Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk"

Transcriptie

1 Zrgplan Naam Adres Uitgerekende datum Administratienummer Naam en adres verlskundige praktijk

2 datum tijd Met wie Afsprakenlijst

3

4 Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Tijdens uw zwangerschap zal u nder cntrle zijn bij een verlskundige en indien ndig k een arts. Zij f hij zal tijdens de zwangerschap in de gaten huden he het met u en uw kindje gaat. In dit bekje vindt u infrmatie ver nze begeleiding en kunt u alle gegevens die in de lp van de 9 maanden verzameld wrden verzichtelijk bewaren. Z hudt u zelf uw dssier bij ver uw zwangerschap en heeft u de belangrijke infrmatie altijd bij de hand vr uzelf en alle hulpverleners. Wilt u dit bekje dan k iedere keer als u naar de verlskundige (f arts) te gaat meenemen? Vraag bij elk gesprek m de infrmatie aan te vullen. Begrijpt u iets niet, vraag dan gerust m uitleg. Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Veel succes en geluk!

5 Wij werken aan kwaliteit en prberen waar mgelijk nze zrgverlening te verbeteren. Samen met enkele andere praktijken en het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis richten wij daarm de zrg aan een kleine grep zwangere vruwen p een nieuwe manier in. U heeft aangegeven dat u wilt meewerken met deze nieuwe manier van zrg verlenen. Uitgangspunt is dat u en uw baby centraal staan. En als het mgelijk is en medisch verantwrd, stemmen we de zrg af p uw situatie en behefte. Hiernder leest u wat u kunt verwachten van zwangerschapsbegeleiding in nze praktijk. Eerste afspraak In de 8e week van de zwangerschap wrdt ruim de tijd genmen m alle infrmatie met u dr te nemen, vragen te stellen en te beantwrden. Er wrdt bled afgenmen, bleddruk gemeten en er vindt een nderzek van uw buik plaats. Als u dat wilt, infrmeren we u ver prenatale testen. Casemanager De verlskundige die u de eerste keer ntmet, zal uw vaste cntactpersn zijn in de praktijk. Wij spreken van een casemanager. De casemanager zrgt ervr dat zij steeds weet welke zaken er spelen in uw zwangerschap. Z ndig cördineert zij de zrg met anderen en zij zrgt ervr dat na de gebrte uw dssier ged wrdt vergedragen aan het cnsultatiebureau. De casemanager is k uw aanspreekpunt vr niet acute vragen en zaken die u vertruwelijk wilt bespreken. Zij is niet dagelijks bereikbaar maar u kunt altijd p krte termijn via de assistente een afspraak met haar maken. Naast uw casemanager zult u waarschijnlijk ng één andere verlskundige uit de praktijk zien tijdens de zwangerschapscntrles. Z kunt u met

6 maximaal twee verlskundigen vertruwd raken en een band pbuwen. Als er sprake is van een acute situatie waarvr u direct hulp ndig hebt (pijn, bledverlies f de bevalling), kan het zijn dat uw vaste cntactpersnen geen dienst hebben en dat u p dat mment een andere verlskundige ntmet. Deze heeft altijd de beschikking ver het gehele medische dssier en het zrgplan dat u zelf bij u hudt. Uit nderzek weten we dat bijna alle vruwen het fijn vinden m tijdens de zwangerschap een f twee vaste cntactpersnen te hebben en het tijdens de bevalling niet vervelend vinden m begeleid te wrden dr een vreemde. Ech U krijgt een afspraak m bij weken een ech te laten maken m de termijn van de zwangerschap precies vast te stellen. Bij 20 weken kan er, indien u dat wilt, ngmaals een ech gemaakt wrden m alle rganen van uw kindje te bekijken. Eerste grepsvrlichting Rnd 10 weken bezekt u in plaats van een individueel cnsult, een grepsvrlichting. Hierbij krijgt u in anderhalf uur heel veel infrmatie ver geznd zwanger zijn (veding, stppen met rken, bewegen, wat u kan helpen tegen zwangerschapsklachten) en wat u nu al kunt den m u vr te bereiden p de bevalling. Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Tweede afspraak Rnd 13 weken kmt u weer p de praktijk vr een afspraak met uw casemanager. Naast het medische nderzek wrden de uitslagen van de ech, bled en eventueel prenatale testen besprken. Ok stelt u dan samen met de verlskundige een zrgplan p. In een zrgplan staan alle wensen en verwachtingen die u heeft van de zwangerschapsbegeleiding. Het zrgplan hudt u, samen met uw medische dssier, steeds zelf bij u.

7 U zrgt ervr dat u het bij ieder cntactmment met de verlskundige bij de hand hebt. Z kan iedere verlskundige, k in acute situaties, steeds zien welke afspraken u heeft gemaakt ver de begeleiding. Het krijgen van een baby brengt veel veranderingen met zich mee. Een baby kan vr extra spanningen bij u en uw gezin zrgen. Dat is niet altijd even gemakkelijk. U kunt dit bespreken met de verlskundige. Zij kan u helpen f verwijzen. U krijgt daarm vrafgaand aan deze tweede afspraak een vragenlijst m in te vullen. We vragen u deze lijst z ged mgelijk te beantwrden. Uw gegevens wrden vertruwelijk behandeld en zijn alleen bedeld m u te helpen. Vervlgafspraken Gemiddeld wrden 13 cntrles gedaan die ngeveer een kwartier duren. Tijdens ieder bezek wrdt uw buik nderzcht m de grei en ligging van de baby te berdelen. Ok luisteren we naar de harttnen van de baby. De vlgende afspraak wrdt steeds in verleg met u gemaakt. Natuurlijk is het belangrijk dat u regelmatig kmt, maar he regelmatig stemmen we graag p uw behefte af. Smmige vruwen willen in het begin van de zwangerschap graag wat vaker kmen en later juist wat minder vaak. Vruwen die al kinderen hebben, kunnen sms te met wat minder cntrles f een keer een telefnische afspraak in plaats van een bezek aan de praktijk. Als u veel dingen wilt bespreken kunnen we wat meer tijd plannen. Zwangerschapscursus Het vlgen van een zwangerschapscursus hrt echt bij een gede vrbereiding p de bevalling. Er wrdt heel veel infrmatie gegeven die tijdens de afspraken met de verlskundige niet aan bd kmt, er wrden efeningen gedaan en veel vruwen vinden het cntact met andere zwangere vruwen prettig.

8 In Amsterdam kunt u gratis deelnemen aan een cursus. Er is keuze tussen een algemene cursus, een ygacursus, een cursus vr nieuwe Nederlanders en een cursus vr tienermeders. Zie Aanmelden det u zelf en kan k bij het bezeken van de eerste grepsvrlichting. Tweede grepsvrlichting Rnd de 30 weken zwangerschap bezekt u een tweede grepsvrlichting. Deze zal gaan ver de bevalling en de vrbereiding daarp. De ervaring leert dat he meer een vruw weet en zich vrbereidt p de bevalling, he rustiger en ntspannen ze is. Dit zrgt ervr dat de bevalling gemakkelijker kan verlpen en er minder ingrepen ndig zijn. Eén cntrle bij u thuis Rnd de 34 weken maakt uw casemanager een afspraak bij u thuis. Naast een nrmale zwangerschapscntrle kunnen we in alle rust het gebrteplan bespreken. Dit gebrteplan vindt u verderp in dit bekje. Het gebrteplan hrt bij het zrgdssierplan en hudt u zelf bij u zdat degene die de bevalling gaat begeleiden p de hgte is van al uw wensen. Gedurende de tweede grepsvrlichting krijgt u algemene infrmatie ver het nrmale verlp van de bevalling. Tijdens het gesprek ver het gebrteplan maken we samen de vertaling naar uw eigen situatie. Z zijn er bijvrbeeld verschillende manieren van bevallen: p een kruk, in het bad, p een bal, hurkend f in bed. In het gebrteplan kmt dan te staan wat u zelf het liefste wilt maar pas tijdens de bevalling zult u merken welke huding het prettigste en het meest geschikt vr u is. Een andere reden m een huisbezek te den is dat de verlskundige de situatie thuis ged kan inschatten: is de wning ged bereikbaar, kan een ambulance vr de deur kmen als dat ndig zu zijn, he kunt u veilig uit huis gehlpen wrden als dat ndig is. Gefeliciteerd met uw zwangerschap!

9 Samen met uw partner Bij zwangerschap verandert er veel in uw lichaam. Tegelijk gebeurt er geestelijk natuurlijk van alles met u. Ok dat bespreken we. Ons del is m u tijdens de zwangerschap en de bevalling z te begeleiden dat u en uw partner zich daar ged bij velen. En dat is vr iedere persn weer anders. Sms lpt de bevalling niet zals u gehpt en gewenst had, maar we hpen dat u dan wel terug kunt kijken p een gede samenwerking tussen u en uw partner, en tussen u en degenen die u begeleiden. Bij klachten eerst naar ns Bij klachten als buikpijn, bledverlies f ngerustheid is de verlskundige f arts waar u p dat mment nder cntrle bent, het eerste aanspreekpunt. Als dit een verlskundige is, zal zij uw dssier bespreken met een gynaeclg en z ndig een afspraak maken vr extra nderzek f cntrle in het ziekenhuis. De gynaeclg kan vaststellen f u f uw baby een verhgd risic lpen. Z bespreken de gynaeclg en de verlskundige samen wat vr u p dat mment de beste zrg is en wie u p dat mment het beste kan begeleiden. Gynaeclg Als er wél cmplicaties wrden vastgesteld blijft u tijdelijk, f tt na de gebrte verder nder cntrle van de gynaeclg. De bevalling vindt dan plaats in het ziekenhuis. Met het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis werken we nauw samen. Als er cntrle f vername van de zrg dr een gynaeclg ndig is, zullen we in principe drverwijzen naar dit ziekenhuis. Ok in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis wrdt gewerkt met uw zrg- en gebrteplan, zdat alle gemaakte afspraken, indien medisch gezien mgelijk, dr hen zullen wrden vergenmen en gerespecteerd. Als de zrg vr uw zwangerschap dr de gynaeclg met wrden vrtgezet tt en met de bevalling, krijgt u in het Sint Lucas Andreas

10 Ziekenhuis een nieuwe casemanager, een verlskundige in het ziekenhuis. De nieuwe casemanager hudt ns p de hgte van he het met u gaat en laat het ns weten als de baby is gebren. Na de gebrte hervat de verlskundige haar begeleiding en bezekt u ng enkele keren thuis. Thuis f ergens anders In Nederland is het na een zwangerschap znder cmplicaties nrmaal m thuis te bevallen. Als u niet thuis wilt bevallen, kunt u naar Beval Centrum West, dat in een aparte vleugel in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis gehuisvest is. De bevalling en nze begeleiding zijn hetzelfde als thuis. Of u k een eigen bijdrage met betalen vr de verlskamerhuur, hangt af van uw zrgplis. Tch naar het ziekenhuis Tijdens de bevalling kan het vrkmen dat er extra hulp ndig is f cmplicaties ptreden. De verlskundige die dienst heeft gaat met u mee naar de verlsafdeling van het ziekenhuis en blijft bij u ttdat u gewend bent aan de nieuwe situatie. Op dat mment zal de verlskundige k de bijznderheden in het gebrteplan verdragen aan de arts, verlskundige en verpleegkundige van het ziekenhuis, zdat er met uw wensen rekening gehuden kan wrden. Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Kraamverzrgende Tijdens de zwangerschap wrdt alvast telefnisch cntact met u pgenmen dr de kraamzrgrganisatie. Vraf is er cntact tussen de casemanager en de kraamzrg, waarbij gegevens ver uw zwangerschap en de situatie in huis wrden drgegeven. Dr deze samenwerking tussen de verlskundige en de kraamzrg, is een huisbezek dr de kraamzrg niet ndig en is een telefnisch gesprek vldende. Heveel uren kraamzrg u kunt krijgen, hangt af van uw mstandigheden. Dr middel van een vragenlijst zal tijdens het telefngesprek met de kraamzrginstelling een indicatie

11 wrden gesteld van het aantal uren waar u recht p hebt. Na de bevalling wrdt gekeken f dat ng steeds vldende is f dat uitbreiding ndig is. Bij bevallingen thuis en in het Bevalcentrum werken we samen met een kraamverzrgende. Zij kan u steunen tijdens de ntsluitingsweeën als u dat prettig vindt en blijft na de bevalling ng enige tijd bij u m uitleg te geven he u de eerste uren met uw kindje drbrengt. Ok helpt ze met duchen en verschnt ze het bed. Kraamzrg met u zelf regelen vr de 20e week van de zwangerschap, via uw verzekering. Kijk vr infrmatie ver de eigen bijdrage vr kraamzrg in de plisvrwaarden van uw zrgverzekering. Tijdens de eerste week na de gebrte leert de kraamverzrgende u alles ver de verzrging van de baby, det alle medische cntrles en helpt bij het geven van brstveding. Ze prbeert ervr te zrgen dat u vldende kunt uitrusten. Ok weegt ze de baby regelmatig. Kraambedcntrles Tt de achtste dag na de bevalling kmt de verlskundig ng 3 f 4 keer bij u thuis m te zien he het met u en uw kindje gaat. Tussendr neemt de kraamverzrgende bij vragen f cmplicaties meteen cntact met ns p. De casemanager kmt in ieder geval één keer langs vr een gesprek ver he alles is verlpen. Als u daar prijs p stelt kmt de verlskundige die uw bevalling heeft begeleid k ng eens langs m vragen te beantwrden die u eventueel heeft ver de bevalling. Mcht u tijdens de bevalling zrg hebben gekregen van een gynaeclg f verlskundige uit het ziekenhuis en heeft u aan hen ng vele vragen, dan kan een telefnische afspraak wrden gemaakt met een van hen. Tijdens het kraambed krijgt u k infrmatie ver anticnceptie.

12 GGD en cnsultatiebureau Verder kmt tijdens de kraamperide de GGD langs vr het zgenaamde hielprikje en de gehrtest. Via de GGD lpt k uw eerste afspraak met het cnsultatiebureau dat de zrg vr uw kindje fficieel van ns verneemt. Aan het eind van het kraambed wrden alle belangrijke gegevens ged vergedragen aan het cnsultatiebureau van het Ouder en Kind Centrum bij u in de buurt. Z heft u niet alle infrmatie pnieuw aan een zrgverlener te vertellen en gaat geen, mgelijk belangrijke, infrmatie verlren. Ok de huisarts krijgt een brief met de aankndiging van de gebrte en eventuele bijznderheden. Nacntrle Na vier weken kmt u ng een keer p het spreekuur bij de casemanager vr de nacntrle. De nacntrle bestaat uit wat medische cntrles, een gesprek ver anticnceptie en dan praten we samen ver he u de zwangerschap en de bevalling achteraf heeft ervaren. Het zrgplan met alle gemaakte afspraken wrdt geëvalueerd: is alles gegaan zals u hpte en wenste? Wat had anders gekund? Zijn er ng vragen ver he en waarm dingen gegaan zijn zals ze gegaan zijn? Als u heel veel vragen heeft ver de bevalling en de casemanager was daarbij niet aanwezig, kunt u van tevren aangeven dat u graag k een gesprek wilt hebben met de verlskundige f gynaeclg die bij de bevalling aanwezig was. Met de nacntrle wrdt het cntact afgeslten en heft u niet meer terug te kmen vr cntrles. Gefeliciteerd met uw zwangerschap!

13 Zrgpad Dit is een verzicht van alle belangrijke cntactmmenten met uw verlskundige f arts tijdens uw zwangerschap. Hier staat wanneer u wie en waarm zult treffen. Dit is een algemeen schema en uiteraard zal het aangepast wrden aan uw eigen situatie. Misschien is het ged dat u vaker f minder vaak cntact hebt f p andere mmenten wrdt geïnfrmeerd ver het een en ander. Dat hangt af van uw vr geschiedenis, uw wensen en he het met u en uw kindje gaat.

14 Zwangerschapscursus Zrgplan inclusief gebrteplan Intake eerste lijn/ 1 ste cntrle dr casemanager Grepsvrlichting (rnd 10 weken) Echscpie en nekplimeting indien gewenst Cnsult rnd 14 weken inclusief bespreken zrgplan dr casemanager Prenatale cntrles p maat, dr casemanager en maximaal één andere zrgverlener 20 weken ech indien gewenst Grepsvrlichting (28-30 weken) Huisbezek dr casemanager Telefnische intake dr kraamzrg Begeleiding bevalling, dr dienstdende verlskundige. Mgelijk intensieve begeleiding dr kraamverzrgende en/f verlskundige Kraamvisites p maat, tenminste één keer dr casemanager en eventueel één keer dr de verlskundige die de bevalling begeleidde Overdracht naar de huisarts en naar Jeugdgezndheidszrg (cnsultatiebureau) Nacntrle 4-6 weken na de bevalling dr casemanager. Op verzek eventueel ng gesprek met verlskundige die de bevalling begeleidde Zrgpad

15 Checklist met te bespreken nderwerpen tijdens de cntrles Dit is een lijst vr de verlskundige/arts m bij te huden waarver zij/hij u wel/niet heeft geïnfrmeerd. Vr hen handig m niets te vergeten, vr u fijn te zien waarver in ieder geval gesprken gaat wrden.

16 In kaart brengen infrmatie- en zrgbeheften Zrgplan bespreken (inclusief rl casemanager) Uitleg ver zrgdssier Praktijkinfrmatie Uitleg klanttevredenheidsnderzek en dssiernderzek m de zrg te evalueren Kraamzrg infrmeren aangevraagd Infrmatie rl ziekenhuis en verwijzing indien ndig Grepsvrlichting weken Erkenning van het ngebren kind Zwangerschapscursus Vedingsadvies Prenatale screening Infrmatie ver screening Dwnsyndrm uitslag screening Dwnsyndrm (indien aan de rde) Infrmatie ver 20 weken ech uitslag 20 weken ech (indien aan de rde) Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Checklist Standaard blednderzek infrmeren aangevraagd uitslagen Brief huisarts Infrmatie ver brstveding Grepsvrlichting weken Cntrle Hb 30 weken Infrmeren gebrteplan Huisbezek Belinstructies

17

18 Op deze plek kunt u nderstaande gegevens kwijt: 1. Een kpie met de gegevens ver uzelf, uw partner/familie en eventuele vrige zwangerschappen die de verlskundige het eerste gesprek bij u navraagt. 2. Een kpie van het blad waarp de verlskundige f arts telkens haar f zijn bevindingen tijdens de cntrles schrijft. Vrgeschiedenis en zwangerschapscntrles

19

20 Actieplan De verlskundige f arts zal sms afspraken met u maken ver het verlskundig/medisch beleid. Deze afspraken wrden hier pgeschreven zdat vr iedereen duidelijk is wat er gedaan wrdt. (Bijvrbeeld: als de verlskundige iets na gaat vragen bij de specialist ver een ziekte die bij u in de familie vrkmt en ze u daarna zal bellen). Actieplan Datum Afspraak/acties

21 Het gebrteplan Wat is een gebrteplan? In een gebrteplan beschrijft u uw wensen rndm de bevalling. Smmige vruwen vinden het fijn m zich z alvast vr te bereiden p de bevalling. Het is bedeld m de verlskundige en andere zrgverleners te laten weten wat u belangrijk vindt. Wat uw ideeën en wensen zijn. He u graag wilt dat er met u mgegaan wrdt. Tegelijk is het vr u een manier m met uw partner te bespreken wat uw verwachtingen zijn van de bevalling en van elkaar. Dr een gebrteplan blijft u betrkken bij de dingen die tijdens de bevalling gebeuren en de beslissingen die genmen wrden. Ok p mmenten dat u zelf niet ged kunt vertellen wat u wilt. Tips bij het schrijven Prbeer z veel mgelijk infrmatie te verzamelen vrdat u gaat schrijven. Dan weet u beter wat er gaat gebeuren en wat er mgelijk is. Een gebrteplan is bedeld als een manier m de bevalling te bespreken met de mensen die u (gaan) begeleiden. Hud er bij het schrijven van het gebrteplan rekening mee dat zij het in krte tijd meten kunnen lezen en begrijpen. Daarm: Hud het simpel. Vermeld in krte zinnen wat uw wensen zijn. Beschrijf vral wat echt belangrijk vr u is. Hierna vindt u een verzicht van vragen die u p ideeën kunnen brengen als het gaat m uw wensen vr uw bevalling. In dit bekje vindt u frmulieren waarp u per nderwerp aan kunt geven wat u belangrijk vindt. Bewaar het ingevulde gebrteplan in de grene insteekflap. Gebrteplan bespreken Bespreek het gebrteplan met uw casemanager tijdens het huisbezek. De verlskundige kan u verdere uitleg geven. Samen met de verlskundige

22 kunt u bepalen f uw wensen haalbaar zijn. Misschien zijn er medische f praktische bezwaren. Vaak zijn er dan alternatieven. Na dit gesprek kunt u het gebrteplan aanvullen f aanpassen als dat ndig is. In de grene insteekflap p de vlgende bladzijde vindt u daarm twee lege frmulieren vr het gebrteplan zdat u in de lp van de zwangerschap eventueel nieuwe plannen kunt maken. Als dat ndig is kunt u natuurlijk meer lege exemplaren aan de verlskundige vragen. Niets in het plan staat vast. U kunt zelf p elk mment van gedachten veranderen. Ok kan de bevalling anders lpen dan u had verwacht f gewild. Hierdr kunnen misschien niet al uw wensen meer uitgeverd wrden. De plaats f manier van bevallen verandert ndgedwngen f er kunnen ingrepen ndig zijn bijvrbeeld. Of uw kind kan pgenmen wrden p de kinderafdeling. U kunt in het gebrteplan schrijven wat u in die situaties belangrijk vindt. Gebrteplan Vragen die kunnen helpen bij het schrijven van uw gebrteplan Begeleiding Wie wilt u graag bij u hebben tijdens de bevalling? Wanneer wilt u dat zij er zijn? Waar bevallen? Op welke plek wilt u het liefst bevallen? Bijvrbeeld thuis, in het ziekenhuis, in het gebrtecentrum? Heeft u wensen ver de ruimte waar u bevalt en de sfeer? Weeën en persen Welke hudingen wilt u gaan gebruiken bij het pvangen van de weeën en tijdens het persen? Bijvrbeeld: lpen, p de baarkruk, nder de duche, in bad? He wilt u mgaan met de pijn van weeën? Bijvrbeeld ademhalingstechniek, ntspanningsefeningen, medicijnen. Als u kiest vr pijnstilling met medicijnen, welke srt wilt u gebruiken? Bijvrbeeld pethidine, remifenthanil, epiduraal.

23 Ziekenhuis He denkt u ver ingrepen, zals bewaking van de hartslag, inwendig nderzek, infuus prikken, knippen, kunstverlssing en keizersnede. Heeft u speciale wensen ver deze ingrepen? Heeft u wensen vr het geval dat een keizersnede ndig is? Bijvrbeeld: partner aanwezig, kennismaking met uw kind. Heeft u wensen ver het verblijf in het ziekenhuis? Heeft u wensen vr het geval dat uw kind m gezndheidsredenen niet bij u in de buurt kan zijn? Kind He wilt u met de baby mgaan als hij/zij net is gebren? Bijvrbeeld: lichamelijk cntact, navelstreng drknippen, verzrging. Welke veding wilt u uw kind geven? Overige wensen Heeft u ng wensen f pmerkingen ver uw bevalling die hierbven niet zijn genemd?

24 Bewaar hier uw eigen wensen vr uw bevalling Gebrteplan

25 Bevallingsverslag Het verlp van uw bevalling en de eerste gegevens van uw kindje en uzelf na de bevalling nteert de verlskundige f arts p een frmulier. Hier kunt u de kpie daarvan kwijt.

26 Ok de kraamverzrgster schrijft haar bevindingen ver u en uw kindje p. Deze gegevens staan in de GreiGids/kraam, maar eventueel kunt u een kpie hier tevegen. kraamverslag

27 Andere gegevens

28

29 Dit zrgdssier is ntwikkeld en mgelijk gemaakt dr

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

De aandachtspuntenlijst

De aandachtspuntenlijst De aandachtspuntenlijst Wat is de aandachtspuntenlijst? De aandachtspuntenlijst is een verzicht van nderwerpen die aan de rde kunnen kmen tijdens een afspraak met de neurlg. Onderwerpen waarver u meer

Nadere informatie

bijlage 1 (voor het steekproefsgewijs verzamelen van borstvoedingscijfers)

bijlage 1 (voor het steekproefsgewijs verzamelen van borstvoedingscijfers) Bijlagen bij het mdel Plan van Aanpak vr de kraamtijd bijlage 1 (vr het steekprefsgewijs verzamelen van brstvedingscijfers) Zrg vr brstveding certificering vraagt bij (re) certificering naar de brstvedingscijfers.

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

Oncologisch Centrum MCH-Bronovo en Groene Hart Ziekenhuis. Uw Zorgplan. Longoperatie. Informatie voor patiënten

Oncologisch Centrum MCH-Bronovo en Groene Hart Ziekenhuis. Uw Zorgplan. Longoperatie. Informatie voor patiënten Onclgisch Centrum MCH-Brnv en Grene Hart Ziekenhuis Uw Zrgplan Lngperatie Infrmatie vr patiënten Inleiding U bent pgenmen vr een lngperatie. In het zrgplan leest u ver het verlp van de zrg rndm uw peratie.

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

De moeder heeft tijdens de kraamtijd voorlichting gekregen over:

De moeder heeft tijdens de kraamtijd voorlichting gekregen over: Bijlage 1 Vrbeeld van een checklist vr brstveding in de kraamtijd De meder heeft tijdens de kraamtijd vrlichting gekregen ver: Zrgvuldig aanleggen Vedingshudingen zittend p twee manieren liggend He vaak

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten Pestprtcl basisschl Pieter Wijten Basisschl Pieter Wijten werkt aan een veilig schlklimaat waarin kinderen respectvl met elkaar mgaan. Ze hanteert drie principes: Ik zrg ged vr mezelf Ik zrg ged vr de

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Huisbereiding in de kijker

Huisbereiding in de kijker NIEUWSBRIEF NUMMER 5 JANUARI 2010 P1 In dit nummer 1 Inleiding 2 Huisbereiding in de kijker 2 Stppen met rken 4 Zelftest 5 Vrdelen van stppen met rken Inleiding Beste nieuwslezer, 2009 det zijn uittrede,

Nadere informatie

Het geboorteplan. Informatie voor zwangeren. April 2010. Wat is een geboorteplan?

Het geboorteplan. Informatie voor zwangeren. April 2010. Wat is een geboorteplan? Het geboorteplan Informatie voor zwangeren April 2010 Wat is een geboorteplan? In een geboorteplan beschrijf je jouw wensen rondom de bevalling. Sommige vrouwen vinden het fijn om zich zo alvast voor te

Nadere informatie

Informatiebrief over deelname aan het onderzoek Food2Learn

Informatiebrief over deelname aan het onderzoek Food2Learn Infrmatiebrief ver deelname aan het nderzek Fd2Learn Beste leerlingen, uders en/f wettelijk vertegenwrdigers, Dat het eten van vis (rijk aan mega- 3 vetzuren) ged is vr het functineren van de hersenen

Nadere informatie

Rouwprotocol Widdonckschool Weert overlijden van een leerling

Rouwprotocol Widdonckschool Weert overlijden van een leerling Ruwprtcl Widdnckschl Weert Ruwprtcl Widdnckschl Weert verlijden van een leerling In dit prtcl wrdt beschreven he Widdnckschl Weert kan handelen bij het verlijden van een leerling(en) van nze schl. Dit

Nadere informatie

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool PEST PROTOCOL Prins Willem-Alexanderschl Wat is een pestprtcl? Een pestprtcl is een aantal vereenkmsten ver het tegengaan van pesten. Een afspraak tussen de schl, de kinderen en de uders. Waarm een pestprtcl?

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

De groepsleerkrachten bereiden zich samen voor op het gesprek met hun groep.

De groepsleerkrachten bereiden zich samen voor op het gesprek met hun groep. PROTOCOL ROUWVERWERKING Het stappenplan A. Het bericht kmt binnen Bericht van een ngeluk f verlijden van een leerling - Tezeggen dat er iemand zal terugbellen. Vragen p welk nummer men bereikbaar is en

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

ACT in LOB. De informatietrechter. Werkbladen. Toolkit. Check je info-level! Level 1. Level 2. Level 3. Level 4

ACT in LOB. De informatietrechter. Werkbladen. Toolkit. Check je info-level! Level 1. Level 2. Level 3. Level 4 ACT in LOB Werkbladen Tlkit De infrmatietrechter Deze tl helpt je m de grte heveelheid infrmatie ver studiekeuze vr jezelf behapbaar te maken. Je kunt p verschillende niveaus met de infrmatie ver studies

Nadere informatie

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen Vrbehuden en risicvlle handelingen binnen het primair nderwijs Prtcl Medisch Handelen J.C. v.d. Wal September 2013 INHOUD Inleiding... 3 1 De leerling wrdt ziek p schl... 4 2 Het verstrekken van medicatie

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om?

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om? Het Grte Geldnderzek: he ga je met je geld m? Natinaal Instituut vr Budgetvrlichting (Nibud) Tijdsduur: één les Werkvrm: individueel met een discussie in de klas Niveau: bedeld vr alle leerlingen van klas

Nadere informatie

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam OPLEIDING tt Verzrgende-IG Ondersteuningsmagazijn Berepstaak E Startbekaam Albeda cllege Branche gezndheidszrg Kwalificatieniveau 4 Chrt: 2010-2011 Fase: Startbekaam Naam student:. P.E1-3.start.gesprek

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

ZNA Jan Palfijn Lange Bremstraat 70 B2170 Merksem. Totale heupprothese. Info voor patiënten. Toegankelijke en kwaliteitsvolle gezondheidszorg

ZNA Jan Palfijn Lange Bremstraat 70 B2170 Merksem. Totale heupprothese. Info voor patiënten. Toegankelijke en kwaliteitsvolle gezondheidszorg ZNA Jan Palfijn Lange Bremstraat 70 B2170 Merksem Ttale heupprthese Inf vr patiënten Tegankelijke en kwaliteitsvlle gezndheidszrg GEHEUGENSTEUNTJE VOOR UW INGREEP Duidt vr uzelf aan wat je al gedaan hebt,

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1 Inleiding 2

INHOUD. Hoofdstuk 1 Inleiding 2 INHOUD Hfdstuk 1 Inleiding 2 Hfdstuk 2 Wat hudt die extra begeleiding in? 4 LWOO Praktijknderwijs Wie kmt ervr in aanmerking? Wie beslist daarver? Hfdstuk 3 Wat hudt het nderzek van het COB in? 7 Welke

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria voor de zorg, vanuit het perspectief van mensen met longkanker

Kwaliteitscriteria voor de zorg, vanuit het perspectief van mensen met longkanker Kwaliteitscriteria vr de zrg, vanuit het perspectief van mensen met lngkanker Lngkanker Nederland, dé patiëntenrganisatie vr lngkankerpatiënten in Nederland en de België, heeft met ndersteuning vanuit

Nadere informatie

Wegwijzer. Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen en ouders

Wegwijzer. Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen en ouders Wegwijzer Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Infrmatie vr kinderen en uders WELKOM! De kmende tijd kmen jij en je uders een dagbehandeling vlgen in Heideheuvel. In Heideheuvel werken we in een

Nadere informatie

Helpt u dit schooljaar ook mee?

Helpt u dit schooljaar ook mee? Helpt u dit schljaar k mee? OUDERHULPBOEKJE 2015-2016 Jenaplanschl t Schrijverke Helpt u k mee? Elk schljaar zijn veel uders actief bij de vrbereiding van Sint en Kerst, bij sprt- en spelactiviteiten,

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

Werkinstructie. Contractering Huisartsen 2015

Werkinstructie. Contractering Huisartsen 2015 Werkinstructie Cntractering Huisartsen 2015 Belangrijkste pmerkingen met betrekking tt de digitale cntractering U sluit uw cntract af via de website van DSW. U lgt in met uw individueel VeCZ certificaat,

Nadere informatie

Huisregelement opvang Kiddyzz

Huisregelement opvang Kiddyzz Huisregelement pvang Kiddyzz Deze huisregels gelden in cmbinatie met de vereenkmst van pdracht tussen uders/verzrgers en gastuder, welke dr beide partijen ndertekend zijn. Alle vraaguders dienen van deze

Nadere informatie

PET/CT scan met koolhydraatarm dieet

PET/CT scan met koolhydraatarm dieet PET/CT scan met klhydraatarm dieet H14.025-01 Inhudspgave Inhudspgave... 1 Inleiding... 2 Wat is een PET/CT-scan?... 2 He bereidt u zich vr p het nderzek?... 3 Wat mag u drinken?... 3 Wat mag u eten?...

Nadere informatie

Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding

Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding Dyslexie en dyscalculie en spellingsbegeleiding p het Carlus Clusius Cllege Zwlle Signalering en Begeleiding dyslectische / dyscalculische leerlingen Dyslexie:

Nadere informatie

Protocol voor afname Centraal Ontwikkelde Examens Nederlandse taal en rekenen.

Protocol voor afname Centraal Ontwikkelde Examens Nederlandse taal en rekenen. . Bij de afname van examens zijn diverse functinarissen van de nderwijsinstelling betrkken. In dit prtcl wrden de vlgende (grepen van) examenbetrkkenen nderscheiden, met een krte mschrijving van de betrkkenheid

Nadere informatie

De gastouder schept een vertrouwde en familiare opvang omgeving voor het gastkind

De gastouder schept een vertrouwde en familiare opvang omgeving voor het gastkind Gastuderbureau Kindvriendelijk PEDAGOGISCH BELEID Inleiding Kinderpvang is een kwestie van vertruwen. Vraaguders vertruwen de gastuders en het gastuderbureau hun allerliefste bezit te. Zij meten de zekerheid

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 3. Vrijdag 28 januari 2011. DE PIRAMIDE locatie BREDE SCHOOL MEERWIJK

NIEUWSBRIEF 3. Vrijdag 28 januari 2011. DE PIRAMIDE locatie BREDE SCHOOL MEERWIJK NIEUWSBRIEF 3 Vrijdag 28 januari 2011 DE PIRAMIDE lcatie BREDE SCHOOL MEERWIJK Belangrijke data de kmende peride....... Dinsdag 1 februari CITO Eindtets grep 8 p 1, 2 en 3 februari Maandag 7 februari Juf

Nadere informatie

Pestprotocol. Uitleg van de petten van de Kanjertraining VOOR ALLE KINDEREN VOOR HET GEPESTE KIND

Pestprotocol. Uitleg van de petten van de Kanjertraining VOOR ALLE KINDEREN VOOR HET GEPESTE KIND Pestprtcl Dit pestprtcl bestaat uit 4 delen:vr alle kinderen, vr het gepeste kind, vr de pester en, vr de uders. Deze partijen zijn allemaal betrkken bij een situatie waarin gepest wrdt. Uitleg van de

Nadere informatie

handleiding voor begeleiding van mbo-jongeren met eergerelateerde problemen

handleiding voor begeleiding van mbo-jongeren met eergerelateerde problemen handleiding vr begeleiding van mbo-jngeren met eergerelateerde prblemen HANDLEIDING OMGAAN MET EERGERELATEERDE ISSUES VOOR BEGELEIDING VAN MBO-JONGEREN MET EERGERELATEERDE PROBLEMEN Jngeren gaan naar schl

Nadere informatie

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord.

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord. Tips Digiduif 1. U lgt in p digiduif met uw e-mail adres en wachtwrd. 2. U kiest de knp instellingen. Op de vlgende pagina s kunt u allerlei zaken invullen en aanpassen die bij uw accunt hren. Tevens zit

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergoeding individueel gedupeerden

Aanvraagformulier vergoeding individueel gedupeerden Aanvraagfrmulier vergeding individueel gedupeerden Aanvraag vergeding in natura Met dit aanvraagfrmulier verzekt u de Stichting Bevrdering Kwaliteit Leefmgeving Schiphlregi (afgekrt: Stichting Leefmgeving

Nadere informatie

SPREEKBEURT KERKUIL VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN. l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n

SPREEKBEURT KERKUIL VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN. l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT KERKUIL l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE KERKUIL BIJ ELKAAR

Nadere informatie

M A R I J E D E G R O O T G R O O T I N H R

M A R I J E D E G R O O T G R O O T I N H R Pauline Siebers Caching A A N M E L D I N G H E R F S T A C T I E 2 0 1 5 Dank vr je interesse in nze aanbieding! We willen startende ndernemers niet alleen fcus maar k slagkracht meegeven. Daarm wrdt

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen Prtcl medicijnverstrekking en medisch handelen Pagina 1 Inhudspgave Inleiding De leerling wrdt ziek p schl Het tedienen van medicijnen p verzek Vrbehuden en risicvlle handelingen Wet en regelgeving Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

Stap 1. Wat wil jij?

Stap 1. Wat wil jij? Stap 1. Hi Iemand heeft het idee dat jij wel wat supprt kunt gebruiken. Dat kunnen je uders zijn, een vriend/vriendin een therapeut f iemand anders die ju ged kent. Die iemand wil graag dat jij hulp krijgt

Nadere informatie

ZNA Jan Palfijn Lange Bremstraat 70 B2170 Merksem. Totale knieprothese. Info voor patiënten. Toegankelijke en kwaliteitsvolle gezondheidszorg

ZNA Jan Palfijn Lange Bremstraat 70 B2170 Merksem. Totale knieprothese. Info voor patiënten. Toegankelijke en kwaliteitsvolle gezondheidszorg ZNA Jan Palfijn Lange Bremstraat 70 B2170 Merksem Ttale knieprthese Inf vr patiënten Tegankelijke en kwaliteitsvlle gezndheidszrg Gemaakt p: 01/10/2004 Gewijzigd p: B030206004.dc GEHEUGENSTEUNTJE VOOR

Nadere informatie

Maatschap Orthopedie. Op weg naar een nieuwe knie

Maatschap Orthopedie. Op weg naar een nieuwe knie Maatschap Orthpedie Op weg naar een nieuwe knie Diacnessenhuis Leiden Inhud Inleiding 3 De vrbereiding thuis 3 Opname p de afdeling Orthpedie 3 In het ziekenhuis 4 Het stappenplan 5 De meest gestelde vragen

Nadere informatie

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner Handleiding bij het vrbereiden van een activiteit met f bij een partner Deze handleiding is.a. ndzakelijk mdat wij (het regiteam) geen rechtspersn zijn en derhalve niet namens De Hart&Vaatgrep kunnen pereren

Nadere informatie

Richtlijn Kolven bij de à terme pasgeborene

Richtlijn Kolven bij de à terme pasgeborene Richtlijn Klven bij de à terme pasgebrene Juli 2012 Reginale Brstvedingswerkgrep Eindhven e.. Wanneer starten met klven He Afbuwen van klven Als een kind echt niet aan de brst wil drinken. Eerste 24 uur

Nadere informatie

Planning. Week Les Thuis Af. Uitleg nieuwe opdracht Reclame en Campagnes Onderzoek Orange Baby s - NEE - -

Planning. Week Les Thuis Af. Uitleg nieuwe opdracht Reclame en Campagnes Onderzoek Orange Baby s - NEE - - Planning Week Les Thuis Af 4 Uitleg nieuwe pdracht Reclame en Campagnes Onderzek Orange Baby s - - - NEE 5 Afmaken nderzek Orange Babys Beginnen nderzek Plus supermarkten Afmaken nderzek Plus supermarkten

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Tussen Schoolse Opvang

Huishoudelijk reglement Tussen Schoolse Opvang bs De Merwednk Merwe Dnk 4 6 4207 XB Grinchem Tel: 06-21601220 Fax: 0183 681109 ts@bs-de-merwednk.nl www.bs-de-merwednk.nl Huishudelijk reglement Tussen Schlse Opvang In dit reglement wrden de dagelijkse

Nadere informatie

2015-1*7. Nieuwegein. Datum 24 maart 2015 Portefeuillehouder: P.W.M. Snoeren

2015-1*7. Nieuwegein. Datum 24 maart 2015 Portefeuillehouder: P.W.M. Snoeren Nieuwegein p 2015-1*7 Aan De gemeenteraad Onderwerp: Brief ex art. 42 RvO van de fractie PvdA dd 23-03-15 inzake JGZprtcl asielzekerskinderen. Afdeling: Griffie Datum 24 maart 2015 Prtefeuillehuder: P.W.M.

Nadere informatie

Hoe zet ik een tent op?

Hoe zet ik een tent op? He zet ik een tent p? 1. Een Gede plek vinden en vrbereiden Zek een plek die hger ligt dan de rest Ga als het mgelijk is niet nder lfbmen staan. Bij regen druppelen deze namelijk lang na. Hud rekening

Nadere informatie

Pijncentrum. Behandeling van het Carpaal Tunnel Syndroom (CTS)

Pijncentrum. Behandeling van het Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) Pijncentrum Behandeling van het Carpaal Tunnel Syndrm (CTS) Inleiding Op het pijncentrum is met u besprken dat uw pijnklachten van het Carpaal Tunnel Syndrm (CTS) behandeld gaan wrden dr middel van een

Nadere informatie

DiabeteszorgBeter. Let op: Een gedrukte versie is beschikbaar bij uw regio-secretariaat

DiabeteszorgBeter. Let op: Een gedrukte versie is beschikbaar bij uw regio-secretariaat Let p: Een gedrukte versie is beschikbaar bij uw regi-secretariaat DiabeteszrgBeter Kwaliteitsimpuls dr implementatie van een samenhangend transmuraal diabeteszrgprgramma en gebruik van spiegelinfrmatie

Nadere informatie

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Delstellingen Diepgaand inzicht krijgen in infrmatiebehefte m.b.t. WOII persnlijke betekenis WOII ntstaan interesse in WOII beiende/interessante thema s gebruik en

Nadere informatie

Goed nieuws; kinderopvangtoeslag omhoog!

Goed nieuws; kinderopvangtoeslag omhoog! Data m te nthuden December 2015 04-12 Sinterklaas p schl. Grepen 5 t/m 8 een cntinurster tt 14.00 uur. Neem je eigen lunch mee p 4 december! 13-12 Kerstmarkt vanaf 12.00 tt 18.00 uur, kinderen van De Meeander

Nadere informatie

Presenteren met Impact:

Presenteren met Impact: Presenteren met Impact: Gelven Presenteren is geweldig! Ik geef te, de eerste keer dat ik vr een grep stnd had ik zweethanden en een rd hfd, maar de afgelpen jaren heb ik tientallen keren vr grepen gestaan

Nadere informatie

(f)mri Onderzoek informatie

(f)mri Onderzoek informatie (f)mri Onderzek infrmatie 1 INLEIDING U wilt binnenkrt participeren in een (f)mri nderzek. De betreffende nderzeker heeft u er wellicht al iets ver verteld. Deze flder infrmeert u ver wat dit nderzek precies

Nadere informatie

SPREEKBEURT PAARD ZOOGDIEREN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN. l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n

SPREEKBEURT PAARD ZOOGDIEREN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN. l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT PAARD l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n ZOOGDIEREN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER HET PAARD BIJ ELKAAR

Nadere informatie

SPREEKBEURT GRIJZE ROODSTAART- PAPEGAAI

SPREEKBEURT GRIJZE ROODSTAART- PAPEGAAI l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT GRIJZE ROODSTAART- PAPEGAAI VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER

Nadere informatie

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders Kwaliteitsaspecten van nderwijs Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders Clfn Titel Kwaliteitsaspecten van nderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders. Auteur

Nadere informatie

Inventarisatie van wensen & verwachtingen over gezondheidsactiviteiten Leefstijl vragenlijst

Inventarisatie van wensen & verwachtingen over gezondheidsactiviteiten Leefstijl vragenlijst Inventarisatie van wensen & verwachtingen ver gezndheidsactiviteiten Leefstijl vragenlijst Let p: Deze vragenlijst dient vr verspreiding p maat gemaakt te wrden vr uw bedrijf. Ver daar waar [bedrijfsnaam]

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

Een natuurlijk proces

Een natuurlijk proces Ik vel het weer. Het is er weer. Sms even, dan de hele tijd. Ik wil je niet kwetsen. Ik wil het niet weer zeggen, maar het is er weer. (Gijs Hrvers) Overprikkeling Veel mensen met autisme hebben gede intellectuele

Nadere informatie

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode samen beslist beter besluiten Training Faciliteren dr middel van de mderatiemethde Training Techniek Resultaat Tepasbaar. Dynamisch. Interactief. Visueel. Zelfdcumenterend. Overzichtelijk. Betrkkenheid.

Nadere informatie

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013 Zrgrutes interne en externe zrgstructuur in basisschlen Versie ktber 2013 Inhud 1. Inleiding CJG en zrgrutes gemeenten Westerkwartier 2. Meldcde kindermishandeling en huiselijk geweld 3. Criteria zrgrutes

Nadere informatie

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies BETER IN BEDRIJF Vel je Beter in Bedrijf! Uw rganisatie Beter in Bedrijf Verzuimbegeleiding & Arbadvies Beter in Bedrijf levert, naast reguliere arbdienstverlening, vral maatwerk in verzuimbegeleiding

Nadere informatie

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: Dominiek Savio Instituut. Adresgegevens: Koolkampstraat 24 8830 Gits

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: Dominiek Savio Instituut. Adresgegevens: Koolkampstraat 24 8830 Gits EXPERTISESTEEKKAART 1) Naam van de schl/dienst/vrziening: Dminiek Savi Instituut Adresgegevens: Klkampstraat 24 8830 Gits 2) Dmein van expertise: Hydrtherapie 3) Beschrijving expertise: Bij (heel) jnge

Nadere informatie

Als u een toelichting wilt geven, op één van uw antwoorden, dan kunt u dat aan het einde van de vragenlijst doen.

Als u een toelichting wilt geven, op één van uw antwoorden, dan kunt u dat aan het einde van de vragenlijst doen. VRAGENLIJST Beste mantelzrger, Deze vragenlijst is bedeld vr u. Dr het invullen van bijgaande vragenlijst krijgt u inzicht in de rzaken van uw belasting. Het maakt u bewust van uw situatie. In de vragenlijst

Nadere informatie

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012 Stappenplan BTW-verhging van 19 naar 21% per 1 ktber 2012 Supprt ID: 57354 Versies: AccuntView Windws Dit stappenplan hebt u ndig m uw administraties in AccuntView gereed te maken vr het nieuwe BTW-percentage.

Nadere informatie

SPREEKBEURT KALKOEN VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN. l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n

SPREEKBEURT KALKOEN VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN. l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT KALKOEN VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE KALKOEN BIJ ELKAAR

Nadere informatie

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 Inhud Respns... 1 Samenvatting van de resultaten... 1 Vragen ver de pleiding... 2 Vragen ver de stagiair... 3 Wat ziet u als sterke punten van de pleiding CMD?... 4 Wat

Nadere informatie

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba.

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba. Agressiemanagement Bedrijven, rganisaties en schlen krijgen steeds vaker met agressie te maken. Wanneer je met mensen werkt, bestaat er immers de kans p cnflicten. Z n cnflict kan escaleren in bedreigingen,

Nadere informatie

Eerstelijns ServicePunt B.V.

Eerstelijns ServicePunt B.V. WebsiteService 2015 Eerstelijns ServicePunt B.V. Eerstelijns ServicePunt B.V. Trenallee 20, Videlab Strijp-S 5617 BC Eindhven inf@eerstelijnsservicepunt.nl www.eerstelijnsservicepunt.nl De WebsiteService

Nadere informatie

Gastouderbureau Noorderlicht

Gastouderbureau Noorderlicht Algemene richtlijnen: Vraag- en gastuders wrden geacht kennis te hebben genmen van de werkwijze van ; Gastuders wrden geacht bij aanvang van de pvang te handelen cnfrm het pedaggisch plan; hanteert de

Nadere informatie

Pestprotocol. Pestprotocol Stichting Allure januari 2012 1

Pestprotocol. Pestprotocol Stichting Allure januari 2012 1 Pestprtcl Elke schl bij Stichting Allure hanteert een Pestprtcl. Het schlspecifieke Pestprtcl is een afgeleide van dit algemeen Pestprtcl. 1. Del van het pestprtcl: Wij vinden dat elk kind dat bij ns naar

Nadere informatie

Inschrijfformulier nieuwe leerling

Inschrijfformulier nieuwe leerling Inschrijffrmulier nieuwe leerling Wij vragen u dit inschrijffrmulier vlledig in te vullen en ged te letten p de spelling van de naam van het kind. De naam met precies z geschreven zijn als in het bevlkingsregister.

Nadere informatie

SPREEKBEURT ZOETWATERGARNAAL

SPREEKBEURT ZOETWATERGARNAAL SPREEKBEURT ZOETWATERGARNAAL l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n ONGEWERVELDEN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE ZOETWATERGARNAAL

Nadere informatie

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT?

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? Vicky De Suter, FOD Justitie, DGWL, Directie Strafwetgeving Een krte terugblik - CPS - studiedag 27 maart 2013 - Eurpese

Nadere informatie

De Ultieme Sollicitatie Gids.

De Ultieme Sollicitatie Gids. De Ultieme Sllicitatie Gids. Ha Aanstaande Superheld! Hierbij een mie verzameling met nuttige infrmatie. Lees het dr en kijk wat je eruit kunt halen. Sms staan er bepaalde tips f acties dubbel in. Dat

Nadere informatie

Tarieven 2012. MoveDis voedings- en bewegingspraktijk. Beijerlandsestraat 51 3074 RB Rotterdam 010-2919675 / info@movedis.nl www.movedis.

Tarieven 2012. MoveDis voedings- en bewegingspraktijk. Beijerlandsestraat 51 3074 RB Rotterdam 010-2919675 / info@movedis.nl www.movedis. Tarieven 2012 MveDis vedings- en bewegingspraktijk Beijerlandsestraat 51 3074 RB Rtterdam 010-2919675 / inf@mvedis.nl www.mvedis.nl Nevenlcaties Rtterdam Gezndheidscentrum Ldewijk Pincffsweg Ldewijk Pincffsweg

Nadere informatie

Patiënttevredenheidsonderzoek

Patiënttevredenheidsonderzoek Patiënttevredenheidsnderzek 2012 Wittevruwensingel Fax: Tel: 3581 030 - GA 231 Utrecht 67 70 55 7 www.internistvanln.nl RAPPORTAGE PATIËNTTEVREDENHEIDONDERZOEK 2012 1. 1.3 Algemene 1.1 Over de gegevens

Nadere informatie

Rollenspel Jezus redt

Rollenspel Jezus redt Rllenspel Jezus redt Krte mschrijving prgrammanderdeel De leerlingen spelen samen een bestuursrechtzaak bij de Raad van State na. De Raad van State is de hgste bestuursrechter van Nederland. In deze rechtszaak

Nadere informatie

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur,

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur, Tezicht pensienfndsen en beleggingsndernemingen Middelgrte en kleine pensienfndsen Pstbus 98 1000 AB Amsterdam Cnfidentieel Datum Bijlage(n) 1 Onderwerp Sectrbrief Themanderzek Uitbesteding Vermgensbeheer

Nadere informatie

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen*

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen* *** Enquête *** Inleidend Als student van de Universiteit Twente de ik in het kader van mijn masterstudie Public Safety een (klik hier vr definitie) afstudeerscriptie ver de huidige elektrnische verbindingen*

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT WALLABY ZOOGDIEREN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN

l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT WALLABY ZOOGDIEREN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT WALLABY ZOOGDIEREN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE WALLABY BIJ ELKAAR

Nadere informatie

Stichting SOMOI. Functieomschrijvingen

Stichting SOMOI. Functieomschrijvingen Stichting SOMOI Functiemschrijvingen Vrzitter Vicevrzitter Secretaris Penningmeester AIG PR en Spnsring Prjectntwikkeling Vrzitter De vrzitter heeft een leidende rl binnen het bestuur; zwel tijdens vergaderingen

Nadere informatie

Vraag en antwoorden over de volmacht

Vraag en antwoorden over de volmacht Vraag en antwrden ver de vlmacht Hiernder treft u een verzicht aan van de vragen en antwrden die zijn gesteld ver de vlmacht. Heeft de vlmacht een lptijd? Heeft de deelnemersraad psitief advies gegeven

Nadere informatie

Vlaanderen: Primair onderwijs Brongebruik Kerndoel 7: De leerlingen kunnen op hun niveau verschillende informatiebronnen raadplegen.

Vlaanderen: Primair onderwijs Brongebruik Kerndoel 7: De leerlingen kunnen op hun niveau verschillende informatiebronnen raadplegen. Lesbeschrijving Brn vr Werk Aan de hand van deze 5 lessen ntdekken de leerlingen dat de Schelde veel mgelijkheden biedt vr werk. En daarmee van essentieel belang is vr nze regi. Relatie met kerndelen:

Nadere informatie

SPREEKBEURT GEWONE DOOSSCHILDPAD

SPREEKBEURT GEWONE DOOSSCHILDPAD SPREEKBEURT GEWONE DOOSSCHILDPAD l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n REPTIELEN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE GEWONE

Nadere informatie

SPREEKBEURT KARDINAALTETRA

SPREEKBEURT KARDINAALTETRA l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT KARDINAALTETRA VISSEN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE KARDINAALTETRA

Nadere informatie

Pemfigoïd patiënteninformatie over auto-immuunblaarziekten

Pemfigoïd patiënteninformatie over auto-immuunblaarziekten Pemfigïd patiënteninfrmatie ver aut-immuunblaarziekten Bulleus pemfigïd Lineaire IgA dermatse Slijmvliespemfigïd Epidermlysis bullsa acquisita Een aut-immuunziekte Het immuunsysteem van het lichaam beschermt,

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Tpsprt- Student Stenden Hgeschl Prfileringsfnds

Nadere informatie