leerlijn muzische 2de, 3de en 4de leerjaar.xls 1 van 10 Werken aan een degelijk en samenhangend onderwijsaanbod

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "leerlijn muzische 2de, 3de en 4de leerjaar.xls 1 van 10 Werken aan een degelijk en samenhangend onderwijsaanbod"

Transcriptie

1 1. Intensief gebruik maken van alle zintuigen Ik kan geconcentreerd kijken, beluisteren, betasten, smaken, ruiken. Ik sta open voor muzische prikkels van buitenaf en neem de tijd om ze op mij te laten inwerken. Ik communiceer met anderen over wat ik heb waargenomen. Ik ondersteun mijn waarneming door in mijn verbeelding beelden op te roepen. ( 4.1) Ik heb aandacht voor details in werkstukken. ( 4.2) Ik bekijk grote kunstwerken vanop een afstand om een beter overzicht te hebben. ( 4.3) Ik gebruik al mijn zintuigen bij het beschouwen. ( SD 27) Bij het luisteren naar klanken en muziek kan ik wat ik hoor omzetten in eenvoudige beelden of klanksymbolen. ( 6.1) Ik laat me tijdens mijn muzisch handelen leiden door de tips en suggesties van anderen. Ik ga tijdens mijn muzisch handelen zelf geregeld na of ik nog wel goed bezig ben. Ik kan klank- en stemnuances onderscheiden en erover nadenken. ( ) Ik kan vormen van lichaamstaal herkennen. ( 1.1) Ik kan een dramatisch spel geconcentreerd bekijken, beluisteren en beleven. ( 10.2) 2. De wereld, in het bijzonder de muzische expressie ervan, met een open houding benaderen. Ik benader onbevangen en vol bewondering het nieuwe in de wereld. Ik laat me in het benaderen van de expressie van anderen niet leiden door clichés en vooroordelen. Ik ben nieuwsgierig naar beelden en naar wat ze te zeggen hebben. ( 1.1) Ik ben geboeid door de bewegingsexpressie van anderen. ( 5.4) Ik treed de wereld van stilte, geluid en muziek verwonderd en aandachtig tegemoet. ( 12.2) Ik sta open voor taal en taalgebruik en kan me daarover verwonderen. ( ) Ik kan me inleven in een boodschap. ( ) leerlijn muzische 2de, 3de en 4de leerjaar.xls 1 van 10 Werken aan een degelijk en samenhangend onderwijsaanbod

2 Ik sta open voor de nieuwe dingen in mijn omgeving die een inspiratiebron kunnen zijn voor mijn dramatisch spel. ( 2.3) Ik kan me verwonderen over de mogelijkheden om via woord, gebaar, beeld en klank te communiceren. ( 3.3) 3. De muzische expressievorm aanvoelen, begrijpen en waarderen. Ik ben vertrouwd met de verschillende elementen van beeldtaal, klank- en muziektaal, bewegingstaal (lichaamstaal), verbaal-muzische taal, de taal van drama. Bij het bekijken van beelden ga ik op zoek naar de gebruikte technieken en materialen. ( 3.2) Ik herken de aard van een beeldend werk (een schilderij, een beeldhouwwerk, ) ( 3.5) Ik zie dat de wereld rondom ons in beelden spreekt. ( 2.1) Ik kan de kenmerken van de geluidsomgeving onderscheiden en bewust ervaren. ( 5.1) Ik ervaar klankeigenschappen en muzikale tegenstellingen en kan die benoemen. ( 5.2) Ik kan eenvoudige melodie- en ritmepartijen herkennen en vergelijken. ( 7.1) Ik kan een bepaald klankkeur herkennen en met eigen woorden beschrijven. ( 7.3) 4. Gevoelig zijn voor het overdrachtelijke of symbolische karakter van een muzische expressievorm. Ik leef me in in de manier waarop iemand aan zijn beleving een eigen vorm geeft en tracht dat mee te beleven. Ik durf mee te gaan in de verbeelding of de fantasie van anderen. Ik durf op een open en spontane manier mijn eigen verbeelding en fantasie aan te spreken. Ik kan talige boodschappen decoderen, begrijpen en interpreteren op betekenisniveau: figuurlijk taalgebruik, letterlijke en overdrachtelijke betekenis of beeldspraak.( ) Ik kan talige boodschappen interpreteren naar betekenis. ( ) Ik ervaar hoe een boodschap via dramatisch spel wordt gebracht. ( 3.4) 5. De ander in zijn expressie willen ontmoeten. Ik ben benieuwd naar de mens achter elke muzische creatie. Ik leef me in in de leef- en gevoelswereld van de mens(en) achter een creatie. Ik kan inspelen op de anderen tijdens muzische activiteiten. Ik zoek spontaan de andere op in zijn expressief bezig zijn. Ik ervaar en geniet van de verbondenheid met de anderen tijdens muzische activiteiten. Ik zoek in beelden naar de bedoeling ervan. ( 3.7) leerlijn muzische 2de, 3de en 4de leerjaar.xls 2 van 10 Werken aan een degelijk en samenhangend onderwijsaanbod

3 Ik heb eerbied voor het werk van anderen. ( SD 17) Ik sta open voor de muzikale uitdrukking van anderen. ( 14.2) Ik wil persoonsgericht luisteren, lezen en spreken. ( ) Ik breng respect op voor het dramatisch spel van leeftijdgenoten, behorend tot eigen en andere culturen. ( 4.3) 6. De band leggen met de eigen innerlijke wereld. Ik toets de indrukken die ik opdoe in de confrontatie met de expressie van anderen aan mijn eigen ervaringen, gedachten, gevoelens en waardebeleving. Ik ben bereid een beluisterde boodschap te verwerken in mijn denken, handelen en voelen. ( ) Ik verzamel materiaal door onder meer te putten uit mijn gevoelsleven, mijn ervaring en beleving, mijn fantasie en door te associëren. ( ) Ik kan me inleven in de wijze waarop anderen gestalte geven aan een spelsituatie. ( 3.6) Ik kan me verwonderen over de boodschap die anderen dramatiseren. ( 3.5) 7. Willen kennismaken met de wereld van de kunst. Ik zie de relatie tussen mijn eigen kunstzinnige activiteiten en de buitengewone creaties van de kunstenaars. Ik toon interesse voor kunstwerken van eigen bodem, van kunstenaars uit de buurt. Ik betoon interesse voor beelden. ( SD 14) Ik ben nieuwsgierig naar boeken. ( ) Ik sta open voor de nieuwe dingen die ik mijn omgeving ontdek als inspiratiebron voor mijn eigen dramatisch spel en geniet daarvan. ( 2.3) Ik kan genieten van de fantasie, de originaliteit, de creativiteit en de zelfexpressie in kunstwerken. ( 6.2) 8. Genieten van een kunstzinnige expressie of een kunstwerk. Ik kan echt genieten van mijn eigen creaties. Ik treed kunstwerken open tegemoet. leerlijn muzische 2de, 3de en 4de leerjaar.xls 3 van 10 Werken aan een degelijk en samenhangend onderwijsaanbod

4 Ik kan bewondering tonen voor de bijzondere kwaliteiten van een kunstwerk. Ik ervaar dat sommige kunstzinnige creaties me raken en andere niet. Ik toon bewondering voor diverse beelden. ( 1.5) Ik geniet van het muzische handelen waardoor mijn expressiemogelijkheden verruimen. ( 2.1) Ik geniet ervan bezig te zijn met de dingen die me omringen om mijn expressiemogelijkheden te ontdekken. ( 2.2) Ik geniet van en toon belangstelling voor de bewegingsexpressie van anderen. ( 5.4) Ik beleef plezier in de omgang met mondelinge taal en in talige expressie. ( ) Ik beleef plezier in de omgang met schriftelijke taal en in schriftelijke talige expressie. ( ) 9. Over kunst communiceren. Ik kan gevoelens en gedachten die bij me opkomen bij het beschouwen van een kunstwerk uitwisselen met anderen. Ik kan luisteren naar de kunstbeleving van anderen. Ik ontwikkel communicatieve vaardigheden. ( ) Ik kan het dramatisch spel van leeftijdsgenoten opbouwend-kritisch en tactvol bespreken. ( 10.1) 10. Ervaren dat schoonheidsbeleven of de smaak van mensen verschilt. Ik ervaar dat wat ik mooi vind, daarom niet mooi wordt bevonden door anderen. Ik kan een boodschap vergelijken met mijn eigen of met een andere mening. ( ) Ik wil persoonsgericht leren lezen. ( ) 11. Over kunstzinnige expressie een oordeel geven. Ik toon respect voor de uitingen van leeftijdsgenoten. Ik durf mijn eigen mening geven over kunstwerken of kunstzinnige creaties. Bij het beoordelen van kunstwerken laat ik me leiden door criteria die mij ter hand worden gesteld. In het beoordelen van kunst bedien ik me van een passende woordenschat. Ik kan gemotiveerde appreciaties uitspreken! ( SD13) leerlijn muzische 2de, 3de en 4de leerjaar.xls 4 van 10 Werken aan een degelijk en samenhangend onderwijsaanbod

5 Ik kan en durf verwoorden wat ik van de eigen bewegingsexpressie en die van anderen vind. ( 6.3) Ik kan niet-talige en talige boodschappen beoordelen bij luisteren en lezen. ( ) Ik kan dramatisch spel beoordelen op grond van mij aangereikte criteria zoals verhouding beeld-klank, woord-beweging, beleving, fantasie of originaliteit. ( 10.5) Ik ontwikkel een kritische kijk- en luisterhouding tegenover de boodschap in een dramatisch spel. ( 10.7) 12. Erop gericht zijn de eigen ervaringen, ideeën, gevoelens en waardering in muzische talen uit te drukken. Ik kan wat in mij leeft uitdrukken in muzische talen. Ik besef dat het heilzaam is me langs muzische weg te uiten en dat ik daar veel deugd kan aan beleven. Ik kan mijn gevoelens uiten in beelden. ( SD12) Ik tracht expressief te spreken en te schrijven. ( ) Ik kan, op mijn niveau sprekend, de andere meedelen wat ik ervaar, denk en voel. ( ) Ik neem deel aan allerlei soorten van gesprekken en dramatische werkvormen. ( ) Ik ervaar de mogelijkheden van dramatisch spel als een middel om met anderen te communiceren, om iets te concretiseren, om iets van me af te spelen, om ervaringen te verwerken. ( 5.1) Bij de voorbereiding en de uitvoering van dramatisch spel activeer ik mijn fantasie en voorstellingsvermogen. ( 5.2) Ik ben bereid eigen belevenissen, ervaringen, gedragingen, gevoelens en handelingen spontaan in allerlei situaties te vertolken in dramatisch spel. ( 5.4) Ik kan allerlei sociale situaties spelen. ( 6.7) 13. Erop gericht zijn de muzische expressiemogelijkheden te exploreren en ermee te experimenteren. In mijn muzisch handelen draait voor mij niet alles rond het eindresultaat, maar hecht ik veel belang aan het experimenteren en verkennen. Ik toon interesse voor nieuwe materialen en technieken. Ik geniet ervan te experimenteren en te exploreren. Ik experimenteer met allerlei (twee- en driedimensionaal) materiaal. ( 5.1) Ik exploreer verschillende houdingen en bewegingen. ( 1.2) leerlijn muzische 2de, 3de en 4de leerjaar.xls 5 van 10 Werken aan een degelijk en samenhangend onderwijsaanbod

6 Ik experimenteer met verschillende aspecten van de tijd zoals duur, tempo en snelheid, volgorde, metrum en ritme in mijn bewegingsexpressie. (Ó 3.1) Ik experimenteer met mijn stem. ( 1) Ik ben erop gericht de klankmogelijkheden van voorwerpen en instrumenten te onderzoeken. ( 2.1) Ik herken en ervaar klankverschillen en muzikale tegenstellingen via beweging. ( 10.1) Ik kan kenmerken van klank en muziek in tijd en ruimte via bewegingen ervaren. ( 10.2) Ik durf te improviseren door in te spelen op onvoorziene omstandigheden. ( 7.3) Ik reageer expressief met een creatief stem- en taalgebruik, en beeld daarmee ook belevenissen uit.( 8.3) Ik pas verbale en non-verbale spelvormen toe of improviseer. ( 6.6) Ik kan me inleven in een ding, een idee, een personage, een gebeurtenis of een omstandigheid uit de werkelijkheid of uit een verteld of voorgelezen verhaal en geef dat al spelend vorm. ( 6.1) 14. Technische vaardigheden in verband met muzische vormgeving trachten te beheersen. Ik toon belangstelling voor technieken die nodig zijn binnen een bepaald muzisch domein om vorm te geven aan wat in mij leeft. Ik ben bereid, in functie van een betere zelfexpressie, met bepaalde technieken en materialen te oefenen. Ik ervaar dat technische bekwaamheid de zeggingskracht van de beeldtaal kan verhogen. ( 6.1) Ik kies materialen in functie van het doel dat ik voorop heb gesteld. ( 6.3) Ik ken de beeldaspecten licht, ruimte, lijn, vorm, kleur, textuur en compositie en pas die toe in mijn beeldend bezig zijn. ("9 15) Ik respecteer materiaal en materieel. ( SD 24) Ik kan materieel benoemen, juist gebruiken en er veilig mee omgaan. ( SD32) Ik kan waargenomen klanken (muziek, ritmes, ) omzetten in beweging. ( 1.4) Ik speel met evenwicht in houdingen en bewegingen. ( 2.1). Ik voel de lichaamsruimte aan in de beweging. ( 2.2) Ik weet mijn bewegingsenergie te doseren. ( 2.3) Ik beweeg me in de verschillende ruimtelagen. ( 3.2) Ik kan samen met anderen een bewegingsopdracht of -verhaal uitvoeren. ( 5.2) Bij het musiceren verzorg ik mijn houding. ( 1.1) Ik voer een lied of een tekst uit met aandacht voor een correct stemgebruik.( 1.3) Ik bezit een gevarieerd repertoire van kindgerichte liederen die ik zuiver en expressief kan zingen.( 1.4) leerlijn muzische 2de, 3de en 4de leerjaar.xls 6 van 10 Werken aan een degelijk en samenhangend onderwijsaanbod

7 Ik kan een eenvoudig ritme of een eenvoudige melodie instrumentaal uitvoeren. (2.2) Bij het musiceren met instrumenten gebruik ik de juiste speeltechniek. ( 2.3) Ik kan beelden, klanksymbolen en grafische notatie met mijn stem of met instrumenten verklanken. ( 3.3) Ik herken bij het musiceren de verschillende rolverdelingen. ( 4.2) Ik kan een grafische partituur aanvullen. ( 8.2) Ik verzorg de omgang met mijn stem. ( ) Ik verzorg mijn articulatie. ( ) Ik kan klanknabootsingen, rijmwoorden en stafrijmen vormen. ( ) Ik kan bij mijn schrijven aan anderen communicatieve, schrijfstrategische, schrijftechnische, taalkundige en spellingvaardigheden op mijn niveau toepassen. ( ) Ik kan verbale en non- verbale spelvormen toepassen. ( 6.6) Ik zorg ervoor dat het dramatisch spel altijd een doe-alsof-situatie blijft. ( 6.8) Ik kan mijn beweging en mimiek aanpassen aan de spelsituatie. ( 8.1) Ik ben me bewust van het verschil tussen verbeelde en werkelijke tijd en kan de plaats en handeling juist inschatten. ( 8.5) 15. Je voorstellingsvermogen, je fantasie of je verbeelding durven aanspreken. Ik benader de werkelijkheid op een speelse manier. Ik durf ideeën en gevoelens vormgeven via verzonnen situaties. Ik beleef plezier aan het creëren van een fantasiewereld. Beelden bedenken bij geluiden. ( SD5) Ik kan een eenvoudig bewegingsverhaal uitbeelden. ( 4.2) Ik kan kenmerken van klank en muziek in beweging omzetten. ( 10.3) Ik kan me inleven in duidelijk herkenbare rollen en situaties en vanuit de eigen verbeelding en beleving daarop inspelen. ( ) Ik spreek over voorstellingen en situaties uit de fantasie. ( ) Bij het verzamelen van materiaal put ik uit mijn eigen gevoelsleven, ervaring en beleving, mijn fantasie en door te associëren. () Ik diep eigen ervaringen en kennis op om inhoud en vorm te geven aan een spelscenario. ( 6.4) Ik ben bereid eigen belevenissen, ervaringen, gedragingen, gevoelens en handelingen leerlijn muzische 2de, 3de en 4de leerjaar.xls 7 van 10 Werken aan een degelijk en samenhangend onderwijsaanbod

8 spontaan in allerlei situaties te vertolken in dramatisch spel. ( 5.4) 16. Gericht zijn op een oorspronkelijke vormgeving. Ik ga steeds op zoek naar een originele en vaak niet alledaagse vormgeving. Ik durf improviseren en stappen te zetten waarvan ik vooraf niet weet waar ik uitkom. Ik probeer mijn eigen gevoelens en ideeën creatief te vertolken in een persoonlijke stijl. ( 7.1) Ik voel aan wanneer een werkstuk afgewerkt is. ( 7.4) Ik ben erop uit om nieuwe ideeën op te doen, ze op te zoeken en toe te passen. ( ) Tijdens het spel durf ik met een eigen expressiestijl inspelen op ervaringen, gevoelens, ideeën en fantasieën van anderen. ( 7.4) 17. Gericht zijn op een verstaanbare of sprekende vormgeving. Ik kan een expressievorm kiezen die goed aansluit bij de inhoud van mijn boodschap. Bij de vormgeving hou ik rekening met het standpunt van de ontvanger. Ik los bewegingsproblemen op een creatieve manier op. ( 1.6) In mijn bewegingsexpressie maak ik gebruik van de bewegingskwaliteiten van materialen, planten, dieren, mensen, personages, (Ó4.4) Ik ben bereid om voldoende nauwkeurigheid aan de dag te leggen bij de omgang met klank en muziek. ( 13.1). Ik neem actief deel aan het groepsmusiceren en kan mij aanpassen aan de eisen van het samenspel. ( 13.2) Ik besef dat luisteren, spreken en schrijven basisvaardigheden zijn om me als persoon in de samenleving te ontplooien en te handhaven. ( ) Ik kan op een doeltreffende en verzorgde wijze eigen boodschappen mondeling en schriftelijk aan anderen overdragen, onder meer in relevante situaties binnen en buiten de school. ( ) Ik besef dat een boodschap via dramatisch spel op verschillende wijzen kan worden gebracht. ( 3.7) Ik ben bereid terechte opmerkingen van publiek in mijn eigen spel te verwerken. ( 10.9) 18. Werken vanuit geloof in eigen kunnen. Ik wil wat in me leeft op een eigen manier uiten. leerlijn muzische 2de, 3de en 4de leerjaar.xls 8 van 10 Werken aan een degelijk en samenhangend onderwijsaanbod

9 Ik ga positief om met mijn eigen beperkingen. Ik durf mijn creatief werk aan anderen tonen. Ik heb zelfvertrouwen. ( SD10) Ik durf me door middel van klank en muziek uiten. ( 12.1) Ik wil en durf spreken en ben bereid aan gesprekken deel te nemen. ( ) Ik wil en durf schrijven. ( ) Ik ervaar mijn eigen uitdrukkingsmogelijkheden en beperkingen om me dramatisch- expressief te uiten. ( 7.1) Ik overwin lichamelijke en psychische gêne. ( 7.2) Ik speel iets met zelfvertrouwen, met of zonder publiek. ( 7.5) 19. Genoegen beleven aan muzisch bezig zijn. Langs de weg van de muzische expressie kan ik bepaalde ervaringen opnieuw en intenser beleven. Ik heb er deugd van de dingen die me bezig houden vorm te geven en te delen met de anderen. Ik geniet van het samen met anderen muzisch bezig zijn. Ik beleef vreugde aan het creëren van werkstukken. ( SD 7) Ik beleef vreugde aan het samenwerken aan een werkstuk. ( SD 21) Ik voel me verbonden met de anderen tijdens het groepsgericht bezig zijn met muziek. ( 12.3) Ik beleef plezier aan de omgang met mondelinge taal en in talige expressie. ( ) Ik beleef plezier in de omgang met schriftelijke taal en in talige expressie. ( ) Ik beleef plezier aan schrijven en aan schriftelijke talige expressie. ( ) Ik beleef plezier aan taalbeschouwing en aan het spel ermee. ( ) Ik beleef plezier aan en geniet van het zelf spelen en het spelen met anderen. ( 2.5) 20. Overal mogelijkheden tot muzische vormgeving ontdekken en toepassen. Ik tracht in gewone situaties iets kunstzinnigs te verwerken. Waar mogelijk tracht ik expressief te spreken en te schrijven. ( ) leerlijn muzische 2de, 3de en 4de leerjaar.xls 9 van 10 Werken aan een degelijk en samenhangend onderwijsaanbod

10 Ik probeer talige boodschappen te integreren door, waar mogelijk, teksten na te vertellen en te herscheppen, aan te vullen en te veranderen, in dramatische werkvormen te verwerken en toe te passen. () Ik probeer niet-talige boodschappen te integreren in muzikale, manuele, lichamelijke en dramatische expressie, en ze na te vertellen en te herscheppen aan de hand van visueel materiaal. () Ik lees teksten expressief voor. ( ) 21. Het muzische bezig zijn zelf kunnen verrijken en sturen (leren leren). Ik heb aandacht voor het creatief werk van leeftijdsgenoten. Ik verrijk de inhoud van mijn creaties door dieper in mijn verbeelding, in mijn gedachten en gevoelens te graven. Ik vind het een uitdaging om nieuwe onderwerpen in mijn kunstzinnige expressie te verwerken. Ik zet vooraf stappen uit die ik wil volgen bij het uitwerken van een creatie. Na het experimenteren en exploreren, denk ik na over wat ik met mijn vormgeving wil bereiken. Tijdens mijn creatief werk ga ik geregeld na of ik nog wel goed bezig ben. Vooraleer iets te creëren, denk ik na over mijn bedoeling, over het materiaal dat ik best gebruik, over de techniek. ("8.1) Ik probeer mijn creëren te bevorderen door intens te observeren en te verbeelden. ( 8.2) Ik kan me goed concentreren tijdens het creëren. ( 8.4) Ik laat een werkstuk langzaam groeien. ( 8.8) Tijdens het creëren bekijk ik af en toe mijn werk ook eens vanop een afstand. ( 8.11) Ik ben me ervan bewust dat ik mijn luister-, lees- en spreekgedrag kan sturen en verbeteren. ( ) Ik kan de hulp of medewerking van anderen inroepen. ( ) Ik ben bereid over mijn eigen schrijf- en spreekgedrag en over de producten ervan na te denken. ( ) Ik ervaar dat de kwaliteit van visuele boodschappen en van teksten verbeterd kan worden door er met anderen over te spreken. () Ik ben gevoelig voor opbouwende kritiek. ( 10.6) Ik sta open voor suggesties van medespelers om mijn eigen dramatisch spel en het samenspel te verbeteren. ( 10.8) Ik ben bereid terechte opmerkingen van het publiek in mijn eigen spel te verwerken. ( 10.9) leerlijn muzische 2de, 3de en 4de leerjaar.xls 10 van 10 Werken aan een degelijk en samenhangend onderwijsaanbod

leerlijn muzische kleuters en 1ste lj.xls 1 van 10 Werken aan een degelijk en samenhangend onderwijsaanbod

leerlijn muzische kleuters en 1ste lj.xls 1 van 10 Werken aan een degelijk en samenhangend onderwijsaanbod 1. Intensief gebruik maken van alle zintuigen Wanneer ik ertoe word uitgenodigd, gebruik ik bepaalde zintuigen bij het waarnemen. Ik gebruik spontaan al mijn zintuigen bij het waarnemen. Ik weet al op

Nadere informatie

Muzische opvoeding. Muzikale opvoeding. klas: doelen deelleerplan VSKO 1999

Muzische opvoeding. Muzikale opvoeding. klas: doelen deelleerplan VSKO 1999 Muzische opvoeding Muzikale opvoeding klas: doelen deelleerplan VSKO 1999 1. Het kind musiceert met klank en muziek 3 1.1 Musiceren en experimenteren met de stem, met aandacht voor een goed stemgebruik

Nadere informatie

leerlijn muzische derde graad.xls 1van15 Werken aan een degelijk en samenhangend onderwijsaanbod

leerlijn muzische derde graad.xls 1van15 Werken aan een degelijk en samenhangend onderwijsaanbod 1. Intensief gebruik maken van alle zintuigen ET 6.1 Ik verken spontaan de mogelijkheden tot zintuiglijke waarneming. Ik neem de tijd voor een zo volledig mogelijke waarneming. Vooraleer een oordeel te

Nadere informatie

De Vakman. De leerling hanteert de muzikale parameters en componenten. De leerling leest en schrijft de muziektaal

De Vakman. De leerling hanteert de muzikale parameters en componenten. De leerling leest en schrijft de muziektaal De Vakman De leerling kan gericht luisteren van intuïtief naar bewust waarnemen luisteren naar het eigen musiceren weten wat je hoort zich de muziek inwendig voorstellen de muzikale parameters en componenten

Nadere informatie

Accent op improvisatie en taal

Accent op improvisatie en taal Accent op improvisatie en taal onderdeel: articulatie en improvisatie Titel les/thema Inspringspelen (en articulatie-oefening) Graad: 3 Aan al deze doelen wordt gewerkt, toch duidt u best aan welke u in

Nadere informatie

Accent op improvisatie

Accent op improvisatie onderdeel: improvisatie Accent op improvisatie Titel: Reclame met jabbertalk Graad: 2 Aan al deze doelen wordt gewerkt, toch duidt u best aan welke u in de verf wil zetten. Leerplandoelnummer Leerplandoel

Nadere informatie

Accent op verhaal. Aan al deze doelen wordt gewerkt, toch duidt u best aan welke u in de verf wil zetten.

Accent op verhaal. Aan al deze doelen wordt gewerkt, toch duidt u best aan welke u in de verf wil zetten. onderdeel: dialoog Titel: De uitgewiste bladzijde Graad: 2 Accent op verhaal Aan al deze doelen wordt gewerkt, toch duidt u best aan welke u in de verf wil zetten. Leerplandoelnummer Leerplandoel uitgeschreven

Nadere informatie

Accent op verhaal. Aan al deze doelen wordt gewerkt, toch duidt u best aan welke u in de verf wil zetten.

Accent op verhaal. Aan al deze doelen wordt gewerkt, toch duidt u best aan welke u in de verf wil zetten. onderdeel: dialoog Titel les/thema Toneel spelen Graad: 1 Accent op verhaal Aan al deze doelen wordt gewerkt, toch duidt u best aan welke u in de verf wil zetten. Leerplandoelnummer Leerplandoel uitgeschreven

Nadere informatie

Wat een feest! Eerste graad Tweede graad Derde graad 1 2 3 4 5 6

Wat een feest! Eerste graad Tweede graad Derde graad 1 2 3 4 5 6 Wat een feest! 1. Thema: Feestdagen 2. Vakgebied en vakonderdeel: Muzische vorming/drama 3. Doelgroep Eerste graad Tweede graad Derde graad 1 2 3 4 5 6 4. Duur: 50 min. 5. Doelen Eindtermen: 3.5 ervaringen,

Nadere informatie

Secundair Onderwijs Eindtermen Artistieke Opvoeding 1ste graad

Secundair Onderwijs Eindtermen Artistieke Opvoeding 1ste graad Secundair Onderwijs Artistieke Opvoeding 1ste graad BEELD BEELD PLASTISCHE OPVOEDING : WAARNEMEN 1.1. visuele waarneming en beeldend geheugen versterken en vergroten door beeldelementen te herkennen. 1.2.

Nadere informatie

Leerplan GO! Verbondenheid door middel van rituelen tijdens speciale gelegenheden. Jenthé Adriaens, Elise Buts & Sharis Vertommen

Leerplan GO! Verbondenheid door middel van rituelen tijdens speciale gelegenheden. Jenthé Adriaens, Elise Buts & Sharis Vertommen 2014 2015 Leerplan GO! Verbondenheid door middel van rituelen tijdens speciale gelegenheden Jenthé Adriaens, Elise Buts & Sharis Vertommen THOMAS MORE KEMPEN VORSELAAR INHOUDSOPGAVE 1 Wereldoriëntatie...

Nadere informatie

VOLO 1 visietekst muzische domeinen

VOLO 1 visietekst muzische domeinen Iedereen is een genie. Maar als een vis wordt beoordeeld op zijn vaardigheid om in bomen te klimmen, zal hij zichzelf zijn hele leven als een mislukkeling beschouwen. (Albert Einstein ) Beste student(e),

Nadere informatie

Leerplan OVSG. Verbondenheid door middel van rituelen tijdens speciale gelegenheden. Jenthé Adriaens, Elise Buts & Sharis Vertommen

Leerplan OVSG. Verbondenheid door middel van rituelen tijdens speciale gelegenheden. Jenthé Adriaens, Elise Buts & Sharis Vertommen 2014 2015 Leerplan OVSG Verbondenheid door middel van rituelen tijdens speciale gelegenheden Jenthé Adriaens, Elise Buts & Sharis Vertommen THOMAS MORE KEMPEN VORSELAAR INHOUDSOPGAVE 1 Wereldoriëntatie...

Nadere informatie

de leerling is geconcentreerd en toont zin voor afwerking de leerling communiceert over zijn/haar kunstbeleving

de leerling is geconcentreerd en toont zin voor afwerking de leerling communiceert over zijn/haar kunstbeleving ontdekt exploreert en experimenteert is geconcentreerd en toont zin voor afwerking breidt de eigen voorkeuren uit creëert hanteert de muzikale parameters en componenten staat open voor het onbekende, het

Nadere informatie

Piramide 4: muzische vorming

Piramide 4: muzische vorming Piramide 4: muzische vorming Drama 1. Welkom Mijn handen vertellen Ik zeg. Ze zeggen. - De kinderen kunnen met hun handen en zonder te spreken situaties uitbeelden of bevelen geven. - De kinderen kunnen

Nadere informatie

Accent op improvisatie

Accent op improvisatie onderdeel: improvisatie Titel: Bij de dokter Graad: 2 Accent op improvisatie Aan al deze doelen wordt gewerkt, toch duidt u best aan welke u in de verf wil zetten. Leerplandoelnummer Leerplandoel uitgeschreven

Nadere informatie

Accent op verhaal. Aan al deze doelen wordt gewerkt, toch duidt u best aan welke u in de verf wil zetten.

Accent op verhaal. Aan al deze doelen wordt gewerkt, toch duidt u best aan welke u in de verf wil zetten. onderdeel: dialoog Titel les/thema Sprookjes Graad: 1 Accent op verhaal Aan al deze doelen wordt gewerkt, toch duidt u best aan welke u in de verf wil zetten. Leerplandoelnummer Leerplandoel uitgeschreven

Nadere informatie

Enkele krachtlijnen voor kwalitatieve muzische vorming MUZISCHE GRONDHOUDING ONTWIKKELEN MUZISCHE EXPRESSIEVORMEN ONTDEKKEN

Enkele krachtlijnen voor kwalitatieve muzische vorming MUZISCHE GRONDHOUDING ONTWIKKELEN MUZISCHE EXPRESSIEVORMEN ONTDEKKEN Enkele krachtlijnen voor kwalitatieve muzische vorming Kristof Dupont kristof.dupont@vsko.be MUZISCHE GRONDHOUDING ONTWIKKELEN MUZISCHE EXPRESSIEVORMEN ONTDEKKEN 1 KRACHTLIJNEN Ontplooien unieke persoon

Nadere informatie

Accent op beweging. Aan al deze doelen wordt gewerkt, toch duidt u best aan welke u in de verf wil zetten.

Accent op beweging. Aan al deze doelen wordt gewerkt, toch duidt u best aan welke u in de verf wil zetten. onderdeel: Tableau vivant Titel: SCHILDERIJEN Graad: 2 Accent op beweging Aan al deze doelen wordt gewerkt, toch duidt u best aan welke u in de verf wil zetten. Leerplandoelnummer Leerplandoel uitgeschreven

Nadere informatie

Cijfers en letters. Zelfstandig spelen. Ontmoeten

Cijfers en letters. Zelfstandig spelen. Ontmoeten Cijfers en letters Zelfstandig spelen Schrijfhoekje: ( MO ) 45 kleinmotorisch bewegen Met allerlei schrijfmaterialen experimenteren op verschillende soorten papier < een juiste pengreep nadoen bij het

Nadere informatie

Accent op improvisatie en taal

Accent op improvisatie en taal onderdeel: Improvisatie Accent op improvisatie en taal Titel les/thema Improvisatie met dramakaarten Graad: 3 Aan al deze doelen wordt gewerkt, toch duidt u best aan welke u in de verf wil zetten. Leerplandoelnummer

Nadere informatie

Lijst van de gebruikte leerplannen binnen het katholiek onderwijs

Lijst van de gebruikte leerplannen binnen het katholiek onderwijs Lijst van de gebruikte leerplannen binnen het katholiek onderwijs 1. Specifiek voor het kleuteronderwijs: (Ook de ander leerplannen gelden voor het kleuteronderwijs) November 2008 Ontwikkelingsplan nieuw

Nadere informatie

Dans & drama o.b.s. De Eiber Dedemsvaart Januari 2015

Dans & drama o.b.s. De Eiber Dedemsvaart Januari 2015 Dans & drama o.b.s. De Eiber Dedemsvaart Januari 2015 Inleiding 2 INLEIDING DANS Leerlingen in het basisonderwijs dansen graag. Het sluit aan bij hun natuurlijke creativiteit, fantasie en bewegingsdrang.

Nadere informatie

Thema 3de leerjaar Activiteit OD/ET VVKBaO OVSG GO Extra

Thema 3de leerjaar Activiteit OD/ET VVKBaO OVSG GO Extra One two three! ET 2.4 5.1/1.3 III 22/3 2.4.a Een lied zuiver en expressief zingen 2 In de buurt Muzikaal verhaal ET 2.4 3.1 III 39/1.2 2.4.c Een verhaal met instrumenten muzikaal vertolken 3 Alles wordt

Nadere informatie

Elk onderdeel wordt in de klas geobserveerd en minstens tweemaal per jaar wordt dit geëvalueerd in het rapport..

Elk onderdeel wordt in de klas geobserveerd en minstens tweemaal per jaar wordt dit geëvalueerd in het rapport.. 2 Lijnen van houdingen, en in ons rapport. Elk onderdeel wordt in de klas geobserveerd en minstens tweemaal per jaar wordt dit geëvalueerd in het rapport.. 2.1 Moedertaal spreken: 1 ste lj Moedertaal spreken

Nadere informatie

Cultuureducatie met Kwaliteit Nijmegen - Vaardigheidslijn Drama -

Cultuureducatie met Kwaliteit Nijmegen - Vaardigheidslijn Drama - Cultuureducatie met Kwaliteit Nijmegen - Vaardigheidslijn Drama - In de vaardigheidslijn drama wordt gebruik gemaakt van spelvaardigheden, verbeelden en vormgeven in een opbouwende lijn voor de groepen

Nadere informatie

Leerplan VVKBaO. Verbondenheid door middel van rituelen tijdens speciale gelegenheden. Jenthé Adriaens, Elise Buts & Sharis Vertommen

Leerplan VVKBaO. Verbondenheid door middel van rituelen tijdens speciale gelegenheden. Jenthé Adriaens, Elise Buts & Sharis Vertommen 2014 2015 Leerplan VVKBaO Verbondenheid door middel van rituelen tijdens speciale gelegenheden Jenthé Adriaens, Elise Buts & Sharis Vertommen THOMAS MORE KEMPEN VORSELAAR INHOUDSOPGAVE 1 Wereldoriëntatie...

Nadere informatie

Piramide 4: muzische vorming

Piramide 4: muzische vorming Piramide 4: muzische vorming Muziek 1. Welkom Kriebels - De kinderen kunnen spontaan vakantieherinneringen ophalen. - De kinderen kunnen herkenbare passages vergelijken met situaties uit hun leefwereld.

Nadere informatie

Doelenlijst G-start voor VVKBaO

Doelenlijst G-start voor VVKBaO 1 1. OVER -START -start is een CTO-uitgave over het stimuleren van geletterdheid bij jonge kinderen (2,5 tot 7 jaar). -start is een boek vol achtergrondinformatie en concreet uitgewerkte activiteiten.

Nadere informatie

Workshop. Vriendschapsbandjes

Workshop. Vriendschapsbandjes Workshop Vriendschapsbandjes Opzet: Vriendschapsbandjes in macramé met pareltjes aan. (Idee uit het boekje Eigentijds macramé, Margriet Kors en Gina Lambers, Cantecleer, 2002, ISBN 90 213 3201 9) pagina

Nadere informatie

Timing: 50 min. Graad: 1-2. Leerplandoelen: VVKBAO:

Timing: 50 min. Graad: 1-2. Leerplandoelen: VVKBAO: Graad: 1-2 Timing: 50 min. Leerplandoelen: VVKBAO: WO TE 6.18 Kinderen kunnen met techniek omgaan in verschillende toepassingsgebieden. WO TE 6.18.1 Dat houdt in dat ze technische realisaties uit verschillende

Nadere informatie

Klankmakerij - lesdoelen

Klankmakerij - lesdoelen Klankmakerij - lesdoelen Noot: de Klankmakerij streeft vanaf jonge leeftijd universele eindtermen en -doelen na en deze worden aanpast (lees verdiept ) als de mogelijkheid daartoe bestaat. De teksten hieronder

Nadere informatie

Timing: 50 min. Graad: 2-3. Leerplandoelen: VVKBAO:

Timing: 50 min. Graad: 2-3. Leerplandoelen: VVKBAO: Graad: 2-3 Timing: 50 min Leerplandoelen: VVKBAO: WO TE 6.11 Kinderen kunnen zeggen aan welke eisen een bestaande constructie en een constructie die ze zelf willen maken, moet voldoen. WO TE 6.11.1 Dat

Nadere informatie

Thema 2de leerjaar Activiteit OD/ET VVKBaO OVSG GO Extra

Thema 2de leerjaar Activiteit OD/ET VVKBaO OVSG GO Extra 1 Ieder is anders Jipie Jajee ET 2.4 5.2/7.1 III 29/1.2 2.4.e Ritmische patronen ontdekken en meespelen 2 Op school en thuis Gebibbel en gebommel ET 6.4 5.1/1.3 III-29/1.3 2.2.b Tekst en lied uitvoeren

Nadere informatie

Eindtermen: Activiteiten + 6 jaar The Outsider Vlaamse Ardennen

Eindtermen: Activiteiten + 6 jaar The Outsider Vlaamse Ardennen Eindtermen: Activiteiten + 6 jaar The Outsider Vlaamse Ardennen 1. Kids Adventure: - Kids-moeras, blote voetenpad, estafettes, kano s, lage tarzans, speleobox Eindtermen wereldoriëntatie (WO) WO mens en

Nadere informatie

Piramide 4: muzische vorming

Piramide 4: muzische vorming Piramide 4: muzische vorming Beweging 1. Welkom welkom - De kinderen kunnen dicht bij elkaar bewegen. - De kinderen kunnen verschillende richtingen onderscheiden en daarin bewegen. - De kinderen kunnen

Nadere informatie

LEERPLANDOELEN CREAFICHES BIJ WONEN EN LEVEN IN INDIA

LEERPLANDOELEN CREAFICHES BIJ WONEN EN LEVEN IN INDIA LEERPLANDOELEN CREAFICHES BIJ WONEN EN LEVEN IN INDIA Beste leerkracht, In dit document kunt u alle leerplandoelen voor muzische opvoeding terugvinden die gelinkt zijn aan de creafiches van de lesmap Wonen

Nadere informatie

Accent op verhaal. onderdeel: dialoog

Accent op verhaal. onderdeel: dialoog onderdeel: dialoog Accent op verhaal Titel: Maak een toneel met dramakaarten Graad: 2 Aan al deze doelen wordt gewerkt, toch duidt u best aan welke u in de verf wil zetten. Leerplandoelnummer Leerplandoel

Nadere informatie

Wereldhaven op kindervoeten. Een interactieve rondleiding met kapitein MASsimo.

Wereldhaven op kindervoeten. Een interactieve rondleiding met kapitein MASsimo. Wereldhaven op kindervoeten Een interactieve rondleiding met kapitein MASsimo. Als echte matrozen ontdekken de kinderen de tentoonstelling Wereldhaven. Kapitein MASsimo neemt hen mee op avontuur. Ze gaan

Nadere informatie

Nederlands. Mondeling onderwijs

Nederlands. Mondeling onderwijs Nederlands Mondeling onderwijs - Kerndoel 1: De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven. Gebruik

Nadere informatie

Erfgoedonderwijs. 1. Wat is erfgoed? 2. Waarom erfgoedonderwijs? 3. Erfgoedonderwijs en 21e eeuws leren. 4. Erfgoed in de klas voorbeelden

Erfgoedonderwijs. 1. Wat is erfgoed? 2. Waarom erfgoedonderwijs? 3. Erfgoedonderwijs en 21e eeuws leren. 4. Erfgoed in de klas voorbeelden Erfgoedonderwijs 1. Wat is erfgoed? 2. Waarom erfgoedonderwijs? 3. Erfgoedonderwijs en 21e eeuws leren 4. Erfgoed in de klas voorbeelden ERFGOED DOEN! Wat is erfgoed? Wat is erfgoed? Definitie Materiële

Nadere informatie

Kunst en cultuur (PO-vmbo)

Kunst en cultuur (PO-vmbo) Kunst en cultuur (PO-vmbo) kerndoelen primair onderwijs kerndoelen onderbouw vmbo bovenbouw exameneenheden 54: De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken om er gevoelens en

Nadere informatie

Doelenlijst Relationele Vorming in de Basisschool in combinatie met de IK-zinnen

Doelenlijst Relationele Vorming in de Basisschool in combinatie met de IK-zinnen Doelenlijst Relationele Vorming in de Basisschool in combinatie met de IK-zinnen RV 1 Kinderen hebben vertrouwen in zichzelf. RV1.1 RV1.2 RV1.3 RV1.4 Ontdekken dat iedereen uniek is. Ik heb door dat iedereen

Nadere informatie

Echte helden. ALICE PANTERMULLER, Christiane Hansen ISBN 9789059241060 NUR 273 D/2014/6186/20. Uitgeverij Bakermat. Suggesties: Emy Geyskens

Echte helden. ALICE PANTERMULLER, Christiane Hansen ISBN 9789059241060 NUR 273 D/2014/6186/20. Uitgeverij Bakermat. Suggesties: Emy Geyskens ALICE PANTERMULLER, Christiane Hansen ISBN 9789059241060 NUR 273 D/2014/6186/20 Suggesties: Emy Geyskens Korte inhoud 1 Grappig, spannend, heldhaftig: de avonturen van Frederik Kikker! Frederik Kikker

Nadere informatie

SOCIALE VAARDIGHEDEN: contactsleutels

SOCIALE VAARDIGHEDEN: contactsleutels SOCIALE VAARDIGHEDEN: contactsleutels We gebruiken op school voor het 4 de, 5 de en 6 de leerjaar de handleiding CONTACTSLEUTELS van uitgeverij De Sleutel. Kenmerken van Contactsleutels: Elk leerjaar beschikt

Nadere informatie

Klasbezoek bibliotheek 2de-3de kleuter

Klasbezoek bibliotheek 2de-3de kleuter Klasbezoek bibliotheek 2de-3de kleuter De bib is een bos. In groep volgen we een spoor van blaadjes langs verschillende plaatsen in de bib. We leren het reglement kennen en aan de hand van voorwerpen ontdekken

Nadere informatie

Eindtermen: Activiteiten + 10 jaar The Outsider Vlaamse Ardennen

Eindtermen: Activiteiten + 10 jaar The Outsider Vlaamse Ardennen Eindtermen: Activiteiten + 10 jaar The Outsider Vlaamse Ardennen 1. Junior Adventure: - Moeraspiste, blote voetenpad, hoge Tarzans, touwenparcours, waterplas (kajak), droge teambuilding Eindtermen wereldoriëntatie

Nadere informatie

klantgerichtheid... ... klanteninzicht... ... groepsdynamica... ... omgaan met diversiteit... ... stemgebruik... ... taalvaardigheid... ...

klantgerichtheid... ... klanteninzicht... ... groepsdynamica... ... omgaan met diversiteit... ... stemgebruik... ... taalvaardigheid... ... P1 VOORBEELD OBSERVATIE-INSTRUMENT GROEP klantgerichtheid klanteninzicht groepsdynamica omgaan met diversiteit PRESENTATIE stemgebruik taalvaardigheid non-verbaal communiceren professionele houding PERSOON

Nadere informatie

Doelen relationele vorming

Doelen relationele vorming Doelen relationele vorming RV 1 Kinderen hebben vertrouwen in zichzelf RV 1.1. Ontdekken dat ieder uniek is. RV 1.2. Zich bewust worden van hun eigen kwetsbaarheid en ermee kunnen omgaan. RV 1.3. Eigen

Nadere informatie

Thema kinderportretten

Thema kinderportretten Thema kinderportretten Les 1: Poseren zoals in portretten Lestitel: Poseren zoals in portretten Leerdomein: drama, bewegingsexpressie Lesduur: 50 minuten Leerplandoelen Leerplan muzische opvoeding, deelleerplan

Nadere informatie

www.shine-houten.nl mail@shine-houten.nl 06-26340416 SHINE THE PLACE TO BE FOR PEOPLE WITH A ARTISTIC FLAVOUR!

www.shine-houten.nl mail@shine-houten.nl 06-26340416 SHINE THE PLACE TO BE FOR PEOPLE WITH A ARTISTIC FLAVOUR! www.shine-houten.nl mail@shine-houten.nl 06-26340416 SHINE THE PLACE TO BE FOR PEOPLE WITH A ARTISTIC FLAVOUR! Shine Wij zijn SHINE, een centrum voor podiumkunsten. Graag willen wij u hierbij kennis laten

Nadere informatie

Accent op materiaal. Aan al deze doelen wordt gewerkt, toch duidt u best aan welke u in de verf wil zetten.

Accent op materiaal. Aan al deze doelen wordt gewerkt, toch duidt u best aan welke u in de verf wil zetten. onderdeel: schimmenspel Titel les/thema Schaduwbeelden Graad: 1 Accent op materiaal Aan al deze doelen wordt gewerkt, toch duidt u best aan welke u in de verf wil zetten. Leerplandoelnummer 1.4 1.6 2.4

Nadere informatie

De peuterklas van. Basisdoelstellingen en ontwikkelingsdoelen Gemeenschapsonderwijs

De peuterklas van. Basisdoelstellingen en ontwikkelingsdoelen Gemeenschapsonderwijs De peuterklas van A tot Z Basisdoelstellingen en ontwikkelingsdoelen DPKL00H_DOELLIJST-GO.indd 1 20-01-2010 09:16:59 DPKL00H_DOELLIJST-GO.indd 2 20-01-2010 09:16:59 De peuterklas van A tot Z Inleiding

Nadere informatie

Thema kinderportretten

Thema kinderportretten Thema kinderportretten Les 2: Wat gebeurde er tussen de twee foto s? Lestitel: Wat gebeurde er tussen de twee foto s? Leerdomein: drama, bewegingsexpressie Lesduur: 50 minuten Leerplandoelen Leerplan muzische

Nadere informatie

eindtermen basisonderwijs

eindtermen basisonderwijs STAM op schoolmaat eindtermen basisonderwijs inhoudstafel 1. inleiding...3 2. leergebied overschrijdende eindtermen...3 2.1. ICT...3 2.2. sociale vaardigheden...3 3. eindtermen leergebieden...4 3.1. muzische

Nadere informatie

Tuin van Heden kleuters (4-jarigen en 5-jarigen) Werken met kunst in de kerstperiode

Tuin van Heden kleuters (4-jarigen en 5-jarigen) Werken met kunst in de kerstperiode Tuin van Heden kleuters (4-jarigen en 5-jarigen) Werken met kunst in de kerstperiode Beleving Kleuters worden in hun omgeving overal geconfronteerd met de commerciële uitingen van het kerstfeest: de versierde

Nadere informatie

Inhoudsopgave curriculum drama op de basisschool. 1. Definitie. 2. Visie. 3. Doelen. 4. Werkvormen. 5. Leerlijnen. 6. Materialen. 7.

Inhoudsopgave curriculum drama op de basisschool. 1. Definitie. 2. Visie. 3. Doelen. 4. Werkvormen. 5. Leerlijnen. 6. Materialen. 7. Inhoudsopgave curriculum drama op de basisschool 1. Definitie 2. Visie 3. Doelen 4. Werkvormen 5. Leerlijnen 6. Materialen 7. Rapportage 8. Budget 9. Evaluatie en bijstelling 10. Leerlijn drama Voorwoord

Nadere informatie

www.ludiek-pedagogiek.eu Trainingsdoelen voor 21 e eeuw

www.ludiek-pedagogiek.eu Trainingsdoelen voor 21 e eeuw www.ludiek-pedagogiek.eu Trainingsdoelen voor 21 e eeuw De vijf kerncompetenties van de mens zijn te benutten door de maatschappij, maar zijn vele male rijker te ontwikkelen ten dienste van het persoonlijke

Nadere informatie

MATCH ONDERWIJS CULTUUR AMSTERDAM

MATCH ONDERWIJS CULTUUR AMSTERDAM Keizersgrach T 020-6 info@mocca-amsterdam.nl Vergelijkingen Raamleerplannen Basispakket Kunst- en Cultuureducatie Amsterdam & Leerplankader SLO Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. In het kort: raamleerplannen

Nadere informatie

Museum De Buitenplaats Kijken is een kunst

Museum De Buitenplaats Kijken is een kunst Museum De Buitenplaats Kijken is een kunst Groep 5 Thema- overzicht Thema- overzicht Kijken is een kunst Groep 5 Museum De Buitenplaats Kern van het thema Mensen laten graag iets van zichzelf aan anderen

Nadere informatie

Willibrordus: cultuur in ons hart

Willibrordus: cultuur in ons hart 1. Willibrordus: cultuur in ons hart De huidige maatschappij vraagt om creatieve burgers die nieuwe ideeën kunnen bedenken en uitwerken. Daarom mag je op de Willibrordus door spelen wijs(er) worden! Kom

Nadere informatie

Lesonderwerp: Hocus pocus circus: Een nieuw dier samenstellen a.d.h.v. verschillende materialen.

Lesonderwerp: Hocus pocus circus: Een nieuw dier samenstellen a.d.h.v. verschillende materialen. Vak: MUVO Lesonderwerp: Hocus pocus circus: Een nieuw dier samenstellen a.d.h.v. verschillende materialen. Doelen: Eindtermen: Muvo 1.2 De leerlingen kunnen door betasten en voelen (tactiel), door kijken

Nadere informatie

Cultuureducatie met Kwaliteit

Cultuureducatie met Kwaliteit ontwerp fourpack Cultuureducatie met Kwaliteit Onze ambities 1 2 3 Stappenplan Het kwadrant Drie domeinen 1 Intake 5 Scholingsactiviteiten VERBREDEN 2 Assessment 6 Meerjarenvisie In huis 3 Ambitiegesprek

Nadere informatie

Accent op materiaal. Titel les/thema Vingerpopjes Graad: 3 Aan al deze doelen wordt gewerkt, toch duidt u best aan welke u in de verf wil zetten.

Accent op materiaal. Titel les/thema Vingerpopjes Graad: 3 Aan al deze doelen wordt gewerkt, toch duidt u best aan welke u in de verf wil zetten. Accent op materiaal onderdeel: poppenspel Titel les/thema Vingerpopjes Graad: 3 Aan al deze doelen wordt gewerkt, toch duidt u best aan welke u in de verf wil zetten. Leerplandoelnummer Leerplandoel uitgeschreven

Nadere informatie

Interactieve rondleiding 3 de graad LO Waar water waakt

Interactieve rondleiding 3 de graad LO Waar water waakt Interactieve rondleiding 3 de graad LO Waar water waakt Waar water waakt... Daar is de haven! Tijdens deze rondleiding schepen de leerlingen in voor een bootreis langs de geschiedenis van de haven van

Nadere informatie

Je culturele vermogens, hoe werk je eraan?

Je culturele vermogens, hoe werk je eraan? Je culturele vermogens, hoe werk je eraan? kunst & maatschappij context biedt (bronnen voor) context aan legt verbanden culturele instelling of externe vakdocent leerkracht of docent tussen leerstof analyseren

Nadere informatie

Tuin van Heden kleuters (4- en 5-jarigen) Werken met kunst in de paasperiode

Tuin van Heden kleuters (4- en 5-jarigen) Werken met kunst in de paasperiode Tuin van Heden kleuters (4- en 5-jarigen) Werken met kunst in de paasperiode Beleving Kleuters worden in hun omgeving overal geconfronteerd met de uiterlijke verschijnselen van Pasen: paasversieringen,

Nadere informatie

Onderwerp. VVKBaO. Het verloop van een sessie Scratch Junior.

Onderwerp. VVKBaO. Het verloop van een sessie Scratch Junior. Onderwerp Het verloop van een sessie Scratch Junior. ICT 1 Hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren. ICT 2 Gebruiken ICT op een veilige,

Nadere informatie

Piratenmaal. (2de graad) (75 )

Piratenmaal. (2de graad) (75 ) (2de graad) (75 ) Doelen FOCUS: zich inleven in een bepaald personage, lettend op diens typische bewegingen, taalgebruik en karaktereigenschappen. VVKBaO 3. Kinderen zijn verwonderd over de uitdrukkingsmogelijkheden

Nadere informatie

Drama: verdeling vakinhoud leerlijn groep 1-8

Drama: verdeling vakinhoud leerlijn groep 1-8 Drama: verdeling vakinhoud leerlijn groep 1-8 Toelichting schema Groen gemarkeerd = aanbevolen door vakdocent (minimaal) Geel gemarkeerd = stapje verder Rol opbouw Houding: Fysiek en Mimiek Stem Hoofdemoties

Nadere informatie

Beeldend werken: De lijn van het zijn.

Beeldend werken: De lijn van het zijn. Beeldend werken: De lijn van het zijn. Open atelier, een ontmoeting op ervaringsniveau. In het werken met vellen papier of delen er van, met nabijheid of afstand, met figuur en achtergrond, met punten

Nadere informatie

Dagactiviteit: AFRIKA VERTELT : ÇA BOUGE EN DAT BEWEEGT VZW Doedeskaden

Dagactiviteit: AFRIKA VERTELT : ÇA BOUGE EN DAT BEWEEGT VZW Doedeskaden 1 Dagactiviteit: AFRIKA VERTELT : ÇA BOUGE EN DAT BEWEEGT VZW Doedeskaden Hoofddisciplines: dans en muziek Andere disciplines die aan bod komen: drama en eventueel media (filmopname) Aanbod geschikt voor:

Nadere informatie

Cultuureducatie met Kwaliteit Nijmegen - Vaardigheidslijn Muziek -

Cultuureducatie met Kwaliteit Nijmegen - Vaardigheidslijn Muziek - Cultuureducatie met Kwaliteit Nijmegen - Vaardigheidslijn Muziek - De vaardigheidslijn muziek geeft een geordend overzicht van een doorlopende leerlijn voor groep 1 t/m 8. Muziek maakt onderdeel uit van

Nadere informatie

Bedrijf en effecten - 3 Talenten en beroepen

Bedrijf en effecten - 3 Talenten en beroepen Klas in bedrijf www.klasinbedrijf.be Werkbladen Techniek in de klas Reëel bedrijfsbezoek Bedrijf en effecten - 3 Talenten en beroepen Peter Hantson 2013 2015 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd.

Nadere informatie

Hieronder volgt een beknopte uitleg van de begrippen die u in het rapport zult tegenkomen.

Hieronder volgt een beknopte uitleg van de begrippen die u in het rapport zult tegenkomen. Onderbouwrapport In het onderbouwrapport waarderen wij alle genoemde aspecten ten opzichte van de leeftijd. Een waardering wordt uitgedrukt in een cijfer. U kunt via de beknopte omschrijvingen in het rapport

Nadere informatie

LEERPLANDOELEN WONEN EN LEVEN IN INDIA

LEERPLANDOELEN WONEN EN LEVEN IN INDIA LEERPLANDOELEN WONEN EN LEVEN IN INDIA Beste leerkracht, In dit document kunt u alle leerplandoelen voor alle vakken terugvinden die gelinkt zijn aan de hoofdstukken en activiteiten van de lesmap Wonen

Nadere informatie

EINDTERMENTABEL OVERZICHT. Flos en Bros werkboekjes. x x. x x x x x. x x x. Werkboekje blz e Leerjaar 6 e Leerjaar

EINDTERMENTABEL OVERZICHT. Flos en Bros werkboekjes. x x. x x x x x. x x x. Werkboekje blz e Leerjaar 6 e Leerjaar 5 e Leerjaar 6 e Leerjaar EINDTERMENTABEL OVERZICHT Flos en Bros werkboekjes Tandenmuzeum De mondgazt Dagboek v/e tandenborstel Gezonde start in de mond - Suiker Verzin een supersmoes Tanden de wereld

Nadere informatie

Interactieve rondleiding 2 de graad LO Megamachtig

Interactieve rondleiding 2 de graad LO Megamachtig Interactieve rondleiding 2 de graad LO Megamachtig Macht heeft voor iedereen een andere betekenis. Zou jij graag veel macht hebben? Wat zou je doen met je macht? Is macht iets van deze tijd of van vroeger?

Nadere informatie

Doorlopende leerlijn in de kunst en cultuurvakken (PO - vmbo) 2010

Doorlopende leerlijn in de kunst en cultuurvakken (PO - vmbo) 2010 Doorlopende leerlijn in de kunst en cultuurvakken (PO - vmbo) 2010 De samengevatte vakinhoudelijke kerndoelen en eindtermen per kernvaardigheid Kernvaardigheden Produceren en presenteren Kernconcepten:

Nadere informatie

Toelating en selectie Selectiecriteria Elke afstudeerrichting hanteert bij de selectie de volgende concrete criteria:

Toelating en selectie Selectiecriteria Elke afstudeerrichting hanteert bij de selectie de volgende concrete criteria: Toelating en selectie Selectiecriteria Elke afstudeerrichting hanteert bij de selectie de volgende concrete criteria: Regie Documentaire Weet in een door de student zelf gemaakte film al basaal te boeien

Nadere informatie

Klas in bedrijf. Werkbladen. Bedrijf en logistiek proces - 3. Talenten en beroepen: logistiek. Peter Hantson

Klas in bedrijf. Werkbladen. Bedrijf en logistiek proces - 3. Talenten en beroepen: logistiek. Peter Hantson Klas in bedrijf www.klasinbedrijf.be Werkbladen Techniek in de klas Reëel bedrijfsbezoek Bedrijf en logistiek proces - 3 Talenten en beroepen: logistiek Peter Hantson 2013 2015 Dit materiaal is auteursrechtelijk

Nadere informatie

DE CLOWN EN DE KUNST VAN HET BEWEGEN

DE CLOWN EN DE KUNST VAN HET BEWEGEN DE CLOWN EN DE KUNST VAN HET BEWEGEN STAGE VAN 3 WEKEN PARIJS 1 Algemene presentatie De clown is een personnage ontstaan vanuit zijn eigen persoonlijkheid, die zijn menselijkheid ervaart en deelt in empathie

Nadere informatie

Onderwerp. VVKBaO. De kinderen wegwijs maken in Scratch Junior en ze laten experimenteren.

Onderwerp. VVKBaO. De kinderen wegwijs maken in Scratch Junior en ze laten experimenteren. Onderwerp De kinderen wegwijs maken in Scratch Junior en ze laten experimenteren. ICT 1 Hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.

Nadere informatie

Schematische voorstelling: Ontwikkelingsplan

Schematische voorstelling: Ontwikkelingsplan Schematische voorstelling: Ontwikkelingsplan 1. (17) Wegwijzers voor goed kleuteronderwijs In het eerste deel worden de wegwijzers naar goed kleuteronderwijs beschreven. Het zijn de sleutelbegrippen uit

Nadere informatie

Bijlage: Voorbeeldschema van mijlpalen in de verschillende ontwikkelingsgebieden

Bijlage: Voorbeeldschema van mijlpalen in de verschillende ontwikkelingsgebieden Bijlage: Voorbeeldschema van mijlpalen in de verschillende sgebieden Ontwikkeling 4-6 jaar 7-9 jaar 10-12 jaar Taal Opbouwen basiswoordenschat. Woordenschat en zinsbouw neemt sterk toe. Redelijk tot goed

Nadere informatie

DOORLOPENDE LEERLIJNEN DANS

DOORLOPENDE LEERLIJNEN DANS DOORLOPENDE LEERLIJNEN DANS DE LANGE LEERLIJNEN ZIJN GEBASEERD OP 7 COMPETENTIES WAARNEMEN (Wij maken onderscheid tussen waarnemen in receptieve zin en waarnemen in actieve zin)* Waarnemen op een receptieve

Nadere informatie

Zoveel heb ik jou lief

Zoveel heb ik jou lief Langreuter, Jutta Stefanie Dahle ISBN-13: 9789059241046 NUR 273 D/2014/6186/19 Suggesties: Emy Geyskens Korte inhoud 1 Jij en ik! Victor Haas heeft een fikse ruzie met mama Haas: Hij moet mee opruimen,

Nadere informatie

In je element met wie je bent!

In je element met wie je bent! In je element met wie je bent! SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Conferentie 'Bijzonder Begaafd' 28 september 2016 - Nieuwegein Desirée Houkema Doelen workshop Bewuste aandacht voor persoonlijke

Nadere informatie

Een praktische handreiking voor leraren

Een praktische handreiking voor leraren Een praktische handreiking voor leraren Praktische hulpmiddelen Deze brochure bevat een aantal praktische checklists om u als leerkracht op weg te helpen de lessen kunst zinnige oriëntatie volgens het

Nadere informatie

Timing: 50 min. Graad: 2-3. Leerplandoelen: VVKBaO

Timing: 50 min. Graad: 2-3. Leerplandoelen: VVKBaO Graad: 2-3 Timing: 50 min. Leerplandoelen: VVKBaO WO TE 6.8 Kinderen zien in dat in hun omgeving verschillende informatieverwerkende toestellen voorkomen, waarvan ze er zelf enkele kunnen instellen en/of

Nadere informatie

JK OK L1 L2 L3 L4 L5 L6

JK OK L1 L2 L3 L4 L5 L6 Atelier: Een reclamefilmpje maken JK OK L1 L2 L3 L4 L5 L6 Eindtermen: Wereldoriëntatie 1.16 De leerlingen kunnen met enkele voorbeelden aantonen dat energie nodig is voor het functioneren van levende en

Nadere informatie

De manus branding stichting

De manus branding stichting De manus branding stichting ontwikkelt programma s, die door lessen relationele en musische vorming sociale vaardigheden aanleren, waardoor jongeren beter in staat zijn op een, zowel voor hen zelf als

Nadere informatie

Doorlopende leerlijn in de kunst en cultuurvakken (PO - havo/vwo) 2010

Doorlopende leerlijn in de kunst en cultuurvakken (PO - havo/vwo) 2010 Doorlopende leerlijn in de kunst en cultuurvakken (PO - havo/vwo) 2010 De samengevatte vakinhoudelijke kerndoelen en eindtermen per kernvaardigheid Kernvaardigheden PO, Onderbouw, Produceren en presenteren

Nadere informatie

Thema kinderportretten

Thema kinderportretten Thema kinderportretten Les 3: In dialoog met een kinderportret Lestitel: In dialoog met een kinderportret Leerdomein: spreken, drama, wereldoriëntatie Lesduur: 50 minuten Leerplandoelen Leerplan wereldoriëntatie

Nadere informatie

18-9-2014. Pedagogische opleiding theorie. Doelstellingen. Doelstellingen. Hoofdstuk 1 Communicatie en feedback. De kennis over de begrippen:

18-9-2014. Pedagogische opleiding theorie. Doelstellingen. Doelstellingen. Hoofdstuk 1 Communicatie en feedback. De kennis over de begrippen: Pedagogische opleiding theorie Hoofdstuk 1 Communicatie en feedback Doelstellingen De kennis over de begrippen:, feedback, opleiden en leren kunnen uitdrukken en verfijnen Doelstellingen De voornaamste

Nadere informatie

Willibrordus: cultuur in ons hart

Willibrordus: cultuur in ons hart 1. Willibrordus: cultuur in ons hart De huidige maatschappij vraagt om creatieve burgers die nieuwe ideeën kunnen bedenken en uitwerken. Daarom mag je op de Willibrordus door spelen wijs(er) worden! Kom

Nadere informatie

Symboolverklaring van het schooleigen opvoedingsproject

Symboolverklaring van het schooleigen opvoedingsproject Symboolverklaring van het schooleigen opvoedingsproject Sinds het ontstaan van onze eigen schoolkrant in het schooljaar 1997-1998 legden wij onze pedagogische aanpak vast in een symbolische tekening. Deze

Nadere informatie

AABOD VORMING

AABOD VORMING NIEUWE SESSIES muzische vorming frans zorg ict AABOD VORMING 2009-2010 NIEUW AANBOD BASISSCHOOL!! CREATIEVE MUZISCHE VORMING!!! WIJ SPREKEN FRANS!!!! WERKEN MET FRANSE VERTELBOEKEN!! CREATIVITEIT IN FORMEEL!

Nadere informatie

Auditief geheugen Begrippen Cijfers Dans en beweging

Auditief geheugen Begrippen Cijfers Dans en beweging Auditief geheugen Lessen met als doel het oefenen van het auditief geheugen zijn bedoeld om leerlingen te helpen, informatie die ze horen goed op te slaan. Het geven van enkelvoudige (pak de bal) en meervoudige

Nadere informatie

Muzische vorming Beeld Muziek Beweging Drama Media Fiche 1. Muzische vorming Beeld Muziek Beweging Drama Media Fiche 2. Onderwerp.

Muzische vorming Beeld Muziek Beweging Drama Media Fiche 1. Muzische vorming Beeld Muziek Beweging Drama Media Fiche 2. Onderwerp. Muzische vorming Beeld Muziek Beweging Drama Media Fiche 1 Mijn eerste dag Doelen 1 De kinderen kunnen hun prille ervaringen in het eerste leerjaar verwoorden. 2 De kinderen kunnen enkele ontspanningsoefeningen

Nadere informatie