Scholingsplan Samen in ontwikkeling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling"

Transcriptie

1 Scholingsplan Samen in ontwikkeling

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Pijlers 4 Kader 5 Deskundigheidsbevordering Beschrijvingen van de scholingen 7 Aanmelden voor externe scholingen 9

3 Inleiding In de afgelopen jaren hebben steeds meer medewerkers zich ingezet op het gebied van eigen deskundigheidsbevordering / professionalisering. Het afgelopen schooljaar was er een grote stijging te zien van het aantal deelnemers dat een training/ cursus of workshop volgde. Naast het leren vanuit een cursus zijn er ook nog andere manieren van leren. Moderne opvattingen over leren geven aan dat er meer nodig is om tot effectief leren te komen. Leren is een permanent proces, waarbij in verschillende situaties en op verschillende manieren het geleerde verankerd moet worden. Voorafgaand aan het volgen van een cursus kan/moet worden nagedacht over de vraag waar we staan en welke zaken wij willen (bij-)leren. Tijdens en na de cursus moet gewerkt worden aan het toepassen van het geleerde en geëvalueerd worden wat de effecten zijn. We willen dan ook niet alleen een breed scholingsaanbod doen, maar ook werk maken van de effectiviteit van het geleerde door voor, tijdens en na de cursus deelnemers aan te zetten tot reflectie, toepassen en evalueren. Dit zo veel mogelijk met andere collega s. Ook willen we werk maken van het delen van het geleerde met collega s die een bepaalde cursus niet gevolgd hebben. Daarmee wordt leren ( en scholing) iets van elke dag. Er is gestreefd naar een diversiteit aan scholingsvormen: dat maakt het afwisselender en beter afgestemd op de diverse leerstijlen en scholingsdoelen. Bij het samenstellen van het scholingsplan is uitgegaan van het onderzoek dat het Expertisecentrum in het voorjaar 2012 heeft verricht naar de scholingswensen en behoeften van de medewerkers van de drie scholen. Daarnaast heeft Expertisecentrum de schoolleidingen van de SVOL gevraagd welke scholingen belangrijk zijn in de ontwikkelingen van de scholen. Natuurlijk is het scholingsplan ook afgeleid uit het schoolbeleidsplan zoals die geformuleerd is voor de periode Dat heeft geresulteerd in de volgende scholingsgebieden: Docentkernvaardigheden Communicatieve- en interpersoonlijke vaardigheden Ontwikkeling van de organisatie(s) Het onderwijs en de onderwijsgevende zijn gebaat bij een hoge mate van professionaliteit. Leerlingen hebben recht op goed onderwijs. Ook docenten die het onderwijs verzorgen functioneren beter en met meer plezier als zij de kans krijgen zich te professionaliseren. Professionalisering gaat over eruit halen wat erin zit. Het gaat om het samenbrengen van wat de organisatie nodig heeft om haar visie te realiseren en het ontwikkelen en inzetten van wat de medewerkers in potentie te bieden hebben. Kortom in dit scholingsplan is ruimte voor blijvend leren, voor het ontwikkelen van je talenten, en met een blik op de toekomst. Maar ook om blijvend en mogelijk met nog betere resultaten (www. Vensters voor Verantwoording) dan die wij de afgelopen jaren hebben neergezet. Wij willen een inspirerende leeromgeving bieden.

4 Pijlers van het scholingsplan Belangrijke pijlers van het scholingsplan zijn: Leiderschap en structuur in de klas (inzet hierbij LIO) Kwaliteiten docentvaardigheden uitbreiden en vergroten(o.a. effectieve didactische strategieën) Elkaar feedback durven en kunnen geven ( o.a. ingezet door de werkgroep professionele cultuur) Leren van en met elkaar ( het geven van workshops van collega s aan collega s) Leren door reflectie ( begeleiding, coaching, intervisie, supervisie, enz) Het scholingsplan omvat dan ook de volgende aspecten: Docentkernvaardigheden: Leiderschap in de klas (klassenmanagement) Vergroting van je toolkit aan didactische vaardigheden (effectieve didactische strategieën) Omgaan met verschillen, differentiatie in de klas (verdiepende didaktiek aansluitend op passend onderwijs) Toetsing en beoordeling Communicatieve vaardigheden en interpersoonlijke ontwikkeling van de docent: Effectieve communicatie (mentorvaardigheden, agressiehantering, begeleidingsvaardigheden in het kader 'Samen opleiden', lichaamstaal, oudergesprekken) Loopbaanontwikkeling (cursus 'Inspireren en leren' bedoeld voor ers) Coaching, supervisie Ontwikkeling van de organisatie: Vakcoachopleiding in het kader van Samen opleiden Samen delen van het leren door expertmeetings Initiators Professionele cultuur Teambuilding

5 Kaders Deskundigheidsbevordering /professionalisering stimuleert de kwaliteit van onderwijs, de organisatie en de individuele docent. Dit wordt bereikt door de professionalisering een belangrijk plek te geven. Dit doen we door: Scholing dicht bij de werkplek te organiseren Zo veel mogelijk op de donderdagmiddag In te gaan op de ontwikkelbehoefte Elke onderwijsgevende heeft binnen zijn jaartaak ruimte voor deskundigheidsbevordering om zo te bouwen aan zijn bekwaamheid. De helft hiervan kan de werkgever verplicht stellen en organiseren. Belangrijk hierbij is: dat wat wij leren met elkaar delen. Dit delen doen we door middel van expertmeetings in de vorm van bv workshops. Te denken valt aan: Maken en beoordelen van toetsen Passend onderwijs Didactische werkvormen ICT-tools in de klas Social media

6 Activiteiten voor deskundigheidsbevordering schooljaar De externe deskundigheidsbevordering / scholingen die we willen aanbieden: Leiderschap in de klas Effectieve didactische strategieën Omgaan met verschillen Gespreksvaardigheden voor mentoren Omgaan met agressie Leefstijl Vakcoachopleiding De externe scholingen vinden zoveel mogelijk plaats op de donderdagmiddagen. Interne deskundigheidsbevordering door middel van expertmeetings: Maken en beoordelen van toetsen Passend onderwijs Didactische werkvormen ICT-tools in de klas Social media Andere (interne) deskundigheidsbevordering: Begeleiding nieuw benoemden Coaching, supervisie Teambegeleiding / building Individuele scholingen, b.v.: Congressen bezoeken Vakspecifieke scholingen

7 Beschrijvingen van de externe scholingen. Leiderschap in de klas Bio 1,2,3,4 Excellente leerkrachten zijn in staat om op de juiste momenten en op de juiste manier binnen de lessen interventies te plegen op basis van relatie en leiderschap. Om goed te differentiëren in de les moet de leraar beschikken over voorwaardelijke basisvaardigheden op het gebied van orde en klassenmanagement. De boeken De vijf rollen van de leraar, Martie Slooter en Lessen in orde, Peter Teitler geven concreet aan hoe de leraar hierin handelt vanuit leiderschap en relatie met de leerling. Zonder goed klassenmanagement (structuur en rust) komt de leraar niet toe aan effectieve didactiek. 5x3 uur Maximaal aantal deelnemers: 15 Effectieve didactische strategieën Bio 1,2 Het didactisch traject richt zich op effectieve didactiek, d.w.z. op didactische strategieën waarvan uit onderzoek blijkt, dat deze effectief zijn. De deelnemers leren effectieve didactische strategieën die zij direct toepassen in de praktijk. Zij kiezen een geschikte klas om de strategieën toe te passen. Aan het begin van elke trainingsbijeenkomst worden successen en tegenvallers benoemd die zijn voortgekomen uit de ervaringen met didactische strategieën. De deelnemers zijn aan het eind van het traject in staat om wat zij hebben geleerd te delen met hun collega s in de vorm van, bijvoorbeeld, workshops. 5x3 uur Maximaal aantal deelnemers: 15 Omgaan met verschillen Bio 1,2 Passend onderwijs vraagt om gedragsverandering van de leraar op het gebied van orde en klassenmanagement. De docent is in staat om de leerstof op verschillende niveaus aan te bieden, en richt zijn klassenmanagement zo in, dat hij op de juiste moment instructie kan geven aan kleine groepen en d.m.v. systematische en uitgestelde aandacht de leerlingen ondersteunt. De cursus is een vervolg op de cursus effectieve didactische strategieën. 5x3 uur Maximaal aantal deelnemers: 15

8 Gesprektechnieken voor mentoren. Bio 1,2,3,4,6 Tijdens de training staan de praktijkervaringen van mentoren centraal. Deze ervaringen worden geplaatst in een kader voor effectieve gespreksvoering. Het programma is verder opgebouwd uit korte theoretische presentaties afgewisseld met praktische oefeningen. Ook worden gesprekssituaties geoefend met een trainingsacteur. 4x3uur Maximaal aantal deelnemers: 12 Omgaan met (verbale) agressie Bio 1,6 De deelnemers leren vaardigheden om verbale agressie te voorkomen en grenzen te stellen aan het gedrag van klanten. Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan de orde: Verschillende vormen van agressie Verbale en non-verbale kenmerken van agressie Agressiereductietechnieken Inschakelen van hulp bij agressie De eigen casuïstiek van de deelnemers staat centraal. Daarnaast worden praktijksituaties geoefend met een trainingsacteur. 2x3uur Maximaal aantal deelnemers: 12 Leefstijl. Bio 1,2,4 In deze training maak je kennis met de methode Leefstijl en het materiaal en werk je aan de praktische toepassing in de dagelijkse lespraktijk. Dit doen we op een ervaringsgerichte manier. Bij de training is een avondprogramma inbegrepen. Een onderdeel van het avondprogramma gaat over onze eigen puberteit. 2 dagen Maximaal aantal deelnemers: 24 Vakcoachopleiding Bio 5,6,7 Deze training is bedoeld voor docenten die zich willen bekwamen in het begeleiden van studenten in het kader van de opleidingsschool. Een verrijkende training die ervoor zorgt dat je je ontwikkelt in begeleidingsvaardigheden die je niet alleen kan inzetten voor studenten.. 8x2 uur Maximaal aantal deelnemers: 15

9 Begeleiding Bio 4,5,7 Verschillende vormen van begeleiding vallen hieronder: (groeps-)coaching, (groeps-) supervisie, teambegeleiding, intervisie. Doel van deze begeleidingstrajecten is om inzicht in eigen handelen te verwerven en daarmee de professionele identiteit te versterken en / of het terugvinden van de professionele identiteit. Dit kan op zowel op individueel niveau als op groepsniveau. De lengte van het begeleidingstraject hangt af van de vorm van begeleiding. Begeleiding van nieuw benoemden Bio 3,4,5,7 Dit begeleidingstraject wordt verder beschreven in het handboek voor medewerkers. Naast de interne begeleiding zijn er ook 5 workshops waarbij de ontmoeting met andere SVOL medewerkers belangrijk is. hele jaar

10 Aanmelden De externe cursussen starten na de herfstvakantie en worden zoveel mogelijk op de donderdagmiddag geplaatst. Je kunt je opgeven bij Saskia van Douwen, maar uiteraard overleg je ook met je leidinggevende. Maak op tijd je keuzes, want vol is vol. Voor de coachopleiding zijn de vakcoaches al benaderd, maar als je niet benaderd bent en je wel graag wilt meedoen, kun je je uiteraard opgeven. Opgeven voor 31 oktober, graag per mail: Voor de individuele (externe) scholingen ga je in gesprek met je leidinggevende; op basis van jou persoonlijk ontwikkelingsplan wordt hierover een beslissing genomen.

Voorwoord. Organisatie Fricolore Akademy: Annemarie Kingma, akingma-douma@bornego.nl Anne Leijenaar, a.leijenaar@emelwerda.nl

Voorwoord. Organisatie Fricolore Akademy: Annemarie Kingma, akingma-douma@bornego.nl Anne Leijenaar, a.leijenaar@emelwerda.nl Voorwoord Professionalisering in de school is een belangrijk aspect in de onderwijsontwikkeling. Naast het individuele aanbod krijgt de Fricolore Academy steeds vaker het verzoek voor teamtrainingen vanuit

Nadere informatie

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt!

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt! CNV Cursusprogramma > Leren werkt! 2012 1 Workshops Leren werkt! Feedback geven en ontvangen Timemanagement Loopbaancheck Flow in je werk Profileren kun je leren Netwerken Cursussen Emotionele intelligentie

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Professionaliserings- / scholingsplan Friesland College 2014-2015

Professionaliserings- / scholingsplan Friesland College 2014-2015 Professionaliserings- / scholingsplan Friesland College 2014-2015 De ambitie FC 2015 om modern en uitdagend onderwijs te bieden vraagt om gemotiveerde en deskundige leidinggevenden en medewerkers. Hoge

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

b&t onderwijs Leergangen & Trainingen Catalogus www.bntonderwijs.nl

b&t onderwijs Leergangen & Trainingen Catalogus www.bntonderwijs.nl b&t onderwijs 2014 2015 Leergangen & Trainingen Catalogus www.bntonderwijs.nl INHOUD DOEN WAT WERKT I II III IN HET ONDERWIJS Trainingsschema Algemene Informatie Onze Trainers 01 Verbeteren Leerklimaat

Nadere informatie

Bedankt voor uw interesse in onze brochure. Kijk voor meer informatie op: www.fricolore.nl. Fricolore Akademy cursusaanbod

Bedankt voor uw interesse in onze brochure. Kijk voor meer informatie op: www.fricolore.nl. Fricolore Akademy cursusaanbod Bedankt voor uw interesse in onze brochure. Kijk voor meer informatie op: www.fricolore.nl Fricolore Akademy cursusaanbod inhoud voorwoord de 5 rollen van de docent Overzicht cursusaanbod in deze flyer:

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Over zontrainingen 3 3. Over

Nadere informatie

Werken en professionaliseren bij de Hogeschool van Amsterdam

Werken en professionaliseren bij de Hogeschool van Amsterdam Werken en professionaliseren bij de Hogeschool van Amsterdam Professionele ontwikkeling functioneren en beoordelen creating tomorrow Inhoudsopgave Voorwoord 1 Professionele ontwikkeling 2 Jaargesprek 3

Nadere informatie

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Instituut Fysieke Veiligheid Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026 355 24 00 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Voor managers, bedrijfsleiders en aspirant-ondernemers die hun persoonlijke effectiviteit willen vergroten!

Nadere informatie

CAOP Research & Europa, januari 2014

CAOP Research & Europa, januari 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks- en adviesteam van het CAOP op het

Nadere informatie

APS voortgezet onderwijs. Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015. www.aps.nl/talen

APS voortgezet onderwijs. Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015. www.aps.nl/talen APS voortgezet onderwijs Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015 www.aps.nl/talen Voorwoord APS-talen begeleidt ook in het schooljaar 2014-2015 schoolleiders en docenten bij de realisatie van goed, motiverend

Nadere informatie

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt!

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt! 2013 CNV Cursusprogramma > Leren werkt! 1 WORKSHOPS > Alle workshops duren 1 dag of 2 losse dagdelen. Profileren kun je leren dagdelen worden een aantal netwerken geïntro- Workshops Profileren kun je leren

Nadere informatie

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN ondersteuning bij de invoering van het Persoonlijk Ontwikkelingsplan 1 2 Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 7. 4 De rol van de leidinggevende 59 4.1 Inleiding 59 4.2 De verschillende rollen van de leidinggevende 59

Inhoud. Inleiding 7. 4 De rol van de leidinggevende 59 4.1 Inleiding 59 4.2 De verschillende rollen van de leidinggevende 59 Inhoud Inleiding 7 1 Coaching en ontwikkeling van medewerkers in organisaties 13 1.1 Inleiding 13 1.2 Professionele ontwikkeling in organisaties 13 1.3 Coaching in organisaties 14 1.4 Coachend leidinggeven

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Een verkenning Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Monica Robijns APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie

Maak je eigen professionaliseringsplan!

Maak je eigen professionaliseringsplan! DAG VAN DE LERAAR 5 OKTOBER 2013 Maak je eigen professionaliseringsplan! Een minicursus Sectorraad Hoger Onderwijs CNV Onderwijs Academie Maak je eigen professionaliseringsplan! 1. Inleiding In de CAO

Nadere informatie

Vervolgopleiding Systemisch coachen

Vervolgopleiding Systemisch coachen Vervolgopleiding Systemisch coachen Al het persoonlijke is universeel Inzicht in Wie ben ik en wat wil ik echt in het leven? Wat zijn mijn drijfveren? Welke richting wil ik op? Hoe vind ik de balans tussen

Nadere informatie

Training: Sitemanagement

Training: Sitemanagement Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

ACADEMIE Programma 2012 2013

ACADEMIE Programma 2012 2013 P MPEBLÊD ACADEMIE Programma 2012 2013 Contact gegevens Pompeblêd Academie Ter attentie van Mw. A.J. van den Berg Postbus 592 8440 AN Heerenveen Telefoon: (06) 12 74 35 93 (0513) 657 385 E-mail: aj.vandenberg

Nadere informatie

Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO. Februari 2008

Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO. Februari 2008 Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO Februari 2008 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 2 Artikel 1 Begripsbepalingen 4 Artikel 2 Frequentie gesprekken 5 Functioneringsgesprek Artikel 3 Doel functioneringsgesprek

Nadere informatie

Vind je eigen kracht, en durf hem te gebruiken! Doelgroep: Volwassenen en kinderen die vastlopen op sociaal en emotioneel gebied.

Vind je eigen kracht, en durf hem te gebruiken! Doelgroep: Volwassenen en kinderen die vastlopen op sociaal en emotioneel gebied. individueel Vind je eigen kracht, en durf hem te gebruiken! Tijdens de gespreksessies leer je jezelf beter kennen en krijg je inzicht op je eigen ontwikkelingsperspectief Je bent geen slachtoffer van je

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

Uw preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd studeren. Scholingsgids Zuidoost Nederland 2014-2015

Uw preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd studeren. Scholingsgids Zuidoost Nederland 2014-2015 Uw preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd studeren Scholingsgids Zuidoost Nederland 2014-2015 1 Seminarium voor Orthopedagogiek als preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd

Nadere informatie