1 Organisatorische gegevens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Organisatorische gegevens"

Transcriptie

1 Titel Opleidingsvariant Eerste klas bètaproject Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAEX-PBETA Cursusnaam Eerste klas bètaproject 1.3 Cursusnaam in Engels First grade science project 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon W Siksma (tel ) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen niet verplicht 6 maal per blok bij aanvangsblok 3: blok 3, blok 4 Plenaire bijeenkomst in grote zaal niet verplicht 1 maal per blok bij aanvangsblok 3: blok 3, blok Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar de toets aangeboden? Verslag Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 3: 1. blok 4 2. blok 5

2 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel In deze cursus ontwerp je met medestudenten van andere bètavakken lesmateriaal voor de brugklas. Dit voer je ook uit: er komen klassen op bezoek bij de FE. Zo krijg je te maken met de belangrijkste facetten van het leraarvak - ontwerp, uitvoering, samenwerking - en kun je in de propedeuse een goede betere inschatting maken of het leraarschap bij jouw past en wat voor leraar je wil zijn. 2.2 Cursus inhoud Leeruitkomsten: De student is in staat om een positieve bijdrage aan een team te leveren en verantwoordelijkheden te delen. De student is in staat om, onderbouwd vanuit de theorie van Beroep 1 en de voorkennis van de leerlingen, een lesplan te maken en uit te voeren. De student is in staat om samen met studenten van andere exacte vakken vakoverstijgende opdrachten te ontwerpen. De student kan zijn les op een veilige manier vormgeven, rekening houdend met de organisatorische randvoorwaarden. De student is in staat meerdere vakdidactische werkvormen toe te passen, die een actieve houding van de leerlingen vragen. De student kan op niveau van leerjaar 1 interventies uitvoeren en leerlingen begeleiden gedurende de projectdagen. De student kan de beginsituatie van de leerlingen beschrijven met betrekking tot de leerstof, belevingswereld en de op school gangbare omgangsvormen. De student kan reflecteren op de tijdens het project opgedane ervaringen en de gekregen feedback van leerlingen, medestudenten en begeleiders. De student kan aangeven welke leerdoelen door de leerlingen behaald zijn aan het eind van het project. Legitimering: SBL bekwaamheidseisen 1, 2, 3, 4, 5 en 7 Kennisbasis (vakdidactiek): Natuurkunde 2.1 Instrueren en uitleggen 2.2 Begeleiden 3.4 Leermiddelen 4.1 Theorie- en practicumlokaal Scheikunde 2.1 Doelen en strategieen. 2.2 Didactische werkvormen en media Techniek: 1.1 Leren van vaardigheden 1.2 Werken aan begripsontwikkeling 2.3 Structureren van de leerstof 2.4 Aanvullend lesmateriaal maken Wiskunde: De verschillende doelen van het wiskunde onderwijs Misconcepten van wiskunde De ondersteunende rol van wiskunde bij andere vakken 2.4 Het belang en de doelen van het wiskunde onderwijs in een breder kader 3.1 Leerlingen motiveren tot het leren van wiskunde Zet leerlingen aan tot wiskundige activiteit (zelf denken/werken Kan rekening houden met en inspelen op verschillende leerstijlen (concreet en praktisch werken en abstract, theoretisch werken Organisatie Een projectgroep ontwikkelt in periode C lesmateriaal voor twee projectdagen rond een gekozen thema. Binnen deze projectgroep ontwikkelen tweetallen lesmateriaal rond het thema. In de eerste weken worden er didactieklessen wiskunde, natuurkunde, scheikunde en techniek gegeven. In periode D wordt een draaiboek gemaakt voor het uitvoeren van de lessen. Er wordt een introductieles voorbereid en uitgevoerd op een van de participerende scholen. Met de gemaakte producten wordt het project gedurende 2 dagen uitgevoerd met leerlingen uit de eerste klas van het v.o. Over deze activiteiten en leeropbrengst voor jou, schrijf je een verslag. Aanwezigheid en actieve deelname aan alle activiteiten is verplicht. Het individuele eindverslag moet met een voldoende worden afgesloten. 2.3 Ingangseisen

3 Veronderstelde voorkennis: geen 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Diversen (verplicht): Handboek voor leraren; Geerts, W. & Kralingen, R. van; ISBN (eerdere druk kan ook); Bussum: Coutinho. 2.5 Workload De totale studielast van deze cursus is gelijk aan 140 uren. Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

4 Titel Opleidingsvariant Beroep 3 leerprocessen Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAR-PBERLP Cursusnaam Beroep 3 leerprocessen 1.3 Cursusnaam in Engels Profession 3 Learningprocesses 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd, Deeltijd Toetsen zijn er in Voltijd, Deeltijd 1.9 Contactpersoon EL Munneke (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands Nee 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie de werkvorm aangeboden? Hoorcollege niet verplicht 3 maal per blok Werkcollege niet verplicht 1 maal per week bij aanvangsblok 4: blok 4 bij aanvangsblok 4: blok Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? multiple choice toets Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 4: 1. blok 4 2. blok 5 RAPPORT Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 4: 1. blok 4 2. blok 5

5 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel In beroep 3a staat de lerende leerling centraal. Hoe leren mensen en in het bijzonder pubers? waar Waar moet je als docent nou rekening mee houden als het gaat om wat we weten over de werking van het geheugen, het puberbrein, leerprocessen, leren leren en motiveren van pubers? Dit is een module waarin je veel theoretische dingentheorie leert die later van belang zijn is bij het lesgeven. Deze theorie proberen we in deze oriënterende fase van je studie concreet te maken door met jesamen te kijken naar jouw visie op leren, jouw manieren van leren (metacognitie) en dat wat jou motiveert in een onderwijssituatie en voor het beroep van leraar. Daarnaast kijk je door middel van een klein onderzoekje op je eigen leerwerkplek hoe gemotiveerd leerlingen zijn en hoe motiverend hun leeromgeving op dit moment is. Je ontwerpt voor deze leerlingen vervolgens een leeractiviteit die leerlingen meer zou kunnen motiverende motivatie van leerlingen verhoogt. Hierin laat je zien de geleerde theorie toe te kunnen passen. Daarnaast oefen je in de bijeenkomsten hoe je zó kunt communiceren met leerlingen dat ze gemotiveerd raken op het moment dat ze dat niet zijn.op welke wijze je motivatie stimuleert in de communicatie met leerlingen. 2.2 Cursus inhoud De student: 1. Beschrijft de verschillende leeropvattingen, leersoorten en kennisniveaus en herkent deze in praktijkvoorbeelden, 2. formuleert zijn eigen opvatting over leren en onderbouwt deze vanuit literatuur en praktijkervaringen, 3. herkent in casuïstiek de kenmerken van de behavioristische, cognitivistische, constructivistische en handelingspsychologische leertheorieën, 4. legt uit vanuit casuïstiek hoe een docent in het pedagogisch-didactisch handelen rekening kan houden met de wijze waarop het geheugen werkt en welke rol de ontwikkeling van de executieve functies speelt in het leerproces van adolescenten, 5. beschrijft verschillen tussen leerlingen van verschillende schoolniveaus en/of binnen een klas op het gebied van leervaardigheden (metacognitie), leerstijlen en leeraanpak, 6. reflecteert op de eigen leervaardigheid, leerstijl en leeraanpak, 7. beschrijft in een specifieke praktijkcasus hoe een docent in het handelen tegemoet komt aan basisbehoeften van leerlingen: autonomie, competentie en relatie, 8. benoemt verschillen tussen autonomieondersteunend en controlerend leraargedrag en laat autonomieondersteunend gedrag zien binnen een oefensituatie, 9. weet zijn eigen leerwerkplek adequaat te typeren in termen van de controlerende, motiverende, veeleisende of permissieve leeromgeving met behulp van de bestudeerde literatuur, 10. reflecteert op zijn of haar studiemotivatie en motivatie voor het beroep leraar en heeft inzicht in de wijze waarop autonomie, competentie en relatie hierbij een rol spelen. 11. voert op de gevraagde methodische en kritische wijze een eenvoudig vragenlijstonderzoek uit naar de motivatie van een klas leerlingen op de leerwerkplek, 12. schrijft een uiteenzettende, informatieve tekst met een goede en logische samenhang, een adequate woordkeuze, een goede afstemming op publiek en met slecht incidentele fouten op het vlak van taalverzorging (3F), 13. ontwerpt een leeractiviteit waarbij nadrukkelijk aandacht is voor de verschillende aspecten van motivatie. Toetsing De cursus wordt afgesloten met een kennistoets en een dossier. Het dossier bestaat uit het ontwerp van de motiverende leeractiviteit die verantwoord wordt vanuit theorie, het onderzoeksverslag en een reflectie op de eigen aanpak van leren en de eigen studiemotivatie. 2.3 Ingangseisen Veronderstelde voorkennis: Aanbevolen is afronding van beroep Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht): Van der Veen, T. & Van der Wal, J. (2016). Van leertheorie naar onderwijspraktijk. Groningen: Noordhoff. (ISBN ) Boek (verplicht): Van der Donk, C., & Van Lanen, B. (2016). Praktijkonderzoek in de school. Bussum: Coutinho. (ISBN ) Boek (verplicht): Ros, A., Castelijns, J., & Van Loon, A. (2014). Gemotiveerd leren en lesgeven. De kracht van intrinsieke motivatie. Bussum: Coutinho. (ISBN ) 2.5 Workload De totale studielast van deze cursus is gelijk aan 140 uren. Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur.

6 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

7 Titel Beroep 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAR-PBEROEP Cursusnaam Beroep Cursusnaam in Engels profession Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd, Deeltijd Toetsen zijn er in Voltijd, Deeltijd 1.9 Contactpersoon SW Janzing (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands Nee 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie de werkvorm aangeboden? Hoorcollege niet verplicht 3 maal per blok WERKCOLLEGE niet verplicht 2 maal per week bij aanvangsblok 1: blok 1 bij aanvangsblok 1: blok Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Dossier Alfanumeriek en numeriek voor IA 5, bij aanvangsblok 1: 1. blok 1 2. blok 2

8 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Korte omschrijving: De belangrijkste taak van een docent is lesgeven in een schoolorganisatie. Om een les/onderwijsactiviteit goed te laten verlopen is het van belang dat deze goed voorbereid en uitgevoerd wordt. Ter afsluiting van de les is het van belang dat er geëvalueerd wordt welke leerresultaten er zijn behaald. In deze cursus maakt de student kennis met de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van een les. Ook wordt er ingegaan op de rollen van de docent en begeleiden van het leerproces bij de leerlingen. Er wordt kennisgemaakt met de (mogelijk) toekomstige werkvelden; het voortgezet onderwijs en het beroepsgericht onderwijs. De student krijgt training in vaardigheden die nodig zijn om een les goed te laten verlopen. Daarnaast wordt in deze module gestart met de ontwikkeling van het onderzoekend vermogen van studenten. De student verwerft basale informatievaardigheden en leert observeren met een bestaand observatie-instrument. Aan het einde van de cursus zal formatief getoetst worden of de student het taalniveau 3F beheerst. Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van de blended leeromgeving: dit wordt vormgegeven door middel van werkcolleges, samenwerken binnen leerteams en de HUbl site. Informatie over de inhoud van de cursus, de materialen en de werkwijze is te vinden op de HUbl site. 2.2 Cursus inhoud Learning outcomes De student: 1. beschrijft vanuit zijn rol als toekomstig docent, zijn visie op het begeleiden van het leerproces van zijn toekomstige leerlingen, 2. onderzoekt zijn (mogelijk) toekomstige werkveld en onderkent zijn pedagogisch/didactische taken binnen het VO en Beroepsonderwijs, 3. verwerkt de verschillende onderdelen van het model didactische analyse (beginsituatie, leerdoelen, leerstof, leeractiviteiten, leermiddelen en evaluatie) in een lesplan en verantwoordt alle gemaakte keuzes vanuit de verplichte literatuur, 4. voert een les(onderdeel) uit waarbij hij de uitgangspunten van effectief klassenmanagement toepast, 5. voert een les(onderdeel) uit waarbij de uitgangspunten van directe instructie worden toegepast, 6. voert op de gevraagde methodische en kritische wijze een eenvoudig observatieonderzoek uit, met behulp van het ICALT-instrument, 7. schrijft een uiteenzettende, informatieve tekst waarin verschillende bronnen op een synthetiserende manier gebruikt zijn, met een goede en logische samenhang, een adequate woordkeuze en een goede afstemming op het publiek. Het laatste doel wordt formatief getoetst, wat wil zeggen dat door middel van feedback de student zicht krijgt op het eigen niveau van schrijven. Hierop wordt verder gereflecteerd binnen Studie en Werk 1A. Indien de schrijfvaardigheid minder is dan het 3F niveau waarmee een HAVO-leerling instroomt, wordt van de student verwacht een plan te maken om de schrijfvaardigheid dusdanig te verbeteren dat aan het einde van de propedeuse het 3F niveau wel bereikt is. Leeractiviteiten Deze module wordt aangeboden in de vorm van blended learning. Blended learning is een onderwijsvorm waarbij studenten leren door een combinatie van face-to-face bijeenkomsten, een digitale leeromgeving, leren in een leerteam en leren op de werkplek. Vakinhoud, vakdidactiek en algemene didactiek worden hierbij gekoppeld aan de mogelijkheden van de technologie. De student krijgt werkcolleges waarin het halen van onderstaande doelen ondersteund wordt. Deze bijeenkomsten bereidt de student voor door het bekijken van instructiefilmpjes, lezen van literatuur en het maken van opdrachten. In de bijeenkomsten wordt de theorie actief verwerkt, opdrachten gemaakt en groepswerk gedaan. Ook is er speciale aandacht voor het trainen en oefenen van docentvaardigheden zoals in dit geval het presenteren voor een groep met een goede houding, mimiek en gebruik van de stem. Thema: Leren Als docent ben je verantwoordelijk voor het leerproces bij je leerlingen. Wat is leren en hoe kun je je leerlingen daarbij begeleiden? Binnen dit thema ontwikkelt de student zijn visie over leren en en zijn visie over zijn toekomstige pedagogische en didactische rol als docent. Thema: Lesvoorbereiding Binnen dit thema staat het belang en het nut van een lesvoorbereiding centraal. De student ontwikkelt de vaardigheden ten aanzien van een goede lesvoorbereiding. Dit resulteert in het beschrijven van een lesplan waarin de beginsituatie, leerdoelen, werkvormen en directe instructie zijn weergegeven. Thema: Het uitvoeren van een les (onderdeel) Het geven van een les vereist het toepassen van kennis en verschillende vaardigheden door de docent. De bijeenkomsten van deze cursus zijn gericht op het ontwikkelen van vaardigheden ten behoeve van het lesgeven. De

9 volgende items komen tijdens de trainingen aan bod: houding, leerklimaat, rollen van de leraar, lesorganisatie, klassenmanagement, directe instructie, werkvormen, activeren, begeleiden en motiveren van leerlingen, controleren en evalueren van leerdoelen. Thema: Het Nederlandse onderwijssysteem: VO/ Beroepsonderwijs De student doet kennis op over de (toekomstige) werkplek: het Nederlandse onderwijssysteem. Het betreft de hele breedte van het tweedegraadsgebied: algemeen voortgezet onderwijs (AVO) en het beroepsonderwijs (VMBO/MBO). Thema: Schrijfvaardigheid In de propedeuse heb je de tijd en gelegenheid gekregen om eventuele deficiënties op het vlak van taalvaardigheid weg te werken. Je moet laten zien dat je een informatieve en uiteenzettende tekst op het niveau van 3F kunt schrijven. Dit betekent dat je taalverzorging goed is (je maakt af en toe een foutje en de tekst is prettig leesbaar), je logisch en samenhangend kunt schrijven, voldoende woordenschat hebt en kunt afstemmen op het publiek waarvoor je schrijft. In beroep 1 wordt je formatief getoetst (met het product dat je levert) op het niveau van 3F. Je krijgt feedback en gebruikt deze feedback om binnen S&W 1A een beeld te geven van je schrijfvaardigheid en dat wat nodig is om uiteindelijke 3F te bereiken. Thema: Onderzoekend vermogen BBinnen de leerlijnen Beroep en Beroepsproducten ontwikkel je als student je onderzoekende vermogen. Dat wil zeggen dat je onderzoek leert gebruiken ter ondersteuning van je beroep als docent. Onderzoek staat daarmee altijd in dienst van jouw professionele handelen en het verbeteren daarvan. In beroep 1 maak je kennis met het fenomeen onderzoekend vermogen en leer je wat we beogen met het leren doen van onderzoek in praktijksituaties. Je start in deze module met het uitvoeren van een voorgestructureerd observatieonderzoek. Dit observatieonderzoek is gericht op het lesgeven door (toekomstige) leraren. De observaties vinden plaats tijdens de bijeenkomsten. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de eerste basale kennis wat betreft informatievaardigheden. De student leert in een gestructureerde context om Nederlandstalige literatuur te zoeken met behulp van zoekmachines om daarmee een gegeven onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden. Deze literatuur wordt verwerkt in een inleiding rondom het Nederlandse onderwijssysteem. Toetsen en beoordelingscriteria De cursus wordt afgesloten door middel van een dossier. Het dossier bestaat uit: a) Een inleiding waarin de student vanuit zijn rol als toekomstig docent, zijn visie op het begeleiden van het leerproces van zijn toekomstige leerlingen beschrijft en zijn (mogelijk) toekomstige werkveld onderzoekt. b) Een lesplan, aangevuld met toelichting en onderbouwing van de gemaakte keuzes. c) Een terugblik op de gegeven les en de leerwinst, inclusief feedback aan de hand van het observatieonderzoek en verantwoord vanuit de literatuur. Het dossier wordt beoordeeld op basis van een rubric (zie studiehandleiding) en moet ingeleverd worden binnen WinVision. Het dossier dient ten minste te worden afgesloten met een 5,5. 1e Toetsmoment in de tentamenweek aan het einde van de onderwijsperiode(s) van de cursus. 2e Toetsmoment (herkansing) in de hertentamenweek van de periode volgend op de periode waarin het 1e toetsmoment was. Kennisbasis SBL-competenties: 1,2,3,4 en 7 Competentie 8 Generieke kennisbasis: 1.1 Het concept leren 1.2 Visies op leren 1.4 Leerling kenmerken 2.1 Didactische analyse 2.2 Leerdoelen en instructiemodellen 2.3 Vormgeven van leerprocessen 3.1 Communicatiemodellen 3.3 Groepsdynamica 6.1 Werken aan eigen professionele ontwikkeling 6.2 Praktijkonderzoek 7.1 Nederlandse Onderwijssysteem Addendum kennisbasis ICT: 3.1 Informatievaardigheden Addendum kennisbasis beroepsgericht onderwijs: 6.1 Werken aan eigen professionele ontwikkeling

10 7.1 Nederlandse Onderwijssysteem 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Boek (verplicht): Slooter, M. (2009). De vijf rollen van de leraar. Amersfoort: CPS. (ISBN ) Boek (verplicht): Van der Donk, C., & Van Lanen, B. (2016). Praktijkonderzoek in de school. Bussum: Coutinho. (ISBN ) Boek (verplicht): Geerts, W., & Van Kralingen, R. (2016). Handboek voor leraren. Bussum: Coutinho (ISBN ) 2.5 Workload De totale studielast van deze cursus is gelijk aan 140 uren. Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

11 Titel Beroep 2 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAR-PBEROEP Cursusnaam Beroep Cursusnaam in Engels profession Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd, Deeltijd Toetsen zijn er in Voltijd, Deeltijd CA Schouten (tel ) 1.9 Contactpersoon 1.10 Voertaal Nederlands Nee 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie de werkvorm aangeboden? Hoorcollege niet verplicht 3 maal per blok Werkcollege niet verplicht 1 maal per week bij aanvangsblok 3: blok 3 bij aanvangsblok 3: blok Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar de toets aangeboden? toets Numeriek 1 decimalen 5, toets Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 3: 1. blok 3 2. blok 4 bij aanvangsblok 3: 1. blok 3 2. blok 4

12 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Korte omschrijving: Om als docent goed om te kunnen gaan met een groep leerlingen is het belangrijk te weten wie de leerlingen zijn die je lesgeeft, hoe je het gedrag van je leerlingen zou kunnen verklaren en welke groepsprocessen er spelen in de klas. In deze module leert de student over de ontwikkeling van de mens tijdens de adolescentie (10-22 jaar). In deze periode ontwikkelt iemand zijn vermogen om emoties en impulsen te controleren, verwerft autonomie ten opzichte van ouders en leeftijdsgenoten, is er een toenemend inlevingsvermogen in de ander en een toenemend gevoel van verantwoordelijkheid voor zichzelf en anderen. Kortom, iemand verwerft zich in deze periode een eigen identiteit. We besteden aandacht aan diverse aspecten van adolescentieontwikkeling. Wat gebeurt er biologisch en psychoseksueel? Wat speelt er op cognitief vlak? Hoe verloopt de psycho-sociale en morele ontwikkeling? Welke rol spelen het gezin, leeftijdsgenoten, de maatschappelijke en culturele context waarin een jongere groot wordt? Welke invloed heeft de klas als groep op het gedrag van de leerling? De student leert in deze module de belangrijkste theorieën en modellen op deze gebieden kennen. In de module hebben we ook oog voor de wijze waarop een docent om kan gaan met de diversiteit tussen leerlingen. De eigen inbreng van de docent is van belang: op welke wijze kan hij aansluiten bij de ontwikkeling van zijn leerlingen? Hoe kan hij anticiperen op het gedrag van adolescenten in de groep? Van belang is dat je als student zelf ook oefent met het contact met de adolescent als leerling. Hoe zorg je voor openheid en veiligheid tijdens een gesprek, en welke rollen neem je daarbij in? 2.2 Cursus inhoud Learning outcomes De student: 1. geeft vanuit diverse actuele bronnen (film, literatuur, onderzoeksgegevens, etc.) een beeld van de diversiteit in gedrag van adolescenten in de vorm van een adolescentenportret, 2. verklaart verschillen in gedrag van adolescenten middels ecologische systemen, zoals benoemd in de theorie van Bronfenbrenner, 3. analyseert gedrag van adolescenten aan de hand van de belangrijkste kennis en theorieën rondom de cognitieve, morele, seksuele, biologische en persoonlijkheids- dan wel identiteitsontwikkeling, 4. omschrijft hoe docenten in hun handelen rekening kunnen houden met of aan kunnen sluiten bij verschillende aspecten van de ontwikkeling van de adolescent, 5. verklaart gedrag van adolescenten in de klas aan de hand van theorieën over groepsontwikkeling, 6. geeft onderbouwde aanbevelingen hoe als docent te anticiperen op gedrag van adolescenten in en als groep, 7. draagt zorg voor veiligheid in een individueel gesprek met een adolescent door passende vaardigheden adequaat in te zetten, 8. bevordert openheid in een gesprek met een adolescent door passende vaardigheden adequaat in te zetten, 9. herkent egoposities, zoals benoemd in de transactionele analyse, in de eigen interactie met een leerling, 10. voert op de gevraagde methodische wijze een eenvoudig onderzoek uit naar de belevingswereld van jongeren in het onderwijs, zet hierbij de dataverzamelingsmethode interviewen in, 11. schrijft een uiteenzettende, informatieve tekst met een goede en logische samenhang, een adequate woordkeuze, een goede afstemming op publiek en met slecht incidentele fouten op het vlak van taalverzorging (3F). Het laatste doel wordt in deze cursus formatief getoetst. De student oefent met de schrijfvaardigheid en krijgt feedback op de aangegeven voorbeelden. Aan het einde van studiejaar 1 wordt dit leerdoel summatief getoetst bij beroep 3a. Leeractiviteiten Deze module wordt aangeboden in de vorm van blended learning. Blended learning is een onderwijsvorm waarbij studenten leren door een combinatie van face-to-face bijeenkomsten, een digitale leeromgeving, leren in een leerteam en leren op de werkplek. Vakinhoud, vakdidactiek en algemene didactiek worden hierbij gekoppeld aan de mogelijkheden van de technologie. De student krijgt werkcolleges waarin het halen van onderstaande doelen ondersteund wordt. Deze bijeenkomsten bereidt de student voor door het bekijken van instructiefilmpjes, lezen van literatuur en het maken van opdrachten. In de bijeenkomsten wordt de theorie actief verwerkt, opdrachten gemaakt en groepswerk gedaan. Ook is er speciale aandacht voor het trainen en oefenen van docentvaardigheden zoals in dit geval het voeren van gesprekken met leerlingen. De volgende thema s komen aan bod: Thema: Identiteitsontwikkeling

13 Je leert wat identiteit is en welke ontwikkeling een adolescent doormaakt op biologisch, cognitief en psycho-sociaal gebied. Je leert dat de puberteit onderdeel is van een veel groter geheel en over het algemeen veel minder heftig en moeilijk (Sturm und Drang) is dan dat er algemeen gedacht wordt. Daarnaast bekijken we de adolescentieontwikkeling in de bredere context van de omgeving waarin een adolescent opgroeit. Deze omgeving heeft een sociaal (gezin en leeftijdsgenoten), een historisch, cultureel en maatschappelijk aspect. De belangrijkste theorieën komen hierbij aan bod en je leert deze herkennen in casuïstiek. Ook bekijk je in hoeverre je je eigen ontwikkeling herkent in de theorie die aangeboden wordt. Thema: Verschillen Als we kijken naar theorieën rondom adolescentieontwikkeling is het belangrijk je te blijven realiseren dat de groep leerlingen die je lesgeeft een som der delen is. Ondanks dat er allerlei ideeën zijn over hoe adolescenten zich in het algemeen ontwikkelen zijn er veel verschillen op individueel niveau. De ene jongere is de andere niet. Je leert welke verschillen er zijn in de ontwikkeling van jongens en meisjes en welke culturele verschillen er zijn tussen verschillende etnische en sociaal-economische groepen. Thema: Groepsontwikkeling Leerlingen bevinden zich voor jou altijd in een groep. Je leert daarom in deze module hoe een groep zich ontwikkelt en welke rollen leerlingen kunnen spelen in een groep. Hoe kun je daarmee als docent omgaan? We maken dat in deze module concreet door in te gaan op de thema s orde en klassenmanagement en de manier waarop je dat als docent kunt aanpakken. Thema: Communicatie Als docent ben je voortdurend in interactie met je leerlingen. Het is belangrijk om daarin je zelf goed te leren kennen en te begrijpen welke invloed dit heeft op de manier waarop je communiceert met leerlingen. Daarom leer je in deze module de basis van het model van de transactionele analyse. Deze basis wordt in volgende modules verder uitgewerkt. Je leert in deze module de vaardigheid van luisteren, samenvatten en doorvragen in een gesprek zonder dat je meteen je oordeel, mening of advies aan een leerling geeft. Thema: Schrijfvaardigheid In de propedeuse heb je de tijd en gelegenheid gekregen om eventuele deficiënties op het vlak van taalvaardigheid weg te werken. Je moet laten zien dat je een informatieve en uiteenzettende tekst op het niveau van 3F kunt schrijven. Dit betekent dat je taalverzorging goed is (je maakt af en toe een foutje en de tekst is prettig leesbaar), je logisch en samenhangend kunt schrijven, voldoende woordenschat hebt en kunt afstemmen op het publiek waarvoor je schrijft. In beroep 2 wordt je net als in beroep 1 formatief getoetst (met het product dat je levert) op het niveau van 3F. Je krijgt feedback en gebruikt deze feedback omje eigen voortgang op het vlak van schrijfvaardigheid te monitoren. Thema: Onderzoekend vermogen Binnen de leerlijnen Beroep en Beroepsproducten ontwikkel je als student je onderzoekende vermogen. Dat wil zeggen dat je onderzoek leert gebruiken ter ondersteuning van je beroep als docent. Onderzoek staat daarmee altijd in dienst van jouw professionele handelen en het verbeteren daarvan. In beroep 1 maakte je kennis met het fenomeen onderzoekend vermogen en leerde je wat we beogen met het leren doen van onderzoek in praktijksituaties. In beroep 2 bouwen we hier op voort en komt het uitvoeren van een onderzoek met behulp van interviewen aan bod. Je leert om op een goede manier te interviewen, de data van een interview te analyseren en hierover te rapporteren. Het onderzoek is gericht op de belevingswereld van jongeren vroeger of nu op het gebied van een keuze die je maakt uit een aantal aangeboden thema s. Ook wordt je verder vaardig in het zoeken van bronnen en het selecteren van informatie uit deze bronnen. Toetsen en beoordelingscriteria Deze cursus wordt afgerond met een adolescentenportret en een onderzoeksverslag. Deze wordt beoordeeld op basis van een rubric (zie studiehandleiding) en moet ingeleverd worden binnen WinVision. Beide onderdelen dienen ten minste te worden afgesloten met een 5,5. De weging voor het totaalcijfer is 75/25. 1 e Toetsmoment in de tentamenweek aan het einde van de onderwijsperiode(s) van de cursus. 2 e Toetsmoment (herkansing) in de hertentamenweek van de periode volgend op de periode waarin het 1 e toetsmoment was. Kennisbasis SBL-competenties: 1,2,4 en 7 Competentie 8 Generieke kennisbasis: 1.3 Cognitie, werking van de hersenen en leren 1.4 Leerlingkenmerken 3.1 Mentale modellen bij communicatie 3.2 Gespreksvoering

14 3.3 Groepsdynamica 4.1 Identiteitsontwikkeling van de adolescent 4.2 Morele ontwikkeling van de adolescent 4.3 Adolescent en seksualiteit 6.1 Werken aan de eigen professionele ontwikkeling 6.2 Praktijkonderzoek 9.3 Omgaan met diversiteit Addendum kennisbasis ICT: 3.1 Informatievaardigheden Addendum kennisbasis beroepsgericht onderwijs: 1.3 Cognitie, werking van de hersenen en leren 1.4 Leerlingkenmerken 4.1 Identiteitsontwikkeling van de adolescent 4.2 Morele ontwikkeling van de adolescent 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht): Van der Wal, J. & De Wilde, J. (2011). Identiteitsontwikkeling en leerlingbegeleiding. Bussum: Coutinho. (ISBN ) Diversen (verplicht): Artikelen op hubl-site, welke als verplicht zijn aangemerkt. Boek (verplicht): Van der Donk, C., & Van Lanen, B. (2016). Praktijkonderzoek in de school. Bussum: Coutinho. (ISBN ) Boek (verplicht): Geerts, W., & Van Kralingen, R. (2016). Handboek voor leraren. Bussum: Coutinho. (ISBN ) 2.5 Workload De totale studielast van deze cursus is gelijk aan 140 uren. Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

15 Titel Opleidingsvariant Studie en Werk VT-1A Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAR-PSWV1A Cursusnaam Studie en Werk VT-1A 1.3 Cursusnaam in Engels Study and Work VT-1A 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd HS Wielenga (tel ) 1.9 Contactpersoon 1.10 Voertaal Nederlands Nee 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen niet verplicht 1 maal per week bij aanvangsblok CONTINUE: blok CONTINUE 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar de toets aangeboden? dossier Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok CONTINUE: 1. blok CONTINUE 2. blok CONTINUE Taaltoets Beperkte Alfa NA, NVD, VD 5,5 2 bij aanvangsblok CONTINUE: 1. blok CONTINUE 2. blok CONTINUE

16 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Korte omschrijving: In de propedeuse van een lerarenopleiding staan twee belangrijke vragen centraal: 1) wil je leraar worden? en 2) kun je leraar worden? Om antwoord te kunnen geven op die twee kernvragen, heb je een goed beeld nodig van het beroep van leraar, de studie en of die twee zaken passen bij wie jij bent. Het eerste jaar is dus vooral een jaar van oriënteren op beroep en studie en het beter leren kennen van jezelf als persoon. De modules Studie en Werk willen je daarbij helpen door middel van werkplekleren en studieloopbaanbegeleiding. Je doet je eerste praktijkervaringen op binnen een school en leert om hierop te reflecteren. Daarnaast word je begeleid in je persoonlijke ontwikkelingen en leer je om dat wat je ervaart in de praktijk te verbinden aan de andere studieonderdelen zoals de beroepsvakken, vakinhoudelijke en -vakdidactische vakken. De modules Studie en Werk lopen daarom gedurende je hele studie parallel aan de andere studieonderdelen. Studie en Werk 1A is in deze lijn de eerste module en daarmee de introductie op de manier waarop er gewerkt wordt in de opleiding. De inhoud en afronding van de module is daarmee van een iets andere aard dan de vervolgmodules van Studie en Werk. Je rondt Studie en Werk 1A af met een dossier van opdrachten die gaan om de eerste kennismaking met het beroep en een eerste oriëntatie op wie jij bent als persoon, student én aankomend docent. Tijdens de module komen daarom de volgende onderwerpen uitgebreid aan de orde: Hoe zit deze studie in elkaar? Hoe werken en leren we met elkaar binnen Instituut Archimedes? Wat is het niveau hoofdfasebekwaam en hoe kun jij dat niveau bereiken? Waar kun je als docent werken (schoolniveau's, diversiteit aan scholen)? Welke rollen/taken heb je als docent? Wat zijn de bekwaamheidseisen? Wie ben jij als persoon? Wat zijn je kwaliteiten en talenten? Wat je valkuilen en ontwikkelgebieden? Wie ben jij als student? Hoe gemotiveerd ben je, hoe staat het met je studievaardigheid? Hoe taalvaardig ben je? Wie ben jij als aankomend docent? Wat moet je kunnen als docent en waar sta jij dan? 2.2 Cursus inhoud Leerdoelen: Het bovenstaande vertaalt zich in de volgende leerdoelen: 1. De student heeft op een adequate wijze een passende leerwerkplek gevonden. Is hier minimaal 10 werkdagen (van 7 uur) actief en naar tevredenheid van werkplekbegeleider aanwezig geweest (blijkend uit o.a. logboek). 2. In een beschrijving van de leerwerkplek (schoolniveau en specifieke kenmerken van de school) plaatst de student deze op een correcte wijze binnen het complete werkveld (zie beroep 1). Verantwoordt de keuze op basis van eigen ontwikkeling, praktische overwegingen, voor- en/of afkeuren. 3. De student beschrijft het proces van solliciteren en de eerste praktijkervaringen. In deze beschrijving: a. duidt de student de bekwaamheidseisen en de vijf rollen van de docent (beroep 1) op de juiste wijze aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden; b. koppelt de student ervaringen aan persoonlijke kenmerken (kwaliteiten, valkuilen), motivatie en eigen studievaardigheid; c. reflecteert de student adequaat met behulp van de methodiek van de ABCD-reflectie; d. observeert de student pedagogisch-didactisch handelen van de werkplekbegeleider met behulp van het ICALTinstrument; e. produceert de student een leesbare tekst met slechts incidenteel fouten op het vlak van zinsbouw, grammatica, interpunctie en spelling. 4. De student beschrijft het verdere studieverloop met daarin een complete studieplanning voor de tweede helft van het studiejaar. In die planning zijn opgenomen een leerwerkplan met leervragen voor periode C en D dat afgestemd is op de eisen voor het niveau van hoofdfasebekwaam, overzicht van tijdsinvestering, planning en aanpak studieactiviteiten en waar nodig een plan om deficiënties weg te werken met speciale aandacht voor taalvaardigheid (zie ook leerdoel 5). 5. De student onderschrijft het belang van schrijfvaardigheid binnen het beroep van leraar. Beschrijft het niveau van de eigen schrijfvaardigheid en de wijze waarop hier verder aan gewerkt gaat worden. Hierbij maakt de student gebruik van de niveaus van Meijerink, de uitslag van de diagnostische taaltoets (verplichte formatieve toets) en de beoordeling van het geschreven product bij beroep 1 (indien aanwezig). Leerstof, werkvormen en activiteiten: Studie en Werk 1A (S&W 1A) volg je in de periodes A en B. Je hebt in deze periodes wekelijks een begeleide groepsbijeenkomst op de HU met je zogenaamde Studie en Werk groep (SWB-groep). Tijdens deze bijeenkomsten krijg je in de eerste weken instructie over praktische studiezaken (mail, ICT, inschrijven voor cursussen en toetsen,

17 mediatheek), leer je je medestudenten kennen en de manier van werken binnen S&W. Ook is er aandacht voor het zoeken van de leerwerkplek en doe je een eerste oriëntatie op je eigen studievaardigheid en taalvaardigheid (taaltoets). In periode B start je met werkplekleren op één van de opleidingsscholen. Op de werkplek werk je samen met een werkplekbegeleider (WB-er), een docent met wie je meeloopt tijdens je werkplekdagen. Dit doe je tijdens S&W 1A gedurende 10 werkdagen van minimaal 7 uur. Je voert onderwijsondersteunende taken uit, die nuttig zijn voor school/werkplekbegeleider en leerzaam voor jou. Deze taken kies je zelf in overleg met je WB-er. In die keuze stem je af op het eindproduct dat er uiteindelijk van je gevraagd wordt ter afronding van S&W 1A. Gedurende periode A en B wordt je op de HU begeleid door een Studie en Werk begeleider (SWB-er). Dit is een lerarenopleider van Instituut Archimedes die opgeleid is om studenten te begeleiden bij studie en werkplekleren. Je hebt minimaal één keer een persoonlijk gesprek over je studievoortgang in periode A en B. Indien dat nodig is, kunnen dat er meer zijn. Toetsen en beoordelingscriteria: De module Studie en Werk 1A heeft twee toetsen: 1. Formatieve taaltoets 2. Afrondend dossier De formatieve taaltoets is in periode A. Je neemt (verplicht) deel aan deze toets, maar hoeft hier geen voldoende resultaat te behalen. De toets helpt je om een goede diagnose te stellen als het gaat om je eigen niveau van taalvaardigheid. In het afrondende dossier neem je alle gevraagde opdrachten op. Deze opdrachten vind je in de Studie en Werk gids. Op basis van dit dossier heb je een afrondend gesprek met je SWB-er die je beoordeelt op basis van een beoordelingsrubric. Deze rubrics vind je in de beoordelingsrapporten voor Studie en Werk en bevatten alle precieze criteria waaraan je dossier moet voldoen. 1 e Toetsmoment in de tentamenweek aan het einde van de onderwijsperiode(s) van de cursus (periode B). 2 e Toetsmoment (herkansing) in de hertentamenweek van de periode volgend op de periode waarin het 1 e toetsmoment was (periode C). Legitimering: SBL-bekwaamheidseisen, alle competenties. Bij het werken aan de bekwaamheidseisen neemt, in de loop van de studie, de compleetheid van de handelingen, de complexiteit van de context en de zelfstandigheid van de student toe. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht): Slooter, M. (2009). De vijf rollen van de leraar, Amersfoort: CPS. (ISBN ) Boek (aanbevolen): Van der Wal, J., & De Wilde, J. (2011). Identiteitsontwikkeling en leerlingbegeleiding. Bussum: Coutinho. (ISBN ) Diversen (aanbevolen): Gids Studie en Werk Vt jaar 1 + ondersteunend material op SharePoint, Hubl en Boek (verplicht): Geerts, W., & Van Kralingen, R. (2016). Handboek voor leraren. Bussum: Coutinho. (ISBN ) Boek (aanbevolen): Ros, A., Castelijns, J., & Van Loon, A. (2014). Gemotiveerd leren en lesgeven. De kracht van intrinsieke motivatie. Bussum: Coutinho. (ISBN ) 2.5 Workload De totale studielast van deze cursus is gelijk aan 140 uren. Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

18 Titel Opleidingsvariant Studie en Werk VT-1B Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAR-PSWV1B Cursusnaam Studie en Werk VT-1B 1.3 Cursusnaam in Engels Study and Work VT-1B 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd HS Wielenga (tel ) 1.9 Contactpersoon 1.10 Voertaal Nederlands Nee 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie de werkvorm aangeboden? Anders niet verplicht 1 maal per Basis niet verplicht 1 maal per bij aanvangsblok 1: blok 1, blok 2 bij aanvangsblok 3: blok 3, blok 4 bij aanvangsblok 1: blok 1, blok 2 bij aanvangsblok 3: blok 3, blok Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar de toets aangeboden? portfolio Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 1: 1. blok CONTINUE 2. blok CONTINUE bij aanvangsblok 3: 1. blok CONTINUE 2. blok CONTINUE

19 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Korte omschrijving: In de propedeuse van een lerarenopleiding staan twee belangrijke vragen centraal: 1) wil je leraar worden? en 2) kun je leraar worden? Om antwoord te kunnen geven op die twee kernvragen heb je een goed beeld nodig van het beroep van leraar, de studie en of die twee zaken passen bij wie jij bent. Het eerste jaar is dus vooral een jaar van oriënteren op beroep en studie en het beter leren kennen van jezelf als persoon. De modules Studie en Werk willen je daarbij helpen door middel van werkplekleren en studieloopbaanbegeleiding. Je doet je eerste praktijkervaringen op binnen een school en leert om hierop te reflecteren. Daarnaast word je begeleid in je persoonlijke ontwikkelingen en leer je om dat wat je ervaart in de praktijk te verbinden aan de andere studieonderdelen zoals de beroepsvakken, vakinhoudelijke en -vakdidactische vakken. De modules Studie en Werk lopen daarom gedurende je hele studie parallel aan de andere studieonderdelen. Studie en Werk 1B is het vervolg op de module Studie en Werk 1A. Op basis van eigen leerwerkplan neem je 20 dagen deel aan het reilen en zeilen op een school onder begeleiding van een werkplekbegeleider (WB-er) en instituutsopleider (indien aanwezig). Je heb je leerwerkplan daarbij gebaseerd op de eisen die gesteld worden aan het niveau hoofdfasebekwaam. Je voert onderwijsondersteunende taken uit en verzorgt je eerste lesonderdelen. Op het instituut wordt je begeleid door een Studie en Werk begeleider (SWB-er) die met je kijkt naar je studiemotivatie, - voortgang en jouw persoonlijke ontwikkeling. Hij of zij helpt ook om de verschillende onderdelen van de studie (S&W, beroepsvakken, vakinhoud en vakdidactiek) aan elkaar te verbinden. Deze begeleiding krijgt vorm in minimaal één persoonlijk gesprek en bijeenkomsten binnen het FE-gebouw. In deze bijeenkomsten is er ook aandacht voor het verder leren van reflectiemethoden en vormgeven van werkplekleren. De module S&W 1B rond je af met een (video)portfolio en een criterium gericht interview. Hiermee wordt bekeken of je voldoet aan de eisen die gesteld worden aan het niveau hoofdfasebekwaam. Tijdens Studie en Werk 1B solliciteer je ook al op een leerwerkplek voor volgend studiejaar. Omdat je aan het einde van je tweede jaar een keuze moet gaan maken voor de profilering AVO/ beroepsonderwijs is het handig om te zorgen voor variatie in schoolniveau en schoolsoort. Als je bijvoorbeeld in je eerste jaar op je leerwerkplek vooral aan de slag bent geweest op het MBO/VMBO, is het handig om in het tweede jaar te kiezen voor HAVO/VWO en vice versa. Ook is het voor je ontwikkeling goed om te variëren in scholen met verschillende onderwijsconcepten en/of denominaties. 2.2 Cursus inhoud Leerdoelen: Studie en Werk 1B rond je af met een (video) portfolio en criterium gericht interview. Hiermee wordt integraal bekeken of je het niveau hoofdfasebekwaam bereikt hebt, wat wil zeggen dat je daarmee je oriëntatie op beroep en studie afrond. Je hebt dit niveau wanneer je de volgende doelen bereikt hebt: 1. De student geeft een realistisch en volledig beeld van het docentschap. Dat wil zeggen: a) de student geeft concrete voorbeelden van de verschillende rollen van een docent (pedagoog, vakdidacticus, presentator, gastheer en afsluiter), b) schetst een reëel en adequaat beeld van hoe het eigen vak vorm krijgt binnen diverse niveaus van het voortgezet onderwijs, c) schetst een beeld van de doelgroep binnen de diverse niveaus van het voortgezet onderwijs, d) schetst een beeld van de leeromgeving van de leerwerkplek en in hoeverre deze motiverend en stimulerend is voor een specifieke doelgroep van leerlingen d) benoemt de verschillen tussen docent zijn in AVO en beroepsonderwijs, e) geeft aan waar persoonlijke voorkeuren op dit moment liggen en relateert dit aan eigen persoonskenmerken en opgedane ervaringen. 2. De student geeft een realistisch beeld van de huidige bekwaamheid en kan taken uitvoeren op niveau hoofdfasebekwaam. Dat wil zeggen: a) de student bereidt een lesonderdeel voor op basis van een lesvoorbereidingsformulier, b) de student voert een lesonderdeel (instructie, begeleiding van zelfstandig werken) uit en reflecteert hierop met gebruik van de reflectiemethoden die geleerd zijn binnen Studie en Werk (ABCD'tje, STARR methodiek, intervisie) en het observatieinstrument ICALT, c) de student presenteert zich voor een groep leerlingen met een adequate houding, mimiek en gebruik van stem en reflecteert hierop met gebruik van de eerder genoemde reflectiemethoden en observatie door de WB-er, d) de student kijkt toetsen na met behulp van een antwoordmodel, d) de student houdt zich aan regels en afspraken die gesteld zijn door WB-er en school en communiceert deze consequent naar leerlingen, e) de student neemt eigen initiatief in het contact met leerlingen, toont interesse in de leefwereld en hanteert luisteren, samenvatten en doorvragen in de gesprekken met leerlingen.

20 3. De student geeft een realistisch beeld van de eigen studiemotivatie en -vaardigheden en laat zien voldoende lerend vermogen te hebben. Dat wil zeggen: a) de student reflecteert op zijn of haar eigen studiemotivatie en laat zien te begrijpen hoe autonomie, competentie en relatie hierbij een rol spelen, geeft aan hoe de eigen motivatie eventueel verbeterd zou kunnen worden, b) de student reflecteert op de eigen leervaardigheden, zelfstandigheid en taalvaardigheid, geeft aan hoe deze eventueel verbeterd kunnen worden, c) de student reflecteert op de eigen kernkwaliteiten, verworven bekwaamheden en geeft aan hoe deze verder ontwikkeld kunnen worden, d) de student vraagt om feedback bij WB-er, IO-er, SWB-er, docenten en medestudenten en betrekt anderen actief bij het eigen leerproces, e) de student geeft anderen feedback en is bereid om actief bij te dragen aan andermans leerproces, f) de student heeft een onderzoekende houding, is nieuwsgierig naar andere perspectieven, verbindt theorie aan praktijk en vice versa. Leerstof, werkvormen en activiteiten: Tijdens Studie en Werk 1B leer en werk je als docent(assistent) op een school. Je werkt daarbij planmatig aan de hand van leervragen die je zelf formuleert en afstemt op de school. Je wordt daarbij vanuit Instituut Archimedes begeleid door je Studie-en- Werkbegeleider (SWB) en een Instituutsbegeleider (IO). Daarnaast word je op je leerwerk zelf begeleid door een Werkplekbegeleider (WB). Met je Werkplekbegeleider bespreek je je werkzaamheden en leerervaringen regelmatig na. Tijdens Studie en Werk VT-1B ben je gedurende 20 dagen op de leerwerkplek, waarbij je verschillende onderwijsondersteunende taken uitvoert en af en toe (minimaal 5 keer) een lesonderdeel verzorgt. Werkervaringen en systematische reflectie daarop vormen het uitgangspunt van het werken en leren op school. Toetsen en beoordelingscriteria: Je wordt bij alle modules Studie en Werk getoetst door middel van het ontwikkelingsportfolio dat wordt beoordeeld door de IO. Bij de modules Studie en Werk 2B, 3B en 4B is er ook een lesbezoek door de IO en een beoordelingsadvies van de WB, die beide onderdeel uitmaken van de beoordeling. Je hebt dus bij Studie en Werk 1B nog geen lesbezoek, maar kunt geobserveerd worden door je WB. De module Studie en Werk 1B wordt afgerond met een (video)portfolio en criterium gericht interview. Aan de hand hiervan wordt beoordeeld of je je een realistisch beeld hebt gevormd van het beroep van docent, je lerend vermogen en je geschiktheid als aankomend docent. 1 e Toetsmoment in de tentamenweek aan het einde van de onderwijsperiode(s) van de cursus (periode D). 2 e Toetsmoment (herkansing) in de hertentamenweek van de periode volgend op de periode waarin het 1 e toetsmoment was (periode E). Legitimering: SBL-bekwaamheidseisen, uitgewerkt op het niveau hoofdfasebekwaam. Bij het werken aan de bekwaamheidseisen neemt, in de loop van de studie, de compleetheid van de handelingen, de complexiteit van de context en de zelfstandigheid van de student toe. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Boek (aanbevolen): Slooter, M. (2015). De vijf rollen van de leraar. Amersfoort: CPS. (ISBN ) Boek (verplicht): Van der Wal, J., & De Wilde, J. (2011). Identiteitsontwikkeling en leerlingbegeleiding. Bussum: Coutinho. (ISBN ) Diversen (verplicht): Gids Studie en Werk voltijd jaar 1 + ondersteunend materiaal op SharePoint, Hubl en Boek (verplicht): Ros, A., Castelijns, J., & Van Loon, A. (2014). Gemotiveerd leren en lesgeven. De kracht van intrinsieke motivatie. Bussum: Coutinho. (ISBN ) Boek (verplicht): Geerts, W., & Van Kralingen, R. (2016). Handboek voor leraren. Bussum: Coutinho. (ISBN ) 2.5 Workload De totale studielast van deze cursus is gelijk aan 140 uren. Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Beroep 3 leerprocessen Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAR-PBERLP-16 1.2 Cursusnaam Beroep 3 leerprocessen 1.3 Cursusnaam in Engels Profession

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Beroep 3 leerprocessen Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAR-PBERLP-16 1.2 Cursusnaam Beroep 3 leerprocessen 1.3 Cursusnaam in Engels Profession

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Beroep 3 leerprocessen Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAR-PBERLP-16 1.2 Cursusnaam Beroep 3 leerprocessen 1.3 Cursusnaam in Engels Profession

Nadere informatie

Titel Beroep 1. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar

Titel Beroep 1. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar Titel Beroep 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAR-PBEROEP1-15 1.2 Cursusnaam Beroep 1 1.3 Cursusnaam in Engels profession 1 1.4 Aantal EC's

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Studiegids Bachelor (NL) - Spaans Voltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Studiegids Bachelor (NL) - Spaans Voltijd Bijlage cursusomschrijvingen Studiegids Bachelor 2017-2018 (NL) - Spaans Voltijd 2017-2018 Titel Collegejaar 2017-2018 Beroep 3 leerprocessen Cursuscode Cursusnaam Aantal EC's Voertaal Werkvormen: Werkvorm

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Studiegids Bachelor (NL) - Geschiedenis Voltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Studiegids Bachelor (NL) - Geschiedenis Voltijd Bijlage cursusomschrijvingen Studiegids Bachelor 2017-2018 (NL) - Geschiedenis Voltijd 2017-2018 Titel Collegejaar 2017-2018 Oriëntatie op geschiedenis A Cursuscode Cursusnaam Aantal EC's Voertaal Werkvormen:

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Beroep 3 leerprocessen Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAR-PBERLP-16 1.2 Cursusnaam Beroep 3 leerprocessen 1.3 Cursusnaam in Engels Profession

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Studiegids Bachelor (NL) - Techniek Voltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Studiegids Bachelor (NL) - Techniek Voltijd Bijlage cursusomschrijvingen Studiegids Bachelor 2017-2018 (NL) - Techniek Voltijd 2017-2018 Titel Collegejaar 2017-2018 Eerste klas bètaproject Cursuscode Cursusnaam Aantal EC's Voertaal Werkvormen:

Nadere informatie

Orientatie op geschiedenis A

Orientatie op geschiedenis A Titel Opleidingsvariant Orientatie op geschiedenis A Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGS-PGESCHA-16 1.2 Cursusnaam Oriëntatie op Geschiedenis A (oudheid middeleeuwen)

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR NEDERLANDS 2014-2015 1/290. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR NEDERLANDS 2014-2015 1/290. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR NEDERLANDS 2014-2015 1/290 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2... 45

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Dummy cursus voor inleverbieb (dt) Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-INLEVERD-15 1.2 Cursusnaam Dummy cursus voor inleverbieb (deeltijd)

Nadere informatie

Orientatie op geschiedenis A

Orientatie op geschiedenis A Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Orientatie op geschiedenis A 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGS-PGESCHA-12 1.2 Cursusnaam Oriëntatie op Geschiedenis A (oudheid middeleeuwen)

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Elektriciteit Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OANS-PELECTR-15 1.2 Cursusnaam Elektriciteit 1.3 Cursusnaam in Engels Electricity 1.4 Aantal

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Studiegids Bachelor (NL) - Spaans Deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Studiegids Bachelor (NL) - Spaans Deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Studiegids Bachelor 2017-2018 (NL) - Spaans Deeltijd 2017-2018 Titel Collegejaar 2017-2018 Beroep 3 leerprocessen Cursuscode Cursusnaam Aantal EC's Voertaal Werkvormen: Werkvorm

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Eerste klas bètaproject Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAEX-PBETA-12 1.2 Cursusnaam Eerste klas bètaproject 1.3 Cursusnaam in Engels First

Nadere informatie

Cultura y Civilización de España

Cultura y Civilización de España Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Cultura y Civilización de España 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OASP-PCULTES-12 1.2 Cursusnaam Cultura y Civilización de España 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

LERAAR GEZONDHEIDSZORG EN WELZIJN

LERAAR GEZONDHEIDSZORG EN WELZIJN BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR GEZONDHEIDSZORG EN WELZIJN 2014-2015 1/283 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR GESCHIEDENIS 2014-2015 1/306. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR GESCHIEDENIS 2014-2015 1/306. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR GESCHIEDENIS 2014-2015 1/306 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2...

Nadere informatie

Titel Afstudeerberoepsproduct 1

Titel Afstudeerberoepsproduct 1 Titel Afstudeerberoepsproduct 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAKOP-AFSTUD1-12 1.2 Cursusnaam Afstudeerberoepsproduct 1 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Studiegids Bachelor (NL) - Geschiedenis Deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Studiegids Bachelor (NL) - Geschiedenis Deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Studiegids Bachelor 2017-2018 (NL) - Geschiedenis Deeltijd 2017-2018 Titel Collegejaar 2017-2018 Oriëntatie op geschiedenis A Cursuscode Cursusnaam Aantal EC's Voertaal Werkvormen:

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management.

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management. Bijlage Cursusbeschrijvingen Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management Bachelor deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR SPAANS 2014-2015 1/302. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR SPAANS 2014-2015 1/302. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR SPAANS 2014-2015 1/302 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2... 47 Cursusbeschrijvingen

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Elektriciteit Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OANS-PELECTR-15 1.2 Cursusnaam Elektriciteit 1.3 Cursusnaam in Engels Electricity 1.4 Aantal

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR FRANS 2014-2015 1/306. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR FRANS 2014-2015 1/306. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR FRANS 2014-2015 1/306 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2... 49 Cursusbeschrijvingen

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Studie en Werk 1B - voltijd

Beoordelingsrapport Studie en Werk 1B - voltijd Beoordelingsrapport Studie en Werk 1B - voltijd 2016-2017 Inleiding: Bij Studie en Werk 1B word je beoordeeld op je leerproces én je functioneren als (aankomend) docent op je leerwerkplek. De beoordeling

Nadere informatie

Titel Anatomie en Fysiologie 1

Titel Anatomie en Fysiologie 1 Titel Anatomie en Fysiologie 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGZ-PANAFYS1-12 1.2 Cursusnaam Anatomie en Fysiologie 1: van binnen naar buiten

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR ENGELS 2014-2015 1/294. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR ENGELS 2014-2015 1/294. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR ENGELS 2014-2015 1/294 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2... 46 Cursusbeschrijvingen

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Studiegids Bachelor (NL) - Natuurkunde Deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Studiegids Bachelor (NL) - Natuurkunde Deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Studiegids Bachelor 2017-2018 (NL) - Natuurkunde Deeltijd 2017-2018 Titel Natuurkundedidactiek 1 Collegejaar 2017-2018 Cursuscode OANA-PNADID1-15 Cursusnaam Natuurkundedidactiek

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Duaal Collegejaar 2016-2017 Werkveld: Constructie & Infrastructuur 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Titel Anatomie en Fysiologie 1

Titel Anatomie en Fysiologie 1 Titel Anatomie en Fysiologie 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGZ-PANAFYS1-12 1.2 Cursusnaam Anatomie en Fysiologie 1: van binnen naar buiten

Nadere informatie

BIJLAGE Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR NATUURKUNDE /279. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR NATUURKUNDE /279. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR NATUURKUNDE 2014-2015 1/279 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2... 40

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Studiegids Bachelor (NL) - Nederlands Voltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Studiegids Bachelor (NL) - Nederlands Voltijd Bijlage cursusomschrijvingen Studiegids Bachelor 2017-2018 (NL) - Nederlands Voltijd 2017-2018 Titel Didactiek 1 Collegejaar 2017-2018 Cursuscode OANE-PDIDAC1-12 Cursusnaam Didactiek 1 Aantal EC's 5 European

Nadere informatie

Titel Anatomie en Fysiologie 1

Titel Anatomie en Fysiologie 1 Titel Anatomie en Fysiologie 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGZ-PANAFYS1-12 1.2 Cursusnaam Anatomie en Fysiologie 1: van binnen naar buiten

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Management in Zorg deeltijd 2016-2017 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR KOPOPLEIDING 2014-2015 1/46. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR KOPOPLEIDING 2014-2015 1/46. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR KOPOPLEIDING 2014-2015 1/46 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 2/46 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1

Nadere informatie

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde In de studiegids 2014-2015 van de bachelor opleiding Werktuigbouwkunde zijn ondanks zorgvuldige voorbereiding een paar onjuistheden geslopen.

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR WISKUNDE 2014-2015 1/282. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR WISKUNDE 2014-2015 1/282. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR WISKUNDE 2014-2015 1/282 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2... 44 Cursusbeschrijvingen

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Elektrotechniek 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Elektrotechniek voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen worden toegelaten

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Actieve aarde Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAAA-PACTIEF-14 1.2 Cursusnaam Actieve aarde 1.3 Cursusnaam in Engels Active Earth 1.4 Aantal

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Technische Bedrijfskunde voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd

Erratum Studiegids. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd Erratum Studiegids Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Errata 4 2.1 Vervanging cursusbeschrijving

Nadere informatie

Titel Didactiek 1. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Voltijd Collegejaar 2015-2016

Titel Didactiek 1. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Voltijd Collegejaar 2015-2016 Titel Didactiek 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OANE-PDIDAC1-12 1.2 Cursusnaam Didactiek 1 1.3 Cursusnaam in Engels Teaching methods 1 1.4 Aantal

Nadere informatie

Made in Britain. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Made in Britain. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Made in Britain Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAEN-PBRITAIN-14 1.2 Cursusnaam Made in Britain: Contemporary British Culture 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

STUDIEWIJZER. Opleiding tot leraar in de 2 de graad. Onderwijseenheid ORIËNTATIE OP LESGEVEN

STUDIEWIJZER. Opleiding tot leraar in de 2 de graad. Onderwijseenheid ORIËNTATIE OP LESGEVEN STUDIEWIJZER Opleiding tot leraar in de 2 de graad Onderwijseenheid ORIËNTATIE OP LESGEVEN ONDERWIJSKUNDE 1A PERIODE 2 2015-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. De OWE-beschrijving... 3 2. Inleiding...

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Eerste klas bètaproject Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAEX-PBETA-12 1.2 Cursusnaam Eerste klas bètaproject 1.3 Cursusnaam in Engels First

Nadere informatie

BIJLAGE Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR TECHNIEK. Ad ONDERWIJSONDERSTEUNER /356

BIJLAGE Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR TECHNIEK. Ad ONDERWIJSONDERSTEUNER /356 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR TECHNIEK Ad ONDERWIJSONDERSTEUNER 2014-2015 1/356 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor

Nadere informatie

Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview)

Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview) Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview) Student: Opleidingsassessor: Studentnummer:. Veldassessor:. Datum: Een startbekwaam

Nadere informatie

Leerwerktaak Bouwen aan grammatica

Leerwerktaak Bouwen aan grammatica Leerwerktaak Bouwen aan grammatica Titel Bouwen aan grammatica! Onderwijstype Niveau Competenties(s) Beroepstaak VO MBO 1 propedeusefase 2 hoofdfase 3 eindfase (lio) 1 interpersoonlijk 2 pedagogisch 3

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Begeleiden van collega's Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OSOAL-BEG-12 1.2 Cursusnaam Begeleiden van collega's 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Campagnes Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCM-CAMP.1V-13 1.2 Cursusnaam Campagnes 1.3 Cursusnaam in Engels Campaigns 1.4 Aantal EC's 5 European

Nadere informatie

Competentievenster 2015

Competentievenster 2015 Windesheim zet kennis in werking Competentievenster 2015 TWEEDEGRAADS LERARENOPLEIDING WINDESHEIM Inleiding 3 Het competentievenster van de tweedegraads lerarenopleidingen van Hogeschool Windesheim vormt

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Studie en Werk 2A

Beoordelingsrapport Studie en Werk 2A Beoordelingsrapport Studie en Werk 2A 2017-2018 Inleiding: Bij Studie en Werk 2A word je beoordeeld op je leerproces en krijg je ontwikkelingsgerichte feedback op je functioneren als (aankomend) docent

Nadere informatie

Titel Praktijk 3: 2) t/m 5)

Titel Praktijk 3: 2) t/m 5) Titel Praktijk 3: 2) t/m 5) Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OTA-B-ALPRK43-10 1.2 Cursusnaam Praktijk 3: 2) t/m 5) 1.3 Cursusnaam in Engels Internship

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Studiegids Bachelor (NL) - Frans Deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Studiegids Bachelor (NL) - Frans Deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Studiegids Bachelor 2017-2018 (NL) - Frans Deeltijd 2017-2018 Titel Collegejaar 2017-2018 Compétences linguistiques 1A Cursuscode Cursusnaam Aantal EC's Voertaal Werkvormen:

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Gespreksvaardigheden - basis Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAOM-PGESPR1-12 1.2 Cursusnaam Gespreksvaardigheden - basis 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Uit: Besluit van 16 maart 2017 tot wijziging van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel en het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES in verband

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Cultuur en Taal Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAKOP-CULT&TL-12 1.2 Cursusnaam Cultuur en Taal 1.3 Cursusnaam in Engels Culture and Language

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Gespreksvaardigheden - basis 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAOM-PGESPR1-12 1.2 Cursusnaam Gespreksvaardigheden - basis 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT DE SBL competenties COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Fachdidaktik 1: Einführung in die Fachd

Fachdidaktik 1: Einführung in die Fachd Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Fachdidaktik 1: Einführung in die Fachd 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OADU-PFACHD1-15 1.2 Cursusnaam Fachdidaktik 1: Einführung in die

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen BE 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Business

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2014-2015 1/288. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2014-2015 1/288. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2014-2015 1/288 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2... 47 Cursusbeschrijvingen

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Studie en Werk 3A

Beoordelingsrapport Studie en Werk 3A Beoordelingsrapport Studie en Werk 3A 2015-2016 Inleiding: Bij Studie en Werk 3A word je beoordeeld op je leerproces en krijg je ontwikkelingsgerichte feedback op je functioneren als (aankomend) docent

Nadere informatie

Beoordelingsrapport S&W 3 en S&W4 (LIO-fase) Kopopleiding

Beoordelingsrapport S&W 3 en S&W4 (LIO-fase) Kopopleiding Beoordelingsrapport S&W 3 en S&W4 (LIO-fase) Kopopleiding 2014-2015 Inleiding: Studie en Werk 3 & 4 (de LIO-fase) bouwt voort op het eerste half jaar (Studie en Werk 1 & 2). De beoordeling wordt met een

Nadere informatie

Leerwerktaak Spreken is goud!

Leerwerktaak Spreken is goud! Leerwerktaak Spreken is goud! Titel Spreken is goud! Onderwijstype Niveau Competenties(s) Beroepstaak VO MBO 1 propedeusefase 2 hoofdfase 3 eindfase (lio) 1 interpersoonlijk 2 pedagogisch 3 vakinhoudelijk/vakdidactisch

Nadere informatie

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift HOGESCHOOL ROTTERDAM Pedagogisch didactisch getuigschrift Pedagogisch Didactisch Getuigschrift Handleiding voor de coach Instituut voor Lerarenopleidingen Versie 24.11.16 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Literatuur in context Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OANE-H1CONTEX-12 1.2 Cursusnaam Literatuur in context 1.3 Cursusnaam in Engels Modern

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Actieve aarde Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAAA-PACTIEF-14 1.2 Cursusnaam Actieve aarde 1.3 Cursusnaam in Engels Active Earth 1.4 Aantal

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Studiegids Bachelor (NL) - Wiskunde Deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Studiegids Bachelor (NL) - Wiskunde Deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Studiegids Bachelor 2017-2018 (NL) - Wiskunde Deeltijd 2017-2018 Titel Collegejaar 2017-2018 Beroep 3 leerprocessen Cursuscode Cursusnaam Aantal EC's Voertaal Werkvormen:

Nadere informatie

Differentiëren en integreren basis

Differentiëren en integreren basis Titel Opleidingsvariant Differentiëren en integreren basis Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAWI-PANDIFB-12 1.2 Cursusnaam Analyse: differentiëren en integreren

Nadere informatie

Gids voor werkplekbegeleiders Masters

Gids voor werkplekbegeleiders Masters Gids voor werkplekbegeleiders Masters 2015-2016 Inhoud Inleiding 2 Omvang van het werkplekleren 2 Begeleiding van de studenten 2 De leerwerkovereenkomst 3 Inhoud van het werkplekleren 4 Contact tussen

Nadere informatie

Het gekleurde vakje is het vereiste niveau voor het voltooien van de oriënterende stage, het kruisje geeft aan waar ik mezelf zou schalen

Het gekleurde vakje is het vereiste niveau voor het voltooien van de oriënterende stage, het kruisje geeft aan waar ik mezelf zou schalen Daniëlle Ramp, competentie ontwikkeling, oriënterende stage 1. Interpersoonlijk competent Contact maken Stimuleren om op een eigen manier te leren Klimaat voor scheppen 2. Pedagogisch competent Begeleiding

Nadere informatie

Fachdidaktik 1: Einführung in die Fachd

Fachdidaktik 1: Einführung in die Fachd Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2016-2017 Fachdidaktik 1: Einführung in die Fachd 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OADU-PFACHD1-16 1.2 Cursusnaam Fachdidaktik 1: Einführung in die

Nadere informatie

1 Interpersoonlijk competent

1 Interpersoonlijk competent 1 Interpersoonlijk competent De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leefen werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid van de leraar primair onderwijs en

Nadere informatie

Leerwerktaak Schatrijk aan woorden

Leerwerktaak Schatrijk aan woorden Leerwerktaak Schatrijk aan woorden Titel Schatrijk aan woorden Niveau Hoofdfase WPL2A Competenties 3 vakinhoudelijk/vakdidactisch 4 organisatorisch 7 reflectie en ontwikkeling Beroepstaak 1 lesgeven 2

Nadere informatie

Leerwerktaak Samenspraak

Leerwerktaak Samenspraak Leerwerktaak Samenspraak Titel Niveau Samenspraak 2 hoofdfase WPL 2B Competenties(s) 3 vakinhoudelijk/vakdidactisch 4 organisatorisch 7 reflectie en ontwikkeling Beroepstaak 1 lesgeven 2 begeleiden van

Nadere informatie

Beroepsproduct Project Wetenschap en technologie op de basisschool

Beroepsproduct Project Wetenschap en technologie op de basisschool Beroepsproduct Project Wetenschap en technologie op de basisschool In dit beroepsproduct ontwerp je onderwijs op het gebied van Wetenschap en technologie voor de basisschool. Uitgangspunt bij je onderwijsontwerp

Nadere informatie

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Samenwerken Omgevingsgericht/samenwerken Reflectie en zelfontwikkeling competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Competentieprofiel stichting Het Driespan, (V)SO

Nadere informatie

Beoordelingsformulier Verslag Vakprofilering Geschiedenis Code: OTR3-PRWT1-15 EC: 5

Beoordelingsformulier Verslag Vakprofilering Geschiedenis Code: OTR3-PRWT1-15 EC: 5 Beoordelingsformulier 3.1.2 Verslag Vakprofilering Geschiedenis 2015-2016 Code: OTR3-PRWT1-15 EC: 5 Studentnaam: Klas: Beoordelaar Studentnummer: Datum: KERN- EN DEELTAKEN DIE HOREN BIJ DEZE TOETS: 2.1,

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Afstudeeropdracht Eventmanagement 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JEM-AFSTOP-08 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Eventmanagement 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Vakdidactiek 2 Didactiek van de hoofdvaardigheden

Vakdidactiek 2 Didactiek van de hoofdvaardigheden Onderwijs en Opvoeding MODULEHANDLEIDING Vakdidactiek 2 Didactiek van de hoofdvaardigheden Fase Hoofdfase, jaar 2 Leerroute Voltijd en deeltijd Schrijver(s)/docenten Ilona de Milliano, Catherine van Beuningen,

Nadere informatie

Beroepsproduct (aankruisen) Datum: UITSTEKEND GOED x VOLDOENDE NOG NIET VOLDOENDE

Beroepsproduct (aankruisen) Datum: UITSTEKEND GOED x VOLDOENDE NOG NIET VOLDOENDE BIJLAGE D: SFORMULIEREN BEROEPSPRODUCTEN Bij de beroepsproducten wordt steeds een variant op onderstaand formulier gebruikt. De nadere invulling van de variant is afhankelijk van de geselecteerde criteria

Nadere informatie

Leerwerktaak Hoor je wat ik zeg?!

Leerwerktaak Hoor je wat ik zeg?! Leerwerktaak Hoor je wat ik zeg?! Titel Hoor je wat ik zeg?! Onderwijstype Niveau Competenties(s) Beroepstaak VO MBO Alle 1 propedeusefase 2 hoofdfase 3 eindfase (lio) 1 interpersoonlijk 2 pedagogisch

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase

Bijlage cursusomschrijvingen. Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase Bijlage cursusomschrijvingen Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Afstuderen Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TGEO-V15AFO-14

Nadere informatie

Opbouw van de educatieve minor

Opbouw van de educatieve minor Opbouw van de educatieve minor De educatieve minor bereidt je voor op lesgeven en het leraarsvak. Naast praktijkopdrachten en stages krijg je didactische en padagogische vaardigheden aangereikt. De minor

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen SWOT-ANALYSE Met een SWOT-analyse breng ik mijn sterke en zwakke punten in kaart. Deze punten heb ik vervolgens in verband gebracht met de competenties van en leraar en heb ik beschreven wat dit betekent

Nadere informatie

Informatiebrief voor scholen

Informatiebrief voor scholen Informatiebrief voor scholen Aan: Van : Datum: Onderwerp: Scholen die informatie willen over werkplekleren/begeleiding van deeltijdstudenten van Instituut Archimedes Bureau Ondersteuning Leerlijnen, Instituut

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Competentiegericht opleiden Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGZ-H1COMPET-12 1.2 Cursusnaam Competentiegericht opleiden 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Kritische reflectie. 1 Organisatorische gegevens. Collegejaar

Kritische reflectie. 1 Organisatorische gegevens. Collegejaar Titel Kritische reflectie Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OSOAL-DPF-13 1.2 Cursusnaam Kritische reflectie 1.3 Cursusnaam in Engels Critical Reflection

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Masteropleiding LERAAR WISKUNDE 2014-2015

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Masteropleiding LERAAR WISKUNDE 2014-2015 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Masteropleiding LERAAR WISKUNDE 2014-2015 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen master Wiskunde jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen master Wiskunde jaar 2... 31 Cursusbeschrijvingen

Nadere informatie

Deelopdracht 1: Onderzoek naar het onderwijsconcept van jouw leerwerkplek

Deelopdracht 1: Onderzoek naar het onderwijsconcept van jouw leerwerkplek Deelopdracht 1: Onderzoek naar het onderwijsconcept van jouw leerwerkplek In deze deelopdracht ga je het onderwijsconcept van jouw leerwerkplek onderzoeken. Geerts en van Kralingen (2011) definiëren onderwijsconcept

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Social Work Voltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Social Work Voltijd Bijlage cursusomschrijvingen Social Work Voltijd 2017-2018 Titel Grondslagen 1 ASW-V1GROND1-17 Cursusnaam Grondslagen 1 Werkvormen: Werkvorm Frequentie de werkvorm aangeboden? Hoorcollege Grondslagen

Nadere informatie

Made in Britain. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Voltijd Collegejaar 2016-2017

Made in Britain. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Voltijd Collegejaar 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Made in Britain Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAEN-PBRITAIN-14 1.2 Cursusnaam Made in Britain: Contemporary British Culture 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Studie en Werk 3B 2014-2015

Beoordelingsrapport Studie en Werk 3B 2014-2015 Beoordelingsrapport Studie en Werk 3B 2014-2015 Inleiding: Bij Studie en Werk 3B word je beoordeeld op je leerproces én je functioneren als (aankomend) docent op je leerwerkplek. De beoordeling wordt onderbouwd

Nadere informatie

Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven.

Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven. Procedure en criteria voor het beoordelen van studenten in de beroepspraktijk Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven.

Nadere informatie

Lijst met de zeven SBL-competenties, de bijbehorende bekwaamheidseisen en gedragsindicatoren voor docenten

Lijst met de zeven SBL-competenties, de bijbehorende bekwaamheidseisen en gedragsindicatoren voor docenten Lijst met de zeven SBL-competenties, de bijbehorende bekwaamheidseisen en gedragsindicatoren voor docenten 1. Interpersoonlijk competent Een interpersoonlijk competente leraar/lerares schept een vriendelijke

Nadere informatie

Opbouw van de educatieve minor

Opbouw van de educatieve minor Opbouw van de educatieve minor Thema blokken (UM) Stage (Voortgezet Onderwijs) Periode 1 / 4 Blok 1: Introductie in het onderwijs - Onderwijsgroepsbijeenkomsten - Vaardigheidsonderwijs 6 ECTS, studiebelasting

Nadere informatie

Leerwerktaak Voor alles is een woord

Leerwerktaak Voor alles is een woord Leerwerktaak Voor alles is een woord Titel Niveau Voor alles is een woord Hoofdfase WPL2B Competenties 3 vakinhoudelijk/vakdidactisch 4 organisatorisch 7 reflectie en ontwikkeling Beroepstaak 1 lesgeven

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Basisvaardigheden blok A com/ict Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFA-1.COMICTA-14 1.2 Cursusnaam Basisvaardigheden blok A com/ict 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie