MET ONTSLAG! Ontslaginformatie voor neurologie/neurochirurgie patiënten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MET ONTSLAG! Ontslaginformatie voor neurologie/neurochirurgie patiënten"

Transcriptie

1 MET ONTSLAG! Ontslaginfrmatie vr neurlgie/neurchirurgie patiënten

2 Het ntslag U bent pgenmen p de afdeling neurlgie/neurchirurgie en u mag met ntslag. Wij hebben de meest gestelde vragen met betrekking tt het ntslag gebundeld en alvast vr u beantwrd. Met ntslag Met ntslag uit het ziekenhuis; dat wil tch iedere patiënt! Dit klinkt aannemelijk, maar de ervaring leert dat veel patiënten en familie dit als een grte stap ervaren. Met ntslag naar huis brengt veel vragen met zich mee. He met dat thuis? He gaat dat met de kinderen f echtgent? En wat als de klachten tenemen? Ok met ntslag naar een andere instelling, is vaak een grte stap. Waar km ik terecht? He is de zrg daar geregeld? Herkennen zij mijn klachten en he gaan ze er daar mee m? En z zijn er ng vele nzekerheden. Anderzijds kan gesteld wrden dat het verder thuis herstellen f in een andere instelling p een gegeven mment veiliger is dan in het ziekenhuis. U kmt meer tt rust kmen, kan p eigen temp revalideren/herstellen en zal minder kans hebben p cmplicaties dr ziekenhuisinfecties. Daarbij kunt u erp vertruwen dat de arts u alleen met ntslag zal laten gaan, als dit medisch gezien veilig is. Wij zrgen ervr dat u met een ged gevel ns ziekenhuis verlaat! De ntslagdatum De ntslagdatum verschilt per diagnse en per patiënt, afhankelijk van het verlp van de pname en de mate van herstel. De ntslagdatum die uw arts geeft bij pname is een inschatting. Het ntslag kan al binnen 48 uur na pname plaatsvinden, maar kan k pas na weken zijn. Het streven is dat de cncrete ntslagdatum 48 uur vr ntslag bij u bekend is. Hierna vlgt een ntslaggesprek, waarin u uw vragen aan de arts en verpleegkundige kunt stellen en zij u infrmatie geven. Het ntslaggesprek Vóór het ntslag, zullen de arts en de verpleegkundige een gesprek met u en/f uw cntactpersn veren. Vaak is het raadzaam m de vragen die u en uw familie hebben met betrekking tt het ntslag vraf te bundelen. Ter ndersteuning kunt u de checklist ntslaggesprek gebruiken welke u aan het eind van de tekst kunt vinden. In het gesprek dat met u geverd wrdt, staat het ntslag centraal. Hierin krijgt u de belangrijkste infrmatie ten aanzien van de leefregels, medicatiegebruik, pli-afspraken en dergelijke. Telefnische Nazrg Ons streven is m alle patiënten die met ntslag naar huis gaan, binnen 48 uur na ntslag p te bellen m na te gaan he de eerste dagen thuis zijn verlpen en f er ng vragen zijn blijven liggen. Bent u per abuis niet gebeld, maar heeft u tch vragen? Schrm niet en neem gerust cntact p met de afdeling waar u pgenmen bent geweest. Zie cntactgegevens aan het einde van deze flder. Pli-afspraken Indien het dr de arts ndig wrdt geacht, krijgt u bij ntslag een pli-afspraak mee m terug te kmen ter cntrle f m de behandeling via de plikliniek vrt te zetten, eventueel bij een gespecialiseerd verpleegkundige. Niet iedereen krijgt een pli-afspraak mee naar huis. De pli-afspraak wrdt p de verpleegafdeling dr de secretaresse gemaakt. Indien u in het weekend met ntslag gaat dan kan het gebeuren dat de pli-afspraak u later wrdt tegeznden f wrdt drgebeld. Bij vragen, datum wijzigingen f prblemen rndm uw pliafspraak kunt u cntact pnemen met de plikliniek; zie cntactgegevens aan het einde van deze flder. Huisarts Als u met ntslag gaat dan ntvangt uw huisarts een ntslagbrief met infrmatie ver uw pname. Het kan enige dagen duren vrdat uw huisarts deze ntvangt. In deze brief wrdt verteld waarm u bent pgenmen, wat de gestelde diagnse is, wat uw klachten waren en zijn en welke behandeling er heeft plaats gevnden. Zdende weet uw huisarts wat er met u aan de hand is en he u verder ndersteuning kunt gebruiken na het ntslag. Als uw klachten tenemen als u thuis bent f als u mentale ndersteuning ndig heeft, dan kunt u altijd bij uw huisarts terecht. Uw huisarts kan passende ndersteuning vr u regelen.

3 Revalideren Er zijn verschillende vrmen van revalidatie. De revalidatiearts in het ziekenhuis bepaalt f en waarvr u in aanmerking kmt als het gaat m revalidatie. Vr een aantal patiënten is revalideren niet ndig. Zij zullen na het ntslag prima zelf vruit kunnen. Tch kan het prettig zijn m thuis zelf invled te hebben p de herstelperide. Op de website vindt u een efengids met handige tips en efeningen m weer de ude te wrden. Hechtingen verwijderen Als u met hechtingen naar huis gaat, dan kunt u deze bij uw huisarts f dktersassistent p afspraak laten verwijderen. Wij nteren de datum p uw pli-afsprakenkaart. Het is geen prbleem als het verwijderen één f twee dagen later plaatsvindt, maar gelieve niet veel langer dan dat. Bent u met ntslag naar een revalidatiecentrum, verzrgingshuis f verpleeghuis, dan wrden de hechtingen daar verwijderd. Medicatiegebruik na ntslag Vr de juiste en ptimale werking van de medicatie, is het belangrijk dat deze p de juiste tijden, regelmatig en p de juiste wijze wrdt ingenmen. Lees vr het gebruik daarm altijd de bijsluiter f heb verleg met de arts f aptheker betreffende de medicatie. Over een aantal medicamenten geven wij u bij vrbaat alvast infrmatie in deze flder. Recepten Vr de vrgeschreven medicatie welke tijdens uw verblijf p de afdeling is gestart en thuis dr met gaan, ntvangt u een recept bij ntslag. Een recept vr de medicatie die u al had vóór uw pname is niet ndig, mdat deze medicatie al bekend is bij uw aptheek. Met het recept kunt u terecht bij de AMC aptheek welke 24 uur 7 dagen per week gepend is. U kunt k met het recept terecht bij uw eigen aptheek. Hierbij met u eraan denken dat de aptheek niet altijd alles p vrraad heeft en dat uw eigen aptheek s avnds, in het weekend en p feestdagen mgelijk geslten is. Mcht u na ntslag vragen hebben betreffende uw medicatiegebruik dan kunt u altijd terecht bij uw huisarts en/f aptheker. Bactrban en Hibiscrub Als u tijdens uw pname gepereerd bent heeft u, enkele uitznderingen daargelaten, 5 dagen de neuszalf Bactrban en de desinfecterende zeep Hibiscrub gebruikt. Deze neuszalf en desinfecterende zeep wrdt een dag vr de peratie gestart, wrdt gegeven p de dag van de peratie en zal u tt de 3 e dag na peratie meten gebruiken, m de kans p een infectie z klein mgelijk te huden. Mcht u vr de 3 e dag al met ntslag mgen, dan krijgt u deze medicatie mee naar huis. De vierde dag na de peratie kunt u dit gebruik weer stppen. Vr verder infrmatie zie de infrmatieflder Verklein de kans p een infectie. Medicatieschema s Mcht u tijdens de pname een medicament vlgens een bepaald schema hebben gekregen, dan kan het zijn dat dit schema thuis ng met wrden vrtgezet. Het schema verschilt per patiënt. De verpleegkundige en arts infrmeren u ver het medicatieschema. Belangrijk is dat u nit p eigen initiatief de medicatieschema s aanpast en bij vragen verleg hebt met uw behandelend arts f aptheker. Bledverdunners Bij de meeste peraties is het gebruik van bledverdunners een risic in verband met de verhgde bledingskans die ntstaat. Daarm kan de arts van u vragen het gebruik van bledverdunners te stppen rndm de peratie. Dit is echter per patiënt en per peratie verschillend. Bledverdunners mgen alleen in verleg met de arts herstart wrden. Dit wrdt p de afdeling met u besprken f tijdens het eerste plibezek. Bent u juist sinds uw pname bledverdunners gaan gebruiken, dan zult u zeer waarschijnlijk de bledverdunners thuis meten blijven gebruiken, dit gaat in verleg met uw arts. Afhankelijk van de srt bledverdunner zal de trmbsedienst vr u wrden ingeschakeld. Vr meer infrmatie zie de vlgende internetsites: en

4 Fysieke klachten Na de pname kan er sprake zijn van tename van klachten f nieuwe klachten. Wij hebben de meest vrkmende redenen p een rij gezet wanneer u cntact p met nemen met uw huisarts f uw behandelend arts via de plikliniek f de verpleegafdeling. Krts Bij krts in de eerste 2 weken na ziekenhuispname, met name als u gepereerd bent. Wndlekkage / liqurlekkage (hersenvchtlekkage) Als u een hfd- f rugwnd heeft na peratie kan het zijn dat deze ng vcht gaat lekken. Rde, warme, gezwllen f pussende wnd Bij een rde, warme gezwllen f pussende wnd. Jeuk/pijnlijk trekkend gevel rndm de wnd en de hechtingen. Hechtingen en de wnd zelf geven sms jeuk, een trekkend gevel f sms pijnlijk gevel van de huid. Dit hrt echter bij het helingsprces. Mcht u er veel last van hebben dr bijvrbeeld pijn, dan wrdt u verzcht cntact p te nemen. Tename van klachten als pijn, hfdpijn, tintelingen, sufheid, uitval van lichaamsfuncties Mgelijk gaat u met fysieke klachten met ntslag. Bij tename van bvengenemde klachten f nieuwe klachten is het belangrijk dit met een arts te bespreken. Vr algemene klachten kunt u eerst cntact pnemen met uw huisarts f de arts van het centrum waar u verblijft. Algemene klachten zijn: Maagklachten Jeuk Hge bleddruk Duizeligheid Slikklachten Bij nvldende effect van de medicatie die u heeft meegekregen na ntslag De bvengenemde klachten heven namelijk niet verrzaakt te zijn dr uw ziekte f behandeling, maar kan k ged dr iets anders verrzaakt wrden. Daarm is het verstandig m dit met uw huisarts te bespreken, alvrens u cntact pneemt met de verpleegafdeling f uw behandelend arts. Leefregels Leefregels zijn adviezen rndm uw gezndheid en herstel f geven een leidraad vr het mgaan met uw situatie. Wnd zrg Uit nderzek blijkt dat peratiewnden niet behandeld f verzrgd heven te wrden. Een nrmale lichaamsverzrging is wenselijk. Heeft u een pen wnd die verzrgd met wrden, dan zal de verpleegkundige u een plan meegeven he u de wnd behrt te verzrgen. Pleisters mgen i,p. de tweede dag na de peratie verwijderd wrden. Duchen / haren wassen na een peratie Uit nderzek blijkt dat een patiënt met een peratiewnd 48 uur na de peratie al kan duchen/wassen znder de kans p een wndinfectie te vergrten. Integendeel, in het AMC wrdt u verzcht met Hibiscrub te wassen, k uw haren bij een hfdwnd, juist m infecties te vrkmen. Zwemmen Als de wnd ged geslten is en uw hechtingen zijn verwijderd, dan mag u weer zwemmen. Druk-verhgende activiteiten: Druk-verhgende activiteiten zijn tillen, bukken met het hfd mlaag, hesten met geslten mnd, niezen met geslten mnd, persen met geslten mnd en neus snuiten. Bij smmige ziektes, peraties f behandelingen kunnen druk-verhgende activiteiten een risic zijn vr bijvrbeeld het ntstaan van een (na)bleding f het penspringen van een wnd. Om deze reden wrdt dan k geadviseerd drukverhgende activiteiten de eerste weken te vermijden. Dit risic bestaat vral bij nbehandelde aneurysmata, een nbehandeld AVM, na behandeling met een Angi-Seal, peraties aan het ruggenmerg en bij wnden die ng niet geslten zijn.

5 Sprten is een druk-verhgende activiteit. Afhankelijk van uw ziektebeeld kunt u wel dan niet veilig sprten. Vraag advies aan uw specialist bij uw eerstvlgende plibezek. Seks is een druk-verhgende activiteit. Afhankelijk van uw ziektebeeld kunt u wel dan niet veilig seks hebben. Vraag advies aan uw specialist bij uw eerstvlgende plibezek. Vliegen valt k nder druk verhgende activiteiten, mdat bij stijgen en landen er een verhgde druk in het hfd ntstaat, die vr u niet wenselijk is. Uw behandelend neurlg/neurchirurg zal u afraden m binnen 3 maanden nadat u een CVA heeft drgemaakt te gaan vliegen (m.u.v. een TIA). Drie maanden niet vliegen is een advies dat wrdt gegeven, geen wettelijke ntzegging. Vraag vrdat u gaat vliegen altijd advies aan uw specialist. In de zn zitten Als u gepereerd bent is het raadzaam m uw littekens het eerste jaar uit de zn te huden. Rken Rken is één van de risicfactren vr vaataandeningen in het hfd. Stppen met rken is dan k verstandig en wrdt sterk aangeraden. Omdat stppen met rken erg meilijk is, kunt u hierbij begeleid wrden. U kunt hiervr terecht bij de Secundaire Preventie Pli Neurlgie (SPPN) f bij het Leefstijlspreekuur. Alchl gebruik Alchl gebruik kan in principe geen kwaad, maar drink met mate. Naast het gebruik van medicatie en bledverdunners kan alchlgebruik echter wel prblemen verrzaken. Lees daarm altijd ged de bijsluiter, vraag advies aan uw aptheker en hudt u aan de verstrekte adviezen. Ok vermatig gebruik van alchl is een risic vr verergering f recidief van ziektebeelden. Verstandig is dan k m dit te matigen. Risicfactren p verergering f herhaling van uw ziektebeeld Er zijn een aantal factren welke bijdragen aan een verhgde kans p herhaling van uw ziektebeeld f die herstel kunnen belemmeren. Bekende risicfactren zijn; vergewicht, verkeerde veding, verhgd chlesterlgehalte, nvldende beweging, rken, hge bleddruk, alchl gebruik en suikerziekte. Belangrijk is dat u preventief handelt ten aanzien van deze risicfactren, zdat de kans p recidief f verergering van uw ziekte kleiner wrdt. Het AMC biedt de vlgende twee mgelijkheden m u hierbij te ndersteunen. Secundaire Preventie Pli Neurlgie (SPPN) Op de SPPN wrdt u een prgramma aangebden m uw leefstijl te veranderen ten gede van uw gezndheid. Vr meer infrmatie zie de site Deze site is gericht p CVA patiënten, maar k ged bruikbaar bij andere ziektebeelden waarbij de risicfactren een belangrijke rl spelen. Het Leefstijlspreekuur Vr hulp bij het aanpakken van vermatig alchl gebruik, drugs gebruik, rken f gebruik van andere verslavende middelen. Vr meer infrmatie zie de site Werken Of en wanneer u na ntslag weer kunt gaan werken, verschilt sterk per persn, de ziekte en de ingreep. Dit kunt u tijdens de pname met uw arts f met de revalidatiearts bespreken. Ok het plibezek biedt de mgelijkheid hiervr. Autrijden/besturen van mtrvertuigen U kunt tijdens uw ntslaggesprek aan de arts vragen vanaf wanneer u weer een mtrvertuig mag besturen. Bij bepaalde ziektebeelden f klachten is het ndzakelijk m een fficieel nderzek te laten den dr het CBR, waaruit een specialistisch rapprt vlgt. Dit is in de wet vastgelegd. U zult van uw arts hren f dit p u van tepassing is. Zie vr meer infrmatie Op de dag van ntslag is het verstandig dat u iemand heeft die vr u kan rijden. Angi-Seal / Angi-Seal-kaartje Indien u bent gepereerd f nderzcht via de lies met een speciale katheter, en er een Angi-Seal in de lies is geplaatst, dan krijgt u bij het ntslag een patiënten-kaartje mee dat u 90 dagen bij u met dragen. Dit is

6 belangrijk, mdat u gedurende de eerste 90 dagen niet p dezelfde plaats in het bledvat geprikt mag wrden!. Het ankertje en het spnsje lssen binnen 90 dagen vanzelf p. Meer infrmatie kunt u vinden p de site Het ntbreken van spullen Onverhpt raken er weleens spullen kwijt gedurende een ziekenhuispname. Het advies is dan k altijd m kstbare spullen thuis te laten. Bent u spullen kwijt geraakt in het ziekenhuis f heeft u iets laten liggen, dan zullen wij er alles aan den m u te helpen. U kunt dan het beste cntact pnemen met de verpleegafdeling. Wij prberen altijd te achterhalen waar uw spullen zijn en f zeken naar een mgelijkheid m dit bij u terecht te laten kmen. Vragen? Dit is een algemene flder ver het ntslag van u als neurlgische f neurchirurgische patiënt. Het kan zijn dat specifieke vragen betreffende uw ziektebeeld f behandeling niet aan bd kmen in deze flder. O.a. in het ntslaggesprek kunt u aanvullende vragen te stellen naar aanleiding van deze flder. Bent u thuis, dan kunt vragen stellen bij het pliklinisch bezek. De eerste dagen na ntslag kunt u k ng cntact pnemen met de verpleegafdeling. Verder kunt u terecht bij uw huisarts en bel bij spedgevallen altijd 112 Telefnische bereikbaarheid Verpleegafdeling neurchirurgie H6-zuid; , 24 uur per dag bereikbaar. Verpleegafdeling neurlgie H6-nrd; , 24 uur per dag bereikbaar. Plikliniek neurchirurgie/neurlgie; , telefnisch bereikbaar van 8.30 uur tt uur. Gespecialiseerd verpleegkundigen; ; vraag hierbij specifiek naar de Parkinsn verpleegkundige / SAB verpleegkundige / CVA verpleegkundige / NICA verpleegkundige. Infrmatieve websites vr patiënten Vr meer infrmatie kijk p de websites: f

7 Checklist ntslaggesprek Vrlpige ntslagdatum: / / Definitieve ntslagdatum: / / Ontslag naar: huis / revalidatiecentrum / verzrgingshuis / verpleeghuis / anders nl: Telichting: Datum ntslaggesprek: / / Aanwezige persnen bij ntslaggesprek: Punten die u kunt bespreken tijdens het ntslaggesprek: Vragen ten aanzien van ntslag na het lezen van de flder: Ziektebeeld specifieke aandachtspunten: Verlp klachtenpatrn / wanneer cntact pnemen met afdeling: Medicatiegebruik / Trmbsedienst: Leefregels: Wanneer mag u weer autrijden: Wanneer mag u weer werken: Pli-afspraken:

Oncologisch Centrum MCH-Bronovo en Groene Hart Ziekenhuis. Uw Zorgplan. Longoperatie. Informatie voor patiënten

Oncologisch Centrum MCH-Bronovo en Groene Hart Ziekenhuis. Uw Zorgplan. Longoperatie. Informatie voor patiënten Onclgisch Centrum MCH-Brnv en Grene Hart Ziekenhuis Uw Zrgplan Lngperatie Infrmatie vr patiënten Inleiding U bent pgenmen vr een lngperatie. In het zrgplan leest u ver het verlp van de zrg rndm uw peratie.

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Orchidopexie. bij volwassenen

Orchidopexie. bij volwassenen Orchidpexie bij vlwassenen Inleiding U heeft met de arts afgesprken dat u gepereerd wrdt aan de balzak. Deze flder geeft u meer infrmatie ver de gang van zaken bij deze peratie. 2 De balzak en teelballen

Nadere informatie

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk Zrgplan Naam Adres Uitgerekende datum Administratienummer Naam en adres verlskundige praktijk datum tijd Met wie Afsprakenlijst Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Tijdens uw zwangerschap zal u nder cntrle

Nadere informatie

Verwijderen tanden en/of kiezen (kinderen)

Verwijderen tanden en/of kiezen (kinderen) Verwijderen tanden en/f kiezen (kinderen) Inleiding Binnenkrt kmt u met uw kind bij ns vr een ingreep dr de tandarts f de kaakchirurg. Daarbij zullen één f meer tanden f kiezen van uw kind verwijderd wrden.

Nadere informatie

Circumcisie. bij volwassen mannen

Circumcisie. bij volwassen mannen Circumcisie bij vlwassen mannen Inleiding In verleg met uw arts is beslten dat u gepereerd zal wrden. De peratie, die u zal ndergaan, wrdt circumcisie genemd. 2 Wat gebeurt er bij de ingreep Circumcisie

Nadere informatie

Anamneseformulier Gezondheidstest

Anamneseformulier Gezondheidstest Anamnesefrmulier Gezndheidstest LET OP: Vr de kwaliteit van de gezndheidstest is het van belang m het anamnesefrmulier vlledig en naar waarheid in te vullen. Het is mgelijk m meerdere antwrden in te vullen.

Nadere informatie

Inleiding. Het gipsverband

Inleiding. Het gipsverband Gipsverbanden 2 Inleiding U heeft p de afdeling Spedeisende Hulp f p de gipskamer een (kunststf) gipsverband gekregen. Deze flder infrmeert u he u hiermee m met gaan; waar u rekening mee met huden bij

Nadere informatie

Nazorg bij een gynaecologische ingreep

Nazorg bij een gynaecologische ingreep Nazrg bij een gynaeclgische ingreep U bent pgenmen geweest p de Dagverpleging van Rijnstate en u gaat weer naar huis. In deze flder vindt u enkele algemene richtlijnen ver de nazrg als u thuis bent. Neem

Nadere informatie

Arthroscopie Informatie over de ingreep

Arthroscopie Informatie over de ingreep Arthrscpie Infrmatie ver de ingreep Inleiding In verleg met de rthpedisch chirurg is beslten een arthrscpie ( kijkperatie ) bij u uit te veren. In deze flder leest u infrmatie ver deze ingreep. De peratie

Nadere informatie

Beleid Luisvrije School

Beleid Luisvrije School Beleid Luisvrije Schl Inleiding De Klankhf heeft de bestrijding van luizen mschreven in een beleidsstuk. Het wrd luizen en het hebben ervan betekent niet smerig en nverzrgd, maar is wel knap lastig en

Nadere informatie

Pijncentrum. Behandeling van het Carpaal Tunnel Syndroom (CTS)

Pijncentrum. Behandeling van het Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) Pijncentrum Behandeling van het Carpaal Tunnel Syndrm (CTS) Inleiding Op het pijncentrum is met u besprken dat uw pijnklachten van het Carpaal Tunnel Syndrm (CTS) behandeld gaan wrden dr middel van een

Nadere informatie

Licht traumatisch hersenletsel (volwassenen)

Licht traumatisch hersenletsel (volwassenen) Licht traumatisch hersenletsel (vlwassenen) 2 Inleiding U heeft een licht traumatisch hfd-/hersenletsel pgelpen dr een ngeval f een klap tegen uw hfd. Deze flder beschrijft de infrmatie ver de mgelijke

Nadere informatie

Huisbereiding in de kijker

Huisbereiding in de kijker NIEUWSBRIEF NUMMER 5 JANUARI 2010 P1 In dit nummer 1 Inleiding 2 Huisbereiding in de kijker 2 Stppen met rken 4 Zelftest 5 Vrdelen van stppen met rken Inleiding Beste nieuwslezer, 2009 det zijn uittrede,

Nadere informatie

Unicondylaire ( halve ) knieprothese

Unicondylaire ( halve ) knieprothese Unicndylaire ( halve ) knieprthese Unicndylaire ( halve ) knieprthese Anatmie van het kniegewricht Het kniegewricht wrdt mslten dr het kapsel. De binnenbekleding van het kapsel prduceert gewrichtsvcht.

Nadere informatie

De aandachtspuntenlijst

De aandachtspuntenlijst De aandachtspuntenlijst Wat is de aandachtspuntenlijst? De aandachtspuntenlijst is een verzicht van nderwerpen die aan de rde kunnen kmen tijdens een afspraak met de neurlg. Onderwerpen waarver u meer

Nadere informatie

Inleiding. Wij verwachten u op: Datum: Tijdstip:

Inleiding. Wij verwachten u op: Datum: Tijdstip: De plakpref Inleiding Om meer te weten te kmen ver de rzaak van uw huidklachten heeft uw behandelend arts een plakpref aangevraagd. In deze brchure kunt u nder andere lezen wanneer en waar u wrdt verwacht,

Nadere informatie

ZNA Jan Palfijn Lange Bremstraat 70 B2170 Merksem. Totale knieprothese. Info voor patiënten. Toegankelijke en kwaliteitsvolle gezondheidszorg

ZNA Jan Palfijn Lange Bremstraat 70 B2170 Merksem. Totale knieprothese. Info voor patiënten. Toegankelijke en kwaliteitsvolle gezondheidszorg ZNA Jan Palfijn Lange Bremstraat 70 B2170 Merksem Ttale knieprthese Inf vr patiënten Tegankelijke en kwaliteitsvlle gezndheidszrg Gemaakt p: 01/10/2004 Gewijzigd p: B030206004.dc GEHEUGENSTEUNTJE VOOR

Nadere informatie

ZNA Jan Palfijn Lange Bremstraat 70 B2170 Merksem. Totale heupprothese. Info voor patiënten. Toegankelijke en kwaliteitsvolle gezondheidszorg

ZNA Jan Palfijn Lange Bremstraat 70 B2170 Merksem. Totale heupprothese. Info voor patiënten. Toegankelijke en kwaliteitsvolle gezondheidszorg ZNA Jan Palfijn Lange Bremstraat 70 B2170 Merksem Ttale heupprthese Inf vr patiënten Tegankelijke en kwaliteitsvlle gezndheidszrg GEHEUGENSTEUNTJE VOOR UW INGREEP Duidt vr uzelf aan wat je al gedaan hebt,

Nadere informatie

Afdeling Dagbehandeling

Afdeling Dagbehandeling Afdeling Dagbehandeling Inleiding Binnenkrt kmt u vr een dagbehandeling naar de Ommelander Ziekenhuis Grep, lcatie Delfzicht. In deze flder vindt u infrmatie ver de gang van zaken bij een pname p de afdeling

Nadere informatie

Rondom uw hartoperatie Wachtlijst Opname Vooronderzoek op vrijdag

Rondom uw hartoperatie Wachtlijst Opname Vooronderzoek op vrijdag Rndm uw hartperatie Van uw behandelend cardilg hebt u vernmen, dat u in aanmerking kmt vr een hartperatie in het academisch ziekenhuis Maastricht (azm). Deze infrmatie is bedeld m u vertruwd te maken met

Nadere informatie

Wegwijzer. Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen en ouders

Wegwijzer. Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen en ouders Wegwijzer Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Infrmatie vr kinderen en uders WELKOM! De kmende tijd kmen jij en je uders een dagbehandeling vlgen in Heideheuvel. In Heideheuvel werken we in een

Nadere informatie

Pemfigoïd patiënteninformatie over auto-immuunblaarziekten

Pemfigoïd patiënteninformatie over auto-immuunblaarziekten Pemfigïd patiënteninfrmatie ver aut-immuunblaarziekten Bulleus pemfigïd Lineaire IgA dermatse Slijmvliespemfigïd Epidermlysis bullsa acquisita Een aut-immuunziekte Het immuunsysteem van het lichaam beschermt,

Nadere informatie

Licht traumatisch hersenletsel (kinderen t/m 5 jaar)

Licht traumatisch hersenletsel (kinderen t/m 5 jaar) Licht traumatisch hersenletsel (kinderen t/m 5 jaar) 2 Inleiding Uw kind heeft een licht traumatisch hfd-/hersenletsel pgelpen dr een ngeval f een klap tegen zijn/haar hfd. Deze flder beschrijft de infrmatie

Nadere informatie

Röntgenonderzoek van de bloedvaten (DSA via de lies)

Röntgenonderzoek van de bloedvaten (DSA via de lies) Röntgennderzek van de bledvaten (DSA via de lies) 2 Inleiding Deze flder geeft u infrmatie ver het röntgennderzek van de bledvaten (DSA = Digitale Substractie Angigrafie). Het nderzek vindt plaats p de

Nadere informatie

Inleiding. Reden van opname. Stroke-unit

Inleiding. Reden van opname. Stroke-unit Strke-unit Inleiding In verleg met de neurlg is beslten m u p te nemen p de Strkeunit van Ommelander Ziekenhuis Grningen p lcatie Lucas. Dit is een nderdeel van de afdeling neurlgie (Ost 4), waar bererte

Nadere informatie

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken :

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken : Versie: ktber 2016 Huiswerk Op nze schl wrdt in diverse grepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de schl meegegeven wrdt en waarvan verwacht wrdt dat het dr de kinderen thuis

Nadere informatie

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen Vrbehuden en risicvlle handelingen binnen het primair nderwijs Prtcl Medisch Handelen J.C. v.d. Wal September 2013 INHOUD Inleiding... 3 1 De leerling wrdt ziek p schl... 4 2 Het verstrekken van medicatie

Nadere informatie

Carotisoperatie (C.E.A.)

Carotisoperatie (C.E.A.) Cartisperatie (C.E.A.) Infrmatiebrchure vr patiënten en familie. Vrwrd. Een ziekenhuispname is een ingrijpende gebeurtenis die heel wat vragen en nzekerheden met zich mee kan brengen. Deze brchure wil

Nadere informatie

Dotterbehandeling stent plaatsen (hydratie)

Dotterbehandeling stent plaatsen (hydratie) Dtterbehandeling stent plaatsen (hydratie) Inleiding Deze flder geeft u infrmatie ver de dtterbehandeling en eventuele stentplaatsing. U wrdt vr dit nderzek drie dagen pgenmen (2 nachten) in het ziekenhuis.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 3. Vrijdag 28 januari 2011. DE PIRAMIDE locatie BREDE SCHOOL MEERWIJK

NIEUWSBRIEF 3. Vrijdag 28 januari 2011. DE PIRAMIDE locatie BREDE SCHOOL MEERWIJK NIEUWSBRIEF 3 Vrijdag 28 januari 2011 DE PIRAMIDE lcatie BREDE SCHOOL MEERWIJK Belangrijke data de kmende peride....... Dinsdag 1 februari CITO Eindtets grep 8 p 1, 2 en 3 februari Maandag 7 februari Juf

Nadere informatie

Röntgenonderzoek van de bloedvaten (DSA - via de arm)

Röntgenonderzoek van de bloedvaten (DSA - via de arm) Röntgennderzek van de bledvaten (DSA - via de arm) 2 Inleiding Deze flder geeft u infrmatie ver het röntgennderzek van de bledvaten via de arm (DSA = Digitale Substractie Angigrafie). Het nderzek vindt

Nadere informatie

Ziekte van Peyronie Nesbit operatie

Ziekte van Peyronie Nesbit operatie Ziekte van Peyrnie Nesbit peratie Inleiding Tijdens uw bezek aan de plikliniek Urlgie heeft uw behandelend urlg met u gesprken ver de mgelijkheid m via een peratie de krmstand van uw penis te crrigeren.

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

Maatschap Orthopedie. Op weg naar een nieuwe heup

Maatschap Orthopedie. Op weg naar een nieuwe heup Maatschap Orthpedie Op weg naar een nieuwe heup Diacnessenhuis Leiden Inhud Inleiding 3 De vrbereiding thuis 3 Opname p de afdeling Orthpedie 3 In het ziekenhuis 4 Het stappenplan 5 De meest gestelde vragen

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

Operatie bij een prostaatvergroting. TUR-Prostaat

Operatie bij een prostaatvergroting. TUR-Prostaat Operatie bij een prstaatvergrting TUR-Prstaat Inleiding Binnenkrt kmt u naar het Ommelander Ziekenhuis Grningen lcatie Delfzicht, vr een transurethrale resectie van de prstaat (TUR-Prstaat), ftewel een

Nadere informatie

Je bent zwanger! Gefeliciteerd!

Je bent zwanger! Gefeliciteerd! Zwangerschapsbegeleiding Je bent zwanger! Gefeliciteerd! Om je zwangerschap z ged mgelijk te kunnen begeleiden, hebben wij gegevens van je ndig. Een aantal gegevens kun je al vrafgaand aan de eerste cntrle

Nadere informatie

bijlage 1 (voor het steekproefsgewijs verzamelen van borstvoedingscijfers)

bijlage 1 (voor het steekproefsgewijs verzamelen van borstvoedingscijfers) Bijlagen bij het mdel Plan van Aanpak vr de kraamtijd bijlage 1 (vr het steekprefsgewijs verzamelen van brstvedingscijfers) Zrg vr brstveding certificering vraagt bij (re) certificering naar de brstvedingscijfers.

Nadere informatie

Overeenkomst toedien medicijnen

Overeenkomst toedien medicijnen Overeenkmst tedien medicijnen 1. Hierbij geeft/geven..., uder(s)/verzrger(s) van..., testemming aan gastuder... m aan haar/zijn/hun/ kind tijdens het verblijf bij de gastuder het hierna genemde geneesmiddel/zelfzrgmiddel

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Decompressie operatie van de schouder. richtlijnen na ontslag

Decompressie operatie van de schouder. richtlijnen na ontslag Decmpressie peratie van de schuder richtlijnen na ntslag Inleiding U heeft een decmpressie peratie van de schuder gehad. Daarbij is een stukje bt aan de nderzijde van het schuderdak verwijderd en is tevens

Nadere informatie

Maatschap Orthopedie. Op weg naar een nieuwe knie

Maatschap Orthopedie. Op weg naar een nieuwe knie Maatschap Orthpedie Op weg naar een nieuwe knie Diacnessenhuis Leiden Inhud Inleiding 3 De vrbereiding thuis 3 Opname p de afdeling Orthpedie 3 In het ziekenhuis 4 Het stappenplan 5 De meest gestelde vragen

Nadere informatie

Wegwijzer. Opname in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen

Wegwijzer. Opname in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen Wegwijzer Opname in Behandelcentrum Heideheuvel Infrmatie vr kinderen WELKOM! In Heideheuvel gaan we uit van de vlgende kernwaarden: Zrg ged vr jezelf Zrg ged vr de ander Zrg ged vr je mgeving Ga uit van

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Nummer 12, 17 November t/m 19 December 2014

Nieuwsbrief. Nummer 12, 17 November t/m 19 December 2014 Nieuwsbrief Nummer 12, 17 Nvember t/m 19 December 2014 Nieuwsitems 01. Jarige Jppen 08. Terugblik enquête 02. Afscheid 09. Wirre Warre in Sintsfeer 03. Maandagenda 10. Sint Dedag: 26 nv. 04. Kinderziektes

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009]

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1 Algemeen Meldcde bij een vermeden van kindermishandeling vr scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1.1 Iedere ScS Scheidingsspecialist, ScS Zandkasteelcach, ScS OKEE-cach, hierna te nemen scheidingsbegeleider,

Nadere informatie

Echogeleide biopsie van de buik

Echogeleide biopsie van de buik Echgeleide bipsie van de buik 2 Inleiding U wrdt vr dit nderzek één dag pgenmen in het ziekenhuis. Het nderzek vindt plaats p de afdeling Radilgie. Del van het nderzek Het del van het nderzek is het verkrijgen

Nadere informatie

INTERNE GENEESKUNDE. Er zijn verschillende soorten katheters. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen tijdelijke en langetermijn katheters.

INTERNE GENEESKUNDE. Er zijn verschillende soorten katheters. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen tijdelijke en langetermijn katheters. INTERNE GENEESKUNDE Katheter bij dialyse Nazrg bij katheter Als u acuut met gaan dialyseren maar ng geen tegang tt de bledbaan heeft, f wanneer zich cmplicaties vrden met uw permanente tegang tt de bledbaan,

Nadere informatie

Individuele gezondheidszorg

Individuele gezondheidszorg 3 Pedaggisch beleid 1g individuele gezndheidszrg 1 van 5 Individuele gezndheidszrg wet BIG: bijzndere handelingen individuele gezndheidszrg Binnen ns kinderdagverblijf hebben we het beleid dat kinderen

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

De keel. Keel-, Neus- en Oorheelkunde. Belangrijke telefoonnummers

De keel. Keel-, Neus- en Oorheelkunde. Belangrijke telefoonnummers Keel-, Neus- en Orheelkunde De keel Belangrijke telefnnummers Inleiding Keel-, Neus-, en Orheelkunde Plikliniek (050) 361 27 00 Onclgie (050) 361 28 98 Fax (050) 361 17 92 U heeft een bezek gebracht aan

Nadere informatie

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool PEST PROTOCOL Prins Willem-Alexanderschl Wat is een pestprtcl? Een pestprtcl is een aantal vereenkmsten ver het tegengaan van pesten. Een afspraak tussen de schl, de kinderen en de uders. Waarm een pestprtcl?

Nadere informatie

Als u een toelichting wilt geven, op één van uw antwoorden, dan kunt u dat aan het einde van de vragenlijst doen.

Als u een toelichting wilt geven, op één van uw antwoorden, dan kunt u dat aan het einde van de vragenlijst doen. VRAGENLIJST Beste mantelzrger, Deze vragenlijst is bedeld vr u. Dr het invullen van bijgaande vragenlijst krijgt u inzicht in de rzaken van uw belasting. Het maakt u bewust van uw situatie. In de vragenlijst

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

Wegwijzer. Opname in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen en ouders

Wegwijzer. Opname in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen en ouders Wegwijzer Opname in Behandelcentrum Heideheuvel Infrmatie vr kinderen en uders WELKOM! In Heideheuvel gaan we uit van de vlgende kernwaarden: Zrg ged vr jezelf Zrg ged vr de ander Zrg ged vr je mgeving

Nadere informatie

Totale knieprothese VIB

Totale knieprothese VIB ORTHOPEDIE Ttale knieprthese VIB (Verenigd In Bewegen) BEHANDELING Geachte heer/mevruw, Binnenkrt krijgt u een nieuwe knie. Uw peratie staat gepland p dag Opname U wrdt één dag vr de peratie (dus p ) verwacht

Nadere informatie

depressie wat kun je doen als iemand in je omgeving een depressie heeft?

depressie wat kun je doen als iemand in je omgeving een depressie heeft? depressie raakt iedereen wat kun je den als iemand in je mgeving een depressie heeft? INHOUD Inleiding 4 De Depressie Vereniging 5 Tips vr naasten van mensen met een depressie 6 Het prbleem erkennen 6

Nadere informatie

De Ultieme Sollicitatie Gids.

De Ultieme Sollicitatie Gids. De Ultieme Sllicitatie Gids. Ha Aanstaande Superheld! Hierbij een mie verzameling met nuttige infrmatie. Lees het dr en kijk wat je eruit kunt halen. Sms staan er bepaalde tips f acties dubbel in. Dat

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria voor de zorg, vanuit het perspectief van mensen met longkanker

Kwaliteitscriteria voor de zorg, vanuit het perspectief van mensen met longkanker Kwaliteitscriteria vr de zrg, vanuit het perspectief van mensen met lngkanker Lngkanker Nederland, dé patiëntenrganisatie vr lngkankerpatiënten in Nederland en de België, heeft met ndersteuning vanuit

Nadere informatie

Huisdieren en vakantie

Huisdieren en vakantie Huisdieren en vakantie Huisdieren en Vakantie 1. Wat te regelen m ze thuis te laten 2. Wat te regelen als ze naar een pensin f lgeeradres gaan 3. Wat te regelen als ze meegaan p vakantie 1. Wat te regelen

Nadere informatie

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies BETER IN BEDRIJF Vel je Beter in Bedrijf! Uw rganisatie Beter in Bedrijf Verzuimbegeleiding & Arbadvies Beter in Bedrijf levert, naast reguliere arbdienstverlening, vral maatwerk in verzuimbegeleiding

Nadere informatie

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563 Inspectie Werk en Inkmen Tezicht Gemeentelijk Dmein De Gemeenteraad Pstbus 11563 2502 AN Den Haag Prinses Beatrixlaan 82 2595 AL Den Haag Telefn (070) 304 44 44 Fax (070) 304 44 45 www.lwiweb.nl Cntactpersn

Nadere informatie

soort hoofdpijn, waarbij een enorm intense stekende pijn wordt ervaren dat een half uur tot twee uur aan kan houden.

soort hoofdpijn, waarbij een enorm intense stekende pijn wordt ervaren dat een half uur tot twee uur aan kan houden. Hfdpijn Bijna iedereen heeft wel eens hfdpijn. De een wat vaker en wat heftiger dan een ander. In deze flder zal wat algemene infrmatie gegeven wrden ver hfdpijn. Wat is het? Er zijn heel veel verschillende

Nadere informatie

PESTEN. Deze folder is een hulpmiddel voor jou en je kind om samen te leren over pesten en hoe je dit kan stoppen.

PESTEN. Deze folder is een hulpmiddel voor jou en je kind om samen te leren over pesten en hoe je dit kan stoppen. PESTEN Deze flder is een hulpmiddel vr ju en je kind m samen te leren ver pesten en he je dit kan stppen. WAT IS PESTEN? Pesten is iemand anders bewust bedreigen, bang maken, uitdagen, uitschelden f pijn

Nadere informatie

COGTIPS - COGnitieve Training In Parkinson Studie Studie naar een beter denkvermogen door hersentraining via internet

COGTIPS - COGnitieve Training In Parkinson Studie Studie naar een beter denkvermogen door hersentraining via internet NL58750.029.16 VERSIE 9 dd 18-1-2017 Prefpersneninfrmatie vr deelname aan medisch-wetenschappelijk nderzek COGTIPS - COGnitieve Training In Parkinsn Studie Studie naar een beter denkvermgen dr hersentraining

Nadere informatie

Vooraf Om een elektronische aanvraag te kunnen doen is het belangrijk om de volgende gegevens van de persoon bij de hand te hebben:

Vooraf Om een elektronische aanvraag te kunnen doen is het belangrijk om de volgende gegevens van de persoon bij de hand te hebben: Overzicht van vragen myhandicap.belgium.be THAB Opgelet: deze vragenlijst is bedeld als hulpmiddel vr sciaal werkers. Het papieren frmulier geldt niet als aanvraag. Een aanvraag kan enkel elektrnisch drgestuurd

Nadere informatie

Trombosebeen (of diep veneuze trombose)

Trombosebeen (of diep veneuze trombose) Trmbsebeen (f diep veneuze trmbse) Inleiding Bij u is een trmbsebeen gecnstateerd en u wrdt hiervr behandeld. In deze flder kunt u infrmatie lezen ver de achtergrnd van diep veneuze trmbse, k wel trmbsebeen

Nadere informatie

Let op!! Niet zwemmen i.v.m. blauwalg. Leerdoelen: Kerndoelen Curriculum watereducatie SLO: NME leergebied: Werkvormen: Vakgebied: Niveau: Tijdsduur:

Let op!! Niet zwemmen i.v.m. blauwalg. Leerdoelen: Kerndoelen Curriculum watereducatie SLO: NME leergebied: Werkvormen: Vakgebied: Niveau: Tijdsduur: Let p!! Niet zwemmen i.v.m. blauwalg Vakgebied: Niveau: Tijdsduur: Bilgie, Aardrijkskunde klas 3 hav/vw ± 140 minuten Niet zwemmen i.v.m. blauwalg, we zien deze brden steeds vaker. Maar wat is blauwalg

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 72095942000 VZW Psych. Centrum Caritas Caritasstraat 76 9090 MELLE Telichting bij het dcument pnameverklaring bij pname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met

Nadere informatie

Stap 1. Wat wil jij?

Stap 1. Wat wil jij? Stap 1. Hi Iemand heeft het idee dat jij wel wat supprt kunt gebruiken. Dat kunnen je uders zijn, een vriend/vriendin een therapeut f iemand anders die ju ged kent. Die iemand wil graag dat jij hulp krijgt

Nadere informatie

Inventarisatie van wensen & verwachtingen over gezondheidsactiviteiten Leefstijl vragenlijst

Inventarisatie van wensen & verwachtingen over gezondheidsactiviteiten Leefstijl vragenlijst Inventarisatie van wensen & verwachtingen ver gezndheidsactiviteiten Leefstijl vragenlijst Let p: Deze vragenlijst dient vr verspreiding p maat gemaakt te wrden vr uw bedrijf. Ver daar waar [bedrijfsnaam]

Nadere informatie

Een natuurlijk proces

Een natuurlijk proces Ik vel het weer. Het is er weer. Sms even, dan de hele tijd. Ik wil je niet kwetsen. Ik wil het niet weer zeggen, maar het is er weer. (Gijs Hrvers) Overprikkeling Veel mensen met autisme hebben gede intellectuele

Nadere informatie

MTX-injecties. (zelf toedienen van methotrexaat door patiënt/mantelzorger)

MTX-injecties. (zelf toedienen van methotrexaat door patiënt/mantelzorger) MTX-injecties (zelf tedienen van methtrexaat dr patiënt/mantelzrger) Inleiding In verleg met uw behandelend arts f verpleegkundig specialist is beslten zelf nderhuids (subcutaan) te gaan injecteren met

Nadere informatie

Grip op reclame Internet (cookies)

Grip op reclame Internet (cookies) DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK Grip p reclame Internet (ckies) PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE Vrwrd Aan de hand van cncrete infrmatie en handige checklists bieden wij u via

Nadere informatie

Metacognitieve Therapie

Metacognitieve Therapie Metacgnitieve Therapie MODULE 10: TERUGVALPREVENTIE 10.1 terugvalpreventie 10.2 Psychse/schizfrenie: diagnse f stigma? Het begrip psychse, respectievelijk schizfrenie, wekt bij veel mensen een verkeerde

Nadere informatie

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud Baan in Beeld. Outplacementprgramma Gud De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten en nieuw werk zeken. Om aan de unieke behefte van uw medewerker

Nadere informatie

Maagonderzoek (gastroscopie)

Maagonderzoek (gastroscopie) Maagnderzek (gastrscpie) 2 Maagnderzek (gastrscpie) Lcatie Delfzicht: Scpie-afdeling (rute G, lcatie G.04.) Lcatie Lucas: Endscpiecentrum (afdeling Zuid 2) Telefn: 088 066 1000 Datum:. Tijd:. Op bvengenemde

Nadere informatie

Protocol: Pestprotocol

Protocol: Pestprotocol Prtcl: Pestprtcl Inleiding Pesten kmt p iedere schl in mindere f meerdere mate vr. Het is een prbleem dat vr de betrkkenen verstrekkende gevlgen kan hebben in de lp van hun levens. Uit nderzek blijkt dat

Nadere informatie

Aandachtspuntenlijst jongeren met een schisis

Aandachtspuntenlijst jongeren met een schisis Aandachtspuntenlijst jngeren met een schisis Deze aandachtpuntenlijst is bedeld m de gesprekken vr te bereiden die je hebt met de verschillende artsen/hulpverleners. In de aandachtspuntenlijst staan punten

Nadere informatie

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen*

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen* *** Enquête *** Inleidend Als student van de Universiteit Twente de ik in het kader van mijn masterstudie Public Safety een (klik hier vr definitie) afstudeerscriptie ver de huidige elektrnische verbindingen*

Nadere informatie

Eenzaamheid. 1. Ter inleiding 2. 2. Wat is eenzaamheid? 2

Eenzaamheid. 1. Ter inleiding 2. 2. Wat is eenzaamheid? 2 Eenzaamheid Idske de Haan- de Jng> 1. Ter inleiding 2 2. Wat is eenzaamheid? 2 3. He ntstaat eenzaamheid 3 a. Externe factren 3 b. Persnlijkheidskenmerken f karakter 4 c. Gedragspatrnen

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

De neus. Keel-, Neus- en Oorheelkunde. Belangrijke telefoonnummers

De neus. Keel-, Neus- en Oorheelkunde. Belangrijke telefoonnummers Keel-, Neus- en Orheelkunde De neus Belangrijke telefnnummers Inleiding Keel-, Neus-, en Orheelkunde Vr medische vragen kunt u cntact pnemen met de afdeling Keel-, Neus en Orheelkunde via telefnnummer

Nadere informatie

Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding

Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding Dyslexie en dyscalculie en spellingsbegeleiding p het Carlus Clusius Cllege Zwlle Signalering en Begeleiding dyslectische / dyscalculische leerlingen Dyslexie:

Nadere informatie

De moeder heeft tijdens de kraamtijd voorlichting gekregen over:

De moeder heeft tijdens de kraamtijd voorlichting gekregen over: Bijlage 1 Vrbeeld van een checklist vr brstveding in de kraamtijd De meder heeft tijdens de kraamtijd vrlichting gekregen ver: Zrgvuldig aanleggen Vedingshudingen zittend p twee manieren liggend He vaak

Nadere informatie

SPREEKBEURT KALKOEN VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN. l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n

SPREEKBEURT KALKOEN VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN. l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT KALKOEN VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE KALKOEN BIJ ELKAAR

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten Pestprtcl basisschl Pieter Wijten Basisschl Pieter Wijten werkt aan een veilig schlklimaat waarin kinderen respectvl met elkaar mgaan. Ze hanteert drie principes: Ik zrg ged vr mezelf Ik zrg ged vr de

Nadere informatie

Trigger finger of tendovaginitis stenosans

Trigger finger of tendovaginitis stenosans Trigger finger f tendvaginitis stensans 2 Inleiding Een trigger finger f tendvaginitis stensans, heet k wel een hkkende vinger f snapping finger. Vaak bestaat de klacht uit een meizaam te bewegen vinger

Nadere informatie

Aan de directies, intern begeleiders en leerkrachten grep 8 van de basisschlen in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland. Schiedam, 23 september 2015 Betreft: Ondersteuningsaanbd bij de vergang primair

Nadere informatie

Handleiding Harsen met vloeibare Suikerwax in blik

Handleiding Harsen met vloeibare Suikerwax in blik Handleiding Harsen met vleibare Suikerwax in blik Ga je een hars gebruiken die je ng nit eerder hebt gebruikt, test de hars dan eerst uit p een klein deel van de huid 24 uur vrdat je gaat harsen. Lees

Nadere informatie

Klachtenregeling. Bureau Bloei - Valeriaan SP Nootdorp KvK

Klachtenregeling. Bureau Bloei - Valeriaan SP Nootdorp KvK Klachtenregeling Bureau Blei - Valeriaan 8-2631 SP Ntdrp - 015-8891964 - www.bureaublei.nl - inf@bureaublei.nl - KvK 55250955 1 Inhud 1. Intrductie... 3 2. Uitgangspunten... 4 3. Begripsmschrijvingen...

Nadere informatie

Gedragsprotocol Samenwerkingsschool Balans. Wat is het gedragsprotocol? Uitgangspunt. Pesten of plagen?

Gedragsprotocol Samenwerkingsschool Balans. Wat is het gedragsprotocol? Uitgangspunt. Pesten of plagen? Gedragsprtcl Samenwerkingsschl Balans Wat is het gedragsprtcl? Het gedragsprtcl vrmt de verklaring van het schlbestuur, de directie, de leerkrachten, de leerlingen en de uders waarin is vastgelegd dat

Nadere informatie

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: Dominiek Savio Instituut. Adresgegevens: Koolkampstraat 24 8830 Gits

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: Dominiek Savio Instituut. Adresgegevens: Koolkampstraat 24 8830 Gits EXPERTISESTEEKKAART 1) Naam van de schl/dienst/vrziening: Dminiek Savi Instituut Adresgegevens: Klkampstraat 24 8830 Gits 2) Dmein van expertise: Hydrtherapie 3) Beschrijving expertise: Bij (heel) jnge

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

SPREEKBEURT DWERGPAPEGAAI

SPREEKBEURT DWERGPAPEGAAI l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT DWERGPAPEGAAI VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE DWERGPAPEGAAI

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

Hechten van een gescheurde pees van de rotatorenmanchet (rotatorcuff repair)

Hechten van een gescheurde pees van de rotatorenmanchet (rotatorcuff repair) Hechten van een gescheurde pees van de rtatrenmanchet (rtatrcuff repair) Hechten van een gescheurde pees van de rtatrenmanchet (rtatrcuff repair) Anatmie van het schudergewricht Het schudergewricht wrdt

Nadere informatie