stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2014"

Transcriptie

1 stofomschrijving totsing wgfactorn klas 4 KB oktobr 2014

2 Cohort Lrjaar Afdling Btrft ht vak vmbo KB Biologi PROGRAMMA van TOETSING n AFSLUITING priod tots lrststofomschrijving indtrmn totsvorm totsduur afnam in totswk (j/n) gwicht ovrgang gwicht xamn hrkansbaar (ja/n) 1 1 Voding n vrtring K9 S 45 N 5 J C 2 Gaswissling K9 S 45 N 10 J C 3 Transport K9 S 45 N 10 J C 4 Opslag, uitschiding n bschrming K9 S 45 N 10 J C 2 5 Stofwissling K6+K9 S 45 N 10 J C 6 Plantn K2 S 45 N 5 J C 7 Ecologi K6 S 45 N 5 J C 8 Mns n miliu K7 P 45 N 5 J C boordling c = cijfr nb = naar bhorn opmrkingn Bijzondrhdn: So = schriftlijk ovrhoring Rp = rptiti TT = tntamn P.O. = Praktisch Opdracht vmbo kadr 1

3 Cohort Lrjaar Afdling Btrft ht vak vmbo KB Dinstvrlning & Commrci. PROGRAMMA van TOETSING n AFSLUITING priod tots lrststofomschrijving indtrmn totsvorm totsduur gwicht xamn hrkansbaar (ja/n) 1. 1 Stag: Handling P n.v.t 10 N C 2 Stag: Vrslag S n.v.t 5 N C 3 Modul Wlnss Modul Horca Modul Zorg n Wlzijn Modul Handl n Vrkoop 4 Modul Wlnss Modul Horca Modul Zorg n Wlzijn Modul Handl n Vrkoop S P S P 45 min. n.v.t 45 min. n.v.t 2. 5 Projct D&C P n.v.t 15 N C 6 Computrvaardighdn S n.v.t 10 N C 7 Examntraining S n.v.t N NB P 8 Ranimati P n.v.t N NB boordling opmrkingn c = cijfr nb = naar bhorn 10 N C Lrling volgt 1 modul 10 N C Lrling volgt 1 modul Bijzondrhdn: S = Schriftlijk; P = Praktisch Opdracht C = Cijfr NB = naar bhorn LOB is vrwrkt in d vrschillnd thma s. vmbo kadr 2

4 PROGRAMMA van TOETSING n AFSLUITING cohort Lrjaar afdling btrft ht vak/d vakkn vmbo KB Economi priod tots lrststofomschrijving indtr mn totsvor m totsduu afnam r in totsw k (j/n) gwicht ovrgan g gwicht xamn hrkan sbaar (ja/n ) 1 Tots: hfst 1 Waar blijft j gld EC/K/4A TT 1 lsuur N 11 J C Tots: hfst 2 Kom j rm uit? EC/K/4 TT 1 lsuur N 11 J C Digital opdrachtn EC/K/4 C N N NB EC/V/1,2 2 Tots: hfst 3 Kis j voor zkr? EC/K/4 TT 1 lsuur N 12 J C Tots: hfst 4 Ho wordt r gwrkt? EC/K/4,5 TT 1 lsuur N 12 J C EC/V/1,2 Tots: hfst 5 Aan d slag! EC/K/4,5 TT 1 lsuur N 12 J C EC/V/1,2 Digital opdrachtn EC/K/4,5 C N NB EC/V/1,2 3 Tots: hfst 6 Kan d ovrhid dat rgln? EC/K/6 TT 1 lsuur N 12 J C Tots: hfst 7 Ho groot is jou wrld? EC/K/7 TT 1 lsuur N 12 J C Digital opdrachtn EC/K/6,7 C N N NB Nb 1 Tijdns d lrljarn 3 n 4 wordt r ook in d klas gwrkt uit rknbokjs. Dz vaardighdn kunnn tijdns d totsn wordn gvraagd. Nb 2 Naast ht rknbokj wordt r gwrkt uit d mthod Pincod Kadr 4. D lrlingn kunnn inloggn in Pincod Digitaal via inlogcod Nb 3 Examnstof: Consumti, Wrldhandl n dl Arbid n producti, vaardighdn n samnhang Bijzondrhdn: So = schriftlijk ovrhoring Rp = rptiti TT = tntamn P.O. = Praktisch Opdracht C = computr boordling c = cijfr nb = naar bhorn opmrkingn vmbo kadr 3

5 Cohort Lrjaar Afdling Btrft ht vak vmbo KB Engls PROGRAMMA van TOETSING n AFSLUITING priod tots lrststofomschrijving ind-trmn totsvorm totsduur afnam in gwicht totswk ovrgan (j/n) g gwicht xamn hrkansbaar (ja/n) 1 T1 H1 Stpping Stons K 3-K7 S 50 N 10 N C T2 H2 Stpping Stons K 3-K7 S 50 N 10 N C T3 Luistrvaardighid : Cito Kijk- n K5 S 2 x 50 N 10 N C luistrtots 2014 T4 Sprktots: Introduc K5/V5 M 8 N 10 N C Yourslf+vrijgkozn ondrwrp 2 T5 H3 Stpping Stons K3 K7 S 50 N 10 N C T6 H4 Stpping Stons K3 - K7 S 50 N 10 N C T7 Luistrvaardighid: Cito Kijk- n luistrtots 2015 boordling c = cijfr nb = naar bhorn opmrkingn K5 S 2 x50 N 10 N C Wisslafnam naar ondrdl n tijd 3 T8 H5 Stpping Stons K3 K7 S 50 N 10 N C T9 Ls/schrijfdossir K4 V4 K7 V2 S N 10 N C Ghl jaar doorlopnd activitit Inlvrn wk 9 T10 Sprkvaardighid : Gropsgsprk c.q. discussi van maximaal 4 prsonn op basis van voor t bridn ondrwrpn vanuit actul intrnt wbsits. Nadr informati n instructi wordt in janauri K6 M 5 min p.p. N 10 N C Volgns roostr van docnt 2015 aan d lrling uitgrikt vmbo kadr 4

6 Cohort Lrjaar Afdling Btrft ht vak vmbo KB Lichamlijk Opvoding PROGRAMMA van TOETSING n AFSLUITING priod tots lrststofomschrijving indtrmn totsvorm totsduur afnam in totswk (j/n) gwicht ovrgang gwicht xamn hrkansbaar (ja/n) 1 1 Spl Buitn LO/K/4/ P 50 min N 1 8 J C 2 Unihocky LO/K/5/3.7.8 P 50 min N 1 8 J C 3 Trapz LO/K/5/ P 50 min N 1 8 J C 4 Shuttl Run tst LO/K/7/1.7 P 50 min N 1 8 J C 2 5 Sportoriëntati LO/K/9/ Sportoriëntatikuz 6 Sportoriëntati LO/K/9/ Sportoriëntatikuz 7 Sportoriëntati LO/K/9/ Sportoriëntatikuz Bijzondrhdn: P = praktisch P 50 min N N NB P 50 min N N NB P 50 min N N NB boordling opmrkingn c = cijfr nb = naar bhorn vmbo kadr 5

7 Cohort Lrjaar Afdling Btrft ht vak vmbo KB LOB priod tots lrstofomschrijving 1 Talntnmap, doorstroomspl spln, scorkaart invulln. Bropnintrsstst makn n tovogn aan TM Gschikthidstst makn n tovogn aan TM (mt rflcti; zi 2.22) PROGRAMMA van TOETSING n AFSLUITING indtrmn totsvorm totsduu gwicht r ovrgan g gwich t xam n hrkansbaar (J/N) boordling Opmrkingn C = cijfr NB = naar bhorn HO J NB Groot spl A3, pionnn, dobblstnn bij dcaan HO J NB In mdiathk n ICTlokaal via programmasdcanaat-lc-data- kis intrsstst n/of gschikthidstst Talntnmap, Wat wil ik, invulln n uitvorn. HO J/N NB Kopi boordling stagvrslag n rflcti op d HO J NB Gbruik ook kopi 3.2 stag in Talntnmap. Gsprk mt loopbaanbglidr mntor/ dcaan ovr LOB, stag, MBO-voorlichting, stappn in ht kuzprocs, tovogn aan TM. Lrling maakt vrslag van ht gsprk. MO rflctivrslag J NB Mag ook stagbglidings gsprk zijn mits dit all ondrdln bvat. Bropnintrviw tovogn aan TM vrslag J NB Kan imand van ht stagadrs zijn. 2 Aanvulln bij TM Wat kan ik omschrijving knnis n vaardighdn glrd bij d afdling. HO J NB Mntorls. Informati tokomstig opliding in TM. (foldrs n uitdraai sit btrffnd ROC) PO vrslag J NB Foldrs, Intrnt. Mloopdag. vmbo kadr 6

8 Talntnmap, Kan wat ik wil, invulln n uitvorn; gsprk ovr vrglijking mt profilmap intakformulir invulln n intakgsprk ofnn HO J NB Profilmap in afdlingn Intakspl bij dcaan Kopi aanmldingsformulir in TM PO J NB NIET VERGETEN! Bijzondrhdn: HO = Handlingsopdracht TO = Thoriopdracht PO = Praktisch Opdracht MO = Mondling Opdracht In klas 3 n 4 wordn n aantal activititn gdaan in ht kadr van loopbaanoriëntati. D Talntnmap wordt als n loopbaanportfolio bij dz LOB ingvuld n gbruikt als n vrzamlmap. En srius uitgvord LOB programma is n god voorbriding op j tokomst. Bovnstaand opdrachtn zijn ondrdl van ht xamn n motn voor d start van ht xamn naar bhorn wordn afgslotn, tr boordling door d xamncommissi. vmbo kadr 7

9 Cohort Lrjaar Afdling Btrft ht vak vmbo KB Maatschappijlr 1 PROGRAMMA van TOETSING n AFSLUITING priod Tots lrststofomschrijving indtrmn totsvorm totsduur afnam in gwicht totswk ovrgang (jn/ gwicht xamn hrkansbaar (j/n) boordling c = cijfr nb = naar bhorn 1 1 Hoofdstuk Wat is Maatschappijlr K1+ K3 S 1 lsuur N 15 N C TT opmrkingn Wrkstuk Makn aan d hand van intrviws ; ondrwrp nadr t bpaln S N 10 N C Voor inlvrn 2 Hoofdstuk Massamdia K1 + K5 S 1 lsuur N 25 J C TT 3 Hoofdstuk Wrk N 4 Hoofdstuk Criminalitit K4 + K6 + K7 S 1 lsuur N 25 J C TT 5 Hoofdstuk Politik S 1 lsuur N 25 J C TT * Nit op tijd inlvrn n 1 als cijfr Bijzondrhdn: So = schriftlijk ovrhoring Rp = rptiti TT = tntamn P.O. = Praktisch Opdracht vmbo kadr 8

10 PROGRAMMA van TOETSING n AFSLUITING cohort Lrjaar afdling btrft ht vak vmbo KB Maatschappijlr 2 priod tots lrststofomschrijving indtrmn totsvorm totsduu afnam in r totswk (j/n) gwicht ovrgan g gwicht xamn hrkan sbaar (ja/n ) boordling opmrkingn c = cijfr nb = naar bhorn 1 1 Wrk S 1 N j C D 3 Tntamns samn bidn 1 hrkansingsm oglijkhid 2 Massamdia S 1 N j C 2 3 Multiculturl samnlving S 1 N j C # CSE Maatschappijlr 2 bstaat uit d ondrwrpn 4 n 5 (Criminalitit n Politik Bsluitvorming) Bijzondrhdn: So = schriftlijk ovrhoring Rp = rptiti TT = tntamn P.O. = Praktisch Opdracht vmbo kadr 9

11 Cohort Lrjaar Afdling Btrft ht vak vmbo KB T&C NASK 1 PROGRAMMA van TOETSING n AFSLUITING Priod Tots Lrstofomschrijving Eindtrmn Totsvorm Tots duur Afnam in Gwicht totswk School (J/N) xamn Hrkansbaadling Boor- (J/N) C = cijfr Opmrkingn 1 1 H2 licht dl 3 KGT K7 P/SE 3 lu N 10 N C Afgslotn in klas 3. Gm. van practica n schriftlijk profwrk 2 H1 dl 3 KGT Stoffn n K4 SE 1 lu N 10 J C matrialn + groothdn n nhdn 2 3 H4 dl 3 KGT Vrbrandn K7 P 3 lu N 15 J C gm. van 3 practica vrwarmn 4 H11 dl 4 B(K) Bouw van d matri K10/K11 SE 1 lu N 10 J C 5 H5 dl 3 KGT n H9 dl 4KGT Elktrisch schaklingn n lctricitit K5 SE/P 3 lu N 15 J C Dit bstaat uit 3 ondrdln, zowl schriftlijk als practisch opdrachtn 3 6 H9 dl 4B Gluid K8 SE 1 lu N 10 J C 7 H3 n H6 dl 3 KGT n H12 dl 4 KGT Krachtn, bwging n vilighid K9 P/SE 2 lu N 15 J C Alln d schriftlijk tots is hrkansbaar. 7 Practisch opdrachtn K1/K2/K3 P 2 N 15 N C Bijzondrhdn: SE = xamn P = Praktisch Opdracht Eindtrm K 12 Ht wr wordt in vrschillnd ondrdln gtotst. Bok: Nu voor straks uitg: Thim Mulnhoff dl. 4 KGT vmbo kadr 10

12 Cohort Lrjaar Afdling Btrft ht vak vmbo KB Ndrlands PROGRAMMA van TOETSING n AFSLUITING Priod Tot s Lrstofomschrijving Eindtrmn Totsvorm Totsdu ur Afnam in totsw k (J/N) Gwicht ovrgan g 1 Lsvaardighid s 7 2 Tots blok 1 s 10 3 Algmn:Splling n Grammatica s 10 4 Bokvrslag 1 s 5 5 Cito kijk-/luistrvaardighid s 10 6 Tots blok 2 s 10 7 Bokvrslag 2 s 5 8 Discussi m 10 9 Tots blok 3 s Tots blok 4 s Tots Ficti s 7 Gwic ht xam n (gh l Hrkan sbaar (J/N) Boordling Opmrkingn C = cijfr NB = naar bhorn Bijzondrhdn: SO = schriftlijk ovrhoring Rp = rptiti SE = xamn P.O. = Praktisch Opdracht vmbo kadr 11

13 Cohort Lrjaar Afdling Btrft ht vak vmbo KB Rknn PROGRAMMA van TOETSING n AFSLUITING Dz PTA gldt alln voor di lrlingn di in klas 3 ht rknxamn nog nit mt n voldond hbbn afgslotn Priod lrststofomschrijving totsvorm totsduur afnam in totswk (j/n) gwicht School Examn hrkansbaar (ja/n) 1 Mtn n mtkund, vrbandn, vrhoudingn, gtalln. 2 Rknxamn 2F digitaal 2 lsuur N - J C Mtn n mtkund, vrbandn, vrhoudingn, gtalln. 3 Twd moglijkhid rknxamn 2F digitaal 2 lsuur N - J C Mtn n mtkund, vrbandn, vrhoudingn, gtalln. boordling c = cijfr nb = naar bhorn opmrkingn Bijzondrhdn: D mthod di w gbruikn is MODERNE WISKUNDE REKENEN ofnbok bovnbouiw 2F W vulln d stof aan mt n aantal stncils uit ondr andr Rknvoort. Daarnaast is ht wrkn mt got-it n ondrdl van rknn, dit mot dls zlfstandig gdaan wordn. D rkntots 2F (digitaal) mot in klas 3 of klas 4 gdaan wordn in vrband mt d niuw xamnisn. Elk lrling hft in totaal 2 kansn. vmbo kadr 12

14 cohort Lrjaar afdling btrft ht vak vmbo KB SDV PROGRAMMA van TOETSING n AFSLUITING Priod Tots Lrststofomschrijving Eindtrmn Totsvorm Totsdu ur Afnam in totswk (J/N) Gwicht ovrgan g Gwicht xamn Hrkan Boordling sbaar (J/N) C = cijfr NB = naar bhorn 1 1 grot opdracht: i SDV S/Po N.v.t. N 10 N C sport n dinstvrlning (sd) 1 ` 2 grot opdracht: j SCV S/Po N.v.t. N 10 N C dinstvrlning n vilighid (dv) 2 3 grot opdracht: k SDV S/Po N.v.t. N 10 N C sport n dinstvrlning (sd) 2 4 grot opdracht: l. SDV S/po N.v.t. N 10 N C dinstvrlning n vilighid (dv) 2 5 grot opdracht: m SDV S/po N.v.t. N 10 N C sport n dinstvrlning (sd) 3 6 grot opdracht: n SDV S/po N.v.t. N 10 N C dinstvrlning n vilighid (dv) 3 7 grot opdracht: o SDV S/po N.v.t. N 10 N C sport n dinstvrlning (sd) 3 8 grot opdracht: p SDV S/po N.v.t. N 10 N C dinstvrlning n vilighid (dv) 1 9 stag (handlingsdl) SDV S/po N.v.t. N 10 N C 1 10 stag (vrslag) SDV S/po N.v.t. N 10 N C Opmrking n Bijzondrhdn: So = schriftlijk ovrhoring Rp = rptiti TT = tntamn P.O. = Praktisch Opdracht C = Cijfr LOB is vrwrkt in d vrschillnd ondrwrpn. (m.n A, E, G, H, Stag) En aantal grot opdrachtn bstaan uit mrdr opdrachtn. vmbo kadr 13

15 Cohort Lrjaar Afdling Btrft ht vak PROGRAMMA van TOETSING n AFSLUITING, vrsi vmbo KB Tchnologi n Commrci Priod Tots Lrstofomschrijving Eindtrmn Totsvorm Totsdu ur Afnam in totswk (J/N) Gwicht ovrgan g Gwicht xamn Hrkan Boordling sbaar (J/N) C = cijfr NB = naar bhorn Opmrking n 1 1.1a Ht Huis IS3, IS5 PO N J C Kuz a n/of b 1.1b Projctn IS3, IS5, IS11, IS12, IS14 PO N J C Kuz a n/of b Stag IS1, IS2, IS3, IS5 Vrslag N J NB Mot voldond zijn, andrs gn xamn 2.2a Ht Huis IS3, IS5 PO N J C Kuz a n/of b 2.2b Projctn IS3, IS5, IS11, IS12, IS14 PO N J C Kuz a n/of b 3 3.1a Ht Huis IS3, IS5 PO N J C Kuz a n/of b 3.1b Projctn IS3, IS5, IS11, IS12, IS14 PO N J C Kuz a n/of b 3.2 Schoolxamn D vlir IS2, IS3, IS5 SE N 14 J C 3.3 Schoolxamn Wisslplank IS2, IS3, IS5 SE N 14 J C 3.4 Schoolxamn Klokhuisj IS2, IS3, IS5 SE N 14 J C 3.5 Schoolxamn Locomotif IS2, IS3, IS5 SE N 14 J C vmbo kadr 14

16 3.6 Schoolxamn Votbalspl IS2, IS3, IS5 SE N 14 J C 3.7 Modul 1 Mtaal IS2, IS3, IS5 SE N 10 J C 3.8 Modul 2 Elktronica IS2, IS3, IS5 SE N 10 J C 3.9 Modul 3 Machinal Houtbwrking IS2, IS3, IS5 SE N 10 J C 4 Nvt (xamnpriod) Bijzondrhdn: So = schriftlijk ovrhoring Rp = rptiti SE = Schoolxamn P.O. = Praktisch Opdracht vmbo kadr 15

17 PROGRAMMA van TOETSING n AFSLUITING Cohort Lrjaar Afdling Btrft ht vak vmbo KB Wiskund Priod Tot s Lrstofomschrijving Eindtrmn Totsvor m Totsduur Afnam in totsw k (J/N) Gwicht ovrgan g Gwicht xamn Hrkansbaar (J/N) 1 1 H 1 Grafikn n vrglijkingn K4 SE 1 N 20 J C H 2 Vlakk mtkund K6 2 2 H 3 Informativrwrking K7 SE 1 N 20 J C H 4 Machtsvrbandn K4 3 3 GWA P.O. N 20 N C 4 H 5 Rknn H 6 Goniomtri 4 5 H 7 Exponntil formuls H 8 Ruimtmtkund K5 K6 K4 K6 SE 1 N 20 J C SE 1 N 20 J C Boordling C = cijfr NB = naar bhorn Opmrkingn Bijzondrhdn: SO = schriftlijk ovrhoring Rp = rptiti SE = xamn P.O. = Praktisch Opdracht Examnstof: All hoofdstukkn bhalv hoofdstuk 4.Lr d ovrzicht xamnstof uit dl B, blz Zi ook xamn.nl voor xtra ofningn. vmbo kadr 16

licentienieuws #3 Visueel leren

licentienieuws #3 Visueel leren sptmbr 2011 licntiniuws #3 jaargang 15, nummr 3 In SURF licntiniuws vindt u niuws ovr d bmiddlingsovrnkomstn di SURFdinstn hft afgslotn mt aanbidrs van softwar, contnt, dinstn n hardwar. Licntiniuws vrschijnt

Nadere informatie

o e o e e o e e o e e e l. e e o e e ~~ ~~

o e o e e o e e o e e e l. e e o e e ~~ ~~ ~~ ~~ o @ o o IC o O o l. 440424 inliding n gbruikswijzr van dz SPA toolkit Dol Dz toolkit is samngstld door d SPA-grop: d Samnwrknd Procs-Advisurs. Ht dol van dz gids is ht ovrdragn van knnis n rvaring

Nadere informatie

ASRE M RL Masterproof 2004

ASRE M RL Masterproof 2004 Nit Vrtrouw ASRE M RL Mastrproof 2004 ik Privat Samnwrking vrsus Privat Financ 'It is not th nam of a projct but th consquncs that rally mattr' Mastrproof in ht kadr van d postdoctoral MRE opliding bij

Nadere informatie

Eindverslag Minorproject irobot Stichting Humanitas Rotterdam. Phébe Das Ergotherapie 0847674 Guus Kuil Gezondheidszorg Technologie 0806656

Eindverslag Minorproject irobot Stichting Humanitas Rotterdam. Phébe Das Ergotherapie 0847674 Guus Kuil Gezondheidszorg Technologie 0806656 Eindvrslag Minorprojct irobot Stichting Humanitas Rottrdam Phéb Das Ergothrapi 0847674 Guus Kuil Gzondhidszorg Tchnologi 0806656 Opdrachtgvr Dhr. R. Balkhovn Docnt Dhr. W. Nas Minor Wtnschap n Gzondhidszorg

Nadere informatie

VOLTIJDSE DAGOPLEIDINGEN 2015-2016

VOLTIJDSE DAGOPLEIDINGEN 2015-2016 SYNTRA-AB VOLTIJDSE DAGOPLEIDINGEN VOLTIJDSE DAGOPLEIDINGEN 2015-2016 LEREN VAN PROFESSIONALS WWW.SYNTRA-AB.BE PROFESSIONEEL, PRAKTIJKGERICHT, SYNTRA 2 IN SPURT NAAR EEN LOOPBAAN MET EEN VOLTIJDSE DAGOPLEIDING

Nadere informatie

Zelfmanagement bij ouderen

Zelfmanagement bij ouderen Zlfmanagmnt bij oudrn factsht Inhoud Wat is zlfmanagmnt bij oudrn? 3 Thoriën di tn grondslag liggn aan zlfmanagmnt bij oudrn 3 Zlfmanagmnt uitgaand van communicativ zlfsturing 4 D zlfmanagmnt van wlbvindn

Nadere informatie

BEWAARDERS EN STRESS

BEWAARDERS EN STRESS !,D "' BEWAARDERS EN STRESS n valuati van ht gbruik van d vragnlijst organisatistrss papr voor ht kwantitatif projct Sociologisch Instituut Lidn M.M. Kommr novmbr 987 k) INHOUD INLEIDING ACHTERGROND 3,

Nadere informatie

Regionale rekeningen van de landbouw

Regionale rekeningen van de landbouw Rgional rkningn van d landbouw Novmbr 2005 Els Dmuynck n Els Brnarts Ministri van d Vlaams Gmnschap Administrati Land- n Tuinbouw (ALT) Afdling Monitoring n Studi (AMS) Luvnsplin 4 1000 Brussl INLEIDING

Nadere informatie

opvang, woonbegeleiding en dagactiviteiten Amsterdam

opvang, woonbegeleiding en dagactiviteiten Amsterdam jaarvrslag 3 1 voorwoord 4 2 profil van d organisati 8 2.1 Algmn 9 2.2 Organisatistructuur 9 2.3 Krnggvns 11 2.4 Blanghbbndn 11 3 govrnanc 12 3.1 Bstuur n tozicht 13 3.2 Bdrijfsvoring 15 3.3. Cliëntnraad

Nadere informatie

het PensioenLab re(a)geert Formuleboek 2012-2014

het PensioenLab re(a)geert Formuleboek 2012-2014 ht PnsionLab r(a)grt Formulbok 2012-2014 PENSIOENLAB 2014 www.pnsionlab.nl Ht PnsionLab is n initiatif van CNV Jongrn, FNV Jong n VCP Young Profssionals in samnwrking mt Pnsionfdrati n Stichting FVP. In

Nadere informatie

David Maesen (35 jaar)

David Maesen (35 jaar) bst vrsi van zichzlf! sptmbr 2011 nr. 65 4 ditis pr jaar David Masn (35 jaar) David Masn bhaald dit jaar, op zijn 35st, ht mastrdiploma Fotografi aan d Mdia, Arts & Dsign faculty. Hij won mt zijn afstudrwrk

Nadere informatie

MKBA. Voorbeeld van het monetariseren van fysieke effecten: 1. Voorbeeld van het monetariseren van fysieke effecten: 2 MKBA. Meer weten?

MKBA. Voorbeeld van het monetariseren van fysieke effecten: 1. Voorbeeld van het monetariseren van fysieke effecten: 2 MKBA. Meer weten? Voorbld van ht montarisrn van ysik ctn: 1 Voorbld van ht montarisrn van ysik ctn: 2 Mr wtn? En Maatschapplijk Kostn-BatnAnalys () gt ht rndmnt van n invstring voor d ghl maatschappij wr. D kracht van d

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 3 kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

de Dukenburger Angélique van der Heijden

de Dukenburger Angélique van der Heijden d Duknburgr Info-magazin voor Duknburg - 7 jaargang nummr - fbruari 04 Angéliqu van dr Hijdn En vrdr: Buurtvrbindrs Parkrn op zondag Ontwikklingn zwmbad Voortgang wijkbhrplannn Paul Gntnaar n zijn Mrcds

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Vernieuwen is vooruitgaan

Jaarverslag 2012. Vernieuwen is vooruitgaan Jaarvrslag 2012 Vrniuwn is vooruitgaan Enkl concrt rsultatn van 2012 Lapauw Intrnational VCST Amplidata Flandrs PlasticVision Blwind I-movix Spac Applications Srvics Psychomd Provan Laborx Physiol Flxiways

Nadere informatie

Weekblad voor Nederweert

Weekblad voor Nederweert NUMMER 49 86 Jaargang DONDERDAG 6 DECEMBER 2012 Wkblad voor Ndrwrt Rdakti-adrs: Pannnwg 231, Postbus 2724, 6030 AA Ndrwrt, tl. (0495) 63 26 25, fax 63 11 57 E-mail: info@drukkrijvandursn.nl D witgod Exprt!

Nadere informatie

AMER BREED. Werk doen wat bij je past. boetseren met was. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang maart 2013

AMER BREED. Werk doen wat bij je past. boetseren met was. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang maart 2013 AMER BREED 1 Magazin van Amrpoort / 10 jaargang Wrk don wat bij j past botsrn mt was AGENDA Tot 7 april 2013 Expositi HollAndrs vrlngd D tntoonstlling HollAndrs in ht Zaans Musum is vrlngd. Ht wrk van

Nadere informatie

gezien & gehoord Alles over: oogmode, oogzorg & hooroplossingen design & gezondheid voor hem, haar & kids uitgave april 2014 artsen aan het woord

gezien & gehoord Alles over: oogmode, oogzorg & hooroplossingen design & gezondheid voor hem, haar & kids uitgave april 2014 artsen aan het woord GOED gzin & ghoord Alls ovr: oogmod, oogzorg & hooroplossingn uitgav april 2014 dsign & gzondhid voor hm, haar & kids artsn aan ht woord oogarts Roukns & Jubilum huisarts Magazin 1 voorwoord Aad Roukns

Nadere informatie

Kinderarbeid 1. AAN HET WOORD. Youdelca, 12 jaar

Kinderarbeid 1. AAN HET WOORD. Youdelca, 12 jaar orani UNICEF/NYHQ2011-0803/Grarup Kindrarbid Youdlca, 12 jaar Ik bn wgggaan uit mijn dorp in d strk van Cays, in ht zuidn van Haïti, ton ik zs was. Mijn oudrs haddn gn gld voor d school. Ton mijn tant

Nadere informatie

De toekomst van de AWBZ

De toekomst van de AWBZ Advis uitgbracht door d Raad voor d Volksgzondhid n Zorg aan d ministr van Volksgzondhid, Wlzijn n Sport Zotrmr, sptmbr 1997 Inhoudsopgav Samnvatting 5 1 Vragn ovr d tokomst van d AWBZ 9 2 Ht profil van

Nadere informatie

StepeloInformeert. de voorzitte. Ondernemersbijeenkomst Jaarvergadering 2013. Datum: 18 april 20uu1r3. Programm

StepeloInformeert. de voorzitte. Ondernemersbijeenkomst Jaarvergadering 2013. Datum: 18 april 20uu1r3. Programm Stplo niuwsbrif april 2013 StploInformrt Van d voorzittr Gacht collga ondrnmr, Wr n niuw uitgav mt wtnswaardighdn ovr ons bdrijvntrrin Stplo. Samn wrkn w aan n attractif industritrrin mt aantrkklijk bdrijvn,

Nadere informatie

WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES

WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES Opdrachtgvr Stroomvrsnlling/Platform 31 Koningin Julianaplin 10 Postbus 30833 2595 AA Dn Haag Contactprsoon: Patrick

Nadere informatie

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar Activoorwaardn: Ontvang Toon van Enco mt gratis installati, i.c.m. Garantiprijs Enco Ecostroom n gas 3 jaar 1. Dz acti wordt gorganisrd door Enco Rtail B.V., gvstigd t Rottrdam aan d Martn Mswg 5, hirna

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 1 kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

Blauw! Bolognadecreet naar Arbitragehof. Katern voeding

Blauw! Bolognadecreet naar Arbitragehof. Katern voeding Onafhanklijk studntnwkblad van d Luvns Ovrkoplnd Kringorganisati nummr 14 Blgië-Blgiqu P.B. 3000 Luvn 1 2/2817 maandag 16 fbruari 2004 jaargang 30 2003-2004 www.vto.b afgift: Luvn 1 (wkblad - vrschijnt

Nadere informatie

Herfst 2012. Duurzame Logistiek Eenvoudige stappen om de CO 2 uitstoot te verminderen. Geen verrassingen Een update op ARBO gebied.

Herfst 2012. Duurzame Logistiek Eenvoudige stappen om de CO 2 uitstoot te verminderen. Geen verrassingen Een update op ARBO gebied. urka Ht magazin voor profssionl godrnstroom bhrsing Nummr 17 Hrfst 2012 www.urkapub.nl Duurzam Logistik Envoudig stappn om d CO 2 uitstoot t vrmindrn. Gn vrrassingn En updat op ARBO gbid. Vilighid in ht

Nadere informatie

Waterrijk, Vogelrijk, Kansrijk. Een visie op water en vogels in Nederland

Waterrijk, Vogelrijk, Kansrijk. Een visie op water en vogels in Nederland Watrrijk, Voglrijk, Kansrijk En visi op watr n vogls in Ndrland Watrrijk, voglrijk, kansrijk a r i s d m Watr lijkt hl vanzlfsprknd. Dat is ht in zkr zin ook. Zondr watr immrs gn lvn. Maar waar ovrvlod

Nadere informatie

25 jaar. Woordje burgemeester. Brandweer Maldegem zoekt versterking. De Maldegemse bibliotheek viert: 25 jaar bibliotheekschouwburg!

25 jaar. Woordje burgemeester. Brandweer Maldegem zoekt versterking. De Maldegemse bibliotheek viert: 25 jaar bibliotheekschouwburg! Gmnt @ Oktobr 2014 Gmntlijk Infokrant vrschijnt 11 maal pr jaar V.U.: Marln Van dn Bussch, Klin Livvrouwdrf 8, 9990 Woordj burgmstr D burgmstr ovrhandigd aan Rubn D Clrcq d goudn UiT-na-School-Box in ht

Nadere informatie

Daar komt bij dat mensen behept zijn met de neiging tot zelfoverschatting. Zo vroeg Kilian aan 1500 bankmedewerkers of zij.

Daar komt bij dat mensen behept zijn met de neiging tot zelfoverschatting. Zo vroeg Kilian aan 1500 bankmedewerkers of zij. Vrslag vird bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Andrs Vrdinn n ovr xprimntn tr vrstrking van Andrs Wrkn 21 juni 2013, Landgod Zonhuvl t Doorn Op d langst dag van ht

Nadere informatie