Opleiding Excellent Coach Een unieke combinatie van professioneel coachen en het inzetten van Paard als Spiegel!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleiding Excellent Coach Een unieke combinatie van professioneel coachen en het inzetten van Paard als Spiegel!"

Transcriptie

1 Opleiding Excellent Cach Een unieke cmbinatie van prfessineel cachen en het inzetten van Paard als Spiegel!

2 DE WERKWIJZE

3 Waarm u als excellent cach? U bent geïnteresseerd in het begeleiden en adviseren van anderen. U heeft de wens uzelf p prfessinele wijze te ntwikkelen tt cach. Wilt u weten he u met succes de effectiviteit van anderen kunt vergrten? Wilt u de verschillende cachingstechnieken en - instrumenten effectief kunnen hanteren en weten he u anderen echt in beweging kunt brengen? Dan is de pleiding Excellent Cach tt Prfessineel Cach zeker iets vr u! In deze cmplete en intensieve pleiding ntwikkelt u zich in 18 maanden tt gecertificeerd prfessineel Pst- HBO cach in cmbinatie met de methdiek van Paard als Spiegel. U bent in staat m als prfessineel cach anderen te begeleiden U kunt de methdiek van Paard als Spiegel p een prfessinele wijze inzetten als cach U kent de werking van de verschillende cachingstechnieken en - instrumenten en kunt deze effectief tepassen U weet anderen te stimuleren, uit te dagen en te inspireren U kunt een prfessinele cachingsrelatie pbuwen tussen uzelf en de ander U leert cncreet he u m kunt gaan met weerstand en nverwachte situaties U bent zich bewust van uw persnlijke kracht en weet deze p effectieve wijze in te zetten U bent in staat p een natuurlijke en authentieke manier te cachen Delgrep De pleiding Excellent Cach is geschikt vr iedereen die zijn f haar cachingsvaardigheden wil vergrten en/f zich als prfessineel cach wil ntwikkelen in cmbinatie met de PAS (Paard als Spiegel) methdiek. U werkt met paarden en u wilt p een prfessinele wijze anderen cachen met paard als c- cach. U bent bijvrbeeld zelfstandig cach, interne bedrijfscach, cach p de afdeling HRM f heeft de ambitie uzelf daar te te ntwikkelen. De mens centraal In de pleiding staat de mens centraal. De deelnemers aan de pleiding ntwikkelen zich tt prfessinals in het cachen van anderen. De inzet van paard heeft een belangrijke aanvullende waarde als Spiegel van het gedrag en handelen van de mens. Prgramma Een cmpleet traject van 18 maanden met training (theretisch en praktisch), reflecties, prfessineel ntwikkelingsdssier, bservatie en intervisie. Het vlledige traject bestaat uit twee delen waarvr u zich apart kunt inschrijven. Krte pleiding PAS- cach De krte pleiding PAS- Cach bestaat vral uit veel praktische efeningen met paard. De deelnemer maakt zich in het praktisch werken met paard de PAS- methdiek eigen. Heeft men eenmaal deze krte leergang drlpen, dan biedt deze een uitstekende pstap m p te starten met de Pst- HBO pleiding Excellent Cach. Vr deze pleiding geldt andere criteria vr deelname. Deze wrden in een intakegesprek met HrSense afgestemt. E- cach pleiding

4 Sinds ktber 2013 biedt HrSense u een unieke nline gestuurde pleiding aan. De E- cach pleiding van Excellent Cach kunt u in uw eigen temp drlpen. Deze variant heeft de standaard 10 mdules die u nline (via Talentwijzer) kunt drlpen. Daarnaast zijn er 5 praktijkdagen waarin u aan de slag gaat met de PAS- methdiek. U kunt deze pleiding p een vr u passend mment starten en in eigen temp drlpen. Deze pleiding leidt p tt basiscach en wrdt afgernd met een PAS- certificaat. Deel 1: Excellent Cach mdule Del: Gericht p ntwikkeling van basis cachingsvaardigheden Duur: 10 dagdelen regulier en 10 dagdelen praktijk met paard Afrnding: Certificeringtets met behalen van een certificaat Criteria vr deelname: U heeft een MBO+ / HBO denk- en werkniveau U heeft de gelegenheid m in de praktijk cachingsgesprekken te veren met verschillende cliënten U heeft de mgelijkheid m te werken met paard Deel 2: Pst- HBO mdule Del: Gericht p het behalen van het Pst- HBO diplma prfessineel cach Duur: 16 dagdelen regulier en 6 dagdelen praktijk met paard Afrnding: Meester- tets met behalen van het Pst- HBO diplma Criteria vr deelname: U heeft een MBO+ / HBO denk- en werkniveau U heeft de gelegenheid m in de praktijk cachingsgesprekken te veren met verschillende cliënten U heeft de mgelijkheid m te werken met paard U bent minimaal 30 jaar U heeft deel 1 Excellent Cach van de pleiding succesvl afgernd Methdiek van werken De inhud van de pleiding bestaat uit een gebalanceerde mix van therie en praktijk. De aanpak is ervaringsgericht en er wrdt gewerkt met casuïstiek. Vanuit de therie wrden efeningen met paard uitgewerkt waarin de methdiek van Paard als Spiegel (PAS) centraal staat.

5 DE OPLEIDINGEN

6 Prgramma Krte Opleiding PAS- cach Drlptijd 5 maanden / 10 dagdelen (5 dagen) Studiebelasting: 70 uur Intake (0,5 dagdeel) Dag 1 Ochtend Kennismaking en afstemming met elkaar en met paard PAS- methdiek in vgelvlucht, de eerste stappen Middag Ik als cach, mijn persnlijke spiegel De dynamiek van Paard als Cach Dag 2 Ochtend De basis van caching Caching een vak apart, psitinering van caching in de berepspraktijk COACH- mdel Middag De cachingsvraag centraal - intake Afstemming Dag 3 Ochtend Cntact en verbinding Cnnectie als basis Middag Methdisch: NLP en Systemisch cachen Dag 4 Ochtend Methdisch: Bigrafisch cachen en Transactinele Analyse (TA) Middag Teamcaching Intervisie Dag 5 Ochtend Overdracht en tegenverdracht Middag Presentatie Afsluiting met certificering Reflecties efengrep Cursusreader Verslagen efensessies met cachees POPA: prtfli en persnlijk actieplan Certificaat PAS- Cach

7 Intake (0,5 dagdeel) Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6 Dag 7 Dag 8 Prgramma Excellent Cach deel 1 Drlptijd: 10 maanden / 20,5 dagdelen Studiebelasting: 130 uur Kennismaking Intrductie werkmethdiek Ik ga cachen Mens en Paard Lezen van gedrag Paard als Spiegel (PAS- methdiek) Paard als cach Cachen, wat is dat? Basisvaardigheden en - vrwaarden Ik als cach Cmpetenties van een cach Het COACH- prces De kunst van de ntmeting Werken in de ntmeting Waarnemen in het hier en nu Aandacht, acceptatie en afstemming Valkuilen in de interactie De cach in uitvering 1 Cachingsmethdieken: - plssingsgericht cachen - zelfanalyse als methdiek - bigrafisch cachen De cach in uitvering 2 Cachingsmethdieken: - de creatiespiraal - werken met kernkwadranten - prvcatief cachen Caching in cntext: - transactinele analyse - systeemdynamisch cachen Dag 9 Cachen in cntext: - grepsdynamisch cachen - NLP Dag 10 Presentatie/certificering: - persnlijk leertraject - cachgesprek Oefengrep Twee cachees zes gesprekken ttaal Klein prtfli (Talentwijzer) Twee literatuurverslagen (waarvan een verplicht bek) Drie bservatiemmenten met reflectie tijdens de cursusdagen Eindevaluatie vr hen die niet drgaan naar deel twee Certificaat deel 1: Excellent Cach Paardengedrag en caching Paard en veiligheid Omgang met paard Intake- en kennismakingsefeningen Verbindingsefeningen Cmmunicatieefeningen Intake en utcme Kernefeningen met paard Kernefeningen met paard: - ntmeting - waarneming - aandacht - afstemming Kernefeningen met paard: - bigrafische lijn - schaalvraag - wndervraag Kernefeningen met paard: - kernkwadrant - psitieefeningen Kernefeningen met paard: - psitieefeningen TA Brgingsefeningen Kernefeningen teamcaching Praktijksessie met paard

8 Oefengrep Twee cachees zes gesprekken ttaal Klein prtfli (Talentwijzer) Twee literatuurverslagen (waarvan een verplicht bek) Drie bservatiemmenten met reflectie tijdens de cursusdagen Eindevaluatie vr hen die niet drgaan naar deel twee Certificaat deel 1: Excellent Cach

9 Prgramma Excellent Cach deel 2 (Pst- hb) Drlptijd: 8 maanden / 22,5 dagdelen Studiebelasting: 150 uur Intake (0,5 dagdeel) Dag 1 Afstemmen en aansluiten He stem je af p cachee en diens vraag? Welke afspraken maak je? He hud je aansluiting met juw leerprces? Dag 2 Cnfrnteren en spiegelen Verdedigingsmechanismen Oefeningen met weerstand en verdediging Dag 3 Krachtenveldanalyse Nn- verbale cmmunicatie bij cachen Omgaan met eigen en andermans emties Dag 4 Dag 5 Dag 6 Dag 7 Dag 8 Dag 9 Nn- verbale cmmunicatie bij cachen Gevelens functineel inzetten in gesprekken Cachen in lastige situaties Omgaan met (dreigende) cnflicten De machtsdriehek Een rugzak vl tls in caching Herkennen en bewerken van patrnen Tls m beweging in gesprekken te krijgen Drbraken bewerkstelligen De waarde van weerstand Omgaan met lastige situaties Overdracht en tegenverdracht Omgaan met cnflictsituaties Beweging in het gesprek Drbraken en kansen Dag 10 Meester- tets Persnlijk Meesterschap Tets van je meesterschap in de praktijk Tets van je reflectievermgen Dag 11 Afrnding en certificering Beëindiging van de cachingtrajecten Afrnding van de pleiding Certificering en feestelijke afrnding Deelname aan intervisiegrep Vijf cachees / vijftien gesprekken ttaal Grt prtfli (Talentwijzer) Vier literatuurverslagen (waarvan een verplicht bek) Drie bservatiemmenten met reflectie tijdens de cursusdagen mentruren 360 graden feedbackmeting Feedback van cachees Pst- HBO diplma deel 2: Excellent Cach Overdracht en tegenverdracht Meesterpref Sessie met externe cachee

10 Algemene Infrmatie Inschrijven en intakegesprek U kunt het inschrijffrmulier invullen. Nadat u het frmulier hebt ingevuld en ndertekend krijgt u een intakefrmulier tegestuurd. Tijdens het intakegesprek staat de haalbaarheid van een succesvlle afrnding van de pleiding centraal. Certificering en diplmering HrSense werkt samen met gecertificeerde pleiders en het Centrum vr Excellent Leiderschap, alsmede Stichting pst- HBO pleidingen Nederland. Annulering Indien u tt twee maanden vr aanvang van de pleiding annuleert brengen wij 250,- in rekening als administratieksten. Indien u binnen twee maanden vrafgaand aan de training annuleert, brengen wij de vlledige cursusksten in rekening. Start van de pleiding** Deel 1 start in het vrjaar (maart) en najaar (ktber). Deel 2 start k twee maal per jaar en sluit aan p deel 1. De E- cach pleiding start p elk gewenst mment. De actuele data staan vermeld p de website Ksten* Deel 1: 1375,- (E- cach pleiding) 1975,- (Zuid) 2160,- incl. lunch (Ost) Deel 2: 4200,- (Zuid en Ost) * zie nte Genemde bedragen zijn exclusief literatuurksten Prijzen geldig tt Er is geen BTW verschuldigd Lcatie De pleiding wrdt verzrgd p de lcaties van HrSense in: Deurne (Fcus / n- u.nl) Diepenheim (Ita Est / est.nl) Ntes De genemde bedragen zijn nder vrbehud. ** De leergang start bij deelname van minimaal 4 cursisten.

Certified Professional Coaching

Certified Professional Coaching Certified Professional Coaching Registeropleiding met Post-HBO diploma Voor iedereen die een-op-een coaching als belangrijk onderdeel van zijn of haar taak ziet: leidinggevenden, directeuren staf- en P&O-functionarissen

Nadere informatie

Outplacementprogramma Zilver

Outplacementprogramma Zilver Haarbrug 18, 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Outplacementprgramma Zilver De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten

Nadere informatie

PROJECTVOORSTEL VIRTUEEEL AANLEREN COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN BIJ SITUATIONEEL LEIDERSCHAP

PROJECTVOORSTEL VIRTUEEEL AANLEREN COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN BIJ SITUATIONEEL LEIDERSCHAP PROJECTVOORSTEL VIRTUEEEL AANLEREN COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN BIJ SITUATIONEEL LEIDERSCHAP VOLGNUMMER PROJECT: AVB_1415_04 Academie(s): AVB / i.s.m. LIC (Bert Frissen) Naam prjecteigenaar: Pé Lamerigts

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 20_A. Coöperatie Baronije UA

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 20_A. Coöperatie Baronije UA nr. 20_A Cöperatie Barnije UA 2014-2015 Cöperatie Barnije UA Edisnbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Pstbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: cntact@barnije.nl KVK: 30283429

Nadere informatie

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 28_O. Coöperatie Baronije UA

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 28_O. Coöperatie Baronije UA nr. 28_O Cöperatie Barnije UA 2014-2015 Cöperatie Barnije UA Edisnbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Pstbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: cntact@barnije.nl KVK: 30283429

Nadere informatie

Training Presenteren

Training Presenteren Training Presenteren In deze cursus van 2 dagen ver het geven en verzrgen van presentaties met alles wat daarbij kmt kijken aan vrbereidingen en cmmunicatie, behandelen we tallze elementen en technieken

Nadere informatie

Overzicht cursussen en trainingen Textielverzorging

Overzicht cursussen en trainingen Textielverzorging Overzicht cursussen en trainingen Textielverzrging 200 pagina Cursussen Textielservice & Natwasserijen Data 200 4 4 4 4 5 5 5 7 7 7 Basispleiding Wasserij* Nederlands p de werkvler* Prcesbeheersing en

Nadere informatie

HandRIJKingen arbocatalogus werkdruk RIJK

HandRIJKingen arbocatalogus werkdruk RIJK HandRIJKingen arbcatalgus werkdruk RIJK Nr Arb handrijking: Organisatieniveau: 1 Teamntwerp 2 Functie inhud 3 Flexibele werktijden 4 Werk en privé in balans 5 Geznd rsteren 6 Planning en cntrl 7 Activiteitenanalyse

Nadere informatie

POST-HBO OPLEIDING PALLIATIEVE ZORG

POST-HBO OPLEIDING PALLIATIEVE ZORG POST-HBO OPLEIDING PALLIATIEVE ZORG Als betrkken en vruitstrevende verpleegkundige, werkzaam in de palliatieve zrg, wilt u zich specialiseren p uw vakgebied. Palliatieve zrg is integrale zrg aan mensen

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 31_O. Coöperatie Baronije UA

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 31_O. Coöperatie Baronije UA nr. 31_O Cöperatie Barnije UA 2014-2015 Cöperatie Barnije UA Edisnbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Pstbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: cntact@barnije.nl KVK: 30283429

Nadere informatie

Modulebeschrijving AR1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensioenfondsen

Modulebeschrijving AR1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensioenfondsen Mdulebeschrijving AR1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensienfndsen Actuarieel geschlde persnen zijn hfdzakelijk werkzaam in de financiële dienstverlening zals verzekeringsmaatschappijen en pensienfndsen.

Nadere informatie

Modulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensioenfondsen

Modulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensioenfondsen Mdulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensienfndsen Actuarieel geschlde persnen zijn hfdzakelijk werkzaam in de financiële dienstverlening zals verzekeringsmaatschappijen en pensienfndsen.

Nadere informatie

Talent aan Zet. Een Talent Ontwikkel Programma (TOP) van Talentroom

Talent aan Zet. Een Talent Ontwikkel Programma (TOP) van Talentroom Talent aan Zet Een Talent Ontwikkel Prgramma (TOP) van Talentrm Een prgramma vr mensen met kennis en ervaring, mensen met deskundigheid die tegelijkertijd het idee hebben dat er veel meer uit henzelf te

Nadere informatie

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode samen beslist beter besluiten Training Faciliteren dr middel van de mderatiemethde Training Techniek Resultaat Tepasbaar. Dynamisch. Interactief. Visueel. Zelfdcumenterend. Overzichtelijk. Betrkkenheid.

Nadere informatie

Begeleiding en Ondersteuning

Begeleiding en Ondersteuning Begeleiding en Ondersteuning in EduArte Prcesleiders: Maaike Speijer Paula Rnday Prceseigenaar Vlg en Zrg: Bastiaan Smits Vrlpig dcument Versie 3.1 26 maart 2014 1 Leeswijzer Opdracht vr de grepen Vlg,

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

AutoCAD Opleidingen. Praktijkgerichte computercursussen voor particulieren en bedrijven

AutoCAD Opleidingen. Praktijkgerichte computercursussen voor particulieren en bedrijven AutCAD Opleidingen Praktijkgerichte cmputercursussen vr particulieren en bedrijven AutDESK pleidingen? Cmpu Act Opleidingen nderscheiden zich p het gebied van flexibiliteit, prijsniveau en individuele

Nadere informatie

('"... 4.1 ---------------------------------------------

('... 4.1 --------------------------------------------- ~ D.UFSKUNDE ~VItI ink _ I De (ge-!wihle Training ('"... 4.1 --------------------------------------------- RAPPORT MARKTONDERZOEK dr Steven T/sma Zamer 1994 Bedrijfskundewinkel (93.41.029) Begeleider:

Nadere informatie

STUDIEGIDS BOEKHOUDKUNDIGE BEDIENDE 2014-2015

STUDIEGIDS BOEKHOUDKUNDIGE BEDIENDE 2014-2015 Tm Devrme vlgt mmenteel de pleiding Bekhudkundige bediende bij CVOWW. Hij vlgt dit in cmbinatie met Aanvullende Algemene Vrming m z zijn secundair diplma te behalen. He kwam je p het idee m vr Bekhudkundige

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Accountmanagement

Proefhoofdstuk Accountmanagement Prefhfdstuk Accuntmanagement www.centrumvrafstandsnderwijs.be www.centrumvrafstandsnderwijs.be inf@centrumvrafstandsnderwijs.be Km je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg

Nadere informatie

Tom Devrome volgt momenteel de opleiding Boekhoudkundige bediende bij CVOWW. Hij volgt dit in combinatie met Aanvullende Algemene Vorming om zo zijn

Tom Devrome volgt momenteel de opleiding Boekhoudkundige bediende bij CVOWW. Hij volgt dit in combinatie met Aanvullende Algemene Vorming om zo zijn Tm Devrme vlgt mmenteel de pleiding Bekhudkundige bediende bij CVOWW. Hij vlgt dit in cmbinatie met Aanvullende Algemene Vrming m z zijn secundair diplma te behalen. 2 He kwam je p het idee m vr Bekhudkundige

Nadere informatie

Ruud de Moor Centrum. Programma 2008

Ruud de Moor Centrum. Programma 2008 Ruud de Mr Centrum Prgramma 2008 Ruud de Mr Centrum vr prfessinalisering van nderwijsgevenden Open Universiteit Nederland Inhudspgave Vrwrd 3 1 Inleiding 4 - Organisatie 4 - Algemeen financieel kader 4

Nadere informatie

Certified Professional Coaching

Certified Professional Coaching Certified Pressional Coaching Registeropleiding met Post-HBO diploma ICF erkenning Voor iedereen die een-op-een coaching als belangrijk onderdeel van zijn haar taak ziet: leidinggevenden, directeuren staf-

Nadere informatie

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. 1 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Inhud De vakken p het Bertrand Russell Cllege in de tweede fase... 3 Prfielkeuzefrmulier HAVO...

Nadere informatie

BESTUURDERSACADEMIE. Najaar 2011. Verenigingsburo & Sportraad Apeldoorn

BESTUURDERSACADEMIE. Najaar 2011. Verenigingsburo & Sportraad Apeldoorn BESTUURDERSACADEMIE Najaar 2011 Verenigingsbur & Sprtraad Apeldrn Vrwrd Wat een waanzinnig ged initiatief! Ik was meteen enthusiast ten ik hrde dat er een academie kmt vr nze vrijwillige Apeldrnse bestuurders.

Nadere informatie