2009: , : , : ,-- 28 juni november mei ,88

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2009: 314.538,-- 2010: 126.752,-- 2011: 47.771,-- 28 juni 2012 30 november 2012 31 mei 2013 2.277,88"

Transcriptie

1 ADVOCATN VLDHOVN HORST INDHOVN FAILLISSMNTS VRSLAG Nummr: 3 Datum: 31 mi 2013 Ggvns ondrnming: Faillissmntsnummr : Datum uitspraak: Curator: R-C: Activititn ondrnming: Omztggvns: Prsonl gmiddld aantal: Datum rst vrslag: Datum twd vrslag: Datum drd vrslag: Saldo ind vrslagpriod: Vrslagpriod : Bstd urn in vrslagpriod: Bstd urn totaal : d buitnlands vnnootschap Dlawar Coopration VS Van Kssl Bouwbdrijf Inc. statutair gvstigd t Dovr, Dlawar (USA), kantoorhoudnd t (5425 VN) D Mortl aan d Abtshof 34, h.o.d.n. Van Kssl Bouwbdrijf, ingschrvn bij d Kamr van Koophandl t Brabant ondr nummr /525 F 29 mi 2012 mr. C.W.H.M. Uitdhaag L.G.J.M. van krt ht vrrichtn van bouwwrkzaamhdn in d burgrlijk utilititsbouw, zowl op zlfstandig basis als in opdracht voor divrs aannmrs. 2009: , : , : , juni novmbr mi ,88 1 dcmbr 2012 t/m 31 mi :48 urn 87:48 urn Voor zovr d tkst in dit vrslag afwijkt van htgn in ht vorig vrslag is vrmld, is di tkst vtgdrukt wrggvn. D inhoud van dit vrslag is idntik aan d aan d Rchtbank vrzondn digital vrsi van dit vrslag. 1. INVNTARISATI 1.1 Dircti n organisati nig aandlhoudr n bstuurdr van gfaillrd is d hr Martinus Grardus Maria van Kssl. D gfaillrd vnnootschap wrd gvstigd op 4 juni D curator bschikt op dit momnt nit ovr n oprichtingsakt, zodat vooralsnog onduidlijk is wannr d vnnootschap is opgricht. Ggvns ondrnming: Van Kssl Bouwbdrijf Faillissmntsnummr: 12/525 F CU vrslag 3 1

2 ADVOCATN VLDHOVN HORST INDHOVN 1.2 Winst n vrlis : omzt: ,--; rsultaat (na blastingn): , : omzt: ,--; rsultaat (na blastingn): , : omzt: ,--; rsultaat (na blastingn): , Balanstotaal -2009: , : C , : 8.679, Lopnd procdurs Volgns opgav van d bstuurdr is r nig tijd gldn jgns gfaillrd n procdur aanhangig gwst. Ht btrft n aanspraklijkstlling in vrband mt nit juist uitgvord wrkzaamhdn. In d procdur is n vonnis gwzn. Gfaillrd is daarbij vroordld tot btaling van n schadvrgoding van in totaal , Vrzkringn r is volgns opgav van d bstuurdr van gfaillrd gn sprak van lopnd vrzkringn. 1.6 Huur r is volgns opgav van d bstuurdr van gfaillrd gn sprak van lopnd huurovrnkomstn. 1.7 Oorzaak faillissmnt D bstuurdr van gfaillrd is vanaf juni 2011 volgns ign zggn 100% arbidsongschikt vrklaard. Ook in d priod voorafgaand aan juni 2011 is d bstuurdr divrs krn gdurnd lang priods zik gwst. Bstuurdr van gfaillrd hft, zo gft hij aan, n vrsltn schoudr. Op grond van d onmoglijkhid voor d bstuurdr om gdurnd d laatst 3 jarn mt rglmaat projctn uit t vorn, zijn d inkomstn van gfaillrd aanzinlijk trugglopn. Daarnaast gft d bstuurdr aan, dat r in zijn algmnhid mindr wrk in d markt bschikbaar was. n rcnt vroordlnd vonnis van d wdrpartij tot btaling van ,-- hft d bstuurdr van gfaillrd don bsluitn faillissmnt aan t vragn. Wrkzaamhdn: n.v.t. 2. PRSONL 2.1 Aantal tn tijd van faillissmnt Ggvns ondrnming: Van Kssl Bouwbdrijf Faillissmntsnummr: 12/525 F CU vrslag 3 2

3 ADVOCATN VLDHOVN HORST INDHOVN Aantal in jaar voor faillissmnt Datum ontslagaanzgging Wrkzaamhdn: n.v.t. 3. ACTIVA Onrornd zakn 3.1 Bschrijving D vnnootschap is nit grchtigd tot d igndom van n of mrdr onrornd zakn. 3.2 Vrkoopopbrngst 3.3 Hoogt hypothk 3.4 Bodlbijdrag Wrkzaamhdn n.v.t. Bdrijfsmiddln 3.5 Bschrijving Volgns opgav van d bstuurdr zijn all aan d vnnootschap tobhornd activa ind 2011 door d vnnootschap vrkocht. Op dit momnt is d vnnootschap slchts grchtigd tot n tot d invntaris van d vnnootschap bhornd tafl. D curator hft d bstuurdr inmiddls gvraagd om op d dsbtrffnd tafl n bod uit t brngn tr ovrnam. Ondr d door d vnnootschap vrkocht bdrijfsmiddln bvondn zich ht door d vnnootschap gbruikt grdschap, d bdrijfsbus, n aanhangwagn, n rolstigr, n bouwlift n n lasr. Volgns opgav van d bstuurdr wrdn door d vnnootschap aan drdn gn zkrhdn vrstrkt. D curator hft d vrkoop van d aangtroffn activa tr hand gnomn. Tot op hdn is gn vrkoop gralisrd kunnn wordn. Ggvns ondrnming: Van Kssl Bouwbdrijf Faillissmntsnummr: 12/525 F CU vrslag 3 3

4 TRCADVOCATN VLDHOVN HORST INDHOVN 3.6 Vrkoopopbrngst r is nog gn vrkoopopbrngst gralisrd. 3.7 Bodlbijdrag 3.8 Bodmvoorrcht fiscus D Blastingdinst dind tot op hdn n vordring in ad 313,38. Wrkzaamhdn: n.v.t. Voorradn/ ondrhandn wrk 3.9 Bschrijving 3.10 Vrkoopopbrngst 3.11 Bodlbijdrag Wrkzaamhdn: n.v.t. Transportmiddln 3.12 Bschrijving 3.13 Vrkoopopbrngst 3.14 Bodlbijdrag Wrkzaamhdn: n.v.t. Andr activa 3.15 Bschrijving 3.16 Vrkoopopbrngst 3.17 Bodlbijdrag Ggvns ondrnming: Van Kssl Bouwbdrijf Faillissmntsnummr: 12/525 F CU vrslag 3 4

5 ADVOCATN VLDHOVN HORST INDHOVN Wrkzaamhdn: n.v.t. 4. DBITURN 4.1 Omvang dbiturn Volgns opgav van d bstuurdr is sprak van n vordring op n dubiuz dbitur. Dz vordring datrt uit In 2008 hft gfaillrd voor dz dbitur n wrk vrricht waarop, volgns opgav van d bstuurdr, door d dbitur n bdrag van slchts 50,-- pr jaar wordt afglost. D curator hft d bstuurdr van gfaillrd vrzocht d ggvns van d dsbtrffnd dbitur t vrstrkkn. D curator zal d dbitur aanschrijvn n vrzokn d vordring t btaln. Voor zovr d curator bknd, bdraagt ht saldo van d vordring op dz dbitur thans n bdrag van 547,50. D curator hft d dbitur n sommatibrif gstuurd. In racti daarop hft btaling plaatsgvondn. 4.2 Opbrngst 547, Bodlbijdrag Wrkzaamhdn: corrspondnti dbitur, bstuurdr. 5. BANK/ZKRHDN 5.1 Vordring van bank(n) Gfaillrd bankird bij d Rabobank. r is op gfaillrd n vordring uit hoofd van n rkning-courant vrhouding mt d bank, pr faillissmntsdatum groot ,20 dbt. 5.2 Lascontractn 5.3 Bschrijving zkrhdn r wrdn volgns opgav van d bstuurdr van gfaillrd door gfaillrd gn zkrhdn aan drdn vrstrkt. 5.4 Sparatistnpositi 5.5 Bodlbijdragn Ggvns ondrnming: Van Kssl Bouwbdrijf Faillissmntsnummr: 12/525 F CU vrslag 3 5

6 TRCADVOCATN VLDHOVN HORST INDHOVN 5.6 igndomsvoorbhoud r wrdn tot op hdn door drdn gn igndomsvoorbhoudn gclaimd. 5.7 Rclamrchtn r wrdn tot op hdn door drdn gn rclamrchtn gclaimd. 5.8 Rtntirchtn r wrdn tot op hdn door drdn gn rtntirchtn gclaimd. Wrkzaamhdn: corrspondnti bank. 6. DOORSTART/VOORTZTTN Voortzttn 6.1 xploitati / zkrhdn 6.2 Financiël vrslaglgging Wrkzaamhdn: n.v.t. Doorstart 6.3 Bschrijving 6.4 Vrantwoording 6.5 Opbrngst 6.6 Bodlbijdrag Wrkzaamhdn: n.v.t. 7. RCHTMATIGHID 7.1 Bokhoudplicht D bstuurdr van gfaillrd hft d curator in bzit gstld van d jaarrkningn 2009 tot n mt D curator is thans nog in afwachting van d grootbokkaartn mt btrkking tot d jarn 2009, 2010 n Daarnaast is door d curator d bankadministrati mt btrkking tot d jarn 2009 tim hdn opgvraagd alsmd d vrkoop- n d inkoopadministrati. Ggvns ondrnming: Van Kssl Bouwbdrijf Faillissmntsnummr: 12/525 F CU vrslag 3 6

7 TRCADVOCATN VLDHOVN HORST INDHOVN D curator ontving van d accountant van gfaillrd d (handmatig opgstld) administrati, waarondr d kolommnbalans 2009, 2010 n 2011 alsmd d winstn vrlisrkning ovr dz jarn. Daarnaast ontving d curator d bankadministrati n d inkoop- n vrkoopadministrati. D curator ondrzokt thans of door d bstuurdr van gfaillrd aan d bokhoudplicht is voldaan. 7.2 Dpot jaarrkningn D laatst gdponrd jaarrkning btrft d jaarrkning ovr ht bokjaar D jaarrkning 2009 is gdponrd op 31 maart D jaarrkningn 2009 n 2010 zijn drhalv nit tijdig gdponrd. 7.3 Godkurnd vrklaring accountant 7.4 Stortingsvrplichting aandln Gfaillrd is n buitnlands vnnootschap. Ht btrft n zognaamd "Dlawar Corpration", n vnnootschap opgricht naar ht rcht van d staat Dlawar (VS), d Dlawar Gnral Corporation Law (DGCL). Nu d vnnootschap haar wrkzaamhdn uitsluitnd vrricht in Ndrland n r voorts gn wrklijk band is mt d staat waarbinnn ht rcht gldt waarnaar zij is opgricht, is ingvolg d Wt op d forml buitnlands vnnootschappn (Wfbv) (artikl 1) sprak van n forml buitnlands vnnootschap. Ingvolg artikl 4 lid 1 Wfbv mot ht gplaatst kapitaal van n forml buitnlands vnnootschap n ht gstort dl daarvan tn minst ht bdrag blopn van ht minimumkapitaal, bdold in artikl 2:178 lid 2 BW. Artikl 11 Wfbv bpaalt tot slot, dat voor n op ht momnt van inwrkingtrding van d Wfbv ( ) rds bstaand forml buitnlands vnnootschap hft t gldn, dat zij binnn dri maandn na inwrkingtrding van d Wfbv dint t voldon aan d isn uit artikl 4 lid 1 Wfbv. n n andr hft tot gvolg, dat op ht gstort dl op d aandln in ht kapitaal van gfaillrd ht minimum kapitaal van ,- dind t bdragn. Hirvan lijkt in ht gval van gfaillrd gn sprak. Nu d datum van mr dan vijf jaar gldn is, is ht nit opportuun om na t gaan of d aandln daadwrklijk zijn volgstort tot ht minimum kapitaal. Glt op ht arrst van d Hog Raad van 17 oktobr 2003, NJ2004/282 (D Rijk q.q./van Roy) is n vntul nog bstaand vrplichting tot volstorting van d aandln immrs vrjaard. 7.5 Onbhoorlijk bstuur D curator zal nog ondrzok don naar d wijz waarop ht bstuur van d vnnootschap is gvord. D jaarrkning 2009 n 2010 wrdn nit tijdig gdponrd. Ingvolg ht bpaald in artikl 2:248, twd lid BW gldt ht nit voldon aan d publicativrplichting Ggvns ondrnming: Van Kssl Bouwbdrijf Faillissmntsnummr: 12/525 F CU vrslag 3 7

8 ADVOCATN VLDHOVN HORST INDHOVN als onbhoorlijk taakvrvulling n wordt vrmod dat dz onbhoorlijk taakvrvulling n blangrijk oorzaak is van ht faillissmnt. D curator hft d bstuurdr aanspraklijk gstld voor ht tkort in ht faillissmnt. 7.6 Paulianus handln D curator zal nog ondrzok don naar d in d priod voorafgaand aan ht faillissmnt vrricht transactis tnind t kunnn bpaln of al dan nit sprak is van paulianuz rchtshandlingn. D curator is gblkn, dat door d bstuurdr van gfaillrd vlak voor datum faillissmnt divrs btalingn zijn gdaan tn last van d bankrkning van gfaillrd naar d bankrkning van d bstuurdr. Daarbij gaat ht om n bdrag van in totaal 7.264,97. r is gn nkl grondslag voor drglijk btalingn gblkn. Vooralsnog hft d curator d btrffnd btalingn dan ook als onvrschuldigd gdaan aangmrkt; subsidiair wrdn d btalingn (althans d rchtshandlingn di daaraan tn grondslag liggn) aangmrkt als paulianus n hft d curator buitngrchtlijk d vrnitiging daarvan ingropn. D curator is in ovrlg mt d bstuurdr ovr trugbtaling van d btrffnd bdragn. Tot op hdn is d curator nit tot n vrglijk gkomn mt d bstuurdr van gfaillrd. D curator braadt zich thans ovr ht trffn van rchtsmaatrgln. n concptdagvaarding wrd door d curator rds opgstld. Wrkzaamhdn: corrspondnti bstuurdr, opstlln concpt-dagvaarding. 8. CRDITURN 8.1 Bodlvordringn r is op dit momnt nog onvoldond zicht op d omvang van vntul bodlvordringn. 8.2 Prfrnt vordring fiscus D Blastingdinst hft tot op hdn n vordring ingdind ad 313, Prfrnt vordring van ht UWV Ht UWV hft nog gn vordring ingdind. 8.4 Andr prfrnt crditurn 8.5 Aantal concurrnt crditurn Tot op hdn hbbn 5 concurrnt crditurn n vordring tr vrificati ingdind, waarvan 1 vordring wordt btwist. 8.6 Bdrag concurrnt crditurn ,46 (voorlopig rknd); 204,36 (voorlopig btwist). Ggvns ondrnming: Van Kssl Bouwbdrijf Faillissmntsnummr: 12/525 F CU vrslag 3 8

9 ADVOCATN VLDHOVN HORST INDHOVN 8.7 Vrwacht wijz van afwikkling Nog nit bknd. Wrkzaamhdn: vrificati vordringn, corrspondnti. 9. PROCDURS 9.1 Naam wdrpartij(n) A.J.A. Slgrs. 9.2 Aard procdur Tgn gfaillrd is voor faillissmntsdatum n procdur gvord door d hr L.C.F. Gln t Vnhorst tr zak door gfaillrd ondugdlijk uitgvord wrkzaamhdn. In d btrffnd procdur wrd Van Kssl Bouwbdrijf Inc. vroordld tot btaling van n bdrag ad ,30,-. In dzlfd procdur hft Van Kssl Bouwbdrijf Inc. in vrijwaring opgropn d hr A.J.A. Slgrs, aan wi Van Kssl Bouwbdrijf Inc. d btrffnd wrkzaamhdn in ondraannming had uitbstd. D hr Slgrs hft nig tijd in staat van faillissmnt vrkrd, als gvolg waarvan d vrijwaringprocdur nig tijd is gschorst. Dit faillissmnt is opghvn, als gvolg waarvan d procdur zal wordn hrvat. D curator braadt zich ovr ht al dan nit ovrnmn van dz procdur. Op 27 dcmbr 2012 is d curator alsnog door d hr Slgrs opgropn in ht gding t vrschijnn. Voorafgaand aan d oproping is r uitvorig contact gwst mt d raadsvrouw van d hr Slgrs tnind t komn tot n minnlijk rgling. Daar ht faillissmnt van d hr Slgrs kort gldn is opghvn wgns gbrk aan batn lit d financiël situati van d hr Slgrs volgns opgav van zijn raadsvrouw nit to dat n voorstl zou kunnn wordn gdaan om t komn tot n minnlijk rgling mt d curator. In vrband mt ht afwzig zijn van wlk vrhaalsmoglijkhdn dan ook aan d zijd van d hr Slgrs is door d curator bslist om nit t vrschijnn in d procdur. 9.3 Stand procdur D zaak stond op d rol voor 28 novmbr 2012 voor oproping curator zijdns gdaagd. D oproping hft nit plaatsgvondn. Bij vonnis van d Rchtbank Oost-Brabant d.d. 27 fbruari 2013 is d hr Slgrs ontslag van instanti x artikl 27 lid 2 Fw vrlnd. Zi 9.2. Wrkzaamhdn: n.v.t. Ggvns ondrnming: Van Kssl Bouwbdrijf Faillissmntsnummr: 12/525 F CU vrslag 3 9

10 , :AD VOCATN VLDHOVN HORST INDHOVN 10. OVRIG 10.1 Trmijn afwikkling faillissmnt Nog nit bknd Plan van aanpak D navolgnd wrkzaamhdn dinn nog t wordn vrricht: - ondrzok n boordling administrati; - ondrzok n boordling gvord blid; - incassrn vordringn op dbiturn Indining volgnd vrslag Uitrlijk op 30 novmbr 2013 Wrkzaamhdn: rapportag. Vldhovn, 31 mi 2013 mr. C.W.H.M. Uitdhaag curator Bijlagn: bijlag 1: tussntijds financil vrslag. Disclaimr: Dit vrslag n d daarbij bhornd bijlagn btrft n opnbaar vrslag als bdold in artikl 73a Fw. Mt ht vrslag boogt d curator om blanghbbndn zo zorgvuldig moglijk t informrn ovr d voortgang in ht faillissmnt. D curator staat chtr nit in voor d volldighid of d juisthid van d in ht vrslag opgnomn informati. Nit uitgslotn is, dat d curator nog nit all informati tr bschikking staat dan wl dat bpaald informati in dit stadium nog nit opnbaar gmaakt kan wordn. Aan dit vrslag kunnn om di rdn gn rchtn wordn ontlnd. Ggvns ondrnming: Van Kssl Bouwbdrijf Faillissmntsnummr: 12/525 F CU vrslag 3 10

11 ADVOCATN VLDHOVN HORST INDHOVN Bijlag 1

12 Tussntijds financil vrslag pr 31 mi 2013 Naam Van Kssl Bouwbdrijf Inc. Curator mr. C.W.H.M. Ultdhaag Hchtr-Commlsarls mr. LG.J.M. van krt Inolvntlnummr Invorn inolvntlnummr op algmn tabblad DIscialmr: Ht opnbaar vrslag n ht bijbhornd tussntijds financil vrslag zijn gn prospctus of jaarrkning. Howl d Informati in dit opnbaar vrslag zo zorgvuldig moglijk is samngstld, staat d curator/bwindvordr nit in voor d volldighid n juisthid daarvan. Moglijk is immrs dat aa. bpaald Informati nog nit bschikbaar Is, nog nit gopnbaard kan wardn, of achtraf- bijgstld dint t wordn. Dit kan ingrijpnd gvolgn hbbn voor d in dit vrslag gschtst prspctivn voor crditurn. Aan dit vrslag kunnn drhalv gn rchtn wordn ontlnd. A. Batn Incl. B.T.W. B.T.W. A.I Vrij actif 1. Immatriël vast activa - Goodwill - Handlsnaam Al: kostn 2. Matriël vast activa a - Onrornd za(a)k(-n) [nit 58 lid 1 Fw] Al: rchtn van drdn Al: kostn b - Invntaris, machinriën Al: rchtn van drdn Af: kostn c - Vrvormiddln Af: rchtn van drdn Al: kostn 3. Financiël vast activa a - Dlnmingn Af: rchtn van drdn Af: kostn b - Intrcompanyvordringn Af: rchtn van drdn Af: Kostn 4. Voorradn/OHW - Voorradn - OHW Af: rchtn van drdn Af: kostn 5. Dbiturn - Bodldbiturn - Pré-faillissmnt 547,50 Af: rchtn van drdn Al: kostn 547,50 6. Liquid middln - Kas - Bank 1.194, ,90 7. Ovrlo - Bankrnt 0,48 - Afdrachtn van inkomn aan bodl - Rstitutis 535,00-29 lid 1 OB pr-faillissmntsvordringn - Bodlbijdrag(-n) 535,48 Totaal vrij actif 2.277,88 C Financil,

13 A.2 Gbondn actif 8. (On)rornd godrn x 58 lid 1 Fw - Opbrngst(n) x 58 lid 1 Fw Af: kostn Af: rchtn van drdn Subtotaal 9. Opbrngst rtntircht - Rtntircht 60 Fw Af: kostn 10. Opbrngst 3:287 BW - Schadpnningn 3:287 BW Af: kostn Opbrngstn ovrig gbondn activa - Opbrngstn ovrig gbondn activa Af: kostn Af: rchtn van drdn I Totaal gbondn actif A.3 57 lid 3 Fw Actif 12. Bodmzakn - Invntaris, machinriën [bodmzakn] Af: kostn Af: rchtn van drdn Subtotaal Af: rds gdan afdracht aan pandhoudr 13. xtracomptabl opbrngst bodmzakn - Invntaris, machinriën [bodmzakn, opbrngst bultn bodl] xtracomptabl Ovrig opbrngstn 5711d 3 Fw - Ovrig 57 lid 3 opbrngstn Af: kostn 1 Totaal 57 lid 3 Fw-actlf Totaal actif 2.277,88 B. Rds btaald algmn faillissmntskostn Incl. B.T.W. B.T.W. 1. Salaris n vrschottn curator 2. Publicatikostn C. Thans nog bschikbaar Totaal A (Incl. BTW) Totaal B (incl. BTW) Rds ontvangn bodl-btw na aangift (zi.) Saldo bodlrkning 2.277, ,88 D. Nog t btaln algmn faillissmntskostn 1. Supr-prfrnt a. Salaris n vrschottn curator b. Publicatikostn c. Publicatikostn, voor zovr t rsrvrn d. Gritrircht dponring uitdlingslijst (rsrvring) Financil,

14 2. Prfrnt a. UWV, prmis opzgtrmijn (66-3 WW) b. UWV/Prsonl, loonvrplichtingn vanaf faillissmnt (3:288 sub BW) 3. Concurrnt a. UWV, pnsionprmis In ovrgnomn vrplichtingn na faillissmnt. Omztblasting Af t dragn omztblasting ovr activa Trug t ontvangn omztblasting ovr btaald kostn Trug t ontvangn omztblasting ovr nog t btaln kostn Rds ontvangn bodl-btw na aangift Af t dragn omztblasting F. Brkning (voorlopig) tkort 1. Saldo BoadirknIng (C. Incl. BTW) 2. Nagkomn batn (rnt) 3. Af t dragn omztblasting () Nog t btaln algmn faillissmntskostn (D) Voorlopig voor uitdling bschikbaar saldo 2.277, , ,88 Af: ingdind prfrnt vordringn Af: Ingdind concurrnt vordringn Af: ingdind achtrgstld vordringn Voorlopig tkort 313, , ,96- Waarschuwing: Rubrik F gft n kidicatl van ht tkort. Dz voorlopig brkning houdt gn rkning mt vntul rstantvordringn van sparatistn n brkningn Ingvolg art 5711d 3 Fw Financil,

2009: 314.538,-- 2010: 126.752,-- 2011: 47.771,-- 28 juni 2012 30 november 2012. nihil

2009: 314.538,-- 2010: 126.752,-- 2011: 47.771,-- 28 juni 2012 30 november 2012. nihil ADVOCATN VLDHOVN HORST INDHOVN FAILLISSMNTS VRSLAG Nummr: 2 Datum: 30 novmbr 2012 Ggvns ondrnming: Faillissmntsnummr : Datum uitspraak: Curator: R-C: Activititn ondrnming: Omztggvns: Prsonl gmiddld aantal:

Nadere informatie

ADVOCATEN. FAILLISSEMENTS VERSLAG Nummer: 2 Datum: 30 november 2012. Seralin B.V. De Huufkes 87 5674 TL NUENEN Faillissementsnummer :

ADVOCATEN. FAILLISSEMENTS VERSLAG Nummer: 2 Datum: 30 november 2012. Seralin B.V. De Huufkes 87 5674 TL NUENEN Faillissementsnummer : ADVOCATN VLDHOVN HORST INDHOVN FAILLISSMNTS VRSLAG Nummr: 2 Datum: 30 novmbr 2012 Ggvns ondrnming: Sralin B.V. D Huufks 87 5674 TL NUNN Faillissmntsnummr : 12/434 F Datum uitspraak: 1 mi 2012 Curator:

Nadere informatie

vanvanriet deadvocaten Diaz IT B.V. FAILLISSEMENTSVERSL.AG Nummer: 1 Datum: 11januari2016

vanvanriet deadvocaten Diaz IT B.V. FAILLISSEMENTSVERSL.AG Nummer: 1 Datum: 11januari2016 Algmn Ggvns ondrnming : Diaz IT B.V, statutair gvstigd t Zist n Prsonl gmiddld aantal : 5 KvK : 3155548 Borstraat 41 Faillissmntsnummr : C/16/15/877 F FAILLIEMENTVERL.AG Nummr: 1 Datum: 11januari216 Diaz

Nadere informatie

de besloten vennootschap met beperkte

de besloten vennootschap met beperkte FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummr: 3 Datum: l6 januari 2007 Ggvns ondrnming d bslotn vnnootschap mt bprkt aanspraklijkhid BROERSMA & KOPERDRAAD ADVERTISING/DESIGN 8.V., tvns handlnd ondr d na un Eys Opn Crativs,

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

Baderie Almere 50+ TOERNOOI

Baderie Almere 50+ TOERNOOI Badri Almr 50+ TOERNOOI 1 novmbr 2014 n 2 novmbr 2014 Hir had uw advrtnti kunnn staan. Info: info@bv-almr.nl Plaats: Evnt: Bowling Vrniging Almr organisrt op Zatrdag 1 Novmbr n Zondag 2 Novmbr 2014 Badri

Nadere informatie

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar Activoorwaardn: Ontvang Toon van Enco mt gratis installati, i.c.m. Garantiprijs Enco Ecostroom n gas 3 jaar 1. Dz acti wordt gorganisrd door Enco Rtail B.V., gvstigd t Rottrdam aan d Martn Mswg 5, hirna

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 1 kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

HollandseWind en AardGas 3 jaar

HollandseWind en AardGas 3 jaar HollandsWind n AardGas 3 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m3 Lvrings- n ntwrkkostn Enco HollandsWind

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING N.B.C. Holding B.V. t Nijmgn Bliorcndc bij rapport d.d. 29 ol

Nadere informatie

Aanvraagformulier. voor een Totaal-financiering Particuliere Woningverbetering Rotterdam. Leeswijzer. 1. Gegevens eigenaar

Aanvraagformulier. voor een Totaal-financiering Particuliere Woningverbetering Rotterdam. Leeswijzer. 1. Gegevens eigenaar Aanvraagformulir voor n Totaal-financiring Particulir Woningvrbtring ottrdam Inzndn naar: Nationaal stauratifonds, Antwoordnummr 34, 3860 VE HOEVELAKEN Lswijzr D aanvragr is d ignaar van ht pand. Voor

Nadere informatie

HollandseWind en AardGas 1 jaar

HollandseWind en AardGas 1 jaar HollandsWind n AardGas 1 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m3 Lvrings- n ntwrkkostn Enco HollandsWind

Nadere informatie

Publicatiestukken 26 mei 2014 2013 Reinbouw B.V. Dieren 1. Publicatiestukken 2013 Reinbouw B.V.

Publicatiestukken 26 mei 2014 2013 Reinbouw B.V. Dieren 1. Publicatiestukken 2013 Reinbouw B.V. Publicatistukkn 26 mi 2014 2013 Rinbouw B.V. Dirn 1 Publicatistukkn 2013 Rinbouw B.V. Publicatistukkn 2013 Rinbouw B.V. Dirn 2 Op wg naar d tokomst Inhoudsopgav 06 Jaarrkning 04 Jaarvrslag van d dircti

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

Eneco HollandseWind 4 jaar 2 e kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particuliere klanten

Eneco HollandseWind 4 jaar 2 e kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particuliere klanten Enco HollandsWind 4 jaar 2 kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particulir klantn Wat is HollandsWind? Enco HollandsWind is lktrisch nrgi, duurzaam opgwkt door windturbins in Ndrlands windparkn. Mt uw kuz voor

Nadere informatie

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam Joods S.G.Maimonids 1 oktobr 2015 Amstrdam Examnrglmnt MAVO 2015-2016. D dirctur van d Joods Scholngmnschap Maimonids t Amstrdam, daarto gmandatrd door ht bstuur van d Stichting Joods Scholngmnschap J.B.O.,

Nadere informatie

Publicatiestukken 17 juli 2015 2014 Reinbouw B.V. Dieren 1. Publicatiestukken 2014 Reinbouw B.V. Dieren

Publicatiestukken 17 juli 2015 2014 Reinbouw B.V. Dieren 1. Publicatiestukken 2014 Reinbouw B.V. Dieren Publicatistukkn 17 juli 215 214 Rinbouw B.V. Dirn 1 Publicatistukkn 214 Rinbouw B.V. Dirn Inhoudsopgav 4 Jaarrkning 3 Jaarvrslag van d dircti Jaarvrslag van d dircti 3 Jaarvrslag van d dircti 3 Jaarrkning

Nadere informatie

Eneco HollandseWind en AardGas 4 jaar

Eneco HollandseWind en AardGas 4 jaar Enco HollandsWind n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd

Nadere informatie

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier Aanvraag Bijzondr Bijstand Inlichtingnformulir All bdragn motn in uro ( ) wordn vrmld Bhornd bij aanvraag: Nummr: Datum: 1 Prsoonsggvns Sofinr./burgrsrvicnr. Achtrnaam Voorvogsl Voornamn (1 voluit) Gslacht

Nadere informatie

Aanvraag Vervoerdersaansprakelijkheid

Aanvraag Vervoerdersaansprakelijkheid Aanvraag Vrvordrsaanspraklijkhid Tussnprsoon Tussnprsoonnummr Aanvraag Offrt Wijziging ondr polisnummr Is r rds mt REAAL Vrzkringn ovr dz aanvraag/mutati ovrlg gwst N Ja, (naam accptant) Ingangs-/wijzigingsdatum

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 3 kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Rchtsbijstandvrzkring Ht kan hoog oplopn En uit d hand glopn ruzi mt d burn. En conflict mt uw wrkgvr. En lvrancir di zijn blofts nit waar kan makn. En huisbaas di ht nit zo nauw nmt mt ht ondrhoud van

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Corrctivoorschrift VWO 008 tijdvak wiskund B Ht corrctivoorschrift bstaat uit: Rgls voor d boordling Algmn rgls 3 Vakspcifik rgls 4 Boordlingsmodl 5 Inzndn scors Rgls voor d boordling Ht wrk van d kandidatn

Nadere informatie

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1047311 Wildmors, Chantal SAM-MO Erik Livrs ONDERWERP Tarivnvrordning sportaccommodatis 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: Vaststlln

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

situaties aanvaard dient te worden. S 2.2.4 richt zich op de testamentaire erfopvolging onder het huidige Nederlandse internationaal erfrecht.

situaties aanvaard dient te worden. S 2.2.4 richt zich op de testamentaire erfopvolging onder het huidige Nederlandse internationaal erfrecht. Samnvatting Hoofdstuk bschrijft d problmatik di ht ondrwrp vormt van dz studi; ht intmationaal rfrcht. Dit hoofdstuk bvat tvns ht plan van bhandling voor d bsprking daarvan. Bij dz bsprking staan d volgnd

Nadere informatie

GROEP. Publicatiestukken 2014 Reinbouwgroep B.V. Dieren. Publicatiestukken 17 juli 2015 2014 Reinbouwgroep B.V. Dieren 1

GROEP. Publicatiestukken 2014 Reinbouwgroep B.V. Dieren. Publicatiestukken 17 juli 2015 2014 Reinbouwgroep B.V. Dieren 1 GROEP Publicatistukkn 214 Rinbouwgrop B.V. Dirn Publicatistukkn 17 juli 215 214 Rinbouwgrop B.V. Dirn 1 Publicatistukkn 214 Rinbouwgrop B.V. Dirn 2 Waar mnsn wonn n wnsn lvn Inhoudsopgav 6 Jaarrkning 4

Nadere informatie

REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD. Definities. Doel van de Seniorenregeling. Informatieverstrekking. Financiering.

REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD. Definities. Doel van de Seniorenregeling. Informatieverstrekking. Financiering. REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD Dfinitis Dol van d Sniornrgli Informativrstrkki Financiri Prmigrondslag Prmihffi Hoogt n dclarati van d vrgodi Priodik totsi van d dclarati Dinstn tijdns gbruikmaki

Nadere informatie

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht.

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1001631 Hstr, Paula RU-PS Jannk Oud Alink ONDERWERP Krditaanvraag uitvoring 2 fas projct Infra Wusthag AGENDANUMMER SAMENVATTING

Nadere informatie

Lijst Openstaande Acties cie. Bestuur 4e kwartaal 2010

Lijst Openstaande Acties cie. Bestuur 4e kwartaal 2010 Lijst Opnstaand Actis ci. Bstuur 4 kwartaal 2010 Ondrwrp NummrGriffi 21 Gmntlijk igndom D raad ontvangt n voorstl m.b.t. d bstmming van d (ntto) opbrngst van d daarvoor in aanmrking komnd igndommn van

Nadere informatie

Schadeformulier Reisverzekering

Schadeformulier Reisverzekering Schadformulir Risvrzkring Om uw schad snllr t kunnn bhandln vragn wij u: - ht formulir zo volldig n duidlijk moglijk in t vulln - rlvant bijlagn zoals originl bwijsstukkn n nota s m t sturn. Hft u ruimtgbrk?

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

GROEP. Publicatiestukken 2013 Reinbouwgroep B.V. Publicatiestukken 26 mei 2014 2013 Reinbouwgroep B.V. Dieren 1

GROEP. Publicatiestukken 2013 Reinbouwgroep B.V. Publicatiestukken 26 mei 2014 2013 Reinbouwgroep B.V. Dieren 1 GROEP Publicatistukkn 213 Rinbouwgrop B.V. Publicatistukkn 26 mi 214 213 Rinbouwgrop B.V. Dirn 1 Inhoudsopgav 6 Gconsolidrd jaarrkning 3 Jaarvrslag van d dircti Jaarvrslag van d dircti 3 Jaarrkning Gconsolidrd

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

Risicoinventarisatie. Algemeen Naam. Adres. Juridische entiteit n Eigen zaak n BV n Vof n CV n Anders, namelijk

Risicoinventarisatie. Algemeen Naam. Adres. Juridische entiteit n Eigen zaak n BV n Vof n CV n Anders, namelijk Risicoinvntarisati Dit risico invntarisatiformulir is n hulpmiddl voor u om d risico s van d ondrnmr inzichtlijk t makn. Ht formulir is zr algmn van aard n bidt daarom gn complt bld voor all bdrijvn. Lt

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2013. Persoonlijke gegevens

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2013. Persoonlijke gegevens Ggvns aangift inkmstnblasting 2013 Vr ht pstlln van uw aangift zijn vl ggvns ndig. Om u in staat t stlln dz ggvns vrzichtlijk n vlldig aan t lvrn, hbbn wij ndrstaand vragnlijst pgstld. Wij vrzkn u d vragn,

Nadere informatie

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie,

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie, R A A D VAN N E D E R L A N D S E W E R K G E V E R S V E R B O N D E N WAARIN SAMENWERKEN: VERBOND VAN NEDERLANDSCHE WERKGEVERS CENTRAAL SOCIAAL WERKGEVERS-VERBOND NEDERLANDS KATHOLIEK WERKGEVERS VERBOND

Nadere informatie

de nationale E-bike verzekering

de nationale E-bike verzekering Ht comfort gaat altijd door mt d national E-bik vrzkring D spcial n voordlig vrzkring voor all lktrisch trapondrstund fitsn Dri, vir of vijf ar vrzkrd tgn difstal of cascoschad (incl. difstal) voor n nmalig

Nadere informatie

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen Inbodlwaardmtr www.raal.nl Audio-, visul- n computrapparatuur Hirondr valln: all bld-, gluids-, ontvang- n zndapparatuur; all soortn computrapparatuur (incl. splcomputrs); all bij bovnstaand apparatuur

Nadere informatie

Antwoorden Leereenhedentoets Module 13 Financieel beleid nietcommerciële

Antwoorden Leereenhedentoets Module 13 Financieel beleid nietcommerciële Antwoordn Lrnhdntots Modul 13 Financil blid nitcommrciël organisatis (nco) 13.1 Liquidititsbgroting n kassaldo nco KASSALDO BUURTVERENIGING STADSPLEIN a 2p D omvang van d liquid middln op 31 dcmbr 2013

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014. Persoonlijke gegevens

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014. Persoonlijke gegevens Ggvns aangift inkmstnblasting 2014 Vr ht pstlln van uw aangift zijn vl ggvns ndig. Om u in staat t stlln dz ggvns vrzichtlijk n vlldig aan t lvrn, hbbn wij ndrstaand vragnlijst pgstld. Wij vrzkn u d vragn,

Nadere informatie

Van: A. Paap Tel nr: 8878 Nummer: 15A.00514

Van: A. Paap Tel nr: 8878 Nummer: 15A.00514 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: A. Paap Tl nr: 8878 Nummr: 15A.00514 Datum: 18 mi 2015 Tam: Informatiblid Tknstukkn: Ja Bijlagn: 4 Afschrift aan: F. van Rooijn, W. v.d.

Nadere informatie

>t ':.Ilé'.lr.WEFiJ(ER.F,N,alICI~N "'j. Directoraat -Generaal Rijkswaterstaat. fès~ ~. OOI/] He.\f'\Lt J. o met verwijzing naar

>t ':.Ilé'.lr.WEFiJ(ER.F,N,alICI~N 'j. Directoraat -Generaal Rijkswaterstaat. fès~ ~. OOI/] He.\f'\Lt J. o met verwijzing naar Ministri van Vrkr n Watrstaat Dirctoraat -Gnraal Rijkswatrstaat Dircti Zland 1 5 JUN, "floo Aan Gadrssrd (dvo H\f'\Lt J fès~ ~ OOI/] kw Van Joris Prquin Datum 14juni2000 Ondrwrp Audit ZL-4759 Doorkisnummr

Nadere informatie

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam Woon/Zorgcomplx Schinklhavn Amstrdam Schinklhavn btrft d planontwikkling voor n woonzorggbouw van totaal 8235 m2 bruto vloropprvlakt in Amstrdam Zuid. D bouwvoorbriding is afgrond voor ht zorggbouw Schinklhavn

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERRAAD / Tk ^ " 'S GRAVENHAGE S7 - - ^ 3 1 MEI 19W ƒ / AAN: D M i n i s t r - P r s i d n t V o o r z i t t r van d Raad van M i n i s t r s Dinstondrdl; Ondrwrp:

Nadere informatie

Opleiding HR Business Partner

Opleiding HR Business Partner Opliding HR Businss Partnr D z b o at th p o s n g st a ë n id i s p ic i l op r a u V P N on d n d va On t ko r v a n g hl ting 20% o op p l id d 1 o mo i dul f m ng! s r Dat volg kan n?! Opliding HR

Nadere informatie

eindejaarsbericht 2015

eindejaarsbericht 2015 IndjaarsbrIcHt 2015 WrkkostnrglIng Bnut d vrij ruimt volldig in 2015 n g a d t s f n j Fi l o v s c c u s n n! r a a j w niu m van ff Ht ta toor Ho namns antskan t n u o c ac InvstrIngsaftrk Plan uw invstringn

Nadere informatie

Tarieven 2013/2014. Tarieven. e 2.300,- e 1.375,- 2 dagdelen. e 3.200,- e 1.850,- Hele dag. e 1.725,- e 1.025,- 2 dagdelen. e 2.

Tarieven 2013/2014. Tarieven. e 2.300,- e 1.375,- 2 dagdelen. e 3.200,- e 1.850,- Hele dag. e 1.725,- e 1.025,- 2 dagdelen. e 2. Tarivn 2013/2014 A Rabobank Zaal (850 stoln) Wgnr Mdia Zaal (300 stoln) 2 dagdln 2.300,- 1.375,- Hl dag 3.200,- 1.850,- 2 dagdln 1.725,- 1.025,- Hl dag 2.400,- 1.375,- 2 dagdln 1.150,- 675,- Hl dag 1.600,-

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

Meerjarenoverzicht van kerncijfers en kengetallen 4. Bestuursverslag 6. 1 Woord van de voorzitter 7

Meerjarenoverzicht van kerncijfers en kengetallen 4. Bestuursverslag 6. 1 Woord van de voorzitter 7 Jaarvrslag 2013 Jaarvrslag 2013 2 Inhoudsopgav Mrjarnovrzicht van krncijfrs n kngtalln 4 Bstuursvrslag 6 1 Woord van d voorzittr 7 2 Algmn informati 9 2.1 Profil 9 2.2 Prsonalia 9 2.3 Bstuurscommissis

Nadere informatie

Uitgangspunten bij de jaarrekening QÉ. Wettelijke bepalingen inzake de jaarverslaggeving

Uitgangspunten bij de jaarrekening QÉ. Wettelijke bepalingen inzake de jaarverslaggeving Uitgangspuntn bij d jaarrkning 2005 Wttlijk bpalingn inzak d jaarvrslaggving 2 G 1. l 20 O 231120QÉ Ht dol van d jaarrkning is nrzijds n gtrouw inzicht t vrschaffn omtrnt d bzittingn, d schuldn, ht vrmogn

Nadere informatie

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit 2 Rijbwijsbzit Tabl. Vrdling van prsonn volgns rijbwijsbzit Cumulativ Cumulativ RYBEWYS Frquncy Prcnt Frquncy Prcnt ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ja 50.3 67.7 50.3 67.7 nn 243.739

Nadere informatie

Multibranche aanvraag- en wijzigingsformulier voor horeca

Multibranche aanvraag- en wijzigingsformulier voor horeca Multibranch aanvraag- n wijzigingsformulir voor horca ASR Schadvrzkring N.V. Postbus 2072, 3500 HB Utrcht Archimdslaan 10, 3584 BA Utrcht Tlfoon (030) 257 91 11 Fax (030) 257 83 00 Ggvns advisur Advisur

Nadere informatie

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù -ostrhout.jbiiiiiii IN. 1207403 ^» C Ù 19 MRT2Ũ12 aas]6 rcratipark» Aan ht Collg van B. 8L W. van d gmnt Oostrhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost rhout. Dorst, 15 maart 2012. Btrft: hffingsmaatstaf rioolhffing.

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget AWBZ Informatiebulletin voor de budgethouders (december 2008)

Persoonsgebonden budget AWBZ Informatiebulletin voor de budgethouders (december 2008) Prsoonsgbondn budgt AWBZ Informatibulltin voor d budgthoudrs (dcmbr 2008) In dit informatibulltin wordt u gïnformrd ovr d volgnd ondrwrpn: 1. Tarivn 2009 2. Eign bijdrag 3. Ondrstunnd n activrnd bgliding

Nadere informatie

en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, D dn vn d gmntrd vn Hrmmrmr Postbus 50 1 30 AG Hoofddorp Bzokdrs: Rdhuispin 1 Hoofddorp Tfoon 0900 15 Tfx 03 563 95 50 custr Mtschppijk n Economisch Ontwikking Contctprsoon RO b Kouwn hovn Doorkisnummr

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155 *1002937* Gmntraad van Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Gmnt Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Ondrwrp Zaaknummr Uw knmrk Datum Damoclsblid gmnt Hnglo 1001155 Gacht gmntraad, Hirbij stuur ik u tr bsprking n

Nadere informatie

Key performance indicatoren 2014

Key performance indicatoren 2014 Ky prformanc indicatorn 1 Ggvns volgns ht EPRA rfrntistlstl Primtr D ggvns wordn brknd op basis van d informati waarovr Cofinimmo als ignaar n Cofinimmo Srvics als bhrdr van haar vastgodpark bschikkn.

Nadere informatie

Heerhugowaard jiaû Voĩl KdXlScTl

Heerhugowaard jiaû Voĩl KdXlScTl Hrhugowaard jiaû Voĩl KdXlScTl Raadsvrgadring : - 2 4 JUNI 2QU Bsluit řtanofcjuqmen /fti Voorstlnummr: Rf^2cai M o^d J Agndanr.: 8 Voorstlnr.: RB21436 Ondrwrp: vaststlling 5 hrzining grx D Draai april

Nadere informatie

Voorwoord. nudecember

Voorwoord. nudecember atul informati voor all dlnmrs, gwzn dlnmrs n gpnsionrdn van ht pnsionfonds D Voorwoord nudmbr Ht jaar loopt tn ind. Ht zijn spannnd tijdn gwst in pnsionland. En nog stds is ht finanil onrustig. Dat hft

Nadere informatie

BESCHRIJVING PROCEDURE

BESCHRIJVING PROCEDURE Wrkinstructi : HSEW Blz. : 1 van 7 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 BESCHRIJVING PROCEDURE 3.1 Introducti 3.2 Vrpakking radioactiv matrialn 3.2.1 Radioactif bsmtt installati-ondrdln 3.2.2 Radioactif afval: 3.2.3

Nadere informatie

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg Budgtplan Prsoonsgbondn budgt AWBZ Vrgodingsrgling prsoonlijk zorg 1. Mijn prsoonlijk ggvns Achtrnaam aanvragr: Gboortdatum: BSN: - - 2. Mijn indicati Ik bn gïndicrd voor vrblijf. Mijn indicati is ZZP

Nadere informatie

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen Synformatif VOOR D E I N S T A LLA T I E BRA N CH E V O O R DE INSTAL L ATIEB R ANC HE Syntss Atrium in schma wrggvn ARTIKELEN RELATIES EDITIE NAJAAR 2013 STAMGEGEVENS CV EN LOODGIETER ELEKTROTECHNIEK

Nadere informatie

Overzicht van deelwijken Lelystad

Overzicht van deelwijken Lelystad g l s r n G o s nw i d d a t n a S v y g l in n L D m n d l i d i u p Vilighid 2007 In maart 2007 hbbn ruim 1.600 inwonrs van Llystad n vragnlijst ingvuld ovr d blving van hun woning n woonomgving. Mt

Nadere informatie

Aanvraag Reaal UNIM Plus arbeidsongeschiktheidsverzekering

Aanvraag Reaal UNIM Plus arbeidsongeschiktheidsverzekering Aanvraag Raal UNIM Plus arbidsongschikthidsvrzkring Waarom dit formulir Mt dit formulir vraagt u n niuw arbidsongschikthidsvrzkring aan of wijzigt u n bstaand arbidsongschikthidsvrzkring. U vult hirop

Nadere informatie

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al????

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al???? EXAMENOPGAVEN KADER Ga naar www.xamnbundl.nl Do daar d quickscan voor wiskund Ho vr bn j al???? BOSLOOP (KB 2005 1 tijdvak) En atltikvrniging hft n bosloop gorganisrd. Er zijn dri afstandn uitgzt: 2300

Nadere informatie

Opgave Inkomsten en uitgaven

Opgave Inkomsten en uitgaven Opgav Inkomstn n uitgavn Dit formulir is n hulpmiddl om inzicht t krijgn in uw inkomstn n uitgavn. Vul ht formulir zo nauwkurig moglijk in. Zo kunt u bkijkn hovl u maandlijks, pr kwartaal of pr jaar bschikbaar

Nadere informatie

Kalender De Brug Voorbij Van jaar tot jaar, van maand tot maand, van week tot week, van uur tot uur

Kalender De Brug Voorbij Van jaar tot jaar, van maand tot maand, van week tot week, van uur tot uur Kalndr D Brug Voorbij Van jaar tot jaar, van maand tot maand, van wk tot wk, van uur tot uur 2 0 0 4 31 januari Aanvraag bij d gmnt voor 800m 2 niuwbouw tr vrvanging van d noodbouw D Brug (1) (d blauw

Nadere informatie

Aanvraag Bedrijven Totaalplan

Aanvraag Bedrijven Totaalplan Aanvraag Bdrijvn Totaalplan Tussnprsoon Tussnprsoonnummr Aanvraag Offrt Wijziging ondr polisnummr Is r rds mt REAAL Vrzkringn ovr dz aanvraag/mutati ovrlg gwst N Ja, (naam accptant) Contractsduur 5 jaar

Nadere informatie

greencalc ontwikkelingen

greencalc ontwikkelingen projct I INSTRUMENT grncalc ontwikklingn GrnCalc is n LCA-rknprogramma waarm d duurzaamhidsambiti van n gbouw of van n wijk bpaald kan wordn. Dz ambiti wordt uitgdrukt in één gtal: d Miliu-Indx- Gbouw.

Nadere informatie

MPGPD2013060711180136 GPD 07.06.2013 0136

MPGPD2013060711180136 GPD 07.06.2013 0136 M Stichting Opnbaar Primair Ondrwijs Papndrcht 25lidrcht Aan d ldn van d gmntraad van d gmnt Papndrcht Postbus 3350 M PAPENDRECHT I,.II MPGPD20306078036 GPD 07.06.203 036 T 078-644 98 80 E info@obop.n

Nadere informatie

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

Rekenen met procenten

Rekenen met procenten W4 Rknn mt procntn Dolstllingn Na ht doorlopn van dz modul kan d studnt rknn mt procntn, zoals: d btw n d brutoprijs brknn bij n ggvn nttoprijs; bpaln hovl procnt n bdrag is van n andr bdrag; d procntul

Nadere informatie

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

I ES«CO CNi. loou. > m Timen ten Ve. tum. CD 00 o. us 26 en a a. LU o LL. t CO *- I i - O 1 CO CM. DO r- k. Ö) a 3 r ai 5 E Ê.P 'S. E S g.

I ES«CO CNi. loou. > m Timen ten Ve. tum. CD 00 o. us 26 en a a. LU o LL. t CO *- I i - O 1 CO CM. DO r- k. Ö) a 3 r ai 5 E Ê.P 'S. E S g. k. Ö) a 3 0 r ai > m Timn tn V LU o LL loou c CD 00 o oô o m ^r us 26 n a a. 5 o o DO r I ES«CO CNi t CO * I i O 1 CO CM tum ra Gb oortd a z 5 E Ê.P 'S Si E S g. < «E % s O 5 ^ i I O l

Nadere informatie

MEMORANDUM. met de Nederlandse d o e l s t e l l i n g e n. Deze t o e t s i n g z a l i n het navolgende

MEMORANDUM. met de Nederlandse d o e l s t e l l i n g e n. Deze t o e t s i n g z a l i n het navolgende CM: j fw9 Vn: ga R Dtum: (Ptit)//' V L A No: ^A, DGIS n l'^tj \ 20 novmbr 1974 1430/74 ƒ WAM E ^ o n t w i k k l i n g s b i i d I n d rcnt Algmn Rd (12/11 j 1 ) i s d communutir stndpuntbpling voor d

Nadere informatie

Inschrijvingsdocumenten voor de aanvraag van een sociale woongelegenheid bij de Sociale Huisvesting regio Landen cvba-so voor het jaar 2015.

Inschrijvingsdocumenten voor de aanvraag van een sociale woongelegenheid bij de Sociale Huisvesting regio Landen cvba-so voor het jaar 2015. Inschrijvingsdocumntn voor d nvrg vn n socil woonglgnhid bij d Socil Huisvsting rgio Lndn cvb-so voor ht jr 0. IN TE VULLEN DOCUMENTEN Documnt: Inschrijving prsonn Kuzlijst - formulir: Inschrijving: kuz

Nadere informatie

Aanvraag Scholierenvergoeding

Aanvraag Scholierenvergoeding Inkomn rmodbstrijding anvraag Scholirnvrgoding Schooljaar 2016-2017 ntwoordnummr 47197 1070 WB mstrdam Tlfoon 020 252 6000 Uw administratinummr(s) anvragr Partnr anvragr chtrnaam Voornamn (voluit) n BSN

Nadere informatie

De opleiding tot Equitherapeut SHP-E(NL) ( 2012/ 2013)

De opleiding tot Equitherapeut SHP-E(NL) ( 2012/ 2013) D opliding tot Equithraput SHP-E(NL) ( 2012/ 2013) op HippoCampus (maart 2012) D naam Equithraput SHP-E(NL) is sinds 2008 binnn Bnlux n bschrmd naam mt tvns bschrmd bijpassnd logo gwordn. Hirvoor wrd in

Nadere informatie

ANVR Informatie 2007. Alles wat je moet weten als je op reis gaat

ANVR Informatie 2007. Alles wat je moet weten als je op reis gaat ANVR Informati 2007 Alls wat j mot wtn als j op ris gaat ANVR-informati 2007 1 Waarom n ris bokn bij ANVR? Inhoudsopgav Waarom n ris bokn bij ANVR? 3 Stichting Garantifonds Risgldn 12 Stichting Calamititnfonds

Nadere informatie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie Richtlijnn ontwrpn niuw bali Dz chcklijst bvat d blangrijkst aspctn di gldn voor ht ontwrpn van n bali. 1. Bpaal wlk typ bali ht mst gschikt is. 2. Zorg voor n glijk ooghoogt tussn mdwrkr n klant. 3. Zorg

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : ICT-bhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95321 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5 JAARGANG 5 NUMMER 39 TOPBUYERS PUBLIEK Wij lvrn Inkoo/Aanbstding scialistn o idr gbid binnn d ublik sctor. Sinds 2002 bouwn w aan n databas waarin w Inkoo/Aanbstding scialistn rgistrrn. Door middl van

Nadere informatie

Informatiebulletin Uw PGB-AWBZ in 2012

Informatiebulletin Uw PGB-AWBZ in 2012 Informatibulltin Uw PGB-AWBZ in 2012 In dit informatibulltin wordt u gïnformrd ovr d volgnd ondrwrpn: 1 Tarivn 2012 2 Eign bijdrag 3 Apart bankrkning 4 Gn contant btalingn 5 Bmiddlingskostn 6 Vrgodingnlijst

Nadere informatie

Regionale rekeningen van de landbouw

Regionale rekeningen van de landbouw Rgional rkningn van d landbouw Novmbr 2005 Els Dmuynck n Els Brnarts Ministri van d Vlaams Gmnschap Administrati Land- n Tuinbouw (ALT) Afdling Monitoring n Studi (AMS) Luvnsplin 4 1000 Brussl INLEIDING

Nadere informatie

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n En wat gaan w don? 30/6 30/6 04/07: Muzik n dans Zingn mt K3, dansn mt mvrouw d pauw, springn tot w r bij nr valln, bwgn, luistrn naar mooi muzikal sprookjs n vrtlln, fantasrn, musicals makn,... Vakantiwrking

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : Ntwrkbhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95323 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders.

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders. UIT DE SCHOOL GEKLAPT NUMMER 2 Dondrdag 18 sptmbr 2014 En uitgav van katholik basisschool D Kindrarck. Dz wordt ns in d tw wkn vrstuurd aan all oudrs. DE KOP IS ER AF Wat n zindrnd n inspirrnd bgin van

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST KALENDER VOOR ADVENT EN KERST Modrs van Jzus Tamar Rachab Ruth Batsba Maria 27 NOVEMBER 1 JANUARI 2011 Stunpunt Liturgi Dputatn Krkmuzik n Dputatn Erdinst Kon. Wilhlminalaan 3-5 3818 HN Amrsfoort t. 033-4569892

Nadere informatie

De Ormeling III. Verkoop 4 bouwkavels DE ORMELING III, NEDERHEMERT-NOORD

De Ormeling III. Verkoop 4 bouwkavels DE ORMELING III, NEDERHEMERT-NOORD D Ormling III Vrkoop 4 bouwkavls DE ORMELING III, NEDERHEMERT-NOORD Voorwoord VOORWOORD Mt groot gnogn schrijf ik dit voorwoord in dz brochur. Ht is namlijk voor ht dorp Ndrhmrt n blangrijk momnt dat r

Nadere informatie

Léons. Register Makelaars in Assurantiën. M.N. Léons bv De Boelelaan 1065 Postbus 75346 1070 AH Amsterdam. bank abn amro 54.87.10.562. www.leons.

Léons. Register Makelaars in Assurantiën. M.N. Léons bv De Boelelaan 1065 Postbus 75346 1070 AH Amsterdam. bank abn amro 54.87.10.562. www.leons. Rgistr Maklaars in Assurantiën D Bollaan 1065 1070 AH Amstrdam www.lons.nl Pagina 1 7 INVENTARISATIEFORMULIER Naam Voorlttrs Titl Adrs Postcod Woonplaats Tlfoon privé Tlfoon mobil Tlfoon zaklijk Faxnummr

Nadere informatie