Kwaliteitscriteria voor de zorg, vanuit het perspectief van mensen met longkanker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteitscriteria voor de zorg, vanuit het perspectief van mensen met longkanker"

Transcriptie

1 Kwaliteitscriteria vr de zrg, vanuit het perspectief van mensen met lngkanker Lngkanker Nederland, dé patiëntenrganisatie vr lngkankerpatiënten in Nederland en de België, heeft met ndersteuning vanuit de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenrganisaties (NFK), kwaliteitscriteria pgesteld vr de zrg aan mensen met lngkanker en hun naasten. Omschreven wrdt wat mensen met lngkanker en hun naasten verwachten van de nclgische zrg. De kwaliteitscriteria zijn ingedeeld naar de fasen van het (ziekte)prces dat iemand met (mgelijk) lngkanker drlpt / kan drlpen. Daaraan vrafgaand wrdt een aantal algemene kwaliteitscriteria beschreven die gelden in alle fasen vr alle betrkken disciplines. De kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief bieden patiënten en naasten huvast vr het verleg met.a. zrgaanbieders en zrgverzekeraars. Aan het eind van het dcument wrden geraadpleegde brnnen en relevante links vermeld. Dit is een dynamisch dcument, dat p elk gewenst mment aangepast zal wrden. Kwaliteitscriteria vr de zrg, vanuit het perspectief van patiënten met lngkanker, versie 15 mei 2013 Pagina 1 van 8

2 Algemeen Kwaliteitscriteria Lngkanker Nederland zet zich in vr: Heldere infrmatie aan patiënten, hun naasten en de samenleving ver de preventie en de behandeling van lngkanker, inclusief infrmatie ver een geznde levensstijl 1. Duidelijkheid ver de betekenis van bestaande (actuele) cijfers t.a.v. prevalentie 2 en incidentie 3 van lngkanker, verlevingskansen en sterfte als gevlg van lngkanker; Vrtgaand wetenschappelijk nderzek gericht p verdere ntwikkeling en verbetering van de preventie en de behandeling van lngkanker; Een passend aanbd van psychsciale zrg 4 vr lngkankerpatiënten en hun naasten zwel dr prfessinals als in de vrm van ltgentencntact. Signalering dr de huisarts Huisartsen kennen de symptmen van (mgelijk) lngkanker. De huisarts vraagt bij een patiënt met symptmen van (mgelijk) lngkanker en/f een verslechtering van de cnditie naar de vrgeschiedenis, naar de aard en duur van de klachten, naar de eventuele aanwezigheid van kanker binnen de familie en f de patiënt zelf reeds kanker heeft gehad. Bij aanhudend hesten (langer dan 6 weken) waarbij medicatie niet helpt, wrdt een patiënt standaard drverwezen vr een lngft. Drdat er sms geen duidelijke direct aan lngkanker gerelateerde klachten zijn, is het van grt belang dat een huisarts bij klachten als aanhudende vermeidheid, verminderde eetlust en/f gewichtsverlies naast blednderzek k standaard een lngft laat maken. Huisartsen zijn zich ervan bewust dat lngkanker k vrkmt bij mensen die niet rken. Diagnstisch nderzek Alle vereiste diagnstische nderzeken wrden binnen 1 week verricht. Een eventuele EBUS (endbrnchial ultra sund) f kijkperatie wrdt uiterlijk binnen de daarpvlgende week verricht. 1 Z geznd mgelijk leven is vr iedereen, patiënten en niet-patiënten, van grt belang. Gede veding, vldende beweging, matig gebruik van alchl en niet rken, hren bij een geznde levensstijl. Rken kan naast lngkanker k leiden tt kanker van de alvleesklier, blaas, baarmederhals, lever, maag, nieren en tt tumren in het hfd/halsgebied. Lngkanker is in 9 van de 10 gevallen verrzaakt dr rken. Lngkanker Nederland vindt het belangrijk dat rken wrdt ntmedigd en sluit zich dan k, net als de NFK, het NPK (Natinaal Prgramma Kankerbestrijding) en de KWF Kankerbestrijding, aan bij het Natinaal Prgramma Tabaksntmediging Prevalentie van een aandening is het aantal ziektegevallen per duizend f per hnderdduizend p een specifiek mment in de bevlking. 3 Incidentie is het aantal nieuwe gevallen van een ziekte per tijdseenheid, per aantal van de bevlking. Meestal wrdt de incidentie per duizend persnen per jaar pgegeven, sms per hnderdduizend per jaar. 4 Zrg en ndersteuning gericht p het verwerken van ingrijpende gebeurtenissen. Kwaliteitscriteria vr de zrg, vanuit het perspectief van patiënten met lngkanker, versie 15 mei 2013 Pagina 2 van 8

3 Vrafgaand aan een brnchscpie krijgt de patiënt standaard een resje aangebden. Indien een resje m medische redenen niet mgelijk is wrdt dit aan de patiënt verteld. Bij ieder diagnstisch nderzek wrdt aan patiënt verteld wat het del is van het nderzek, he lang het naar verwachting zal duren en he de patiënt het nderzek kan ervaren (incl. pijnbeleving tijdens en na het nderzek). Vr ieder diagnstisch nderzek wrdt vldende tijd ingepland zdat de patiënt ged geïnfrmeerd is en zich (naar mstandigheden) p zijn/haar gemak velt. Vrafgaand aan een PET-scan ((psitrn emissie tmgrafie) 5 wrdt de patiënt standaard gevraagd een vragenlijst in te vullen, waarin.a. gevraagd wrdt naar allergieën. Vrafgaand aan een PET-scan wrdt standaard gecntrleerd f blednderzek is verricht naar de nierfunctie van de patiënt. Patiënten wrden vrafgaand aan het inspuiten van cntrastvleistf geïnfrmeerd ver het del, mgelijke beleving van het inspuiten 6 en mgelijke (schadelijke) gevlgen van de cntrastvleistf. Indien de patiënt aangeeft de cntrastvleistf niet te willen, bespreken arts en patiënt de reden en de mgelijkheden cq. beperkingen van een PET-scan znder ingespten cntrastvleistf. Tijdens een PET-scan kan de patiënt desgewenst naar (eigen) muziek luisteren. Indien dit m medische redenen niet mgelijk is, wrdt dit aan de patiënt verteld. Diagnse en advies Vrlichting en infrmatie De diagnse wrdt dr de behandelend arts z snel mgelijk, maar in ieder geval binnen drie werkdagen na de diagnstische nderzeken, in een persnlijk gesprek medegedeeld aan de patiënt. De behandelend arts bespreekt in een (apart) uitgebreid cnsult met de patiënt de diagnse, de mgelijke behandeling(en), de mgelijke cmplicaties, de verwachte resultaten, de gevlgen van de ziekte en behandeling(en) p krte en lange termijn en de prgnse, het te verwachten verlp van de ziekte. Patiënten met lngkanker hebben ver het algemeen behefte aan een uitspraak ver de prgnse. Smmige lngkankerpatiënten echter juist niet. Vr de behandelend arts is het dus essentieel de vraag te stellen aan de patiënt f hij/zij de prgnse wil hren. Bij vrkeur ntvangt de patiënt krt na het vaststellen van de diagnse lngkanker een map, met daarin alle bendigde infrmatie. 5 Bij een PET-scan wrdt van tevren een kleine heveelheid radiactief suiker in het bled gespten. Deze radiactieve suiker cncentreert zich vervlgens p de plekken waar eventuele kankercellen zitten. De radiactiviteit is terug te zien p de beelden die scan maakt. 6 Het inspuiten van cntrastvleistf vrafgaand aan een PET-scan wrdt dr patiënten als vervelend ervaren. Kwaliteitscriteria vr de zrg, vanuit het perspectief van patiënten met lngkanker, versie 15 mei 2013 Pagina 3 van 8

4 Lngkanker Nederland wil graag (samen met de berepsgrepen / ziekenhuizen) een dergelijke map ntwikkelen. In deze map met in ieder geval infrmatie kmen ver:! de diagnse, het ziektebeeld, mgelijke behandelingen,! flders / brchures van Lngkanker Nederland en KWF;! mgelijke bijverschijnselen bij lngkanker 7 en behandelmgelijkheden daarbij;! he de cnditie kan wrden verbeterd en ntspanning kan wrden bevrderd;! welke vrmen van psychsciale ndersteuning mgelijk zijn;! aandachtspunten bij (re-integratie naar) werk, en het aanvragen van uitkeringen en verzekeringen;! infrmatie ver palliatieve zrg 8 indien verwacht wrdt dat deze p krte termijn ndig zal zijn. Iemand waarbij lngkanker wrdt vastgesteld ntvangt standaard: De brchure lngkanker van KWF Kankerbestrijding f een vergelijkbare eigen flder van het ziekenhuis. De flder Lngkanker wat nu van Lngkanker Nederland. Te bestellen via de NFK. Een telichting ver de meerwaarde van Lngkanker Nederland: infrmatie, ltgentencntact, belangenbehartiging en een nline verwijsgids. Een verwijzing naar de site van Lnkanker Nederland. Indien relevant een verwijzing naar Welder 9 vr infrmatie ver werk, uitkeringen en verzekeringen. Psychsciale zrg Bij iemand waarbij de diagnse lngkanker wrdt gesteld, wrdt standaard de behefte aan gespecialiseerde psychsciale zrg nderzcht. Bij vrkeur wrdt de lastmeter (instrument / vragenlijst) gebruikt m de mate van psychische, emtinele nd vast te stellen. Waar ndig/ gewenst wrdt gespecialiseerde psychsciale zrg aangebden. Patiënten kunnen uit verschillende aanbieders van psychsciale zrg kiezen, zwel binnen het ziekenhuis als dichtbij huis (bijvrbeeld in een psychsciaal centrum f inlphuis). Eventuele naaste(n) wrden k ndezcht p de behefte aan psychsciale zrg en krijgen indien ndig/ gewenst k psychsciale zrg aangebden. 7 Vedings- en slikpblemen, huiduitslag, jeuk, kledingkeuze, etc. 8 Palliatieve zrg is de zrg die wrdt gebden vanaf het mment dat de patiënt hrt dat genezing niet meer mgelijk is. Het del van palliatieve zrg is m een z hg mgelijke kwaliteit van leven vr patiënten en hun familie te realiseren. 9 Welder is een landelijk kenniscentrum (stichting znder winstgmerk) dat mensen wegwijs en mndig maakt p het terrein van gezndheid, arbeid en participatie. Kwaliteitscriteria vr de zrg, vanuit het perspectief van patiënten met lngkanker, versie 15 mei 2013 Pagina 4 van 8

5 Behandeling en begeleiding Deskundigheid Artsen die te weinig weten ver (een bepaalde vrm van) lngkanker, verwijzen lngkankerpatiënten dr naar een gespecialiseerde lngarts. Organisatie van zrg Lngkankerpatiënten wrden standaard vrafgaand aan elke behandeling besprken in een multidisciplinair verleg. Lngkankerpatiënten wrden standaard na elke behandeling (ter vaststelling van de respns) besprken in een multidisciplinair verleg. In het ziekenhuis is vastgelegd wie eindverantwrdelijk is vr de kwaliteit van zrg aan mensen met lngkanker in de gehele keten. Per patiënt wrdt in het dssier vastgelegd wie hfdbehandelaar is vr het gehele behandeltraject (van diagnstisch nderzek tt en met nazrg/ palliatieve zrg). Vr de patiënt is duidelijk wie dit is en he en wanneer deze persn bereikbaar is vr vragen. De patiënt krijgt gedurende het gehele behandeltraject minimaal twee keer een cnsult bij een gespecialiseerd verpleegkundige, aanvullend aan het cnsult bij de behandelend arts. Vrlichting en infrmatie vrafgaand aan behandeling Indien een chemkuur geïndiceerd is, wrdt de lngkankerpatiënt geïnfrmeerd ver een mgelijke lngntsteking als gevlg van deze behandeling. Bij elk vrstel vr behandeling wrdt de patiënt (en eventueel naaste) dr behandelend arts f gespecialiseerd verpleegkundige geïnfrmeerd ver eventuele gevlgen van de behandeling p de vruchtbaarheid, intimiteit en seksualiteit. Indien de behandelend arts bij uitzaaiingen van de lngkanker naar de hersenen uit vzrg (prfylactisch) een schedelbestraling vrstelt, wrdt de patiënt uitgebreid geïnfrmeerd ver del van de behandeling, verwachte resultaten, mgelijke cmplicaties en de mgelijke gevlgen van deze behandeling p krte en lange termijn 10. De patiënt maakt zelf, met ndersteuning van behandelend arts en eventueel gespecialiseerd verpleegkundige, een welverwgen keuze m deze behandeling wel f niet te ndergaan. 10 Bijvrbeeld het vervregd ptreden van dementie. Een van de patiënten die deelnam aan de fcusgrep vertelde dat de arts hem pas na de prfylactische schedelbestraling vertelde dat dit een mgelijk gevlg is. De arts gaf aan dat de meeste lngkanker patiënten de kans niet krijgen deze dementie te ntwikkelen. De patiënt had in dit geval geen kans gekregen hier zelf een welverwgen keuze in te maken. Een andere patiënt die dezelfde behandeling heeft gehad vernam pas tijdens de fcusgrepbijeenkmst, tt zijn schrik, dit mgelijke gevlg van de prfylactische schedelbestraling. Kwaliteitscriteria vr de zrg, vanuit het perspectief van patiënten met lngkanker, versie 15 mei 2013 Pagina 5 van 8

6 Ok bij bestralingen van andere uitzaaiingen wrdt de patiënt ged geïnfrmeerd ver del van de behandeling, verwachte resultaten, mgelijke cmplicaties en mgelijke gevlgen van de behandeling. Psychsciale zrg De patiënt wrdt (wederm) standaard nderzcht p de behefte aan gespecialiseerde psychsciale zrg. Waar ndig/ gewenst wrdt gespecialiseerde psychsciale zrg aangebden. Patiënten kunnen uit verschillende aanbieders van psychsciale zrg kiezen, zwel binnen het ziekenhuis als dichtbij huis. Eventuele naaste(n) wrden k nderzcht p de behefte aan psychsciale zrg en krijgen indien ndig/ gewenst k psychsciale zrg aangebden. Kinderen van uders met (lng)kanker krijgen specifieke psychsciale ndersteuning aangebden. Met patiënt en naaste(n) besprken f er behefte is aan praktische hulp thuis (huishudelijke hulp) 11. Nazrg Overdracht van infrmatie aan andere zrgverleners De behandelend arts infrmeert de huisarts ver de uitgeverde behandeling, de resultaten en mgelijke gevlgen van ziekte en behandeling p krte en lange termijn. De behandelend arts infrmeert, indien relevant en in verleg met de patiënt, de bedrijfsarts ver de diagnse, de uitgeverde behandeling, de resultaten en mgelijke gevlgen van ziekte en behandeling p krte en lange termijn. Nacntrle De frequentie van de nacntrle in het ziekenhuis wrdt afgestemd met de individuele patiënt. De bendigde nderzeken tijdens de nacntrle vinden in principe plaats p één dag. De arts bij wie een afspraak wrdt gemaakt, is k de arts die de patiënt werkelijk ziet 12. Met klachten die mgelijk verband huden met de lngkanker kan een lngkankerpatiënt altijd direct terecht bij de behandelend arts. Als een lngkankerpatiënt vragen heeft kan hij/zij deze direct per telefn f stellen aan de behandelend arts f een gespecialiseerd verpleegkundige. 11 Naasten kunnen behefte hebben aan (tijdelijke) huishudelijke hulp zdat zij hun energie kunnen steken in wat p dat mment essentieel is: samen zijn met degene die lngkanker heeft, zrgen vr de ander, mgaan met emties, verwerken, familieleden infrmeren, kinderen pvangen, etc. 12 Patiënten hebben sms de vrkeur vr een bepaalde arts, deze vrkeur dient gerespecteerd te wrden. Kwaliteitscriteria vr de zrg, vanuit het perspectief van patiënten met lngkanker, versie 15 mei 2013 Pagina 6 van 8

7 Tijdens het cnsult met de arts en/ f verpleegkundige wrdt standaard gevraagd naar eventuele:! pijn! vermeidheid! gevlgen van ziekte en behandeling p relatineel vlak! gevlgen van ziekte en behandeling p seksueel vlak! eventuele (andere) psychsciale prblemen! cncentratiestrnissen! veding en gewicht! neurpathie (= het niet ged funtineren van één f meer zenuwen) Vrlichting en infrmatie Patiënten die na de behandeling last hebben van langdurige vermeidheid ntvangen de brchure Vermeidheid na kanker van KWF Kankerbestrijding (2007), f vergelijkbare schriftelijke infrmatie van het ziekenhuis zelf. Mensen met kanker en hun partners die te maken hebben met de gevlgen van kanker p seksueel gebied ntvangen de brchure Kanker en seksualiteit van KWF Kankerbestrijding ( ), f vergelijkbare schriftelijke infrmatie van het ziekenhuis zelf. Tevens wrdt de patiënt (en partner) indien gewenst drverwezen naar een gespecialiseerd seksulg. Behandelend arts en huisarts zijn p de hgte van de verschillende revalidatieprgramma s vr mensen met (lng)kanker in de regi en de deelnamecriteria, infrmeren de patiënt hierver en verwijzen desgewenst dr. Vrbeelden zijn herstel en balans, fysieke trainingen en cgnitieve gedragstherapie. Omdat herstel en balans vr lngkankerpatiënten te zwaar kan zijn, wrden k alternatieven besprken zals sprten nder begeleiding van een fysitherapeut, yga, Tai Chi etc.. Patiënten wrden dr de behandelend arts f gespecialiseerd verpleegkundige geïnfrmeerd ver mgelijke vergedingen van revalidatieprgramma s, sprtbeefening, parkeerkaart (vr gehandicapten- parkeerplaats), etc. De patiënt wrdt, indien relevant, dr de behandelend arts f gespecialiseerd verpleegkundige gewezen p de nline patiëntenhandleiding Wat en he bij Kanker en Werk 13. De behandelend arts f gespecialiseerd verpleegkundige verwijst de patiënt met vragen ver werk, uitkeringen en verzekeringen naar Welder. 13 Per fase in het ziekteprces kan de patiënt m.b.v. de handleiding nagaan wat individuele wensen en mgelijkheden zijn t.a.v. werk en welke activiteiten eventueel ndernemen kunnen wrden m de re-integratie naar werk te bevrderen. De handleiding gaat k in p specifieke aspecten van kanker en werk zals fysieke klachten en beperkingen, vermeidheid, angst, depressie en cgnitieve prblemen. Kwaliteitscriteria vr de zrg, vanuit het perspectief van patiënten met lngkanker, versie 15 mei 2013 Pagina 7 van 8

8 Psychsciale zrg Patiënt en naasten wrden k in het nazrgtraject standaard nderzcht p de behefte aan gespecialiseerde psychsciale zrg. Indien geïndiceerd en/f gewenst wrdt gespecialiseerde psychsciale zrg aangebden. Patiënten en naasten kunnen uit verschillende aanbieders van psychsciale zrg kiezen, zwel binnen het ziekenhuis als dichtbij huis. Palliatieve en terminale zrg De algemene kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief, aangaande palliatieve en terminale nclgische zrg (Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenrganisaties, 2009) wrden gehanteerd. Geraadpleegde brnnen: - Algemene kwaliteitscriteria nclgische zrg vanuit patiëntenperspectief, NFK Verslag fcusgrepbijeenkmst van mensen met lngkanker en naasten, 20 juli Relevante links: - Lngkanker Nederland (patiëntenrganisatie,.a. vr mensen met lngkanker) - Online verwijsgids van de Lngkanker Nederland vr mensen met (lng)kanker en hun naasten. - Brchure lngkanker (KWF, 2008) - Richtlijn niet-kleincellig lngcarcinm (Oncline, cncept 2.0, nvember 2010) - site vr (kanker)patiënten waar men de lastmeter (signaleringsinstrument vr prblemen a.g.v. ziekte en behandeling) kan invullen, uitprinten (m te bespreken met arts/ verpleegkundige) en pslaan. - Brchure Vermeidheid na kanker (KWF, 2007) - Online patiëntenhandleiding Wat en he bij Kanker en Werk (NFK, 2009). - Lnkanker Infrmatiecentrum - Stichting Mee biedt infrmatie, advies f ndersteuning aan mensen met een chrnische aandening. - Weldergrep, landelijk, nafhankelijk kenniscentrum dat zich bezighudt met werk, uitkeringen en verzekeringen in relatie tt gezndheid en handicap - (site met infrmatie ver nieuwe behandelingen van kanker). - Infrmatie ver.a. patiëntenrechten en (verschillen in) de kwaliteit van de zrg: Kwaliteitscriteria vr de zrg, vanuit het perspectief van patiënten met lngkanker, versie 15 mei 2013 Pagina 8 van 8

De aandachtspuntenlijst

De aandachtspuntenlijst De aandachtspuntenlijst Wat is de aandachtspuntenlijst? De aandachtspuntenlijst is een verzicht van nderwerpen die aan de rde kunnen kmen tijdens een afspraak met de neurlg. Onderwerpen waarver u meer

Nadere informatie

Speciaal voor mantelzorgers heeft Surplus een instrument ontwikkeld dat u inzicht geeft in uw persoonlijke situatie.

Speciaal voor mantelzorgers heeft Surplus een instrument ontwikkeld dat u inzicht geeft in uw persoonlijke situatie. VRAGENLIJST Zrgt u vr een naaste? De mee en ntvang gratis tips. Speciaal vr mantelzrgers heeft Surplus een instrument ntwikkeld dat u inzicht geeft in uw persnlijke situatie. Als u de vragenlijst invult,

Nadere informatie

Inventarisatie van wensen & verwachtingen over gezondheidsactiviteiten Leefstijl vragenlijst

Inventarisatie van wensen & verwachtingen over gezondheidsactiviteiten Leefstijl vragenlijst Inventarisatie van wensen & verwachtingen ver gezndheidsactiviteiten Leefstijl vragenlijst Let p: Deze vragenlijst dient vr verspreiding p maat gemaakt te wrden vr uw bedrijf. Ver daar waar [bedrijfsnaam]

Nadere informatie

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis Evaluatie zrgleefplan met cliënt thuis en in het verzrgingshuis Artikel: 2010-003 Datum: 30-11-2010 Auteur: Merel van Uden Prtcl vr halfjaarlijkse evaluatiegesprek ver zrgleefplan van een cliënt met een

Nadere informatie

Metacognitieve Therapie

Metacognitieve Therapie Metacgnitieve Therapie MODULE 10: TERUGVALPREVENTIE 10.1 terugvalpreventie 10.2 Psychse/schizfrenie: diagnse f stigma? Het begrip psychse, respectievelijk schizfrenie, wekt bij veel mensen een verkeerde

Nadere informatie

depressie wat kun je doen als iemand in je omgeving een depressie heeft?

depressie wat kun je doen als iemand in je omgeving een depressie heeft? depressie raakt iedereen wat kun je den als iemand in je mgeving een depressie heeft? INHOUD Inleiding 4 De Depressie Vereniging 5 Tips vr naasten van mensen met een depressie 6 Het prbleem erkennen 6

Nadere informatie

Als u een toelichting wilt geven, op één van uw antwoorden, dan kunt u dat aan het einde van de vragenlijst doen.

Als u een toelichting wilt geven, op één van uw antwoorden, dan kunt u dat aan het einde van de vragenlijst doen. VRAGENLIJST Beste mantelzrger, Deze vragenlijst is bedeld vr u. Dr het invullen van bijgaande vragenlijst krijgt u inzicht in de rzaken van uw belasting. Het maakt u bewust van uw situatie. In de vragenlijst

Nadere informatie

Oncologisch Centrum MCH-Bronovo en Groene Hart Ziekenhuis. Uw Zorgplan. Longoperatie. Informatie voor patiënten

Oncologisch Centrum MCH-Bronovo en Groene Hart Ziekenhuis. Uw Zorgplan. Longoperatie. Informatie voor patiënten Onclgisch Centrum MCH-Brnv en Grene Hart Ziekenhuis Uw Zrgplan Lngperatie Infrmatie vr patiënten Inleiding U bent pgenmen vr een lngperatie. In het zrgplan leest u ver het verlp van de zrg rndm uw peratie.

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies BETER IN BEDRIJF Vel je Beter in Bedrijf! Uw rganisatie Beter in Bedrijf Verzuimbegeleiding & Arbadvies Beter in Bedrijf levert, naast reguliere arbdienstverlening, vral maatwerk in verzuimbegeleiding

Nadere informatie

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk Zrgplan Naam Adres Uitgerekende datum Administratienummer Naam en adres verlskundige praktijk datum tijd Met wie Afsprakenlijst Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Tijdens uw zwangerschap zal u nder cntrle

Nadere informatie

pgb-uitvoeringsplan Zijn er meerdere gezinsleden die gebruik maken van een pgb? Maakt u dan een uitvoeringsplan voor het hele gezin.

pgb-uitvoeringsplan Zijn er meerdere gezinsleden die gebruik maken van een pgb? Maakt u dan een uitvoeringsplan voor het hele gezin. pgb-uitveringsplan U wilt vr uzelf f vr een ander met een persnsgebnden budget (pgb) ndersteuning inkpen. Een van de vrwaarden m vr een pgb in aanmerking te kmen is dat u een uitveringsplan maakt. In het

Nadere informatie

Tarieven 2012. MoveDis voedings- en bewegingspraktijk. Beijerlandsestraat 51 3074 RB Rotterdam 010-2919675 / info@movedis.nl www.movedis.

Tarieven 2012. MoveDis voedings- en bewegingspraktijk. Beijerlandsestraat 51 3074 RB Rotterdam 010-2919675 / info@movedis.nl www.movedis. Tarieven 2012 MveDis vedings- en bewegingspraktijk Beijerlandsestraat 51 3074 RB Rtterdam 010-2919675 / inf@mvedis.nl www.mvedis.nl Nevenlcaties Rtterdam Gezndheidscentrum Ldewijk Pincffsweg Ldewijk Pincffsweg

Nadere informatie

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding 8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding Aangepast d.d. 10 januari 2014. Ziektemelding Persneelsleden dienen zich uiterlijk vr 7.30 uur s mrgens ziek te melden bij de schldirecteur en ingeval van

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Implementatie Taakherschikking

Implementatie Taakherschikking Werkfrmulier Implementatie Taakherschikking Verpleegkundig Specialist Dit frmulier is pgesteld dr de Werkgrep Taakherschikking van de Federatie Medisch Specialisten en wrdt ndersteund dr de V&VN Verpleegkundig

Nadere informatie

Licht traumatisch hersenletsel (kinderen t/m 5 jaar)

Licht traumatisch hersenletsel (kinderen t/m 5 jaar) Licht traumatisch hersenletsel (kinderen t/m 5 jaar) 2 Inleiding Uw kind heeft een licht traumatisch hfd-/hersenletsel pgelpen dr een ngeval f een klap tegen zijn/haar hfd. Deze flder beschrijft de infrmatie

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

Helpt de GGZ? Kort verslag van de 2de informatiebijeenkomst over ROM ggz 12 oktober 2010, Amersfoort

Helpt de GGZ? Kort verslag van de 2de informatiebijeenkomst over ROM ggz 12 oktober 2010, Amersfoort Helpt de GGZ? Krt verslag van de 2de infrmatiebijeenkmst ver ROM ggz 12 ktber 2010, Amersfrt Op 12 ktber zijn 50 cliënten, verwanten, leden van cliënten- en familieraden en ervaringsdeskundigen in Amersfrt

Nadere informatie

Effectiviteit van een dieetbehandeling versus de gebruikelijk zorg bij kinderen met ADHD. Informatie voor ouders

Effectiviteit van een dieetbehandeling versus de gebruikelijk zorg bij kinderen met ADHD. Informatie voor ouders Effectiviteit van een dieetbehandeling versus de gebruikelijk zrg bij kinderen met ADHD Infrmatie vr uders Uw kind heeft ADHD als diagnse en staat mmenteel niet ingeschreven bij een GGZinstelling In deze

Nadere informatie

Visitatie praktijkinstellingen. Brochure

Visitatie praktijkinstellingen. Brochure Visitatie praktijkinstellingen Brchure Inleiding In het kader van haar tezichthudende taak, is de Registratiecmmissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) in 2014 gestart met het visiteren van de pleiding

Nadere informatie

Inleiding. Reden van opname. Stroke-unit

Inleiding. Reden van opname. Stroke-unit Strke-unit Inleiding In verleg met de neurlg is beslten m u p te nemen p de Strkeunit van Ommelander Ziekenhuis Grningen p lcatie Lucas. Dit is een nderdeel van de afdeling neurlgie (Ost 4), waar bererte

Nadere informatie

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009]

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1 Algemeen Meldcde bij een vermeden van kindermishandeling vr scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1.1 Iedere ScS Scheidingsspecialist, ScS Zandkasteelcach, ScS OKEE-cach, hierna te nemen scheidingsbegeleider,

Nadere informatie

Licht traumatisch hersenletsel (volwassenen)

Licht traumatisch hersenletsel (volwassenen) Licht traumatisch hersenletsel (vlwassenen) 2 Inleiding U heeft een licht traumatisch hfd-/hersenletsel pgelpen dr een ngeval f een klap tegen uw hfd. Deze flder beschrijft de infrmatie ver de mgelijke

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Professional Coaching. Franck Struyf

Professional Coaching. Franck Struyf Prfessinal Caching Franck Struyf Ervaring is niet wat iemand verkmt, maar wat iemand det met wat hem verkmt. (Aldus Huxley) Persnlijke ervaring Mijn naam is Franck Struyf en ik ben life en- prfessinal

Nadere informatie

Handreiking. Spreken over wensen en verwachtingen t.a.v. behandeling en overlijden

Handreiking. Spreken over wensen en verwachtingen t.a.v. behandeling en overlijden Handreiking Spreken ver wensen en verwachtingen t.a.v. behandeling en verlijden Clfn Handreiking behandelbeperking is een uitgave van 100. Uw welzijns- en zrgnetwerk. T (024) 361 82 82 Inf@netwerk100.nl

Nadere informatie

DiabeteszorgBeter. Let op: Een gedrukte versie is beschikbaar bij uw regio-secretariaat

DiabeteszorgBeter. Let op: Een gedrukte versie is beschikbaar bij uw regio-secretariaat Let p: Een gedrukte versie is beschikbaar bij uw regi-secretariaat DiabeteszrgBeter Kwaliteitsimpuls dr implementatie van een samenhangend transmuraal diabeteszrgprgramma en gebruik van spiegelinfrmatie

Nadere informatie

Verandertrajecten voor individuele medewerkers

Verandertrajecten voor individuele medewerkers Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Verandertrajecten vr individuele medewerkers Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek

Nadere informatie

Implementatie Taakherschikking

Implementatie Taakherschikking Werkfrmulier Implementatie Taakherschikking Physician Assistant Dit frmulier is pgesteld dr de van Federatie Medisch Specialisten en wrdt ndersteund dr de Nederlandse Assciatie Physician Assistants (NAPA).

Nadere informatie

MET ONTSLAG! Ontslaginformatie voor neurologie/neurochirurgie patiënten

MET ONTSLAG! Ontslaginformatie voor neurologie/neurochirurgie patiënten MET ONTSLAG! Ontslaginfrmatie vr neurlgie/neurchirurgie patiënten Het ntslag U bent pgenmen p de afdeling neurlgie/neurchirurgie en u mag met ntslag. Wij hebben de meest gestelde vragen met betrekking

Nadere informatie

Kanker en werk: Ervaringen van werkgevers

Kanker en werk: Ervaringen van werkgevers NFK prject Kanker p de werkvler, ndersteuning van werkgevers Kanker en werk: Ervaringen van werkgevers Tamara Raaijmakers, prjectleider vrlichting en arbeid NFK juli 2011 Wat vr gevlgen heeft kanker vr

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

Rouwprotocol Widdonckschool Weert overlijden van een leerling

Rouwprotocol Widdonckschool Weert overlijden van een leerling Ruwprtcl Widdnckschl Weert Ruwprtcl Widdnckschl Weert verlijden van een leerling In dit prtcl wrdt beschreven he Widdnckschl Weert kan handelen bij het verlijden van een leerling(en) van nze schl. Dit

Nadere informatie

Diabetesverpleegkundige

Diabetesverpleegkundige Diabetesverpleegkundige 2 Inleiding Bij de Ommelander Ziekenhuis Grep zijn vier deeltijd diabetesverpleegkundigen werkzaam. Samen met andere zrgverleners in het ziekenhuis zals, internisten, kinderartsen,

Nadere informatie

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o Klas-in-zicht Een negatieve grepsdynamiek, leerlingen die niet met elkaar vereen kunnen kmen, een vertrebelde relatie tussen leerlingen en leerkrachten, meilijk les kunnen geven dr strend gedrag, zijn

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: De Horizon Aalst. Adresgegevens: Molendreef 57 9300 Aalst

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: De Horizon Aalst. Adresgegevens: Molendreef 57 9300 Aalst EXPERTISESTEEKKAART 1) Naam van de schl/dienst/vrziening: De Hrizn Aalst Adresgegevens: Mlendreef 57 9300 Aalst 2) Dmein van expertise: Lgpedie, cmmunicatie: begeleiding, behandeling & diagnstiek 3) Beschrijving

Nadere informatie

De groepsleerkrachten bereiden zich samen voor op het gesprek met hun groep.

De groepsleerkrachten bereiden zich samen voor op het gesprek met hun groep. PROTOCOL ROUWVERWERKING Het stappenplan A. Het bericht kmt binnen Bericht van een ngeluk f verlijden van een leerling - Tezeggen dat er iemand zal terugbellen. Vragen p welk nummer men bereikbaar is en

Nadere informatie

Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat Roken en alcohol.

Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat Roken en alcohol. Criteria en vragenlijst themacertificaat Rken en alchl Primair nderwijs Ter vrbereiding p uw aanvraag vindt u in dit dcument de criteria en vragenlijst vr het themacertificaat Rken en alchl. De vragenlijst

Nadere informatie

Wie zijn we? Kernwaarden in ons handelen zijn:

Wie zijn we? Kernwaarden in ons handelen zijn: Wie zijn we? Zrggrep Kans is een zrginstelling die ptimale zrg, begeleiding en huisvesting biedt aan zwel jngvlwassenen met psychiatrische strnissen en daarmee samenhangende gedragsprblematiek, als aan

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

STAGE PSYCHOLOGIE GERIATRIE. SETTING: Dienst geriatrie in een algemeen ziekenhuis. De mentor maakt tevens deel uit van het geheugencentrum.

STAGE PSYCHOLOGIE GERIATRIE. SETTING: Dienst geriatrie in een algemeen ziekenhuis. De mentor maakt tevens deel uit van het geheugencentrum. STAGE PSYCHOLOGIE GERIATRIE NAAM INSTELLING: AZ Damiaan Ostende ADRES: Guwelzestraat 100 8400 Ostende CONTACTPERSOON: Karen Lernut Diensthfd psychlgie SETTING: Dienst geriatrie in een algemeen ziekenhuis.

Nadere informatie

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0.

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0. Verzuim Beleid Opgemaakt dr Human Resurce Management Delgrep Alle werknemers Ingangsdatum 4 juli 2014 Versie 0.1 www.smallsteps.inf clfn Verzuimbeleid Visie en aanpak verzuim Delgrep: alle werknemers Versie:

Nadere informatie

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: Dominiek Savio Instituut. Adresgegevens: Koolkampstraat 24 8830 Gits

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: Dominiek Savio Instituut. Adresgegevens: Koolkampstraat 24 8830 Gits EXPERTISESTEEKKAART 1) Naam van de schl/dienst/vrziening: Dminiek Savi Instituut Adresgegevens: Klkampstraat 24 8830 Gits 2) Dmein van expertise: Hydrtherapie 3) Beschrijving expertise: Bij (heel) jnge

Nadere informatie

Pemfigoïd patiënteninformatie over auto-immuunblaarziekten

Pemfigoïd patiënteninformatie over auto-immuunblaarziekten Pemfigïd patiënteninfrmatie ver aut-immuunblaarziekten Bulleus pemfigïd Lineaire IgA dermatse Slijmvliespemfigïd Epidermlysis bullsa acquisita Een aut-immuunziekte Het immuunsysteem van het lichaam beschermt,

Nadere informatie

2015-1*7. Nieuwegein. Datum 24 maart 2015 Portefeuillehouder: P.W.M. Snoeren

2015-1*7. Nieuwegein. Datum 24 maart 2015 Portefeuillehouder: P.W.M. Snoeren Nieuwegein p 2015-1*7 Aan De gemeenteraad Onderwerp: Brief ex art. 42 RvO van de fractie PvdA dd 23-03-15 inzake JGZprtcl asielzekerskinderen. Afdeling: Griffie Datum 24 maart 2015 Prtefeuillehuder: P.W.M.

Nadere informatie

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen NTA 8009:2007 Veiligheidsmanagementsysteem vr ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszrg verlenen Unifrm en inzichtelijk veiligheidsmanagementsysteem Openheid ver patiëntveiligheid Basis vr interne

Nadere informatie

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode samen beslist beter besluiten Training Faciliteren dr middel van de mderatiemethde Training Techniek Resultaat Tepasbaar. Dynamisch. Interactief. Visueel. Zelfdcumenterend. Overzichtelijk. Betrkkenheid.

Nadere informatie

Effectiviteit van een dieetbehandeling versus de gebruikelijk zorg bij kinderen met ADHD. Informatie voor ouders

Effectiviteit van een dieetbehandeling versus de gebruikelijk zorg bij kinderen met ADHD. Informatie voor ouders Effectiviteit van een dieetbehandeling versus de gebruikelijk zrg bij kinderen met ADHD Infrmatie vr uders Uw kind heeft (vermedelijk) ADHD en wnt binnen de regi Arnhem/Nijmegen In deze flder leest u meer

Nadere informatie

1. SW OFFICE (ALGEMEEN)

1. SW OFFICE (ALGEMEEN) 1. SW OFFICE (ALGEMEEN) SW Office is een belangrijk instrument, niet alleen m inzicht te krijgen, maar k m infrmatie te geven ver het gebruik van de dienstverlening aan de klanten van WnenPlus. In verleg

Nadere informatie

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013 Zrgrutes interne en externe zrgstructuur in basisschlen Versie ktber 2013 Inhud 1. Inleiding CJG en zrgrutes gemeenten Westerkwartier 2. Meldcde kindermishandeling en huiselijk geweld 3. Criteria zrgrutes

Nadere informatie

Effectiviteit van een dieetbehandeling versus de gebruikelijk zorg bij kinderen met ADHD. Informatie voor ouders

Effectiviteit van een dieetbehandeling versus de gebruikelijk zorg bij kinderen met ADHD. Informatie voor ouders Effectiviteit van een dieetbehandeling versus de gebruikelijk zrg bij kinderen met ADHD Infrmatie vr uders Uw kind heeft ADHD als diagnse en staat ingeschreven bij een GGZ-instelling In deze flder leest

Nadere informatie

Gedragsprotocol Samenwerkingsschool Balans. Wat is het gedragsprotocol? Uitgangspunt. Pesten of plagen?

Gedragsprotocol Samenwerkingsschool Balans. Wat is het gedragsprotocol? Uitgangspunt. Pesten of plagen? Gedragsprtcl Samenwerkingsschl Balans Wat is het gedragsprtcl? Het gedragsprtcl vrmt de verklaring van het schlbestuur, de directie, de leerkrachten, de leerlingen en de uders waarin is vastgelegd dat

Nadere informatie

Aandachtspuntenlijst jongeren met een schisis

Aandachtspuntenlijst jongeren met een schisis Aandachtspuntenlijst jngeren met een schisis Deze aandachtpuntenlijst is bedeld m de gesprekken vr te bereiden die je hebt met de verschillende artsen/hulpverleners. In de aandachtspuntenlijst staan punten

Nadere informatie

Protocol: Pestprotocol

Protocol: Pestprotocol Prtcl: Pestprtcl Inleiding Pesten kmt p iedere schl in mindere f meerdere mate vr. Het is een prbleem dat vr de betrkkenen verstrekkende gevlgen kan hebben in de lp van hun levens. Uit nderzek blijkt dat

Nadere informatie

Het is ook mogelijk om deze training op maat op locatie uit te voeren.

Het is ook mogelijk om deze training op maat op locatie uit te voeren. CURSUSAANBOD NAJAAR 2010 VRIJWILLIGERS 1. SWOFFICE SWOffice is een belangrijk instrument m inzicht te verkrijgen in je resultaten, maar k m infrmatie te geven ver het gebruik van de dienstverlening aan

Nadere informatie

Effectiviteit van een dieetbehandeling versus de gebruikelijk zorg bij kinderen met ADHD. Informatie voor ouders

Effectiviteit van een dieetbehandeling versus de gebruikelijk zorg bij kinderen met ADHD. Informatie voor ouders Effectiviteit van een dieetbehandeling versus de gebruikelijk zrg bij kinderen met ADHD Infrmatie vr uders Uw kind heeft (vermedelijk) ADHD en wnt buiten de regi Arnhem/Nijmegen In deze flder leest u meer

Nadere informatie

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma Deel 1. Prcedure vr het indienen van een schakelprgramma Waarm een schakelprgramma? Vr telating tt de pstinitiële master pleiding Kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzrg is een geaccrediteerd master

Nadere informatie

bijlage 1 (voor het steekproefsgewijs verzamelen van borstvoedingscijfers)

bijlage 1 (voor het steekproefsgewijs verzamelen van borstvoedingscijfers) Bijlagen bij het mdel Plan van Aanpak vr de kraamtijd bijlage 1 (vr het steekprefsgewijs verzamelen van brstvedingscijfers) Zrg vr brstveding certificering vraagt bij (re) certificering naar de brstvedingscijfers.

Nadere informatie

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Delstellingen Diepgaand inzicht krijgen in infrmatiebehefte m.b.t. WOII persnlijke betekenis WOII ntstaan interesse in WOII beiende/interessante thema s gebruik en

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

Programma Dag tegen Kanker. Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis

Programma Dag tegen Kanker. Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis Prgramma Dag tegen Kanker Onze-Lieve-Vruwziekenhuis Aalst Asse 15 ktber 2015 OMDAT NIEMAND KANKER VERDIENT! Samen met een hnderdtal ziekenhuizen, waarnder het Onze- Lieve-Vruwziekenhuis, rganiseert Km

Nadere informatie

Format handleiding jaarconsult Diabetes

Format handleiding jaarconsult Diabetes Frmat handleiding jaarcnsult Diabetes Inhudspgave 1. Inleiding... 2 2. Wrkflw jaarcnsult diabetes... 2 3. Instructie stap vr stap jaarcnsult Diabetes... 3 3.1. Inlggen in Caresharing Cllab... 3 3.2 Bestaande

Nadere informatie

Rondom uw hartoperatie Wachtlijst Opname Vooronderzoek op vrijdag

Rondom uw hartoperatie Wachtlijst Opname Vooronderzoek op vrijdag Rndm uw hartperatie Van uw behandelend cardilg hebt u vernmen, dat u in aanmerking kmt vr een hartperatie in het academisch ziekenhuis Maastricht (azm). Deze infrmatie is bedeld m u vertruwd te maken met

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, mede name;j(s,^hr. W. .CM. Schellekens, hoofdinspecteur curatieve zorg.

Met vriendelijke groet, mede name;j(s,^hr. W. .CM. Schellekens, hoofdinspecteur curatieve zorg. WERKGEBIED ZUIDWEST Bezekadres Pstadres Telefeen Telefax Internet Wilhelmina van Pruisenweg 52 Den Haag Pstbus 90700 2509 LS Den Haag (070)304 15 00 (070) 304 15 00 www.igz.nl STAATSTOEZICHT OP DE VOLKSGEZONDHEID

Nadere informatie

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag Beweeg Mee! De gecmbineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de cllectieve verzekering vr de minima van de gemeente Den Haag Mensen niet alleen aan het bewegen brengen, maar k aan het bewegen huden. Dat

Nadere informatie

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: vzw De Lovie, afdeling 1, jongerenproject (SI)

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: vzw De Lovie, afdeling 1, jongerenproject (SI) EXPERTISESTEEKKAART 1) Naam van de schl/dienst/vrziening: vzw De Lvie, afdeling 1, jngerenprject (SI) Adresgegevens: Krmbeeksesteenweg 82 8970 Pperinge 2) Dmein van expertise: gezinsbegeleiding en planmatig

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0 Richtlijnen functineringsgesprek evangelist Versie 1.0 Datum: mei 2015 1. Inleiding In deze brchure krijgt u een praktische handreiking met betrekking tt het huden van een functineringsgesprek met een

Nadere informatie

Om behandelingen zo efficiënt en zo prettig mogelijk te laten verlopen vragen wij u het volgende:

Om behandelingen zo efficiënt en zo prettig mogelijk te laten verlopen vragen wij u het volgende: Algemene vrwaarden Kwaliteit Kwaliteit vinden wij bij Rugkliniek Zetermeer erg belangrijk. Alle fysitherapeuten binnen nze praktijk zijn geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister van het Kninklijk

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2015

AANVRAAGFORMULIER Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2015 Tegemetkming chrnisch zieken en Inwners van de gemeente Wudenberg met een laag inkmen en die chrnisch ziek f gehandicapt zijn, ntvangen mgelijk een financiële bijdrage. In dit aanvraagfrmulier staan de

Nadere informatie

Klachtenreglement Zorgkantoor DWO/NWN

Klachtenreglement Zorgkantoor DWO/NWN Klachtenreglement Zrgkantr DWO/NWN Januari 2015 1. Algemene bepalingen De Wet langdurige zrg (Wlz) is vanaf 1 januari 2015 van kracht. Deze wet wrdt uitgeverd dr de zrgkantren. Deze kantren zijn vr smmige

Nadere informatie

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: Het Gielsbos. Adresgegevens: Vosselaarseweg 1 2275 Gierle

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: Het Gielsbos. Adresgegevens: Vosselaarseweg 1 2275 Gierle EXPERTISESTEEKKAART 1) Naam van de schl/dienst/vrziening: Het Gielsbs Adresgegevens: Vsselaarseweg 1 2275 Gierle 2) Dmein van expertise: cmmunicatie/diagnstiek+behandeling 3) Beschrijving expertise: Bij

Nadere informatie

De gastouder schept een vertrouwde en familiare opvang omgeving voor het gastkind

De gastouder schept een vertrouwde en familiare opvang omgeving voor het gastkind Gastuderbureau Kindvriendelijk PEDAGOGISCH BELEID Inleiding Kinderpvang is een kwestie van vertruwen. Vraaguders vertruwen de gastuders en het gastuderbureau hun allerliefste bezit te. Zij meten de zekerheid

Nadere informatie

handleiding voor begeleiding van mbo-jongeren met eergerelateerde problemen

handleiding voor begeleiding van mbo-jongeren met eergerelateerde problemen handleiding vr begeleiding van mbo-jngeren met eergerelateerde prblemen HANDLEIDING OMGAAN MET EERGERELATEERDE ISSUES VOOR BEGELEIDING VAN MBO-JONGEREN MET EERGERELATEERDE PROBLEMEN Jngeren gaan naar schl

Nadere informatie

(f)mri Onderzoek informatie

(f)mri Onderzoek informatie (f)mri Onderzek infrmatie 1 INLEIDING U wilt binnenkrt participeren in een (f)mri nderzek. De betreffende nderzeker heeft u er wellicht al iets ver verteld. Deze flder infrmeert u ver wat dit nderzek precies

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten Pestprtcl basisschl Pieter Wijten Basisschl Pieter Wijten werkt aan een veilig schlklimaat waarin kinderen respectvl met elkaar mgaan. Ze hanteert drie principes: Ik zrg ged vr mezelf Ik zrg ged vr de

Nadere informatie

O.a. in deze nieuwsbrief: Hoe is het om te leven met Hiv of Aids in Tanzania?

O.a. in deze nieuwsbrief: Hoe is het om te leven met Hiv of Aids in Tanzania? Nummer 3 april 2006 He is het m te leven met Hiv f Aids in Tanzania? Aids is een ziekte die helaas ng niet te genezen is. Ok is Aids een ziekte met veel sciale cnsequenties met name in Afrika. Vaak raken

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

Bestemd voor Alle medewerkers, cliënten, kinderen, andere personen die zich op locaties van Stichting D.W.R.P. bevinden.

Bestemd voor Alle medewerkers, cliënten, kinderen, andere personen die zich op locaties van Stichting D.W.R.P. bevinden. MIC-melding Del van de prcedure Het dr een cmmissie analyseren en berdelen van futen en (bijna) ngelukken in de rganisatie m hiervan te leren, z ndig actie te ndernemen en z herhaling f erger te vrkmen

Nadere informatie

RIZIV: Opleiden van werkzoekenden, die erkend arbeidsongeschikt zijn.

RIZIV: Opleiden van werkzoekenden, die erkend arbeidsongeschikt zijn. RIZIV: Opleiden van werkzekenden, die erkend arbeidsngeschikt zijn. VERSIE 2015 Inhudspgave OOK ERKEND ARBEIDSONGESCHIKTE PERSONEN HEBBEN RECHT OP OPLEIDING...2 Visie...2 Delgrep...2 Partners in het traject...2

Nadere informatie

Training Werken aan Welbevinden. Opleidingscurriculum. Facit, Velsen-Noord Februari 2011

Training Werken aan Welbevinden. Opleidingscurriculum. Facit, Velsen-Noord Februari 2011 Training Werken aan Welbevinden Opleidingscurriculum Facit, Velsen-Nrd Februari 2011 Inhudspgave Inleiding 3 1. Algemene beschrijving van de pleiding 4 1.1 Delgrep 4 1.2 Kwalificaties 4 1.3 Uitgangspunten

Nadere informatie

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken :

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken : Versie: ktber 2016 Huiswerk Op nze schl wrdt in diverse grepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de schl meegegeven wrdt en waarvan verwacht wrdt dat het dr de kinderen thuis

Nadere informatie

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB Alle zrgberderijen van SZZ zijn aangeslten bij de Federatie Landbuw en Zrg (www.zrgberen.nl). De Federatie heeft vr de cliënten van haar leden een nafhankelijke klachtencmmissie ingericht. SZZ vindt het

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst SGGZ en GBGGZ 2016

Informatiebijeenkomst SGGZ en GBGGZ 2016 Infrmatiebijeenkmst SGGZ en GBGGZ 2016 Wat verandert er in 2016 Désirée Drssaert Angélique Gillis Kim van Peperstraten Zrginkpers Cöperatie VGZ ua Prgramma Welkm Visie VGZ Ontwikkelingen POH GGZ Inkp Generalistische

Nadere informatie

Anamneseformulier Gezondheidstest

Anamneseformulier Gezondheidstest Anamnesefrmulier Gezndheidstest LET OP: Vr de kwaliteit van de gezndheidstest is het van belang m het anamnesefrmulier vlledig en naar waarheid in te vullen. Het is mgelijk m meerdere antwrden in te vullen.

Nadere informatie

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool PEST PROTOCOL Prins Willem-Alexanderschl Wat is een pestprtcl? Een pestprtcl is een aantal vereenkmsten ver het tegengaan van pesten. Een afspraak tussen de schl, de kinderen en de uders. Waarm een pestprtcl?

Nadere informatie

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba.

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba. Agressiemanagement Bedrijven, rganisaties en schlen krijgen steeds vaker met agressie te maken. Wanneer je met mensen werkt, bestaat er immers de kans p cnflicten. Z n cnflict kan escaleren in bedreigingen,

Nadere informatie

g e m e e n t e M O N T F O O R T

g e m e e n t e M O N T F O O R T M O N F O O R SCHRIFELIJKE VRAGEN AAN HE COLLEGE Nr. 2015-02 Datum: 12 januari 2015 Naam vragensteller: Niclet Rrije en Anne-Marie van de Pll Vraag gericht aan: Wethuder Vlaar Onderwerp: Besluit maatschappelijke

Nadere informatie

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kp van Nrd-Hlland Er is sprake van hgbegaafdheid, blijkens uit: Een ttale intelligentie gelijk f hger dan 130 N.B.: bij een intelligentienderzek wrdt nrmaliter

Nadere informatie

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving Excellente werving, Excellente studenten Studentenwerving Ondersteuningstraject werving Vraag vanuit de Centres en Centra Gebaseerd p ndersteuningsvraag Individuele benadering, inzichten vr iedereen 2

Nadere informatie

Huisregelement opvang Kiddyzz

Huisregelement opvang Kiddyzz Huisregelement pvang Kiddyzz Deze huisregels gelden in cmbinatie met de vereenkmst van pdracht tussen uders/verzrgers en gastuder, welke dr beide partijen ndertekend zijn. Alle vraaguders dienen van deze

Nadere informatie

Katholieke en Openbare Scholen. voor Praktijkonderwijs. Medicijnbeleid

Katholieke en Openbare Scholen. voor Praktijkonderwijs. Medicijnbeleid Kathlieke en Openbare Schlen vr Praktijknderwijs Medicijnbeleid 1. Inleiding De Kathlieke en Openbare Schl vr Praktijknderwijs bieden passend nderwijs aan vr het praktijknderwijs geïndiceerde leerlingen

Nadere informatie

Functie-eisen coördinatoren

Functie-eisen coördinatoren Functie-eisen cördinatren Psitinering De beide cördinatren hebben de leiding van de rganisatie. De vrijwilligers zijn de spil in de rganisatie. Functieniveau De stichting Hspice Zwlle heeft gekzen vr 2

Nadere informatie