Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk"

Transcriptie

1 Zrgplan Naam Adres Uitgerekende datum Administratienummer Naam en adres verlskundige praktijk

2 datum tijd Met wie Afsprakenlijst

3

4 Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Tijdens uw zwangerschap zal u nder cntrle zijn bij een verlskundige en indien ndig k een arts. Zij f hij zal tijdens de zwangerschap in de gaten huden he het met u en uw kindje gaat. In dit bekje vindt u infrmatie ver nze begeleiding en kunt u alle gegevens die in de lp van de 9 maanden verzameld wrden verzichtelijk bewaren. Z hudt u zelf uw dssier bij ver uw zwangerschap en heeft u de belangrijke infrmatie altijd bij de hand vr uzelf en alle hulpverleners. Wilt u dit bekje dan k iedere keer als u naar de verlskundige (f arts) te gaat meenemen? Vraag bij elk gesprek m de infrmatie aan te vullen. Begrijpt u iets niet, vraag dan gerust m uitleg. Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Veel succes en geluk!

5 Wij werken aan kwaliteit en prberen waar mgelijk nze zrgverlening te verbeteren. Samen met enkele andere praktijken en het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis richten wij daarm de zrg aan een kleine grep zwangere vruwen p een nieuwe manier in. U heeft aangegeven dat u wilt meewerken met deze nieuwe manier van zrg verlenen. Uitgangspunt is dat u en uw baby centraal staan. En als het mgelijk is en medisch verantwrd, stemmen we de zrg af p uw situatie en behefte. Hiernder leest u wat u kunt verwachten van zwangerschapsbegeleiding in nze praktijk. Eerste afspraak In de 8e week van de zwangerschap wrdt ruim de tijd genmen m alle infrmatie met u dr te nemen, vragen te stellen en te beantwrden. Er wrdt bled afgenmen, bleddruk gemeten en er vindt een nderzek van uw buik plaats. Als u dat wilt, infrmeren we u ver prenatale testen. Casemanager De verlskundige die u de eerste keer ntmet, zal uw vaste cntactpersn zijn in de praktijk. Wij spreken van een casemanager. De casemanager zrgt ervr dat zij steeds weet welke zaken er spelen in uw zwangerschap. Z ndig cördineert zij de zrg met anderen en zij zrgt ervr dat na de gebrte uw dssier ged wrdt vergedragen aan het cnsultatiebureau. De casemanager is k uw aanspreekpunt vr niet acute vragen en zaken die u vertruwelijk wilt bespreken. Zij is niet dagelijks bereikbaar maar u kunt altijd p krte termijn via de assistente een afspraak met haar maken. Naast uw casemanager zult u waarschijnlijk ng één andere verlskundige uit de praktijk zien tijdens de zwangerschapscntrles. Z kunt u met

6 maximaal twee verlskundigen vertruwd raken en een band pbuwen. Als er sprake is van een acute situatie waarvr u direct hulp ndig hebt (pijn, bledverlies f de bevalling), kan het zijn dat uw vaste cntactpersnen geen dienst hebben en dat u p dat mment een andere verlskundige ntmet. Deze heeft altijd de beschikking ver het gehele medische dssier en het zrgplan dat u zelf bij u hudt. Uit nderzek weten we dat bijna alle vruwen het fijn vinden m tijdens de zwangerschap een f twee vaste cntactpersnen te hebben en het tijdens de bevalling niet vervelend vinden m begeleid te wrden dr een vreemde. Ech U krijgt een afspraak m bij weken een ech te laten maken m de termijn van de zwangerschap precies vast te stellen. Bij 20 weken kan er, indien u dat wilt, ngmaals een ech gemaakt wrden m alle rganen van uw kindje te bekijken. Eerste grepsvrlichting Rnd 10 weken bezekt u in plaats van een individueel cnsult, een grepsvrlichting. Hierbij krijgt u in anderhalf uur heel veel infrmatie ver geznd zwanger zijn (veding, stppen met rken, bewegen, wat u kan helpen tegen zwangerschapsklachten) en wat u nu al kunt den m u vr te bereiden p de bevalling. Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Tweede afspraak Rnd 13 weken kmt u weer p de praktijk vr een afspraak met uw casemanager. Naast het medische nderzek wrden de uitslagen van de ech, bled en eventueel prenatale testen besprken. Ok stelt u dan samen met de verlskundige een zrgplan p. In een zrgplan staan alle wensen en verwachtingen die u heeft van de zwangerschapsbegeleiding. Het zrgplan hudt u, samen met uw medische dssier, steeds zelf bij u.

7 U zrgt ervr dat u het bij ieder cntactmment met de verlskundige bij de hand hebt. Z kan iedere verlskundige, k in acute situaties, steeds zien welke afspraken u heeft gemaakt ver de begeleiding. Het krijgen van een baby brengt veel veranderingen met zich mee. Een baby kan vr extra spanningen bij u en uw gezin zrgen. Dat is niet altijd even gemakkelijk. U kunt dit bespreken met de verlskundige. Zij kan u helpen f verwijzen. U krijgt daarm vrafgaand aan deze tweede afspraak een vragenlijst m in te vullen. We vragen u deze lijst z ged mgelijk te beantwrden. Uw gegevens wrden vertruwelijk behandeld en zijn alleen bedeld m u te helpen. Vervlgafspraken Gemiddeld wrden 13 cntrles gedaan die ngeveer een kwartier duren. Tijdens ieder bezek wrdt uw buik nderzcht m de grei en ligging van de baby te berdelen. Ok luisteren we naar de harttnen van de baby. De vlgende afspraak wrdt steeds in verleg met u gemaakt. Natuurlijk is het belangrijk dat u regelmatig kmt, maar he regelmatig stemmen we graag p uw behefte af. Smmige vruwen willen in het begin van de zwangerschap graag wat vaker kmen en later juist wat minder vaak. Vruwen die al kinderen hebben, kunnen sms te met wat minder cntrles f een keer een telefnische afspraak in plaats van een bezek aan de praktijk. Als u veel dingen wilt bespreken kunnen we wat meer tijd plannen. Zwangerschapscursus Het vlgen van een zwangerschapscursus hrt echt bij een gede vrbereiding p de bevalling. Er wrdt heel veel infrmatie gegeven die tijdens de afspraken met de verlskundige niet aan bd kmt, er wrden efeningen gedaan en veel vruwen vinden het cntact met andere zwangere vruwen prettig.

8 In Amsterdam kunt u gratis deelnemen aan een cursus. Er is keuze tussen een algemene cursus, een ygacursus, een cursus vr nieuwe Nederlanders en een cursus vr tienermeders. Zie Aanmelden det u zelf en kan k bij het bezeken van de eerste grepsvrlichting. Tweede grepsvrlichting Rnd de 30 weken zwangerschap bezekt u een tweede grepsvrlichting. Deze zal gaan ver de bevalling en de vrbereiding daarp. De ervaring leert dat he meer een vruw weet en zich vrbereidt p de bevalling, he rustiger en ntspannen ze is. Dit zrgt ervr dat de bevalling gemakkelijker kan verlpen en er minder ingrepen ndig zijn. Eén cntrle bij u thuis Rnd de 34 weken maakt uw casemanager een afspraak bij u thuis. Naast een nrmale zwangerschapscntrle kunnen we in alle rust het gebrteplan bespreken. Dit gebrteplan vindt u verderp in dit bekje. Het gebrteplan hrt bij het zrgdssierplan en hudt u zelf bij u zdat degene die de bevalling gaat begeleiden p de hgte is van al uw wensen. Gedurende de tweede grepsvrlichting krijgt u algemene infrmatie ver het nrmale verlp van de bevalling. Tijdens het gesprek ver het gebrteplan maken we samen de vertaling naar uw eigen situatie. Z zijn er bijvrbeeld verschillende manieren van bevallen: p een kruk, in het bad, p een bal, hurkend f in bed. In het gebrteplan kmt dan te staan wat u zelf het liefste wilt maar pas tijdens de bevalling zult u merken welke huding het prettigste en het meest geschikt vr u is. Een andere reden m een huisbezek te den is dat de verlskundige de situatie thuis ged kan inschatten: is de wning ged bereikbaar, kan een ambulance vr de deur kmen als dat ndig zu zijn, he kunt u veilig uit huis gehlpen wrden als dat ndig is. Gefeliciteerd met uw zwangerschap!

9 Samen met uw partner Bij zwangerschap verandert er veel in uw lichaam. Tegelijk gebeurt er geestelijk natuurlijk van alles met u. Ok dat bespreken we. Ons del is m u tijdens de zwangerschap en de bevalling z te begeleiden dat u en uw partner zich daar ged bij velen. En dat is vr iedere persn weer anders. Sms lpt de bevalling niet zals u gehpt en gewenst had, maar we hpen dat u dan wel terug kunt kijken p een gede samenwerking tussen u en uw partner, en tussen u en degenen die u begeleiden. Bij klachten eerst naar ns Bij klachten als buikpijn, bledverlies f ngerustheid is de verlskundige f arts waar u p dat mment nder cntrle bent, het eerste aanspreekpunt. Als dit een verlskundige is, zal zij uw dssier bespreken met een gynaeclg en z ndig een afspraak maken vr extra nderzek f cntrle in het ziekenhuis. De gynaeclg kan vaststellen f u f uw baby een verhgd risic lpen. Z bespreken de gynaeclg en de verlskundige samen wat vr u p dat mment de beste zrg is en wie u p dat mment het beste kan begeleiden. Gynaeclg Als er wél cmplicaties wrden vastgesteld blijft u tijdelijk, f tt na de gebrte verder nder cntrle van de gynaeclg. De bevalling vindt dan plaats in het ziekenhuis. Met het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis werken we nauw samen. Als er cntrle f vername van de zrg dr een gynaeclg ndig is, zullen we in principe drverwijzen naar dit ziekenhuis. Ok in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis wrdt gewerkt met uw zrg- en gebrteplan, zdat alle gemaakte afspraken, indien medisch gezien mgelijk, dr hen zullen wrden vergenmen en gerespecteerd. Als de zrg vr uw zwangerschap dr de gynaeclg met wrden vrtgezet tt en met de bevalling, krijgt u in het Sint Lucas Andreas

10 Ziekenhuis een nieuwe casemanager, een verlskundige in het ziekenhuis. De nieuwe casemanager hudt ns p de hgte van he het met u gaat en laat het ns weten als de baby is gebren. Na de gebrte hervat de verlskundige haar begeleiding en bezekt u ng enkele keren thuis. Thuis f ergens anders In Nederland is het na een zwangerschap znder cmplicaties nrmaal m thuis te bevallen. Als u niet thuis wilt bevallen, kunt u naar Beval Centrum West, dat in een aparte vleugel in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis gehuisvest is. De bevalling en nze begeleiding zijn hetzelfde als thuis. Of u k een eigen bijdrage met betalen vr de verlskamerhuur, hangt af van uw zrgplis. Tch naar het ziekenhuis Tijdens de bevalling kan het vrkmen dat er extra hulp ndig is f cmplicaties ptreden. De verlskundige die dienst heeft gaat met u mee naar de verlsafdeling van het ziekenhuis en blijft bij u ttdat u gewend bent aan de nieuwe situatie. Op dat mment zal de verlskundige k de bijznderheden in het gebrteplan verdragen aan de arts, verlskundige en verpleegkundige van het ziekenhuis, zdat er met uw wensen rekening gehuden kan wrden. Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Kraamverzrgende Tijdens de zwangerschap wrdt alvast telefnisch cntact met u pgenmen dr de kraamzrgrganisatie. Vraf is er cntact tussen de casemanager en de kraamzrg, waarbij gegevens ver uw zwangerschap en de situatie in huis wrden drgegeven. Dr deze samenwerking tussen de verlskundige en de kraamzrg, is een huisbezek dr de kraamzrg niet ndig en is een telefnisch gesprek vldende. Heveel uren kraamzrg u kunt krijgen, hangt af van uw mstandigheden. Dr middel van een vragenlijst zal tijdens het telefngesprek met de kraamzrginstelling een indicatie

11 wrden gesteld van het aantal uren waar u recht p hebt. Na de bevalling wrdt gekeken f dat ng steeds vldende is f dat uitbreiding ndig is. Bij bevallingen thuis en in het Bevalcentrum werken we samen met een kraamverzrgende. Zij kan u steunen tijdens de ntsluitingsweeën als u dat prettig vindt en blijft na de bevalling ng enige tijd bij u m uitleg te geven he u de eerste uren met uw kindje drbrengt. Ok helpt ze met duchen en verschnt ze het bed. Kraamzrg met u zelf regelen vr de 20e week van de zwangerschap, via uw verzekering. Kijk vr infrmatie ver de eigen bijdrage vr kraamzrg in de plisvrwaarden van uw zrgverzekering. Tijdens de eerste week na de gebrte leert de kraamverzrgende u alles ver de verzrging van de baby, det alle medische cntrles en helpt bij het geven van brstveding. Ze prbeert ervr te zrgen dat u vldende kunt uitrusten. Ok weegt ze de baby regelmatig. Kraambedcntrles Tt de achtste dag na de bevalling kmt de verlskundig ng 3 f 4 keer bij u thuis m te zien he het met u en uw kindje gaat. Tussendr neemt de kraamverzrgende bij vragen f cmplicaties meteen cntact met ns p. De casemanager kmt in ieder geval één keer langs vr een gesprek ver he alles is verlpen. Als u daar prijs p stelt kmt de verlskundige die uw bevalling heeft begeleid k ng eens langs m vragen te beantwrden die u eventueel heeft ver de bevalling. Mcht u tijdens de bevalling zrg hebben gekregen van een gynaeclg f verlskundige uit het ziekenhuis en heeft u aan hen ng vele vragen, dan kan een telefnische afspraak wrden gemaakt met een van hen. Tijdens het kraambed krijgt u k infrmatie ver anticnceptie.

12 GGD en cnsultatiebureau Verder kmt tijdens de kraamperide de GGD langs vr het zgenaamde hielprikje en de gehrtest. Via de GGD lpt k uw eerste afspraak met het cnsultatiebureau dat de zrg vr uw kindje fficieel van ns verneemt. Aan het eind van het kraambed wrden alle belangrijke gegevens ged vergedragen aan het cnsultatiebureau van het Ouder en Kind Centrum bij u in de buurt. Z heft u niet alle infrmatie pnieuw aan een zrgverlener te vertellen en gaat geen, mgelijk belangrijke, infrmatie verlren. Ok de huisarts krijgt een brief met de aankndiging van de gebrte en eventuele bijznderheden. Nacntrle Na vier weken kmt u ng een keer p het spreekuur bij de casemanager vr de nacntrle. De nacntrle bestaat uit wat medische cntrles, een gesprek ver anticnceptie en dan praten we samen ver he u de zwangerschap en de bevalling achteraf heeft ervaren. Het zrgplan met alle gemaakte afspraken wrdt geëvalueerd: is alles gegaan zals u hpte en wenste? Wat had anders gekund? Zijn er ng vragen ver he en waarm dingen gegaan zijn zals ze gegaan zijn? Als u heel veel vragen heeft ver de bevalling en de casemanager was daarbij niet aanwezig, kunt u van tevren aangeven dat u graag k een gesprek wilt hebben met de verlskundige f gynaeclg die bij de bevalling aanwezig was. Met de nacntrle wrdt het cntact afgeslten en heft u niet meer terug te kmen vr cntrles. Gefeliciteerd met uw zwangerschap!

13 Zrgpad Dit is een verzicht van alle belangrijke cntactmmenten met uw verlskundige f arts tijdens uw zwangerschap. Hier staat wanneer u wie en waarm zult treffen. Dit is een algemeen schema en uiteraard zal het aangepast wrden aan uw eigen situatie. Misschien is het ged dat u vaker f minder vaak cntact hebt f p andere mmenten wrdt geïnfrmeerd ver het een en ander. Dat hangt af van uw vr geschiedenis, uw wensen en he het met u en uw kindje gaat.

14 Zwangerschapscursus Zrgplan inclusief gebrteplan Intake eerste lijn/ 1 ste cntrle dr casemanager Grepsvrlichting (rnd 10 weken) Echscpie en nekplimeting indien gewenst Cnsult rnd 14 weken inclusief bespreken zrgplan dr casemanager Prenatale cntrles p maat, dr casemanager en maximaal één andere zrgverlener 20 weken ech indien gewenst Grepsvrlichting (28-30 weken) Huisbezek dr casemanager Telefnische intake dr kraamzrg Begeleiding bevalling, dr dienstdende verlskundige. Mgelijk intensieve begeleiding dr kraamverzrgende en/f verlskundige Kraamvisites p maat, tenminste één keer dr casemanager en eventueel één keer dr de verlskundige die de bevalling begeleidde Overdracht naar de huisarts en naar Jeugdgezndheidszrg (cnsultatiebureau) Nacntrle 4-6 weken na de bevalling dr casemanager. Op verzek eventueel ng gesprek met verlskundige die de bevalling begeleidde Zrgpad

15 Checklist met te bespreken nderwerpen tijdens de cntrles Dit is een lijst vr de verlskundige/arts m bij te huden waarver zij/hij u wel/niet heeft geïnfrmeerd. Vr hen handig m niets te vergeten, vr u fijn te zien waarver in ieder geval gesprken gaat wrden.

16 In kaart brengen infrmatie- en zrgbeheften Zrgplan bespreken (inclusief rl casemanager) Uitleg ver zrgdssier Praktijkinfrmatie Uitleg klanttevredenheidsnderzek en dssiernderzek m de zrg te evalueren Kraamzrg infrmeren aangevraagd Infrmatie rl ziekenhuis en verwijzing indien ndig Grepsvrlichting weken Erkenning van het ngebren kind Zwangerschapscursus Vedingsadvies Prenatale screening Infrmatie ver screening Dwnsyndrm uitslag screening Dwnsyndrm (indien aan de rde) Infrmatie ver 20 weken ech uitslag 20 weken ech (indien aan de rde) Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Checklist Standaard blednderzek infrmeren aangevraagd uitslagen Brief huisarts Infrmatie ver brstveding Grepsvrlichting weken Cntrle Hb 30 weken Infrmeren gebrteplan Huisbezek Belinstructies

17

18 Op deze plek kunt u nderstaande gegevens kwijt: 1. Een kpie met de gegevens ver uzelf, uw partner/familie en eventuele vrige zwangerschappen die de verlskundige het eerste gesprek bij u navraagt. 2. Een kpie van het blad waarp de verlskundige f arts telkens haar f zijn bevindingen tijdens de cntrles schrijft. Vrgeschiedenis en zwangerschapscntrles

19

20 Actieplan De verlskundige f arts zal sms afspraken met u maken ver het verlskundig/medisch beleid. Deze afspraken wrden hier pgeschreven zdat vr iedereen duidelijk is wat er gedaan wrdt. (Bijvrbeeld: als de verlskundige iets na gaat vragen bij de specialist ver een ziekte die bij u in de familie vrkmt en ze u daarna zal bellen). Actieplan Datum Afspraak/acties

21 Het gebrteplan Wat is een gebrteplan? In een gebrteplan beschrijft u uw wensen rndm de bevalling. Smmige vruwen vinden het fijn m zich z alvast vr te bereiden p de bevalling. Het is bedeld m de verlskundige en andere zrgverleners te laten weten wat u belangrijk vindt. Wat uw ideeën en wensen zijn. He u graag wilt dat er met u mgegaan wrdt. Tegelijk is het vr u een manier m met uw partner te bespreken wat uw verwachtingen zijn van de bevalling en van elkaar. Dr een gebrteplan blijft u betrkken bij de dingen die tijdens de bevalling gebeuren en de beslissingen die genmen wrden. Ok p mmenten dat u zelf niet ged kunt vertellen wat u wilt. Tips bij het schrijven Prbeer z veel mgelijk infrmatie te verzamelen vrdat u gaat schrijven. Dan weet u beter wat er gaat gebeuren en wat er mgelijk is. Een gebrteplan is bedeld als een manier m de bevalling te bespreken met de mensen die u (gaan) begeleiden. Hud er bij het schrijven van het gebrteplan rekening mee dat zij het in krte tijd meten kunnen lezen en begrijpen. Daarm: Hud het simpel. Vermeld in krte zinnen wat uw wensen zijn. Beschrijf vral wat echt belangrijk vr u is. Hierna vindt u een verzicht van vragen die u p ideeën kunnen brengen als het gaat m uw wensen vr uw bevalling. In dit bekje vindt u frmulieren waarp u per nderwerp aan kunt geven wat u belangrijk vindt. Bewaar het ingevulde gebrteplan in de grene insteekflap. Gebrteplan bespreken Bespreek het gebrteplan met uw casemanager tijdens het huisbezek. De verlskundige kan u verdere uitleg geven. Samen met de verlskundige

22 kunt u bepalen f uw wensen haalbaar zijn. Misschien zijn er medische f praktische bezwaren. Vaak zijn er dan alternatieven. Na dit gesprek kunt u het gebrteplan aanvullen f aanpassen als dat ndig is. In de grene insteekflap p de vlgende bladzijde vindt u daarm twee lege frmulieren vr het gebrteplan zdat u in de lp van de zwangerschap eventueel nieuwe plannen kunt maken. Als dat ndig is kunt u natuurlijk meer lege exemplaren aan de verlskundige vragen. Niets in het plan staat vast. U kunt zelf p elk mment van gedachten veranderen. Ok kan de bevalling anders lpen dan u had verwacht f gewild. Hierdr kunnen misschien niet al uw wensen meer uitgeverd wrden. De plaats f manier van bevallen verandert ndgedwngen f er kunnen ingrepen ndig zijn bijvrbeeld. Of uw kind kan pgenmen wrden p de kinderafdeling. U kunt in het gebrteplan schrijven wat u in die situaties belangrijk vindt. Gebrteplan Vragen die kunnen helpen bij het schrijven van uw gebrteplan Begeleiding Wie wilt u graag bij u hebben tijdens de bevalling? Wanneer wilt u dat zij er zijn? Waar bevallen? Op welke plek wilt u het liefst bevallen? Bijvrbeeld thuis, in het ziekenhuis, in het gebrtecentrum? Heeft u wensen ver de ruimte waar u bevalt en de sfeer? Weeën en persen Welke hudingen wilt u gaan gebruiken bij het pvangen van de weeën en tijdens het persen? Bijvrbeeld: lpen, p de baarkruk, nder de duche, in bad? He wilt u mgaan met de pijn van weeën? Bijvrbeeld ademhalingstechniek, ntspanningsefeningen, medicijnen. Als u kiest vr pijnstilling met medicijnen, welke srt wilt u gebruiken? Bijvrbeeld pethidine, remifenthanil, epiduraal.

23 Ziekenhuis He denkt u ver ingrepen, zals bewaking van de hartslag, inwendig nderzek, infuus prikken, knippen, kunstverlssing en keizersnede. Heeft u speciale wensen ver deze ingrepen? Heeft u wensen vr het geval dat een keizersnede ndig is? Bijvrbeeld: partner aanwezig, kennismaking met uw kind. Heeft u wensen ver het verblijf in het ziekenhuis? Heeft u wensen vr het geval dat uw kind m gezndheidsredenen niet bij u in de buurt kan zijn? Kind He wilt u met de baby mgaan als hij/zij net is gebren? Bijvrbeeld: lichamelijk cntact, navelstreng drknippen, verzrging. Welke veding wilt u uw kind geven? Overige wensen Heeft u ng wensen f pmerkingen ver uw bevalling die hierbven niet zijn genemd?

24 Bewaar hier uw eigen wensen vr uw bevalling Gebrteplan

25 Bevallingsverslag Het verlp van uw bevalling en de eerste gegevens van uw kindje en uzelf na de bevalling nteert de verlskundige f arts p een frmulier. Hier kunt u de kpie daarvan kwijt.

26 Ok de kraamverzrgster schrijft haar bevindingen ver u en uw kindje p. Deze gegevens staan in de GreiGids/kraam, maar eventueel kunt u een kpie hier tevegen. kraamverslag

27 Andere gegevens

28

29 Dit zrgdssier is ntwikkeld en mgelijk gemaakt dr

Scheiden. Een lastig proces

Scheiden. Een lastig proces Scheiden. Een lastig prces Deze tekst is pgesteld dr een werkgrep bestaande uit vertegenwrdigers van de advcatuur, de rechtspraak en het ministerie van Veiligheid en Justitie, mei 2011. Inhudspgave pagina

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Effectief solliciteren

Effectief solliciteren Effectief slliciteren He vind ik vacatures? Op de arbeidsmarkt kun je vacatures p de vlgende manieren vinden: vrienden, kennissen, bekenden; cntact pnemen met werkgevers; kranten (landelijk en reginaal;

Nadere informatie

Dienstenwijzer Reigerdael

Dienstenwijzer Reigerdael Reigerdael B.V. Reigerdael Advies Bislett 12 7825 SB Emmen T +31(0)591 659705 F +31(0)591 659466 Dienstenwijzer Reigerdael De Dienstenwijzer van Reigerdael heeft tt del duidelijkheid en een ged inzicht

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan Vroomshoopse Boys 2010-2014. (geactualiseerd in 2010)

Jeugdbeleidsplan Vroomshoopse Boys 2010-2014. (geactualiseerd in 2010) Jeugdbeleidsplan Vrmshpse Bys 2010-2014 (geactualiseerd in 2010) Jeugdbeleidsplan Vr. Bys 2008-2010 Blz.0 Vrwrd ( aanpassen ) Ambities mag je hebben. We willen hgerp met Vrmshpse Bys en tegelijkertijd

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om?

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om? Het Grte Geldnderzek: he ga je met je geld m? Natinaal Instituut vr Budgetvrlichting (Nibud) Tijdsduur: één les Werkvrm: individueel met een discussie in de klas Niveau: bedeld vr alle leerlingen van klas

Nadere informatie

Handreiking taal. 1F abc ABC

Handreiking taal. 1F abc ABC 2F Handreiking taal 1F abc ABC INLEIDING Telichting bij de Handreiking taal De Handreiking taal sluit aan bij de Standaarden en eindtermen ve p één uitzndering na. In de Standaarden en eindtermen ve zijn

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV volwassenen

Hoofdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV volwassenen Hfdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV vlwassenen Gegevensverzameling... 2 5.1. Algemeen... 2 5.2. Instructie dataverzamelaars... 2 5.3. Fasen in dataverzameling... 3 5.3.1. Brndcumenten...

Nadere informatie

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP 2012 Kadergrep FNV bndgenten DSM Limburg BV/ Lanxess Elastmers Nederland bv Occupatinal Safety and Health T create safety and healthy wrkplaces Een instructie methde

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Verzekeringen

Hoofdstuk 6 Verzekeringen Hfdstuk 6 Verzekeringen In dit hfdstuk bespreken we de meest vrkmende verzekeringen die betrekking hebben p pleegzrgplaatsingen. 1. W.A.-verzekering a. 15 b. 15-16 jaar c. 16+ d. 18 + 2. Rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie

VCOV vzw Interleuvenlaan 15A - 3001 Leuven Tel(016) 38 81 00 Fax (016) 40 86 70 info@vcov.be www.vcov.be

VCOV vzw Interleuvenlaan 15A - 3001 Leuven Tel(016) 38 81 00 Fax (016) 40 86 70 info@vcov.be www.vcov.be VAARDIG VERGADEREN SYLLABUS VOOR ACTIEVE OUDERS OP SCHOOL VCOV vzw Interleuvenlaan 15A - 3001 Leuven Tel(016) 38 81 00 Fax (016) 40 86 70 inf@vcv.be www.vcv.be INHOUDSOPGAVE Inleiding 1. De uderraad; een

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser Wm-klanttevredenheidsnderzek gemeente Lsser De Wm dr de bril van de aanvrager Augustus 2010 Clfn Uitgave I&O Research BV Statinsplein 11 Pstbus 563, 7500 AN Enschede tel. (053) 4825000 Rapprtnummer 2010/

Nadere informatie

De Taallijn Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2

De Taallijn Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2 De Taallijn Interactief taalnderwijs in grep 1 en 2 Sinterklaas kmt lgeren! Activiteitencyclus vr grep 1 en 2 Expertisecentrum Nederlands Inhudspgave Inleiding 3 Vrbeeld van een planningsrster 4 Vrbereiding

Nadere informatie

Lingewaard u i t v a a r t v e r z o r g i n g

Lingewaard u i t v a a r t v e r z o r g i n g u i t v a a r t v e r z r g i n g Wilsbeschikking Omdat elk leven een waardig afscheid verdient Burgemeester verweijlaan 38 4191 XG GELDERMALSEN Tel. 0345 622 622 www.lingewaard-uitvaart.nl u i t v a a

Nadere informatie

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT AMSTERDAM - HEERLEN 29 OKTOBER 2010 INHOUDSOPGAVE INLEIDING EN ONDERZOEKSVERANTWOORDING 4 INLEIDING 4 ONDERZOEKSOPZET 4 INHOUD VAN HET ONDERZOEK 6 OPBOUW RAPPORTAGE

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolplan

Inhoudsopgave schoolplan 1 Inhudspgave schlplan Pagina 1. Inleiding 1.0 Vrwrd 3 1.1 uitgangspunten 5 1.2 De grndslag vr het functineren van de Viersprng 6 1.3 Delen en functies van het plan 1.4 Prcedure pstellen en vaststellen

Nadere informatie

Enhancing ethical practice and critical reflection by the stimul experience in a care-ethics lab. stimul Care Ethics Lab Handleiding

Enhancing ethical practice and critical reflection by the stimul experience in a care-ethics lab. stimul Care Ethics Lab Handleiding Enhancing ethical practice and critical reflectin by the stimul experience in a care-ethics lab stimul Care Ethics Lab Handleiding Ten geleide Het INTERREG IVA 2 Zeeën prject 'Dignity in Care' werd pgestart

Nadere informatie

Pestprotocol ICBS De Trimaran. Pestprotocol. ICBS De Trimaran

Pestprotocol ICBS De Trimaran. Pestprotocol. ICBS De Trimaran Pestprtcl ICBS De Trimaran Pestprtcl ICBS De Trimaran 0 Pestprtcl ICBS De Trimaran Inhud Het pestprtcl... 2 Wat is pesten?... 3 Wat is de vijf sprenaanpak?... 5 He vlgt de schl de sciaal emtinele ntwikkeling?...

Nadere informatie

('"... 4.1 ---------------------------------------------

('... 4.1 --------------------------------------------- ~ D.UFSKUNDE ~VItI ink _ I De (ge-!wihle Training ('"... 4.1 --------------------------------------------- RAPPORT MARKTONDERZOEK dr Steven T/sma Zamer 1994 Bedrijfskundewinkel (93.41.029) Begeleider:

Nadere informatie

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente?

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente? Veelgestelde vragen Over LeasePlan Bank Wie is LeasePlan Bank? LeasePlan Bank is een Nederlandse internetspaarbank. Wij zijn nderdeel van het wereldwijd pererende LeasePlan Crpratin N.V. Klanten kunnen

Nadere informatie

Leren omgaan met energie

Leren omgaan met energie Leren mgaan met energie Met dank aan: CSG Reggesteyn, OBS De Peppel, & PCBS Jan Barbier Inhudspgaven Inleiding... 3 1. De Centrale verwarming... 4 Leerlingen pdracht... 4 Dcenten handleiding... 11 2. De

Nadere informatie

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit faculteit ruimtelijke wetenschappen planlgie Het Natinaal Samenwerkingsprgramma Luchtkwaliteit De prgrammatische aanpak nader bekeken Tim Busscher 10 nvember 2010 Het Natinaal Samenwerkingsprgramma Luchtkwaliteit

Nadere informatie

Kanker en werk: Ervaringen van werkgevers

Kanker en werk: Ervaringen van werkgevers NFK prject Kanker p de werkvler, ndersteuning van werkgevers Kanker en werk: Ervaringen van werkgevers Tamara Raaijmakers, prjectleider vrlichting en arbeid NFK juli 2011 Wat vr gevlgen heeft kanker vr

Nadere informatie

Computercursus. Vereniging Dorpsbelang Gaast

Computercursus. Vereniging Dorpsbelang Gaast Cmputercursus Vereniging Drpsbelang Gaast email: cmptercursus@gaast.eu Pagina - 1 Cursus Onderdeel 4 Cmputercursus 2014 Deze pagina bevat alle infrmatie ver de cmputer cursus van Vereniging Drpsbelang

Nadere informatie