Nr. juni jar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nr. juni 20. 100-jar"

Transcriptie

1 g a l s e v t o o G het N juni 20 5 n eavonde i t a m o Inf den oowaa v u u h alg. 7 ties voo a t i c i l e F ige 100-ja 9 es de boul u e j e ek el Wisselb ogkasp o H a a in toenoo

2 COLUMN Kwaliteit Tots heb ik de cijfes bekeken van het KWH-Huulabel. Tots omdat we hebben waagemaakt wat we beloofd hebben namelijk dat we niet op kwaliteit bezuinigen. Steke nog: we gaan onze kwaliteit nog vede vebeteen doo onze wekwijze waa nodig aan te passen en de huudes mee te betekken bij beleidskeuzes en doo de mogelijkheden van Mijn Gootslag op onze website vede uit te beiden. In mijn voige column heb ik aangegeven dat niet alle huudes teveden zijn met de maategelen die we teffen om onze bedijfslasten teug te dingen. Dat begijp ik als geen ande. Met tots kan ik u melden dat we onze ambities tot nu toe nog niet hoeven bij te stellen omdat we al jaen kitisch kijken naa onze ondehoudsuitgaven en schep inkopen. Kotom, dat we het goed doen. Maa helaas heeft de Tweede Kame de aanval opnieuw ingezet ichting de woningcopoaties. Volgens de vetegenwoodiges van de VVD, PvdA en D 66 kunnen we blijven investeen, maa dan moeten we wel de huen dastisch vehogen (naa makthuen, voo wat het waad is), onze ambities bijstellen, minde aan ondehoud uitgeven en in ons pesoneel schappen. Wannee ik dat lees en zie wat wij als oganisatie doen en beeiken, begijp ik e niets mee van. Huen vehogen lijkt misschien een goede oplossing, maa tot hoeve kan je gaan? Onze huudes geven voo wonen nu al mee van hun inkomen uit dan kopes (huudes gemiddeld 36% van hun inkomen tegen kopes gemiddeld 25%). Waa het feitelijk op neekomt is dat de huidige huudes staks via de huuvehogingen het geld moeten ophoesten om nieuwe woningen te bouwen. Woningen die niet voo hen bestemd zijn. Huen vehogen lijkt misschien een goede oplossing, Is dat wel echtvaadig? Ik denk van niet. Natuulijk willen we woningen blijven bouwen, maa we willen ook blijven investeen binnen de bestaande woningvooaad. Waaom laat Den Haag de copoaties niet zelf kiezen? Een deel van het woningbezit kan dan bestemd blijven voo de doelgoep waavoo wij zijn opgeicht. Een andee deel kan commecieel woden vehuud, wat geld oplevet waa we wee andee dingen voo kunnen doen. Want hoe je het ook went of keet: het is cisis en dat blijft het voolopig nog wel even. De economie kimpt, de wekloosheid stijgt en het aantal mensen dat een woning wil huen neemt toe. En wat zegt onze ministe pesident? Hij zegt dat we moeten gaan shoppen, uit eten gaan en een nieuwe auto moeten kopen. Zal hij wel eens naa buiten kijken? maa tot hoeve kan je gaan? Colofon Eindedactie: woningstichting Het Gootslag Teksten: Maja Heedt Fotogafie: Ton Voemans Vomgeving en Duk: Acetia Media, 2 Hans Köge diecteu bestuude N? E T E W MEER Mee nieuws en actuele infomatie vindt u op onze website

3 Wij vagen al jaen niet mee huu dan we nodig hebben. We volgen al enkele jaen maximaal de inflatie. De komende huuaanpassing vagen we 2,5% in het kade van de inflatie. Alleen heeft de politiek in Den Haag besloten dat de copoaties (met andee wooden de huudes) een bijdage moeten gaan leveen om de staatskas te vullen, om hiemee de staatsschuld te vekleinen. Huen stijgen op 1 juli Geld voo de schatkist Vehuudes van woningen moeten met ingang van dit jaa geld aan het ijk betalen ove de waade van hun huu - woningen. Deze vehuudeheffing wodt gebuikt om de schatkist te vullen. Ondanks gote maatschappelijke potesten van ondemee de Nedelandse Woonbond en de woningcopoaties, is de Tweede Kame in meedeheid akkood gegaan met de vehuudeheffing. Daabij is nadukkelijk afgespoken dat de woningcopoaties de mogelijkheid hebben om een deel van het geld te innen bij hun huudes. Daaom vagen wij een exta huuvehoging van 1,5 pocent. Hiemee komt de totale huuvehoging dit jaa uit op 4 pocent. deze vehuudeheffing wodt gebuikt om de schatkist te vullen Het oveige deel van de vehuudeheffing wodt doo ons bijeengebacht doo minde te investeen en te bezuinigingen op onze bedijfslasten. wij vagen al jaen niet mee dan we nodig hebben als oganisatie Geen inkomensafhankelijke huuvehoging Pe ingang van 1 juli mogen we de huen van huishoudens met een hoge inkomen exta vehogen, tot maa liefst 6,5 pocent voo huudes met een gezamenlijk inkomen boven de ,-. Daa zien wij bewust vanaf. Dit past niet binnen ons beleid. We zoeken deze exta inkomsten in bezuinigingen op onze bedijfslasten en ondehoudslasten. Bovendien vinden we een vehoging van 6,5 pocent in deze tijd veel te veel. Bouw van De Schoof vodet gestaag Langzaam maa zeke ijst het nieuwe cultuele centum van Weveshoof omhoog uit de West-Fiese klei. Wie een kijkje aan het Kekelaantje neemt, kan al goed zien hoe goot de nieuwe Schoof staks wodt. Het cultueel centum heeft twee bouwlagen: de keldevedieping en de begane gond. Op de begane gond komt de ingang, een ba en een vast podium voo optedens van de toneelveeniging, fanfae etc. De kelde is met name bestemd voo activiteiten van en voo de jeugd. Daa kunnen bijvoobeeld bandjes opteden. Vede komen e in de kelde divese uimtes voo cusussen, vegadeingen etc. Aannemingsbedijf Wit uit Wognum bouwt de nieuwe Schoof. Het gebouw wodt ons eigendom en we vehuen het staks aan stichting De Schoof die ook het huidige Sociaal Cultueel Centum beheet. De bouw is op 29 januai van stat gegaan met het slaan van de officiële eeste paal. Op dit moment hebben we bijna het hoogste punt beeikt. De opleveing is begin volgend jaa gepland. 3

4 Pima scoes voo kwaliteit dienstvelening Voo de 15 de kee hebben we het KWH-Huulabel in de wacht gesleept. Met een eindscoe ove alle label - ondedelen van een 8.3 eindigden we landelijk op een pachtige dede plaats. Binnen onze klasse (woningcopoaties met tussen de en woningen) scooden we het hoogste en dat deden we ook we onde de 72 deelnemes uit onze egio, de egio Nood. Onze eindscoe ove 2012 was 0,3 hoge dan het jaa daavoo. Kwaliteit van dienstvelening Het KWH meet al jaen de dienstvelening van de veschillende woningcopoaties. Van de viehonded woningcopoaties in Nedeland laat ongevee de helft haa dienstvelening doo het KWH beoodelen. Wij vinden het een goede zaak om via deze onafhankelijke metingen zicht en gip te houden op de kwaliteit van onze dienstvelening. voo de 15 de kee hebben we het kwh-huulabel in de wacht gesleept Dat levede de volgende eindscoes op: Contact met onze oganisatie 8,2 Telefonische beeikbaaheid 8,5 Communicatie en infomatie 8,7 Woning zoeken 8,1 Nieuwe woning betekken 8,2 Huu opzeggen 8,9 Dagelijks ondehoud 8,2 Planmatig ondehoud 8,5 Klachten afhandelen 7,6 Scoes Voig jaa benadede het KWH 360 huudes van onze woningstichting met het vezoek een enquête ove onze dienstvelening in te vullen. Daanaast wed onze dienstvelening op veschillende ondedelen ook echtsteeks doo het KWH gemeten. Vevolg Aan de hand van deze esultaten bekijken we welke maategelen we moeten nemen om onze dienstvelening waanodig nog vede te vebeteen. Het blijft daaom belangijk dat u als huude de enquêtes van het KWH invult. Onze nieuwe man Michael Weel is onze nieuwe sevicemonteu. Veschillende huudes hebben hem inmiddels ontmoet, want hij is al wee enkele maanden bij ons in dienst. ondanks zijn jeugdige leeftijd heeft hij al veel evaing Michael Weel is een geboen en getogen Ondedijke. Ondanks zijn jeugdige leeftijd, hij is 23 jaa, heeft hij al veel evaing. Die deed hij van jongs af aan op in het bedijf van zijn vade Bouwbedijf Mike. Na afloop van zijn opleiding bij Espeq wekte hij bij Aannemingsbedijf Kuin B.V. uit Bovenkaspel. 4

5 Infomatieavonden bengen duidelijkheid ove nieuwe algemene huuvoowaaden Als je niet instemt met de nieuwe algemene huuvoowaaden, kan je dan uit je huis gezet woden? Dat was één van vagen tijdens de infomatieavonden die we samen met huudesveeniging De Diehoek eind apil/begin mei in Andijk, Weveshoof en Hoogkaspel hielden. Het antwood van Bibi Schultz, coödinato Klant, was duidelijk: Nee. Alleen voo nieuwe huudes geldt dat zij moeten instemmen met de algemene huuvoowaaden. Als zij de nieuwe algemene huuvoowaaden niet willen tekenen, dan kijgen ze geen huis van ons. Voo mensen die nu al in een woning van Het Gootslag wonen geldt dat niet. Die kunnen gewoon in hun huis blijven wonen. Voo hen blijven de oude huuvoowaaden van kacht, als zij niet instemmen met de nieuwe. Een ande atikel dat de gemoedeen bezig hield ging ove het ondehoud. In de bijlage staat dat huudes onde andee veplicht zijn hun goten en schoosteenkanalen zelf te ondehouden. Mevouw Wies Wagenaa-Baas uit Hoogkaspel maakte zich daa gote zogen ove: Ik ben 83. Mijn man 89. We kunnen dat niet mee. En we hebben ook niet zomaa onze kindeen bij de hand. Ook zij wed doo Bibi Schultz geustgesteld: Omdat deze wekzaamheden doo de wet beschouwd woden als huudesondehoud staan ze in onze nieuwe voowaaden. Dat zijn we veplicht. Maa bij ons geldt dat deze wekzaamheden vijwel allemaal onde ons gatis ondehoud vallen. Veel vagen waen e ove atikel 5. Daain staat dat de huu vootaan op de 1 ste van de maand betaald moet woden. Nu is dat nog heel veschillend. E zijn huudes die de huu op de 1 ste betalen, op de 10 de, de 20 ste enz. Bibi Schultz: Dat maakt het wek nogal ingewikkeld en tijdovend voo onze medewekste die zich bezig houdt met de huuincasso. We willen gaag dat iedeeen op de 1 ste gaat betalen. E zijn vast huudes voo wie dat geen pobleem is. Met de huudes voo wie dat wel een pobleem is gaan we paten. Blijkt dan dat het echt niet mogelijk is, dan hebben we daa begip voo en gaan we een afspaak maken voo automatische betaling op een andee datum dan op de eeste. Met klem wees ze eop dat het iedeeen vij staat met de nieuwe algemene huuvoowaaden in te stemmen: Ik ga niet voo u kiezen. U bepaalt zelf of u voo de nieuwe voowaaden kiest of toch aan de oude huuvoowaaden wilt vasthouden. In apil kegen alle huudes een bief met de nieuwe algemene huuvoowaaden. Zo n 65 huudes bezochten de infomatieavonden. Ongevee 30 huudes van onze 2550 huudes stemden niet in met de nieuwe algemene huuvoowaaden. 5

6 Felicitaties voo 100-jaige Op 25 apil wed onze huuste Nel Visse- de Vies uit Hoogkaspel honded jaa. Ze viede deze bijzondee vejaadag in haa senioenwoning aan de Rozenhof omingd doo familie en vienden. Onze diecteu bestuude Hans Köge ging bij haa op bezoek. Naast de hatelijke felicitaties ovehandigde hij mevouw Visse- de Vies namens de woningstichting een pachtige plantenmand. Niet zo bijzonde Mevouw Visse-de Vies nam alle cadeautjes, felicitaties en hatelijke wooden stalend in ontvangst. Dat ze de leeftijd van honded jaa heeft beeikt vindt ze niet zo bijzonde: Als een ande 100 jaa wodt, zou ik dat heel bijzonde gevonden hebben, maa van me eigen vind ik het eigenlijk heel gewoon. Gek hè? Blij dat ze wee thuis is Begin deze maand bacht mevouw Visse-de Vies die weken in het St. Jozefhuis in Blokke doo vanwege evenwichtstoonissen. Ze is blij dat ze wee thuis is. Thuis is voo haa een hoekappatement op de begane gond van de Rozenhof waa ze alwee negen jaa woont. Het is een pachtig plekkie. Toen ik hoode dat dit huis vij kwam, vond ik dat helemaal geweldig. Daavoo woonde ik in een huuhuis aan de Julianastaat. Ik had daa vie slaapkames, maa die stonden alleen maa leeg. De allemooiste uitvinding In de afgelopen 100 jaa heeft de jaige veel veandeingen meegemaakt, wed haa weeld doo de vele (technische) ontwikkelingen steeds gote. Ze had daa geen poblemen mee. Integendeel. Mevouw Visse- de Vies: Ik heb altijd voo alle nieuwe dingen opengestaan, maa als ik moet kiezen dan vind ik de tv de allemooiste uitvinding. Staatwek wodt opgeknapt Op divese plaatsen in ons wekgebied wodt het staatwek dit voojaa hesteld. De wekzaamheden woden uitgevoed doo de fima Cees Bakke uit Hoogkaspel. Die nam onde andee de bestating achte de Dahliastaat in Hoogkaspel onde handen. De bewones hebben daa in het veleden zelf een pleintje aangelegd. De bestating van het pleintje was vezakt en incompleet. Ook kon het egenwate niet weglopen. Daaom wed ook het pad achte de huizen opgeknapt en voozien van afvoeputjes. Peventief ondehoud van die naa vie jaa Wie een woning van ons huut, kijgt die in goede staat opgeleved. Wij willen dat gaag zo houden. Vandaa dat onze medewekes egelmatig bij u langs komen om klachten/poblemen op te lossen/te vookomen. Een soot APK-keuing dus, maa dan van uw woning. We noemen dat peventief ondehoud. De afgelopen jaen kwamen onze medewekes één kee in de die jaa bij u langs. Dat wodt vanaf nu één kee in de vie jaa. We doen dit om te bespaen op onze bedijfslasten. We zijn e van ovetuigd dat dit vede geen gevolgen heeft voo de staat van uw woning. Of uw woning dit jaa aan de beut is, vindt u op onze website 6

7 De zon scheen en dat maakte de uiteiking van de sleutels voo onze zes nieuwe huuwoningen aan de Koggeschuit in Ondedijk natuulijk exta feestelijk. Maa eigenlijk maakte het de nieuwe huudes weinig uit, zo blij waen ze met hun nieuwe woning. En teecht, ook diecteu bestuude Hans Köge was tots: Het is niet alleen één van onze mooiste complexen, maa ook de ligging is geweldig. Nieuwbouwplan Schuitvaede ligt op één van de mooiste plekken van Ondedijk. Met veel plezie eikte hij de sleutels uit aan de nieuwe bewones. Totse nieuwe huudes Plan Schuitvaede Ondedijk Caina Commandeu mocht de eeste sleutelbos in ontvangst nemen. Ze gaat samen met haa twee jongens aan de Koggeschuit wonen. Het is voo haa de vevulling van een lang gekoestede wens: Ik heb wel een taantje gelaten toen ik het telefoontje keeg dat dit huis aan mij was toegewezen. Ook haa twee zoons zien de nieuwe woning helemaal zitten. Niels (12): Nu kijg ik eindelijk mijn eigen slaapkame. Achitect Alt-M Achitecten uit Zwaag ontwiep de huizen. Ze weden gebouwd doo ToekomstBouw uit Andijk. nu kijg ik eindelijk mijn eigen slaapkame Ook Sanda van de Gagt, moede van Senna (6) en Matthijs (8) kan haa geluk niet op nu ze in haa gebootedop kan blijven wonen. Het is onze dede vehuizing in twee jaa. Eindelijk heb ik nu een vaste stek voo mezelf en de kindeen. ik heb wel een taantje gelaten toen ik het telefoontje keeg dat dit huis aan mij was toegewezen Fans en Agnes Schuit veuilen Medemblik voo Ondedijk. Ook zij spongen een gat in de lucht toen ze de woning toegewezen kegen. Na de vekoop van hun huis in Medemblik woonden ze zes maanden in een vakantiepakje in Oppedoes en stonden hun spullen in de opslag. Beiden kunnen hun geluk niet op: Dit huis is voo ons een cadeautje. 7

8 Tiny Dudink helemaal in de ban van hyacintenbollenglazen De één spaat postzegels, de ande eiedopjes. Tiny Dudink spaat hyacintenbollenglazen. Ze heeft e zo n 300 in huis staan. In allelei sooten en maten. Goot, klein, doozichtig, van glas, van steen en in allelei kleuen. De oudste dateet uit Haa laatste aanwinst kocht ze op een makt in het Duitse Leipzig. In 1998 begon ze met het vezamelen van hyacintenbollenglazen. Ze aakte e zo doo gefascineed dat ze op de vele eizen, die ze samen met haa man maakte, op zoek ging naa bijzondee exemplaen. Eén van haa ponkstukken is een oomwit exemplaa van uaniumglas uit de VS: Het glas voelt niet aan als glas, maa als fluweel. Zo zacht. Sinds 1950 mag het niet mee gemaakt woden, want e zitten giftige stoffen in. De naam zegt het al: uaniumglas. Daaom moet ie ook altijd achte glas staan. Daa staan oveigens alle hyacintenbollenglazen van Tiny Dudink: Toen ik begon had ik ze open en bloot in de kame staan, maa dan woden ze zo gauw stoffig. Dan moeten ze elke veetien dagen gestoft woden. Daa heb ik geen tijd voo. Nu doe ik het één kee pe jaa. Club van vezamelaas Tiny Dudink is niet de enige die hyacintenbollenglazen vezamelt. E is zelfs een club die twee kee pe jaa bij elkaa komt en zo n 90 leden telt, uit binnen- en buitenland. Tiny Dudink: E zijn vezamelaas die wel een paa duizend glazen hebben, maa dat is vooal een kwestie van geld. Ik heb daa geen poblemen mee. Ik ben blij met wat ik heb. het glas voelt niet aan als glas, maa als fluweel. zo zacht De hyacint komt oosponkelijk uit Afika (12 de eeuw) waa de bloem in het wild goeide en e uitzag als het hedendaagse lelietje van dalen. De ontdekking, dat je de bol op wate vevoegd in bloei kon tekken, komt uit Engeland waa de hyacint van 1820 tot 1890 modebloem was. De Engelsman Geoge Piecy Tye ( ) ontwiep het hyacintenglas met de bekende bede bovenkant dat ook vandaag de dag nog wodt gebuikt. Aadewek Het is oveigens een misvestand dat het mateiaal van een hyacintenbollenglas altijd van glas moet zijn. Tiny Dudink heeft in haa huuwoning ook veschillende exemplaen van aadewek. Tiny Dudink: In deze kan je zelfs vijf hyacinten zetten. Mijn man zag hem op een makt in Paijs. Ik had net een ande glas gekocht. Daa was ik zo blij mee dat ik vede negens mee naa keek tot mijn man zei: moet je die op dat tafeltje niet hebben? Het is een pachtig exemplaa uit de omgeving van Staatsbug en dateet uit Ach, je moet soms gewoon geluk hebben. De meeste glazen heb ik gekocht omdat ik ze mooi vond en omdat ze betaalbaa waen. En soms zit daa dan zomaa een toppe tussen. 8

9 Het viede jeu de boules toenooi van Het Gootslag is gewonnen doo Ria Dubelaa-den Dijve uit Hoogkaspel. De winnaes nam totaal veast de wisselbeke, bloemen en eeste pijs in ontvangst: Het is de eeste kee dat ik meedoe. Ik had het ook nog nooit gedaan. We wonen pas sinds novembe in de Rozenhof. Toen we de uitnodiging van de woningstichting kegen, wilde ik eigenlijk alleen maa gaan kijken. Maa toen zei mijn man: nee, dan gaan we ook meedoen. Wisselbeke jeu de boules toenooi naa Hoogkaspel De winnaes van voig jaa Alie van het Hof-Bakke (Nacissenhof, Hoogkaspel) moest dit jaa genoegen nemen met de tweede plaats. Daa had ze totaal geen moeite mee. Voo het begin van de finale liet ze al weten gewoon voo de gezelligheid mee te doen. Ik vind het een leuke spot. We zullen wel zien hoe het gaat, maa ik gun de ovewinning ook wel aan een ande hoo. Bisschop Gentplantsoen De dede pijs ging naa Weveshoof en wed gewonnen doo Tuus Reijn uit het Bisschop Gentplantsoen. Ze stond in de finale met nog vie bewones van het Weveshove appatementencomplex. Riet Keidel haalde de finale niet, maa was wel in Andijk aanwezig: Ik ben e in de voowedstijd uitgeknikked, maa dat geeft niet hoo. E zitten vie mensen van ons in de finale. Ik hoop natuulijk wel dat één van hen een pijs wint. Ik vond het heel leuk om te doen. Jamme dat we in Weveshoof geen jeu de boules baan hebben. Steeds fanatieke Ook dit jaa leidde Nico Bakke de twee voowedstijden en de finale. Dit jaa voo de eeste kee als oud-medeweke van Het Gootslag. Als dank daavoo keeg hij een pesentje van diecteu bestuude Hans Köge, die ook de pijzen uiteikte. Nico Bakke vond het ook dit jaa wee een feest om ebij te zijn: Je kan zien dat de mensen die vandaag in de finale staan begijpen hoe het allemaal in zijn wek gaat. In de voowedstijden moet ik altijd nog wel het een en ande uitleggen. En het is ook leuk om te zien dat ze naamate het spel vodet ook steeds fanatieke woden. Hapje en dankje De finale wed ook dit jaa op de jeu de boules banen naast Sato in Andijk gespeeld. Het was pachtig wee. De zon scheen volop. Na afloop wed onde het genot van een hapje en een dankje nog even buiten op het teas gezellig nagepaat. Eén ding is zeke: als het aan de deelnemes ligt zijn ze volgend jaa wee allemaal van de patij. 9

10 Ondehoud juni t/m septembe 2013 Complex Staat + huisnummes Wekzaamheden Maand Andijk Divese woningen Contolebeut buitenschildewek juni/juli Divese woningen Schaven van amen en deuen juni/juli 129 Meande 11, 13, 19, 21, 23, 27 Buitenschildewek aug/sept 129 Meilag 5, 7, 9, 11, 8, 10, 12, 14, 16, 27, 33, 35, 37, 43, 45, 49 Buitenschildewek aug/sept 144 Soghvlietlaan 130 t/m 178 even Buitenschildewek aug/sept Hoogkaspel/Oosteblokke/Westwoud Divese woningen Contolebeut buitenschildewek juni/juli Divese woningen Schaven van amen en deuen juni/juli 324 Alexandestaat 13, Schakelstaat 4, 8 Fisostaat 4, 6, 8, 14 Buitenschildewek juli 327 Schakelstaat 1, 3, 9, 17, 23, 18, 24, 28 Buitenschildewek aug Goot beplakken met EPDM (=kunststof) sept 329 Schakelstaat 37, 43, 45, 49, 51, 34, 36 Buitenschildewek sept Goot beplakken met EPDM (=kunststof) sept 343 Nieuweweg 69 t/m 87 oneven Buitenschildewek juli Weveshoof Divese woningen Contolebeut buitenschildewek juni/juli Divese woningen Schaven van amen en deuen juni/juli 501 S. Koopmanstaat 196 t/m 202 even en 210 t/m 216 even Goot beplakken met EPDM (=kunststof) sept 526 Bannestaat 43, 47, 49, 51 Buitenschildewek juli Koggestaat 40, 42, 46, 48, 50, 52 Buitenschildewek juli Kaagweg 16, 22, 38, 60, 64, 66, 98, 100, 102, 106 Buitenschildewek juli 541 Lageweid 12 t/m 22 even, Middelweid 1 t/m 7 oneven Buitenschildewek en goot beplakken sept 2 t/m 12 even, 24, 26, 28 met EPDM (=kunststof) sept Ondedijk Divese woningen Contolebeut buitenschildewek juni/juli Divese woningen Schaven van amen en deuen juni/juli 542 Jochems 1 t/m 19 oneven Buitenschildewek aug Toelichting: Wekzaamheden in deze lijst Elk jaa zijn e ook veel kleine klussen die doo ons als planmatig ondehoud woden uitgevoed. E is voo gekozen om deze kleine klussen niet allemaal in deze lijst op te nemen. Contolebeut buitenschildewek Dit jaa staten we voo het eest met de zogenaamde contolebeuten van het buitenschildewek. De schilde heeft de opdacht om al het buitenschildewek van de woning te contoleen op gebeken en schades. De schades aan het vefwek woden netjes hesteld, maa de woning wodt niet helemaal geschilded. Wel woden de aanwezige houten ondedopels van voodeu/achtedeu/schuudeu geschilded. Als het uw woning beteft, dan ontvangt u een bief. Schaven van amen en deuen Voo goed schildewek is het belangijk dat e een goede daainaad bij de amen en deuen aanwezig is. Daaom laten we voo de schilde uit, de amen en deuen contoleen en (indien nodig) afschaven. Als het uw woning beteft, dan ontvangt u een bief. 10

11 Tekst en eindveantwooding huudesveeniging De Diehoek. Nieuws van De Diehoek lid Nedelandse Woonbond Postbus ZG HOOGKARSPEL De invoeing van de vehuudeheffing is een slechte zaak voo de sociale huusecto. Met deze uitspaak begon onze gastspeke de hee Köge zijn pesentatie tijdens onze jaavegadeing. Wat speelt e momenteel? Volgens de hee Köge schuift de egeing de staatsschuld af op plaatselijke oveheden zoals gemeenten en woningcopoaties. Een voobeeld daavan, dat de huudes diect in hun potemonnee aakt, is de vehuudeheffing die woningcopoaties met ingang van dit jaa moeten betalen. De hee Köge stelde dat alle woningcopoaties moeten boeten voo het wanbeleid, plat gezegd het gote gaaien van bestuudes van enkele gote woningcopoaties. Als voobeelden noemde hij de aankoop van het schip de Rottedam (Vestia), de deivatenkwestie en het Vastgoed-beleid van divese woningcopoaties. En niet te vegeten de veschillende egeingen die jaenlang op gote voet hebben geleefd en nu doo Bussel de duimschoeven aangedaaid kijgen om het begotingstekot teug te daaien naa 3 pocent en nu pobeen een deel van dat geld bij ons weg te halen. Duimschoeven Hij beteut het dat het nieuwe kabinet het lenteakkood van tafel heeft geveegd en de woningcopoaties de duimschoeven aandaait en daamee indiect de huudes: Ministe Blok kan tot nu toe geen andee ideeën te vooschijn toveen dan het vede uitmelken van de huusecto. Hij wil de copoaties een vehuude heffing opleggen die e niet om liegt. Deze heffing zal een behoolijk gat in onze begoting slaan en ons ove enkele jaen 1.7 miljoen euo pe jaa gaan kosten, aldus de hee Köge die vetelde dat Blok vindt dat een vehuude die niet aan zijn financiële veplichtingen kan voldoen woningen moet gaan vekopen. Hoe aakt het ons? Als de plannen doogaan dan moeten onze huudes, zo zei hij, lange zelfstandig blijven wonen en woden e steeds minde complexen speciaal voo oudeen gebouwd. Ook zullen de copoaties hun beleid ten aan - zien van nieuwbouw, ondehoud, duuzaamheid en andee investeingen dastisch moeten wijzigen. Een ande gevolg is dat de huen omhoog gaan. Het Gootslag heeft de vehoging dit jaa kunnen bepeken tot 4%. Maa duidelijk is dat de huen de komende jaen blijven stijgen. Dat betekent bijvoobeeld dat als e investeingen gedaan moeten woden om de enegielasten te bepeken, wij een hogee bijdage aan de huude moeten vagen, aldus de hee Koge die na afloop met een pesentje bedankt wed voo zijn pesentatie. Het bestuu van uw huudesveeniging wil haa leden bedanken voo de zee gote belangstelling voo de jaavegadeing, die buitengewoon plezieig en leezaam was. De invoeing van de vehuudeheffing is een slechte zaak voo de sociale huusecto. 11

12 Pijswinnaas automatische incasso Ook deze kee hebben we wee die huudes veblijd met een pijs. Het gaat om mensen die hun huu via de automatische incasso betalen. Een geldpijs van 50,- en een bos bloemen gingen naa de hee P.C. Rood, Watehoen 7 a in Hoogkaspel, mevouw G. de Vies-Feensta, Buttevin 56 in Andijk en de hee Gog, Gacht 28 in Zwaagdijk-Oost. Nuttige infomatie voo elke bewone Het Gootveslag is een uitgave van woningstichting Het Gootslag voo haa huudes en elaties. Aan publicaties in dit blad kunnen geen echten woden ontleend. Oplage: exemplaen Postades Postbus 90, 1693 ZH Weveshoof T E Bezoekades kantoo Olympiaweg 25, 1693 EJ Weveshoof Openingstijden Maandag tot en met dondedag van 8.30 tot uu. Vijdag van 8.00 tot uu. Contole schildewek Dit jaa staten we voo het eest met de zogenaamde contolebeuten van het buitenschildewek. De schilde kijgt van ons opdacht om al het buitenschildewek van de woning te contoleen op gebeken en schades. De schades aan het vefwek woden hesteld, maa de woning wodt niet helemaal geschilded. Wel woden de houten ondedopels van de voodeu, de achtedeu en de schuudeu van een exta veflaag voozien. Gatis ondehoudslijn Voo het melden van epaatievezoeken kunt u op wekdagen van 8.00 tot uu bellen met ons gatis numme: Buiten deze tijden kunt u dit numme ook bellen voo het doogeven van spoedklachten. U kunt epaatievezoeken ook doogeven via onze website. Oveige epaatievezoeken Klachten ove uw centale vewaming en/of wamwatevooziening kunt u echtsteeks doobellen aan Enegie Sevice Nood West via numme Als u deelneemt aan ons Glasfonds kunt u bij glasschade echtsteeks contact opnemen met Kleuencentum Klave b.v., telefoon Voo het actuele woningaanbod: De afgelopen jaen schildeden we de buitenkant van onze woningen elke 6 jaa helemaal. De evaing heeft geleed dat dit niet mee nodig is. Dat komt onde andee doodat de kwaliteit van de vef is vebeted. Vandaa dat we besloten hebben het houtwek vootaan eens in de vie jaa na te lopen en waa nodig bij te weken. De hele buitenzijde schildeen we vootaan elke acht jaa. Als uw woning aan de beut is, ontvangt u daaove een bief. Daain staat wannee de wekzaamheden gepland zijn. Ook vagen we uw medeweking. Zo is het voo het schildeen van de ondedopels bijvoobeeld nodig dat u de deuen tijdelijk openzet. 12

83 december 2012 Nr. verslag het Groot Jan Wolter Bloem volgt Gerard Korse op Eerste bewoners

83 december 2012 Nr. verslag het Groot Jan Wolter Bloem volgt Gerard Korse op Eerste bewoners 2012 e b m e dec g a l s e v t o o G het N. 83 13 m e Bloe t l o W n Ja op d Kose a e G volgt 6 s bewone e t s e E ces oot suc g g a d ie commiss 8 ijk uit And g a B eis Magda ssings a e v ique et EO Mozamb

Nadere informatie

Bijlage 3: Budgetbrief. Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. Postbus 891. 5600 AW Eindhoven. t.a.v. mevrouw H.F. van Breugel. Bergen op Zoom, 25 juni 2014

Bijlage 3: Budgetbrief. Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. Postbus 891. 5600 AW Eindhoven. t.a.v. mevrouw H.F. van Breugel. Bergen op Zoom, 25 juni 2014 -CONCEPT Bijlage 3: Budgetbief Bueau Jeugdzog Nood-Babant Postbus 891 5600 AW Eindhoven t.a.v. mevouw H.F. van Beugel Begen op Zoom, 25 juni 2014 Geachte mevouw van Beugel, Confom de afspaken in de "Babantbede

Nadere informatie

Het is voorjaar en nieuwe samenwerkingen bloeien op. Het samenwerken met

Het is voorjaar en nieuwe samenwerkingen bloeien op. Het samenwerken met Zog dieen aansluit Aansluitende zog Het is voojaa en nieuwe samenwekingen bloeien op. Het samenweken met Jaagang 5 1 Lente 2014 De MediantKant is een uitgave van Mediant Geestelijke Gezondheidszog en geeft

Nadere informatie

ZA5881. Flash Eurobarometer 369 (Investing in Intangibles: Economic Assets and Innovation Drivers for Growth) Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA5881. Flash Eurobarometer 369 (Investing in Intangibles: Economic Assets and Innovation Drivers for Growth) Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA88 Flash Euobaomete 69 (Investing in Intangibles: Economic Assets and Innovation Dives fo Gowth) County Questionnaie Belgium (Flemish) A Flashnumme FL9A B land FL9B C Numme van het inteview FL9C NACE

Nadere informatie

- gezonde dieren, gezonde mensen

- gezonde dieren, gezonde mensen pagina 1 van 8 Jaaveslag 2000 Wood van de voozitte Afgelopen jaa is voedselveiligheid een belangijk item in Euopa geweest, denk alleen maa aan de BSE-cisis. Het is dan ook niet moeilijk voo te stellen

Nadere informatie

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS Stichting AIM gevestigd te Eist Rappot inzake de jaastukken 2014 Vendelie4 Postbus 622 3900 AP Veenendaal T: (0318) 618666 veenendaal@schuiteman.com Schuiteman Accountants

Nadere informatie

Het Informatieportaal voor Financiële Veiligheid. De 4 bedreigingen voor je spaargeld vandaag

Het Informatieportaal voor Financiële Veiligheid. De 4 bedreigingen voor je spaargeld vandaag Het Infomatiepotaal voo Financiële Veiligheid De 4 bedeigingen voo je spaageld vandaag Veval van de systeembanken Veval van de systeembanken De Vie gote Bedeigingen 1. Veval van de systeembanken 2. 3.

Nadere informatie

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Osdorpplein 54. 3-kamer appartement op de eerste verdieping. Netto huurprijs 819 Per maand

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Osdorpplein 54. 3-kamer appartement op de eerste verdieping. Netto huurprijs 819 Per maand Amstedam Nieuw-West Osdopplein 54 3-kame appatement op de eeste vedieping Netto huupijs 819 Pe maand Wonen in het goenste stadsdeel van Amstedam Voo een stad om van te houden 2 In deze bochue Objectinfomatie

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centaal Bueau voo de Statitiek Economie, Bedijven en NR Oveheidfinanciën en Conumentenpijzen Potbu 24500 2490 HA Den Haag PRJSNDEXCJFER COMMERCËLE DENSTVERLENNG 1. nleiding Dit document bechijft de methoden

Nadere informatie

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Dr. H. Colijnstraat 610. 3-kamerappartement op de tiende en elfde verdieping

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Dr. H. Colijnstraat 610. 3-kamerappartement op de tiende en elfde verdieping Amstedam Nieuw-West D. H. Colijnstaat 610 3-kameappatement op de tiende en elfde vedieping Netto huupijs 820 Pe maand Luxe badkame en keuken Voo een stad om van te houden 2 In deze bochue Objectinfomatie

Nadere informatie

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS Stichting Feedom in Chist Ministies Nedeland gevestigd te Dachten Rappot inzake de jaastukken 2014 Vendelie4 Postbus 622 3900 AP Veenendaal T: (0318) 618666 veenendaal@schuiteman.com

Nadere informatie

INSTALLATIE EN TECHNOLOGIE

INSTALLATIE EN TECHNOLOGIE decembe 2014 Ovezicht expets, 26 januai 2015 INSTALLATIE EN TECHNOLOGIE Naam bedijf Installatiebedijf Bouman Geneatostaat 9, 3903 HL Veenendaal 0318-51 00 01 info@boumaninstallatie.nl www.boumaninstallatie.nl

Nadere informatie

collectieformules zorgt ervoor

collectieformules zorgt ervoor collectiefomules zogt evoo 2015 De Collectie-fomules bpost biedt u meedee Collectie-fomules aan. Elk van deze fomules geeft u de zekeheid om die postzegels te ontvangen die het best passen in uw vezameling.

Nadere informatie

Westergracht 71 - Haarlem

Westergracht 71 - Haarlem Westegacht 71 - Haalem Vaagpijs! 349.000,-- k.k. Makelaaskantoo IDELER Oude Zijlvest 37 in Haalem Website: www.makelaaskantooideler.nl Omschijving Westegacht 71 - Haalem Op loopafstand van centum, uitgebouwde

Nadere informatie

TECHNISCHE VRAGEN RAAD bij JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015

TECHNISCHE VRAGEN RAAD bij JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015 TECHNISCHE VRAGEN RAAD bij JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015 Indienen uitelijk dinsdag 14 juni 2016 bij giffie@eindhoven.nl n Patij Blz Beleidsveld Secto Wethoude Vaag Antwood 50 PvdA 10 Sociale Ondesteuni

Nadere informatie

www.urban-synergy.org JOINT ARCHITECTURAL NETWORK FOR URBAN SYNERGY Betere Buurt Biotoop

www.urban-synergy.org JOINT ARCHITECTURAL NETWORK FOR URBAN SYNERGY Betere Buurt Biotoop www.uban-synegy.og JOINT ARCHITECTURAL NETWORK FOR URBAN SYNERGY Betee Buut Biotoop Betee Buut Biotoop De Betee Buut Biotoop (BBB) is een multidisciplinai poject van de stichting JANUS (Joint Achitectual

Nadere informatie

Kids-Gea! Maak een beverburcht kijk op pagina 4. Alles over bevers op pagina 2. Kijk op pagina 6 en 7 voor leuke activiteiten

Kids-Gea! Maak een beverburcht kijk op pagina 4. Alles over bevers op pagina 2. Kijk op pagina 6 en 7 voor leuke activiteiten Kids-Gea! Alles ove beves op pagina 2 Maak een bevebucht kijk op pagina 4 Kijk op pagina 6 en 7 voo leuke activiteiten Gatis jeugdbijlage bij het ledenblad van It Fyske Gea Winte 2015/2016 Beve: De nieuwe

Nadere informatie

zicht vanaf de baan (Z-O) 2014 allard architecture amsterdam filtratie en opvang regenwater grijswatersysteem caddymasters secretariaat

zicht vanaf de baan (Z-O) 2014 allard architecture amsterdam filtratie en opvang regenwater grijswatersysteem caddymasters secretariaat zicht vanaf de baan (Z-O) clubhuis clubhuis shop caddymastes kaenloods commissiekame secetaiaat shop shop caddymastes kaenloods commissiekame secetaiaat één ovekoepelend gasdak één ovekoepelend gasdak

Nadere informatie

Eenparige cirkelbeweging

Eenparige cirkelbeweging Inhoud Eenpaige cikelbeweging...2 Middelpuntzoekende kacht...4 Opgave: Looping...5 Opgave: McLaen MP4-22...6 Opgave: Baanwielennen (tack acing)...8 Gavitatie...8 Zwaate-enegie...9 Opgave: Satellietbanen...10

Nadere informatie

Pieter Oosterhout Buro voor Architektuur BNA BV

Pieter Oosterhout Buro voor Architektuur BNA BV Gemeente Beuningen t.a.v. College van B&W Van Heemstaweg 46 Beuningen cc. mev. C. van Hemmen en dh. C. McQueen, Kloostestaat 1 beteft datum vezoek voooveleg woonhuis naast Kloostestaat 1, Beuningen 11

Nadere informatie

Westergracht 71 - Haarlem

Westergracht 71 - Haarlem Westegacht 71 - Haalem Vaagpijs! 349.000,-- k.k. Makelaaskantoo IDELER Omschijving Westegacht 71 - Haalem Op loopafstand van centum, uitgebouwde uime TRAPGEVELwoning met zonnige vezogde tuin, voozien van

Nadere informatie

huren in afrikaanderwijk. The nieuwste wijk in Town. nieuwzuid.nl 97 appartementen, maisonnettes en woon-werkwoningen

huren in afrikaanderwijk. The nieuwste wijk in Town. nieuwzuid.nl 97 appartementen, maisonnettes en woon-werkwoningen huen in nieuwzuid.nl zuidespoo 97 appatementen, maisonnettes en woon-wekwoningen afikaandewijk. The nieuwste wijk in Town. huen in zuidespoo Zuidespoo, 97 appatementen, maisonnettes en woon-wekwoningen

Nadere informatie

05.2011. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van de biodiversiteit Werchter zondag 22 mei 2011. in dit nummer

05.2011. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van de biodiversiteit Werchter zondag 22 mei 2011. in dit nummer 05.2011 landschapskant Nood-Hageland Dag van de biodivesiteit Wechte zondag 22 mei 2011 in dit numme Dag van de biodivesiteit p2 Samenweking met bedijven p4 Landschapsanimatie: Wat is dat? p6 Regionaal

Nadere informatie

Een laag inkomen? Vraag om een bijdrage!

Een laag inkomen? Vraag om een bijdrage! atie m Inf s van e d u v ande a g l sch en tt 18 kinde aa. j Heeft u kindeen in het vtgezet ndewijs? Of in het beepsndewijs tt 18 jaa? Dan mekt u dat in uw ptemnnee. De ksten zijn hge dan in het basisndewijs.

Nadere informatie

- 1 - UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN RONDOM BURGERS 2012 2015

- 1 - UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN RONDOM BURGERS 2012 2015 UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN RONDOM BURGERS 2012 2015 De gemeente Womeland heeft een duidelijke visie op maatschappelijke ondesteuning: elke Womelande telt mee en doet mee, ongeacht leeftijd, bepekingen

Nadere informatie

08.2013. landschapskrant Noord-Hageland. gratis. Nacht van de Vleermuis Diest, vrijdag 23 augustus Kom ook! in dit nummer

08.2013. landschapskrant Noord-Hageland. gratis. Nacht van de Vleermuis Diest, vrijdag 23 augustus Kom ook! in dit nummer landschapskant Nood-Hageland gatis 08.2013 Nacht van de Vleemuis Diest, vijdag 23 augustus Kom ook! in dit numme Nacht van de Vleemuis met leuke pijsjes! p2 Beedsmoelen in Begijnendijkse poelen p4 Biodivesiteit

Nadere informatie

Waterlijn in Uithoorn officieel in gebruik genomen Uithoorn - Tegen 12 uur is donderdagmiddag

Waterlijn in Uithoorn officieel in gebruik genomen Uithoorn - Tegen 12 uur is donderdagmiddag J 127 SINDS 1888! DE KRANT DIE JE AL 127 JAAR PAKT! WWW.MEERBODE.NL TEL: 0297-581698 EDITIE: UITHOORN, DE KWAKEL 3 JUNI 2015 3 KORT NIEUWS: Kunstoute Zijdelveld Uithoon - Komende zatedag 6 en zondag 7

Nadere informatie

Inclusie en Exclusie groep 1

Inclusie en Exclusie groep 1 Inclusie en Exclusie goep 1 Tainingsweek 8 13 juni 2009 Venndiagammen Als voo elementen in een vezameling twee veschillende eigenschappen een ol spelen, dan kun je voo deze vezameling een Venndiagam tekenen.

Nadere informatie

Advies: Het college gaat akkoord met verzending van bijgaande RIB naar de gemeenteraad.

Advies: Het college gaat akkoord met verzending van bijgaande RIB naar de gemeenteraad. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: C.P.G. Kaan Tel n: 06 8333 8358 Numme: 15A.01184 Datum: 10 novembe 2015 Team: Ondewijs, Welzijn en Zog Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschift

Nadere informatie

05.2015. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van het Park Domein Bosquet zondag 31 mei. gratis. in dit nummer

05.2015. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van het Park Domein Bosquet zondag 31 mei. gratis. in dit nummer landschapskant Nood-Hageland Dag van het Pak Domein Bosquet zondag 31 mei gatis 05.2015 in dit numme Dag van het Pak p2 Steenuil in boeennatuu p4 Een nieuwe thuis in Huize Hageland p6 Bestuiving in Holsbeekse

Nadere informatie

Nieuwsbrief stadsdeelgroepen. 19 september 2011 Nummer 20. In dit nummer: Van de redactie. pagina

Nieuwsbrief stadsdeelgroepen. 19 september 2011 Nummer 20. In dit nummer: Van de redactie. pagina 19 septembe 2011 Numme 20 Nieuwsbief stadsdeelgoepen In dit numme: Les in een Onbepekt Bijlmepak Zeilen op de Sloteplas Winkeltoegankelijkheid Spaandammestaat wodt vebeted Taallessen voo mensen met een

Nadere informatie

Dit is geen toeval 6 Over waarom je dit boek leest en hoe je ermee aan de slag kunt gaan. Lees dit eerst. 9 Stap 1: Vind je passie 96

Dit is geen toeval 6 Over waarom je dit boek leest en hoe je ermee aan de slag kunt gaan. Lees dit eerst. 9 Stap 1: Vind je passie 96 Dit is geen toeval 6 Ove waaom je dit boek leest en hoe je emee aan de slag kunt gaan. Lees dit eest. Inleiding 10 1 Waaom goeien we? 18 Ove de uitdaging van het goeien en ove wat passie is 2 Willen en

Nadere informatie

v v I I I 10 P I 316, 10

v v I I I 10 P I 316, 10 GELUDSSNELHED Het bijkt dat de gemiddede kinetische enegie van de moecuen evenedig is met de absoute tempeatuu. De sneheid van de moecuen van een gas is evenedig met de vootpantingssneheid van geuid. eeken

Nadere informatie

'2o. Cofl ,... ~... EK/2010.002345.01

'2o. Cofl ,... ~... EK/2010.002345.01 ,..... ~... )ç_ -1- Cofl '2o EK/2010.002345.01 DOORLOPENDE tekst van de statuten van de veeniging: Cuvo Coöpeatieve Uitvaatveeniging "De Volhading" U.A., gevestigd te 's-gavenhage, zoals deze luiden na

Nadere informatie

Een nieuw model voor de CBS huishoudensprognose

Een nieuw model voor de CBS huishoudensprognose Een nieuw model voo de CBS huishoudenspognose Coen van Duin en Cael Hamsen Het model waamee het CBS zijn huishoudenspognose maakt, is aangepast. De nieuwe pognose wodt beekend met een macosimulatiemodel

Nadere informatie

BioBased Business Cases

BioBased Business Cases Ontmoet de gehele biobased keten en gijp uw kans voo slimme samenwekingen BioBased Business Cases Hoo hoe u maximale winstgevendheid haalt uit de BioBased Economy Met paktijkcases van: Cosun SABIC Synba

Nadere informatie

GROENLICHT. De mars tegen Monsanto en TTIP. Orgaan van GroenLinks Zwolle. Zomer 2015

GROENLICHT. De mars tegen Monsanto en TTIP. Orgaan van GroenLinks Zwolle. Zomer 2015 Ogaan van GoenLinks Zwolle GROENLICHT Zome 2015 De s tegen Monsanto en TTIP Linke Soep: Ove de gevaen van Gentech en wát!? Senato Ruad Ganzevoot bezoek bij GoenLinks Zwolle Gezocht: Nieuwe hoofdedacteu

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma IHP

Uitvoeringsprogramma IHP Uitvoeingspogamma IHP -2020 Het IHP leidt tot veschillende acties voo zowel de benoemde maategelen als de vookeusscenaio s. Deze acties zijn vespeid ove IJsselstein, hebben een veschillend tijdspad en

Nadere informatie

nieuwsbulletin ZEVENENVEERTIGSTE JAARGANG Nummer 3 - januari-februari 2014

nieuwsbulletin ZEVENENVEERTIGSTE JAARGANG Nummer 3 - januari-februari 2014 Veschijnt tweemaandelijks Afgiftekantoo : 2840 Rumst 1 P 802144 ve. uitg. A. Buelens, Hollebeekstaat 31, 2840 Rumst BC 30977 2840 RUMST P.B. België-Belgique nieuwsbulletin ZEVENENVEERTIGSTE JAARGANG Numme

Nadere informatie

t p E Van de redactie Verenigingsblad van S.v.M.T.Protagoras Verenigingsblad van S.v.M.T.Protagoras De lente is begonnen!

t p E Van de redactie Verenigingsblad van S.v.M.T.Protagoras Verenigingsblad van S.v.M.T.Protagoras De lente is begonnen! 1 mei Uiteste inschijfdatum Studieeis Sacandinavië 2 mei Ovekoepelend Studenten Oveleg BMT 4 mei Dodenhedenking 5 mei Bevijdingsdag, TU/e gesloten Agenda 11 mei Dondedagboel 18 mei Dondedagboel 25 mei

Nadere informatie

Een eenparige cirkelbeweging is een cirkelbeweging, waarbij de grootte van de snelheid niet verandert.

Een eenparige cirkelbeweging is een cirkelbeweging, waarbij de grootte van de snelheid niet verandert. Cikelbewegingen Gaden adialen Zie bladzijde 135 t/m 137 Baiboek wikunde van de Caat en Boch ISBN 90-430-1156-8 Een aanade voo Sinteklaa! http://taff.cience.uva.nl/~caat/functiene.pdf Eenpaige cikelbeweging

Nadere informatie

Het Rotterdamse Sportbeleid. Martine Berkhof Beleidsadviseur Sport en Recreatie, gemeente Rotterdam

Het Rotterdamse Sportbeleid. Martine Berkhof Beleidsadviseur Sport en Recreatie, gemeente Rotterdam Het Rottedamse Spotbeleid Matine Bekhof Beleidsadviseu Spot en Receatie, gemeente Rottedam De Rottedamse Spotpaadox Rottedam is dé spotstad van Nedeland, maa bewones bewegen nog te weinig. Daaom: Collegetaget:

Nadere informatie

08.2012. landschapskrant Noord-Hageland. Natuur en cultuur, hand in hand Assent, zondag 19 augustus. in dit nummer

08.2012. landschapskrant Noord-Hageland. Natuur en cultuur, hand in hand Assent, zondag 19 augustus. in dit nummer 08.2012 landschapskant Nood-Hageland Natuu en cultuu, hand in hand Assent, zondag 19 augustus in dit numme Natuu en cultuu, hand in hand! p2 De jages van Walenbos in de bes voo de vleemuis p4 Hoogstamboomgaaden

Nadere informatie

35% 46% 35% Benut alle mogelijkheden voor uw werknemers. Aanbieding voor extra gebruikerslicenties. Kerstaanbieding voor Mamut klanten

35% 46% 35% Benut alle mogelijkheden voor uw werknemers. Aanbieding voor extra gebruikerslicenties. Kerstaanbieding voor Mamut klanten Kestaanbieding voo Mamut klanten Optimalisee uw winstgevendheid in deze spannende tijden! Kennis een veilige investeing tot 46% Bestel nu en bespaa tot 46% op cusussen voo 2009 Lees mee op pagina 4 Gebuik

Nadere informatie

Wat doet dit programma?

Wat doet dit programma? KORTE HANDLEIDING DIGITALE BRANCHE-RIE SLAGERSBEDRIJF Inleiding RI&E staat voo Risicolnventaisatie en -Evaluatie. Een RI&E is: een LIJST met alle isico s in uw bedijf en een PLAN voo het oplossen evan.

Nadere informatie

Geachte College en Raadsleden,

Geachte College en Raadsleden, Van: Vezonden: Aan: CC: Ondewep: Bijlagen: Adie Zuuendonk - Poelgeest maandag 5 septembe 201114:23 DIV_helpdesk Joien Kape FW: Plannen Oudeen vevoesdienst Vevoesdienst Spaamestadzog.docx Div gaag deze

Nadere informatie

08.2011. landschapskrant Noord-Hageland. Nacht van de Vleermuis Abdij Averbode. zaterdag 27 augustus. in dit nummer

08.2011. landschapskrant Noord-Hageland. Nacht van de Vleermuis Abdij Averbode. zaterdag 27 augustus. in dit nummer 08.2011 landschapskant Nood-Hageland Nacht van de Vleemuis Abdij Avebode zatedag 27 augustus in dit numme Nacht van de Vleemuis p2 Veassend lekke uit de hoogstamboomgaad p4 Bos zonde genzen p6 Regionaal

Nadere informatie

05.2012. landschapskrant Noord-Hageland. Opening. wandelnetwerk Hagelandse Heuvels. Kasteel van Horst zondag 17 juni.

05.2012. landschapskrant Noord-Hageland. Opening. wandelnetwerk Hagelandse Heuvels. Kasteel van Horst zondag 17 juni. 05.2012 landschapskant Nood-Hageland Opening wandelnetwek Hagelandse Heuvels Kasteel van Host zondag 17 juni in dit numme Opening Wandelnetwek Hagelandse Heuvels p2 Boedeij De Babande, patne voo goenwek

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 maandag 15 mei uur

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 maandag 15 mei uur Eamen VW 07 tijdvak maandag 5 mei.0-6.0 uu wiskunde B (pilot) Dit eamen bestaat uit 5 vagen. Voo dit eamen zijn maimaal 7 punten te behalen. Voo elk vaagnumme staat hoeveel punten met een goed antwood

Nadere informatie

L0000512. Garantievoorwaarden/Gebruikershandleiding DUCOTWIN/ DUCOSCREEN

L0000512. Garantievoorwaarden/Gebruikershandleiding DUCOTWIN/ DUCOSCREEN L0000512 Gaantievoowaaden/Gebuikeshandleiding DUCOTWIN/ DUCOSCREEN I. INHOUD I. INHOUD p 1 II. ALGEMEEN p 2-6 III. INSTALLATIE p 7-8 IV. GEBRUIK EN ONDERHOUD p 9-12 V. CE-ATTEST p 13 VI. BIJLAGEN p 14

Nadere informatie

Visualisatie van het Objectgeoriënteerde Paradigma. Arend Rensink Faculteit der Informatica, Universiteit Twente e-mail: rensink@cs.utwente.

Visualisatie van het Objectgeoriënteerde Paradigma. Arend Rensink Faculteit der Informatica, Universiteit Twente e-mail: rensink@cs.utwente. Visualisatie van het Objectgeoiënteede Paadigma. Aend Rensink Faculteit de Infomatica, Univesiteit Twente e-mail: ensink@cs.utwente.nl Samenvatting Pogammeeondewijs maakt een wezenlijk deel uit van elke

Nadere informatie

08.2014. landschapskrant Noord-Hageland. gratis. Leven aan het water! Gratis poelencursus zaterdag 20/9. in dit nummer

08.2014. landschapskrant Noord-Hageland. gratis. Leven aan het water! Gratis poelencursus zaterdag 20/9. in dit nummer landschapskant Nood-Hageland gatis Leven aan het wate! Gatis poelencusus zatedag 20/9 08.2014 in dit numme Opening van de hestelde loopgaven van Weeldoolog I p2 Fuitkwekes helpen de bij en omgekeed p4

Nadere informatie

MUZIEK INHOUDSTAFEL. beknopte studiegids. Geduld wordt altijd beloond Pepijn Heirman. voor alle info: info@samwdlier.net

MUZIEK INHOUDSTAFEL. beknopte studiegids. Geduld wordt altijd beloond Pepijn Heirman. voor alle info: info@samwdlier.net voo alle info: info@samwdlie.net beknopte studiegids MUZIEK Stedelijke Academie voo Muziek, Wood en Dans Gasthuisvest 50, 2500 Lie - Tel. (03)480 45 79 e-mail: samwd@lie.be - www.samw filialen in Belaa,

Nadere informatie

FYI FYI FYI FYI FYI FYI FYI FYI KOM NAAR ONZE OPEN DAGEN 2014. For Your Information - Open dagen krant Graafschap College

FYI FYI FYI FYI FYI FYI FYI FYI KOM NAAR ONZE OPEN DAGEN 2014. For Your Information - Open dagen krant Graafschap College FYI FYI FYI FYI Fo You Infomation - Open dagen kant Gaafschap College 13 Studenten installeen zonnepanelen in Zambia College Company: stat je eigen bedijf 17 15 7 KOM NAAR ONZE OPEN DAGEN 2014 Doetinchem

Nadere informatie

05.2010. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van het Park Groen in je buurt. zondag. 30 mei 2010. in dit nummer

05.2010. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van het Park Groen in je buurt. zondag. 30 mei 2010. in dit nummer landschapskant Nood-Hageland Dag van het Pak Goen in je buut zondag 30 mei 2010 05.2010 in dit numme Dag van het Pak p2 Je hebt mee buen dan je denkt! p4 Leven in de Demevallei p6 Regionaal Landschap Nood-Hageland...

Nadere informatie

Uitwerkingen bij de opgaven van. De Ster van de dag gaat op en onder

Uitwerkingen bij de opgaven van. De Ster van de dag gaat op en onder Uitwekingen bij de opgaven van De Ste van de dag gaat op en onde Statopgave Google Maps geeft bijvoobeeld 52.382306, 6.644897. Mocht je niet bekend zijn met de begippen Noodebeedte en Oostelengte, zoek

Nadere informatie

Voor de warmteoverdracht Q van punt A naar punt B geldt de formule:

Voor de warmteoverdracht Q van punt A naar punt B geldt de formule: Wamteovedacht 6. Wamteovedacht Onde wamteovedacht wodt bedoeld de ovegang van enegie onde invloed van een tempeatuuveschil. Zolang een tempeatuuveschil aanwezig is zal wamte in een bepaalde ichting stomen,

Nadere informatie

Standaarden Verpleeghuiszorg

Standaarden Verpleeghuiszorg Standaaden Vepleeghuiszog Vesie septembe 2010 Mw. E. Cox, MA, NVLF Mw. ds. C. Koolhaas, NVLF Mw. A. van Hemet, MA, NVLF 1 Inhoud 1..Inleiding...3 1.1 Doel standaaden en checklisten...3 1.2 De logopedist

Nadere informatie

Examens. Beroep. Rekenen. Leven lang lere. Passend Onderwijs. Entree. Kwaliteit. competenties. Het perron. www.sbo.nl/vmbo-mbo. Co-creatie.

Examens. Beroep. Rekenen. Leven lang lere. Passend Onderwijs. Entree. Kwaliteit. competenties. Het perron. www.sbo.nl/vmbo-mbo. Co-creatie. Hybide Passend Ondewijs Nationaal skills Nedelands / Conges Examens Voegtijdig Schoolvelaten 21st centuy Loopbaanoiëntatie Beoep Co-ceatie Leven lang leen Opleiding Het peon Intenationaal Innovatie Leaning

Nadere informatie

Ayubowan. Inhoudsopgave. Stichting Ayubowan. Helpt kinderen naar een zelfstandig bestaan. Januari 2015 Periodiek.

Ayubowan. Inhoudsopgave. Stichting Ayubowan. Helpt kinderen naar een zelfstandig bestaan. Januari 2015 Periodiek. Ayubowan t e e m o f in Januai 2015 Peiodiek Stichting Ayubowan Van de voozitte Voo u ligt de eeste Ayubowan Infomeet van 2015. Wellicht eede dan u had vewacht. We hebben het veschijnmoment aangepast,

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2015-2016

Schooljaarplan (SJP) 2015-2016 Schooljaaplan (SJP) 05-06 aam school RKBS Willibod Ades Espeantolaan Postcode en plaats 950 CZ Stadskanaal Telefoon 0599-657 Binnumme E-mail Website Diecteu Bevoegd Gezag 03RX kbs-willibod@fidadanl wwwkbs-willibodnl

Nadere informatie

De raadsfracties zijn zodanig geïnformeerd dat zij goed toegerust hun standpunt kunnen bepalen bij de besluitvorming

De raadsfracties zijn zodanig geïnformeerd dat zij goed toegerust hun standpunt kunnen bepalen bij de besluitvorming BEHANDELMEMO Van: Aan: agendacommissie aadsleden en steunfactieleden Nieuw taievenbeleid Spotvoozieningen Status: Deelnemes: Debat te voobeeiding op de besluitvoming Raadsleden Potefeuillehoude: W.J. Stegeman

Nadere informatie

I n formatiebroch u re. Als u de huur wilt opzeggen

I n formatiebroch u re. Als u de huur wilt opzeggen I n fomatieboch u e Als u de huu wilt opzeggen Deze bochue bevat infomatie ove de pocedue ondom de huuopzegging. In deze bochue vindt u een beknopte weegave van de bepalingen uit de Algemene huuvoowaaden,

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst Aanvaag van een vegunning voo het exploiteen van een taxidienst College van bugemeeste en schepenen Makt 1, 8820 TORHOUT Tel. 050 22 11 22 Fax 050 22 05 80 info@tohout.be Waavoo dient dit fomulie? Dit

Nadere informatie

Hardmetalen stiftfrezen voor ruw gebruik speciaal in gieterijen, werven en in de staalbouw

Hardmetalen stiftfrezen voor ruw gebruik speciaal in gieterijen, werven en in de staalbouw Hadmetalen stiftfezen voo uw gebuik speciaal in gieteijen, weven en in de staalbouw Hoogendementsvetandingen, -S Innovatieve hoogendementsvetandingen met exteme schokbestendigheid Zee obuuste, kachtige

Nadere informatie

12 Grafen en matrices. bladzijde 209 31 a. Gemengde opgaven 99

12 Grafen en matrices. bladzijde 209 31 a. Gemengde opgaven 99 afen en matices bladzijde a M M M M 4 emengde opgaven b M M M S M M M 4 4 P P P 5 4 4 c e R geeft P P P S 7 8 7 4 c geeft aan dat e voo één eenheid P eenheden nodig zijn c geeft aan dat voo één eenheid

Nadere informatie

In hoofdstuk 1 zijn algemene beschouwingen en de visie van ENECO Net- Beheer op de verdere ontwikkeling van het beheerde net opgenomen.

In hoofdstuk 1 zijn algemene beschouwingen en de visie van ENECO Net- Beheer op de verdere ontwikkeling van het beheerde net opgenomen. . INLEIDING Dit document omvat het Capaciteitsplan 2 van ENECO NetBehee zoals veeist in de Elekticiteitswet 1998 en het hieop aansluitend besluit "Regeling capaciteitsplannen Elekticiteitswet 1998" van

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma 2006-2010 Vastgesteld door benw op 30 mei 2006

Uitvoeringsprogramma 2006-2010 Vastgesteld door benw op 30 mei 2006 Uitvoeingspogamma 20062010 Vastgesteld doo benw op 30 mei 2006 1 Ovezicht Uitvoeingspogamma 2006 t/m 2010 Poga Pote Afdemma houde 1.1 MB DIV Bestuusstijl Wij zullen ons inspannen om op heldee wijze veantwooding

Nadere informatie

Individueel Transitieplan voor Ouders

Individueel Transitieplan voor Ouders Individueel Tansitieplan voo Oudes Datum: vade / moede van Patiëntgegevens A. De diabetes 1. Mijn kind kan uitleggen wat, hie aan weken diabetes is. 2. Mijn kind begijpt wat de behandelaas (ats, diëtist

Nadere informatie

Zo doe je dat! @ @ www. Zo maak je een reisblog. www. www. www.reislogger.nl. www.pindat.com. www.reiskrabbels.nl. www.reismee.nl. www.gaatverweg.

Zo doe je dat! @ @ www. Zo maak je een reisblog. www. www. www.reislogger.nl. www.pindat.com. www.reiskrabbels.nl. www.reismee.nl. www.gaatverweg. Zo doe je dat! @ @ www @ www www Zo maak je een eisblog Al je viendinnen gaan kampeen in Fankijk of met z n allen aan een meetje in Italië zitten. Alleen jouw oudes hebben besloten om nu eens zeven weken

Nadere informatie

Handleiding leginstructies

Handleiding leginstructies www.alityfloos.nl Handleiding leginstcties Gaat binnenkot een hoten vloe leggen? Met de leginstcties van Qalityfloos E.W.F. heeft de jiste kennis binnen handbeeik. Is deze kls toch niet aan besteedt, of

Nadere informatie

9. Matrices en vectoren

9. Matrices en vectoren Computealgeba met Maxima 9. Matices en vectoen 9.1. Vectoen In Maxima is een vecto een datatype bestaande uit een geodende lijst (ij) van gelijksootige elementen welke via een index kunnen woden geselecteed.

Nadere informatie

- > e en uitgave van de. Studiegroep voor Postmechanisatie. Nummer127 december 1999. Il 11 1 1 NEDERLAND. 1111 Il. 1 1 Il. Inhoud:

- > e en uitgave van de. Studiegroep voor Postmechanisatie. Nummer127 december 1999. Il 11 1 1 NEDERLAND. 1111 Il. 1 1 Il. Inhoud: 1111 1 1 Il 1111 Il Il 11 1 1 NEDERLAND e en uitgave van de Studiegoep voo Postmechanisatie Aangesloten bij de Nedelandse Bond van Filatelisten-Veenigingen. Numme127 decembe 1999 Inhoud: - 0 - > 1 1. Veenigingsnieuws.

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Methodebeschijving Outputpijsindexcijfe van nieuwbouwwoningen 1. Inleiding Dit is een methodebeschijving van de statistiek Outputpijsindexcijfe van nieuwbouwwoningen (O-PINW). De beschijving heeft alleen

Nadere informatie

Ter info. a m/s² a = Δv/Δt Toetsvraag 1. v m/s v = 2πr/T Toetsvraag 4

Ter info. a m/s² a = Δv/Δt Toetsvraag 1. v m/s v = 2πr/T Toetsvraag 4 Te info Deze toets geeft je een idee van je kennis ove de begippen uit de tabel hieonde. Dit zijn de voonaamste begippen die in de leeplannen van het middelbaa ondewijs aan bod komen. Je mag de vagen oplossen

Nadere informatie

Onderzoek naar het effect van actief randenbeheer op akker- en weidevogels in West-Brabant

Onderzoek naar het effect van actief randenbeheer op akker- en weidevogels in West-Brabant Ondezoek naa het effect van actief andenbehee op akke- en weidevogels in West-Babant Opdachtgeve: povincie Nood-Babant Novembe 2007 Antonie van Diemenstaat 20 5018 CW Tilbug 013-5802237 Eac@home.nl Pagina

Nadere informatie

08.09. landschapskrant Noord-Hageland. Europese Nacht van de Vleermuis. vrijdag. 28 augustus. regionaal landschap Noord-Hageland vzw.

08.09. landschapskrant Noord-Hageland. Europese Nacht van de Vleermuis. vrijdag. 28 augustus. regionaal landschap Noord-Hageland vzw. landschapskant Nood-Hageland Euopese Nacht van de Vleemuis vijdag 28 augustus 08.09 egionaal landschap Nood-Hageland vzw in dit numme p2 Euopese Nacht van de Vleemuis p4 Kasteeldomein de Beauffot p6 Akkevogels

Nadere informatie

Theorieboekje CWO-Rb3

Theorieboekje CWO-Rb3 Theoieboekje CWO-Rb3 Vesie oktobe 2000 Watescouting Mak Twain Nedeweet intenet: http://scoutnet.nl/~scoutppx/ 1 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen...4 Binnenvaat Politie Reglement (BPR)...4 Toepassingsgebied...4

Nadere informatie

Colofon Teksten; Eindredactie; Vormgeving & Productie;

Colofon Teksten; Eindredactie; Vormgeving & Productie; Spectum MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2014 1 Colofon Teksten; Dick Zijdelaan, Nel Baas, Ineke Zwaneveld, Cain de Buin Eindedactie; Sanne van de Steek Vomgeving & Poductie; Silvia Bakke 2015 Othocente 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

05.2013. landschapskrant Noord-Hageland. gratis. Biodiversiteit in de tuin Houwaart, zondag 9 juni Kom ook! in dit nummer

05.2013. landschapskrant Noord-Hageland. gratis. Biodiversiteit in de tuin Houwaart, zondag 9 juni Kom ook! in dit nummer landschapskant Nood-Hageland Biodivesiteit in de tuin Houwaat, zondag 9 juni Kom ook! gatis 05.2013 in dit numme Biodivesiteit in de tuin met kotingsbon! p2 Samen met Pasa aan de slag voo natuu en landschap

Nadere informatie

Gemeenteraad gemeente Hardenberg Commissie Ruimte Gemeenteraad Hardenberg Gemeenteraad gemeente Ommen Commissie Ruimte Gemeenteraad Ommen

Gemeenteraad gemeente Hardenberg Commissie Ruimte Gemeenteraad Hardenberg Gemeenteraad gemeente Ommen Commissie Ruimte Gemeenteraad Ommen Aan: College van Bugemeeste & Wethoudes gemeente College van Bugemeeste & Wethoudes gemeente Gemeenteaad gemeente Hadenbeg Commissie Ruimte Gemeenteaad Hadenbeg Gemeenteaad gemeente Ommen Commissie Ruimte

Nadere informatie

Quest for growth Privak, beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht

Quest for growth Privak, beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht Pesmededeling Leuven / 22 januai 2015 / 17u40 Geeglemeneede infomaie. Deze pesmededeling beva infomaie waaop de Euopese anspaanieegelgeving voo beusgenoeede bedijven van oepassing is. Ques fo gowh Pivak,

Nadere informatie

Deloitte. :t rft. t 7 il. :il. ! il il il il il fl il il il il il il il il. il il il il. :fl. Ër Fr

Deloitte. :t rft. t 7 il. :il. ! il il il il il fl il il il il il il il il. il il il il. :fl. Ër Fr ! t 7 : :t ft : it F Ë F Fn hn, OENBARE VASTGOEDBEVAK NAAR BELGSCH RECHT Kapitaalvehoging doo inbeng in natua pe 5 septembe 2008 Veslag van de commissais Delo tte Bedifsevisoen / Rev seus d'entep ses BV

Nadere informatie

P&O ISD. ssc. Hieronder vindt u kort de conclusies en resterende vragen weergegeven. In de bijlage vindt u een toelichting hierop.

P&O ISD. ssc. Hieronder vindt u kort de conclusies en resterende vragen weergegeven. In de bijlage vindt u een toelichting hierop. Á W/P. min HUI 0 0 0 2 8 9 1 Ē Bueau Gezondheid, Milieu 8t Veiligheid RAAD GRIF B&W Gemeente Oischol ISD P&O BURG SECR INGEKOMEN 1 7 NOV 2014 ssc Gemeente Oischot t.a.v dh. Giesen Postbus 11 AFD. DV AFD.

Nadere informatie

Beredeneerd aanbod groep 1 en 2

Beredeneerd aanbod groep 1 en 2 Beedeneed aanbod goep 1 en 2 Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding en veantwooding blz. 3 Themaplanning blz. 5 Taal / lezen / schijven blz. 9 Rekenen / wiskunde blz. 11 Weekplanning blz. 13 Zelfstandig weken

Nadere informatie

nr. 37 van JOS DE MEYER datum: 20 oktober 2015 aan HILDE CREVITS Onderwijspersoneel - Afwezigheden wegens ziekte

nr. 37 van JOS DE MEYER datum: 20 oktober 2015 aan HILDE CREVITS Onderwijspersoneel - Afwezigheden wegens ziekte SCHRIFTELIJKE VRAAG n. 37 van JOS DE MEYER datum: 20 oktobe 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Ondewijspesoneel - Afwezigheden wegens ziekte

Nadere informatie

Kun je me de kortste weg vertellen?

Kun je me de kortste weg vertellen? Kun je me de kotste weg vetellen? Inhoudsopgave 1 Gafen 2 1.1 Wat is een gaaf?........................... 2 1.2 Opgaven................................ 4 2 Kotste bomen 6 2.1 Het 'Geedy' lgoitme.......................

Nadere informatie

wiskunde B pilot vwo 2017-I

wiskunde B pilot vwo 2017-I wiskunde B pilot vwo 07-I Fomules Goniometie sin( tu) sin( t)cos( u) cos( t)sin( u) sin( tu) sin( t)cos( u) cos( t)sin( u) cos( tu) cos( t)cos( u) sin( t)sin( u) cos( tu) cos( t)cos( u) sin( t)sin( u)

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling

Leiderschapsontwikkeling Leideschapsontwikkeling (11): Van een gefagmenteede naa een samenhangende aanpak Leideschapsontwikkeling 2.0 E is veel gescheven ove de ontwikkeling van leideschap in oganisaties. In dit atikel beschijven

Nadere informatie

TOETSING EN AFSLUITING

TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING EXAMEN 2018 AFDELING LEERJAAR 6 PLANNING SCHOOLEXAMENS 2017-2018 6 DATUM VAK OMSCHRIJVING TIJD/MIN BIJZONDERHEDEN Oktobe Novembe 2017 Hekansing schoolexamens einde

Nadere informatie

ZESENVEERTIGSTE JAARGANG Nummer 4 - januari-februari 2013

ZESENVEERTIGSTE JAARGANG Nummer 4 - januari-februari 2013 Veschijnt tweemaandelijks fgiftekantoo : 2840 Rumst 1 P 802144 ve. uitg.. uelens, Hollebeekstaat 31, 2840 Rumst 30977 2840 RUMST P.. elgië-elgique n i e u w s b u l l e t i n ZESENVEERTIGSTE JRGNG Numme

Nadere informatie

3 De wetten van Newton

3 De wetten van Newton 3 De wetten an Newton I Cultuuhistoische achtegond De Giek Aistoteles (384.Ch.-3.Ch.) wodt beschouwd als een an de inloedijkste klassieke filosofen in de westese taditie. Zijn opattingen hebben eeuwenlang

Nadere informatie

Risk & asset management

Risk & asset management Hét onafhankelijke en vakinhoudelijke semina voo de pensioenpofessional Risk & asset management Hoo hoe Hoo DNB hoe gaat DNB gaat toezien toezien op uw op uw beleggings- beleggingsbeleid beleid onde een

Nadere informatie

UIZEN ARCHITECTEN STEDENBOUWKUNDIGEN. r r

UIZEN ARCHITECTEN STEDENBOUWKUNDIGEN. r r UIZEN ARCHITECTEN STEDENBOUWKUNDIGEN ( Vastgesteld doo de aad van de gemeente Teneuzen bij beslult van, voozitte I giffie D D Mldde1bug KJevesk~seweg 49 PostbUtl29 4330 M IlIefoon:.31 118853737 lax: +31

Nadere informatie

2-daagse conferentie REIKWIJDTE EN IMPACT VAN. MiFID II. Bereid u voor op MiFID II en MiFIR en zorg dat u compliant bent in 2015!

2-daagse conferentie REIKWIJDTE EN IMPACT VAN. MiFID II. Bereid u voor op MiFID II en MiFIR en zorg dat u compliant bent in 2015! 2-daagse confeentie Vediepingsuu met Rabobank en Cliffod Chance: Deivatenhandel & EMIR OTC handel van aandelen en obligaties REIKWIJDTE EN IMPACT VAN Beeid u voo op en MiFIR en zog dat u compliant bent

Nadere informatie

Opleidingen. AutoCAD Inventor Revit 3ds Max 2014/2015. Award

Opleidingen. AutoCAD Inventor Revit 3ds Max 2014/2015. Award 2014/2015 Opleidingen AutoCAD Invento Revit 3ds Max TEC / CAD College HBO & MBO-Instituut 3x Awad TEC/CAD College BV Kekenbos 1018 B 6546 BA NIJMEGEN T 024 356 56 77 www.cadcollege.nl info@cadcollege.nl

Nadere informatie

Psychometrische kwaliteiten van de Recidive Inschattingsschalen (RISc)

Psychometrische kwaliteiten van de Recidive Inschattingsschalen (RISc) Cahie 2007-5 Psychometische kwaliteiten van de Recidive Inschattingsschalen (RISc) Intebeoodelaasbetouwbaaheid, intene consistentie en conguente validiteit L. M. van de Knaap L. E. W. Leenats L. T. J.

Nadere informatie

Katendrecht. .dat de politie.a,te, slap", is. opgetreden'en. veelgeweeld'

Katendrecht. .dat de politie.a,te, slap, is. opgetreden'en. veelgeweeld' Vandaag 18 paginas Katendecht Politie kalmaanop STRAFOP HANDCAP Het Vije Volk Dinsdag 21 augustus 1973 29e jaagang no 8262 HOOFDREDACTEUR HERMAN WGBOLD Hoofdkantoo (alle afdelingen) Witte de Withstaat

Nadere informatie

Eerste ronde - 20ste Vlaamse Fysica Olympiade 1. 20ste Vlaamse Fysica Olympiade. R R R p 1 2 = + = FA. l = ρ water = 1, kg/m 3 ( ϑ = 4 C )

Eerste ronde - 20ste Vlaamse Fysica Olympiade 1. 20ste Vlaamse Fysica Olympiade. R R R p 1 2 = + = FA. l = ρ water = 1, kg/m 3 ( ϑ = 4 C ) este onde - 0ste Vlaamse Fysica Olympiade 1 Met eveneens dank aan: Untwepen, K.U.Leuven, K.U.Leuven Campus Kotijk, UHasselt, UGent en VUB. 008 0ste Vlaamse Fysica Olympiade este onde x = x0 + vx t vx =

Nadere informatie