PROJECTVOORSTEL VIRTUEEEL AANLEREN COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN BIJ SITUATIONEEL LEIDERSCHAP

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROJECTVOORSTEL VIRTUEEEL AANLEREN COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN BIJ SITUATIONEEL LEIDERSCHAP"

Transcriptie

1 PROJECTVOORSTEL VIRTUEEEL AANLEREN COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN BIJ SITUATIONEEL LEIDERSCHAP VOLGNUMMER PROJECT: AVB_1415_04 Academie(s): AVB / i.s.m. LIC (Bert Frissen) Naam prjecteigenaar: Pé Lamerigts Naam andere betrkken dcenten Tn de Jng, Pé Lamerigts Datum: 07 april 2015 Primaire del ViA: het verbeteren van de kwaliteit van de leermgeving in de ecnmische academies, met gebruikmaking van ICT-middelen. Randvrwaarden gevrderd prject: Het prject dient een bijdrage te leveren aan het plssen van een bestaand prbleem f nieuw te ntwikkelen nderwijs; De student dient er in psitieve zin iets van te merken binnen het nderwijs. Denk aan: hgere betrkkenheid, betere leerprestaties, efficiënter nderwijs- f leerprces; Ksten en baten van het prject meten acceptabel. Ksten zijn in vereenstemming met uit te veren activiteiten en/f aan te schaffen middelen (in verleg met ViA-prjectleiding. Er wrdt k gekeken naar evenredige verdeling van het ViA-academiebudget binnen het gehele ViA-prject; De dcent vert een effectmeting en studentevaluatie uit, ndersteund vanuit ViA-prjectgrep (LIC). 1. TITEL: VIRTUEEL VERWERVEN VAN COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN BIJ SITUATIONEEL LEIDERSCHAP 2. ONDERBOUWING EN BEOOGD RESULTAAT Prbleemstelling f ambitie en analyse 2.1 Beschrijf krt de aanleiding ( prbleem ) die ten grndslag ligt aan het prjectvrstel en de relevantie daarvan in relatie tt Virtualiseren in Avans. Hiernder is er gelegenheid m aan te geven wat je gaat pleveren en in welke stappen (nderdeel 3). Aanleiding: Het efenen en verwerven van praktische vaardigheden p het gebied van gedragsaspecten bij zakelijke, prfessinele cmmunicatie en een bijpassende werkhuding is in, uitsluitend, klassikaal nderwijs lastig te rganiseren. Dit betreft tenminste de aspecten didactische werkvrmen en inhudelijk vrmgeving. Het bieden, en qua dcenteninzet ksteneffectief realiseren dr het inzetten van een eigentijdse webbased trainings- c.q. efeninstrument kan via een vrm van individueel ervarend leren de zelfwerkzaamheid van studenten bevrderen. Dr het tepassen van een peer review werkvrm en daarbij het scringsdeel van gemaakte videclipjes met de pgenmen gedagsfragmenten van studenten te gebruiken ntstaat meer inzicht in de eigen cmmunicatie gedragsaspecten. De uiteindelijke pbrengst kan zijn: aantnbare hger niveau van cmmunicatieve gedragsvaardigheden. We willen nderzeken f het leerrendement van studenten stijgt, en f tegelijkertijd een afname van DBU te realiseren is dr gebruik te maken van het VIPtl. De VIPtl vervangt een training van 3 lesuren vr alle deelnemers. Uitgaande van het huidige aantal studenten bij IVK betekent dat cncreet: 18 uur minder dcenturen per blk. Vrgaande wrdt gerealiseerd via een self-service webbased leerpakket (het VIPtl) met daarin pgenmen zelfstandig p eigen mmenten te spelen nline rllenspellen. Het VIPtl is een bestaand nderwijsleerpakket, en staat vr Virtueel Interactie Prgramma. Studenten krijgen via dit webbased prgramma p vide vastgelegde gespeelde situaties vrgelegd met een acteur die een bepaalde rl speelt. De rlspelscènes spelen zich.a. af in de dmeinen van arbeidsrelatie, arbeidsmstandigheden en arbeidsvrwaarden. De student reageert p de vragen in de rlspelscènes vanuit de therie ver Situatineel Leiderschap (Hersey en Blanchard). De student reactie wrdt pgenmen met een webcam en pgeslagen. De student reflecteert met behulp van een gestandaardiseerd scringprgramma p zijn eigen verbale en nnverbale gedragsaspecten en p pgenmen gedragspecten van 5 medestudenten. De scres wrdt dr het VIPtl instrument verwerkt in een rapprtage. De gegevens uit de rapprtage verwerkt de student in een reflectie p zijn persnlijk (situatineel) leiderschap. 1

2 Prjectdelstelling en ambitieniveau 2.2 Beschrijf de hfddelstelling* van het prject: wat is de gewenste testand die je met dit prject wilt bereiken? *De student dient er in psitieve zin iets van te merken. Delstelling z SMART mgelijk. Hfddelstelling: Studenten bereiken een hger, prfessineler vaardigheidsniveau dr een reeks intensievere en prductievere efensituaties via het nline VIPtl actief te drlpen. Meer cncreet: studenten leren gericht individuele ntwikkelpunten p het gebied van te verwerven vaardigheden hun cmmunicatie in relatie met situatineel leiderschap te nderkennen en te verbeteren; efenen nieuwe gedragsaspecten van cmmunicatievaardigheden in; leren eigen en dr cllega studenten vertnde gedragsaspecten te bserveren, de evalueren en te berdelen p specifieke aspecten; maken aantnbare prgressie en greien in een reeks te verwerven cmmunicatieve vaardigheden bij situatineel leidinggeven; instrueren, delegeren, stimuleren, begeleiden (situatineel leiderschap). De verbetering wrdt bereikt dr de actievere individuele en grepsgerichte inzet en betrkkenheid van de studenten, waarbij zij zelfstandig efenen met een nline tl p zelf te bepalen tijdstippen en via grepsactiviteiten hun inzicht in eigen en adermans gedragsaspecten vergrten. 2.3 a) Wanneer je de delstelling bereikt: welke impact heeft dit p de student; wat levert het vr de student p*, en wat wrdt er van de student verwacht? *Geef daarbij aan waarm dat het prject bijdraagt efficiënter en/f effectiever en/f aantrekkelijker nderwijs vr studenten (=drie factren nderwijskwaliteit) Bijvrbeeld: betere leerprestaties, hgere betrkkenheid, in minder tijd gelijke f betere leerprestaties, meer gemtiveerd, meer authentieke leersituatie. Impact p student: Wat zijn de inspanningsverplichtingen die je van de student verwacht? Studenten efenen zelfstandig met een webbased VIPtl en daarbinnen met een reeks rlspelscènes p zelf te bepalen tijdstippen. Studenten leveren een actieve inzet en betrkkenheid. Vr het den van een rlspelscène heeft student een gangbare laptp, internet en webcam ndig. Waarm is de innvatie vr het leerprces van de student:? Efficiënter: buiten de face t face-mmenten m kunnen studenten (thuis f elders) te verwerven vaardigheden inefenen en berdelen ( in dit geval een grepje studenten) elkaars gedragsaspecten/pnames. Tijdens de les c.q. cntacturen heft dit niet meer te gebeuren en kan men gericht aan de slag p basis van de pgedane ervaringen in de webbased VIPtl nderwijsleermgeving. De dcent kan diverse didactische manieren van cntextualiseren tepassen afhankelijk van zijn f haar specifieke nderwijscq. begde leerdelstellingen. Effectiever: dr het ervarend leren met behulp van het webbased VIPtestinstrument in te zetten en de bijpassende begeleidingsvrmen te hanteren, nemen de kwaliteit en het rendement van het leren te. Hierdr is er sprake van een intensievere en prductievere vaardigheidsntwikkeling p cmmunicatiegebied met een aantnbaar verhgd en bewuster niveau van cmmuniceren. Aantrekkelijker: in het algemeen neemt het gebruik van multimedia en internet gereedschappen in het nderwijs te. Daar past de methdiek vr het webbased en multimediaal verwerven van verbale en nn-verbale cmmunicatievaardigheden ged in. Vr veel studenten is het mgaan met sciale media en multimedia gemeenged en een way f life, waarp eigentijds nderwijs via het VIP-test instrument ged kan aansluiten. Het zelf en anderen p bases van student videclipjes en ver vertnde gedragsaspecten bewust en systematisch reflecteren is substantieel anders dan bijv. uitsluitend een tekstverslag f nagesprek veren ver allerlei gedragsaspecten. 2

3 2.3 b) Wanneer je de delstelling bereikt: welke impact heeft dit p de dcent; wat verandert er in termen van didactiek, efficiëntie, vakinhud? 2.3 c) Wanneer je de delstelling bereikt: welke impact heeft dit p de nderwijsrganisatie, in termen van: facilitering van de dcent, (technische) ndersteuning, maar k: wat betekent het vr het gebruik van de fysieke leermgeving? Impact p dcent (didactiek, efficiëntie, vakinhud): In een curriculumnderdeel ver situatineel leidinggeven. Tijdens de les wrden de verschillende rllenspelscènes die de VIP studenten zelfstandig thuis hebben bekeken face t face nagespeeld en vrtbrdurend p de via de VIPtest beschikbaar gekmen videfilmpjes van de uitgeverde rllenspellen. De dcent kan diverse werkvrm varianten ntwerpen ter vrbereiding p het zelfstandig buiten klassenverband den van een dr de dcent samengestelde set rlspelscènes. Deze vrm van cntextualiseren van inhudelijke en werkvrm aspecten kan k ingezet wrden ter verwerking in f2f grepsverband van individuele en grepsgewijze scringsresultaten en reflecties met als basis de gemaakte student-videclipjes en VIPtl scringsverzichten. Impact p nderwijsrganisatie Welke ndersteuning is ndig? (facilitering van dcent, (technische) ndersteuning, etc.): Ondersteuning van Mvaview/LIC (incl. Multimedia supprt). Vr f2f-lessen dcenten: beschikbaarheid van een ruimte met een pc/laptp gekppeld aan een smartbard met internetcnnectie. Wat is het verwachte effect p de fysieke leermgeving? De druk p rster gebnden tijden en nderwijslcaties vermindert (bijvrbeeld geen f substantieel minder rster-gebnden ruimtes vr individueel f het in grepen efenen met rllenspellen). Begd resultaat virtualisering, en afbakening 2.4 Beschrijf wát je plevert aan deliverables ((digitale) prduct(en) f tl(s), gewijzigde nderwijsaanpak) m de delstelling van het prject te realiseren. Betere vrbereiding p de training en real live situaties; meer inzicht in gedragsaspecten als nderdeel van cmmunicatieve vaardigheid als nervaren leidinggevende. Deliverables (gewijzigde nderwijspraktijk, digitale tl gemaakt f gebruikt, handleidingen, etc.): - Nieuwe nderwijsaanpak p nderdelen van cmmunicatie-nderwijs binnen bestaande curriculum: studenten efenen meer zelfstandig en buiten de f2f-mmenten m een reeks gedragsaspecten als nderdeel van begde cmmunicatieve vaardigheden met het web-based tl en de daarin beschikbare nline rlspelscènes. Bvendien is er de mgelijkheid m via een bij het VIPtl behrende scringsprgramma te leren bserveren en m te gaan met feedback van medestudenten. Tijdens de f2f cntacturen gaan zij gericht aan de slag gaan p basis van de pgedane ervaringen, waarbij de dcent een meer cachende en begeleidende rl heeft. - Prducten (dr ViA/LIC-ndersteuning): Een reeks in de praktijk van een cncreet curriculum nderdeel uitgeprbeerde rlspelscènes die aansluiten bij de leefwereld en nderwijsdmeinen van de student; Ontwikkeling en realisatie van een set VIPtl supprtmaterialen: videclips, nline gebruiksinstructie van het VIPtl, VIPtl websitesupprt pagina s (LIC-site, ViA-site) m de instrumentele en didactische tepassingsmgelijkheden van dit nieuwe nline trainingsinstrument in Avans cntext te kunnen etaleren; Genereren van via.a. een vragenlijst verzamelde gebruikservaringen van zwel de participerende dcenten als van de VIPtl gebruikende studenten. 2.5 Beschrijf p welke delgrepen het prject zich richt, en welk belang deze en mgelijk andere delgrepen (kunnen) Delgrep(en) (student/dcent/supprtmedewerker): Grep studenten van pleiding(en): Integrale Veiligheidskunde Aantal studenten: tussen 100 en 200 (gegrepeerd in enkele grepen); Van welke pleiding/leerjaar? 3 de leerjaar H8. 3

4 hebben bij de resultaten van het prject. 3. PLAN VAN AANPAK Planning 3.1 Beschrijf welke activiteiten je nderneemt m de delstelling van het prject te realiseren. Bij een technisch en functineel crrect verlpen gevrderden pilttraject qua gebruik van het VIPtl zijn er in ruime mate gebruikservaringen bekend en deze samengevegd met de resultaten van een gestructureerd pgezette en gecntrleerde VIPtl testsessie levert dit naar verwachting bruikbare evaluatiegegevens m een nderbuwd advies te kunnen pstellen vr een vlgende fase in het beschikbaar stellen en gebruiken van het VIPtl instrument, nl. de fase van een eerste reguliere implementatie- c.q. reguliere VIPtl gebruiksperide (van bijv. één cllegejaar) met als basis een tijdelijke licentie en afdende afspraken ver supprt ( functineel beheerwerk incl. userbeheer, e.d.). De fase erna kan dan na een psitief verlpen en geëvalueerd eerste implementatie- c.q. gebruiksjaar vr een langere peride een gebruikslicentie met de leverancier van VIPtl afgeslten wrden. Activiteiten: Algemeen: plannen en uitveren van een gerichte gevrderden pilt met set dr dcent geselecteerde rlspelscènes en via passende werkvrmen (evaluatie van en reflectie p eigen en scring en berdeling m.b.v. VIPtl scringsinstrument van eigen en van cllega student prducten met als basis de gemaakte student videclips met de pgenmen gedragsaspecten. A. Dr LIC/Mvaview: inregelen van nline tegangsrechten tt methdiek VIP: Virtueel Interactie Prgramma (selecteren en gegrepeerd gereed zetten van reeks digitale/nline rlspelscènes + scrings/berdelingssystematiek, individuele studenten en studentgrepen kppelen aan deze reeks rlspelscènes). het participeren met het vervaardigen van een intrductie site/webpagina s (teksten en illustraties, dem-filmpjes) ver de tepassingsmgelijkheden van VIPtl faciliteiten en methdiek, bedeld vr plaatsing p.a. de LIC-site. vervaardigen in samenspraak met Xplra team digitale dienstverlening van het LIC van enkele krte p Avans afgestemde generieke gebruikersinstructie-clips (incl. didactische werkvrmen vr prductief gebruik in curriculumcntexten) met een dcentengedeelte en een studentgedeelte. Het verlenen van ndersteuning (basis instructie vr nieuwe VIPtl dcenten gebruikers), leveren van functineel beheer en gebruikssupprt (zals aanmaken van dr dcent aangegeven student-grepen) aan deelnemende dcenten(en) bij de vrbereiding en het daadwerkelijk gebruik van het VIPtl in de pleiding. B. Dr dcenten in VIP-pilt (40 uur in ttaal per du): Instrument leren kennen en he te tesnijden p stukje curriculum bij vrkeur bij een aantal nieuwe c.q. aangepaste werkvrmen. In dit gevrderden prject met name aandacht vr het scringsgedeelte van de VIPtl. Dcent-du wrdt ndersteund dr Mvaview/LIC. Uitwerken van gebruik van selectie van rlspelscènes in cncrete nderwijspraktijk p pdrachtniveau met bijbehrende didactische cntextualisering met speciale aandacht vr zelfreflectie p gerealiseerde studentclips en p evaluatie/reflectie/scren van dr grepsgenten gemaakte studentgedagsaspecten in de pgenmen videclips. Uitveren in nderwijs met inzet van VIPtl vaardigheden leerlijn Evalueren nder anderen dr invullen dcent- en dr studentvragenlijsten. C. Dcenten in VIP-pilt (ptineel extra 40 uur in ttaal per du): Dit nderdeel van de gevrderden pilt is ptineel. Wrdt dus wel f niet uitgeverd. Uitwerken van gebruik van zelf te ntwikkelen dmeinspecifieke rlspelscènes in cncrete nderwijspraktijk. 4

5 Het vervaardigen van een reeks rllenspelscènes uit het curriculumdmein. Dit rlspelscène prductieprces wrdt ndersteund dr Mvaview/LIC(incl. multimediasupprt). Als werkwijze wrden de in de eerste piltrnde pgedane ervaringen gehanteerd. Inpassen in VIPtl van nieuw vervaardigde rlspelscènes en tepassen in nderwijscntext derde jaar Management Vaardigheden Blk 3; mgaan met agressie Evalueren van nieuwe rlspelscènes. 3.2 Benem, z cncreet mgelijk, de digitale tls f tepassing(en) die je gaat gebruiken m het nderwijs te virtualiseren. Vrbeelden van digitale tl f tepassing: Smartbard, Wiki, Camtasia/screencast, specifieke tetssftware, pen educatinal resurces (bijv. instructievide s), fysieke pstelling, Blackbardcurse, Blackbard discussin bard, digitale game, vide-pname, Twitter, Pwerpint/Prezi, etc. NB Vr ndersteuning bij maken van screencasts, vide s, filmpjes: neem cntact p met Multimedia Supprt van Avans. 3.3 Geschatte drlptijd, nderwijsperide(n) en studiejaar. Digitale tl f tepassing: Het nline trainingsinstrument Virtueel Interactie Prgramma (VIPtl), met: - nline rllenspellen (z n 90 scènes ver allerlei nderwerpen, gegrepeerd in thematische mdules); - nline scringsprgramma: mgelijkheid m eigen gedrag en dat van medestudenten te berdelen c.q. via een scringsfrmulier te waarderen p een aantal verbale en nn-verbale c.q. inhudelijke en vrm aspecten. - elkaar feedback geven middels het scringsnderdeel van VIPtl De dcent kan bij het tepassen van het VIPtl een begeleideinde en cachende rl vervullen en tijdens de f2f-les, met een enkele klik, geselecteerde vide pnames tnen en in een bepaalde werkvrm variant nabespreken in de les (in lesruimte met Smartbard en internet). Studiejaar: 2014/2015 Geschatte drlptijd: 3. 1 B: Leidinggeven nderwijsperide H8 (2015); start april eind juni (Begd tekmstig gebruik) 3. 1 C: Studiejaar , peride 1, 2 en 3. Tepassen in H10 DT (blk 4) en H8 VT (peride 4) 3.4 Beschrijf de prjectbegrting: uren, namen, materialen. Ok invullen ivm vrijhuden/- rsteren van dcent dr resurcemanager/inzetplanner/ rsteraar. NB k studenten kunnen wrden ingezet. Uren (dr wie (namen) en vr welk deel/activiteit): Pé Lamerigts & Tn de Jng:: evaluatie, instrument leren kennen, d.w.z. rlspellen gedeelte en het scringsgedeelte, pzet, ntwikkeling inpassingen en feitelijke inzet in bestaande lescyclus en pzetten leermdule Blackbard vr de studenten die de VIPmdule vlgen. instrument VIPtl leren kennen ( verkennen en selecteren rlspelscène cntent database, verkennen dcentendashbard inrichting rlspelscène deel en leren werken met VIPtl scringsprgramma deel) (zie hierbven). Investering: - 40 uur: instrument leren kennen en rganisatie - 40 uur: ntwikkelen en inpassen (incl. scrings-nderdeel) in leermdule Persnlijk Leiderschap Naam P1 P2 P3 P4 (H8) P.Lamerigts 20 T.de Jng Naam P1 P2 P3 (H10) P4 (H8) P.Lamerigts

6 T.de Jng Overige ksten (beschikbaar stellen/krijgen van VIPtl als nline efeninstrument vr cmmunicatievaardigheden en bijbehrende aanvullende service en supprtdiensten in gevrderden traject) : financiering van beschikbaar stelling en ndersteuning van het gebruik aan de dcentkant en studentkant wrdt gefinancierd uit een VIA gevrderden prject budget. Bij een tekmstig, psitief besluit ver het pnemen van het VIPtl regulier aan te bieden nline cmmunicatie trainings- en efentl in het LIC nline trainingen aanbd, zal een nader te bepalen tariefstructuur gehanteerd gaan wrden. Ter inf: Ksten vr ViA Ecnmie: - Inzet Bert Frissen (LIC): 40 uur per peride t/m einde studiejaar Licentieksten (beschikbaarheid VIPtl, functineel VIPtl beheer incl. student userdata beheer, dcent VIPtl instructie dr Mvaview, dcent gebruiksndersteuning tijdens vrbereiding en gebruik, student gebruikers ndersteuning tijdens gebruik) vr cmpleet servicepakket van Mvaview als leverancier VIPtl. Basis is een tijdelijke éénjarige all-in gebruikslicentie ( dit is incl. VIPtl gerelateerde aanvullende services) van: 6000 eur, incl. btw ViA-ecnmie) vr gebruik van de VIPtl in ViA gevrderden prjecten met max 200 studenten. Daarbij geldt de mgelijkheid een dr de deelnemende dcent(en) afgebakend aantal rllenspelscènes in te zetten vr grepen student gebruikers en via een webcam geregistreerde student reacties in de vrm van videclipjes tijdelijk in het systeem vr raadpleegdelen p te slaan en beschikbaar te huden. Deze videclipjes wrden geplaatst p de VIPtl servermgeving en zijn gedurende de geldende tijdelijke licentieperide nline te raadplegen dr geautriseerde dcent en student gebruikers. - Ontwikkeling en realisatie VIPtl supprtmateriaal (m.n. in de vrm van videclips, website-supprt pagina s) m de instrumentele en didactische gebruiksmgelijkheden van dit nieuwe nline trainingsinstrument in Avans cntext te kunnen etaleren. - Ontwikkeling en realisatie enkele evaluatie instrumenten als cprductie van LIC en Mvaview m de meerwaarde van de inzet van het VIPtl instrumentarium in curriculum cmmunicatie nderdelen te kunnen mnitren en evalueren. (Dcent vragenlijst / student vragenlijst / realisatie applicatie testwijzer en tepassing van een scenari gebaseerde gebruikerstestpzet en uitvering met grepje applicatietesters. Evaluatie en kwaliteitsbewaking 3.5 Beschrijf he het prject dr de dcent wrdt geëvalueerd, tijdens de uitvering en na afrnding, en he de kwaliteitsbewaking wrdt vrmgegeven. Evaluatie tijdens uitvering en na aflp: Alle VIP-piltprjecten wrden gezamenlijk geëvalueerd. Expertteam LIC ntwikkelt en vert, i.s.m. de dcentendu s, de evaluatie en effectmeting uit. Dr middel van interviews, vragenlijsten en kengetallen tijdens tepassing methdiek (aanpak, inhud) bij: - studenten - dcenten En: dcent-peer review (gefaciliteerd dr LIC/ViA): du s delen elkaars ervaringen. (mgelijk tegelijkertijd met End Reviewmment) (gezamenlijke sessie). Evaluatie p instrumentniveau: technische en functinele werking VIP-test instrument. 6

7 Evaluatie p gebruiksniveau: beleefde kwaliteit rllenspellen, beleefde kwaliteit gebruiksgemak. Vragen aan student: - neemt de zelfwerkzaamheid van studenten te? - he wrdt de werkwijze via VIP dr studenten ervaren: - als meer eigentijds? - levert tegevegde waarde? Vragen aan dcent: - he ervaart de dcent de eigen, gewijzigde / begeleidende rl bij inzet VIP in cmmunicatie-nderwijs? - welke lesfrmats met inzet VIP methdiek en instrumentarium zijn ged didactisch succesvl inzetbaar? - welke inhudelijke cmmunicatie f cntent infrmatie is verder zinvl ter ndersteuning van het leerprces en de zelfwerkzaamheid van studenten? - welke ndersteunende infrmatieve (kennisclipjes, supprt webpagina s e.d.) is verder zinvl ter bevrdering van de leerprcessen en het verwerven van begde cmmunicatie vaardigheden? Bv. theretische mdellen, vragenlijsten, demfilms, enz. - zijn dichter bij student staande (dmein gerelateerde) rlscènes gewenst/vereist? - is het gewenst m de VIP methdiek k als frmeel tetsinstrument in te zetten? - welke technische en functinele aanpassingen aan de VIPtl als instrument zijn gewenst? - p welke wijze kunnen m.b.v. VIPtl pgenmen vide pnames duurzaam in e-prtfli s tegevegd wrden? -welke mgangsspelregels zijn ndzakelijk m practief en afdende veilig met pgenmen vide pnamen van studenten m te gaan in relatie tt VIPtl als digitaal systeem? 3.6 Beschrijf p welke manier je gaat meten f hfddelstelling (gewenst effect) is gerealiseerd en met behulp van welke indicatren je dat gaat meten en wanneer. Effectmeting: p instrumentniveau, p gebruiksniveau en p vaardigheidsniveau: via vragenlijsten en interviews. Indicatren: - p vaardigheidsniveau bepalen: bewustzijn van effecten eigen cmmunicatiegedrag, gedragsindicatren zijn: assertiviteit, empathie, hanteren cnflicten, mgaan met kritiek, instrueren, delegeren (p gebied van leidinggeven). Cncreet, he: dcentrdeel ver prgressie bij studenten p vaardigheidsniveau van de vaardigheid die in de delstelling staat genemd dr interview met betrkken studenten Wanneer: na aflp prgrammagebruik van de gevrderden VIPtl pilt in VIA verband. Kennisdeling 3.7 Beschrijf welke activiteiten gerganiseerd wrden vr kennisverdracht m de uitkmsten en ervaringen met anderen te delen, en wanneer. Activiteiten kennisdeling binnen eigen pleiding/academie: Dcent(en) presenteert ver de ervaringen met de VIPtl als nline trainingsinstrument p cmmunicatiegebied tijdens pleidings/academieverleg. De pbrengsten van de pilt wrden gepubliceerd (website ViA en website LIC) en zijn z penbaar tegankelijk. Wanneer: juni

8 8

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

Handleiding Training Scholen inspireren scholen over Gezonde School 2 juni 2014

Handleiding Training Scholen inspireren scholen over Gezonde School 2 juni 2014 Handleiding Training Schlen inspireren schlen ver Geznde Schl 2 juni 2014 Naam cntactpersnen Bewegen Werkt: Pieter Iedema ROC van Twente : Gerald Oude Alink Inhudspgave Het 7-stappenplan beleid in het

Nadere informatie

PROJECTVOORSTEL VIRTUALISEREN IN AVANS VOLGNUMMER PROJECT: (IN TE VULLEN DOOR DE VIA-PROJECTADMINISTRATIE)

PROJECTVOORSTEL VIRTUALISEREN IN AVANS VOLGNUMMER PROJECT: (IN TE VULLEN DOOR DE VIA-PROJECTADMINISTRATIE) PROJECTVOORSTEL VIRTUALISEREN IN AVANS VOLGNUMMER PROJECT: (IN TE VULLEN DOOR DE VIA-PROJECTADMINISTRATIE) Academie(s): AVB Naam projecteigenaar: Pé Lamerigts Naam andere betrokkenen, docenten(die uren

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

Modulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensioenfondsen

Modulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensioenfondsen Mdulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensienfndsen Actuarieel geschlde persnen zijn hfdzakelijk werkzaam in de financiële dienstverlening zals verzekeringsmaatschappijen en pensienfndsen.

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolplan

Inhoudsopgave schoolplan 1 Inhudspgave schlplan Pagina 1. Inleiding 1.0 Vrwrd 3 1.1 uitgangspunten 5 1.2 De grndslag vr het functineren van de Viersprng 6 1.3 Delen en functies van het plan 1.4 Prcedure pstellen en vaststellen

Nadere informatie

Uniforme Pensioenaangifte

Uniforme Pensioenaangifte Unifrme Pensienaangifte Prject Architectuur Bestandsnaam 20130121 UPA Prjectarchitectuur versie 1.1 Versie en -datum 1.0, 21 januari 2013 Laatst bewerkt dr en -datum Pascal van Puijvelde, 21 januari 2013

Nadere informatie

Eindrapportage project OP 5.6 Community of Practice (e-)portfolio s

Eindrapportage project OP 5.6 Community of Practice (e-)portfolio s Eindrapprtage prject OP 5.6 Cmmunity f Practice (e-)prtfli s Juli 2007 Anuk Prp & Maarten van Wesel 2 Inhudspgave Inhudspgave... 3 1. Inleiding... 5 2. Het pzetten van de CP... 7 2.1 Prduct: Kennisprductie...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Status van de handreiking 2 2. De exameneenheden 3. 3. Mogelijke invulling van het schoolexamen 17

Inhoudsopgave. 1. Status van de handreiking 2 2. De exameneenheden 3. 3. Mogelijke invulling van het schoolexamen 17 Inhudspgave 1. Status van de handreiking 2 2. De exameneenheden 3 2.1 Inleiding 3 2.2 Inzicht en tepassen 3 2.3 Planmatig werken 3 2.4 Exameneenheid IT/3 ICT-vaardigheden 4 2.5 Exameneenheid IT/4 Maatschappij

Nadere informatie

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Organisatie Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Onderzek naar naar de veranderbereidheid van medewerkers Erasmus Universiteit Rtterdam Afstudeerscriptie Marleen Scherpenzeel Nvember 2011 Organisatiecultuurtraject

Nadere informatie

Thuis in de Stad-prijs 2012

Thuis in de Stad-prijs 2012 Thuis in de Stad-prijs 2012 Inschrijvingsfrmulier Digitaal psturen naar inf@thuisindestad.be U krijgt een ntvangstmelding Waarvr dient dit frmulier? Met dit frmulier dingt u mee naar de Thuis in de Stad-prijs

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Conceptnota CDA001212. Vervanging van de bibliotheek- en archiefsoftware

Conceptnota CDA001212. Vervanging van de bibliotheek- en archiefsoftware Cnceptnta CDA001212 Vervanging van de biblitheek- en archiefsftware Layut versie 3.0 Pagina 1 van 33 Inhudspgave 1 Delstelling cnceptnta... 3 1.1 De pdracht... 3 1.2 Digiplis... 3 2 Opdrachtgevend bestuur,

Nadere informatie

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten Vereisten ndersteunende prcessen VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN Pagina 1 van 39 Versie: 4 nvember 2013 Inhud ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten

Nadere informatie

Peter Konings (Belastingdienst), Rutger Heerdink (UWV), Rene Backer (SVB), Sjoerd Weiland (RDW)

Peter Konings (Belastingdienst), Rutger Heerdink (UWV), Rene Backer (SVB), Sjoerd Weiland (RDW) Werkgrep Brging: Peter Knings (Belastingdienst), Rutger Heerdink (UWV), Rene Backer (SVB), Sjerd Weiland (RDW) December 2013 Deze presentatie en het bijbehrende verdiepingsmateriaal zijn prducten van de

Nadere informatie

Almeerse kinderen doen het beter!

Almeerse kinderen doen het beter! Almeerse kinderen den het beter! Ouders en schlen werken samen aan ptimale mstandigheden vr hun ntwikkeling Nbdy is perfect, but a team can be René Peeters 1. Inleiding... 2 Veel bereikt... 2 He nu verder...

Nadere informatie

Opleiden, trainen en oefenen sleutelfuncties crisiscommunicatie. Project GROOTER. Opleidingskaders

Opleiden, trainen en oefenen sleutelfuncties crisiscommunicatie. Project GROOTER. Opleidingskaders Opleiden, trainen en efenen sleutelfuncties crisiscmmunicatie Prject GROOTER Opleidingskaders 1 Clfn Dit dcument beschrijft de kaders vr de pleidingen vr zeven sleutelfuncties binnen de crisiscmmunicatie,

Nadere informatie

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed RIGO Research en Advies Wn- werk- en leefmgeving www.rig.nl Prvinciaal beleid transfrmatie kantren en Rijksvastged Krte schets van de stand van zaken begin 2014 De verantwrdelijkheid vr de inhud berust

Nadere informatie

ICT Strategie Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid Serviceorganisatie Jeugd ZHZ

ICT Strategie Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid Serviceorganisatie Jeugd ZHZ ICT Strategie Jeugdhulp Zuid-Hlland Zuid Servicerganisatie Jeugd ZHZ 30 april 2014 Inhudspgave Management samenvatting Rllen, Prcessen & Infrmatie Prgramma van Eisen Implementatieplan tt 31/12/2014 & Radmap

Nadere informatie

Handleiding voorbereidingsopdracht

Handleiding voorbereidingsopdracht Handleiding vrbereidingspdracht Verplichte training berepsethiek accuntants in business Uitleg prces en inhud Algemeen: telichting vrbereidingspdracht Inleiding Vrafgaand aan de verplichte training Berepsethiek

Nadere informatie

Enhancing ethical practice and critical reflection by the stimul experience in a care-ethics lab. stimul Care Ethics Lab Handleiding

Enhancing ethical practice and critical reflection by the stimul experience in a care-ethics lab. stimul Care Ethics Lab Handleiding Enhancing ethical practice and critical reflectin by the stimul experience in a care-ethics lab stimul Care Ethics Lab Handleiding Ten geleide Het INTERREG IVA 2 Zeeën prject 'Dignity in Care' werd pgestart

Nadere informatie

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP 2012 Kadergrep FNV bndgenten DSM Limburg BV/ Lanxess Elastmers Nederland bv Occupatinal Safety and Health T create safety and healthy wrkplaces Een instructie methde

Nadere informatie

15 februari 2007. Pagina 1

15 februari 2007. Pagina 1 Regeling peridiek evaluatienderzek en beleidsinfrmatie 2006, Ministerie van financiën dd. 18 april 2006 Beleidsdrlichting artikel 4/Operatinele Delstelling 3, MvT BZK Begrting 2006. (TK, vergaderjaar 2005-2006,

Nadere informatie

3. Welke faciliteiten biedt ICT binnen wereldoriëntatie?

3. Welke faciliteiten biedt ICT binnen wereldoriëntatie? WO en ICT dat klikt! Gin Vanherweghe gin.vanherweghe@pandra.be Met dank aan Kristf Van de Keere In de tekst vindt u heel wat hyperlinks (te herkennen aan het nummer tussen de haakjes). Surf naar http://users.pandra.be/gin.vanherweghe/wdatklikt

Nadere informatie

3 Datacenterdiensten. 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten

3 Datacenterdiensten. 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten 3 Datacenterdiensten 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten De datacenterdiensten mvatten alle Diensten die ndig zijn m bedrijfstepassingen inclusief de vereiste nderliggende platfrmen, infrastructuur,

Nadere informatie

BELEIDSKADER TRAJECTEN JEUGDZORG PLUS. Richtinggevend kader voor periode 2011-2015. Vooraf

BELEIDSKADER TRAJECTEN JEUGDZORG PLUS. Richtinggevend kader voor periode 2011-2015. Vooraf BELEIDSKADER TRAJECTEN JEUGDZORG PLUS. Richtinggevend kader vr peride 2011-2015 Vraf Het vrliggende beleidskader wrdt in de peride tt en met 2015 richtinggevend vr de instellingen Jeugdzrg plus. Uitvering

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie