PROJECTVOORSTEL VIRTUEEEL AANLEREN COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN BIJ SITUATIONEEL LEIDERSCHAP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROJECTVOORSTEL VIRTUEEEL AANLEREN COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN BIJ SITUATIONEEL LEIDERSCHAP"

Transcriptie

1 PROJECTVOORSTEL VIRTUEEEL AANLEREN COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN BIJ SITUATIONEEL LEIDERSCHAP VOLGNUMMER PROJECT: AVB_1415_04 Academie(s): AVB / i.s.m. LIC (Bert Frissen) Naam prjecteigenaar: Pé Lamerigts Naam andere betrkken dcenten Tn de Jng, Pé Lamerigts Datum: 07 april 2015 Primaire del ViA: het verbeteren van de kwaliteit van de leermgeving in de ecnmische academies, met gebruikmaking van ICT-middelen. Randvrwaarden gevrderd prject: Het prject dient een bijdrage te leveren aan het plssen van een bestaand prbleem f nieuw te ntwikkelen nderwijs; De student dient er in psitieve zin iets van te merken binnen het nderwijs. Denk aan: hgere betrkkenheid, betere leerprestaties, efficiënter nderwijs- f leerprces; Ksten en baten van het prject meten acceptabel. Ksten zijn in vereenstemming met uit te veren activiteiten en/f aan te schaffen middelen (in verleg met ViA-prjectleiding. Er wrdt k gekeken naar evenredige verdeling van het ViA-academiebudget binnen het gehele ViA-prject; De dcent vert een effectmeting en studentevaluatie uit, ndersteund vanuit ViA-prjectgrep (LIC). 1. TITEL: VIRTUEEL VERWERVEN VAN COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN BIJ SITUATIONEEL LEIDERSCHAP 2. ONDERBOUWING EN BEOOGD RESULTAAT Prbleemstelling f ambitie en analyse 2.1 Beschrijf krt de aanleiding ( prbleem ) die ten grndslag ligt aan het prjectvrstel en de relevantie daarvan in relatie tt Virtualiseren in Avans. Hiernder is er gelegenheid m aan te geven wat je gaat pleveren en in welke stappen (nderdeel 3). Aanleiding: Het efenen en verwerven van praktische vaardigheden p het gebied van gedragsaspecten bij zakelijke, prfessinele cmmunicatie en een bijpassende werkhuding is in, uitsluitend, klassikaal nderwijs lastig te rganiseren. Dit betreft tenminste de aspecten didactische werkvrmen en inhudelijk vrmgeving. Het bieden, en qua dcenteninzet ksteneffectief realiseren dr het inzetten van een eigentijdse webbased trainings- c.q. efeninstrument kan via een vrm van individueel ervarend leren de zelfwerkzaamheid van studenten bevrderen. Dr het tepassen van een peer review werkvrm en daarbij het scringsdeel van gemaakte videclipjes met de pgenmen gedagsfragmenten van studenten te gebruiken ntstaat meer inzicht in de eigen cmmunicatie gedragsaspecten. De uiteindelijke pbrengst kan zijn: aantnbare hger niveau van cmmunicatieve gedragsvaardigheden. We willen nderzeken f het leerrendement van studenten stijgt, en f tegelijkertijd een afname van DBU te realiseren is dr gebruik te maken van het VIPtl. De VIPtl vervangt een training van 3 lesuren vr alle deelnemers. Uitgaande van het huidige aantal studenten bij IVK betekent dat cncreet: 18 uur minder dcenturen per blk. Vrgaande wrdt gerealiseerd via een self-service webbased leerpakket (het VIPtl) met daarin pgenmen zelfstandig p eigen mmenten te spelen nline rllenspellen. Het VIPtl is een bestaand nderwijsleerpakket, en staat vr Virtueel Interactie Prgramma. Studenten krijgen via dit webbased prgramma p vide vastgelegde gespeelde situaties vrgelegd met een acteur die een bepaalde rl speelt. De rlspelscènes spelen zich.a. af in de dmeinen van arbeidsrelatie, arbeidsmstandigheden en arbeidsvrwaarden. De student reageert p de vragen in de rlspelscènes vanuit de therie ver Situatineel Leiderschap (Hersey en Blanchard). De student reactie wrdt pgenmen met een webcam en pgeslagen. De student reflecteert met behulp van een gestandaardiseerd scringprgramma p zijn eigen verbale en nnverbale gedragsaspecten en p pgenmen gedragspecten van 5 medestudenten. De scres wrdt dr het VIPtl instrument verwerkt in een rapprtage. De gegevens uit de rapprtage verwerkt de student in een reflectie p zijn persnlijk (situatineel) leiderschap. 1

2 Prjectdelstelling en ambitieniveau 2.2 Beschrijf de hfddelstelling* van het prject: wat is de gewenste testand die je met dit prject wilt bereiken? *De student dient er in psitieve zin iets van te merken. Delstelling z SMART mgelijk. Hfddelstelling: Studenten bereiken een hger, prfessineler vaardigheidsniveau dr een reeks intensievere en prductievere efensituaties via het nline VIPtl actief te drlpen. Meer cncreet: studenten leren gericht individuele ntwikkelpunten p het gebied van te verwerven vaardigheden hun cmmunicatie in relatie met situatineel leiderschap te nderkennen en te verbeteren; efenen nieuwe gedragsaspecten van cmmunicatievaardigheden in; leren eigen en dr cllega studenten vertnde gedragsaspecten te bserveren, de evalueren en te berdelen p specifieke aspecten; maken aantnbare prgressie en greien in een reeks te verwerven cmmunicatieve vaardigheden bij situatineel leidinggeven; instrueren, delegeren, stimuleren, begeleiden (situatineel leiderschap). De verbetering wrdt bereikt dr de actievere individuele en grepsgerichte inzet en betrkkenheid van de studenten, waarbij zij zelfstandig efenen met een nline tl p zelf te bepalen tijdstippen en via grepsactiviteiten hun inzicht in eigen en adermans gedragsaspecten vergrten. 2.3 a) Wanneer je de delstelling bereikt: welke impact heeft dit p de student; wat levert het vr de student p*, en wat wrdt er van de student verwacht? *Geef daarbij aan waarm dat het prject bijdraagt efficiënter en/f effectiever en/f aantrekkelijker nderwijs vr studenten (=drie factren nderwijskwaliteit) Bijvrbeeld: betere leerprestaties, hgere betrkkenheid, in minder tijd gelijke f betere leerprestaties, meer gemtiveerd, meer authentieke leersituatie. Impact p student: Wat zijn de inspanningsverplichtingen die je van de student verwacht? Studenten efenen zelfstandig met een webbased VIPtl en daarbinnen met een reeks rlspelscènes p zelf te bepalen tijdstippen. Studenten leveren een actieve inzet en betrkkenheid. Vr het den van een rlspelscène heeft student een gangbare laptp, internet en webcam ndig. Waarm is de innvatie vr het leerprces van de student:? Efficiënter: buiten de face t face-mmenten m kunnen studenten (thuis f elders) te verwerven vaardigheden inefenen en berdelen ( in dit geval een grepje studenten) elkaars gedragsaspecten/pnames. Tijdens de les c.q. cntacturen heft dit niet meer te gebeuren en kan men gericht aan de slag p basis van de pgedane ervaringen in de webbased VIPtl nderwijsleermgeving. De dcent kan diverse didactische manieren van cntextualiseren tepassen afhankelijk van zijn f haar specifieke nderwijscq. begde leerdelstellingen. Effectiever: dr het ervarend leren met behulp van het webbased VIPtestinstrument in te zetten en de bijpassende begeleidingsvrmen te hanteren, nemen de kwaliteit en het rendement van het leren te. Hierdr is er sprake van een intensievere en prductievere vaardigheidsntwikkeling p cmmunicatiegebied met een aantnbaar verhgd en bewuster niveau van cmmuniceren. Aantrekkelijker: in het algemeen neemt het gebruik van multimedia en internet gereedschappen in het nderwijs te. Daar past de methdiek vr het webbased en multimediaal verwerven van verbale en nn-verbale cmmunicatievaardigheden ged in. Vr veel studenten is het mgaan met sciale media en multimedia gemeenged en een way f life, waarp eigentijds nderwijs via het VIP-test instrument ged kan aansluiten. Het zelf en anderen p bases van student videclipjes en ver vertnde gedragsaspecten bewust en systematisch reflecteren is substantieel anders dan bijv. uitsluitend een tekstverslag f nagesprek veren ver allerlei gedragsaspecten. 2

3 2.3 b) Wanneer je de delstelling bereikt: welke impact heeft dit p de dcent; wat verandert er in termen van didactiek, efficiëntie, vakinhud? 2.3 c) Wanneer je de delstelling bereikt: welke impact heeft dit p de nderwijsrganisatie, in termen van: facilitering van de dcent, (technische) ndersteuning, maar k: wat betekent het vr het gebruik van de fysieke leermgeving? Impact p dcent (didactiek, efficiëntie, vakinhud): In een curriculumnderdeel ver situatineel leidinggeven. Tijdens de les wrden de verschillende rllenspelscènes die de VIP studenten zelfstandig thuis hebben bekeken face t face nagespeeld en vrtbrdurend p de via de VIPtest beschikbaar gekmen videfilmpjes van de uitgeverde rllenspellen. De dcent kan diverse werkvrm varianten ntwerpen ter vrbereiding p het zelfstandig buiten klassenverband den van een dr de dcent samengestelde set rlspelscènes. Deze vrm van cntextualiseren van inhudelijke en werkvrm aspecten kan k ingezet wrden ter verwerking in f2f grepsverband van individuele en grepsgewijze scringsresultaten en reflecties met als basis de gemaakte student-videclipjes en VIPtl scringsverzichten. Impact p nderwijsrganisatie Welke ndersteuning is ndig? (facilitering van dcent, (technische) ndersteuning, etc.): Ondersteuning van Mvaview/LIC (incl. Multimedia supprt). Vr f2f-lessen dcenten: beschikbaarheid van een ruimte met een pc/laptp gekppeld aan een smartbard met internetcnnectie. Wat is het verwachte effect p de fysieke leermgeving? De druk p rster gebnden tijden en nderwijslcaties vermindert (bijvrbeeld geen f substantieel minder rster-gebnden ruimtes vr individueel f het in grepen efenen met rllenspellen). Begd resultaat virtualisering, en afbakening 2.4 Beschrijf wát je plevert aan deliverables ((digitale) prduct(en) f tl(s), gewijzigde nderwijsaanpak) m de delstelling van het prject te realiseren. Betere vrbereiding p de training en real live situaties; meer inzicht in gedragsaspecten als nderdeel van cmmunicatieve vaardigheid als nervaren leidinggevende. Deliverables (gewijzigde nderwijspraktijk, digitale tl gemaakt f gebruikt, handleidingen, etc.): - Nieuwe nderwijsaanpak p nderdelen van cmmunicatie-nderwijs binnen bestaande curriculum: studenten efenen meer zelfstandig en buiten de f2f-mmenten m een reeks gedragsaspecten als nderdeel van begde cmmunicatieve vaardigheden met het web-based tl en de daarin beschikbare nline rlspelscènes. Bvendien is er de mgelijkheid m via een bij het VIPtl behrende scringsprgramma te leren bserveren en m te gaan met feedback van medestudenten. Tijdens de f2f cntacturen gaan zij gericht aan de slag gaan p basis van de pgedane ervaringen, waarbij de dcent een meer cachende en begeleidende rl heeft. - Prducten (dr ViA/LIC-ndersteuning): Een reeks in de praktijk van een cncreet curriculum nderdeel uitgeprbeerde rlspelscènes die aansluiten bij de leefwereld en nderwijsdmeinen van de student; Ontwikkeling en realisatie van een set VIPtl supprtmaterialen: videclips, nline gebruiksinstructie van het VIPtl, VIPtl websitesupprt pagina s (LIC-site, ViA-site) m de instrumentele en didactische tepassingsmgelijkheden van dit nieuwe nline trainingsinstrument in Avans cntext te kunnen etaleren; Genereren van via.a. een vragenlijst verzamelde gebruikservaringen van zwel de participerende dcenten als van de VIPtl gebruikende studenten. 2.5 Beschrijf p welke delgrepen het prject zich richt, en welk belang deze en mgelijk andere delgrepen (kunnen) Delgrep(en) (student/dcent/supprtmedewerker): Grep studenten van pleiding(en): Integrale Veiligheidskunde Aantal studenten: tussen 100 en 200 (gegrepeerd in enkele grepen); Van welke pleiding/leerjaar? 3 de leerjaar H8. 3

4 hebben bij de resultaten van het prject. 3. PLAN VAN AANPAK Planning 3.1 Beschrijf welke activiteiten je nderneemt m de delstelling van het prject te realiseren. Bij een technisch en functineel crrect verlpen gevrderden pilttraject qua gebruik van het VIPtl zijn er in ruime mate gebruikservaringen bekend en deze samengevegd met de resultaten van een gestructureerd pgezette en gecntrleerde VIPtl testsessie levert dit naar verwachting bruikbare evaluatiegegevens m een nderbuwd advies te kunnen pstellen vr een vlgende fase in het beschikbaar stellen en gebruiken van het VIPtl instrument, nl. de fase van een eerste reguliere implementatie- c.q. reguliere VIPtl gebruiksperide (van bijv. één cllegejaar) met als basis een tijdelijke licentie en afdende afspraken ver supprt ( functineel beheerwerk incl. userbeheer, e.d.). De fase erna kan dan na een psitief verlpen en geëvalueerd eerste implementatie- c.q. gebruiksjaar vr een langere peride een gebruikslicentie met de leverancier van VIPtl afgeslten wrden. Activiteiten: Algemeen: plannen en uitveren van een gerichte gevrderden pilt met set dr dcent geselecteerde rlspelscènes en via passende werkvrmen (evaluatie van en reflectie p eigen en scring en berdeling m.b.v. VIPtl scringsinstrument van eigen en van cllega student prducten met als basis de gemaakte student videclips met de pgenmen gedragsaspecten. A. Dr LIC/Mvaview: inregelen van nline tegangsrechten tt methdiek VIP: Virtueel Interactie Prgramma (selecteren en gegrepeerd gereed zetten van reeks digitale/nline rlspelscènes + scrings/berdelingssystematiek, individuele studenten en studentgrepen kppelen aan deze reeks rlspelscènes). het participeren met het vervaardigen van een intrductie site/webpagina s (teksten en illustraties, dem-filmpjes) ver de tepassingsmgelijkheden van VIPtl faciliteiten en methdiek, bedeld vr plaatsing p.a. de LIC-site. vervaardigen in samenspraak met Xplra team digitale dienstverlening van het LIC van enkele krte p Avans afgestemde generieke gebruikersinstructie-clips (incl. didactische werkvrmen vr prductief gebruik in curriculumcntexten) met een dcentengedeelte en een studentgedeelte. Het verlenen van ndersteuning (basis instructie vr nieuwe VIPtl dcenten gebruikers), leveren van functineel beheer en gebruikssupprt (zals aanmaken van dr dcent aangegeven student-grepen) aan deelnemende dcenten(en) bij de vrbereiding en het daadwerkelijk gebruik van het VIPtl in de pleiding. B. Dr dcenten in VIP-pilt (40 uur in ttaal per du): Instrument leren kennen en he te tesnijden p stukje curriculum bij vrkeur bij een aantal nieuwe c.q. aangepaste werkvrmen. In dit gevrderden prject met name aandacht vr het scringsgedeelte van de VIPtl. Dcent-du wrdt ndersteund dr Mvaview/LIC. Uitwerken van gebruik van selectie van rlspelscènes in cncrete nderwijspraktijk p pdrachtniveau met bijbehrende didactische cntextualisering met speciale aandacht vr zelfreflectie p gerealiseerde studentclips en p evaluatie/reflectie/scren van dr grepsgenten gemaakte studentgedagsaspecten in de pgenmen videclips. Uitveren in nderwijs met inzet van VIPtl vaardigheden leerlijn Evalueren nder anderen dr invullen dcent- en dr studentvragenlijsten. C. Dcenten in VIP-pilt (ptineel extra 40 uur in ttaal per du): Dit nderdeel van de gevrderden pilt is ptineel. Wrdt dus wel f niet uitgeverd. Uitwerken van gebruik van zelf te ntwikkelen dmeinspecifieke rlspelscènes in cncrete nderwijspraktijk. 4

5 Het vervaardigen van een reeks rllenspelscènes uit het curriculumdmein. Dit rlspelscène prductieprces wrdt ndersteund dr Mvaview/LIC(incl. multimediasupprt). Als werkwijze wrden de in de eerste piltrnde pgedane ervaringen gehanteerd. Inpassen in VIPtl van nieuw vervaardigde rlspelscènes en tepassen in nderwijscntext derde jaar Management Vaardigheden Blk 3; mgaan met agressie Evalueren van nieuwe rlspelscènes. 3.2 Benem, z cncreet mgelijk, de digitale tls f tepassing(en) die je gaat gebruiken m het nderwijs te virtualiseren. Vrbeelden van digitale tl f tepassing: Smartbard, Wiki, Camtasia/screencast, specifieke tetssftware, pen educatinal resurces (bijv. instructievide s), fysieke pstelling, Blackbardcurse, Blackbard discussin bard, digitale game, vide-pname, Twitter, Pwerpint/Prezi, etc. NB Vr ndersteuning bij maken van screencasts, vide s, filmpjes: neem cntact p met Multimedia Supprt van Avans. 3.3 Geschatte drlptijd, nderwijsperide(n) en studiejaar. Digitale tl f tepassing: Het nline trainingsinstrument Virtueel Interactie Prgramma (VIPtl), met: - nline rllenspellen (z n 90 scènes ver allerlei nderwerpen, gegrepeerd in thematische mdules); - nline scringsprgramma: mgelijkheid m eigen gedrag en dat van medestudenten te berdelen c.q. via een scringsfrmulier te waarderen p een aantal verbale en nn-verbale c.q. inhudelijke en vrm aspecten. - elkaar feedback geven middels het scringsnderdeel van VIPtl De dcent kan bij het tepassen van het VIPtl een begeleideinde en cachende rl vervullen en tijdens de f2f-les, met een enkele klik, geselecteerde vide pnames tnen en in een bepaalde werkvrm variant nabespreken in de les (in lesruimte met Smartbard en internet). Studiejaar: 2014/2015 Geschatte drlptijd: 3. 1 B: Leidinggeven nderwijsperide H8 (2015); start april eind juni (Begd tekmstig gebruik) 3. 1 C: Studiejaar , peride 1, 2 en 3. Tepassen in H10 DT (blk 4) en H8 VT (peride 4) 3.4 Beschrijf de prjectbegrting: uren, namen, materialen. Ok invullen ivm vrijhuden/- rsteren van dcent dr resurcemanager/inzetplanner/ rsteraar. NB k studenten kunnen wrden ingezet. Uren (dr wie (namen) en vr welk deel/activiteit): Pé Lamerigts & Tn de Jng:: evaluatie, instrument leren kennen, d.w.z. rlspellen gedeelte en het scringsgedeelte, pzet, ntwikkeling inpassingen en feitelijke inzet in bestaande lescyclus en pzetten leermdule Blackbard vr de studenten die de VIPmdule vlgen. instrument VIPtl leren kennen ( verkennen en selecteren rlspelscène cntent database, verkennen dcentendashbard inrichting rlspelscène deel en leren werken met VIPtl scringsprgramma deel) (zie hierbven). Investering: - 40 uur: instrument leren kennen en rganisatie - 40 uur: ntwikkelen en inpassen (incl. scrings-nderdeel) in leermdule Persnlijk Leiderschap Naam P1 P2 P3 P4 (H8) P.Lamerigts 20 T.de Jng Naam P1 P2 P3 (H10) P4 (H8) P.Lamerigts

6 T.de Jng Overige ksten (beschikbaar stellen/krijgen van VIPtl als nline efeninstrument vr cmmunicatievaardigheden en bijbehrende aanvullende service en supprtdiensten in gevrderden traject) : financiering van beschikbaar stelling en ndersteuning van het gebruik aan de dcentkant en studentkant wrdt gefinancierd uit een VIA gevrderden prject budget. Bij een tekmstig, psitief besluit ver het pnemen van het VIPtl regulier aan te bieden nline cmmunicatie trainings- en efentl in het LIC nline trainingen aanbd, zal een nader te bepalen tariefstructuur gehanteerd gaan wrden. Ter inf: Ksten vr ViA Ecnmie: - Inzet Bert Frissen (LIC): 40 uur per peride t/m einde studiejaar Licentieksten (beschikbaarheid VIPtl, functineel VIPtl beheer incl. student userdata beheer, dcent VIPtl instructie dr Mvaview, dcent gebruiksndersteuning tijdens vrbereiding en gebruik, student gebruikers ndersteuning tijdens gebruik) vr cmpleet servicepakket van Mvaview als leverancier VIPtl. Basis is een tijdelijke éénjarige all-in gebruikslicentie ( dit is incl. VIPtl gerelateerde aanvullende services) van: 6000 eur, incl. btw ViA-ecnmie) vr gebruik van de VIPtl in ViA gevrderden prjecten met max 200 studenten. Daarbij geldt de mgelijkheid een dr de deelnemende dcent(en) afgebakend aantal rllenspelscènes in te zetten vr grepen student gebruikers en via een webcam geregistreerde student reacties in de vrm van videclipjes tijdelijk in het systeem vr raadpleegdelen p te slaan en beschikbaar te huden. Deze videclipjes wrden geplaatst p de VIPtl servermgeving en zijn gedurende de geldende tijdelijke licentieperide nline te raadplegen dr geautriseerde dcent en student gebruikers. - Ontwikkeling en realisatie VIPtl supprtmateriaal (m.n. in de vrm van videclips, website-supprt pagina s) m de instrumentele en didactische gebruiksmgelijkheden van dit nieuwe nline trainingsinstrument in Avans cntext te kunnen etaleren. - Ontwikkeling en realisatie enkele evaluatie instrumenten als cprductie van LIC en Mvaview m de meerwaarde van de inzet van het VIPtl instrumentarium in curriculum cmmunicatie nderdelen te kunnen mnitren en evalueren. (Dcent vragenlijst / student vragenlijst / realisatie applicatie testwijzer en tepassing van een scenari gebaseerde gebruikerstestpzet en uitvering met grepje applicatietesters. Evaluatie en kwaliteitsbewaking 3.5 Beschrijf he het prject dr de dcent wrdt geëvalueerd, tijdens de uitvering en na afrnding, en he de kwaliteitsbewaking wrdt vrmgegeven. Evaluatie tijdens uitvering en na aflp: Alle VIP-piltprjecten wrden gezamenlijk geëvalueerd. Expertteam LIC ntwikkelt en vert, i.s.m. de dcentendu s, de evaluatie en effectmeting uit. Dr middel van interviews, vragenlijsten en kengetallen tijdens tepassing methdiek (aanpak, inhud) bij: - studenten - dcenten En: dcent-peer review (gefaciliteerd dr LIC/ViA): du s delen elkaars ervaringen. (mgelijk tegelijkertijd met End Reviewmment) (gezamenlijke sessie). Evaluatie p instrumentniveau: technische en functinele werking VIP-test instrument. 6

7 Evaluatie p gebruiksniveau: beleefde kwaliteit rllenspellen, beleefde kwaliteit gebruiksgemak. Vragen aan student: - neemt de zelfwerkzaamheid van studenten te? - he wrdt de werkwijze via VIP dr studenten ervaren: - als meer eigentijds? - levert tegevegde waarde? Vragen aan dcent: - he ervaart de dcent de eigen, gewijzigde / begeleidende rl bij inzet VIP in cmmunicatie-nderwijs? - welke lesfrmats met inzet VIP methdiek en instrumentarium zijn ged didactisch succesvl inzetbaar? - welke inhudelijke cmmunicatie f cntent infrmatie is verder zinvl ter ndersteuning van het leerprces en de zelfwerkzaamheid van studenten? - welke ndersteunende infrmatieve (kennisclipjes, supprt webpagina s e.d.) is verder zinvl ter bevrdering van de leerprcessen en het verwerven van begde cmmunicatie vaardigheden? Bv. theretische mdellen, vragenlijsten, demfilms, enz. - zijn dichter bij student staande (dmein gerelateerde) rlscènes gewenst/vereist? - is het gewenst m de VIP methdiek k als frmeel tetsinstrument in te zetten? - welke technische en functinele aanpassingen aan de VIPtl als instrument zijn gewenst? - p welke wijze kunnen m.b.v. VIPtl pgenmen vide pnames duurzaam in e-prtfli s tegevegd wrden? -welke mgangsspelregels zijn ndzakelijk m practief en afdende veilig met pgenmen vide pnamen van studenten m te gaan in relatie tt VIPtl als digitaal systeem? 3.6 Beschrijf p welke manier je gaat meten f hfddelstelling (gewenst effect) is gerealiseerd en met behulp van welke indicatren je dat gaat meten en wanneer. Effectmeting: p instrumentniveau, p gebruiksniveau en p vaardigheidsniveau: via vragenlijsten en interviews. Indicatren: - p vaardigheidsniveau bepalen: bewustzijn van effecten eigen cmmunicatiegedrag, gedragsindicatren zijn: assertiviteit, empathie, hanteren cnflicten, mgaan met kritiek, instrueren, delegeren (p gebied van leidinggeven). Cncreet, he: dcentrdeel ver prgressie bij studenten p vaardigheidsniveau van de vaardigheid die in de delstelling staat genemd dr interview met betrkken studenten Wanneer: na aflp prgrammagebruik van de gevrderden VIPtl pilt in VIA verband. Kennisdeling 3.7 Beschrijf welke activiteiten gerganiseerd wrden vr kennisverdracht m de uitkmsten en ervaringen met anderen te delen, en wanneer. Activiteiten kennisdeling binnen eigen pleiding/academie: Dcent(en) presenteert ver de ervaringen met de VIPtl als nline trainingsinstrument p cmmunicatiegebied tijdens pleidings/academieverleg. De pbrengsten van de pilt wrden gepubliceerd (website ViA en website LIC) en zijn z penbaar tegankelijk. Wanneer: juni

8 8

PROJECTVOORSTEL VIRTUEEEL AANLEREN COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN BIJ SITUATIONEEL LEIDERSCHAP

PROJECTVOORSTEL VIRTUEEEL AANLEREN COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN BIJ SITUATIONEEL LEIDERSCHAP PROJECTVOORSTEL VIRTUEEEL AANLEREN COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN BIJ SITUATIONEEL LEIDERSCHAP VOLGNUMMER PROJECT: AVB_1314_02 Academie(s): AVB / i.s.m. LIC Naam prjecteigenaar: Pé Lamerigts Naam andere betrkken

Nadere informatie

PROJECTVOORSTEL VIRTUALISEREN IN AVANS VOLGNUMMER PROJECT: AMIB_1314_01

PROJECTVOORSTEL VIRTUALISEREN IN AVANS VOLGNUMMER PROJECT: AMIB_1314_01 PROJECTVOORSTEL VIRTUALISEREN IN AVANS VOLGNUMMER PROJECT: AMIB_1314_01 Academie(s): AMIB / i.s.m. LIC Naam projecteigenaar: Geert Swinkels Naam andere betrokken docenten (die uren maken): Geert Swinkels

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

Opleiding Excellent Coach Een unieke combinatie van professioneel coachen en het inzetten van Paard als Spiegel!

Opleiding Excellent Coach Een unieke combinatie van professioneel coachen en het inzetten van Paard als Spiegel! Opleiding Excellent Cach Een unieke cmbinatie van prfessineel cachen en het inzetten van Paard als Spiegel! DE WERKWIJZE Waarm u als excellent cach? U bent geïnteresseerd in het begeleiden en adviseren

Nadere informatie

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau Biblitheek en basisvaardigheden Handreiking vr een structurele aanpak p lkaal niveau 1 Inhud Een structurele aanpak van laaggeletterdheid p lkaal niveau 3 1. Draagvlak bij de gemeente 3 2. Draagvlak in

Nadere informatie

Training Werken aan Welbevinden. Opleidingscurriculum. Facit, Velsen-Noord Februari 2011

Training Werken aan Welbevinden. Opleidingscurriculum. Facit, Velsen-Noord Februari 2011 Training Werken aan Welbevinden Opleidingscurriculum Facit, Velsen-Nrd Februari 2011 Inhudspgave Inleiding 3 1. Algemene beschrijving van de pleiding 4 1.1 Delgrep 4 1.2 Kwalificaties 4 1.3 Uitgangspunten

Nadere informatie

PROFESSIONELE ROL EN COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN

PROFESSIONELE ROL EN COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN ! MEDISCHE BASISKENNIS MODULE PROFESSIONELE ROL EN COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN 2014/2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding tt de mdule 3 2. Overzicht zelfstudiepad 5 3. Blk 1 6 Blk 2 7 Blk 3 8 4. Tetsing 10 TalenTXT

Nadere informatie

Solliciteren bij bnr. Selectiecriteria juniormedewerker

Solliciteren bij bnr. Selectiecriteria juniormedewerker Slliciteren bij bnr Fijn dat je wilt slliciteren p de functie van junirmedewerker bnr. Dat kan dr nderstaande vragen te beantwrden, die gebaseerd zijn p de selectiecriteria vr junirmedewerkers. Het eindprfiel

Nadere informatie

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer Regeling: strategisch plan duurzame ntwikkeling werknemer Lptijd : 1 maart 2017 t/m 31 december 2018 Aanbd vr metalektrbedrijven He verandert u daadwerkelijk het gedrag en de werkwijze van teams/afdelingen

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

Bewegen en samenleving 3.3 (Sportcultuur) Opdracht 3 Maken van een documentaire

Bewegen en samenleving 3.3 (Sportcultuur) Opdracht 3 Maken van een documentaire Bewegen en samenleving 3.3 (Sprtcultuur) Opdracht 3 Maken van een dcumentaire Klas: Dcent: Schljaar: Peride: FASE 3/4 del Activiteit / vaardigheden Omvang Samenwerking Tetsing (vrm) Berdeling weging Inzicht

Nadere informatie

Retailmanagement brochure voor bedrijven

Retailmanagement brochure voor bedrijven Campus Schnmeersen Gebuw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent Retailmanagement brchure vr bedrijven Deze brchure bevat de belangrijkste infrmatie ver de pleiding Retailmanagement. De meest up t date infrmatie

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement 6. Opleidingskader vr de prcespleiding Infrmatiemanagement In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr prcessen nder Bevlkingszrg. Hiernder wrdt het pleidingskader vr

Nadere informatie

Pieter Swager/ Jos Fransen lectoraat elearning

Pieter Swager/ Jos Fransen lectoraat elearning 1 Pieter Swager/ Js Fransen lectraat elearning Scenari: 1 e deel afstudeerfase (1 e semester): schrijven nderzeksplan (vrbeeldscenari/ blauwdruk van een leerpraktijk) Vraf Onderwijskundig kader waarbinnen

Nadere informatie

Masterclass SharePoint Online. in het onderwijs. APS IT-diensten, Utrecht

Masterclass SharePoint Online. in het onderwijs. APS IT-diensten, Utrecht Office 365 in het nderwijs Masterclass SharePint Online Masterclass Office 365 - SharePint Online in het nderwijs. APS IT-diensten, Utrecht Micrsft Office 365 in het nderwijs Micrsft Office 365 biedt nderwijsinstellingen

Nadere informatie

1.Profiel: D&P BB KB GL

1.Profiel: D&P BB KB GL Prfieldelen 1.Prfiel: D&P BB KB GL Taak: 1.1. Organiseren van een activiteit vr een pdrachtgever een vrlpige pdracht bespreken met de pdrachtgever een pdracht aannemen van een pdrachtgever de rganisatie

Nadere informatie

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode samen beslist beter besluiten Training Faciliteren dr middel van de mderatiemethde Training Techniek Resultaat Tepasbaar. Dynamisch. Interactief. Visueel. Zelfdcumenterend. Overzichtelijk. Betrkkenheid.

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Coachend feedback geven. 2-daagse training rond feedback geven en ontvangen

Coachend feedback geven. 2-daagse training rond feedback geven en ontvangen 2-daagse training rnd feedback geven en ntvangen Wat is de kern van deze training? Tijdens deze intensieve praktijkpleiding zmen we in p een van de belangrijkste (én meilijkste) cmmunicatievaardigheden:

Nadere informatie

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen Vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstaligen Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: Leerndersteuner Vrbereidingsjaar Hger Onderwijs vr Anderstaligen Samenvatting Als leerndersteuner begeleid en ndersteun

Nadere informatie

Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwoording 2. Doelstellingen 3. Model 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning.

Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwoording 2. Doelstellingen 3. Model 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning. Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwrding 2. Delstellingen 3. Mdel 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning 1 Verantwrding: Wij willen binnen het nderwijs dat wij geven rekening huden met de

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Sociaal agogische vaardigheden

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Sociaal agogische vaardigheden ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Mdule Cde Graduaat Maatschappelijk werk Sciaal aggische vaardigheden Bc5 Lestijden 40 Studiepunten Ingeschatte ttale n.v.t. studiebelasting 50 (in uren) 1 Mgelijkheid

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen Prjectfrmulier ten beheve van Openbare Instellingen Praktische infrmatie naam van penbare instelling die het prject heeft ingediend: Federale Overheidsdienst Infrmatieen Cmmunicatietechnlgie (Fedict).

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 6. Stichting Kennisnet Ict op School 1.

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 6. Stichting Kennisnet Ict op School 1. 1 / 6 Regeling ntwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Prjectplan Auteur(s) Versienummer Datum Stichting Kennisnet Ict p Schl 1.0 februari 2007 2 / 6 1a NAW-gegevens van de aanvragende nderwijsinstelling

Nadere informatie

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant -

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant - Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant - prvincie Nrd-Brabant - Het del van de Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant (ECOINNONB) is het realiseren van een aantal delstellingen uit het

Nadere informatie

1 3 4 Analysefrmat Aandacht vr taal in het pleidingscurriculum Onderzek Nederlands in het berepsgericht nderwijs versie 4-07 12 12 A Algemene gegevens ver nderwijsinstelling

Nadere informatie

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o Klas-in-zicht Een negatieve grepsdynamiek, leerlingen die niet met elkaar vereen kunnen kmen, een vertrebelde relatie tussen leerlingen en leerkrachten, meilijk les kunnen geven dr strend gedrag, zijn

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscmmunicatie Mdule MarketingManagement Cde A2 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte ttale studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid tt JA aanvragen

Nadere informatie

Handleiding TechFinder: gebruikers

Handleiding TechFinder: gebruikers Handleiding TechFinder: gebruikers Wetenschap- en techniekaanbd p maat Inhud Wat is TechFinder?... 1 Vr wie?... 1 Registreren... 1 Inlggen... 2 Prduct zeken... 3 Resultaat zekpdracht... 6 Prduct aanvragen...

Nadere informatie

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE Begeleiding van leerlingen met ernstige rekenprblemen en/f dyscalculie Delen en uitgangspunten Binnen het Veluws Cllege Crtenbsch hanteren wij het Prtcl Ernstige

Nadere informatie

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan:

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: Klik p een van nderstaande linken m direct naar het betreffende nderdeel te gaan: aansluiting BDB (inclusief BKE) p nderwijs- en persneelsbeleid pzet leertraject BDB (inclusief BKE) tetsing en berdeling

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Saxionstudent.nl CE 1

Saxionstudent.nl CE 1 Thema: Marktanalyse (semester 1) Prject: Desk en Fieldresearch 56357 Vrwrd Vr u ligt het plan van aanpak vr het prject Desk en Fieldresearch, vr het thema marktanalyse van semester 1. Het is de bedeling

Nadere informatie

7. Opleidingskader voor de functie redacteur web en social media

7. Opleidingskader voor de functie redacteur web en social media 7. Opleidingskader vr de functie redacteur web en scial media In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr sleutelfuncties binnen de crisiscmmunicatie. Een daarvan is

Nadere informatie

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016 Reglement Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeurs Onderzeksbeurs & Uitwisseling 2016 In 2016 kennen de Vlaamse en Nederlandse verheid pnieuw de Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeur(zen) (VNJB) te aan Nederlandse

Nadere informatie

2. De database beschikt wel over mogelijkheden leermateriaal te beschrijven en die beschrijvingen te delen met de buitenwereld.

2. De database beschikt wel over mogelijkheden leermateriaal te beschrijven en die beschrijvingen te delen met de buitenwereld. Versie 2.1 23 mei 2013 OPEN PUBLICEREN VAN LEERMATERIAAL: EEN STAPPENPLAN Veel instellingen vr hger nderwijs hebben al een database (repsitry) met digitaal leermateriaal. Sms is dat de database van de

Nadere informatie

PROJECTVOORSTEL VIRTUALISEREN IN AVANS VOLGNUMMER PROJECT: (IN TE VULLEN DOOR DE VIA-PROJECTADMINISTRATIE)

PROJECTVOORSTEL VIRTUALISEREN IN AVANS VOLGNUMMER PROJECT: (IN TE VULLEN DOOR DE VIA-PROJECTADMINISTRATIE) PROJECTVOORSTEL VIRTUALISEREN IN AVANS VOLGNUMMER PROJECT: (IN TE VULLEN DOOR DE VIA-PROJECTADMINISTRATIE) Academie(s): AVB Naam projecteigenaar: Beyke Goffin Naam andere betrokken docenten (die uren maken):

Nadere informatie

Mediteren voor Musici

Mediteren voor Musici Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Mediteren vr Musici Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek Cntact: 06 155 77 510 infrmatie@hetsandelhut.nl

Nadere informatie

PROJECTVOORSTEL VIRTUALISEREN IN AVANS VOLGNUMMER PROJECT: (IN TE VULLEN DOOR DE VIA-PROJECTADMINISTRATIE)

PROJECTVOORSTEL VIRTUALISEREN IN AVANS VOLGNUMMER PROJECT: (IN TE VULLEN DOOR DE VIA-PROJECTADMINISTRATIE) PROJECTVOORSTEL VIRTUALISEREN IN AVANS VOLGNUMMER PROJECT: (IN TE VULLEN DOOR DE VIA-PROJECTADMINISTRATIE) Academie(s): AHB Naam projecteigenaar: Sophia van Hattum Naam andere betrokken docenten (die uren

Nadere informatie

Stichting de Wielborgh Wonen, zorg en welzijn. Van harte welkom. Training Meten moet! Casper van der Most

Stichting de Wielborgh Wonen, zorg en welzijn. Van harte welkom. Training Meten moet! Casper van der Most Stichting de Wielbrgh Wnen, zrg en welzijn Van harte welkm Training Meten met! Casper van der Mst Stichting de Wielbrgh Wnen, zrg en welzijn Prfessinele rganisatie Meten Analyseren Plannen Verbeteren Reviews

Nadere informatie

Scenario Onderwijstijd. Thuisles

Scenario Onderwijstijd. Thuisles Scenari Onderwijstijd Thuisles Erik Mndriaan en JaapJan Vrm ROC Deltin Cllege, Zwlle ktber 2013 Scenari: Thuisles Algemeen Dit scenari is ntwikkeld mdat er gedacht wrdt dat het elementen bevat die ervr

Nadere informatie

Projectencatalogus. Additionele diensten

Projectencatalogus. Additionele diensten Prjectencatalgus Additinele diensten schljaar 2013-2014 Inleiding Bij additinele diensten is vraaggestuurd werken het uitgangspunt. In deze catalgus wrden additinele diensten beschreven waarvan de meeste

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting -1-

Kenneth Smit Consulting -1- Versneld en cntinu verbeteren van de perfrmance en de resultaten van uw medewerkers en rganisatie. Perfrmance en rendementsverbetering van uw rganisatie is de fcus waarp de activiteiten van Kenneth Smit

Nadere informatie

Uitwerking kerndoel 2 Nederlandse taal

Uitwerking kerndoel 2 Nederlandse taal Uitwerking kerndel 2 Nederlandse taal Tussendelen en leerlijnen Nederlandse taal Primair nderwijs In samenwerking met het expertisecentrum Nederlands Enschede, 1 juni 2006 Nederlands kerndel 2 Stichting

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag Beweeg Mee! De gecmbineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de cllectieve verzekering vr de minima van de gemeente Den Haag Mensen niet alleen aan het bewegen brengen, maar k aan het bewegen huden. Dat

Nadere informatie

Biontica Workshop Zelfredzaamheid & Zelfsturing

Biontica Workshop Zelfredzaamheid & Zelfsturing Bintica Wrkshp Zelfredzaamheid & Zelfsturing Visie p Zelfredzaamheid & Zelfsturing Lgica van het gevel, Arnld Crnelis, 1998, ISBN 90-72258- 02-9 Het verbrgen prgramma vr het menselijk leren is aangebren

Nadere informatie

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid Het sprbekje geeft inzicht in de activiteiten vr een zrgvuldige vergang nder vermelding van de peride waarin die stappen meten zijn gezet. Per activiteit is aangegeven wat wij hierin vr u kunnen betekenen.

Nadere informatie

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam OPLEIDING tt Verzrgende-IG Ondersteuningsmagazijn Berepstaak E Startbekaam Albeda cllege Branche gezndheidszrg Kwalificatieniveau 4 Chrt: 2010-2011 Fase: Startbekaam Naam student:. P.E1-3.start.gesprek

Nadere informatie

Aanbod Diensten Baan in Beeld

Aanbod Diensten Baan in Beeld Aanbd Diensten Baan in Beeld 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Inhudspgave 1. Over Baan in Beeld p. 3 Wie wij zijn, utplacement en lpbaanadvies, fcus, resultaat en lcatie. 2. Outplacementprgramma

Nadere informatie

Stap 1 : Oriënteren op jongerenparticipatie en maatschappelijke stage

Stap 1 : Oriënteren op jongerenparticipatie en maatschappelijke stage >> Stappenplan vr stagebieders Wilt u als rganisatie aan de slag met MaS? Neem dan het stappenplan stapsgewijs dr, zdat u weet f u er echt klaar vr bent m met jngeren te werken en maatschappelijke stage

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

Stage in de opleiding tot podoposturaal therapeut

Stage in de opleiding tot podoposturaal therapeut Stage in de pleiding tt pdpsturaal therapeut Stage in de pleiding tt pdpsturaal therapeut Pagina 1 van 9 Inhud Inleiding... 3 Del... 4 Kaders... 4 Oefening... 4 Berdeling... 4 Aanwezigheid... 5 Begeleiding...

Nadere informatie

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW V-ICT-OR begeleidt besturen in hun infrmatiehuishuding vr ptimaal verlp van samenveging gemeente en OCMW De infrmatica in steden en gemeenten greide sinds de jaren 80 rganisch. Dat stapje bij stapje greien

Nadere informatie

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud Baan in Beeld. Outplacementprgramma Gud De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten en nieuw werk zeken. Om aan de unieke behefte van uw medewerker

Nadere informatie

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014 Evaluatierapprt Scalda - Grep 3 29 januari 26 maart 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren bij de

Nadere informatie

Kiezen of delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhoven

Kiezen of delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhoven Kiezen f delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhven Dr Paul J.G. Tang & Rbert-Jaap Vrn Eindhven, 11 december 2012 Dit rapprt is bestemd vr de rganisatie van de pdrachtgever. Verspreiding

Nadere informatie

Conceptkader Begeleiding in de opleidingsschool BELEIDSKADER BEGELEIDING IN DE SCHOOL STARTENDE LERAREN WAT JE VAN ONS KUNT VERWACHTEN:

Conceptkader Begeleiding in de opleidingsschool BELEIDSKADER BEGELEIDING IN DE SCHOOL STARTENDE LERAREN WAT JE VAN ONS KUNT VERWACHTEN: Pagina1 Cnceptkader Begeleiding in de pleidingsschl BELEIDSKADER BEGELEIDING IN DE SCHOOL STARTENDE LERAREN WAT JE VAN ONS KUNT VERWACHTEN: 1. SCHOOLCULTUUR Lerende rganisatie Gezamenlijke verantwrdelijkheid

Nadere informatie

beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek op het Newmancollege. 1. Inleiding

beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek op het Newmancollege. 1. Inleiding beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek p het Newmancllege. 1. Inleiding Het Newmancllege streeft naar een sterke prfilering p het gebied van de bètatechnische vakken. De argumenten

Nadere informatie

Goed kunnen werken met Natuurlijk, een netwerkcoach! Trainingen rechtstreeks van de ontwikkelaar van het model.

Goed kunnen werken met Natuurlijk, een netwerkcoach! Trainingen rechtstreeks van de ontwikkelaar van het model. Natuurlijk, een netwerkcach. Tweedaagse vr Cördinatren. Een prgramma dr Nfactry van Slt & Partners Natuurlijk een Netwerkcach! Trainingsprgramma s dr Nfactry van Slt & Partners, ntwikkelaars van dit mdel

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

In de workshop is alleen een bijdrage geleverd met betrekking tot de theoretische onderbouwing/ het theoretisch kader van het curriculum.

In de workshop is alleen een bijdrage geleverd met betrekking tot de theoretische onderbouwing/ het theoretisch kader van het curriculum. Verslag wrkshp 1 en 2 : In de wrkshp is alleen een bijdrage geleverd met betrekking tt de theretische nderbuwing/ het theretisch kader van het curriculum. Een eerste reactie p de pzet van het curriculum:

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw leidinggevende vr te bereiden. U wrdt gevraagd

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

Goed kunnen werken met Natuurlijk, een netwerkcoach! Trainingen rechtstreeks van de ontwikkelaar van het model.

Goed kunnen werken met Natuurlijk, een netwerkcoach! Trainingen rechtstreeks van de ontwikkelaar van het model. 2014/2015 Natuurlijk een Netwerkcach! Brchure Trainingsprgramma s Prfessinals Krte Opleidingen van Ik-land nar Wijland. Ged kunnen werken met Natuurlijk, een netwerkcach! Trainingen rechtstreeks van de

Nadere informatie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie Cnvenant brancherganisatie berepsverenigingen in het kader van: Versterking berepsvereniging Berepenregister en Berepsregistratie De ndergetekenden, I. De rganisatie van brancherganisatie MOgrep Jeugdzrg

Nadere informatie

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving Excellente werving, Excellente studenten Studentenwerving Ondersteuningstraject werving Vraag vanuit de Centres en Centra Gebaseerd p ndersteuningsvraag Individuele benadering, inzichten vr iedereen 2

Nadere informatie

Cursus Kinderen met motivatie problemen in het onderwijs, motiveren kun je leren 9

Cursus Kinderen met motivatie problemen in het onderwijs, motiveren kun je leren 9 Inhud Inleiding Pst-HBO pleiding Sensrische infrmatieverwerking Basiscursus Sensrische infrmatieverwerking Cursus Nieuwste behandelinzichten in de sensrische infrmatieverwerking Cursus Sensrische infrmatieverwerking

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma Deel 1. Prcedure vr het indienen van een schakelprgramma Waarm een schakelprgramma? Vr telating tt de pstinitiële master pleiding Kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzrg is een geaccrediteerd master

Nadere informatie

Checklist competenties voor onderwijsprofessionals

Checklist competenties voor onderwijsprofessionals Checklist cmpetenties vr nderwijsprfessinals Wijbe Duma Checklist De cmpetenties Visiegestuurd werken Opbrengstgericht werken -Samenwerken Effectief Overleggen - Planmatig werken kmen uit het assessment

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie TECHNIEKEN VAN MARKTONDERZOEK

ECTS-fiche. 1. Identificatie TECHNIEKEN VAN MARKTONDERZOEK ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is m een uitgebreid verzicht te krijgen van de invulling en pbuw van de mdule. Er bestaat slechts één ECTS-fiche vr elke mdule. 1. Identificatie Opleiding GRADUAAT MARKETING

Nadere informatie

De vragenlijst bevat 33 vragen over alle stappen in het toetsproces.

De vragenlijst bevat 33 vragen over alle stappen in het toetsproces. Zelf-assessment BKE Op basis van de begde leeruitkmsten van de Basiskwalificatie Examinering (zie de handleiding BKE-dssier) van het Expertisecentrum Dcent HBO is een zelf-assessment samengesteld. Dr het

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

De veranderende rol: moeder/ouder(s) worden. Veranderende

De veranderende rol: moeder/ouder(s) worden. Veranderende DOORLOPENDE STAGE 2016-2017 SEMESTER 2 Vervangende pdrachten als je (ng) geen zwangere hebt gevnden Mdule 5 Klppende hart Cnsult 3/4 Tussen 28 en 36 weken zwangerschap In stage 1 Overleg met de verlskundige

Nadere informatie

Pedagogisch klimaat en autisme. Pedagogisch klimaat en de Klimaatschaal. Groepsprocessen bij jongeren: rol van de leerkracht.

Pedagogisch klimaat en autisme. Pedagogisch klimaat en de Klimaatschaal. Groepsprocessen bij jongeren: rol van de leerkracht. Pedaggisch klimaat en autisme dr Ad Dnkers Klimaatschaal SIGA Dinsdag 9 december 2014 Inleiding Even vrstellen.. Pedaggisch klimaat en de Klimaatschaal Grepsprcessen bij jngeren: rl van de leerkracht.

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

Uitnodiging Vormingsreeksen & coachingstrajecten

Uitnodiging Vormingsreeksen & coachingstrajecten Uitndiging Vrmingsreeksen & cachingstrajecten In januari 2006 startte de K.U.Leuven, in samenwerking met K VIV, VOV en Amazne het prject Vruwelijk Ingenieur. Het prject krijgt de financiële steun van het

Nadere informatie

FirW Hapje Onderwijs 28 november 2013

FirW Hapje Onderwijs 28 november 2013 Cmmunicatievaardigheden in nze bachelrpleidingen: FirW Hapje Onderwijs 28 nvember 2013 Overzicht Leerlijn rnd rapprteren in de pleiding ir-wetenschappen Handleiding en website Feedbackrsters Studentenbevraging

Nadere informatie

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 Inhud Respns... 1 Samenvatting van de resultaten... 1 Vragen ver de pleiding... 2 Vragen ver de stagiair... 3 Wat ziet u als sterke punten van de pleiding CMD?... 4 Wat

Nadere informatie

Intensief voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstalige nieuwkomers

Intensief voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstalige nieuwkomers Intensief vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstalige nieuwkmers Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: studiecach intensief vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstalige nieuwkmers Samenvatting L4-Vlwassenennderwijs

Nadere informatie

De denkstijltest. CompetenZa info@competenza.nu www.competenza.nu

De denkstijltest. CompetenZa info@competenza.nu www.competenza.nu De denkstijltest Wat is het? Uw manier van denken bepaalt in sterke mate he u zich velt en he u handelt. Dat geldt vr individuen, maar k vr teams en rganisaties. MindSnar is een methde waarmee denkstijlen

Nadere informatie

Naam van de organisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Tot welke sector behoort uw organisatie? Wat is de omvang van uw organisatie?

Naam van de organisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Tot welke sector behoort uw organisatie? Wat is de omvang van uw organisatie? Naam van de rganisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Directeur/hfd van een Academie Directeur/hfd afdeling Opleidingen Senir Learning Cnsultant/ Senir Onderwijskundige Learning cnsultant/ Onderwijskundige

Nadere informatie

Analytische boekhouding

Analytische boekhouding Analytische Bekhuding Analytische bekhuding 1 Vrbereiding... 2 1.1 Dssier instellingen... 2 1.2 Analytische rekeningen maken... 3 2 Analytisch beken... 4 2.1 Kppeling... 5 2.2 Bekingsvrstellen (mdellen)...

Nadere informatie

Introductie MVO Prestatieladder

Introductie MVO Prestatieladder Intrductie De is een certificeerbare nrm vr Maatschappelijke Verantwrdelijkheid van Organisaties (MVO). De nrm is gemaakt vr rganisaties die hun eigen MVO ambities en perfrmance aantnbaar willen maken,

Nadere informatie

Ict-puzzel voor het onderwijs

Ict-puzzel voor het onderwijs Ict-puzzel vr het nderwijs FAQ Algemeen Wat is de Ict-puzzel vr het nderwijs? De Ict-puzzel vr het nderwijs is een mdel dat bestaat uit drie pijlers (nderwijs, middelen, rganisatie) met elk acht buwstenen.

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Onderwerp Vervolg Programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk

Onderwerp Vervolg Programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk Cllegevrstel Openbaar Onderwerp Vervlg Prgramma Eigen Kracht - het stimuleren van laagpgeleide vruwen naar werk Prgramma / Prgrammanummer Werk & Inkmen / 1061 BW-nummer Prtefeuillehuder T. Tankir Samenvatting

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Outplacementprogramma Zilver

Outplacementprogramma Zilver Haarbrug 18, 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Outplacementprgramma Zilver De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

1.1 Verantwoording 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2

1.1 Verantwoording 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 TREASURYSTATUUT INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Verantwrding 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 2 DOELSTELLING TREASURYFUNCTIE 2.1 Liquiditeitenbeheer 3 2.2 Financieren 4 2.3 Beleggen 5 2.4 Betalingsverkeer

Nadere informatie