Uitgeverij Schoolsupport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitgeverij Schoolsupport"

Transcriptie

1 Belangstellingscentrum: Wauw, wat een dag Activiteit 5: WAUW, WAT EEN DAG [Muzisch taalgebruik] Klemtoon: een dag beter leren kennen, inzicht verwerven in dagverloop en dagindeling Organisatie: klassikale aanbreng en nadien zelfstandig spelen Leeftijd: +5-jarigen Benodigdheden: de dagklok van de klas s Morgens vroeg opgestaan, om dan na een flink ontbijtje naar school te gaan. Eerst doe ik nog een plasje en netjes in de rij stap ik naar mijn klasje. Even in de kring kijken, iets knutselen, zingen, spelen, nog wat praten en de juf houdt alles in de gaten. s Middags goed gaan eten, ben ik niets vergeten. We kunnen nu gymmen, kijken poppenkast of spelen nee, we zullen ons hier niet vervelen. 17

2 Dan gaan we naar huis, mogen nog even voor de buis. Vlug nog een fris bad, voor één dag is dit wel wat. Nu, hop in bed en slapen want ik zit hier al te gapen. ERVARINGSSITUATIE IN DE FOCUS - ontwikkelingsondersteunend leren, - zelfstandig spelen. Dit vers kan de leerkracht het best in het begin van de week aanbrengen. Het leent zich heel goed om te dramatiseren. Door de inhoud veel te mogen spelen, zullen de kleuters dit vers gemakkelijker opnemen. Kennis en ervaringen over de dagindeling en het dagverloop worden gemakkelijker geïntegreerd. Zorg ervoor dat kleuters veel kansen krijgen om hun eigen gevoelens te verwoorden bij wat er allemaal gebeurt. Besteed ook ruim de tijd aan het visualiseren van de dagindeling en het dagverloop. Maak daarbij gebruik van de dagklok van de klas. DOMINANTE ONTWIKKELINGSASPECTEN - positieve ingesteldheid: plezier beleven (6) en betrokken zijn (13); - emotionele ontwikkeling: gevoelens bij zichzelf en bij anderen herkennen (15); - sociale ontwikkeling: rollen spelen (19); - muzische ontwikkeling: muzisch omgaan met spelend uitbeelden (43); - denkontwikkeling: kennis en ervaringen integreren (63) en inzichten verwerven over de tijd (67); - taalontwikkeling: ervaringen verwoorden (71). ONTWIKKELINGSDOELEN MUZISCHE VORMING - eigen belevenissen, ervaringen, gedachten, gevoelens en handelingen verwoorden (3.1); - zich inleven in personages en dingen uit de omgeving en deze uitbeelden (3.2). ANDERE MOGELIJKE ERVARINGSSITUATIES VOOR DEZE EN VOLGENDE ACTIVITEIT - taal en wero: aanbrengen dagklok of daglijn (kleuters verwoorden wat ze daarop zien en vertellen over hun eigen ervaringen; duid telkens aan waar ze zich op een bepaald moment van de dag bevinden op de dagklok; hoe 18

3 ouder de kleuters, hoe meer onderverdelingen in het dagverloop); - taal: in een spelsituatie toont de leidster verschillende voorwerpen, die de kleuters moeten situeren in hun dagverloop (een boekentas, een doosje melk, een slaapkleed, de handdoek...). Activiteit 6: TRINGGGGGGGGG, OPSTAAN [Muzisch taalgebruik] Klemtoon: inzicht in tijd: dag en nacht; thuis afscheid nemen om naar school te gaan Organisatie: klassikaal Leeftijd: +4-jarigen Benodigdheden: wekker of bel Tring, opstaan, opstaan t is tijd om naar school te gaan. Eerst je goed wassen, dan even de tijd nemen om te plassen nu nog een boterham eten, ben ik echt niets vergeten? Dag mama, dag papa, dag broer en zus, k moet nu naar de juf, hier... smak... elk nog een kus. ERVARINGSSITUATIE IN DE FOCUS - zelfstandig spelen, - ontwikkelingsondersteunend leren. Met dit vers kan je kleuters, die problemen hebben om thuis afscheid te nemen als ze naar school moeten, een steuntje geven. Je kan het vers het best in het begin van het B.C. aanbrengen en dan geregeld herhalen om kleuters, op een speelse manier, te leren omgaan met de gevoelens van afscheid nemen. De leerkracht of een kleuter rinkelt met de bel. Alle kleuters worden wakker. De leerkracht draagt het vers voor. Later doen de kleuters mee. Telkens het vers eindigt, valt iedereen terug in slaap. Laat de kleuters de inhoud vaak dramatiseren: opstaan, wassen, eten, boekentas nemen, afscheidskus, handje zwaaien 19

4 DOMINANTE ONTWIKKELINGSASPECTEN - positieve ingesteldheid: plezier beleven (6) en betrokken zijn (13); - emotionele ontwikkeling: gevoelens bij zichzelf en bij anderen herkennen (15) en gevoelens uitdrukken en verwerken (16); - sociale ontwikkeling: rollen spelen (19); - muzische ontwikkeling: muzisch omgaan met spelend uitbeelden (43); - denkontwikkeling: kennis en ervaringen integreren (63) en inzichten verwerven over de tijd (67); - taalontwikkeling: ervaringen verwoorden (71). ONTWIKKELINGSDOELEN MUZISCHE VORMING - waargenomen klanken omzetten in beweging (4.4); - eigen belevenissen, ervaringen, gedachten, gevoelens en handelingen verwoorden (3.1); - zich inleven in personages en dingen uit de omgeving en deze uitbeelden (3.2). Activiteit 7: SPINNENWEB [Beeldopvoeding] Klemtoon: al spelend met nagelplankjes en elastiekjes voorbereidend schrijven Organisatie: klassikaal aanbrengen en nadien in groepjes uitvoeren op basis van het boek Mijn eerste spinnenweb Leeftijd en groepssamenstelling: +4-jarigen kunnen vrij experimenteren en de + 5-jarigen werken met gerichte opdrachten Benodigdheden: 4 plankjes met elk negen nageltjes, 3 per 3 op elk plankje aangebracht én elastiekjes in 4 of meer verschillende kleuren ERVARINGSSITUATIE IN DE FOCUS - zelfstandig spelen, - explorerend beleven, - ontwikkelingsondersteunend leren. De plankjes en de elastiekjes worden getoond. De kleuters bespreken klassikaal wat ze er allemaal mee kunnen doen. Interactief kunnen een paar mogelijkheden worden geïllustreerd. Daarna mogen de kleuters vrij experimenteren. 20

5 Wanneer er met het boek Mijn eerste spinnenweb wordt gewerkt, kan je de oudsten laten werken met opdrachtkaarten. Daarop staan telkens de negen nagelpunten afgebeeld en zijn er vormen en letters getekend met de elastiekjes. Dat gebeurt eerst in éénzelfde kleur, nadien met verschillende kleuren. De kleuters voeren die modellen zelf uit op hun plankje. DOMINANTE ONTWIKKELINGSASPECTEN - positieve ingesteldheid: nieuwsgierig zijn (11) en initiatief nemen (12); - motorische ontwikkeling: kleinmotorisch bewegen (45); - zintuiglijke ontwikkeling: nauwkeurig waarnemen (54) en intens kijken (55); - denkontwikkeling: kennis en ervaringen structureren (61) en inzichten verwerven over de ruimte (66); - ontwikkeling van de zelfsturing: een taak begrijpen, aanvatten, volhouden en afwerken (82), problemen oplossingsgericht aanpakken (83) en aandachtig en geconcentreerd bezig zijn (85). ONTWIKKELINGSDOELEN MUZISCHE VORMING - visuele waarneming en beeldend geheugen versterken en vergroten door beeldelementen te herkennen (1.1); - materiaalgevoeligheid ontwikkelen door exploreren en experimenteren (1.2). ANDERE MOGELIJKE ERVARINGSSITUATIES - muzo: op een nagelbordje met touw of draad een knutselwerkje maken voor oma of opa, voorbereidend schrijven op papier waarop de negen nagelkopjes al zijn aangebracht, vormen of figuren natekenen of later zelf ontwerpen. Activiteit 8: OPGERUIMD, STAAT NETJES [Muzikale Opvoeding] Klemtoon: rommel en schoonmaken Organisatie: klassikaal en bij afsluiten van een vrij spel Leeftijd en groepssamenstelling: +2,5-jarigen Benodigdheden: een muziekinstrument om de aandacht mee te trekken (handtrom of schellenstok) 21

6 ROM-BOM, ROM-BOM, kom- kom- kom-kom- kom, al- les aan de kant, dan wordt het hier ple- zant. RING-RING, ring-ring, vlug al- le- maal in de kring! ERVARINGSSITUATIES IN DE FOCUS - zelfstandig spelen, - ontwikkelingsondersteunend leren, - ontmoeten. Breng het lied eerst klassikaal aan met het instrument dat je erbij koos. Op die manier leren de kinderen beide muzikale signalen, zowel het lied als het instrument, kennen als een teken dat er dient opgeruimd te worden. De leerkracht gaat dan in de komende dagen met het muziekinstrument al zingend rond in de verschillende speelhoeken van de klas waar kinderen moeten opruimen. Na enkele dagen herkennen de kleuters het opruimlied en beginnen ze wellicht spontaan op te ruimen. Na een week zingen de meeste kleuters zeker mee. Wanneer het lied gekend is, kan de leerkracht een kleuter het lied laten zingen, terwijl een tweede kleuter het muziekinstrument bespeelt. DOMINANTE ONTWIKKELINGSASPECTEN - positieve ingesteldheid: initiatief nemen (12) en betrokken zijn (13); - sociale ontwikkeling: samenwerken(21); - morele ontwikkeling: ervaren wat zinvol, mooi, goed, waar is (23), regels en afspraken naleven en waarderen (24) en willen beantwoorden aan de verwachtingen van vertrouwde volwassenen (26); - muzische ontwikkeling: muzisch omgaan met geluiden en muziek (40). 22

7 ONTWIKKELINGSDOELEN MUZISCHE VORMING - signalen, functie en sfeer van beluisterde muziek of liedjes ervaren en herkennen, en alleen of in groep reproduceren (2.3); - waargenomen klanken omzetten in beweging (4.4). ANDERE MOGELIJKE ERVARINGSSITUATIES - taal: een verhaal vertellen over rommel; - wiskunde: tijdens een logispel, speelgoed of blokken sorteren naar soort of naar vorm; - muzo: het opruimlied begeleiden met verschillende instrumenten. BOEKENTIPS BIJ DIT BELANGSTELLINGSCENTRUM - BREEZE, L., Een leuke lange dag, Aatselaar, Deltas - DANIELS, G.& OLAERTS, P., Mijn eerste spinnenweb, Antwerpen, de Vries-Brouwers - VROMANT, W. & BREKELMANS, D., Dora-Nora en de maan, Wielsbeke, De Eenhoorn 23

8 Belangstellingscentrum: Geef me de vijf Activiteit 9: GEEF ME DE VIJF [Muzisch taalgebruik] Klemtoon: spelen met alle delen van de hand en verschillende handgebaren op het ritme van een rapvers Organisatie: klassikaal Leeftijd en groepssamenstelling: +4-jarigen Benodigdheden: onze handen We hebben er vijf aan elke hand, kom doe nu mee het is plezant. Ze kunnen omhoog, ze kunnen omlaag, ze kunnen ook vlug, ze kunnen ook traag. Kom geef me de vijf ja, geef me de vijf en BLIJF! We hebben er vijf aan elke hand, kom doe nu mee het is plezant. Soms zijn ze boos, soms zijn ze lief, soms zeggen ze je bent mijn hartendief. 24

9 Kom geef me de vijf ja, geef me de vijf en BLIJF! We hebben er vijf aan elke hand, kom doe nu mee het is plezant!!! ERVARINGSSITUATIE IN DE FOCUS - explorerend beleven, - ontwikkelingsondersteunend leren. Kleuters rappen heel graag, dat merk je al gauw als je dit rapvers aanbiedt. Breng het deel per deel aan en ondersteun met de handtrom het rapritme. De kleuters kunnen dat ritme mee klappen of stampen. Werk vooral op de inhoud van het vers: vijf vingers aan elke hand, elkaar de vijf geven, omhoog omlaag, vlug en traag, boos (kijven met de wijsvinger), lief (een hand die streelt), hartendief (beide handen gekruist over schouders) DOMINANTE ONTWIKKELINGSASPECTEN - positieve ingesteldheid: plezier beleven (6); - muzische ontwikkeling: muzisch omgaan met lichaamshoudingen en bewegingen (39) en muzisch omgaan met taal (42); - motorische ontwikkeling: dynamisch bewegen (49); - ontwikkeling van de zelfsturing: aandachtig en geconcentreerd bezig zijn (85). ONTWIKKELINGSDOELEN MUZISCHE VORMING - ritme in beluisterde muziek en liedjes ervaren, herkennen en nabootsen (2.2); - met plezier een toenemend vermogen tot experimenteren en improviseren ontwikkelen met klank, stem of instrument (2.5); - spontaan meebewegen op muziek (4.1); - waargenomen klanken omzetten in beweging (4.4). ANDERE MOGELIJKE ERVARINGSSITUATIES - muzo: speel een handenpoppenspel, leuk is ook om hand in het rapvers te vervangen door voet, pas het ritme eens aan; - wero: handen-vingers / voeten-tenen en wat je er allemaal mee kan doen. 25

10 Activiteit 10: SPOREN [Beeldopvoeding] Klemtoon: verschillende sporen, sporen maken door handen en voeten af te drukken, sporen volgen Organisatie: klassikaal of in groepen Leeftijd en groepssamenstelling: +3-jarigen Benodigdheden: verf, papier, scharen ERVARINGSSITUATIE IN DE FOCUS - zelfstandig spelen, - explorerend beleven. In de kleuterhal of in de gang breng je bij het begin van het BC een handenen voetenspoor aan tot bij de klasdeur. De kleuters volgen dat spoor telkens ze naar de klas toegaan of als ze weggaan. Later is het aan de kleuters zelf om sporen te maken. Ze kiezen ervoor om hun hand of hun voet af te drukken. Ze bepalen zelf met welke kleur ze dat willen doen. Ze maken alvast één mooie afdruk op een blad om later uit te knippen. Nadien maken ze verschillende afdrukken op een groot blad. Zorg ervoor dat de afdrukken leuk door elkaar lopen. De verschillende vormen en kleuren geven een mooi effect. Als de sporen op het aparte blad droog zijn, knip je die uit of je laat de kleuters dat zelf doen als dat al tot hun mogelijkheden behoort. Je kan daar nog allerlei andere leuke spelletjes mee verzinnen. Herken jij je eigen hand of voet? Neem eens de hand van Duid jij eens de hand aan van Alle rode handjes samen, alle groene voetjes ook Wanneer je de afzonderlijke afdrukken zwart kopieert, kunnen ze rond de tijd van Sinterklaas als sporen van Zwarte Piet gebruikt worden. Kleuters die niet graag met de handen of de voeten in de verf werken, kunnen de hand- of voetomtrek tekenen met een kleurknots. DOMINANTE ONTWIKKELINGSASPECTEN - positieve ingesteldheid: zich als persoon present stellen (3), plezier beleven (6) en initiatief nemen (12); - muzisch omgaan met materialen en beelden (41); - motorische ontwikkeling: evenwicht bewaren 46). ONTWIKKELINGSDOELEN MUZISCHE VORMING - materiaalgevoeligheid ontwikkelen door exploreren en experimenteren (1.2); - verschillende beeldende, technische middelen aanwenden en samen gebruiken om tot beeldend werk te komen (1.4); - vertrouwen op hun expressiemogelijkheden en hun eigen expressiestijl durven tonen (6.3). 26

11 ANDERE MOGELIJKE ERVARINGSSITUATIES - wiskunde: werken met de hand- en voetafdrukken: van welke zijn er de meeste, wat is de grootste afdruk, wat de kleinste, met welke afdruk kunnen we het langste spoor leggen...; - bewegingsopvoeding: per twee, een spoor leggen voor elkaar en dat spoor volgen, al huppelend op een been, afwisselend van het ene been op het andere Activiteit 11: MET MIJN LICHAAM [Bewegingsexpressie] Klemtoon: experimenteren met de beweeglijkheid van het eigen lichaam Organisatie: op een plaats waar voldoende bewegingsruimte is Leeftijd en groepssamenstelling: +4-jarigen Benodigdheden: ons lichaam Met m n li-chaam kan ik veel, al- les vormt een mooi ge-heel. Met de be-nen zwaai- en en de voe-ten draai-en. Met onze te-nen op en neer, kom we doen het nog een keer! Met m n li-chaam kan ik veel, al- les vormt een mooi ge- heel. Met de ar-men zwaai- en en de han-den draai- en. Met de vin-gers toe-de-loe, en de o-gen o-pen en toe! Want wij zijn zo moe... (2x geeuwen) 27

12 ERVARINGSSITUATIE IN DE KIJKER - zelfstandig spelen, - explorerend beleven. Met deze oefening in bewegingsexpressie kun je de kleuters op een speelse wijze laten experimenteren met de beweeglijkheid van verschillende lichaamsdelen. Zo kunnen ze de gesproken of gezongen tekst gewoon vertalen in bewegingen: met beide handen over het hele lichaam gaan van boven naar onder en van onder naar boven, afwisselend zwaaien met het linker- en het rechterbeen of met de linker- en rechterarm, op de tenen gaan staan of van de tenen naar de hielen rollen, wenkbewegingen maken met één of met beide armen, de vingers of de tenen op en neer bewegen, ogen open en dicht Maar met die bewegingen kunnen de kleuters ook zelf een dansje samenstellen dat ze individueel of in groep kunnen dansen. Door het zo aan te pakken, laat de leerkracht het bewegingsinitiatief aan de kleuters. Zij creëren hun eigen dansexpressie en kunnen op hun niveau verwoorden waarom ze een bepaalde beweging kiezen. DOMINANTE ONTWIKKELINGSASPECTEN - positieve ingesteldheid: initiatief nemen (12), betrokken zijn (13) en speels, onbevangen en creatief omgaan met de wereld (14); - muzische ontwikkeling: eigen ervaringen creatief uitdrukken in muzische expressievormen (37) en muzisch omgaan met lichaamshouding en bewegingen (39); - motorische ontwikkeling: grootmotorisch bewegen (44), evenwicht bewaren (46) en dynamisch bewegen (49); - taalontwikkeling: auditieve boodschappen interpreteren en er gepast op reageren (70); - ontwikkeling van de zelfsturing: keuzes maken (79) en aandachtig en geconcentreerd bezig zijn (85). ONTWIKKELINGSDOELEN MUZISCHE VORMING - meedoen met bewegingen die tijdens het vertellen van een verhaal aan bod komen en belangstelling tonen om het bewegingsinspirerend gegeven nauwkeurig te observeren en na te bootsen (4.2); - ervaren dat ze een persoonlijke stijl kunnen ontwikkelen (4.3); - de eigen dansexpressie verwoorden (4.5); - vertrouwen op hun eigen expressiemogelijkheden en durven hun eigen expressiestijl tonen (6.3). 28

Cijfers en letters. Zelfstandig spelen. Ontmoeten

Cijfers en letters. Zelfstandig spelen. Ontmoeten Cijfers en letters Zelfstandig spelen Schrijfhoekje: ( MO ) 45 kleinmotorisch bewegen Met allerlei schrijfmaterialen experimenteren op verschillende soorten papier < een juiste pengreep nadoen bij het

Nadere informatie

Doelenlijst G-start voor VVKBaO

Doelenlijst G-start voor VVKBaO 1 1. OVER -START -start is een CTO-uitgave over het stimuleren van geletterdheid bij jonge kinderen (2,5 tot 7 jaar). -start is een boek vol achtergrondinformatie en concreet uitgewerkte activiteiten.

Nadere informatie

Schematische voorstelling: Ontwikkelingsplan

Schematische voorstelling: Ontwikkelingsplan Schematische voorstelling: Ontwikkelingsplan 1. (17) Wegwijzers voor goed kleuteronderwijs In het eerste deel worden de wegwijzers naar goed kleuteronderwijs beschreven. Het zijn de sleutelbegrippen uit

Nadere informatie

Het ontwikkelingsplan nieuw vormingsplan voor de kleuterschool

Het ontwikkelingsplan nieuw vormingsplan voor de kleuterschool Het ontwikkelingsplan nieuw vormingsplan voor de kleuterschool Kleuters onderwijzen is een boeiende opgave. Heel wat kleuterleid-st-ers zetten zich reeds jaren met veel enthousiasme in om te werken aan

Nadere informatie

Wereldhaven op kindervoeten. Een interactieve rondleiding met kapitein MASsimo.

Wereldhaven op kindervoeten. Een interactieve rondleiding met kapitein MASsimo. Wereldhaven op kindervoeten Een interactieve rondleiding met kapitein MASsimo. Als echte matrozen ontdekken de kinderen de tentoonstelling Wereldhaven. Kapitein MASsimo neemt hen mee op avontuur. Ze gaan

Nadere informatie

Activiteit 1. Waarnemen Ik kijk en ik knuffel. Doelen. Materiaal. Voortaak

Activiteit 1. Waarnemen Ik kijk en ik knuffel. Doelen. Materiaal. Voortaak i m p r e s s i e Activiteit 1 Waarnemen Ik kijk en ik knuffel Doelen 1 De kleuters kunnen gevoelens herkennen, ze ervaren hoe fijn het is om te knuffelen. (16) (WO 3.1) 2 De kleuters tonen hoe graag ze

Nadere informatie

WELKOM IN DE PEUTERKLAS!

WELKOM IN DE PEUTERKLAS! WELKOM IN DE PEUTERKLAS! Even voorstellen Juf Sophie: Klasjuf peuterklas Juf Maud: Klasjuf 1 ste kleuterklas Juf Veerle: Kinderverzorgster Juf Greet: Turnjuf Grootste taak peuterjuf Veiligheid bieden Zich

Nadere informatie

leerlijn muzische kleuters en 1ste lj.xls 1 van 10 Werken aan een degelijk en samenhangend onderwijsaanbod

leerlijn muzische kleuters en 1ste lj.xls 1 van 10 Werken aan een degelijk en samenhangend onderwijsaanbod 1. Intensief gebruik maken van alle zintuigen Wanneer ik ertoe word uitgenodigd, gebruik ik bepaalde zintuigen bij het waarnemen. Ik gebruik spontaan al mijn zintuigen bij het waarnemen. Ik weet al op

Nadere informatie

Begeleid aanbod: Sherborne

Begeleid aanbod: Sherborne Dinsdag 7 mei 2013 Begeleid aanbod: Sherborne Beginsituatie: Tijdens vorige observatiedag hebben de kleuters gesherborned met de leerlingen van het vijfde leerjaar. Ik zag E. onder benen van T. kruipen

Nadere informatie

Secundair Onderwijs Eindtermen Artistieke Opvoeding 1ste graad

Secundair Onderwijs Eindtermen Artistieke Opvoeding 1ste graad Secundair Onderwijs Artistieke Opvoeding 1ste graad BEELD BEELD PLASTISCHE OPVOEDING : WAARNEMEN 1.1. visuele waarneming en beeldend geheugen versterken en vergroten door beeldelementen te herkennen. 1.2.

Nadere informatie

Wat maakt mijn kind allemaal mee in groep 1-2?

Wat maakt mijn kind allemaal mee in groep 1-2? Wat maakt mijn kind allemaal mee in groep 1-2? Informatieavond 1 september 2016 2 Het werken in de groepen 1 en 2 Dagindeling o Binnenkomst: Bij binnenkomst om 08.20 uur kijken de kinderen naar de dagritmekaarten.

Nadere informatie

Activiteitenvoorbereiding BAKO. Student(e)/ Lector: Steef Coorevits Datum : Kleuterklas: 3 K (aantal kinderen: 23 ) Uur: van 15.15u tot 15.

Activiteitenvoorbereiding BAKO. Student(e)/ Lector: Steef Coorevits Datum : Kleuterklas: 3 K (aantal kinderen: 23 ) Uur: van 15.15u tot 15. Student(e)/ Lector: Steef Coorevits Datum : Kleuterklas: 3 K (aantal kinderen: 23 ) Uur: van 15.15u tot 15.45u School: Mentor: Duo-partner: Ander lokaal dan de klas: gymzaal Belangstellingscentrum: Spoken

Nadere informatie

Datum: 24/04/ 03 Uur: 9.25 10.10. Groepenindeling: - Deelgroepen: bg.g: Totempaal maken. (4) ES: EB

Datum: 24/04/ 03 Uur: 9.25 10.10. Groepenindeling: - Deelgroepen: bg.g: Totempaal maken. (4) ES: EB Onderwerp: Totempaal maken. Datum: 24/04/ 03 Uur: 9.25 10.10 Groepenindeling: - Deelgroepen: bg.g: Totempaal maken. (4) ES: EB dg1: Het indianendorp. (2) dg2: Bouwhoek. (6) dg3: Timmerhoek. (2) dg4: Thematafel.

Nadere informatie

Belangstellingscentrum. Ik ga op verkenning in de klas

Belangstellingscentrum. Ik ga op verkenning in de klas 1 Belangstellingscentrum Ik ga op verkenning in de klas u Bijlage 3 e x p r e s s i e goedemorgenlied handjes zwaaien heen en weer. goedemorgen hier ben ik weer. sta maar recht en draai eens rond. stap

Nadere informatie

Kinderen leren spelenderwijs in hun eigen tempo en aan de hand van een visuele ondersteuning overzicht en grip krijgen op de tijd.

Kinderen leren spelenderwijs in hun eigen tempo en aan de hand van een visuele ondersteuning overzicht en grip krijgen op de tijd. naar de basisschool Algemene informatie omtrent de kleutergroepen *Schooltijden 8.30u.-12.00u. (woensdag tot 12.30u.) 13.00u.-15.00u. Dagindeling en praktische zaken Hoe de dag is ingedeeld is te zien

Nadere informatie

Fiche voorbereiden van activiteiten

Fiche voorbereiden van activiteiten Fiche voor voorbereiden van activiteiten Omschrijving van de activiteit: Muzikale activiteit: lied aanbrengen kiekeboe. Ervaringssituatie: O zelfstandig spelen O ontmoeten O explorerend beleven X ontwikkelingondersteunend

Nadere informatie

Fiche voorbereiden van activiteiten

Fiche voorbereiden van activiteiten Fiche voor voorbereiden van activiteiten Omschrijving van de activiteit: Vertellen van het verhaal Raad eens hoeveel ik van je hou van Sam Mc Bratney en Anita Jeram aan de hand van het prentenboek. Ervaringssituatie:

Nadere informatie

VOORBEREIDING KLASACTIVITEIT (KA) EN BEGELEIDE ACTIVITEIT (BA)

VOORBEREIDING KLASACTIVITEIT (KA) EN BEGELEIDE ACTIVITEIT (BA) VOORBEREIDING KLASACTIVITEIT (KA) EN BEGELEIDE ACTIVITEIT (BA) Datum : Kleuteronderwijzer : Naam : Leeftijd kleuters : Klas DLO : Aantal kleuters : Stageschool : Belangstellings- : centrum ACTIVITEIT Klasactiviteit:

Nadere informatie

Accent op verhaal. Aan al deze doelen wordt gewerkt, toch duidt u best aan welke u in de verf wil zetten.

Accent op verhaal. Aan al deze doelen wordt gewerkt, toch duidt u best aan welke u in de verf wil zetten. onderdeel: dialoog Titel les/thema Toneel spelen Graad: 1 Accent op verhaal Aan al deze doelen wordt gewerkt, toch duidt u best aan welke u in de verf wil zetten. Leerplandoelnummer Leerplandoel uitgeschreven

Nadere informatie

Fiche voorbereiden van activiteiten

Fiche voorbereiden van activiteiten Fiche voor voorbereiden van activiteiten Omschrijving van de activiteit: TIK TAK voorstelling met dozen. Ervaringssituatie: O zelfstandig spelen X ontmoeten O explorerend beleven O ontwikkelingondersteunend

Nadere informatie

Versje met afspraken

Versje met afspraken d e n k o n t w i k k e l i n g Activiteit 3 Mens en samenleving Versje met afspraken Doelen 1 De kleuters begrijpen dat regels en afspraken nodig zijn en kunnen uit hun ervaringen zelf voorbeelden aanreiken.

Nadere informatie

Piramide 4: muzische vorming

Piramide 4: muzische vorming Piramide 4: muzische vorming Beweging 1. Welkom welkom - De kinderen kunnen dicht bij elkaar bewegen. - De kinderen kunnen verschillende richtingen onderscheiden en daarin bewegen. - De kinderen kunnen

Nadere informatie

Zoveel heb ik jou lief

Zoveel heb ik jou lief Langreuter, Jutta Stefanie Dahle ISBN-13: 9789059241046 NUR 273 D/2014/6186/19 Suggesties: Emy Geyskens Korte inhoud 1 Jij en ik! Victor Haas heeft een fikse ruzie met mama Haas: Hij moet mee opruimen,

Nadere informatie

Accent op verhaal. Aan al deze doelen wordt gewerkt, toch duidt u best aan welke u in de verf wil zetten.

Accent op verhaal. Aan al deze doelen wordt gewerkt, toch duidt u best aan welke u in de verf wil zetten. onderdeel: dialoog Titel: De uitgewiste bladzijde Graad: 2 Accent op verhaal Aan al deze doelen wordt gewerkt, toch duidt u best aan welke u in de verf wil zetten. Leerplandoelnummer Leerplandoel uitgeschreven

Nadere informatie

Tuin van Heden kleuters (4-jarigen en 5-jarigen) Werken met kunst in de kerstperiode

Tuin van Heden kleuters (4-jarigen en 5-jarigen) Werken met kunst in de kerstperiode Tuin van Heden kleuters (4-jarigen en 5-jarigen) Werken met kunst in de kerstperiode Beleving Kleuters worden in hun omgeving overal geconfronteerd met de commerciële uitingen van het kerstfeest: de versierde

Nadere informatie

leerlijn muzische 2de, 3de en 4de leerjaar.xls 1 van 10 Werken aan een degelijk en samenhangend onderwijsaanbod

leerlijn muzische 2de, 3de en 4de leerjaar.xls 1 van 10 Werken aan een degelijk en samenhangend onderwijsaanbod 1. Intensief gebruik maken van alle zintuigen Ik kan geconcentreerd kijken, beluisteren, betasten, smaken, ruiken. Ik sta open voor muzische prikkels van buitenaf en neem de tijd om ze op mij te laten

Nadere informatie

Adewiedewanseltje. Muzido ANNIE LANGELAAR FONDS

Adewiedewanseltje. Muzido ANNIE LANGELAAR FONDS Adewiedewanseltje Muzido ANNIE LANGELAAR FONDS Adewiedewanseltje: het lied... 3 De muziekopname... 3 Activiteiten per leeftijd: Baby s... 4 Door de ruimte... 4 Dreumesen... 4 Paardje rijden op de knie...

Nadere informatie

De Talentenarchipel. Denk- en speeleiland muziekeiland taaleiland. Klieder- kladdereiland Handige. handeneiland. Vriendjes -eiland.

De Talentenarchipel. Denk- en speeleiland muziekeiland taaleiland. Klieder- kladdereiland Handige. handeneiland. Vriendjes -eiland. De Talentenarchipel Denk- en speeleiland muziekeiland taaleiland Klieder- eiland kladdereiland Handige Vriendjes -eiland Durfen doeeiland Ontdekeiland handeneiland Beweeg- Informatiebrief voor de ouders

Nadere informatie

Fiche voorbereiden van activiteiten

Fiche voorbereiden van activiteiten Fiche voor voorbereiden van activiteiten Omschrijving van de activiteit: Muzikale activiteit: lied aanbrengen kiekeboe. Ervaringssituatie: O zelfstandig spelen O ontmoeten O explorerend beleven X ontwikkelingondersteunend

Nadere informatie

Naar het eerste leerjaar

Naar het eerste leerjaar Naar het eerste leerjaar Overgang eerste leerjaar We kijken eerder naar het ontwikkelingsniveau van uw kind dan naar de leeftijd en proberen het zo een stukje verder te brengen in zijn ontwikkeling. De

Nadere informatie

Fiche voorbereiden van activiteiten

Fiche voorbereiden van activiteiten Fiche voor voorbereiden van activiteiten Omschrijving van de activiteit: Vertellen van het verhaal Raad eens hoeveel ik van je hou van Sam Mc Bratney en Anita Jeram aan de hand van het prentenboek. Ervaringssituatie:

Nadere informatie

KINDERDAGVERBLIJVEN BLUB, ZEGT DE VIS

KINDERDAGVERBLIJVEN BLUB, ZEGT DE VIS KINDERDAGVERBLIJVEN BLUB, ZEGT DE VIS Blub, zegt de vis zijn gezellige, kleinschalige en huiselijke kinderdagverblijven. De kinderdagverblijven bestaan uit groepen die opvang en verzorging bieden aan kinderen

Nadere informatie

Fiche voorbereiden van activiteiten

Fiche voorbereiden van activiteiten Fiche voor voorbereiden van activiteiten Omschrijving van de activiteit: Schilderen met schoenveters (4 peuters). Ervaringssituatie: O zelfstandig spelen O ontmoeten X explorerend beleven O ontwikkelingondersteunend

Nadere informatie

Voorbeeld les uit het boek: Bewegingsexpressie met kleuters. 1 Inleiding: Duur Didactische werkvormen Organisatie Materiaal

Voorbeeld les uit het boek: Bewegingsexpressie met kleuters. 1 Inleiding: Duur Didactische werkvormen Organisatie Materiaal Voorbeeld les uit het boek: Bewegingsexpressie met kleuters Thema: De trein auteur: Geert Leysen 1 Inleiding: 10 min Leergesprek De kleuters zitten in een kring (kleermakerszit) Muziek https://www.youtube.com/watch?v=e2xwztc7qhw

Nadere informatie

Voor het eerst naar school

Voor het eerst naar school Voor het eerst naar school Welkom op De Wonderboom Uw kind gaat binnenkort voor het eerst naar school. We wensen jullie een fijne tijd toe op De Wonderboom. Dit boekje informeert over verschillende zaken

Nadere informatie

Datum: 23/04/ 03 Uur: 9.30 10.00. Groepenindeling: - Deelgroepen bg.g: Tipi kleed beschilderen. (4) ES: EB. dg5: Kijkboekjes. (2)

Datum: 23/04/ 03 Uur: 9.30 10.00. Groepenindeling: - Deelgroepen bg.g: Tipi kleed beschilderen. (4) ES: EB. dg5: Kijkboekjes. (2) Onderwerp: Tipi kleed beschilderen. Datum: 23/04/ 03 Uur: 9.30 10.00 Groepenindeling: - Deelgroepen bg.g: Tipi kleed beschilderen. (4) ES: EB dg1: Thematafel. (4) dg2: Lees en schrijfhoek. (2) dg3: Bouwhoek.

Nadere informatie

Fiche voorbereiden van activiteiten

Fiche voorbereiden van activiteiten Fiche voor voorbereiden van activiteiten Omschrijving van de activiteit: Schrijfdans: de speelgoedtrein (8 peuters) Ervaringssituatie: O zelfstandig spelen O ontmoeten O explorerend beleven X ontwikkelingondersteunend

Nadere informatie

Tuin van Heden kleuters (4- en 5-jarigen) Werken met kunst in de paasperiode

Tuin van Heden kleuters (4- en 5-jarigen) Werken met kunst in de paasperiode Tuin van Heden kleuters (4- en 5-jarigen) Werken met kunst in de paasperiode Beleving Kleuters worden in hun omgeving overal geconfronteerd met de uiterlijke verschijnselen van Pasen: paasversieringen,

Nadere informatie

Dagklapper: Gele klas

Dagklapper: Gele klas Dagklapper: Gele klas Aankomst aan de klas: Vanaf 8.05 u brengen de ouders de kleuters naar de klas. De kleuters doen hun jas uit hangen deze aan hun eigen kapstok. Hierna wordt de boekentas in de kast

Nadere informatie

VOORBEREIDING KLASACTIVITEIT (KA) EN BEGELEIDE ACTIVITEIT (BA)

VOORBEREIDING KLASACTIVITEIT (KA) EN BEGELEIDE ACTIVITEIT (BA) VOORBEREIDING KLASACTIVITEIT (KA) EN BEGELEIDE ACTIVITEIT (BA) Datum : 19 mei 2015 Kleuteronderwijzer : Naam : Leeftijd kleuters : 3-jarigen Klas DLO : 1 BaKo 2 Aantal kleuters : 19 Stageschool : Belangstellings-

Nadere informatie

De wakkere wekker. Benodigdheden: - Een luid tikkende wekker

De wakkere wekker. Benodigdheden: - Een luid tikkende wekker Activiteiten voor drie- tot vierjarigen De dag wordt wakker! De wakkere wekker - Een luid tikkende wekker We luisteren naar het getik en het gerinkel van een oude wekker. De kinderen spelen een levensgrote

Nadere informatie

Dans & drama o.b.s. De Eiber Dedemsvaart Januari 2015

Dans & drama o.b.s. De Eiber Dedemsvaart Januari 2015 Dans & drama o.b.s. De Eiber Dedemsvaart Januari 2015 Inleiding 2 INLEIDING DANS Leerlingen in het basisonderwijs dansen graag. Het sluit aan bij hun natuurlijke creativiteit, fantasie en bewegingsdrang.

Nadere informatie

Fiche voorbereiden van activiteiten

Fiche voorbereiden van activiteiten Fiche voor voorbereiden van activiteiten Omschrijving van de activiteit: Schilderen met schoenveters (4 peuters). Ervaringssituatie: O zelfstandig spelen O ontmoeten X explorerend beleven O ontwikkelingondersteunend

Nadere informatie

Fiche voorbereiden van activiteiten

Fiche voorbereiden van activiteiten Fiche voor voorbereiden van activiteiten Omschrijving van de activiteit: Muzikale activiteit instrumentaal musiceren + integratie van de muzikale dobbelsteen. Ervaringssituatie: O zelfstandig spelen O

Nadere informatie

Leerplandoelen Drama (GO)

Leerplandoelen Drama (GO) Leerplandoelen Drama (GO) 1ste graad 3.1 De leerlingen kunnen door kijken naar, inspelen op en zelf spelen, plezier beleven aan eenvoudige dramatische situaties. a. toneelvoorstellingen of poppentheater

Nadere informatie

Muzische opvoeding. Muzikale opvoeding. klas: doelen deelleerplan VSKO 1999

Muzische opvoeding. Muzikale opvoeding. klas: doelen deelleerplan VSKO 1999 Muzische opvoeding Muzikale opvoeding klas: doelen deelleerplan VSKO 1999 1. Het kind musiceert met klank en muziek 3 1.1 Musiceren en experimenteren met de stem, met aandacht voor een goed stemgebruik

Nadere informatie

Workshops voor Scholengemeenschappen. PE-DIC-idee PE-DIC-initiatief PE-DIC-in orde!

Workshops voor Scholengemeenschappen. PE-DIC-idee PE-DIC-initiatief PE-DIC-in orde! Ines Vandoorne (Beeldopvoeding) - Bernadette De Geest (Muzikale Opvoeding) Kathleen Pisman (Dramatisch Spel - Bewegingsexpressie) - Liliane Steppe (Muzisch taalgebruik) Muzo - Workshops voor scholengemeenschappen

Nadere informatie

SOCIALE VAARDIGHEDEN MET AFLATOUN

SOCIALE VAARDIGHEDEN MET AFLATOUN SOCIALE VAARDIGHEDEN MET AFLATOUN Dit thema is opgesplitst in drie delen; gevoelens, ruilen en familie. De kinderen gaan eerst aan de slag met gevoelens. Ze leren omgaan met de gevoelens van anderen. Daarna

Nadere informatie

Themaboekje ouders. Wij gaan bewegen. Kinderopvang en peuterspeelgroep Het P@rk

Themaboekje ouders. Wij gaan bewegen. Kinderopvang en peuterspeelgroep Het P@rk Themaboekje ouders Wij gaan bewegen Kinderopvang en peuterspeelgroep Het P@rk Mei 2016 Beste ouders/verzorgers De peuterspeelgroep van het P@rk werkt met de methode Startblokken van basisontwikkeling.

Nadere informatie

Les muzische vorming (Beweging) voor kleuters rond het prentenboek Stoute Poes.

Les muzische vorming (Beweging) voor kleuters rond het prentenboek Stoute Poes. Stoute Poes Les muzische vorming (Beweging) voor kleuters rond het prentenboek Stoute Poes. Deze les muzische vorming-beweging draait rond het prentenboek Stoute poes van Adam Stower. Het boek zat in de

Nadere informatie

Piramide 4: muzische vorming

Piramide 4: muzische vorming Piramide 4: muzische vorming Muziek 1. Welkom Kriebels - De kinderen kunnen spontaan vakantieherinneringen ophalen. - De kinderen kunnen herkenbare passages vergelijken met situaties uit hun leefwereld.

Nadere informatie

Accent op improvisatie

Accent op improvisatie onderdeel: improvisatie Accent op improvisatie Titel: Reclame met jabbertalk Graad: 2 Aan al deze doelen wordt gewerkt, toch duidt u best aan welke u in de verf wil zetten. Leerplandoelnummer Leerplandoel

Nadere informatie

Fiche voorbereiden van activiteiten

Fiche voorbereiden van activiteiten Fiche voor voorbereiden van activiteiten Omschrijving van de activiteit: Muzikale activiteit instrumentaal musiceren + integratie van de muzikale dobbelsteen. Ervaringssituatie: O zelfstandig spelen O

Nadere informatie

Welkom in de Juleskes klas

Welkom in de Juleskes klas Welkom in de Juleskes klas De eerste schooldag voor uw kapoen! Uw kapoen komt voor het eerst naar school. Een grote stap voor uw peuter én voor u! Een nieuwe situatie die veel vragen kan oproepen: zal

Nadere informatie

De knapzak voor de kleuterschool/1 ste graad

De knapzak voor de kleuterschool/1 ste graad Beste ouders, De knapzak voor de kleuterschool/1 ste graad Dit is het knapzakje van de tweede kleuterklas. Waar is uw kleuter knap in? Wat zijn zijn/haar talenten? Uw kind is volop bezig die te ontdekken,

Nadere informatie

DADA EN POMPIDOM GROEP 1-2

DADA EN POMPIDOM GROEP 1-2 DADA EN POMPIDOM GROEP 1-2 Klankhoogte Een eigen liedje Bron: Alma ten Bruin Opstelling: De kinderen zitten in een kring in het speellokaal Benodigdheden: CD: Klankhoogte Bijlage 1 2 3 4 Melodie instrumenten

Nadere informatie

Accent op improvisatie en taal

Accent op improvisatie en taal onderdeel: Improvisatie Accent op improvisatie en taal Titel les/thema Improvisatie met dramakaarten Graad: 3 Aan al deze doelen wordt gewerkt, toch duidt u best aan welke u in de verf wil zetten. Leerplandoelnummer

Nadere informatie

Accent op materiaal. Titel les/thema Vingerpopjes Graad: 3 Aan al deze doelen wordt gewerkt, toch duidt u best aan welke u in de verf wil zetten.

Accent op materiaal. Titel les/thema Vingerpopjes Graad: 3 Aan al deze doelen wordt gewerkt, toch duidt u best aan welke u in de verf wil zetten. Accent op materiaal onderdeel: poppenspel Titel les/thema Vingerpopjes Graad: 3 Aan al deze doelen wordt gewerkt, toch duidt u best aan welke u in de verf wil zetten. Leerplandoelnummer Leerplandoel uitgeschreven

Nadere informatie

Lijst van de gebruikte leerplannen binnen het katholiek onderwijs

Lijst van de gebruikte leerplannen binnen het katholiek onderwijs Lijst van de gebruikte leerplannen binnen het katholiek onderwijs 1. Specifiek voor het kleuteronderwijs: (Ook de ander leerplannen gelden voor het kleuteronderwijs) November 2008 Ontwikkelingsplan nieuw

Nadere informatie

geeft de planten water

geeft de planten water geeft de planten water 1. Regenverhaal regengeluiden nabootsen Geef de kinderen allerlei kosteloos materiaal waarmee ze mogen experimenteren. Ze proberen hiermee regengeluiden te produceren. Mogelijkheden:

Nadere informatie

Jongste Kleuters. www.lessenpakket.be

Jongste Kleuters. www.lessenpakket.be Jongste Kleuters Wereldoriëntatie / Muzische vorming Een boom tekenen richting ervaren, aan de hand van stippen een boom tekenen. Opdracht volg de pijlen en verbind de stippen. Wat zie je? sierteelt -

Nadere informatie

Leerplan OVSG. Verbondenheid door middel van rituelen tijdens speciale gelegenheden. Jenthé Adriaens, Elise Buts & Sharis Vertommen

Leerplan OVSG. Verbondenheid door middel van rituelen tijdens speciale gelegenheden. Jenthé Adriaens, Elise Buts & Sharis Vertommen 2014 2015 Leerplan OVSG Verbondenheid door middel van rituelen tijdens speciale gelegenheden Jenthé Adriaens, Elise Buts & Sharis Vertommen THOMAS MORE KEMPEN VORSELAAR INHOUDSOPGAVE 1 Wereldoriëntatie...

Nadere informatie

Aanbod van zelfstandige activiteiten BC Piraten zonder grenzen

Aanbod van zelfstandige activiteiten BC Piraten zonder grenzen Aanbod van zelfstandige activiteiten BC Piraten zonder grenzen ZA 1: Zandtafel Op zoek naar de schat (4 kleuters) : Zand- en waterspel /OL Ontwikkelingswaarde: Zintuiglijke ontwikkeling: 53 Verwachte activiteit

Nadere informatie

LESBRIEF. Grote Anna leert lezen en rekenen. Digibordles lezen : Digibordles rekenen : Wij maken kinderdromen waar www.clavisbooks.

LESBRIEF. Grote Anna leert lezen en rekenen. Digibordles lezen : Digibordles rekenen : Wij maken kinderdromen waar www.clavisbooks. Samenvatting: Grote Anna heeft een bijzondere dag vandaag! Ze gaat voor het eerst naar de grote school. Anna heeft er veel zin in. Ze heeft zelfs een nieuwe boekentas en schrijfspulletjes gekregen! Het

Nadere informatie

ONTDEKDOOS RUIMTELIJKE BEGRIPPEN

ONTDEKDOOS RUIMTELIJKE BEGRIPPEN ONTDEKDOOS RUIMTELIJKE BEGRIPPEN Els Willems Hilde De Craecker en Marleen Duerlo kleuterleidster pedagogisch begeleiders In onze reeks voorbeelden van ontdekdozen komt in deze aflevering een ontdekdoos

Nadere informatie

De Vakman. De leerling hanteert de muzikale parameters en componenten. De leerling leest en schrijft de muziektaal

De Vakman. De leerling hanteert de muzikale parameters en componenten. De leerling leest en schrijft de muziektaal De Vakman De leerling kan gericht luisteren van intuïtief naar bewust waarnemen luisteren naar het eigen musiceren weten wat je hoort zich de muziek inwendig voorstellen de muzikale parameters en componenten

Nadere informatie

Elk van deze oefeningen kan aangevuld worden met het stappenplan: veters knopen (zie bijlage) het knutselblad Veterdiploma (zie bijlage en A.

Elk van deze oefeningen kan aangevuld worden met het stappenplan: veters knopen (zie bijlage) het knutselblad Veterdiploma (zie bijlage en A. knoopt zijn veters 1. Textielsluitingen hoepelspel met verschillende soorten textielsluitingen Leg verschillende soorten kledingstukken in de ruimte (ook van poppen): schoenen met verschillende sluitingen,

Nadere informatie

Webboek. Taalontwikkeling spelletjes

Webboek. Taalontwikkeling spelletjes Taalontwikkeling Binnen het thema Grootte hebben we gekozen voor het boek de gele ballon. Dit is een groot boek met illustraties zonder tekst. De bedoeling is om op elke pagina een gele ballon te vinden.

Nadere informatie

Lestip 'Die hoed zit goed'

Lestip 'Die hoed zit goed' Lestip 'Die hoed zit goed' Over het boek Die hoed zit goed is een verzameling van raadsels, gedichten en stripverhalen. Het boek is opgedeeld in verschillende hoofdstukken volgens eenzelfde stramien en

Nadere informatie

Regen. ( 20 oktober 14 november)

Regen. ( 20 oktober 14 november) Regen ( 20 oktober 14 november) In Nederland regent het vaak. Kinderen komen dus van jongs af aan in aanraking met regen. In het thema leren de kinderen allerlei begrippen die met regen te maken hebben.

Nadere informatie

KIJK! Lijst van: Schooljaar: Groep: Leraar: Datum gesprek 1e rapport: Datum gesprek 2e rapport: KIJK! 1-2 Bazalt Educatieve Uitgaven www.bazalt.

KIJK! Lijst van: Schooljaar: Groep: Leraar: Datum gesprek 1e rapport: Datum gesprek 2e rapport: KIJK! 1-2 Bazalt Educatieve Uitgaven www.bazalt. KIJK! Lijst van: Schooljaar: Groep: Leraar: Datum gesprek : Datum gesprek : KIJK! Lijst 1. Basiskenmerken Een kind dat lekker in zijn vel zit, zal zich goed en vlot ontwikkelen. Het is van nature nieuwsgierig

Nadere informatie

Ons pedagogisch handelen kinderdagverblijf Jump

Ons pedagogisch handelen kinderdagverblijf Jump Ons pedagogisch handelen kinderdagverblijf Jump Op de website van KION zie je onder Zo werken wij hoe we in ons beleid vorm hebben gegeven aan de pedagogische doelen en onze pedagogische uitgangspunten.

Nadere informatie

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2 Welkom op de Kogge Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Welkom op openbare basisschool de Kogge in IJlst! In het begin is het voor u en uw kind best even wennen op school. Een spannende

Nadere informatie

KDV VUURVOGEL. Waterpret bij de Maasstraat

KDV VUURVOGEL. Waterpret bij de Maasstraat KDV VUURVOGEL NR 3 september 2015 Weer aan de slag! We zijn alweer enkele weken op onze eigen locatie en dat voelt goed! Maar het was ook leuk op de Maasstraat. Daar hebben we 6 weken samengespeeld met

Nadere informatie

Timing: 50 min. Graad: 1-2. Leerplandoelen: VVKBAO:

Timing: 50 min. Graad: 1-2. Leerplandoelen: VVKBAO: Graad: 1-2 Timing: 50 min. Leerplandoelen: VVKBAO: WO TE 6.18 Kinderen kunnen met techniek omgaan in verschillende toepassingsgebieden. WO TE 6.18.1 Dat houdt in dat ze technische realisaties uit verschillende

Nadere informatie

Vrij CLB Regio Hasselt. Is mijn kind klaar voor het eerste leerjaar? Een grote stap! Welkom. Wat is schoolrijpheid? Aspecten van schoolrijpheid

Vrij CLB Regio Hasselt. Is mijn kind klaar voor het eerste leerjaar? Een grote stap! Welkom. Wat is schoolrijpheid? Aspecten van schoolrijpheid Vrij CLB Regio Hasselt Een grote stap! Is mijn kind klaar voor het eerste leerjaar? Wat is schoolrijpheid? Welkom Aspecten van schoolrijpheid Vrij CLB Regio Hasselt VCLB - Multidisciplinair Centrum - Het

Nadere informatie

Sabine Wisman. Uitgeverij Ploegsma Amsterdam

Sabine Wisman. Uitgeverij Ploegsma Amsterdam Sabine Wisman Uitgeverij Ploegsma Amsterdam 8, 10, 13 8, 9, 10, 11, 12, 13 10 11 21 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 25 18, 19, 21, 23 30, 31, 32, 36, 39, 41 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41 30, 31,

Nadere informatie

Hoor de trommel en de fluiten

Hoor de trommel en de fluiten Hoor de trommel en de fluiten Muzido ANNIE LANGELAAR FONDS Hoor de trommel en de fluiten: het lied... 3 De muziekopname... 3 Activiteiten per leeftijd: Baby s... 4 Hoe klap je samen met je baby... 4 Door

Nadere informatie

DE OMGEVING VAN DE PEUTERKLAS

DE OMGEVING VAN DE PEUTERKLAS DE OMGEVING VAN DE PEUTERKLAS Bij rustig weer spelen de peuters graag buiten. Bij regen of bij koud weer spelen de kleinste kleuters tijdens de speeltijd in de overdekte en verwarmde zaal. De peuters,

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEID HUMMELTJESHOEK

PEDAGOGISCH BELEID HUMMELTJESHOEK PEDAGOGISCH BELEID HUMMELTJESHOEK Voor u ligt het Pedagogisch beleid van Kinderdagverblijf HUMMELTJESHOEK. Intern beschrijven wij wat wij kinderen bieden in een veilige omgeving. Wij bieden 4 basisdoelen:

Nadere informatie

Welkom. in de tweede kleuterklas. GO! t Krekeltje

Welkom. in de tweede kleuterklas. GO! t Krekeltje GO! t Krekeltje BSGO t Krekeltje Uitbreidingsstraat 40 2850 Boom 03/ 844 20 22 Email: directeur@hetkrekeltje.be www.hetkrekeltje.be Welkom in de tweede kleuterklas 2 Voorwoord Wij heten u van harte welkom

Nadere informatie

Accent op improvisatie

Accent op improvisatie onderdeel: improvisatie Titel: Bij de dokter Graad: 2 Accent op improvisatie Aan al deze doelen wordt gewerkt, toch duidt u best aan welke u in de verf wil zetten. Leerplandoelnummer Leerplandoel uitgeschreven

Nadere informatie

Fiche voorbereiden van activiteiten

Fiche voorbereiden van activiteiten Fiche voor voorbereiden van activiteiten Omschrijving van de activiteit: Schrijfdans: de speelgoedtrein (8 peuters) Ervaringssituatie: O zelfstandig spelen O ontmoeten O explorerend beleven X ontwikkelingondersteunend

Nadere informatie

Op stap naar het 1 ste leerjaar

Op stap naar het 1 ste leerjaar Op stap naar het 1 ste leerjaar Schoolrijpheid? Ook de ouders doen er toe! Werkgroep zorg - KOM Inleiding Uit de kindermond Ik wil naar het eerste leerjaar en ik wil snel leren lezen want dan kan ik Jommeke

Nadere informatie

Steekkaart: nummer 3B

Steekkaart: nummer 3B Steekkaart: nummer 3B Onderwerp Het maken van een collage van de lievelingsdingen, met behulp van het digitaal fototoestel Leeftijd/Doelgroep 3 e leerjaar Leergebied Muzische opvoeding: Beeldopvoeding

Nadere informatie

MAMA MIA! FLYNN IS AL GROOT. * 1. Flynn en zijn broers Gil en Kato Dit is Flynn. Hij is vier jaar.

MAMA MIA! FLYNN IS AL GROOT. * 1. Flynn en zijn broers Gil en Kato Dit is Flynn. Hij is vier jaar. MAMA MIA! FLYNN IS AL GROOT. * 1. Flynn en zijn broers Gil en Kato Dit is Flynn. Hij is vier jaar. -Wijs zelf Flynn aan -Zijn jullie even oud als Flynn /ook vier jaar? Wie is ouder dan Flynn /dus vijf

Nadere informatie

Piramide op Vlasgaard

Piramide op Vlasgaard Piramide op Vlasgaard Evenwichtig, vol afwisseling, leuk en voor elk kind! Pagina 1 Vlasgaard heeft gekozen voor het werken met Piramide in onze groepen 1 2! Gezellige lokalen met knusse hoeken voor kinderen

Nadere informatie

Sint op komst! Lesbrief voor kleuteronderwijzers

Sint op komst! Lesbrief voor kleuteronderwijzers Lesbrief voor kleuteronderwijzers Sinterklaas is met zijn stoomboot onderweg naar ons land. Als hij op een dag lekker in bad wil, neemt een felle rukwind zijn kleren mee de zee in. Terwijl alle Pieten

Nadere informatie

Peuters - 1K 2K 3K. Basismateriaal. Aanbod peuters 1K indien nodig

Peuters - 1K 2K 3K. Basismateriaal. Aanbod peuters 1K indien nodig Peuters - 1K 2K 3K puzzelhoek Materialen Insteekblokken: meetkundige lichamen, kubus, cilinder, Inlegplank met en zonder knoppen - Per inlegruimte één persoon, dier of voorwerp - Per inlegruimte enkele

Nadere informatie

Peuters Groep 1 Groep 2 Groep 3 BP MP EP M1 E1 M2 E2 M3

Peuters Groep 1 Groep 2 Groep 3 BP MP EP M1 E1 M2 E2 M3 1. Omgaan met jezelf, met en met volwassenen Peuters Groep 1 Groep 2 Groep 3 BP MP EP M1 E1 M2 E2 M3 Zelfbeeld Sociaal gedrag belangstelling voor andere kinderen, maar houden weinig rekening met de ander

Nadere informatie

Klaskrantje van groep 1.

Klaskrantje van groep 1. Klaskrantje van groep 1. Week : 2 Thema: Maandag 5 september. Vandaag beginnen we een nieuwe week. We zien Nellie en Cezar terug en ook onze vriendjes van de klas. Er zijn eventjes traantjes maar het duurt

Nadere informatie

Spinners. Veel plezier! Juf Els en juf Anke

Spinners. Veel plezier! Juf Els en juf Anke Spinners Een nieuwe rage: spinners! Heb jij ze al gespot in jouw klas? Vervelend, al dat speelgoed op school, of handig! spinners in de klas, daar kun je leuke, leerzame activiteiten mee doen! Wij bedachten

Nadere informatie

God gaf mij 2 handen

God gaf mij 2 handen God gaf mij 2 handen God gaf mij twee handen*, één en twee. Daar kan ik mee spelen* doe je met mij mee? God gaf mij twee voeten*, één en twee. Daar kan ik mee lopen* doe je met mij mee? * Welke bewegingen

Nadere informatie

Basisontwikkeling op de Sprenge

Basisontwikkeling op de Sprenge Basisontwikkeling op de Sprenge Op de Sprenge, een school met 3 locaties, werken we in de kleutergroepen volgens de principes van basisontwikkeling. Deze vorm van onderwijs is uitgewerkt door Frea Janssen-Vos.

Nadere informatie

Materiaal: hoepels, banken, touw (dik en dun), klimrek, dikke mat, stapstenen

Materiaal: hoepels, banken, touw (dik en dun), klimrek, dikke mat, stapstenen Bijlage 7: Bewegingstussendoortjes 1. Evenwichtsgevoel Tussendoortje 1: Op één been staan Titel: Op één been staan Klemtoon op: motorische ontwikkeling Ontwikkelingsaspect: OA 46) evenwicht bewaren Materiaal:

Nadere informatie

Polka. Muzido ANNIE LANGELAAR FONDS

Polka. Muzido ANNIE LANGELAAR FONDS Polka Muzido ANNIE LANGELAAR FONDS Polka: het lied... 3 De muziekopname... 3 Activiteiten per leeftijd: Baby s... 4 Babydans... 4 Met muziekinstrumenten... 4 Dreumesen... 4 Klinkend materiaal... 4 Trommelen...

Nadere informatie

Naam: Welkom op De Leer!

Naam: Welkom op De Leer! Naam: Welkom op De Leer! Basisschool De Leer St. Michielsstraat 6 7255 AP Hengelo 0575-46 17 15 Welkom! Hallo, Je bent nu al bijna vier jaar en dan kom je bij ons in de klas. Nu mag je een paar keer komen

Nadere informatie

Tussendoelen Taal: Spraak- Taalontwikkeling

Tussendoelen Taal: Spraak- Taalontwikkeling Tussendoelen Taal: Spraak- Taalontwikkeling 0 1;6 2 2;6 3 3,6 4 4;6 1. Praat in één-woordzinnen ( bal? betekent bijvoorbeeld: ik wil de bal hebben). 2. Kent de betekenis van ongeveer 70 3. Kan woorden

Nadere informatie

De eerste schooldag voor uw kapoen!

De eerste schooldag voor uw kapoen! De eerste schooldag voor uw kapoen! Binnenkort gaat uw kapoen voor het eerst naar school. Een grote stap voor uw peuter en voor u. Een nieuwe situatie die veel vragen kan oproepen: Zal mijn kindje wenen?

Nadere informatie

Over het boek: Over deze lestips:

Over het boek: Over deze lestips: Over het boek: Nel en Bas willen hun tanden niet poetsen. Dieren doen dat toch ook niet? Daar zijn mama en papa niet zo zeker van Samen gaan ze naar de dierentuin en bekijken ze de dieren en hun poetsgewoontes.

Nadere informatie