Scenario Onderwijstijd. Thuisles

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Scenario Onderwijstijd. Thuisles"

Transcriptie

1 Scenari Onderwijstijd Thuisles Erik Mndriaan en JaapJan Vrm ROC Deltin Cllege, Zwlle ktber 2013

2 Scenari: Thuisles Algemeen Dit scenari is ntwikkeld mdat er gedacht wrdt dat het elementen bevat die ervr zrgen dat studenten meer gemtiveerd raken waardr de lessen effectiever zullen verlpen. In deze casus is uitgegaan van een welzijnspleiding p niveau 3. In het eerste studiejaar waarin deze casus speelt zijn 700 gersterde cntacturen, waarvan 80 thuis ingersterd zijn. In de prgrammering wrdt pgenmen dat de eerstejaars studenten elke maandag van tt uur thuis les krijgen. De vlgende lesdag wrdt er p schl een inhudelijk vervlg aan deze thuisles gegeven middels een zgenaamde verdiepingsles. Tabel 1. Vrbeeldrster 1e jaars, niveau 3 Maandag Dinsdag Wensdag Dnderdag Vrijdag 8:30 13:30 Schlrster 15:00 17:00 Thuisles Psychlgische strmingen 8:30 10:00 Verwerkingsles Psychlgische strmingen 10:15 17:00 schlrster 8:30 16:00 schlrster 8:30 16:00 schlrster 8:30 16:00 schlrster Glbaal gesprken kan er van uitgegaan wrden dat er behalve de lcatie en de grepsgrtte geen verschil zit tussen de thuisles en de nrmale lessen die p schl geprgrammeerd zijn. Urennrm De thuisles kmt in de plaats van een schlles en duurt net z lang. Er verandert dus niets in het ttale aantal lesuren. Leraar De thuisles wrdt gegeven dr een bevegde en bekwame leraar. De leraar is daarnaast geschld in het gebruik van een virtual classrm en in het begeleiden van studenten p afstand. De studenten hebben een wrkshp gevlgd. De eerste thuisles wrdt niet thuis, maar met hardware van de studenten zelf p schl gevlgd, hierbij is ndersteuning aanwezig m eventuele prblemen en nduidelijkheden p te lssen. Bij de verige thuislessen is virtuele hulp p afstand beschikbaar. Leden van de Deltin helpdesk kunnen realtime nline hulp bieden aan studenten en leraar. Onderwijsprgramma De thuisles is gewn pgenmen in het lesrster en is nderdeel van het staande curriculum. De ttale leerstf is gedekt dr het examen.

3 Student In de thuisles wrdt gebruik gemaakt van de mgelijkheden die ICT biedt m studenten bij de les te betrekken. Denk hierbij aan de virtual classrm met interactieve mgelijkheden, nline samenwerken, nline stemkastjes. De pgenmen videles is vrzien van een instaptets en eindtets en bevat tussendr enkele vragen die beantwrd meten wrden. De studenten wrden nline gezien en zijn betrkken bij de activiteit. Er is k een daadwerkelijke kppeling met de verwerkingsles p schl. Link naar videles Psychlgische Strmingen (deze is mmenteel ng niet vrzien van interactiviteit): alg=befb26ea b86c-a4609ae93089 Registratie De aan- afwezigheid van de student wrdt dr de leraar vastgelegd in het absentiesysteem. De student levert pdrachten in de ELO in tijdens de les. Er is sprake van een virtual classrm waarin de studenten via webcam aanwezig zijn. Leerrendement Het is meilijk van te vren te garanderen dat het gebruik van de thuisles zrgt vr gelijkblijvend f verbeterd leerrendement van de studenten. Hiernaar zal tijdens het eerste jaar nderzek wrden gedaan dr een master-student f afgestudeerde master van het Deltin cllege. Het cncept is een succes wanneer het leerrendement minimaal gelijk blijft. Differentiatie De thuisles zelf kent geen differentiatie. De verdiepingsles p schl sluit aan p de praktijk van de individuele student en hun eigen ervaring. Cntextrijk leren De thuisles vrziet in het betrekken van vakexperts p betreffende vakgebieden. Dit kunnen zwel mensen van schl zijn als uit de praktijk. Faciliteiten De te gebruiken ICTmiddelen zijn laagdrempelig van aard. Er wrdt van uit gegaan dat studenten allen een internetverbinding, cmputer, webcam en micrfn hebben. Als dat niet het geval is kunnen zij de faciliteiten p schl gebruiken. Omdat deze les niet in een leslkaal gevlgd wrdt, maar bijvrbeeld in het Media Infrmatie Centrum f een andere werkplek, blijft de aard van de les die van een thuis te vlgen les. Persneel het lerarenteam is geschld in het gebruik van ICT in het nderwijs. Tijdens de cursus Edidactiek die zij hebben gevlgd, zijn zij zich bewust gewrden van de meerwaarde die ICT in het nderwijs kan hebben. Zij denken dan k niet vanuit de tls, maar vanuit de kwaliteitswinst die ICT het nderwijs kan bieden. Binnen de sectr Zrg, Welzijn en Sprt (GWS) wrdt er een afstemmingsgrep gefrmeerd die bestaat uit vertegenwrdigers van de teams. Zij besluiten he het nderwijs vrm krijgt en he ICT ingezet zal gaan wrden. Daarnaast gaan leden van de teams aan de slag in ntwikkelgrepen m het nderwijs daadwerkelijk te herschrijven aan de hand van de aanwijzingen van de afstemmingsgrep. Meerwaarde cncept Het cncept sluit aan p Deltin s strategische visie: Grts in kwaliteit.

4 Student centraal. Meesterlijk vakmanschap. Deuren wijd pen. Prachtige plek m te werken en je te ntwikkelen. Evaluatie: Net als elke andere nrmale les wrdt de lessencyclus geëvalueerd aan het einde van de peride. Mcht er dr technische f andere prblemen geen mgelijkheid zijn de thuisles te rganiseren, wrdt er naar een ander mment gezcht, inclusief de datum van de gekppelde verwerkingsles. Mcht er dan weer een prbleem ntstaan wrdt de betreffende activiteit verplaatst naar schl. Grepsgrtte De thuisles wrdt gevlgd dr twee grepen, in ttaal 50 studenten. Glbale mschrijving De student krijgt pdracht m p een bepaalde tijd in te lggen in de ELO m een pgenmen kernles te bekijken. Er is een leernetwerk pgezet waarbij de student kan discussiëren (tekst, chat, vide) met een dr de leraar vastgestelde grep van ngeveer zes studenten. De grep met na en tijdens het bekijken van de vide gezamenlijk een aantal pdrachten uitwerken. De leraar begeleidt de grepen en mnitrt dus live het grepsprces en kan ingrijpen, adviseren, etc. De vlgende dag wrdt er tijdens de 1,5 uur in de verwerkingsles gebruik gemaakt van de leerpbrengst van de pdracht die er vr uitgeverd is Beschrijving vanuit studentenperspectief Student Erik vlgt de pleiding Pedaggisch Medewerker niveau 3 en zit in het eerste lesjaar. Mrgen heeft hij zeven uren les. Op het rster staat nder andere een verwerkingsles van anderhalf uur vr de mdule Psychlgische Strmingen. Vanmiddag is Erik vanaf 13:30 vrij, maar met hij m 15:00 uur ingelgd zijn in de virtual classrm m een thuisles Psychlgische Strmingen te vlgen. Thuis lgt Erik eerst in p Hij ziet hier dat de thuisles vandaag en de verwerkingsles van mrgen zullen gaan ver de strming Transactinele analyse. De leraar wil tijdens de les mrgen ingaan p eventuele nduidelijkheden die de studenten ng hebben mbt deze strming. Daarnaast wil de leraar vral dat de studenten tijdens de verdiepingsles in grepsverband praktijkcasussen bespreken m z de link naar hun berepspraktijk te leggen, z leest Erik in de studiewijzer p Erik ziet k dat de leraar verwacht dat ze vandaag m uur inlggen in het virtuele klaslkaal via m gezamenlijk de verdiepingsles van mrgen vr te bereiden uur Erik klikt p de link naar het virtuele klaslkaal en ziet dat de meeste van zijn grepsgenten al zijn ingelgd. Er wrdt flink gechat met elkaar. Ok de studenten van een parallelgrep zijn aanwezig. Erik ziet de leraar en medestudenten van zijn grep vr hun webcam zitten uur De leraar neemt even ver drie het wrd en lpt snel de absentielijst langs. Erik met zijn webcam

5 aanzetten en mndeling aangeven aanwezig te zijn. De leraar vertelt daarna wat de delstellingen van deze thuisles zijn en he de les pgebuwd wrdt. De leraar zal hen eerst vragen een videles van 11 minuten te bekijken waarin uitgelegd wrdt wat de transactinele analyse inhudt. Daarna gaan de studenten nline met elkaar in grepjes van zes persnen pdrachten maken. De leraar zal het grepsprces mnitren. Aan het einde van de thuisles, z tegen uur zal iedereen weer centraal aanwezig zijn vr de afsluiting uur Erik krijgt p zijn scherm een linkje naar de vide te zien. Hij wil de videles starten, maar met eerst ng even naar het tilet. Als hij terugkmt heeft hij een bericht van de leraar waarm hij de film ng niet gestart heeft. Erik legt snel uit wat er gebeurde en bekijkt de vide. Allereerst met hij een aantal multiplechicevragen beantwrden die hem vragen naar zijn vrkennis. In de van te vren pgenmen videles die daarna begint legt een Deltinleraar uit wat Transactinele Analyse inhudt. Lastig, vindt Erik. Gelukkig wrdt er tijdens de videles een aantal multiplechicevragen gesteld die gede feedback geven p een fut antwrd. Na de videles wrdt Erik zijn kennis ngmaals gecheckt. Het valt Erik niet tegen. Tch zijn er wat nduidelijkheden uur De leraar heeft grepen van 6 studenten gefrmeerd en vraagt ze de kmende 20 minuten met elkaar eventuele nduidelijkheden te bespreken en indien mgelijk samen te verduidelijken. Erik verlegt in de chat- en webcamruimte met zijn vijf medestudenten. Via een Skypechat, die hij is gestart buiten de schlchat m, bespreekt hij wat infrmeler de les, de Deltinchat wrdt namelijk pgeslagen uur Na 20 minuten kmt de hele grep weer bij elkaar. De leraar geeft hen een pdracht die ze in dezelfde grep meten uitveren. De pdracht bestaat uit het beantwrden van enkele vragen. Hiervr hebben ze 25 minuten de tijd. De antwrden p de vragen zijn tussen de regels dr uit de videles te halen. Op de tijdslijn van de film nteren de studenten hun antwrden. Gezamenlijk bewerken ze dit dcument. Na twintig minuten is Erik zijn grep wel ngeveer klaar met het beantwrden van de vragen. Eén nderdeel kunnen ze niet duidelijk krijgen en vragen de leraar m bij te springen. De leraar bekijkt het dcument en geeft enkele tips waarna de grep z ged en kwaad als het gaat de vraag beantwrdt. Eén nderdeel is vr Erik ng steeds nduidelijk. Hij schrijft dit p m mrgen in de les te laten behandelen uur De laatste pdracht is m in een gezamenlijk antwrd te reageren p een stelling. Het antwrd p deze stelling met gemtiveerd ingeleverd wrden in Erik discussieert een kleine 5 minuten met zijn grep ver de stelling. Best lastig, want m te discussiëren wrdt de ndige basiskennis verwacht. Gezamenlijk werken ze aan een dcument in Ggle Drive. Iedereen plaatst hierin eerst zijn f haar antwrd p de stelling. Daarna frmuleren ze gezamenlijk hun eindantwrd. Erik levert uiteindelijk het antwrd van de grep in in De leraar vat aan het einde van de thuisles een en ander ng eens samen. Erik krijgt een vragenlijstje

6 vr zich die hij in met vullen. Hem wrdt gevraagd wat hij van deze les geleerd heeft. Ok wrdt hem gevraagd een vraag in te leveren die hij in een tets zu stellen als hij leraar zu zijn. Na het invullen hiervan lgt Erik uit. Dinsdag 8:30 uur De grep bestaat tijdens de les Psychlgische Strmingen weer uit de rsprnkelijke grtte. Tijdens de les wrden in grepsverband praktijkcasussen besprken m z de link naar de berepspraktijk te leggen.

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolplan

Inhoudsopgave schoolplan 1 Inhudspgave schlplan Pagina 1. Inleiding 1.0 Vrwrd 3 1.1 uitgangspunten 5 1.2 De grndslag vr het functineren van de Viersprng 6 1.3 Delen en functies van het plan 1.4 Prcedure pstellen en vaststellen

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

3. Welke faciliteiten biedt ICT binnen wereldoriëntatie?

3. Welke faciliteiten biedt ICT binnen wereldoriëntatie? WO en ICT dat klikt! Gin Vanherweghe gin.vanherweghe@pandra.be Met dank aan Kristf Van de Keere In de tekst vindt u heel wat hyperlinks (te herkennen aan het nummer tussen de haakjes). Surf naar http://users.pandra.be/gin.vanherweghe/wdatklikt

Nadere informatie

Pestprotocol ICBS De Trimaran. Pestprotocol. ICBS De Trimaran

Pestprotocol ICBS De Trimaran. Pestprotocol. ICBS De Trimaran Pestprtcl ICBS De Trimaran Pestprtcl ICBS De Trimaran 0 Pestprtcl ICBS De Trimaran Inhud Het pestprtcl... 2 Wat is pesten?... 3 Wat is de vijf sprenaanpak?... 5 He vlgt de schl de sciaal emtinele ntwikkeling?...

Nadere informatie

Enhancing ethical practice and critical reflection by the stimul experience in a care-ethics lab. stimul Care Ethics Lab Handleiding

Enhancing ethical practice and critical reflection by the stimul experience in a care-ethics lab. stimul Care Ethics Lab Handleiding Enhancing ethical practice and critical reflectin by the stimul experience in a care-ethics lab stimul Care Ethics Lab Handleiding Ten geleide Het INTERREG IVA 2 Zeeën prject 'Dignity in Care' werd pgestart

Nadere informatie

Leren omgaan met energie

Leren omgaan met energie Leren mgaan met energie Met dank aan: CSG Reggesteyn, OBS De Peppel, & PCBS Jan Barbier Inhudspgaven Inleiding... 3 1. De Centrale verwarming... 4 Leerlingen pdracht... 4 Dcenten handleiding... 11 2. De

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT BIJ DE LEERPLANNEN OH EN OA DERDE GRAAD BSO

SERVICEDOCUMENT BIJ DE LEERPLANNEN OH EN OA DERDE GRAAD BSO SERVICEDOCUMENT BIJ DE LEERPLANNEN OH EN OA DERDE GRAAD BSO Juni 2014 (D/2014/7841/031 en D/2014/7841/036) Vlaams Verbnd van het Kathliek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Inhud Inleiding

Nadere informatie

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. 1 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Inhud De vakken p het Bertrand Russell Cllege in de tweede fase... 3 Prfielkeuzefrmulier HAVO...

Nadere informatie

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP 2012 Kadergrep FNV bndgenten DSM Limburg BV/ Lanxess Elastmers Nederland bv Occupatinal Safety and Health T create safety and healthy wrkplaces Een instructie methde

Nadere informatie

VCOV vzw Interleuvenlaan 15A - 3001 Leuven Tel(016) 38 81 00 Fax (016) 40 86 70 info@vcov.be www.vcov.be

VCOV vzw Interleuvenlaan 15A - 3001 Leuven Tel(016) 38 81 00 Fax (016) 40 86 70 info@vcov.be www.vcov.be VAARDIG VERGADEREN SYLLABUS VOOR ACTIEVE OUDERS OP SCHOOL VCOV vzw Interleuvenlaan 15A - 3001 Leuven Tel(016) 38 81 00 Fax (016) 40 86 70 inf@vcv.be www.vcv.be INHOUDSOPGAVE Inleiding 1. De uderraad; een

Nadere informatie

Effectief solliciteren

Effectief solliciteren Effectief slliciteren He vind ik vacatures? Op de arbeidsmarkt kun je vacatures p de vlgende manieren vinden: vrienden, kennissen, bekenden; cntact pnemen met werkgevers; kranten (landelijk en reginaal;

Nadere informatie

blieft? Over communicatiekanalen en tips om jongeren te bereiken voor een zichtbare Week van de Amateurkunsten.

blieft? Over communicatiekanalen en tips om jongeren te bereiken voor een zichtbare Week van de Amateurkunsten. Eveline Masquelier Prmtr: Nancy De Blieck Academiejaar 2013-2014 Bachelr in het Sciaal Werk: sciaal- cultureel werk blieft? Over cmmunicatiekanalen en tips m jngeren te bereiken vr een zichtbare Week van

Nadere informatie

De Taallijn Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2

De Taallijn Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2 De Taallijn Interactief taalnderwijs in grep 1 en 2 Sinterklaas kmt lgeren! Activiteitencyclus vr grep 1 en 2 Expertisecentrum Nederlands Inhudspgave Inleiding 3 Vrbeeld van een planningsrster 4 Vrbereiding

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

BELEIDSKADER TRAJECTEN JEUGDZORG PLUS. Richtinggevend kader voor periode 2011-2015. Vooraf

BELEIDSKADER TRAJECTEN JEUGDZORG PLUS. Richtinggevend kader voor periode 2011-2015. Vooraf BELEIDSKADER TRAJECTEN JEUGDZORG PLUS. Richtinggevend kader vr peride 2011-2015 Vraf Het vrliggende beleidskader wrdt in de peride tt en met 2015 richtinggevend vr de instellingen Jeugdzrg plus. Uitvering

Nadere informatie

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente?

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente? Veelgestelde vragen Over LeasePlan Bank Wie is LeasePlan Bank? LeasePlan Bank is een Nederlandse internetspaarbank. Wij zijn nderdeel van het wereldwijd pererende LeasePlan Crpratin N.V. Klanten kunnen

Nadere informatie

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit faculteit ruimtelijke wetenschappen planlgie Het Natinaal Samenwerkingsprgramma Luchtkwaliteit De prgrammatische aanpak nader bekeken Tim Busscher 10 nvember 2010 Het Natinaal Samenwerkingsprgramma Luchtkwaliteit

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

BESTUURDERSACADEMIE. Najaar 2011. Verenigingsburo & Sportraad Apeldoorn

BESTUURDERSACADEMIE. Najaar 2011. Verenigingsburo & Sportraad Apeldoorn BESTUURDERSACADEMIE Najaar 2011 Verenigingsbur & Sprtraad Apeldrn Vrwrd Wat een waanzinnig ged initiatief! Ik was meteen enthusiast ten ik hrde dat er een academie kmt vr nze vrijwillige Apeldrnse bestuurders.

Nadere informatie

Gevalbeschrijving faciliteren. Accreditatie opleiding tot expert-facilitator Bij dé experts in België

Gevalbeschrijving faciliteren. Accreditatie opleiding tot expert-facilitator Bij dé experts in België Gevalbeschrijving faciliteren Accreditatie pleiding tt expert-facilitatr Bij dé experts in België Faciliteren van grepen betekent het begeleiden van een vergadering f wrkshp p dusdanige manier dat men

Nadere informatie

Roadbook Informatisering Woonzorgcentra

Roadbook Informatisering Woonzorgcentra Klanten & Diensten Onderzek R. Lyln www.s mals.be Radbk Infrmatisering Wnzrgcentra Versie 1.0 Versin Statut Date Auteur(s) Aard van de wijzigingen 1 Eerste versie 19/03/2013 R. Lyln 1.0 Finale versie 03/02/2014

Nadere informatie

Opleiden, trainen en oefenen sleutelfuncties crisiscommunicatie. Project GROOTER. Opleidingskaders

Opleiden, trainen en oefenen sleutelfuncties crisiscommunicatie. Project GROOTER. Opleidingskaders Opleiden, trainen en efenen sleutelfuncties crisiscmmunicatie Prject GROOTER Opleidingskaders 1 Clfn Dit dcument beschrijft de kaders vr de pleidingen vr zeven sleutelfuncties binnen de crisiscmmunicatie,

Nadere informatie

Studeren zonder belemmeringen

Studeren zonder belemmeringen Studeren znder belemmeringen Bepalende factr: de dcent Eén p de tien Nederlandse studenten heeft dr een beperking last van belemmeringen tijdens zijn pleiding. Ze maken het zichzelf en hun dcenten sms

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding...13

Inhoudsopgave. Inleiding...13 Inhudspgave Inleiding 2 1 Over wie gaat het? 5 2 Een nieuwe visie p de jeugdzrg 10 21 Jeugdzrg al langer p plitieke agenda 10 22 Een nieuwe visie 11 3 Een systeembeschrijving van de huidige jeugdzrg13

Nadere informatie

Kanker en werk: Ervaringen van werkgevers

Kanker en werk: Ervaringen van werkgevers NFK prject Kanker p de werkvler, ndersteuning van werkgevers Kanker en werk: Ervaringen van werkgevers Tamara Raaijmakers, prjectleider vrlichting en arbeid NFK juli 2011 Wat vr gevlgen heeft kanker vr

Nadere informatie