1 Organisatorische gegevens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Organisatorische gegevens"

Transcriptie

1 Titel Opleidingsvariant Cultuur en Taal Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAKOP-CULT&TL Cursusnaam Cultuur en Taal 1.3 Cursusnaam in Engels Culture and Language 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd GVJ Callenfels (tel ) 1.9 Contactpersoon 1.10 Voertaal Nederlands Nee 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen niet verplicht 1 maal per week bij aanvangsblok 2: blok Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar de toets aangeboden? dossier Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 2: 1. blok CONTINUE 2. blok CONTINUE

2 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Het werkveld van docenten in het voortgezet onderwijs en in het mbo is erg divers. Leerlingen hebben sterk uiteenlopende sociaal-culturele en economische achtergronden. De diversiteit in de samenleving stelt iedere dag weer nieuwe vragen aan het onderwijs en vooral aan de docent. Scholen hebben de taak de leerlingen bewust bekwaam op te leiden zodat zij straks deel kunnen nemen aan die bestaande pluriforme samenleving. De zoektocht naar een juiste aanpak is groot en professionaliteit op het terrein van diversiteit is binnen het onderwijs nog niet vanzelfsprekend. Tijdens deze cursus maakt de student kennis met verschillende aspecten binnen het domein diversiteit. De belangrijkste uitdagingen die onze pluriforme maatschappij met zich meebrengt voor het onderwijsveld komen aan de orde en de student wordt uitgedaagd om na te denken over de eigen attitude ten aanzien van diversiteit en wat adequaat pedagogisch-didactisch handelen in deze kan bijdragen aan het opleiden van leerlingen. Tevens maakt de student kennis met taalgericht vakonderwijs. 2.2 Cursus inhoud Leerstof, werkvormen en activiteiten De student volgt interactieve en activerende werkcolleges waarin de bovenstaande doelen behaald worden met het bestuderen van literatuur, bekijken van instructiefilmpjes, instructie van de docent, het maken van dossieropdrachten en diverse werkvormen waarbij zowel individueel als in groepen gewerkt wordt. Met name het denken en leren vanuit casuïstiek en praktijkvoorbeelden staat in deze module centraal. De volgende thema s komen aan bod: Burgerschap Cultuur Gender Seksuele diversiteit Migratiegeschiedenis Interculturele communicatie * Taalbeleid * Functiebeperking: doven en slechthorenden Doelstellingen/competenties De student kan beroepssituaties waarin diversiteit in brede zin een rol speelt, analyseren, uitleggen en beargumenteren met behulp van de concepten: cultuur, etnische diversiteit, talige diversiteit, gender, seksuele diversiteit, studeren met een functiebeperking. De student kan zijn eigen aannames, (voor)oordelen, waarden en normen onderkennen ten aanzien van (gedrag) van leerlingen en hun ouders met uiteenlopende achtergronden. De student heeft kennis van het begrip gender en de maatschappelijke consequenties daarvan. De student ontwikkelt vaardigheden en een visie hierop voor zijn eigen onderwijs. De student heeft kennis van seksualiteit als sociaal proces met aandacht voor aspecten als homoseksualiteit, biseksualiteit, transgender. Hij ontwikkelt vaardigheden en een visie hierop voor het eigen onderwijs. De student laat in de interactie met dove of slechthorende leerlingen een positieve houding zien t.o.v. de benodigde communicatievorm(en), en toont aan rekening te houden met de visualiteit van deze leerlingen. Toetsen en beoordelingscriteria: Dossier met daarin: - De uitgewerkte opdrachten uit de studiehandleiding - Een lessenserie over één van de thema s van de cursus Legitimering: SBL- Competentie 1,2,6,7 Generieke Kennisbasis: 3.1 (communicatiemodellen), 9.1 (onderwijskansen), 9.2 (burgerschapsvorming), 9.3 (omgaan met diversiteit), 9.4 (culturen en levensbeschouwingen)

3 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Boek (verplicht): Schermer, K. (2008), Interculturele samenwerking en communicatie. Groningen/ Houten, Wolters Noordhoff Diversen (aanbevolen): Naast de verplichte literatuur lezen de studenten aanvullende literatuur (artikelen, hoofdstukken uit boeken, websites, enz.). 2.5 Workload De totale studielast van deze cursus is gelijk aan 140 uren. Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

4 Titel Opleidingsvariant Didactiek en het leren Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAKOP-DIDDOC Cursusnaam Didactiek en het leren 1.3 Cursusnaam in Engels Teaching skills 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon DK Blok (tel ) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen niet verplicht 1 maal per week Practicum verplicht 1 maal per week bij aanvangsblok 1: blok 1 bij aanvangsblok 1: blok Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Verslag met lessenserie Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 1: 1. blok 1 2. blok 2

5 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel In deze cursus komt de basis van het lesgeven en begeleiden van onderwijsactiviteiten aan de orde. We kijken naar de relatie tussen leraar en leerlingen in verschillende rollen. Ook is er aandacht voor het Nederlandse onderwijssysteem en voor (nieuwe) didactische principes. Daarnaast krijgt de student door verdieping in literatuur over leertheorieën inzicht in verschillende aspecten die direct gerelateerd zijn aan het leren. Deze aspecten zijn van belang voor het maken van didactische keuzes en het stimuleren van het leren van leerlingen door de docent. Tenslotte wordt er geoefend in het ontwerpen van een lesplan en het geven van een les. 2.2 Cursus inhoud Leerstof, werkvormen en activiteiten: De cursus bestaat uit twee delen: deel 1 is basis met algemene didactiek en een verdieping in leertheorieën, deel 2 is een verdieping gericht op didactische vaardigheden. De didactische basis wordt gelegd door werkcolleges van de docent, daarnaast geven de studenten interactieve minilessen aan elkaar. Tijdens en na uitvoering van de minilessen vindt training plaats op eigen leerdoelen en belangrijke aandachtspunten in het lesgeven. De minilessen worden ondersteund met literatuurstudie en interactieve colleges over algemeen didactische- en onderwijskundige thema s. In de verdieping is er aandacht voor leertheorieën, algemeen didactische concepten, toetstheorie en het ontwikkelen van een eigen onderwijsvisie. Daarbij is er aandacht voor de verschillen en overeenkomsten tussen onderwijs in het (V)MBO en onderbouw HAVO/VWO. Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen, zoals (werk)college, practica en training. Doelstellingen: De student: 1. Kan methodisch een les voorbereiden, uitvoeren en evalueren met aandacht voor leerstijlen, beginsituatie, leerdoelen en keuze voor werkvormen. Operationalisatie van doelstelling 1: Typen leerdoelen onderscheiden en leerdoelen formuleren De volgende werkvormen onderscheiden: directe instructie; onderwijsleergesprek; onder begeleiding zelfstandig laten werken, samenwerkingsvormen. Lesgeven en gebruik maken van een passende opbouw, taal die past bij de inhoud en de doelgroep, visuele ondersteuning en passende lichaamstaal. Uitleggen hoe competentie 1, 2 en 3 ingezet kan worden in het kader van klassenmanagement. Kan bij de les gebruik maken van ICT-middelen. De student: 2. Kan vanuit de leertheorieën over het leren van leerlingen didactische keuzes verantwoorden in de lesvoorbereiding Operationalisatie van doelstelling 2: Kan de behavioristische, cognitivistische en constructivistische visie op leren herkennen; Kan op basis van leerdoelen, leerling-kenmerken en beginsituatie een verantwoorde keuze voor de didactische werkvorm(en) maken; Kent de principes en leertheoretische achtergronden van bijvoorbeeld directe instructie en zelfstandig leren Kent de rol en het belang van toetsing in het voortgezet onderwijs en MBO. Toetsen en beoordelingscriteria: Verslag: een dossier met daarin een lessenserie en terugblik op de miniles met ontvangen feedback en leerwinst en een verantwoording vanuit de verplichte literatuur uit Geerts W. en Van Kralingen R. (2011). De specifieke opdracht en beoordelingscriteria zijn terug te vinden in de cursushandleiding. Legitimering: SBL- competenties: 1, 3, 4 en 7 Dublin descriptoren: Kennis en Inzicht + Toepassen van kennis en inzicht Generieke kennisbasis: domeinen 1 (leren in diverse contexten) en domein 2 (didactiek en leren) 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Diversen (verplicht): Cursushandleiding Didactiek en het leren

6 Boek (verplicht): Geerts, W. & Van Kralingen R. (2016), Handboek voor leraren, Coutinho, Bussum. (ISBN ) Boek (aanbevolen): Marzano, R. & Miedema, W. (2011). Leren in 5 dimensies. Assen: van Gorcum. Boek (aanbevolen): Van der Heide, W. & Bijkerk, L (2006). Het gaat steeds beter! Activerende werkvormen in de praktijk. Bohn Stafleu van Lochum. Boek (verplicht): Slooter, M. (2010). De vijf rollen van de leraar. CPS Uitgeverij. 2.5 Workload De totale studielast van deze cursus is gelijk aan 140 uren. Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

7 Titel Opleidingsvariant De mentor/loopbaanbegeleider Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAKOP-MENTOR Cursusnaam De mentor/loopbaanbegeleider 1.3 Cursusnaam in Engels The mentor 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon DK Blok (tel ) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen niet verplicht 1 maal per week bij aanvangsblok 2: blok Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Verslag groepswerk Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 2: 1. blok CONTINUE 2. blok CONTINUE Verslag individueel Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 2: 1. blok CONTINUE 2. blok CONTINUE

8 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Korte omschrijving: Door literatuurstudie, werkcolleges, bestuderen van methodes, het maken van een lessenserie, het voeren van verschillende soorten gesprekken en het onderzoeken van de begeleiding op de werkplek, krijgt de student een goed beeld van taken, bevoegdheden, kennis en vaardigheden van de mentor / studieloopbaanbegeleider en mogelijke organisatievormen van het mentoraat / studieloopbaanbegeleiding in de praktijk. 2.2 Cursus inhoud Leerstof, werkvormen en activiteiten: In deze cursus wordt gewerkt aan de volgende thema s die van belang zijn bij het werken als mentor/ studieloopbaanbegeleider in het V.O. en M.B.O: Mogelijke organisatiestructuren van zorg (1e-, 2e-, 3e-, lijnszorg) en schoolculturen. Taken, kennis, vaardigheden, bevoegdheden en professionele houding van de mentor/studieloopbaanbegeleider. Het begeleiden van groepen en individuele leerlingen/studenten bij het leren kiezen, leren leren, en leren leven. Groepsdynamica Kennismaken met lesmethodes en materialen en het ontwikkelen van lesmaterialen voor mentorlessen en studieloopbaanlessen. Mogelijke problematiek bij leerlingen (persoonlijke problemen, leer en ontwikkelingsstoonissen). Leren signaleren. Gesprekstypen, - technieken en - interventies. Geheimhoudingsproblematiek. Contacten met (allochtone) ouders: 10 minuten gesprekken. Praktijkonderzoek doen aan de hand van bovenstaande thema s. Studenten werken aan verschillende vaardigheden: gespreksvaardigheden, ontwerpvaardigheden, onderzoeksvaardigheden, feedback leren geven en ontvangen, reflectie. Doelstellingen: De student kan na afloop van de cursus: taken, bevoegdheden, kennis, vaardigheden en de professionele houding van een mentor in het voortgezet onderwijs of (studie)loopbaanbegeleider in het middelbaar beroepsonderwijs benoemen, beschrijven en erop reflecteren. beschrijven hoe de 3 vakoverstijgende gebieden van het mentoraat (leren leren, leren kiezen, leren leven) praktisch ingevuld kunnen worden, met verwijzing naar literatuur en lesmethodes. verschillende gespreksmodellen en gesprekstypen benoemen en diverse gespreksvaardigheden toepassen. D.w.z. open en gesloten vragen stellen, interventies plegen en een gesprek openen en afsluiten op basis van de theorie over gesprektechnieken en gespreksinterventies. beschrijven welke acties een mentor/studieloopbaanbegeleider of leraar kan ondernemen om het groepsklimaat (leef- en leerklimaat) in de klas of in een groep te bevorderen. de verschillende rollen van ouders en school in de opvoeding beschrijven. beschrijven hoe de organisatie en de cultuur m.b.t. het mentoraat en de leerlingbegeleiding op de leerwerkplek is georganiseerd (1e-, 2e- en 3e lijnszorg) en welke functionarissen daarbij betrokken zijn. reflecteren op bovenstaande punten en dit verbinden aan de eigen competentieontwikkeling. Toetsen en beoordelingscriteria Er zijn 2 deeltoetsen: dossier deel A 50% (groepswerk) en dossier deel B 50% (individueel) Dossier A Profiel van de mentor / studieloopbaanbegeleider Het dossier bevat o.a.: - Taken, bevoegdheden en houding van de mentor / loopbaanbegeleider - Thema s: leren kiezen, leren leren en leren leven o.b.v. literatuur en lesmethodes - Oriëntatie op de werkplek m.bt. organisatie van het mentoraat/ studieloopbaanbegeleiding; Dossier B Ik als mentor / studieloopbaanbegeleider Het dossier bevat o.a.: - Verdieping in een specifieke klas en een individuele leerling/ student op de eigen werkplek aan de hand van de literatuur - Concrete uitwerking van 1 van de 3 thema s met voorbeeld lesmateriaal - Twee gespreksanalyses van een begeleidingsgesprek met een leerling/ student en ouder(s)/ verzorger(s) - Reflectie op de eigen ontwikkeling en koppeling aan de SBL-competenties in deze cursus Weging: Dossier deel A en deel B vormen tezamen het eindcijfer, weging is 50% per deel. Voor de specifieke beoordelingscriteria zie de cursushandleiding.

9 1e Toetsmoment in de tentamenweek aan het einde van de onderwijsperiode(s) van de cursus. 2e Toetsmoment (herkansing) in de tentamenweek van de periode volgend op de periode waarin het 1e toetsmoment was. Legitimering: Ontwikkeling op SBL competenties 1,2,3, 4 en 7. Dublin Descriptoren: Kennis en Inzicht + Toepassen Kennis&Inzicht Kennisbasis: Generiek: 2.5.2, 3.1.2, 3.2.2, 3.3.2, 4.1.2, 5.1.2, 6.2.2, 6.3.2, Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (aanbevolen): Konig, Andre (laatste druk): In gesprek met de leerling, EPN, Houten. Boek (verplicht): Wal, van de, J. e.a.: Identiteitsontwikkeling en leerlingbegeleiding (2011), Coutinho, Bussum, hfst 5. Boek (verplicht): Geerts, W. & van Kralingen, R. (2016): Handboek voor leraren. Coutinho, Bussum. (ISBN ) Boek (aanbevolen): Bakker- de Jong, M. en Mijland, I. (2005): Handboek voor elke mentor, Quirijn, Esch Boek (aanbevolen): Groothuis, M. en Verkuyl, H. (2008): Mentor in het voortgezet onderwijs, Nelissen, Soest Reader (verplicht): Cursushandleiding, aangereikt vanuit de opleiding. 2.5 Workload De totale studielast van deze cursus is gelijk aan 140 uren. Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

10 Titel Opleidingsvariant De pedagoog en de leerling Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAKOP-PEDAG Cursusnaam De pedagoog en de leerling 1.3 Cursusnaam in Engels The educator and his students 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon S Zorlu (tel ) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen niet verplicht 1 maal per week bij aanvangsblok 1: blok Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar de toets aangeboden? Opdracht Numeriek 1 decimalen 5, Tentamen Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 1: 1. blok 1 2. blok 2 bij aanvangsblok 1: 1. blok 1 2. blok 2

11 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Korte omschrijving: In deze cursus komen de volgende thema s aan bod: Randvoorwaarden voor succesvol leren Effectief leer- en leefklimaat in de klas Pedagogisch handelen Samenwerkend- en ontdekkend leren Identiteitsontwikkeling: seksueel, cognitief, moreel en persoonlijk 2.2 Cursus inhoud Leerstof, werkvormen en activiteiten: Enerzijds staan in deze cursus inzichten rond pedagogisch handelen en verschillende opvattingen over onderwijzen centraal. Anderzijds krijgt de student een goed beeld van de persoonlijkheidsontwikkeling van adolescenten en van aspecten die tijdens de adolescentie een rol spelen. De leraar is verantwoordelijk voor een leer- en leefklimaat in de klas waarbij alle leerlingen zo goed mogelijk kunnen functioneren en zelfs het beste uit henzelf kunnen halen. Pedagogisch handelen is hierbij van essentieel belang. De student denkt na over, leert welke eisen er gesteld worden aan en ontwikkelt een visie op pedagogisch handelen in de klas. Daarnaast krijgt de student door te participeren in deze cursusgroep inzicht in de ontwikkeling van zijn of haar eigen gevoel van veiligheid. Dit is tevens input voor bovengenoemde visie. Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen, zoals werkcollege, activerende opdrachten, onderwijsleergesprek en kringgesprek. Doelstellingen: De student: Kent de principes van en ontdekkend leren Kan de ingrediënten van een effectief leer- en leefklimaat in de klas beschrijven en herkennen. Kan de eigen visie ten aanzien van veiligheid en pedagogisch handelen omschrijven Heeft kennis van de ontwikkelingsfases van adolescenten zoals beschreven door Piaget, Kohlberg en Erikson Kan theorieën over de psychologische -, cognitieve -, morele -, culturele - en seksuele kant van de identiteitsontwikkeling en van de leefwereld van jongeren van 12 tot ongeveer 22 toepassen op de eigen en andermans ontwikkeling. Toetsen en beoordelingscriteria: De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk open boek tentamen en een eindopdracht over een effectief leer- en leefklimaat. De exacte tentamenstof, criteria en de weging zijn terug te vinden in de studiehandleiding van de cursus. Legitimering: SBL competenties: 1, 2, 3 en 7 Generieke kennisbasis: 2.3 (vormgeving van leerprocessen), 2.5 (begeleiden van leerprocessen), 3.1 (communicatiemodellen), 3.2 (gespreksvoering), 3.3 (groepsdynamica), 4.1 (identiteitsontwikkeling van de adolescent), 4.2 (morele ontwikkeling van de adolescent), 4.3 (adolescent en seksualiteit), 8.1 (pedagogische driehoek), 8.4 (pedagogiek van het beroepsonderwijs) Dublin descriptoren: I Kennis en Inzicht + II Toepassen van kennis en inzicht 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: EUR 160 (schatting kosten verplichte literatuur) Materiaal: Boek (aanbevolen): Dacier, D. e.a. (2011) Gedist? Antwoord op grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs CPS Boek (verplicht): Ebbens S. & Ettekoven, S. (2013). Samenwerkend leren Groningen: Noordhoff Uitgevers. Boek (verplicht): Geerts, W. & van Kralingen, R. (2011). Handboek voor leraren. Bussum: Uitgeverij

12 Coutinho. Boek (verplicht): Wal, van der, Jos. e.a. Identiteitsontwikkeling en leerlingbegeleiding, Coutinho, Bussum, 2011 Boek (verplicht): Teitler, P. (2009) Lessen in orde, handboek voor de onderwijspraktijk. Bussum: Uitgeverij Coutinho 2.5 Workload De totale studielast van deze cursus is gelijk aan 140 uren. Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

13 Titel Opleidingsvariant Praktijkopdracht vakoverstijgend Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAKOP-POVO Cursusnaam Praktijkopdracht vakoverstijgend 1.3 Cursusnaam in Engels professional product interdisciplinairy 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon SM Snijders (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands Nee 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie de werkvorm aangeboden? Anders niet verplicht 1 maal per week bij aanvangsblok CONTINUE: blok CONTINUE 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar de toets aangeboden? toets Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok CONTINUE: 1. blok CONTINUE 2. blok CONTINUE

14 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel tekst vakoverstijgend - systematisch onderzoeksmatig leren werken; - omgaan met een opdrachtgever; 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

15 Titel Opleidingsvariant Praktijkopdracht vakspecifiek Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAKOP-POVS Cursusnaam Praktijkopdracht vakspecifiek 1.3 Cursusnaam in Engels proefssional project subject bound 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon SM Snijders (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands Nee 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie de werkvorm aangeboden? Anders niet verplicht 1 maal per week bij aanvangsblok CONTINUE: blok CONTINUE 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar de toets aangeboden? toets Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok CONTINUE: 1. blok CONTINUE 2. blok CONTINUE

16 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Studenten werken aan een vakinhoudelijke opdracht die nuttig is voor ontwikkelingen binnen de school. Bij het handelen als (aankomend) professional staat het volgende centraal: - systematisch onderzoeksmatig leren werken; - samenwerken met collega s; - omgaan met een opdrachtgever; - werken met deadlines; - zelfstandige kennisverwerving door verdieping in het vak en de achtergronden van de opdracht; - creatief denken. 2.2 Cursus inhoud Leerstof, werkvormen en activiteiten: De student maakt een vakinhoudelijk product voor de schoolpraktijk, passend bij de ontwikkelingen in een school en in opdracht van een school. De student verwerft daartoe, in samenspraak met een school, een opdracht. Het accent ligt op het doen van praktijkonderzoek en het toepassen van de vakdidactische kennis door middel van bijvoorbeeld het ontwikkelen van les- en toetsmateriaal. De student start met een oriëntatie op en uitwerking van de opdracht. Dit wordt vastgelegd in het startcontract en het startdocument. Deze documenten moeten worden goedgekeurd door de SWB (of een vakdocent van IA) en de opdrachtgever vanuit de school alvorens tot de ontwikkeling van het product kan worden overgegaan. Het product wordt uiteindelijk ter beoordeling aangeboden aan de opdrachtgever. Daarnaast verzamelt de student feedback en zorgt voor een passende overdacht van het product aan de betrokken partijen op de school. In een procesverslag verantwoordt de student de gevolgde werkwijze en gemaakte keuzes. Doelstellingen: De student is in staat om relevante aspecten van de SBL-competenties, de kennisbasis van het vakgebied en de generieke kennisbasis (comptentie 6) toe te passen bij de ontwikkeling van een vakinhoudelijke praktijkopdracht. Toetsen en beoordelingscriteria: De opdrachtgever formuleert de eisen waaraan het product moet voldoen. De begeleider van Instituut Archimedes beoordeelt of de gestelde eisen passend zijn en formuleert, zo nodig aanvullende eisen. Dit wordt vastgelegd in het startdocument. Het product is vakinhoudelijk van aard, bevat een vakdidactisch element en wordt onderbouwd vanuit vakliteratuur.. De student verzamelt het startcontract, het startdocument, het product, de feedback, de beoordeling van de opdrachtgever en het procesverslag in één dossier. Dit dossier wordt beoordeeld door de SWB. Indien de SWB niet van het vak is, wordt er beoordeeld door een vakdocent van IA. De exacte beoordelingseisen zijn te vinden in de beoordelingsrubric. Legitimering: SBL: 3,4,5,6 en 7 Dublin Descriptoren:Oordeelsvorming + Communicatie Generieke Kennisbasis:Domein 6 (praktijkonderzoek, ontwikkeling en innovatie). 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: EUR 35 Materiaal: Boek (verplicht): Van der Donk, C. en Van Lanen, B. Praktijkonderzoek in de school (2012). Bussum Couthino (ISBN ) Boek (aanbevolen): Zitter, C. (2013) Samen werkt het! De theorie en praktijk van professioneel samenwerken in het onderwijs. Amersfoort: CPS (ISBN ) 2.5 Workload De totale studielast van deze cursus is gelijk aan 140 uren. Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur.

17 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

18 Titel Opleidingsvariant Studie en Werk 1 KOP Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAKOP-S&W Cursusnaam Studie en Werk 1 KOP 1.3 Cursusnaam in Engels Study and Work Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon JC Kortas (tel ) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen niet verplicht 1 maal per week bij aanvangsblok 1: blok Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar de toets aangeboden? dossier Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 1: 1. blok CONTINUE 2. blok CONTINUE

19 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Tijdens deze onderwijseenheid doe je jouw eerste praktijkervaringen op in het docentenberoep op een leerwerkplek. Je leert methodieken om te leren van praktijkervaringen en deze te verbinden met je leerervaringen uit de andere studieonderdelen. Daarbij onderzoek je jezelf als persoon, als student en als docent, de keuzes die je maakt en gronden waarop je dat doet. 2.2 Cursus inhoud Leerstof, werkvormen en activiteiten: De onderwijseenheid Studie en Werk 1 van de Kopopleiding omvat een oriëntatie op het beroep van docent. Je brengt je beginsituatie in beeld en formuleert de eerste leervragen waarmee je op de leerwerkplek aan je ontwikkeling gaat werken (leerwerkplan). Op je leerwerkplek voer je onderwijsondersteunende taken uit en verzorg je af en toe een les(-onderdeel). Je beschrijft de leerervaringen die je hierbij opdoet, reflecteert erop en koppelt ze aan de SLB-docentencompetenties. Daarbij leg je ook verbindingen tussen andere onderwijseenheden van je studie. Je eindigt de periode met het vaststellen van nieuwe ontwikkeldoelen en verwerkt deze in een nieuw leerwerkplan. Tijdens deze onderwijseenheid leer en werk je als docent(-assistent) op een school waar je gedurende 18 dagen aanwezig bent, verdeeld over 2 dagen per week. Je verzorgt verspreid over deze 18 dagen minimaal 10 lessen/lesonderdelen onder begeleiding. Je wordt daarbij vanuit Instituut Archimedes (op afstand) begeleid door je Studie- en Werkbegeleider (SWB) of Instituutsopleider (IO), indien deze op je leerwerkplek aanwezig is. Daarnaast word je op je leerwerk begeleid door een Werkplekbegeleider (WB) en eventueel een Schoolopleider (SO). Met je Werkplekbegeleider bespreek regelmatig je je werkzaamheden en leerervaringen. In de bijeenkomsten met je Studie- en Werkbegeleider (SWB) op Instituut Archimedes staat je zelfbeeld, de ontwikkeling van je docentcompetenties en de verbinding tussen de verschillende onderdelen van je studie centraal. Deze leg je vast en stel je regelmatig bij in je dossier. Je leert o.a. op systematische wijze met medestudenten incidenten uit het werk te bespreken, daarop te reflecteren en deze te thematiseren. Je werkt soms in groepen, soms met een studiegenoot en soms alleen aan leeractiviteiten. Werkervaringen en systematische reflectie vormen het uitgangspunt van het werken en leren op school. Je legt verslag van het resultaat van je werken en leren tijdens je studie en op je leerwerkplek in je portfolio, waarbij je verbindingen legt tussen je zelfbeeld, je leerervaringen en de ontwikkeling van je docentcompetenties. Je laat hierbij ook de bewijsstukken zien die je tijdens het werkplekleren hebt verzameld. De beoordeling van je dossier geschiedt door je IO of je SWB indien er geen IO op je leerwerkplek is. Doelstellingen: Je leert planmatig te werken aan de ontwikkeling van eigen beroepscompetenties. Daarbij leer je beelden, ervaringen, kennis over relevante onderwijskundige thema s en beroepsvereisten in kaart te brengen en te verbinden en op basis daarvan keuzes te maken en leervragen te formuleren. Vaardigheden die je hierbij al doende leert zijn o.a.: plannen, verslagleggen, reflecteren, verantwoordelijkheid dragen, initiatief nemen, verantwoording afleggen, helder communiceren, feedback vragen en ontvangen, hulp vragen, etc. Toetsen en beoordelingscriteria: Er wordt getoetst middels een dossier, dat wordt beoordeeld op de volgende criteria: - Je hebt je zelfbeeld, je beroepsbeeld en je beeld van de SBL-competenties vastgelegd; - Je hebt de bereidheid getoond te leren en te reflecteren; - Je bent minimaal 18 dagen op de leerwerkplek geweest en hebt daar oriënterende en onderwijsondersteunende taken uitgevoerd die nuttig zijn voor de school en leerzaam voor jezelf. - Je hebt minimaal 10 lesonderdelen verzorgd op de school onder begeleiding; - Je functioneren op school is positief beoordeeld op minimaal het niveau dat is vastgelegd in de indicatoren behorend bij de SBL-bekwaamheidseisen van Studie en Werk 1; - Je hebt de opdrachten naar behoren uitgevoerd; - Je hebt leervragen geformuleerd. - Je bent in staat om leerervaringen te koppelen aan competenties en kennisbasis en kunt hier evidente bewijsstukken bij te laten zien; - Je hebt je beelden van jezelf, studie en beroep op basis van opgedane ervaringen bijgesteld. De beoordelingscriteria van het S&W1-dossier zijn te vinden in het beoordelingsrapport S&W1 behorend bij de cursushandleiding S&W1 en 2 (Kopopleiding). Legitimering: SBL-bekwaamheidseisen: alle competenties, met de nadruk op 1 en 7 Dublin-descriptoren: toepassen van kennis en inzicht + leervaardigheden 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd

20 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Diversen (verplicht): Studiehandleiding Studie en Werk 1 (aangeleverd door de opleiding) Boek (verplicht): J. Hendriksen (2005). Intervisie bij werkproblemen. Nelissen, Soest Boek (verplicht): Slooter, M. (2009), De vijf rollen van de leraar. CPS Boek (aanbevolen): Poelmans, P. & Severijnen, O. (2013). De APA-richtlijnen. Over literatuurverwijzing en onderzoeksrapportage. Bussum: Coutinho 2.5 Workload De totale studielast van deze cursus is gelijk aan 140 uren. Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

21 Titel Opleidingsvariant Studie en Werk 2 KOP Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAKOP-S&W Cursusnaam Studie en Werk 2 KOP 1.3 Cursusnaam in Engels Study and Work Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon JC Kortas (tel ) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen niet verplicht 1 maal per week bij aanvangsblok 2: blok Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar de toets aangeboden? dossier Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 2: 1. blok CONTINUE 2. blok CONTINUE

22 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Tijdens deze onderwijseenheid doe je op je leerwerkplek (=je school) praktijkervaring op en experimenteer je met verschillende les- en begeleidingstaken. Je hebt een leerwerkplan gemaakt en doet verslag van je leerervaringen en reflecties en koppelt deze aan de SBL-docentcompetenties. Daarbij leg je ook verbindingen met beelden van jezelf, je studie en het leraarsberoep. Je eindigt met het vaststellen van ontwikkeldoelen voor de LIO en neemt deze op in je leerwerkplan voor de volgende periode. Tijdens S&W2 vindt een lesbeoordeling van je LIO-bekwaamheid plaats door je IO of je SWB, indien er geen IO op je leerwerkplek aanwezig is. 2.2 Cursus inhoud Leerstof, werkvormen en activiteiten: Tijdens deze onderwijseenheid ben je gedurende 20 dagen (2 dagen per week) op een school (=leerwerkplek), waar je leert en werkt als docent(instructeur). Tijdens deze uren werk je aan taken die nuttig zijn voor de school en leerzaam voor jou. Je werkt daarbij planmatig aan de hand van leerwerkvragen die je opstelt en afstemt op de school. Je wordt daarbij op afstand begeleid door je studie- en werkbegeleider (SWB) of Instituutsopleider (IO) van de Hogeschool. Daarnaast word je op de school begeleid door een Werkplekbegeleider (WB) en evt. een Schoolopleider (SO). Met je Werkplekbegeleider bespreek je regelmatig je werkzaamheden en leerervaringen. In overleg met je SWB / IO en je WB stuur je in toenemende mate zelfstandig je eigen leerproces. Je eindigt de periode met het vaststellen van nieuwe ontwikkeldoelen. Op de school voer je verschillende les- en begeleidingstaken uit. Verspreid over de hele periode verzorg je minimaal 20 deellessen of begeleidingsactiviteiten. Tijdens de begeleiding wordt aandacht besteed aan het werken aan eigen leervragen en het leren van praktijkervaringen. Hierbij maak je gebruik van instrumenten als reflectie, feedback en intervisie. Je legt verbindingen tussen je leerervaringen en reflecties enerzijds en je beelden ten aanzien van jezelf en het leraarsberoep anderzijds. Je maakt hierbij gebruik van literatuur uit de kennisbasis. Tijdens de bijeenkomsten op de Hogeschool leer je o.a. op systematische wijze met medestudenten incidenten uit het werk te bespreken, daarop te reflecteren en deze te thematiseren. Je werkt soms in groepen, soms met een studiegenoot en soms alleen aan een leeractiviteit. Je legt verslag van het resultaat van je werken en leren op je leerwerkplek in je dossier, waarbij je telkens opnieuw verbindingen legt tussen je zelfbeeld, je leerervaringen, gebruik van literatuur en de ontwikkeling van je docentcompetenties. Je laat hierbij ook de bewijsstukken zien die je tijdens het ervaringsleren hebt verzameld. Doelstellingen: Je werkt vooral aan je basis-docentvaardigheden. Je legt continu verbindingen tussen je beelden, ervaringen, reflecties, kennis over relevante onderwijskundige thema s en beroepsvereisten. Op basis daarvan maak je keuzes en formuleer je nieuwe leervragen. Toetsen en beoordelingscriteria: Er wordt getoetst middels je dossier, dat o.a. wordt beoordeeld op de volgende criteria: - Je hebt nieuwe informatie over je zelfbeeld, beroepsbeeld en de docentcompetenties vastgelegd; - Je hebt de bereidheid getoond te leren en te reflecteren; - Je hebt minimaal 20 dagen op de leerwerkplek geweest en hebt taken als docent/instructeur uitgevoerd die nuttig zijn voor de school en leerzaam voor jezelf; - Je hebt minimaal 20 deellessen/begeleidingsactiviteiten verzorgd op school; - Je functioneren op school is door je WB positief beoordeeld op minimaal het niveau dat is vastgelegd in de indicatoren behorend bij de SLB-bekwaamheidseisen van Studie en Werk 2; - Je hebt de opdrachten naar behoren uitgevoerd (zie criteria handleiding); - Je hebt leervragen geformuleerd en daarbij aantoonbaar literatuur uit de kennisbasis gebruikt; - Je bent in staat om leerervaringen te koppelen aan competenties en de kennisbasis en kunt hier evidente bewijsstukken bij te laten zien; - Je hebt ontwikkeldoelen geformuleerd en bijgesteld. De exacte beoordelingscriteria zijn te vinden in het beoordelingsrapport S&W2 behorend bij de Gids voor Studie en Werk 1 en 2 Kopopleiding Legitimering: SBL-bekwaamheidseisen: alle competenties met de nadruk op 1 t/m 4 en 7. Dublin-descriptoren: toepassen van kennis en inzicht + leervaardigheden. 2.3 Ingangseisen

23 Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Reader (verplicht): Gids en Beoordelingsrapport voor Studie en Werk 1 en 2 Kopopleiding (aangeleverd door de opleiding) Boek (aanbevolen): Ebbens, S. & Ettekoven, S. (2016. Effectief leren. Basisboek. Groningen: Noordhoff Boek (verplicht): Slooter, M. (2009), De vijf rollen van de leraar. Amersfoort: CPS Boek (verplicht): Hendriksen J. (2005), Intervisie bij werkproblemen. Soest: Nelissen Boek (aanbevolen): Marzano, R. & Miedema, W. (2011). Leren in 5 dimensies. Assen: Van Gorcum. 2.5 Workload De totale studielast van deze cursus is gelijk aan 140 uren. Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

24 Titel Opleidingsvariant Studie en Werk 3 KOP Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAKOP-SEW Cursusnaam Studie en Werk 3 KOP 1.3 Cursusnaam in Engels Study and Work Aantal EC's 10 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon DK Blok (tel ) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen niet verplicht 1 maal per week bij aanvangsblok 3: blok Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar de toets aangeboden? Dossier Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 3: 1. blok CONTINUE 2. blok CONTINUE

25 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Je werkt verder aan de ontwikkeling van je eigen beroepscompetenties met als doel aan het einde van de periode als zelfstandig docent te kunnen functioneren. 2.2 Cursus inhoud Leerstof, werkvormen en activiteiten: Je kunt starten met de LIO, als jij LIO-bekwaam bent (zie voor de eisen aan de LIO-bekwaamheid de S&W 1&2 gids Kopopleiding). In Studie en Werk 3 ontwikkel je je verder met als doel aan het einde van de periode te kunnen functioneren als zelfstandig docent met louter begeleiding op afstand. Op je leerwerkplek verzorg je steeds meer lessen en ga je deelnemen aan teamoverleg en andere onderwijsactiviteiten. Aan de hand van je leervragen en reflecties koppel je de leerervaringen die je hierbij opdoet aan de docentcompetenties, daarbij leg je ook verbindingen met leerervaringen uit andere onderdelen van de studie. Je ontwikkelt een visie op jezelf als persoon, student en aankomend docent, denkt na over de keuzes die je maakt en gronden waarop je dat doet. Je eindigt de periode met het vaststellen van nieuwe ontwikkeldoelen. Tijdens deze onderwijseenheid ben je minimaal 24 uur per week op de school, waar je uur les- of begeleidingstaken hebt. Deze verschillende docenttaken zijn nuttig voor de school en leerzaam voor jou. Je werkt daarbij planmatig aan de hand van leerwerkvragen die je jezelf stelt en afstemt op de school. Werkervaringen en systematische reflectie daarop vormen het uitgangspunt van het werken en leren op school. Je wordt daarbij op afstand begeleid door je begeleider van de Hogeschool. Daarnaast word je op de school begeleid door een Werkplekbegeleider (WB) en evt. een Schoolopleider (SO). Met je Werkplekbegeleider bespreek je regelmatig je werkzaamheden en leerervaringen. In overleg met je SWB en je WB stuur je in toenemende mate zelfstandig je eigen leerproces. Tijdens de begeleiding wordt aandacht besteed aan de vraag wat je nog nodig hebt om te voldoen aan de bekwaamheidseisen van het niveau startbekwaam. Daarbij ga je uit van een zelfanalyse en benut je de adviezen die je aan het einde van S&W2 hebt gekregen en verzamel je gericht bewijsstukken. Je werkt planmatig aan het leren van praktijkervaringen vanuit je eigen leervragen op het niveau startbekwaam. Hierbij maak je gebruik van instrumenten als reflectie, feedback en (video)intervisie. Je onderbouwt je visie en je handelen vanuit literatuur. Je legt verslag van het resultaat van je werken en leren op je leerwerkplek in je dossier, waarbij je telkens opnieuw verbindingen legt tussen je zelfbeeld, je leerervaringen en de ontwikkeling van je docentcompetenties. Je laat hierbij ook de bewijsstukken zien die je tijdens het ervaringsleren hebt verzameld. Doelstellingen: Je werkt vooral aan je docentvaardigheden. Je legt continu verbindingen tussen je beelden, ervaringen, reflecties, kennis over relevante onderwijskundige thema s en beroepsvereisten. Op basis daarvan maak je keuzes en formuleer je nieuwe leervragen. Toetsen en beoordelingscriteria: Er wordt getoetst middels je Studie en Werk3 dossier, dat wordt beoordeeld op o.a. de volgende criteria: Je hebt leervragen geformuleerd en een antwoord beschreven Je hebt je beelden van jezelf, studie en beroep op basis van opgedane ervaringen bijgesteld. Je hebt de bereidheid getoond te leren en te reflecteren Je bent minimaal 24 uur per week op de leerwerkplek geweest; Je hebt 10 tot 12 lesuren en/of begeleiding per week verzorgd op de school. Je functioneren op school is door je IO positief beoordeeld op minimaal het niveau dat is vastgelegd in de indicatoren behorend bij de SBL-bekwaamheidseisen van Studie en Werk 3; Je hebt de opdrachten naar behoren uitgevoerd; Je bent in staat om leerervaringen te koppelen aan competenties en kennisbasis en hier evidente bewijsstukken bij te laten zien; De exacte beoordelingscriteria van het dossier zijn te vinden in de studiehandleiding. Legitimering: SBL bekwaamheidseisen: alle competenties Dublin descriptoren: toepassen van kennis en inzicht + leervaardigheden 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen

26 Geen kosten in Osiris geregistreerd Boek (aanbevolen): Karremans, M. (2007) Warming-ups & energizers voor groepen, teams en grotere bijeenkomsten, Schouten & Nelissen Boek (aanbevolen): Hendriksen, J. (2005). Intervisie bij werkproblemen. Nelissen Boek (aanbevolen): Heide van der, W. & Bijkerk, L (2006). Het gaat steeds beter! Activerende werkvormen in de praktijk. Bohn Stafleu van Lochum. Reader (verplicht): Cursushandleiding S&W 3, aangereikt vanuit de opleiding. Boek (verplicht): Berben, M. & Teeseling, M. van (2014). Differentiëren is te leren! CPS, Amersfoort. 2.5 Workload De totale studielast van deze cursus is gelijk aan 280 uren. Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (10) maal 28 uur. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

27 Titel Opleidingsvariant Studie en Werk 4 KOP Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAKOP-SEW Cursusnaam Studie en Werk 4 KOP 1.3 Cursusnaam in Engels Study and Work Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon DK Blok (tel ) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen niet verplicht 1 maal per week bij aanvangsblok 4: blok Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar de toets aangeboden? Dossier Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 4: 1. blok CONTINUE 2. blok CONTINUE

28 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Je werkt tijdens S&W4 aan de ontwikkeling van je eigen beroepscompetenties met als doel aan het einde van de opleiding startbekwaam te zijn. 2.2 Cursus inhoud Leerstof, werkvormen en activiteiten: In Studie en Werk 4 ontwikkel je je verder tot een startbekwaam docent. Op je leerwerkplek verzorg je zelfstandig het complete onderwijs in jouw vak aan enkele klassen. Daarnaast participeer je als een volwaardig docent in nietlesgebonden activiteiten en lever je een bijdrage aan onderwijs- en/of schoolontwikkeling. Aan de hand van je leervragen en reflecties koppel je de leerervaringen die je hierbij opdoet aan de docentcompetenties, daarbij leg je ook verbindingen met leerervaringen uit andere onderdelen van de studie. Je scherpt je visie aan en verantwoordt je keuzes en je handelen. Je eindigt het blok met de voorbereiding op het assessment startbekwaam. Tijdens deze onderwijseenheid ben je minimaal 24 uur per week op een school, waar je lessen geeft en verschillende andere docenttaken uitvoert. Je werkt daarbij planmatig aan de hand van leerwerkvragen die je jezelf stelt en afstemt op de school. Werkervaringen en systematische reflectie daarop vormen het uitgangspunt van het werken en leren op school. Je wordt daarbij op afstand begeleid door je begeleider van de Hogeschool. Daarnaast word je op de school begeleid door een Werkplekbegeleider (WB) en evt. een Schoolopleider (SO). Met je Werkplekbegeleider bespreek je regelmatig je werkzaamheden en leerervaringen. In overleg met je SWB en je WB stuur je in toenemende mate zelfstandig je eigen leerproces. Op de school voer je verschillende les- en begeleidingstaken uit. Je geeft lessen per week, waar je de volledige verantwoordelijkheid voor draagt. Ook participeer je als volwaardig docent in niet lesgebonden activiteiten en lever je een bijdrage aan onderwijs- of schoolontwikkeling. Dit zijn taken die nuttig zijn voor de school en leerzaam voor jou. Tijdens de begeleiding wordt aandacht besteed aan de vraag wat je nog nodig hebt om te voldoen aan de bekwaamheidseisen van het niveau startbekwaam. Daarbij ga je uit van een zelfanalyse en benut je de adviezen die je aan het einde van S&W3 hebt gekregen en verzamel je gericht bewijsstukken. Je werkt planmatig aan het leren van praktijkervaringen vanuit je eigen leervragen op het niveau startbekwaam. Hierbij maak je gebruik van instrumenten als reflectie, feedback en (video)intervisie. Je onderbouwt je visie en je handelen vanuit literatuur. Je legt verslag van het resultaat van je werken en leren op je leerwerkplek in je dossier, waarbij je telkens opnieuw verbindingen legt tussen je zelfbeeld, je leerervaringen en de ontwikkeling van je docentcompetenties. Je laat hierbij ook de bewijsstukken zien die je tijdens het werkervaringsleren hebt verzameld. Tijdens Studie en Werk 4 bereid je je voor op het Assessment Startbekwaam. Hier wordt je beoordeeld op de SBLcompetenties, niveau startbekwaam. Informatie over het assessment (toelatingseisen, inhoud, procedure, beoordelingscriteria) is te vinden in de handleiding Assessment Startbekwaam. Doelstellingen: Je werkt verder aan je docentvaardigheden en ontwikkeling tot startbekwaam docent. Je legt continu verbindingen tussen je beelden, ervaringen, reflecties, kennis over relevante onderwijskundige thema s en beroepsvereisten. Op basis daarvan maak je keuzes en formuleer je nieuwe leervragen. Toetsen en beoordelingscriteria: Er wordt getoetst middels je S&W4-dossier, dat wordt beoordeeld op de volgende criteria: Je hebt leervragen geformuleerd en antwoorden beschreven Je hebt de bereidheid getoond te leren en te reflecteren; Je bent minimaal 24 uur per week op de leerwerkplek geweest; Je hebt zelfstandig 10 tot 12 lesuren of begeleiding van leerlingen per week verzorgd op de school. Je functioneren op school is door je IO positief beoordeeld op minimaal het niveau dat is vastgelegd in de indicatoren behorend bij de SBL-bekwaamheidseisen van Studie en Werk 4; Je hebt de opdrachten naar behoren uitgevoerd; Je bent in staat om leerervaringen te koppelen aan competenties en kennisbasis en hier evidente bewijsstukken bij te laten zien; De exacte beoordelingscriteria van het dossier zijn te vinden in de studiehandleiding. Legitimering: SBL bekwaamheidseisen: alle competenties Dublin descriptoren: toepassen van kennis en inzicht + leervaardigheden 2.3 Ingangseisen

Titel Afstudeerberoepsproduct 1

Titel Afstudeerberoepsproduct 1 Titel Afstudeerberoepsproduct 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAKOP-AFSTUD1-12 1.2 Cursusnaam Afstudeerberoepsproduct 1 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR KOPOPLEIDING 2014-2015 1/46. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR KOPOPLEIDING 2014-2015 1/46. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR KOPOPLEIDING 2014-2015 1/46 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 2/46 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Duaal Collegejaar 2016-2017 Werkveld: Constructie & Infrastructuur 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Dummy cursus voor inleverbieb (dt) Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-INLEVERD-15 1.2 Cursusnaam Dummy cursus voor inleverbieb (deeltijd)

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management.

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management. Bijlage Cursusbeschrijvingen Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management Bachelor deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Elektrotechniek 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Elektrotechniek voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen worden toegelaten

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Technische Bedrijfskunde voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd

Erratum Studiegids. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd Erratum Studiegids Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Errata 4 2.1 Vervanging cursusbeschrijving

Nadere informatie

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde In de studiegids 2014-2015 van de bachelor opleiding Werktuigbouwkunde zijn ondanks zorgvuldige voorbereiding een paar onjuistheden geslopen.

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Management in Zorg deeltijd 2016-2017 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR GESCHIEDENIS 2014-2015 1/306. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR GESCHIEDENIS 2014-2015 1/306. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR GESCHIEDENIS 2014-2015 1/306 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2...

Nadere informatie

Orientatie op geschiedenis A

Orientatie op geschiedenis A Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Orientatie op geschiedenis A 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGS-PGESCHA-12 1.2 Cursusnaam Oriëntatie op Geschiedenis A (oudheid middeleeuwen)

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR NEDERLANDS 2014-2015 1/290. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR NEDERLANDS 2014-2015 1/290. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR NEDERLANDS 2014-2015 1/290 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2... 45

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Beroep 3 leerprocessen Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAR-PBERLP-16 1.2 Cursusnaam Beroep 3 leerprocessen 1.3 Cursusnaam in Engels Profession

Nadere informatie

Cultura y Civilización de España

Cultura y Civilización de España Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Cultura y Civilización de España 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OASP-PCULTES-12 1.2 Cursusnaam Cultura y Civilización de España 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

LERAAR GEZONDHEIDSZORG EN WELZIJN

LERAAR GEZONDHEIDSZORG EN WELZIJN BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR GEZONDHEIDSZORG EN WELZIJN 2014-2015 1/283 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Elektriciteit Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OANS-PELECTR-15 1.2 Cursusnaam Elektriciteit 1.3 Cursusnaam in Engels Electricity 1.4 Aantal

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Beroep 3 leerprocessen Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAR-PBERLP-16 1.2 Cursusnaam Beroep 3 leerprocessen 1.3 Cursusnaam in Engels Profession

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Campagnes Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCM-CAMP.1V-13 1.2 Cursusnaam Campagnes 1.3 Cursusnaam in Engels Campaigns 1.4 Aantal EC's 5 European

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR SPAANS 2014-2015 1/302. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR SPAANS 2014-2015 1/302. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR SPAANS 2014-2015 1/302 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2... 47 Cursusbeschrijvingen

Nadere informatie

Titel Praktijk 3: 2) t/m 5)

Titel Praktijk 3: 2) t/m 5) Titel Praktijk 3: 2) t/m 5) Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OTA-B-ALPRK43-10 1.2 Cursusnaam Praktijk 3: 2) t/m 5) 1.3 Cursusnaam in Engels Internship

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Literatuur in context Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OANE-H1CONTEX-12 1.2 Cursusnaam Literatuur in context 1.3 Cursusnaam in Engels Modern

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Gespreksvaardigheden - basis Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAOM-PGESPR1-12 1.2 Cursusnaam Gespreksvaardigheden - basis 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR FRANS 2014-2015 1/306. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR FRANS 2014-2015 1/306. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR FRANS 2014-2015 1/306 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2... 49 Cursusbeschrijvingen

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 De Lage Landen in de wereld 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGS-H1LAAGL-12 1.2 Cursusnaam De Lage Landen in de wereld 1.3 Cursusnaam in

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Studie en Werk 1B - voltijd

Beoordelingsrapport Studie en Werk 1B - voltijd Beoordelingsrapport Studie en Werk 1B - voltijd 2016-2017 Inleiding: Bij Studie en Werk 1B word je beoordeeld op je leerproces én je functioneren als (aankomend) docent op je leerwerkplek. De beoordeling

Nadere informatie

Gids voor werkplekbegeleiders Masters

Gids voor werkplekbegeleiders Masters Gids voor werkplekbegeleiders Masters 2015-2016 Inhoud Inleiding 2 Omvang van het werkplekleren 2 Begeleiding van de studenten 2 De leerwerkovereenkomst 3 Inhoud van het werkplekleren 4 Contact tussen

Nadere informatie

Titel Anatomie en Fysiologie 1

Titel Anatomie en Fysiologie 1 Titel Anatomie en Fysiologie 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGZ-PANAFYS1-12 1.2 Cursusnaam Anatomie en Fysiologie 1: van binnen naar buiten

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Afstudeeropdracht Eventmanagement 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JEM-AFSTOP-08 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Eventmanagement 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen BE 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Business

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Gespreksvaardigheden - basis 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAOM-PGESPR1-12 1.2 Cursusnaam Gespreksvaardigheden - basis 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Eerste klas bètaproject Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAEX-PBETA-12 1.2 Cursusnaam Eerste klas bètaproject 1.3 Cursusnaam in Engels First

Nadere informatie

Leerwerktaak Bouwen aan grammatica

Leerwerktaak Bouwen aan grammatica Leerwerktaak Bouwen aan grammatica Titel Bouwen aan grammatica! Onderwijstype Niveau Competenties(s) Beroepstaak VO MBO 1 propedeusefase 2 hoofdfase 3 eindfase (lio) 1 interpersoonlijk 2 pedagogisch 3

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR ENGELS 2014-2015 1/294. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR ENGELS 2014-2015 1/294. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR ENGELS 2014-2015 1/294 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2... 46 Cursusbeschrijvingen

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase

Bijlage cursusomschrijvingen. Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase Bijlage cursusomschrijvingen Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Afstuderen Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TGEO-V15AFO-14

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Begeleiden van collega's Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OSOAL-BEG-12 1.2 Cursusnaam Begeleiden van collega's 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Gids voor werkplekbegeleiders Masters

Gids voor werkplekbegeleiders Masters Gids voor werkplekbegeleiders Masters 2016-2017 Inhoud Inleiding 2 Omvang van het werkplekleren 2 Begeleiding van de studenten 2 De leerwerkovereenkomst 3 Inhoud van het werkplekleren 4 Contact tussen

Nadere informatie

Beroepsproduct (aankruisen) Datum: UITSTEKEND GOED x VOLDOENDE NOG NIET VOLDOENDE

Beroepsproduct (aankruisen) Datum: UITSTEKEND GOED x VOLDOENDE NOG NIET VOLDOENDE BIJLAGE D: SFORMULIEREN BEROEPSPRODUCTEN Bij de beroepsproducten wordt steeds een variant op onderstaand formulier gebruikt. De nadere invulling van de variant is afhankelijk van de geselecteerde criteria

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR WISKUNDE 2014-2015 1/282. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR WISKUNDE 2014-2015 1/282. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR WISKUNDE 2014-2015 1/282 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2... 44 Cursusbeschrijvingen

Nadere informatie

Verantwoording gebruik leerlijnen

Verantwoording gebruik leerlijnen Verantwoording gebruik leerlijnen In de praktijk blijkt dat er onder de deelnemers van Samenscholing.nu die direct met elkaar te maken hebben behoefte bestaat om de ontwikkeling van de beroepsvaardigheden

Nadere informatie

Titel Beroep 1. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar

Titel Beroep 1. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar Titel Beroep 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAR-PBEROEP1-15 1.2 Cursusnaam Beroep 1 1.3 Cursusnaam in Engels profession 1 1.4 Aantal EC's

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Engels Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels - 2010-2011

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Engels Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels - 2010-2011 Leraar voorbereidend hoger onderwijs Engels Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels

Nadere informatie

Titel Adolescentie 2. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Voltijd Collegejaar 2015-2016

Titel Adolescentie 2. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Voltijd Collegejaar 2015-2016 Titel Adolescentie 2 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAOM-H1ADOLE2-13 1.2 Cursusnaam Adolescentie 2 1.3 Cursusnaam in Engels Adolescence 2 1.4

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Competentiegericht opleiden Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGZ-H1COMPET-12 1.2 Cursusnaam Competentiegericht opleiden 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Beoordelingsrapport S&W 3 en S&W4 (LIO-fase) Kopopleiding

Beoordelingsrapport S&W 3 en S&W4 (LIO-fase) Kopopleiding Beoordelingsrapport S&W 3 en S&W4 (LIO-fase) Kopopleiding 2014-2015 Inleiding: Studie en Werk 3 & 4 (de LIO-fase) bouwt voort op het eerste half jaar (Studie en Werk 1 & 2). De beoordeling wordt met een

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Management en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Management en

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Management en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Management en Leraar voorbereidend hoger onderwijs Management en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Management en Organisatie - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum

Nadere informatie

Leerwerktaak Hoor je wat ik zeg?!

Leerwerktaak Hoor je wat ik zeg?! Leerwerktaak Hoor je wat ik zeg?! Titel Hoor je wat ik zeg?! Onderwijstype Niveau Competenties(s) Beroepstaak VO MBO Alle 1 propedeusefase 2 hoofdfase 3 eindfase (lio) 1 interpersoonlijk 2 pedagogisch

Nadere informatie

STUDIEWIJZER. Opleiding tot leraar in de 2 de graad. Onderwijseenheid ORIËNTATIE OP LESGEVEN

STUDIEWIJZER. Opleiding tot leraar in de 2 de graad. Onderwijseenheid ORIËNTATIE OP LESGEVEN STUDIEWIJZER Opleiding tot leraar in de 2 de graad Onderwijseenheid ORIËNTATIE OP LESGEVEN ONDERWIJSKUNDE 1A PERIODE 2 2015-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. De OWE-beschrijving... 3 2. Inleiding...

Nadere informatie

Leerwerktaak Spreken is goud!

Leerwerktaak Spreken is goud! Leerwerktaak Spreken is goud! Titel Spreken is goud! Onderwijstype Niveau Competenties(s) Beroepstaak VO MBO 1 propedeusefase 2 hoofdfase 3 eindfase (lio) 1 interpersoonlijk 2 pedagogisch 3 vakinhoudelijk/vakdidactisch

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Bedrijfs stage Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Gids voor Studie en Werk 3 & 4: de LIO-fase Kopopleiding 2014-2015

Gids voor Studie en Werk 3 & 4: de LIO-fase Kopopleiding 2014-2015 Gids voor Studie en Werk 3 & 4: de LIO-fase Kopopleiding 2014-2015 Je leert niet voor school, maar voor het leven Seneca (3 v.c 65) Doelgroep: Bacheloropleiding Kopopleiding Instituut Archimedes: alle

Nadere informatie

Competentievenster 2015

Competentievenster 2015 Windesheim zet kennis in werking Competentievenster 2015 TWEEDEGRAADS LERARENOPLEIDING WINDESHEIM Inleiding 3 Het competentievenster van de tweedegraads lerarenopleidingen van Hogeschool Windesheim vormt

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Biologie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Biologie - 2010-2011

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Biologie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Biologie - 2010-2011 Leraar voorbereidend hoger onderwijs Biologie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Biologie - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Biologie

Nadere informatie

BIJLAGE Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR NATUURKUNDE /279. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR NATUURKUNDE /279. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR NATUURKUNDE 2014-2015 1/279 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2... 40

Nadere informatie

Stand van zaken ontwikkeling afstudeerrichtingen 2 e graads lerarenopleidingen NHL

Stand van zaken ontwikkeling afstudeerrichtingen 2 e graads lerarenopleidingen NHL 160624 Stand van zaken afstudeerrichtingen 2 e graads lerarenopleidingen NHL Inleiding: Vanaf november 2015 is een projectgroep van NHL- en werkveldcollega s bezig geweest met de kaders voor de afstudeerrichtingen

Nadere informatie

Titel Didactiek 1. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Voltijd Collegejaar 2015-2016

Titel Didactiek 1. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Voltijd Collegejaar 2015-2016 Titel Didactiek 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OANE-PDIDAC1-12 1.2 Cursusnaam Didactiek 1 1.3 Cursusnaam in Engels Teaching methods 1 1.4 Aantal

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Beroep 3 leerprocessen Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAR-PBERLP-16 1.2 Cursusnaam Beroep 3 leerprocessen 1.3 Cursusnaam in Engels Profession

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Beroep 3 leerprocessen Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAR-PBERLP-16 1.2 Cursusnaam Beroep 3 leerprocessen 1.3 Cursusnaam in Engels Profession

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Studiegids Bachelor (NL) - Spaans Deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Studiegids Bachelor (NL) - Spaans Deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Studiegids Bachelor 2017-2018 (NL) - Spaans Deeltijd 2017-2018 Titel Collegejaar 2017-2018 Beroep 3 leerprocessen Cursuscode Cursusnaam Aantal EC's Voertaal Werkvormen: Werkvorm

Nadere informatie

Leerwerktaak Schatrijk aan woorden

Leerwerktaak Schatrijk aan woorden Leerwerktaak Schatrijk aan woorden Titel Schatrijk aan woorden Niveau Hoofdfase WPL2A Competenties 3 vakinhoudelijk/vakdidactisch 4 organisatorisch 7 reflectie en ontwikkeling Beroepstaak 1 lesgeven 2

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bedrijf- en branche oriëntatie Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAAD-H1BDRBR-12 1.2 Cursusnaam Bedrijf- en branche oriëntatie 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Orientatie op geschiedenis A

Orientatie op geschiedenis A Titel Opleidingsvariant Orientatie op geschiedenis A Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGS-PGESCHA-16 1.2 Cursusnaam Oriëntatie op Geschiedenis A (oudheid middeleeuwen)

Nadere informatie

ten behoeve van het beoordelingsportfolio Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO

ten behoeve van het beoordelingsportfolio Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO Zelfevaluatie ten behoeve van het beoordelingsportfolio Startbekwaamheid Hoofdfase 3, AL pleiding Academie voor Lichamelijke pvoeding Februari 2013 Zelfevaluatie ten behoeve van het beoordelingsportfolio

Nadere informatie

Overzicht curriculum VU

Overzicht curriculum VU Overzicht curriculum VU Opbouw van de opleiding Ter realisatie van de gedefinieerde eindkwalificaties biedt de VU een daarbij passend samenhangend onderwijsprogramma aan. Het onderwijsprogramma bestaat

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Masteropleiding Forensisch Sociale Professional. Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Masteropleiding Forensisch Sociale Professional. Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Masteropleiding Forensisch Sociale Professional Deeltijd 2015 2016 Titel Master FSP Module 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1

Nadere informatie

Beoordeling werkplekleren jaar 2 DEELTIJD

Beoordeling werkplekleren jaar 2 DEELTIJD Beoordeling werkplekleren jaar 2 DEELTIJD eindbeoordeling WPL-2 Hogeschool van Amsterdam Onderwijs en Opvoeding tweedegraads lerarenopleidingen datum: 2 april 2015 naam student: Peter Lakeman studentnr.

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Basisvaardigheden blok A com/ict Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFA-1.COMICTA-14 1.2 Cursusnaam Basisvaardigheden blok A com/ict 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Made in Britain. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Made in Britain. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Made in Britain Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAEN-PBRITAIN-14 1.2 Cursusnaam Made in Britain: Contemporary British Culture 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Leerwerktaak Samenspraak

Leerwerktaak Samenspraak Leerwerktaak Samenspraak Titel Niveau Samenspraak 2 hoofdfase WPL 2B Competenties(s) 3 vakinhoudelijk/vakdidactisch 4 organisatorisch 7 reflectie en ontwikkeling Beroepstaak 1 lesgeven 2 begeleiden van

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Studiegids Bachelor (NL) - Geschiedenis Deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Studiegids Bachelor (NL) - Geschiedenis Deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Studiegids Bachelor 2017-2018 (NL) - Geschiedenis Deeltijd 2017-2018 Titel Collegejaar 2017-2018 Oriëntatie op geschiedenis A Cursuscode Cursusnaam Aantal EC's Voertaal Werkvormen:

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Masteropleiding LERAAR AARDRIJKSKUNDE 2014-2015

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Masteropleiding LERAAR AARDRIJKSKUNDE 2014-2015 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Masteropleiding LERAAR AARDRIJKSKUNDE 2014-2015 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen master Aardrijkskunde jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen master Aardrijkskunde

Nadere informatie

Informatie werkplekleren

Informatie werkplekleren Informatie werkplekleren Pabo Venlo 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Stagedagen Blz. 4 Stageweken Blz. 4 Jaaroverzicht 2014-2015 Blz. 5 Opleidingsprogramma Blz. 6 Propedeusefase Hoofdfase Afstudeerfase

Nadere informatie

Kritische reflectie. 1 Organisatorische gegevens. Collegejaar

Kritische reflectie. 1 Organisatorische gegevens. Collegejaar Titel Kritische reflectie Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OSOAL-DPF-13 1.2 Cursusnaam Kritische reflectie 1.3 Cursusnaam in Engels Critical Reflection

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Masteropleiding LERAAR WISKUNDE 2014-2015

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Masteropleiding LERAAR WISKUNDE 2014-2015 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Masteropleiding LERAAR WISKUNDE 2014-2015 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen master Wiskunde jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen master Wiskunde jaar 2... 31 Cursusbeschrijvingen

Nadere informatie

Taken Leren en Instructie (L&I) 1 t/m 3

Taken Leren en Instructie (L&I) 1 t/m 3 Taken Leren en Instructie (L&I) 1 t/m 3 Het hele eerste semester staat in het teken van het leren ontwerpen van lessen. Als kapstok gebruiken we het Model Didactische Analyse (MDA). De bouwstenen van dit

Nadere informatie

Advies Operations Management

Advies Operations Management Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Advies Operations Management 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCSB-OPM-14 1.2 Cursusnaam Advies Operations Management 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling Scholingsplan 2012-2013 Samen in ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding 3 Pijlers 4 Kader 5 Deskundigheidsbevordering 2012-2013 6 Beschrijvingen van de scholingen 7 Aanmelden voor externe scholingen 9 Inleiding

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Uit: Besluit van 16 maart 2017 tot wijziging van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel en het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES in verband

Nadere informatie

De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN

De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN M.11i.0419 De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN versie 02 M.11i.0419 Naam notitie/procedure/afspraak Visie op professionaliseren Eigenaar/portefeuillehouder Theo Bekker

Nadere informatie

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT DE SBL competenties COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Leerwerktaak Samenwerkend lezen

Leerwerktaak Samenwerkend lezen Leerwerktaak Samenwerkend lezen Titel Niveau Samenwerkend lezen Hoofdfase WPL 2B Competenties 3 vakinhoudelijk/vakdidactisch 4 organisatorisch 7 reflectie en ontwikkeling Beroepstaak 1 lesgeven 2 begeleiden

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Algemene Economie Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-LALGECO-15 1.2 Cursusnaam Algemene Economie 1.3 Cursusnaam in Engels Economics 1.4

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatie Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Adviseren Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCD-AADVIS.2V-12 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bevolkingsgeografie Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAAA-H1BEVOLK-14 1.2 Cursusnaam Bevolkingsgeografie 1.3 Cursusnaam in Engels Population

Nadere informatie

2 Inhoudelijke gegevens

2 Inhoudelijke gegevens Titel Opleidingsvariant Compétences linguistiques 2A Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAFR-H1COMP2A-12 1.2 Cursusnaam Compétences linguistiques 2A 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Beoordelingsrapport S&W 1 en S&W 2 Kopopleiding 2014-2015

Beoordelingsrapport S&W 1 en S&W 2 Kopopleiding 2014-2015 Beoordelingsrapport S&W 1 en S&W 2 Kopopleiding 2014-2015 Inleiding: Bij Studie en Werk 1 & 2 word je beoordeeld op je leerproces én krijg je ontwikkelingsgerichte feedback op je functioneren als beginnend

Nadere informatie

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Voltijd 2015 2016 Titel Opleidingsvariant Adviseren en Begeleiden Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

CURSUSBESCHRIJVING Deel 1

CURSUSBESCHRIJVING Deel 1 CURSUSBESCHRIJVING Deel 1 Cursuscode(s) Opleiding Cursusnaam Cursusnaam Engels : PABFMT14X : Pabo : Gecijferdheid 7, Factoren, Machten en Talstelsels : [vertaling via BB] Studiepunten : 1 Categorie Cursusbeheerder

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Duits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Duits - 2012-2013

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Duits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Duits - 2012-2013 Leraar voorbereidend hoger onderwijs Duits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Duits - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Duits -

Nadere informatie

Toelichting Startbekwaamheidsgesprek voor opleidings- en werkveldexaminatoren

Toelichting Startbekwaamheidsgesprek voor opleidings- en werkveldexaminatoren Toelichting Startbekwaamheidsgesprek voor opleidings- en werkveldexaminatoren Dit document is bedoeld om de opleidings- en werkveldexaminatoren te informeren over de achtergronden van het Startbekwaamheidsgesprek.

Nadere informatie

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers Tabel Competenties docentopleiders/-trainers In deze tabel zijn de competenties van de docentopleider/trainer (1) opgenomen. Deze zijn verder geconcretiseerd in bekwaamheidseisen of indicatoren en uitgewerkt

Nadere informatie

Deelopdracht 1: Onderzoek naar het onderwijsconcept van jouw leerwerkplek

Deelopdracht 1: Onderzoek naar het onderwijsconcept van jouw leerwerkplek Deelopdracht 1: Onderzoek naar het onderwijsconcept van jouw leerwerkplek In deze deelopdracht ga je het onderwijsconcept van jouw leerwerkplek onderzoeken. Geerts en van Kralingen (2011) definiëren onderwijsconcept

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant De actieve aarde (incl. Harz) Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAAA-MAARDE-14 1.2 Cursusnaam De actieve aarde (incl. Harz) 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Master SEN: Auditief Gehandicapten. er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren.

Master SEN: Auditief Gehandicapten. er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. ERRATUM Master SEN: Auditief Gehandicapten Gewijzigde cursusbeschrijvingen 2014-2015: er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. Waar een wijziging/aanvulling heeft plaatsgevonden

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Studiegids Bachelor (NL) - Spaans Voltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Studiegids Bachelor (NL) - Spaans Voltijd Bijlage cursusomschrijvingen Studiegids Bachelor 2017-2018 (NL) - Spaans Voltijd 2017-2018 Titel Collegejaar 2017-2018 Beroep 3 leerprocessen Cursuscode Cursusnaam Aantal EC's Voertaal Werkvormen: Werkvorm

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Studiegids Bachelor (NL) - Geschiedenis Voltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Studiegids Bachelor (NL) - Geschiedenis Voltijd Bijlage cursusomschrijvingen Studiegids Bachelor 2017-2018 (NL) - Geschiedenis Voltijd 2017-2018 Titel Collegejaar 2017-2018 Oriëntatie op geschiedenis A Cursuscode Cursusnaam Aantal EC's Voertaal Werkvormen:

Nadere informatie

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Naam: School: Daltoncursus voor leerkrachten Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Inleiding: De verantwoordelijkheden van de leerkracht zijn samen te vatten door vier beroepsrollen te

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2014-2015 1/288. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2014-2015 1/288. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2014-2015 1/288 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2... 47 Cursusbeschrijvingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten Opleiding tot leraar van de 2 de graad Pedagogiek Deeltijd... 2

Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten Opleiding tot leraar van de 2 de graad Pedagogiek Deeltijd... 2 Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad PEDAGOGIEK, KOPopleiding (deeltijdopleiding). In dit document zijn een aantal

Nadere informatie