Nieuwsbrief stadsdeelgroepen. 19 september 2011 Nummer 20. In dit nummer: Van de redactie. pagina

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief stadsdeelgroepen. 19 september 2011 Nummer 20. In dit nummer: Van de redactie. pagina"

Transcriptie

1 19 septembe 2011 Numme 20 Nieuwsbief stadsdeelgoepen In dit numme: Les in een Onbepekt Bijlmepak Zeilen op de Sloteplas Winkeltoegankelijkheid Spaandammestaat wodt vebeted Taallessen voo mensen met een visuele handicap Plannen voo 2012 Maatschappelijke stage 2011 Oudeen en Eigen Kacht (film) Natuu zonde dempels Uiteiking Amstedamse Pluim De week van de mensenechten Doodsteek voo lokale belangenbehatiging? Uitnodiging Inspiatiesessie pagina Van de edactie In deze nieuwsbief waempel een enthousiast veslag van een wethoude uit Zuidoost! En daanaast aankondigingen, opwekkingen en uitnodigingen. De opoep van Ton Aendse om visueel gehandicapte Nieuwe Nedelandes attent te maken op zijn taallessen vedient misschien wel speciale aandacht. Is dit niet een mooi voobeeld van het Nieuwe Welzijn dat in alle stadsdelen aazelend wodt vomgegeven? In iede geval een stek staaltje van het vebinden van zwakkeen met steken. En dat allemaal vijwillig!

2 Stadsdeelwethoude kijgt les in Onbepekt Bijlmepak ZUIDOOST Meestal wandel ik doo het Bijlmepak en soms beijd ik het op de fiets. Bij de opening van het pak bewoog ik me zelfs voot op een iksja met collega Dalgliesh en wethoude Eic van de Bug vooop. Maa gisteen ben ik op een hele andee manie het pak doogeold. Dat zit zo....op een iksja met collega Dalgliesh en wethoude Eic van de Bug vooop Bij de opening van het pak, op 29 mei, meldde ik op mijn blog met enige tots dat de uitzichttoen op de vlindeheuvel voo iedeeen open was. Daaop keeg ik pompt een eactie van Co van Dongelen die mij e op wees dat niet iede de toen kon beklimmen. Mevouw van Dongelen ijdt in een scootmobiel en die kan indedaad de toen niet op. Daauit is de afspaak vootgekomen om met haa en een aantal andee mensen die afhankelijk zijn van de scootmobiel, het pak te bezoeken. Gisteenmiddag was het zo ve. Samen met mijn collega Uwin Vyent gingen we wandelen. Althans dat dachten we. Van Dongelen cs hadden een olstoel meegenomen. Eest mocht Uwin een stukje ollen en daana was het mijn beut om mij met handkacht voot te bewegen. Fijntjes wed ik gewezen op een gehandicaptenpakeeplaats die te schuin afloopt, waadoo je bij het velaten van het voetuig je schap moet zetten om niet de stoep af te ollen. We bezochten een wandelpad dat liep van het spotpak naa De Loods dat uiteindelijk boven gekomen, ove ging in een tap. Zonde aankondiging is dat fusteend. Ik had die evaing oveigens ecent ook als fietse, al hoewel ik daa dus fomeel niet mocht fietsen. Voo aan dit pad moet een bodje komen dat waaschuwt voo de tap. En in het veenigingsgebouw van het Bijlmespotpak mocht ik, nog steeds ollend, de WC gaan bezoeken. Eenmaal binnen in het gebouw was het gehandicaptentoilet snel gevonden. Maa bij veassing stond e een fiets in en het licht wekte niet. Bovendien was het zee moeilijk, toen de fiets e uit was, om de wijd openstaande deu, vanuit de stoel dicht te kijgen. We hebben gelijk zaken gedaan. Dat licht moet snel gemaakt woden en e gaat een soot handvat op de deu komen waamee het eenvoudige wodt om de deu achte je dicht te doen. En uiteaad zijn we ook nog even naa de vlindeheuvel met uitzicht geold. Daa hadden we een inteessante discussie. Moet de oveheid bij 2 Nieuwsbief Onbepekt Amstedam numme 20 septembe 2011

3 alle voozieningen ekening houden met mensen die niet kunnen lopen? Als dat zo is, en het is kostbaa, dan loop je de kans dat we een uitzichttoen niet mee aanleggen. Nee, zove moest het ook wee niet komen, aldus de meeste aanwezigen. De basisvoozieningen moeten in iede geval op ode zijn, zoals een openbaa toilet en pakeeplaatsen. Dan is het zaak dat je daana hoog scoot met bijvoobeeld goed beijdbae niet te steile paden. En voo de mensen met een ollato is het fijn als e om de 100 mete bankjes zijn. Op deze punten was het pak wel in het de haak....daana was het mijn beut om mij met handkacht voot te bewegen En even voo de goede ode. Het is niet zo dat e bij de aanleg van het pak niet is nagedacht ove de mindevaliden. E is afstemming geweest met een afvaadiging maa in de uitvoeing kunnen e dingen bete. Dat is wel duidelijk gewoden. Een wens die nog staat is een openbaa toilet dat ook toegankelijk is voo minde validen. Rolstoelgebuikes kunnen teecht in het veenigingsgebouw van het pak en in het Bijlmespotcentum. Maa dat is niet altijd open. Oveigens is het ook voo de mobiele mens niet mogelijk om nu op elk tijdstip naa de WC te gaan te pak. Deze sanitaie vooziening bij de speelplaats is alleen open als e een beheede is, zoals op woensdagmiddag. Al met al was het een leezame middag. Co van Dongelen en haa collega s zijn e in geslaagd mij de openbae uimte lettelijk vanuit een ande pespectief te laten zien. Los van het educatieve kaakte was het ook een hele aangename bijeenkomst waa ik met een dankbaa gevoel op teug kijk. Emile Jaensch potefeuillehoude stadsdeel Zuidoost bon: emilejaensch.punt.nl Zeilen op de Sloteplas WEST Nieuwsbief Onbepekt Amstedam numme 20 septembe

4 Sinds dit jaa heeft het stadsdeel een spotambtenaa aangesteld, die voo een gedeelte van haa tijd bezig kan zijn met spot speciaal voo mensen met een bepeking. De GAW en deze ambtenaa hebben samen gepobeed wat plannen te maken en ons eeste plan was om met zoveel mogelijk mensen uit stadsdeel West te gaan zeilen op de Sloteplas. Misschien zijn de mensen uit Westepak spotieve dan die uit de andee stadsdelen of zijn wij wat mee getaind doodat de GAW al twee kee een goot spotfeest heeft geoganiseed, want e hebben zich alleen maa mensen uit Westepak aangemeld. Wij hopen dat het een volgende kee andes zal gaan, want de mensen die niet meegegaan zijn, hebben wel heel veel gemist. Wij waen van plan niet alleen te gaan zeilen maa ook nog te gaan boogschieten bij de Sloteplas; dat laatste ondedeel bewaen we nu voo een volgende kee. Zeilbaaheid De oganisatie die samen met het Watespotcentum het zeilen voo mensen met een bepeking op de Sloteplas oganiseet heet Sailability. E weden die dag die speciale aangepaste zeilboten te wate gelaten. Twee tweepesoonsbed -zeilboten en één voo iemand die het al helemaal alleen kon. Dit zijn allemaal volwaadige zeilboten, ze zijn alleen wat aangepast om het zeilen voo mensen met een bepeking wat makkelijke te maken. Je hoeft je niet mee van de ene kant van de boot naa de andee te veplaatsen en ze kunnen bijvoobeeld ook niet omslaan of zinken. Sailability beschikt ove allelei kussens en een lift om het zitten en zeilen voo zoveel mogelijk mensen geieflijk te maken. Geduende het zeilen is e op de plas ook altijd een volgboot aanwezig, waain naast de twee vijwilliges ook nog plaats is voo mensen die even lekke op het wate willen zijn. Ik kon wee zeilen! Het was misschien wel 50 jaa geleden dat ik zelfstandig had gezeild en het was of e een wonde gebeude. Eest ging ik samen in de boot met een vijwilligste. Ik dacht dat ik alles vegeten was, maa dat bleek toch niet zo te zijn. Al snel kon ik gewoon wee ovestag gaan en koes houden, alsof ik het gisteen nog gedaan had. Ik voelde me ook helemaal niet mee gehandicapt aan bood. Kain, de vijwilligste met wie ik samen zeilde vond eigenlijk dat ik best alleen in een boot zou 4 Nieuwsbief Onbepekt Amstedam numme 20 septembe 2011

5 kunnen gaan, dan kon zij wee met iemand andes gaan zeilen. En daa zat ik ineens heel stoe alleen in een boot. De wind daaide nogal en af en toe egende het, het was lastig de haven uit te komen. De mensen uit de volgboot bleven in de buut om eventueel een helpende hand te bieden, maa dat bleek niet nodig. Ik had ook een mobilofoon aan bood, waamee ik altijd met hen in contact kon teden. Alleen in een boot op het wate, ik had het gevoel dat ik helemaal niet mee in Amstedam was. Eigenlijk voelde het of ik op vakantie was.en het allebelangijkste was dat ik zomaa een heel goot cadeau had gekegen: ik kon wee zeilen! Ook de andee deelnemes waen heel gelukkig op het wate en voelden zich na afloop helemaal opgefist. Nicolette Beseme Winkeltoegankelijkheid Spaandammestaat wodt vebeted! WEST Twee GAW es hebben een uitgebeide schouw gehouden langs alle winkels in de Spaandammestaat. Ze deden dat met een mevouw die een eigen bedijf heeft om de winkeltoegankelijkheid in allelei buuten in Amstedam te vebeteen. Zij heeft ook al eens een deel van de Kinkestaat ondehanden genomen en is nu samen met de Stadsdeelgoep Centum bezig met de 9 staatjes in de Jodaan. De Spaandammestaat zal de enige winkelstaat woden in de toekomstige woonsevicewijk Spaandammebuut/Houthaven en daaom vindt het Stadsdeel het heel belangijk dat de winkels voo zoveel mogelijk mensen goed toegankelijk woden gemaakt, dus ook voo mensen met een fysieke bepeking. Ook veel winkelies zouden dat eg pettig vinden. Van deze eeste schouw is een uitgebeid appot gemaakt en met dit appot in de hand hebben ambtenaen van het Stadsdeel (zoals de pojectleide woonsevicewijk, de winkelstaatmanage, de wijkbeheede, twee handhaves en de toezichthoude wegen) samen met GAW es een vevolgschouw gehouden in de Spaandammestaat. Van deze schouw is heel snel een veslag gemaakt, waain bescheven staat wat e allemaal gaat gebeuen. Resultaat In totaal zullen 15 winkels een dempelplaat kijgen om van buiten naa binnen te kunnen komen en sommige winkels hebben ook nog een tweede plaat nodig om de toegankelijkheid binnen in de winkel te vebeteen. Bij het Sociaal Medisch Centum zal de bestating diect op de dempel moeten gaan aansluiten e zit nu een gleuf waa de kleine wieltjes van ollatos of olstoelen in vast komen te zitten. Bij de nieuwe computewinkel zal het toitoi ook Nieuwsbief Onbepekt Amstedam numme 20 septembe

6 opgehoogd woden, datzelfde is het geval bij de huisatsenpaktijk in de Knollendamstaat. Geduende de schouw bleek natuulijk dat e wee veel velaagde stoepen doo fietsen of vuilnisbakken geblokkeed waen. De GAW heeft al vake gevaagd om op deze plaatsen speciale tegels aan te bengen met een olstoeltje eop, iets waa in stadsdeel Zuid heel goede evaingen mee zijn opgedaan. Ons voostel is steeds afgewezen, maa de pojectleide gaat e gewoon opnieuw mee aan de gang. Aan het begin van dit jaa zijn de metalen tegels van de geleidelijnen op ons vezoek eindelijk vevangen doo exemplaen van gebakken klei. Dat is eg pettig want de oude geleidelijnen weden heel snel glad en hebben al heel wat valpatijen veoozaakt. De GAW heeft heel enthousiast naa het stadsdeel gescheven ove deze nieuwe geleidelijnen, maa nu we alles eens pecies bekeken hebben leek het alsof de statenmake bij Albet Heijn naa binnen is gegaan en daa een fles wijn heeft gekocht. De tegels lagen schots en scheef, de geleidelijnen stonden vaak in een hoek van 90 gaden op elkaa. Misschien was het bedoeld als een nieuwe vom van kunst, maa het Stadsdeel wil toch dat het wodt aangepast. Vede stonden e in de openbae uimte nog ondefinieebae metalen objecten, waaschijnlijk waen het oude pakeemetes, deze zullen in iede geval vewijded woden....alsof de statenmake bij Albet Heijn naa binnen is gegaan en daa een fles wijn heeft gekocht Na het vebeteen van de winkeltoegankelijkheid zullen ook alle toitois aangepakt woden, e zijn nu toch nog wel veel gaten en onegelmatigheden. Bij de bibliotheek en het Buutpunt zal een stoepvelaging aangebacht woden bij de algemene gehandicaptenpakeeplaats aldaa. Ove de hele staat hingen losse sloten aan allelei staatmeubilai, deze woden eest doo de afdeling handhaving voozien van een sticke en zullen daana vewijded woden. Datzelfde geldt voo fietsen in slechte staat. De GAW was geduende deze tocht het meest blij met de paktische aadgevingen van de toezichthoude wegen, hij zag heel snel wat e wel en niet gebeuen kon en wilde het liefst meteen mogen aan de slag. Nicolette Beseme 6 Nieuwsbief Onbepekt Amstedam numme 20 septembe 2011

7 Taallessen voo mensen met een visuele handicap WEST Op 28 januai 2008 hebben wij vanuit een thuissituatie een hulpmiddelencentum gestat met een zee beed assotiment. Sinds 15 decembe 2009 is het in een winkelpand gevestigd. Op 1 maat 2010 hebben we na een vebouwing die oveigens nog niet helemaal compleet is de deuen geopend om ons op de vagen van cliënten te oiënteen. Op 15 novembe 2010 zijn wij officieel geopend doo de hee A. Baadoud. Wij hebben toen aangeboden om Nieuwe Nedelandes met een visuelehandicap/bepeking de Nedelandse taal te leen zodat zij een inbugingcusus kunnen gaan volgen. Mensen met een meevoudige handicap/bepeking of zittend in een olstoel hebben we nog niet kunnen helpen omdat het invalidentoilet nog niet klaa is. Een beleidsambtenaa van de gemeente heeft hieove in de kant gelezen en enige tijd geleden contact met ons opgenomen met de vaag het hoe en wat van ons aanbod in een plan van aanpak om te zetten. We zijn daa op ingegaan en zijn nu zove dat we een pilot kunnen opstaten. Wij woden bij de pilot en als de pilot slaagt en e een vevolg komt, ook daana ondesteund doo Pofo. Voo deze pilot zijn wij op zoek naa kandidaten. Opoep Het gaat om Nieuwe Nedelandes met een visuele handicap/bepeking. Dat wil zeggen mensen die blind zijn (minde dan 2% visus) of mensen die slechtziend tot zee slechtziend zijn (0,5 tot 40% visus). Alle docenten hebben zelf een handicap/bepeking. Ondegetekende heeft de appaatuu beschikbaa gesteld, zoals het leslokaal, de pc in aangepaste vom, bailleleesegels, baillepinte, speciale schemen/toetsenboden en daisyspeles. De lesmateialen woden doo ons aangepast als dat nodig is. Ton Aendse Plannen voo 2012 OOST Samen met GBOW, haa zusteoganisatie van voomalig Stadsdeel Oost Wategaafs mee, heeft ZIN een nieuwe oganisatie opgeicht: Veeniging Onbepekt Oost. Daanaast zullen GBOW en ZIN zich opheffen. Dit doet echt aan een van de belangijkste doelen van beide veenigingen: het behatigen van de belangen van mensen met een handicap ichting één stadsdeeloganisatie: bestuu, aad en ambtelijke oganisatie. Inmiddels hebben GBOW en ZIN gezamenlijk als Veeniging Onbepekt Oost een wekplan met subsidievezoek voo 2012 aan het stadsdeel aangeboden. Hieonde een kleine geep uit de pioiteiten die men zich in Oost gesteld heeft. Wellicht te inspiatie. Pomoten van en deelnemen aan het schouwen van delen van de openbae uimte in het stadsdeel. Invloed uitoefenen op heinichtingspojecten zoals Oostpoot, Oostepak, Amstelcam Nieuwsbief Onbepekt Amstedam numme 20 septembe

8 pus, Zuidelijke IJ-oeves, winkelcentum Bazilië, Theo van Goghpak, en Wibaut aan de Amstel. Volgen van de ontwikkelingen binnen de Wmo, het inventaiseen van knelpunten binnen de uitvoeing van het Wmo-beleid en het stadsdeel adviseen ove het vebeteen van de uitvoeing van dit beleid. De mogelijkheden om IJbug toegankelijk te maken onde de aandacht bengen van allen die een ol kunnen hebben om deze wijk daadwekelijk toegankelijk te kijgen. Inventaiseen van de bestaande invalidenpakeeplaatsen in Oost en het adviseen ove het vebeteen van de pakeemogelijkheden voo mensen met een bepeking. Opzetten van 5 wekgoepen in de wijken Wategaafsmee, IJbug, Oud-Oost, Indische Buut en Oostelijk Havengebied. Vede ontwikkelen van de klachtenlijn waamee bewones de ontoegankelijkheid van de openbae uimte of gebouwen kunnen melden. Oganiseen van de gehandicaptendisco en achtebanlunches. Vomgeven en het vede opbouwen van de nieuwe veeniging, waaonde het ontwikkelen van een huisstijl, een website en ande publiciteitsmateiaal, en de huisvesting van de nieuwe veeniging Maianne Spieings Maatschappelijk stage 2011 ZUID Voig jaa hadden we ons (toen nog als CGAZ) opgegeven bij de Vijwilligescentale Amstedam (VCA) om te mogen deelnemen aan de Maatschappelijke Stage Ons idee was om, doo middel van schouwen, scholieen kennis te laten maken met de ongemakken van de ontoegankelijkheid van gebouwen die mensen met een bepeking vijwel dagelijks ondevinden. In decembe ontvingen wij de heugelijke mededeling van de VCA dat wij tot één van de winnaas behooden. Het geldbedag, dat bedoeld was om deze stage te bekostigen, wed dan ook op onze ekening gestot. Natuulijk waen we eg blij, maa ja, nu moesten we ons ook waamaken. Dus gingen we aan de slag. Eest maakten wij een flye, die wij tijdens de doo de VCA geoganiseede voolichtingsmiddag voo leaen, leelingen en oveige paticipanten aan de MaS vespeidden. De middag was gezellig, de infomatie en discussies boeiend. Toen een leaa van het Sweelinck College zich meldde, met de mededeling dat VMBO-leelingen geïnteesseed waen, wed het voo ons toch nog een ace tegen de klok, want wij hadden nog niet alles voldoende voobeeid. Na veel wikken en wegen hadden we een vietal schouwlocaties in het Amstelpak gevonden waa men beeid was mee te weken. De voobeeiding vegde mee tijd dan wij aanvankelijk dachten. De theoie Voo de theoie maakten we een powepoint pesentatie, voo de paktijk weden e 4 olstoelen gehuud en voo het kote schouwen van het Wijkopbouwogaan Rivieenbuut (WOOR) een vagenlijst samengesteld. Vede weden e schouwfomulieen gepint en ballpoints, hechtmappen, olmaten gekocht. En voo de pauze sloegen we koeken en fisdank in. 8 Nieuwsbief Onbepekt Amstedam numme 20 septembe 2011

9 Omdat wij vemoedden dat e twee volwassenen pe goepje leelingen nodig zouden zijn, hebben we hulp gevaagd aan andee stadsdelen. Twee vijwilliges van stadsdeel Oost waen zo aadig ons te helpen. Zonde hen zou het schouwen niet zo goed zijn velopen. Nogmaals dank hievoo! Vijdag 3 juni weden onze leelingen (2 meisjes en 10 jongens) om uu vewacht in het WOOR (Rijnstaat). Nadat iedeeen zijn plekje had gevonden en de nodige IPod-nieuwtjes waen uitgewisseld, konden we beginnen. Alleeest wed e van onze kant een welkomstwood gehouden. Daana kon de powepoint pesentatie beginnen. Het theoiegedeelte wed als niet echt boeiend evaen, maa toen e met foto s paktijkvoobeelden naa voen weden gehaald, wed de aandacht toch gewekt. E volgde een kote pauze, waain de gevulde en oze koeken, stoopwafels en cola in een mum van tijd vedwenen. Misschien lag het aan het toegenomen suikegehalte, maa ineens was iedeeen klaawakke. Als voopoefje voo het echte wek, keeg iedeeen, opgesplitst in vie goepjes, een lijst (eigenlijk een vekot schouwfomulie) met vagen ove het WOOR. Na deze, nogal chaotisch velopen, schouw weden de antwooden met elkaa vegeleken. En het bleek, dat bijna iedeeen het fomulie coect had ingevuld. Iedeeen had vevolgens pauze en wed om uu bij de hoofdingang van het Amstelpak vewacht. Zelf moesten we ook even bijkomen van alles. (Waa was oveigens dat 6-pack cola gebleven?) De paktijk Het was die vijdag een wame, zonovegoten dag, dus we waen toch wel eg benieuwd of iedeeen teugkwam. Gelukkig waen we zo slim geweest om voo die tijd een outebeschijving uit te delen, voozien van onze mobiele nummes. Maa onze leelingen hadden de veleiding van het mooie wee kunnen weestaan en meldden zich pompt op de afgespoken plaats en tijd. Ze mochten zelf vie goepjes vomen! Dit bleek late een gote fout van onze kant te zijn, want onze banieschoppes zochten elkaa natuulijk op, met alle gevolgen van dien. Toen de goepjes met de begeleiding gevomd waen, weden de olstoelen gehaald. De inteesse van onze leelingen was nu helemaal gewekt en iedeeen ging enthousiast naa zijn locatie. Het schouwen veliep voospoedig, hoewel de ene begeleide het duidelijk wat moeilijke had dan de andee! (Het 6-pack cola kwam daabij ook ineens tevooschijn.) Om uu vezamelden we ons wee en weden de schouwfomulieen ingeleved. Voo onze leelingen was dit het einde van de dag en ze mochten naa huis. In de schaduw en onde het genot van een koel dankje hebben wij nog een evaluatie gehouden en anekdotes met elkaa uitgewisseld. Al met al vemoeiend, maa wel een héle leuke dag en wee een evaing ijke. Vevolg Maa we waen e nog niet, want het aantal stage-uen moest woden gehaald en dat betekende nog een dag schouwen! Vijdag 10 juni was de volgende stage gepland. We hadden besloten om maa één schouw te doen i.p.v twee. Reden hievoo was het feit, dat onze leelingen de dondedagavond evoo teug kwamen van een kote tip naa Paijs. (Hoe kun je het zo plannen?) Afgespoken was om om uu aanwezig te zijn bij het MFC in de A.J. Enststaat. Nu bleek e een communicatiemisvestand te zijn, met als gevolg dat de helft van de leelingen in het WOOR aanwezig was en de andee helft in het MFC. Dat begon dus al goed. Maa nadat iedeeen toch bij het MFC was geaiveed, waa ook de olstoelen waen bezogd, Nieuwsbief Onbepekt Amstedam numme 20 septembe

10 tokken we gezamenlijk naa Restauant De Veanda op de Amstelveenseweg. Ons gezelschap was beduidend kleine; waaschijnlijk mede als gevolg van het late tijdstip van teugkomst van het tipje naa Paijs. Gezien het geinge aantal leelingen, deelden we de goep in tweeën en nam iedee goep de helft van het schouwfomulie voo zijn ekening. Ook hie veliep alles vlot; hoewel de iitatie van een van de seveestes duidelijk mekbaa was. Omdat het lunchtijd was, liep het estauant vol en dus zogden we evoo dat het schouwen zo snel mogelijk wed afgeond. Teuggekomen in het MFC leveden de leelingen hun beoodelingsfomulieen in die wij voo de school moesten invullen. Maa wij waen natuulijk ook benieuwd naa hun pesoonlijke evaingen. Op de vaag of de leelingen nu ook iets geleed hadden van deze dagen, antwoodde één van hen: Ja, want toen we eegisteen de Eiffeltoen bezochten, heb ik oveal gekeken of iemand met een olstoel hie ook naa binnen kan en de lift in. Nou, mevouw, dat kan dus ècht niet, slecht hè?. Gelukkig, e is dus toch het een en ande blijven hangen. De leelingen die hun bed niet uit konden komen na de dagen in Paijs, zijn late (tewijl ze al vakantie hadden) alsnog langs geweest om bowlingcentum KNIJN, Euopaplein te schouwen. Want wil je je studiepunten vedienen, dan moet je natuulijk wel je uen maken! Wellicht zullen de leelingen deze twee stagedagen niet snel vegeten. Wíj, in iede geval niet! Tudy Lommen Stichting Onbepekt Zuid Filmbijeenkomst Oudeen en Eigen Kacht ALGEMEEN Zelf bepalen of en hoe je zog wilt Op 1 oktobe 2011 is het de Intenationale Dag van de Oudeen van de Veenigde Naties. Weeldwijd is e die dag speciaal aandacht voo oudeen, om aandacht te vagen voo de ontwikkelingen van een vegijzende samenleving. Zo ook in Amstedam en wel een week lang! In alle stadsdelen oganiseet de Eigen Kacht Centale in samenweking met oudeenoganisaties en dienst- en zogvelenende oganisaties bijeenkomsten waain een aantal kote films ove oudeen en Eigen Kacht wodt vetoond. Naast de films wodt infomatie gegeven ove Eigen Kacht-confeenties. Waa vindt u ons en wannee ben u van hate welkom: Maandag 26 septembe in Westepak in De Kopeen Knoop i.s.m. Stichting DOCK in de Van Limbug Stiumstaat 119 van uu; bij Cliëntenbelang Amstedam in het centum aan de Plantage Middenlaan 14 1hg van uu. Dinsdag 27 septembe in West in De Klinke, Huis van de Buut 50+ i.s.m. OsiaGoep in de Bogestaat 45 van uu; in het Centum in Wijkcentum Oostelijke 10 Nieuwsbief Onbepekt Amstedam numme 20 septembe 2011

11 Binnenstad aan de Kleine Wittenbugestaat 1 a.s. van uu; in Zuidoost in het estauant van woon- en zogcentum Nellestein aan de Lopikhof 1 op dinsdag 27 septembe a.s. van uu. Woensdag 28 septembe in Zuid in het Odensehuis in de Hygiëstaat 4 van uu; in Nood, Buikslotemee in het Nieuwe Schouw i.s.m. OsiaGoep aan het Dolladplein 2 van uu. Dondedag 29 septembe in Bos en Lomme in de Mansveltschool in de Kael Doomanstaat 125 van uu. Vijdag 30 septembe in Oud-Zuid in Multifunctioneel Centum Coenen-Lydia i.s.m. Combiwel aan het Roelof Hatplein 2A op vijdag 30 septembe a.s. van uu. Natuu zonde dempels ALGEMEEN In 1987 is de Stichting Goen & Handicap opgeicht met het doel om het zelfstandig tuinieen doo mensen met een handicap te bevodeen. Deze stichting is vede gegaan en heeft intensief ovelegd met Natuumonumenten, Staatsbosbehee en De Nationale Paken. Dit heeft tot esultaat gehad dat beheedes van natuugebieden zich steeds mee zijn gaan inzetten om geadviseed doo en samen met mensen met een lichamelijke bepeking teeinen toegankelijke te maken. Hiebij wodt niet alleen gekeken naa mensen die slecht te been zijn maa ook naa mensen met een visuele bepeking. E is inmiddels al een lang wandelpad geheel toegankelijk: De Koninklijke Weg loopt van paleis Noodeinde in Den Haag tot het paleis t Loo in Apeldoon en is 160 km lang. Op kun je bekijken of het natuugebied wat je wilt bezoeken al toegankelijk is. Nieuwsbief Onbepekt Amstedam numme 20 septembe

12 12 Nieuwsbief Onbepekt Amstedam numme 20 septembe 2011

13 De Week van de Mensenechten Algemeen Van 10 tot 14 oktobe 2011 is De Week van de Mensenechten, ondedeel van de Euopese Week van de lokale democatie van de Raad van Euopa. Dit jaa is het thema: mensenechten op lokaal niveau. Op veschillende plaatsen in het land woden activiteiten geoganiseed en oganisaties gevaagd om een bijdage te leveen. De Coalitie vaagt iedeeen om tijdens deze week op een of andee manie aandacht te besteden aan het VN Vedag voo mensen met een bepeking en bekendheid te geven aan het feit dat dit vedag nog niet geatificeed is. Dat kan net zo eenvoudig als u dat zelf wilt. Enkele suggesties zijn: 1. Vaag uw gemeente welke activiteiten zij oganiseen in het kade van deze week en vaag of het VN vedag hie ook aan de ode komt. Stuu hievoo een kot mailtje naa het DB van uw stadsdeel (en cc eventueel de lokale kant) met daabij atikelen ove het VN vedag. Zie hievoo de website hieonde. 2. Oganisee zelf een activiteit of sluit aan bij een activiteit die al geoganiseed wodt en beng daa het VN vedag naa voen en zoek de publiciteit. 3. Vetel andeen ove deze week en het belang van het VN vedag. U kunt bijvoobeeld ondestaande flye met een eigen opoep wee doostuen in uw eigen netwek. 4. Deel uw standenpunten en activiteiten op Twitte #vnw11 en #mensenechten. Gebuik hiebij. Laat ons weten wat u voo activiteiten ondeneemt. We plaatsen alle acties in het kade van de Mensenechtenweek ondom het VN vedag op de website en zullen etweeten via twitte. Mee infomatie ove het VN vedag is te vinden in de twee studies die de Coalitie heeft uitgebacht te weten: Waamaken! Stand van zaken en aanbevelingen voo implementatie van het VN vedag inzake de echten van pesonen met een handicap. Samen Leen. VN Vedag bepaalt: Inclusief ondewijs is een echt voo alle kindeen. Te koop via de website website: vnvedagwaamaken.nl Nieuwsbief Onbepekt Amstedam numme 20 septembe

14 Doodsteek voo lokale belangenbehatiging? Algemeen Zeg NEE tegen het opheffen van VCP! Het kabinet gaat de subsidie voo VCP vanaf 1 januai 2012 stopzetten. Daamee wodt een steep gezet doo de ondesteuning van lokale belangenbehatiging van mensen met een bepeking. Juist op een moment dat die het hadst nodig is. Een oganisatie als VCP die mensen met een bepeking helpt met het inbengen van hun specifieke evaingsdeskundigheid in hun gemeente, kun je niet zomaa wegbezuinigen. Dat is de doodsteek voo duizenden vijwillige belangenbehatiges. Zeg daaom samen met ons NEE! tegen de subsidiestop en laat uw stem hoen. Steun VCP en stuu onze e-cad doo aan vienden en collega s: Vooaankondiging Inspiatiesessie Belangen in Beeld Algemeen Wat: Inspiatiesessie Belangen in Beeld Wannee: 10 oktobe 2011 Hoe laat: 12:30 uu inloop, pogamma van 13:00 tot 17:00 uu met aansluitend een boel Waa: Openbae Bibliotheek Amstedam (OBA) aan de Oostedokskade 143. Beeikbaaheid: zie (vekote link naa website OBA) en (vekote link naa website Toegankelijkamstedam.nl) Zoals u wellicht weet, is 2011 het Euopees Jaa van het Vijwilligeswek. De stad Amstedam doet daa actief aan mee doo middel van de campagne Vijwillig Amstedam. Deze campagne waadeet de huidige vijwilliges in Amstedam voo hun wekzaamheden en weft nieuwe vijwilliges. Motto van de campagne is: vijwilligeswek, goed voo jou, goed voo de stad. Kijk voo mee infomatie op 14 Nieuwsbief Onbepekt Amstedam numme 20 septembe 2011

15 Cliëntenbelang Amstedam en de gemeente Amstedam bieden gezamenlijk een inspiatiesessie aan voo belangenbehatiges op de teeinen zog en welzijn, ondewijs, vevoe, abeid en inkomen. Op 10 oktobe kijgt u handvatten en tips om uw wek nog bete en handige te doen en ontdekt u welke kansen de nieuwe media u bieden. Na een inspieende inleiding gaan we paktisch aan de slag in een aantal wokshops. U kunt zelf kiezen welke ondewepen uw inteesse hebben. In de wokshops besteden we aandacht aan de mogelijkheden die nieuwe media, zoals Facebook, Twitte, LinkedIn, Skype en Google docs, ook u te bieden hebben om uw wek makkelijke te maken en nieuwe goepen Amstedammes hiebij te betekken. In een andee wokshop kijgt u paktische infomatie ove het effectief adviseen en beïnvloeden van bestuudes en beleidsmedewekes. Natuulijk sluiten we deze inspiatiesessie af met een boel, waa we met elkaa kunnen napaten en evaingen en ideeën kunnen uitwisselen. Een definitieve uitnodiging voo deze bijeenkomst met het pogamma en inschijfmogelijkheid volgt binnenkot. U kunt zich natuulijk nu al voo de middag opgeven via Ik hoop u allen te kunnen vewelkomen op 10 oktobe bij Belangen in Beeld. Ad Wana diecteu Cliëntenbelang Amstedam Colofon Fequentie: Eindedactie: Deadline n. 21: Kopijades: Elke 3 maanden Johan Kestens vijdag 9 decembe Deze nieuwsbief wodt gemaakt in samenweking met Cliëntenbelang Amstedam Nieuwsbief Onbepekt Amstedam numme 20 septembe

Schooljaarplan (SJP) 2015-2016

Schooljaarplan (SJP) 2015-2016 Schooljaaplan (SJP) 05-06 aam school RKBS Willibod Ades Espeantolaan Postcode en plaats 950 CZ Stadskanaal Telefoon 0599-657 Binnumme E-mail Website Diecteu Bevoegd Gezag 03RX kbs-willibod@fidadanl wwwkbs-willibodnl

Nadere informatie

Bijlage 3: Budgetbrief. Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. Postbus 891. 5600 AW Eindhoven. t.a.v. mevrouw H.F. van Breugel. Bergen op Zoom, 25 juni 2014

Bijlage 3: Budgetbrief. Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. Postbus 891. 5600 AW Eindhoven. t.a.v. mevrouw H.F. van Breugel. Bergen op Zoom, 25 juni 2014 -CONCEPT Bijlage 3: Budgetbief Bueau Jeugdzog Nood-Babant Postbus 891 5600 AW Eindhoven t.a.v. mevouw H.F. van Beugel Begen op Zoom, 25 juni 2014 Geachte mevouw van Beugel, Confom de afspaken in de "Babantbede

Nadere informatie

Het is voorjaar en nieuwe samenwerkingen bloeien op. Het samenwerken met

Het is voorjaar en nieuwe samenwerkingen bloeien op. Het samenwerken met Zog dieen aansluit Aansluitende zog Het is voojaa en nieuwe samenwekingen bloeien op. Het samenweken met Jaagang 5 1 Lente 2014 De MediantKant is een uitgave van Mediant Geestelijke Gezondheidszog en geeft

Nadere informatie

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Dr. H. Colijnstraat 610. 3-kamerappartement op de tiende en elfde verdieping

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Dr. H. Colijnstraat 610. 3-kamerappartement op de tiende en elfde verdieping Amstedam Nieuw-West D. H. Colijnstaat 610 3-kameappatement op de tiende en elfde vedieping Netto huupijs 820 Pe maand Luxe badkame en keuken Voo een stad om van te houden 2 In deze bochue Objectinfomatie

Nadere informatie

- gezonde dieren, gezonde mensen

- gezonde dieren, gezonde mensen pagina 1 van 8 Jaaveslag 2000 Wood van de voozitte Afgelopen jaa is voedselveiligheid een belangijk item in Euopa geweest, denk alleen maa aan de BSE-cisis. Het is dan ook niet moeilijk voo te stellen

Nadere informatie

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Osdorpplein 54. 3-kamer appartement op de eerste verdieping. Netto huurprijs 819 Per maand

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Osdorpplein 54. 3-kamer appartement op de eerste verdieping. Netto huurprijs 819 Per maand Amstedam Nieuw-West Osdopplein 54 3-kame appatement op de eeste vedieping Netto huupijs 819 Pe maand Wonen in het goenste stadsdeel van Amstedam Voo een stad om van te houden 2 In deze bochue Objectinfomatie

Nadere informatie

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS Stichting Feedom in Chist Ministies Nedeland gevestigd te Dachten Rappot inzake de jaastukken 2014 Vendelie4 Postbus 622 3900 AP Veenendaal T: (0318) 618666 veenendaal@schuiteman.com

Nadere informatie

Visualisatie van het Objectgeoriënteerde Paradigma. Arend Rensink Faculteit der Informatica, Universiteit Twente e-mail: rensink@cs.utwente.

Visualisatie van het Objectgeoriënteerde Paradigma. Arend Rensink Faculteit der Informatica, Universiteit Twente e-mail: rensink@cs.utwente. Visualisatie van het Objectgeoiënteede Paadigma. Aend Rensink Faculteit de Infomatica, Univesiteit Twente e-mail: ensink@cs.utwente.nl Samenvatting Pogammeeondewijs maakt een wezenlijk deel uit van elke

Nadere informatie

- 1 - UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN RONDOM BURGERS 2012 2015

- 1 - UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN RONDOM BURGERS 2012 2015 UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN RONDOM BURGERS 2012 2015 De gemeente Womeland heeft een duidelijke visie op maatschappelijke ondesteuning: elke Womelande telt mee en doet mee, ongeacht leeftijd, bepekingen

Nadere informatie

Standaarden Verpleeghuiszorg

Standaarden Verpleeghuiszorg Standaaden Vepleeghuiszog Vesie septembe 2010 Mw. E. Cox, MA, NVLF Mw. ds. C. Koolhaas, NVLF Mw. A. van Hemet, MA, NVLF 1 Inhoud 1..Inleiding...3 1.1 Doel standaaden en checklisten...3 1.2 De logopedist

Nadere informatie

05.2011. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van de biodiversiteit Werchter zondag 22 mei 2011. in dit nummer

05.2011. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van de biodiversiteit Werchter zondag 22 mei 2011. in dit nummer 05.2011 landschapskant Nood-Hageland Dag van de biodivesiteit Wechte zondag 22 mei 2011 in dit numme Dag van de biodivesiteit p2 Samenweking met bedijven p4 Landschapsanimatie: Wat is dat? p6 Regionaal

Nadere informatie

Het Informatieportaal voor Financiële Veiligheid. De 4 bedreigingen voor je spaargeld vandaag

Het Informatieportaal voor Financiële Veiligheid. De 4 bedreigingen voor je spaargeld vandaag Het Infomatiepotaal voo Financiële Veiligheid De 4 bedeigingen voo je spaageld vandaag Veval van de systeembanken Veval van de systeembanken De Vie gote Bedeigingen 1. Veval van de systeembanken 2. 3.

Nadere informatie

08.2012. landschapskrant Noord-Hageland. Natuur en cultuur, hand in hand Assent, zondag 19 augustus. in dit nummer

08.2012. landschapskrant Noord-Hageland. Natuur en cultuur, hand in hand Assent, zondag 19 augustus. in dit nummer 08.2012 landschapskant Nood-Hageland Natuu en cultuu, hand in hand Assent, zondag 19 augustus in dit numme Natuu en cultuu, hand in hand! p2 De jages van Walenbos in de bes voo de vleemuis p4 Hoogstamboomgaaden

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma IHP

Uitvoeringsprogramma IHP Uitvoeingspogamma IHP -2020 Het IHP leidt tot veschillende acties voo zowel de benoemde maategelen als de vookeusscenaio s. Deze acties zijn vespeid ove IJsselstein, hebben een veschillend tijdspad en

Nadere informatie

83 december 2012 Nr. verslag het Groot Jan Wolter Bloem volgt Gerard Korse op Eerste bewoners

83 december 2012 Nr. verslag het Groot Jan Wolter Bloem volgt Gerard Korse op Eerste bewoners 2012 e b m e dec g a l s e v t o o G het N. 83 13 m e Bloe t l o W n Ja op d Kose a e G volgt 6 s bewone e t s e E ces oot suc g g a d ie commiss 8 ijk uit And g a B eis Magda ssings a e v ique et EO Mozamb

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling

Leiderschapsontwikkeling Leideschapsontwikkeling (11): Van een gefagmenteede naa een samenhangende aanpak Leideschapsontwikkeling 2.0 E is veel gescheven ove de ontwikkeling van leideschap in oganisaties. In dit atikel beschijven

Nadere informatie

Examens. Beroep. Rekenen. Leven lang lere. Passend Onderwijs. Entree. Kwaliteit. competenties. Het perron. www.sbo.nl/vmbo-mbo. Co-creatie.

Examens. Beroep. Rekenen. Leven lang lere. Passend Onderwijs. Entree. Kwaliteit. competenties. Het perron. www.sbo.nl/vmbo-mbo. Co-creatie. Hybide Passend Ondewijs Nationaal skills Nedelands / Conges Examens Voegtijdig Schoolvelaten 21st centuy Loopbaanoiëntatie Beoep Co-ceatie Leven lang leen Opleiding Het peon Intenationaal Innovatie Leaning

Nadere informatie

05.2015. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van het Park Domein Bosquet zondag 31 mei. gratis. in dit nummer

05.2015. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van het Park Domein Bosquet zondag 31 mei. gratis. in dit nummer landschapskant Nood-Hageland Dag van het Pak Domein Bosquet zondag 31 mei gatis 05.2015 in dit numme Dag van het Pak p2 Steenuil in boeennatuu p4 Een nieuwe thuis in Huize Hageland p6 Bestuiving in Holsbeekse

Nadere informatie

Nr. juni 20. 100-jar

Nr. juni 20. 100-jar g a l s e v t o o G het N. 85 13 juni 20 5 n eavonde i t a m o Inf den oowaa v u u h alg. 7 ties voo a t i c i l e F ige 100-ja 9 es de boul u e j e ek el Wisselb ogkasp o H a a in toenoo COLUMN Kwaliteit

Nadere informatie

Een nieuw model voor de CBS huishoudensprognose

Een nieuw model voor de CBS huishoudensprognose Een nieuw model voo de CBS huishoudenspognose Coen van Duin en Cael Hamsen Het model waamee het CBS zijn huishoudenspognose maakt, is aangepast. De nieuwe pognose wodt beekend met een macosimulatiemodel

Nadere informatie

Eenparige cirkelbeweging

Eenparige cirkelbeweging Inhoud Eenpaige cikelbeweging...2 Middelpuntzoekende kacht...4 Opgave: Looping...5 Opgave: McLaen MP4-22...6 Opgave: Baanwielennen (tack acing)...8 Gavitatie...8 Zwaate-enegie...9 Opgave: Satellietbanen...10

Nadere informatie

Pieter Oosterhout Buro voor Architektuur BNA BV

Pieter Oosterhout Buro voor Architektuur BNA BV Gemeente Beuningen t.a.v. College van B&W Van Heemstaweg 46 Beuningen cc. mev. C. van Hemmen en dh. C. McQueen, Kloostestaat 1 beteft datum vezoek voooveleg woonhuis naast Kloostestaat 1, Beuningen 11

Nadere informatie

08.2013. landschapskrant Noord-Hageland. gratis. Nacht van de Vleermuis Diest, vrijdag 23 augustus Kom ook! in dit nummer

08.2013. landschapskrant Noord-Hageland. gratis. Nacht van de Vleermuis Diest, vrijdag 23 augustus Kom ook! in dit nummer landschapskant Nood-Hageland gatis 08.2013 Nacht van de Vleemuis Diest, vijdag 23 augustus Kom ook! in dit numme Nacht van de Vleemuis met leuke pijsjes! p2 Beedsmoelen in Begijnendijkse poelen p4 Biodivesiteit

Nadere informatie

nr. 37 van JOS DE MEYER datum: 20 oktober 2015 aan HILDE CREVITS Onderwijspersoneel - Afwezigheden wegens ziekte

nr. 37 van JOS DE MEYER datum: 20 oktober 2015 aan HILDE CREVITS Onderwijspersoneel - Afwezigheden wegens ziekte SCHRIFTELIJKE VRAAG n. 37 van JOS DE MEYER datum: 20 oktobe 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Ondewijspesoneel - Afwezigheden wegens ziekte

Nadere informatie

Een eenparige cirkelbeweging is een cirkelbeweging, waarbij de grootte van de snelheid niet verandert.

Een eenparige cirkelbeweging is een cirkelbeweging, waarbij de grootte van de snelheid niet verandert. Cikelbewegingen Gaden adialen Zie bladzijde 135 t/m 137 Baiboek wikunde van de Caat en Boch ISBN 90-430-1156-8 Een aanade voo Sinteklaa! http://taff.cience.uva.nl/~caat/functiene.pdf Eenpaige cikelbeweging

Nadere informatie

t p E Van de redactie Verenigingsblad van S.v.M.T.Protagoras Verenigingsblad van S.v.M.T.Protagoras De lente is begonnen!

t p E Van de redactie Verenigingsblad van S.v.M.T.Protagoras Verenigingsblad van S.v.M.T.Protagoras De lente is begonnen! 1 mei Uiteste inschijfdatum Studieeis Sacandinavië 2 mei Ovekoepelend Studenten Oveleg BMT 4 mei Dodenhedenking 5 mei Bevijdingsdag, TU/e gesloten Agenda 11 mei Dondedagboel 18 mei Dondedagboel 25 mei

Nadere informatie

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS Stichting AIM gevestigd te Eist Rappot inzake de jaastukken 2014 Vendelie4 Postbus 622 3900 AP Veenendaal T: (0318) 618666 veenendaal@schuiteman.com Schuiteman Accountants

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centaal Bueau voo de Statitiek Economie, Bedijven en NR Oveheidfinanciën en Conumentenpijzen Potbu 24500 2490 HA Den Haag PRJSNDEXCJFER COMMERCËLE DENSTVERLENNG 1. nleiding Dit document bechijft de methoden

Nadere informatie

www.urban-synergy.org JOINT ARCHITECTURAL NETWORK FOR URBAN SYNERGY Betere Buurt Biotoop

www.urban-synergy.org JOINT ARCHITECTURAL NETWORK FOR URBAN SYNERGY Betere Buurt Biotoop www.uban-synegy.og JOINT ARCHITECTURAL NETWORK FOR URBAN SYNERGY Betee Buut Biotoop Betee Buut Biotoop De Betee Buut Biotoop (BBB) is een multidisciplinai poject van de stichting JANUS (Joint Achitectual

Nadere informatie

05.2012. landschapskrant Noord-Hageland. Opening. wandelnetwerk Hagelandse Heuvels. Kasteel van Horst zondag 17 juni.

05.2012. landschapskrant Noord-Hageland. Opening. wandelnetwerk Hagelandse Heuvels. Kasteel van Horst zondag 17 juni. 05.2012 landschapskant Nood-Hageland Opening wandelnetwek Hagelandse Heuvels Kasteel van Host zondag 17 juni in dit numme Opening Wandelnetwek Hagelandse Heuvels p2 Boedeij De Babande, patne voo goenwek

Nadere informatie

08.2014. landschapskrant Noord-Hageland. gratis. Leven aan het water! Gratis poelencursus zaterdag 20/9. in dit nummer

08.2014. landschapskrant Noord-Hageland. gratis. Leven aan het water! Gratis poelencursus zaterdag 20/9. in dit nummer landschapskant Nood-Hageland gatis Leven aan het wate! Gatis poelencusus zatedag 20/9 08.2014 in dit numme Opening van de hestelde loopgaven van Weeldoolog I p2 Fuitkwekes helpen de bij en omgekeed p4

Nadere informatie

Het Rotterdamse Sportbeleid. Martine Berkhof Beleidsadviseur Sport en Recreatie, gemeente Rotterdam

Het Rotterdamse Sportbeleid. Martine Berkhof Beleidsadviseur Sport en Recreatie, gemeente Rotterdam Het Rottedamse Spotbeleid Matine Bekhof Beleidsadviseu Spot en Receatie, gemeente Rottedam De Rottedamse Spotpaadox Rottedam is dé spotstad van Nedeland, maa bewones bewegen nog te weinig. Daaom: Collegetaget:

Nadere informatie

zicht vanaf de baan (Z-O) 2014 allard architecture amsterdam filtratie en opvang regenwater grijswatersysteem caddymasters secretariaat

zicht vanaf de baan (Z-O) 2014 allard architecture amsterdam filtratie en opvang regenwater grijswatersysteem caddymasters secretariaat zicht vanaf de baan (Z-O) clubhuis clubhuis shop caddymastes kaenloods commissiekame secetaiaat shop shop caddymastes kaenloods commissiekame secetaiaat één ovekoepelend gasdak één ovekoepelend gasdak

Nadere informatie

Advies: Het college gaat akkoord met verzending van bijgaande RIB naar de gemeenteraad.

Advies: Het college gaat akkoord met verzending van bijgaande RIB naar de gemeenteraad. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: C.P.G. Kaan Tel n: 06 8333 8358 Numme: 15A.01184 Datum: 10 novembe 2015 Team: Ondewijs, Welzijn en Zog Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschift

Nadere informatie

collectieformules zorgt ervoor

collectieformules zorgt ervoor collectiefomules zogt evoo 2015 De Collectie-fomules bpost biedt u meedee Collectie-fomules aan. Elk van deze fomules geeft u de zekeheid om die postzegels te ontvangen die het best passen in uw vezameling.

Nadere informatie

TECHNISCHE VRAGEN RAAD bij JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015

TECHNISCHE VRAGEN RAAD bij JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015 TECHNISCHE VRAGEN RAAD bij JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015 Indienen uitelijk dinsdag 14 juni 2016 bij giffie@eindhoven.nl n Patij Blz Beleidsveld Secto Wethoude Vaag Antwood 50 PvdA 10 Sociale Ondesteuni

Nadere informatie

MUZIEK INHOUDSTAFEL. beknopte studiegids. Geduld wordt altijd beloond Pepijn Heirman. voor alle info: info@samwdlier.net

MUZIEK INHOUDSTAFEL. beknopte studiegids. Geduld wordt altijd beloond Pepijn Heirman. voor alle info: info@samwdlier.net voo alle info: info@samwdlie.net beknopte studiegids MUZIEK Stedelijke Academie voo Muziek, Wood en Dans Gasthuisvest 50, 2500 Lie - Tel. (03)480 45 79 e-mail: samwd@lie.be - www.samw filialen in Belaa,

Nadere informatie

08.09. landschapskrant Noord-Hageland. Europese Nacht van de Vleermuis. vrijdag. 28 augustus. regionaal landschap Noord-Hageland vzw.

08.09. landschapskrant Noord-Hageland. Europese Nacht van de Vleermuis. vrijdag. 28 augustus. regionaal landschap Noord-Hageland vzw. landschapskant Nood-Hageland Euopese Nacht van de Vleemuis vijdag 28 augustus 08.09 egionaal landschap Nood-Hageland vzw in dit numme p2 Euopese Nacht van de Vleemuis p4 Kasteeldomein de Beauffot p6 Akkevogels

Nadere informatie

INSTALLATIE EN TECHNOLOGIE

INSTALLATIE EN TECHNOLOGIE decembe 2014 Ovezicht expets, 26 januai 2015 INSTALLATIE EN TECHNOLOGIE Naam bedijf Installatiebedijf Bouman Geneatostaat 9, 3903 HL Veenendaal 0318-51 00 01 info@boumaninstallatie.nl www.boumaninstallatie.nl

Nadere informatie

Dit is geen toeval 6 Over waarom je dit boek leest en hoe je ermee aan de slag kunt gaan. Lees dit eerst. 9 Stap 1: Vind je passie 96

Dit is geen toeval 6 Over waarom je dit boek leest en hoe je ermee aan de slag kunt gaan. Lees dit eerst. 9 Stap 1: Vind je passie 96 Dit is geen toeval 6 Ove waaom je dit boek leest en hoe je emee aan de slag kunt gaan. Lees dit eest. Inleiding 10 1 Waaom goeien we? 18 Ove de uitdaging van het goeien en ove wat passie is 2 Willen en

Nadere informatie

Beredeneerd aanbod groep 1 en 2

Beredeneerd aanbod groep 1 en 2 Beedeneed aanbod goep 1 en 2 Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding en veantwooding blz. 3 Themaplanning blz. 5 Taal / lezen / schijven blz. 9 Rekenen / wiskunde blz. 11 Weekplanning blz. 13 Zelfstandig weken

Nadere informatie

05.2010. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van het Park Groen in je buurt. zondag. 30 mei 2010. in dit nummer

05.2010. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van het Park Groen in je buurt. zondag. 30 mei 2010. in dit nummer landschapskant Nood-Hageland Dag van het Pak Goen in je buut zondag 30 mei 2010 05.2010 in dit numme Dag van het Pak p2 Je hebt mee buen dan je denkt! p4 Leven in de Demevallei p6 Regionaal Landschap Nood-Hageland...

Nadere informatie

FYI FYI FYI FYI FYI FYI FYI FYI KOM NAAR ONZE OPEN DAGEN 2014. For Your Information - Open dagen krant Graafschap College

FYI FYI FYI FYI FYI FYI FYI FYI KOM NAAR ONZE OPEN DAGEN 2014. For Your Information - Open dagen krant Graafschap College FYI FYI FYI FYI Fo You Infomation - Open dagen kant Gaafschap College 13 Studenten installeen zonnepanelen in Zambia College Company: stat je eigen bedijf 17 15 7 KOM NAAR ONZE OPEN DAGEN 2014 Doetinchem

Nadere informatie

Handleiding leginstructies

Handleiding leginstructies www.alityfloos.nl Handleiding leginstcties Gaat binnenkot een hoten vloe leggen? Met de leginstcties van Qalityfloos E.W.F. heeft de jiste kennis binnen handbeeik. Is deze kls toch niet aan besteedt, of

Nadere informatie

GROENLICHT. De mars tegen Monsanto en TTIP. Orgaan van GroenLinks Zwolle. Zomer 2015

GROENLICHT. De mars tegen Monsanto en TTIP. Orgaan van GroenLinks Zwolle. Zomer 2015 Ogaan van GoenLinks Zwolle GROENLICHT Zome 2015 De s tegen Monsanto en TTIP Linke Soep: Ove de gevaen van Gentech en wát!? Senato Ruad Ganzevoot bezoek bij GoenLinks Zwolle Gezocht: Nieuwe hoofdedacteu

Nadere informatie

Wat doet dit programma?

Wat doet dit programma? KORTE HANDLEIDING DIGITALE BRANCHE-RIE SLAGERSBEDRIJF Inleiding RI&E staat voo Risicolnventaisatie en -Evaluatie. Een RI&E is: een LIJST met alle isico s in uw bedijf en een PLAN voo het oplossen evan.

Nadere informatie

ZA5881. Flash Eurobarometer 369 (Investing in Intangibles: Economic Assets and Innovation Drivers for Growth) Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA5881. Flash Eurobarometer 369 (Investing in Intangibles: Economic Assets and Innovation Drivers for Growth) Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA88 Flash Euobaomete 69 (Investing in Intangibles: Economic Assets and Innovation Dives fo Gowth) County Questionnaie Belgium (Flemish) A Flashnumme FL9A B land FL9B C Numme van het inteview FL9C NACE

Nadere informatie

huren in afrikaanderwijk. The nieuwste wijk in Town. nieuwzuid.nl 97 appartementen, maisonnettes en woon-werkwoningen

huren in afrikaanderwijk. The nieuwste wijk in Town. nieuwzuid.nl 97 appartementen, maisonnettes en woon-werkwoningen huen in nieuwzuid.nl zuidespoo 97 appatementen, maisonnettes en woon-wekwoningen afikaandewijk. The nieuwste wijk in Town. huen in zuidespoo Zuidespoo, 97 appatementen, maisonnettes en woon-wekwoningen

Nadere informatie

Uitwerkingen bij de opgaven van. De Ster van de dag gaat op en onder

Uitwerkingen bij de opgaven van. De Ster van de dag gaat op en onder Uitwekingen bij de opgaven van De Ste van de dag gaat op en onde Statopgave Google Maps geeft bijvoobeeld 52.382306, 6.644897. Mocht je niet bekend zijn met de begippen Noodebeedte en Oostelengte, zoek

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 maandag 15 mei uur

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 maandag 15 mei uur Eamen VW 07 tijdvak maandag 5 mei.0-6.0 uu wiskunde B (pilot) Dit eamen bestaat uit 5 vagen. Voo dit eamen zijn maimaal 7 punten te behalen. Voo elk vaagnumme staat hoeveel punten met een goed antwood

Nadere informatie

Gemeenteraad gemeente Hardenberg Commissie Ruimte Gemeenteraad Hardenberg Gemeenteraad gemeente Ommen Commissie Ruimte Gemeenteraad Ommen

Gemeenteraad gemeente Hardenberg Commissie Ruimte Gemeenteraad Hardenberg Gemeenteraad gemeente Ommen Commissie Ruimte Gemeenteraad Ommen Aan: College van Bugemeeste & Wethoudes gemeente College van Bugemeeste & Wethoudes gemeente Gemeenteaad gemeente Hadenbeg Commissie Ruimte Gemeenteaad Hadenbeg Gemeenteaad gemeente Ommen Commissie Ruimte

Nadere informatie

Bouw mee aan het orang-oetanbos!

Bouw mee aan het orang-oetanbos! Dit is het actieboekje van: oolette(s): Achtenaam: Staat:.: oo 4 kunnen,we 10m 2 aanpla bos nten Plaats: Telefoon: obiel: Emailades: Ben je al WFRange? ul hie je administatienumme in: (dit is het numme

Nadere informatie

nieuwsbulletin ZEVENENVEERTIGSTE JAARGANG Nummer 3 - januari-februari 2014

nieuwsbulletin ZEVENENVEERTIGSTE JAARGANG Nummer 3 - januari-februari 2014 Veschijnt tweemaandelijks Afgiftekantoo : 2840 Rumst 1 P 802144 ve. uitg. A. Buelens, Hollebeekstaat 31, 2840 Rumst BC 30977 2840 RUMST P.B. België-Belgique nieuwsbulletin ZEVENENVEERTIGSTE JAARGANG Numme

Nadere informatie

BioBased Business Cases

BioBased Business Cases Ontmoet de gehele biobased keten en gijp uw kans voo slimme samenwekingen BioBased Business Cases Hoo hoe u maximale winstgevendheid haalt uit de BioBased Economy Met paktijkcases van: Cosun SABIC Synba

Nadere informatie

Waterlijn in Uithoorn officieel in gebruik genomen Uithoorn - Tegen 12 uur is donderdagmiddag

Waterlijn in Uithoorn officieel in gebruik genomen Uithoorn - Tegen 12 uur is donderdagmiddag J 127 SINDS 1888! DE KRANT DIE JE AL 127 JAAR PAKT! WWW.MEERBODE.NL TEL: 0297-581698 EDITIE: UITHOORN, DE KWAKEL 3 JUNI 2015 3 KORT NIEUWS: Kunstoute Zijdelveld Uithoon - Komende zatedag 6 en zondag 7

Nadere informatie

Inclusie en Exclusie groep 1

Inclusie en Exclusie groep 1 Inclusie en Exclusie goep 1 Tainingsweek 8 13 juni 2009 Venndiagammen Als voo elementen in een vezameling twee veschillende eigenschappen een ol spelen, dan kun je voo deze vezameling een Venndiagam tekenen.

Nadere informatie

Beantwoord de vragen bij Verkennen. Denk aan de goniometrische verhoudingen sinus en cosinus!

Beantwoord de vragen bij Verkennen. Denk aan de goniometrische verhoudingen sinus en cosinus! 1 Vectoen in 2D Vekennen www.math4all.nl MAThADORE-basic HAVO/VWO 4/5/6 VWO wi-d Vectomeetkunde Vectoen in 2D Inleiding Vekennen Beantwood de vagen bij Vekennen. Denk aan de goniometische vehoudingen sinus

Nadere informatie

Geachte College en Raadsleden,

Geachte College en Raadsleden, Van: Vezonden: Aan: CC: Ondewep: Bijlagen: Adie Zuuendonk - Poelgeest maandag 5 septembe 201114:23 DIV_helpdesk Joien Kape FW: Plannen Oudeen vevoesdienst Vevoesdienst Spaamestadzog.docx Div gaag deze

Nadere informatie

In hoofdstuk 1 zijn algemene beschouwingen en de visie van ENECO Net- Beheer op de verdere ontwikkeling van het beheerde net opgenomen.

In hoofdstuk 1 zijn algemene beschouwingen en de visie van ENECO Net- Beheer op de verdere ontwikkeling van het beheerde net opgenomen. . INLEIDING Dit document omvat het Capaciteitsplan 2 van ENECO NetBehee zoals veeist in de Elekticiteitswet 1998 en het hieop aansluitend besluit "Regeling capaciteitsplannen Elekticiteitswet 1998" van

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Methodebeschijving Outputpijsindexcijfe van nieuwbouwwoningen 1. Inleiding Dit is een methodebeschijving van de statistiek Outputpijsindexcijfe van nieuwbouwwoningen (O-PINW). De beschijving heeft alleen

Nadere informatie

35% 46% 35% Benut alle mogelijkheden voor uw werknemers. Aanbieding voor extra gebruikerslicenties. Kerstaanbieding voor Mamut klanten

35% 46% 35% Benut alle mogelijkheden voor uw werknemers. Aanbieding voor extra gebruikerslicenties. Kerstaanbieding voor Mamut klanten Kestaanbieding voo Mamut klanten Optimalisee uw winstgevendheid in deze spannende tijden! Kennis een veilige investeing tot 46% Bestel nu en bespaa tot 46% op cusussen voo 2009 Lees mee op pagina 4 Gebuik

Nadere informatie

12 Grafen en matrices. bladzijde 209 31 a. Gemengde opgaven 99

12 Grafen en matrices. bladzijde 209 31 a. Gemengde opgaven 99 afen en matices bladzijde a M M M M 4 emengde opgaven b M M M S M M M 4 4 P P P 5 4 4 c e R geeft P P P S 7 8 7 4 c geeft aan dat e voo één eenheid P eenheden nodig zijn c geeft aan dat voo één eenheid

Nadere informatie

Westergracht 71 - Haarlem

Westergracht 71 - Haarlem Westegacht 71 - Haalem Vaagpijs! 349.000,-- k.k. Makelaaskantoo IDELER Oude Zijlvest 37 in Haalem Website: www.makelaaskantooideler.nl Omschijving Westegacht 71 - Haalem Op loopafstand van centum, uitgebouwde

Nadere informatie

08.2011. landschapskrant Noord-Hageland. Nacht van de Vleermuis Abdij Averbode. zaterdag 27 augustus. in dit nummer

08.2011. landschapskrant Noord-Hageland. Nacht van de Vleermuis Abdij Averbode. zaterdag 27 augustus. in dit nummer 08.2011 landschapskant Nood-Hageland Nacht van de Vleemuis Abdij Avebode zatedag 27 augustus in dit numme Nacht van de Vleemuis p2 Veassend lekke uit de hoogstamboomgaad p4 Bos zonde genzen p6 Regionaal

Nadere informatie

Kids-Gea! Maak een beverburcht kijk op pagina 4. Alles over bevers op pagina 2. Kijk op pagina 6 en 7 voor leuke activiteiten

Kids-Gea! Maak een beverburcht kijk op pagina 4. Alles over bevers op pagina 2. Kijk op pagina 6 en 7 voor leuke activiteiten Kids-Gea! Alles ove beves op pagina 2 Maak een bevebucht kijk op pagina 4 Kijk op pagina 6 en 7 voo leuke activiteiten Gatis jeugdbijlage bij het ledenblad van It Fyske Gea Winte 2015/2016 Beve: De nieuwe

Nadere informatie

v v I I I 10 P I 316, 10

v v I I I 10 P I 316, 10 GELUDSSNELHED Het bijkt dat de gemiddede kinetische enegie van de moecuen evenedig is met de absoute tempeatuu. De sneheid van de moecuen van een gas is evenedig met de vootpantingssneheid van geuid. eeken

Nadere informatie

P&O ISD. ssc. Hieronder vindt u kort de conclusies en resterende vragen weergegeven. In de bijlage vindt u een toelichting hierop.

P&O ISD. ssc. Hieronder vindt u kort de conclusies en resterende vragen weergegeven. In de bijlage vindt u een toelichting hierop. Á W/P. min HUI 0 0 0 2 8 9 1 Ē Bueau Gezondheid, Milieu 8t Veiligheid RAAD GRIF B&W Gemeente Oischol ISD P&O BURG SECR INGEKOMEN 1 7 NOV 2014 ssc Gemeente Oischot t.a.v dh. Giesen Postbus 11 AFD. DV AFD.

Nadere informatie

Westergracht 71 - Haarlem

Westergracht 71 - Haarlem Westegacht 71 - Haalem Vaagpijs! 349.000,-- k.k. Makelaaskantoo IDELER Omschijving Westegacht 71 - Haalem Op loopafstand van centum, uitgebouwde uime TRAPGEVELwoning met zonnige vezogde tuin, voozien van

Nadere informatie

Zo doe je dat! @ @ www. Zo maak je een reisblog. www. www. www.reislogger.nl. www.pindat.com. www.reiskrabbels.nl. www.reismee.nl. www.gaatverweg.

Zo doe je dat! @ @ www. Zo maak je een reisblog. www. www. www.reislogger.nl. www.pindat.com. www.reiskrabbels.nl. www.reismee.nl. www.gaatverweg. Zo doe je dat! @ @ www @ www www Zo maak je een eisblog Al je viendinnen gaan kampeen in Fankijk of met z n allen aan een meetje in Italië zitten. Alleen jouw oudes hebben besloten om nu eens zeven weken

Nadere informatie

2-daagse conferentie REIKWIJDTE EN IMPACT VAN. MiFID II. Bereid u voor op MiFID II en MiFIR en zorg dat u compliant bent in 2015!

2-daagse conferentie REIKWIJDTE EN IMPACT VAN. MiFID II. Bereid u voor op MiFID II en MiFIR en zorg dat u compliant bent in 2015! 2-daagse confeentie Vediepingsuu met Rabobank en Cliffod Chance: Deivatenhandel & EMIR OTC handel van aandelen en obligaties REIKWIJDTE EN IMPACT VAN Beeid u voo op en MiFIR en zog dat u compliant bent

Nadere informatie

Optimale strategieën voor gunstige binomiale spellen (Engelse titel: Optimal control of favourable binomial games)

Optimale strategieën voor gunstige binomiale spellen (Engelse titel: Optimal control of favourable binomial games) Technische Univesiei Delf Faculei Elekoechniek, Wiskunde en Infomaica Delf Insiue of Applied Mahemaics Opimale saegieën voo gunsige binomiale spellen (Engelse iel: Opimal conol of favouable binomial games)

Nadere informatie

Quest for growth Privak, beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht

Quest for growth Privak, beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht Pesmededeling Leuven / 22 januai 2015 / 17u40 Geeglemeneede infomaie. Deze pesmededeling beva infomaie waaop de Euopese anspaanieegelgeving voo beusgenoeede bedijven van oepassing is. Ques fo gowh Pivak,

Nadere informatie

Kun je me de kortste weg vertellen?

Kun je me de kortste weg vertellen? Kun je me de kotste weg vetellen? Inhoudsopgave 1 Gafen 2 1.1 Wat is een gaaf?........................... 2 1.2 Opgaven................................ 4 2 Kotste bomen 6 2.1 Het 'Geedy' lgoitme.......................

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52 Rappot I.00..00.R00 SAB/ao basisschool Nieuwstaat Deumel Aoestisch ondezoe Status: CONCEPT Adviseus voo bouw, industie, veee, milieu en softwae info@dgm.nl www.dgm.nl Van Pallandtstaat -, Postbus NL-00

Nadere informatie

Voor de warmteoverdracht Q van punt A naar punt B geldt de formule:

Voor de warmteoverdracht Q van punt A naar punt B geldt de formule: Wamteovedacht 6. Wamteovedacht Onde wamteovedacht wodt bedoeld de ovegang van enegie onde invloed van een tempeatuuveschil. Zolang een tempeatuuveschil aanwezig is zal wamte in een bepaalde ichting stomen,

Nadere informatie

- > e en uitgave van de. Studiegroep voor Postmechanisatie. Nummer127 december 1999. Il 11 1 1 NEDERLAND. 1111 Il. 1 1 Il. Inhoud:

- > e en uitgave van de. Studiegroep voor Postmechanisatie. Nummer127 december 1999. Il 11 1 1 NEDERLAND. 1111 Il. 1 1 Il. Inhoud: 1111 1 1 Il 1111 Il Il 11 1 1 NEDERLAND e en uitgave van de Studiegoep voo Postmechanisatie Aangesloten bij de Nedelandse Bond van Filatelisten-Veenigingen. Numme127 decembe 1999 Inhoud: - 0 - > 1 1. Veenigingsnieuws.

Nadere informatie

Onderzoek naar de ecologische achteruitgang en het herstel van Zuid- Limburgse hellingschraallandcomplexen

Onderzoek naar de ecologische achteruitgang en het herstel van Zuid- Limburgse hellingschraallandcomplexen Ondezoek naa de ecologische achteuitgang en het hestel van Zuid- Limbugse hellingschaallandcomplexen Diectie Kennis en Innovatie, augustus 009 009 Diectie Kennis en Innovatie, Ministeie van Landbouw, Natuu

Nadere informatie

Termijn cq deadline. Uitvoe rende

Termijn cq deadline. Uitvoe rende 1 4.6 ACTIEPUNTEN PERIODE INCLUSIEF WERKAGENDA -GEMEENTEN Voo de komede vie jaa is ee stevige basis gelegd doo het samewekigsvebad. E is goed zicht op de mogelijkhede va de schole e daadoo op de huidige

Nadere informatie

I n formatiebroch u re. Als u de huur wilt opzeggen

I n formatiebroch u re. Als u de huur wilt opzeggen I n fomatieboch u e Als u de huu wilt opzeggen Deze bochue bevat infomatie ove de pocedue ondom de huuopzegging. In deze bochue vindt u een beknopte weegave van de bepalingen uit de Algemene huuvoowaaden,

Nadere informatie

Psychometrische kwaliteiten van de Recidive Inschattingsschalen (RISc)

Psychometrische kwaliteiten van de Recidive Inschattingsschalen (RISc) Cahie 2007-5 Psychometische kwaliteiten van de Recidive Inschattingsschalen (RISc) Intebeoodelaasbetouwbaaheid, intene consistentie en conguente validiteit L. M. van de Knaap L. E. W. Leenats L. T. J.

Nadere informatie

Onderzoek naar het effect van actief randenbeheer op akker- en weidevogels in West-Brabant

Onderzoek naar het effect van actief randenbeheer op akker- en weidevogels in West-Brabant Ondezoek naa het effect van actief andenbehee op akke- en weidevogels in West-Babant Opdachtgeve: povincie Nood-Babant Novembe 2007 Antonie van Diemenstaat 20 5018 CW Tilbug 013-5802237 Eac@home.nl Pagina

Nadere informatie

Ter info. a m/s² a = Δv/Δt Toetsvraag 1. v m/s v = 2πr/T Toetsvraag 4

Ter info. a m/s² a = Δv/Δt Toetsvraag 1. v m/s v = 2πr/T Toetsvraag 4 Te info Deze toets geeft je een idee van je kennis ove de begippen uit de tabel hieonde. Dit zijn de voonaamste begippen die in de leeplannen van het middelbaa ondewijs aan bod komen. Je mag de vagen oplossen

Nadere informatie

Risk & asset management

Risk & asset management Hét onafhankelijke en vakinhoudelijke semina voo de pensioenpofessional Risk & asset management Hoo hoe Hoo DNB hoe gaat DNB gaat toezien toezien op uw op uw beleggings- beleggingsbeleid beleid onde een

Nadere informatie

Individueel Transitieplan voor Ouders

Individueel Transitieplan voor Ouders Individueel Tansitieplan voo Oudes Datum: vade / moede van Patiëntgegevens A. De diabetes 1. Mijn kind kan uitleggen wat, hie aan weken diabetes is. 2. Mijn kind begijpt wat de behandelaas (ats, diëtist

Nadere informatie

wiskunde B pilot vwo 2017-I

wiskunde B pilot vwo 2017-I wiskunde B pilot vwo 07-I Fomules Goniometie sin( tu) sin( t)cos( u) cos( t)sin( u) sin( tu) sin( t)cos( u) cos( t)sin( u) cos( tu) cos( t)cos( u) sin( t)sin( u) cos( tu) cos( t)cos( u) sin( t)sin( u)

Nadere informatie

Colofon Teksten; Eindredactie; Vormgeving & Productie;

Colofon Teksten; Eindredactie; Vormgeving & Productie; Spectum MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2014 1 Colofon Teksten; Dick Zijdelaan, Nel Baas, Ineke Zwaneveld, Cain de Buin Eindedactie; Sanne van de Steek Vomgeving & Poductie; Silvia Bakke 2015 Othocente 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

L0000512. Garantievoorwaarden/Gebruikershandleiding DUCOTWIN/ DUCOSCREEN

L0000512. Garantievoorwaarden/Gebruikershandleiding DUCOTWIN/ DUCOSCREEN L0000512 Gaantievoowaaden/Gebuikeshandleiding DUCOTWIN/ DUCOSCREEN I. INHOUD I. INHOUD p 1 II. ALGEMEEN p 2-6 III. INSTALLATIE p 7-8 IV. GEBRUIK EN ONDERHOUD p 9-12 V. CE-ATTEST p 13 VI. BIJLAGEN p 14

Nadere informatie

De raadsfracties zijn zodanig geïnformeerd dat zij goed toegerust hun standpunt kunnen bepalen bij de besluitvorming

De raadsfracties zijn zodanig geïnformeerd dat zij goed toegerust hun standpunt kunnen bepalen bij de besluitvorming BEHANDELMEMO Van: Aan: agendacommissie aadsleden en steunfactieleden Nieuw taievenbeleid Spotvoozieningen Status: Deelnemes: Debat te voobeeiding op de besluitvoming Raadsleden Potefeuillehoude: W.J. Stegeman

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma 2006-2010 Vastgesteld door benw op 30 mei 2006

Uitvoeringsprogramma 2006-2010 Vastgesteld door benw op 30 mei 2006 Uitvoeingspogamma 20062010 Vastgesteld doo benw op 30 mei 2006 1 Ovezicht Uitvoeingspogamma 2006 t/m 2010 Poga Pote Afdemma houde 1.1 MB DIV Bestuusstijl Wij zullen ons inspannen om op heldee wijze veantwooding

Nadere informatie

Een laag inkomen? Vraag om een bijdrage!

Een laag inkomen? Vraag om een bijdrage! atie m Inf s van e d u v ande a g l sch en tt 18 kinde aa. j Heeft u kindeen in het vtgezet ndewijs? Of in het beepsndewijs tt 18 jaa? Dan mekt u dat in uw ptemnnee. De ksten zijn hge dan in het basisndewijs.

Nadere informatie

Beleidskaders en beleidsacties in het sociale domein 2010

Beleidskaders en beleidsacties in het sociale domein 2010 Jaaschijf 2010 Sociaal Domein Beleidskades en beleidsacties in het sociale domein 2010 Integaal De woonmogelijkheden, het niveau van de sociale en cultuele voozieningen en het poldelandschap, bepalen de

Nadere informatie

05.2013. landschapskrant Noord-Hageland. gratis. Biodiversiteit in de tuin Houwaart, zondag 9 juni Kom ook! in dit nummer

05.2013. landschapskrant Noord-Hageland. gratis. Biodiversiteit in de tuin Houwaart, zondag 9 juni Kom ook! in dit nummer landschapskant Nood-Hageland Biodivesiteit in de tuin Houwaat, zondag 9 juni Kom ook! gatis 05.2013 in dit numme Biodivesiteit in de tuin met kotingsbon! p2 Samen met Pasa aan de slag voo natuu en landschap

Nadere informatie

Onderzoek naar de ecologische achteruitgang en het herstel van Zuid- Limburgse hellingschraallandcomplexen

Onderzoek naar de ecologische achteruitgang en het herstel van Zuid- Limburgse hellingschraallandcomplexen Ondezoek naa de ecologische achteuitgang en het hestel van Zuid- Limbugse hellingschaallandcomplexen Diectie Kennis en Innovatie, augustus 009 009 Diectie Kennis en Innovatie, Ministeie van Landbouw, Natuu

Nadere informatie

Opleidingen. AutoCAD Inventor Revit 3ds Max 2014/2015. Award

Opleidingen. AutoCAD Inventor Revit 3ds Max 2014/2015. Award 2014/2015 Opleidingen AutoCAD Invento Revit 3ds Max TEC / CAD College HBO & MBO-Instituut 3x Awad TEC/CAD College BV Kekenbos 1018 B 6546 BA NIJMEGEN T 024 356 56 77 www.cadcollege.nl info@cadcollege.nl

Nadere informatie

Theorieboekje CWO-Rb3

Theorieboekje CWO-Rb3 Theoieboekje CWO-Rb3 Vesie oktobe 2000 Watescouting Mak Twain Nedeweet intenet: http://scoutnet.nl/~scoutppx/ 1 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen...4 Binnenvaat Politie Reglement (BPR)...4 Toepassingsgebied...4

Nadere informatie

Ayubowan. Inhoudsopgave. Stichting Ayubowan. Helpt kinderen naar een zelfstandig bestaan. Januari 2015 Periodiek.

Ayubowan. Inhoudsopgave. Stichting Ayubowan. Helpt kinderen naar een zelfstandig bestaan. Januari 2015 Periodiek. Ayubowan t e e m o f in Januai 2015 Peiodiek Stichting Ayubowan Van de voozitte Voo u ligt de eeste Ayubowan Infomeet van 2015. Wellicht eede dan u had vewacht. We hebben het veschijnmoment aangepast,

Nadere informatie

Examenplan MSMH. Opleiding Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen. Versie cohort 2014-2015

Examenplan MSMH. Opleiding Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen. Versie cohort 2014-2015 Opleiding Medeweke Steiele Medische Hulpmiddelen Examenplan MSMH Ten behoeve van de examencommissies van: ROC Leiden, Summa college en Deltion college Zwolle Vastgesteld doo de stuugoep MSMH op 9 maat

Nadere informatie

ZESENVEERTIGSTE JAARGANG Nummer 4 - januari-februari 2013

ZESENVEERTIGSTE JAARGANG Nummer 4 - januari-februari 2013 Veschijnt tweemaandelijks fgiftekantoo : 2840 Rumst 1 P 802144 ve. uitg.. uelens, Hollebeekstaat 31, 2840 Rumst 30977 2840 RUMST P.. elgië-elgique n i e u w s b u l l e t i n ZESENVEERTIGSTE JRGNG Numme

Nadere informatie

UIZEN ARCHITECTEN STEDENBOUWKUNDIGEN. r r

UIZEN ARCHITECTEN STEDENBOUWKUNDIGEN. r r UIZEN ARCHITECTEN STEDENBOUWKUNDIGEN ( Vastgesteld doo de aad van de gemeente Teneuzen bij beslult van, voozitte I giffie D D Mldde1bug KJevesk~seweg 49 PostbUtl29 4330 M IlIefoon:.31 118853737 lax: +31

Nadere informatie

De Creatieve Computer

De Creatieve Computer De Ceatieve Compute J.I. van Hemet jvhemet@cs.leidenuniv.nl 1 Intoductie Als we de evolutie van computes vluchtig bekijken dan zien we dat de taken die doo computes woden uitgevoed steeds ingewikkelde

Nadere informatie