stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2014"

Transcriptie

1 stofomschrijving totsing wgfactorn klas 4 KB oktobr 2014

2 Cohort Lrjaar Afdling Btrft ht vak vmbo KB Biologi PROGRAMMA van TOETSING n AFSLUITING priod tots lrststofomschrijving indtrmn totsvorm totsduur afnam in totswk (j/n) gwicht ovrgang gwicht xamn hrkansbaar (ja/n) 1 1 Voding n vrtring K9 S 45 N 5 J C 2 Gaswissling K9 S 45 N 10 J C 3 Transport K9 S 45 N 10 J C 4 Opslag, uitschiding n bschrming K9 S 45 N 10 J C 2 5 Stofwissling K6+K9 S 45 N 10 J C 6 Plantn K2 S 45 N 5 J C 7 Ecologi K6 S 45 N 5 J C 8 Mns n miliu K7 P 45 N 5 J C boordling c = cijfr nb = naar bhorn opmrkingn Bijzondrhdn: So = schriftlijk ovrhoring Rp = rptiti TT = tntamn P.O. = Praktisch Opdracht vmbo kadr 1

3 Cohort Lrjaar Afdling Btrft ht vak vmbo KB Dinstvrlning & Commrci. PROGRAMMA van TOETSING n AFSLUITING priod tots lrststofomschrijving indtrmn totsvorm totsduur gwicht xamn hrkansbaar (ja/n) 1. 1 Stag: Handling P n.v.t 10 N C 2 Stag: Vrslag S n.v.t 5 N C 3 Modul Wlnss Modul Horca Modul Zorg n Wlzijn Modul Handl n Vrkoop 4 Modul Wlnss Modul Horca Modul Zorg n Wlzijn Modul Handl n Vrkoop S P S P 45 min. n.v.t 45 min. n.v.t 2. 5 Projct D&C P n.v.t 15 N C 6 Computrvaardighdn S n.v.t 10 N C 7 Examntraining S n.v.t N NB P 8 Ranimati P n.v.t N NB boordling opmrkingn c = cijfr nb = naar bhorn 10 N C Lrling volgt 1 modul 10 N C Lrling volgt 1 modul Bijzondrhdn: S = Schriftlijk; P = Praktisch Opdracht C = Cijfr NB = naar bhorn LOB is vrwrkt in d vrschillnd thma s. vmbo kadr 2

4 PROGRAMMA van TOETSING n AFSLUITING cohort Lrjaar afdling btrft ht vak/d vakkn vmbo KB Economi priod tots lrststofomschrijving indtr mn totsvor m totsduu afnam r in totsw k (j/n) gwicht ovrgan g gwicht xamn hrkan sbaar (ja/n ) 1 Tots: hfst 1 Waar blijft j gld EC/K/4A TT 1 lsuur N 11 J C Tots: hfst 2 Kom j rm uit? EC/K/4 TT 1 lsuur N 11 J C Digital opdrachtn EC/K/4 C N N NB EC/V/1,2 2 Tots: hfst 3 Kis j voor zkr? EC/K/4 TT 1 lsuur N 12 J C Tots: hfst 4 Ho wordt r gwrkt? EC/K/4,5 TT 1 lsuur N 12 J C EC/V/1,2 Tots: hfst 5 Aan d slag! EC/K/4,5 TT 1 lsuur N 12 J C EC/V/1,2 Digital opdrachtn EC/K/4,5 C N NB EC/V/1,2 3 Tots: hfst 6 Kan d ovrhid dat rgln? EC/K/6 TT 1 lsuur N 12 J C Tots: hfst 7 Ho groot is jou wrld? EC/K/7 TT 1 lsuur N 12 J C Digital opdrachtn EC/K/6,7 C N N NB Nb 1 Tijdns d lrljarn 3 n 4 wordt r ook in d klas gwrkt uit rknbokjs. Dz vaardighdn kunnn tijdns d totsn wordn gvraagd. Nb 2 Naast ht rknbokj wordt r gwrkt uit d mthod Pincod Kadr 4. D lrlingn kunnn inloggn in Pincod Digitaal via inlogcod Nb 3 Examnstof: Consumti, Wrldhandl n dl Arbid n producti, vaardighdn n samnhang Bijzondrhdn: So = schriftlijk ovrhoring Rp = rptiti TT = tntamn P.O. = Praktisch Opdracht C = computr boordling c = cijfr nb = naar bhorn opmrkingn vmbo kadr 3

5 Cohort Lrjaar Afdling Btrft ht vak vmbo KB Engls PROGRAMMA van TOETSING n AFSLUITING priod tots lrststofomschrijving ind-trmn totsvorm totsduur afnam in gwicht totswk ovrgan (j/n) g gwicht xamn hrkansbaar (ja/n) 1 T1 H1 Stpping Stons K 3-K7 S 50 N 10 N C T2 H2 Stpping Stons K 3-K7 S 50 N 10 N C T3 Luistrvaardighid : Cito Kijk- n K5 S 2 x 50 N 10 N C luistrtots 2014 T4 Sprktots: Introduc K5/V5 M 8 N 10 N C Yourslf+vrijgkozn ondrwrp 2 T5 H3 Stpping Stons K3 K7 S 50 N 10 N C T6 H4 Stpping Stons K3 - K7 S 50 N 10 N C T7 Luistrvaardighid: Cito Kijk- n luistrtots 2015 boordling c = cijfr nb = naar bhorn opmrkingn K5 S 2 x50 N 10 N C Wisslafnam naar ondrdl n tijd 3 T8 H5 Stpping Stons K3 K7 S 50 N 10 N C T9 Ls/schrijfdossir K4 V4 K7 V2 S N 10 N C Ghl jaar doorlopnd activitit Inlvrn wk 9 T10 Sprkvaardighid : Gropsgsprk c.q. discussi van maximaal 4 prsonn op basis van voor t bridn ondrwrpn vanuit actul intrnt wbsits. Nadr informati n instructi wordt in janauri K6 M 5 min p.p. N 10 N C Volgns roostr van docnt 2015 aan d lrling uitgrikt vmbo kadr 4

6 Cohort Lrjaar Afdling Btrft ht vak vmbo KB Lichamlijk Opvoding PROGRAMMA van TOETSING n AFSLUITING priod tots lrststofomschrijving indtrmn totsvorm totsduur afnam in totswk (j/n) gwicht ovrgang gwicht xamn hrkansbaar (ja/n) 1 1 Spl Buitn LO/K/4/ P 50 min N 1 8 J C 2 Unihocky LO/K/5/3.7.8 P 50 min N 1 8 J C 3 Trapz LO/K/5/ P 50 min N 1 8 J C 4 Shuttl Run tst LO/K/7/1.7 P 50 min N 1 8 J C 2 5 Sportoriëntati LO/K/9/ Sportoriëntatikuz 6 Sportoriëntati LO/K/9/ Sportoriëntatikuz 7 Sportoriëntati LO/K/9/ Sportoriëntatikuz Bijzondrhdn: P = praktisch P 50 min N N NB P 50 min N N NB P 50 min N N NB boordling opmrkingn c = cijfr nb = naar bhorn vmbo kadr 5

7 Cohort Lrjaar Afdling Btrft ht vak vmbo KB LOB priod tots lrstofomschrijving 1 Talntnmap, doorstroomspl spln, scorkaart invulln. Bropnintrsstst makn n tovogn aan TM Gschikthidstst makn n tovogn aan TM (mt rflcti; zi 2.22) PROGRAMMA van TOETSING n AFSLUITING indtrmn totsvorm totsduu gwicht r ovrgan g gwich t xam n hrkansbaar (J/N) boordling Opmrkingn C = cijfr NB = naar bhorn HO J NB Groot spl A3, pionnn, dobblstnn bij dcaan HO J NB In mdiathk n ICTlokaal via programmasdcanaat-lc-data- kis intrsstst n/of gschikthidstst Talntnmap, Wat wil ik, invulln n uitvorn. HO J/N NB Kopi boordling stagvrslag n rflcti op d HO J NB Gbruik ook kopi 3.2 stag in Talntnmap. Gsprk mt loopbaanbglidr mntor/ dcaan ovr LOB, stag, MBO-voorlichting, stappn in ht kuzprocs, tovogn aan TM. Lrling maakt vrslag van ht gsprk. MO rflctivrslag J NB Mag ook stagbglidings gsprk zijn mits dit all ondrdln bvat. Bropnintrviw tovogn aan TM vrslag J NB Kan imand van ht stagadrs zijn. 2 Aanvulln bij TM Wat kan ik omschrijving knnis n vaardighdn glrd bij d afdling. HO J NB Mntorls. Informati tokomstig opliding in TM. (foldrs n uitdraai sit btrffnd ROC) PO vrslag J NB Foldrs, Intrnt. Mloopdag. vmbo kadr 6

8 Talntnmap, Kan wat ik wil, invulln n uitvorn; gsprk ovr vrglijking mt profilmap intakformulir invulln n intakgsprk ofnn HO J NB Profilmap in afdlingn Intakspl bij dcaan Kopi aanmldingsformulir in TM PO J NB NIET VERGETEN! Bijzondrhdn: HO = Handlingsopdracht TO = Thoriopdracht PO = Praktisch Opdracht MO = Mondling Opdracht In klas 3 n 4 wordn n aantal activititn gdaan in ht kadr van loopbaanoriëntati. D Talntnmap wordt als n loopbaanportfolio bij dz LOB ingvuld n gbruikt als n vrzamlmap. En srius uitgvord LOB programma is n god voorbriding op j tokomst. Bovnstaand opdrachtn zijn ondrdl van ht xamn n motn voor d start van ht xamn naar bhorn wordn afgslotn, tr boordling door d xamncommissi. vmbo kadr 7

9 Cohort Lrjaar Afdling Btrft ht vak vmbo KB Maatschappijlr 1 PROGRAMMA van TOETSING n AFSLUITING priod Tots lrststofomschrijving indtrmn totsvorm totsduur afnam in gwicht totswk ovrgang (jn/ gwicht xamn hrkansbaar (j/n) boordling c = cijfr nb = naar bhorn 1 1 Hoofdstuk Wat is Maatschappijlr K1+ K3 S 1 lsuur N 15 N C TT opmrkingn Wrkstuk Makn aan d hand van intrviws ; ondrwrp nadr t bpaln S N 10 N C Voor inlvrn 2 Hoofdstuk Massamdia K1 + K5 S 1 lsuur N 25 J C TT 3 Hoofdstuk Wrk N 4 Hoofdstuk Criminalitit K4 + K6 + K7 S 1 lsuur N 25 J C TT 5 Hoofdstuk Politik S 1 lsuur N 25 J C TT * Nit op tijd inlvrn n 1 als cijfr Bijzondrhdn: So = schriftlijk ovrhoring Rp = rptiti TT = tntamn P.O. = Praktisch Opdracht vmbo kadr 8

10 PROGRAMMA van TOETSING n AFSLUITING cohort Lrjaar afdling btrft ht vak vmbo KB Maatschappijlr 2 priod tots lrststofomschrijving indtrmn totsvorm totsduu afnam in r totswk (j/n) gwicht ovrgan g gwicht xamn hrkan sbaar (ja/n ) boordling opmrkingn c = cijfr nb = naar bhorn 1 1 Wrk S 1 N j C D 3 Tntamns samn bidn 1 hrkansingsm oglijkhid 2 Massamdia S 1 N j C 2 3 Multiculturl samnlving S 1 N j C # CSE Maatschappijlr 2 bstaat uit d ondrwrpn 4 n 5 (Criminalitit n Politik Bsluitvorming) Bijzondrhdn: So = schriftlijk ovrhoring Rp = rptiti TT = tntamn P.O. = Praktisch Opdracht vmbo kadr 9

11 Cohort Lrjaar Afdling Btrft ht vak vmbo KB T&C NASK 1 PROGRAMMA van TOETSING n AFSLUITING Priod Tots Lrstofomschrijving Eindtrmn Totsvorm Tots duur Afnam in Gwicht totswk School (J/N) xamn Hrkansbaadling Boor- (J/N) C = cijfr Opmrkingn 1 1 H2 licht dl 3 KGT K7 P/SE 3 lu N 10 N C Afgslotn in klas 3. Gm. van practica n schriftlijk profwrk 2 H1 dl 3 KGT Stoffn n K4 SE 1 lu N 10 J C matrialn + groothdn n nhdn 2 3 H4 dl 3 KGT Vrbrandn K7 P 3 lu N 15 J C gm. van 3 practica vrwarmn 4 H11 dl 4 B(K) Bouw van d matri K10/K11 SE 1 lu N 10 J C 5 H5 dl 3 KGT n H9 dl 4KGT Elktrisch schaklingn n lctricitit K5 SE/P 3 lu N 15 J C Dit bstaat uit 3 ondrdln, zowl schriftlijk als practisch opdrachtn 3 6 H9 dl 4B Gluid K8 SE 1 lu N 10 J C 7 H3 n H6 dl 3 KGT n H12 dl 4 KGT Krachtn, bwging n vilighid K9 P/SE 2 lu N 15 J C Alln d schriftlijk tots is hrkansbaar. 7 Practisch opdrachtn K1/K2/K3 P 2 N 15 N C Bijzondrhdn: SE = xamn P = Praktisch Opdracht Eindtrm K 12 Ht wr wordt in vrschillnd ondrdln gtotst. Bok: Nu voor straks uitg: Thim Mulnhoff dl. 4 KGT vmbo kadr 10

12 Cohort Lrjaar Afdling Btrft ht vak vmbo KB Ndrlands PROGRAMMA van TOETSING n AFSLUITING Priod Tot s Lrstofomschrijving Eindtrmn Totsvorm Totsdu ur Afnam in totsw k (J/N) Gwicht ovrgan g 1 Lsvaardighid s 7 2 Tots blok 1 s 10 3 Algmn:Splling n Grammatica s 10 4 Bokvrslag 1 s 5 5 Cito kijk-/luistrvaardighid s 10 6 Tots blok 2 s 10 7 Bokvrslag 2 s 5 8 Discussi m 10 9 Tots blok 3 s Tots blok 4 s Tots Ficti s 7 Gwic ht xam n (gh l Hrkan sbaar (J/N) Boordling Opmrkingn C = cijfr NB = naar bhorn Bijzondrhdn: SO = schriftlijk ovrhoring Rp = rptiti SE = xamn P.O. = Praktisch Opdracht vmbo kadr 11

13 Cohort Lrjaar Afdling Btrft ht vak vmbo KB Rknn PROGRAMMA van TOETSING n AFSLUITING Dz PTA gldt alln voor di lrlingn di in klas 3 ht rknxamn nog nit mt n voldond hbbn afgslotn Priod lrststofomschrijving totsvorm totsduur afnam in totswk (j/n) gwicht School Examn hrkansbaar (ja/n) 1 Mtn n mtkund, vrbandn, vrhoudingn, gtalln. 2 Rknxamn 2F digitaal 2 lsuur N - J C Mtn n mtkund, vrbandn, vrhoudingn, gtalln. 3 Twd moglijkhid rknxamn 2F digitaal 2 lsuur N - J C Mtn n mtkund, vrbandn, vrhoudingn, gtalln. boordling c = cijfr nb = naar bhorn opmrkingn Bijzondrhdn: D mthod di w gbruikn is MODERNE WISKUNDE REKENEN ofnbok bovnbouiw 2F W vulln d stof aan mt n aantal stncils uit ondr andr Rknvoort. Daarnaast is ht wrkn mt got-it n ondrdl van rknn, dit mot dls zlfstandig gdaan wordn. D rkntots 2F (digitaal) mot in klas 3 of klas 4 gdaan wordn in vrband mt d niuw xamnisn. Elk lrling hft in totaal 2 kansn. vmbo kadr 12

14 cohort Lrjaar afdling btrft ht vak vmbo KB SDV PROGRAMMA van TOETSING n AFSLUITING Priod Tots Lrststofomschrijving Eindtrmn Totsvorm Totsdu ur Afnam in totswk (J/N) Gwicht ovrgan g Gwicht xamn Hrkan Boordling sbaar (J/N) C = cijfr NB = naar bhorn 1 1 grot opdracht: i SDV S/Po N.v.t. N 10 N C sport n dinstvrlning (sd) 1 ` 2 grot opdracht: j SCV S/Po N.v.t. N 10 N C dinstvrlning n vilighid (dv) 2 3 grot opdracht: k SDV S/Po N.v.t. N 10 N C sport n dinstvrlning (sd) 2 4 grot opdracht: l. SDV S/po N.v.t. N 10 N C dinstvrlning n vilighid (dv) 2 5 grot opdracht: m SDV S/po N.v.t. N 10 N C sport n dinstvrlning (sd) 3 6 grot opdracht: n SDV S/po N.v.t. N 10 N C dinstvrlning n vilighid (dv) 3 7 grot opdracht: o SDV S/po N.v.t. N 10 N C sport n dinstvrlning (sd) 3 8 grot opdracht: p SDV S/po N.v.t. N 10 N C dinstvrlning n vilighid (dv) 1 9 stag (handlingsdl) SDV S/po N.v.t. N 10 N C 1 10 stag (vrslag) SDV S/po N.v.t. N 10 N C Opmrking n Bijzondrhdn: So = schriftlijk ovrhoring Rp = rptiti TT = tntamn P.O. = Praktisch Opdracht C = Cijfr LOB is vrwrkt in d vrschillnd ondrwrpn. (m.n A, E, G, H, Stag) En aantal grot opdrachtn bstaan uit mrdr opdrachtn. vmbo kadr 13

15 Cohort Lrjaar Afdling Btrft ht vak PROGRAMMA van TOETSING n AFSLUITING, vrsi vmbo KB Tchnologi n Commrci Priod Tots Lrstofomschrijving Eindtrmn Totsvorm Totsdu ur Afnam in totswk (J/N) Gwicht ovrgan g Gwicht xamn Hrkan Boordling sbaar (J/N) C = cijfr NB = naar bhorn Opmrking n 1 1.1a Ht Huis IS3, IS5 PO N J C Kuz a n/of b 1.1b Projctn IS3, IS5, IS11, IS12, IS14 PO N J C Kuz a n/of b Stag IS1, IS2, IS3, IS5 Vrslag N J NB Mot voldond zijn, andrs gn xamn 2.2a Ht Huis IS3, IS5 PO N J C Kuz a n/of b 2.2b Projctn IS3, IS5, IS11, IS12, IS14 PO N J C Kuz a n/of b 3 3.1a Ht Huis IS3, IS5 PO N J C Kuz a n/of b 3.1b Projctn IS3, IS5, IS11, IS12, IS14 PO N J C Kuz a n/of b 3.2 Schoolxamn D vlir IS2, IS3, IS5 SE N 14 J C 3.3 Schoolxamn Wisslplank IS2, IS3, IS5 SE N 14 J C 3.4 Schoolxamn Klokhuisj IS2, IS3, IS5 SE N 14 J C 3.5 Schoolxamn Locomotif IS2, IS3, IS5 SE N 14 J C vmbo kadr 14

16 3.6 Schoolxamn Votbalspl IS2, IS3, IS5 SE N 14 J C 3.7 Modul 1 Mtaal IS2, IS3, IS5 SE N 10 J C 3.8 Modul 2 Elktronica IS2, IS3, IS5 SE N 10 J C 3.9 Modul 3 Machinal Houtbwrking IS2, IS3, IS5 SE N 10 J C 4 Nvt (xamnpriod) Bijzondrhdn: So = schriftlijk ovrhoring Rp = rptiti SE = Schoolxamn P.O. = Praktisch Opdracht vmbo kadr 15

17 PROGRAMMA van TOETSING n AFSLUITING Cohort Lrjaar Afdling Btrft ht vak vmbo KB Wiskund Priod Tot s Lrstofomschrijving Eindtrmn Totsvor m Totsduur Afnam in totsw k (J/N) Gwicht ovrgan g Gwicht xamn Hrkansbaar (J/N) 1 1 H 1 Grafikn n vrglijkingn K4 SE 1 N 20 J C H 2 Vlakk mtkund K6 2 2 H 3 Informativrwrking K7 SE 1 N 20 J C H 4 Machtsvrbandn K4 3 3 GWA P.O. N 20 N C 4 H 5 Rknn H 6 Goniomtri 4 5 H 7 Exponntil formuls H 8 Ruimtmtkund K5 K6 K4 K6 SE 1 N 20 J C SE 1 N 20 J C Boordling C = cijfr NB = naar bhorn Opmrkingn Bijzondrhdn: SO = schriftlijk ovrhoring Rp = rptiti SE = xamn P.O. = Praktisch Opdracht Examnstof: All hoofdstukkn bhalv hoofdstuk 4.Lr d ovrzicht xamnstof uit dl B, blz Zi ook xamn.nl voor xtra ofningn. vmbo kadr 16

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2014

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2014 stofomschrijving totsing wgfactorn klas 4 BB oktobr 2014 Cohort Lrjaar Afdling Btrft ht vak 2013 4 vmbo BB Biologi priod tots lrststofomschrijving indtrmn totsvorm totsduur afnam in totswk (j/n) ovrgan

Nadere informatie

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2015

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2015 stofomschrijving totsing wgfactorn klas 3 KB oktobr 2015 Cohort Lrjaar Afdling Btrft ht vak 2015 3 vmbo KB Biologi priod tots lrststofomschrijving ind-trmn totsvorm totsduur afnam in totswk (j/n) gwicht

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

Derde editie. onderbouw

Derde editie. onderbouw r z j i w mthod Drd diti ondrbouw ir! la f t m d o h t En m municrn mt n m Motivrn n lrn co modrn n h sc ti ak pr op t ch mthod gri Drd diti ondrbouw D mthod is vrdr ontwikkld n aangpast. Dat is t zin

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : Ntwrkbhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95323 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : ICT-bhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95321 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa Futur4U ct wat j zo k t! E xa! n d l r w a èt b d k d t n O Exprimntlssn voor havo n vwo Futur4U Exprimntlssn Lifstyl & Dsign D zvn Futur4U-lssn zijn rop gricht havo- n vwo-scholirn actif knnis t latn

Nadere informatie

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

Noordrand College 2014 2015. Studiegids PTA Leerjaar 3 en 4 Examenreglement

Noordrand College 2014 2015. Studiegids PTA Leerjaar 3 en 4 Examenreglement Noordrand Collg 201 2015 Studigids PTA rjaar 3 n Examnrglmnt 1 Voorwoord Bst xamnkandidaat n gacht oudrs of vrzorgrs, D studigids van ht Noordrand Collg is stmd voor all lrlingn in klas 3 n. Ht xamn gint

Nadere informatie

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam Joods S.G.Maimonids 1 oktobr 2015 Amstrdam Examnrglmnt MAVO 2015-2016. D dirctur van d Joods Scholngmnschap Maimonids t Amstrdam, daarto gmandatrd door ht bstuur van d Stichting Joods Scholngmnschap J.B.O.,

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting vwo 2013 2016 Stad & Esch Lyceum september 2014 (versie vwo-5)

Programma van Toetsing en Afsluiting vwo 2013 2016 Stad & Esch Lyceum september 2014 (versie vwo-5) Programma van Totsing n Afsluiting vwo 2013 2016 Stad & Esch Lycum sptmbr 2014 (vrsi vwo-5) Woord vooraf Bst lrling, Ht Programma van Totsing n Afsluiting (PTA) dat j hirbij ontvangt gldt voor d priod

Nadere informatie

Didactisch Groepsplan Leerjaar 4 TL

Didactisch Groepsplan Leerjaar 4 TL Didactisch Gropsplan Lrjaar 4 TL Lsmodl: DAIM 45 min 5 min Oriëntati: hrhaln vorig ls 5 min Instructi: dol bnomn aan ht bgin van d ls Na d klassikal instructi tnminst n vrlngd instructi van 10 minutn.

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting 2015/2016

Programma van Toetsing en Afsluiting 2015/2016 Lrw: KBL (JAAR 4) Sctor/afdlin: HANDEL EN ADMINISTRATIE Proramma van Totsin n Afsluitin 2015/2016 Stanislascoll VMBO Bropsricht Priod Inhoud / Stofomschrijvin Eindtrmn Tots scor Hrkansin vorm duur Ja/

Nadere informatie

Poort, school voor havo en mavo

Poort, school voor havo en mavo Poort, school voor havo n mavo i t i b m a t m Voor lrlingn Voorbriding op n succsvoll lrloopbaan Wil j naar Poort, dan wil j latr naar ht HBO. Poort is n havo-mavoschool, di jou motivrt om naar ht HBO

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uisroomdiffrniais : ICT-bhrdr Crbo uisroom 95321 Cohor : 2014-2016 Nivau : 4 Lrwg : BBL Locai : Almlo, D Sumpl Ho zi j opliding rui Algmn oplidingsggvns

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uisroomdiffrniais : Nwrkbhrdr Crbo uisroom 95323 Cohor : 2014-2016 Nivau : 4 Lrwg : BBL Locai : Almlo, D Sumpl Ho zi j opliding rui Algmn oplidingsggvns

Nadere informatie

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n En wat gaan w don? 30/6 30/6 04/07: Muzik n dans Zingn mt K3, dansn mt mvrouw d pauw, springn tot w r bij nr valln, bwgn, luistrn naar mooi muzikal sprookjs n vrtlln, fantasrn, musicals makn,... Vakantiwrking

Nadere informatie

Opleiding HR Business Partner

Opleiding HR Business Partner Opliding HR Businss Partnr D z b o at th p o s n g st a ë n id i s p ic i l op r a u V P N on d n d va On t ko r v a n g hl ting 20% o op p l id d 1 o mo i dul f m ng! s r Dat volg kan n?! Opliding HR

Nadere informatie

Schadeformulier Reisverzekering

Schadeformulier Reisverzekering Schadformulir Risvrzkring Om uw schad snllr t kunnn bhandln vragn wij u: - ht formulir zo volldig n duidlijk moglijk in t vulln - rlvant bijlagn zoals originl bwijsstukkn n nota s m t sturn. Hft u ruimtgbrk?

Nadere informatie

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie,

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie, R A A D VAN N E D E R L A N D S E W E R K G E V E R S V E R B O N D E N WAARIN SAMENWERKEN: VERBOND VAN NEDERLANDSCHE WERKGEVERS CENTRAAL SOCIAAL WERKGEVERS-VERBOND NEDERLANDS KATHOLIEK WERKGEVERS VERBOND

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging j i j k a a Wat m m n morg MBO r i D g n i g r o z r v Morgn is gron bij AOC Oost Morgn is gron bij AOC Oost. En dat is maar god ook. W hbbn n gron wrld nodig, waarin jij n j omgving god kunnn lvn. Daar

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

Didactisch Groepsplan 5 e leerjaar AGL

Didactisch Groepsplan 5 e leerjaar AGL Didactisch Gropsplan 5 lrjaar AGL Lsmodl: DAIM 45 min 5 min Oriëntati: hrhaln vorig ls 5 min Instructi: dol bnomn aan ht bgin van d ls Na d klassikal instructi tnminst n vrlngd instructi van 10 minutn.

Nadere informatie

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen?

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen? Kindrboknwk Dit jaar vond d Kindrboknwk plaats van 7 t/m 18 oktobr. Dit hbbn w op school ook gvird. W haddn grot opning, waarbij Mstr Hans tw profjs voordd n w op ht lidj van Kindrn voor Kindrn gingn dansn.

Nadere informatie

Didactisch Groepsplan 1 e leerjaar AGL

Didactisch Groepsplan 1 e leerjaar AGL Didactisch Gropsplan 1 lrjaar AGL Lsmodl: DAIM 45 min 5 min Oriëntati: hrhaln vorig ls 5 min Instructi: dol bnomn aan ht bgin van d ls Na d klassikal instructi tnminst n vrlngd instructi van 10 minutn.

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand.

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand. Bst Stijlldn, bst Oudrs Hirbij d Stijl Niuwsbrif van sptmbr. Elk maand wordt d niuwsbrif vrstuurd Dz vrschijnt in d laatst wk van d maand. Waarom n niuwsbrif? Als stijlmstrs vindn w ht blangrijk dat alls

Nadere informatie

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp Functi vormgving Ho bpaal ik zlf mijn rst indruk rond 1 : Hoofddorp workshop houdrs rlvant bijgdragn ghl vormgving workshophoudrs Bdrijfsarts 8 8 8 6 8 HR Advisur 8 9 8 8 8 Consulnt 6 7 5 5 6 voldd nit

Nadere informatie

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5 JAARGANG 5 NUMMER 39 TOPBUYERS PUBLIEK Wij lvrn Inkoo/Aanbstding scialistn o idr gbid binnn d ublik sctor. Sinds 2002 bouwn w aan n databas waarin w Inkoo/Aanbstding scialistn rgistrrn. Door middl van

Nadere informatie

Didactisch Groepsplan 6 e e leerjaar AGL

Didactisch Groepsplan 6 e e leerjaar AGL Didactisch Gropsplan 6 lrjaar AGL Lsmodl: DAIM 45 min 5 min Oriëntati: hrhaln vorig ls 5 min Instructi: dol bnomn aan ht bgin van d ls Na d klassikal instructi tnminst n vrlngd instructi van 10 minutn.

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

Didactisch Groepsplan 3 e leerjaar AGL

Didactisch Groepsplan 3 e leerjaar AGL Didactisch Gropsplan 3 lrjaar AGL Lsmodl: DAIM 45 min 5 min Oriëntati: hrhaln vorig ls 5 min Instructi: dol bnomn aan ht bgin van d Na d klassikal instructi tnminst n vrlngd instructi van 10 minutn. 5

Nadere informatie

Risicoinventarisatie. Algemeen Naam. Adres. Juridische entiteit n Eigen zaak n BV n Vof n CV n Anders, namelijk

Risicoinventarisatie. Algemeen Naam. Adres. Juridische entiteit n Eigen zaak n BV n Vof n CV n Anders, namelijk Risicoinvntarisati Dit risico invntarisatiformulir is n hulpmiddl voor u om d risico s van d ondrnmr inzichtlijk t makn. Ht formulir is zr algmn van aard n bidt daarom gn complt bld voor all bdrijvn. Lt

Nadere informatie

2 MAVO. schooljaar 2014-2015. algemene informatie. jaarprogramma van alle vakken (PTA) naam:... klas: M2...

2 MAVO. schooljaar 2014-2015. algemene informatie. jaarprogramma van alle vakken (PTA) naam:... klas: M2... MAVO schooljaar 04-05 algmn informati jaarprogramma van all vakkn (PTA) naam:... klas: M... Gbruik d rod hyprlinks om door ht documnt t navigrn Inhoudsopgav blz 4 blz 5 Wlkom in d mavo-afdling Ovr dit

Nadere informatie

greencalc ontwikkelingen

greencalc ontwikkelingen projct I INSTRUMENT grncalc ontwikklingn GrnCalc is n LCA-rknprogramma waarm d duurzaamhidsambiti van n gbouw of van n wijk bpaald kan wordn. Dz ambiti wordt uitgdrukt in één gtal: d Miliu-Indx- Gbouw.

Nadere informatie

REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD. Definities. Doel van de Seniorenregeling. Informatieverstrekking. Financiering.

REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD. Definities. Doel van de Seniorenregeling. Informatieverstrekking. Financiering. REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD Dfinitis Dol van d Sniornrgli Informativrstrkki Financiri Prmigrondslag Prmihffi Hoogt n dclarati van d vrgodi Priodik totsi van d dclarati Dinstn tijdns gbruikmaki

Nadere informatie

Cocreatie als samenwerkingsmodel binnen het onderwijs

Cocreatie als samenwerkingsmodel binnen het onderwijs Cocrati als samnwrkingsmodl binnn ht ondrwijs Ondrwijscongrs Surinam 2013 Grt van dn Brink Vrplgkundig n Gzondhidswtnschappr Nijmgn Cocrati Hogschool Studnt Cocrati Ziknhuis Radboud Inhoud/ zorg Hogschool

Nadere informatie

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam Woon/Zorgcomplx Schinklhavn Amstrdam Schinklhavn btrft d planontwikkling voor n woonzorggbouw van totaal 8235 m2 bruto vloropprvlakt in Amstrdam Zuid. D bouwvoorbriding is afgrond voor ht zorggbouw Schinklhavn

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19 Informatigids 2O14 Wlkom Elk lrling in grop 8 van d basisschool mot n hl blangrijk kuz makn. Naar wlk school ga j hirna? En naar wlk ondrwijssoort? Vl lrlingn vindn ht bst lastig om t kizn. Daarom willn

Nadere informatie

BESCHRIJVING PROCEDURE

BESCHRIJVING PROCEDURE Wrkinstructi : HSEW Blz. : 1 van 7 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 BESCHRIJVING PROCEDURE 3.1 Introducti 3.2 Vrpakking radioactiv matrialn 3.2.1 Radioactif bsmtt installati-ondrdln 3.2.2 Radioactif afval: 3.2.3

Nadere informatie

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen Inbodlwaardmtr www.raal.nl Audio-, visul- n computrapparatuur Hirondr valln: all bld-, gluids-, ontvang- n zndapparatuur; all soortn computrapparatuur (incl. splcomputrs); all bij bovnstaand apparatuur

Nadere informatie

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier Aanvraag Bijzondr Bijstand Inlichtingnformulir All bdragn motn in uro ( ) wordn vrmld Bhornd bij aanvraag: Nummr: Datum: 1 Prsoonsggvns Sofinr./burgrsrvicnr. Achtrnaam Voorvogsl Voornamn (1 voluit) Gslacht

Nadere informatie

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi CREA-ATELIERS knutsln, tknn n kokn van d gmntlijk cultuur- n jugddinst www.jugdlochristi.b/cra www.facbook.com/jugddinstlochristi www.facbook.com/cultuurdinstlochristi www.uitmtvlig.b twittr.com/jugdlochristi

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

Een kind is meer dan taal

Een kind is meer dan taal po En kind is mr dan taal n rknn IEP Adviswijzr & IEP Eindtots Alls voor grop 8 Burau ICE D niuw gnrati totsn n xamns inhoudsopgav 4 Inliding Hoofd, hart én handn: n kind is mr dan taal n rknn alln. 5

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit 2 Rijbwijsbzit Tabl. Vrdling van prsonn volgns rijbwijsbzit Cumulativ Cumulativ RYBEWYS Frquncy Prcnt Frquncy Prcnt ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ja 50.3 67.7 50.3 67.7 nn 243.739

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Rchtsbijstandvrzkring Ht kan hoog oplopn En uit d hand glopn ruzi mt d burn. En conflict mt uw wrkgvr. En lvrancir di zijn blofts nit waar kan makn. En huisbaas di ht nit zo nauw nmt mt ht ondrhoud van

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 3 kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al????

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al???? EXAMENOPGAVEN KADER Ga naar www.xamnbundl.nl Do daar d quickscan voor wiskund Ho vr bn j al???? BOSLOOP (KB 2005 1 tijdvak) En atltikvrniging hft n bosloop gorganisrd. Er zijn dri afstandn uitgzt: 2300

Nadere informatie

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING P. 02-03 Bldopvoding STOELEN D lrlingn ontwrpn n stol voor n figuur uit n sprookj. P. 04-05 Dramatisch Spl TABLEAU VIVANT mt KEITH HARING D lrlingn

Nadere informatie

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù -ostrhout.jbiiiiiii IN. 1207403 ^» C Ù 19 MRT2Ũ12 aas]6 rcratipark» Aan ht Collg van B. 8L W. van d gmnt Oostrhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost rhout. Dorst, 15 maart 2012. Btrft: hffingsmaatstaf rioolhffing.

Nadere informatie

2 MAVO. schooljaar 2013-2014. algemene informatie. jaarprogramma van alle vakken (PTA) naam:... klas: M2...

2 MAVO. schooljaar 2013-2014. algemene informatie. jaarprogramma van alle vakken (PTA) naam:... klas: M2... MAVO schooljaar 0-04 algmn informati jaarprogramma van all vakkn (PTA) naam:... klas: M... hrzin vrsi d.d.5-9-0 Gbruik d rod hyprlinks om door ht documnt t navigrn Inhoudsopgav blz 4 blz 5 W lkom in d

Nadere informatie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie Richtlijnn ontwrpn niuw bali Dz chcklijst bvat d blangrijkst aspctn di gldn voor ht ontwrpn van n bali. 1. Bpaal wlk typ bali ht mst gschikt is. 2. Zorg voor n glijk ooghoogt tussn mdwrkr n klant. 3. Zorg

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Corrctivoorschrift VWO 008 tijdvak wiskund B Ht corrctivoorschrift bstaat uit: Rgls voor d boordling Algmn rgls 3 Vakspcifik rgls 4 Boordlingsmodl 5 Inzndn scors Rgls voor d boordling Ht wrk van d kandidatn

Nadere informatie

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

situaties aanvaard dient te worden. S 2.2.4 richt zich op de testamentaire erfopvolging onder het huidige Nederlandse internationaal erfrecht.

situaties aanvaard dient te worden. S 2.2.4 richt zich op de testamentaire erfopvolging onder het huidige Nederlandse internationaal erfrecht. Samnvatting Hoofdstuk bschrijft d problmatik di ht ondrwrp vormt van dz studi; ht intmationaal rfrcht. Dit hoofdstuk bvat tvns ht plan van bhandling voor d bsprking daarvan. Bij dz bsprking staan d volgnd

Nadere informatie

op gebouw- en wijkniveau

op gebouw- en wijkniveau projct A ADVIES Enrgibsparing n nrgivrduurzaming op gbouw- n wijknivau EPC vrlaging Toolnburg Zuid Ymr is n woningbouwcorporati mt hog ambitis op ht gbid van nrgi. Dz ambitis sluitn god aan bij d ambitis

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Kloek 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Kloek 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Klok KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti M 06 10 21 14 01 E bsoklok@kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar voor d start af!

Nadere informatie

stofomschrijving toetsing weegfactoren klas 3 september 2015

stofomschrijving toetsing weegfactoren klas 3 september 2015 stofomschrijving toetsing weegfactoren klas 3 M september 2015 Cohort Leerjaar Afdeling Betreft het vak 2015 3 VMBO - Mavo Aardrijkskunde PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING Periode Toets Nr. 1-3 1 atlasvaardigheden

Nadere informatie

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding Entree-opleiding Niveau 1 1 jaar. Profiel Horeca of voedingsindustrie crebocode 95774

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding Entree-opleiding Niveau 1 1 jaar. Profiel Horeca of voedingsindustrie crebocode 95774 1.Ovrzicht 1.1.Spcifik s Examnovrzicht opliding Entr-opliding Nivau 1 1 jaar Profil Horca of vodingsindustri crbocod 95774 Crbocod: 95774,95768,95771,95772,95773,95775,95769,95770 Lrwg: BOL n BBL Cohort:

Nadere informatie

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg Budgtplan Prsoonsgbondn budgt AWBZ Vrgodingsrgling prsoonlijk zorg 1. Mijn prsoonlijk ggvns Achtrnaam aanvragr: Gboortdatum: BSN: - - 2. Mijn indicati Ik bn gïndicrd voor vrblijf. Mijn indicati is ZZP

Nadere informatie

Uitwerkingen H9 van vwo B deel 3 Exponentiële functies en logaritmische functies

Uitwerkingen H9 van vwo B deel 3 Exponentiële functies en logaritmische functies Uitwrkingn H9 van vwo B dl Eponntiël functis n logaritmisch functis. y log( + 5) y log() + log (5) n y log (5) Uit d tabl blijkt dat y n y htzlfd zijn. log() + log(5) log(5) Vor in : y log( 5) ; y log()

Nadere informatie

Voorbeeld ISSO-publicatie 53

Voorbeeld ISSO-publicatie 53 Voorbld ISSO-publicati 53 6. VOORBEELD Ht (kantoorgbouw is wrggvn in figuur 6.1. Fig. 6.1 Gvlaanzicht n plattgrond van ht kantoorgbouw. Ht (kantoorgbouw kan wordn bstmpld als n middlgroot modulnkantoor.

Nadere informatie

DE WATERTOREN. project. Duurzaamheid is meetbaar te maken

DE WATERTOREN. project. Duurzaamheid is meetbaar te maken projct ONTWERP O DE WATERTOREN Novmbr 2004 ontmotn Bob Custrs n Michil Haas lkaar voor ht rst doordat n oud studignoot van Bob n mdwrkr van NIBE n ontmoting arrangrt. Bid hrn wordn ht al snl ns dat z d

Nadere informatie

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht.

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1001631 Hstr, Paula RU-PS Jannk Oud Alink ONDERWERP Krditaanvraag uitvoring 2 fas projct Infra Wusthag AGENDANUMMER SAMENVATTING

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERRAAD / Tk ^ " 'S GRAVENHAGE S7 - - ^ 3 1 MEI 19W ƒ / AAN: D M i n i s t r - P r s i d n t V o o r z i t t r van d Raad van M i n i s t r s Dinstondrdl; Ondrwrp:

Nadere informatie

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma Rcratiprogramma Rcratiprogramma Zatrdag 16 Augustus 2014 - Vrijdag 22 augustus 2014 Hallo! Mijn naam is Jop Snop! ma: h t t k is h w z D Zomr! Hallo allmaal, Hir voor julli ht programma van dz wk! Er zijn

Nadere informatie

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST KALENDER VOOR ADVENT EN KERST Modrs van Jzus Tamar Rachab Ruth Batsba Maria 27 NOVEMBER 1 JANUARI 2011 Stunpunt Liturgi Dputatn Krkmuzik n Dputatn Erdinst Kon. Wilhlminalaan 3-5 3818 HN Amrsfoort t. 033-4569892

Nadere informatie

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie...

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie... pagina 1 van 6 D Swlinck Collcti D Swlinck Collcti historisch totsinstrumntn mt mr dan 80 historisch piano(fort)s waarvan ruim 40 taflpiano s (http://glvinck.nl/muzik/muzikfstivalamstrdam-virtuosi/d-taflpiano-livinghistory/)

Nadere informatie

Voorbeelden ISSO-publicatie 57

Voorbeelden ISSO-publicatie 57 Voorbldn ISSO-publcat 7. VOORBEELDEN Voorbld Ht btrft n nuw, vrjstaand, doosvormg hal mt als hoofdafmtngn 80 0 7, m. D dur hft n afmtng van 4 mtr n n U-waard van W/(m K. D wandn hbbn n U-waard van 0, W/(m

Nadere informatie

ICT Campus in Hilversum

ICT Campus in Hilversum ndrwijs spcial 13 ICT Campus in Hilvrsum Sinds 2008 bidt d ICT Campus in Hilvrsum twtalig ICT-oplidingn op mbo-nivau. Dz uitdagnd oplidingn wordn in samnwrking mt RC Middn Ndrland aangbodn in n klinschalig

Nadere informatie

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar Activoorwaardn: Ontvang Toon van Enco mt gratis installati, i.c.m. Garantiprijs Enco Ecostroom n gas 3 jaar 1. Dz acti wordt gorganisrd door Enco Rtail B.V., gvstigd t Rottrdam aan d Martn Mswg 5, hirna

Nadere informatie

Key performance indicatoren 2014

Key performance indicatoren 2014 Ky prformanc indicatorn 1 Ggvns volgns ht EPRA rfrntistlstl Primtr D ggvns wordn brknd op basis van d informati waarovr Cofinimmo als ignaar n Cofinimmo Srvics als bhrdr van haar vastgodpark bschikkn.

Nadere informatie

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3 Niuwsdruppls Maart 2008 Ma. 3-3 Schoolarts hl dag Ma. 10-3 prsonlsvrgadring Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 paasdag Ma. 31-3 Di. 4-3 Voorlichtingsavond 'alcohol' voor oudrs gr.8 gn doorgang vanwg lag animo Di. 11-3

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti T 024 348 07 30 E bsoondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik kan

Nadere informatie

Ventilatie vraagt om een totaalconcept!

Ventilatie vraagt om een totaalconcept! Vntilati vraagt om n totaalconcpt! Vrbtring van vntilati n vrmindring van nrgivrbruik is in d bstaand woningvoorraad van cruciaal blang. aarbij strft uco naar d kwalititsisn di ook bij niuwbouw gldn. at

Nadere informatie

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school.

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school. Maandag 13 januari 2014, wk 3 z Niuwsflits bstaat uit 6 pagina s Van d dircti z maand bn ik, Sjordtsj Pasma, waarnmnd dirctur op school. Ik bn dirctur op CBS Rgnboog in Lns n bn op maandagmiddag aanwzig

Nadere informatie

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E INHOUDSOPGAVE Afbakning Problmanalys Organisatidoln Communicatiboodschap Communicatistratgi Communicatidoln

Nadere informatie

Bevindingen n.a.v. vragen tijdens vergadering Bewonersvereniging Oude Leede van 29 oktober 2014

Bevindingen n.a.v. vragen tijdens vergadering Bewonersvereniging Oude Leede van 29 oktober 2014 Bvindinn n.a.v. vran tijdns vradrin Bwonrsvrniin Oud Ld van 29 oktobr 214 Contactprsoon Boudwijn van Ardnn Datum 21 januari 21 Knmrk N3-121479DAR-nja-V1-NL Dz notiti is opstld om u als inwonr van Oud Ld

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 1 kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders.

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders. UIT DE SCHOOL GEKLAPT NUMMER 2 Dondrdag 18 sptmbr 2014 En uitgav van katholik basisschool D Kindrarck. Dz wordt ns in d tw wkn vrstuurd aan all oudrs. DE KOP IS ER AF Wat n zindrnd n inspirrnd bgin van

Nadere informatie

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als Ht crërn van n unik (mrk) blving vormt ht uitgangspunt voor mijn ontwrpn. En krachtig concpt dat zowl inhoudlijk ovrtuigt als visul aansprkt. Daarbij passnd communicatimiddln ontwrpn om mnsn t brikn n

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Onder De Wieken. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Onder De Wieken. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondr D Wikn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 83 24 24 35 E bsoondrdwikn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik

Nadere informatie

Openingstijden Dinsdag t/m zondag 10.00-17.00 uur Gesloten op maandag, 1e Kerstdag, 1 januari en 30 april

Openingstijden Dinsdag t/m zondag 10.00-17.00 uur Gesloten op maandag, 1e Kerstdag, 1 januari en 30 april Opningstijdn Dinsdag t/m zondag 10.00-17.00 uur Gslotn op maandag, 1 Krstdag, 1 januari n 30 april Togangsprijzn Volwassnn 8,00 65 + / CJP 5,00 Jongrn t/m 18 jaar Musumkaart Vrindn van ht musum Vrniging

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1047311 Wildmors, Chantal SAM-MO Erik Livrs ONDERWERP Tarivnvrordning sportaccommodatis 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: Vaststlln

Nadere informatie

Publieksrapportage van het onderzoek

Publieksrapportage van het onderzoek Publiksrapportag van ht ondrzok Paul Sikkma Kindrn n jongrn Positiv kracht Copyright Amstrdam, maart 2012 Qrius n Paul Sikkma, op all ggvns van n tkstn ovr Jongrn 2011, alsmd op all ovrig ondrdln van dz

Nadere informatie