ADVOCATEN. FAILLISSEMENTS VERSLAG Nummer: 2 Datum: 30 november Seralin B.V. De Huufkes TL NUENEN Faillissementsnummer :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ADVOCATEN. FAILLISSEMENTS VERSLAG Nummer: 2 Datum: 30 november 2012. Seralin B.V. De Huufkes 87 5674 TL NUENEN Faillissementsnummer :"

Transcriptie

1 ADVOCATN VLDHOVN HORST INDHOVN FAILLISSMNTS VRSLAG Nummr: 2 Datum: 30 novmbr 2012 Ggvns ondrnming: Sralin B.V. D Huufks TL NUNN Faillissmntsnummr : 12/434 F Datum uitspraak: 1 mi 2012 Curator: mr. C.W.H.M. Uitdhaag R-C: mr. M.G.A. Polman Activititn stichting: tolvrancir voor d bouw van zognaamd sta-op mubln; projctinrichting Omztggvns: 2009: , : C , : , : ,-- Prsonl gmiddld aantal: 4 Datum rst faillissmntsvrslag: 1 juni 2012 Datum twd faillissmntsvrslag: 30 novmbr 2012 Saldo ind vrslagpriod: 5.821,41 Vrslagpriod : 2 juni 2012 t/m 30 novmbr 2012 Bstd urn in vrslagpriod: 19:54 urn Bstd urn totaal : 53:30 urn Voor zovr d tkst in dit vrslag afwijkt van htgn in ht vorig vrslag is vrmld, is di tkst vtgdrukt wrggvn. D inhoud van dit vrslag is idntik aan d aan d Rchtbank vrzondn digital vrsi van dit vrslag. 1. INVNTARISATI 1.1 Dircti n organisati D vnnootschap is opgricht op 19 augustus Ht maatschapplijk kapitaal van d vnnootschap bdraagt ,--. Ht bij d oprichting gplaatst kapitaal bdraagt ,--. Ggvns: Sralin B.V. Faillissmntsnummr: 12/434 F CU vrslag 2 nig aandlhoudr n bstuurdr van d vnnootschap btrft Lwo Nunn Bhr B.V. t Nunn. Dz vnnootschap knt op haar burt als aandlhoudr d hr L.J.J. Bogaartz n als bstuurdrs d hr L.J.J. Bogaartz n mvrouw A. Bogaartz- Siddals. Naast Sralin B.V. knt Lwoo Nunn Bhr B.V. nog n twtal andr dochtrvnnootschappn, Alinda B.V. n Sidbo Sating Systms B.V., vnns gvstigd t Nunn.

2 ADVOCATN VLDHOVN HORST INDHOVN 1.2 Winst n vrlis : -/ , : -/ , : , : -/ , Balanstotaal : , : , : , : onbknd 1.4 Lopnd procdurs r zijn d curator gn lopnd procdurs bknd. 1.5 Vrzkringn r is op naam van d vnnootschap sprak van n bdrijvncompactpolis bij Intrpolis. D vrzkraar is op d hoogt gstld van ht faillissmnt van d vnnootschap. 1.6 Huur Bdrijfspand Gfaillrd huurd n bdrijfsruimt, staand n glgn t Hlmond aan d Oostdijk 2. D huurovrnkomst wrd vlak vóór faillissmntsdatum in ovrlg mt d vrhuurdr bëindigd. D curator hft voor zovl nodig d huurovrnkomst opgzgd. Voorts huurd gfaillrd n bdrijfsruimt t Hlmond aan d Vlirdnsdijk 16. Dz huurovrnkomst hft d curator mt tostmming van d rchtrcommissaris in ht faillissmnt opgzgd bij brif van 7 mi Rornd zakn D vnnootschap huurd invntaris n n machinpark, wlk zich bvondn in d bdrijfsruimt aan d Oostdijk 2 t Hlmond, van Mgoo V.O.F. t Hlmond. Volgns opgav van d vrhuurdr wrd ook dz ovrnkomst vlak vóór faillissmntsdatum mt wdrzijds godvindn bëindigd. Voor zovl nodig hft d curator mt tostmming van d rchtr-commissaris in ht faillissmnt d huurovrnkomst opgzgd bij brif van 7 mi Oorzaak faillissmnt Mt d bstuurdr bsprak ik d oorzakn van ht faillissmnt. D vnnootschap xploitrd n ondrnming, di zich mt nam bzig hild mt d producti van mublondrdln tn bhov van ondr mr sta-op stoln n rlax-stoln. Grot afnmr btrof Dutch Quality Mad in Holland B.V. t Waalwijk (volgns opgav van d bstuurdr zo'n 70% van d omzt). Van Ggvns: Sralin B.V. Faillissmntsnummr: 12/434 F CU vrslag 2 2

3 ADVOCATN VLDHOVN HORST INDHOVN ovrhidswg is bpaald, dat d sta-op stol nit langr door zorgvrzkraars vrgod bhoft t wordn. Door ht schrappn van dit mubl uit ht vrgodingnpakkt, is d omzt van ht bdrijf gkldrd. D grootst opdrachtgvr Dutch Quality Mad in Holland B.V. bsloot pr 1 juni 2011 gn opdrachtn mr t vrstrkkn aan Sralin B.V. Door ht wgvalln van di omzt ontstondn liquidititsproblmn, aldus d bstuurdr. Gtracht is om door middl van kostnsanringn n uitbriding van d activititn (gricht op projctinrichting) ht tij t krn. Dat blk nit moglijk. Volgns d bstuurdr is om di rdn noodgdwongn ht ign faillissmnt aangvraagd. Wrkzaamhdn: n.v.t. 2. PRSONL 2.1 Aantal tn tijd van faillissmnt 4 prsonlsldn 2.2 Aantal in jaar voor faillissmnt 4 prsonlsldn 2.3 Datum ontslagaanzgging 7 mi 2012 Wrkzaamhdn: n.v.t. 3. ACTIVA Onrornd zakn 3.1 Bschrijving D vnnootschap is nit grchtigd tot d igndom van één of mrdr onrornd zakn. 3.2 Vrkoopopbrngst 3.3 Hoogt hypothk 3.4 Bodlbijdrag Wrkzaamhdn: n.v.t. Bdrijfsmiddln 3.5 Bschrijving Kantoorinvntaris, di zich bvond in d bdrijfsruimt aan d Oostdijk 2 t Ggvns: Sralin B.V. Faillissmntsnummr: 12/434 F CU vrslag 2 3

4 ADVOCATN VLDHOVN HORST INDHOVN Hlmond. D invntaris is vrpand aan d Rabobank Dommlstrk (zi hirna ondr 5.3). In ovrlg mt d bank hft d curator d vrkoop van d invntaris tr hand gnomn. 3.6 Vrkoopopbrngst D btrffnd invntaris wrd vrkocht aan n drd, waarm n opbrngst wrd gralisrd ad 1.309,- (inclusif BTW). Dat bdrag wrd voldaan op d faillissmntsrkning. 3.7 Bodlbijdrag 3.8 Bodmvoorrcht fiscus D fiscus hft tot op hdn gn vordring ingdind. D Blastingdinst hft aangkondigd dat dit wl gaat gburn. D Blastingdinst is bvoorrcht op d opbrngst van d bodmzakn. Tot op hdn hft d Blastingdinst n vordring ingdind ad 1.304,-. Wrkzaamhdn: corrspondnti/tlfoongsprkkn bstuurdr, HNVI n accountant, corrspondnti rchtr-commissaris, opstlln ovrnkomst, corrspondnti/ tlfoongsprkkn. Voorradn/ ondrhandn wrk 3.9 Bschrijving D curator hft divrs bschidn voorradn aangtroffn, waarondr plaatmatriaal n halfproductn. D btrffnd voorradn wrdn vrpand aan d Rabobank Dommlstrk (zi hirna ondr 3.5). In ovrlg mt d Rabobank zal d vrkoop van d voorradn tr hand wordn gnomn Vrkoopopbrngst D btrffnd voorradn wrdn vrkocht aan n drd, waarm n opbrngst wrd gralisrd ad 2.201,-, inclusif BTW. Dat bdrag wrd voldaan op d faillissmntsrkning Bodlbijdrag Mt d bank wrd n bodlbijdrag ovrngkomn van 50% van d gralisrd opbrngst. Wrkzaamhdn: corrspondnti/tlfoongsprkkn bstuurdr, HNVI n accountant, corrspondnti rchtr-commissaris, opstlln ovrnkomst, corrspondnti/ tlfoongsprkkn. Andr activa 3.12 Bschrijving Saldo bankrkning bij d Rabobank Dommlstrk, pr faillissmntsdatum groot 2.315,72. D Rabobank hft aangkondigd dit saldo t zulln vrrknn mt d Ggvns: Sralin B.V. Faillissmntsnummr: 12/434 F CU vrslag 2 4

5 ADVOCATN VLDHOVN HORST INDHOVN opnstaand vordring op gfaillrd (zi hirna ondr 5.1). Immatriël activa waarondr handlsnaam, dominnaam n d daaraan vrbondn gkoppld wbsit n -mailadrssn Vrkoopopbrngst r is gn opbrngst gralisrd Bodlbijdrag Wrkzaamhdn: n.v.t. 4. DBITURN 4.1 Omvang dbiturn Volgns opgav van d bstuurdr is sprak van n opnstaand vordring op Dutch Quality Mad in Holland B.V. t Waalwijk tr zak aan laatstgnomd vlak vóór faillissmntsdatum glvrd voorradn (groot ,--). Howl vordringn op dbiturn wrdn vrpand aan d Rabobank Dommlstrk (zi hirna ondr 5.3) gldt dit naar d mning van d curator nit voor d ondrhavig vordring, nu d Rabobank Dommlstrk tn tijd van ht ontstaan van d vordring door d bstuurdr rds gïnformrd was ovr d aankomnd faillissmntsaanvrag. D curator hft zulks aan d Rabobank knbaar gmaakt. 4.2 Opbrngst D curator hft d incasso van d vordring op Dutch Quality-Mad in Holland B.V. in gang gzt. Tot op hdn wigrt Dutch Quality-Mad in Holland B.V. btaling. Naar vrwachting is n procdur noodzaklijk. 4.3 Bodlbijdrag D btrffnd vordring is naar d mning van d curator nit vrpand. Wrkzaamhdn: corrspondnti dbiturn. 5. BANK/ZKRHDN 5.1 Vordring van bank(n) Door d Rabobank Dommlstrk t Gldrop wrd financiring (gldlningn; rkning-courant) vrstrkt krachtns n compt joint ovrnkomst mt Lwoo Nunn Bhr B.V. n haar dochtrvnnootschappn Alinda B.V., Sralin B.V. n Sidbo Sating Systms B.V. Pr faillissmntsdatum is sprak van n vordring van d Rabobank op gnomd vnnootschappn van in totaal , Lascontractn r is n Financial las-ovrnkomst gslotn mt D Lag Landn Financial Srvics B.V. t indhovn tr zak n frsmachin, mrk Biss. Ingvolg dz ovrnkomst wrd aan D Lag Landn Financial Srvics B.V. n pandrcht in Ggvns: Sralin B.V. Faillissmntsnummr: 12/434 F C vrslag 2 5

6 'ADVOCATN VLDHOVN HORST INDHOVN rst vrband vrlnd (d Rabobank Dommlstrk hft ht pandrcht in twd vrband). D Lag Landn hft n vordring ingdind ad C ,02. Voorafgaand aan faillissmntsdatum hft D Lag Landn d machin in vuistpand ondr zich gnomn n wrd door d bstuurdr op basis van artikl 3:251 BW tostmming vrlnd voor ondrhands vrkoop van d machin. D Lag Landn hft aanggvn in ovrlg mt d curator ovr t zulln gaan tot vrkoop van d machin. 5.3 Bschrijving zkrhdn Aan d Rabobank Dommlstrk wrdn d navolgnd zkrhdn vrlnd: pandrcht op huidig n tokomstig invntaris n voorradn van Sralin B.V., haar zustrvnnootschap Alinda B.V., d zustrvnnootschap Sidbo Sating Systms B.V. n Lwoo Nunn Bhr B.V. pandrcht op huidig n tokomstig rchtn/vordringn voortvloind uit rchtsvrhoudingn van Sralin B.V. Alinda B.V., Sidbo Sating Systms B.V. n Lwoo Nunn Bhr B.V. 5.4 Sp aratistnpositi Zi Bodlbijdragn In ovrlg mt d bank zulln afsprakn wordn gmaakt tr zak ondr mr d vrkoop van invntaris n voorradn. Mt d bank zulln tvns afsprakn wordn gmaakt ovr n bijdrag krachtns d sparatistnrgling. 5.6 igndomsvoorbhoud Tot op hdn wrdn gn igndomsvoorbhoudn gclaimd. 5.7 Rclamrchtn Tot op hdn wrdn gn rclamrchtn gclaimd. 5.8 Rtntirchtn r wrd gn brop gdaan op rtntirchtn. Wrkzaamhdn: corrspondnti/tlfoongsprkkn bankn. 6. DOORSTART/VOORTZTTN Voortzttn 6.1 xploitati / zkrhdn D activititn van d vnnootschap zijn pr faillissmntsdatum gstaakt. r vindt gn voortztting van d activititn plaats. 6.2 Financiël vrslaglgging Wrkzaamhdn: n.v.t. Ggvns: Sralin B.V. Faillissmntsnummr: 12/434 F CU vrslag 2 6

7 ADVOCATN VLDHOVN HORST INDHOVN Doorstart 6.3 Bschrijving 6.4 Vrantwoording 6.5 Opbrngst 6.6 Bodlbijdrag Wrkzaamhdn: n.v.t. 7. RCHTMATIGHID 7.1 Bokhoudplicht D curator hft d bokhouding viliggstld. D bokhouding lijkt volldig t zijn bijgwrkt. Nadr ondrzok is nodig om t bzin of aan d bokhoudplicht is voldaan. D curator hft dit nog in ondrzok. 7.2 Dpot jaarrkningn -2010: 10 mi 2011 (tijdig); : 3 augustus 2010 (tijdig) : 3 juli 2009 (tijdig). 7.3 Godkurnd vrklaring accountant Op grond van d critria gnomd in bok 2, titl 9, afdling 11 van ht BW wordt d vnnootschap aangmrkt als n klin rchtsprsoon. In d vastgstld jaarrkningn is n zognaamd samnstllingsvrklaring opgnomn. 7.4 Stortingsvrplichting aandln D vnnootschap is opgricht op 20 augustus Ingvolg d akt van oprichting van d vnnootschap dint volstorting plaats t vindn in gld bij plaatsing van d aandln. Voor zovr d aandln nit wrdn volgstort, is n daarto strkknd vordring vrjaard. Voor zovr gn volstorting hft plaatsgvondn, bstaat moglijk wl aanspraklijkhid voor ht tkort in ht faillissmnt voor zovr dit voortvloit uit rchtshandlingn op basis van artikl 2:180 BW. In vrband hirmd hft d curator d bankafschriftn 2002 opgvraagd. 7.5 Onbhoorlijk bstuur D curator stlt daarnaar ondrzok in. Ggvns: Sralin B.V. Faillissmntsnummr: 12/434 F CU vrslag 2 7

8 ADVOCATN VLDHOVN HORST INDHOVN 7.6 Paulianus handln D curator hft n aantal vragn voorglgd aan d bstuurdr waar ht btrft nkl transactis, di btrkking hbbn op vrkoop van activa aan d holding-vnnootschap. Naar vrwachting kan in ht volgnd voortgangsvrslag hirovr nadr wordn grapportrd. Wrkzaamhdn: studi financiël administrati, corrspondnti/tlfoongsprkkn accountant, tlfoongsprk hr. Boogaartz n hr. Schvrs. 8. CRDITURN 8.1 Bodlvordringn Ht UWV hft n loonvordring ingdind ad , Prfrnt vordring fiscus D fiscus hft n vordring ingdind ad 1.304, Prfrnt vordring van ht UWV Ht UWV hft n prfrnt loonvordring ingdind ad 8.364, Andr prfrnt crditurn Tot op hdn zijn gn andr prfrnt vordringn bknd. 8.5 Aantal concurrnt crditurn Tot op hdn hbbn 21 concurrnt crditurn n vordring in ht faillissmnt tr vrificati aangmld, waarvan 2 vordringn wordn btwist. 8.6 Bdrag concurrnt crditurn Tot op hdn is r voor n totaalbdrag van ,78 aan concurrnt vordringn tr vrificati aangmld: ,34 (voorlopig rknd); ,63 (voorlopig btwist). 8.7 Vrwacht wijz van afwikkling Nog nit bknd. Pas na voltooiing van d ondrzokn zoals vrmld in hoofdstuk 7 van dit vrslag kan d curator nadr uitsprakn don ovr d vrdr afwikkling van dit faillissmnt. Wrkzaamhdn: boordln vordringn; corrspondnti/tlfoongsprkkn crditurn n crditurnadministrati. 9. PROCDURS 9.1 Naam wdrpartij(n) 9.2 Aard procdur Ggvns: Sralin B.V. Faillissmntsnummr: 12/434 F CU vrslag 2 8

9 ADVOCATN VLDHOVN HORST INDHOVN 9.3 Stand procdur Wrkzaamhdn: n.v.t. 10. OVRIG 10.1 Trmijn afwikkling faillissmnt Nog nit bknd Plan van aanpak D volgnd wrkzaamhdn dinn nog t wordn vrricht: ondrzok oorzakn faillissmnt; rchtmatighidsondrzok; incasso vordring dbitur Indining volgnd vrslag Uitrlijk 31 mi Wrkzaamhdn: rapportag. Vldhovn, 30 novmbr 2012 mr. C.W.H.M. Uitdhaag curator Bijlagn: bijlag 1: tussntijds financil vrslag Disclaimr: Dit vrslag n d daarbij bhornd bijlagn btrft n opnbaar vrslag als bdold in artikl 73a Fw. Mt ht vrslag boogt d curator om blanghbbndn zo zorgvuldig moglijk t informrn ovr d voortgang in ht faillissmnt. D curator staat chtr nit in voor d volldighid of d juisthid van d in ht vrslag opgnomn informati. Nit uitgslotn is, dat d curator nog nit all informati tr bschikking staat dan wl dat bpaald informati in dit stadium nog nit opnbaar gmaakt kan wordn. Aan dit vrslag kunnn om di rdn gn rchtn wordn ontlnd. Ggvns: Sralin B.V. Faillissmntsnummr: 12/434 F CL vrslag 2 9

10 ADVOCATN VLDHOVN HORST INDHOVN Bijlag 1

11 Tussntijds financil vrslag pr 30 novmbr 2012 Naam &valk) B.V. Curator mr. C.W.H.M. Uttdhaag Rchtr-Commissaris mr. M.G.A. Poalman Insolvntlnummr 12/434 F DIsclaimr: Ht opnbaar vrslag n ht bijbhornd tussntijds financil vrslag zijn gn prospctus of jaarrkning. Howl d informati in dit opnbaar vrslag zo zorgvuldig moglijk is samngstld, staat d curator/bwindvordr nit In vord volldighkl n juisthid daarvan. Moglijk is immrs dat o.a. bpaald informati nog nit bschikbaar is, nog nit gopnbaard kan wordn, of achtraf- bijgstld dint t wordn. Dit kan ingrijpnd gvolgn hbbn voor din dit vrslag gschtst prspctivn voor crditurn. Aan dit vrslag kunnn drhalv gn rchtn wordn ontlnd. A. Batn Incl. B.T.W. B.T.W. 1A.1 Vrij actif 1. Immatriël vast activa - Goodwill - Handlsnaam Af: kostn 2. Matriël vast activa a - Onrornd za(a)k(-n) [nit 58 lid 1 Fw] Af: rchtn van drdn Af: kostn b - Invntaris, machinriën Af: rchtn van drdn Af: kostn c - Vrvormiddln Af: rchtn van drdn Af: kostn 3. Financiël vast activa a - Dlnmingn Af: rchtn van drdn Af: kostn b - intrcompanyvordringn Af: rchtn van drdn Af: Kostn 4. Voorradn/OHW - Voorradn - OHW Af: rchtn van drdn Af: kostn 5. Dbiturn - Bodldbiturn - Pré-faillissmnt Af: rchtn van drdn Af: kostn 6. Liquid middln - Kas - Bank 7. Ovrig_l_ Datn - Bankrnt 26,11 - Afdrachtn van Inkomn aan bodl - Rstitutis 2.479,96-29 lid 1 OB pr-faillissmntsvordringn - Bodlbijdrag(-n) 2.506,07 Totaal vrij actif 2.506,07 Financil,

12 A.2 Gbondn actif 8. (0n)rornd godrn x 58 lid 1 Fw - Opbrngst(n) x 58 lid 1 Fw Af: kostn Af: rchtn van drdn Subtotaal r 9. Opbrngst rtntircht - Rtntircht 60 Fw Af: kostn 10. Opbrngst 3:287 BW - Schadpnningn 3:287 BW Af: kostn 11. Opbrngstn ovrig gbondn activa - Opbrngstn ovrig gbondn activa Af: kostn Af: rchtn van drdn Totaal gbondn actif A.3 57 lid 3 Fw - Actif 12. Bodmzakn - Invntaris, machinriën [bodmzakn] 1.309,00 209,00 Af: kostn Al: rchtn van drdn Subtotaal 1.309,00 209,00 Al: rds gdan afdracht aan pandhoudr 1.309,00 209, xtracomptabl opbrngst bodmzakn - Invntaris, machinriën [bodmzakn, opbrngst buitn bodl] xtracomptabl I 14. Ovrig opbrngstn 57 lid 3 Fw - Ovrig 57 lid 3 opbrngstn 2.201,50 351,50 Af: kostn C 178,50-28,50- I 2.023,00 I 323,00 Totaal 57 lid 3 Fw-actif 3.332,00 532,00 Totaal actif 5.838,07 532,00 B. Rds btaald algmn faillissmntskostn Incl. B.T.W. BTW. 1. Salaris n vrschottn curator 2. Publicatikostn 3. Uittrksls 4. 16,66- C. Thans nog bschikbaar Totaal A (Incl. BTW) Totaal B (incl. B11N) Rds ontvangn bodl-btw na aangift (zi.) Saldo bodlrkning 5.838,07 16, ,41 D. Nog t btaln algmn faillissmntskostn 1. Supr-prfrnt a. Salaris n vrschottn curator b. Publicatikostn c. PublIcatikostn, voor zovr t rsrvrn d. Griffircht dponring uitdlingslijst (rsrvring) Financil,

13 2. Prfrnt a. UWV, prmis opzgtrmijn (66-3 WW) b. UWV/Prsonl, loonvrplichtingn vanaf faillissmnt (3-288 sub BW) 3. Concurrnt a. UWV, pnsionprmis In ovrgnomn vrplichtingn na faillissmnt. Omztblasting Af t dragn omztblasting ovr activa Trug t ontvangn omztblasting ovr btaald kostn Trug t ontvangn omztblasting ovr nog t btaln kostn Rds ontvangn bodl-btw na aangift Af t dragn omztblasting 532,00 532,00 532,00 F. Brkning (voorlopig) tkort 1. Saldo Bodlrkning (C. Incl. BTW) 5.821,41 2. Nagkomn batn (rnt) 3. Af t dragn omztblasting () 532, ,41 Nog t btaln algmn faillissmntskostn (D) Voorlopig voor uitdling bschikbaar saldo Af: ingdind prfrnt vordringn Af: ingdind concurrnt vordringn Af: Ingdind achtrgstld vordringn Voorlopig tkort 9.668, , ,68- Waarschuwing: Rubrik F glt n Indicati van ht tkort. Dz voorlopig brkning houdt gn rkning mt vntul rstanlvordringn van sparatistn n brkningn Ingvolg art 5711d 3 Fw Financil,

2009: 314.538,-- 2010: 126.752,-- 2011: 47.771,-- 28 juni 2012 30 november 2012. nihil

2009: 314.538,-- 2010: 126.752,-- 2011: 47.771,-- 28 juni 2012 30 november 2012. nihil ADVOCATN VLDHOVN HORST INDHOVN FAILLISSMNTS VRSLAG Nummr: 2 Datum: 30 novmbr 2012 Ggvns ondrnming: Faillissmntsnummr : Datum uitspraak: Curator: R-C: Activititn ondrnming: Omztggvns: Prsonl gmiddld aantal:

Nadere informatie

vanvanriet deadvocaten Diaz IT B.V. FAILLISSEMENTSVERSL.AG Nummer: 1 Datum: 11januari2016

vanvanriet deadvocaten Diaz IT B.V. FAILLISSEMENTSVERSL.AG Nummer: 1 Datum: 11januari2016 Algmn Ggvns ondrnming : Diaz IT B.V, statutair gvstigd t Zist n Prsonl gmiddld aantal : 5 KvK : 3155548 Borstraat 41 Faillissmntsnummr : C/16/15/877 F FAILLIEMENTVERL.AG Nummr: 1 Datum: 11januari216 Diaz

Nadere informatie

2009: 314.538,-- 2010: 126.752,-- 2011: 47.771,-- 28 juni 2012 30 november 2012 31 mei 2013 2.277,88

2009: 314.538,-- 2010: 126.752,-- 2011: 47.771,-- 28 juni 2012 30 november 2012 31 mei 2013 2.277,88 ADVOCATN VLDHOVN HORST INDHOVN FAILLISSMNTS VRSLAG Nummr: 3 Datum: 31 mi 2013 Ggvns ondrnming: Faillissmntsnummr : Datum uitspraak: Curator: R-C: Activititn ondrnming: Omztggvns: Prsonl gmiddld aantal:

Nadere informatie

de besloten vennootschap met beperkte

de besloten vennootschap met beperkte FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummr: 3 Datum: l6 januari 2007 Ggvns ondrnming d bslotn vnnootschap mt bprkt aanspraklijkhid BROERSMA & KOPERDRAAD ADVERTISING/DESIGN 8.V., tvns handlnd ondr d na un Eys Opn Crativs,

Nadere informatie

Baderie Almere 50+ TOERNOOI

Baderie Almere 50+ TOERNOOI Badri Almr 50+ TOERNOOI 1 novmbr 2014 n 2 novmbr 2014 Hir had uw advrtnti kunnn staan. Info: info@bv-almr.nl Plaats: Evnt: Bowling Vrniging Almr organisrt op Zatrdag 1 Novmbr n Zondag 2 Novmbr 2014 Badri

Nadere informatie

Aanvraagformulier. voor een Totaal-financiering Particuliere Woningverbetering Rotterdam. Leeswijzer. 1. Gegevens eigenaar

Aanvraagformulier. voor een Totaal-financiering Particuliere Woningverbetering Rotterdam. Leeswijzer. 1. Gegevens eigenaar Aanvraagformulir voor n Totaal-financiring Particulir Woningvrbtring ottrdam Inzndn naar: Nationaal stauratifonds, Antwoordnummr 34, 3860 VE HOEVELAKEN Lswijzr D aanvragr is d ignaar van ht pand. Voor

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 1 kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Publicatiestukken 26 mei 2014 2013 Reinbouw B.V. Dieren 1. Publicatiestukken 2013 Reinbouw B.V.

Publicatiestukken 26 mei 2014 2013 Reinbouw B.V. Dieren 1. Publicatiestukken 2013 Reinbouw B.V. Publicatistukkn 26 mi 2014 2013 Rinbouw B.V. Dirn 1 Publicatistukkn 2013 Rinbouw B.V. Publicatistukkn 2013 Rinbouw B.V. Dirn 2 Op wg naar d tokomst Inhoudsopgav 06 Jaarrkning 04 Jaarvrslag van d dircti

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

Publicatiestukken 17 juli 2015 2014 Reinbouw B.V. Dieren 1. Publicatiestukken 2014 Reinbouw B.V. Dieren

Publicatiestukken 17 juli 2015 2014 Reinbouw B.V. Dieren 1. Publicatiestukken 2014 Reinbouw B.V. Dieren Publicatistukkn 17 juli 215 214 Rinbouw B.V. Dirn 1 Publicatistukkn 214 Rinbouw B.V. Dirn Inhoudsopgav 4 Jaarrkning 3 Jaarvrslag van d dircti Jaarvrslag van d dircti 3 Jaarvrslag van d dircti 3 Jaarrkning

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

HollandseWind en AardGas 3 jaar

HollandseWind en AardGas 3 jaar HollandsWind n AardGas 3 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m3 Lvrings- n ntwrkkostn Enco HollandsWind

Nadere informatie

Lijst Openstaande Acties cie. Bestuur 4e kwartaal 2010

Lijst Openstaande Acties cie. Bestuur 4e kwartaal 2010 Lijst Opnstaand Actis ci. Bstuur 4 kwartaal 2010 Ondrwrp NummrGriffi 21 Gmntlijk igndom D raad ontvangt n voorstl m.b.t. d bstmming van d (ntto) opbrngst van d daarvoor in aanmrking komnd igndommn van

Nadere informatie

HollandseWind en AardGas 1 jaar

HollandseWind en AardGas 1 jaar HollandsWind n AardGas 1 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m3 Lvrings- n ntwrkkostn Enco HollandsWind

Nadere informatie

Risicoinventarisatie. Algemeen Naam. Adres. Juridische entiteit n Eigen zaak n BV n Vof n CV n Anders, namelijk

Risicoinventarisatie. Algemeen Naam. Adres. Juridische entiteit n Eigen zaak n BV n Vof n CV n Anders, namelijk Risicoinvntarisati Dit risico invntarisatiformulir is n hulpmiddl voor u om d risico s van d ondrnmr inzichtlijk t makn. Ht formulir is zr algmn van aard n bidt daarom gn complt bld voor all bdrijvn. Lt

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar Activoorwaardn: Ontvang Toon van Enco mt gratis installati, i.c.m. Garantiprijs Enco Ecostroom n gas 3 jaar 1. Dz acti wordt gorganisrd door Enco Rtail B.V., gvstigd t Rottrdam aan d Martn Mswg 5, hirna

Nadere informatie

Eneco HollandseWind en AardGas 4 jaar

Eneco HollandseWind en AardGas 4 jaar Enco HollandsWind n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 3 kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam Joods S.G.Maimonids 1 oktobr 2015 Amstrdam Examnrglmnt MAVO 2015-2016. D dirctur van d Joods Scholngmnschap Maimonids t Amstrdam, daarto gmandatrd door ht bstuur van d Stichting Joods Scholngmnschap J.B.O.,

Nadere informatie

Eneco HollandseWind 4 jaar 2 e kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particuliere klanten

Eneco HollandseWind 4 jaar 2 e kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particuliere klanten Enco HollandsWind 4 jaar 2 kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particulir klantn Wat is HollandsWind? Enco HollandsWind is lktrisch nrgi, duurzaam opgwkt door windturbins in Ndrlands windparkn. Mt uw kuz voor

Nadere informatie

Aanvraag Vervoerdersaansprakelijkheid

Aanvraag Vervoerdersaansprakelijkheid Aanvraag Vrvordrsaanspraklijkhid Tussnprsoon Tussnprsoonnummr Aanvraag Offrt Wijziging ondr polisnummr Is r rds mt REAAL Vrzkringn ovr dz aanvraag/mutati ovrlg gwst N Ja, (naam accptant) Ingangs-/wijzigingsdatum

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1047311 Wildmors, Chantal SAM-MO Erik Livrs ONDERWERP Tarivnvrordning sportaccommodatis 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: Vaststlln

Nadere informatie

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier Aanvraag Bijzondr Bijstand Inlichtingnformulir All bdragn motn in uro ( ) wordn vrmld Bhornd bij aanvraag: Nummr: Datum: 1 Prsoonsggvns Sofinr./burgrsrvicnr. Achtrnaam Voorvogsl Voornamn (1 voluit) Gslacht

Nadere informatie

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht.

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1001631 Hstr, Paula RU-PS Jannk Oud Alink ONDERWERP Krditaanvraag uitvoring 2 fas projct Infra Wusthag AGENDANUMMER SAMENVATTING

Nadere informatie

Schadeformulier Reisverzekering

Schadeformulier Reisverzekering Schadformulir Risvrzkring Om uw schad snllr t kunnn bhandln vragn wij u: - ht formulir zo volldig n duidlijk moglijk in t vulln - rlvant bijlagn zoals originl bwijsstukkn n nota s m t sturn. Hft u ruimtgbrk?

Nadere informatie

REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD. Definities. Doel van de Seniorenregeling. Informatieverstrekking. Financiering.

REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD. Definities. Doel van de Seniorenregeling. Informatieverstrekking. Financiering. REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD Dfinitis Dol van d Sniornrgli Informativrstrkki Financiri Prmigrondslag Prmihffi Hoogt n dclarati van d vrgodi Priodik totsi van d dclarati Dinstn tijdns gbruikmaki

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Rchtsbijstandvrzkring Ht kan hoog oplopn En uit d hand glopn ruzi mt d burn. En conflict mt uw wrkgvr. En lvrancir di zijn blofts nit waar kan makn. En huisbaas di ht nit zo nauw nmt mt ht ondrhoud van

Nadere informatie

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie,

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie, R A A D VAN N E D E R L A N D S E W E R K G E V E R S V E R B O N D E N WAARIN SAMENWERKEN: VERBOND VAN NEDERLANDSCHE WERKGEVERS CENTRAAL SOCIAAL WERKGEVERS-VERBOND NEDERLANDS KATHOLIEK WERKGEVERS VERBOND

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING N.B.C. Holding B.V. t Nijmgn Bliorcndc bij rapport d.d. 29 ol

Nadere informatie

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam Woon/Zorgcomplx Schinklhavn Amstrdam Schinklhavn btrft d planontwikkling voor n woonzorggbouw van totaal 8235 m2 bruto vloropprvlakt in Amstrdam Zuid. D bouwvoorbriding is afgrond voor ht zorggbouw Schinklhavn

Nadere informatie

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

GROEP. Publicatiestukken 2014 Reinbouwgroep B.V. Dieren. Publicatiestukken 17 juli 2015 2014 Reinbouwgroep B.V. Dieren 1

GROEP. Publicatiestukken 2014 Reinbouwgroep B.V. Dieren. Publicatiestukken 17 juli 2015 2014 Reinbouwgroep B.V. Dieren 1 GROEP Publicatistukkn 214 Rinbouwgrop B.V. Dirn Publicatistukkn 17 juli 215 214 Rinbouwgrop B.V. Dirn 1 Publicatistukkn 214 Rinbouwgrop B.V. Dirn 2 Waar mnsn wonn n wnsn lvn Inhoudsopgav 6 Jaarrkning 4

Nadere informatie

Van: A. Paap Tel nr: 8878 Nummer: 15A.00514

Van: A. Paap Tel nr: 8878 Nummer: 15A.00514 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: A. Paap Tl nr: 8878 Nummr: 15A.00514 Datum: 18 mi 2015 Tam: Informatiblid Tknstukkn: Ja Bijlagn: 4 Afschrift aan: F. van Rooijn, W. v.d.

Nadere informatie

GROEP. Publicatiestukken 2013 Reinbouwgroep B.V. Publicatiestukken 26 mei 2014 2013 Reinbouwgroep B.V. Dieren 1

GROEP. Publicatiestukken 2013 Reinbouwgroep B.V. Publicatiestukken 26 mei 2014 2013 Reinbouwgroep B.V. Dieren 1 GROEP Publicatistukkn 213 Rinbouwgrop B.V. Publicatistukkn 26 mi 214 213 Rinbouwgrop B.V. Dirn 1 Inhoudsopgav 6 Gconsolidrd jaarrkning 3 Jaarvrslag van d dircti Jaarvrslag van d dircti 3 Jaarrkning Gconsolidrd

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Corrctivoorschrift VWO 008 tijdvak wiskund B Ht corrctivoorschrift bstaat uit: Rgls voor d boordling Algmn rgls 3 Vakspcifik rgls 4 Boordlingsmodl 5 Inzndn scors Rgls voor d boordling Ht wrk van d kandidatn

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERRAAD / Tk ^ " 'S GRAVENHAGE S7 - - ^ 3 1 MEI 19W ƒ / AAN: D M i n i s t r - P r s i d n t V o o r z i t t r van d Raad van M i n i s t r s Dinstondrdl; Ondrwrp:

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n En wat gaan w don? 30/6 30/6 04/07: Muzik n dans Zingn mt K3, dansn mt mvrouw d pauw, springn tot w r bij nr valln, bwgn, luistrn naar mooi muzikal sprookjs n vrtlln, fantasrn, musicals makn,... Vakantiwrking

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

situaties aanvaard dient te worden. S 2.2.4 richt zich op de testamentaire erfopvolging onder het huidige Nederlandse internationaal erfrecht.

situaties aanvaard dient te worden. S 2.2.4 richt zich op de testamentaire erfopvolging onder het huidige Nederlandse internationaal erfrecht. Samnvatting Hoofdstuk bschrijft d problmatik di ht ondrwrp vormt van dz studi; ht intmationaal rfrcht. Dit hoofdstuk bvat tvns ht plan van bhandling voor d bsprking daarvan. Bij dz bsprking staan d volgnd

Nadere informatie

Key performance indicatoren 2014

Key performance indicatoren 2014 Ky prformanc indicatorn 1 Ggvns volgns ht EPRA rfrntistlstl Primtr D ggvns wordn brknd op basis van d informati waarovr Cofinimmo als ignaar n Cofinimmo Srvics als bhrdr van haar vastgodpark bschikkn.

Nadere informatie

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg Budgtplan Prsoonsgbondn budgt AWBZ Vrgodingsrgling prsoonlijk zorg 1. Mijn prsoonlijk ggvns Achtrnaam aanvragr: Gboortdatum: BSN: - - 2. Mijn indicati Ik bn gïndicrd voor vrblijf. Mijn indicati is ZZP

Nadere informatie

Opleiding HR Business Partner

Opleiding HR Business Partner Opliding HR Businss Partnr D z b o at th p o s n g st a ë n id i s p ic i l op r a u V P N on d n d va On t ko r v a n g hl ting 20% o op p l id d 1 o mo i dul f m ng! s r Dat volg kan n?! Opliding HR

Nadere informatie

Aanvraag Bedrijven Totaalplan

Aanvraag Bedrijven Totaalplan Aanvraag Bdrijvn Totaalplan Tussnprsoon Tussnprsoonnummr Aanvraag Offrt Wijziging ondr polisnummr Is r rds mt REAAL Vrzkringn ovr dz aanvraag/mutati ovrlg gwst N Ja, (naam accptant) Contractsduur 5 jaar

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

Tarieven 2013/2014. Tarieven. e 2.300,- e 1.375,- 2 dagdelen. e 3.200,- e 1.850,- Hele dag. e 1.725,- e 1.025,- 2 dagdelen. e 2.

Tarieven 2013/2014. Tarieven. e 2.300,- e 1.375,- 2 dagdelen. e 3.200,- e 1.850,- Hele dag. e 1.725,- e 1.025,- 2 dagdelen. e 2. Tarivn 2013/2014 A Rabobank Zaal (850 stoln) Wgnr Mdia Zaal (300 stoln) 2 dagdln 2.300,- 1.375,- Hl dag 3.200,- 1.850,- 2 dagdln 1.725,- 1.025,- Hl dag 2.400,- 1.375,- 2 dagdln 1.150,- 675,- Hl dag 1.600,-

Nadere informatie

Léons. Register Makelaars in Assurantiën. M.N. Léons bv De Boelelaan 1065 Postbus 75346 1070 AH Amsterdam. bank abn amro 54.87.10.562. www.leons.

Léons. Register Makelaars in Assurantiën. M.N. Léons bv De Boelelaan 1065 Postbus 75346 1070 AH Amsterdam. bank abn amro 54.87.10.562. www.leons. Rgistr Maklaars in Assurantiën D Bollaan 1065 1070 AH Amstrdam www.lons.nl Pagina 1 7 INVENTARISATIEFORMULIER Naam Voorlttrs Titl Adrs Postcod Woonplaats Tlfoon privé Tlfoon mobil Tlfoon zaklijk Faxnummr

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

>t ':.Ilé'.lr.WEFiJ(ER.F,N,alICI~N "'j. Directoraat -Generaal Rijkswaterstaat. fès~ ~. OOI/] He.\f'\Lt J. o met verwijzing naar

>t ':.Ilé'.lr.WEFiJ(ER.F,N,alICI~N 'j. Directoraat -Generaal Rijkswaterstaat. fès~ ~. OOI/] He.\f'\Lt J. o met verwijzing naar Ministri van Vrkr n Watrstaat Dirctoraat -Gnraal Rijkswatrstaat Dircti Zland 1 5 JUN, "floo Aan Gadrssrd (dvo H\f'\Lt J fès~ ~ OOI/] kw Van Joris Prquin Datum 14juni2000 Ondrwrp Audit ZL-4759 Doorkisnummr

Nadere informatie

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen Inbodlwaardmtr www.raal.nl Audio-, visul- n computrapparatuur Hirondr valln: all bld-, gluids-, ontvang- n zndapparatuur; all soortn computrapparatuur (incl. splcomputrs); all bij bovnstaand apparatuur

Nadere informatie

Multibranche aanvraag- en wijzigingsformulier voor horeca

Multibranche aanvraag- en wijzigingsformulier voor horeca Multibranch aanvraag- n wijzigingsformulir voor horca ASR Schadvrzkring N.V. Postbus 2072, 3500 HB Utrcht Archimdslaan 10, 3584 BA Utrcht Tlfoon (030) 257 91 11 Fax (030) 257 83 00 Ggvns advisur Advisur

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155 *1002937* Gmntraad van Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Gmnt Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Ondrwrp Zaaknummr Uw knmrk Datum Damoclsblid gmnt Hnglo 1001155 Gacht gmntraad, Hirbij stuur ik u tr bsprking n

Nadere informatie

de nationale E-bike verzekering

de nationale E-bike verzekering Ht comfort gaat altijd door mt d national E-bik vrzkring D spcial n voordlig vrzkring voor all lktrisch trapondrstund fitsn Dri, vir of vijf ar vrzkrd tgn difstal of cascoschad (incl. difstal) voor n nmalig

Nadere informatie

Lijst Openstaande Acties cie. Beheer 4e kwartaal 2010

Lijst Openstaande Acties cie. Beheer 4e kwartaal 2010 Lijst Opnstaand Actis ci. Bhr 4 kwartaal 2010 NummrGriffi Ondrwrp Omschrijving Soort Waar Progrnummr Portfuillhoudr VrantwHoofdafdling Datumtozgging StandvanZakn 20 Splruimtplan D gmntraad ontvangt in

Nadere informatie

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit 2 Rijbwijsbzit Tabl. Vrdling van prsonn volgns rijbwijsbzit Cumulativ Cumulativ RYBEWYS Frquncy Prcnt Frquncy Prcnt ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ja 50.3 67.7 50.3 67.7 nn 243.739

Nadere informatie

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

Meerjarenoverzicht van kerncijfers en kengetallen 4. Bestuursverslag 6. 1 Woord van de voorzitter 7

Meerjarenoverzicht van kerncijfers en kengetallen 4. Bestuursverslag 6. 1 Woord van de voorzitter 7 Jaarvrslag 2013 Jaarvrslag 2013 2 Inhoudsopgav Mrjarnovrzicht van krncijfrs n kngtalln 4 Bstuursvrslag 6 1 Woord van d voorzittr 7 2 Algmn informati 9 2.1 Profil 9 2.2 Prsonalia 9 2.3 Bstuurscommissis

Nadere informatie

BESCHRIJVING PROCEDURE

BESCHRIJVING PROCEDURE Wrkinstructi : HSEW Blz. : 1 van 7 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 BESCHRIJVING PROCEDURE 3.1 Introducti 3.2 Vrpakking radioactiv matrialn 3.2.1 Radioactif bsmtt installati-ondrdln 3.2.2 Radioactif afval: 3.2.3

Nadere informatie

Kalender De Brug Voorbij Van jaar tot jaar, van maand tot maand, van week tot week, van uur tot uur

Kalender De Brug Voorbij Van jaar tot jaar, van maand tot maand, van week tot week, van uur tot uur Kalndr D Brug Voorbij Van jaar tot jaar, van maand tot maand, van wk tot wk, van uur tot uur 2 0 0 4 31 januari Aanvraag bij d gmnt voor 800m 2 niuwbouw tr vrvanging van d noodbouw D Brug (1) (d blauw

Nadere informatie

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014. Persoonlijke gegevens

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014. Persoonlijke gegevens Ggvns aangift inkmstnblasting 2014 Vr ht pstlln van uw aangift zijn vl ggvns ndig. Om u in staat t stlln dz ggvns vrzichtlijk n vlldig aan t lvrn, hbbn wij ndrstaand vragnlijst pgstld. Wij vrzkn u d vragn,

Nadere informatie

Opgave Inkomsten en uitgaven

Opgave Inkomsten en uitgaven Opgav Inkomstn n uitgavn Dit formulir is n hulpmiddl om inzicht t krijgn in uw inkomstn n uitgavn. Vul ht formulir zo nauwkurig moglijk in. Zo kunt u bkijkn hovl u maandlijks, pr kwartaal of pr jaar bschikbaar

Nadere informatie

Uitgangspunten bij de jaarrekening QÉ. Wettelijke bepalingen inzake de jaarverslaggeving

Uitgangspunten bij de jaarrekening QÉ. Wettelijke bepalingen inzake de jaarverslaggeving Uitgangspuntn bij d jaarrkning 2005 Wttlijk bpalingn inzak d jaarvrslaggving 2 G 1. l 20 O 231120QÉ Ht dol van d jaarrkning is nrzijds n gtrouw inzicht t vrschaffn omtrnt d bzittingn, d schuldn, ht vrmogn

Nadere informatie

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST KALENDER VOOR ADVENT EN KERST Modrs van Jzus Tamar Rachab Ruth Batsba Maria 27 NOVEMBER 1 JANUARI 2011 Stunpunt Liturgi Dputatn Krkmuzik n Dputatn Erdinst Kon. Wilhlminalaan 3-5 3818 HN Amrsfoort t. 033-4569892

Nadere informatie

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al????

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al???? EXAMENOPGAVEN KADER Ga naar www.xamnbundl.nl Do daar d quickscan voor wiskund Ho vr bn j al???? BOSLOOP (KB 2005 1 tijdvak) En atltikvrniging hft n bosloop gorganisrd. Er zijn dri afstandn uitgzt: 2300

Nadere informatie

eindejaarsbericht 2015

eindejaarsbericht 2015 IndjaarsbrIcHt 2015 WrkkostnrglIng Bnut d vrij ruimt volldig in 2015 n g a d t s f n j Fi l o v s c c u s n n! r a a j w niu m van ff Ht ta toor Ho namns antskan t n u o c ac InvstrIngsaftrk Plan uw invstringn

Nadere informatie

MPGPD2013060711180136 GPD 07.06.2013 0136

MPGPD2013060711180136 GPD 07.06.2013 0136 M Stichting Opnbaar Primair Ondrwijs Papndrcht 25lidrcht Aan d ldn van d gmntraad van d gmnt Papndrcht Postbus 3350 M PAPENDRECHT I,.II MPGPD20306078036 GPD 07.06.203 036 T 078-644 98 80 E info@obop.n

Nadere informatie

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be m o k w n t E l n s nit tn! g r v KIDSFIT vzw votbalstags & tchniktrainingn www.kidsfit.b 1. KIDSFIT vzw 4. Inhoud votbalstag Adrs: Voortjshid 5, 2230 HERSELT E-mail: Wbsit: www.kidsfit.b Contactprsonn:

Nadere informatie

A.M.J.M. G. -'3311 RB Dordrecht (nabij Riedijkshaven) - Nederland - Tel,: 078-6227447 ONTVANGST BEVESTIGING

A.M.J.M. G. -'3311 RB Dordrecht (nabij Riedijkshaven) - Nederland - Tel,: 078-6227447 ONTVANGST BEVESTIGING DIV tam 2 j A.M.J.M. G. -'3311 RB Dordrcht (nabij Ridijkshavn) - Ndrland - Tl,: 078-6227447 ~ SanfDamrnHrri van d Gmntraad van Dordrcht, door tussnkomst van: -ht Collg van Burg/n - Griffir. Dordrcht, 25

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2013. Persoonlijke gegevens

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2013. Persoonlijke gegevens Ggvns aangift inkmstnblasting 2013 Vr ht pstlln van uw aangift zijn vl ggvns ndig. Om u in staat t stlln dz ggvns vrzichtlijk n vlldig aan t lvrn, hbbn wij ndrstaand vragnlijst pgstld. Wij vrzkn u d vragn,

Nadere informatie

Antwoorden Leereenhedentoets Module 13 Financieel beleid nietcommerciële

Antwoorden Leereenhedentoets Module 13 Financieel beleid nietcommerciële Antwoordn Lrnhdntots Modul 13 Financil blid nitcommrciël organisatis (nco) 13.1 Liquidititsbgroting n kassaldo nco KASSALDO BUURTVERENIGING STADSPLEIN a 2p D omvang van d liquid middln op 31 dcmbr 2013

Nadere informatie

LelyStadsGegevens Feiten en cijfers over de stad verzameld Economische Monitor

LelyStadsGegevens Feiten en cijfers over de stad verzameld Economische Monitor za r g v d G sta s d d r ta r s o v S f j y i l nc L n s n v m l d t i F Economisch Monitor Colofon Dit is n product gmaakt door: Tam Ondrzok n Statistik Wilt u op d hoogt ghoudn wordn van d rcntst updats

Nadere informatie

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù -ostrhout.jbiiiiiii IN. 1207403 ^» C Ù 19 MRT2Ũ12 aas]6 rcratipark» Aan ht Collg van B. 8L W. van d gmnt Oostrhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost rhout. Dorst, 15 maart 2012. Btrft: hffingsmaatstaf rioolhffing.

Nadere informatie

Routekaart Transitie Jeugdzorg

Routekaart Transitie Jeugdzorg Routkaart Transiti Jugdzorg Algmn Bsluit 1 kw 2 kw 1. Startnotiti is vastgstld 1 2. Visinota is vastgstld 2 3. Plan van aanpak is vastgstld B&W 06 4. Pilots praktijkvrknning: - van ZAT naar BEA B&W 1 kw

Nadere informatie

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E INHOUDSOPGAVE Afbakning Problmanalys Organisatidoln Communicatiboodschap Communicatistratgi Communicatidoln

Nadere informatie

Rotterdam. Begroting 2017 Basistakenpakket Gemeenschappelijke regeling GGD-RR

Rotterdam. Begroting 2017 Basistakenpakket Gemeenschappelijke regeling GGD-RR Rottrdam Bgroting 2017 Basistaknpakkt Gmnshapplijk rgling GGDRR Bgroting 2017 Basistaknpakkt Gmnshapplijk rgling GGDRR Ontwrpbgroting vastgstld in ht Algmn Bstuur GGDRR van 21 april 2016 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be m o k w n t E l n s nit tn! g r v KIDSFIT vzw votbalstags & tchniktrainingn www.kidsfit.b 1. KIDSFIT vzw 4. Inhoud votbalstag Adrs: Voortjshid 5, 2230 HERSELT E-mail: Wbsit: www.kidsfit.b Contactprsonn:

Nadere informatie

De opleiding tot Equitherapeut SHP-E(NL) ( 2012/ 2013)

De opleiding tot Equitherapeut SHP-E(NL) ( 2012/ 2013) D opliding tot Equithraput SHP-E(NL) ( 2012/ 2013) op HippoCampus (maart 2012) D naam Equithraput SHP-E(NL) is sinds 2008 binnn Bnlux n bschrmd naam mt tvns bschrmd bijpassnd logo gwordn. Hirvoor wrd in

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

De Ormeling III. Verkoop 4 bouwkavels DE ORMELING III, NEDERHEMERT-NOORD

De Ormeling III. Verkoop 4 bouwkavels DE ORMELING III, NEDERHEMERT-NOORD D Ormling III Vrkoop 4 bouwkavls DE ORMELING III, NEDERHEMERT-NOORD Voorwoord VOORWOORD Mt groot gnogn schrijf ik dit voorwoord in dz brochur. Ht is namlijk voor ht dorp Ndrhmrt n blangrijk momnt dat r

Nadere informatie

Overzicht van deelwijken Lelystad

Overzicht van deelwijken Lelystad g l s r n G o s nw i d d a t n a S v y g l in n L D m n d l i d i u p Vilighid 2007 In maart 2007 hbbn ruim 1.600 inwonrs van Llystad n vragnlijst ingvuld ovr d blving van hun woning n woonomgving. Mt

Nadere informatie

ISO-certificering specialistenopleidingen UMCG

ISO-certificering specialistenopleidingen UMCG ISO-crtificring spcialistnoplidingn UMCG Prof. Lambrt d Bont Aanliding Brif RGS augustus 03: D RGS gaat pr 04 tozin op d implmntati van n kwalitits- cyclus (PDCA) door d oplidingsgrop. D RGS knt, glt op

Nadere informatie

en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, D dn vn d gmntrd vn Hrmmrmr Postbus 50 1 30 AG Hoofddorp Bzokdrs: Rdhuispin 1 Hoofddorp Tfoon 0900 15 Tfx 03 563 95 50 custr Mtschppijk n Economisch Ontwikking Contctprsoon RO b Kouwn hovn Doorkisnummr

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 D ldn van d gmntraad van Haarlmmrmr Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bzokadrs Raadhuisplin 1 Hoofddorp Tlfoon 0900 1852 Tlfax 023 563 95 50 clustr Handhaving n Tozicht Contactprsoon Schramalvan d Molgraaf

Nadere informatie

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL INFO Brochur Laat d natuur j wrstand vrstrkn! DIGESBIOSE - ECHINABELL - TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL Digsbios n Echinabll: ht dubbl wapn voor j immunitit Laat d natuur j wrstand vrstrkn! i n god wrstand

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummr: 14 Datum: 22 augustus 2008 Ggvns ondrnming : Van Hoorn Company B.V. Faillissmntsnummr : 03.0319F Datum uitspraak : 17 juni 2003 Curator : mr. M.R. van Zantn R-C : mr. R.H.C.

Nadere informatie

Afdeling bestuursrechtspraak. Behandelend ambtenaar A.A.E. Jansen 070-4264365

Afdeling bestuursrechtspraak. Behandelend ambtenaar A.A.E. Jansen 070-4264365 Ŗ a a d v a n S t a t Afdlng bstuursrchtspraak 3NK636 Raad van d gmnt Hllndoorn Postbus 200 440 AE NJVERDAL GEMEENTE HELLENDOORN Bhand.. :-2 DEC 203 A B Stuk Trfw.: Kop aan: Archf DTWĮēëkĩŢÿJWĩū: Datum

Nadere informatie

Bevindingen n.a.v. vragen tijdens vergadering Bewonersvereniging Oude Leede van 29 oktober 2014

Bevindingen n.a.v. vragen tijdens vergadering Bewonersvereniging Oude Leede van 29 oktober 2014 Bvindinn n.a.v. vran tijdns vradrin Bwonrsvrniin Oud Ld van 29 oktobr 214 Contactprsoon Boudwijn van Ardnn Datum 21 januari 21 Knmrk N3-121479DAR-nja-V1-NL Dz notiti is opstld om u als inwonr van Oud Ld

Nadere informatie

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN AB 4 DECEMBER 2015 RM 2015-535115042 VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN Ondrwrp : Projct Hrontwikkling 9 ha. Endragtspoldr Knmrk : 2015-535115042 Bijlagn : -5- Bsluitdatum : 3 dcmbr

Nadere informatie

FINANCE EN SALES MOETEN EFFECTIEVER SAMENWERKEN

FINANCE EN SALES MOETEN EFFECTIEVER SAMENWERKEN Organisati n procssn Crditmanagmnt als bindnd factor FINANCE EN SALES MOETEN EFFECTIEVER SAMENWERKEN Financ n sals zijn in d praktijk vaak vakinhoudlijk, maar ook qua mntalitit, lkaars tgnpoln. D autur

Nadere informatie

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5 JAARGANG 5 NUMMER 39 TOPBUYERS PUBLIEK Wij lvrn Inkoo/Aanbstding scialistn o idr gbid binnn d ublik sctor. Sinds 2002 bouwn w aan n databas waarin w Inkoo/Aanbstding scialistn rgistrrn. Door middl van

Nadere informatie

De veelheid van kwaliteitssystemen in de zorg: Wie baant zich een weg in dit doolhof?

De veelheid van kwaliteitssystemen in de zorg: Wie baant zich een weg in dit doolhof? D vlhid van kwalititssystmn in d zorg: Wi baant zich n wg in dit doolhof? Drs. ing. K. Janssn Stnbrg, Q-Consult D kuz voor n kwalititssystm loopt voor vl kwalititsmanagrs uit op n zoktocht in n doolhof

Nadere informatie