Wat doet dit programma?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat doet dit programma?"

Transcriptie

1 KORTE HANDLEIDING DIGITALE BRANCHE-RIE SLAGERSBEDRIJF Inleiding RI&E staat voo Risicolnventaisatie en -Evaluatie. Een RI&E is: een LIJST met alle isico s in uw bedijf en een PLAN voo het oplossen evan. Of u RI&E-plichtig bent? Zie: Bedijven met 25 medewekes of minde zijn vijgesteld van het laten toetsen van de RI&E doo de abodienst of een gecetificeed abodeskundige (bedijfsats, veiligheidskundige, abeidshygiënist, abeids- en oganisatiedeskundige), wannee zij gebuikmaken van de doo sociale patnes in de slagesbanche ekende banche-ri&e. Dit instument is op de website gatis te downloaden. Bedijven met mee dan 25 medewekes zijn wel veplicht de RI&E te laten toetsen doo een abodienst of een gecetificeed abodeskundige. Deze contoleet of u de RI&E goed heeft uitgevoed. Heeft u geen RI&E en bijbehoend Plan van Aanpak? Dan iskeet u een boete van de Abeidsinspectie die in het uiteste geval kan oplopen tot enkele duizenden euo s. In geval van een bedijfsongeval zal de vezekeing ook altijd vagen naa de aanwezigheid van een ekende RI&E. Het ontbeken van een RI&E kan gevolgen hebben voo de hoogte van een eventuele schade-uitkeing van de vezekeaa. Maak egelmatig een RI&E. Zeke als e iets veandet in uw bedijf. Bijvoobeeld wannee u een nieuwe machine aanschaft, vebouwt of vehuist. Eens in de vie of vijf jaa is een vuistegel. U hoeft de RI&E niet altijd helemaal opnieuw te doen. Betek ook de ondenemingsaad of pesoneelsvetegenwoodiging ebij. Zij moeten instemmen met de RI&E en het Plan van Aanpak. Ove het pogamma De digitale RI&E is speciaal voo de slagesbanche gemaakt. In vie stappen maakt u voo uw bedijf een RI&E en een bijbehoend Plan van Aanpak. Daamee voldoet u aan de RI&E-plicht uit de Abowet. Wat doet dit pogamma? Inventaisatie: U bengt de gezondheids- en veiligheidsisico s in uw bedijf in kaat. Dat doet u doo een eeks vagen te beantwooden. Evaluatie: Het esultaat is een opsomming van de knelpunten in uw bedijf. Bij elk knelpunt bekijkt u hoe goot de isico s zijn. U stelt pioiteiten. Plan van aanpak: U geeft aan hoe u de knelpunten oplost. Het pogamma helpt u daabij. Rappotage: U kunt appoten afdukken voo uzelf, voo uw medewekes en voo uw abodienst / abodeskundige. De belangijkste knoppen pe pagina U begint gewoon. Het pogamma wijst u telkens de weg. Enkele belangijke knoppen die u op elke pagina tegenkomt: Volgende: daamee gaat u naa het volgende schem. Voige: daamee gaat u naa het voige schem. Help: daamee opent u deze handleiding. Uitloggen: deze knop gebuikt u als u tussentijds wilt stoppen. De ingevoede gegevens woden bewaad.

2 Vede ziet u: De knoppen/tabbladen bovenaan: daa ziet u de stappen in de RI&E. Een gijs vlak links: dat zijn de modules van de RI&E. U kiest doo eop te klikken. Status (echtsboven): dat is de vootgangsindicatie pe ondedeel. Een bestaande RI&E staten Bent u eenmaal met een RI&E begonnen, dan kunt u deze tussentijds stoppen. De ingevoede gegevens slaat u op (bij het uiloggen), zodat ze bewaad blijven. De bewaade RI&E kunt u late opnieuw staten. U kunt mee dan één RI&E bewaen. Klik op de titel in het statschem van de RI&E die u wilt openen. Hoe een RI&E vewijdeen? 1. Klik op de knop Vewijdeen naast de naam van de RI&E die u wilt vewijdeen. 2. Klik op 0K. De RI&E is nu vewijded. Let op. Als u een RI&E vewijdet, gaan alle gegevens daain veloen! U kunt een vewijdeing niet ongedaan maken. Een RI&E henoemen 1. Klik op de knop Henoemen naast de naam van de RI&E die u wilt wijzigen. 2. Vul de nieuwe naam in en geef een Ente om te bewaen. Tips Lijst met alle isico s pinten of downloaden Waaom eest afdukken? Het doolopen van een RI&E kan een hele klus zijn. Daaom kan het handig zijn om de vagen eest eens op papie doo te lezen of in te vullen, voodat u ze op uw compute invult. Na het beantwooden van de vagen op papie voet u de antwooden in op de compute, in het ondedeel Inventaisatie. U kunt de vagen natuulijk ook diect op uw compute beantwooden. Sla het afdukken dan gewoon ove. U kunt pas nâ de egistatie (zie hiena) en nâ te hebben ingelogd (zie hiena) enkel en alleen in het ondedeel Inventaisatie de lijst pinten met de knop Afdukken of de lijst eest beweken en/of opslaan op uw compute met de knop Download. De lijst opent in uw tekstveweke waana u met Opslaan als... de lijst kunt opslaan. Eventuele wijzigingen die u in deze lijst maakt woden niet automatisch ovegenomen in het pogamma waamee u de RI&E invult. Soms zijn alleen de titels van de hoofdstukken zichtbaa en niet de vagen van dit hoofdstuk. Dit komt doo een filtemodule. De vagen woden alleen zichtbaa als u in de inventaisatie aangeeft dat dit hoofdstuk op u van toepassing is. Meestal is het een vaag of iets in uw bedijf aanwezig is; bijvoobeeld: E wodt gewekt met gevaalijke stoffen of U heeft een baliewekplek. Zoda u bij deze vaag Ja aanklikt, woden de vagen zichtbaa in het pogamma én in de lijst met isico s. ades Zog dat uw ades actueel blijft. Het Steunpunt RI&E-instumenten dat de digitale RI&E heeft gemaakt, heeft géén toegang tot uw gegevens. Uw ades is nodig om in geval van nood een wachtwoodheinneing te kunnen vezenden. Wachtwood en/of ades wijzigen Na het inloggen ziet u echtsboven de knop Instellingen. Daa kunt u de gegevens wijzigen. Tip: voo de zekeheid niet beide tegelijk wijzigen, maa een voo een. Account vewijdeen Na het inloggen kunt u via de knop Instellingen uw account definitief vewijdeen. Let op: alle ingevulde RI&E s onde uw naam zijn vevolgens ook definitief vewijded en op geen enkele manie teug te halen.

3 Als u begint met het invullen van de RI&E hoeft u de RI&E niet in een kee af te maken. U kunt op elk moment stoppen en late wee vede gaan of wijzigen. Als u op Uitloggen klikt, woden uw gegevens opgeslagen. Ook als u vegeet uit te loggen woden de gegevens opgeslagen als u stopt met de RI&E, maa vanwege veiligheidsedenen is het bete om officieel uit te loggen. Onthoud wel uw inloggegevens ( ades en wachtwood) en de titel van de RI&E. U kunt meede RI&E s (met veschillende titels) opslaan en dan is het handig als u de titel weet van de RI&E waa u late vede mee wilt gaan of iets in wilt wijzigen. Digitale RI&E Waa is de digitale RI&E te vinden? Stappen: De digitale RI&E vindt u op de website Op de homepage van deze website ziet u aan de echtekant van uw beeldschem de ubiek RI&E INSTRUMENTEN met daaonde het alfabet A t/m Z. U klikt twee kee (snel) op de lette S, U komt nu in het schem RI&E instumenten. U ziet halvewege het schem het wood Slagesbedijf staan. U klikt twee kee op het wood Slagesbedijf U komt nu in een volgend schem waa de volgende tekst staat gescheven: De digitale RI&E is hie beschikbaa U klikt één kee op de wooden hie beschikbaa. U komt nu in het hoofdschem van de banche-ri&e voo het slagesbedijf. ATTENTIE: Dit kan een Engelstalig schem zijn. Om een Nedelandstalig schem te kijgen, klikt u op de Chanpe countv/lanquaae. Op de volgende pagina van deze handleiding ziet u een afbeelding van het hoofdschem met de titel WELKOM in het Nedelands.

4 OiR~ - W,ndow~Intemet Enp~o~e~ Fivoneton n~n~ ~Saacii ce~dat~ A~ave&s1 lupotect v~o~a~n isc : Fo~O,ooo ~An~o Co14,005 9.o~,p~g. 0 o IR Bevatiging Eato - - Welkom Login E-natlades Wachtwoo (Ik ben mijn wachtwood -- vegeten.) Wijzig tand/taal ~ Nog geen account? Registee u dan eest. / Gewnw~fuox EU-OSttA Ove jntenvt 1 Benodigde modue n,geschakeld 100% tl ~.

5 Om van de banche-ri&e gebuik te kunnen maken en te kunnen inloggen moet u EERST een account aanmaken. ZEER BELANGRIJK! Vul op het hoofdschem WELKOM/Login nog geen ades of een wachtwood in. U MOET EERST EEN ACCOUNT AANMAKEN. Onde het midden van uw beeldschem ziet u de volgende wooden staan: Nog geen account? Reciistee u dan eest. KIjk op het ondesteepte wood Reciistee. Op de volgende pagina van deze handleiding ziet u een afbeelding van het egistatieschem met de titel REGISTREER

6 OiR&-Wmdowx 0,j,~&~ - - ~ htpi/nxtumenaie~nni(,egnlei?camij,onhtp%3a%z2ffitumenteftje.ni%~fnfl~lf%3fiafl0uege%3dflinl cje~ Data AcliveS~n Potact Venadam 1S C F~&ntaens ~d~g~e Coi4,on 9~ig Fevoen OiRA 1 Govgf agt - Pagina Beeiligng Exta 00 Registee Registee ades Nieuw wachtwood Nogmaals wachtwoad E ~ ~ pivacy eo4ineflt Vo ~e~ ~ep,uei~cee,ddaotu-ostta 1 Ove Gweed Intenet Beveiligde modus ingeochekeid % t.l~.

7 Op het egistatieschem moet u die velden invullen, te weten het veld: ades Nieuw wachtwood Nogmaals wachtwood Na het invullen van de die velden klikt u op de button/het wood Volgende. Op de volgende pagina van deze handleiding ziet u een afbeelding van het volgende schem met de titel RI&E

8 ORA-W.dvwslntemetEdptoiee o~ X ne.ni - ~Saact cteadata AcOneScan lopotect Vew~ev 55 C F~&.~1ess g~e4çlo ~ 9oip,~ 0 Feveneten ORA Pogma Beveiliging Exta RI&E Stat een nieuwe Rl&E in de volgende banche Akkebouw en Vollegondsgoenteteelt Hie kunt u een naam opgeven D~t maakt het eeweudige oo late vede le gaan met deze RI&E of... AJs u beotanden van de oude Rl&E omgevng hoeft kunt U deze we i. iii niezen!~~ Gee,anueexteuwEO.05HA t Ove Intemet 1 Beveitgde modus ngeochakdd 100%.

9 Op uw schem ziet u een keuzemenu en de naam van de banche Akkebouw en Vollegondsgoenteteelt. Deze banche is NIET op u van toepassing. U moet in de uitkiapbae lijst op zoek naa de banche Slagesbedijf en dit wood aanklikken. U dan in het schem Slagesbedijf en kunt u staten met het invullen van de RI&E. komt

10 OIRA - ~(aidows F.vonden nlfllangoagven NL ~Soac!i OewDa~ k~ves~ ~c~ct Ve~ol~, 5~ 4 0e OIRA i~ti Pagina Beveiliging linte QiR.~. RI&E tat een nieuwe RI&E in de volgende banche Akkebouw en Vollegonds oenteteelt Mode en Inteneunndustie Mode. Schoenen en spotdetaithandel Motoenevisiebedijf Motofietsbedijf NVVWfase2 Ontwepes Openbae Bibliotheken Optiekbednj~en Paadenhoodeij Paddenstoelenteeli om U deze via niezen Pluinweehoudenj Recycling Beken en Soteen Reisbanche Repobednjven Rijscholen Slagebednjf Sloopaannemes Tabaksdeteilhandel Takel en Begingsbedijf Tankstations Beta Taxibedijven Timmefabneken (lifa) Timmenndustie Tuckedealebedijf Uitgeveijen Uitvaatondememingen Univesitai Medische Centa 1 Acadennoche Zie Univesitai Medinche Centa 1 Academische Zie Vakenshoudenj Vetoskundi n VOliJSid Intemet 1 Beveiligde moduw mgeschnkeld 100% t.l ~. ~ ~.

11 ~OiRA-Windvws - Ee ~ x v ~ httjvlin ummtm.deel nu.nguagmni-nk Oe~ Data ActiveScan ID Potect Veendan ~S C F~ tiian.mn V~ps Cm4icns 9.eepteg Favoieten OA - Pagina - Beveihgmg RI&E Statt een nieuwe RI&E in de volgende banche Slagebedijf Hie kunt u een naam opgeven Dit maakt het eenvoudige om late winte te gaan met deze RI&E of~.. Als u bestanden van de oude RI&E omgevin~heeftkunt U deze via dlifomulie niezen!~!l~ Volgoide t Ove tntemet Bevel gde montuu mgeochaketd - 100% tl~ ~

12 Voobeeiding U moet eest uw bedijfspofiel bepalen (vagen: zie volgende pagina). Dit is één van de belangijkste ondedelen van de RI&E. E zijn 12 pocessen/vagen benoemd. Het is belangijk deze goed te lezen en aan te vinken, indien het poces zich binnen uw bedijf zich voodoet. Als u een poces aanvinkt, kijgt u late de vagen te lezen die bij het beteffende poces hoen. Als u een poces niet aanvinkt, kijgt u late niet de vagen te lezen die bij het beteffende poces hoen. Hiemee wodt vookomen dat u onnodig allelei vagen moet beantwooden. Als u de vagen niet beantwoodt, tewijl het poces zich wél in het bedijf voodoet, is uw RI&E niet volledig en iskeet u een boete. Klik op START. Op de volgende pagina van deze handleiding ziet u een afbeelding van het volgende schem met de titel MAAK DE RI&E OP MAAT VOOR UW ORGANISATIE Dit zijn de pocesvagen.

13 OiRA-Wlndows i~l ~nliil.gebedojt slgnbnduijfhtaet X 1 O~S4OCII +~~j~;ae1 ~tdpetect.~veeidam1s C P~O.afleus Appi Coppens gwev~~a Favoieten ORA ~l tti Pagina v Beesbginq - Eotna tneteeiagen Help lees. Uitloenen 0.15,. i,,he.div. R~ ~nnst Vocetle hij) Inventailsaltê Evaluatie Plan van aanpak Rappot Slagebedijf Bent u zich bewust van alle isico s? Kent u alle nsico s? Ook voo uw pesoneel en uw muteneel? Maa wat als e plotseling een ongeval met een machine gebeut? Een medeweke gevaalijke stoffen binnenkijgt? Of als iemand utvalt omdat hij of zij te zwaa wek heeft, of te veel? Dan staat de poductie stil of u moet u het met een pesoon minde doen Daa komen nog de epaatieu en ziektekosten toj En het bangt uw goede naam in gevaa Kotom, behoolijke isico s Met een RI&E zet u deze nsico s op een nj Zo kunt u ze geicht aanpakken1 U heeft vast wel eens gehood van een Risco-iventaisahe en -evaluatie ofwel Rl&E Een R1&E in eigenlijk twee dingen een LiST met alle isico s in uw bednø en een PtfiJit voo het oplossen evan Met die twee kunt u de isico s voo uw pesoneel en uw bednjfteugdnngen En dus ook het financiêle nsico Een RI&E is niet ingewikkeld Ingewikkeld? Dat valt mee U moet e gewoon even voo gaan zitten Een isico analyse is betangi Zo belangijk dat de oveheid het veplicht heeft gemaakt voo vnçwel alle ondemenvngen met weknemes Gep~sdixem3deotO.aSHA t0se~ Intemet 1 Beveiligde niodas, ingeschakeld 100% ~ ~ ti-5-;0l1

14 ttpmn~tumente~we.z~i/ jlf jf/c~pw~ie- i 4ows emet Eeploie - ~ X ne.ni Øe~ Data Ad~eeScan IDPoted Veendan, t5 C F~1eee ~Aepn COL,em 9qpn~ Favonetne http~/mntee-ne.n/nim.gn~bednjf slagen... Pagina Beveiliging Botta Voonb..nIdJng Inanemai~ Via pbi. san ~ Pai~eii Maak de R~&E op maat voo uw oganisatie Liet ian,~sbn,1at moe, to fl1 te, vent flanan 0W WflfltÇ 1 vofl ant,~fla 15,ant van Otoflan,~ a. ~a It, en stn,v o geen,,e~n n,fl FILE v,n,d*odninnp Vat,., s Lnfl~* tal ovçana enant e, fsovtv05en. eif50mtnts ~ OstI. V,ndttl It, i.0~ lat ostgena. Iets., pont,: tosø., (t.vt~1.~t &e, Ode neem)? lat 1td41 to vvnt.dn nt~. p1 ~toen. vt~v (avlainde~~~~~t? Vat,, tav taap1 lat ~npnavfl p150..tvi~ (vvdedn1.m)? Vede, 0 s.t betnti vogeat. ~.vie...t 4*. ie, 4. ndge~an çnvnetann 0,1. vvko1.a nat.,,. p.tialalto. nttpastot? lat 540p1 to penan. oddo tno,,,,.~ tin 50inosO~.d.m ~tl t ddta to 014,41 Int vogeid. na... poa~. gatavitanan. ~e ne? liadi p1 ~t oep14t lat ilatsa. taiman pont, anne VOdal Olat b.&~! 4. vtç*.d. ptvoetia, St sep itod..oçe.pos.t,anpt gntto~vito? Valt niets State to votgetdn nv1.a 0,io St... ie,, neaodn? pot ni Int latuf het ndgene. pnsa.* pont, it,t,op4*tot(a,a.eeiaoptød.s.~f Inienet 1 ~ enodta. tngeschakdd i,lna ~ 4.

15 OlRA - Wtndows tntenet Ee e iani Gnegle ~t3 Oe Data Aceveocan to Fetect Veendan tt C 6 F ajsktens Amin Caiinis 0 0 Favoieten QIFA - Pagina Bevdtgmg Exta- - testeningen Staten Help RiSk. Uttioggen Ontin. lnta n&nn eteaeeoee Ventte Innentaisatle Evabiatle Ptan een aanpak Rnppeet Slagebedjf U kunt de lijsl met nmcds uitpnnten als u met meteen het antwood op een taag weet en met de lijst in de hand up de wekvloe de situatie bete bekijken Ook kunt u daa teplekke de weknemes wagen welke peoblenten ZIJ evaen Daana kunt u de infontatie in de di~tale RI&E inval en U kunt ook dese lijst uitdelen aan weknentes en hee uitnodigen om een bijdage te leveen hij het inventaiseen nan de genaen/peohlemen hij de evaluatie van de noicu n en meedenken welke peventieve acties geonmen kunnen woden De bijdage van de weknemes kan meewegen hij het mwillenean da Rt&E U kant de Lijst met alle isico s paten - Stuit ililco liiveninlsie Oepioduceezttdueett-OsttA t Ove Oeeed bteinet Beveiligde modusi kigeschakefd - 100% - i.l ~ _, ~

16 Inventaisatie U begint nu met inventaiseen van de knelpunten en isico s in uw bedijf. U kijgt telkens een vaag of stelling voogelegd, die gaat ove zaken die te maken hebben met de veiligheid en de abeidsomstandigheden in uw bedijf. U moet alle vagen en stellingen doolopen. Hoe ziet het inventaisatieschem euit? U ziet links een ovezicht van alle modules. E is ook een algemeen ondedeel. Daain staan vagen die op de algemene situatie in uw bedijf betekking hebben. Doo op een module te klikken, woden alle submodules zichtbaa en doo op een submodule te klikken woden alle vagen zichtbaa als bolletjes onde de module. Doo op volgende te klikken, kijgt u één voo één alle vagen en submodules te zien. Sommige ubieken beginnen met een filtevaag. Daamee bepaalt u welke vagen voo u van belang zijn. Soms kijgt u dan geen vevolgvagen in die ubiek. Hoe ziet u waa u bent? Boven de vaag staat de titel van de module en ook in het ovezicht (gijze vlak links) ziet u dat de beteffende module donkede van kleu is dan de oveige modules. Hoe kunt u zien of u alle vagen heeft beantwood? Onde de module (gijze vlak links) ziet u alle niet beantwoode vagen als zwate bollen. Vagen waabij u Ja of n.v.t. heeft geantwood hebben een goene cikel. Vagen waabij u Nee heeft geantwood hebben een ood viekant. Vagen die u niet heeft beantwood (ovegeslagen of gepakeed) hebben een oanje diehoek. Voo een totaal ovezicht klikt u op de knop Status (echtsboven). Pe module ziet u of alle vagen beantwood zijn en hoe deze beantwood zijn (ood/goen/oanje) en kunt u diect op de link naa de beteffende module klikken. Evaluatie Nadat u alle vagen heeft beantwood, kunt u aan de evaluatie beginnen. Dat betekent dat u een ovezicht kijgt van alle knelpunten in uw bedijf. Daabij geldt natuulijk: het ene knelpunt is enstige dan het andee. Daaom wodt hie de hoogte van de isico s bepaald. Wat zijn knelpunten? Knelpunten, dat zijn vagen die u bij de inventaisatie met Nee heeft beantwood. Die ziet u dus hie teug. Toch kan het zijn dat u vagen met Nee heeft beantwood in de Inventaisatie, maa deze toch niet ziet in de Evaluatie. Daa kunnen twee edenen voo zijn. Ofwel: in uw banche is bekend dat een bepaald knelpunt tot hoge isico s leidt (dat is bijvoobeeld het geval bij beoepsziekten). Dan ziet u het knelpunt pas in het Plan van Aanpak wee teug, met de vemelding Risico: hoog. (Top 5 isico) Ofwel: het gaat om een knelpunt waavan het isico niet met deze die vagen te bepalen is (dat is bijvoobeeld het geval bij het knelpunt: ontbeken van beleid). Ook dan ziet u het knelpunt pas in het Plan van Aanpak wee teug. Zijn e geen knelpunten in uw bedijf? Dat kan. Dat is mooi, e zijn dan geen veiligheids- of gezondheidsisico s in uw bedijf. De stappen Evaluatie en Plan van Aanpak slaat u gewoon ove.

17 Hoe evalueen? Dat doet u voo elk knelpunt waa gevaagd wodt die vagen te beantwooden. Uw die antwooden woden gebuikt in een beekening waamee het pogamma bepaalt of het uiteindelijke isico hoog, midden, of laag is. In de volgende stap, Plan van Aanpak, ziet u de uitkomst van die beekening. 1. Hoe vaak wodt men aan dit gevaa blootgesteld? U kiest uit: Bijna nooit, Regelmatig of Vootduend. 2. Wat is de kans dat dit gevaa opteedt? U kiest uit: Klein, Gemiddeld of Goot. 3. Wat is het schadelijke effect? U kiest uit: Letsel zonde vezuim, Letsel met vezuim of Blijvende gezond heidsschade. Een voobeeld E staan gevaalijke stoffen in een opslag. De weknemes komen hie enkele keen pe week even binnen. De opslag is voozien van een afzuiging. De kans dat schadelijke stoffen vijkomen (bijv. doo lekkage of uitdampen) wodt als gemiddeld ingeschat (e staan divese stoffen in meedee sooten emballage). De blootstelling wodt ingeschat op egelmatig (de medewekes komen e een paa kee pe week). En het effect is letsel zonde vezuim (de stoffen zijn iiteend, maa niet giftig). Let op. Van een aantal knelpunten kunt u diect het isico bepalen. Niet doo de die vagen te beantwooden, maa doo zelf een isicohoogte (hoog, midden, of laag) te kiezen. Bij vagen ove beleid en de Top 5 isico s van uw banche wodt u niet gevaagd het isico aan te geven; deze is standaad op hoog gezet. Tip. Ga bij het invullen uit van uw gezonde vestand. Besteed geen aandacht aan allelei andee mogelijke en denkbae effecten. Plan van aanpak U heeft de knelpunten in uw bedijf geïnventaiseed. U heeft bepaald hoe hoog de isico s daavan zijn. Nu dus de vaag: wat doet u eaan? Ofwel: welke maategelen neemt u om de knelpunten weg te nemen? Eest pioiteit, Het pogamma loopt de knelpunten één voo één langs. U stelt eest de pioiteit vast: hoe belangijk vindt u het om dit knelpunt snel aan te pakken? Aan een knelpunt met een hoog isico geeft het pogamma standaad een hoge pioiteit. Enzovoot. U kunt de pioiteiten aanpassen. daana de maategelen En daana zijn e voo elk knelpunt twee mogelijkheden: u kiest voo één van de standaadmaategelen die het pogamma u voolegt. Dat zijn maategelen die in uw banche gebuikelijk zijn. Of, u bedenkt zelf welke maategelen het best zijn. Hoe de pioiteit vaststellen? U kiest bij het knelpunt voo een hoge, midden, of lage pioiteit. U laat de pioiteit zo staan als het pogamma voostelt, of u past deze aan. Hoe maategelen kiezen? 1. Onde het kopje Standaad maategelen staan de maategelen die beschikbaa zijn. 2. U ziet wat de standaadmaategel is die bij uw knelpunt hoot. Het kan zijn dat e mee dan één maategel mogelijk is. U kunt één of meede toevoegen. 3. Wilt u zelf een eigen maategel kiezen? Klik dan op Nieuwe maategel toevoegen. Vul vevolgens de maategel in.

18 4. In het eeste vak heeft u de maategel ingevuld die u kunt nemen om het huidige isico op te lossen of te bepeken. In het vak Peventie Plan kunt u invullen wat u moet doen om te zogen dat dit isico ook in de toekomst niet mee voo kan komen en in het vak Veeisten vult u in wat de andvoowaaden of benodigde middelen zijn die bij deze maategel hoen. Dit kan een hulpmiddel zijn, of een nieuwe machine, of een opleiding, of 5. Vul in Wie (de veantwoodelijke), Budget (hoeveel geld u evoo eseveet), en Statdatum en Einddatum. 6. KIjk op Volgende om naa de volgende pagina te gaan. Rappot Twee sooten appotage: 1. Tabblad Rappotage; dit is het Plan van Aanpak met openstaande isico s en de maategelen die u gaat teffen. 2. Tabblad Inventaisatie; dit is het volledige ovezicht met alle vagen. Als u de RI&E de eeste kee opent, dan ziet u alleen de vagen. Als u de RI&E heeft ingevuld, dan ziet u hie ook de antwooden: niet ingevuld, ja (geen iscico) en nee (wel een isico). De isico s zijn hekenbaa aan de oanje steep aan de linkekant. Tijdelijke foutmelding: Als de appotage blijft hangen zonde een duidelijke foutmelding kan het zijn dat de plaatsnaam in het postcodeveld is geplaatst. Dit is niet duidelijk aangegeven op de pagina met bedijfsgegevens, maa het 2e veld mag niet mee dan 16 tekens bevatten. Dit wodt zo spoedig mogelijk technisch aangepast. Waaom appoteen? U bent nu klaa met uw RI&E. U kunt appoteen aan de abodienst of gecetificeed abodeskundige. Dat is wettelijk veplicht voo bedijven met mee dan 25 weknemes. En u kunt exemplaen afdukken voo uzelf en uw medewekes. Voo het zove is, moet u nog enkele gegevens ove uw bedijf en uw abodienst / abodeskundige toevoegen. Deze gegevens veschijnen in het uiteindelijke appot. Mee infomatie ove de toetsing van de RI&E vindt u op (http ://www. ie. ni/wetgevi ng/copy_of_toetsi ng-va n-de-i-e) Welke gegevens kunt u invullen? Gegevens ove uw bedijf: naam, ades enzovoot. Gegevens ove uw medewekes: aantal, vezuimpecentage enzovoot. Gegevens ove uw abodienst: naam enzovoot. Hoe vezuimpecentage te beekenen? Als u de ziekmeldingen in uw bedijf doo uw abodienst laat bijhouden, kunt u daa de vezuimcijfes opvagen. Andes moet u ze zelf administeen. En zelf beekenen. Dat gaat zo. aantal ziekte dagen aantal mogelijke wekdagen X 100 = het vezuimpecentage totaal Voobeeld Eén medeweke heeft zich in 1 maand 2 dagen ziek gemeld. U wekt altijd met 3 mensen in de zaak. Wat is dan het vezuimpecentage in die maand? 2 (het totaal van de vezuimde dagen (ook niet-wekdagen)) gedeeld doo 93 (aantal beschikbae dagen van 3 mensen in 1 maand (ook niet-wekdagen)) X 100 = 2,2% (het vezuimpecentage). In de RIE vult u alleen het getal in; maximaal 2 cijfes voo en maximaal 2 cijfes na de komma zonde %-teken eachte.

19 Rappoteen - Uw RI&E en Plan van aanpak afdukken Waaom afdukken? Zog dat u altijd een gepinte vesie van uw RI&E beschikbaa heeft. Dat is handig als de Abeidsinspectie langskomt. Want die vaagt enaa. Afdukken en/of opslaan? Contolee of u alle vagen heeft beantwood (via Status echtsboven) en of u bij alle knelpunten een maategel heeft ingevuld (in de stap Plan van aanpak ). Klik op Afdukken. Het plan van aanpak wodt gepint. U kunt ook het plan van aanpak opslaan en daana pinten: kies voo Download. Het plan van aanpak wodt geopend in uw tekstveweke (standaad in Wod). Vede kunt u het behandelen als elk ande document. Kies voo Opslaan als... en kies een locatie waa u het appot wilt opslaan. Dat is standaad in de map Mijn Documenten (My documents) op uw compute. Kies een bestandsnaam. En klik op Opslaan (Save). U kunt daana het plan van aanpak eventueel pinten. Een volledige lijst met alle vagen (en antwooden) van de RI&E staat op de eeste pagina van het tabblad Inventaisatie. Ook deze kunt u pinten en/of opslaan. Let op: sommige bowses geven wel de titel.doc bij de naam, maa laten het bestandsfomaat op intenetpagina staan (.html). U kunt de pagina dan niet wijzigen; zog evoo het bestandsfomaat oveeenkomt met uw tekstveweke, bijvoobeeld als Micosoft Wod document. Hoe het Plan van aanpak aanpassen? Als u het appot oi de hade schijf van uw comdute heeft opgeslagen, kunt u het aanpassen met uw tekstveweke (bijvoobeeld Micosoft Wod of Windows Wodpad). Let op. Deze wijzigingen woden niet automatisch ovegenomen in het pogamma waamee u de RI&E heeft ingevuld. Rappoteen - Opstuen naa de Abodienst of gecetificeed abodeskundige Waaom opstuen? U bent nu echt bij de laatste stap: u kunt het appot opstuen naa uw abodienst (bij de vangnetegeling) of gecetificeed abodeskundige (bij de maatwekegeling) om te laten toetsen als u mee dan 25 weknemes in dienst heeft. Laat u uw RI&E niet toetsen dan iskeet u een boete. Hoe wekt de toets? U stuut de RI&E naa uw abodienst/abodeskundige. De abodienst/abodeskundige maakt een afspaak met u en komt op uw bedijf langs. De abodienst/abodeskundige loopt uw RI&E dan nog eens doo en beoodeelt teplekke of u de RI&E goed heeft ingevuld. Wannee geen toets? U hoeft geen toets te laten uitvoeen als u zich niet mee dan 40 uu pe week laat helpen doo één of mee weknemes. Bijvoobeeld: u heeft twee weknemes die beiden 16 uu pe week weken, dus 32 uu in totaal. In dat geval hoeft u de RI&E dus niet naa de abodienst/ abodeskundige te stuen. Ook als u maximaal 25 weknemes in dienst heeft en een RI&E gebuikt die is opgenomen in de CAO is e vijstelling van toetsing. Tot slot Wat gebeut e nu vede? U gaat aan de slag met de uitvoeing van uw Plan van Aanpak.

20 Maak egelmatig een RI&E. Zeke als e iets veandet in uw bedijf. Bijvoobeeld wannee u een nieuwe machine aanschaft, vebouwt of vehuist. U hoeft de RI&E niet altijd helemaal opnieuw te doen. Bekijk eens pe jaa of de RI&E nog aansluit bij de actuele situatie in het bedijf en pas eventueel een gedeelte aan. De volgende kee stat u dit pogamma wee via Waaom een digitale RI&E? Met dit computepogamma wil het Steunpunt RI&E-instumenten het maken van een RI&E veeenvoudigen. Steunpunt RI&E-instumenten E zijn voo veschillende banches veschillende digitale RI&E s ontwikkeld. Het Steunpunt RI&E-instumenten heeft deze digitale RI&E s laten ontwikkelen met subsidie van het Ministeie van Sociale Zaken en Wekgelegenheid. Voo de inhoud en de actualiteit van de veschillende banche-ri&e s zijn de sociale patnes (wekgeves en/of weknemes) veantwoodelijk. Voo de ontwikkeling en bouw van de techniek is samengewekt met Simplon. Disclaime Het Steunpunt RI&E-instumenten is niet veantwoodelijk voo de actualiteit, volledigheid en betouwbaaheid van de veschillende digitale banche-ri&e s. Het Steunpunt RI&E-instumenten is ook niet veantwoodelijk voo technische onvolkomenheden. Het Steunpunt RI&E-instumenten wil hieove wel geïnfomeed woden opdat e maategelen genomen kunnen woden. Pivacy De gegevens die u invult in de digitale RI&E zijn alleen toegankelijk met uw inlogcode en wachtwood en zijn niet toegankelijk voo andeen dan u zelf. Steunpunt RI&E-instumenten p/a Postbus AS Hoofddop

Het grote 136 Ideeënboek voor beleggers. Top 40 Aandelen Top 40 Beleggingsfondsen Top 30 Trackers En... 26 kansrijke structured products

Het grote 136 Ideeënboek voor beleggers. Top 40 Aandelen Top 40 Beleggingsfondsen Top 30 Trackers En... 26 kansrijke structured products Doe als de Kennedy s Coné van Zeijl tekt lessen uit de cisisjaen detig Bokeondezoek 009 Welke gootbank of nieuwkome stopt de zegetocht van Binck Bank? Medisch Centum Aseus Als het economisch slechte gaat,

Nadere informatie

Handleiding Content Management System Digitale RI&E (OiRA)

Handleiding Content Management System Digitale RI&E (OiRA) Handleiding Content Management System Digitale RI&E (OiRA) Steunpunt RI&E-instrumenten p/a Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.rie.nl info@rie.nl Datum maart 2014 versie 1.3 Auteurs Yvonne

Nadere informatie

HANDLEIDING BRANCHE-RI&E

HANDLEIDING BRANCHE-RI&E HANDLEIDING BRANCHE-RI&E Inhoud 1. Informatie over de achtergrond van dit instrument 2. Wat zit er in het instrument 3. Succesvol opzetten van het RI&E-project 4. Snelstart-handleiding 1 1. Achtergrondinfo

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? Als ondernemer wil ik graag geld verdienen, maar ik wil later geen werknemers tegen

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? ALS ONDERNEMER WIL IK GRAAG GELD VERDIENEN, MAAR IK WIL LATER GEEN WERKNEMERS TEGEN

Nadere informatie

Chatfone gebruikershandleiding. Versie 2.0

Chatfone gebruikershandleiding. Versie 2.0 Chatfone gebruikershandleiding Versie 2.0 1 Introductie Met behulp van deze handleiding kunt u gemakkelijk uw weg vinden binnen Chatfone. Elke functie van Chatfone wordt besproken in een apart hoofdstuk.

Nadere informatie

Module HAVO Wiskunde D. Lenen of sparen? Versie: 23 juni 2009 Auteurs: C. Horlings P.G.M. Zenhorst

Module HAVO Wiskunde D. Lenen of sparen? Versie: 23 juni 2009 Auteurs: C. Horlings P.G.M. Zenhorst Module HAVO Wiskude D Lee of spae? Vesie: 23 jui 2009 Auteus: C. Holigs P.G.M. Zehost Lee of spae? Ihoud. Ileidig... 3 2. Geld e ete... 4 3. Spae... 4 3. Spae... 5 3. Ekelvoudige e samegestelde itest...

Nadere informatie

EASION SURVEY HANDLEIDING DE ENIGE PROFESSIONELE ONDERZOEKSTOOL WAARBIJ DE DATA VAN U IS EN BLIJFT.

EASION SURVEY HANDLEIDING DE ENIGE PROFESSIONELE ONDERZOEKSTOOL WAARBIJ DE DATA VAN U IS EN BLIJFT. EASION SURVEY HANDLEIDING DE ENIGE PROFESSIONELE ONDERZOEKSTOOL WAARBIJ DE DATA VAN U IS EN BLIJFT. Datum: februari 2015 Versie: Release 2015_349_02 2015 Parantion Groep B.V. Deventer Handleiding Easion

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Januari 2008 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD....3 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN....3 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...4 3.1. INSTALLATIE WIZARD OPENEN....4 3.2. ACCEPTATIE VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST....5

Nadere informatie

www.wphandleiding.nl 1

www.wphandleiding.nl 1 www.wphandleiding.nl 1 Introductie Met het populaire en gebruiksvriendelijke WordPress CMS kun je eenvoudig alle aspecten van een website (of blog) aanpassen. In de Nederlandstalige WordPress handleiding

Nadere informatie

Omniwize. Handleiding

Omniwize. Handleiding Omniwize Handleiding www.omniwize.net Handleiding Omniwize pag. 1 Handleiding Omniwize... 1 1. Omniwize... 5 1.1 De modules... 5 1.1.1 Agenda... 5 1.1.2 Rapport... 5 1.1.3 Leerlingen... 5 1.2 Het gebruik

Nadere informatie

www.wphandleiding.nl 1

www.wphandleiding.nl 1 www.wphandleiding.nl 1 Introductie Met het populaire en gebruiksvriendelijke WordPress CMS kun je eenvoudig alle aspecten van een website (of blog) aanpassen. In de Nederlandstalige WordPress handleiding

Nadere informatie

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken COPYRIGHT Niets uit dit werk mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welk andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

www.cngrs.com Handleiding

www.cngrs.com Handleiding www.cngrs.com Handleiding CNGRS.com De perfecte ondersteuning bij bezoekersregistratie. by Web Collective B.V. CNGRS.com is een professioneel systeem voor het opzetten, beheren en uitvoeren van registraties

Nadere informatie

Handleiding. Meer grip op uw gezondheid met het e-vita zorgplatform. Vita. hartfalen

Handleiding. Meer grip op uw gezondheid met het e-vita zorgplatform. Vita. hartfalen Handleiding Meer grip op uw gezondheid met het e-vita zorgplatform - Vita hartfalen dit is Thea dit is Frank en e-vita dit is Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Inloggen op e-vita 6 2. Aan de slag met e-vita

Nadere informatie

Handleiding. NutriCount Online. Versie 1.1, augustus 2013. Pagina 1

Handleiding. NutriCount Online. Versie 1.1, augustus 2013. Pagina 1 Handleiding NutriCount Online Versie 1.1, augustus 2013 Pagina 1 Voorwoord Gefeliciteerd met je aankoop van NutriCount Online, het berekeningsprogramma voor iedere professional die een uitgebreide analyse

Nadere informatie

Het maken van back-ups voor het MKB

Het maken van back-ups voor het MKB Het maken van back-ups voor het MKB Recent heb ik op mijn blog (http://blog.zandstra.it) al een stuk hierover gewijd. Aangezien dit wellicht toch meer uitweiding verdiend, maar dit niet afdoende in een

Nadere informatie

Handleiding IVN afdelingswebsite

Handleiding IVN afdelingswebsite Handleiding IVN afdelingswebsite Een praktische handleiding voor IVN afdelingen. Handleiding IVN afdelingswebsite Datum: 10 maart 2013 Versie: 1.3 Auteurs: John Roggen, Fanny van Zon, Hans Hogenbirk op

Nadere informatie

Lined Content Management System v.2 (LCMS 2)

Lined Content Management System v.2 (LCMS 2) Lined Content Management System v.2 (LCMS 2) Inhoudsopgave Lined Content Management System v.2 (LCMS 2)...2 Wat is LCMS 2?...3 Hoe gebruik ik LCMS 2?...3 De modules...4 Instellingen...4 Gebruikers...4

Nadere informatie

Clientenraden UWV. Handleiding Website cliëntenraad-uwv.nl

Clientenraden UWV. Handleiding Website cliëntenraad-uwv.nl Clientenraden UWV Handleiding Website cliëntenraad-uwv.nl Versie: 19 juli 2011 Politiek Online Prinses Mariestraat 36 2514 KG Den Haag T: 070 362 97 97 F: 070 345 45 41 info@politiekonline.nl www.politiekonline.nl

Nadere informatie

Instructieboekje. Versie: 20090921

Instructieboekje. Versie: 20090921 Instructieboekje Versie: 20090921 Inhoudsopgave Wat is E-Portfolio VIER?... 3 Hulp nodig?... 4 Het programma opstarten... 5 Inloggen... 6 Het hoofdscherm (Home)... 7 Wie mag wat?... 8 Wie laat je meekijken?...

Nadere informatie

Basishandleiding Welkom in de basishandleiding van Researchtool.

Basishandleiding Welkom in de basishandleiding van Researchtool. Basishandleiding Welkom in de basishandleiding van Researchtool. Met deze handleiding kunt u zelf snel en eenvoudig uw eigen onderzoek opzetten en uitvoeren. De opzet van de handleiding is zo dat u stapsgewijs

Nadere informatie

Handleiding voor Werkgevers

Handleiding voor Werkgevers Handleiding voor Werkgevers Deze handleiding werd specifiek ontwikkeld voor werkgevers die vacatures willen plaatsen en/of op zoek zijn naar kandidaten. De meeste onderwerpen die in de handleiding beschreven

Nadere informatie

STARTERSHANDLEIDING Hosting2GO Startershandleiding

STARTERSHANDLEIDING Hosting2GO Startershandleiding STARTERSHANDLEIDING Hosting2GO Startershandleiding U koos net als duizenden anderen voor het voordeel én het gemak dat wij u als hostingprovider bieden. Om u zo snel mogelijk op weg te helpen, hebben wij

Nadere informatie

Versie 2.0 Oktober 2006 Auteur: J.E. Fromberg WinkelSLIM

Versie 2.0 Oktober 2006 Auteur: J.E. Fromberg WinkelSLIM Versie 2.0 Oktober 2006 Auteur: J.E. Fromberg WinkelSLIM Voorwoord Gefeliciteerd met de opening van uw webwinkel. Ook al hebben wij het pakket zo gebruikersvriendelijk mogelijk gemaakt, toch is een handleiding

Nadere informatie

ORGANISATIE BEHEER HANDLEIDING VOOR TRACK VERZUIM 3.6.6 VAN TREDIN BV

ORGANISATIE BEHEER HANDLEIDING VOOR TRACK VERZUIM 3.6.6 VAN TREDIN BV ORGANISATIE BEHEER HANDLEIDING VOOR TRACK VERZUIM 3.6.6 VAN TREDIN BV Copyright Tredin B.V. te Lelystad Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt (voor willekeurig welke doeleinden)

Nadere informatie

In tien hoofdonderwerpen krijg u heldere informatie en duidelijke praktische handreikingen om de kwaliteitszorg binnen uw school te digitaliseren.

In tien hoofdonderwerpen krijg u heldere informatie en duidelijke praktische handreikingen om de kwaliteitszorg binnen uw school te digitaliseren. 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdstuk 1: Opstarten van School Monitor... 4 Hoofdstuk 2: Schoolgegevens... 6 Hoofdstuk 3: Beleidsdocumenten... 7 Hoofdstuk 4: PDCA-cyclus Planning... 11 Hoofdstuk 5: Schooljaarplan...

Nadere informatie

Documentatie ELLO:2. Voorwoord

Documentatie ELLO:2. Voorwoord Documentatie ELLO:2 Voorwoord Deze handleiding is geschreven voor ELLO:2, ofwel Eduliga Leeromgeving 2. De Ello versie op het moment van schrijven is 2.21 Geschreven door: Patrick Knoben en Luc Gommans

Nadere informatie

Pagina 1. Online Back up. Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING. Webcreating IT Services 1

Pagina 1. Online Back up. Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING. Webcreating IT Services 1 Pagina 1 Online Back up Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Voorwoord.. Blz. 3 Minimale systeemeisen...blz. 4 Installatie van Webcreating Easy Back-Up..Blz. 5 Inloggen..Blz.

Nadere informatie

EMMA Handleiding E-mailmarketing

EMMA Handleiding E-mailmarketing EMMA Handleiding E-mailmarketing Inleiding Succesvolle e-mailmarketing campagnes leggen de focus (terug) bij de ontvanger. Het versturen van e-mailmarketing is nog steeds populair en kan, wanneer goed

Nadere informatie