Léons. Register Makelaars in Assurantiën. M.N. Léons bv De Boelelaan 1065 Postbus AH Amsterdam. bank abn amro

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Léons. Register Makelaars in Assurantiën. M.N. Léons bv De Boelelaan 1065 Postbus 75346 1070 AH Amsterdam. bank abn amro 54.87.10.562. www.leons."

Transcriptie

1 Rgistr Maklaars in Assurantiën D Bollaan AH Amstrdam Pagina 1 7 INVENTARISATIEFORMULIER Naam Voorlttrs Titl Adrs Postcod Woonplaats Tlfoon privé Tlfoon mobil Tlfoon zaklijk Faxnummr adrs Burgrsrvic nummr Gboortdatum Gslacht Bank-/postbanknummr Idntititsbwijs (kopi bijvogn) Rookt u? GEZINSSITUATIE Ghuwd Huwlijks voorwaardn Gmnschap van godrn Samnwonnd Grgistrrd partnrschap Gn grgistrrd partnrschap Allnstaand Gschidn PARTNERGEGEVENS Naam Voorlttrs Adrs Postcod Woonplaats Gboortdatum Gslacht Burgrsrvic nummr Idntititsbwijs (kopi bijvogn) Rookt u? KINDEREN Voornaam Familinaam Gslacht Gb. datum Burgrsrvicnummr (oud sofinr.)

2 Rgistr Maklaars in Assurantiën D Bollaan AH Amstrdam Pagina 2 7 WERKEN BEROEP/FUNCTIE UW BEROEP BEROEP PARTNER In loondinst bij (naam wrkgvr) In loondinst bij (naam wrkgvr) Als zlfstandig (rchtsvorm) Als zlfstandig (rchtsvorm) Pr wlk datum Pr wlk datum Als DGA Als DGA FINANCIËLE SITUATIE 1. INKOMSTEN UW INKOMEN INKOMEN PARTNER Vast bruto inkomn pr maand (incl. vakantigld) Variabl inkomn (bijv. provisis, bonussn, winstdling. Gmiddld van afglopn 12 maandn) Alimntati Pnsion Ovrig inkomn (bijv. WW, WAO/WIA) Auto van d zaak Ja N Ja N Cataloguswaard Eign bijdrag 2. UITGAVEN Total woonlastn Lningn (lastn pr maand) Alimntati (lastn pr maand) Spaarloonrgling (bijdrag wrknmr) Lvnslooprgling (bijdrag wrknmr)

3 Rgistr Maklaars in Assurantiën Rgistr Maklaars in Assurantiën D Bollaan AH Amstrdam Pagina 3 7 WONEN Woont u in n Koophuis Huurhuis Indin koophuis n hypothk Wat is d actul hypothkschuld Wat voor hypothk btrft ht Wat is d gschatt vrkoopwaard van uw huis VERMOGEN OVER WELK VERMOGEN BESCHIKT U UW VERMOGEN VERMOGEN PARTNER Spaartgod Blggingstgod (gn vrzkringn) Onrornd god Spaartgod Blggingstgod (gn vrzkringn) Onrornd god LEVENSVERZEKERINGEN Hft u één of mrdr lopnd lvnsvrzkring(n) (waarondr ovrlijdnsrisicovrzkring(n)) Ja N 1. MAANDPREMIE Soort Lijfrnt Ja N Eindkapitaal Dolstlling Polisnummr 2. MAANDPREMIE Soort Lijfrnt Ja N Eindkapitaal Dolstlling Polisnummr

4 Rgistr Maklaars in Assurantiën D Bollaan AH Amstrdam Pagina 4 7 ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING Hft u één of mrdr lopnd arbidsongschikthidsvrzkring(n)? Ja N 1. MAANDPREMIE Vrzkrd kapitaal rubrik A Vrzkrd kapitaal rubrik B Wachttijd Polisnummr 2. MAANDPREMIE Vrzkrd kapitaal rubrik A Vrzkrd kapitaal rubrik B Wachttijd Polisnummr TENSLOTTE Hft u aanvullnd informati cq. bijzondrhdn t mldn? Ja N Indin hirop Ja is gantwoord, gaarn hirondr nadr uitlg ONDERTEKENING Plaats Datum Handtkning Handtkning partnr

5 Rgistr Maklaars in Assurantiën D Bollaan AH Amstrdam Pagina 5 7 ONDERDEEL ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERINGEN Tn bhov van (Naam klant) Ingvuld door (Naam) Contact mt klant d.m.v. Tlfoongsprk dd. Prsoonlijk ondrhoud dd. Vastglgd in brif / bzokvrslag dd. (voor intrn gbruik) Ovrig DOELSTELLINGEN VAN DE KLANT M.B.T. ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERINGEN VRAAG 1a Wlk dolstlling(-n) hft u mt d arbidsongschikthidsvrzkring (inkomnstrugval vrzkring)? MOGELIJKE ANTWOORDEN Inkomnsaanvulling Inhurn vrvangnd kracht Opvang lastn (chck d.m.v. invntarisati of klant altrnatif vrmogn of inkomstn hft om inkomnstrugval op t vangn) 1b Als bij vraag 1a is bantwoord mt Inkomnsaanvulling Wlk dl van uw inkomn wnst u in gval van % volldig arbidsongschikthid t ontvangn? (lt op: algmn richtlijn: maximaal doorgaans 80% van ht laatstvrdind inkomn) 1c Als bij vraag 1a is bantwoord mt Opvang lastn Wlk dl van uw lastn wnst u in gval van % volldig arbidsongschikthid uitgkrd t krijgn? (lt op: uitgangspunt 100% van d lastn; als klant kist voor lagr dkkingsprcntag, dint klant tkort op andr wijz op t vangn) KENNIS EN ERVARING VAN DE KLANT M.B.T. ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERINGEN 2 Bnt u bknd mt d knmrkn van n arbids- Ja ik bn hirm bknd (lt op: doorvragn waaruit dat blijkt) ongschikthidsvrzkring n d critria di wordn togpast voor ht bpaln van d uitkring? N ik bn hir hlmaal nit m bknd (lt op: mr tijd bstdn aan uitlg n vrwrkn in advis) RISICOBEREIDHEID WACHTTIJD 3 D mst arbidsongschikthidsvrzkringn gaan Ja pas ovr tot uitkring na n wachttijd. Bnt u zich bwust dat u tijdns d wachttijd op n andr wijz in uw inkomns- N (consquntis wachttijd tolichtn; tijdlijk gn uitkring) Nit van topassing trugval mot voorzin? (tolichting gvn op afwging lngt wachttijd in rlati tot hoogt prmi) ONDERTEKENING Plaats Datum Handtkning Handtkning partnr

6 Rgistr Maklaars in Assurantiën D Bollaan AH Amstrdam Pagina 6 7 ONDERDEEL LEVENSVERZEKERINGEN Tn bhov van (Naam klant) Ingvuld door (Naam) Contact mt klant d.m.v. Tlfoongsprk dd. Prsoonlijk ondrhoud dd. Vastglgd in brif / bzokvrslag dd. (voor intrn gbruik) Ovrig DOELSTELLINGEN VAN DE KLANT M.B.T. LEVENSVERZEKERINGEN 1 Wlk dolstlling(-n) hft u mt d lvnsvrzkring? Pnsionopbouw (incl. nabstaandn-pnsion). Lt op: I.v.m. Pnsionwt wrkgvr altijd vrzkringnmr; btrkkn bij formulring pnsiontozgging (-ovrnkomst) Opbouw vrmogn t.b.v. aflossing hypothk (lt op: Klant wijzn op fit dat Léons nit bmiddlt in hypothkn) Opbouw vrmogn t.b.v. tokomstig (bknd) bstdingsdolindn (bijvoorbld schnking, latr vrpanding, consumptiv bstding) Opbouw vrmogn t.b.v. financiring studi kindrn Opbouw vrij (bstdbaar) vrmogn Aankoop dirct ingaand uitkring (lt op: Klant wijzn op moglijkhid contravrzkring) Pnsion (alln lvnslang; dnk aan moglijkhdn hoog/laag, uitruil, indxati) Lijfrnt (lvnslang of tijdlijk - togstan lijfrntvormn) Lt op: voor bpaling fiscaal rgim 3 vragn stlln 1 Kapitaal opgbouwd d.m.v. prmi of koopsom? 2 Wannr polis afgslotn? 3 Is polis na afsluitn vrhoogd, mt of zondr opticlausul? Andrs, namlijk KENNIS EN ERVARING VAN DE KLANT M.B.T. LEVENSVERZEKERINGEN 2 Bnt u bknd mt vrschillnd soortn lvnsvrzkringn (inlg via prmi of koopsom, ggarandrd of blggingsproductn, uitkring in lijfrnt of kapitaal)? Ja ik bn hirm bknd (lt op: doorvragn waaruit dat blijkt) N ik bn hir hlmaal nit m bknd (lt op: mr tijd bstdn aan uitlg n vrwrkn in advis)

7 Rgistr Maklaars in Assurantiën D Bollaan AH Amstrdam Pagina 7 7 RISICOBEREIDHEID - BELEGGINGSRISICO 3 Ho wilt u waard opbouwn binnn uw lvnsvrzkring of d uitkring ontvangn? Ggarandrd rndmnt op inddatum of ggarandrd uitkring Blggn > invulln blggingsprofil van gkozn vrzkraar/product Combinati van ggarandrd rndmnt op inddatum of ggarandrd uitkring n blggn > invulln blggingsprofil van gkozn vrzkraar/product RISICOBEREIDHEID VOORTIJDIGE OPNAME / BEËINDIGING 4 Als gkozn is voor Gmngd vrzkring Vrwacht u tussntijds n brop t motn don op d opgbouwd waard in d polis? Ja (voortijdig opnam / bëindiging kan lidn tot fiscal consquntis n/of lagr rndmnt) N RISICOBEREIDHEID PREMIEVRIJSTELLING BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID 5 U kunt rvoor kizn prmivrijstlling bij arbidsongschikthid als aanvullnd dkking m t vrzkrn, zodat u in gval van arbidsongschikthid (tijdlijk) gn prmi mr hoft t btaln. Wilt u dit mvrzkrn? Ja (lt op: dz aanvullnd dkking kost gld n gaat dus tn kost van waardopbouw in polis) N (lt op: in gval van arbidsongschikthid wordt prmibtaling nit ovrgnomn door vrzkraar; naast moglijk inkomnstrugval bij arbidsongschikthid kan ht ook consquntis kan hbbn voor tokomstig opbouw) ONDERTEKENING Plaats Datum Handtkning Handtkning partnr Andr bdrijvn - Léons Consultancy - Léons Assuradurn D gzamlijk aanspraklijkhid van d vnnootschap n alln di namns haar btrokkn zijn bij ht uitvorn van aan haar vrstrkt opdrachtn, is bprkt tot d uitkring di plaats vindt ondr d vrzkring van d vnnootschap tgn bropsaanspraklijkhid. Vrglijk vrdr art. 9. Th aggrgatd liability of th Company and all prsons who on its bhalf ar involvd in th xcution of businss contractd by th Company shall b limitd to th procds availabl undr th Company's profssional liability insuranc. S futhr art. 9. Op al onz ovrnkomstn zijn onz algmn voorwaardn van topassing di gdponrd zijn bij d K.v.K. t Amstrdam n op vrzok wordn togzondn. Lid van: RMIA, RAIA, N.V.A., vnab Inschrijvingsnummrs: WFD: , Kifid: , KvK Amstrdam: Aan Léons Assuradurn is volmacht vrlnd door: Avro Achma, Europsch, Raal

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Rchtsbijstandvrzkring Ht kan hoog oplopn En uit d hand glopn ruzi mt d burn. En conflict mt uw wrkgvr. En lvrancir di zijn blofts nit waar kan makn. En huisbaas di ht nit zo nauw nmt mt ht ondrhoud van

Nadere informatie

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen Inbodlwaardmtr www.raal.nl Audio-, visul- n computrapparatuur Hirondr valln: all bld-, gluids-, ontvang- n zndapparatuur; all soortn computrapparatuur (incl. splcomputrs); all bij bovnstaand apparatuur

Nadere informatie

Geachte mevrouw/heer,

Geachte mevrouw/heer, Klant, Markt & Rlatis Blastingn Postbus 94127, 1090 GC Amstrdam Ondrwrp Tolichting kwijtschldingsformulir Gacht mvrouw/hr, Tam Inning & Invordring Doorkisnummr 020 608 21 99 U hft n kwijtschldingsformulir

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2013. Persoonsgebonden budget AWBZ

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2013. Persoonsgebonden budget AWBZ Zlf uw zorg inkopn in 8 stappn 2013 Prsoonsgbondn budgt AWBZ Inliding In Ndrland bnt u door d Algmn Wt Bijzondr Ziktkostn (AWBZ) vrzkrd voor zorg di u nodig hbt bij ondr mr langdurig zikt, handicap of

Nadere informatie

Opgave Inkomsten en uitgaven

Opgave Inkomsten en uitgaven Opgav Inkomstn n uitgavn Dit formulir is n hulpmiddl om inzicht t krijgn in uw inkomstn n uitgavn. Vul ht formulir zo nauwkurig moglijk in. Zo kunt u bkijkn hovl u maandlijks, pr kwartaal of pr jaar bschikbaar

Nadere informatie

ASRE M RL Masterproof 2004

ASRE M RL Masterproof 2004 Nit Vrtrouw ASRE M RL Mastrproof 2004 ik Privat Samnwrking vrsus Privat Financ 'It is not th nam of a projct but th consquncs that rally mattr' Mastrproof in ht kadr van d postdoctoral MRE opliding bij

Nadere informatie

Schadeformulier Reisverzekering

Schadeformulier Reisverzekering Schadformulir Risvrzkring Om uw schad snllr t kunnn bhandln vragn wij u: - ht formulir zo volldig n duidlijk moglijk in t vulln - rlvant bijlagn zoals originl bwijsstukkn n nota s m t sturn. Hft u ruimtgbrk?

Nadere informatie

De toekomst van de AWBZ

De toekomst van de AWBZ Advis uitgbracht door d Raad voor d Volksgzondhid n Zorg aan d ministr van Volksgzondhid, Wlzijn n Sport Zotrmr, sptmbr 1997 Inhoudsopgav Samnvatting 5 1 Vragn ovr d tokomst van d AWBZ 9 2 Ht profil van

Nadere informatie

de nationale E-bike verzekering

de nationale E-bike verzekering Ht comfort gaat altijd door mt d national E-bik vrzkring D spcial n voordlig vrzkring voor all lktrisch trapondrstund fitsn Dri, vir of vijf ar vrzkrd tgn difstal of cascoschad (incl. difstal) voor n nmalig

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 1 kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar Activoorwaardn: Ontvang Toon van Enco mt gratis installati, i.c.m. Garantiprijs Enco Ecostroom n gas 3 jaar 1. Dz acti wordt gorganisrd door Enco Rtail B.V., gvstigd t Rottrdam aan d Martn Mswg 5, hirna

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

het PensioenLab re(a)geert Formuleboek 2012-2014

het PensioenLab re(a)geert Formuleboek 2012-2014 ht PnsionLab r(a)grt Formulbok 2012-2014 PENSIOENLAB 2014 www.pnsionlab.nl Ht PnsionLab is n initiatif van CNV Jongrn, FNV Jong n VCP Young Profssionals in samnwrking mt Pnsionfdrati n Stichting FVP. In

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 3 kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES

WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES Opdrachtgvr Stroomvrsnlling/Platform 31 Koningin Julianaplin 10 Postbus 30833 2595 AA Dn Haag Contactprsoon: Patrick

Nadere informatie

o e o e e o e e o e e e l. e e o e e ~~ ~~

o e o e e o e e o e e e l. e e o e e ~~ ~~ ~~ ~~ o @ o o IC o O o l. 440424 inliding n gbruikswijzr van dz SPA toolkit Dol Dz toolkit is samngstld door d SPA-grop: d Samnwrknd Procs-Advisurs. Ht dol van dz gids is ht ovrdragn van knnis n rvaring

Nadere informatie

licentienieuws #3 Visueel leren

licentienieuws #3 Visueel leren sptmbr 2011 licntiniuws #3 jaargang 15, nummr 3 In SURF licntiniuws vindt u niuws ovr d bmiddlingsovrnkomstn di SURFdinstn hft afgslotn mt aanbidrs van softwar, contnt, dinstn n hardwar. Licntiniuws vrschijnt

Nadere informatie

: Zaterdag 8 November 2014 van 14.00 uur tot 16.45 uur : Stadslandgoed de Kemphaan, Panoramazaal

: Zaterdag 8 November 2014 van 14.00 uur tot 16.45 uur : Stadslandgoed de Kemphaan, Panoramazaal Notuln van d 4 ALV 8 Novmbr 2014 van 14.00-16.45 uur Stadslandgod D Kmphaan, Almr Aanwzign (28) : Hugo Trds, Philip Boontj, Robrt Hmmn, Nik Bink, Witsk Osinga, Bob Burlag, Milou Niëns, Marcl Koldr, Erwin

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014. Persoonlijke gegevens

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014. Persoonlijke gegevens Ggvns aangift inkmstnblasting 2014 Vr ht pstlln van uw aangift zijn vl ggvns ndig. Om u in staat t stlln dz ggvns vrzichtlijk n vlldig aan t lvrn, hbbn wij ndrstaand vragnlijst pgstld. Wij vrzkn u d vragn,

Nadere informatie

Eindverslag Minorproject irobot Stichting Humanitas Rotterdam. Phébe Das Ergotherapie 0847674 Guus Kuil Gezondheidszorg Technologie 0806656

Eindverslag Minorproject irobot Stichting Humanitas Rotterdam. Phébe Das Ergotherapie 0847674 Guus Kuil Gezondheidszorg Technologie 0806656 Eindvrslag Minorprojct irobot Stichting Humanitas Rottrdam Phéb Das Ergothrapi 0847674 Guus Kuil Gzondhidszorg Tchnologi 0806656 Opdrachtgvr Dhr. R. Balkhovn Docnt Dhr. W. Nas Minor Wtnschap n Gzondhidszorg

Nadere informatie

PROFIEL. Manager Risk Management & Internal Audit V&D

PROFIEL. Manager Risk Management & Internal Audit V&D PROFIEL Managr Risk Managmnt & Intrnal Audit V&D Company Profil - Algmn ONDERNEMING V&D V&D (www.vd.nl) is opgricht in 1887 n is d grootst warnhuisktn in Ndrland mt 62 vstigingn. Ht rst filiaal bvond zich

Nadere informatie

Brandweer wil overlast voor wijk zuid beperken door Marieke van Veen

Brandweer wil overlast voor wijk zuid beperken door Marieke van Veen Raad splt in op vrwacht financiël krapt D krant van Wsp, inclusif MuidrNiuws Huisarts advisrt vaccinrn tgn mxicaans grip Vlign in n mga grot hlikoptr is gwldig 3 5 13 21 Wonsdag 4 novmbr 2009 MUIDERNIEUWS

Nadere informatie

VV&C Position Paper Passende Provisie

VV&C Position Paper Passende Provisie VV&C Position Papr Passnd Provisi 1 1. Inliding Bij d invoring van MiFID zijn rgls gstld ovr passnd provisi. Dz zijn door d AFM op 16 juli 2009 nadr uitgwrkt in d Lidraad passnd provisis Blggingsondrnmingn.

Nadere informatie

FILIP. JUBILEUMUITGAVE

FILIP. JUBILEUMUITGAVE FILIP. JUBILEUMUITGAVE 2002-2012 FILIP. Copyright oktobr 2012 Filip Van Eckhoutt Uitgvr: Lycaus B.V., Amrsfoort Omslag & foto autur: Mark Dubbldam Eindrdacti: mr. dr. Tina van dr Lindn Drukwrk: Engl Rpro

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Winkelen in zuidpolder

Winkelen in zuidpolder 2 ditit 2011 Winkln in zuidpoldr...dat is gnitn voor ht hél gzin! Gratis parkrn Grot divrsitit aan winkls Gdltlijk ovrdkt Elk vrijdag wkmarkt Vilig n schoon www.winklcntrumzuidpoldr.nl Intrviw mt Tink

Nadere informatie

Sneak preview: De Bussumse Watertoren. Fusie onzeker, Bussum roept regio op tot koerswijziging. Handtekeningen scoren tegen fusie

Sneak preview: De Bussumse Watertoren. Fusie onzeker, Bussum roept regio op tot koerswijziging. Handtekeningen scoren tegen fusie Polsbandjs voor drankvrkoop op Spoorpop 2010 D krant van Bussum, inclusif NaardrNiuws Wonsdag 24 fbruari 2010 Gaston Bannir : Ik hb gn vrij tijd want d tijd is vrij. Snak prviw: D Bussums Watrtorn 5 10/15

Nadere informatie

de Dukenburger Angélique van der Heijden

de Dukenburger Angélique van der Heijden d Duknburgr Info-magazin voor Duknburg - 7 jaargang nummr - fbruari 04 Angéliqu van dr Hijdn En vrdr: Buurtvrbindrs Parkrn op zondag Ontwikklingn zwmbad Voortgang wijkbhrplannn Paul Gntnaar n zijn Mrcds

Nadere informatie

opvang, woonbegeleiding en dagactiviteiten Amsterdam

opvang, woonbegeleiding en dagactiviteiten Amsterdam jaarvrslag 3 1 voorwoord 4 2 profil van d organisati 8 2.1 Algmn 9 2.2 Organisatistructuur 9 2.3 Krnggvns 11 2.4 Blanghbbndn 11 3 govrnanc 12 3.1 Bstuur n tozicht 13 3.2 Bdrijfsvoring 15 3.3. Cliëntnraad

Nadere informatie