Notulen van de Algemene Ledenvergadering VVE 24 mei 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen van de Algemene Ledenvergadering VVE 24 mei 2007"

Transcriptie

1 Algemene Leden Vergadering 24 mei 2007 Mei 2007 Notulen van de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van de Vereniging van Eigenaren 2 e complex, gehouden op 24 mei 2007 in Wijkcentrum Holy, Aristide Briandring 90 te Vlaardingen Deze vergadering werd gehouden na een 2 e uitnodiging volgens artikel 37, lid 5 van het Reglement van Splitsing van Eigenaren. De 1 e vergadering van 26 april 2007 kon geen doorgang vinden vanwege onvoldoende stemgerechtigden. Notulen van de Algemene Ledenvergadering VVE 24 mei 2007 Aanwezig: Voorzitter: Gé Bestebreurtje; Administrateur: Ed Groenenboom; Commissarissen: Patrick Zwamborn, Truus de Jong, Linda Teerds Afwezig met kennisgeving: Ada Hoogendam Notulist: Linda Teerds Aanwezige stemgerechtigden: 36 waarvan 10 machtigingen 1. Opening De voorzitter opent de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom. In zijn openingswoord werd Theo Vastenhout bedankt die wegens werk zijn functie binnen het bestuur heeft neergelegd en werden de vrijwilligers voor hun werk met betrekking tot het opknappen van de trappenhuizen. Verder nog een verzoek om geen stickers (Ja/Nee) te plakken op de nieuwe brievenbussen, maar de plaatjes te gebruiken. De plaatjes zijn te verkrijgen bij de huismeester. 2. Notulen van 9 mei 2006 Er zijn geen opmerkingen dus goed gekeurd. 3. Binnengekomen stukken Er is contact geweest met Vereniging Eigen Huis over een meerjarig onderhoudsplan. De kosten hiervan zijn 2.350,-- euro voor dit plan. We hebben al jaren onze eigen planning en de leden vinden het goed zo als het nu gaat dus we gaan hier niet verder mee. Sparen hierdoor geld uit. 4. Financieel Overzicht - Vraag van mevr. Horsten (356: Moeten activa en passiva niet gelijk zijn? - Administrateur: Dat is helemaal correct zal het in de pauze narekenen. Na de pauze werd bekend gemaakt dat het verschil zit hem in het saldo van de ABN AMRO welke niet was gevuld onder de post liquide middelen. - Vraag van dhr. Boes (350: Waarom lijkt het gasverbruik zo hoog? 1

2 - Administrateur: We hebben in JAN/FEB/MRT 2006 een ijs- en sneeuwperiode gekend. Er was verwacht dat het verbruik met de nieuwe ketel minder zou zijn maar dit zien we nog niet terug. - Vraag van dhr. Boes (350): Kunnen er niet per appartement warmtemeters geplaatst worden? - Administrateur: Dit is al een antal jaren eerder aan de orde geweest. Om de warmte in het eigen appartement te meten, moeten voelers/meters geplaatst en uitgelezen worden, dus extra kosten van een extern bedrijf. Het verbruik is dan per appartement te berekenen. Zonder verdere maatregelen zal het totaal verbruik hierdoor niet afnemen. Wil je het verbruik omlaag krijgen dan moet je de 130 eigenaren opvoeden maar gezien de maar 26 aanwezigen lijkt ons dat moeilijk omdat men duidelijk niet geïnteresseerd is. - Vraag van dhr. Vermeulen (436): Kunnen we het tekort niet wegboeken tegen de begrote incassokosten? - Administrateur: Dit is niet mogelijk want het heeft geen invloed. Het is al in de begroting verwerkt. 5. Kascontrole De administrateur leest de akkoord bevinding van de kascontrolecommissie, dhr. Mulder en mevr. Theunisse van 20 maart 2007 voor. Mevr. Van Wijk was met kennisgeving afwezig. Mevr. Van Wijk en dhr. Mulder zijn bereid opnieuw zitting te nemen in de kascontrolecommissie. Mevr. Theunisse wordt hiervoor benaderd daar zij nu niet aanwezig is. 6. Begroting 2007 en Servicekosten Het bestuur stelt voor om het verlies van 5.162,- over te hevelen naar ons reservefonds aangezien ingeval van overschotten deze naar het reservefonds werden geboekt. De leden gaan met dit voorstel akkoord. Voorstel aanpassing/verhoging servicekosten: Het voorstel tot aanpassing van de servicekosten, vanaf 1 juli 2007, werd geaccepteerd met 2 stemmen tegen. De nieuwe maandelijkse servicekosten, ingaande 1 juli 2007, worden dan: 1- kamerappartement: 60,60 4- kamerappartement: 181,90 Recreatieruimte: 106,75 Garages: 6,75 - Vraag van mevr. Van Toor (358): Waarom gaan de servicekosten in een keer met 10,- omhoog? - Administrateur: Dit is voornamelijk veroorzaakt door de gasprijs. Dit staat uitgelegd in de begroting. - Vraag van dhr. Mulder (294): De ketel verbruikt nog wel veel gas voor een nieuwe ketel. - Administrateur: Het jaar- c.q. maandverbruik schommelt al jaren. De periode JAN/FEB/MRT 2007 is gelijk aan die van

3 - Vraag van dhr. Karnaat (442): Vraag is of de temperatuur van het water niet omlaag kan zodat de verwarming minder warm wordt, want het is 6 maanden per jaar niet zo koud als in de winter. Zo zouden we misschien geld kunnen besparen? - Administrateur: We gaan contact opnemen met de bestuursleden van het andere flat om te overleggen en contact opnemen met de installateur Meweco wat de mogelijkheden zijn. - Vraag van mevr. Brinkman (310): Moeten de plantjes niet gesproeid worden? - Administrateur: Dit is een keer gebeurd maar er wordt nu weer regen verwacht. Ondanks de droogte komen de plantjes gewoon op. Het gaat goed tot op heden. Firma Bos houdt dit voor ons in de gaten. - Vraag van dhr. De Ruyter (262): Als er bij ons op het benedenbellenbord gebeld wordt gaat de deur automatisch open. Heel handig voor de kinderen maar is dit de bedoeling? Ook als je te laat bij je huistelefoon bent kun je niet meer communiceren zonder dat men beneden weer op de bel drukt en je kan ook de deur niet opendrukken. - Administrateur: We gaan contact opnemen met de firma Slagboom. - Vraag van mevr. Isik (424): Het logo op de schuifdeur aan noordzijde is vernield, wordt deze vervangen? - Administrateur: We zullen contact opnemen met de leveranciers van de logo s. - Vraag van mevr. Holleman (428): Kunnen er geen nieuwe droogloopmatten in de entrehallen komen? - Administrateur: Deze zijn al een aantal keren gestolen, we zullen gaan kunnen kijken voor een goedkopere versie. Parkeerplaats / Dak Na enige discussie gaven de leden aan het bestuur te kennen om alvast te beginnen met het opvragen van offertes voor de parkeerplaats. Dit omdat er toch veel tijd in gaat zitten en we dan ook gelijk weten hoeveel geld we daar aan kwijt zullen zijn. 7. Entreehallen De pui is ongeveer 15 jaar kan nog wel een paar jaartje mee, vervanging werd door de leden niet noodzakelijk geacht. Ook over vervanging van de vloer is men tegen. Beide voorstellen van het bestuur werd met grote meerheid angwezen. 8. Aanpassing Huishoudelijk reglement De leden zijn akkoord met de aanpassingen van de voorgestelde teksten genoemd in de uitnodiging van de ALV. Artikel 9, Artikel 10, Artikel 17, Artikel 21, Artikel 22 en laatste regel op pagina 7 moet zijn 15 zullen worden aangepast en binnenkort krijgt iedere eigenaar de aangepaste versie van het Huishoudelijk Reglement (H.R.). 9. Bestuurscommissie verkiezing Dhr. Karnaat ( app. 442) en dhr. Bijstra (app 258 zijn bereid toe te treden. 3

4 In dit geval moet er gestemd worden. Dhr. Karnaat is met 16 stemmen voor van de 26 aanwezigen gekozen. 10. Rondvraag Mevr. Horsten app. 356: Het aluminium hekwerk ziet er zo lelijk uit doordat de schilders de verf niet gelijk heeft weggehaald. Met zilverpoets is dit niet te verwijderen. Hoe krijgen we deze weg? Het is toch zonde. Administrateur: We gaan contact opnemen met de leverancier. Dhr. Kampschuur app. 472: Wanneer worden de daklijsten vervangen, daar de vogels hun nesten gaan maken. Administrateur: Dit is intussen gebeurd. Dhr. Karnaat app. 442: Als een eigenaar zijn boel laat vervuilen kan de VVE hier iets aan doen? Administrateur: Er staat in het Huishoudelijke Reglement (H.R.) dat de VVE de eigenaar kan verzoeken zijn boel schoon te maken of op te ruimen. Zie artikel 9. Dhr. Karnaat app. 442: Kan op het balkon van appartement 444 netten hangen? Er liggen dode duiven op balkon en ook een verzoek om de duiven niet meer te voeren. Administrateur: De duiven worden niet gevoerd. We proberen een sleutel te krijgen om op het balkon te kunnen komen zodat we netten kunnen ophangen. Verzoek aan alle bewoners, gooi nestjes of eitjes direct weg. Het is zielig maar noodzakelijk om van deze overlast af te komen. Dhr. Mulder app. 294: Indien een bewoner een gevaar vormt voor de medebewoners is het dan niet mogelijk om na 3 meldingen de eigenaar te laten verwijderen uit ons flatgebouw? Administrateur: Hier is een aanpassing van de akte van splitsing nodig. Hiervoor hebben we 100% van alle hypotheekverstrekkers nodig om toestemming te krijgen om dit te kunnen en mogen wijzigen. Dit moet notarieel gebeuren. Hier moeten we goed over nadenken want er zijn nog wel meer dingen die gewijzigd kunnen worden. Dhr. De Goede app 328: Kunnen we geen boete geven? Administrateur: Dit kunnen we wel, zie artikel 19 van het H.R. Dhr. v.d Lee app. 422: Is er wat te doen aan het tikken van de verwarming? Administrateur: Technisch gezien niet. Een tip, je kunt proberen viltjes, in het gaten waar de verwarmingsbuis doorheen loopt, te stoppen dan kan je er misschien minder last van kunnen hebben. Mevr. Holleman app. 428: Is het mogelijk om onze opstalverzekering voor weinig kosten extra bij te verzekeren zodat waterschade zoals bij de heer Mulder volledig vergoed wordt. Dus niet alleen witten en behangen? Administrateur: In 2006 werd aan alle leden verteld dat de woningverbeteringen niet waren meeverzekerd en de eigenaren zelf bij hun inboedelverzekering hun woningverbeteringen moesten doorgeven. Het bedrag waarmee de eigenaren hun inboedelverzekering moesten verhogen is voor iedereen verschillend. Het ophogen van het verzekerde bedrag kan genoemd worden onder het z.g. huurdersbelang. Dus iedere eigenaar moet het eventuele meerwerk in haar eigen appartement ZELF regelen via zijn eigen inboedelverzekering. Het bestuur zal bij Centraal Beheer Achmea opvragen wat de taxatiekosten c.q. premie zal zijn indien woningverbeteringen wel verzekerd zouden zijn. M.a.w. wat moet er gebeuren om de kwestie (woningverbeteringen) in onze opstal verzekering op te laten nemen. 4

5 11. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering en bedankt een ieder voor zijn komst. Aktielijst 1. Aanpassing blad 1 van 13 van het financieel rapport Opvragen kosten warmte meters C.V. per appartement. 3. Contact opnemen met mevrouw Theunisse t.b.v. kascontrole commissie. 4. Contact opnemen met flat 1 en de installateur van de C.V. installatie. 5. Contact opnemen met installateur Slagboom betreffende het bellenbord. 6. Logo De Lepelaar aan de noordzijde laten herstellen door leverancier. 7. Onderzoek / investering in droogloopmatten voor beide entreehallen. 8. Offerten opvragen t.b.v. parkeerterrein. 9. Verandering Huishoudelijk Reglement doorvoeren en verspreiden. 10. I.v.m. verfspatten op galerijhekwerk contact opnemen met leverancier van de hekwerken 11. Netten op balkon Navraag Centraal Beheer taxatiekosten en premie aanpassing a.g.v. woningverbeteringen. Goedgekeurd op: Gedagtekend: Voorzitter: Administratreur:

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

Verslag VvE-informatieavond voor de Vruchtenbuurt 30 september 2014, Bosbeskapel Aanwezig: 30 genodigden Adviseurs VvE-balie Gemeente Den Haag: Najat el Bouzidi en Orlando Achong Verslag: Hilde Soutendijk,

Nadere informatie

Administratie/beheer b. c. d. e. f. g.

Administratie/beheer b. c. d. e. f. g. Administratie/beheer. 1 april 1985. In overeenstemming met het besluit genomen in de vergadering van de VVE van bewoners d.d. 1 april 1985 heeft de beleidscommissie het functioneren van de huidige administrateur/beheerder

Nadere informatie

A G E N D A VERGADERING:

A G E N D A VERGADERING: - AGENDA VVE "de Haven Tweeling" DATUM: 20 mei 1997 20.00 uur PLAATS: vergaderzaal, Hoogte Kadijk 179 VERGADERING: TIJDSTIP: Opening, vaststellen agenda Mededelingen Behandeling en vaststelling verslag

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam

Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam 1. Opening door de voorzitter. Mw. Brinkman opent de

Nadere informatie

DE VERENIGING VAN EIGENAREN

DE VERENIGING VAN EIGENAREN Prijs E 8,50 excl. btw DE VERENIGING VAN EIGENAREN Besturen met uw buren www.verenigingen.nl Bestuurders van een vereniging of stichting worden vaak in het diepe gegooid. U krijgt te maken met voorgangers

Nadere informatie

Jaargang 13 - aflevering 2 juni 2004

Jaargang 13 - aflevering 2 juni 2004 Jaargang 13 - aflevering 2 juni 2004 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 13 afl.2 pag 2 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka 72 2622 KM 2627616 Vice-voorzitter

Nadere informatie

Complexbeheerders Hoofdstedenbuurt. Positief bericht!!!!

Complexbeheerders Hoofdstedenbuurt. Positief bericht!!!! Nieuwsbrief september 2013 Complexbeheerders Hoofdstedenbuurt. Positief bericht!!!! Voor de complexen van de Lissabonweg (laag, midden en hoog ), zoals ook de Bern- Bonn- en Brusselweg hebben we voor ieder

Nadere informatie

Notulen Extra ALV Datum: 25 april 2012 Locatie: Carré Tijd: 14.00. Aanwezig. 1 Opening en vaststellen agenda

Notulen Extra ALV Datum: 25 april 2012 Locatie: Carré Tijd: 14.00. Aanwezig. 1 Opening en vaststellen agenda Notulen Extra ALV Datum: april Locatie: Carré Tijd:.00 Aanwezig Arianne Colenbrander (Bestuur) Wendy Duurland (Bestuur) Elizabeth Izaks (Bestuur ) Sophia Steuter (Bestuur) Marlot Buschmann (Bestuur) Jarmo

Nadere informatie

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering <naam VvE> kluis Formulieren en voorbeelddocumenten Voorbeelddocumenten voor de opstart van uw VvE 1: uitnodiging Algemene Ledenvergadering Naam..................... Adres..................... Postcode Woonplaats.....................

Nadere informatie

AANWEZIG Leden: Michael Bosman, Pieter Koenders, Aalt Klaassen, Marieke Palstra, Marcel Schulze, Emilie de Wolf.

AANWEZIG Leden: Michael Bosman, Pieter Koenders, Aalt Klaassen, Marieke Palstra, Marcel Schulze, Emilie de Wolf. NOTULEN van de Bijzondere Leden Vergadering van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR INVESTOR RELATIONS (NEVIR), gehouden op vrijdag 26 september 2014 ten kantore van Delta Lloyd, Spaklerweg 4 in Amsterdam.

Nadere informatie

Verslag van de jaarvergadering van de bv4heo op 21 mei 2014 om 19.30 uur in de Romeynshof.

Verslag van de jaarvergadering van de bv4heo op 21 mei 2014 om 19.30 uur in de Romeynshof. Verslag van de jaarvergadering van de bv4heo op 21 mei 2014 om 19.30 uur in de Romeynshof. 1. Opening Hans Offermans (secretaris) opent de vergadering. 2. Mededelingen Per 1 april 2014 is de voorzitter,

Nadere informatie

Algemene informatie over de 9HUHQLJLQJYDQ(LJHQDUHQ

Algemene informatie over de 9HUHQLJLQJYDQ(LJHQDUHQ Algemene informatie over de 9HUHQLJLQJYDQ(LJHQDUHQ VERENIGING VAN EIGENAARS Bij de aankoop van een appartement koopt u in feite een appartementsrecht. Dit geeft u eigenlijk het exclusieve gebruiksrecht

Nadere informatie

KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT. Deel van het geheel

KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT. Deel van het geheel KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT Deel van het geheel Een appartementsrecht is een aandeel (bijvoorbeeld één/dertigste) in een gebouw met toebehoren dat de bevoegdheid geeft tot het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Allianz Hypotheek

Algemene Voorwaarden Allianz Hypotheek Allianz Nederland Asset Management B.V. Algemene Voorwaarden Allianz Hypotheek Versienummer: 2013-09 1 Inhoudsopgave Waarom Algemene Voorwaarden? 4 Wat is een hypotheek? 4 Wat kunt u van uw adviseur verwachten?

Nadere informatie

VOORWOORD INHOUD. GRASGROEP VASTGOEDZORG B.V. Kievitsven 52 5249 JJ ROSMALEN telefoon: 073-5211055 telefax: 073-5215750 e-mail: info@grasgroep.

VOORWOORD INHOUD. GRASGROEP VASTGOEDZORG B.V. Kievitsven 52 5249 JJ ROSMALEN telefoon: 073-5211055 telefax: 073-5215750 e-mail: info@grasgroep. VOORWOORD De bedoeling van de basiscursus Vereniging van Eigenaars (VVE) is de leden een inzicht te verschaffen in het hoe en waarom van de VVE. De basiscursus heeft nadrukkelijk niet de bedoeling eenieder

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering 03-12-2013 19.00 uur

Algemene Leden Vergadering 03-12-2013 19.00 uur Algemene Leden Vergadering 0-1-01 1.00 uur 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Aanwezig: Bestuur 01-01: Jaleesa Chia, Fenna van den Eerenbeemt, Elyn Braat, Evelien Mulder, Eline Herrings, Job Zonneveld Bestuur

Nadere informatie

Klein onderhoud / dagelijks onderhoud

Klein onderhoud / dagelijks onderhoud Klein onderhoud / dagelijks onderhoud Buiten het geplande onderhoud, ofwel planmatig onderhoud genoemd, zullen er ook onderhoudsverzoeken komen van eigenaren. In de splitsingsakte die u bij de koop van

Nadere informatie

VvE VOOR BEGINNERS. Een korte inleiding voor de nieuwe appartementseigenaar over de bedoeling en werking van de Vereniging van Eigenaars (VvE).

VvE VOOR BEGINNERS. Een korte inleiding voor de nieuwe appartementseigenaar over de bedoeling en werking van de Vereniging van Eigenaars (VvE). VvE VOOR BEGINNERS Een korte inleiding voor de nieuwe appartementseigenaar over de bedoeling en werking van de Vereniging van Eigenaars (VvE). 1 VOORWOORD 3 1 WAT IS EEN VERENIGING VAN EIGENAARS (VvE)

Nadere informatie

Notulen maandag 17 november 2014 De TEikhoeven a.s.r. vastgoed

Notulen maandag 17 november 2014 De TEikhoeven a.s.r. vastgoed Notulen maandag 17 november 2014 De TEikhoeven a.s.r. vastgoed Locatie: EC t Sparrenbosonderbouw, voormalige B.S. de Vlek, om 19:30 uur. Aanwezigen vanuit de TEikhoeven: Charley Anderson, voorzitter Wim

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 3. NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 1 NOVEMBER 2014. Algemene Vergadering 31.01.15

BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 3. NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 1 NOVEMBER 2014. Algemene Vergadering 31.01.15 BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 3 NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 1 NOVEMBER 2014 Algemene Vergadering 31.01.15 NOTULEN ALGEMENE VERGADERING NPO D.D. 1 NOVEMBER 2014 TE WIJCHEN 1. OPENING De voorzitter opent

Nadere informatie

Groningen, Ijsselstraat 19A

Groningen, Ijsselstraat 19A Groningen, Ijsselstraat 19A Een sfeervol en uitstekend afgewerkt appartement met twee balkons en een gunstige ligging behoren slechts tot een aantal kenmerken van dit keurig appartement. Voorzien van twee

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NIBC Direct (Extra) Hypotheek. Alles wat u moet weten over de NIBC Direct Hypotheek

Algemene Voorwaarden NIBC Direct (Extra) Hypotheek. Alles wat u moet weten over de NIBC Direct Hypotheek Algemene Voorwaarden NIBC Direct (Extra) Hypotheek Alles wat u moet weten over de NIBC Direct Hypotheek Versie juli 2015 Hartelijk welkom bij NIBC Direct U heeft een NIBC Direct hypotheekofferte aangevraagd.

Nadere informatie

Vóórdat u een appartement koopt

Vóórdat u een appartement koopt Vóórdat u een appartement koopt Inhoud Vóórdat u koopt: let op een aantal zaken 3 1. Bekijk de splitsingsakte en het splitsingsreglement 5 2. Vraag naar de Vereniging van Eigenaars 6 3. Beoordeel de toestand

Nadere informatie

Vereniging Puntegale. Notulen Algemene Ledenvergadering. Agenda

Vereniging Puntegale. Notulen Algemene Ledenvergadering. Agenda Vereniging Puntegale Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: donderdag 24 april 2014 Aanvang: 20.00uur Locatie: Puntegaalstraat 461 (6 e verdieping) Aanwezig (oud) bestuur: Arthur de Vries, Sophie van

Nadere informatie

Onderverdeeld in - Juridische vragen - Vragen over onderhoud - Financiële vragen. Juridische vragen:

Onderverdeeld in - Juridische vragen - Vragen over onderhoud - Financiële vragen. Juridische vragen: Onderverdeeld in - Juridische vragen - Vragen over onderhoud - Financiële vragen Juridische vragen: Kan ik mijn lidmaatschap van de VvE opzeggen? Nee. Als eigenaar van een appartement bent u verplicht

Nadere informatie

Een woning kopen zonder zorgen. Maatschappelijk Verantwoord Eigendom

Een woning kopen zonder zorgen. Maatschappelijk Verantwoord Eigendom Een woning kopen zonder zorgen Maatschappelijk Verantwoord Eigendom Woonstad Rotterdam Rochussenstraat 21 3015 EA Rotterdam Telefoon (010) 440 88 00 E-mail info@woonstadrotterdam.nl Postadres Postbus 2370

Nadere informatie

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015:

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015: Pensioen blad voor ondernemers april 2015 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 wat vinden we van ons pensioenfonds 4 Premie in 2015: pensioenpremie blijft gelijk 5 Welk pensioenloon

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering VvE Ravelijn 26 juni 2014, gehouden in het Aristo zalencomplex, Brennerbaan 150, te Utrecht, aanvang 19.30 uur.

Algemene Ledenvergadering VvE Ravelijn 26 juni 2014, gehouden in het Aristo zalencomplex, Brennerbaan 150, te Utrecht, aanvang 19.30 uur. Algemene Ledenvergadering VvE Ravelijn 26 juni 2014, gehouden in het Aristo zalencomplex, Brennerbaan 150, te Utrecht, aanvang 19.30 uur. Aanwezig bestuur: Tanja Beelen (algemeen/technisch bestuur) Hans

Nadere informatie

blad Ontmoet mij op www.onsbpfschilders.nl UITNODIGING gratis uitleg over je pensioen 7 WAT VINDEN WE VAN ONS PENSIOENFONDS 4

blad Ontmoet mij op www.onsbpfschilders.nl UITNODIGING gratis uitleg over je pensioen 7 WAT VINDEN WE VAN ONS PENSIOENFONDS 4 Pensioen blad voor werknemers maart 2015 Meer inzicht in je pensioen: MET UPO & DE PENSIOENPLANNER 2 WAT VINDEN WE VAN ONS PENSIOENFONDS 4 Premie in 2015: PENSIOENPREMIE BLIJFT GELIJK 5 UITNODIGING gratis

Nadere informatie