ZNA Jan Palfijn Lange Bremstraat 70 B2170 Merksem. Totale knieprothese. Info voor patiënten. Toegankelijke en kwaliteitsvolle gezondheidszorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZNA Jan Palfijn Lange Bremstraat 70 B2170 Merksem. Totale knieprothese. Info voor patiënten. Toegankelijke en kwaliteitsvolle gezondheidszorg"

Transcriptie

1 ZNA Jan Palfijn Lange Bremstraat 70 B2170 Merksem Ttale knieprthese Inf vr patiënten Tegankelijke en kwaliteitsvlle gezndheidszrg

2 Gemaakt p: 01/10/2004 Gewijzigd p: B dc

3 GEHEUGENSTEUNTJE VOOR UW INGREEP Duidt vr uzelf aan wat je al gedaan hebt, z bent u zeker van een vlt verlp van de pname Ik heb de infrmatiebrchures gelezen vr mijn pname in het ziekenhuis Ik breng alle gevraagde,vlledig, ingevulde dcumenten mee naar het ziekenhuis bij de infsessie 2 Mijn cach is:... Mijn huisarts helpt mij z ndig bij het invullen van de dcumenten Ik nteer de data en het uur van de verplichte infsessie p mijn kalender Ik km naar de twee infsessie m 9uur stipt p afdeling 1B Ik nteer de datum en uur van pname p mijn kalender Ik nteer de datum en uur van ntslag p mijn kalender en verwittig mijn cach Z ndig, heb ik de thuisverpleging gecntacteerd? Z ndig, heb ik de thuiskinesist gecntacteerd? Z ndig, heb ik de thuishulp gecntacteerd? ( petsdienst-maaltijddienst-bejaardenzrg, andere) Heb ik de ndige hulpmiddelen gehaald? (krukken, lprek,..) Zijn de ndige aanpassingen in huis vr na mijn ntslag geregeld? Ik breng alle resultaten van blednderzek, radigrafie, hartfilmpje mee naar de infsessie twee Ik breng mijn nrmale medicatie mee de dag van pname Ik heb infrmatie rnd mijn hspitalisatieverzekering ingewnnen vr deze pname 2

4 1. Inleiding U bent samen met de arts tt het besluit gekmen m uw knie te laten vervangen dr een knieprthese. De artsen en de medewerkers van het Jintcare prject gaan u al de infrmatie betreffende de ingreep geven. Het is de bedeling m de infrmatie ng eens rustig na te lezen in deze brchure. Als u na het lezen van de brchure en het bekijken van de videfilm ng vragen mcht hebben aarzel dan niet deze te stellen aan iemand van het team. 3

5 2. De Ttale KniePrthese ( = TKP) Om u duidelijk te kunnen uitleggen wat een TKP is willen we u graag even uitleggen he een kniegewricht er nrmaal uit ziet. Fig. 1 buw van het kniegewricht. Het kniegewricht is het grtste gewricht van het menselijk lichaam en bestaat uit 3 delen : het bvenste deel, de nderkant van het dijbeen, bestaat uit twee blvrmige kppen. Deze kppen rusten p het nderste deel van het gewricht. het nderste deel bestaat uit het vrijwel vlledig hrizntale vlak van het scheenbeen. het derde deel is de knieschijf. Deze is ingebed in de grte dijbeenspier. Tussen het bvenste en het nderste deel zit het kraakbeen (menisci). Dit det dienst als schkbreker. Samen met de kruisbanden zrgen zij er k vr dat de twee delen van het gewricht ged p elkaar blijven zitten. 4

6 De drie delen van het gewricht zijn bekleed met kraakbeen en hebben een mi glad uitzicht. Dr slijtage wrdt het ppervlak steeds minder glad waardr de delen minder sepel langs elkaar kunnen glijden en bewegen steeds meizamer en wrden pijnlijker. Indien de slijtage heel erg is met het gewricht vervangen wrden dr een prthese. Dat wil zeggen dat het versleten kraakbeenppervlak wrdt vervangen dr de verschillende delen van de prthese. Een prthese bestaat uit 2 grte delen: een metalen deel dat het kraakbeenppervlak van de kppen van het dijbeen vervangt. een kunststf deel dat het hrizntale kraakbeenppervlak van het scheenbeen vervangt. 5

7 in de meeste gevallen wrdt k de kraakbeenlaag van de knieschijf vervangen dr een kunststfgedeelte. Deze delen wrden met speciale kleefstf bevestigd aan het dij- en scheenbeen en de knieschijf en kunnen dus perfect langs elkaar glijden. In de meeste gevallen gebeurt de peratie znder prblemen, tch is het van belang dat u weet welke cmplicaties er zich kunnen vrden : infectie : hiervr wrdt u behandeld met antibitica. thrmbse : hiervr wrdt u behandeld met anti-stllingsmiddelen. zenuwletsel. Belangrijk : indien u bledverdunnende medicijnen gebruikt is het van belang dat u de arts hiervan p de hgte brengt. 3. Vr de pname U zal wrden pgenmen p de afdeling rthpedie 1B waar zich de Jintcare unit bevindt. Dr z veel mgelijk infrmatie te geven trachten wij de zrgverlening te verbeteren en weet u perfect wat er van u verwacht wrdt. Om hierin te slagen is het belangrijk dat u vr de pname met de vlgende zaken rekening hudt. Infrmatiesessies : de behandelende arts geeft u de data wanneer en waar deze bijeenkmst plaatsvindt. U krijgt dan, samen met andere patiënten die 6

8 pgenmen wrden vr een TKP f een Ttale HeupPrthese de ndige infrmatie. Deze infrmatie wrdt u gegeven dr een rthpedisch chirurg, een anesthesist, een verpleegkundige, een kinesitherapeut en iemand van de sciale dienst. Uiteraard kan u deze mensen al de ndige vragen stellen. Er zullen u hier k frmulieren verhandigd wrden die bestemd zijn vr de resultaatsberdeling (zie k punt 9). Cach: het is de bedeling m u tijdens de pname te laten bijstaan dr een cach. Hiervr kan u uw partner f iemand anders uit uw mgeving vragen. Deze persn is ged p de hgte van uw situatie wanneer u na uw ntslag uit het ziekenhuis weer thuis bent. Hij f zij staat u bij tijdens uw revalidatie. Thuiszrg : tijdens uw bezek bij de chirurg zal deze u een patiëntenmap verhandigen. In deze map zitten alle papieren die u ndig zal hebben vr de ingreep. Hij zal met u deze frmulieren verlpen en u vertellen welke afspraken er meten gemaakt wrden vr de verdere revalidatie en wie u daarvr het beste kan cntacteren. Uw huisarts kan u bijstaan in de keuze van een kinesist, (indien u die ng niet mcht hebben ) en de mensen van de sciale dienst van het ziekenhuis staan ter uwe beschikking vr verdere thuishulp ( bvb: thuisverpleging f regeling vr een revalidatiecentrum). Kinesitherapie en Ergtherapie : tijdens de infsessie maakt u reeds kennis met de mensen van deze afdeling. Zij zullen u p de hgte brengen van de revalidatie in het ziekenhuis. Het is k de bedeling dat u enkele dagen vr de pname langs de dienst kinesitherapie gaat m samen het efenschema te 7

9 verlpen. Het efenschema kan u terug vinden in het efenbekje. Op deze manier heeft u al de efeningen reeds uitgeverd en weet u perfect wat u met en mag den na de ingreep. De kinesist zal k nagaan in he verre u het lpen met krukken beheerst, en verlpt, samen met de thuiskinesist, f thuis alles is aangepast ( bvb: wc-verhger, aangepast bed enz ). 4. De pname De dag vr de peratie wrdt u pgenmen in het ziekenhuis. Een verpleegkundige brengt u p de hgte van de gang van zaken p de dienst. Het juiste tijdstip van de pname vindt u terug in uw patiëntenmap. Wat neemt u mee naar het ziekenhuis? uw patiëntenmap de medicijnen die u reeds thuis gebruikte gemakkelijke kledij die u vldende bewegingsvrijheid geeft en die u verdag kan dragen bvb. trainingspak gemakkelijke schenen die vldende steun geven en geen hge hiel hebben.( k geen slippers) krukken 5. De peratiedag Zals in de infrmatiesessies is verteld gebeurt de anesthesie (= verdving) en de pijnstilling via een ruggenprik. Deze wrdt tegediend dr de anesthesist. Tijdens de ruggenprik wrdt er k een slangetje (= epidurale katheter) aangebracht m de pijn te verzachten. Dit slangetje blijft de eerste dagen 8

10 na de ingreep zitten zdat u ptimaal en znder al teveel pijn kan revalideren. Tevens zrgt de anesthesist ervr dat u een slaapmiddel krijgt zdat u tijdens de ingreep slaapt. Vr de peratie krijgt u een blaaskatheter en wrdt u naar de peratieafdeling gereden. In de vrbereidingsruimte wrdt u p een andere matras gelegd en de peratiekamer binnengereden. Na de peratie, die z n één à twee uur duurt, is uw knie ingepakt met een stevig verband en f pleisters. Daar uit kmen één f meerdere slangetjes( = drains). Via deze drains wrdt er bled en wndvcht afgeverd. Ze wrden na enkele dagen verwijderd. Om het risic van ntstekingen z klein mgelijk te maken krijgt u tijdens en na de peratie antibitica. Verder schrijft de arts u bledverdunnende medicijnen vr m thrmbse (= klntering van het bled ) te vrkmen. Deze bledverdunnende inspuitingen krijgt u tt ngeveer een 4 tt 6-tal weken na de ingreep. 6. De dagen na de peratie Belangrijk: mdat u de eerste dag na de ingreep p uw rug dient te slapen is het handig dit reeds thuis te efenen!!!!! Vrijwel nmiddellijk na de ingreep kan u starten met de eerste efeningen. Het verdere verlp van de revalidatie en medische handelingen zullen we nu even krt verlpen : dinsdag : efeningen vr spierkracht en mbiliteit + pzitten en staan. wensdag : naast het verwijderen van blaassnde en epidurale katheter leert men u te stappen met een lprekje tt aan de zit- en efenruimte. Hier zal u 9

11 dan, al dan niet gezamenlijk, de efentherapie uitveren. dnderdag: indien alles vlt verlpt kan u reeds met krukken leren gaan. vrijdag : naast de dagelijkse efensessie leert men u vandaag aan he u p en af een trap met gaan. Mcht m één f andere reden uw revalidatie er tch iets anders uitzien, aarzel dan niet m raad te vragen aan iemand van het team. (Het kan bv altijd dat een drain f infuus iets langer met blijven zitten f dat u wensdag ng niet aan stappen te bent enz ) 7. Ontslag 6 dagen na de peratie gaat u weer naar huis met een lphulpmiddel. De huisarts en uw kinesist wrden p de hgte gebracht van de verdere revalidatie. Indien dit afgesprken was kmt de thuisverpleegkundige langs vr de verdere verzrging. Ongeveer 2 weken na de peratie wrden de hechtingen en f krammen dr de huisarts verwijderd. Het is mgelijke dat het wndgebied rd ziet en warm aanvelt. Hierver met u zich geen zrgen maken. Vr cntrle kmt u na +/- 6 weken p de raadpleging rthpedie. Deze afspraak wrdt bij het ntslag reeds vastgelegd. 10

12 8. Weer thuis We prberen m u tijdens het verblijf in het ziekenhuis z ged mgelijk vr te bereiden p uw thuissituatie. Graag verlpen we tch ng eens vlgende aandachtspunten : strekken van de knie is uiterst belangrijk. Ga daarm niet liggen met een kussen nder de knie. zwemmen mag na een 6-tal weken ( best na de cntrle bij de chirurg). indien u vldende cntrle hebt ver de knie kan u terug autrijden na een 6-tal weken ( vraag k even na bij uw autverzekeraar). fietsen kan in verleg met de kinesist na een 6-tal weken. ga bijvrkeur p een wat hgere stel zitten. draaien gaat steeds stap vr stap. Niet staande draaien p de vet van het gepereerde been. gebruik bij traplpen aan een kant de leuning: m te stijgen : eerst het niet gepereerde been vervlgens de kruk en het gepereerde been. m te dalen : zet u eerst de kruk en het gepereerde been mlaag. Het gede been vlgt. bij tename van de pijn det u het best wat rustiger aan. Frceer nit!!!! 11

13 Belangrijk : raadpleeg uw chirurg en f uw huisarts wanneer : de pijn in het peratiegebied teneemt in cmbinatie met rdheid en eventueel krts. het nderbeen dik, glanzend en pijnlijk is. 9. Resultaatsberdeling Zals eerder reeds vermeld krijgt u een aantal frmulieren die dienen vr de resultaatsberdeling. De bedeling van deze frmulieren is 2-vudig: testand preperatief : dr de frmulieren vr de ingreep in te vullen bekmt men een perfect beeld van de ude testand ( wat kan er en wat niet, wanneer pijn en wanneer niet enz.). testand pstperatief : dr de frmulieren in te vullen na de ingreep ( in samenwerking met de chirurg, de huisarts, de kinesist ) bekmen we een ged beeld van de nieuwe testand ( wat kan de patiënt meer in vergelijking met vreger, is er minder pijn.). Dr het verwerken van de verkregen infrmatie kan de chirurg en zijn team perfect nagaan in heverre de ingreep geslaagd is (=heveel u na de ingreep meer kan dan vrheen). Op deze manier wrdt het mgelijk m de werkwijze te cntrleren en steeds verder aan te passen aan nieuwe veranderingen. 12

14 10 Jint Care : ja f nee? Indien er, in samenspraak met de chirurg, wrdt beslten u te behandelen buiten het Jint Care prject dan kan uw pname in het ziekenhuis anders verlpen dan daarnet besprken. Laten we even de veranderingen p een rijtje zetten. Het ntbreken van de infsessies Indien u geen infsessie heeft bijgewnd prberen wij dit p te vangen dr u tijdens uw pname alle infrmatie te geven. Uiteraard kan u de meeste infrmatie vinden in dit bekje. Vragen kan u natuurlijk altijd stellen. Ontslag uit het ziekenhuis In tegenstelling tt de jintcare -patiënten is bij u de ntslagdatum niet p vrhand bepaald. Meestal varieert deze tussen de 7 en de 14 dagen. Uiteraard kan het zijn dat er na uw verblijf in het ziekenhuis ng een peride van revalidatie vlgt in een revalidatiecentrum. De revalidatie in het ziekenhuis zal hetzelfde verlpen. Het is k hier de bedeling m u snel weer p de been te krijgen. 13

15 Nta s 14

16 Al de medewerkers van het Jintcare team wensen u een spedig en vlledig herstel. 15

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk Zrgplan Naam Adres Uitgerekende datum Administratienummer Naam en adres verlskundige praktijk datum tijd Met wie Afsprakenlijst Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Tijdens uw zwangerschap zal u nder cntrle

Nadere informatie

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen Vrbehuden en risicvlle handelingen binnen het primair nderwijs Prtcl Medisch Handelen J.C. v.d. Wal September 2013 INHOUD Inleiding... 3 1 De leerling wrdt ziek p schl... 4 2 Het verstrekken van medicatie

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen Prtcl medicijnverstrekking en medisch handelen Pagina 1 Inhudspgave Inleiding De leerling wrdt ziek p schl Het tedienen van medicijnen p verzek Vrbehuden en risicvlle handelingen Wet en regelgeving Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Scheiden. Een lastig proces

Scheiden. Een lastig proces Scheiden. Een lastig prces Deze tekst is pgesteld dr een werkgrep bestaande uit vertegenwrdigers van de advcatuur, de rechtspraak en het ministerie van Veiligheid en Justitie, mei 2011. Inhudspgave pagina

Nadere informatie

College van Burgemeester en Wethouders. 15 november 2006 invoeringwmo.nl. Geacht college,

College van Burgemeester en Wethouders. 15 november 2006 invoeringwmo.nl. Geacht college, Cllege van Burgemeester en Wethuders Ons kenmerk Inlichtingen bij Drkiesnummer Den Haag Helpdesk Wm helpdesk@ 15 nvember 2006 inveringwm.nl Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Wet maatschappelijke ndersteuning

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan Vroomshoopse Boys 2010-2014. (geactualiseerd in 2010)

Jeugdbeleidsplan Vroomshoopse Boys 2010-2014. (geactualiseerd in 2010) Jeugdbeleidsplan Vrmshpse Bys 2010-2014 (geactualiseerd in 2010) Jeugdbeleidsplan Vr. Bys 2008-2010 Blz.0 Vrwrd ( aanpassen ) Ambities mag je hebben. We willen hgerp met Vrmshpse Bys en tegelijkertijd

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente?

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente? Veelgestelde vragen Over LeasePlan Bank Wie is LeasePlan Bank? LeasePlan Bank is een Nederlandse internetspaarbank. Wij zijn nderdeel van het wereldwijd pererende LeasePlan Crpratin N.V. Klanten kunnen

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

Effectief solliciteren

Effectief solliciteren Effectief slliciteren He vind ik vacatures? Op de arbeidsmarkt kun je vacatures p de vlgende manieren vinden: vrienden, kennissen, bekenden; cntact pnemen met werkgevers; kranten (landelijk en reginaal;

Nadere informatie

Lingewaard u i t v a a r t v e r z o r g i n g

Lingewaard u i t v a a r t v e r z o r g i n g u i t v a a r t v e r z r g i n g Wilsbeschikking Omdat elk leven een waardig afscheid verdient Burgemeester verweijlaan 38 4191 XG GELDERMALSEN Tel. 0345 622 622 www.lingewaard-uitvaart.nl u i t v a a

Nadere informatie

Kanker en werk: Ervaringen van werkgevers

Kanker en werk: Ervaringen van werkgevers NFK prject Kanker p de werkvler, ndersteuning van werkgevers Kanker en werk: Ervaringen van werkgevers Tamara Raaijmakers, prjectleider vrlichting en arbeid NFK juli 2011 Wat vr gevlgen heeft kanker vr

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

How To: Auto invoeren vanuit Nederland (Buitenland)

How To: Auto invoeren vanuit Nederland (Buitenland) 1. Inleiding Pag. 2 2. Del Pag. 2 3. Therie Pag. 3 4. Praktijk Pag. 4 4.1. Aut kpen Pag. 4 4.2. Ververen naar België Pag. 6 4.3. De inver in België Pag. 7 4.3.1. Duane Pag. 7 4.3.2. Hmlgatie Pag. 8 4.3.3.

Nadere informatie

Totale knieprothese. Informatiebrochure patiënten

Totale knieprothese. Informatiebrochure patiënten Totale knieprothese Informatiebrochure patiënten 3 1. Het kniegewricht...4 1.1 Een beetje anatomie...4 1.2 Artrose of slijtage van de knie...5 1.3 Een knieprothese...5 2. Voorbereiding op de ingreep...6

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser Wm-klanttevredenheidsnderzek gemeente Lsser De Wm dr de bril van de aanvrager Augustus 2010 Clfn Uitgave I&O Research BV Statinsplein 11 Pstbus 563, 7500 AN Enschede tel. (053) 4825000 Rapprtnummer 2010/

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

Enhancing ethical practice and critical reflection by the stimul experience in a care-ethics lab. stimul Care Ethics Lab Handleiding

Enhancing ethical practice and critical reflection by the stimul experience in a care-ethics lab. stimul Care Ethics Lab Handleiding Enhancing ethical practice and critical reflectin by the stimul experience in a care-ethics lab stimul Care Ethics Lab Handleiding Ten geleide Het INTERREG IVA 2 Zeeën prject 'Dignity in Care' werd pgestart

Nadere informatie

Leren omgaan met energie

Leren omgaan met energie Leren mgaan met energie Met dank aan: CSG Reggesteyn, OBS De Peppel, & PCBS Jan Barbier Inhudspgaven Inleiding... 3 1. De Centrale verwarming... 4 Leerlingen pdracht... 4 Dcenten handleiding... 11 2. De

Nadere informatie

VCOV vzw Interleuvenlaan 15A - 3001 Leuven Tel(016) 38 81 00 Fax (016) 40 86 70 info@vcov.be www.vcov.be

VCOV vzw Interleuvenlaan 15A - 3001 Leuven Tel(016) 38 81 00 Fax (016) 40 86 70 info@vcov.be www.vcov.be VAARDIG VERGADEREN SYLLABUS VOOR ACTIEVE OUDERS OP SCHOOL VCOV vzw Interleuvenlaan 15A - 3001 Leuven Tel(016) 38 81 00 Fax (016) 40 86 70 inf@vcv.be www.vcv.be INHOUDSOPGAVE Inleiding 1. De uderraad; een

Nadere informatie

Totale heup. Orthopedie. Beter voor elkaar

Totale heup. Orthopedie. Beter voor elkaar Totale heup Orthopedie Beter voor elkaar 2 Hartelijk welkom op afdeling 5A U wordt binnenkort opgenomen op de afdeling Orthopedie van het Ikazia Ziekenhuis. Om tijdens uw opname alles goed te laten verlopen,

Nadere informatie

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om?

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om? Het Grte Geldnderzek: he ga je met je geld m? Natinaal Instituut vr Budgetvrlichting (Nibud) Tijdsduur: één les Werkvrm: individueel met een discussie in de klas Niveau: bedeld vr alle leerlingen van klas

Nadere informatie

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT AMSTERDAM - HEERLEN 29 OKTOBER 2010 INHOUDSOPGAVE INLEIDING EN ONDERZOEKSVERANTWOORDING 4 INLEIDING 4 ONDERZOEKSOPZET 4 INHOUD VAN HET ONDERZOEK 6 OPBOUW RAPPORTAGE

Nadere informatie

Handleiding Training Scholen inspireren scholen over Gezonde School 2 juni 2014

Handleiding Training Scholen inspireren scholen over Gezonde School 2 juni 2014 Handleiding Training Schlen inspireren schlen ver Geznde Schl 2 juni 2014 Naam cntactpersnen Bewegen Werkt: Pieter Iedema ROC van Twente : Gerald Oude Alink Inhudspgave Het 7-stappenplan beleid in het

Nadere informatie

Computercursus. Vereniging Dorpsbelang Gaast

Computercursus. Vereniging Dorpsbelang Gaast Cmputercursus Vereniging Drpsbelang Gaast email: cmptercursus@gaast.eu Pagina - 1 Cursus Onderdeel 4 Cmputercursus 2014 Deze pagina bevat alle infrmatie ver de cmputer cursus van Vereniging Drpsbelang

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV volwassenen

Hoofdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV volwassenen Hfdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV vlwassenen Gegevensverzameling... 2 5.1. Algemeen... 2 5.2. Instructie dataverzamelaars... 2 5.3. Fasen in dataverzameling... 3 5.3.1. Brndcumenten...

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Zon-Privé gemeente Utrecht

Veelgestelde vragen Zon-Privé gemeente Utrecht Veelgestelde vragen Zn-Privé gemeente Utrecht In dit dcument beantwrden we een aantal veel gestelde vragen. Deze zijn als vlgt gecategriseerd: Zn-Privé actie Utrecht Het plaatsen van znnepanelen p een

Nadere informatie

Pestprotocol ICBS De Trimaran. Pestprotocol. ICBS De Trimaran

Pestprotocol ICBS De Trimaran. Pestprotocol. ICBS De Trimaran Pestprtcl ICBS De Trimaran Pestprtcl ICBS De Trimaran 0 Pestprtcl ICBS De Trimaran Inhud Het pestprtcl... 2 Wat is pesten?... 3 Wat is de vijf sprenaanpak?... 5 He vlgt de schl de sciaal emtinele ntwikkeling?...

Nadere informatie

De Taallijn Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2

De Taallijn Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2 De Taallijn Interactief taalnderwijs in grep 1 en 2 Sinterklaas kmt lgeren! Activiteitencyclus vr grep 1 en 2 Expertisecentrum Nederlands Inhudspgave Inleiding 3 Vrbeeld van een planningsrster 4 Vrbereiding

Nadere informatie

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP 2012 Kadergrep FNV bndgenten DSM Limburg BV/ Lanxess Elastmers Nederland bv Occupatinal Safety and Health T create safety and healthy wrkplaces Een instructie methde

Nadere informatie