Doelenlijst G-start voor VVKBaO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Doelenlijst G-start voor VVKBaO"

Transcriptie

1 1 1. OVER -START -start is een CTO-uitgave over het stimuleren van geletterdheid bij jonge kinderen (2,5 tot 7 jaar). -start is een boek vol achtergrondinformatie en concreet uitgewerkte activiteiten. Met deze activiteiten kan je op een speelse en functionele manier aan de slag gaan in je klas. Ook begeleiders en directies vinden in dit boek heel wat informatie en instrumenten om een geletterdheidsbeleid te voeren op school. Meer informatie? - over -start: - een voorbeeldactiviteit: - de inhoudstafel van -start: -start bestellen? 2. OPBOUW DOELENLIJST Attitude, inzicht of vaardigheid Doel uit doelenlijst -start Ontwikkelingsdoelen Nederlands passend bij het doel uit -start Doelen uit het ontwikkelingsplan Kleuteronderwijs van het VVKBaO passend bij het doel uit - start Eindtermen Nederlands waartoe een aanzet wordt gegeven met het -startdoel Doelen uit de leerplannen Nederlands van het VVKBaO passend bij het doel uit -start (enkel kleuters en eerste graad) 3. AFKORTINEN EN BRONNEN = -startdoel Loman J. en Vermeir K. (2012). -start. eletterdheid stimuleren bij jonge kinderen. Leuven: Centrum voor Taal en Onderwijs

2 2 OD = ontwikkelingsdoel = ontwikkelingsaspect ET = eindterm LP = leerplandoel 4. ALEMENE DOELENLIJST -START EN -SCREEN Attitudes 1a. Het kind geniet van het luisteren naar voorgelezen tekst uit verschillende bronnen. OD Ontwikkelingsdoelen luisteren (verhaalbegrip) 1.3 en 1.5 Positieve ingesteldheid Ontwikkelingsaspect 6 Plezier beleven Positieve ingesteldheid Ontwikkelingsaspect 7 Tot rust komen Emotionele ingesteldheid Ontwikkelingsaspect 15 evoelens bij zichzelf en bij anderen inlevend herkennen Taalontwikkeling Ontwikkelingsaspect 70 Auditieve boodschappen interpreteren en er gepast op reageren ET Eindterm lezen 3 Eindterm luisteren 1.1 Eindterm strategieën 5.1 LP Leerplan lezen 1.3 Leerplan luisteren b. Het kind is gemotiveerd om de betekenis van geschreven taal te achterhalen. OD Ontwikkelingsdoel lezen 3.2 Positieve ingesteldheid Ontwikkelingsaspect 4 emotiveerd zijn Positieve ingesteldheid Ontwikkelingsaspect 11 Nieuwsgierig zijn Taalontwikkeling Ontwikkelingsaspect 76 Kennismaken met geschreven taal ET Eindtermen lezen 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 en 3.5 Eindterm strategieën 5.1 Eindterm taalbeschouwing 6.1 LP Leerplan lezen 1.1, 1.2 en 1.3 Leerplan taalbeschouwing 1

3 3 1c. Het kind heeft zin om zelf te 'lezen' in allerlei bronnen. OD Ontwikkelingsdoel lezen 3.4 Positieve ingesteldheid Ontwikkelingsaspect 11 Nieuwsgierig zijn Positieve ingesteldheid Ontwikkelingsaspect 13 Betrokken bezig zijn Taalontwikkeling Ontwikkelingsaspect 76 Kennismaken met geschreven taal Zelfsturing Ontwikkelingsaspect 81 Iets te weten komen ET Eindterm lezen 3 Eindterm strategieën 5.1 LP Leerplan lezen 1.1, 1.2 en 1.3 1d. Het kind toont schrijfdurf en experimenteert met allerlei vormen van schrijven. OD Ontwikkelingsdoelen schrijven 4.1, 4.2 en 4.3 Positieve ingesteldheid Ontwikkelingsaspect 6 Plezier beleven Positieve ingesteldheid Ontwikkelingsaspect 11 Nieuwsgierig zijn Positieve ingesteldheid Ontwikkelingsaspect 12 Initiatief nemen Motorische ontwikkeling Ontwikkelingsaspect 45 Kleinmotorisch bewegen Taalontwikkeling Ontwikkelingsaspect 75 Boodschappen omzetten in pictogrammen ET Eindtermen schrijven 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 en 4.5 Eindtermen taalbeschouwing 6.5 en 6.7 LP Leerplan schrijven 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 2.1 en 3 Leerplan taalbeschouwing 23 1e. Het kind geniet van het spelen met taal en klanken. OD Ontwikkelingsdoel taalbeschouwing 5.5 Positieve ingesteldheid Ontwikkelingsaspect 6 Plezier beleven Muzische ontwikkeling Ontwikkelingsaspect 42 Muzisch omgaan met taal Taalontwikkeling Ontwikkelingsaspect 73 Luisteren en spreken verfijnen Taalontwikkeling Ontwikkelingsaspect 77 Nadenken en spreken over eigen taalgebruik en dat van anderen ET Eindterm luisteren 1 Eindterm spreken 2 Eindtermen taalbeschouwing 6.5 en 6.7 LP Leerplan luisteren 1, 2.1 en Leerplan spreken 3 Leerplan taalbeschouwing 6

4 4 Inzichten 2a. Het kind beseft dat gesproken taal kan worden vastgelegd op papier en met audiovisuele middelen. OD Ontwikkelingsdoel taalbeschouwing 5.3 Muzische ontwikkeling Ontwikkelingsaspect 41 Muzisch omgaan met materialen en beelden Taalontwikkeling Ontwikkelingsaspect 76 Kennismaken met geschreven taal ET Eindterm lezen 3 Eindtermen schrijven 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 en 4.5 Eindtermen taalbeschouwing 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 en 6.7 LP Leerplan lezen 1.1, 1.2 en 1.3 Leerplan schrijven 1.1, 1.2 en 1.5 Leerplan taalbeschouwing 1, 3 en 15 2b. Het kind beseft dat schriftelijke boodschappen bewaard kunnen blijven en opnieuw kunnen worden opgeroepen. OD Ontwikkelingsdoel taalbeschouwing 5.2 Taalontwikkeling Ontwikkelingsaspect 76 Kennismaken met geschreven taal Zelfsturing Ontwikkelingsaspect 81 Iets te weten komen ET Eindterm lezen 3 Eindtermen schrijven 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 en 4.5 Eindtermen taalbeschouwing 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 en 6.7 LP Leerplan lezen 1.1, 1.2 en 1.3 Leerplan schrijven 1.1 en 1.2 Leerplan taalbeschouwing 1, 3 en 15 2c. Het kind begrijpt dat mensen schrijven en lezen om verschillende OD Ontwikkelingsdoelen taalbeschouwing 5.3 en 5.4 Muzische ontwikkeling Ontwikkelingsaspect 38 Nadenken en spreken over eigen muzische uitingen en die van anderen Taalontwikkeling Ontwikkelingsaspect 77 Nadenken en spreken over eigen taalgebruik en dat van anderen ET Eindterm lezen 3 Eindtermen schrijven 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 en 4.5 Eindtermen taalbeschouwing 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 en 6.7 LP Leerplan lezen 1.3 en 2.3 Leerplan schrijven 1.3 en 1.4 Leerplan taalbeschouwing 1, 2, 3, 15 en 29

5 5 2d. Het kind begrijpt dat gesproken woorden uit klanken bestaan en dat deze klanken met lettertekens kunnen worden verbonden. OD Ontwikkelingsdoelen taalbeschouwing 5.4 en 5.5 Zintuiglijke waarneming Ontwikkelingsaspect 56 Intens luisteren Taalontwikkeling Ontwikkelingsaspect 73 Luisteren en spreken verfijnen Taalontwikkeling Ontwikkelingsaspect 76 Kennismaken met geschreven taal ET Eindtermen Lezen 3.1, 3.2 en 3.3 Eindterm luisteren 1 Eindterm spreken 2 Eindtermen taalbeschouwing 6.5 en 6.7 LP Leerplan lezen 1.2 Leerplan luisteren 1.2 en Leerplan spreken 3 Leerplan taalbeschouwing 6, 9 en 23 2e. Het kind beseft dat er bepaalde conventies gelden bij geschreven taal. OD Ontwikkelingsdoelen lezen 3.2 en 3.3 Taalontwikkeling Ontwikkelingsaspect 76 Kennismaken met geschreven taal ET Eindterm lezen 3 Eindtermen schrijven 4.1 en 4.7 LP Leerplan lezen 1.3 Leerplan schrijven 3, 4 en 5 Leerplan taalbeschouwing 22 en 23

6 6 Vaardigheden 3a. Het kind kan een verhaal begrijpen en toont inzicht in verhaalstructuren. OD Ontwikkelingsdoel luisteren (verhaalbegrip) 1.5 Sociale ontwikkeling Ontwikkelingsaspect 22 Zich inleven in anderen Morele ontwikkeling Ontwikkelingsaspect 23 Ervaren wat zinvol, mooi, goed, waar is Muzische ontwikkeling Ontwikkelingsaspect 43 Muzisch omgaan met spelend uitbeelden Taalontwikkeling Ontwikkelingsaspect 70 Auditieve boodschappen interpreteren en er gepast op reageren Taalontwikkeling Ontwikkelingsaspect 71 Ervaringen verwoorden ET Eindterm Lezen 3.5 Eindtermen luisteren 1.3 en 1.5 Eindtermen spreken 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 en 2.6 Eindtermen strategieën 5.1, 5.2 en 5.3 Eindtermen taalbeschouwing 6.5 en 6.7 LP Leerplan lezen 2.2. en 2.3 Leerplan luisteren 2.2.2, 2.3 en 3 Leerplan spreken 1 Leerplan taalbeschouwing 9, 14, 15, 17 en 18 3b. Het kind kan betekenis koppelen aan symbolen of geschreven taal. OD Ontwikkelingsdoelen lezen 3.1 en 3.2 Denkontwikkeling Ontwikkelingsaspect 63 Kennis en ervaringen integreren Taalontwikkeling Ontwikkelingsaspect 74 Visuele boodschappen interpreteren en er gepast op reageren ET Eindterm lezen 3 Eindtermen taalbeschouwing 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 en 6.7 Eindterm strategieën 5.1 LP Leerplan lezen 1.2, 2.1, 2.2 en 3 Leerplan taalbeschouwing 1, 2, 3, 4 en 19 3c. Het kind kan eigen boodschappen in een schriftelijke neerslag vastleggen. OD Ontwikkelingsdoelen schrijven 4.1, 4.2 en 4.3 Positieve ingesteldheid Ontwikkelingsaspect 14 Speels, onbevangen en creatief omgaan met de wereld Muzische ontwikkeling Ontwikkelingsaspect 37 Eigen ervaringen creatief uitdrukken in muzische expressievormen Denkontwikkeling Ontwikkelingsaspect 62 Kennis en ervaringen voorstellen Taalontwikkeling Ontwikkelingsaspect 75 Boodschappen omzetten in pictogrammen ET Eindtermen schrijven 4.2, 4.3, 4.4 en 4.5 Eindtermen taalbeschouwing 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 en 6.7 Eindtermen strategieën 5.1, 5.2 en 5.4 Eindtermen interculturele gerichtheid 7

7 7 LP Leerplan schrijven 2 Leerplan taalbeschouwing 1, 2, 3, 4, 19 en 23 3d. Het kind toont blijk van een groeiend taalbewustzijn door te experimenten en te reflecteren over symbolen, zinnen, woorden, woordstukken, klanken, rijm en letters. OD Ontwikkelingsdoel taalbeschouwing 5.5 Muzische ontwikkeling Ontwikkelingsaspect 42 Muzisch omgaan met taal Zintuiglijke waarneming Ontwikkelingsaspect 56 Intens luisteren Taalontwikkeling Ontwikkelingsaspect 77 Nadenken en spreken over eigen taalgebruik en dat van anderen ET Eindterm luisteren 1 Eindterm spreken 2 Eindtermen taalbeschouwing 6.5, 6.6 en 6.7 LP Leerplan luisteren 1.1, 1.2 en Leerplan spreken 2 en 3 Leerplan taalbeschouwing 6, 8, 19 en 23 3e. Het kind kan lettertekens en andere tekens van elkaar onderscheiden. OD Ontwikkelingsdoel lezen 3.3 Zintuiglijke waarneming Ontwikkelingsaspect 55 Intens kijken Taalontwikkeling Ontwikkelingsaspect 76 kennismaken met geschreven taal ET Eindterm lezen 3 Eindtermen schrijven 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 en 4.5 Eindtermen taalbeschouwing 6.5 en 6.7 LP Leerplan lezen 1.2 en 2.1 Leerplan schrijven 5 Leerplan taalbeschouwing 23

8 8 5. DOELENLIJST ACTIVITEITEN -START 2.1 VERTELLEN MAAR! Begrijpen van een verhaal, genieten van voorlezen, aanzetten om zelf te 'lezen' 1a. Het kind geniet van het luisteren naar voorgelezen tekst uit verschillende bronnen. 3a. Het kind kan een verhaal begrijpen en toont inzicht in verhaalstructuren. Ontwikkelingsaspecten Leerplandoelen Leerplan luisteren 2.3 en SUPERHELDEN Begrijpen van een verhaal, inzien waarvoor geschreven taal dient, verband zien tussen letters en klanken 3a. Het kind kan een verhaal begrijpen en toont inzicht in verhaalstructuren. 2d. Het kind begrijpt dat gesproken woorden uit klanken bestaan en dat deze klanken met lettertekens kunnen worden verbonden. 1b. Het kind is gemotiveerd om de betekenis van geschreven taal te achterhalen. 3c. Het kind kan eigen boodschappen in een schriftelijke neerslag vastleggen. Ontwikkelingsaspecten Leerplandoelen Leerplan lezen 1.1, 1.2 en 1.3 Leerplan taalbeschouwing 6, 9 en 23 Leerplan schrijven DE TOCHT VAN MUIS Een geschreven boodschap 'lezen', een verhaal begrijpen 2c. Het kind begrijpt dat mensen schrijven en lezen om verschillende 1b. Het kind is gemotiveerd om de betekenis van geschreven taal te achterhalen. 3a. Het kind kan een verhaal begrijpen en toont inzicht in verhaalstructuren. Ontwikkelingsaspecten Leerplandoelen Leerplan taalbeschouwing 1, 2, 3, 15 en 29 Leerplan luisteren 2.2.2, 2.3 en 3

9 9 2.4 WE MAKEN EEN BOEK Begrijpen van een verhaal, inzien dat er een verband bestaat tussen prenten en tekst, weten dat er leesconventies bestaan, een boodschap weergeven via geschreven taal 3a. Het kind kan een verhaal begrijpen en toont inzicht in verhaalstructuren. 1c. Het kind heeft zin om zelf te 'lezen' in allerlei bronnen. 2a. Het kind beseft dat gesproken taal kan worden vastgelegd op papier en met audiovisuele middelen. 1d. Het kind toont schrijfdurf en experimenteert met allerlei vormen van schrijven. 2e. Het kind beseft dat er bepaalde conventies gelden bij geschreven taal. Ontwikkelingsaspecten Leerplandoelen Leerplan schrijven 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 2.1 en 3 Leerplan taalbeschouwing 1, 2, 3, 4, 19 en BEELD ZONDER KLANK Begrijpen dat via geschreven taal een boodschap kan overgebracht worden, een boodschap weergeven via geschreven taal 3c. Het kind kan eigen boodschappen in een schriftelijke neerslag vastleggen. 2b. Het kind beseft dat schriftelijke boodschappen bewaard kunnen blijven en opnieuw kunnen worden opgeroepen. Ontwikkelingsaspecten Leerplandoelen Leerplan schrijven 2 Leerplan taalbeschouwing 1, 3 en MET EEN BOEK IN EEN HOEK enieten van voorlezen, aanzetten om zelf te 'lezen' 1c. Het kind heeft zin om zelf te 'lezen' in allerlei bronnen. 2c. Het kind begrijpt dat mensen schrijven en lezen om verschillende 3c. Het kind kan eigen boodschappen in een schriftelijke neerslag vastleggen. Ontwikkelingsaspecten Leerplandoelen Leerplan lezen 1.3, 2.2 en 2.3 Leerplan luisteren 2.2.2, 2.2 en 3 Leerplan taalbeschouwing 9, 14, 15, 17 en 18

10 BEESTENBOEL Een boodschap weergeven via geschreven taal, een geschreven boodschap 'lezen' 1a. Het kind geniet van het luisteren naar voorgelezen tekst uit verschillende bronnen. 3c. Het kind kan eigen boodschappen in een schriftelijke neerslag vastleggen. 2a. Het kind beseft dat gesproken taal kan worden vastgelegd op papier en met audiovisuele middelen. Ontwikkelingsaspecten Leerplandoelen Leerplan lezen 1.2, 2.1, 2.2 en 3 Leerplan schrijven 2 Leerplan taalbeschouwing 1, 2, 3, 4, 19 en DE TAAL VAN MUZIEK Een (muzikale) boodschap weergeven via geschreven taal, een geschreven boodschap 'lezen' 3c. Het kind kan eigen boodschappen in een schriftelijke neerslag vastleggen. 3b. Het kind kan betekenis koppelen aan symbolen of geschreven taal. 2c. Het kind begrijpt dat mensen schrijven en lezen om verschillende Ontwikkelingsaspecten Leerplandoelen Leerplan lezen 1.2, 2.1, 2.2 en 3 Leerplan schrijven 2 Leerplan taalbeschouwing 1, 2, 3, 4, 15 en TOVEREN Begrijpen dat via geschreven taal een boodschap kan worden overgebracht en opnieuw kan worden opgeroepen, spelen met taalelementen zoals klank en rijm 2b. Het kind beseft dat schriftelijke boodschappen bewaard kunnen blijven en opnieuw kunnen worden opgeroepen. 1e. Het kind geniet van het spelen met taal en klanken. 3d. Het kind toont blijk van een groeiend taalbewustzijn door te experimenten en te reflecteren over symbolen, zinnen, woorden, woordstukken, klanken, rijm en letters. Ontwikkelingsaspecten Leerplandoelen Leerplan spreken 2 en 3 Leerplan taalbeschouwing 1, 3, 6 en 15

11 MIJN ROENTENTUIN Inzien waarvoor geschreven taal dient, een boodschap weergeven via geschreven taal 1a. Het kind geniet van het luisteren naar voorgelezen tekst uit verschillende bronnen. 2b. Het kind beseft dat schriftelijke boodschappen bewaard kunnen blijven en opnieuw kunnen worden opgeroepen. 3c. Het kind kan eigen boodschappen in een schriftelijke neerslag vastleggen. 2c. Het kind begrijpt dat mensen schrijven en lezen om verschillende Ontwikkelingsaspecten Leerplandoelen Leerplan lezen 1.1, 1.2, 1.3 en 2.3 Leerplan luisteren Leerplan schrijven 1.3 en 1.4 Leerplan taalbeschouwing 1, 2, 3, 15 en SCHOONHEIDSSALON Begrijpen dat via geschreven taal een boodschap kan overgebracht worden 2c. Het kind begrijpt dat mensen schrijven en lezen om verschillende 2a. Het kind beseft dat gesproken taal kan worden vastgelegd op papier en met audiovisuele middelen. 3e. Het kind kan lettertekens en andere tekens van elkaar onderscheiden. 2b. Het kind beseft dat schriftelijke boodschappen bewaard kunnen blijven en opnieuw kunnen worden opgeroepen. 3b. Het kind kan betekenis koppelen aan symbolen of geschreven taal. Ontwikkelingsaspecten Leerplandoelen Leerplan lezen 1.2, 1.3, 2.1, 2.2 en 2.3 Leerplan schrijven 1.3, 1.4 en 5 Leerplan taalbeschouwing 1, 2, 3, 4, 15, 23 en 29

12 BOUWVAKKERS Een geschreven boodschap 'lezen' (pictogrammen, schema's en getalbeelden), een boodschap weergeven via geschreven taal 3b. Het kind kan betekenis koppelen aan symbolen of geschreven taal. 3c. Het kind kan eigen boodschappen in een schriftelijke neerslag vastleggen. 1d. Het kind toont schrijfdurf en experimenteert met allerlei vormen van schrijven. 3a. Het kind kan een verhaal begrijpen en toont inzicht in verhaalstructuren. Ontwikkelingsaspecten Leerplandoelen Leerplan luisteren 2.2.2, 2.3 en 3 Leerplan schrijven 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 2 en 3 Leerplan taalbeschouwing 1, 2, 3, 4, 19 en CAFEETJE Inzien waarvoor geschreven taal dient, het verband zien tussen gesproken en geschreven taal, een boodschap weergeven via geschreven taal 2e. Het kind beseft dat er bepaalde conventies gelden bij geschreven taal. 1d. Het kind toont schrijfdurf en experimenteert met allerlei vormen van schrijven. 3c. Het kind kan eigen boodschappen in een schriftelijke neerslag vastleggen. 2b. Het kind beseft dat schriftelijke boodschappen bewaard kunnen blijven en opnieuw kunnen worden opgeroepen. 2a. Het kind beseft dat gesproken taal kan worden vastgelegd op papier en met audiovisuele middelen. Ontwikkelingsaspecten Leerplandoelen Leerplan schrijven 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 2, 3 en 5 Leerplan taalbeschouwing 1, 3, 4, 15, 19, 22 en WAAR ZIT KUIKENTJE? Een geschreven boodschap 'lezen', begrijpen van een verhaal 1a. Het kind geniet van het luisteren naar voorgelezen tekst uit verschillende bronnen. 1b. Het kind is gemotiveerd om de betekenis van geschreven taal te achterhalen. 3a. Het kind kan een verhaal begrijpen en toont inzicht in verhaalstructuren. Ontwikkelingsaspecten Leerplandoelen Leerplan lezen 1.1, 1.2 en 1.3 Leerplan luisteren 2.2.2, 2.3 en 3 Leerplan taalbeschouwing 1, 9, 14, 15, 17 en 18

13 HET BORDSPEL Begrijpen dat via taal een boodschap kan overgebracht worden en opnieuw opgeroepen worden, een geschreven boodschap 'lezen' 1a. Het kind geniet van het luisteren naar voorgelezen tekst uit verschillende bronnen. 1b. Het kind is gemotiveerd om de betekenis van geschreven taal te achterhalen. Ontwikkelingsaspecten Leerplandoelen Leerplan lezen 1.2 en 1.3 Leerplan luisteren Leerplan taalbeschouwing VALENTIJN Begrijpen dat via geschreven taal een boodschap kan overgebracht worden, een boodschap weergeven via geschreven taal 2c. Het kind begrijpt dat mensen schrijven en lezen om verschillende 1d. Het kind toont schrijfdurf en experimenteert met allerlei vormen van schrijven. Ontwikkelingsaspecten Leerplandoelen Leerplan schrijven 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 2.1 en 3 Leerplan lezen 1.3 en 2.3 Leerplan taalbeschouwing 1, 2, 3, 15, 23 en DE ZOEKACTIE Inzien waarvoor geschreven taal dient, een boodschap weergeven via geschreven taal 2c. Het kind begrijpt dat mensen schrijven en lezen om verschillende 2b. Het kind beseft dat schriftelijke boodschappen bewaard kunnen blijven en opnieuw kunnen worden opgeroepen. Ontwikkelingsaspecten Leerplandoelen Leerplan lezen 1.1, 1.2, 1.3 en 2.3 Leerplan schrijven 1.1, 1.2, 1.3 en 1.4 Leerplan taalbeschouwing 1, 2, 3, 15 en 29

14 DE IMMOKRANT Begrijpen dat via geschreven taal een boodschap kan worden overgebracht en opnieuw opgeroepen kan worden 1c. Het kind heeft zin om zelf te 'lezen' in allerlei bronnen. 2e. Het kind beseft dat er bepaalde conventies gelden bij geschreven taal. 3e. Het kind kan lettertekens en andere tekens van elkaar onderscheiden. 2b. Het kind beseft dat schriftelijke boodschappen bewaard kunnen blijven en opnieuw kunnen worden opgeroepen. Ontwikkelingsaspecten Leerplandoelen Leerplan lezen 1.1, 1.2, 1.3 en 2.1 Leerplan schrijven 3, 4 en 5 Leerplan taalbeschouwing 1, 3, 15, 22 en WE VLIEEN ERIN Inzien waarvoor geschreven taal dient, een boodschap weergeven via geschreven taal 2c. Het kind begrijpt dat mensen schrijven en lezen om verschillende 1d. Het kind toont schrijfdurf en experimenteert met allerlei vormen van schrijven. 2e. Het kind beseft dat er bepaalde conventies gelden bij geschreven taal. 3e. Het kind kan lettertekens en andere tekens van elkaar onderscheiden. 3d. Het kind toont blijk van een groeiend taalbewustzijn door te experimenten en te reflecteren over symbolen, zinnen, woorden, woordstukken, klanken, rijm en letters. Ontwikkelingsaspecten Leerplandoelen Leerplan schrijven 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 2.1 en 3 Leerplan lezen 1.3, 1.4 en 2.3, 3, 4, 5 Leerplan taalbeschouwing 1, 2, 3, 6, 8, 15, 19, 22, 23 en 29

15 KOKKERELLEN Inzien waarvoor geschreven taal dient, een geschreven boodschap 'lezen', een boodschap weergeven via geschreven taal 1a. Het kind geniet van het luisteren naar voorgelezen tekst uit verschillende bronnen. 2d. Het kind begrijpt dat gesproken woorden uit klanken bestaan en dat deze klanken met lettertekens kunnen worden verbonden. 2c. Het kind begrijpt dat mensen schrijven en lezen om verschillende 1b. Het kind is gemotiveerd om de betekenis van geschreven taal te achterhalen. 1d. Het kind toont schrijfdurf en experimenteert met allerlei vormen van schrijven. Ontwikkelingsaspecten Leerplandoelen Leerplan lezen 1.1, 1.2 en 1.3 Leerplan luisteren 1.2, en Leerplan schrijven 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 2.1 en 3 Leerplan taalbeschouwing 1, 2, 3 15, 23 en MILAN DE MARSMAN Spelen met taalelementen zoals klankgroepen 3d. Het kind toont blijk van een groeiend taalbewustzijn door te experimenten en te reflecteren over symbolen, zinnen, woorden, woordstukken, klanken, rijm en letters. 1e. Het kind geniet van het spelen met taal en klanken. Ontwikkelingsaspecten Leerplandoelen Leerplan luisteren 1, 1.2, 2.1 en Leerplan spreken 2 en 3 Leerplan taalbeschouwing 6, 8, 19 en 23

16 ALLEMAAL LETTERS Verband zien tussen letters en klanken, spelen met taalelementen, onderscheiden van lettertekens 3e. Het kind kan lettertekens en andere tekens van elkaar onderscheiden. 1c. Het kind heeft zin om zelf te 'lezen' in allerlei bronnen. 2d. Het kind begrijpt dat gesproken woorden uit klanken bestaan en dat deze klanken met lettertekens kunnen worden verbonden. 1e. Het kind geniet van het spelen met taal en klanken. 2e. Het kind beseft dat er bepaalde conventies gelden bij geschreven taal. 3d. Het kind toont blijk van een groeiend taalbewustzijn door te experimenten en te reflecteren over symbolen, zinnen, woorden, woordstukken, klanken, rijm en letters. Ontwikkelingsaspecten Leerplandoelen Leerplan lezen 1.1, 1.2 en 1.3 Leerplan luisteren 1.2 en Leerplan spreken 2 en 3 Leerplan schrijven 3, 4 en 5 Leerplan taalbeschouwing 6, 9, 22 en 23

nieuwsbrief TAAL & ONDERWIJS sept 2011 We vliegen erin! Werken aan ontluikende geletterdheid in de kleuterklas

nieuwsbrief TAAL & ONDERWIJS sept 2011 We vliegen erin! Werken aan ontluikende geletterdheid in de kleuterklas We vliegen erin! Werken aan ontluikende geletterdheid in de kleuterklas Door Martien Berben en Goedele Vandommele, CTO-medewerkers In de huidige maatschappij maakt iedereen de hele dag door gebruik van

Nadere informatie

De Taallijn in het kinderdagverblijf

De Taallijn in het kinderdagverblijf De Taallijn in het kinderdagverblijf Taalstimulering voor nul- tot tweejarigen Janneke Corvers Annie van der Beek José Hillen Annemieke Pecht Heleen Versteegen De Taallijn in het kinderdagverblijf. Taalstimulering

Nadere informatie

KERNDOELEN PRIMAIR ONDERWIJS

KERNDOELEN PRIMAIR ONDERWIJS KERNDOELEN PRIMAIR ONDERWIJS VOORAF De samenleving is volop in verandering. Het onderwijs wil zo goed mogelijk inspelen op deze veranderingen. De leerling, de leerkracht én de school staan immers middenin

Nadere informatie

Lettermonster Titel. Nr. Thema Leeftijd Werkvorm Duur Materiaal Leergebied

Lettermonster Titel. Nr. Thema Leeftijd Werkvorm Duur Materiaal Leergebied x.x.x 8.1 Lettermonster Titel Nr. Thema Leeftijd Werkvorm Duur Materiaal Leergebied 8.1 Taal & Teken 5 6 j. Kringgesprek Verhaal 50 6 zakken Lichamelijke opvoeding Nederlands Het Latijnse schrift is slechts

Nadere informatie

DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS

DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS Praktische informatie en aandachtspunten bij het werken aan taalvaardigheid Werkgroep Anderstalige Nieuwkomers

Nadere informatie

Moedertaalontwikkeling en leren lezen een paar apart

Moedertaalontwikkeling en leren lezen een paar apart Evaluatie Moedertaalontwikkeling en leren lezen een paar apart Prof. dr. S. Goorhuis-Brouwer Oma, deze tekening is voor Tess. Wil jij even opschrijven voor Tess? Dit vraagt de ruim vijfjarige kleindochter

Nadere informatie

Hoe verloopt taalverwerving?

Hoe verloopt taalverwerving? Hoe verloopt taalverwerving? Deze tekst vormt de bijlage bij het Handboek taalbeleid basisonderwijs van Kris Van den Branden (2010). Wetenschappers kunnen nog niet beschrijven hoe taalverwerving precies

Nadere informatie

Activiteitenplan leeskastje. Dikkie Donderkopje wordt groot. Activiteitenplan bedoelt voor groep ½ in het basisonderwijs

Activiteitenplan leeskastje. Dikkie Donderkopje wordt groot. Activiteitenplan bedoelt voor groep ½ in het basisonderwijs Activiteitenplan leeskastje Dikkie Donderkopje wordt groot Activiteitenplan bedoelt voor groep ½ in het basisonderwijs Inhoudsopgave Boekorientatie Voorlezen van het boek... 4 Verhaalbegrip Kennismaken

Nadere informatie

TULE inhouden & activiteiten Nederlands. Kerndoel 12. Toelichting en verantwoording

TULE inhouden & activiteiten Nederlands. Kerndoel 12. Toelichting en verantwoording TULE - NEDERLANDS KERNDOEL 12 180 TULE inhouden & activiteiten Nederlands Kerndoel 12 De leerlingen verwerven een adequate woordenschat en strategieën voor het begrijpen van voor hen onbekende woorden.

Nadere informatie

Cultuurkoffer Bouwmeesters

Cultuurkoffer Bouwmeesters Cultuurkoffer Bouwmeesters Eekhoutcentrum Universitaire Campus Etienne Sabbelaan 53 8500 Kortrijk T 056 24 61 82 F 056 24 69 98 Provinciehuis Boeverbos Koning Leopold III-laan 41 8200 Brugge (Sint-Andries)

Nadere informatie

OPBOUW OBSERVATIESCHEMA

OPBOUW OBSERVATIESCHEMA 1 OBSERVATIEINSTRUMENT KRACHTIGE LEEROMGEVING VOOR TAALVAARDIGHEIDSONDERWIJS SCOREWIJZER BIJ OBSERVATIESCHEMA GOED ONDERWIJS OPBOUW OBSERVATIESCHEMA Het observatie instrument vertrekt van de drie cirkels

Nadere informatie

Een spreekbeurt houden

Een spreekbeurt houden Een spreekbeurt houden Groep 4 gaat voor het eerst een spreekbeurt voorbereiden en houden. Moeilijk? Eng? Voor veel kinderen is praten met de groep als publiek wel lastig. De een maakt zich er drukker

Nadere informatie

SAMEN VOOR HET EERST NAAR SCHOOL!

SAMEN VOOR HET EERST NAAR SCHOOL! SAMEN VOOR HET EERST NAAR SCHOOL! Kind geborgen en gekoesterd thuis bij mama en papa Groeiend elke dag een beetje groter elke dag een beetje sterker je wil horen je wil zien jouw wereld Ontdekkend stap

Nadere informatie

colofon Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 CPS onderwijsontwikkeling en advies, januari 2007

colofon Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 CPS onderwijsontwikkeling en advies, januari 2007 Ken je kwaliteiten! colofon Inhoudsopgave CPS onderwijsontwikkeling en advies, januari 2007 Auteurs: Mandy Evers, Els Loman, Willi Soepboer - CPS, Amersfoort Illustraties: Digitale Klerken, Utrecht Vormgeving:

Nadere informatie

DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE KLEUTERKLAS

DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE KLEUTERKLAS DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE KLEUTERKLAS Aandachtspunten bij het werken aan taalvaardigheid Werkgroep Anderstalige Nieuwkomers Steunpunt NT2 Leuven, 2002 Auteurs: Lay-out: Griet Ramaut

Nadere informatie

Hoe een taalbeleid het beleidsvoerend vermogen van je school kan verhogen

Hoe een taalbeleid het beleidsvoerend vermogen van je school kan verhogen IMPULS, 43e JG., NR. 2, OKTOBER-DECEMBER 2012, 88-98 Hoe een taalbeleid het beleidsvoerend vermogen van je school kan verhogen Martien Berben 88 Samen taalgrenzen verleggen: dat is de ambitieuze titel

Nadere informatie

Identiteit: werk in uitvoering

Identiteit: werk in uitvoering Identiteit: werk in uitvoering Inhoud Identiteit: werk in uitvoering 3 Uitgangspunten 5 De zeven zinnen 1. Wij staan in de samenleving 6 2. Wij kiezen voor integrale ontwikkeling 7 3. Wij kiezen voor waarde(n)vol

Nadere informatie

Van boekenkriebels tot bibexpert. Informatie voor leerkrachten

Van boekenkriebels tot bibexpert. Informatie voor leerkrachten Van boekenkriebels tot bibexpert Informatie voor leerkrachten Colofon: Bibliotheken Antwerpen www.antwerpen.be/bibliotheek bib.klantendienst@stad.antwerpen.be Infolijn 03 22 11 333 Verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

Vijf op een rij. Praktisch handboek voor iedereen die werkt met leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS)

Vijf op een rij. Praktisch handboek voor iedereen die werkt met leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) Vijf op een rij Praktisch handboek voor iedereen die werkt met leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) Auteurs: Hanneke Buurman Betsy Gerritsen Anna Hinkema Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend

Nadere informatie

TULE inhouden & activiteiten Engels. Kerndoel 14. Toelichting en verantwoording

TULE inhouden & activiteiten Engels. Kerndoel 14. Toelichting en verantwoording TULE - ENGELS KERNDOEL 14 32 TULE inhouden & activiteiten Engels Kerndoel 14 De leerlingen leren in het Engels informatie te vragen of geven over eenvoudige onderwerpen en zij ontwikkelen een attitude

Nadere informatie

De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken

De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken 1 De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken Inhoudsopgave Taal als bindmiddel.2 1. Een concept voor een Vlaams taalbeleid.5 2. Beleidsthema s 9 2.1 Schooltaal

Nadere informatie

Lekker in je vel in 7 stappen. Life Balance

Lekker in je vel in 7 stappen. Life Balance Lekker in je vel in 7 stappen Welkom bij deze E-cursus Dank je wel voor het aanschaffen van deze E-cursus. Ik ga jou helpen zodat jij weer lekker in je vel komt te zitten. Wat ik zelf heb ervaren en waar

Nadere informatie

Dyslexie, een praktische gids voor. scholen voor voortgezet onderwijs. [dyslexie]

Dyslexie, een praktische gids voor. scholen voor voortgezet onderwijs. [dyslexie] Dyslexie, een praktische gids voor scholen voor voortgezet onderwijs [dyslexie] [dyslexie] [langs de stippellijn uitknippen voor een boekenlegger] Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige

Nadere informatie

Visie en Methoden Mondiaal Burgerschap

Visie en Methoden Mondiaal Burgerschap Visie en Methoden Mondiaal Burgerschap De KNVB gelooft in de maatschappelijke meerwaarde van voetbal. Voetbal brengt de samenleving in beweging. Zo n 300.000 vrijwilligers zijn in Nederland actief bij

Nadere informatie

Communiceren kan je leren?!

Communiceren kan je leren?! Communiceren kan je leren?! Communiceren is spreken met iemand, in dialoog gaan. Maar hoe doe je dat juist? En stopt communiceren bij de overdracht van woorden of communiceren we met gans ons lichaam?

Nadere informatie

ONDERSTEUNING BIJ HET LEZEN

ONDERSTEUNING BIJ HET LEZEN ONDERSTEUNING BIJ HET LEZEN De meeste leerlingen hebben geen moeite met lezen op zich. Maar vanaf het moment dat ze langere teksten moeten lezen en globale vragen beantwoorden of als ze impliciete informatie

Nadere informatie

Mijn kind heeft dyslexie

Mijn kind heeft dyslexie Mijn kind heeft dyslexie Martine Ceyssens Mijn kind heeft dyslexie Gids voor ouders, leerkrachten en hulpverleners www.lannoo.com Registreer u op onze website en we sturen u regelmatig een nieuwsbrief

Nadere informatie

Uit de kunst! Activiteitencyclus

Uit de kunst! Activiteitencyclus De Taallijn. Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2 Uit de kunst! Activiteitencyclus José Hillen, Annie van der Beek en Willy van Elsäcker Met medewerking van Mira Hilhorst en Monique Rovers Inhoudsopgave

Nadere informatie

Kan ik het wel of kan ik het niet?

Kan ik het wel of kan ik het niet? 1 Kan ik het wel of kan ik het niet? Hieronder staan een aantal zogenaamde kan ik het wel, kan ik het niet-schalen. Deze hebben betrekking op uw taalvaardigheid in zowel het Nederlands als het Engels.

Nadere informatie

d e r ee n k a n l e r e n l e z e n

d e r ee n k a n l e r e n l e z e n ieie d e r ee n k a n l e r e n l e z e n Voor de inhoud van deze brochure zijn de volgende deskundigen geraadpleegd: Dhr. prof. dr. C. Aarnoutse Mw. drs. H. Biemond Dhr. drs. T. Brouwer Mw. dr. M.A. Eleveld

Nadere informatie