leerlijn muzische 2de, 3de en 4de leerjaar.xls 1 van 10 Werken aan een degelijk en samenhangend onderwijsaanbod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "leerlijn muzische 2de, 3de en 4de leerjaar.xls 1 van 10 Werken aan een degelijk en samenhangend onderwijsaanbod"

Transcriptie

1 1. Intensief gebruik maken van alle zintuigen Ik kan geconcentreerd kijken, beluisteren, betasten, smaken, ruiken. Ik sta open voor muzische prikkels van buitenaf en neem de tijd om ze op mij te laten inwerken. Ik communiceer met anderen over wat ik heb waargenomen. Ik ondersteun mijn waarneming door in mijn verbeelding beelden op te roepen. ( 4.1) Ik heb aandacht voor details in werkstukken. ( 4.2) Ik bekijk grote kunstwerken vanop een afstand om een beter overzicht te hebben. ( 4.3) Ik gebruik al mijn zintuigen bij het beschouwen. ( SD 27) Bij het luisteren naar klanken en muziek kan ik wat ik hoor omzetten in eenvoudige beelden of klanksymbolen. ( 6.1) Ik laat me tijdens mijn muzisch handelen leiden door de tips en suggesties van anderen. Ik ga tijdens mijn muzisch handelen zelf geregeld na of ik nog wel goed bezig ben. Ik kan klank- en stemnuances onderscheiden en erover nadenken. ( ) Ik kan vormen van lichaamstaal herkennen. ( 1.1) Ik kan een dramatisch spel geconcentreerd bekijken, beluisteren en beleven. ( 10.2) 2. De wereld, in het bijzonder de muzische expressie ervan, met een open houding benaderen. Ik benader onbevangen en vol bewondering het nieuwe in de wereld. Ik laat me in het benaderen van de expressie van anderen niet leiden door clichés en vooroordelen. Ik ben nieuwsgierig naar beelden en naar wat ze te zeggen hebben. ( 1.1) Ik ben geboeid door de bewegingsexpressie van anderen. ( 5.4) Ik treed de wereld van stilte, geluid en muziek verwonderd en aandachtig tegemoet. ( 12.2) Ik sta open voor taal en taalgebruik en kan me daarover verwonderen. ( ) Ik kan me inleven in een boodschap. ( ) leerlijn muzische 2de, 3de en 4de leerjaar.xls 1 van 10 Werken aan een degelijk en samenhangend onderwijsaanbod

2 Ik sta open voor de nieuwe dingen in mijn omgeving die een inspiratiebron kunnen zijn voor mijn dramatisch spel. ( 2.3) Ik kan me verwonderen over de mogelijkheden om via woord, gebaar, beeld en klank te communiceren. ( 3.3) 3. De muzische expressievorm aanvoelen, begrijpen en waarderen. Ik ben vertrouwd met de verschillende elementen van beeldtaal, klank- en muziektaal, bewegingstaal (lichaamstaal), verbaal-muzische taal, de taal van drama. Bij het bekijken van beelden ga ik op zoek naar de gebruikte technieken en materialen. ( 3.2) Ik herken de aard van een beeldend werk (een schilderij, een beeldhouwwerk, ) ( 3.5) Ik zie dat de wereld rondom ons in beelden spreekt. ( 2.1) Ik kan de kenmerken van de geluidsomgeving onderscheiden en bewust ervaren. ( 5.1) Ik ervaar klankeigenschappen en muzikale tegenstellingen en kan die benoemen. ( 5.2) Ik kan eenvoudige melodie- en ritmepartijen herkennen en vergelijken. ( 7.1) Ik kan een bepaald klankkeur herkennen en met eigen woorden beschrijven. ( 7.3) 4. Gevoelig zijn voor het overdrachtelijke of symbolische karakter van een muzische expressievorm. Ik leef me in in de manier waarop iemand aan zijn beleving een eigen vorm geeft en tracht dat mee te beleven. Ik durf mee te gaan in de verbeelding of de fantasie van anderen. Ik durf op een open en spontane manier mijn eigen verbeelding en fantasie aan te spreken. Ik kan talige boodschappen decoderen, begrijpen en interpreteren op betekenisniveau: figuurlijk taalgebruik, letterlijke en overdrachtelijke betekenis of beeldspraak.( ) Ik kan talige boodschappen interpreteren naar betekenis. ( ) Ik ervaar hoe een boodschap via dramatisch spel wordt gebracht. ( 3.4) 5. De ander in zijn expressie willen ontmoeten. Ik ben benieuwd naar de mens achter elke muzische creatie. Ik leef me in in de leef- en gevoelswereld van de mens(en) achter een creatie. Ik kan inspelen op de anderen tijdens muzische activiteiten. Ik zoek spontaan de andere op in zijn expressief bezig zijn. Ik ervaar en geniet van de verbondenheid met de anderen tijdens muzische activiteiten. Ik zoek in beelden naar de bedoeling ervan. ( 3.7) leerlijn muzische 2de, 3de en 4de leerjaar.xls 2 van 10 Werken aan een degelijk en samenhangend onderwijsaanbod

3 Ik heb eerbied voor het werk van anderen. ( SD 17) Ik sta open voor de muzikale uitdrukking van anderen. ( 14.2) Ik wil persoonsgericht luisteren, lezen en spreken. ( ) Ik breng respect op voor het dramatisch spel van leeftijdgenoten, behorend tot eigen en andere culturen. ( 4.3) 6. De band leggen met de eigen innerlijke wereld. Ik toets de indrukken die ik opdoe in de confrontatie met de expressie van anderen aan mijn eigen ervaringen, gedachten, gevoelens en waardebeleving. Ik ben bereid een beluisterde boodschap te verwerken in mijn denken, handelen en voelen. ( ) Ik verzamel materiaal door onder meer te putten uit mijn gevoelsleven, mijn ervaring en beleving, mijn fantasie en door te associëren. ( ) Ik kan me inleven in de wijze waarop anderen gestalte geven aan een spelsituatie. ( 3.6) Ik kan me verwonderen over de boodschap die anderen dramatiseren. ( 3.5) 7. Willen kennismaken met de wereld van de kunst. Ik zie de relatie tussen mijn eigen kunstzinnige activiteiten en de buitengewone creaties van de kunstenaars. Ik toon interesse voor kunstwerken van eigen bodem, van kunstenaars uit de buurt. Ik betoon interesse voor beelden. ( SD 14) Ik ben nieuwsgierig naar boeken. ( ) Ik sta open voor de nieuwe dingen die ik mijn omgeving ontdek als inspiratiebron voor mijn eigen dramatisch spel en geniet daarvan. ( 2.3) Ik kan genieten van de fantasie, de originaliteit, de creativiteit en de zelfexpressie in kunstwerken. ( 6.2) 8. Genieten van een kunstzinnige expressie of een kunstwerk. Ik kan echt genieten van mijn eigen creaties. Ik treed kunstwerken open tegemoet. leerlijn muzische 2de, 3de en 4de leerjaar.xls 3 van 10 Werken aan een degelijk en samenhangend onderwijsaanbod

4 Ik kan bewondering tonen voor de bijzondere kwaliteiten van een kunstwerk. Ik ervaar dat sommige kunstzinnige creaties me raken en andere niet. Ik toon bewondering voor diverse beelden. ( 1.5) Ik geniet van het muzische handelen waardoor mijn expressiemogelijkheden verruimen. ( 2.1) Ik geniet ervan bezig te zijn met de dingen die me omringen om mijn expressiemogelijkheden te ontdekken. ( 2.2) Ik geniet van en toon belangstelling voor de bewegingsexpressie van anderen. ( 5.4) Ik beleef plezier in de omgang met mondelinge taal en in talige expressie. ( ) Ik beleef plezier in de omgang met schriftelijke taal en in schriftelijke talige expressie. ( ) 9. Over kunst communiceren. Ik kan gevoelens en gedachten die bij me opkomen bij het beschouwen van een kunstwerk uitwisselen met anderen. Ik kan luisteren naar de kunstbeleving van anderen. Ik ontwikkel communicatieve vaardigheden. ( ) Ik kan het dramatisch spel van leeftijdsgenoten opbouwend-kritisch en tactvol bespreken. ( 10.1) 10. Ervaren dat schoonheidsbeleven of de smaak van mensen verschilt. Ik ervaar dat wat ik mooi vind, daarom niet mooi wordt bevonden door anderen. Ik kan een boodschap vergelijken met mijn eigen of met een andere mening. ( ) Ik wil persoonsgericht leren lezen. ( ) 11. Over kunstzinnige expressie een oordeel geven. Ik toon respect voor de uitingen van leeftijdsgenoten. Ik durf mijn eigen mening geven over kunstwerken of kunstzinnige creaties. Bij het beoordelen van kunstwerken laat ik me leiden door criteria die mij ter hand worden gesteld. In het beoordelen van kunst bedien ik me van een passende woordenschat. Ik kan gemotiveerde appreciaties uitspreken! ( SD13) leerlijn muzische 2de, 3de en 4de leerjaar.xls 4 van 10 Werken aan een degelijk en samenhangend onderwijsaanbod

5 Ik kan en durf verwoorden wat ik van de eigen bewegingsexpressie en die van anderen vind. ( 6.3) Ik kan niet-talige en talige boodschappen beoordelen bij luisteren en lezen. ( ) Ik kan dramatisch spel beoordelen op grond van mij aangereikte criteria zoals verhouding beeld-klank, woord-beweging, beleving, fantasie of originaliteit. ( 10.5) Ik ontwikkel een kritische kijk- en luisterhouding tegenover de boodschap in een dramatisch spel. ( 10.7) 12. Erop gericht zijn de eigen ervaringen, ideeën, gevoelens en waardering in muzische talen uit te drukken. Ik kan wat in mij leeft uitdrukken in muzische talen. Ik besef dat het heilzaam is me langs muzische weg te uiten en dat ik daar veel deugd kan aan beleven. Ik kan mijn gevoelens uiten in beelden. ( SD12) Ik tracht expressief te spreken en te schrijven. ( ) Ik kan, op mijn niveau sprekend, de andere meedelen wat ik ervaar, denk en voel. ( ) Ik neem deel aan allerlei soorten van gesprekken en dramatische werkvormen. ( ) Ik ervaar de mogelijkheden van dramatisch spel als een middel om met anderen te communiceren, om iets te concretiseren, om iets van me af te spelen, om ervaringen te verwerken. ( 5.1) Bij de voorbereiding en de uitvoering van dramatisch spel activeer ik mijn fantasie en voorstellingsvermogen. ( 5.2) Ik ben bereid eigen belevenissen, ervaringen, gedragingen, gevoelens en handelingen spontaan in allerlei situaties te vertolken in dramatisch spel. ( 5.4) Ik kan allerlei sociale situaties spelen. ( 6.7) 13. Erop gericht zijn de muzische expressiemogelijkheden te exploreren en ermee te experimenteren. In mijn muzisch handelen draait voor mij niet alles rond het eindresultaat, maar hecht ik veel belang aan het experimenteren en verkennen. Ik toon interesse voor nieuwe materialen en technieken. Ik geniet ervan te experimenteren en te exploreren. Ik experimenteer met allerlei (twee- en driedimensionaal) materiaal. ( 5.1) Ik exploreer verschillende houdingen en bewegingen. ( 1.2) leerlijn muzische 2de, 3de en 4de leerjaar.xls 5 van 10 Werken aan een degelijk en samenhangend onderwijsaanbod

6 Ik experimenteer met verschillende aspecten van de tijd zoals duur, tempo en snelheid, volgorde, metrum en ritme in mijn bewegingsexpressie. (Ó 3.1) Ik experimenteer met mijn stem. ( 1) Ik ben erop gericht de klankmogelijkheden van voorwerpen en instrumenten te onderzoeken. ( 2.1) Ik herken en ervaar klankverschillen en muzikale tegenstellingen via beweging. ( 10.1) Ik kan kenmerken van klank en muziek in tijd en ruimte via bewegingen ervaren. ( 10.2) Ik durf te improviseren door in te spelen op onvoorziene omstandigheden. ( 7.3) Ik reageer expressief met een creatief stem- en taalgebruik, en beeld daarmee ook belevenissen uit.( 8.3) Ik pas verbale en non-verbale spelvormen toe of improviseer. ( 6.6) Ik kan me inleven in een ding, een idee, een personage, een gebeurtenis of een omstandigheid uit de werkelijkheid of uit een verteld of voorgelezen verhaal en geef dat al spelend vorm. ( 6.1) 14. Technische vaardigheden in verband met muzische vormgeving trachten te beheersen. Ik toon belangstelling voor technieken die nodig zijn binnen een bepaald muzisch domein om vorm te geven aan wat in mij leeft. Ik ben bereid, in functie van een betere zelfexpressie, met bepaalde technieken en materialen te oefenen. Ik ervaar dat technische bekwaamheid de zeggingskracht van de beeldtaal kan verhogen. ( 6.1) Ik kies materialen in functie van het doel dat ik voorop heb gesteld. ( 6.3) Ik ken de beeldaspecten licht, ruimte, lijn, vorm, kleur, textuur en compositie en pas die toe in mijn beeldend bezig zijn. ("9 15) Ik respecteer materiaal en materieel. ( SD 24) Ik kan materieel benoemen, juist gebruiken en er veilig mee omgaan. ( SD32) Ik kan waargenomen klanken (muziek, ritmes, ) omzetten in beweging. ( 1.4) Ik speel met evenwicht in houdingen en bewegingen. ( 2.1). Ik voel de lichaamsruimte aan in de beweging. ( 2.2) Ik weet mijn bewegingsenergie te doseren. ( 2.3) Ik beweeg me in de verschillende ruimtelagen. ( 3.2) Ik kan samen met anderen een bewegingsopdracht of -verhaal uitvoeren. ( 5.2) Bij het musiceren verzorg ik mijn houding. ( 1.1) Ik voer een lied of een tekst uit met aandacht voor een correct stemgebruik.( 1.3) Ik bezit een gevarieerd repertoire van kindgerichte liederen die ik zuiver en expressief kan zingen.( 1.4) leerlijn muzische 2de, 3de en 4de leerjaar.xls 6 van 10 Werken aan een degelijk en samenhangend onderwijsaanbod

7 Ik kan een eenvoudig ritme of een eenvoudige melodie instrumentaal uitvoeren. (2.2) Bij het musiceren met instrumenten gebruik ik de juiste speeltechniek. ( 2.3) Ik kan beelden, klanksymbolen en grafische notatie met mijn stem of met instrumenten verklanken. ( 3.3) Ik herken bij het musiceren de verschillende rolverdelingen. ( 4.2) Ik kan een grafische partituur aanvullen. ( 8.2) Ik verzorg de omgang met mijn stem. ( ) Ik verzorg mijn articulatie. ( ) Ik kan klanknabootsingen, rijmwoorden en stafrijmen vormen. ( ) Ik kan bij mijn schrijven aan anderen communicatieve, schrijfstrategische, schrijftechnische, taalkundige en spellingvaardigheden op mijn niveau toepassen. ( ) Ik kan verbale en non- verbale spelvormen toepassen. ( 6.6) Ik zorg ervoor dat het dramatisch spel altijd een doe-alsof-situatie blijft. ( 6.8) Ik kan mijn beweging en mimiek aanpassen aan de spelsituatie. ( 8.1) Ik ben me bewust van het verschil tussen verbeelde en werkelijke tijd en kan de plaats en handeling juist inschatten. ( 8.5) 15. Je voorstellingsvermogen, je fantasie of je verbeelding durven aanspreken. Ik benader de werkelijkheid op een speelse manier. Ik durf ideeën en gevoelens vormgeven via verzonnen situaties. Ik beleef plezier aan het creëren van een fantasiewereld. Beelden bedenken bij geluiden. ( SD5) Ik kan een eenvoudig bewegingsverhaal uitbeelden. ( 4.2) Ik kan kenmerken van klank en muziek in beweging omzetten. ( 10.3) Ik kan me inleven in duidelijk herkenbare rollen en situaties en vanuit de eigen verbeelding en beleving daarop inspelen. ( ) Ik spreek over voorstellingen en situaties uit de fantasie. ( ) Bij het verzamelen van materiaal put ik uit mijn eigen gevoelsleven, ervaring en beleving, mijn fantasie en door te associëren. () Ik diep eigen ervaringen en kennis op om inhoud en vorm te geven aan een spelscenario. ( 6.4) Ik ben bereid eigen belevenissen, ervaringen, gedragingen, gevoelens en handelingen leerlijn muzische 2de, 3de en 4de leerjaar.xls 7 van 10 Werken aan een degelijk en samenhangend onderwijsaanbod

8 spontaan in allerlei situaties te vertolken in dramatisch spel. ( 5.4) 16. Gericht zijn op een oorspronkelijke vormgeving. Ik ga steeds op zoek naar een originele en vaak niet alledaagse vormgeving. Ik durf improviseren en stappen te zetten waarvan ik vooraf niet weet waar ik uitkom. Ik probeer mijn eigen gevoelens en ideeën creatief te vertolken in een persoonlijke stijl. ( 7.1) Ik voel aan wanneer een werkstuk afgewerkt is. ( 7.4) Ik ben erop uit om nieuwe ideeën op te doen, ze op te zoeken en toe te passen. ( ) Tijdens het spel durf ik met een eigen expressiestijl inspelen op ervaringen, gevoelens, ideeën en fantasieën van anderen. ( 7.4) 17. Gericht zijn op een verstaanbare of sprekende vormgeving. Ik kan een expressievorm kiezen die goed aansluit bij de inhoud van mijn boodschap. Bij de vormgeving hou ik rekening met het standpunt van de ontvanger. Ik los bewegingsproblemen op een creatieve manier op. ( 1.6) In mijn bewegingsexpressie maak ik gebruik van de bewegingskwaliteiten van materialen, planten, dieren, mensen, personages, (Ó4.4) Ik ben bereid om voldoende nauwkeurigheid aan de dag te leggen bij de omgang met klank en muziek. ( 13.1). Ik neem actief deel aan het groepsmusiceren en kan mij aanpassen aan de eisen van het samenspel. ( 13.2) Ik besef dat luisteren, spreken en schrijven basisvaardigheden zijn om me als persoon in de samenleving te ontplooien en te handhaven. ( ) Ik kan op een doeltreffende en verzorgde wijze eigen boodschappen mondeling en schriftelijk aan anderen overdragen, onder meer in relevante situaties binnen en buiten de school. ( ) Ik besef dat een boodschap via dramatisch spel op verschillende wijzen kan worden gebracht. ( 3.7) Ik ben bereid terechte opmerkingen van publiek in mijn eigen spel te verwerken. ( 10.9) 18. Werken vanuit geloof in eigen kunnen. Ik wil wat in me leeft op een eigen manier uiten. leerlijn muzische 2de, 3de en 4de leerjaar.xls 8 van 10 Werken aan een degelijk en samenhangend onderwijsaanbod

9 Ik ga positief om met mijn eigen beperkingen. Ik durf mijn creatief werk aan anderen tonen. Ik heb zelfvertrouwen. ( SD10) Ik durf me door middel van klank en muziek uiten. ( 12.1) Ik wil en durf spreken en ben bereid aan gesprekken deel te nemen. ( ) Ik wil en durf schrijven. ( ) Ik ervaar mijn eigen uitdrukkingsmogelijkheden en beperkingen om me dramatisch- expressief te uiten. ( 7.1) Ik overwin lichamelijke en psychische gêne. ( 7.2) Ik speel iets met zelfvertrouwen, met of zonder publiek. ( 7.5) 19. Genoegen beleven aan muzisch bezig zijn. Langs de weg van de muzische expressie kan ik bepaalde ervaringen opnieuw en intenser beleven. Ik heb er deugd van de dingen die me bezig houden vorm te geven en te delen met de anderen. Ik geniet van het samen met anderen muzisch bezig zijn. Ik beleef vreugde aan het creëren van werkstukken. ( SD 7) Ik beleef vreugde aan het samenwerken aan een werkstuk. ( SD 21) Ik voel me verbonden met de anderen tijdens het groepsgericht bezig zijn met muziek. ( 12.3) Ik beleef plezier aan de omgang met mondelinge taal en in talige expressie. ( ) Ik beleef plezier in de omgang met schriftelijke taal en in talige expressie. ( ) Ik beleef plezier aan schrijven en aan schriftelijke talige expressie. ( ) Ik beleef plezier aan taalbeschouwing en aan het spel ermee. ( ) Ik beleef plezier aan en geniet van het zelf spelen en het spelen met anderen. ( 2.5) 20. Overal mogelijkheden tot muzische vormgeving ontdekken en toepassen. Ik tracht in gewone situaties iets kunstzinnigs te verwerken. Waar mogelijk tracht ik expressief te spreken en te schrijven. ( ) leerlijn muzische 2de, 3de en 4de leerjaar.xls 9 van 10 Werken aan een degelijk en samenhangend onderwijsaanbod

10 Ik probeer talige boodschappen te integreren door, waar mogelijk, teksten na te vertellen en te herscheppen, aan te vullen en te veranderen, in dramatische werkvormen te verwerken en toe te passen. () Ik probeer niet-talige boodschappen te integreren in muzikale, manuele, lichamelijke en dramatische expressie, en ze na te vertellen en te herscheppen aan de hand van visueel materiaal. () Ik lees teksten expressief voor. ( ) 21. Het muzische bezig zijn zelf kunnen verrijken en sturen (leren leren). Ik heb aandacht voor het creatief werk van leeftijdsgenoten. Ik verrijk de inhoud van mijn creaties door dieper in mijn verbeelding, in mijn gedachten en gevoelens te graven. Ik vind het een uitdaging om nieuwe onderwerpen in mijn kunstzinnige expressie te verwerken. Ik zet vooraf stappen uit die ik wil volgen bij het uitwerken van een creatie. Na het experimenteren en exploreren, denk ik na over wat ik met mijn vormgeving wil bereiken. Tijdens mijn creatief werk ga ik geregeld na of ik nog wel goed bezig ben. Vooraleer iets te creëren, denk ik na over mijn bedoeling, over het materiaal dat ik best gebruik, over de techniek. ("8.1) Ik probeer mijn creëren te bevorderen door intens te observeren en te verbeelden. ( 8.2) Ik kan me goed concentreren tijdens het creëren. ( 8.4) Ik laat een werkstuk langzaam groeien. ( 8.8) Tijdens het creëren bekijk ik af en toe mijn werk ook eens vanop een afstand. ( 8.11) Ik ben me ervan bewust dat ik mijn luister-, lees- en spreekgedrag kan sturen en verbeteren. ( ) Ik kan de hulp of medewerking van anderen inroepen. ( ) Ik ben bereid over mijn eigen schrijf- en spreekgedrag en over de producten ervan na te denken. ( ) Ik ervaar dat de kwaliteit van visuele boodschappen en van teksten verbeterd kan worden door er met anderen over te spreken. () Ik ben gevoelig voor opbouwende kritiek. ( 10.6) Ik sta open voor suggesties van medespelers om mijn eigen dramatisch spel en het samenspel te verbeteren. ( 10.8) Ik ben bereid terechte opmerkingen van het publiek in mijn eigen spel te verwerken. ( 10.9) leerlijn muzische 2de, 3de en 4de leerjaar.xls 10 van 10 Werken aan een degelijk en samenhangend onderwijsaanbod

Muzische opvoeding. Muzikale opvoeding. klas: doelen deelleerplan VSKO 1999

Muzische opvoeding. Muzikale opvoeding. klas: doelen deelleerplan VSKO 1999 Muzische opvoeding Muzikale opvoeding klas: doelen deelleerplan VSKO 1999 1. Het kind musiceert met klank en muziek 3 1.1 Musiceren en experimenteren met de stem, met aandacht voor een goed stemgebruik

Nadere informatie

Accent op improvisatie en taal

Accent op improvisatie en taal Accent op improvisatie en taal onderdeel: articulatie en improvisatie Titel les/thema Inspringspelen (en articulatie-oefening) Graad: 3 Aan al deze doelen wordt gewerkt, toch duidt u best aan welke u in

Nadere informatie

Wat een feest! Eerste graad Tweede graad Derde graad 1 2 3 4 5 6

Wat een feest! Eerste graad Tweede graad Derde graad 1 2 3 4 5 6 Wat een feest! 1. Thema: Feestdagen 2. Vakgebied en vakonderdeel: Muzische vorming/drama 3. Doelgroep Eerste graad Tweede graad Derde graad 1 2 3 4 5 6 4. Duur: 50 min. 5. Doelen Eindtermen: 3.5 ervaringen,

Nadere informatie

Accent op improvisatie

Accent op improvisatie onderdeel: improvisatie Titel: Bij de dokter Graad: 2 Accent op improvisatie Aan al deze doelen wordt gewerkt, toch duidt u best aan welke u in de verf wil zetten. Leerplandoelnummer Leerplandoel uitgeschreven

Nadere informatie

Enkele krachtlijnen voor kwalitatieve muzische vorming MUZISCHE GRONDHOUDING ONTWIKKELEN MUZISCHE EXPRESSIEVORMEN ONTDEKKEN

Enkele krachtlijnen voor kwalitatieve muzische vorming MUZISCHE GRONDHOUDING ONTWIKKELEN MUZISCHE EXPRESSIEVORMEN ONTDEKKEN Enkele krachtlijnen voor kwalitatieve muzische vorming Kristof Dupont kristof.dupont@vsko.be MUZISCHE GRONDHOUDING ONTWIKKELEN MUZISCHE EXPRESSIEVORMEN ONTDEKKEN 1 KRACHTLIJNEN Ontplooien unieke persoon

Nadere informatie

Accent op beweging. Aan al deze doelen wordt gewerkt, toch duidt u best aan welke u in de verf wil zetten.

Accent op beweging. Aan al deze doelen wordt gewerkt, toch duidt u best aan welke u in de verf wil zetten. onderdeel: Tableau vivant Titel: SCHILDERIJEN Graad: 2 Accent op beweging Aan al deze doelen wordt gewerkt, toch duidt u best aan welke u in de verf wil zetten. Leerplandoelnummer Leerplandoel uitgeschreven

Nadere informatie

Cijfers en letters. Zelfstandig spelen. Ontmoeten

Cijfers en letters. Zelfstandig spelen. Ontmoeten Cijfers en letters Zelfstandig spelen Schrijfhoekje: ( MO ) 45 kleinmotorisch bewegen Met allerlei schrijfmaterialen experimenteren op verschillende soorten papier < een juiste pengreep nadoen bij het

Nadere informatie

Lijst van de gebruikte leerplannen binnen het katholiek onderwijs

Lijst van de gebruikte leerplannen binnen het katholiek onderwijs Lijst van de gebruikte leerplannen binnen het katholiek onderwijs 1. Specifiek voor het kleuteronderwijs: (Ook de ander leerplannen gelden voor het kleuteronderwijs) November 2008 Ontwikkelingsplan nieuw

Nadere informatie

Elk onderdeel wordt in de klas geobserveerd en minstens tweemaal per jaar wordt dit geëvalueerd in het rapport..

Elk onderdeel wordt in de klas geobserveerd en minstens tweemaal per jaar wordt dit geëvalueerd in het rapport.. 2 Lijnen van houdingen, en in ons rapport. Elk onderdeel wordt in de klas geobserveerd en minstens tweemaal per jaar wordt dit geëvalueerd in het rapport.. 2.1 Moedertaal spreken: 1 ste lj Moedertaal spreken

Nadere informatie

Klankmakerij - lesdoelen

Klankmakerij - lesdoelen Klankmakerij - lesdoelen Noot: de Klankmakerij streeft vanaf jonge leeftijd universele eindtermen en -doelen na en deze worden aanpast (lees verdiept ) als de mogelijkheid daartoe bestaat. De teksten hieronder

Nadere informatie

Dans & drama o.b.s. De Eiber Dedemsvaart Januari 2015

Dans & drama o.b.s. De Eiber Dedemsvaart Januari 2015 Dans & drama o.b.s. De Eiber Dedemsvaart Januari 2015 Inleiding 2 INLEIDING DANS Leerlingen in het basisonderwijs dansen graag. Het sluit aan bij hun natuurlijke creativiteit, fantasie en bewegingsdrang.

Nadere informatie

Cultuureducatie met Kwaliteit Nijmegen - Vaardigheidslijn Drama -

Cultuureducatie met Kwaliteit Nijmegen - Vaardigheidslijn Drama - Cultuureducatie met Kwaliteit Nijmegen - Vaardigheidslijn Drama - In de vaardigheidslijn drama wordt gebruik gemaakt van spelvaardigheden, verbeelden en vormgeven in een opbouwende lijn voor de groepen

Nadere informatie

Doelenlijst G-start voor VVKBaO

Doelenlijst G-start voor VVKBaO 1 1. OVER -START -start is een CTO-uitgave over het stimuleren van geletterdheid bij jonge kinderen (2,5 tot 7 jaar). -start is een boek vol achtergrondinformatie en concreet uitgewerkte activiteiten.

Nadere informatie

Nederlands. Mondeling onderwijs

Nederlands. Mondeling onderwijs Nederlands Mondeling onderwijs - Kerndoel 1: De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven. Gebruik

Nadere informatie

Wereldhaven op kindervoeten. Een interactieve rondleiding met kapitein MASsimo.

Wereldhaven op kindervoeten. Een interactieve rondleiding met kapitein MASsimo. Wereldhaven op kindervoeten Een interactieve rondleiding met kapitein MASsimo. Als echte matrozen ontdekken de kinderen de tentoonstelling Wereldhaven. Kapitein MASsimo neemt hen mee op avontuur. Ze gaan

Nadere informatie

Echte helden. ALICE PANTERMULLER, Christiane Hansen ISBN 9789059241060 NUR 273 D/2014/6186/20. Uitgeverij Bakermat. Suggesties: Emy Geyskens

Echte helden. ALICE PANTERMULLER, Christiane Hansen ISBN 9789059241060 NUR 273 D/2014/6186/20. Uitgeverij Bakermat. Suggesties: Emy Geyskens ALICE PANTERMULLER, Christiane Hansen ISBN 9789059241060 NUR 273 D/2014/6186/20 Suggesties: Emy Geyskens Korte inhoud 1 Grappig, spannend, heldhaftig: de avonturen van Frederik Kikker! Frederik Kikker

Nadere informatie

www.ludiek-pedagogiek.eu Trainingsdoelen voor 21 e eeuw

www.ludiek-pedagogiek.eu Trainingsdoelen voor 21 e eeuw www.ludiek-pedagogiek.eu Trainingsdoelen voor 21 e eeuw De vijf kerncompetenties van de mens zijn te benutten door de maatschappij, maar zijn vele male rijker te ontwikkelen ten dienste van het persoonlijke

Nadere informatie

www.shine-houten.nl mail@shine-houten.nl 06-26340416 SHINE THE PLACE TO BE FOR PEOPLE WITH A ARTISTIC FLAVOUR!

www.shine-houten.nl mail@shine-houten.nl 06-26340416 SHINE THE PLACE TO BE FOR PEOPLE WITH A ARTISTIC FLAVOUR! www.shine-houten.nl mail@shine-houten.nl 06-26340416 SHINE THE PLACE TO BE FOR PEOPLE WITH A ARTISTIC FLAVOUR! Shine Wij zijn SHINE, een centrum voor podiumkunsten. Graag willen wij u hierbij kennis laten

Nadere informatie

Inhoudsopgave curriculum drama op de basisschool. 1. Definitie. 2. Visie. 3. Doelen. 4. Werkvormen. 5. Leerlijnen. 6. Materialen. 7.

Inhoudsopgave curriculum drama op de basisschool. 1. Definitie. 2. Visie. 3. Doelen. 4. Werkvormen. 5. Leerlijnen. 6. Materialen. 7. Inhoudsopgave curriculum drama op de basisschool 1. Definitie 2. Visie 3. Doelen 4. Werkvormen 5. Leerlijnen 6. Materialen 7. Rapportage 8. Budget 9. Evaluatie en bijstelling 10. Leerlijn drama Voorwoord

Nadere informatie

klantgerichtheid... ... klanteninzicht... ... groepsdynamica... ... omgaan met diversiteit... ... stemgebruik... ... taalvaardigheid... ...

klantgerichtheid... ... klanteninzicht... ... groepsdynamica... ... omgaan met diversiteit... ... stemgebruik... ... taalvaardigheid... ... P1 VOORBEELD OBSERVATIE-INSTRUMENT GROEP klantgerichtheid klanteninzicht groepsdynamica omgaan met diversiteit PRESENTATIE stemgebruik taalvaardigheid non-verbaal communiceren professionele houding PERSOON

Nadere informatie

eindtermen basisonderwijs

eindtermen basisonderwijs STAM op schoolmaat eindtermen basisonderwijs inhoudstafel 1. inleiding...3 2. leergebied overschrijdende eindtermen...3 2.1. ICT...3 2.2. sociale vaardigheden...3 3. eindtermen leergebieden...4 3.1. muzische

Nadere informatie

Lesonderwerp: Hocus pocus circus: Een nieuw dier samenstellen a.d.h.v. verschillende materialen.

Lesonderwerp: Hocus pocus circus: Een nieuw dier samenstellen a.d.h.v. verschillende materialen. Vak: MUVO Lesonderwerp: Hocus pocus circus: Een nieuw dier samenstellen a.d.h.v. verschillende materialen. Doelen: Eindtermen: Muvo 1.2 De leerlingen kunnen door betasten en voelen (tactiel), door kijken

Nadere informatie

Willibrordus: cultuur in ons hart

Willibrordus: cultuur in ons hart 1. Willibrordus: cultuur in ons hart De huidige maatschappij vraagt om creatieve burgers die nieuwe ideeën kunnen bedenken en uitwerken. Daarom mag je op de Willibrordus door spelen wijs(er) worden! Kom

Nadere informatie

De peuterklas van. Basisdoelstellingen en ontwikkelingsdoelen Gemeenschapsonderwijs

De peuterklas van. Basisdoelstellingen en ontwikkelingsdoelen Gemeenschapsonderwijs De peuterklas van A tot Z Basisdoelstellingen en ontwikkelingsdoelen DPKL00H_DOELLIJST-GO.indd 1 20-01-2010 09:16:59 DPKL00H_DOELLIJST-GO.indd 2 20-01-2010 09:16:59 De peuterklas van A tot Z Inleiding

Nadere informatie

Tuin van Heden kleuters (4-jarigen en 5-jarigen) Werken met kunst in de kerstperiode

Tuin van Heden kleuters (4-jarigen en 5-jarigen) Werken met kunst in de kerstperiode Tuin van Heden kleuters (4-jarigen en 5-jarigen) Werken met kunst in de kerstperiode Beleving Kleuters worden in hun omgeving overal geconfronteerd met de commerciële uitingen van het kerstfeest: de versierde

Nadere informatie

Bedrijf en effecten - 3 Talenten en beroepen

Bedrijf en effecten - 3 Talenten en beroepen Klas in bedrijf www.klasinbedrijf.be Werkbladen Techniek in de klas Reëel bedrijfsbezoek Bedrijf en effecten - 3 Talenten en beroepen Peter Hantson 2013 2015 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd.

Nadere informatie

LEERPLANDOELEN WONEN EN LEVEN IN INDIA

LEERPLANDOELEN WONEN EN LEVEN IN INDIA LEERPLANDOELEN WONEN EN LEVEN IN INDIA Beste leerkracht, In dit document kunt u alle leerplandoelen voor alle vakken terugvinden die gelinkt zijn aan de hoofdstukken en activiteiten van de lesmap Wonen

Nadere informatie

MATCH ONDERWIJS CULTUUR AMSTERDAM

MATCH ONDERWIJS CULTUUR AMSTERDAM Keizersgrach T 020-6 info@mocca-amsterdam.nl Vergelijkingen Raamleerplannen Basispakket Kunst- en Cultuureducatie Amsterdam & Leerplankader SLO Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. In het kort: raamleerplannen

Nadere informatie

Beeldend werken: De lijn van het zijn.

Beeldend werken: De lijn van het zijn. Beeldend werken: De lijn van het zijn. Open atelier, een ontmoeting op ervaringsniveau. In het werken met vellen papier of delen er van, met nabijheid of afstand, met figuur en achtergrond, met punten

Nadere informatie

Tuin van Heden kleuters (4- en 5-jarigen) Werken met kunst in de paasperiode

Tuin van Heden kleuters (4- en 5-jarigen) Werken met kunst in de paasperiode Tuin van Heden kleuters (4- en 5-jarigen) Werken met kunst in de paasperiode Beleving Kleuters worden in hun omgeving overal geconfronteerd met de uiterlijke verschijnselen van Pasen: paasversieringen,

Nadere informatie

Dagactiviteit: AFRIKA VERTELT : ÇA BOUGE EN DAT BEWEEGT VZW Doedeskaden

Dagactiviteit: AFRIKA VERTELT : ÇA BOUGE EN DAT BEWEEGT VZW Doedeskaden 1 Dagactiviteit: AFRIKA VERTELT : ÇA BOUGE EN DAT BEWEEGT VZW Doedeskaden Hoofddisciplines: dans en muziek Andere disciplines die aan bod komen: drama en eventueel media (filmopname) Aanbod geschikt voor:

Nadere informatie

Hieronder volgt een beknopte uitleg van de begrippen die u in het rapport zult tegenkomen.

Hieronder volgt een beknopte uitleg van de begrippen die u in het rapport zult tegenkomen. Onderbouwrapport In het onderbouwrapport waarderen wij alle genoemde aspecten ten opzichte van de leeftijd. Een waardering wordt uitgedrukt in een cijfer. U kunt via de beknopte omschrijvingen in het rapport

Nadere informatie

DE CLOWN EN DE KUNST VAN HET BEWEGEN

DE CLOWN EN DE KUNST VAN HET BEWEGEN DE CLOWN EN DE KUNST VAN HET BEWEGEN STAGE VAN 3 WEKEN PARIJS 1 Algemene presentatie De clown is een personnage ontstaan vanuit zijn eigen persoonlijkheid, die zijn menselijkheid ervaart en deelt in empathie

Nadere informatie

Interactieve rondleiding 2 de graad LO Megamachtig

Interactieve rondleiding 2 de graad LO Megamachtig Interactieve rondleiding 2 de graad LO Megamachtig Macht heeft voor iedereen een andere betekenis. Zou jij graag veel macht hebben? Wat zou je doen met je macht? Is macht iets van deze tijd of van vroeger?

Nadere informatie

JK OK L1 L2 L3 L4 L5 L6

JK OK L1 L2 L3 L4 L5 L6 Atelier: Een reclamefilmpje maken JK OK L1 L2 L3 L4 L5 L6 Eindtermen: Wereldoriëntatie 1.16 De leerlingen kunnen met enkele voorbeelden aantonen dat energie nodig is voor het functioneren van levende en

Nadere informatie

Bijlage: Voorbeeldschema van mijlpalen in de verschillende ontwikkelingsgebieden

Bijlage: Voorbeeldschema van mijlpalen in de verschillende ontwikkelingsgebieden Bijlage: Voorbeeldschema van mijlpalen in de verschillende sgebieden Ontwikkeling 4-6 jaar 7-9 jaar 10-12 jaar Taal Opbouwen basiswoordenschat. Woordenschat en zinsbouw neemt sterk toe. Redelijk tot goed

Nadere informatie

Willibrordus: cultuur in ons hart

Willibrordus: cultuur in ons hart 1. Willibrordus: cultuur in ons hart De huidige maatschappij vraagt om creatieve burgers die nieuwe ideeën kunnen bedenken en uitwerken. Daarom mag je op de Willibrordus door spelen wijs(er) worden! Kom

Nadere informatie

Toelating en selectie Selectiecriteria Elke afstudeerrichting hanteert bij de selectie de volgende concrete criteria:

Toelating en selectie Selectiecriteria Elke afstudeerrichting hanteert bij de selectie de volgende concrete criteria: Toelating en selectie Selectiecriteria Elke afstudeerrichting hanteert bij de selectie de volgende concrete criteria: Regie Documentaire Weet in een door de student zelf gemaakte film al basaal te boeien

Nadere informatie

Cultuurbeleidsplan 2015-2019

Cultuurbeleidsplan 2015-2019 CBS Maranatha Hoogklei 7, 9671 GC Winschoten Cultuurbeleidsplan 2015-2019 1. Inleiding Dit is het cultuureducatieplan van de CBS Maranatha in Winschoten. Een plan dat is opgesteld om een bijdrage te leveren

Nadere informatie

DOORLOPENDE LEERLIJNEN DANS

DOORLOPENDE LEERLIJNEN DANS DOORLOPENDE LEERLIJNEN DANS DE LANGE LEERLIJNEN ZIJN GEBASEERD OP 7 COMPETENTIES WAARNEMEN (Wij maken onderscheid tussen waarnemen in receptieve zin en waarnemen in actieve zin)* Waarnemen op een receptieve

Nadere informatie

Overzicht rapportmodule

Overzicht rapportmodule Overzicht rapportmodule zoals steeds: alles is aanpasbaar in de maintenance module. Bepaal zelf Uw vakonderdelen - punten - periodes - maatregelen...enz. Zachte evaluatie: bepaal de leergebieden en vragen,

Nadere informatie

Zoveel heb ik jou lief

Zoveel heb ik jou lief Langreuter, Jutta Stefanie Dahle ISBN-13: 9789059241046 NUR 273 D/2014/6186/19 Suggesties: Emy Geyskens Korte inhoud 1 Jij en ik! Victor Haas heeft een fikse ruzie met mama Haas: Hij moet mee opruimen,

Nadere informatie

LeerkrachteN Basis onderwijs. M HKA Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen

LeerkrachteN Basis onderwijs. M HKA Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen 1 M H KA LeerkrachteN Basis onderwijs M HKA Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen 2 Beste leerkracht, Je reserveerde een interactieve rondleiding of een labo in het M HKA. In dit document vind je: 1 2

Nadere informatie

Cultuureducatie met Kwaliteit Nijmegen - Vaardigheidslijn Dans -

Cultuureducatie met Kwaliteit Nijmegen - Vaardigheidslijn Dans - Cultuureducatie met Kwaliteit Nijmegen - Vaardigheidslijn Dans - In de vaardigheidslijn dans en beweging worden de verschillende technieken, vaardigheden en houdingen voor de groepen 1 t/m 8 in een opbouwende

Nadere informatie

18-9-2014. Pedagogische opleiding theorie. Doelstellingen. Doelstellingen. Hoofdstuk 1 Communicatie en feedback. De kennis over de begrippen:

18-9-2014. Pedagogische opleiding theorie. Doelstellingen. Doelstellingen. Hoofdstuk 1 Communicatie en feedback. De kennis over de begrippen: Pedagogische opleiding theorie Hoofdstuk 1 Communicatie en feedback Doelstellingen De kennis over de begrippen:, feedback, opleiden en leren kunnen uitdrukken en verfijnen Doelstellingen De voornaamste

Nadere informatie

Doelen van de school Methoden / materialen Relatie met de kerndoelen. Constructiemateriaal. Poppenhoekmateriaal. Ongevormd materiaal.

Doelen van de school Methoden / materialen Relatie met de kerndoelen. Constructiemateriaal. Poppenhoekmateriaal. Ongevormd materiaal. Bijlage 2 Ordening van de inhoud van het onderwijs WERKEN MET ONTWIKKELINGSMATERIAAL Over een grote mate van begripsvorming en ruimtelijk inzicht beschikken en dit laatste ook in het platte vlak kunnen

Nadere informatie

onderwerp: Ik ruik mensenvlees ( drama- beweging)

onderwerp: Ik ruik mensenvlees ( drama- beweging) onderwerp: Ik ruik mensenvlees ( drama- beweging) -lln. kn. zich soepel bewegen op de muziek; -lln. kn. sprookjesfiguren uitbeelden met de nadruk op één zintuig; -plezierbeleving; -lln. durven expressief

Nadere informatie

Sprekende Portretten

Sprekende Portretten Docentenhandleiding Sprekende Portretten Sprekende Portretten Jacob Cuyp, Michiel Pompe van Slingelandt, 1649 Primair Onderwijs Groep 4 t/m 8 Inhoud Het Dordrechts Museum...p. 3 Algemene doelstelling programma..

Nadere informatie

Voorstel van de Taakgroep Vernieuwing Basisvorming voor nieuwe kerndoelen onderbouw VO

Voorstel van de Taakgroep Vernieuwing Basisvorming voor nieuwe kerndoelen onderbouw VO Voorstel van de Taakgroep Vernieuwing Basisvorming voor nieuwe kerndoelen onderbouw VO Voorstel van de Taakgroep Vernieuwing Basisvorming voor nieuwe kerndoelen onderbouw VO Onderdeel van de eindrapportage

Nadere informatie

MUZIEKRAAKT PROJECTOVERZICHT

MUZIEKRAAKT PROJECTOVERZICHT INLEIDING Muzikale activiteiten kunnen altijd en overal. Al met weinig middelen en achtergrondkennis, zijn er veel mogelijkheden! De projecten van MuziekRaakt, beogen naast de plezierige ervaring voor

Nadere informatie

Interactieve rondleiding 1 ste graad LO Met de poesjepoppen doorheen Antwerpen

Interactieve rondleiding 1 ste graad LO Met de poesjepoppen doorheen Antwerpen Interactieve rondleiding 1 ste graad LO Met de poesjepoppen doorheen Antwerpen De Poesjepoppen zijn onze gids in de tentoonstelling over Antwerpen als wereldstad. Hoe verplaatste men zich vroeger? Is de

Nadere informatie

Een praktische handreiking voor leraren

Een praktische handreiking voor leraren Een praktische handreiking voor leraren Praktische hulpmiddelen Deze brochure bevat een aantal praktische checklists om u als leerkracht op weg te helpen de lessen kunst zinnige oriëntatie volgens het

Nadere informatie

Interactieve rondleiding Op pelgrimstocht LO Heilige Plaatsen

Interactieve rondleiding Op pelgrimstocht LO Heilige Plaatsen Interactieve rondleiding Op pelgrimstocht LO Heilige Plaatsen Waarom leggen pelgrims honderden of soms zelfs duizenden kilometers af naar een heilige plek? De leerlingen bezoeken de tentoonstelling net

Nadere informatie

Doorgaande leerlijnen cultuureducatie, hoe werkt dat in de praktijk?

Doorgaande leerlijnen cultuureducatie, hoe werkt dat in de praktijk? Doorgaande leerlijnen cultuureducatie, hoe werkt dat in de praktijk? www.kunstedu.nl info@kunstedu.nl 06 11322235 www.kunstedu.nl Cultuureducatie denkkader: VISIE verankering cultuurmenu verankering cultuurmenu

Nadere informatie

Activiteitenbeleid 2013

Activiteitenbeleid 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Hoofdstuk 2: Hoofdstuk 3: Hoofdstuk 4: Hoofdstuk 5: Hoofdstuk 6: Pedagogisch beleid TintelTuin De 6 competenties Visie Activiteitenbeleid binnen het (dag)programma Laat zien

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR DE LEERKRACHT IK SPEEL

INFORMATIE VOOR DE LEERKRACHT IK SPEEL INFORMATIE VOOR DE LEERKRACHT IK SPEEL Leerlijn Theater Thema Identiteit Groep 1 en 2 Maart 2016 Cultuuronderwijs op zijn Haags Leerlijn Theater Thema Identiteit Groep 1 en 2 Maart 2016 Dit document wordt

Nadere informatie

Optimale ontwikkeling prenatale fase tot en met zes jaar

Optimale ontwikkeling prenatale fase tot en met zes jaar Optimale ontwikkeling prenatale fase tot en met zes jaar Naast het muzikale ontwikkelingsgebied (waarneming van, ontwikkeling van het muzikaal geheugen, enzovoort) is tevens zichtbaar welke muzikale gedragsvorm

Nadere informatie

STA STERK TRAINING 1. sta sterk training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl

STA STERK TRAINING 1. sta sterk training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl STA STERK TRAINING 1 sta sterk training www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl 2 KINDERPRAKTIJK LANDSMEER STA STERK TRAINING 3 De sta sterk training achtergrond sta sterk Training

Nadere informatie

1 Het sociale ontwikkelingstraject

1 Het sociale ontwikkelingstraject 1 Het sociale ontwikkelingstraject Tijdens de schoolleeftijd valt de nadruk sterk op de cognitieve ontwikkeling. De sociale ontwikkeling is in die periode echter minstens zo belangrijk. Goed leren lezen,

Nadere informatie

Vincent-stripverhaal MAKEN VOELEN SAMENWERKEN KIJKEN. Expertisecentrum Kunsttheorie Primair Onderwijs www.expertisecentrum-kunsttheorie-po.

Vincent-stripverhaal MAKEN VOELEN SAMENWERKEN KIJKEN. Expertisecentrum Kunsttheorie Primair Onderwijs www.expertisecentrum-kunsttheorie-po. Vincent-stripverhaal Expertisecentrum Kunsttheorie Primair Onderwijs Vincent-stripverhaal Een opdracht voor groep 5 of 6 gericht op inleven en maken. Leerlingen maken samen een stripverhaal, gebaseerd

Nadere informatie

Dag van het zesde leerjaar PN206BA/1516 reeks 1 Dinsdag 26 januari 2016

Dag van het zesde leerjaar PN206BA/1516 reeks 1 Dinsdag 26 januari 2016 PEDIC Vormingsinitiatief voor leraren van het zesde leerjaar. Een organisatie van PEDIC in samenwerking met de pedagogische begeleidingsdienst regio Oost-Vlaanderen. OPZET Tijdens deze derde editie van

Nadere informatie

Peuters Groep 1 Groep 2 Groep 3 BP MP EP M1 E1 M2 E2 M3

Peuters Groep 1 Groep 2 Groep 3 BP MP EP M1 E1 M2 E2 M3 1. Omgaan met jezelf, met en met volwassenen Peuters Groep 1 Groep 2 Groep 3 BP MP EP M1 E1 M2 E2 M3 Zelfbeeld Sociaal gedrag belangstelling voor andere kinderen, maar houden weinig rekening met de ander

Nadere informatie

De manus branding stichting

De manus branding stichting De manus branding stichting ontwikkelt programma s, die door lessen relationele en musische vorming sociale vaardigheden aanleren, waardoor jongeren beter in staat zijn op een, zowel voor hen zelf als

Nadere informatie

HET BEWEGENDE KIND Ervaringsgerichte workshops peuterschrijfdans en bewegingsexpressie

HET BEWEGENDE KIND Ervaringsgerichte workshops peuterschrijfdans en bewegingsexpressie HET BEWEGENDE KIND Ervaringsgerichte workshops peuterschrijfdans en bewegingsexpressie De speelgoedtrein rijdt door het hele land. Soms snel, soms traag. Plots stopt de trein. Door het venster zien de

Nadere informatie

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist Nederlandse taal Kinderen ontwikkelen mondelinge en schriftelijke vaardigheden waarmee ze de Nederlandse taal leren gebruiken in situaties die zich in het dagelijkse leven voordoen. Tevens verwerven ze

Nadere informatie

Overzicht Methoden en middelen

Overzicht Methoden en middelen Bijlage 6 Overzicht Methoden en middelen Vakvormingsgebied/activiteit Nederlands Het taalonderwijs is gericht op de "totaal"- ontplooiing van het kind, en is gericht op ontwikkeling, ontplooiing en stimulering

Nadere informatie

Lesvoorbereiding: Grafische sector (beroep: drukker)

Lesvoorbereiding: Grafische sector (beroep: drukker) Lesvoorbereiding: Grafische sector (beroep: drukker) Klas: 3 de graad basisonderwijs Leervak: WO technologie maatschappij Onderwerp: Atelier i.v.m. de beroepssectoren en specifiek over de Grafische sector

Nadere informatie

Groep: AGL fase 1 Vak: Culturele oriëntatie en creatieve expressie

Groep: AGL fase 1 Vak: Culturele oriëntatie en creatieve expressie Basis Groep: AGL fase 1 Vak: Culturele oriëntatie en creatieve expressie Kerndoelen: Verwerking binnen de lessen van de andere leergebieden. ICT, digibord, creatieve materialen Culturele oriëntatie en

Nadere informatie

Moet Je Doen Drama Lessen per spelvorm

Moet Je Doen Drama Lessen per spelvorm Moet Je Doen Drama Lessen per spelvorm groep 1 groep 2 groep 3 groep 4 groep 5 groep 6 groep 7 groep 8 Afspreekspel - - 2 6 2 1 4 5 Associatiespel 3 1 2 - - - 2 - Dialoogspel - - 1 1-2 3 2 bewegingsspel

Nadere informatie

Tot een geloofsgesprek komen. I Ontmoeten

Tot een geloofsgesprek komen. I Ontmoeten Tot een geloofsgesprek komen I Ontmoeten Het geloofsgesprek vindt plaats in een ontmoeting. Allerlei soorten ontmoetingen. Soms kort en eenmalig, soms met mensen met wie je meer omgaat. Bij de ontmoeting

Nadere informatie

Nieuw seizoen, nieuwe cursussen!

Nieuw seizoen, nieuwe cursussen! RiQQ CURSUSSEN 2013-2014 Nieuw seizoen, nieuwe cursussen! Genoeg uitgerust in de vakantie en weer zin om lekker bezig te zijn met zingen toneelspelen of tekenen? Schrijf je nu in voor een cursus van Cultuurbedrijf

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Flexkidz

Pedagogisch beleid Flexkidz Pedagogisch beleid Flexkidz Voor u ligt het verkorte pedagogisch beleidsplan van Flexkidz. Hier beschrijven we in het kort de pedagogische visie en uitgangspunten. In dit pedagogisch beleidsplan beschrijven

Nadere informatie

Tuin van Heden 3 en 4 Werken met kunst in de paasperiode. Kernles 1: Kunstenaar, wat vertel je mij?

Tuin van Heden 3 en 4 Werken met kunst in de paasperiode. Kernles 1: Kunstenaar, wat vertel je mij? Tuin van Heden 3 en 4 Werken met kunst in de paasperiode Opmerking vooraf: Voor de uitwerking van deze lessen hebben we doelen gehaald uit verschillende thema s van de betreffende graad. Na elk doel verwijzen

Nadere informatie

leerlijnenpakket VSO 2012

leerlijnenpakket VSO 2012 leerlijnenpakket VSO 2012 Hoofdleergebied Leergebied Leerlijn Bewegen en Sport Culturele oriëntatie en creatieve expressie Engels uitstroom arbeid Leergebied overstijgend leren Bewegen en sport Culturele

Nadere informatie

Docentenhandleiding Educatieprogramma. Schilderspraktijken. Ary Lamme, Ary Scheffer aan het werk in het atelier, 1851. Primair Onderwijs groep 7 en 8

Docentenhandleiding Educatieprogramma. Schilderspraktijken. Ary Lamme, Ary Scheffer aan het werk in het atelier, 1851. Primair Onderwijs groep 7 en 8 Docentenhandleiding Educatieprogramma Schilderspraktijken Ary Lamme, Ary Scheffer aan het werk in het atelier, 1851 Primair Onderwijs groep 7 en 8 Inhoud Het Dordrechts Museum...p. 3 Algemene doelstelling

Nadere informatie

2 Verbaal spelen. Djabbertaal (kleurrijk spreken) (groep 3-8) Op de markt (kleurrijk spreken) (groep 3-8)

2 Verbaal spelen. Djabbertaal (kleurrijk spreken) (groep 3-8) Op de markt (kleurrijk spreken) (groep 3-8) 2 Verbaal spelen Verbale kwaliteiten kunnen onder andere worden getraind door spelvormen als: Kleurrijk spreken: de goede verstaander heeft maar een half woord nodig, omdat meer nog dan wat iemand zegt

Nadere informatie

De knapzak voor de kleuterschool/1 ste graad

De knapzak voor de kleuterschool/1 ste graad Beste ouders, De knapzak voor de kleuterschool/1 ste graad Dit is het knapzakje van de tweede kleuterklas. Waar is uw kleuter knap in? Wat zijn zijn/haar talenten? Uw kind is volop bezig die te ontdekken,

Nadere informatie

Het circus komt 3+ Clair de Lune Théâtre (België)

Het circus komt 3+ Clair de Lune Théâtre (België) lesbrief Het circus komt 3+ Clair de Lune Théâtre (België) onderbouw (groep 1 t/m 4) bezoekadres Markendaalseweg 75a Het doek gaat op. Er komt een schaduwcircus aan en alles is ineens mogelijk! Schaduwen

Nadere informatie

Een goede muziekles bestaat meestal uit drie onderdelen uit de domeinen:

Een goede muziekles bestaat meestal uit drie onderdelen uit de domeinen: Een goede muziekles bestaat meestal uit drie onderdelen uit de domeinen: Zingen Muziek maken Luisteren naar muziek Bewegen op muziek Muziek vastleggen Spreken over muziek Voorbeeld: Domein stap 1. Zingen

Nadere informatie

Non-verbale communicatie

Non-verbale communicatie Non-verbale communicatie Wie de taal van het lichaam wil leren begrijpen, moet eerst de verschillende signalen leren kennen, herkennen en goed inschatten. Meestal richten we (bewust) onze aandacht op het

Nadere informatie

Taal als middel. communicatie en expressie. tot. Uitgeverij. KortenhoefDe Arend. Inleiding. Pagina 1.

Taal als middel. communicatie en expressie. tot. Uitgeverij. KortenhoefDe Arend. Inleiding. Pagina 1. Uitgeverij KortenhoefDe Arend Koninginneweg 98 1241 CX Kortenhoef Geachte Collega s, Telefoon: 035-6564636 Fax: 084-7218970 SNS Bank Kortenhoef 93.13.52.568 uitgeverij@dearend.nl Kamer van Koophandel Hilversum

Nadere informatie

Dit is een digitale voorbeeldversie van de opdrachten voor de leerlingen. Mail naar kiesvaardig@lerenkiezen.nl voor de originele versie.

Dit is een digitale voorbeeldversie van de opdrachten voor de leerlingen. Mail naar kiesvaardig@lerenkiezen.nl voor de originele versie. Dit is een digitale voorbeeldversie van de opdrachten voor de leerlingen. Mail naar kiesvaardig@lerenkiezen.nl voor de originele versie. Via dit mailadres kunt u ook informatie aanvragen over de docentenhandleiding

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

Jongste Kleuters. www.lessenpakket.be

Jongste Kleuters. www.lessenpakket.be Jongste Kleuters Wereldoriëntatie / Muzische vorming Een boom tekenen richting ervaren, aan de hand van stippen een boom tekenen. Opdracht volg de pijlen en verbind de stippen. Wat zie je? sierteelt -

Nadere informatie

Tuin van Heden 5 en 6 Werken met kunst in de paasperiode. Kernles 1: Kunstenaar, wat vertel je mij?

Tuin van Heden 5 en 6 Werken met kunst in de paasperiode. Kernles 1: Kunstenaar, wat vertel je mij? Tuin van Heden 5 en 6 Werken met kunst in de paasperiode Opmerking vooraf: Voor de uitwerking van deze lessen hebben we doelen gehaald uit verschillende thema s van de betreffende graad. Na elk doel verwijzen

Nadere informatie

Trainingen. Attitude en Mindset. Moraal Resultaatgericht Coachen

Trainingen. Attitude en Mindset. Moraal Resultaatgericht Coachen Moraal Resultaatgericht Coachen coaching & training voor bedrijven en particulieren Hoornplantsoen 64 2652 BM Berkel en Rodenrijs telefoon 010-5225426 Hoornplantsoen 64 mobiel 06-40597816 info@resultaatgericht-coachen.nl

Nadere informatie

Ontwikkelingsdoelen. 1. Motorische competenties. Fundamentele basiscompetenties Lichaams- en bewegingsbeheersing. Lichaams- en bewegingsorganisatie

Ontwikkelingsdoelen. 1. Motorische competenties. Fundamentele basiscompetenties Lichaams- en bewegingsbeheersing. Lichaams- en bewegingsorganisatie Ontwikkelingsdoelen 1. Motorische competenties Fundamentele basiscompetenties Lichaams- en bewegingsbeheersing 1. De leerling beweegt zich doorheen diverse ruimtelijke hindernissen. 2. De leerling behoudt

Nadere informatie

Openingsuren en bereikbaarheid: Ma Di Wo Do Vrij ZA

Openingsuren en bereikbaarheid: Ma Di Wo Do Vrij ZA PEDAGOGISCHE FICHE Laatst gewijzigd op: 27/Mar/09 ORGANISATIE: ECUADORGALLERY METHODIEK: CREATIEVE SCHILDEREN 1. Algemene info Adres: Bretagnestraat 25, 17 1200 Brussel Tel: 027704310-0494486164 Fax: /

Nadere informatie

KIJK! Lijst van: Schooljaar: Groep: Leraar: Datum gesprek 1e rapport: Datum gesprek 2e rapport: KIJK! 1-2 Bazalt Educatieve Uitgaven www.bazalt.

KIJK! Lijst van: Schooljaar: Groep: Leraar: Datum gesprek 1e rapport: Datum gesprek 2e rapport: KIJK! 1-2 Bazalt Educatieve Uitgaven www.bazalt. KIJK! Lijst van: Schooljaar: Groep: Leraar: Datum gesprek : Datum gesprek : KIJK! Lijst 1. Basiskenmerken Een kind dat lekker in zijn vel zit, zal zich goed en vlot ontwikkelen. Het is van nature nieuwsgierig

Nadere informatie

Samen de Wereld Kleuren. Pedagogische visie

Samen de Wereld Kleuren. Pedagogische visie Samen de Wereld Kleuren Pedagogische visie 2 SWK-Kinderopvang Samen de Wereld Kleuren Samen de Wereld Kleuren SWK-Kinderopvang: Samen de Wereld Kleuren Onze kinderopvangorganisaties hebben aandacht voor

Nadere informatie

heeft praatjes Gespreksvaardigheden en doelen bij Ko heeft praatjes en mondelinge taalvaardigheid bij Veilig leren lezen (uitgebreid schema)

heeft praatjes Gespreksvaardigheden en doelen bij Ko heeft praatjes en mondelinge taalvaardigheid bij Veilig leren lezen (uitgebreid schema) Zwijsen heeft praatjes bij en mondelinge taalvaardigheid bij (uitgebreid schema) In dit document vindt u het schema bij en mondelinge taalvaardigheid bij. In dit schema is uitgewerkt welke doelen bij de

Nadere informatie

Luisteren en samenvatten

Luisteren en samenvatten Luisteren en samenvatten Goede communicatie, het voeren van een goed gesprek valt of staat met luisteren. Vaak denk je: Dat doe ik van nature. Maar schijn bedriegt: luisteren is meer dan horen. Vaak luister

Nadere informatie

Praten over boeken in de klas Het vragenspel van Aidan Chambers

Praten over boeken in de klas Het vragenspel van Aidan Chambers Praten over boeken in de klas Het vragenspel van idan hambers We weten pas wat we denken als we het onszelf horen zeggen. (idan hambers). Elk individu, kind en volwassene, beleeft een tekst op geheel eigen

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Inleiding Kinderopvang Haarlem heeft één centraal pedagogisch beleid. Dit is de pedagogische basis van alle kindercentra van Kinderopvang Haarlem.

Nadere informatie

Accent op materiaal. onderdeel: schimmenspel. Titel les/thema Schaduwbeelden Graad: 2. Leerplandoelnummer Leerplandoel uitgeschreven

Accent op materiaal. onderdeel: schimmenspel. Titel les/thema Schaduwbeelden Graad: 2. Leerplandoelnummer Leerplandoel uitgeschreven onderdeel: schimmenspel Titel les/thema Schaduwbeelden Graad: 2 Accent op materiaal Aan al deze doelen wordt gewerkt, toch duidt u best aan welke u in de verf wil zetten. Leerplandoelnummer Leerplandoel

Nadere informatie

Werkinstructie invuller kijklijst

Werkinstructie invuller kijklijst Werkinstructie invuller kijklijst 1. Inleiding: De peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf vinden het belangrijk een bijdrage te leveren aan de doorgaande ontwikkelingslijn van kinderen. Om de overgang

Nadere informatie

LEERLIJNEN DE TAALBENDE TWEEDE LEERJAAR

LEERLIJNEN DE TAALBENDE TWEEDE LEERJAAR LEERLIJNEN DE TAALBENDE TWEEDE LEERJAAR In dit overzicht vind je een opsomming van de lessen en de lesdoelen per domein. In de eerste kolom vind je het lesnummer. Deze nummer start bij elk thema opnieuw.

Nadere informatie

Docentenhandleiding Educatieprogramma

Docentenhandleiding Educatieprogramma Docentenhandleiding Educatieprogramma Hoe, wat & waar Primair Onderwijs groep 3 t/m 6 Inhoud Het Dordrechts Museum..p.3 Algemene doelstelling programma...p.3 Aansluiting bij kerndoelen. p.3,4 Programma:Hoe,

Nadere informatie

Basistraining: Plezierig communiceren vanuit je ware aard.

Basistraining: Plezierig communiceren vanuit je ware aard. Basistraining: Plezierig communiceren vanuit je ware aard. DEEL 1 18 en 19 februari 2015 Leer eigen oplossingen creëren: Op gebeid van persoonlijk welzijn. Op gebied van relationeel welzijn. Op gebied

Nadere informatie

Cursusspel. GGNet Communicatie

Cursusspel. GGNet Communicatie Cursusspel Bij GGNet worden verschillende dingen (activiteiten) gedaan om mensen te helpen. Bepaalde therapieën (zo word het wel genoemd om je ergens mee te leren omgaan) of cursussen. Denk aan muziektherapie,

Nadere informatie