Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk"

Transcriptie

1 Zrgplan Naam Adres Uitgerekende datum Administratienummer Naam en adres verlskundige praktijk

2 datum tijd Met wie Afsprakenlijst

3

4 Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Tijdens uw zwangerschap zal u nder cntrle zijn bij een verlskundige en indien ndig k een arts. Zij f hij zal tijdens de zwangerschap in de gaten huden he het met u en uw kindje gaat. In dit bekje vindt u infrmatie ver nze begeleiding en kunt u alle gegevens die in de lp van de 9 maanden verzameld wrden verzichtelijk bewaren. Z hudt u zelf uw dssier bij ver uw zwangerschap en heeft u de belangrijke infrmatie altijd bij de hand vr uzelf en alle hulpverleners. Wilt u dit bekje dan k iedere keer als u naar de verlskundige (f arts) te gaat meenemen? Vraag bij elk gesprek m de infrmatie aan te vullen. Begrijpt u iets niet, vraag dan gerust m uitleg. Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Veel succes en geluk!

5 Wij werken aan kwaliteit en prberen waar mgelijk nze zrgverlening te verbeteren. Samen met enkele andere praktijken en het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis richten wij daarm de zrg aan een kleine grep zwangere vruwen p een nieuwe manier in. U heeft aangegeven dat u wilt meewerken met deze nieuwe manier van zrg verlenen. Uitgangspunt is dat u en uw baby centraal staan. En als het mgelijk is en medisch verantwrd, stemmen we de zrg af p uw situatie en behefte. Hiernder leest u wat u kunt verwachten van zwangerschapsbegeleiding in nze praktijk. Eerste afspraak In de 8e week van de zwangerschap wrdt ruim de tijd genmen m alle infrmatie met u dr te nemen, vragen te stellen en te beantwrden. Er wrdt bled afgenmen, bleddruk gemeten en er vindt een nderzek van uw buik plaats. Als u dat wilt, infrmeren we u ver prenatale testen. Casemanager De verlskundige die u de eerste keer ntmet, zal uw vaste cntactpersn zijn in de praktijk. Wij spreken van een casemanager. De casemanager zrgt ervr dat zij steeds weet welke zaken er spelen in uw zwangerschap. Z ndig cördineert zij de zrg met anderen en zij zrgt ervr dat na de gebrte uw dssier ged wrdt vergedragen aan het cnsultatiebureau. De casemanager is k uw aanspreekpunt vr niet acute vragen en zaken die u vertruwelijk wilt bespreken. Zij is niet dagelijks bereikbaar maar u kunt altijd p krte termijn via de assistente een afspraak met haar maken. Naast uw casemanager zult u waarschijnlijk ng één andere verlskundige uit de praktijk zien tijdens de zwangerschapscntrles. Z kunt u met

6 maximaal twee verlskundigen vertruwd raken en een band pbuwen. Als er sprake is van een acute situatie waarvr u direct hulp ndig hebt (pijn, bledverlies f de bevalling), kan het zijn dat uw vaste cntactpersnen geen dienst hebben en dat u p dat mment een andere verlskundige ntmet. Deze heeft altijd de beschikking ver het gehele medische dssier en het zrgplan dat u zelf bij u hudt. Uit nderzek weten we dat bijna alle vruwen het fijn vinden m tijdens de zwangerschap een f twee vaste cntactpersnen te hebben en het tijdens de bevalling niet vervelend vinden m begeleid te wrden dr een vreemde. Ech U krijgt een afspraak m bij weken een ech te laten maken m de termijn van de zwangerschap precies vast te stellen. Bij 20 weken kan er, indien u dat wilt, ngmaals een ech gemaakt wrden m alle rganen van uw kindje te bekijken. Eerste grepsvrlichting Rnd 10 weken bezekt u in plaats van een individueel cnsult, een grepsvrlichting. Hierbij krijgt u in anderhalf uur heel veel infrmatie ver geznd zwanger zijn (veding, stppen met rken, bewegen, wat u kan helpen tegen zwangerschapsklachten) en wat u nu al kunt den m u vr te bereiden p de bevalling. Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Tweede afspraak Rnd 13 weken kmt u weer p de praktijk vr een afspraak met uw casemanager. Naast het medische nderzek wrden de uitslagen van de ech, bled en eventueel prenatale testen besprken. Ok stelt u dan samen met de verlskundige een zrgplan p. In een zrgplan staan alle wensen en verwachtingen die u heeft van de zwangerschapsbegeleiding. Het zrgplan hudt u, samen met uw medische dssier, steeds zelf bij u.

7 U zrgt ervr dat u het bij ieder cntactmment met de verlskundige bij de hand hebt. Z kan iedere verlskundige, k in acute situaties, steeds zien welke afspraken u heeft gemaakt ver de begeleiding. Het krijgen van een baby brengt veel veranderingen met zich mee. Een baby kan vr extra spanningen bij u en uw gezin zrgen. Dat is niet altijd even gemakkelijk. U kunt dit bespreken met de verlskundige. Zij kan u helpen f verwijzen. U krijgt daarm vrafgaand aan deze tweede afspraak een vragenlijst m in te vullen. We vragen u deze lijst z ged mgelijk te beantwrden. Uw gegevens wrden vertruwelijk behandeld en zijn alleen bedeld m u te helpen. Vervlgafspraken Gemiddeld wrden 13 cntrles gedaan die ngeveer een kwartier duren. Tijdens ieder bezek wrdt uw buik nderzcht m de grei en ligging van de baby te berdelen. Ok luisteren we naar de harttnen van de baby. De vlgende afspraak wrdt steeds in verleg met u gemaakt. Natuurlijk is het belangrijk dat u regelmatig kmt, maar he regelmatig stemmen we graag p uw behefte af. Smmige vruwen willen in het begin van de zwangerschap graag wat vaker kmen en later juist wat minder vaak. Vruwen die al kinderen hebben, kunnen sms te met wat minder cntrles f een keer een telefnische afspraak in plaats van een bezek aan de praktijk. Als u veel dingen wilt bespreken kunnen we wat meer tijd plannen. Zwangerschapscursus Het vlgen van een zwangerschapscursus hrt echt bij een gede vrbereiding p de bevalling. Er wrdt heel veel infrmatie gegeven die tijdens de afspraken met de verlskundige niet aan bd kmt, er wrden efeningen gedaan en veel vruwen vinden het cntact met andere zwangere vruwen prettig.

8 In Amsterdam kunt u gratis deelnemen aan een cursus. Er is keuze tussen een algemene cursus, een ygacursus, een cursus vr nieuwe Nederlanders en een cursus vr tienermeders. Zie Aanmelden det u zelf en kan k bij het bezeken van de eerste grepsvrlichting. Tweede grepsvrlichting Rnd de 30 weken zwangerschap bezekt u een tweede grepsvrlichting. Deze zal gaan ver de bevalling en de vrbereiding daarp. De ervaring leert dat he meer een vruw weet en zich vrbereidt p de bevalling, he rustiger en ntspannen ze is. Dit zrgt ervr dat de bevalling gemakkelijker kan verlpen en er minder ingrepen ndig zijn. Eén cntrle bij u thuis Rnd de 34 weken maakt uw casemanager een afspraak bij u thuis. Naast een nrmale zwangerschapscntrle kunnen we in alle rust het gebrteplan bespreken. Dit gebrteplan vindt u verderp in dit bekje. Het gebrteplan hrt bij het zrgdssierplan en hudt u zelf bij u zdat degene die de bevalling gaat begeleiden p de hgte is van al uw wensen. Gedurende de tweede grepsvrlichting krijgt u algemene infrmatie ver het nrmale verlp van de bevalling. Tijdens het gesprek ver het gebrteplan maken we samen de vertaling naar uw eigen situatie. Z zijn er bijvrbeeld verschillende manieren van bevallen: p een kruk, in het bad, p een bal, hurkend f in bed. In het gebrteplan kmt dan te staan wat u zelf het liefste wilt maar pas tijdens de bevalling zult u merken welke huding het prettigste en het meest geschikt vr u is. Een andere reden m een huisbezek te den is dat de verlskundige de situatie thuis ged kan inschatten: is de wning ged bereikbaar, kan een ambulance vr de deur kmen als dat ndig zu zijn, he kunt u veilig uit huis gehlpen wrden als dat ndig is. Gefeliciteerd met uw zwangerschap!

9 Samen met uw partner Bij zwangerschap verandert er veel in uw lichaam. Tegelijk gebeurt er geestelijk natuurlijk van alles met u. Ok dat bespreken we. Ons del is m u tijdens de zwangerschap en de bevalling z te begeleiden dat u en uw partner zich daar ged bij velen. En dat is vr iedere persn weer anders. Sms lpt de bevalling niet zals u gehpt en gewenst had, maar we hpen dat u dan wel terug kunt kijken p een gede samenwerking tussen u en uw partner, en tussen u en degenen die u begeleiden. Bij klachten eerst naar ns Bij klachten als buikpijn, bledverlies f ngerustheid is de verlskundige f arts waar u p dat mment nder cntrle bent, het eerste aanspreekpunt. Als dit een verlskundige is, zal zij uw dssier bespreken met een gynaeclg en z ndig een afspraak maken vr extra nderzek f cntrle in het ziekenhuis. De gynaeclg kan vaststellen f u f uw baby een verhgd risic lpen. Z bespreken de gynaeclg en de verlskundige samen wat vr u p dat mment de beste zrg is en wie u p dat mment het beste kan begeleiden. Gynaeclg Als er wél cmplicaties wrden vastgesteld blijft u tijdelijk, f tt na de gebrte verder nder cntrle van de gynaeclg. De bevalling vindt dan plaats in het ziekenhuis. Met het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis werken we nauw samen. Als er cntrle f vername van de zrg dr een gynaeclg ndig is, zullen we in principe drverwijzen naar dit ziekenhuis. Ok in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis wrdt gewerkt met uw zrg- en gebrteplan, zdat alle gemaakte afspraken, indien medisch gezien mgelijk, dr hen zullen wrden vergenmen en gerespecteerd. Als de zrg vr uw zwangerschap dr de gynaeclg met wrden vrtgezet tt en met de bevalling, krijgt u in het Sint Lucas Andreas

10 Ziekenhuis een nieuwe casemanager, een verlskundige in het ziekenhuis. De nieuwe casemanager hudt ns p de hgte van he het met u gaat en laat het ns weten als de baby is gebren. Na de gebrte hervat de verlskundige haar begeleiding en bezekt u ng enkele keren thuis. Thuis f ergens anders In Nederland is het na een zwangerschap znder cmplicaties nrmaal m thuis te bevallen. Als u niet thuis wilt bevallen, kunt u naar Beval Centrum West, dat in een aparte vleugel in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis gehuisvest is. De bevalling en nze begeleiding zijn hetzelfde als thuis. Of u k een eigen bijdrage met betalen vr de verlskamerhuur, hangt af van uw zrgplis. Tch naar het ziekenhuis Tijdens de bevalling kan het vrkmen dat er extra hulp ndig is f cmplicaties ptreden. De verlskundige die dienst heeft gaat met u mee naar de verlsafdeling van het ziekenhuis en blijft bij u ttdat u gewend bent aan de nieuwe situatie. Op dat mment zal de verlskundige k de bijznderheden in het gebrteplan verdragen aan de arts, verlskundige en verpleegkundige van het ziekenhuis, zdat er met uw wensen rekening gehuden kan wrden. Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Kraamverzrgende Tijdens de zwangerschap wrdt alvast telefnisch cntact met u pgenmen dr de kraamzrgrganisatie. Vraf is er cntact tussen de casemanager en de kraamzrg, waarbij gegevens ver uw zwangerschap en de situatie in huis wrden drgegeven. Dr deze samenwerking tussen de verlskundige en de kraamzrg, is een huisbezek dr de kraamzrg niet ndig en is een telefnisch gesprek vldende. Heveel uren kraamzrg u kunt krijgen, hangt af van uw mstandigheden. Dr middel van een vragenlijst zal tijdens het telefngesprek met de kraamzrginstelling een indicatie

11 wrden gesteld van het aantal uren waar u recht p hebt. Na de bevalling wrdt gekeken f dat ng steeds vldende is f dat uitbreiding ndig is. Bij bevallingen thuis en in het Bevalcentrum werken we samen met een kraamverzrgende. Zij kan u steunen tijdens de ntsluitingsweeën als u dat prettig vindt en blijft na de bevalling ng enige tijd bij u m uitleg te geven he u de eerste uren met uw kindje drbrengt. Ok helpt ze met duchen en verschnt ze het bed. Kraamzrg met u zelf regelen vr de 20e week van de zwangerschap, via uw verzekering. Kijk vr infrmatie ver de eigen bijdrage vr kraamzrg in de plisvrwaarden van uw zrgverzekering. Tijdens de eerste week na de gebrte leert de kraamverzrgende u alles ver de verzrging van de baby, det alle medische cntrles en helpt bij het geven van brstveding. Ze prbeert ervr te zrgen dat u vldende kunt uitrusten. Ok weegt ze de baby regelmatig. Kraambedcntrles Tt de achtste dag na de bevalling kmt de verlskundig ng 3 f 4 keer bij u thuis m te zien he het met u en uw kindje gaat. Tussendr neemt de kraamverzrgende bij vragen f cmplicaties meteen cntact met ns p. De casemanager kmt in ieder geval één keer langs vr een gesprek ver he alles is verlpen. Als u daar prijs p stelt kmt de verlskundige die uw bevalling heeft begeleid k ng eens langs m vragen te beantwrden die u eventueel heeft ver de bevalling. Mcht u tijdens de bevalling zrg hebben gekregen van een gynaeclg f verlskundige uit het ziekenhuis en heeft u aan hen ng vele vragen, dan kan een telefnische afspraak wrden gemaakt met een van hen. Tijdens het kraambed krijgt u k infrmatie ver anticnceptie.

12 GGD en cnsultatiebureau Verder kmt tijdens de kraamperide de GGD langs vr het zgenaamde hielprikje en de gehrtest. Via de GGD lpt k uw eerste afspraak met het cnsultatiebureau dat de zrg vr uw kindje fficieel van ns verneemt. Aan het eind van het kraambed wrden alle belangrijke gegevens ged vergedragen aan het cnsultatiebureau van het Ouder en Kind Centrum bij u in de buurt. Z heft u niet alle infrmatie pnieuw aan een zrgverlener te vertellen en gaat geen, mgelijk belangrijke, infrmatie verlren. Ok de huisarts krijgt een brief met de aankndiging van de gebrte en eventuele bijznderheden. Nacntrle Na vier weken kmt u ng een keer p het spreekuur bij de casemanager vr de nacntrle. De nacntrle bestaat uit wat medische cntrles, een gesprek ver anticnceptie en dan praten we samen ver he u de zwangerschap en de bevalling achteraf heeft ervaren. Het zrgplan met alle gemaakte afspraken wrdt geëvalueerd: is alles gegaan zals u hpte en wenste? Wat had anders gekund? Zijn er ng vragen ver he en waarm dingen gegaan zijn zals ze gegaan zijn? Als u heel veel vragen heeft ver de bevalling en de casemanager was daarbij niet aanwezig, kunt u van tevren aangeven dat u graag k een gesprek wilt hebben met de verlskundige f gynaeclg die bij de bevalling aanwezig was. Met de nacntrle wrdt het cntact afgeslten en heft u niet meer terug te kmen vr cntrles. Gefeliciteerd met uw zwangerschap!

13 Zrgpad Dit is een verzicht van alle belangrijke cntactmmenten met uw verlskundige f arts tijdens uw zwangerschap. Hier staat wanneer u wie en waarm zult treffen. Dit is een algemeen schema en uiteraard zal het aangepast wrden aan uw eigen situatie. Misschien is het ged dat u vaker f minder vaak cntact hebt f p andere mmenten wrdt geïnfrmeerd ver het een en ander. Dat hangt af van uw vr geschiedenis, uw wensen en he het met u en uw kindje gaat.

14 Zwangerschapscursus Zrgplan inclusief gebrteplan Intake eerste lijn/ 1 ste cntrle dr casemanager Grepsvrlichting (rnd 10 weken) Echscpie en nekplimeting indien gewenst Cnsult rnd 14 weken inclusief bespreken zrgplan dr casemanager Prenatale cntrles p maat, dr casemanager en maximaal één andere zrgverlener 20 weken ech indien gewenst Grepsvrlichting (28-30 weken) Huisbezek dr casemanager Telefnische intake dr kraamzrg Begeleiding bevalling, dr dienstdende verlskundige. Mgelijk intensieve begeleiding dr kraamverzrgende en/f verlskundige Kraamvisites p maat, tenminste één keer dr casemanager en eventueel één keer dr de verlskundige die de bevalling begeleidde Overdracht naar de huisarts en naar Jeugdgezndheidszrg (cnsultatiebureau) Nacntrle 4-6 weken na de bevalling dr casemanager. Op verzek eventueel ng gesprek met verlskundige die de bevalling begeleidde Zrgpad

15 Checklist met te bespreken nderwerpen tijdens de cntrles Dit is een lijst vr de verlskundige/arts m bij te huden waarver zij/hij u wel/niet heeft geïnfrmeerd. Vr hen handig m niets te vergeten, vr u fijn te zien waarver in ieder geval gesprken gaat wrden.

16 In kaart brengen infrmatie- en zrgbeheften Zrgplan bespreken (inclusief rl casemanager) Uitleg ver zrgdssier Praktijkinfrmatie Uitleg klanttevredenheidsnderzek en dssiernderzek m de zrg te evalueren Kraamzrg infrmeren aangevraagd Infrmatie rl ziekenhuis en verwijzing indien ndig Grepsvrlichting weken Erkenning van het ngebren kind Zwangerschapscursus Vedingsadvies Prenatale screening Infrmatie ver screening Dwnsyndrm uitslag screening Dwnsyndrm (indien aan de rde) Infrmatie ver 20 weken ech uitslag 20 weken ech (indien aan de rde) Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Checklist Standaard blednderzek infrmeren aangevraagd uitslagen Brief huisarts Infrmatie ver brstveding Grepsvrlichting weken Cntrle Hb 30 weken Infrmeren gebrteplan Huisbezek Belinstructies

17

18 Op deze plek kunt u nderstaande gegevens kwijt: 1. Een kpie met de gegevens ver uzelf, uw partner/familie en eventuele vrige zwangerschappen die de verlskundige het eerste gesprek bij u navraagt. 2. Een kpie van het blad waarp de verlskundige f arts telkens haar f zijn bevindingen tijdens de cntrles schrijft. Vrgeschiedenis en zwangerschapscntrles

19

20 Actieplan De verlskundige f arts zal sms afspraken met u maken ver het verlskundig/medisch beleid. Deze afspraken wrden hier pgeschreven zdat vr iedereen duidelijk is wat er gedaan wrdt. (Bijvrbeeld: als de verlskundige iets na gaat vragen bij de specialist ver een ziekte die bij u in de familie vrkmt en ze u daarna zal bellen). Actieplan Datum Afspraak/acties

21 Het gebrteplan Wat is een gebrteplan? In een gebrteplan beschrijft u uw wensen rndm de bevalling. Smmige vruwen vinden het fijn m zich z alvast vr te bereiden p de bevalling. Het is bedeld m de verlskundige en andere zrgverleners te laten weten wat u belangrijk vindt. Wat uw ideeën en wensen zijn. He u graag wilt dat er met u mgegaan wrdt. Tegelijk is het vr u een manier m met uw partner te bespreken wat uw verwachtingen zijn van de bevalling en van elkaar. Dr een gebrteplan blijft u betrkken bij de dingen die tijdens de bevalling gebeuren en de beslissingen die genmen wrden. Ok p mmenten dat u zelf niet ged kunt vertellen wat u wilt. Tips bij het schrijven Prbeer z veel mgelijk infrmatie te verzamelen vrdat u gaat schrijven. Dan weet u beter wat er gaat gebeuren en wat er mgelijk is. Een gebrteplan is bedeld als een manier m de bevalling te bespreken met de mensen die u (gaan) begeleiden. Hud er bij het schrijven van het gebrteplan rekening mee dat zij het in krte tijd meten kunnen lezen en begrijpen. Daarm: Hud het simpel. Vermeld in krte zinnen wat uw wensen zijn. Beschrijf vral wat echt belangrijk vr u is. Hierna vindt u een verzicht van vragen die u p ideeën kunnen brengen als het gaat m uw wensen vr uw bevalling. In dit bekje vindt u frmulieren waarp u per nderwerp aan kunt geven wat u belangrijk vindt. Bewaar het ingevulde gebrteplan in de grene insteekflap. Gebrteplan bespreken Bespreek het gebrteplan met uw casemanager tijdens het huisbezek. De verlskundige kan u verdere uitleg geven. Samen met de verlskundige

22 kunt u bepalen f uw wensen haalbaar zijn. Misschien zijn er medische f praktische bezwaren. Vaak zijn er dan alternatieven. Na dit gesprek kunt u het gebrteplan aanvullen f aanpassen als dat ndig is. In de grene insteekflap p de vlgende bladzijde vindt u daarm twee lege frmulieren vr het gebrteplan zdat u in de lp van de zwangerschap eventueel nieuwe plannen kunt maken. Als dat ndig is kunt u natuurlijk meer lege exemplaren aan de verlskundige vragen. Niets in het plan staat vast. U kunt zelf p elk mment van gedachten veranderen. Ok kan de bevalling anders lpen dan u had verwacht f gewild. Hierdr kunnen misschien niet al uw wensen meer uitgeverd wrden. De plaats f manier van bevallen verandert ndgedwngen f er kunnen ingrepen ndig zijn bijvrbeeld. Of uw kind kan pgenmen wrden p de kinderafdeling. U kunt in het gebrteplan schrijven wat u in die situaties belangrijk vindt. Gebrteplan Vragen die kunnen helpen bij het schrijven van uw gebrteplan Begeleiding Wie wilt u graag bij u hebben tijdens de bevalling? Wanneer wilt u dat zij er zijn? Waar bevallen? Op welke plek wilt u het liefst bevallen? Bijvrbeeld thuis, in het ziekenhuis, in het gebrtecentrum? Heeft u wensen ver de ruimte waar u bevalt en de sfeer? Weeën en persen Welke hudingen wilt u gaan gebruiken bij het pvangen van de weeën en tijdens het persen? Bijvrbeeld: lpen, p de baarkruk, nder de duche, in bad? He wilt u mgaan met de pijn van weeën? Bijvrbeeld ademhalingstechniek, ntspanningsefeningen, medicijnen. Als u kiest vr pijnstilling met medicijnen, welke srt wilt u gebruiken? Bijvrbeeld pethidine, remifenthanil, epiduraal.

23 Ziekenhuis He denkt u ver ingrepen, zals bewaking van de hartslag, inwendig nderzek, infuus prikken, knippen, kunstverlssing en keizersnede. Heeft u speciale wensen ver deze ingrepen? Heeft u wensen vr het geval dat een keizersnede ndig is? Bijvrbeeld: partner aanwezig, kennismaking met uw kind. Heeft u wensen ver het verblijf in het ziekenhuis? Heeft u wensen vr het geval dat uw kind m gezndheidsredenen niet bij u in de buurt kan zijn? Kind He wilt u met de baby mgaan als hij/zij net is gebren? Bijvrbeeld: lichamelijk cntact, navelstreng drknippen, verzrging. Welke veding wilt u uw kind geven? Overige wensen Heeft u ng wensen f pmerkingen ver uw bevalling die hierbven niet zijn genemd?

24 Bewaar hier uw eigen wensen vr uw bevalling Gebrteplan

25 Bevallingsverslag Het verlp van uw bevalling en de eerste gegevens van uw kindje en uzelf na de bevalling nteert de verlskundige f arts p een frmulier. Hier kunt u de kpie daarvan kwijt.

26 Ok de kraamverzrgster schrijft haar bevindingen ver u en uw kindje p. Deze gegevens staan in de GreiGids/kraam, maar eventueel kunt u een kpie hier tevegen. kraamverslag

27 Andere gegevens

28

29 Dit zrgdssier is ntwikkeld en mgelijk gemaakt dr

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

bijlage 1 (voor het steekproefsgewijs verzamelen van borstvoedingscijfers)

bijlage 1 (voor het steekproefsgewijs verzamelen van borstvoedingscijfers) Bijlagen bij het mdel Plan van Aanpak vr de kraamtijd bijlage 1 (vr het steekprefsgewijs verzamelen van brstvedingscijfers) Zrg vr brstveding certificering vraagt bij (re) certificering naar de brstvedingscijfers.

Nadere informatie

Zorgpad zwangeren. 0-7 weken Uw baby ontwikkelt vanaf week 6 al armpjes en beentjes.

Zorgpad zwangeren. 0-7 weken Uw baby ontwikkelt vanaf week 6 al armpjes en beentjes. Zrgpad zwangeren 0-7 weken Uw baby ntwikkelt vanaf week 6 al armpjes en beentjes. Gefeliciteerd u bent zwanger. In dit zrgpad leest u alles ver nze zwangerschapsbegeleiding en infrmeren wij u wat u zelf

Nadere informatie

De aandachtspuntenlijst

De aandachtspuntenlijst De aandachtspuntenlijst Wat is de aandachtspuntenlijst? De aandachtspuntenlijst is een verzicht van nderwerpen die aan de rde kunnen kmen tijdens een afspraak met de neurlg. Onderwerpen waarver u meer

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

Oncologisch Centrum MCH-Bronovo en Groene Hart Ziekenhuis. Uw Zorgplan. Longoperatie. Informatie voor patiënten

Oncologisch Centrum MCH-Bronovo en Groene Hart Ziekenhuis. Uw Zorgplan. Longoperatie. Informatie voor patiënten Onclgisch Centrum MCH-Brnv en Grene Hart Ziekenhuis Uw Zrgplan Lngperatie Infrmatie vr patiënten Inleiding U bent pgenmen vr een lngperatie. In het zrgplan leest u ver het verlp van de zrg rndm uw peratie.

Nadere informatie

Je bent zwanger! Gefeliciteerd!

Je bent zwanger! Gefeliciteerd! Zwangerschapsbegeleiding Je bent zwanger! Gefeliciteerd! Om je zwangerschap z ged mgelijk te kunnen begeleiden, hebben wij gegevens van je ndig. Een aantal gegevens kun je al vrafgaand aan de eerste cntrle

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

Echogeleide biopsie van de buik

Echogeleide biopsie van de buik Echgeleide bipsie van de buik 2 Inleiding U wrdt vr dit nderzek één dag pgenmen in het ziekenhuis. Het nderzek vindt plaats p de afdeling Radilgie. Del van het nderzek Het del van het nderzek is het verkrijgen

Nadere informatie

Biopsie van de buik onder CT-geleide

Biopsie van de buik onder CT-geleide Bipsie van de buik nder CT-geleide 2 Inleiding U wrdt vr dit nderzek één dag pgenmen in het ziekenhuis. Het nderzek vindt plaats p de afdeling Radilgie. Del van het nderzek Het del van het nderzek is met

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten Pestprtcl basisschl Pieter Wijten Basisschl Pieter Wijten werkt aan een veilig schlklimaat waarin kinderen respectvl met elkaar mgaan. Ze hanteert drie principes: Ik zrg ged vr mezelf Ik zrg ged vr de

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

De moeder heeft tijdens de kraamtijd voorlichting gekregen over:

De moeder heeft tijdens de kraamtijd voorlichting gekregen over: Bijlage 1 Vrbeeld van een checklist vr brstveding in de kraamtijd De meder heeft tijdens de kraamtijd vrlichting gekregen ver: Zrgvuldig aanleggen Vedingshudingen zittend p twee manieren liggend He vaak

Nadere informatie

Arthroscopie Informatie over de ingreep

Arthroscopie Informatie over de ingreep Arthrscpie Infrmatie ver de ingreep Inleiding In verleg met de rthpedisch chirurg is beslten een arthrscpie ( kijkperatie ) bij u uit te veren. In deze flder leest u infrmatie ver deze ingreep. De peratie

Nadere informatie

Röntgenonderzoek van de bloedvaten (DSA via de lies)

Röntgenonderzoek van de bloedvaten (DSA via de lies) Röntgennderzek van de bledvaten (DSA via de lies) 2 Inleiding Deze flder geeft u infrmatie ver het röntgennderzek van de bledvaten (DSA = Digitale Substractie Angigrafie). Het nderzek vindt plaats p de

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

Het geboorteplan. Informatie voor zwangeren. April 2010. Wat is een geboorteplan?

Het geboorteplan. Informatie voor zwangeren. April 2010. Wat is een geboorteplan? Het geboorteplan Informatie voor zwangeren April 2010 Wat is een geboorteplan? In een geboorteplan beschrijf je jouw wensen rondom de bevalling. Sommige vrouwen vinden het fijn om zich zo alvast voor te

Nadere informatie

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis Evaluatie zrgleefplan met cliënt thuis en in het verzrgingshuis Artikel: 2010-003 Datum: 30-11-2010 Auteur: Merel van Uden Prtcl vr halfjaarlijkse evaluatiegesprek ver zrgleefplan van een cliënt met een

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Huisbereiding in de kijker

Huisbereiding in de kijker NIEUWSBRIEF NUMMER 5 JANUARI 2010 P1 In dit nummer 1 Inleiding 2 Huisbereiding in de kijker 2 Stppen met rken 4 Zelftest 5 Vrdelen van stppen met rken Inleiding Beste nieuwslezer, 2009 det zijn uittrede,

Nadere informatie

Rondom uw hartoperatie Wachtlijst Opname Vooronderzoek op vrijdag

Rondom uw hartoperatie Wachtlijst Opname Vooronderzoek op vrijdag Rndm uw hartperatie Van uw behandelend cardilg hebt u vernmen, dat u in aanmerking kmt vr een hartperatie in het academisch ziekenhuis Maastricht (azm). Deze infrmatie is bedeld m u vertruwd te maken met

Nadere informatie

Röntgenonderzoek van de bloedvaten (DSA - via de arm)

Röntgenonderzoek van de bloedvaten (DSA - via de arm) Röntgennderzek van de bledvaten (DSA - via de arm) 2 Inleiding Deze flder geeft u infrmatie ver het röntgennderzek van de bledvaten via de arm (DSA = Digitale Substractie Angigrafie). Het nderzek vindt

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

Goede afspraken maken goede vrienden

Goede afspraken maken goede vrienden Dag van de demcratie Gede afspraken maken gede vrienden Delstellingen Kinderen verkennen eigen standpunt ver klasafspraken. Kinderen verkennen de standpunten van klasgenten ver klasafspraken. De kinderen

Nadere informatie

Beleid Luisvrije School

Beleid Luisvrije School Beleid Luisvrije Schl Inleiding De Klankhf heeft de bestrijding van luizen mschreven in een beleidsstuk. Het wrd luizen en het hebben ervan betekent niet smerig en nverzrgd, maar is wel knap lastig en

Nadere informatie

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken :

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken : Versie: ktber 2016 Huiswerk Op nze schl wrdt in diverse grepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de schl meegegeven wrdt en waarvan verwacht wrdt dat het dr de kinderen thuis

Nadere informatie

MET ONTSLAG! Ontslaginformatie voor neurologie/neurochirurgie patiënten

MET ONTSLAG! Ontslaginformatie voor neurologie/neurochirurgie patiënten MET ONTSLAG! Ontslaginfrmatie vr neurlgie/neurchirurgie patiënten Het ntslag U bent pgenmen p de afdeling neurlgie/neurchirurgie en u mag met ntslag. Wij hebben de meest gestelde vragen met betrekking

Nadere informatie

Rouwprotocol Widdonckschool Weert overlijden van een leerling

Rouwprotocol Widdonckschool Weert overlijden van een leerling Ruwprtcl Widdnckschl Weert Ruwprtcl Widdnckschl Weert verlijden van een leerling In dit prtcl wrdt beschreven he Widdnckschl Weert kan handelen bij het verlijden van een leerling(en) van nze schl. Dit

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

Inleiding. Reden van opname. Stroke-unit

Inleiding. Reden van opname. Stroke-unit Strke-unit Inleiding In verleg met de neurlg is beslten m u p te nemen p de Strkeunit van Ommelander Ziekenhuis Grningen p lcatie Lucas. Dit is een nderdeel van de afdeling neurlgie (Ost 4), waar bererte

Nadere informatie

Verwijderen tanden en/of kiezen (kinderen)

Verwijderen tanden en/of kiezen (kinderen) Verwijderen tanden en/f kiezen (kinderen) Inleiding Binnenkrt kmt u met uw kind bij ns vr een ingreep dr de tandarts f de kaakchirurg. Daarbij zullen één f meer tanden f kiezen van uw kind verwijderd wrden.

Nadere informatie

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool PEST PROTOCOL Prins Willem-Alexanderschl Wat is een pestprtcl? Een pestprtcl is een aantal vereenkmsten ver het tegengaan van pesten. Een afspraak tussen de schl, de kinderen en de uders. Waarm een pestprtcl?

Nadere informatie

Informatiebrief over deelname aan het onderzoek Food2Learn

Informatiebrief over deelname aan het onderzoek Food2Learn Infrmatiebrief ver deelname aan het nderzek Fd2Learn Beste leerlingen, uders en/f wettelijk vertegenwrdigers, Dat het eten van vis (rijk aan mega- 3 vetzuren) ged is vr het functineren van de hersenen

Nadere informatie

Openbare basisschool Westerkim Daltonschool Hoofdluisprotocol 15-09-2015

Openbare basisschool Westerkim Daltonschool Hoofdluisprotocol 15-09-2015 Openbare basisschl Westerkim Daltnschl Vermeerstraat 1 5102 DC Dngen 0162-313836 westerkim@bswesterkim.nl www.bswesterkim.nl Hfdluisprtcl 15-09-2015 Inhudspgave Inleiding 3 Wat wrdt er van verschillende

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

De veranderende rol: moeder/ouder(s) worden. Veranderende

De veranderende rol: moeder/ouder(s) worden. Veranderende DOORLOPENDE STAGE 2016-2017 SEMESTER 2 Vervangende pdrachten als je (ng) geen zwangere hebt gevnden Mdule 5 Klppende hart Cnsult 3/4 Tussen 28 en 36 weken zwangerschap In stage 1 Overleg met de verlskundige

Nadere informatie

De groepsleerkrachten bereiden zich samen voor op het gesprek met hun groep.

De groepsleerkrachten bereiden zich samen voor op het gesprek met hun groep. PROTOCOL ROUWVERWERKING Het stappenplan A. Het bericht kmt binnen Bericht van een ngeluk f verlijden van een leerling - Tezeggen dat er iemand zal terugbellen. Vragen p welk nummer men bereikbaar is en

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

ZNA Jan Palfijn Lange Bremstraat 70 B2170 Merksem. Totale heupprothese. Info voor patiënten. Toegankelijke en kwaliteitsvolle gezondheidszorg

ZNA Jan Palfijn Lange Bremstraat 70 B2170 Merksem. Totale heupprothese. Info voor patiënten. Toegankelijke en kwaliteitsvolle gezondheidszorg ZNA Jan Palfijn Lange Bremstraat 70 B2170 Merksem Ttale heupprthese Inf vr patiënten Tegankelijke en kwaliteitsvlle gezndheidszrg GEHEUGENSTEUNTJE VOOR UW INGREEP Duidt vr uzelf aan wat je al gedaan hebt,

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1 Inleiding 2

INHOUD. Hoofdstuk 1 Inleiding 2 INHOUD Hfdstuk 1 Inleiding 2 Hfdstuk 2 Wat hudt die extra begeleiding in? 4 LWOO Praktijknderwijs Wie kmt ervr in aanmerking? Wie beslist daarver? Hfdstuk 3 Wat hudt het nderzek van het COB in? 7 Welke

Nadere informatie

Inleiding. Wij verwachten u op: Datum: Tijdstip:

Inleiding. Wij verwachten u op: Datum: Tijdstip: De plakpref Inleiding Om meer te weten te kmen ver de rzaak van uw huidklachten heeft uw behandelend arts een plakpref aangevraagd. In deze brchure kunt u nder andere lezen wanneer en waar u wrdt verwacht,

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Protocol: Pestprotocol

Protocol: Pestprotocol Prtcl: Pestprtcl Inleiding Pesten kmt p iedere schl in mindere f meerdere mate vr. Het is een prbleem dat vr de betrkkenen verstrekkende gevlgen kan hebben in de lp van hun levens. Uit nderzek blijkt dat

Nadere informatie

pgb-uitvoeringsplan Zijn er meerdere gezinsleden die gebruik maken van een pgb? Maakt u dan een uitvoeringsplan voor het hele gezin.

pgb-uitvoeringsplan Zijn er meerdere gezinsleden die gebruik maken van een pgb? Maakt u dan een uitvoeringsplan voor het hele gezin. pgb-uitveringsplan U wilt vr uzelf f vr een ander met een persnsgebnden budget (pgb) ndersteuning inkpen. Een van de vrwaarden m vr een pgb in aanmerking te kmen is dat u een uitveringsplan maakt. In het

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

ACT in LOB. De informatietrechter. Werkbladen. Toolkit. Check je info-level! Level 1. Level 2. Level 3. Level 4

ACT in LOB. De informatietrechter. Werkbladen. Toolkit. Check je info-level! Level 1. Level 2. Level 3. Level 4 ACT in LOB Werkbladen Tlkit De infrmatietrechter Deze tl helpt je m de grte heveelheid infrmatie ver studiekeuze vr jezelf behapbaar te maken. Je kunt p verschillende niveaus met de infrmatie ver studies

Nadere informatie

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam OPLEIDING tt Verzrgende-IG Ondersteuningsmagazijn Berepstaak E Startbekaam Albeda cllege Branche gezndheidszrg Kwalificatieniveau 4 Chrt: 2010-2011 Fase: Startbekaam Naam student:. P.E1-3.start.gesprek

Nadere informatie

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om?

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om? Het Grte Geldnderzek: he ga je met je geld m? Natinaal Instituut vr Budgetvrlichting (Nibud) Tijdsduur: één les Werkvrm: individueel met een discussie in de klas Niveau: bedeld vr alle leerlingen van klas

Nadere informatie

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen Vrbehuden en risicvlle handelingen binnen het primair nderwijs Prtcl Medisch Handelen J.C. v.d. Wal September 2013 INHOUD Inleiding... 3 1 De leerling wrdt ziek p schl... 4 2 Het verstrekken van medicatie

Nadere informatie

De gastouder schept een vertrouwde en familiare opvang omgeving voor het gastkind

De gastouder schept een vertrouwde en familiare opvang omgeving voor het gastkind Gastuderbureau Kindvriendelijk PEDAGOGISCH BELEID Inleiding Kinderpvang is een kwestie van vertruwen. Vraaguders vertruwen de gastuders en het gastuderbureau hun allerliefste bezit te. Zij meten de zekerheid

Nadere informatie

Wegwijzer. Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen en ouders

Wegwijzer. Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen en ouders Wegwijzer Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Infrmatie vr kinderen en uders WELKOM! De kmende tijd kmen jij en je uders een dagbehandeling vlgen in Heideheuvel. In Heideheuvel werken we in een

Nadere informatie

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord.

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord. Tips Digiduif 1. U lgt in p digiduif met uw e-mail adres en wachtwrd. 2. U kiest de knp instellingen. Op de vlgende pagina s kunt u allerlei zaken invullen en aanpassen die bij uw accunt hren. Tevens zit

Nadere informatie

Protocol Wiegendood. Gastouderbureau KoeKoeK. Anja Rijkens & Rianne Doeschot

Protocol Wiegendood. Gastouderbureau KoeKoeK. Anja Rijkens & Rianne Doeschot Gastuderbureau KeKeK Anja Rijkens & Rianne Descht 2 Helaas kmt het in Nederland wel eens vr, dat een baby verlijdt aan wiegendd. Dit zu dus k kunnen gebeuren tijdens de pvanguren. Gastuderbureau KeKeK

Nadere informatie

Pijnbehandeling. Voorbereiding voor de behandeling. Hoe gaat de behandeling?

Pijnbehandeling. Voorbereiding voor de behandeling. Hoe gaat de behandeling? Pijnbehandeling 2 Pijnbehandeling Pijn is een ingewikkeld verschijnsel. In het algemeen ntstaat pijn drdat zenuwen in een gebied van weefselbeschadiging signalen (kleine elektrische strmpjes) naar de hersenen

Nadere informatie

Werkinstructie. Contractering Huisartsen 2015

Werkinstructie. Contractering Huisartsen 2015 Werkinstructie Cntractering Huisartsen 2015 Belangrijkste pmerkingen met betrekking tt de digitale cntractering U sluit uw cntract af via de website van DSW. U lgt in met uw individueel VeCZ certificaat,

Nadere informatie

Helpt u dit schooljaar ook mee?

Helpt u dit schooljaar ook mee? Helpt u dit schljaar k mee? OUDERHULPBOEKJE 2015-2016 Jenaplanschl t Schrijverke Helpt u k mee? Elk schljaar zijn veel uders actief bij de vrbereiding van Sint en Kerst, bij sprt- en spelactiviteiten,

Nadere informatie

Richtlijn Kolven bij de à terme pasgeborene

Richtlijn Kolven bij de à terme pasgeborene Richtlijn Klven bij de à terme pasgebrene Juli 2012 Reginale Brstvedingswerkgrep Eindhven e.. Wanneer starten met klven He Afbuwen van klven Als een kind echt niet aan de brst wil drinken. Eerste 24 uur

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria voor de zorg, vanuit het perspectief van mensen met longkanker

Kwaliteitscriteria voor de zorg, vanuit het perspectief van mensen met longkanker Kwaliteitscriteria vr de zrg, vanuit het perspectief van mensen met lngkanker Lngkanker Nederland, dé patiëntenrganisatie vr lngkankerpatiënten in Nederland en de België, heeft met ndersteuning vanuit

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

ZNA Jan Palfijn Lange Bremstraat 70 B2170 Merksem. Totale knieprothese. Info voor patiënten. Toegankelijke en kwaliteitsvolle gezondheidszorg

ZNA Jan Palfijn Lange Bremstraat 70 B2170 Merksem. Totale knieprothese. Info voor patiënten. Toegankelijke en kwaliteitsvolle gezondheidszorg ZNA Jan Palfijn Lange Bremstraat 70 B2170 Merksem Ttale knieprthese Inf vr patiënten Tegankelijke en kwaliteitsvlle gezndheidszrg Gemaakt p: 01/10/2004 Gewijzigd p: B030206004.dc GEHEUGENSTEUNTJE VOOR

Nadere informatie

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009]

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1 Algemeen Meldcde bij een vermeden van kindermishandeling vr scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1.1 Iedere ScS Scheidingsspecialist, ScS Zandkasteelcach, ScS OKEE-cach, hierna te nemen scheidingsbegeleider,

Nadere informatie

Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding

Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding Dyslexie en dyscalculie en spellingsbegeleiding p het Carlus Clusius Cllege Zwlle Signalering en Begeleiding dyslectische / dyscalculische leerlingen Dyslexie:

Nadere informatie

Hoe zet ik een tent op?

Hoe zet ik een tent op? He zet ik een tent p? 1. Een Gede plek vinden en vrbereiden Zek een plek die hger ligt dan de rest Ga als het mgelijk is niet nder lfbmen staan. Bij regen druppelen deze namelijk lang na. Hud rekening

Nadere informatie

Maagonderzoek (gastroscopie)

Maagonderzoek (gastroscopie) Maagnderzek (gastrscpie) 2 Maagnderzek (gastrscpie) Lcatie Delfzicht: Scpie-afdeling (rute G, lcatie G.04.) Lcatie Lucas: Endscpiecentrum (afdeling Zuid 2) Telefn: 088 066 1000 Datum:. Tijd:. Op bvengenemde

Nadere informatie

Afdeling Dagbehandeling

Afdeling Dagbehandeling Afdeling Dagbehandeling Inleiding Binnenkrt kmt u vr een dagbehandeling naar de Ommelander Ziekenhuis Grep, lcatie Delfzicht. In deze flder vindt u infrmatie ver de gang van zaken bij een pname p de afdeling

Nadere informatie

PET/CT scan met koolhydraatarm dieet

PET/CT scan met koolhydraatarm dieet PET/CT scan met klhydraatarm dieet H14.025-01 Inhudspgave Inhudspgave... 1 Inleiding... 2 Wat is een PET/CT-scan?... 2 He bereidt u zich vr p het nderzek?... 3 Wat mag u drinken?... 3 Wat mag u eten?...

Nadere informatie

Pijncentrum. Behandeling van het Carpaal Tunnel Syndroom (CTS)

Pijncentrum. Behandeling van het Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) Pijncentrum Behandeling van het Carpaal Tunnel Syndrm (CTS) Inleiding Op het pijncentrum is met u besprken dat uw pijnklachten van het Carpaal Tunnel Syndrm (CTS) behandeld gaan wrden dr middel van een

Nadere informatie

Vooraf Om een elektronische aanvraag te kunnen doen is het belangrijk om de volgende gegevens van de persoon bij de hand te hebben:

Vooraf Om een elektronische aanvraag te kunnen doen is het belangrijk om de volgende gegevens van de persoon bij de hand te hebben: Overzicht van vragen myhandicap.belgium.be THAB Opgelet: deze vragenlijst is bedeld als hulpmiddel vr sciaal werkers. Het papieren frmulier geldt niet als aanvraag. Een aanvraag kan enkel elektrnisch drgestuurd

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Tussen Schoolse Opvang

Huishoudelijk reglement Tussen Schoolse Opvang bs De Merwednk Merwe Dnk 4 6 4207 XB Grinchem Tel: 06-21601220 Fax: 0183 681109 ts@bs-de-merwednk.nl www.bs-de-merwednk.nl Huishudelijk reglement Tussen Schlse Opvang In dit reglement wrden de dagelijkse

Nadere informatie

Huisregelement opvang Kiddyzz

Huisregelement opvang Kiddyzz Huisregelement pvang Kiddyzz Deze huisregels gelden in cmbinatie met de vereenkmst van pdracht tussen uders/verzrgers en gastuder, welke dr beide partijen ndertekend zijn. Alle vraaguders dienen van deze

Nadere informatie

Anamneseformulier Gezondheidstest

Anamneseformulier Gezondheidstest Anamnesefrmulier Gezndheidstest LET OP: Vr de kwaliteit van de gezndheidstest is het van belang m het anamnesefrmulier vlledig en naar waarheid in te vullen. Het is mgelijk m meerdere antwrden in te vullen.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 3. Vrijdag 28 januari 2011. DE PIRAMIDE locatie BREDE SCHOOL MEERWIJK

NIEUWSBRIEF 3. Vrijdag 28 januari 2011. DE PIRAMIDE locatie BREDE SCHOOL MEERWIJK NIEUWSBRIEF 3 Vrijdag 28 januari 2011 DE PIRAMIDE lcatie BREDE SCHOOL MEERWIJK Belangrijke data de kmende peride....... Dinsdag 1 februari CITO Eindtets grep 8 p 1, 2 en 3 februari Maandag 7 februari Juf

Nadere informatie

SPREEKBEURT KERKUIL VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN. l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n

SPREEKBEURT KERKUIL VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN. l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT KERKUIL l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE KERKUIL BIJ ELKAAR

Nadere informatie

Aandachtspuntenlijst kinderen met een schisis

Aandachtspuntenlijst kinderen met een schisis Aandachtspuntenlijst kinderen met een schisis Deze aandachtpuntenlijst is bedeld m de gesprekken vr te bereiden die u als uder/verzrger heeft met de verschillende artsen/hulpverleners. In de aandachtspuntenlijst

Nadere informatie

handleiding voor begeleiding van mbo-jongeren met eergerelateerde problemen

handleiding voor begeleiding van mbo-jongeren met eergerelateerde problemen handleiding vr begeleiding van mbo-jngeren met eergerelateerde prblemen HANDLEIDING OMGAAN MET EERGERELATEERDE ISSUES VOOR BEGELEIDING VAN MBO-JONGEREN MET EERGERELATEERDE PROBLEMEN Jngeren gaan naar schl

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergoeding individueel gedupeerden

Aanvraagformulier vergoeding individueel gedupeerden Aanvraagfrmulier vergeding individueel gedupeerden Aanvraag vergeding in natura Met dit aanvraagfrmulier verzekt u de Stichting Bevrdering Kwaliteit Leefmgeving Schiphlregi (afgekrt: Stichting Leefmgeving

Nadere informatie

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner Handleiding bij het vrbereiden van een activiteit met f bij een partner Deze handleiding is.a. ndzakelijk mdat wij (het regiteam) geen rechtspersn zijn en derhalve niet namens De Hart&Vaatgrep kunnen pereren

Nadere informatie

o Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

o Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Pestprtcl 1. Del Dit PESTPROTOCOL heeft als del: Alle kinderen meten zich in hun basisschlperide veilig kunnen velen, zdat zij zich ptimaal kunnen ntwikkelen Dr regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

Werkboek Bij mij is niets te halen!

Werkboek Bij mij is niets te halen! Werkbek Bij mij is niets te halen! Dit werkbek is van: Inhudspgave Uitleg werkbek 0. Bij mij is niets te halen! Uitleg werkbek blz. 4, 5, 6 A. Waar krijg jij mee te maken? blz. 8, 9 B. Waar wil je mee

Nadere informatie

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Delstellingen Diepgaand inzicht krijgen in infrmatiebehefte m.b.t. WOII persnlijke betekenis WOII ntstaan interesse in WOII beiende/interessante thema s gebruik en

Nadere informatie

M A R I J E D E G R O O T G R O O T I N H R

M A R I J E D E G R O O T G R O O T I N H R Pauline Siebers Caching A A N M E L D I N G H E R F S T A C T I E 2 0 1 5 Dank vr je interesse in nze aanbieding! We willen startende ndernemers niet alleen fcus maar k slagkracht meegeven. Daarm wrdt

Nadere informatie

Schadeverzekeringen Zakelijk Zorgverzekeringen. o o

Schadeverzekeringen Zakelijk Zorgverzekeringen. o o Dienstenwijzer Z zijn wij u graag van dienst Op de dienstverlening van ns kantr is de Wet p het financieel tezicht van tepassing. Eén van de eisen die uit deze wet vlgt is dat wij u tijdig infrmeren ver

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

Planning. Week Les Thuis Af. Uitleg nieuwe opdracht Reclame en Campagnes Onderzoek Orange Baby s - NEE - -

Planning. Week Les Thuis Af. Uitleg nieuwe opdracht Reclame en Campagnes Onderzoek Orange Baby s - NEE - - Planning Week Les Thuis Af 4 Uitleg nieuwe pdracht Reclame en Campagnes Onderzek Orange Baby s - - - NEE 5 Afmaken nderzek Orange Babys Beginnen nderzek Plus supermarkten Afmaken nderzek Plus supermarkten

Nadere informatie

Bestemd voor Alle medewerkers, cliënten, kinderen, andere personen die zich op locaties van Stichting D.W.R.P. bevinden.

Bestemd voor Alle medewerkers, cliënten, kinderen, andere personen die zich op locaties van Stichting D.W.R.P. bevinden. MIC-melding Del van de prcedure Het dr een cmmissie analyseren en berdelen van futen en (bijna) ngelukken in de rganisatie m hiervan te leren, z ndig actie te ndernemen en z herhaling f erger te vrkmen

Nadere informatie

Vooraf Om een elektronische aanvraag te kunnen doen is het belangrijk om de volgende gegevens van de persoon bij de hand te hebben:

Vooraf Om een elektronische aanvraag te kunnen doen is het belangrijk om de volgende gegevens van de persoon bij de hand te hebben: Overzicht van vragen myhandicap.belgium.be Parkeerkaart Opgelet: deze vragenlijst is bedeld als hulpmiddel vr sciaal werkers. Het papieren frmulier geldt niet als aanvraag. Een aanvraag kan enkel elektrnisch

Nadere informatie

Afbouwschema Salbutamol, voor kinderen

Afbouwschema Salbutamol, voor kinderen Afbuwschema Salbutaml, vr kinderen Inleiding Uw kind is pgenmen geweest in verband met benauwdheid. Hij f zij krijgt nu het inhalatiemedicijn Salbutaml. Dit medicijn is vral bedeld m te gebruiken als uw

Nadere informatie

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:..

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:.. Leer / ntwikkelingslijnen Opleiding Helpende Zrg en Welzijn BOL en BBL NAAM SUDEN:.. 1 2 Uitleg van het leerlijnenbekje Vr je ligt het leerlijnenbekje van je pleiding Helpende Zrg & Welzijn niveau 2. ijdens

Nadere informatie

Pestprotocol Cazemierschool 2012

Pestprotocol Cazemierschool 2012 Pestprtcl Cazemierschl 2012 Vrwrd De Cazemierschl is een Prtestants Christelijke schl, die werkt vanuit de Jenaplanvisie. Dat betekent dat vr nze schl de algemeen menselijke waarden zals gemeenschapszin,

Nadere informatie

Huiswerkgids. groep 5-6. Ranninkschool. Schooljaar

Huiswerkgids. groep 5-6. Ranninkschool. Schooljaar Huiswerkgids grep 5-6 Ranninkschl Schljaar 2014-2015 Huiswerkgids grep 5-6 In deze gids is alle infrmatie ver huiswerk in grep 5-6 te vinden! Inhud: Hfdstuk 1 Hfdstuk 2 Hfdstuk 3 Waarm huiswerk? Huiswerk

Nadere informatie

DiabeteszorgBeter. Let op: Een gedrukte versie is beschikbaar bij uw regio-secretariaat

DiabeteszorgBeter. Let op: Een gedrukte versie is beschikbaar bij uw regio-secretariaat Let p: Een gedrukte versie is beschikbaar bij uw regi-secretariaat DiabeteszrgBeter Kwaliteitsimpuls dr implementatie van een samenhangend transmuraal diabeteszrgprgramma en gebruik van spiegelinfrmatie

Nadere informatie

Protocol voor afname Centraal Ontwikkelde Examens Nederlandse taal en rekenen.

Protocol voor afname Centraal Ontwikkelde Examens Nederlandse taal en rekenen. . Bij de afname van examens zijn diverse functinarissen van de nderwijsinstelling betrkken. In dit prtcl wrden de vlgende (grepen van) examenbetrkkenen nderscheiden, met een krte mschrijving van de betrkkenheid

Nadere informatie

Protocol Informatievoorziening gescheiden ouders

Protocol Informatievoorziening gescheiden ouders Prtcl Infrmatievrziening gescheiden uders De Bellefleur Ddewaard Del van het prtcl Dit prtcl geeft uitleg ver de wijze waarp wij mgaan met de infrmatievrziening vr gescheiden uders. Uitgangspunt is dat

Nadere informatie

Inleiding. Het gipsverband

Inleiding. Het gipsverband Gipsverbanden 2 Inleiding U heeft p de afdeling Spedeisende Hulp f p de gipskamer een (kunststf) gipsverband gekregen. Deze flder infrmeert u he u hiermee m met gaan; waar u rekening mee met huden bij

Nadere informatie

SPREEKBEURT GRIJZE ROODSTAART- PAPEGAAI

SPREEKBEURT GRIJZE ROODSTAART- PAPEGAAI l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT GRIJZE ROODSTAART- PAPEGAAI VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER

Nadere informatie

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013 Zrgrutes interne en externe zrgstructuur in basisschlen Versie ktber 2013 Inhud 1. Inleiding CJG en zrgrutes gemeenten Westerkwartier 2. Meldcde kindermishandeling en huiselijk geweld 3. Criteria zrgrutes

Nadere informatie