Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel"

Transcriptie

1 Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : Uitstroomdiffrntiatis : Ntwrkbhrdr (vrkort) Crbo uitstroom Cohort : Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl

2 Ho zit j opliding ruit Algmn oplidingsggvns SBU : 1600 Didactisch concpt Lrn vanuit lrlijnn Ho zit ht brop ruit D ntwrkbhrdr richt zich primair op ht ondrhoud, ht bhr n d bviliging van klin tot middlgrot hybrid ntwrkn. Mdwrkrs makn namlijk d ghl dag gbruik van ht ntwrk. Z makn documntn, vrsturn -mails, gvn prsntatis n vorn tlfoongsprkkn. Ht ntwrk vrbindt hn mt lkaar n mt ht intrnt, ook draadloos. Vanuit zijn spcialism advisrt hij collga's n/of opdrachtgvrs. Om optimaal t kunnn functionrn is ht voor d ntwrkbhrdr van groot blang om god op d hoogt t blijvn van d ontwikklingn binnn ht vakgbid. Waar kom j t wrkn als ntwrkbhrdr D ntwrkbhrdr wrkt in uitnlopnd bdrijvn. Vlal is hij wrkzaam op n ICT-afdling binnn n bdrijf. D ntwrkbhrdr wrkt bij ICT dinstvrlnnd bdrijvn of op d ICT-afdling van ovrig bdrijvn. Ook komt ht rglmatig voor dat d mdwrkr vanuit ICT-dinstvrlnnd bdrijvn wordt gdtachrd. Knmrknd voor jou D ntwrkbhrdr kan god samnwrkn. Hij hft vrstand van tlcommunicati n intrnt, maar uitraard ook van ntwrkn inclusif d bviliging daarvan. Doorstroommoglijkhdn D ntwrkbhrdr kan op d arbidsmarkt op basis van wrkrvaring doorgroin naar n lidinggvnd functi n na bijscholing ook doorgroin naar n functi op hbo-nivau. Vl bhrdrs stromn door naar functis als applicatibhrdr of hoofd ICT. Er zijn vl moglijkhdn om jzlf blijvnd vrdr t ontwikkln. Eign initiatif is hirbij wl blangrijk. Binnn ht hbo zijn r voor d Ntwrkbhrdr gnog moglijkhdn om door t stromn naar n vrwant ICT-opliding. Dnk hirbij aan bijvoorbld Bdrijfskundig Informatica, Informatica, Tchnisch Informatica n Informatidinstvrlning- n Managmnt. Ook wordn r divrs Ad's ontwikkld. Aansluitnd oplidingn in ht particulir ondrwijs zijn r binnn d oplidingsstructurn van bijvoorbld Microsoft n Exin. Nadr informati ovr d aansluiting van dz crtificringslijnn mt d kwalificatis uit dit dossir vindt u op Ook kunt u raadplgn voor d mst rcnt informati ovr gschikt studirouts van vmbo naar mbo n hbo. Ntwrkbhrdr (vrkort) cohort

3 Bropshouding op d ICT-opliding D bropshouding tijdns d schoolpriod, voorafgaand aan d bropspraktijkvorming (stag), vormt n blangrijk lrprocs dat in princip in all schoolactivititn kan wordn gofnd n boordld. D bropshouding wordt op dri aandachtspuntn boordld: A. Activititn in n rondom d lssn B. Prsoonlijkhidsgroi C. Social vaardighdn Pr aandachtsgbid wordt n aantal isn (critria) gstld, waaraan d studnt mot voldon. Idr docnt boordlt idr lrling aan d hand van d gstld critria. Tijdns d rapportagvrgadringn wordn d boordlingn van d bropshouding bsprokn mt ht docntntam. Ondrstaand n ovrzicht van d gstld isn/critria pr aandachtspunt; Activititn in n rondom d lssn D studnt toont btrokknhid bij d ls. D studnt houdt zich aan afsprakn, zoals op tijd komn, ht gbruik van matriaal n ht makn van huiswrk. D studnt lvrt n activ dlnam aan d lssn. Prsoonlijkhidsgroi D studnt durft m t pratn in d ls. D studnt laat its van zichzlf zin in d ls. D studnt toont n ign mning t hbbn. D studnt kan zijn/haar ign gdragingn bnomn n plaatsn binnn d vrwachtingn van lk vak. D studnt kan mt kritik op ht gdrag omgaan. D studnt kan d kritik vrwrkn binnn d vrwachtingn van lk vak. D studnt is in staat om d prsoonlijk ontwikkling binnn d vrwachtingn van lk vakgbid t vrwoordn. D studnt laat blijkn, dat d strk n zwakk puntn v.w.b. ht prsoonlijk functionrn kan omzttn in concrt gdrag, zoals dat pr vakgbid gwnst wordt. (analys n aanpak van d strk n zwakk puntn van d lrling). D studnt is in staat om dins prsoonlijk ignschappn t vrwoordn in rlati tot d ignschappn, di aan n juist bropshouding gdurnd d stag wordn gstld. D studnt is in staat om zijn/haar ontwikkling gdurnd d achtrliggnd priodn pr vakgbid t vrwoordn. D studnt is in staat om dins prsoonlijk aandachtspuntn ondr woordn t brngn n laat blijkn daarvoor stun t kunnn n t durvn vragn. Ntwrkbhrdr (vrkort) cohort

4 Social vaardighdn D studnt laat blijkn t willn luistrn. D studnt laat blijkn naar mningn van andrn t willn luistrn n t willn rspctrn, ook al zijn dz afwijknd van d prsoonlijk opvattingn. D studnt laat blijkn brid t zijn tot samnwrkn. D studnt lvrt in d omgang mt andrn (studntn n docntn) n activ n positiv bijdrag. D studnt zorgt rvoor kritik op andrn t motivrn. Blangrijk Indin d indboordling van d bropshouding van n studnt onvoldond is kan d docntnvrgadring bsluitn d studnt nit t bvordrn naar ht volgnd schooljaar. En positiv boordling van d bropshouding is voorwaardlijk voor dlnam aan d BPV. Voortgangscritria Hirondr vind j d voortgangsnormring van j opliding. Indin j aan d normring van n bpaald fas voldot hb j aangtoond dat j j voldond hbt ontwikkld om mt d lrstof uit d volgnd fas van j opliding aan d slag t gaan. Tolatingsisn voor ht volgnd smstr D studnt wordt zondr mr toglatn als aan d volgnd voorwaardn wordt voldaan: 1. Gn nkl tots rsultaat mag lagr zijn dan n 3,0. 2. Elk afgnomn tots van loopbaan & burgrschap is minimaal n 5,5. 3. Ht gmiddld cijfr van lk krntaak mot minimaal n 5,5 zijn. 4. D boordling van d bropshouding in d laatst priod mot n voldond zijn. Tolatingsisn voor dlnam aan d Provn van Bkwaamhid van n krntaak D studnt wordt zondr mr toglatn als aan d volgnd voorwaardn wordt voldaan: 1. Gn nkl tots rsultaat, in d krntaak, mag lagr zijn dan n 3,0. 2. Ht gmiddld cijfr van d krntaak mot minimaal n 5,5 zijn. 3. Ht rsultaat van ht Lrprojct PvB van d krntaak mot minimaal n 5,5 zijn. 4. D boordling van d bropshouding in d laatst priod mot n voldond zijn. Tolatingsisn voor d BropspraktijkVorming (BPV) nivau 4 D studnt wordt zondr mr toglatn als aan d volgnd voorwaardn wordt voldaan: 1. Gn nkl tots rsultaat mag lagr zijn dan n 3,0. 2. Ht gmiddld cijfr van lk krntaak mot minimaal n 5,5 zijn. 3. D boordling van d bropshouding in d laatst priod mot n voldond zijn. 4. D Provn van Bkwaamhid, di zijn afgnomn, motn afgslotn zijn mt minimaal n voldond (6,0). Ntwrkbhrdr (vrkort) cohort

5 Hrkansingn In d studihandliding MBO collg ME&I staat op bladzijd 18 n rglgving ovr hrkansingn. Voor dz opliding wordt, daar wat btrft d totsn, van afgwkn n gldt ondrstaand rglgving. In d dsbtrffnd vak bschrijving staat vrmld ho ht voor ht vak grgld is. Aan ht ind van ht smstr mag j hrkansn om alsnog t kunnn voldon aan d gstld voortgangscritria. D hrkansing voor n vak (bijvoorbld Ndrlands) gaat maximaal ovr d ghl lrstof van ht jaar. J mag maximaal voor 3 vakkn n hrkansing makn, waarbij d rgl gldt dat binnn één krntaak maximaal voor 2 vakkn n hrkansing mag wordn gbruikt. Doublrn Indin d studnt nit wordt bvordrd naar ht volgnd smstr of nit toglatn tot d Prov van Bkwaamhid dan zal d docntnvrgadring n vrvolgstudiadvis gvn. Dit advis kan zijn: a) n andr opliding; b) doublrn n dus ht smstr ovrdon; c) afstromn naar ICT-oplidingn nivau 3 of nivau 2. Ntwrkbhrdr (vrkort) cohort

6 Totsplan (oplidnd fas) Krntaak 1: Ontwikkln van (ondrdln van) informati- of mdiasystmn Ondrdl Totstitl Totsvorm Duur Wrkprocs/Domin Smstr Togstan hulpmiddln Wging Norm/min. cijfr Krntaak 1 1 5,5 Managmnt 1 MAN1 Zi vakbschijving 60 Zi vakbschijving 1 Zi vakbschijving 1 3,0 Engls 1 ENG1 Zi vakbschijving 60 Zi vakbschijving 1 Zi vakbschijving 1 3,0 Ntwrkn 1 NWP1 Zi vakbschijving 120 Zi vakbschijving 1 Zi vakbschijving 1 3,0 Linux 1 LIN1 Zi vakbschijving 120 Zi vakbschijving 1 Zi vakbschijving 1 3,0 Datacommunicati 3 DCC3 Zi vakbschijving 60 Zi vakbschijving 1 Zi vakbschijving 1 3,0 Wiskund WIS1 Zi vakbschijving 60 Zi vakbschijving 1 Zi vakbschijving 1 3,0 Projct 1 BTB1 Zi vakbschijving 120 Zi vakbschijving 1 Zi vakbschijving 1 3,0 Bropshouding priod 7 BH7 1 V Krntaak 2: Implmntrn van (ondrdln van) informati- of mdiasystmn Ondrdl Totstitl Totsvorm Duur Wrkprocs/Domin Smstr Togstan hulpmiddln Wging Norm/min. cijfr Krntaak 2 1 5,5 Managmnt 2 MAN2 Zi vakbschijving 60 Zi vakbschijving 2 Zi vakbschijving 1 3,0 Engls 2 ENG2 Zi vakbschijving 60 Zi vakbschijving 2 Zi vakbschijving 1 3,0 Ntwrkn 2 NWP2 Zi vakbschijving 60 Zi vakbschijving 2 Zi vakbschijving 1 3,0 Linux 2 LIN2 Zi vakbschijving 60 Zi vakbschijving 2 Zi vakbschijving 1 3,0 Datacommunicati 4 DCC4 Zi vakbschijving 120 Zi vakbschijving 2 Zi vakbschijving 1 3,0 Projct 1 BTB1 Zi vakbschijving 120 Zi vakbschijving 2 Zi vakbschijving 1 3,0 Bropshouding priod 8 BH8 V Ntwrkbhrdr (vrkort) cohort

7 Examn Als j voldot aan d voortgangscritria van d laatst fas van j opliding, hb j aangtoond dat j d bropshandlingn, knnis n houding/ comptntis voldond bhrst om d krntaak/krntakn mt bijbhornd wrkprocssn op indnivau t kunnn uitvorn. J bnt klaar voor j xamn. In ht xamnplan kun j zin uit wlk ondrdln d kwalificrnd fas van j opliding bstaat. D af t lggn xamns zijn ondrvrdld in tw typ xamns. D brops spcifik xamns n d gnrik xamns voor d taln, rknn n Loopbaan & Burgrschap. Bropsspcifik Ht bropsgricht xamn bstaat uit mrdr xamnopdrachtn. W nomn zo n opdracht n Prov van Bkwaamhid/projct. Sommig krntakn komn in mrdr xamnopdrachtn aan bod. Ht indcijfr van d btrffnd krntakn bstaat dan uit ht gmiddld van d cijfrs di j tijdns d vrschillnd xamnopdrachtn hbt bhaald voor di krntakn. Ht bropsgricht xamn vindt gdltlijk plaats in d bropspraktijk. Om voor n diploma in aanmrking t komn, mot j voor lk krntaak minimaal n 6 (voldond) haln. All wrkprocssn di bhorn bij n krntaak motn ook voldond zijn. In ht xamndossir dat j in ht laatst lrjaar ontvangt staan all critria ovrzichtlijk vrmld. D bropsgricht taalvaardighdn makn dl uit van d gnrik taalvaardighdn. Dz wordn mt bhulp van d PVB s of instllingsxamn boordld. D xaminring van d brops spcifik ondrdln bstaat uit 2 fasn. D rst fas vindt plaats in d ROC-omgving. Daarbij wordn all krntakn kwalificrnd boordld in samnwrking mt vrtgnwoordigrs van ht rgional bdrijfslvn. In praktijk kan d xaminring uit vrschillnd dlopdrachtn bstaan, di gzamnlijk ht ghl kwalificatidossir afdkkn. Dz xaminring wordt aan ht ind van d opliding, voorafgaand aan d afsluitnd BPV priod, afgnomn. D twd fas vindt plaats aan ht ind van d afsluitnd BPV-priod, in ht lrbdrijf. Dz bdrijfsopdracht omvat tn minst één van d krntakn/wrkprocssn uit ht kwalificatidossir. Voor d modrn vrmd taal Engls wordt zowl ht gnrik dl als ht brops spcifik dl gëxaminrd. Voor ht brops spcifik dl mot j minimaal n 5,5 haln. Ntwrkbhrdr (vrkort) cohort

8 Gnrik In ht gnrik dl do j xamn voor Ndrlands, rknn n Engls. Voor Loopbaan & Burgrschap mot j voldon aan d inspanningsvrplichting. D norm waaraan j mot voldon is afhanklijk van ht jaar waarin j bnt bgonnn mt d opliding. En ovrzicht van dz normring kun j opvragn bij d scrtaris van d (sub)xamncommissi. Diplomring D xamncommissi stlt vast of d studnt voldaan hft aan ondrstaand voorwaardn. 1. All voorgschrvn Provn van Bkwaamhid (PvB s) van n bropskwalificati zijn bhaald. 2. D modrn vrmd taal (Engls), bropsgricht, is op ht vrist nivau bhaald. 3. Loopbaan & Burgrschap (LB) is mt n voldond rsultaat afgslotn. 4. Aan d wttig isn m.b.t. Rknvaardighid, Ndrlands n Engls is voldaan. 5. D bid BPV-priodn zijn mt positiv boordling afgslotn. Indin d xamncommissi tot n positiv boordling is gkomn kan ovrggaan wordn tot diplomring. Ntwrkbhrdr (vrkort) cohort

9 Examnplan (kwalificrnd fas) Bropsspcifik Examnnummr. / cod Titl / Naam opdracht Vorm Krn takn / Wrkprocs sn C o m p t n t i s Duur Afnam locati P r i o d Togstan hulp middln Wging Instrumntarium LU / LE B1 (EN) Luistrvaardighid - 60 min ROC Instllings-xamn 50% Lsvaardighid - 60 min ROC Instllings-xamn GV B1 (EN) Gsprksvaardighid - 60 min ROC Instllings-xamn SP B1 (EN) Sprkvaardighid - 60 min ROC 50% Instllings-xamn SC B1 (EN) Schrijfvaardighid (incl. taalvrzorging n bgrippnlijst) - 60 min ROC Instllings-xamn Start-/ inddatum afnam priod Ntwrkbhrdr (vrkort) cohort

10 Examn nummr. / cod PVB1 IB PVB2 IB PVB3 IB PVB4 IB Titl/ Naam opdracht Vorm Krn takn/ Wrkprocs sn Ontwikkln van (ondrdln van) informati- of mdiasystmn Implmntrn van (ondrdln van) informati- of mdiasystmn Bhrn van (ondrdln van) informati- of mdiasystmn Organisrn van n (bstaand) srvicdsk C o m p t n t i s Duur Afnam locati P r i o d Tog-stan hulp middln Wging Instrumntarium Start- /inddatum afnam priod KT 1 School n/of BPV Zi opdrachtformulir Zi xamndossir Examndossir KT 2 School n/of BPV Zi opdrachtformulir Zi xamndossir Examndossir KT 3 School n/of BPV Zi opdrachtformulir Zi xamndossir Examndossir KT 4 School n/of BPV Zi opdrachtformulir Zi xamndossir Examndossir Ntwrkbhrdr (vrkort) cohort

11 Gnrik Examnnummr. / cod Titl / Naam opdracht Vorm Krn takn / Wrkprocs sn C o m p t n t i s Duur Afnam locati P r i o d Togstan hulp middln Wging Instrumntarium NED 3F (CE) Luistrvaardighid Digitaal min ROC Cntraal xamn 50% Lsvaardighid NE GV 3F Gsprksvaardighid Mondling - 60 min ROC Instllings-xamn NE SP 3F Sprkvaardighid Mondling - 60 min ROC 50% Instllings-xamn NE SC 3F Schrijfvaardighid (incl. taalvrzorging n bgrippnlijst) Digitaal - 60 min ROC PC Instllings-xamn LU / LE B1 (EN) Luistrvaardighid - 60 min ROC Instllings-xamn 50% Lsvaardighid - 60 min ROC Instllings-xamn GV A2 (EN) Gsprksvaardighid - 60 min ROC Instllings-xamn SP A2 (EN) Sprkvaardighid - 60 min ROC 50% Instllings-xamn SC A2 (EN) Schrijfvaardighid (incl. taalvrzorging n bgrippnlijst) - 60 min ROC Instllings-xamn Gtalln Digitaal min ROC Cntraal xamn REK 3F (CE) Vrhoudingn Mtn n Mtkund Vrbandn 100% LB1 Politik Juridisch domin A - 60 min 1 LB2 Economisch domin - 60 min 1 LB3 Sociaal Culturl domin A - 60 min 1 LB4 Vitaal burgrschap - 60 min 1 LB5 Politik Juridisch domin B 60 min 1 LB6 Sociaal Culturl domin B 60 min 1 Voldaan Start-/ inddatum afnam priod Ntwrkbhrdr (vrkort) cohort

12 Bijlagn Wrkprocssnmatrix Jaarplanning Ntwrkbhrdr (vrkort) cohort

13 Wrkprocssnmatrix Ntwrkbhrdr (vrkort) cohort

14 Jaarplanning D actul jaarplanning van jouw opliding kun j vindn op: Ntwrkbhrdr (vrkort) cohort

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : ICT-bhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95321 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uisroomdiffrniais : Nwrkbhrdr Crbo uisroom 95323 Cohor : 2014-2016 Nivau : 4 Lrwg : BBL Locai : Almlo, D Sumpl Ho zi j opliding rui Algmn oplidingsggvns

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uisroomdiffrniais : ICT-bhrdr Crbo uisroom 95321 Cohor : 2014-2016 Nivau : 4 Lrwg : BBL Locai : Almlo, D Sumpl Ho zi j opliding rui Algmn oplidingsggvns

Nadere informatie

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2014

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2014 stofomschrijving totsing wgfactorn klas 4 BB oktobr 2014 Cohort Lrjaar Afdling Btrft ht vak 2013 4 vmbo BB Biologi priod tots lrststofomschrijving indtrmn totsvorm totsduur afnam in totswk (j/n) ovrgan

Nadere informatie

Derde editie. onderbouw

Derde editie. onderbouw r z j i w mthod Drd diti ondrbouw ir! la f t m d o h t En m municrn mt n m Motivrn n lrn co modrn n h sc ti ak pr op t ch mthod gri Drd diti ondrbouw D mthod is vrdr ontwikkld n aangpast. Dat is t zin

Nadere informatie

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging j i j k a a Wat m m n morg MBO r i D g n i g r o z r v Morgn is gron bij AOC Oost Morgn is gron bij AOC Oost. En dat is maar god ook. W hbbn n gron wrld nodig, waarin jij n j omgving god kunnn lvn. Daar

Nadere informatie

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2014

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2014 stofomschrijving totsing wgfactorn klas 4 KB oktobr 2014 Cohort Lrjaar Afdling Btrft ht vak 2013 4 vmbo KB Biologi PROGRAMMA van TOETSING n AFSLUITING priod tots lrststofomschrijving indtrmn totsvorm totsduur

Nadere informatie

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam Joods S.G.Maimonids 1 oktobr 2015 Amstrdam Examnrglmnt MAVO 2015-2016. D dirctur van d Joods Scholngmnschap Maimonids t Amstrdam, daarto gmandatrd door ht bstuur van d Stichting Joods Scholngmnschap J.B.O.,

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2015

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2015 stofomschrijving totsing wgfactorn klas 3 KB oktobr 2015 Cohort Lrjaar Afdling Btrft ht vak 2015 3 vmbo KB Biologi priod tots lrststofomschrijving ind-trmn totsvorm totsduur afnam in totswk (j/n) gwicht

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Corrctivoorschrift VWO 008 tijdvak wiskund B Ht corrctivoorschrift bstaat uit: Rgls voor d boordling Algmn rgls 3 Vakspcifik rgls 4 Boordlingsmodl 5 Inzndn scors Rgls voor d boordling Ht wrk van d kandidatn

Nadere informatie

Poort, school voor havo en mavo

Poort, school voor havo en mavo Poort, school voor havo n mavo i t i b m a t m Voor lrlingn Voorbriding op n succsvoll lrloopbaan Wil j naar Poort, dan wil j latr naar ht HBO. Poort is n havo-mavoschool, di jou motivrt om naar ht HBO

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

greencalc ontwikkelingen

greencalc ontwikkelingen projct I INSTRUMENT grncalc ontwikklingn GrnCalc is n LCA-rknprogramma waarm d duurzaamhidsambiti van n gbouw of van n wijk bpaald kan wordn. Dz ambiti wordt uitgdrukt in één gtal: d Miliu-Indx- Gbouw.

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam Woon/Zorgcomplx Schinklhavn Amstrdam Schinklhavn btrft d planontwikkling voor n woonzorggbouw van totaal 8235 m2 bruto vloropprvlakt in Amstrdam Zuid. D bouwvoorbriding is afgrond voor ht zorggbouw Schinklhavn

Nadere informatie

Cocreatie als samenwerkingsmodel binnen het onderwijs

Cocreatie als samenwerkingsmodel binnen het onderwijs Cocrati als samnwrkingsmodl binnn ht ondrwijs Ondrwijscongrs Surinam 2013 Grt van dn Brink Vrplgkundig n Gzondhidswtnschappr Nijmgn Cocrati Hogschool Studnt Cocrati Ziknhuis Radboud Inhoud/ zorg Hogschool

Nadere informatie

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen Synformatif VOOR D E I N S T A LLA T I E BRA N CH E V O O R DE INSTAL L ATIEB R ANC HE Syntss Atrium in schma wrggvn ARTIKELEN RELATIES EDITIE NAJAAR 2013 STAMGEGEVENS CV EN LOODGIETER ELEKTROTECHNIEK

Nadere informatie

Opleiding HR Business Partner

Opleiding HR Business Partner Opliding HR Businss Partnr D z b o at th p o s n g st a ë n id i s p ic i l op r a u V P N on d n d va On t ko r v a n g hl ting 20% o op p l id d 1 o mo i dul f m ng! s r Dat volg kan n?! Opliding HR

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 3 kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie,

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie, R A A D VAN N E D E R L A N D S E W E R K G E V E R S V E R B O N D E N WAARIN SAMENWERKEN: VERBOND VAN NEDERLANDSCHE WERKGEVERS CENTRAAL SOCIAAL WERKGEVERS-VERBOND NEDERLANDS KATHOLIEK WERKGEVERS VERBOND

Nadere informatie

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit 2 Rijbwijsbzit Tabl. Vrdling van prsonn volgns rijbwijsbzit Cumulativ Cumulativ RYBEWYS Frquncy Prcnt Frquncy Prcnt ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ja 50.3 67.7 50.3 67.7 nn 243.739

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5 JAARGANG 5 NUMMER 39 TOPBUYERS PUBLIEK Wij lvrn Inkoo/Aanbstding scialistn o idr gbid binnn d ublik sctor. Sinds 2002 bouwn w aan n databas waarin w Inkoo/Aanbstding scialistn rgistrrn. Door middl van

Nadere informatie

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi CREA-ATELIERS knutsln, tknn n kokn van d gmntlijk cultuur- n jugddinst www.jugdlochristi.b/cra www.facbook.com/jugddinstlochristi www.facbook.com/cultuurdinstlochristi www.uitmtvlig.b twittr.com/jugdlochristi

Nadere informatie

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq hrknnn hrknnn hrknnn fsdfdsfdssfdq : n t s p op h s k Wor h n k r h o? n t s p j 1 hrknnn rknnn DOELGROEP WAAR EN WANNEER? INHOUD DUUR All liding Op SB s, gwstavondn, Workshopwknd, nz. Dri ondrdln: pstn

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1047311 Wildmors, Chantal SAM-MO Erik Livrs ONDERWERP Tarivnvrordning sportaccommodatis 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: Vaststlln

Nadere informatie

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar Activoorwaardn: Ontvang Toon van Enco mt gratis installati, i.c.m. Garantiprijs Enco Ecostroom n gas 3 jaar 1. Dz acti wordt gorganisrd door Enco Rtail B.V., gvstigd t Rottrdam aan d Martn Mswg 5, hirna

Nadere informatie

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa Futur4U ct wat j zo k t! E xa! n d l r w a èt b d k d t n O Exprimntlssn voor havo n vwo Futur4U Exprimntlssn Lifstyl & Dsign D zvn Futur4U-lssn zijn rop gricht havo- n vwo-scholirn actif knnis t latn

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155 *1002937* Gmntraad van Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Gmnt Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Ondrwrp Zaaknummr Uw knmrk Datum Damoclsblid gmnt Hnglo 1001155 Gacht gmntraad, Hirbij stuur ik u tr bsprking n

Nadere informatie

De veelheid van kwaliteitssystemen in de zorg: Wie baant zich een weg in dit doolhof?

De veelheid van kwaliteitssystemen in de zorg: Wie baant zich een weg in dit doolhof? D vlhid van kwalititssystmn in d zorg: Wi baant zich n wg in dit doolhof? Drs. ing. K. Janssn Stnbrg, Q-Consult D kuz voor n kwalititssystm loopt voor vl kwalititsmanagrs uit op n zoktocht in n doolhof

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 1 kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E INHOUDSOPGAVE Afbakning Problmanalys Organisatidoln Communicatiboodschap Communicatistratgi Communicatidoln

Nadere informatie

Deelexamen Calculus 1 21/10

Deelexamen Calculus 1 21/10 Dlxamn Calculus 1 21/10 1. Ggvn d functi y(x) waarvoor y y = x+1 (a) Brkn d afglid y voor n punt (x, y) dat voldot aan ht functivoorschrift. (b) Gbruik d gvondn uitdrukking om d vrglijking van d raaklijn

Nadere informatie

Baderie Almere 50+ TOERNOOI

Baderie Almere 50+ TOERNOOI Badri Almr 50+ TOERNOOI 1 novmbr 2014 n 2 novmbr 2014 Hir had uw advrtnti kunnn staan. Info: info@bv-almr.nl Plaats: Evnt: Bowling Vrniging Almr organisrt op Zatrdag 1 Novmbr n Zondag 2 Novmbr 2014 Badri

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

De opleiding tot Equitherapeut SHP-E(NL) ( 2012/ 2013)

De opleiding tot Equitherapeut SHP-E(NL) ( 2012/ 2013) D opliding tot Equithraput SHP-E(NL) ( 2012/ 2013) op HippoCampus (maart 2012) D naam Equithraput SHP-E(NL) is sinds 2008 binnn Bnlux n bschrmd naam mt tvns bschrmd bijpassnd logo gwordn. Hirvoor wrd in

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

Léons. Register Makelaars in Assurantiën. M.N. Léons bv De Boelelaan 1065 Postbus 75346 1070 AH Amsterdam. bank abn amro 54.87.10.562. www.leons.

Léons. Register Makelaars in Assurantiën. M.N. Léons bv De Boelelaan 1065 Postbus 75346 1070 AH Amsterdam. bank abn amro 54.87.10.562. www.leons. Rgistr Maklaars in Assurantiën D Bollaan 1065 1070 AH Amstrdam www.lons.nl Pagina 1 7 INVENTARISATIEFORMULIER Naam Voorlttrs Titl Adrs Postcod Woonplaats Tlfoon privé Tlfoon mobil Tlfoon zaklijk Faxnummr

Nadere informatie

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING P. 02-03 Bldopvoding STOELEN D lrlingn ontwrpn n stol voor n figuur uit n sprookj. P. 04-05 Dramatisch Spl TABLEAU VIVANT mt KEITH HARING D lrlingn

Nadere informatie

Risicoinventarisatie. Algemeen Naam. Adres. Juridische entiteit n Eigen zaak n BV n Vof n CV n Anders, namelijk

Risicoinventarisatie. Algemeen Naam. Adres. Juridische entiteit n Eigen zaak n BV n Vof n CV n Anders, namelijk Risicoinvntarisati Dit risico invntarisatiformulir is n hulpmiddl voor u om d risico s van d ondrnmr inzichtlijk t makn. Ht formulir is zr algmn van aard n bidt daarom gn complt bld voor all bdrijvn. Lt

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

H. 9 Het getal e / Logaritmen

H. 9 Het getal e / Logaritmen H. 9 Ht tal / Loaritmn 9.1 Ht tal Ht tal is n spciaal tal in d wiskund, nt zoals ht tal π. Ht is als volt dfinird: 1 1 1 1 1 1 = + + + + + + 1 1 1 14 145 Als w dit uitrknn, dan wordt d waard van ht tal

Nadere informatie

REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD. Definities. Doel van de Seniorenregeling. Informatieverstrekking. Financiering.

REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD. Definities. Doel van de Seniorenregeling. Informatieverstrekking. Financiering. REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD Dfinitis Dol van d Sniornrgli Informativrstrkki Financiri Prmigrondslag Prmihffi Hoogt n dclarati van d vrgodi Priodik totsi van d dclarati Dinstn tijdns gbruikmaki

Nadere informatie

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier Aanvraag Bijzondr Bijstand Inlichtingnformulir All bdragn motn in uro ( ) wordn vrmld Bhornd bij aanvraag: Nummr: Datum: 1 Prsoonsggvns Sofinr./burgrsrvicnr. Achtrnaam Voorvogsl Voornamn (1 voluit) Gslacht

Nadere informatie

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19 Informatigids 2O14 Wlkom Elk lrling in grop 8 van d basisschool mot n hl blangrijk kuz makn. Naar wlk school ga j hirna? En naar wlk ondrwijssoort? Vl lrlingn vindn ht bst lastig om t kizn. Daarom willn

Nadere informatie

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding Entree-opleiding Niveau 1 1 jaar. Profiel Horeca of voedingsindustrie crebocode 95774

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding Entree-opleiding Niveau 1 1 jaar. Profiel Horeca of voedingsindustrie crebocode 95774 1.Ovrzicht 1.1.Spcifik s Examnovrzicht opliding Entr-opliding Nivau 1 1 jaar Profil Horca of vodingsindustri crbocod 95774 Crbocod: 95774,95768,95771,95772,95773,95775,95769,95770 Lrwg: BOL n BBL Cohort:

Nadere informatie

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen Inbodlwaardmtr www.raal.nl Audio-, visul- n computrapparatuur Hirondr valln: all bld-, gluids-, ontvang- n zndapparatuur; all soortn computrapparatuur (incl. splcomputrs); all bij bovnstaand apparatuur

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Hoofd Evaluatie, Kwaliteit en Ontwikkeling (EKO)

FUNCTIEBESCHRIJVING. Hoofd Evaluatie, Kwaliteit en Ontwikkeling (EKO) FUNCTIEBESCHRIJVING Hoofd Evaluati, Kwalitit n Ontwikkling (EKO) Organisati Ht UMC St Radboud, opgricht in 1951, is n van d acht Univrsitair Mdisch Cntra in Ndrland. Sinds haar oprichting hft ht UMC St.

Nadere informatie

Visitatiedatum: 4 juni 2008. Netherlands Quality Agency (NQA)

Visitatiedatum: 4 juni 2008. Netherlands Quality Agency (NQA) Chr. Hogschool Windshim, Zwoll HBO-bachloroplidingn: Bwgingsagogi n Psychomotorisch Thrapi; vt/dt Lraar Lichamlijk Opvoding; vt/dt Sport n Bwgn; vt Croho: 34585 + 35025 + 34040 Visitatidatum: 4 juni 2008

Nadere informatie

...aan de slag dan maar!

...aan de slag dan maar! initiatif van d knkf...aan d slag dan maar! Thori n wrkvormn voor ht comptntigricht bglidn van jongrn Inliding initiatif van d knkf Voor u ligt ht cursusbok Osh? Aan d slag dan maar. Ht cursusbok maakt

Nadere informatie

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n En wat gaan w don? 30/6 30/6 04/07: Muzik n dans Zingn mt K3, dansn mt mvrouw d pauw, springn tot w r bij nr valln, bwgn, luistrn naar mooi muzikal sprookjs n vrtlln, fantasrn, musicals makn,... Vakantiwrking

Nadere informatie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie Richtlijnn ontwrpn niuw bali Dz chcklijst bvat d blangrijkst aspctn di gldn voor ht ontwrpn van n bali. 1. Bpaal wlk typ bali ht mst gschikt is. 2. Zorg voor n glijk ooghoogt tussn mdwrkr n klant. 3. Zorg

Nadere informatie

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen?

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen? Kindrboknwk Dit jaar vond d Kindrboknwk plaats van 7 t/m 18 oktobr. Dit hbbn w op school ook gvird. W haddn grot opning, waarbij Mstr Hans tw profjs voordd n w op ht lidj van Kindrn voor Kindrn gingn dansn.

Nadere informatie

Openingstijden Dinsdag t/m zondag 10.00-17.00 uur Gesloten op maandag, 1e Kerstdag, 1 januari en 30 april

Openingstijden Dinsdag t/m zondag 10.00-17.00 uur Gesloten op maandag, 1e Kerstdag, 1 januari en 30 april Opningstijdn Dinsdag t/m zondag 10.00-17.00 uur Gslotn op maandag, 1 Krstdag, 1 januari n 30 april Togangsprijzn Volwassnn 8,00 65 + / CJP 5,00 Jongrn t/m 18 jaar Musumkaart Vrindn van ht musum Vrniging

Nadere informatie

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al????

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al???? EXAMENOPGAVEN KADER Ga naar www.xamnbundl.nl Do daar d quickscan voor wiskund Ho vr bn j al???? BOSLOOP (KB 2005 1 tijdvak) En atltikvrniging hft n bosloop gorganisrd. Er zijn dri afstandn uitgzt: 2300

Nadere informatie

De Ormeling III. Verkoop 4 bouwkavels DE ORMELING III, NEDERHEMERT-NOORD

De Ormeling III. Verkoop 4 bouwkavels DE ORMELING III, NEDERHEMERT-NOORD D Ormling III Vrkoop 4 bouwkavls DE ORMELING III, NEDERHEMERT-NOORD Voorwoord VOORWOORD Mt groot gnogn schrijf ik dit voorwoord in dz brochur. Ht is namlijk voor ht dorp Ndrhmrt n blangrijk momnt dat r

Nadere informatie

Een kind is meer dan taal

Een kind is meer dan taal po En kind is mr dan taal n rknn IEP Adviswijzr & IEP Eindtots Alls voor grop 8 Burau ICE D niuw gnrati totsn n xamns inhoudsopgav 4 Inliding Hoofd, hart én handn: n kind is mr dan taal n rknn alln. 5

Nadere informatie

op gebouw- en wijkniveau

op gebouw- en wijkniveau projct A ADVIES Enrgibsparing n nrgivrduurzaming op gbouw- n wijknivau EPC vrlaging Toolnburg Zuid Ymr is n woningbouwcorporati mt hog ambitis op ht gbid van nrgi. Dz ambitis sluitn god aan bij d ambitis

Nadere informatie

Eneco HollandseWind 4 jaar 2 e kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particuliere klanten

Eneco HollandseWind 4 jaar 2 e kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particuliere klanten Enco HollandsWind 4 jaar 2 kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particulir klantn Wat is HollandsWind? Enco HollandsWind is lktrisch nrgi, duurzaam opgwkt door windturbins in Ndrlands windparkn. Mt uw kuz voor

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

: Verantwoording kabelgelden 2010 voor Dress To Impress (met kenmerk 2010/355589) en Digitale Huiskamer (met kenmerk 2010/356997

: Verantwoording kabelgelden 2010 voor Dress To Impress (met kenmerk 2010/355589) en Digitale Huiskamer (met kenmerk 2010/356997 !PS> o^ 0 Gmnt Haarlm Vrantwoording UPC kablgldn Postbus 11 2003 PB Haarlm m Btrft Ons knmrk : Vrantwoording kablgldn 2010 voor Drss To Imprss (mt knmrk 2010/389) n Digital Huiskamr (mt knmrk 2010/36997

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Rchtsbijstandvrzkring Ht kan hoog oplopn En uit d hand glopn ruzi mt d burn. En conflict mt uw wrkgvr. En lvrancir di zijn blofts nit waar kan makn. En huisbaas di ht nit zo nauw nmt mt ht ondrhoud van

Nadere informatie

Eneco HollandseWind en AardGas 4 jaar

Eneco HollandseWind en AardGas 4 jaar Enco HollandsWind n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd

Nadere informatie

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting vwo 2013 2016 Stad & Esch Lyceum september 2014 (versie vwo-5)

Programma van Toetsing en Afsluiting vwo 2013 2016 Stad & Esch Lyceum september 2014 (versie vwo-5) Programma van Totsing n Afsluiting vwo 2013 2016 Stad & Esch Lycum sptmbr 2014 (vrsi vwo-5) Woord vooraf Bst lrling, Ht Programma van Totsing n Afsluiting (PTA) dat j hirbij ontvangt gldt voor d priod

Nadere informatie

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand.

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand. Bst Stijlldn, bst Oudrs Hirbij d Stijl Niuwsbrif van sptmbr. Elk maand wordt d niuwsbrif vrstuurd Dz vrschijnt in d laatst wk van d maand. Waarom n niuwsbrif? Als stijlmstrs vindn w ht blangrijk dat alls

Nadere informatie

Aanvraagformulier. voor een Totaal-financiering Particuliere Woningverbetering Rotterdam. Leeswijzer. 1. Gegevens eigenaar

Aanvraagformulier. voor een Totaal-financiering Particuliere Woningverbetering Rotterdam. Leeswijzer. 1. Gegevens eigenaar Aanvraagformulir voor n Totaal-financiring Particulir Woningvrbtring ottrdam Inzndn naar: Nationaal stauratifonds, Antwoordnummr 34, 3860 VE HOEVELAKEN Lswijzr D aanvragr is d ignaar van ht pand. Voor

Nadere informatie

Waar haalt u de energie vandaan?

Waar haalt u de energie vandaan? Waar haalt u d nrgi vandaan? Inhoudsopgav Enrgyclub, kom rbij!... 4 Enrgy Businss Park... 5 Proftuin voor nrgi innovatis... 8 D blvingswaard van n gbouw wordt bpaald door d gbruikrs, of z zich r comfortabl

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù -ostrhout.jbiiiiiii IN. 1207403 ^» C Ù 19 MRT2Ũ12 aas]6 rcratipark» Aan ht Collg van B. 8L W. van d gmnt Oostrhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost rhout. Dorst, 15 maart 2012. Btrft: hffingsmaatstaf rioolhffing.

Nadere informatie

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

HollandseWind en AardGas 3 jaar

HollandseWind en AardGas 3 jaar HollandsWind n AardGas 3 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m3 Lvrings- n ntwrkkostn Enco HollandsWind

Nadere informatie

HollandseWind en AardGas 1 jaar

HollandseWind en AardGas 1 jaar HollandsWind n AardGas 1 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m3 Lvrings- n ntwrkkostn Enco HollandsWind

Nadere informatie

Gelijknamige breuken kun je eenvoudig bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken:

Gelijknamige breuken kun je eenvoudig bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken: Brukn optlln n ftrkkn Vrknnn Opgv 1 Ton n Hns stlln smn n grot pizz. Ton t d hlft vn d pizz op, Hns t 3 dl vn d pizz. 8 Wlk dl vn d pizz tn z smn op? Wlk dl vn d pizz t Ton mr op dn Hns? nm: Imgs/R1003.jpg

Nadere informatie

de nationale E-bike verzekering

de nationale E-bike verzekering Ht comfort gaat altijd door mt d national E-bik vrzkring D spcial n voordlig vrzkring voor all lktrisch trapondrstund fitsn Dri, vir of vijf ar vrzkrd tgn difstal of cascoschad (incl. difstal) voor n nmalig

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 D ldn van d gmntraad van Haarlmmrmr Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bzokadrs Raadhuisplin 1 Hoofddorp Tlfoon 0900 1852 Tlfax 023 563 95 50 clustr Handhaving n Tozicht Contactprsoon Schramalvan d Molgraaf

Nadere informatie

aanbodzijde Technisch Beheer Applicatiebeheer applicatiebeheer, onderhoud en vernieuwing systeemeigenaar informatiemanagement/ functioneel beheer

aanbodzijde Technisch Beheer Applicatiebeheer applicatiebeheer, onderhoud en vernieuwing systeemeigenaar informatiemanagement/ functioneel beheer Tolichting bhrdominn In d wrld van d automatisring n informativoorzining wordt, naast systmontwikkling, ondrschid gmaakt tussn dri vormn van bhr: functionl bhr, applicatibhr n tchnisch bhr. W lichtn dz

Nadere informatie

BESCHRIJVING PROCEDURE

BESCHRIJVING PROCEDURE Wrkinstructi : HSEW Blz. : 1 van 7 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 BESCHRIJVING PROCEDURE 3.1 Introducti 3.2 Vrpakking radioactiv matrialn 3.2.1 Radioactif bsmtt installati-ondrdln 3.2.2 Radioactif afval: 3.2.3

Nadere informatie

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN AB 4 DECEMBER 2015 RM 2015-535115042 VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN Ondrwrp : Projct Hrontwikkling 9 ha. Endragtspoldr Knmrk : 2015-535115042 Bijlagn : -5- Bsluitdatum : 3 dcmbr

Nadere informatie

plus Werken Erg leerzaam! Barcelona, Spanje! (Stageprogramma) in Spanje en Latijns-Amerika

plus Werken Erg leerzaam! Barcelona, Spanje! (Stageprogramma) in Spanje en Latijns-Amerika Spaans lrn uit ico! n t Gr o to, Mx rk) ajua ligrsw n a u G rijwil (V Erg lrzaam! Barclona, Spanj! (Stagprogramma) Gwldig! panj! ol, S S l d a t s o C ramma) g o r p k r w (Btaald plus Wrkn in Spanj n

Nadere informatie

Machten. Inhoud Machten

Machten. Inhoud Machten Mchtn Inhoud Mchtn Mchtn n mchtsvrhffn Evn n onvn mchtn Vrmnigvuldign vn mchtn Dln vn mchtn Mcht vn n mcht Mchtn vn productn 7 Mchtn vn rukn Sustiturn vrvngn vn n lttr door n gtl Wortls n mchtn mt grokn

Nadere informatie

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie...

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie... pagina 1 van 6 D Swlinck Collcti D Swlinck Collcti historisch totsinstrumntn mt mr dan 80 historisch piano(fort)s waarvan ruim 40 taflpiano s (http://glvinck.nl/muzik/muzikfstivalamstrdam-virtuosi/d-taflpiano-livinghistory/)

Nadere informatie

ICT Campus in Hilversum

ICT Campus in Hilversum ndrwijs spcial 13 ICT Campus in Hilvrsum Sinds 2008 bidt d ICT Campus in Hilvrsum twtalig ICT-oplidingn op mbo-nivau. Dz uitdagnd oplidingn wordn in samnwrking mt RC Middn Ndrland aangbodn in n klinschalig

Nadere informatie

Key performance indicatoren 2014

Key performance indicatoren 2014 Ky prformanc indicatorn 1 Ggvns volgns ht EPRA rfrntistlstl Primtr D ggvns wordn brknd op basis van d informati waarovr Cofinimmo als ignaar n Cofinimmo Srvics als bhrdr van haar vastgodpark bschikkn.

Nadere informatie

Uniek in woonbeleving

Uniek in woonbeleving Unik in woonblving Top locati h c s o B n D! P unt Unik in Brabant 7 dagn pr wk gopnd Gratis parkrn Punt! woonwarnhuis Ht Punt! Op ht RtailPark in Dn Bosch opnt Punt! En 6000 m² groot woonwarnhuis mt n

Nadere informatie

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders.

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders. UIT DE SCHOOL GEKLAPT NUMMER 2 Dondrdag 18 sptmbr 2014 En uitgav van katholik basisschool D Kindrarck. Dz wordt ns in d tw wkn vrstuurd aan all oudrs. DE KOP IS ER AF Wat n zindrnd n inspirrnd bgin van

Nadere informatie

Keten- en sectorinitiatieven

Keten- en sectorinitiatieven K t n- ns c t or i ni t i at i v n Ktn- n sctorinitiativn Documnt vrsion control Dat Author Vrsion Changs Commnt 05-12-11 Jolanda Crtir 1.0 - Initial vrsion 20-04-12 Jolanda Crtir 2.0 Yarly rviw 06-08-12

Nadere informatie

>t ':.Ilé'.lr.WEFiJ(ER.F,N,alICI~N "'j. Directoraat -Generaal Rijkswaterstaat. fès~ ~. OOI/] He.\f'\Lt J. o met verwijzing naar

>t ':.Ilé'.lr.WEFiJ(ER.F,N,alICI~N 'j. Directoraat -Generaal Rijkswaterstaat. fès~ ~. OOI/] He.\f'\Lt J. o met verwijzing naar Ministri van Vrkr n Watrstaat Dirctoraat -Gnraal Rijkswatrstaat Dircti Zland 1 5 JUN, "floo Aan Gadrssrd (dvo H\f'\Lt J fès~ ~ OOI/] kw Van Joris Prquin Datum 14juni2000 Ondrwrp Audit ZL-4759 Doorkisnummr

Nadere informatie

, het veiligheid. DïrËËlÊÊÊÉÊÊÊneTaal Rijkswaterstaat. ffsissëji. \l.o. ': - -;m mm.. ::mmsm. Waterstaat

, het veiligheid. DïrËËlÊÊÊÉÊÊÊneTaal Rijkswaterstaat. ffsissëji. \l.o. ': - -;m mm.. ::mmsm. Waterstaat \l.o Watrstaat DïrËËlÊÊÊÉÊÊÊnTaal Rijkswatrstaat ': - -;m mm.. ::mmsm m "m.mss NIET UITLEENBAAR BUITEN VERKEER EN WATERSTAAT, s A***************************************** 5 *** f Bibliothk DWW Van dr Burghwg

Nadere informatie