Gegevens aangifte inkomstenbelasting Persoonlijke gegevens

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014. Persoonlijke gegevens"

Transcriptie

1 Ggvns aangift inkmstnblasting 2014 Vr ht pstlln van uw aangift zijn vl ggvns ndig. Om u in staat t stlln dz ggvns vrzichtlijk n vlldig aan t lvrn, hbbn wij ndrstaand vragnlijst pgstld. Wij vrzkn u d vragn, vr zvr van tpassing, in t vulln n d gvraagd stukkn (bij vrkur kpiën daarvan) m t sturn. Prsnlijk ggvns Dz ggvns vindt u grtndls p d uitndiging tt ht dn van aangift. Stuur d aangiftbrif m. U hft d ggvns di al p dat frmulir staan hirndr nit in t vulln, bhalv als z nit juist zijn. Uw ggvns Naam n vrlttrs Adrs Pstcd n wnplaats Tlfn privé Tlfn wrk/mbil Burgrsrvicnummr (BSN) Gbrtdatum Bankrkning truggav M / V Echtgn()t() / partnr Naam n vrlttrs Adrs Pstcd n wnplaats Burgrsrvicnummr (BSN) Gbrtdatum Bankrkning truggav M / V Lt p: Indin uw chtgn()t() / partnr zlf k inkmstn f aftrkpstn hft, mt hij f zij n ign frmulir invulln. Is uw prsnlijk situati in 2014 andrs dan in 2013? Vr ghuwdn / grgistrrd partnrs: Bnt u ht hl jaar 2014 ghuwd/ grgistrrd partnrs gwst? Bnt u in 2014 ghuwd f n grgistrrd partnrschap aanggaan? Z ja, p (datum) Chcklist aangift inkmstnblasting 2014 Rgistr Blastingadvisurs Witt Paal 320 A, 1742 LE Schagn Pstbus 335, 1740 AH Schagn T

2 Bnt u in 2014 duurzaam gschidn gaan lvn? Z ja, p (datum) Bnt u in 2014 gschidn? Z ja, p (datum) Bnt u ghuwd/grgistrrd partnrs ndr huwlijks vrwaardn/partnrschapsvrwaardn? Z ja, wij ntvangn graag n kpi vr ns dssir, tnzij w dz al rdr van u hbbn ntvangn. Vr nghuwdn Wnd u ht hl jaar 2014 samn? Bnt u bidn ht hl jaar 2014 p htzlfd adrs in ht bvlkingsrgistr ingschrvn? Z n, wlk prid wl? (data) Bnt u in 2014 gaan samnwnn? Z ja, p (datum) Bnt u in 2014 uit lkaar ggaan? Z ja, p (datum) Hft u samn n ntaril samnlvingscntract? Z ja, p (datum) Hft u samn n kind/kindrn gkrgn? Z ja, p (datum) Hft u n kind van uw partnr rknd? Z ja, p (datum) Hft uw partnr n kind van u rknd? Z ja, p (datum) Bnt u als partnr aangmld vr d pnsinrgling van uw partnr? Z ja, p (datum) Is uw partnr aangmld als partnr vr uw pnsinrgling? Z ja, p (datum) Bnt u samn ignaar van uw wning? Z ja, p (datum) Chcklist aangift inkmstnblasting 2014 Rgistr Blastingadvisurs 2

3 Hft uw huisgnt n mindrjarig kind dat bij hm/haar wnt? Z ja, vanaf (datum) Kindrn Hft u thuiswnnd kindrn? Z ja: vul hirndr d vrlttrs, gbrtdata n burgrsrvicnummrs (BSN) van d kindrn in. Vrlttrs Gbrtdatum Burgrsrvicnummr (BSN) Aanslagn Indin aanwzig msturn: Vrlpig aanslag(n)/truggav(n) Indin u dit jaar vr ht rst uw aangift dr ns laat vrzrgn n kpi van uw aangift vr 2013 Evntul bschikkingn kindrpvangtslag 2014, huurtslag 2014 f zrgtslag 2014 Wrk n vrig inkmstn Inkmstn van wrkgvrs, pnsinn.d. Had u in 2014 inkmstn uit dinstbtrkking n uitkring (van UWV, Scial Vrzkringsbank n drglijk) n pnsinuitkring f n lijfrnt-uitkring, waarp lnhffing is inghudn In all gvalln: n kpi van d jaarpgav(n) 2014 van wrkgvr(s) f uitkringsinstanti(s) msturn Aut van d zaak Rijdt u in n aut van d zaak, dan hft uw wrkgvr d blasting di vr d bijtlling mt wrdn btaald al p uw ln inghudn. U hft gn ggvns t vrstrkkn. Vrklaring gn privégbruik Rijdt u mindr dan 500 privékilmtrs, dan hft u mglijk n vrklaring gn privégbruik aut aangvraagd bij d Blastingdinst. Hft u di vrklaring aan uw wrkgvr vrhandigd, dan is gn blasting inghudn. D kans is grt dat d Blastingdinst u vraagt m aan t tnn dat u indrdaad z winig privékilmtrs hft grdn. Dat kunt u bwijzn mt n gdtaillrd rittnadministrati (zi Daaruit mt blijkn wlk rittn u p wlk datum hft gmaakt. Ok d bstmmingn n ht aantal grdn kilmtrs mtn zijn vrmld. U hft d rittnadministrati nit m t sturn. Chcklist aangift inkmstnblasting 2014 Rgistr Blastingadvisurs 3

4 Wn/wrkvrkr mt pnbaar vrvr Hft u rglmatig mt ht pnbaar vrvr naar uw wrk grisd? Z ja dan pgvn: En kpi van d pnbaarvrvrvrklaring f risvrklaring van uw wrkgvr Indin u nit ht ghl jaar risd: d risprid D riskstnvrgding di u van uw wrkgvr ntving (jaarbdrag): Andr inkmstn Hft u naast uw inkmstn uit dinstbtrkking ng inkmstn uit andr wrkzaamhdn? Z ja, stuurt u dan n pgav van: d ntvangn inkmstn d btaald kstn Graag n spcificati bijvgn. Lvnslpvrlf Hft u in 2014 gld pgnmn van ht tgd dat u hft gspaard mt d lvnslprgling? Z ja, graag n kpi van d pgav. Z ja, hvl? Stamrcht Hft u in 2014 gbruik gmaakt van d mglijkhid m uw stamrcht af t kpn? Z ja, tt wlk bdrag? Graag n kpi van d pgav. Oudrschapsvrlf Hft u in 2014 udrschapsvrlf ghad? Alimntati Hft u in 2014 alimntati ntvangn? Z ja, dan graag d udrschapsvrlfvrklaring di u van uw wrkgvr hft gkrgn msturn Z ja: Bdrag (nit ht bdrag ntvangn vr kindrn) Ontvangn van: Naam btalr Adrs Pstcd n wnplaats Chcklist aangift inkmstnblasting 2014 Rgistr Blastingadvisurs 4

5 Eign wning Als u d ignaar n tvns bwnr bnt van uw ign (hfd)wning: D waard vlgns d wz-bschikking van d gmnt pr 1 januari 2013 (waardpildatum). Graag kpi bijvgn* Btaald hypthkrnt (nit d aflssing f prmis)* Graag kpi jaarpgaaf bijvgn Rstant schuld aan ht ind van ht jaar* Graag kpi jaarpgaaf bijvgn Btaald rfpachtcann* Graag kpi nta s bijvgn Ontvangn vrijgstld schnkingn inzak vrwrving, ndrhud, vrbtring f aflssing ignwningschuld. * Als u tijdlijk tw wningn (gn twd wning) hft (ghad): Van bid wningn n kpi van d wz-bschikking: Is d lgstaand (niuw) wning uitsluitnd bstmd m binnn dri jaar als ign wning t dinn? Z ja, dan k van dz wning pgav van rnt n drglijk zals van n ign wning. Is in 2014 d lgstaand (vrmalig) wning mindr dan dri jaar gldn vrlatn? Z ja, datum dat d vrmalig ign wning is vrlatn (vr zvr ng nit bij ns bknd) n pgav van rnt n drglijk zals van d ign wning. Is d vrmalig ign wning tijdlijk vrhuurd in afwachting van vrkp? Z ja, pgav van d vrhuurprid. Als u in 2014 n niuw ign wning hft gkcht: En kpi van d afrkning van d ntaris van d aankp van d wning En vrzicht van d gmaakt kstn vr d niuw wning, zals kstn van d maklaar, d ntaris, d bank, ht kadastr f uw hypthkadvisur Vanaf wlk datum staat u bij d gmnt p ht niuw adrs ingschrvn? Als u in 2014 uw ign wning hft vrkcht En kpi van d afrkning van d ntaris van d vrkp van d wning Vrkpkstn van d wning, zals maklaarskstn, taxatikstn n advrtntikstn Vanaf wlk datum bnt u bij d gmnt uitgschrvn p uw ud adrs? Hft u na vrkp van d ign wning (p 29 ktbr 2012 f latr) ng n rstschuld? Z ja, graag pgav van d rstschuld n d btaald rnt vr d rstschuld. Graag kpi jaarpgaaf bijvgn Chcklist aangift inkmstnblasting 2014 Rgistr Blastingadvisurs 5

6 Hft u in 2014 vr ht rst n ign wning gkcht f n bstaand hypthk vrhgd? Z ja, n kpi van d lningsvrnkmst. Lt p! Vr dz niuw lningn gldn sinds 1 januari 2013 niuw rgls. Bnt u dz lning in 2014 aanggaan bij n andr dan n rgulir krditinstlling (bijvrbld bij udrs f ign BV), dan gldt vr dz lningn bvndin n infrmatiplicht bij d aangift, maar uitrlijk 31 dcmbr Hft u n drglijk lning afgsltn vóór 2014 maar zijn d lningsvrwaardn in 2014 gwijzigd (bijvrbld ht rntprcntag, d wijz van aflssing f d lptijd), dan mt u dit uitrlijk 31 januari 2015 aan d Blastingdinst mldn. Als u in 2014 uw ignwningschuld hft vrhgd: En pgav van d gdan uitgavn vr vrbtring f ndrhud van d ign wning mt bwijsstukkn. Hft u vr d aflssing van d lning n spaar- f lvnhypthk? Z ja n kpi van d plis (nit d ffrt!), tnzij u dz al rdr aan ns hft vrstrkt Hft u vr d aflssing van d lning n gblkkrd blggings- f spaarrkning? Z ja, n kpi van d vrnkmst, tnzij u dz al rdr aan ns hft vrstrkt Andr nrrnd zakn Twd wning Hft u n vakantihuis f n andr dan ign wning in Ndrland f in ht buitnland? Z ja, dan ntvangn wij graag d vlgnd infrmati: Ht (d) adrs(sn) En pgav van d waard van d wning vlgns d wz-bschikking van d Gmnt p 1 januari 2013 (waardpildatum). Graag n kpi msturn Wrdt d wning vrhuurd? Z ja, wat is d kal huurprijs pr maand? Adrs vakantihuis, andr wning Wz-waard pr (): Kal huur pr maand () Andr nrrnd zakn Hft u andr nrrnd zakn (nit wningn) in Ndrland f in ht buitnland? Z ja, dan ntvangn wij graag d vlgnd infrmati: Ht (d) adrs)sn D waard(n) bij vrij vrkp pr 1 januari 2014 Adrs vrig nrrnd zakn Waard pr (): Chcklist aangift inkmstnblasting 2014 Rgistr Blastingadvisurs 6

7 Mnumntnpand Hft u n mnumntnpand? Z ja, dan ntvangn wij graag d vlgnd infrmati: Ht (d) adrs(sn) En kpi van ht afschrift van inschrijving in ht mnumntnrgistr, tnzij u dz al rdr aan ns hft vrstrkt D waard vlgns d wz-bschikking van d Gmnt p 1 januari 2013 (waardpildatum) indin ht n wning btrft. Graag n kpi msturn. En pgav van d waard in ht cnmisch vrkr (vrij vrkpwaard) p 1 januari 2014, indin ht gn wning btrft. En vrzicht van d in 2014 btaald ndrhudskstn. En vrzicht van d ntvangn, t ntvangn n tgzgd subsidis (bschikkingn msturn) Adrs mnumntnpand Wz-waard pr (): Waard vrij vrkp p () Trbschikkingstlling van vrmgn vrbndn prsn f BV Als u vrmgn tr bschikking stlt aan uw ign BV f aan n ndrnming f BV van n vrbndn prsn, dan mt u dat vrmgn n ht rsultaat daaruit pgvn als rsultaat uit vrig wrkzaamhdn. Hirbij kunt u dnkn aan d vrhuur van n bdrijfspand, lds, zlfstandig wrkruimt f ht hbbn van n schuldvrdring. Maar k andr situatis zijn mglijk. Ok als u ndr ngbruiklijk vrwaardn binnn d familisfr vrmgn tr bschikking stlt aan n ndrnming f BV van n famililid, dan kan d trbschikkingstllingsrgling van tpassing zijn. Wij vrzkn u daarm aan ns m t dln f u (financiël) bandn ndrhudt mt vrbndn ndrnmingn f vnntschappn. Z ja, dan ntvangn wij graag ndr mr: d N.A.W.-ggvns c.q. d naam- n vstigingsplaats van d vrbndn ndrnming f BV En aanduiding van d aard van vrbndnhid (bijvrbld: ndrnming partnr f BV van vadr ) d waard(n) pr 1 januari 2014 n 31 dcmbr 2014 van ht trbschikkinggstld vrmgn d mst rcnt wz-bschikking van d vntul tr bschikking gstld nrrnd zaak d pbrngstn n d kstn Indin u n huwlijkspartnr f grgistrrd partnr bnt van d vrbndn prsn, dan zijn vr d aangift d huwlijksvrwaardn van blang. Dit gldt k als uw huwlijkspartnr f grgistrrd partnr ht vrmgnsbstanddl tr bschikking stlt aan n vrbndn prsn. Inkmstn uit aanmrklijk blang Bnt u (samn mt uw partnr) ignaar van tnminst 5% van d aandln in n BV f NV? Z ja, hft u in 2014 hiruit dividnd ntvangn f hft u aandln vrkcht? Z ja, graag n spcificati van d inkmstn n d inghudn dividndblasting Chcklist aangift inkmstnblasting 2014 Rgistr Blastingadvisurs 7

8 Ovrig bzittingn n schuldn (in Ndrland n in ht buitnland) Bankrkningn, spaartgdn, vrdringn n cntant gld Van all bank- n girrkningn (inclusif gblkkrd tgdn spaarlnrgling) ht sald pr 1 januari 2014 n 31 dcmbr 2014 (kpi jaarvrzicht). Inclusif di van mindrjarig kindrn Van d vrdringn ht sald pr 1 januari 2014 n 31 dcmbr 2014 (spcificati) Cntant gld vr zvr mr dan 512 ( vr partnrs) pr 1 januari 2014 n 31 dcmbr 2014 Effctn n andr blggingn (in d ruimst zin van ht wrd, maar xclusif nrrnd zakn) En vrzicht van samnstlling n waard pr 1 januari 2014 n 31 dcmbr 2014 (bijvrbld d fndsnstaat van uw bank) Ht bdrag van d in 2014 inghudn dividndblasting Ht bdrag van d in 2014 ntvangn buitnlands dividndn n inghudn buitnlands dividndblasting pr fnds Bij kapitaalvrzkringn: n kpi van d plis (m t brdln f n vrijstlling van tpassing is, tnzij dz al rdr is vrstrkt) n d jaarpgav van d pgbuwd waard Gf grn blggingn apart aan. Hirvr kan n vrijstlling gldn Andr bzittingn, NIET vr prsnlijk gbruik in ign huishudn Vrbldn zals inbdl in n vrhuurd wning, n vrhuurd caravan f bt En vrzicht mt d waardn daarvan pr 1 januari 2014 n 31 dcmbr 2014 Kunstvrwrpn (tn minst vr 70% blgging) Vrbldn vrzamling kunstvrwrpn tr blgging, vrzamling ldtimrs tr blgging En vrzicht mt d waardn daarvan pr 1 januari 2014 n 31 dcmbr 2014 Schuldn All schuldn zals schuldn vr d aanschaf van n twd wning, bt, caravan, schuldn aan bankn, crditcardmaatschappijn, warnhuizn, lvrancirs van gas, watr, lktra, intrnt n tlfni tc. (maar nit d schuld di is aanggaan vr d ign wning). En vrzicht mt d waardn daarvan pr 1 januari 2014 n 31 dcmbr 2014 Bijzndr aftrkpstn Ziktkstn Als u in 2014 n aanzinlijk bdrag aan ziktkstn hft btaald dat nit wrdt vrgd dr uw vrzkring, dan hft u mglijk rcht p n aftrk wgns ziktkstn. Ondr ziktkstn valln d nit-vrgd kstn van artsn, ziknhuizn, dr n arts vrgschrvn bhandlingn n mdisch hulpmiddln. Ok ditkstn n vrvrskstn kunnn ndr vrwaardn in aftrk wrdn gbracht. Nit als ziktkstn wrdn aangmrkt bijvrbld prmis vr uw ziktkstnvrzkring, bijdragn f ign risic s Zrgvrzkringswt, uitgavn vr zrg di vlgns d Zrgvrzkringswt vrplicht vrzkrd zijn, bgrafniskstn, ign bijdragn p grnd van AWBZ n WMO, brilln f cntactlnzn, glasrbhandlingn, sctmbiln, rlstln, aanpassingn aan n wning, bpaald invitrfrtilisatibhandlingn, krukkn, lprkkn, rllatrs. Lt p: Er gldt n inkmnsafhanklijk drmpl vr d aftrk van ziktkstn. Vr n vrzamlinkmn tt is d drmpl 125. Vr inkmn bvn 7.457,- is dz 1,65% van ht vrzamlinkmn. Vr inkmn bvn bdraagt d drmpl 653 plus 5,75% vr ht vrzamlinkmn bvn Als uw kstn lagr zijn dan d gldnd drmpl, dan is nits aftrkbaar. Dnkt u aan aftrk t t kmn, gf dan n spcificati van all ziktkstn. Stuur n spcificati van d btaald bdragn m Chcklist aangift inkmstnblasting 2014 Rgistr Blastingadvisurs 8

9 Schlingskstn Hft u in 2014 mr dan 250,- kstn gmaakt vr schling van uzlf f uw partnr/chtgnt? Dit kan zijn vr n pliding vr n niuw brp f vr n pliding m uw huidig brp btr t kunnn uitfnn. Stuur n spcificati van d btaald bdragn m Alimntati Hft u in 2014 alimntati btaald aan uw x-chtgn()t() f x-partnr? (Ht gaat nit m alimntati vr d kindrn) Ht in 2014 btaald bdrag Naam n adrsggvns van uw x-chtgn()t() f x-partnr Lijfrntprmis D in 2014 btaald prmis En kpi van d plis (nit d ffrt), tnzij al rdr vrstrkt D pnsinpgav (UPO) van ht pnsinfnds van uw wrkgvr vr 2013 Arbidsngschikthidsvrzkringn D in 2014 btaald prmis En kpi van d afgsltn plis, tnzij al rdr vrstrkt Giftn Hft u giftn gdaan aan n als zdanig aangwzn algmn nut bgnd instlling (ANBI)? Dnk k aan vntul vrijwilligrswrk, waarbij u hft afgzin van n kstnvrgding waar u wl rcht p had. Giftn mtn schriftlijk kunnn wrdn aangtnd. D giftn mtn ttaal mr dan 60 bdragn. D giftn mtn bvndin n drmpl van 1% van ht (gzamnlijk) vrzamlinkmn (vóór aftrk prsnsgbndn aftrk) vrschrijdn (tnzij sprak is van n zgnmd pridik gift) Stuur n spcificati van d btaald bdragn m Lvnsndrhud mindrjarig kindrn Draagt u vr minimaal 416,- pr kwartaal bij aan ht lvnsndrhud van uw kindrn jngr dan 21 jaar? Hft u zlf gn rcht p kindrbijslag (bijvrbld bij btaling van kindralimntati )? Hft uw kind gn rcht p studifinanciring? Gf n spcificati van d pr kind (mt vrlttr(s) n gbrtdatum) btaald (maand)bdragn. Ht gaat nit alln m rchtstrks btaald bdragn, maar k m dr u btaald klding, vakantis tc. Ovrig infrmati Dz vragnlijst bstrijkt alln d mst vrkmnd situatis. Wij vrzkn u ns d ndrwrpn t mldn di in dit frmulir nit zijn pgnmn maar di vr uw aangift wl van blang kunnn zijn. Nm cntact mt ns p indin u twijflt. Livr n vraag tvl dan n njuist aangift! Ht is aan t radn m in idr gval cntact mt ns p t nmn als n van d vlgnd situatis p u van tpassing is: U hft n ndrnming f bnt n ndrnming gstart (bijvrbld ZZP-r) U bnt mdgrchtigd in n ndrnming U hft n rfnis f n schnking ntvangn, f u hft zlf n schnking gdaan U hft rcht p n (nvrdld) aandl in n rfnis U hft aandln, vrdringn, rchtn f schuldn waarvan mt wrdn aangnmn dat daarm t bhaln vrdln md n blning vr vrricht wrkzaamhdn zijn

10 U hft vrmgnsbstanddln afgzndrd in n zgnmd afgzndrd particulir vrmgn f u bnt rfgnaam van imand di dat hft gdaan U bnt na 2014 gschidn f gschidn gaan lvn f gaat binnnkrt schidn U bnt na 2014 gaan samnwnn f gaat binnnkrt samnwnn U bnt na 2014 gëmigrrd f bnt dit binnnkrt van plan U hft na 2014 uw ud wning vrkcht f n andr wning gkcht f u bnt dit binnnkrt van plan U hft na 2014 uw vrmalig ign wning tijdlijk vrhuurd f bnt dit binnnkrt van plan U hft na 2014 (n)rrnd zakn vrhuurd f gld uitglnd aan d ndrnming van n famililid f partnr f u bnt dit binnnkrt van plan U vrhuurt mr dan 10 zlfstandig wningn in Ndrland ndr d huurgrns van 699,48 (vrhuurdrhffing) Lt p! Wij vrzrgn uw aangift z vrdlig mglijk. Daarvr hbbn wij d vlldig n juist ggvns ndig. Nm cntact mt ns p als u twijflt wlk ggvns van blang zijn. Wij aanvaardn gn aanspraklijkhid als d dr u vrstrkt ggvns njuist n/f nvlldig zijn.

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2013. Persoonsgebonden budget AWBZ

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2013. Persoonsgebonden budget AWBZ Zlf uw zorg inkopn in 8 stappn 2013 Prsoonsgbondn budgt AWBZ Inliding In Ndrland bnt u door d Algmn Wt Bijzondr Ziktkostn (AWBZ) vrzkrd voor zorg di u nodig hbt bij ondr mr langdurig zikt, handicap of

Nadere informatie

Geachte mevrouw/heer,

Geachte mevrouw/heer, Klant, Markt & Rlatis Blastingn Postbus 94127, 1090 GC Amstrdam Ondrwrp Tolichting kwijtschldingsformulir Gacht mvrouw/hr, Tam Inning & Invordring Doorkisnummr 020 608 21 99 U hft n kwijtschldingsformulir

Nadere informatie

Schadeformulier Reisverzekering

Schadeformulier Reisverzekering Schadformulir Risvrzkring Om uw schad snllr t kunnn bhandln vragn wij u: - ht formulir zo volldig n duidlijk moglijk in t vulln - rlvant bijlagn zoals originl bwijsstukkn n nota s m t sturn. Hft u ruimtgbrk?

Nadere informatie

Feitelijk is het dus niet de vraag of u overstapt op VoIP, maar wanneer...! Wij zijn zelf jarenlang in de autobranche werkzaam geweest.

Feitelijk is het dus niet de vraag of u overstapt op VoIP, maar wanneer...! Wij zijn zelf jarenlang in de autobranche werkzaam geweest. r v i n f l t IP V n v j i r d b aut Ontwikkld vr d Alls Ontwikkld autbranch inclusif vr n gn d bprkingn autbranch En innvativ IPtlfncntral di uitblinkt U btaalt En innvativ alln vr IP-htlfncntral aantal

Nadere informatie

De toekomst van de AWBZ

De toekomst van de AWBZ Advis uitgbracht door d Raad voor d Volksgzondhid n Zorg aan d ministr van Volksgzondhid, Wlzijn n Sport Zotrmr, sptmbr 1997 Inhoudsopgav Samnvatting 5 1 Vragn ovr d tokomst van d AWBZ 9 2 Ht profil van

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

FILIP. JUBILEUMUITGAVE

FILIP. JUBILEUMUITGAVE FILIP. JUBILEUMUITGAVE 2002-2012 FILIP. Copyright oktobr 2012 Filip Van Eckhoutt Uitgvr: Lycaus B.V., Amrsfoort Omslag & foto autur: Mark Dubbldam Eindrdacti: mr. dr. Tina van dr Lindn Drukwrk: Engl Rpro

Nadere informatie

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen Inbodlwaardmtr www.raal.nl Audio-, visul- n computrapparatuur Hirondr valln: all bld-, gluids-, ontvang- n zndapparatuur; all soortn computrapparatuur (incl. splcomputrs); all bij bovnstaand apparatuur

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

opvang, woonbegeleiding en dagactiviteiten Amsterdam

opvang, woonbegeleiding en dagactiviteiten Amsterdam jaarvrslag 3 1 voorwoord 4 2 profil van d organisati 8 2.1 Algmn 9 2.2 Organisatistructuur 9 2.3 Krnggvns 11 2.4 Blanghbbndn 11 3 govrnanc 12 3.1 Bstuur n tozicht 13 3.2 Bdrijfsvoring 15 3.3. Cliëntnraad

Nadere informatie

Regionale rekeningen van de landbouw

Regionale rekeningen van de landbouw Rgional rkningn van d landbouw Novmbr 2005 Els Dmuynck n Els Brnarts Ministri van d Vlaams Gmnschap Administrati Land- n Tuinbouw (ALT) Afdling Monitoring n Studi (AMS) Luvnsplin 4 1000 Brussl INLEIDING

Nadere informatie

de nationale E-bike verzekering

de nationale E-bike verzekering Ht comfort gaat altijd door mt d national E-bik vrzkring D spcial n voordlig vrzkring voor all lktrisch trapondrstund fitsn Dri, vir of vijf ar vrzkrd tgn difstal of cascoschad (incl. difstal) voor n nmalig

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 1 kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 3 kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES

WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES Opdrachtgvr Stroomvrsnlling/Platform 31 Koningin Julianaplin 10 Postbus 30833 2595 AA Dn Haag Contactprsoon: Patrick

Nadere informatie

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar Activoorwaardn: Ontvang Toon van Enco mt gratis installati, i.c.m. Garantiprijs Enco Ecostroom n gas 3 jaar 1. Dz acti wordt gorganisrd door Enco Rtail B.V., gvstigd t Rottrdam aan d Martn Mswg 5, hirna

Nadere informatie

het PensioenLab re(a)geert Formuleboek 2012-2014

het PensioenLab re(a)geert Formuleboek 2012-2014 ht PnsionLab r(a)grt Formulbok 2012-2014 PENSIOENLAB 2014 www.pnsionlab.nl Ht PnsionLab is n initiatif van CNV Jongrn, FNV Jong n VCP Young Profssionals in samnwrking mt Pnsionfdrati n Stichting FVP. In

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1047311 Wildmors, Chantal SAM-MO Erik Livrs ONDERWERP Tarivnvrordning sportaccommodatis 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: Vaststlln

Nadere informatie

Sneak preview: De Bussumse Watertoren. Fusie onzeker, Bussum roept regio op tot koerswijziging. Handtekeningen scoren tegen fusie

Sneak preview: De Bussumse Watertoren. Fusie onzeker, Bussum roept regio op tot koerswijziging. Handtekeningen scoren tegen fusie Polsbandjs voor drankvrkoop op Spoorpop 2010 D krant van Bussum, inclusif NaardrNiuws Wonsdag 24 fbruari 2010 Gaston Bannir : Ik hb gn vrij tijd want d tijd is vrij. Snak prviw: D Bussums Watrtorn 5 10/15

Nadere informatie

Ontwikkelingssamenwerking. In uw testament

Ontwikkelingssamenwerking. In uw testament Wi n ld Ga bs nzn f v an zt m Dhr gz n am nsn Mw nli Tr jk in hun B vra k ntw ign G D sink oord kra dat wrl, lij cht d d ht o is n kh. Va n at zov it id. nuit Arja urs r is af, n E. Aa h rk n W t za ild

Nadere informatie

Herfst 2012. Duurzame Logistiek Eenvoudige stappen om de CO 2 uitstoot te verminderen. Geen verrassingen Een update op ARBO gebied.

Herfst 2012. Duurzame Logistiek Eenvoudige stappen om de CO 2 uitstoot te verminderen. Geen verrassingen Een update op ARBO gebied. urka Ht magazin voor profssionl godrnstroom bhrsing Nummr 17 Hrfst 2012 www.urkapub.nl Duurzam Logistik Envoudig stappn om d CO 2 uitstoot t vrmindrn. Gn vrrassingn En updat op ARBO gbid. Vilighid in ht

Nadere informatie

Weekblad voor Nederweert

Weekblad voor Nederweert NUMMER 49 86 Jaargang DONDERDAG 6 DECEMBER 2012 Wkblad voor Ndrwrt Rdakti-adrs: Pannnwg 231, Postbus 2724, 6030 AA Ndrwrt, tl. (0495) 63 26 25, fax 63 11 57 E-mail: info@drukkrijvandursn.nl D witgod Exprt!

Nadere informatie

o e o e e o e e o e e e l. e e o e e ~~ ~~

o e o e e o e e o e e e l. e e o e e ~~ ~~ ~~ ~~ o @ o o IC o O o l. 440424 inliding n gbruikswijzr van dz SPA toolkit Dol Dz toolkit is samngstld door d SPA-grop: d Samnwrknd Procs-Advisurs. Ht dol van dz gids is ht ovrdragn van knnis n rvaring

Nadere informatie

: Zaterdag 8 November 2014 van 14.00 uur tot 16.45 uur : Stadslandgoed de Kemphaan, Panoramazaal

: Zaterdag 8 November 2014 van 14.00 uur tot 16.45 uur : Stadslandgoed de Kemphaan, Panoramazaal Notuln van d 4 ALV 8 Novmbr 2014 van 14.00-16.45 uur Stadslandgod D Kmphaan, Almr Aanwzign (28) : Hugo Trds, Philip Boontj, Robrt Hmmn, Nik Bink, Witsk Osinga, Bob Burlag, Milou Niëns, Marcl Koldr, Erwin

Nadere informatie

AMER BREED. Werk doen wat bij je past. boetseren met was. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang maart 2013

AMER BREED. Werk doen wat bij je past. boetseren met was. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang maart 2013 AMER BREED 1 Magazin van Amrpoort / 10 jaargang Wrk don wat bij j past botsrn mt was AGENDA Tot 7 april 2013 Expositi HollAndrs vrlngd D tntoonstlling HollAndrs in ht Zaans Musum is vrlngd. Ht wrk van

Nadere informatie

nummer 08 België-Belgique P.B. 3000 Leuven 1 2/2817 p. 8-9: Leuven Kort

nummer 08 België-Belgique P.B. 3000 Leuven 1 2/2817 p. 8-9: Leuven Kort Onafhanklijk studntnwkblad van d Luvns Ovrkoplnd Kringorganisati nummr 08 Blgië-Blgiqu P.B. 3000 Luvn 1 2/2817 maandag 22 novmbr 2004 jaargang 31 2004-2005 www.vto.b afgift: Luvn 1 (wkblad - vrschijnt

Nadere informatie

gezien & gehoord Alles over: oogmode, oogzorg & hooroplossingen design & gezondheid voor hem, haar & kids uitgave april 2014 artsen aan het woord

gezien & gehoord Alles over: oogmode, oogzorg & hooroplossingen design & gezondheid voor hem, haar & kids uitgave april 2014 artsen aan het woord GOED gzin & ghoord Alls ovr: oogmod, oogzorg & hooroplossingn uitgav april 2014 dsign & gzondhid voor hm, haar & kids artsn aan ht woord oogarts Roukns & Jubilum huisarts Magazin 1 voorwoord Aad Roukns

Nadere informatie

Zelfmanagement bij ouderen

Zelfmanagement bij ouderen Zlfmanagmnt bij oudrn factsht Inhoud Wat is zlfmanagmnt bij oudrn? 3 Thoriën di tn grondslag liggn aan zlfmanagmnt bij oudrn 3 Zlfmanagmnt uitgaand van communicativ zlfsturing 4 D zlfmanagmnt van wlbvindn

Nadere informatie

brandstofcel Chemische Feitelijkheden Wereldwijd verbruiken we jaarlijks grofweg 450 Brug tussen brandstof en elektriciteit

brandstofcel Chemische Feitelijkheden Wereldwijd verbruiken we jaarlijks grofweg 450 Brug tussen brandstof en elektriciteit Chmisch Fitlijkhdn d i t i 5 3 n r 2 3 6 j u n i 2 0 0 7 D Contxt D watrstofconomi D Basis Enrgi uit chmi D Dipt Prstatis op d prof gstld a u t u r : B a s t i n n W n t z l brandstofcl Brug tussn brandstof

Nadere informatie