oost Morgn is gron bij AOC Oost. En dat is maar god ook. W hbbn n gron wrld nodig, waarin jij n j omgving god kunnn lvn. Daar

Nadere informatie

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù -ostrhout.jbiiiiiii IN. 1207403 ^» C Ù 19 MRT2Ũ12 aas]6 rcratipark» Aan ht Collg van B. 8L W. van d gmnt Oostrhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost rhout. Dorst, 15 maart 2012. Btrft: hffingsmaatstaf rioolhffing.

Nadere informatie

Voorwoord. nudecember

Voorwoord. nudecember atul informati voor all dlnmrs, gwzn dlnmrs n gpnsionrdn van ht pnsionfonds D Voorwoord nudmbr Ht jaar loopt tn ind. Ht zijn spannnd tijdn gwst in pnsionland. En nog stds is ht finanil onrustig. Dat hft

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

Harmonisatie en integratie Jaarbericht 2013

Harmonisatie en integratie Jaarbericht 2013 Harmonisati n intgrati Jaarbricht 2013 Ht is onz ambiti om t groin. Maar grotr is nit automatisch ook btr. W vindn ht blangrijk om zorg dichtbij d patiënt t lvrn. Daarom willn w n grootschalig laboratoriumfuncti

Nadere informatie

Aanvraagformulier. voor een Totaal-financiering Particuliere Woningverbetering Rotterdam. Leeswijzer. 1. Gegevens eigenaar

Aanvraagformulier. voor een Totaal-financiering Particuliere Woningverbetering Rotterdam. Leeswijzer. 1. Gegevens eigenaar Aanvraagformulir voor n Totaal-financiring Particulir Woningvrbtring ottrdam Inzndn naar: Nationaal stauratifonds, Antwoordnummr 34, 3860 VE HOEVELAKEN Lswijzr D aanvragr is d ignaar van ht pand. Voor

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Onder De Wieken. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Onder De Wieken. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondr D Wikn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 83 24 24 35 E bsoondrdwikn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik

Nadere informatie

vanvanriet deadvocaten Diaz IT B.V. FAILLISSEMENTSVERSL.AG Nummer: 1 Datum: 11januari2016

vanvanriet deadvocaten Diaz IT B.V. FAILLISSEMENTSVERSL.AG Nummer: 1 Datum: 11januari2016 Algmn Ggvns ondrnming : Diaz IT B.V, statutair gvstigd t Zist n Prsonl gmiddld aantal : 5 KvK : 3155548 Borstraat 41 Faillissmntsnummr : C/16/15/877 F FAILLIEMENTVERL.AG Nummr: 1 Datum: 11januari216 Diaz

Nadere informatie

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school.

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school. Maandag 13 januari 2014, wk 3 z Niuwsflits bstaat uit 6 pagina s Van d dircti z maand bn ik, Sjordtsj Pasma, waarnmnd dirctur op school. Ik bn dirctur op CBS Rgnboog in Lns n bn op maandagmiddag aanwzig

Nadere informatie

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt niuwsbrif kindr- n jugdactivititn Rottrdam Noord 2015 Jopi!!!! Bijna vakanti! Uitrustn? Vrgt ht maar! Komnd wkn word j uitgdaagd om mooi dingn t makn, j sporttalnt t latn zin n lkkr t spln mt al j vrindn

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155 *1002937* Gmntraad van Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Gmnt Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Ondrwrp Zaaknummr Uw knmrk Datum Damoclsblid gmnt Hnglo 1001155 Gacht gmntraad, Hirbij stuur ik u tr bsprking n

Nadere informatie

Overzicht van deelwijken Lelystad

Overzicht van deelwijken Lelystad g l s r n G o s nw i d d a t n a S v y g l in n L D m n d l i d i u p Vilighid 2007 In maart 2007 hbbn ruim 1.600 inwonrs van Llystad n vragnlijst ingvuld ovr d blving van hun woning n woonomgving. Mt

Nadere informatie

Een kind is meer dan taal

Een kind is meer dan taal po En kind is mr dan taal n rknn IEP Adviswijzr & IEP Eindtots Alls voor grop 8 Burau ICE D niuw gnrati totsn n xamns inhoudsopgav 4 Inliding Hoofd, hart én handn: n kind is mr dan taal n rknn alln. 5

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils.

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils. Voorwoord Bst oudrs, ldn n sympathisantn D dagn wordn kortr, donkrdr n koudr maar nits dat ons wrhoudt om r dz maandschors opniuw stvig voor t gaan. Hlaas motn w dz maandschors wl startn mt n dagj vrijaf.

Nadere informatie

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3 Niuwsdruppls Maart 2008 Ma. 3-3 Schoolarts hl dag Ma. 10-3 prsonlsvrgadring Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 paasdag Ma. 31-3 Di. 4-3 Voorlichtingsavond 'alcohol' voor oudrs gr.8 gn doorgang vanwg lag animo Di. 11-3

Nadere informatie

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen Bouwn n w Bou t h c Vo n m l prob dn j i r t s b Algmn Murn n vlorn Antischimmlbhandling T winig vntilati, ovrtollig vocht, watrinsijpling, n watrlk n andr factorn kunnn d kwalitit van d lucht in uw huis

Nadere informatie

Opleiding HR Business Partner

Opleiding HR Business Partner Opliding HR Businss Partnr D z b o at th p o s n g st a ë n id i s p ic i l op r a u V P N on d n d va On t ko r v a n g hl ting 20% o op p l id d 1 o mo i dul f m ng! s r Dat volg kan n?! Opliding HR

Nadere informatie

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL INFO Brochur Laat d natuur j wrstand vrstrkn! DIGESBIOSE - ECHINABELL - TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL Digsbios n Echinabll: ht dubbl wapn voor j immunitit Laat d natuur j wrstand vrstrkn! i n god wrstand

Nadere informatie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie Richtlijnn ontwrpn niuw bali Dz chcklijst bvat d blangrijkst aspctn di gldn voor ht ontwrpn van n bali. 1. Bpaal wlk typ bali ht mst gschikt is. 2. Zorg voor n glijk ooghoogt tussn mdwrkr n klant. 3. Zorg

Nadere informatie

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5 JAARGANG 5 NUMMER 39 TOPBUYERS PUBLIEK Wij lvrn Inkoo/Aanbstding scialistn o idr gbid binnn d ublik sctor. Sinds 2002 bouwn w aan n databas waarin w Inkoo/Aanbstding scialistn rgistrrn. Door middl van

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma Rcratiprogramma Rcratiprogramma Zatrdag 16 Augustus 2014 - Vrijdag 22 augustus 2014 Hallo! Mijn naam is Jop Snop! ma: h t t k is h w z D Zomr! Hallo allmaal, Hir voor julli ht programma van dz wk! Er zijn

Nadere informatie

Pruiken & Haarwerken Sjaals & Turbans Lingerie Badmode Slaap & Huismode Sportkleding Verzorgingsproducten

Pruiken & Haarwerken Sjaals & Turbans Lingerie Badmode Slaap & Huismode Sportkleding Verzorgingsproducten VOOR, N 2 Hrfst Wintr 2015 TIJDENS & NA KANKER! Pruikn & Haarwrkn Sjaals & Turbans Lingri Badmod Slaap & Huismod Sportklding Vrzorgingsproductn SPECIAL CARE www.altijdmooi.b Winkls Altijd Mooi Toujours

Nadere informatie

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand.

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand. Bst Stijlldn, bst Oudrs Hirbij d Stijl Niuwsbrif van sptmbr. Elk maand wordt d niuwsbrif vrstuurd Dz vrschijnt in d laatst wk van d maand. Waarom n niuwsbrif? Als stijlmstrs vindn w ht blangrijk dat alls

Nadere informatie

Informatie: www.paoheyendael.nl

Informatie: www.paoheyendael.nl d j i t Informati: www.paohyndal.nl t h d, w i js h i d d n d g l Tolichting Prudntiaprojct Ht Prudntiaprojct n initiatif van ht UMC St Radboud, n wordt gralisrd in samnwrking mt 15 andr ziknhuizn, mt

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERRAAD / Tk ^ " 'S GRAVENHAGE S7 - - ^ 3 1 MEI 19W ƒ / AAN: D M i n i s t r - P r s i d n t V o o r z i t t r van d Raad van M i n i s t r s Dinstondrdl; Ondrwrp:

Nadere informatie