landschapskrant Noord-Hageland. gratis. Leven aan het water! Gratis poelencursus zaterdag 20/9. in dit nummer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "08.2014. landschapskrant Noord-Hageland. gratis. Leven aan het water! Gratis poelencursus zaterdag 20/9. in dit nummer"

Transcriptie

1 landschapskant Nood-Hageland gatis Leven aan het wate! Gatis poelencusus zatedag 20/ in dit numme Opening van de hestelde loopgaven van Weeldoolog I p2 Fuitkwekes helpen de bij en omgekeed p4 Actie in Nood-Hageland p6 Gatis wedstijd p8

2 Regionaal Landschap Nood-Hageland... een steek én een oganisatie De steek Het egionaal landschap Nood-Hageland is een egio van ha in het noodoosten van de povincie Vlaams-Babant. De steek ligt op de ovegang van de zandige Kempen en het zandlemige Hageland. Samen met de valleien van de Deme, Winge, Motte en Begijnenbeek zogen de uitgespoken ijzezandsteenheuvels voo een aantekkelijk en afwisselend landschap. Denk hiebij nog talijke oude monumenten, histoische stadjes en pittoeske dopen en je hebt de pefecte mix van natuu en cultuu. Wie zijn wij? De vzw Regionaal Landschap Nood-Hageland wekt met de steun van de povincie Vlaams- Babant, het Vlaamse Gewest en tien aangesloten gemeenten: Aaschot, Begijnendijk, Bekkevoot, Diest, Holsbeek, Lubbeek, Rotselaa, Schepenheuvel-Zichem, Tielt-Winge en Temelo. Daanaast weken we nauw samen met veenigingen actief ond natuu en landschap, toeistische oganisaties, landbouwes en jages. Samen gensveleggend weken aan natuu en landschap In oveleg met alle gebuikes van de open uimte steven we naa duuzame natuu- en landschapszog. Zo maken we onze steek nog aantekkelijke. En nodigen we inwones en bezoekes uit om op een zogzame manie te genieten van onze typische landschappen en natuu. Contact Regionaal Landschap Nood-Hageland vzw Villa Coemans. Gelodeweg Aaschot T F Volg onze activiteiten nu ook op Facebook! Opening van de Vleemuis Volksfeest in Dassenaade zondag 24 augustus 2014 Veldschuu Bolhuis in Molenstede. Welkom tussen u. en 18 u.! Luc Nagels De loopgaven uit WO I op de Dassenaadeheuvel. Euopese hestelde Nacht loopgaven van de van Weeldoolog I Colofon Deze Landschapskant is een uitgave van Regionaal Landschap Nood-Hageland vzw en veschijnt tweemaal pe jaa. v.u. Julien Delaué vom Mee wit duk Atoos oplage ex. foto cove Azuuwatejuffe Eddy Janssens Deze uitgave is mogelijk gemaakt met de steun van Kom op zondag 24 augustus naa het gote volksfeest in het natuuesevaat Dassenaade. Je wandelt e langs de pas hestelde loopgaven die dateen uit de Eeste Weeldoolog. Duitse soldaten hebben deze destijds gegaven bovenop de ijzezandsteenheuvel in het gebied. Zo konden ze de omgeving goed in de gaten te houden. Vanaf het pas aangelegde vliegveld van Schaffen voeden Duitse vekenpiloten die in opleiding waen, oefenvluchten boven het teein uit. Vetelles nemen je teug mee naa de tijd van de Goote Oolog en figuanten geven de Dassenaadeheuvel opnieuw het aanzien van Bezichtig de tentoonstelling ove Molenstede aan het begin van de 19e eeuw. En tussendoo geniet je van een lekke gildebietje! Jij komt toch ook? gedukt op milieuviendelijk papie: Dit poject is een samenweking van Natuupunt Diest, de Wekgoep Natuu en Efgoed van Natuupunt Oost-Babant, Regionaal Landschap Nood-Hageland vzw, Heemking Molenstede, Efgoed Vlaandeen, Povincie Vlaams-Babant, Toneelgoep Meulenstee Lacht Mee, Stad Diest. 2

3 NIET TE MISSEN TERUGBLIK PROGRAMMA > vanaf u.: Op stap met de natuugids wandel mee langs de loopgaven en je leet hoe de natuu zich hie ontwikkelt > vetek elk half uu (duu: +/- 45 min.) > 14 u. en 15 u.: vetelmoment ove de Eeste Weeldoolog op kindemaat voo kids van 6 tot 12 jaa > u.: lezing ove de Eeste Weeldoolog en de plaatselijke gebeutenissen doo majoo Rob Toubleyn van het Legemuseum Bussel Biodivesiteitstuin in Holsbeek Het baakliggend teein naast het gemeentehuis van Holsbeek wed dit voojaa omgetoved tot een biodivesiteitstuin. In het volkstuintje kijgen bewones de kans om op ecologische wijze goenten te kweken. Het tweede deel van de tuin is ingeicht als ontmoetingsplaats en educatieve uimte. Een bloemenweide is ingezaaid en hoogstamfuitbomen zijn aangeplant. Bijen vinden nestgelegenheid in het nieuwe insectenhotel. En de heg met steekeigen sooten is niet alleen mooi voo het oog, maa ook inteessant voo insecten en vogels. Ga e zeke eens een kijkje nemen! > 17 u.: officiële opening van de loopgaven Doolopend van u. tot 18 u.: > veken het natuugebied op eigen houtje langs de landschapswandeling Asdonk > koestekemis en zoektocht voo kindeen > teas met gildebie > tentoonstelling ove Dassenaade en Molenstede tijdens de Eeste Weeldoolog > figuanten in taditionele klededacht Plaats van afspaak Veldschuu Bolhuis. Asdonkstaat 49 in Molenstede paking aan het gasveld onde het Bolhuiskapelletje Vanaf de Tunhoutsebaan (baan tussen Geel en Diest) volg je de bodjes Natuuesevaat Dassenaade Geschiedenis en natuubehee hand in hand In het natuuesevaat Dassenaade in Molenstede (Diest), dat beheed wodt doo Natuupunt Diest, bevindt zich de ijzezandsteenheuvel waaop Duitse soldaten loopgaven hebben gegaven tijdens de Eeste Weeldoolog. Destijds was deze heuvel begoeid met heide, bosbessen en bem, maa in de loop de tijd namen dennen en Ameikaanse eiken de heuvel in. Om de loopgaven opnieuw zichtbaa te maken en de heide wee de kans te geven zich te hestellen, weden bomen gekapt, ondegoei en stooisel vewijded en twee zichtassen opengemaakt. Een opmekelijke plek waa natuu en geschiedenis hand in hand gaan! Ravotten in speelbos t Watedaakje Rotselaa kocht een stuk bos en vomde het om tot een inteactief domein waa natuu, eceatie en educatie hand in hand gaan. Op zondag 18 mei 2014 wed dit speelbos t Watedaakje officieel ingespeeld doo de plaatselijke jeugd. Het bos is pachtig ingeicht met natuulijke mateialen en dankzij de inteactieve infoboden maken de speelvogels ook kennis met de bedeigde diesooten die de gemeente koestet: kamsalamande, steenuil, huiszwaluw en sleedoonpage. ( > Je beeikt het speelbos langs de Vleugtweg of de Bosweg in Wezemaal. Deze weken zijn mogelijk gemaakt dankzij financiële steun van het Quick-Win pogamma van de Meode en dankzij subsidies van de dienst Cultuu van de povincie Vlaams-Babant. 3

4 Fuitkwekes helpen de bij Bijen zijn belangijke bestuives van fuitbloesems. Dankzij deze bestuiving kan e bevuchting ontstaan waana de bloesem zich ontwikkelt tot een vucht. Hoe mee bestuiving e is, hoe dikke de vuchten woden. Klassiek woden honingbijen ingezet voo de bestuiving in boomgaaden. Imkes plaatsen honingbijenkasten in de boomgaad en halen die na de bloei van het fuit wee op om de bijen te veplaatsen. Maa naast de honingbij zijn e nog een 300-tal sooten solitaie bijen. De honingbij leeft in kolonies met een koningin, wekstes en daen (mannetjes), tewijl solitaie bijen elk apat leven in een gangetje in de gond of gaten in hout, stengels, muen Ondetussen heeft ondezoek uitgewezen dat het belangijk is om veschillende types bestuives zoals hommels, honingbijen en solitaie bijen in de boomgaad te hebegen. De Regionale Landschappen Zuid- en Nood-Hageland statten daaom een pilootpoject ond solitaie bijen met financiële ondesteuning van het plattelandspoject Leade Hageland+ en in samenweking met de Vakgoep Fuit Hageland, de Vlaamse Landmaatschappij, Poefcentum Fuit en de povincie Vlaams- Babant. Detig Hagelandse fuitkwekes weken mee aan dit poject en hebben dit voojaa in hun boomgaad nestgelegenheid opgehangen voo solitaie bijen. De nestblokken bestaan uit holle bamboestengels en hebben gaten van veschillende diametes. Zo kunnen we opvolgen welke types bijen in de boomgaaden nestelen. Daanaast bekijken we ook samen of e mogelijkheden zijn om exta bloemen te voozien, gondbewonende solitaie bijen te hebegen We gingen een kijkje nemen in de boomgaad van fuitkweke Luk Van de Velpen in Bekkevoot. Fuitkweke Luk Van de Velpen in zijn boomgaad bij een ecent geplaatst bijenhotel. > Waaom doe je mee aan dit poject? Luk: Het is geen geheim dat de honingbij stek achteuit gaat. Tegelijketijd mek ik dat gaatjes aan de gevel van het huis dichtgemetseld zijn doo solitaie bijen. Het leek me dus wel een goed idee om in de boomgaad nestgelegenheid voo bijen te voozien, onde de vom van holle bamboestengels zoals jullie die in houten bakjes aanbieden. Ook ben ik gewonnen voo het idee om mee bloemen te voozien. Ik vind het vestandige om te kiezen voo een gewenst, bloemijk gewas dan telkens met spoeimiddelen bepaalde ongewenste begoeiingen te bestijden. En tot slot zonde bestuiving is e geen goede oogst. Alle vliegende insecten kunnen helpen bij de bestuiving: honingbijen, hommels, solitaie bijen, zweefvliegen, enz. Ook in de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) vind je een goede patne? Ja, ik ben heel eg teveden met de ondesteuning van VLM-bedijfsplanne Matthias Lemmens. Het is mooi om te samen bekijken waa win-win s mogelijk zijn. Zo had ik enkele kleinee pecelen die economisch minde endabel waen, maa wel geschikt zijn om een beheeoveeenkomst akkevogels af te sluiten. Dit houdt in dat ik wintevoedselgewas laat staan. De zaadetende vogels die hie s wintes oveleven, voedeen in de lente aan hun jongen allehande insecten. Ze vangen die vooal in de boomgaad en zo heb ik minde schadelijke dieen. Daanaast heb ik een beheeoveeenkomst voo de aanleg en het ondehoud van houtige landschapselementen zoals hagen. Ik heb zelfs een speciale machine waamee ik hagen kan scheen en meteen vehakselen. Ik ondehoud ook de hagen bij divese collegalandbouwes en paticulieen. Het exta voodeel van deze houtige gewassen nabij de boomgaad is dat e veel nuttige insecten in zitten en ze ook dekking aan vogels bieden. 4

5 > SAMEN AAN DE SLAG! en omgekeed > Woute Pattyn Bloemen zijn niet alleen een lust voo het oog, ze zijn ook aantekkelijk voo bijen en andee insecten. Zo mek ik dat in pecelen met hagen e veel minde last is van peenbladvlo en andee aantastingen. De specht komt hie s wintes zelfs de schadelijke laven van de wilgenhoutups uit de boom hakken waadoo de boom oveleeft. De holle bamboestengels zogen in de boomgaad voo exta nestgelegenheid voo solitaie bijen. Ronny Petitjean Je bent dus een pleitbezoge voo mee bloemen en houtige elementen in het landschap? Ik ben evan ovetuigd dat deze nodig zijn voo een natuulijk evenwicht in de boomgaad en kan e zelf ook van genieten om te zien hoe wandelaas en bezoekes het landschap waadeen. Regelmatig tef ik mensen aan die hie foto s aan het nemen zijn. En als je het onkuid op de gachtkant kapot spoeit, zal e niets mee goeien en teedt e eosie op. Een haag houdt de bodem vast en onde de haag goeit ampe onkuid. Bovendien is een pluspunt dat de haag de spuitnevel van spoeistoffen tegenhoudt. Begijp me niet vekeed. We gebuiken enkel spoeimiddelen als de aantasting zo goot is dat de oogst veloen zou gaan. En soms spoeien we ook bv. bladvoeding maa dat veschil zien de mensen natuulijk niet. Zoda we een natuulijke oplossing vinden tegen een plaag, geven we hie de vookeu aan. Zo heb ik gemekt dat woelatten uit de boomgaad te houden zijn doo in de compost schelpesten te mengen. Ik pobee goed op te letten welke maategelen weken en welke niet en hieuit te leen. > De VLM sluit met landbouwes beheeoveeenkomsten voo akkevogels af. Doo een gaanstook te laten staan, helpt men akkevogels zoals de veldleeuweik aan wintevoedsel. In de lente vangen ze schadelijke insecten uit de boomgaad om aan hun jongen te voedeen. Mee weten ove het pilootpoject Natuulijke bestuives te ondesteuning van de Hagelandse fuitteelt? Nobby Thys, biodivesiteitsmedeweke of Mee weten ove VLM-beheeoveeenkomsten voo landbouwes? Matthias Lemmens, bedijfsplanne of 5

6 Deze zome valt e heel wat te beleven in onze steek. Steek je gaag de handen uit de mouwen? Volg dan zeke een van onze gatis cusussen. Ben je een natuuviend? Kom dan naa de Nacht van de Vleemuis in Lubbeek. En efgoedliefhebbes mogen Open Monumentendag in Langdop zeke niet missen! Actie in Jij komt toch ook? Gatis cusus zomesnoei van hoogstamfuitbomen vijdag 29 OF zatedag 30 augustus 2014 Heb je inteesse om hoogstamfuitbomen aan te planten? Of misschien heb je in het veleden al een boomgaad aangeplant, al dan niet in samenweking met het Regionaal Landschap Nood-Hageland. Mooi! Maa het blijft niet bij planten alleen, ook het ondehoud is belangijk om de bomen in goede conditie te houden. Daaom oganiseen wij in samenweking met de Nationale Boomgaadenstichting opnieuw de gatis paktijkles Zomesnoei van (hoogstam)fuitbomen. Je kan kiezen uit een van de twee dagen. Een pofessionele snoeie geeft toelichting bij de veschillende snoeitechnieken en de snoeimateialen. De cusus gaat doo in een boomgaad in Nieuwode. Afspaak vijdag 29 OF zatedag 30 augustus 2014 van 13 u. tot u. Locatie Nieuwode: wegbeschijving volgt na inschijving Info en inschijvingen Stefan Smets, landschapsanimato T of Het aantal plaatsen is bepekt, inschijven is noodzakelijk om zeke te zijn van een plaatsje! Vemeld bij inschijving je naam, ades, telefoonnumme en -ades. Mee weten ove hoogstamboomgaaden? Bestel de gatis bochue Hoogstamboomgaaden, een paktische gids via Staf de Roove > Poelen zijn een bon van leven voo tal van diesooten! Hoe ondehoud ik mijn poel? zatedag 20 septembe 2014 Tijdens deze gatis cusus lee je welke elementen belangijk zijn voo het goed functioneen van een poel en wat je kan doen om een poel in goede conditie te houden. In de voomiddag geeft onze biodivesiteitsmedeweke Nobby Thys een theoetische inleiding en na de middagpauze voegen we de daad bij het wood! Afspaak zatedag 20 septembe 2014 van 9.30 u. tot u. Locatie Loods Natuupunt Tunhoutsebaan in Molenstede (Diest) Paktisch Vegeet je picknick niet mee te bengen en zog voo aangepast schoeisel. Spaden, ieken, kuiwagens mag je ook meebengen. Deelname is gatis, maa inschijven is noodzakelijk om zeke te zijn van een plaatsje! Info en inschijvingen Nobby Thys, biodivesiteitsmedeweke of T Deze poelencusus is een oganisatie van het Regionaal Landschap Nood- Hageland vzw en Natuupunt in samenweking met Bezoekescentum Huize Enest Claes. Mee weten ove poelen? Bestel de gatis bochue Poelen, paels in het landschap. via 6

7 IN DE KIJKER Nood-Hageland Nacht van de Vleemuis zatedag 30 augustus 2014 in Lubbeek. Welkom vanaf u! Vleemuisgidsen nemen je mee op een niet-alledaagse nachtexcusie! Ondeweg luiste je met een batdetecto naa onze gevleugelde vienden. Hun geluiden zijn voo de mens immes nauwelijks hoobaa. Je leet ook waaom muggen en motten niet veilig zijn met een vleemuis in de buut Duf jij een kijkje te nemen in de kille ijskelde? Pas dan ontdek je wat vleemuizen en ijskeldes met elkaa hebben. En tot slot bespeu je met de nachtvlindelamp nóg mee nachtdietjes! Sint-Pieteskek van Langdop Pogamma > schemeige vleemuisontdekkingstochten > geleide bezoeken in de ijskelde > vleemuisgime: met een laagje vef toveen we je om tot een schattig vleemuisje of een stoee batman! > fabeltjeskant: installee je lekke knus en luiste naa vleemuisvehaaltjes. > andanimatie met koestekemis > vleemuiscafé Open Monumentendag zondag 14 septembe 2014 in Langdop Beng op zondag 14 septembe een bezoek aan het idyllische Langdop in hatje Hageland. Tijdens Open Monumentendag wodt de Sint-Pieteskek met ommuude kekhofsite in de schijnwepes gezet. Deze beschemde site is in volle ontwikkeling doo de geplande estauaties. Locatie Kapel O-L-V van Lubbeek Kasteel t Seclaes, Binkomstaat in Lubbeek Mee weten? Maak je mooi: kom als vleemuis! Laat je vebeelding de vije loop en kom vekleed als vleemuis. Elke fluwelen fladdeaa kijgt een fluweelzachte pijs! Kleu en win! Download op de flye met kleuplaat. Beng je ingekleude pent mee naa de Nacht en ontvang een leuke pijs! Deze Nacht is een oganisatie van Natuupunt Lubbeek, Regionaal Landschap Nood- Hageland vzw, Heemkundige King Libbeke vzw en BIB Lubbeek. Met financiële ondesteuning van de povincie Vlaams-Babant. Met dank aan de gemeente Lubbeek en aan de familie Gillés de Pèlichy-de Biolley die hun pachtig kasteeldomein en de ijskelde uitzondelijk toegankelijk maken. DOE MEE! Pogamma van u. tot 18 u. > ondleidingen op het kekhof doo een expete funeai efgoed > demonstaties Monumentenwacht De wachtes leggen uit hoe ze te wek gaan en geven demonstaties zoals inspecteen met touwtechnieken en hestellen van een leien dakbedekking. Kindeen (6-14 jaa) mogen dit zelf ook eens pobeen! Speuneuzen komen tijdens de zoektocht mee te weten ove de kek en het kekhof. > Efgoedwandeling Wandel doo de Demevallei en langs de flanken van de Bosbeg met panoamisch zicht op de kek en de vallei. Met aandacht voo de natuulijke elementen in het landschap en de histoische bezienswaadigheden als de Sint-Pieteskek, de pastoietuin, het kapelletje van Donk... > Efgoedfietsoute Fietsen dooheen Langdop langs kapellen, een oude ijzezandsteengoeve, een windmolen, het kekhof van Wolfsdonk, een dopkesboom Locatie Sint-Pieteskek Langdop (Langdopsesteenweg) Mee weten? Open Monumentendag in Langdop is een oganisatie van de kekaad, Koon op het Wek Langdop, Het Hof van Vlaandeen, Regionaal Landschap Nood-Hageland vzw, de stad Aaschot en de povincie Vlaams-Babant. 7

8 BLIKVANGERS KOM JIJ OOK? ACTIVITEITENKALENDER ACTIVITEITENKALENDER IJzezandsteengoeve Op pad langs de unieke bouwstenen van het Hageland Via onze thematische ontdekkingstochten ga je zelf op zoek naa de bouwstenen van het Hageland. Download op de website van het Regionaal Landschap Nood-Hageland de themawandeling of fietstocht langs de oestbuine ijzezandsteen. En vegeet ook de infofiche met de exta weetjes voo ondeweg niet! Voo de speuneuzen ontwikkelden we een geocache ond Diest. Nog mee weten ove natuustenen? Plan een steengoed bezoek aan het Hageland dankzij de nieuwe toeistische bochue Natuustenen Hageland van Toeisme Vlaams-Babant vzw en de Regionale Landschappen Nood- en Zuid-Hageland. Bestel gatis via Regionaal Landschap Zuid-Hageland ontwikkelde een fietskaat Natuustenen in de Getevallei. Gatis te downloaden op (T ). Realisaties mogelijk dankzij steun van het plattelandspogamma Leade Hageland+ Win een tweedaags B&B-aangement Vehalenwedstijd Demevallei Heb jij een bijzondee heinneing aan de Demevallei die je met ons wil delen? Of wil je ons jouw favoiete plekje veklappen? En vetel ons waaom die plaats zo speciaal is voo jou. Een veslag, gedicht, vetelsel bezog ons jouw Demeelaas* en maak kans op een tweedaags B&B-aangement voo twee pesonen. * meedoen kan tot Je vehaal mag geïllusteed woden met een foto of tekening. Inzendingen pe mail naa Pe post: Regionaal Landschap Nood-Hageland vzw. tav Joost Eens. Gelodeweg Aaschot. Benieuwd naa wat e eilt en zeilt in de Demevallei? Bestel gatis of download de Demekant 2014 op AUGUSTUS zondag 24 augustus Opening hestelde loopgaven Dassenaade u. 18 u. > Veldschuu Bolhuis in Molenstede (Asdonkstaat 49) Lees mee op blz. 2 Stefan Smets T vijdag 29 augustus OF zatedag 30 augustus zomesnoeicusus hoogstamboomgaaden 13 u u. > Nieuwode Enkel mogelijk na inschijving. Lees mee op blz. 6 Stefan Smets T zatedag 30 augustus Nacht van de Vleemuis u u. > kapel O-L-V van Lubbeek kasteel t Seclaes in Lubbeek (Binkomstaat) Lees mee op blz. 7 Nobby Thys T SEPTEMBER zondag 14 septembe Open Monumentendag u. 18 u. > Sint-Pieteskek Langdop (Langdopsesteenweg) Lees mee op blz. 7 Stefan Smets T zatedag 20 septembe cusus Hoe ondehoud ik mijn poel? 9.30 u u. > Loods Natuupunt in Molenstede (Tunhoutsebaan ) Enkel mogelijk na inschijving. Lees mee op blz. 6 Nobby Thys T wedstijd WIN! Tijdens welk jaalijks evenement is deze foto genomen? TIP: neem een kijkje op onze facebookpagina! Mail voo 30 septembe 2014 het antwood naa of stuu ons een pivébeicht op onze facebookpagina. Je maakt kans op een kanotocht op de Deme voo 2 pesonen. De winnaa wodt pesoonlijk vewittigd. OKTOBER maandag 20 oktobe winteavond Evolutie en natuulijke selectie 20 u. > Abdij Avebode (Abdijstaat 1) Manu Vlaeyens T NOVEMBER maandag 17 novembe winteavond Soundtack van de Demeboeken 20 u. > bezoekescentum Webbekoms Boek in Diest (Ome Vanaudenhovenlaan 48) Eik Spiessens T of DECEMBER maandag 15 decembe winteavond De Demevallei, samenspel van cultuu en natuu 20 u. > Stedelijk Museum Aaschot (Elisabethlaan 103) Nobby Thys T of De Landschapskant in jouw bievenbus? Wil jij de volgende edities van onze Landschapskant thuis in jouw bievenbus ontvangen? Of heb je een handelszaak en wil jij de landschapskanten gatis te beschikking leggen van je klanten? Stuu dan een mailtje met je naam en ades naa met als ondewep landschapskant. En wij zogen evoo dat onze kant gatis in je bievenbus teecht komt! OPROEP!? 8 MEER WETEN? Abonnee je gatis op onze digitale nieuwsbief Landschapsmail via onze website of stuu een mailtje naa met als ondewep Landschapsmail. Volg onze activiteiten nu ook op Facebook!

08.2012. landschapskrant Noord-Hageland. Natuur en cultuur, hand in hand Assent, zondag 19 augustus. in dit nummer

08.2012. landschapskrant Noord-Hageland. Natuur en cultuur, hand in hand Assent, zondag 19 augustus. in dit nummer 08.2012 landschapskant Nood-Hageland Natuu en cultuu, hand in hand Assent, zondag 19 augustus in dit numme Natuu en cultuu, hand in hand! p2 De jages van Walenbos in de bes voo de vleemuis p4 Hoogstamboomgaaden

Nadere informatie

05.2015. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van het Park Domein Bosquet zondag 31 mei. gratis. in dit nummer

05.2015. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van het Park Domein Bosquet zondag 31 mei. gratis. in dit nummer landschapskant Nood-Hageland Dag van het Pak Domein Bosquet zondag 31 mei gatis 05.2015 in dit numme Dag van het Pak p2 Steenuil in boeennatuu p4 Een nieuwe thuis in Huize Hageland p6 Bestuiving in Holsbeekse

Nadere informatie

08.2013. landschapskrant Noord-Hageland. gratis. Nacht van de Vleermuis Diest, vrijdag 23 augustus Kom ook! in dit nummer

08.2013. landschapskrant Noord-Hageland. gratis. Nacht van de Vleermuis Diest, vrijdag 23 augustus Kom ook! in dit nummer landschapskant Nood-Hageland gatis 08.2013 Nacht van de Vleemuis Diest, vijdag 23 augustus Kom ook! in dit numme Nacht van de Vleemuis met leuke pijsjes! p2 Beedsmoelen in Begijnendijkse poelen p4 Biodivesiteit

Nadere informatie

05.2011. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van de biodiversiteit Werchter zondag 22 mei 2011. in dit nummer

05.2011. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van de biodiversiteit Werchter zondag 22 mei 2011. in dit nummer 05.2011 landschapskant Nood-Hageland Dag van de biodivesiteit Wechte zondag 22 mei 2011 in dit numme Dag van de biodivesiteit p2 Samenweking met bedijven p4 Landschapsanimatie: Wat is dat? p6 Regionaal

Nadere informatie

05.2012. landschapskrant Noord-Hageland. Opening. wandelnetwerk Hagelandse Heuvels. Kasteel van Horst zondag 17 juni.

05.2012. landschapskrant Noord-Hageland. Opening. wandelnetwerk Hagelandse Heuvels. Kasteel van Horst zondag 17 juni. 05.2012 landschapskant Nood-Hageland Opening wandelnetwek Hagelandse Heuvels Kasteel van Host zondag 17 juni in dit numme Opening Wandelnetwek Hagelandse Heuvels p2 Boedeij De Babande, patne voo goenwek

Nadere informatie

08.2011. landschapskrant Noord-Hageland. Nacht van de Vleermuis Abdij Averbode. zaterdag 27 augustus. in dit nummer

08.2011. landschapskrant Noord-Hageland. Nacht van de Vleermuis Abdij Averbode. zaterdag 27 augustus. in dit nummer 08.2011 landschapskant Nood-Hageland Nacht van de Vleemuis Abdij Avebode zatedag 27 augustus in dit numme Nacht van de Vleemuis p2 Veassend lekke uit de hoogstamboomgaad p4 Bos zonde genzen p6 Regionaal

Nadere informatie

05.2013. landschapskrant Noord-Hageland. gratis. Biodiversiteit in de tuin Houwaart, zondag 9 juni Kom ook! in dit nummer

05.2013. landschapskrant Noord-Hageland. gratis. Biodiversiteit in de tuin Houwaart, zondag 9 juni Kom ook! in dit nummer landschapskant Nood-Hageland Biodivesiteit in de tuin Houwaat, zondag 9 juni Kom ook! gatis 05.2013 in dit numme Biodivesiteit in de tuin met kotingsbon! p2 Samen met Pasa aan de slag voo natuu en landschap

Nadere informatie

05.2010. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van het Park Groen in je buurt. zondag. 30 mei 2010. in dit nummer

05.2010. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van het Park Groen in je buurt. zondag. 30 mei 2010. in dit nummer landschapskant Nood-Hageland Dag van het Pak Goen in je buut zondag 30 mei 2010 05.2010 in dit numme Dag van het Pak p2 Je hebt mee buen dan je denkt! p4 Leven in de Demevallei p6 Regionaal Landschap Nood-Hageland...

Nadere informatie

08.09. landschapskrant Noord-Hageland. Europese Nacht van de Vleermuis. vrijdag. 28 augustus. regionaal landschap Noord-Hageland vzw.

08.09. landschapskrant Noord-Hageland. Europese Nacht van de Vleermuis. vrijdag. 28 augustus. regionaal landschap Noord-Hageland vzw. landschapskant Nood-Hageland Euopese Nacht van de Vleemuis vijdag 28 augustus 08.09 egionaal landschap Nood-Hageland vzw in dit numme p2 Euopese Nacht van de Vleemuis p4 Kasteeldomein de Beauffot p6 Akkevogels

Nadere informatie

collectieformules zorgt ervoor

collectieformules zorgt ervoor collectiefomules zogt evoo 2015 De Collectie-fomules bpost biedt u meedee Collectie-fomules aan. Elk van deze fomules geeft u de zekeheid om die postzegels te ontvangen die het best passen in uw vezameling.

Nadere informatie

Bijlage 3: Budgetbrief. Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. Postbus 891. 5600 AW Eindhoven. t.a.v. mevrouw H.F. van Breugel. Bergen op Zoom, 25 juni 2014

Bijlage 3: Budgetbrief. Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. Postbus 891. 5600 AW Eindhoven. t.a.v. mevrouw H.F. van Breugel. Bergen op Zoom, 25 juni 2014 -CONCEPT Bijlage 3: Budgetbief Bueau Jeugdzog Nood-Babant Postbus 891 5600 AW Eindhoven t.a.v. mevouw H.F. van Beugel Begen op Zoom, 25 juni 2014 Geachte mevouw van Beugel, Confom de afspaken in de "Babantbede

Nadere informatie

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Dr. H. Colijnstraat 610. 3-kamerappartement op de tiende en elfde verdieping

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Dr. H. Colijnstraat 610. 3-kamerappartement op de tiende en elfde verdieping Amstedam Nieuw-West D. H. Colijnstaat 610 3-kameappatement op de tiende en elfde vedieping Netto huupijs 820 Pe maand Luxe badkame en keuken Voo een stad om van te houden 2 In deze bochue Objectinfomatie

Nadere informatie

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Osdorpplein 54. 3-kamer appartement op de eerste verdieping. Netto huurprijs 819 Per maand

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Osdorpplein 54. 3-kamer appartement op de eerste verdieping. Netto huurprijs 819 Per maand Amstedam Nieuw-West Osdopplein 54 3-kame appatement op de eeste vedieping Netto huupijs 819 Pe maand Wonen in het goenste stadsdeel van Amstedam Voo een stad om van te houden 2 In deze bochue Objectinfomatie

Nadere informatie

Het Informatieportaal voor Financiële Veiligheid. De 4 bedreigingen voor je spaargeld vandaag

Het Informatieportaal voor Financiële Veiligheid. De 4 bedreigingen voor je spaargeld vandaag Het Infomatiepotaal voo Financiële Veiligheid De 4 bedeigingen voo je spaageld vandaag Veval van de systeembanken Veval van de systeembanken De Vie gote Bedeigingen 1. Veval van de systeembanken 2. 3.

Nadere informatie

- 1 - UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN RONDOM BURGERS 2012 2015

- 1 - UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN RONDOM BURGERS 2012 2015 UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN RONDOM BURGERS 2012 2015 De gemeente Womeland heeft een duidelijke visie op maatschappelijke ondesteuning: elke Womelande telt mee en doet mee, ongeacht leeftijd, bepekingen

Nadere informatie

TECHNISCHE VRAGEN RAAD bij JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015

TECHNISCHE VRAGEN RAAD bij JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015 TECHNISCHE VRAGEN RAAD bij JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015 Indienen uitelijk dinsdag 14 juni 2016 bij giffie@eindhoven.nl n Patij Blz Beleidsveld Secto Wethoude Vaag Antwood 50 PvdA 10 Sociale Ondesteuni

Nadere informatie

Kids-Gea! Maak een beverburcht kijk op pagina 4. Alles over bevers op pagina 2. Kijk op pagina 6 en 7 voor leuke activiteiten

Kids-Gea! Maak een beverburcht kijk op pagina 4. Alles over bevers op pagina 2. Kijk op pagina 6 en 7 voor leuke activiteiten Kids-Gea! Alles ove beves op pagina 2 Maak een bevebucht kijk op pagina 4 Kijk op pagina 6 en 7 voo leuke activiteiten Gatis jeugdbijlage bij het ledenblad van It Fyske Gea Winte 2015/2016 Beve: De nieuwe

Nadere informatie

Het is voorjaar en nieuwe samenwerkingen bloeien op. Het samenwerken met

Het is voorjaar en nieuwe samenwerkingen bloeien op. Het samenwerken met Zog dieen aansluit Aansluitende zog Het is voojaa en nieuwe samenwekingen bloeien op. Het samenweken met Jaagang 5 1 Lente 2014 De MediantKant is een uitgave van Mediant Geestelijke Gezondheidszog en geeft

Nadere informatie

35% 46% 35% Benut alle mogelijkheden voor uw werknemers. Aanbieding voor extra gebruikerslicenties. Kerstaanbieding voor Mamut klanten

35% 46% 35% Benut alle mogelijkheden voor uw werknemers. Aanbieding voor extra gebruikerslicenties. Kerstaanbieding voor Mamut klanten Kestaanbieding voo Mamut klanten Optimalisee uw winstgevendheid in deze spannende tijden! Kennis een veilige investeing tot 46% Bestel nu en bespaa tot 46% op cusussen voo 2009 Lees mee op pagina 4 Gebuik

Nadere informatie

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS Stichting Feedom in Chist Ministies Nedeland gevestigd te Dachten Rappot inzake de jaastukken 2014 Vendelie4 Postbus 622 3900 AP Veenendaal T: (0318) 618666 veenendaal@schuiteman.com

Nadere informatie

Nieuwsbrief stadsdeelgroepen. 19 september 2011 Nummer 20. In dit nummer: Van de redactie. pagina

Nieuwsbrief stadsdeelgroepen. 19 september 2011 Nummer 20. In dit nummer: Van de redactie. pagina 19 septembe 2011 Numme 20 Nieuwsbief stadsdeelgoepen In dit numme: Les in een Onbepekt Bijlmepak Zeilen op de Sloteplas Winkeltoegankelijkheid Spaandammestaat wodt vebeted Taallessen voo mensen met een

Nadere informatie

Visualisatie van het Objectgeoriënteerde Paradigma. Arend Rensink Faculteit der Informatica, Universiteit Twente e-mail: rensink@cs.utwente.

Visualisatie van het Objectgeoriënteerde Paradigma. Arend Rensink Faculteit der Informatica, Universiteit Twente e-mail: rensink@cs.utwente. Visualisatie van het Objectgeoiënteede Paadigma. Aend Rensink Faculteit de Infomatica, Univesiteit Twente e-mail: ensink@cs.utwente.nl Samenvatting Pogammeeondewijs maakt een wezenlijk deel uit van elke

Nadere informatie

MUZIEK INHOUDSTAFEL. beknopte studiegids. Geduld wordt altijd beloond Pepijn Heirman. voor alle info: info@samwdlier.net

MUZIEK INHOUDSTAFEL. beknopte studiegids. Geduld wordt altijd beloond Pepijn Heirman. voor alle info: info@samwdlier.net voo alle info: info@samwdlie.net beknopte studiegids MUZIEK Stedelijke Academie voo Muziek, Wood en Dans Gasthuisvest 50, 2500 Lie - Tel. (03)480 45 79 e-mail: samwd@lie.be - www.samw filialen in Belaa,

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2015-2016

Schooljaarplan (SJP) 2015-2016 Schooljaaplan (SJP) 05-06 aam school RKBS Willibod Ades Espeantolaan Postcode en plaats 950 CZ Stadskanaal Telefoon 0599-657 Binnumme E-mail Website Diecteu Bevoegd Gezag 03RX kbs-willibod@fidadanl wwwkbs-willibodnl

Nadere informatie

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS Stichting AIM gevestigd te Eist Rappot inzake de jaastukken 2014 Vendelie4 Postbus 622 3900 AP Veenendaal T: (0318) 618666 veenendaal@schuiteman.com Schuiteman Accountants

Nadere informatie

Geachte College en Raadsleden,

Geachte College en Raadsleden, Van: Vezonden: Aan: CC: Ondewep: Bijlagen: Adie Zuuendonk - Poelgeest maandag 5 septembe 201114:23 DIV_helpdesk Joien Kape FW: Plannen Oudeen vevoesdienst Vevoesdienst Spaamestadzog.docx Div gaag deze

Nadere informatie

www.urban-synergy.org JOINT ARCHITECTURAL NETWORK FOR URBAN SYNERGY Betere Buurt Biotoop

www.urban-synergy.org JOINT ARCHITECTURAL NETWORK FOR URBAN SYNERGY Betere Buurt Biotoop www.uban-synegy.og JOINT ARCHITECTURAL NETWORK FOR URBAN SYNERGY Betee Buut Biotoop Betee Buut Biotoop De Betee Buut Biotoop (BBB) is een multidisciplinai poject van de stichting JANUS (Joint Achitectual

Nadere informatie

- gezonde dieren, gezonde mensen

- gezonde dieren, gezonde mensen pagina 1 van 8 Jaaveslag 2000 Wood van de voozitte Afgelopen jaa is voedselveiligheid een belangijk item in Euopa geweest, denk alleen maa aan de BSE-cisis. Het is dan ook niet moeilijk voo te stellen

Nadere informatie

nr. 37 van JOS DE MEYER datum: 20 oktober 2015 aan HILDE CREVITS Onderwijspersoneel - Afwezigheden wegens ziekte

nr. 37 van JOS DE MEYER datum: 20 oktober 2015 aan HILDE CREVITS Onderwijspersoneel - Afwezigheden wegens ziekte SCHRIFTELIJKE VRAAG n. 37 van JOS DE MEYER datum: 20 oktobe 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Ondewijspesoneel - Afwezigheden wegens ziekte

Nadere informatie

Westergracht 71 - Haarlem

Westergracht 71 - Haarlem Westegacht 71 - Haalem Vaagpijs! 349.000,-- k.k. Makelaaskantoo IDELER Oude Zijlvest 37 in Haalem Website: www.makelaaskantooideler.nl Omschijving Westegacht 71 - Haalem Op loopafstand van centum, uitgebouwde

Nadere informatie

landschapskrant Noord-Hageland. Huize Hageland BinnensteBuiten zondag 20 september. gratis. in dit nummer

landschapskrant Noord-Hageland. Huize Hageland BinnensteBuiten zondag 20 september. gratis. in dit nummer landschapskant Nood-Hageland gatis 08.2015 Huize Hageland BinnensteBuiten zondag 20 septembe in dit numme Huize Hageland BinnensteBuiten p2 2014 in een notendop! p5 Demeambassadeus 2015 p6 De Sapmobiel

Nadere informatie

Bouw mee aan het orang-oetanbos!

Bouw mee aan het orang-oetanbos! Dit is het actieboekje van: oolette(s): Achtenaam: Staat:.: oo 4 kunnen,we 10m 2 aanpla bos nten Plaats: Telefoon: obiel: Emailades: Ben je al WFRange? ul hie je administatienumme in: (dit is het numme

Nadere informatie

Westergracht 71 - Haarlem

Westergracht 71 - Haarlem Westegacht 71 - Haalem Vaagpijs! 349.000,-- k.k. Makelaaskantoo IDELER Omschijving Westegacht 71 - Haalem Op loopafstand van centum, uitgebouwde uime TRAPGEVELwoning met zonnige vezogde tuin, voozien van

Nadere informatie

INSTALLATIE EN TECHNOLOGIE

INSTALLATIE EN TECHNOLOGIE decembe 2014 Ovezicht expets, 26 januai 2015 INSTALLATIE EN TECHNOLOGIE Naam bedijf Installatiebedijf Bouman Geneatostaat 9, 3903 HL Veenendaal 0318-51 00 01 info@boumaninstallatie.nl www.boumaninstallatie.nl

Nadere informatie

Eenparige cirkelbeweging

Eenparige cirkelbeweging Inhoud Eenpaige cikelbeweging...2 Middelpuntzoekende kacht...4 Opgave: Looping...5 Opgave: McLaen MP4-22...6 Opgave: Baanwielennen (tack acing)...8 Gavitatie...8 Zwaate-enegie...9 Opgave: Satellietbanen...10

Nadere informatie

Handleiding leginstructies

Handleiding leginstructies www.alityfloos.nl Handleiding leginstcties Gaat binnenkot een hoten vloe leggen? Met de leginstcties van Qalityfloos E.W.F. heeft de jiste kennis binnen handbeeik. Is deze kls toch niet aan besteedt, of

Nadere informatie

nieuwsbulletin ZEVENENVEERTIGSTE JAARGANG Nummer 3 - januari-februari 2014

nieuwsbulletin ZEVENENVEERTIGSTE JAARGANG Nummer 3 - januari-februari 2014 Veschijnt tweemaandelijks Afgiftekantoo : 2840 Rumst 1 P 802144 ve. uitg. A. Buelens, Hollebeekstaat 31, 2840 Rumst BC 30977 2840 RUMST P.B. België-Belgique nieuwsbulletin ZEVENENVEERTIGSTE JAARGANG Numme

Nadere informatie

Een laag inkomen? Vraag om een bijdrage!

Een laag inkomen? Vraag om een bijdrage! atie m Inf s van e d u v ande a g l sch en tt 18 kinde aa. j Heeft u kindeen in het vtgezet ndewijs? Of in het beepsndewijs tt 18 jaa? Dan mekt u dat in uw ptemnnee. De ksten zijn hge dan in het basisndewijs.

Nadere informatie

83 december 2012 Nr. verslag het Groot Jan Wolter Bloem volgt Gerard Korse op Eerste bewoners

83 december 2012 Nr. verslag het Groot Jan Wolter Bloem volgt Gerard Korse op Eerste bewoners 2012 e b m e dec g a l s e v t o o G het N. 83 13 m e Bloe t l o W n Ja op d Kose a e G volgt 6 s bewone e t s e E ces oot suc g g a d ie commiss 8 ijk uit And g a B eis Magda ssings a e v ique et EO Mozamb

Nadere informatie

Het Rotterdamse Sportbeleid. Martine Berkhof Beleidsadviseur Sport en Recreatie, gemeente Rotterdam

Het Rotterdamse Sportbeleid. Martine Berkhof Beleidsadviseur Sport en Recreatie, gemeente Rotterdam Het Rottedamse Spotbeleid Matine Bekhof Beleidsadviseu Spot en Receatie, gemeente Rottedam De Rottedamse Spotpaadox Rottedam is dé spotstad van Nedeland, maa bewones bewegen nog te weinig. Daaom: Collegetaget:

Nadere informatie

Een nieuw model voor de CBS huishoudensprognose

Een nieuw model voor de CBS huishoudensprognose Een nieuw model voo de CBS huishoudenspognose Coen van Duin en Cael Hamsen Het model waamee het CBS zijn huishoudenspognose maakt, is aangepast. De nieuwe pognose wodt beekend met een macosimulatiemodel

Nadere informatie

Waterlijn in Uithoorn officieel in gebruik genomen Uithoorn - Tegen 12 uur is donderdagmiddag

Waterlijn in Uithoorn officieel in gebruik genomen Uithoorn - Tegen 12 uur is donderdagmiddag J 127 SINDS 1888! DE KRANT DIE JE AL 127 JAAR PAKT! WWW.MEERBODE.NL TEL: 0297-581698 EDITIE: UITHOORN, DE KWAKEL 3 JUNI 2015 3 KORT NIEUWS: Kunstoute Zijdelveld Uithoon - Komende zatedag 6 en zondag 7

Nadere informatie

zicht vanaf de baan (Z-O) 2014 allard architecture amsterdam filtratie en opvang regenwater grijswatersysteem caddymasters secretariaat

zicht vanaf de baan (Z-O) 2014 allard architecture amsterdam filtratie en opvang regenwater grijswatersysteem caddymasters secretariaat zicht vanaf de baan (Z-O) clubhuis clubhuis shop caddymastes kaenloods commissiekame secetaiaat shop shop caddymastes kaenloods commissiekame secetaiaat één ovekoepelend gasdak één ovekoepelend gasdak

Nadere informatie

BioBased Business Cases

BioBased Business Cases Ontmoet de gehele biobased keten en gijp uw kans voo slimme samenwekingen BioBased Business Cases Hoo hoe u maximale winstgevendheid haalt uit de BioBased Economy Met paktijkcases van: Cosun SABIC Synba

Nadere informatie

vrij kamperen, Bivakkeren, paalkamperen... met tent of camper

vrij kamperen, Bivakkeren, paalkamperen... met tent of camper Een dossie van Wegwijze vzw Beenhouwesstaat 9 8000 Bugge info@wegwijze.be www.wegwijze.be Wegwijze vzw. Niets uit deze publicatie mag woden gekopieed of vespeid zonde schiftelijke toestemming. vij kampeen,

Nadere informatie

t p E Van de redactie Verenigingsblad van S.v.M.T.Protagoras Verenigingsblad van S.v.M.T.Protagoras De lente is begonnen!

t p E Van de redactie Verenigingsblad van S.v.M.T.Protagoras Verenigingsblad van S.v.M.T.Protagoras De lente is begonnen! 1 mei Uiteste inschijfdatum Studieeis Sacandinavië 2 mei Ovekoepelend Studenten Oveleg BMT 4 mei Dodenhedenking 5 mei Bevijdingsdag, TU/e gesloten Agenda 11 mei Dondedagboel 18 mei Dondedagboel 25 mei

Nadere informatie

Colofon Teksten; Eindredactie; Vormgeving & Productie;

Colofon Teksten; Eindredactie; Vormgeving & Productie; Spectum MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2014 1 Colofon Teksten; Dick Zijdelaan, Nel Baas, Ineke Zwaneveld, Cain de Buin Eindedactie; Sanne van de Steek Vomgeving & Poductie; Silvia Bakke 2015 Othocente 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

I n formatiebroch u re. Als u de huur wilt opzeggen

I n formatiebroch u re. Als u de huur wilt opzeggen I n fomatieboch u e Als u de huu wilt opzeggen Deze bochue bevat infomatie ove de pocedue ondom de huuopzegging. In deze bochue vindt u een beknopte weegave van de bepalingen uit de Algemene huuvoowaaden,

Nadere informatie

FYI FYI FYI FYI FYI FYI FYI FYI KOM NAAR ONZE OPEN DAGEN 2014. For Your Information - Open dagen krant Graafschap College

FYI FYI FYI FYI FYI FYI FYI FYI KOM NAAR ONZE OPEN DAGEN 2014. For Your Information - Open dagen krant Graafschap College FYI FYI FYI FYI Fo You Infomation - Open dagen kant Gaafschap College 13 Studenten installeen zonnepanelen in Zambia College Company: stat je eigen bedijf 17 15 7 KOM NAAR ONZE OPEN DAGEN 2014 Doetinchem

Nadere informatie

landschapskrant Noord-Hageland. Bijen- en. bloesemdag zondag 17 april Meensel- Kiezegem. gratis

landschapskrant Noord-Hageland. Bijen- en. bloesemdag zondag 17 april Meensel- Kiezegem. gratis 04.2016 landschapskant Nood-Hageland Bijen- en bloesemdag zondag 17 apil Meensel- Kiezegem gatis in dit numme Bijen- en bloesemdag p2 Landschapszog in Nood-Hageland p4 Een BV in nood p6 Activiteitenkalende

Nadere informatie

L0000512. Garantievoorwaarden/Gebruikershandleiding DUCOTWIN/ DUCOSCREEN

L0000512. Garantievoorwaarden/Gebruikershandleiding DUCOTWIN/ DUCOSCREEN L0000512 Gaantievoowaaden/Gebuikeshandleiding DUCOTWIN/ DUCOSCREEN I. INHOUD I. INHOUD p 1 II. ALGEMEEN p 2-6 III. INSTALLATIE p 7-8 IV. GEBRUIK EN ONDERHOUD p 9-12 V. CE-ATTEST p 13 VI. BIJLAGEN p 14

Nadere informatie

GROENLICHT. De mars tegen Monsanto en TTIP. Orgaan van GroenLinks Zwolle. Zomer 2015

GROENLICHT. De mars tegen Monsanto en TTIP. Orgaan van GroenLinks Zwolle. Zomer 2015 Ogaan van GoenLinks Zwolle GROENLICHT Zome 2015 De s tegen Monsanto en TTIP Linke Soep: Ove de gevaen van Gentech en wát!? Senato Ruad Ganzevoot bezoek bij GoenLinks Zwolle Gezocht: Nieuwe hoofdedacteu

Nadere informatie

Voor de warmteoverdracht Q van punt A naar punt B geldt de formule:

Voor de warmteoverdracht Q van punt A naar punt B geldt de formule: Wamteovedacht 6. Wamteovedacht Onde wamteovedacht wodt bedoeld de ovegang van enegie onde invloed van een tempeatuuveschil. Zolang een tempeatuuveschil aanwezig is zal wamte in een bepaalde ichting stomen,

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling

Leiderschapsontwikkeling Leideschapsontwikkeling (11): Van een gefagmenteede naa een samenhangende aanpak Leideschapsontwikkeling 2.0 E is veel gescheven ove de ontwikkeling van leideschap in oganisaties. In dit atikel beschijven

Nadere informatie

Een eenparige cirkelbeweging is een cirkelbeweging, waarbij de grootte van de snelheid niet verandert.

Een eenparige cirkelbeweging is een cirkelbeweging, waarbij de grootte van de snelheid niet verandert. Cikelbewegingen Gaden adialen Zie bladzijde 135 t/m 137 Baiboek wikunde van de Caat en Boch ISBN 90-430-1156-8 Een aanade voo Sinteklaa! http://taff.cience.uva.nl/~caat/functiene.pdf Eenpaige cikelbeweging

Nadere informatie

Nr. juni 20. 100-jar

Nr. juni 20. 100-jar g a l s e v t o o G het N. 85 13 juni 20 5 n eavonde i t a m o Inf den oowaa v u u h alg. 7 ties voo a t i c i l e F ige 100-ja 9 es de boul u e j e ek el Wisselb ogkasp o H a a in toenoo COLUMN Kwaliteit

Nadere informatie

Advies: Het college gaat akkoord met verzending van bijgaande RIB naar de gemeenteraad.

Advies: Het college gaat akkoord met verzending van bijgaande RIB naar de gemeenteraad. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: C.P.G. Kaan Tel n: 06 8333 8358 Numme: 15A.01184 Datum: 10 novembe 2015 Team: Ondewijs, Welzijn en Zog Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschift

Nadere informatie

ZA5881. Flash Eurobarometer 369 (Investing in Intangibles: Economic Assets and Innovation Drivers for Growth) Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA5881. Flash Eurobarometer 369 (Investing in Intangibles: Economic Assets and Innovation Drivers for Growth) Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA88 Flash Euobaomete 69 (Investing in Intangibles: Economic Assets and Innovation Dives fo Gowth) County Questionnaie Belgium (Flemish) A Flashnumme FL9A B land FL9B C Numme van het inteview FL9C NACE

Nadere informatie

Onderzoek naar het effect van actief randenbeheer op akker- en weidevogels in West-Brabant

Onderzoek naar het effect van actief randenbeheer op akker- en weidevogels in West-Brabant Ondezoek naa het effect van actief andenbehee op akke- en weidevogels in West-Babant Opdachtgeve: povincie Nood-Babant Novembe 2007 Antonie van Diemenstaat 20 5018 CW Tilbug 013-5802237 Eac@home.nl Pagina

Nadere informatie

In hoofdstuk 1 zijn algemene beschouwingen en de visie van ENECO Net- Beheer op de verdere ontwikkeling van het beheerde net opgenomen.

In hoofdstuk 1 zijn algemene beschouwingen en de visie van ENECO Net- Beheer op de verdere ontwikkeling van het beheerde net opgenomen. . INLEIDING Dit document omvat het Capaciteitsplan 2 van ENECO NetBehee zoals veeist in de Elekticiteitswet 1998 en het hieop aansluitend besluit "Regeling capaciteitsplannen Elekticiteitswet 1998" van

Nadere informatie

Inclusie en Exclusie groep 1

Inclusie en Exclusie groep 1 Inclusie en Exclusie goep 1 Tainingsweek 8 13 juni 2009 Venndiagammen Als voo elementen in een vezameling twee veschillende eigenschappen een ol spelen, dan kun je voo deze vezameling een Venndiagam tekenen.

Nadere informatie

Individueel Transitieplan voor Ouders

Individueel Transitieplan voor Ouders Individueel Tansitieplan voo Oudes Datum: vade / moede van Patiëntgegevens A. De diabetes 1. Mijn kind kan uitleggen wat, hie aan weken diabetes is. 2. Mijn kind begijpt wat de behandelaas (ats, diëtist

Nadere informatie

Dit is geen toeval 6 Over waarom je dit boek leest en hoe je ermee aan de slag kunt gaan. Lees dit eerst. 9 Stap 1: Vind je passie 96

Dit is geen toeval 6 Over waarom je dit boek leest en hoe je ermee aan de slag kunt gaan. Lees dit eerst. 9 Stap 1: Vind je passie 96 Dit is geen toeval 6 Ove waaom je dit boek leest en hoe je emee aan de slag kunt gaan. Lees dit eest. Inleiding 10 1 Waaom goeien we? 18 Ove de uitdaging van het goeien en ove wat passie is 2 Willen en

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst Aanvaag van een vegunning voo het exploiteen van een taxidienst College van bugemeeste en schepenen Makt 1, 8820 TORHOUT Tel. 050 22 11 22 Fax 050 22 05 80 info@tohout.be Waavoo dient dit fomulie? Dit

Nadere informatie

Standaarden Verpleeghuiszorg

Standaarden Verpleeghuiszorg Standaaden Vepleeghuiszog Vesie septembe 2010 Mw. E. Cox, MA, NVLF Mw. ds. C. Koolhaas, NVLF Mw. A. van Hemet, MA, NVLF 1 Inhoud 1..Inleiding...3 1.1 Doel standaaden en checklisten...3 1.2 De logopedist

Nadere informatie

Leve de tuin Bezoekerscentrum Webbekoms Broek - Diest

Leve de tuin Bezoekerscentrum Webbekoms Broek - Diest Leve de tuin 25.04.2017 Bezoekerscentrum Webbekoms Broek - Diest Regionale landschappen Publiekprivaat samenwerkingsverband tussen: Overheden: gemeenten & provincie Verschillende doelgroepen:alle gebruikers

Nadere informatie

5 dingen die je kunt doen

5 dingen die je kunt doen 5 dingen die je kunt doen om vandaag nog buikvet te veliezen éénkilopeweek.nl ongingscoach se van de Velde da van de Wadt Download het gatis ebook op www.eenkilopeweek.nl/stakkebuik Ontdek wat je NU kunt

Nadere informatie

Colloïdaal goud. jouw bondgenoot in de strijd tegen de tijd!

Colloïdaal goud. jouw bondgenoot in de strijd tegen de tijd! C O L L E C T I E O P S C H O O N H E I D S T A A T G E E N L E E F T I J D L U X U E U Z E V E R Z O R G I N G V O O R D E R I J P E R E H U I D Colloïdaal goud jouw bondgenoot in de stijd tegen de tijd!

Nadere informatie

REGIONAAL LANDSCHAP DE VOORKEMPEN SAMEN MAKEN WE WERK VAN NATUUR EN LANDSCHAP

REGIONAAL LANDSCHAP DE VOORKEMPEN SAMEN MAKEN WE WERK VAN NATUUR EN LANDSCHAP REGIONAAL LANDSCHAP DE VOORKEMPEN SAMEN MAKEN WE WERK VAN NATUUR EN LANDSCHAP 2 REGIONAAL LANDSCHAP DE VOORKEMPEN IS... EEN STREEK WAT DOEN WE? gelegen ten noordoosten van de stad Antwerpen en maakt onderdeel

Nadere informatie

Pieter Oosterhout Buro voor Architektuur BNA BV

Pieter Oosterhout Buro voor Architektuur BNA BV Gemeente Beuningen t.a.v. College van B&W Van Heemstaweg 46 Beuningen cc. mev. C. van Hemmen en dh. C. McQueen, Kloostestaat 1 beteft datum vezoek voooveleg woonhuis naast Kloostestaat 1, Beuningen 11

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma IHP

Uitvoeringsprogramma IHP Uitvoeingspogamma IHP -2020 Het IHP leidt tot veschillende acties voo zowel de benoemde maategelen als de vookeusscenaio s. Deze acties zijn vespeid ove IJsselstein, hebben een veschillend tijdspad en

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Bussel, 11.3.2015 COM(2015) 117 final VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD doo de lidstaten op gond van Veodening (EG) n. 1371/2007 beteffende de echten en

Nadere informatie

Beredeneerd aanbod groep 1 en 2

Beredeneerd aanbod groep 1 en 2 Beedeneed aanbod goep 1 en 2 Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding en veantwooding blz. 3 Themaplanning blz. 5 Taal / lezen / schijven blz. 9 Rekenen / wiskunde blz. 11 Weekplanning blz. 13 Zelfstandig weken

Nadere informatie

ZESENVEERTIGSTE JAARGANG Nummer 4 - januari-februari 2013

ZESENVEERTIGSTE JAARGANG Nummer 4 - januari-februari 2013 Veschijnt tweemaandelijks fgiftekantoo : 2840 Rumst 1 P 802144 ve. uitg.. uelens, Hollebeekstaat 31, 2840 Rumst 30977 2840 RUMST P.. elgië-elgique n i e u w s b u l l e t i n ZESENVEERTIGSTE JRGNG Numme

Nadere informatie

De Creatieve Computer

De Creatieve Computer De Ceatieve Compute J.I. van Hemet jvhemet@cs.leidenuniv.nl 1 Intoductie Als we de evolutie van computes vluchtig bekijken dan zien we dat de taken die doo computes woden uitgevoed steeds ingewikkelde

Nadere informatie

Het woonplan in Oostende voor 2001-2006 (2)

Het woonplan in Oostende voor 2001-2006 (2) Het woonplan in Oostende voo 2001-2006 (2) In deze categoie woden enkel de nog (ecent of toekomstige) beschikbae pecelen bouwgond in Oostende opgenomen. Naast deze opsomming blijft e uiteaad nog een hoeveelheid

Nadere informatie

Risk & asset management

Risk & asset management Hét onafhankelijke en vakinhoudelijke semina voo de pensioenpofessional Risk & asset management Hoo hoe Hoo DNB hoe gaat DNB gaat toezien toezien op uw op uw beleggings- beleggingsbeleid beleid onde een

Nadere informatie

Opleidingen. AutoCAD Inventor Revit 3ds Max 2014/2015. Award

Opleidingen. AutoCAD Inventor Revit 3ds Max 2014/2015. Award 2014/2015 Opleidingen AutoCAD Invento Revit 3ds Max TEC / CAD College HBO & MBO-Instituut 3x Awad TEC/CAD College BV Kekenbos 1018 B 6546 BA NIJMEGEN T 024 356 56 77 www.cadcollege.nl info@cadcollege.nl

Nadere informatie

Hardmetalen stiftfrezen voor ruw gebruik speciaal in gieterijen, werven en in de staalbouw

Hardmetalen stiftfrezen voor ruw gebruik speciaal in gieterijen, werven en in de staalbouw Hadmetalen stiftfezen voo uw gebuik speciaal in gieteijen, weven en in de staalbouw Hoogendementsvetandingen, -S Innovatieve hoogendementsvetandingen met exteme schokbestendigheid Zee obuuste, kachtige

Nadere informatie

Ayubowan. Inhoudsopgave. Stichting Ayubowan. Helpt kinderen naar een zelfstandig bestaan. Januari 2015 Periodiek.

Ayubowan. Inhoudsopgave. Stichting Ayubowan. Helpt kinderen naar een zelfstandig bestaan. Januari 2015 Periodiek. Ayubowan t e e m o f in Januai 2015 Peiodiek Stichting Ayubowan Van de voozitte Voo u ligt de eeste Ayubowan Infomeet van 2015. Wellicht eede dan u had vewacht. We hebben het veschijnmoment aangepast,

Nadere informatie

paradijs Devon & Cornwall 14-daagse rondreis 635 p.p.

paradijs Devon & Cornwall 14-daagse rondreis 635 p.p. Lieflijke heuvels en een spectaculaie kustlijn: de Engelse gaafschappen Devon en Conwall hebben alles 'in huis' voo een onvegetelijke wandelondeis. Jounaliste Linda van de Pavoodt ging u voo doo deze -

Nadere informatie

huren in afrikaanderwijk. The nieuwste wijk in Town. nieuwzuid.nl 97 appartementen, maisonnettes en woon-werkwoningen

huren in afrikaanderwijk. The nieuwste wijk in Town. nieuwzuid.nl 97 appartementen, maisonnettes en woon-werkwoningen huen in nieuwzuid.nl zuidespoo 97 appatementen, maisonnettes en woon-wekwoningen afikaandewijk. The nieuwste wijk in Town. huen in zuidespoo Zuidespoo, 97 appatementen, maisonnettes en woon-wekwoningen

Nadere informatie

Rietorchis & daslook bij het Zonnehuis

Rietorchis & daslook bij het Zonnehuis Rietochis & daslook bij het Zonnehuis Rietochis & daslook nabij het Zonnehuis Auteu P.J.H. van de Linden Opdachtgeve Pojectnumme Ingen Seach B.V. 09.087 juni 2010 foto omslag daslook langs het voetpad

Nadere informatie

Examens. Beroep. Rekenen. Leven lang lere. Passend Onderwijs. Entree. Kwaliteit. competenties. Het perron. www.sbo.nl/vmbo-mbo. Co-creatie.

Examens. Beroep. Rekenen. Leven lang lere. Passend Onderwijs. Entree. Kwaliteit. competenties. Het perron. www.sbo.nl/vmbo-mbo. Co-creatie. Hybide Passend Ondewijs Nationaal skills Nedelands / Conges Examens Voegtijdig Schoolvelaten 21st centuy Loopbaanoiëntatie Beoep Co-ceatie Leven lang leen Opleiding Het peon Intenationaal Innovatie Leaning

Nadere informatie

Theorieboekje CWO-Rb3

Theorieboekje CWO-Rb3 Theoieboekje CWO-Rb3 Vesie oktobe 2000 Watescouting Mak Twain Nedeweet intenet: http://scoutnet.nl/~scoutppx/ 1 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen...4 Binnenvaat Politie Reglement (BPR)...4 Toepassingsgebied...4

Nadere informatie

Aanvraagnummer Uw referentiecode Ingediend op Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten. Kosten openbaar maken

Aanvraagnummer Uw referentiecode Ingediend op Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten. Kosten openbaar maken Gegevens bevoegd gezag Gemeente Hilvaenbeek Refeentienumme Datum ontvangst Ingekomen: 12-08-2016 Fomulievesie 2016.03 " 1 w 1 ««fefe^fe^ v Publiceebae aanvaag/melding iffûuûnc Aanvaagnumme 2502135 Aanvaagnaam

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma 2006-2010 Vastgesteld door benw op 30 mei 2006

Uitvoeringsprogramma 2006-2010 Vastgesteld door benw op 30 mei 2006 Uitvoeingspogamma 20062010 Vastgesteld doo benw op 30 mei 2006 1 Ovezicht Uitvoeingspogamma 2006 t/m 2010 Poga Pote Afdemma houde 1.1 MB DIV Bestuusstijl Wij zullen ons inspannen om op heldee wijze veantwooding

Nadere informatie

Beleidskaders en beleidsacties in het sociale domein 2010

Beleidskaders en beleidsacties in het sociale domein 2010 Jaaschijf 2010 Sociaal Domein Beleidskades en beleidsacties in het sociale domein 2010 Integaal De woonmogelijkheden, het niveau van de sociale en cultuele voozieningen en het poldelandschap, bepalen de

Nadere informatie

TOETSING EN AFSLUITING

TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING EXAMEN 2018 AFDELING LEERJAAR 6 PLANNING SCHOOLEXAMENS 2017-2018 6 DATUM VAK OMSCHRIJVING TIJD/MIN BIJZONDERHEDEN Oktobe Novembe 2017 Hekansing schoolexamens einde

Nadere informatie

Psychometrische kwaliteiten van de Recidive Inschattingsschalen (RISc)

Psychometrische kwaliteiten van de Recidive Inschattingsschalen (RISc) Cahie 2007-5 Psychometische kwaliteiten van de Recidive Inschattingsschalen (RISc) Intebeoodelaasbetouwbaaheid, intene consistentie en conguente validiteit L. M. van de Knaap L. E. W. Leenats L. T. J.

Nadere informatie

- > e en uitgave van de. Studiegroep voor Postmechanisatie. Nummer127 december 1999. Il 11 1 1 NEDERLAND. 1111 Il. 1 1 Il. Inhoud:

- > e en uitgave van de. Studiegroep voor Postmechanisatie. Nummer127 december 1999. Il 11 1 1 NEDERLAND. 1111 Il. 1 1 Il. Inhoud: 1111 1 1 Il 1111 Il Il 11 1 1 NEDERLAND e en uitgave van de Studiegoep voo Postmechanisatie Aangesloten bij de Nedelandse Bond van Filatelisten-Veenigingen. Numme127 decembe 1999 Inhoud: - 0 - > 1 1. Veenigingsnieuws.

Nadere informatie

Uitwerkingen bij de opgaven van. De Ster van de dag gaat op en onder

Uitwerkingen bij de opgaven van. De Ster van de dag gaat op en onder Uitwekingen bij de opgaven van De Ste van de dag gaat op en onde Statopgave Google Maps geeft bijvoobeeld 52.382306, 6.644897. Mocht je niet bekend zijn met de begippen Noodebeedte en Oostelengte, zoek

Nadere informatie

Wat doet dit programma?

Wat doet dit programma? KORTE HANDLEIDING DIGITALE BRANCHE-RIE SLAGERSBEDRIJF Inleiding RI&E staat voo Risicolnventaisatie en -Evaluatie. Een RI&E is: een LIJST met alle isico s in uw bedijf en een PLAN voo het oplossen evan.

Nadere informatie

Ambyerveld Maastricht: Een 'kast' van een huis

Ambyerveld Maastricht: Een 'kast' van een huis Ambyeveld Maasticht: Een 'kast' van een huis Duuzaam enegie neutaal wonen in een modene & abstacte context. Doo optimale integatie met ustige goene omgeving en een gebalanceed binnenklimaat wodt een goot

Nadere informatie

B en W - advies. nr. \j nr. J / Openbaar. Onderwerp: Aanbesteding inkoop electriciteit en aardgas (6RNV gemeenten en 4 'aanhakers') 2010-2013

B en W - advies. nr. \j nr. J / Openbaar. Onderwerp: Aanbesteding inkoop electriciteit en aardgas (6RNV gemeenten en 4 'aanhakers') 2010-2013 B en W - advies Potefeuillehoude Afdeling Advies van Datum advies Bestandsnaam Advies O.R. In oveleg met afdeling(en) Actief infomeen aad Actief infomeen wijkcontactambtenaa Advies: Aangehouden d.d. Beslissing

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centaal Bueau voo de Statitiek Economie, Bedijven en NR Oveheidfinanciën en Conumentenpijzen Potbu 24500 2490 HA Den Haag PRJSNDEXCJFER COMMERCËLE DENSTVERLENNG 1. nleiding Dit document bechijft de methoden

Nadere informatie

Gevoeligheidsanalyse transportparameters

Gevoeligheidsanalyse transportparameters Gevoeligheidsanalyse tanspotpaametes voo de ondegond Woute Kaeman Ed Veling Het model PROFCD (PROFile Convection-Diusion) is doo Veling (1993) gescheven om snel een inschatting te kunnen maken van het

Nadere informatie

v v I I I 10 P I 316, 10

v v I I I 10 P I 316, 10 GELUDSSNELHED Het bijkt dat de gemiddede kinetische enegie van de moecuen evenedig is met de absoute tempeatuu. De sneheid van de moecuen van een gas is evenedig met de vootpantingssneheid van geuid. eeken

Nadere informatie

Veiligheid: gedrag, techniek en organisatie

Veiligheid: gedrag, techniek en organisatie Veiligheid: gedag, techniek en oganisatie Matijn Flinteman 30 januai 2017 Inhoud pesentatie Wat is veiligheid en waaom moeten we hieaan weken? Blootstelling aan gevaa beheesen Die invalshoeken: gedag techniek

Nadere informatie

Onderzoek naar de ecologische achteruitgang en het herstel van Zuid- Limburgse hellingschraallandcomplexen

Onderzoek naar de ecologische achteruitgang en het herstel van Zuid- Limburgse hellingschraallandcomplexen Ondezoek naa de ecologische achteuitgang en het hestel van Zuid- Limbugse hellingschaallandcomplexen Diectie Kennis en Innovatie, augustus 009 009 Diectie Kennis en Innovatie, Ministeie van Landbouw, Natuu

Nadere informatie