Wat doet dit programma?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat doet dit programma?"

Transcriptie

1 KORTE HANDLEIDING DIGITALE BRANCHE-RIE SLAGERSBEDRIJF Inleiding RI&E staat voo Risicolnventaisatie en -Evaluatie. Een RI&E is: een LIJST met alle isico s in uw bedijf en een PLAN voo het oplossen evan. Of u RI&E-plichtig bent? Zie: Bedijven met 25 medewekes of minde zijn vijgesteld van het laten toetsen van de RI&E doo de abodienst of een gecetificeed abodeskundige (bedijfsats, veiligheidskundige, abeidshygiënist, abeids- en oganisatiedeskundige), wannee zij gebuikmaken van de doo sociale patnes in de slagesbanche ekende banche-ri&e. Dit instument is op de website gatis te downloaden. Bedijven met mee dan 25 medewekes zijn wel veplicht de RI&E te laten toetsen doo een abodienst of een gecetificeed abodeskundige. Deze contoleet of u de RI&E goed heeft uitgevoed. Heeft u geen RI&E en bijbehoend Plan van Aanpak? Dan iskeet u een boete van de Abeidsinspectie die in het uiteste geval kan oplopen tot enkele duizenden euo s. In geval van een bedijfsongeval zal de vezekeing ook altijd vagen naa de aanwezigheid van een ekende RI&E. Het ontbeken van een RI&E kan gevolgen hebben voo de hoogte van een eventuele schade-uitkeing van de vezekeaa. Maak egelmatig een RI&E. Zeke als e iets veandet in uw bedijf. Bijvoobeeld wannee u een nieuwe machine aanschaft, vebouwt of vehuist. Eens in de vie of vijf jaa is een vuistegel. U hoeft de RI&E niet altijd helemaal opnieuw te doen. Betek ook de ondenemingsaad of pesoneelsvetegenwoodiging ebij. Zij moeten instemmen met de RI&E en het Plan van Aanpak. Ove het pogamma De digitale RI&E is speciaal voo de slagesbanche gemaakt. In vie stappen maakt u voo uw bedijf een RI&E en een bijbehoend Plan van Aanpak. Daamee voldoet u aan de RI&E-plicht uit de Abowet. Wat doet dit pogamma? Inventaisatie: U bengt de gezondheids- en veiligheidsisico s in uw bedijf in kaat. Dat doet u doo een eeks vagen te beantwooden. Evaluatie: Het esultaat is een opsomming van de knelpunten in uw bedijf. Bij elk knelpunt bekijkt u hoe goot de isico s zijn. U stelt pioiteiten. Plan van aanpak: U geeft aan hoe u de knelpunten oplost. Het pogamma helpt u daabij. Rappotage: U kunt appoten afdukken voo uzelf, voo uw medewekes en voo uw abodienst / abodeskundige. De belangijkste knoppen pe pagina U begint gewoon. Het pogamma wijst u telkens de weg. Enkele belangijke knoppen die u op elke pagina tegenkomt: Volgende: daamee gaat u naa het volgende schem. Voige: daamee gaat u naa het voige schem. Help: daamee opent u deze handleiding. Uitloggen: deze knop gebuikt u als u tussentijds wilt stoppen. De ingevoede gegevens woden bewaad.

2 Vede ziet u: De knoppen/tabbladen bovenaan: daa ziet u de stappen in de RI&E. Een gijs vlak links: dat zijn de modules van de RI&E. U kiest doo eop te klikken. Status (echtsboven): dat is de vootgangsindicatie pe ondedeel. Een bestaande RI&E staten Bent u eenmaal met een RI&E begonnen, dan kunt u deze tussentijds stoppen. De ingevoede gegevens slaat u op (bij het uiloggen), zodat ze bewaad blijven. De bewaade RI&E kunt u late opnieuw staten. U kunt mee dan één RI&E bewaen. Klik op de titel in het statschem van de RI&E die u wilt openen. Hoe een RI&E vewijdeen? 1. Klik op de knop Vewijdeen naast de naam van de RI&E die u wilt vewijdeen. 2. Klik op 0K. De RI&E is nu vewijded. Let op. Als u een RI&E vewijdet, gaan alle gegevens daain veloen! U kunt een vewijdeing niet ongedaan maken. Een RI&E henoemen 1. Klik op de knop Henoemen naast de naam van de RI&E die u wilt wijzigen. 2. Vul de nieuwe naam in en geef een Ente om te bewaen. Tips Lijst met alle isico s pinten of downloaden Waaom eest afdukken? Het doolopen van een RI&E kan een hele klus zijn. Daaom kan het handig zijn om de vagen eest eens op papie doo te lezen of in te vullen, voodat u ze op uw compute invult. Na het beantwooden van de vagen op papie voet u de antwooden in op de compute, in het ondedeel Inventaisatie. U kunt de vagen natuulijk ook diect op uw compute beantwooden. Sla het afdukken dan gewoon ove. U kunt pas nâ de egistatie (zie hiena) en nâ te hebben ingelogd (zie hiena) enkel en alleen in het ondedeel Inventaisatie de lijst pinten met de knop Afdukken of de lijst eest beweken en/of opslaan op uw compute met de knop Download. De lijst opent in uw tekstveweke waana u met Opslaan als... de lijst kunt opslaan. Eventuele wijzigingen die u in deze lijst maakt woden niet automatisch ovegenomen in het pogamma waamee u de RI&E invult. Soms zijn alleen de titels van de hoofdstukken zichtbaa en niet de vagen van dit hoofdstuk. Dit komt doo een filtemodule. De vagen woden alleen zichtbaa als u in de inventaisatie aangeeft dat dit hoofdstuk op u van toepassing is. Meestal is het een vaag of iets in uw bedijf aanwezig is; bijvoobeeld: E wodt gewekt met gevaalijke stoffen of U heeft een baliewekplek. Zoda u bij deze vaag Ja aanklikt, woden de vagen zichtbaa in het pogamma én in de lijst met isico s. ades Zog dat uw ades actueel blijft. Het Steunpunt RI&E-instumenten dat de digitale RI&E heeft gemaakt, heeft géén toegang tot uw gegevens. Uw ades is nodig om in geval van nood een wachtwoodheinneing te kunnen vezenden. Wachtwood en/of ades wijzigen Na het inloggen ziet u echtsboven de knop Instellingen. Daa kunt u de gegevens wijzigen. Tip: voo de zekeheid niet beide tegelijk wijzigen, maa een voo een. Account vewijdeen Na het inloggen kunt u via de knop Instellingen uw account definitief vewijdeen. Let op: alle ingevulde RI&E s onde uw naam zijn vevolgens ook definitief vewijded en op geen enkele manie teug te halen.

3 Als u begint met het invullen van de RI&E hoeft u de RI&E niet in een kee af te maken. U kunt op elk moment stoppen en late wee vede gaan of wijzigen. Als u op Uitloggen klikt, woden uw gegevens opgeslagen. Ook als u vegeet uit te loggen woden de gegevens opgeslagen als u stopt met de RI&E, maa vanwege veiligheidsedenen is het bete om officieel uit te loggen. Onthoud wel uw inloggegevens ( ades en wachtwood) en de titel van de RI&E. U kunt meede RI&E s (met veschillende titels) opslaan en dan is het handig als u de titel weet van de RI&E waa u late vede mee wilt gaan of iets in wilt wijzigen. Digitale RI&E Waa is de digitale RI&E te vinden? Stappen: De digitale RI&E vindt u op de website Op de homepage van deze website ziet u aan de echtekant van uw beeldschem de ubiek RI&E INSTRUMENTEN met daaonde het alfabet A t/m Z. U klikt twee kee (snel) op de lette S, U komt nu in het schem RI&E instumenten. U ziet halvewege het schem het wood Slagesbedijf staan. U klikt twee kee op het wood Slagesbedijf U komt nu in een volgend schem waa de volgende tekst staat gescheven: De digitale RI&E is hie beschikbaa U klikt één kee op de wooden hie beschikbaa. U komt nu in het hoofdschem van de banche-ri&e voo het slagesbedijf. ATTENTIE: Dit kan een Engelstalig schem zijn. Om een Nedelandstalig schem te kijgen, klikt u op de Chanpe countv/lanquaae. Op de volgende pagina van deze handleiding ziet u een afbeelding van het hoofdschem met de titel WELKOM in het Nedelands.

4 OiR~ - W,ndow~Intemet Enp~o~e~ Fivoneton n~n~ ~Saacii ce~dat~ A~ave&s1 lupotect v~o~a~n isc : Fo~O,ooo ~An~o Co14,005 9.o~,p~g. 0 o IR Bevatiging Eato - - Welkom Login E-natlades Wachtwoo (Ik ben mijn wachtwood -- vegeten.) Wijzig tand/taal ~ Nog geen account? Registee u dan eest. / Gewnw~fuox EU-OSttA Ove jntenvt 1 Benodigde modue n,geschakeld 100% tl ~.

5 Om van de banche-ri&e gebuik te kunnen maken en te kunnen inloggen moet u EERST een account aanmaken. ZEER BELANGRIJK! Vul op het hoofdschem WELKOM/Login nog geen ades of een wachtwood in. U MOET EERST EEN ACCOUNT AANMAKEN. Onde het midden van uw beeldschem ziet u de volgende wooden staan: Nog geen account? Reciistee u dan eest. KIjk op het ondesteepte wood Reciistee. Op de volgende pagina van deze handleiding ziet u een afbeelding van het egistatieschem met de titel REGISTREER

6 OiR&-Wmdowx 0,j,~&~ - - ~ htpi/nxtumenaie~nni(,egnlei?camij,onhtp%3a%z2ffitumenteftje.ni%~fnfl~lf%3fiafl0uege%3dflinl cje~ Data AcliveS~n Potact Venadam 1S C F~&ntaens ~d~g~e Coi4,on 9~ig Fevoen OiRA 1 Govgf agt - Pagina Beeiligng Exta 00 Registee Registee ades Nieuw wachtwood Nogmaals wachtwoad E ~ ~ pivacy eo4ineflt Vo ~e~ ~ep,uei~cee,ddaotu-ostta 1 Ove Gweed Intenet Beveiligde modus ingeochekeid % t.l~.

7 Op het egistatieschem moet u die velden invullen, te weten het veld: ades Nieuw wachtwood Nogmaals wachtwood Na het invullen van de die velden klikt u op de button/het wood Volgende. Op de volgende pagina van deze handleiding ziet u een afbeelding van het volgende schem met de titel RI&E

8 ORA-W.dvwslntemetEdptoiee o~ X ne.ni - ~Saact cteadata AcOneScan lopotect Vew~ev 55 C F~&.~1ess g~e4çlo ~ 9oip,~ 0 Feveneten ORA Pogma Beveiliging Exta RI&E Stat een nieuwe Rl&E in de volgende banche Akkebouw en Vollegondsgoenteteelt Hie kunt u een naam opgeven D~t maakt het eeweudige oo late vede le gaan met deze RI&E of... AJs u beotanden van de oude Rl&E omgevng hoeft kunt U deze we i. iii niezen!~~ Gee,anueexteuwEO.05HA t Ove Intemet 1 Beveitgde modus ngeochakdd 100%.

9 Op uw schem ziet u een keuzemenu en de naam van de banche Akkebouw en Vollegondsgoenteteelt. Deze banche is NIET op u van toepassing. U moet in de uitkiapbae lijst op zoek naa de banche Slagesbedijf en dit wood aanklikken. U dan in het schem Slagesbedijf en kunt u staten met het invullen van de RI&E. komt

10 OIRA - ~(aidows F.vonden nlfllangoagven NL ~Soac!i OewDa~ k~ves~ ~c~ct Ve~ol~, 5~ 4 0e OIRA i~ti Pagina Beveiliging linte QiR.~. RI&E tat een nieuwe RI&E in de volgende banche Akkebouw en Vollegonds oenteteelt Mode en Inteneunndustie Mode. Schoenen en spotdetaithandel Motoenevisiebedijf Motofietsbedijf NVVWfase2 Ontwepes Openbae Bibliotheken Optiekbednj~en Paadenhoodeij Paddenstoelenteeli om U deze via niezen Pluinweehoudenj Recycling Beken en Soteen Reisbanche Repobednjven Rijscholen Slagebednjf Sloopaannemes Tabaksdeteilhandel Takel en Begingsbedijf Tankstations Beta Taxibedijven Timmefabneken (lifa) Timmenndustie Tuckedealebedijf Uitgeveijen Uitvaatondememingen Univesitai Medische Centa 1 Acadennoche Zie Univesitai Medinche Centa 1 Academische Zie Vakenshoudenj Vetoskundi n VOliJSid Intemet 1 Beveiligde moduw mgeschnkeld 100% t.l ~. ~ ~.

11 ~OiRA-Windvws - Ee ~ x v ~ httjvlin ummtm.deel nu.nguagmni-nk Oe~ Data ActiveScan ID Potect Veendan ~S C F~ tiian.mn V~ps Cm4icns 9.eepteg Favoieten OA - Pagina - Beveihgmg RI&E Statt een nieuwe RI&E in de volgende banche Slagebedijf Hie kunt u een naam opgeven Dit maakt het eenvoudige om late winte te gaan met deze RI&E of~.. Als u bestanden van de oude RI&E omgevin~heeftkunt U deze via dlifomulie niezen!~!l~ Volgoide t Ove tntemet Bevel gde montuu mgeochaketd - 100% tl~ ~

12 Voobeeiding U moet eest uw bedijfspofiel bepalen (vagen: zie volgende pagina). Dit is één van de belangijkste ondedelen van de RI&E. E zijn 12 pocessen/vagen benoemd. Het is belangijk deze goed te lezen en aan te vinken, indien het poces zich binnen uw bedijf zich voodoet. Als u een poces aanvinkt, kijgt u late de vagen te lezen die bij het beteffende poces hoen. Als u een poces niet aanvinkt, kijgt u late niet de vagen te lezen die bij het beteffende poces hoen. Hiemee wodt vookomen dat u onnodig allelei vagen moet beantwooden. Als u de vagen niet beantwoodt, tewijl het poces zich wél in het bedijf voodoet, is uw RI&E niet volledig en iskeet u een boete. Klik op START. Op de volgende pagina van deze handleiding ziet u een afbeelding van het volgende schem met de titel MAAK DE RI&E OP MAAT VOOR UW ORGANISATIE Dit zijn de pocesvagen.

13 OiRA-Wlndows i~l ~nliil.gebedojt slgnbnduijfhtaet X 1 O~S4OCII +~~j~;ae1 ~tdpetect.~veeidam1s C P~O.afleus Appi Coppens gwev~~a Favoieten ORA ~l tti Pagina v Beesbginq - Eotna tneteeiagen Help lees. Uitloenen 0.15,. i,,he.div. R~ ~nnst Vocetle hij) Inventailsaltê Evaluatie Plan van aanpak Rappot Slagebedijf Bent u zich bewust van alle isico s? Kent u alle nsico s? Ook voo uw pesoneel en uw muteneel? Maa wat als e plotseling een ongeval met een machine gebeut? Een medeweke gevaalijke stoffen binnenkijgt? Of als iemand utvalt omdat hij of zij te zwaa wek heeft, of te veel? Dan staat de poductie stil of u moet u het met een pesoon minde doen Daa komen nog de epaatieu en ziektekosten toj En het bangt uw goede naam in gevaa Kotom, behoolijke isico s Met een RI&E zet u deze nsico s op een nj Zo kunt u ze geicht aanpakken1 U heeft vast wel eens gehood van een Risco-iventaisahe en -evaluatie ofwel Rl&E Een R1&E in eigenlijk twee dingen een LiST met alle isico s in uw bednø en een PtfiJit voo het oplossen evan Met die twee kunt u de isico s voo uw pesoneel en uw bednjfteugdnngen En dus ook het financiêle nsico Een RI&E is niet ingewikkeld Ingewikkeld? Dat valt mee U moet e gewoon even voo gaan zitten Een isico analyse is betangi Zo belangijk dat de oveheid het veplicht heeft gemaakt voo vnçwel alle ondemenvngen met weknemes Gep~sdixem3deotO.aSHA t0se~ Intemet 1 Beveiligde niodas, ingeschakeld 100% ~ ~ ti-5-;0l1

14 ttpmn~tumente~we.z~i/ jlf jf/c~pw~ie- i 4ows emet Eeploie - ~ X ne.ni Øe~ Data Ad~eeScan IDPoted Veendan, t5 C F~1eee ~Aepn COL,em 9qpn~ Favonetne http~/mntee-ne.n/nim.gn~bednjf slagen... Pagina Beveiliging Botta Voonb..nIdJng Inanemai~ Via pbi. san ~ Pai~eii Maak de R~&E op maat voo uw oganisatie Liet ian,~sbn,1at moe, to fl1 te, vent flanan 0W WflfltÇ 1 vofl ant,~fla 15,ant van Otoflan,~ a. ~a It, en stn,v o geen,,e~n n,fl FILE v,n,d*odninnp Vat,., s Lnfl~* tal ovçana enant e, fsovtv05en. eif50mtnts ~ OstI. V,ndttl It, i.0~ lat ostgena. Iets., pont,: tosø., (t.vt~1.~t &e, Ode neem)? lat 1td41 to vvnt.dn nt~. p1 ~toen. vt~v (avlainde~~~~~t? Vat,, tav taap1 lat ~npnavfl p150..tvi~ (vvdedn1.m)? Vede, 0 s.t betnti vogeat. ~.vie...t 4*. ie, 4. ndge~an çnvnetann 0,1. vvko1.a nat.,,. p.tialalto. nttpastot? lat 540p1 to penan. oddo tno,,,,.~ tin 50inosO~.d.m ~tl t ddta to 014,41 Int vogeid. na... poa~. gatavitanan. ~e ne? liadi p1 ~t oep14t lat ilatsa. taiman pont, anne VOdal Olat b.&~! 4. vtç*.d. ptvoetia, St sep itod..oçe.pos.t,anpt gntto~vito? Valt niets State to votgetdn nv1.a 0,io St... ie,, neaodn? pot ni Int latuf het ndgene. pnsa.* pont, it,t,op4*tot(a,a.eeiaoptød.s.~f Inienet 1 ~ enodta. tngeschakdd i,lna ~ 4.

15 OlRA - Wtndows tntenet Ee e iani Gnegle ~t3 Oe Data Aceveocan to Fetect Veendan tt C 6 F ajsktens Amin Caiinis 0 0 Favoieten QIFA - Pagina Bevdtgmg Exta- - testeningen Staten Help RiSk. Uttioggen Ontin. lnta n&nn eteaeeoee Ventte Innentaisatle Evabiatle Ptan een aanpak Rnppeet Slagebedjf U kunt de lijsl met nmcds uitpnnten als u met meteen het antwood op een taag weet en met de lijst in de hand up de wekvloe de situatie bete bekijken Ook kunt u daa teplekke de weknemes wagen welke peoblenten ZIJ evaen Daana kunt u de infontatie in de di~tale RI&E inval en U kunt ook dese lijst uitdelen aan weknentes en hee uitnodigen om een bijdage te leveen hij het inventaiseen nan de genaen/peohlemen hij de evaluatie van de noicu n en meedenken welke peventieve acties geonmen kunnen woden De bijdage van de weknemes kan meewegen hij het mwillenean da Rt&E U kant de Lijst met alle isico s paten - Stuit ililco liiveninlsie Oepioduceezttdueett-OsttA t Ove Oeeed bteinet Beveiligde modusi kigeschakefd - 100% - i.l ~ _, ~

16 Inventaisatie U begint nu met inventaiseen van de knelpunten en isico s in uw bedijf. U kijgt telkens een vaag of stelling voogelegd, die gaat ove zaken die te maken hebben met de veiligheid en de abeidsomstandigheden in uw bedijf. U moet alle vagen en stellingen doolopen. Hoe ziet het inventaisatieschem euit? U ziet links een ovezicht van alle modules. E is ook een algemeen ondedeel. Daain staan vagen die op de algemene situatie in uw bedijf betekking hebben. Doo op een module te klikken, woden alle submodules zichtbaa en doo op een submodule te klikken woden alle vagen zichtbaa als bolletjes onde de module. Doo op volgende te klikken, kijgt u één voo één alle vagen en submodules te zien. Sommige ubieken beginnen met een filtevaag. Daamee bepaalt u welke vagen voo u van belang zijn. Soms kijgt u dan geen vevolgvagen in die ubiek. Hoe ziet u waa u bent? Boven de vaag staat de titel van de module en ook in het ovezicht (gijze vlak links) ziet u dat de beteffende module donkede van kleu is dan de oveige modules. Hoe kunt u zien of u alle vagen heeft beantwood? Onde de module (gijze vlak links) ziet u alle niet beantwoode vagen als zwate bollen. Vagen waabij u Ja of n.v.t. heeft geantwood hebben een goene cikel. Vagen waabij u Nee heeft geantwood hebben een ood viekant. Vagen die u niet heeft beantwood (ovegeslagen of gepakeed) hebben een oanje diehoek. Voo een totaal ovezicht klikt u op de knop Status (echtsboven). Pe module ziet u of alle vagen beantwood zijn en hoe deze beantwood zijn (ood/goen/oanje) en kunt u diect op de link naa de beteffende module klikken. Evaluatie Nadat u alle vagen heeft beantwood, kunt u aan de evaluatie beginnen. Dat betekent dat u een ovezicht kijgt van alle knelpunten in uw bedijf. Daabij geldt natuulijk: het ene knelpunt is enstige dan het andee. Daaom wodt hie de hoogte van de isico s bepaald. Wat zijn knelpunten? Knelpunten, dat zijn vagen die u bij de inventaisatie met Nee heeft beantwood. Die ziet u dus hie teug. Toch kan het zijn dat u vagen met Nee heeft beantwood in de Inventaisatie, maa deze toch niet ziet in de Evaluatie. Daa kunnen twee edenen voo zijn. Ofwel: in uw banche is bekend dat een bepaald knelpunt tot hoge isico s leidt (dat is bijvoobeeld het geval bij beoepsziekten). Dan ziet u het knelpunt pas in het Plan van Aanpak wee teug, met de vemelding Risico: hoog. (Top 5 isico) Ofwel: het gaat om een knelpunt waavan het isico niet met deze die vagen te bepalen is (dat is bijvoobeeld het geval bij het knelpunt: ontbeken van beleid). Ook dan ziet u het knelpunt pas in het Plan van Aanpak wee teug. Zijn e geen knelpunten in uw bedijf? Dat kan. Dat is mooi, e zijn dan geen veiligheids- of gezondheidsisico s in uw bedijf. De stappen Evaluatie en Plan van Aanpak slaat u gewoon ove.

17 Hoe evalueen? Dat doet u voo elk knelpunt waa gevaagd wodt die vagen te beantwooden. Uw die antwooden woden gebuikt in een beekening waamee het pogamma bepaalt of het uiteindelijke isico hoog, midden, of laag is. In de volgende stap, Plan van Aanpak, ziet u de uitkomst van die beekening. 1. Hoe vaak wodt men aan dit gevaa blootgesteld? U kiest uit: Bijna nooit, Regelmatig of Vootduend. 2. Wat is de kans dat dit gevaa opteedt? U kiest uit: Klein, Gemiddeld of Goot. 3. Wat is het schadelijke effect? U kiest uit: Letsel zonde vezuim, Letsel met vezuim of Blijvende gezond heidsschade. Een voobeeld E staan gevaalijke stoffen in een opslag. De weknemes komen hie enkele keen pe week even binnen. De opslag is voozien van een afzuiging. De kans dat schadelijke stoffen vijkomen (bijv. doo lekkage of uitdampen) wodt als gemiddeld ingeschat (e staan divese stoffen in meedee sooten emballage). De blootstelling wodt ingeschat op egelmatig (de medewekes komen e een paa kee pe week). En het effect is letsel zonde vezuim (de stoffen zijn iiteend, maa niet giftig). Let op. Van een aantal knelpunten kunt u diect het isico bepalen. Niet doo de die vagen te beantwooden, maa doo zelf een isicohoogte (hoog, midden, of laag) te kiezen. Bij vagen ove beleid en de Top 5 isico s van uw banche wodt u niet gevaagd het isico aan te geven; deze is standaad op hoog gezet. Tip. Ga bij het invullen uit van uw gezonde vestand. Besteed geen aandacht aan allelei andee mogelijke en denkbae effecten. Plan van aanpak U heeft de knelpunten in uw bedijf geïnventaiseed. U heeft bepaald hoe hoog de isico s daavan zijn. Nu dus de vaag: wat doet u eaan? Ofwel: welke maategelen neemt u om de knelpunten weg te nemen? Eest pioiteit, Het pogamma loopt de knelpunten één voo één langs. U stelt eest de pioiteit vast: hoe belangijk vindt u het om dit knelpunt snel aan te pakken? Aan een knelpunt met een hoog isico geeft het pogamma standaad een hoge pioiteit. Enzovoot. U kunt de pioiteiten aanpassen. daana de maategelen En daana zijn e voo elk knelpunt twee mogelijkheden: u kiest voo één van de standaadmaategelen die het pogamma u voolegt. Dat zijn maategelen die in uw banche gebuikelijk zijn. Of, u bedenkt zelf welke maategelen het best zijn. Hoe de pioiteit vaststellen? U kiest bij het knelpunt voo een hoge, midden, of lage pioiteit. U laat de pioiteit zo staan als het pogamma voostelt, of u past deze aan. Hoe maategelen kiezen? 1. Onde het kopje Standaad maategelen staan de maategelen die beschikbaa zijn. 2. U ziet wat de standaadmaategel is die bij uw knelpunt hoot. Het kan zijn dat e mee dan één maategel mogelijk is. U kunt één of meede toevoegen. 3. Wilt u zelf een eigen maategel kiezen? Klik dan op Nieuwe maategel toevoegen. Vul vevolgens de maategel in.

18 4. In het eeste vak heeft u de maategel ingevuld die u kunt nemen om het huidige isico op te lossen of te bepeken. In het vak Peventie Plan kunt u invullen wat u moet doen om te zogen dat dit isico ook in de toekomst niet mee voo kan komen en in het vak Veeisten vult u in wat de andvoowaaden of benodigde middelen zijn die bij deze maategel hoen. Dit kan een hulpmiddel zijn, of een nieuwe machine, of een opleiding, of 5. Vul in Wie (de veantwoodelijke), Budget (hoeveel geld u evoo eseveet), en Statdatum en Einddatum. 6. KIjk op Volgende om naa de volgende pagina te gaan. Rappot Twee sooten appotage: 1. Tabblad Rappotage; dit is het Plan van Aanpak met openstaande isico s en de maategelen die u gaat teffen. 2. Tabblad Inventaisatie; dit is het volledige ovezicht met alle vagen. Als u de RI&E de eeste kee opent, dan ziet u alleen de vagen. Als u de RI&E heeft ingevuld, dan ziet u hie ook de antwooden: niet ingevuld, ja (geen iscico) en nee (wel een isico). De isico s zijn hekenbaa aan de oanje steep aan de linkekant. Tijdelijke foutmelding: Als de appotage blijft hangen zonde een duidelijke foutmelding kan het zijn dat de plaatsnaam in het postcodeveld is geplaatst. Dit is niet duidelijk aangegeven op de pagina met bedijfsgegevens, maa het 2e veld mag niet mee dan 16 tekens bevatten. Dit wodt zo spoedig mogelijk technisch aangepast. Waaom appoteen? U bent nu klaa met uw RI&E. U kunt appoteen aan de abodienst of gecetificeed abodeskundige. Dat is wettelijk veplicht voo bedijven met mee dan 25 weknemes. En u kunt exemplaen afdukken voo uzelf en uw medewekes. Voo het zove is, moet u nog enkele gegevens ove uw bedijf en uw abodienst / abodeskundige toevoegen. Deze gegevens veschijnen in het uiteindelijke appot. Mee infomatie ove de toetsing van de RI&E vindt u op (http ://www. ie. ni/wetgevi ng/copy_of_toetsi ng-va n-de-i-e) Welke gegevens kunt u invullen? Gegevens ove uw bedijf: naam, ades enzovoot. Gegevens ove uw medewekes: aantal, vezuimpecentage enzovoot. Gegevens ove uw abodienst: naam enzovoot. Hoe vezuimpecentage te beekenen? Als u de ziekmeldingen in uw bedijf doo uw abodienst laat bijhouden, kunt u daa de vezuimcijfes opvagen. Andes moet u ze zelf administeen. En zelf beekenen. Dat gaat zo. aantal ziekte dagen aantal mogelijke wekdagen X 100 = het vezuimpecentage totaal Voobeeld Eén medeweke heeft zich in 1 maand 2 dagen ziek gemeld. U wekt altijd met 3 mensen in de zaak. Wat is dan het vezuimpecentage in die maand? 2 (het totaal van de vezuimde dagen (ook niet-wekdagen)) gedeeld doo 93 (aantal beschikbae dagen van 3 mensen in 1 maand (ook niet-wekdagen)) X 100 = 2,2% (het vezuimpecentage). In de RIE vult u alleen het getal in; maximaal 2 cijfes voo en maximaal 2 cijfes na de komma zonde %-teken eachte.

19 Rappoteen - Uw RI&E en Plan van aanpak afdukken Waaom afdukken? Zog dat u altijd een gepinte vesie van uw RI&E beschikbaa heeft. Dat is handig als de Abeidsinspectie langskomt. Want die vaagt enaa. Afdukken en/of opslaan? Contolee of u alle vagen heeft beantwood (via Status echtsboven) en of u bij alle knelpunten een maategel heeft ingevuld (in de stap Plan van aanpak ). Klik op Afdukken. Het plan van aanpak wodt gepint. U kunt ook het plan van aanpak opslaan en daana pinten: kies voo Download. Het plan van aanpak wodt geopend in uw tekstveweke (standaad in Wod). Vede kunt u het behandelen als elk ande document. Kies voo Opslaan als... en kies een locatie waa u het appot wilt opslaan. Dat is standaad in de map Mijn Documenten (My documents) op uw compute. Kies een bestandsnaam. En klik op Opslaan (Save). U kunt daana het plan van aanpak eventueel pinten. Een volledige lijst met alle vagen (en antwooden) van de RI&E staat op de eeste pagina van het tabblad Inventaisatie. Ook deze kunt u pinten en/of opslaan. Let op: sommige bowses geven wel de titel.doc bij de naam, maa laten het bestandsfomaat op intenetpagina staan (.html). U kunt de pagina dan niet wijzigen; zog evoo het bestandsfomaat oveeenkomt met uw tekstveweke, bijvoobeeld als Micosoft Wod document. Hoe het Plan van aanpak aanpassen? Als u het appot oi de hade schijf van uw comdute heeft opgeslagen, kunt u het aanpassen met uw tekstveweke (bijvoobeeld Micosoft Wod of Windows Wodpad). Let op. Deze wijzigingen woden niet automatisch ovegenomen in het pogamma waamee u de RI&E heeft ingevuld. Rappoteen - Opstuen naa de Abodienst of gecetificeed abodeskundige Waaom opstuen? U bent nu echt bij de laatste stap: u kunt het appot opstuen naa uw abodienst (bij de vangnetegeling) of gecetificeed abodeskundige (bij de maatwekegeling) om te laten toetsen als u mee dan 25 weknemes in dienst heeft. Laat u uw RI&E niet toetsen dan iskeet u een boete. Hoe wekt de toets? U stuut de RI&E naa uw abodienst/abodeskundige. De abodienst/abodeskundige maakt een afspaak met u en komt op uw bedijf langs. De abodienst/abodeskundige loopt uw RI&E dan nog eens doo en beoodeelt teplekke of u de RI&E goed heeft ingevuld. Wannee geen toets? U hoeft geen toets te laten uitvoeen als u zich niet mee dan 40 uu pe week laat helpen doo één of mee weknemes. Bijvoobeeld: u heeft twee weknemes die beiden 16 uu pe week weken, dus 32 uu in totaal. In dat geval hoeft u de RI&E dus niet naa de abodienst/ abodeskundige te stuen. Ook als u maximaal 25 weknemes in dienst heeft en een RI&E gebuikt die is opgenomen in de CAO is e vijstelling van toetsing. Tot slot Wat gebeut e nu vede? U gaat aan de slag met de uitvoeing van uw Plan van Aanpak.

20 Maak egelmatig een RI&E. Zeke als e iets veandet in uw bedijf. Bijvoobeeld wannee u een nieuwe machine aanschaft, vebouwt of vehuist. U hoeft de RI&E niet altijd helemaal opnieuw te doen. Bekijk eens pe jaa of de RI&E nog aansluit bij de actuele situatie in het bedijf en pas eventueel een gedeelte aan. De volgende kee stat u dit pogamma wee via Waaom een digitale RI&E? Met dit computepogamma wil het Steunpunt RI&E-instumenten het maken van een RI&E veeenvoudigen. Steunpunt RI&E-instumenten E zijn voo veschillende banches veschillende digitale RI&E s ontwikkeld. Het Steunpunt RI&E-instumenten heeft deze digitale RI&E s laten ontwikkelen met subsidie van het Ministeie van Sociale Zaken en Wekgelegenheid. Voo de inhoud en de actualiteit van de veschillende banche-ri&e s zijn de sociale patnes (wekgeves en/of weknemes) veantwoodelijk. Voo de ontwikkeling en bouw van de techniek is samengewekt met Simplon. Disclaime Het Steunpunt RI&E-instumenten is niet veantwoodelijk voo de actualiteit, volledigheid en betouwbaaheid van de veschillende digitale banche-ri&e s. Het Steunpunt RI&E-instumenten is ook niet veantwoodelijk voo technische onvolkomenheden. Het Steunpunt RI&E-instumenten wil hieove wel geïnfomeed woden opdat e maategelen genomen kunnen woden. Pivacy De gegevens die u invult in de digitale RI&E zijn alleen toegankelijk met uw inlogcode en wachtwood en zijn niet toegankelijk voo andeen dan u zelf. Steunpunt RI&E-instumenten p/a Postbus AS Hoofddop

collectieformules zorgt ervoor

collectieformules zorgt ervoor collectiefomules zogt evoo 2015 De Collectie-fomules bpost biedt u meedee Collectie-fomules aan. Elk van deze fomules geeft u de zekeheid om die postzegels te ontvangen die het best passen in uw vezameling.

Nadere informatie

Visualisatie van het Objectgeoriënteerde Paradigma. Arend Rensink Faculteit der Informatica, Universiteit Twente e-mail: rensink@cs.utwente.

Visualisatie van het Objectgeoriënteerde Paradigma. Arend Rensink Faculteit der Informatica, Universiteit Twente e-mail: rensink@cs.utwente. Visualisatie van het Objectgeoiënteede Paadigma. Aend Rensink Faculteit de Infomatica, Univesiteit Twente e-mail: ensink@cs.utwente.nl Samenvatting Pogammeeondewijs maakt een wezenlijk deel uit van elke

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centaal Bueau voo de Statitiek Economie, Bedijven en NR Oveheidfinanciën en Conumentenpijzen Potbu 24500 2490 HA Den Haag PRJSNDEXCJFER COMMERCËLE DENSTVERLENNG 1. nleiding Dit document bechijft de methoden

Nadere informatie

Westergracht 71 - Haarlem

Westergracht 71 - Haarlem Westegacht 71 - Haalem Vaagpijs! 349.000,-- k.k. Makelaaskantoo IDELER Oude Zijlvest 37 in Haalem Website: www.makelaaskantooideler.nl Omschijving Westegacht 71 - Haalem Op loopafstand van centum, uitgebouwde

Nadere informatie

TECHNISCHE VRAGEN RAAD bij JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015

TECHNISCHE VRAGEN RAAD bij JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015 TECHNISCHE VRAGEN RAAD bij JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015 Indienen uitelijk dinsdag 14 juni 2016 bij giffie@eindhoven.nl n Patij Blz Beleidsveld Secto Wethoude Vaag Antwood 50 PvdA 10 Sociale Ondesteuni

Nadere informatie

Westergracht 71 - Haarlem

Westergracht 71 - Haarlem Westegacht 71 - Haalem Vaagpijs! 349.000,-- k.k. Makelaaskantoo IDELER Omschijving Westegacht 71 - Haalem Op loopafstand van centum, uitgebouwde uime TRAPGEVELwoning met zonnige vezogde tuin, voozien van

Nadere informatie

Beantwoord de vragen bij Verkennen. Denk aan de goniometrische verhoudingen sinus en cosinus!

Beantwoord de vragen bij Verkennen. Denk aan de goniometrische verhoudingen sinus en cosinus! 1 Vectoen in 2D Vekennen www.math4all.nl MAThADORE-basic HAVO/VWO 4/5/6 VWO wi-d Vectomeetkunde Vectoen in 2D Inleiding Vekennen Beantwood de vagen bij Vekennen. Denk aan de goniometische vehoudingen sinus

Nadere informatie

35% 46% 35% Benut alle mogelijkheden voor uw werknemers. Aanbieding voor extra gebruikerslicenties. Kerstaanbieding voor Mamut klanten

35% 46% 35% Benut alle mogelijkheden voor uw werknemers. Aanbieding voor extra gebruikerslicenties. Kerstaanbieding voor Mamut klanten Kestaanbieding voo Mamut klanten Optimalisee uw winstgevendheid in deze spannende tijden! Kennis een veilige investeing tot 46% Bestel nu en bespaa tot 46% op cusussen voo 2009 Lees mee op pagina 4 Gebuik

Nadere informatie

Bijlage 3: Budgetbrief. Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. Postbus 891. 5600 AW Eindhoven. t.a.v. mevrouw H.F. van Breugel. Bergen op Zoom, 25 juni 2014

Bijlage 3: Budgetbrief. Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. Postbus 891. 5600 AW Eindhoven. t.a.v. mevrouw H.F. van Breugel. Bergen op Zoom, 25 juni 2014 -CONCEPT Bijlage 3: Budgetbief Bueau Jeugdzog Nood-Babant Postbus 891 5600 AW Eindhoven t.a.v. mevouw H.F. van Beugel Begen op Zoom, 25 juni 2014 Geachte mevouw van Beugel, Confom de afspaken in de "Babantbede

Nadere informatie

Advies: Het college gaat akkoord met verzending van bijgaande RIB naar de gemeenteraad.

Advies: Het college gaat akkoord met verzending van bijgaande RIB naar de gemeenteraad. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: C.P.G. Kaan Tel n: 06 8333 8358 Numme: 15A.01184 Datum: 10 novembe 2015 Team: Ondewijs, Welzijn en Zog Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschift

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma IHP

Uitvoeringsprogramma IHP Uitvoeingspogamma IHP -2020 Het IHP leidt tot veschillende acties voo zowel de benoemde maategelen als de vookeusscenaio s. Deze acties zijn vespeid ove IJsselstein, hebben een veschillend tijdspad en

Nadere informatie

Het Informatieportaal voor Financiële Veiligheid. De 4 bedreigingen voor je spaargeld vandaag

Het Informatieportaal voor Financiële Veiligheid. De 4 bedreigingen voor je spaargeld vandaag Het Infomatiepotaal voo Financiële Veiligheid De 4 bedeigingen voo je spaageld vandaag Veval van de systeembanken Veval van de systeembanken De Vie gote Bedeigingen 1. Veval van de systeembanken 2. 3.

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 maandag 15 mei uur

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 maandag 15 mei uur Eamen VW 07 tijdvak maandag 5 mei.0-6.0 uu wiskunde B (pilot) Dit eamen bestaat uit 5 vagen. Voo dit eamen zijn maimaal 7 punten te behalen. Voo elk vaagnumme staat hoeveel punten met een goed antwood

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Methodebeschijving Outputpijsindexcijfe van nieuwbouwwoningen 1. Inleiding Dit is een methodebeschijving van de statistiek Outputpijsindexcijfe van nieuwbouwwoningen (O-PINW). De beschijving heeft alleen

Nadere informatie

Eenparige cirkelbeweging

Eenparige cirkelbeweging Inhoud Eenpaige cikelbeweging...2 Middelpuntzoekende kacht...4 Opgave: Looping...5 Opgave: McLaen MP4-22...6 Opgave: Baanwielennen (tack acing)...8 Gavitatie...8 Zwaate-enegie...9 Opgave: Satellietbanen...10

Nadere informatie

Een eenparige cirkelbeweging is een cirkelbeweging, waarbij de grootte van de snelheid niet verandert.

Een eenparige cirkelbeweging is een cirkelbeweging, waarbij de grootte van de snelheid niet verandert. Cikelbewegingen Gaden adialen Zie bladzijde 135 t/m 137 Baiboek wikunde van de Caat en Boch ISBN 90-430-1156-8 Een aanade voo Sinteklaa! http://taff.cience.uva.nl/~caat/functiene.pdf Eenpaige cikelbeweging

Nadere informatie

ZA5881. Flash Eurobarometer 369 (Investing in Intangibles: Economic Assets and Innovation Drivers for Growth) Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA5881. Flash Eurobarometer 369 (Investing in Intangibles: Economic Assets and Innovation Drivers for Growth) Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA88 Flash Euobaomete 69 (Investing in Intangibles: Economic Assets and Innovation Dives fo Gowth) County Questionnaie Belgium (Flemish) A Flashnumme FL9A B land FL9B C Numme van het inteview FL9C NACE

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2015-2016

Schooljaarplan (SJP) 2015-2016 Schooljaaplan (SJP) 05-06 aam school RKBS Willibod Ades Espeantolaan Postcode en plaats 950 CZ Stadskanaal Telefoon 0599-657 Binnumme E-mail Website Diecteu Bevoegd Gezag 03RX kbs-willibod@fidadanl wwwkbs-willibodnl

Nadere informatie

L0000512. Garantievoorwaarden/Gebruikershandleiding DUCOTWIN/ DUCOSCREEN

L0000512. Garantievoorwaarden/Gebruikershandleiding DUCOTWIN/ DUCOSCREEN L0000512 Gaantievoowaaden/Gebuikeshandleiding DUCOTWIN/ DUCOSCREEN I. INHOUD I. INHOUD p 1 II. ALGEMEEN p 2-6 III. INSTALLATIE p 7-8 IV. GEBRUIK EN ONDERHOUD p 9-12 V. CE-ATTEST p 13 VI. BIJLAGEN p 14

Nadere informatie

Inclusie en Exclusie groep 1

Inclusie en Exclusie groep 1 Inclusie en Exclusie goep 1 Tainingsweek 8 13 juni 2009 Venndiagammen Als voo elementen in een vezameling twee veschillende eigenschappen een ol spelen, dan kun je voo deze vezameling een Venndiagam tekenen.

Nadere informatie

9. Matrices en vectoren

9. Matrices en vectoren Computealgeba met Maxima 9. Matices en vectoen 9.1. Vectoen In Maxima is een vecto een datatype bestaande uit een geodende lijst (ij) van gelijksootige elementen welke via een index kunnen woden geselecteed.

Nadere informatie

Het is voorjaar en nieuwe samenwerkingen bloeien op. Het samenwerken met

Het is voorjaar en nieuwe samenwerkingen bloeien op. Het samenwerken met Zog dieen aansluit Aansluitende zog Het is voojaa en nieuwe samenwekingen bloeien op. Het samenweken met Jaagang 5 1 Lente 2014 De MediantKant is een uitgave van Mediant Geestelijke Gezondheidszog en geeft

Nadere informatie

Standaarden Verpleeghuiszorg

Standaarden Verpleeghuiszorg Standaaden Vepleeghuiszog Vesie septembe 2010 Mw. E. Cox, MA, NVLF Mw. ds. C. Koolhaas, NVLF Mw. A. van Hemet, MA, NVLF 1 Inhoud 1..Inleiding...3 1.1 Doel standaaden en checklisten...3 1.2 De logopedist

Nadere informatie

Een nieuw model voor de CBS huishoudensprognose

Een nieuw model voor de CBS huishoudensprognose Een nieuw model voo de CBS huishoudenspognose Coen van Duin en Cael Hamsen Het model waamee het CBS zijn huishoudenspognose maakt, is aangepast. De nieuwe pognose wodt beekend met een macosimulatiemodel

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Heupprothese

Factsheet Indicatoren Heupprothese Deze indicatoenset is opgenomen in het egiste van Zoginstituut Nedeland waamee het aanleveen van deze kwaliteitsgegevens in 2018 ove veslagjaa 2017 wettelijk veplicht is. Colofon Intenet: OmniQ (potaal

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst Aanvaag van een vegunning voo het exploiteen van een taxidienst College van bugemeeste en schepenen Makt 1, 8820 TORHOUT Tel. 050 22 11 22 Fax 050 22 05 80 info@tohout.be Waavoo dient dit fomulie? Dit

Nadere informatie

Individueel Transitieplan voor Ouders

Individueel Transitieplan voor Ouders Individueel Tansitieplan voo Oudes Datum: vade / moede van Patiëntgegevens A. De diabetes 1. Mijn kind kan uitleggen wat, hie aan weken diabetes is. 2. Mijn kind begijpt wat de behandelaas (ats, diëtist

Nadere informatie

www.urban-synergy.org JOINT ARCHITECTURAL NETWORK FOR URBAN SYNERGY Betere Buurt Biotoop

www.urban-synergy.org JOINT ARCHITECTURAL NETWORK FOR URBAN SYNERGY Betere Buurt Biotoop www.uban-synegy.og JOINT ARCHITECTURAL NETWORK FOR URBAN SYNERGY Betee Buut Biotoop Betee Buut Biotoop De Betee Buut Biotoop (BBB) is een multidisciplinai poject van de stichting JANUS (Joint Achitectual

Nadere informatie

- gezonde dieren, gezonde mensen

- gezonde dieren, gezonde mensen pagina 1 van 8 Jaaveslag 2000 Wood van de voozitte Afgelopen jaa is voedselveiligheid een belangijk item in Euopa geweest, denk alleen maa aan de BSE-cisis. Het is dan ook niet moeilijk voo te stellen

Nadere informatie

Dit is geen toeval 6 Over waarom je dit boek leest en hoe je ermee aan de slag kunt gaan. Lees dit eerst. 9 Stap 1: Vind je passie 96

Dit is geen toeval 6 Over waarom je dit boek leest en hoe je ermee aan de slag kunt gaan. Lees dit eerst. 9 Stap 1: Vind je passie 96 Dit is geen toeval 6 Ove waaom je dit boek leest en hoe je emee aan de slag kunt gaan. Lees dit eest. Inleiding 10 1 Waaom goeien we? 18 Ove de uitdaging van het goeien en ove wat passie is 2 Willen en

Nadere informatie

v v I I I 10 P I 316, 10

v v I I I 10 P I 316, 10 GELUDSSNELHED Het bijkt dat de gemiddede kinetische enegie van de moecuen evenedig is met de absoute tempeatuu. De sneheid van de moecuen van een gas is evenedig met de vootpantingssneheid van geuid. eeken

Nadere informatie

Pieter Oosterhout Buro voor Architektuur BNA BV

Pieter Oosterhout Buro voor Architektuur BNA BV Gemeente Beuningen t.a.v. College van B&W Van Heemstaweg 46 Beuningen cc. mev. C. van Hemmen en dh. C. McQueen, Kloostestaat 1 beteft datum vezoek voooveleg woonhuis naast Kloostestaat 1, Beuningen 11

Nadere informatie

Nr. juni 20. 100-jar

Nr. juni 20. 100-jar g a l s e v t o o G het N. 85 13 juni 20 5 n eavonde i t a m o Inf den oowaa v u u h alg. 7 ties voo a t i c i l e F ige 100-ja 9 es de boul u e j e ek el Wisselb ogkasp o H a a in toenoo COLUMN Kwaliteit

Nadere informatie

Handleiding Online Ondernemingsplan IMK

Handleiding Online Ondernemingsplan IMK Handleiding Online Ondernemingsplan IMK voor de Gebruiker Versie 2.0 Ondanks dat er de grootst mogelijke zorg is besteed aan het 'Online Ondernemingsplan IMK' blijft er de kans bestaan op een technische

Nadere informatie

Kids-Gea! Maak een beverburcht kijk op pagina 4. Alles over bevers op pagina 2. Kijk op pagina 6 en 7 voor leuke activiteiten

Kids-Gea! Maak een beverburcht kijk op pagina 4. Alles over bevers op pagina 2. Kijk op pagina 6 en 7 voor leuke activiteiten Kids-Gea! Alles ove beves op pagina 2 Maak een bevebucht kijk op pagina 4 Kijk op pagina 6 en 7 voo leuke activiteiten Gatis jeugdbijlage bij het ledenblad van It Fyske Gea Winte 2015/2016 Beve: De nieuwe

Nadere informatie

Beredeneerd aanbod groep 1 en 2

Beredeneerd aanbod groep 1 en 2 Beedeneed aanbod goep 1 en 2 Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding en veantwooding blz. 3 Themaplanning blz. 5 Taal / lezen / schijven blz. 9 Rekenen / wiskunde blz. 11 Weekplanning blz. 13 Zelfstandig weken

Nadere informatie

05.2011. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van de biodiversiteit Werchter zondag 22 mei 2011. in dit nummer

05.2011. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van de biodiversiteit Werchter zondag 22 mei 2011. in dit nummer 05.2011 landschapskant Nood-Hageland Dag van de biodivesiteit Wechte zondag 22 mei 2011 in dit numme Dag van de biodivesiteit p2 Samenweking met bedijven p4 Landschapsanimatie: Wat is dat? p6 Regionaal

Nadere informatie

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding Online aanvragen Gebruikershandleiding 01 / 11 Online aanvragen Gebruikershandleiding Inhoud Inloggen registreren Wachtwoord vergeten Mijn account Mijn account - Functies Het aanvraagformulier Het aanvraagformulier

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52 Rappot I.00..00.R00 SAB/ao basisschool Nieuwstaat Deumel Aoestisch ondezoe Status: CONCEPT Adviseus voo bouw, industie, veee, milieu en softwae info@dgm.nl www.dgm.nl Van Pallandtstaat -, Postbus NL-00

Nadere informatie

- 1 - UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN RONDOM BURGERS 2012 2015

- 1 - UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN RONDOM BURGERS 2012 2015 UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN RONDOM BURGERS 2012 2015 De gemeente Womeland heeft een duidelijke visie op maatschappelijke ondesteuning: elke Womelande telt mee en doet mee, ongeacht leeftijd, bepekingen

Nadere informatie

huren in afrikaanderwijk. The nieuwste wijk in Town. nieuwzuid.nl 97 appartementen, maisonnettes en woon-werkwoningen

huren in afrikaanderwijk. The nieuwste wijk in Town. nieuwzuid.nl 97 appartementen, maisonnettes en woon-werkwoningen huen in nieuwzuid.nl zuidespoo 97 appatementen, maisonnettes en woon-wekwoningen afikaandewijk. The nieuwste wijk in Town. huen in zuidespoo Zuidespoo, 97 appatementen, maisonnettes en woon-wekwoningen

Nadere informatie

WOLFF A Brand of UFLOOR Systems

WOLFF A Brand of UFLOOR Systems WOLFF A Band of UFLOOR Systems Handleiding Nedelands DURO-STRIPPER At. n. 013347 NEDERLANDS Lees deze handleiding zogvuldig doo voodat u het appaaat gaat gebuiken. Bewaa de handleiding om deze zonodig

Nadere informatie

Hardmetalen stiftfrezen voor ruw gebruik speciaal in gieterijen, werven en in de staalbouw

Hardmetalen stiftfrezen voor ruw gebruik speciaal in gieterijen, werven en in de staalbouw Hadmetalen stiftfezen voo uw gebuik speciaal in gieteijen, weven en in de staalbouw Hoogendementsvetandingen, -S Innovatieve hoogendementsvetandingen met exteme schokbestendigheid Zee obuuste, kachtige

Nadere informatie

- 1 - Vaststelling van de methodiek voor de rentetermijnstructuur

- 1 - Vaststelling van de methodiek voor de rentetermijnstructuur - - Vasselling mehode eneemijnsucuu Vasselling van de mehodiek voo de eneemijnsucuu Hiebij maak DNB bekend da DNB de nominale eneemijnsucuu voo he FTK wil consueen op basis van de swapcuve. Deze eneemijnsucuu

Nadere informatie

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Dr. H. Colijnstraat 610. 3-kamerappartement op de tiende en elfde verdieping

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Dr. H. Colijnstraat 610. 3-kamerappartement op de tiende en elfde verdieping Amstedam Nieuw-West D. H. Colijnstaat 610 3-kameappatement op de tiende en elfde vedieping Netto huupijs 820 Pe maand Luxe badkame en keuken Voo een stad om van te houden 2 In deze bochue Objectinfomatie

Nadere informatie

Uitwerkingen bij de opgaven van. De Ster van de dag gaat op en onder

Uitwerkingen bij de opgaven van. De Ster van de dag gaat op en onder Uitwekingen bij de opgaven van De Ste van de dag gaat op en onde Statopgave Google Maps geeft bijvoobeeld 52.382306, 6.644897. Mocht je niet bekend zijn met de begippen Noodebeedte en Oostelengte, zoek

Nadere informatie

'2o. Cofl ,... ~... EK/2010.002345.01

'2o. Cofl ,... ~... EK/2010.002345.01 ,..... ~... )ç_ -1- Cofl '2o EK/2010.002345.01 DOORLOPENDE tekst van de statuten van de veeniging: Cuvo Coöpeatieve Uitvaatveeniging "De Volhading" U.A., gevestigd te 's-gavenhage, zoals deze luiden na

Nadere informatie

Opleidingen. AutoCAD Inventor Revit 3ds Max 2014/2015. Award

Opleidingen. AutoCAD Inventor Revit 3ds Max 2014/2015. Award 2014/2015 Opleidingen AutoCAD Invento Revit 3ds Max TEC / CAD College HBO & MBO-Instituut 3x Awad TEC/CAD College BV Kekenbos 1018 B 6546 BA NIJMEGEN T 024 356 56 77 www.cadcollege.nl info@cadcollege.nl

Nadere informatie

83 december 2012 Nr. verslag het Groot Jan Wolter Bloem volgt Gerard Korse op Eerste bewoners

83 december 2012 Nr. verslag het Groot Jan Wolter Bloem volgt Gerard Korse op Eerste bewoners 2012 e b m e dec g a l s e v t o o G het N. 83 13 m e Bloe t l o W n Ja op d Kose a e G volgt 6 s bewone e t s e E ces oot suc g g a d ie commiss 8 ijk uit And g a B eis Magda ssings a e v ique et EO Mozamb

Nadere informatie

Theorieboekje CWO-Rb3

Theorieboekje CWO-Rb3 Theoieboekje CWO-Rb3 Vesie oktobe 2000 Watescouting Mak Twain Nedeweet intenet: http://scoutnet.nl/~scoutppx/ 1 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen...4 Binnenvaat Politie Reglement (BPR)...4 Toepassingsgebied...4

Nadere informatie

wiskunde B pilot vwo 2017-I

wiskunde B pilot vwo 2017-I wiskunde B pilot vwo 07-I Fomules Goniometie sin( tu) sin( t)cos( u) cos( t)sin( u) sin( tu) sin( t)cos( u) cos( t)sin( u) cos( tu) cos( t)cos( u) sin( t)sin( u) cos( tu) cos( t)cos( u) sin( t)sin( u)

Nadere informatie

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Osdorpplein 54. 3-kamer appartement op de eerste verdieping. Netto huurprijs 819 Per maand

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Osdorpplein 54. 3-kamer appartement op de eerste verdieping. Netto huurprijs 819 Per maand Amstedam Nieuw-West Osdopplein 54 3-kame appatement op de eeste vedieping Netto huupijs 819 Pe maand Wonen in het goenste stadsdeel van Amstedam Voo een stad om van te houden 2 In deze bochue Objectinfomatie

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Vaartekens

Hoofdstuk 5 Vaartekens Hoofdstuk 5 Vaatekens In dit hoofdstuk volgt een ovezicht van vaatekens. De vaatekens waa een voo staat moet je voo CWO 3 oeien kennen. Het is natuulijk bete wannee je alle boden kent. Vebodstekens Deze

Nadere informatie

Handleiding leginstructies

Handleiding leginstructies www.alityfloos.nl Handleiding leginstcties Gaat binnenkot een hoten vloe leggen? Met de leginstcties van Qalityfloos E.W.F. heeft de jiste kennis binnen handbeeik. Is deze kls toch niet aan besteedt, of

Nadere informatie

Ter info. a m/s² a = Δv/Δt Toetsvraag 1. v m/s v = 2πr/T Toetsvraag 4

Ter info. a m/s² a = Δv/Δt Toetsvraag 1. v m/s v = 2πr/T Toetsvraag 4 Te info Deze toets geeft je een idee van je kennis ove de begippen uit de tabel hieonde. Dit zijn de voonaamste begippen die in de leeplannen van het middelbaa ondewijs aan bod komen. Je mag de vagen oplossen

Nadere informatie

RIE Vragenlijst Editor

RIE Vragenlijst Editor Handleiding RIE Vragenlijst Editor Versie 1.0 Datum: 29 oktober 2015 IT&Care B.V. Inhoudsopgave 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING... 3 2. OVERZICHT RIE VRAGENLIJSTEN... 4 3. AANMAKEN VAN EEN NIEUWE VRAGENLIJST...

Nadere informatie

I n formatiebroch u re. Als u de huur wilt opzeggen

I n formatiebroch u re. Als u de huur wilt opzeggen I n fomatieboch u e Als u de huu wilt opzeggen Deze bochue bevat infomatie ove de pocedue ondom de huuopzegging. In deze bochue vindt u een beknopte weegave van de bepalingen uit de Algemene huuvoowaaden,

Nadere informatie

Handleiding voor het presenteren van uw kunstwerken op www.kunstinlochem.nl

Handleiding voor het presenteren van uw kunstwerken op www.kunstinlochem.nl Handleiding voor het presenteren van uw kunstwerken op www.kunstinlochem.nl Tip: print deze handleiding uit! Als deelnemer aan de kunstroute kunt u uw kunstaanbod presenteren op de website van kunst in

Nadere informatie

Examens. Beroep. Rekenen. Leven lang lere. Passend Onderwijs. Entree. Kwaliteit. competenties. Het perron. www.sbo.nl/vmbo-mbo. Co-creatie.

Examens. Beroep. Rekenen. Leven lang lere. Passend Onderwijs. Entree. Kwaliteit. competenties. Het perron. www.sbo.nl/vmbo-mbo. Co-creatie. Hybide Passend Ondewijs Nationaal skills Nedelands / Conges Examens Voegtijdig Schoolvelaten 21st centuy Loopbaanoiëntatie Beoep Co-ceatie Leven lang leen Opleiding Het peon Intenationaal Innovatie Leaning

Nadere informatie

12 Grafen en matrices. bladzijde 209 31 a. Gemengde opgaven 99

12 Grafen en matrices. bladzijde 209 31 a. Gemengde opgaven 99 afen en matices bladzijde a M M M M 4 emengde opgaven b M M M S M M M 4 4 P P P 5 4 4 c e R geeft P P P S 7 8 7 4 c geeft aan dat e voo één eenheid P eenheden nodig zijn c geeft aan dat voo één eenheid

Nadere informatie

HANDLEIDING DESKTOP PUBLISHER

HANDLEIDING DESKTOP PUBLISHER BHV VCA Outlook Windows Vista Windows XP Office 2003 Office 2007 cursus elearningredacteur HANDLEIDING DESKTOP PUBLISHER 1 van 13 1. DESKTOP PUBLISHER Wat is de desktop Publisher? De desktop Publisher

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS Stichting AIM gevestigd te Eist Rappot inzake de jaastukken 2014 Vendelie4 Postbus 622 3900 AP Veenendaal T: (0318) 618666 veenendaal@schuiteman.com Schuiteman Accountants

Nadere informatie

Welkom op de testsite van kunstcms!

Welkom op de testsite van kunstcms! Welkom op de testsite van kunstcms! Hieronder volgt een tutorial voor een aantal handelingen die u moet uitvoeren: maken van een nieuwe pagina afbeeldingen in een galerie toevoegen tekst maken Volg de

Nadere informatie

De Creatieve Computer

De Creatieve Computer De Ceatieve Compute J.I. van Hemet jvhemet@cs.leidenuniv.nl 1 Intoductie Als we de evolutie van computes vluchtig bekijken dan zien we dat de taken die doo computes woden uitgevoed steeds ingewikkelde

Nadere informatie

De Liemers Helpt Partner Handleiding v1.1. De Liemers Helpt. Partner handleiding

De Liemers Helpt Partner Handleiding v1.1. De Liemers Helpt. Partner handleiding De Liemers Helpt Partner handleiding Je kunt de actuele versie van onze handleiding downloaden op: http://www.deliemershelpt.nl/partner-worden/partner-worden.html Registreren Om een account aan te maken

Nadere informatie

nr. 37 van JOS DE MEYER datum: 20 oktober 2015 aan HILDE CREVITS Onderwijspersoneel - Afwezigheden wegens ziekte

nr. 37 van JOS DE MEYER datum: 20 oktober 2015 aan HILDE CREVITS Onderwijspersoneel - Afwezigheden wegens ziekte SCHRIFTELIJKE VRAAG n. 37 van JOS DE MEYER datum: 20 oktobe 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Ondewijspesoneel - Afwezigheden wegens ziekte

Nadere informatie

In hoofdstuk 1 zijn algemene beschouwingen en de visie van ENECO Net- Beheer op de verdere ontwikkeling van het beheerde net opgenomen.

In hoofdstuk 1 zijn algemene beschouwingen en de visie van ENECO Net- Beheer op de verdere ontwikkeling van het beheerde net opgenomen. . INLEIDING Dit document omvat het Capaciteitsplan 2 van ENECO NetBehee zoals veeist in de Elekticiteitswet 1998 en het hieop aansluitend besluit "Regeling capaciteitsplannen Elekticiteitswet 1998" van

Nadere informatie

BioBased Business Cases

BioBased Business Cases Ontmoet de gehele biobased keten en gijp uw kans voo slimme samenwekingen BioBased Business Cases Hoo hoe u maximale winstgevendheid haalt uit de BioBased Economy Met paktijkcases van: Cosun SABIC Synba

Nadere informatie

De raadsfracties zijn zodanig geïnformeerd dat zij goed toegerust hun standpunt kunnen bepalen bij de besluitvorming

De raadsfracties zijn zodanig geïnformeerd dat zij goed toegerust hun standpunt kunnen bepalen bij de besluitvorming BEHANDELMEMO Van: Aan: agendacommissie aadsleden en steunfactieleden Nieuw taievenbeleid Spotvoozieningen Status: Deelnemes: Debat te voobeeiding op de besluitvoming Raadsleden Potefeuillehoude: W.J. Stegeman

Nadere informatie

2-daagse conferentie REIKWIJDTE EN IMPACT VAN. MiFID II. Bereid u voor op MiFID II en MiFIR en zorg dat u compliant bent in 2015!

2-daagse conferentie REIKWIJDTE EN IMPACT VAN. MiFID II. Bereid u voor op MiFID II en MiFIR en zorg dat u compliant bent in 2015! 2-daagse confeentie Vediepingsuu met Rabobank en Cliffod Chance: Deivatenhandel & EMIR OTC handel van aandelen en obligaties REIKWIJDTE EN IMPACT VAN Beeid u voo op en MiFIR en zog dat u compliant bent

Nadere informatie

Kun je me de kortste weg vertellen?

Kun je me de kortste weg vertellen? Kun je me de kotste weg vetellen? Inhoudsopgave 1 Gafen 2 1.1 Wat is een gaaf?........................... 2 1.2 Opgaven................................ 4 2 Kotste bomen 6 2.1 Het 'Geedy' lgoitme.......................

Nadere informatie

t p E Van de redactie Verenigingsblad van S.v.M.T.Protagoras Verenigingsblad van S.v.M.T.Protagoras De lente is begonnen!

t p E Van de redactie Verenigingsblad van S.v.M.T.Protagoras Verenigingsblad van S.v.M.T.Protagoras De lente is begonnen! 1 mei Uiteste inschijfdatum Studieeis Sacandinavië 2 mei Ovekoepelend Studenten Oveleg BMT 4 mei Dodenhedenking 5 mei Bevijdingsdag, TU/e gesloten Agenda 11 mei Dondedagboel 18 mei Dondedagboel 25 mei

Nadere informatie

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS Stichting Feedom in Chist Ministies Nedeland gevestigd te Dachten Rappot inzake de jaastukken 2014 Vendelie4 Postbus 622 3900 AP Veenendaal T: (0318) 618666 veenendaal@schuiteman.com

Nadere informatie

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding Online aanvragen Gebruikershandleiding 01 / 11 Online aanvragen Gebruikershandleiding Inhoud Inloggen registreren Wachtwoord vergeten Mijn account Mijn account - Functies Het aanvraagformulier Het aanvraagformulier

Nadere informatie

Inloggen in AccountView online voor Windows 30 april 2015 versie 9.1 en hoger

Inloggen in AccountView online voor Windows 30 april 2015 versie 9.1 en hoger Inloggen in AccountView online Welkom bij eserviceware! Deze handleiding begeleidt u bij de stappen die nodig zijn voor het inloggen in AccountView online. Wanneer u gebruik maakt van een Windows computer,

Nadere informatie

Gemeenteraad gemeente Hardenberg Commissie Ruimte Gemeenteraad Hardenberg Gemeenteraad gemeente Ommen Commissie Ruimte Gemeenteraad Ommen

Gemeenteraad gemeente Hardenberg Commissie Ruimte Gemeenteraad Hardenberg Gemeenteraad gemeente Ommen Commissie Ruimte Gemeenteraad Ommen Aan: College van Bugemeeste & Wethoudes gemeente College van Bugemeeste & Wethoudes gemeente Gemeenteaad gemeente Hadenbeg Commissie Ruimte Gemeenteaad Hadenbeg Gemeenteaad gemeente Ommen Commissie Ruimte

Nadere informatie

Handleiding. Yvonne Rijks-Waardenburg. Tine Strikkers. Christel van de Steenoven-Livius. Pagina 1

Handleiding. Yvonne Rijks-Waardenburg. Tine Strikkers. Christel van de Steenoven-Livius. Pagina 1 Handleiding Yvonne Rijks-Waardenburg Tine Strikkers Christel van de Steenoven-Livius 1 Inhoud 1. Inloggen SharePoint 3 2. Groepspagina bewerken ` 4 3. Foto s 3.1 Foto s uploaden 8 3.2 Foto s bewerken 10

Nadere informatie

Handleiding. Content Management Systeem (C.M.S.)

Handleiding. Content Management Systeem (C.M.S.) Handleiding Content Management Systeem (C.M.S.) www.wecaremedia.nl info@wecaremedia.nl 0162-223 161 Inhoudsopgave Inloggen... 3 Dashboard... 4 Bestanden... 4 Map aanmaken... 4 Bestanden toevoegen... 5

Nadere informatie

TENTAMEN ELEKTROMAGNETISME (8N010)

TENTAMEN ELEKTROMAGNETISME (8N010) TENTAMEN ELEKTROMAGNETISME (8N00) 8 juni 007, 4.00-7.00 uu Opmekingen:. Dit tentamen bestaat uit 4 vagen met in totaal 9 deelvagen.. Het is toegestaan gebuik te maken van bijgeleved fomuleblad en een ekenmachine.

Nadere informatie

Module HAVO Wiskunde D. Lenen of sparen? Versie: 23 juni 2009 Auteurs: C. Horlings P.G.M. Zenhorst

Module HAVO Wiskunde D. Lenen of sparen? Versie: 23 juni 2009 Auteurs: C. Horlings P.G.M. Zenhorst Module HAVO Wiskude D Lee of spae? Vesie: 23 jui 2009 Auteus: C. Holigs P.G.M. Zehost Lee of spae? Ihoud. Ileidig... 3 2. Geld e ete... 4 3. Spae... 4 3. Spae... 5 3. Ekelvoudige e samegestelde itest...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding 123OPSLAAN.NL. Gebruikershandleiding. Pagina 1

Gebruikershandleiding 123OPSLAAN.NL. Gebruikershandleiding. Pagina 1 123OPSLAAN.NL Gebruikershandleiding Pagina 1 Inhoudsopgave Welkom bij 123OPSLAAN.NL... 3 Dashboard... 4 Dozen bestellen.... 6 Dozen uploaden.... 6 Dozen laten ophalen.... 8 Dozen terug leveren.... 8 Dozen

Nadere informatie

Nieuwsbrief stadsdeelgroepen. 19 september 2011 Nummer 20. In dit nummer: Van de redactie. pagina

Nieuwsbrief stadsdeelgroepen. 19 september 2011 Nummer 20. In dit nummer: Van de redactie. pagina 19 septembe 2011 Numme 20 Nieuwsbief stadsdeelgoepen In dit numme: Les in een Onbepekt Bijlmepak Zeilen op de Sloteplas Winkeltoegankelijkheid Spaandammestaat wodt vebeted Taallessen voo mensen met een

Nadere informatie

Korte handleiding. Klik vervolgens op de blauwe letters No account yet? Register here.

Korte handleiding. Klik vervolgens op de blauwe letters No account yet? Register here. Korte handleiding Dankjewel voor je interesse in onze internationale weblog en voor het feit dat je een account wilt aanmaken. Met deze handleiding gaat dat eenvoudig; je zult het zien! Een account aanmaken

Nadere informatie

Stap-voor-stap MijnZw@ngerschap: de handleiding voor het gebruik van MijnZorgnet voor cliënten.

Stap-voor-stap MijnZw@ngerschap: de handleiding voor het gebruik van MijnZorgnet voor cliënten. Stap-voor-stap MijnZw@ngerschap: de handleiding voor het gebruik van MijnZorgnet voor cliënten. Stap 1: DigiD met sms functie Stap 2: Inloggen en profiel aanmaken op MijnZorgnet Stap 3: De onderdelen in

Nadere informatie

Bouw mee aan het orang-oetanbos!

Bouw mee aan het orang-oetanbos! Dit is het actieboekje van: oolette(s): Achtenaam: Staat:.: oo 4 kunnen,we 10m 2 aanpla bos nten Plaats: Telefoon: obiel: Emailades: Ben je al WFRange? ul hie je administatienumme in: (dit is het numme

Nadere informatie

P&O ISD. ssc. Hieronder vindt u kort de conclusies en resterende vragen weergegeven. In de bijlage vindt u een toelichting hierop.

P&O ISD. ssc. Hieronder vindt u kort de conclusies en resterende vragen weergegeven. In de bijlage vindt u een toelichting hierop. Á W/P. min HUI 0 0 0 2 8 9 1 Ē Bueau Gezondheid, Milieu 8t Veiligheid RAAD GRIF B&W Gemeente Oischol ISD P&O BURG SECR INGEKOMEN 1 7 NOV 2014 ssc Gemeente Oischot t.a.v dh. Giesen Postbus 11 AFD. DV AFD.

Nadere informatie

Handleiding indesteeg.nl

Handleiding indesteeg.nl Handleiding indesteeg.nl Deze korte handleiding beschrijft hoe u artikelen of kalender items toe kan voegen aan de website. 1) Registreren Het is noodzakelijk om allereerst te registreren om een gebruikersaccount

Nadere informatie

Een laag inkomen? Vraag om een bijdrage!

Een laag inkomen? Vraag om een bijdrage! atie m Inf s van e d u v ande a g l sch en tt 18 kinde aa. j Heeft u kindeen in het vtgezet ndewijs? Of in het beepsndewijs tt 18 jaa? Dan mekt u dat in uw ptemnnee. De ksten zijn hge dan in het basisndewijs.

Nadere informatie

Psychometrische kwaliteiten van de Recidive Inschattingsschalen (RISc)

Psychometrische kwaliteiten van de Recidive Inschattingsschalen (RISc) Cahie 2007-5 Psychometische kwaliteiten van de Recidive Inschattingsschalen (RISc) Intebeoodelaasbetouwbaaheid, intene consistentie en conguente validiteit L. M. van de Knaap L. E. W. Leenats L. T. J.

Nadere informatie

Handleiding Module Security (Log in)

Handleiding Module Security (Log in) Handleiding Module Security (Log in) WebGenerator ProSite CMS Versie 1.0 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Hoe werkt de beveiliging?... 3 Wat kan worden beveiligd?... 3 Hoe beveiligt u een webpagina?...

Nadere informatie

HANDLEIDING. Emjee ICT diensten Ticketsysteem

HANDLEIDING. Emjee ICT diensten Ticketsysteem HANDLEIDING Emjee ICT diensten Ticketsysteem Inhoud Snel aan de slag... 3 Wachtwoord opvragen... 3 Inloggen... 4 Ticket aanmaken... 4 Schermopbouw... 4 Inleiding... 5 Ticket maken of bellen?... 5 Inloggen...

Nadere informatie

08.2014. landschapskrant Noord-Hageland. gratis. Leven aan het water! Gratis poelencursus zaterdag 20/9. in dit nummer

08.2014. landschapskrant Noord-Hageland. gratis. Leven aan het water! Gratis poelencursus zaterdag 20/9. in dit nummer landschapskant Nood-Hageland gatis Leven aan het wate! Gatis poelencusus zatedag 20/9 08.2014 in dit numme Opening van de hestelde loopgaven van Weeldoolog I p2 Fuitkwekes helpen de bij en omgekeed p4

Nadere informatie

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven Eerste keer inloggen... 1 Werken in extranet... 2 Mijn gegevens... 3 Uitloggen... 4 Boek rit... 4 Ritten... 8 Home... 10 Zoeken... 10 Wachtwoord

Nadere informatie

Online aanvragen Gebruikershandleiding

Online aanvragen Gebruikershandleiding Online aanvragen Gebruikershandleiding 1 2 Inleiding Om een aanvraag te kunnen doen bij VSBfonds moet u zich eerst online registreren. In deze handleiding vindt u een beschrijving van het registratieproces

Nadere informatie

ZESENVEERTIGSTE JAARGANG Nummer 4 - januari-februari 2013

ZESENVEERTIGSTE JAARGANG Nummer 4 - januari-februari 2013 Veschijnt tweemaandelijks fgiftekantoo : 2840 Rumst 1 P 802144 ve. uitg.. uelens, Hollebeekstaat 31, 2840 Rumst 30977 2840 RUMST P.. elgië-elgique n i e u w s b u l l e t i n ZESENVEERTIGSTE JRGNG Numme

Nadere informatie

Bluetooth Keyboard. for Volks-Tablet (VT10416-2) and SurfTab xiron 10.1 3G (ST10416-2) GEBRUIKSAANWIJZING

Bluetooth Keyboard. for Volks-Tablet (VT10416-2) and SurfTab xiron 10.1 3G (ST10416-2) GEBRUIKSAANWIJZING NL Bluetooth Keyboad fo Volks-Tablet (VT10416-2) and SufTab xion 10.1 3G (ST10416-2) GEBRUIKSAANWIJZING We wensen u veel plezie met het TekSto Bluetooth Keyboad. Neem de volgende paagafen aandachtig doo

Nadere informatie

Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen

Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen Voordat u daadwerkelijk in het testcentrum gaat werken, is het belangrijk dat u eenmalig oude groepen deactiveert. Hiervoor kan

Nadere informatie

OZO Handleiding 1. Voor gebruikers/deelnemers

OZO Handleiding 1. Voor gebruikers/deelnemers OZO Handleiding 1 Voor gebruikers/deelnemers Inleiding Deze handleiding legt u uit hoe u als gebruiker/deelnemer op overzichtelijke wijze de weg kunt vinden binnen de OZO website. Wilt u uitleg over de

Nadere informatie

3 De wetten van Newton

3 De wetten van Newton 3 De wetten an Newton I Cultuuhistoische achtegond De Giek Aistoteles (384.Ch.-3.Ch.) wodt beschouwd als een an de inloedijkste klassieke filosofen in de westese taditie. Zijn opattingen hebben eeuwenlang

Nadere informatie