Examens. Beroep. Rekenen. Leven lang lere. Passend Onderwijs. Entree. Kwaliteit. competenties. Het perron. Co-creatie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Examens. Beroep. Rekenen. Leven lang lere. Passend Onderwijs. Entree. Kwaliteit. competenties. Het perron. www.sbo.nl/vmbo-mbo. Co-creatie."

Transcriptie

1 Hybide Passend Ondewijs Nationaal skills Nedelands / Conges Examens Voegtijdig Schoolvelaten 21st centuy Loopbaanoiëntatie Beoep Co-ceatie Leven lang leen Opleiding Het peon Intenationaal Innovatie Leaning Blended Vakmanschap On Stage Beoefenaa Rekenen Leven lang Refeentie Entee Kwaliteit Co-makeship Speciale koting tot 1 juli! competenties 24 septembe 2013 WTC Rottedam Ondewijsaad cong es epspaktijk o e b a a n s ij w oepsonde e b n a v : n e le g Leven lan Actualiteiten Actualiteiten Leven lang lee aansluiting n: - beoepsveld Rob Schuu Coine Koel Sigfied Willems Jan van Nieop Dik van de Spoel Ondewijsaad, aad on Stage Intenationaal Agentschap Platfom allound adviseu

2 Conges 24 septembe 2013 WTC Rottedam Het beoepsondewijs, de belangijkste schakel van scholieen naa de beoepspaktijk. Maa dat is voo u, als pofessional uit het of, natuulijk geen nieuws. Met alle veandeingen ond het en het, kunt u af en toe wel een update gebuiken. Deze bieden wij u. Daanaast gaan we diepe in op het leven lang leen, waabij de aansluiting --paktijk centaal staat. Dit jaa zijn e al 96 -opleidingen als ondemaats beoodeeld, nog eens 12 -scholen hangen sancties boven het hoofd. Blijf de inspectie voo en lee, deel en aak geïnspieed tijdens dit conges! Inloop, koffie en thee Opening doo uw dagvoozitte Rob Schuu, Ondewijsaad: leven lang leen! Waaom is leven lang leen belangijk? Wat betekent Leven Lang Leen voo de jongeen die nu op het & zitten? De inbeng van de veschillende speles uit het veld Hoe faciliteen we Leven Lang Leen? René Kneybe, docent: Goed wek in het & Wat betekenen temen als vakmanschap en eigenaaschap? Hoe beïnvloedt egelduk de kwaliteit van uw ondewijs? Wat betekent het om op te leiden tot goed wek? Hoe wekt u aan de kwaliteit van uw ondewijs? Kees Hoogendijk, adviseu MKB Van 11-jaige e tot succesvol pofessional Wat vewacht het bedijfsleven van de scholieen uit het beoepsondewijs? Hoe matcht competentiegeicht ondewijs met het beoepenveld? Hoe vebind je succesvol en met het beoepenveld? Paktijktoetsen Doo Digna Hoogenboom, Teelen Kennismanagement Waa loopt u tegenaan bij het opstellen en afnemen van paktijktoetsen? We gaan aan de slag met een vaagstuk van één van de deelnemes. Een centale vaag voo ons is: hoe kan ik objectief beoodelen bij een paktijktoets? & & Competenties van het leven lang leen Doo Suzanne von den Dunk, Randstad Hoe kan men de competenties van een scholie ontwikkelen voo een leven lang leen? Wat vewacht de abeidsmakt van een scholie? Voegtijdig schoolvelaten Hoe om te gaan met voegtijdig schoolvelates? Een nieuwe beoepskeuze: hoe het poces te begeleiden? Het vookomen van jobhoppen Caièeswitch als competentie? Rekenen & taal Doo Ham Oostland, SLO De eken- en taalvakken veandeen continue: hoe hiemee om te gaan? Nieuwe egels en hoe deze toe te passen & Pauze Column van een Bekende Nedelande ove beoepsondewijs Wat beweegt de Nedelande om zich te ontwikkelen? Waaom is het en een kans, niet een schande?? co-ceatietafels & Cuiculumontwikkeling tussen & Doo Mieille Aalfs, ROC Midden Nedeland In de egio Utecht wekt ROC MN met 7 egionale vmbo-scholen samen in een netwek voo Spot, Dienstvelening & Veiligheid. De doelstelling van dit netwek is de aansluiting vebeteen tussen en. Momenteel wodt e ondezocht hoe ze samen kunnen weken aan doolopende leelijnen LOB. De co-ceatietafel zal aandacht besteden aan: Succesfactoen van een vmbo-mbo netwek Op welke ondedelen vind je elkaa? Hoe kun je tot cuiculumafstemming komen? De kachten bundelen voo vakmanschap: ove co-makeship van ondewijs en bedijven Doo Heste Smuldes en Aimee Hoeve, ECBO Waaom samenweken? 5 vomen van co-makeship Tips en tops co-makeship Co-ceatie van Hybide leeomgevingen De nieuwe stuctuu van het Doo Nelie Goen, diecteu Technisch College Velsen Het veandet: wat gaat e gebeuen? Wat voo vagen heeft u ove deze veandeing, wat kunnen we leen van elkaa? Lunch met netwekmogelijkheden wokshop onde 1 LOB/Studiekeuzebegeleiding? Doo Jeoen Ongeing, NVS-NVL Waaom speken we tegenwoodig van LoopbaanOntwikkeling en Begeleiding (LOB) i.p.v. studiekeuzebegeleiding? Hoe staat dit in elatie tot Leven Lang Leen? Is kiezen iets eenmaligs of is e spake van een poces? Wat zijn voowaaden om stappen in je loopbaan te zetten? Wannee is een leeling in staat om stappen in zijn loopbaan te zetten? Op deze vagen gaat Jeoen Ongeing in tijdens de wokshop ove LOB. Het Peon: succesvolle samenweking vmbo-mbo kan! Doo Mijam Bosch, CSV Het Peon Het lukt niet altijd en oveal maa áls het goed gaat met de samenweking tussen vmbo en mbo, dan heeft dat enom gote voodelen. In deze wokshop gaat Mijam Bosch (CSV, Het Peon) in op de wijze waaop CSV en ROC A12 de samenweking op Het Peon in Veenendaal hebben geoganiseed, de totstandkoming van doolopende leelijnen en de successen én uitdagingen waa Het Peon voo staat. &

3 Nationaal / C Kansen voo Passend Ondewijs Doo Jos Deksen, evaen adviseu, SWV Midden-Babant De klas en de wekvloe staan centaal! Kans voo venieuwing van didactiek en pedagogiek Leven Lang Leen vaagt om een steke, passende stat Vesteking van de netweken in en om de school Vestek de elatie met de oudes Pofileing van scholen biedt kansen Paktijktoetsen Doo Digna Hoogenboom, Teelen Kennismanagement Wat is een goede paktijktoets? Voobeelden van paktijktoetsen Wekwijze bij het opstellen van paktijktoetsen Beoodelingsciteia en beoodelingsschalen Alles mag je woden. Behalve ongelukkig. Beloofd? Doo Coine Koel, on Stage Omdat een advies GEEN DOEMSCENARIO is. Omdat het pas echt cisis is als we niet mee investeen in TOEKOMSTDROMEN. Omdat VAKMANSCHAP een podium vedient en omdat VAKFOCUS toekomstpespectief geeft. Omdat e staks NIEUWE VAKMENSEN nodig zijn. Omdat we geen jongeen moeten weven maa veleiden voo de TEKORTSECTOREN. Omdat begeleiden naa economische ZELFREDZAAMHEID een zaak is van ons allemaal. Nieuwe examens op het Doo Jacqueline Kekhoffs, Stichting Platfoms & Rob Abbenhuis, SLO De nieuwe examens en nieuwe pofielen U leet hoe om te gaan met de nieuwe eisen Blijf de inspectie voo! Een kwat miljoen leelingen tussen wal en schip: een update Doo Bat Engbes, voozitte Platfom-TL Wat is e veanded? Wat voo wijzigingen komen e nog aan? Enquete ove de wensen van de scholie De toekomst Vakmanschapsoute / VM2 Doo Nelie Goen, Technisch College Velsen Vakmanschapsoute, wat is het en wat heeft de toekomst De toekomst van het vakmanschap Wat voo competenties heeft uw school nodig? & Rekenen: klaa voo de veandeing? Doo Ham Oostland, SLO SLO ontwikkelde een spel te voobeeiding op de invoeing van efeentiekades voo taal en ekenen. Doe mee en ontdek waa u staat en waa nog aanpassingsmogelijkheden zijn voo uw school. & Beoepsgeichte vakken De toekomst van de beoepsgeichte vakken Hoe meet je competenties? De paktijk Leven lang leen: de ondenemende school Doo René Flippo, Ondewijsaad Hoe kan uw school een ondeneme woden in leven lang leen? De paktische toepassing Uw jaaplan op 1 A3 Doo Henk Doeleman, diecteu TNO Management Consultants & Ivo Isael, hoofd P&O Utecht Hoe bengt u focus aan in jaaplannen? Hoe zogt u evoo dat de jaaplannen medewekes inspieen? Hoe stuut u op de ealisatie van deze plannen? Hoe maakt u een jaaplan dat inspieet, focus heeft, bijdaagt aan stuing en gedagen wodt doo uw medewekes? wokshop onde 2 & & Mentoaat & LOB een goede olvedeling? Doo Maleen Delcou, Via Nova Collega, ism Mieille Aalfs, ROC MN Na deze wokshop wodt duidelijk wat de oveeenkomsten, maa juist ook de veschillen zijn tussen het mentoaat op het en loopbaanbegeleiding op het. De leeling die ovestapt van naa moet ook op dit vlak een gote spong maken. Doo zicht te kijgen op elkaas aanpak en wekwijze kunnen we de leelingen bete voobeeiden op het VO en bete ontvangen op het. In school op weg naa een nieuw pogamma in het vmbo ( ) Doo Klaas Pit, BMC Het vmbo blijft in beweging: na de vele initiatieven van de afgelopen jaen om het ondewijsaanbod en ondewijsconcept in het vmbo vede te ontwikkelen, wodt nu had gewekt aan het venieuwen van de beoepsgeichte pogamma s in de bovenbouw: oude pogamma s maken plaats voo nieuwe pofielen. Wat houdt deze nieuwe pogammeing van het vmbo nu pecies in en welke keuzes kunnen doo de school woden gemaakt? Hoe gaat u deze venieuwing in de school zó inichten en vomgeven dat deze ook echt past bij de eigen school, de leelingen die enaa toe gaan en de docenten die e weken? In de wokshop pesenteen we eest kot de laatste stand van zaken voo wat beteft de nieuwe pogamma s (zowel sectoaal als intesectoaal), gaan vevolgens in op de keuzes die de school kan maken en bespeken tenslotte, vooal aan de hand van paktijkevaingen, een aanpak die de school kan helpen eigen keuzes te maken, op tijd klaa te zijn en leidinggevenden en docenten samen op te laten tekken. In de wokshop is ook uimschoots tijd en gelegenheid voo vagen uit de eigen schoolpaktijk.

4 onges Blended Leaning Doo Syndey Bouwe, StudyTube Blended Leaning, een combinatie van online én in de klas leen, is al geuime tijd een tend binnen ondewijsland. Velen moeten e nog aan wennen of kijken de kat uit de boom, andeen expeimenteen e volijk op los. In deze wokshop gaan we niet alleen in op wat Blended Leaning nu voo het ondewijs betekent, maa ook wat de toekomst gaat bengen en waaom het noodzakelijk is e nu mee aan de slag te gaan! Best pactices uit binnen- en buitenland. Resultaten en effecten van Blended Leaning Hoe kunnen we Blended Leaning inzetten om het leven van student en docent een stukje makkelijke te maken? Hoe Blended Leaning het ondewijs van de toekomst gaat vomen en hoe u daa uw voodeel mee kan doen. Nu aan de slag... & Voegtijdig schoolvelaten: een speciale oplossing! Doo Adiënne Buschmann, Gafisch Lyceum Rottedam Sinds dit jaa heeft het GLR een uimte waa leelingen die tijdelijk niet in de klas kunnen functioneen, om divese edenen, zitten en onde leiding van de ondewijsassistent hun schoolwek doen. Vede kijgen zij indien elevant ook een op een leefstijl lessen. E zijn gespekken met maatschappelijk wek. Als het goed gaat, gaat de leeling na veloop van tijd wee teug naa de klas. Soms gaat het niet en dan is een van de opties om de leeling naa een ondewijsopvangvooziening te stuen. Waabij ook altijd de mogelijkheid bestaat dat de leeling teugkomt. Wie doet wat? Wannee gaat een leeling naa opvanglokaal? Betokkenheid oudes betokkenheid extene instanties Vakmanschap nieuwe stijl: ondezoek voo de toekomst Paul Raaijmakes, P3tansfe & TNO Waaom een vakman/vouw nieuwe stijl? Wat is vakmanschap nieuwe stijl? Hoe wekt de vakman/vouw nieuwe stijl? Hoe leet de vakman/vouw nieuwe stijl? Welke tools zijn hieomtent ontwikkeld voo weknemes, -geves en opleides? Taal: klaa voo de veandeing? Doo Ham Oostveen, SLO SLO ontwikkelde een spel te voobeeiding op de invoeing van efeentiekades voo taal en ekenen. Doe mee en ontdek waa u staat en waa nog aanpassingsmogelijkheden zijn voo uw school. 21st Centuy Skills: de toekomst?! De toekomst vaagt andee competenties van u en uw leeling Online leen De competenties van de toekomst Wat veandet e? Koffiebeak & Debat: de toekomst van het beoepsondewijs Onde leiding van Dik van de Spoel, geoutineed ondewijsadviseu, gaan deze leides uit het, & HBO met elkaa in debat: wat is de toekomst van het beoepsondewijs? Waa liggen kansen, wat zijn de valkuilen? Uw panel bestaat uit: Entee opleidingen Wat betekent het einde van de dempelloosheid van het voo leelingen? Wie moet e eest een Enteeopleiding volgen? Hoe weken de nieuwe Enteeopleidingen? Hoe komt het aan een bindend studieadvies? Nelie Goen (Technisch College Velsen) Bat Engbes (Platfom-TL) Maian Evehat ( Utecht) Jan van Nieop (voozitte CvB DaCapo College & Stichting Platfoms ) en in intenationaal pespectief Doo Sigfied Willems, Intenationaal agentschap Hoe hebben - scholen te maken met Euopa en intenationaliseing? Hoe ziet het stategisch beleid euit, in EU veband en nationaal? Wat gaat e de komende 5 jaa veandeen? Aan de ode komen Euopa 2020, Education & Taining 2020, Rethinking Euope en het nieuwe Euopese pogamma voo Ondewijs, Jeugd en Spot, Easmus fo all & Oudebetokkenheid op school Doo Otge Meuwissen, Netwek Oudeinitiatieven Handelingsgeicht weken (HGW) vomt de basis voo een espectvolle omgang tussen leekachten, docenten en oudes. Met deze wokshop kijgt men inzicht in de 10 pincipes van het HGW voo oudes. Hoe geven de oudes invulling aan een positieve samenweking ondom het kind en wat is de ol van de leekacht/begeleide. Wat zijn daavan de opbengsten, de effecten? Afsluitende keynote Kim Schut, diecteu Ondewijs Innovatie Goep, ondesteund doo scholieen: wat wil de scholie? De mening van scholieen ove LOB o.b.v. kwalitatief en kwantitatief ondezoek doo Ondewijs Innovatie Goep in opdacht van het LAKS Hoeveel LOB willen scholieen? Waa hebben ze in welk leejaa behoefte aan? Welke LOB activiteiten en begeleiding vindt men zinvol? Hoe kunnen veschillende ollen binnen de school bijdagen? Hoe en waavoo kan je social media volgens scholieen inzetten? Boel, einde congesdag

5 Conges 24 septembe 2013 WTC Rottedam Uw spekes Mieille Aalfs is sinds 1991 bij ROC Midden Nedeland. Zij is expet op het gebied van VSV met name op het thema wame ovedacht. Sinds vie jaa houdt zij zich bezig met de doolopende leelijnen tussen - en HBO om de aansluiting op het vevolgondewijs te vebeteen. Zij houdt zich ook bezig met Focus op Vakmanschap. Maaike van Hemet is docent en teamleide Spot, Dienstvelening & Veiligheid (SD&V) op het Openbaa / Mavo Zeist (OVZ). Voig jaa heeft ze een jaa lesgegeven aan de Hogeschool Utecht, leaenopleiding Omgangskunde. Daavoo is ze zogadviseu op het OVZ geweest. Al deze evaing en kennis bengt ze in, in het netwek. Maleen Delcou heeft gewekt op de schoolbegeleidingsdienst CED en de ISK, waana ze in het teecht kwam. Ze is teamleide van het examenjaa. Mijn expetise ligt op o.a. het teein van kwaliteitszog, doolopende leelijnen en ovegang vmbo naa mbo. Mijam Bosch was lange tijd exten adviseu met als voonaamste aandachtsgebied (beoeps)ondewijs. Vie jaa geleden heeft Mijam de ovestap gemaakt naa het ondewijs als plv. diecteu van de CSV. Sinds 3 jaa is CSV samen met ROC A12 gehuisvest op Het Peon. Op Het Peon wodt beoepsondewijs aangeboden voo leelingen van 12 jaa tot (stat)kwalificatie. René Kneybe is docent wiskunde op het vmbo en auteu van divese boeken ove ode en gezag. Meest ecent kwam Gezagsdages: de publieke zaak op zoek naa haa vedediges uit. Op 9 oktobe veschijnt zijn boek ove Goed Wek in het ondewijs, met bijdagen van o.a. Pasi Sahlbeg en Howad Gadne. Hij is ook ambassadeu van de stichting Beoepsee. Heste Smuldes wekt als ondezoeke bij het Expetisecentum Beoepsondewijs. Zij is wekzaam op het teein van het beoepsondewijs, met name op het thema samenweking tussen ondewijsinstellingen en de patnes in de diecte omgeving zoals bedijfsleven en gemeenten. Zij is betokken geweest bij evaluatie van divese stimuleingsmaategelen geicht op het vebeteen van de aansluiting ondewijsabeidsmakt, leven lang leen en doostoom in de ondewijskolom. Aimée Hoeve wekt als ondezoeke bij het Expetisecentum Beoepsondewijs. Ze doet paktijkgeicht ondezoek op het snijvlak van leen en weken, o.a. geicht op wekplekleen, co-makeship en teamleen Sydney Bouwe houdt zich bezig met de vaag Hoe gaat educatie e in de toekomst uit zien en hoe zou het euit moeten zien? Doo zijn enthousiasme voo Education Technology en Flipping the Classoom en zijn evaing bij de education statup StudyTube is hij volledig op de hoogte van de gebeutenissen binnen het veld van Blended Leaning. Adienne Buschmann wekt op het gafisch lyceum Rottedam. Hie is zij docent Engels en zogcoödinato. Jeoen Ongeing is wekzaam als loopbaanexpet bij ROC Aventus in Devente. Binnen de Nedelandse Veeniging voo Decanen en Leelingbegeleides (NVS-NVL) is hij voozitte van de sectie vmbo-mbo. Uit dien hoofde houdt hij zich onde andee bezig met beleidsontwikkeling op het gebied van LOB. Digna Hoogenboom MSc. is toetsdeskundige, opleidingskundig adviseu en taine bij Teelen Kennismanagement. Studeede Kennis- en Ondewijspsychologie aan de Univesiteit Twente. Geeft egelmatig cusussen toetsconstuctie en digitaal toetsen met TestVision binnen het ondewijs, bij onafhankelijke exameninstellingen en in het bedijfsleven. Ze heeft veel evaing met het beoodelen van de kwaliteit van vagen en paktijktoetsen. Klaas Pit heeft jaenlang als docent en schoolleide gewekt in het vootgezet ondewijs. Sinds 2006 is hij vebonden aan het oganisatieen adviesbueau BMC. Eén van zijn aandachtsgebieden is het vmbo. Hij is in het bijzonde geïnteesseed in de vaag hoe je leidinggevenden en docenten optimaal samen kunnen weken op het gebied van ondewijs- en kwaliteitsontwikkeling. Voo wie bestemd? (adjunct)diecteuen, (con-)ectoen, team- en afdelingsleides, decanen, management, ondewijskundigen, stafmedewekes, coödinatoen, docenten, en iedeeen geïnteesseed in het beoepsondewijs en de beoepspaktijk Maian Evehadt is hoofd stafafdeling ondewijs en beleid van het Utecht. Daanaast vevult zij divese neventaken, waaonde het adviseuschap bij het School aan Zet en de VO-aad. Coine Koel wekte in de psychiatie en in het bedijfsleven en heeft sinds 2001 een eigen bueau. In 2007 nam zij het initiatief tot On Stage: een Positief (beoeps)podium voo leelingen. On Stage wodt in vijf gemeenten jaalijks geealiseed. In totaal deden al ca leelingen en ca ondenemes mee. Coine ontving voo haa initiatief in 2012 de Pof. Johan van de Sanden eepenning. Kim Schut is sinds 2009 wekzaam als diecteu bij Ondewijs Innovatie Goep (OIG). Daa ligt zijn focus naast het leiden van de oganisatie op het begeleiden van complexe ondezoeken. Hie heeft hij onde andee de Nationale Leelingen Monito en Nationale Oude Monito opgezet en met succes tientallen ondezoekstajecten uitgevoed en begeleid in samenweking met onde andee Nationaal Expetisecentum Leeplanontwikkeling (SLO), LOOK, Kennisnet en veschillende ministeies. bekleed. Nelie Goen is diecteu van het Technisch College Velsen, Maitiem College Velsen en het Tende College. Ze begon haa caièe als docent, en heeft inmiddels vijwel alle mogelijke posities binnen het Dik J. van de Spoel is na zijn studie les gaan geven aan een vmboschool in Amstedam-West. Hij was e al snel decaan, wed actief in veschillende bestuulijke oveleggen en wekte mee aan innovaties in het mbo. Als schoolleide, eest in het mbo en late in het vo, leidde hij institutionele en bestuulijke fusies en was hij bestuuslid van povinciale en landelijke diectieoganisaties. In het CvB van een gote vo-oganisatie lag het accent van zijn wek voonamelijk op ondewijsinhoud en kwaliteitszog. Hij was vanaf halvewege het voige decennium voozitte van de doo de ministe van OCW ingestelde Adviesgoep vmbo. Momenteel adviseet en taint hij instellingen op ondewijsinhoudelijk, oganisatoisch en bestuulijk niveau vanuit zijn bedijf, Taylo Poductions. Hij is al jaen de vaste dagvoozitte van Het Nationaal Conges van SBO. Sigfied Willems, expetise ligt op het teein van intenationaliseing van het ondewijs en hoe Nedelandse scholen te maken hebben dan wel kijgen met Euopees afgespoken beleid. Dat heeft betekking op allelei ondewepen als de kwalificatiestuctuu, de aansluiting tussen VO--HO en de aansluiting van het beoepsondewijs op de abeidsmakt, loopbaanbegeleiding, kwaliteitszog, het gebuik van cetificeebae leeeenheden in de toekomst, intenationaliseing in het cuiculum inclusief moden veemde taal ondewijs en intenationaliseing van de vakopleidingen. Otge Meuwissen is bestuuslid van oudeplatfom Gooi & omsteken. Hij was nauw betokken bij de totstandkoming van het boek samen stek: oudes en school. Ds. Ivo Isael (37) is Hoofd Pesoneel en Oganisatie binnen Utecht. Als ondedeel van een ondewijsinnovatie-aangement heeft hij zich vanaf 2010 als pojectleide bezig gehouden met de toepassing van het A3 model binnen het VO en het en is als geen ande op de hoogte van de do s en don t als het gaat om de stategie-implementatie doo de A3 methodiek. Ivo Isael is e van ovetuigd dat ondewijsoganisaties succesvolle woden als jaaplannen en managementgespekken op de juiste wijze woden ingezet. Tanspaantie en opbengstgeicht weken staan bij hem vooop. Henk Doeleman is diecteu van TNO Management Consultants en ontwikkelaa van de A3 methodiek. Hij houdt zich intensief bezig met de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van en ondezoek naa de toepassing van de A3 methodiek.

6 Postbus AV Eindhoven Gegevens onjuist? Retouneen is niet nodig. Geef uw wijzigingen doo aan de klantensevice via Uw pesoonlijke bochuecode: Nationaal / Conges Leven lang leen: van beoepsondewijs naa beoepspaktijk (sbo-67623) Mee infomatie Klantensevice: Pesoonlijk opleidingsadvies Gewin de Boe Tel Veantwoodelijk voo het pogamma: Femke Hovinga Pojectmanage Stephanie van Gennip Pojectcoödinato 3 makkelijke manieen om u aan te melden! Via intenet: Via Telefonisch: Bij aanmelding via telefoon of intenet vezoeken wij u viendelijk uw pesoonlijke code (gepint bij uw adesseing) te vemelden. Uw inschijvingsbewijs stuen we u zo snel mogelijk toe. Als uw ades bij ons bekend is, ontvangt u de bevestiging van uw deelname binnen een wekdag via . Data en locatie 24 septembe 2013 WTC Rottedam Beusplein AA Rottedam Tel. +31 (0) Uw gegevens Wij houden u gaag op de hoogte van de ontwikkelingen in uw vakgebied. U bent daatoe opgenomen in ons adessenbestand of in een bestand dat wij van deden betekken. Uw gegevens kunnen vestekt woden aan deden voo maketingdoeleinden. Kloppen uw gegevens niet of wilt u niet dat andeen deze gebuiken? Geef uw wijzigingen doo aan de klantensevice via Het Studiecentum voo Bedijf en Oveheid Oganiseet jaalijks zo n 200 studiedagen & cusussen ove o.a. uimtelijke odening & milieu, bestuu, vekee & vevoe, sociale zekeheid, ondewijs, fama en gezondheidszog i.s.m. vakdeskundigen en geenommeede adviesoganisaties uit het bedijfsleven, oveheid en non-pofitoganisaties. Uw investeing Uw investeing: tot 1 juli betaalt u slechts 399,- (excl. BTW) om aanwezig te zijn bij dit unieke evenement. Na deze datum is de pijs 599,- (excl. BTW). Ealy bid taief tot 1 juli: 399,-!

- gezonde dieren, gezonde mensen

- gezonde dieren, gezonde mensen pagina 1 van 8 Jaaveslag 2000 Wood van de voozitte Afgelopen jaa is voedselveiligheid een belangijk item in Euopa geweest, denk alleen maa aan de BSE-cisis. Het is dan ook niet moeilijk voo te stellen

Nadere informatie

Het is voorjaar en nieuwe samenwerkingen bloeien op. Het samenwerken met

Het is voorjaar en nieuwe samenwerkingen bloeien op. Het samenwerken met Zog dieen aansluit Aansluitende zog Het is voojaa en nieuwe samenwekingen bloeien op. Het samenweken met Jaagang 5 1 Lente 2014 De MediantKant is een uitgave van Mediant Geestelijke Gezondheidszog en geeft

Nadere informatie

Bijlage 3: Budgetbrief. Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. Postbus 891. 5600 AW Eindhoven. t.a.v. mevrouw H.F. van Breugel. Bergen op Zoom, 25 juni 2014

Bijlage 3: Budgetbrief. Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. Postbus 891. 5600 AW Eindhoven. t.a.v. mevrouw H.F. van Breugel. Bergen op Zoom, 25 juni 2014 -CONCEPT Bijlage 3: Budgetbief Bueau Jeugdzog Nood-Babant Postbus 891 5600 AW Eindhoven t.a.v. mevouw H.F. van Beugel Begen op Zoom, 25 juni 2014 Geachte mevouw van Beugel, Confom de afspaken in de "Babantbede

Nadere informatie

- 1 - UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN RONDOM BURGERS 2012 2015

- 1 - UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN RONDOM BURGERS 2012 2015 UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN RONDOM BURGERS 2012 2015 De gemeente Womeland heeft een duidelijke visie op maatschappelijke ondesteuning: elke Womelande telt mee en doet mee, ongeacht leeftijd, bepekingen

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling

Leiderschapsontwikkeling Leideschapsontwikkeling (11): Van een gefagmenteede naa een samenhangende aanpak Leideschapsontwikkeling 2.0 E is veel gescheven ove de ontwikkeling van leideschap in oganisaties. In dit atikel beschijven

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2015-2016

Schooljaarplan (SJP) 2015-2016 Schooljaaplan (SJP) 05-06 aam school RKBS Willibod Ades Espeantolaan Postcode en plaats 950 CZ Stadskanaal Telefoon 0599-657 Binnumme E-mail Website Diecteu Bevoegd Gezag 03RX kbs-willibod@fidadanl wwwkbs-willibodnl

Nadere informatie

BioBased Business Cases

BioBased Business Cases Ontmoet de gehele biobased keten en gijp uw kans voo slimme samenwekingen BioBased Business Cases Hoo hoe u maximale winstgevendheid haalt uit de BioBased Economy Met paktijkcases van: Cosun SABIC Synba

Nadere informatie

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS Stichting Feedom in Chist Ministies Nedeland gevestigd te Dachten Rappot inzake de jaastukken 2014 Vendelie4 Postbus 622 3900 AP Veenendaal T: (0318) 618666 veenendaal@schuiteman.com

Nadere informatie

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS Stichting AIM gevestigd te Eist Rappot inzake de jaastukken 2014 Vendelie4 Postbus 622 3900 AP Veenendaal T: (0318) 618666 veenendaal@schuiteman.com Schuiteman Accountants

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma IHP

Uitvoeringsprogramma IHP Uitvoeingspogamma IHP -2020 Het IHP leidt tot veschillende acties voo zowel de benoemde maategelen als de vookeusscenaio s. Deze acties zijn vespeid ove IJsselstein, hebben een veschillend tijdspad en

Nadere informatie

collectieformules zorgt ervoor

collectieformules zorgt ervoor collectiefomules zogt evoo 2015 De Collectie-fomules bpost biedt u meedee Collectie-fomules aan. Elk van deze fomules geeft u de zekeheid om die postzegels te ontvangen die het best passen in uw vezameling.

Nadere informatie

05.2011. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van de biodiversiteit Werchter zondag 22 mei 2011. in dit nummer

05.2011. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van de biodiversiteit Werchter zondag 22 mei 2011. in dit nummer 05.2011 landschapskant Nood-Hageland Dag van de biodivesiteit Wechte zondag 22 mei 2011 in dit numme Dag van de biodivesiteit p2 Samenweking met bedijven p4 Landschapsanimatie: Wat is dat? p6 Regionaal

Nadere informatie

ZA5881. Flash Eurobarometer 369 (Investing in Intangibles: Economic Assets and Innovation Drivers for Growth) Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA5881. Flash Eurobarometer 369 (Investing in Intangibles: Economic Assets and Innovation Drivers for Growth) Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA88 Flash Euobaomete 69 (Investing in Intangibles: Economic Assets and Innovation Dives fo Gowth) County Questionnaie Belgium (Flemish) A Flashnumme FL9A B land FL9B C Numme van het inteview FL9C NACE

Nadere informatie

Dit is geen toeval 6 Over waarom je dit boek leest en hoe je ermee aan de slag kunt gaan. Lees dit eerst. 9 Stap 1: Vind je passie 96

Dit is geen toeval 6 Over waarom je dit boek leest en hoe je ermee aan de slag kunt gaan. Lees dit eerst. 9 Stap 1: Vind je passie 96 Dit is geen toeval 6 Ove waaom je dit boek leest en hoe je emee aan de slag kunt gaan. Lees dit eest. Inleiding 10 1 Waaom goeien we? 18 Ove de uitdaging van het goeien en ove wat passie is 2 Willen en

Nadere informatie

Het Informatieportaal voor Financiële Veiligheid. De 4 bedreigingen voor je spaargeld vandaag

Het Informatieportaal voor Financiële Veiligheid. De 4 bedreigingen voor je spaargeld vandaag Het Infomatiepotaal voo Financiële Veiligheid De 4 bedeigingen voo je spaageld vandaag Veval van de systeembanken Veval van de systeembanken De Vie gote Bedeigingen 1. Veval van de systeembanken 2. 3.

Nadere informatie

www.urban-synergy.org JOINT ARCHITECTURAL NETWORK FOR URBAN SYNERGY Betere Buurt Biotoop

www.urban-synergy.org JOINT ARCHITECTURAL NETWORK FOR URBAN SYNERGY Betere Buurt Biotoop www.uban-synegy.og JOINT ARCHITECTURAL NETWORK FOR URBAN SYNERGY Betee Buut Biotoop Betee Buut Biotoop De Betee Buut Biotoop (BBB) is een multidisciplinai poject van de stichting JANUS (Joint Achitectual

Nadere informatie

Standaarden Verpleeghuiszorg

Standaarden Verpleeghuiszorg Standaaden Vepleeghuiszog Vesie septembe 2010 Mw. E. Cox, MA, NVLF Mw. ds. C. Koolhaas, NVLF Mw. A. van Hemet, MA, NVLF 1 Inhoud 1..Inleiding...3 1.1 Doel standaaden en checklisten...3 1.2 De logopedist

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma 2006-2010 Vastgesteld door benw op 30 mei 2006

Uitvoeringsprogramma 2006-2010 Vastgesteld door benw op 30 mei 2006 Uitvoeingspogamma 20062010 Vastgesteld doo benw op 30 mei 2006 1 Ovezicht Uitvoeingspogamma 2006 t/m 2010 Poga Pote Afdemma houde 1.1 MB DIV Bestuusstijl Wij zullen ons inspannen om op heldee wijze veantwooding

Nadere informatie

35% 46% 35% Benut alle mogelijkheden voor uw werknemers. Aanbieding voor extra gebruikerslicenties. Kerstaanbieding voor Mamut klanten

35% 46% 35% Benut alle mogelijkheden voor uw werknemers. Aanbieding voor extra gebruikerslicenties. Kerstaanbieding voor Mamut klanten Kestaanbieding voo Mamut klanten Optimalisee uw winstgevendheid in deze spannende tijden! Kennis een veilige investeing tot 46% Bestel nu en bespaa tot 46% op cusussen voo 2009 Lees mee op pagina 4 Gebuik

Nadere informatie

Het Rotterdamse Sportbeleid. Martine Berkhof Beleidsadviseur Sport en Recreatie, gemeente Rotterdam

Het Rotterdamse Sportbeleid. Martine Berkhof Beleidsadviseur Sport en Recreatie, gemeente Rotterdam Het Rottedamse Spotbeleid Matine Bekhof Beleidsadviseu Spot en Receatie, gemeente Rottedam De Rottedamse Spotpaadox Rottedam is dé spotstad van Nedeland, maa bewones bewegen nog te weinig. Daaom: Collegetaget:

Nadere informatie

Nr. juni 20. 100-jar

Nr. juni 20. 100-jar g a l s e v t o o G het N. 85 13 juni 20 5 n eavonde i t a m o Inf den oowaa v u u h alg. 7 ties voo a t i c i l e F ige 100-ja 9 es de boul u e j e ek el Wisselb ogkasp o H a a in toenoo COLUMN Kwaliteit

Nadere informatie

Risk & asset management

Risk & asset management Hét onafhankelijke en vakinhoudelijke semina voo de pensioenpofessional Risk & asset management Hoo hoe Hoo DNB hoe gaat DNB gaat toezien toezien op uw op uw beleggings- beleggingsbeleid beleid onde een

Nadere informatie

Visualisatie van het Objectgeoriënteerde Paradigma. Arend Rensink Faculteit der Informatica, Universiteit Twente e-mail: rensink@cs.utwente.

Visualisatie van het Objectgeoriënteerde Paradigma. Arend Rensink Faculteit der Informatica, Universiteit Twente e-mail: rensink@cs.utwente. Visualisatie van het Objectgeoiënteede Paadigma. Aend Rensink Faculteit de Infomatica, Univesiteit Twente e-mail: ensink@cs.utwente.nl Samenvatting Pogammeeondewijs maakt een wezenlijk deel uit van elke

Nadere informatie

Nieuwsbrief stadsdeelgroepen. 19 september 2011 Nummer 20. In dit nummer: Van de redactie. pagina

Nieuwsbrief stadsdeelgroepen. 19 september 2011 Nummer 20. In dit nummer: Van de redactie. pagina 19 septembe 2011 Numme 20 Nieuwsbief stadsdeelgoepen In dit numme: Les in een Onbepekt Bijlmepak Zeilen op de Sloteplas Winkeltoegankelijkheid Spaandammestaat wodt vebeted Taallessen voo mensen met een

Nadere informatie

FYI FYI FYI FYI FYI FYI FYI FYI KOM NAAR ONZE OPEN DAGEN 2014. For Your Information - Open dagen krant Graafschap College

FYI FYI FYI FYI FYI FYI FYI FYI KOM NAAR ONZE OPEN DAGEN 2014. For Your Information - Open dagen krant Graafschap College FYI FYI FYI FYI Fo You Infomation - Open dagen kant Gaafschap College 13 Studenten installeen zonnepanelen in Zambia College Company: stat je eigen bedijf 17 15 7 KOM NAAR ONZE OPEN DAGEN 2014 Doetinchem

Nadere informatie

huren in afrikaanderwijk. The nieuwste wijk in Town. nieuwzuid.nl 97 appartementen, maisonnettes en woon-werkwoningen

huren in afrikaanderwijk. The nieuwste wijk in Town. nieuwzuid.nl 97 appartementen, maisonnettes en woon-werkwoningen huen in nieuwzuid.nl zuidespoo 97 appatementen, maisonnettes en woon-wekwoningen afikaandewijk. The nieuwste wijk in Town. huen in zuidespoo Zuidespoo, 97 appatementen, maisonnettes en woon-wekwoningen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centaal Bueau voo de Statitiek Economie, Bedijven en NR Oveheidfinanciën en Conumentenpijzen Potbu 24500 2490 HA Den Haag PRJSNDEXCJFER COMMERCËLE DENSTVERLENNG 1. nleiding Dit document bechijft de methoden

Nadere informatie

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Dr. H. Colijnstraat 610. 3-kamerappartement op de tiende en elfde verdieping

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Dr. H. Colijnstraat 610. 3-kamerappartement op de tiende en elfde verdieping Amstedam Nieuw-West D. H. Colijnstaat 610 3-kameappatement op de tiende en elfde vedieping Netto huupijs 820 Pe maand Luxe badkame en keuken Voo een stad om van te houden 2 In deze bochue Objectinfomatie

Nadere informatie

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Osdorpplein 54. 3-kamer appartement op de eerste verdieping. Netto huurprijs 819 Per maand

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Osdorpplein 54. 3-kamer appartement op de eerste verdieping. Netto huurprijs 819 Per maand Amstedam Nieuw-West Osdopplein 54 3-kame appatement op de eeste vedieping Netto huupijs 819 Pe maand Wonen in het goenste stadsdeel van Amstedam Voo een stad om van te houden 2 In deze bochue Objectinfomatie

Nadere informatie

83 december 2012 Nr. verslag het Groot Jan Wolter Bloem volgt Gerard Korse op Eerste bewoners

83 december 2012 Nr. verslag het Groot Jan Wolter Bloem volgt Gerard Korse op Eerste bewoners 2012 e b m e dec g a l s e v t o o G het N. 83 13 m e Bloe t l o W n Ja op d Kose a e G volgt 6 s bewone e t s e E ces oot suc g g a d ie commiss 8 ijk uit And g a B eis Magda ssings a e v ique et EO Mozamb

Nadere informatie

05.2015. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van het Park Domein Bosquet zondag 31 mei. gratis. in dit nummer

05.2015. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van het Park Domein Bosquet zondag 31 mei. gratis. in dit nummer landschapskant Nood-Hageland Dag van het Pak Domein Bosquet zondag 31 mei gatis 05.2015 in dit numme Dag van het Pak p2 Steenuil in boeennatuu p4 Een nieuwe thuis in Huize Hageland p6 Bestuiving in Holsbeekse

Nadere informatie

Een nieuw model voor de CBS huishoudensprognose

Een nieuw model voor de CBS huishoudensprognose Een nieuw model voo de CBS huishoudenspognose Coen van Duin en Cael Hamsen Het model waamee het CBS zijn huishoudenspognose maakt, is aangepast. De nieuwe pognose wodt beekend met een macosimulatiemodel

Nadere informatie

t p E Van de redactie Verenigingsblad van S.v.M.T.Protagoras Verenigingsblad van S.v.M.T.Protagoras De lente is begonnen!

t p E Van de redactie Verenigingsblad van S.v.M.T.Protagoras Verenigingsblad van S.v.M.T.Protagoras De lente is begonnen! 1 mei Uiteste inschijfdatum Studieeis Sacandinavië 2 mei Ovekoepelend Studenten Oveleg BMT 4 mei Dodenhedenking 5 mei Bevijdingsdag, TU/e gesloten Agenda 11 mei Dondedagboel 18 mei Dondedagboel 25 mei

Nadere informatie

Eenparige cirkelbeweging

Eenparige cirkelbeweging Inhoud Eenpaige cikelbeweging...2 Middelpuntzoekende kacht...4 Opgave: Looping...5 Opgave: McLaen MP4-22...6 Opgave: Baanwielennen (tack acing)...8 Gavitatie...8 Zwaate-enegie...9 Opgave: Satellietbanen...10

Nadere informatie

Advies: Het college gaat akkoord met verzending van bijgaande RIB naar de gemeenteraad.

Advies: Het college gaat akkoord met verzending van bijgaande RIB naar de gemeenteraad. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: C.P.G. Kaan Tel n: 06 8333 8358 Numme: 15A.01184 Datum: 10 novembe 2015 Team: Ondewijs, Welzijn en Zog Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschift

Nadere informatie

nr. 37 van JOS DE MEYER datum: 20 oktober 2015 aan HILDE CREVITS Onderwijspersoneel - Afwezigheden wegens ziekte

nr. 37 van JOS DE MEYER datum: 20 oktober 2015 aan HILDE CREVITS Onderwijspersoneel - Afwezigheden wegens ziekte SCHRIFTELIJKE VRAAG n. 37 van JOS DE MEYER datum: 20 oktobe 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Ondewijspesoneel - Afwezigheden wegens ziekte

Nadere informatie

08.2012. landschapskrant Noord-Hageland. Natuur en cultuur, hand in hand Assent, zondag 19 augustus. in dit nummer

08.2012. landschapskrant Noord-Hageland. Natuur en cultuur, hand in hand Assent, zondag 19 augustus. in dit nummer 08.2012 landschapskant Nood-Hageland Natuu en cultuu, hand in hand Assent, zondag 19 augustus in dit numme Natuu en cultuu, hand in hand! p2 De jages van Walenbos in de bes voo de vleemuis p4 Hoogstamboomgaaden

Nadere informatie

05.2012. landschapskrant Noord-Hageland. Opening. wandelnetwerk Hagelandse Heuvels. Kasteel van Horst zondag 17 juni.

05.2012. landschapskrant Noord-Hageland. Opening. wandelnetwerk Hagelandse Heuvels. Kasteel van Horst zondag 17 juni. 05.2012 landschapskant Nood-Hageland Opening wandelnetwek Hagelandse Heuvels Kasteel van Host zondag 17 juni in dit numme Opening Wandelnetwek Hagelandse Heuvels p2 Boedeij De Babande, patne voo goenwek

Nadere informatie

2-daagse conferentie REIKWIJDTE EN IMPACT VAN. MiFID II. Bereid u voor op MiFID II en MiFIR en zorg dat u compliant bent in 2015!

2-daagse conferentie REIKWIJDTE EN IMPACT VAN. MiFID II. Bereid u voor op MiFID II en MiFIR en zorg dat u compliant bent in 2015! 2-daagse confeentie Vediepingsuu met Rabobank en Cliffod Chance: Deivatenhandel & EMIR OTC handel van aandelen en obligaties REIKWIJDTE EN IMPACT VAN Beeid u voo op en MiFIR en zog dat u compliant bent

Nadere informatie

'2o. Cofl ,... ~... EK/2010.002345.01

'2o. Cofl ,... ~... EK/2010.002345.01 ,..... ~... )ç_ -1- Cofl '2o EK/2010.002345.01 DOORLOPENDE tekst van de statuten van de veeniging: Cuvo Coöpeatieve Uitvaatveeniging "De Volhading" U.A., gevestigd te 's-gavenhage, zoals deze luiden na

Nadere informatie

Pieter Oosterhout Buro voor Architektuur BNA BV

Pieter Oosterhout Buro voor Architektuur BNA BV Gemeente Beuningen t.a.v. College van B&W Van Heemstaweg 46 Beuningen cc. mev. C. van Hemmen en dh. C. McQueen, Kloostestaat 1 beteft datum vezoek voooveleg woonhuis naast Kloostestaat 1, Beuningen 11

Nadere informatie

In hoofdstuk 1 zijn algemene beschouwingen en de visie van ENECO Net- Beheer op de verdere ontwikkeling van het beheerde net opgenomen.

In hoofdstuk 1 zijn algemene beschouwingen en de visie van ENECO Net- Beheer op de verdere ontwikkeling van het beheerde net opgenomen. . INLEIDING Dit document omvat het Capaciteitsplan 2 van ENECO NetBehee zoals veeist in de Elekticiteitswet 1998 en het hieop aansluitend besluit "Regeling capaciteitsplannen Elekticiteitswet 1998" van

Nadere informatie

Inclusie en Exclusie groep 1

Inclusie en Exclusie groep 1 Inclusie en Exclusie goep 1 Tainingsweek 8 13 juni 2009 Venndiagammen Als voo elementen in een vezameling twee veschillende eigenschappen een ol spelen, dan kun je voo deze vezameling een Venndiagam tekenen.

Nadere informatie

GROENLICHT. De mars tegen Monsanto en TTIP. Orgaan van GroenLinks Zwolle. Zomer 2015

GROENLICHT. De mars tegen Monsanto en TTIP. Orgaan van GroenLinks Zwolle. Zomer 2015 Ogaan van GoenLinks Zwolle GROENLICHT Zome 2015 De s tegen Monsanto en TTIP Linke Soep: Ove de gevaen van Gentech en wát!? Senato Ruad Ganzevoot bezoek bij GoenLinks Zwolle Gezocht: Nieuwe hoofdedacteu

Nadere informatie

05.2010. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van het Park Groen in je buurt. zondag. 30 mei 2010. in dit nummer

05.2010. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van het Park Groen in je buurt. zondag. 30 mei 2010. in dit nummer landschapskant Nood-Hageland Dag van het Pak Goen in je buut zondag 30 mei 2010 05.2010 in dit numme Dag van het Pak p2 Je hebt mee buen dan je denkt! p4 Leven in de Demevallei p6 Regionaal Landschap Nood-Hageland...

Nadere informatie

TECHNISCHE VRAGEN RAAD bij JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015

TECHNISCHE VRAGEN RAAD bij JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015 TECHNISCHE VRAGEN RAAD bij JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015 Indienen uitelijk dinsdag 14 juni 2016 bij giffie@eindhoven.nl n Patij Blz Beleidsveld Secto Wethoude Vaag Antwood 50 PvdA 10 Sociale Ondesteuni

Nadere informatie

Beleidskaders en beleidsacties in het sociale domein 2010

Beleidskaders en beleidsacties in het sociale domein 2010 Jaaschijf 2010 Sociaal Domein Beleidskades en beleidsacties in het sociale domein 2010 Integaal De woonmogelijkheden, het niveau van de sociale en cultuele voozieningen en het poldelandschap, bepalen de

Nadere informatie

08.2013. landschapskrant Noord-Hageland. gratis. Nacht van de Vleermuis Diest, vrijdag 23 augustus Kom ook! in dit nummer

08.2013. landschapskrant Noord-Hageland. gratis. Nacht van de Vleermuis Diest, vrijdag 23 augustus Kom ook! in dit nummer landschapskant Nood-Hageland gatis 08.2013 Nacht van de Vleemuis Diest, vijdag 23 augustus Kom ook! in dit numme Nacht van de Vleemuis met leuke pijsjes! p2 Beedsmoelen in Begijnendijkse poelen p4 Biodivesiteit

Nadere informatie

zicht vanaf de baan (Z-O) 2014 allard architecture amsterdam filtratie en opvang regenwater grijswatersysteem caddymasters secretariaat

zicht vanaf de baan (Z-O) 2014 allard architecture amsterdam filtratie en opvang regenwater grijswatersysteem caddymasters secretariaat zicht vanaf de baan (Z-O) clubhuis clubhuis shop caddymastes kaenloods commissiekame secetaiaat shop shop caddymastes kaenloods commissiekame secetaiaat één ovekoepelend gasdak één ovekoepelend gasdak

Nadere informatie

MUZIEK INHOUDSTAFEL. beknopte studiegids. Geduld wordt altijd beloond Pepijn Heirman. voor alle info: info@samwdlier.net

MUZIEK INHOUDSTAFEL. beknopte studiegids. Geduld wordt altijd beloond Pepijn Heirman. voor alle info: info@samwdlier.net voo alle info: info@samwdlie.net beknopte studiegids MUZIEK Stedelijke Academie voo Muziek, Wood en Dans Gasthuisvest 50, 2500 Lie - Tel. (03)480 45 79 e-mail: samwd@lie.be - www.samw filialen in Belaa,

Nadere informatie

Individueel Transitieplan voor Ouders

Individueel Transitieplan voor Ouders Individueel Tansitieplan voo Oudes Datum: vade / moede van Patiëntgegevens A. De diabetes 1. Mijn kind kan uitleggen wat, hie aan weken diabetes is. 2. Mijn kind begijpt wat de behandelaas (ats, diëtist

Nadere informatie

Opleidingen. AutoCAD Inventor Revit 3ds Max 2014/2015. Award

Opleidingen. AutoCAD Inventor Revit 3ds Max 2014/2015. Award 2014/2015 Opleidingen AutoCAD Invento Revit 3ds Max TEC / CAD College HBO & MBO-Instituut 3x Awad TEC/CAD College BV Kekenbos 1018 B 6546 BA NIJMEGEN T 024 356 56 77 www.cadcollege.nl info@cadcollege.nl

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Methodebeschijving Outputpijsindexcijfe van nieuwbouwwoningen 1. Inleiding Dit is een methodebeschijving van de statistiek Outputpijsindexcijfe van nieuwbouwwoningen (O-PINW). De beschijving heeft alleen

Nadere informatie

UIZEN ARCHITECTEN STEDENBOUWKUNDIGEN. r r

UIZEN ARCHITECTEN STEDENBOUWKUNDIGEN. r r UIZEN ARCHITECTEN STEDENBOUWKUNDIGEN ( Vastgesteld doo de aad van de gemeente Teneuzen bij beslult van, voozitte I giffie D D Mldde1bug KJevesk~seweg 49 PostbUtl29 4330 M IlIefoon:.31 118853737 lax: +31

Nadere informatie

INSTALLATIE EN TECHNOLOGIE

INSTALLATIE EN TECHNOLOGIE decembe 2014 Ovezicht expets, 26 januai 2015 INSTALLATIE EN TECHNOLOGIE Naam bedijf Installatiebedijf Bouman Geneatostaat 9, 3903 HL Veenendaal 0318-51 00 01 info@boumaninstallatie.nl www.boumaninstallatie.nl

Nadere informatie

Waterlijn in Uithoorn officieel in gebruik genomen Uithoorn - Tegen 12 uur is donderdagmiddag

Waterlijn in Uithoorn officieel in gebruik genomen Uithoorn - Tegen 12 uur is donderdagmiddag J 127 SINDS 1888! DE KRANT DIE JE AL 127 JAAR PAKT! WWW.MEERBODE.NL TEL: 0297-581698 EDITIE: UITHOORN, DE KWAKEL 3 JUNI 2015 3 KORT NIEUWS: Kunstoute Zijdelveld Uithoon - Komende zatedag 6 en zondag 7

Nadere informatie

Onderzoek naar de ecologische achteruitgang en het herstel van Zuid- Limburgse hellingschraallandcomplexen

Onderzoek naar de ecologische achteruitgang en het herstel van Zuid- Limburgse hellingschraallandcomplexen Ondezoek naa de ecologische achteuitgang en het hestel van Zuid- Limbugse hellingschaallandcomplexen Diectie Kennis en Innovatie, augustus 009 009 Diectie Kennis en Innovatie, Ministeie van Landbouw, Natuu

Nadere informatie

Psychometrische kwaliteiten van de Recidive Inschattingsschalen (RISc)

Psychometrische kwaliteiten van de Recidive Inschattingsschalen (RISc) Cahie 2007-5 Psychometische kwaliteiten van de Recidive Inschattingsschalen (RISc) Intebeoodelaasbetouwbaaheid, intene consistentie en conguente validiteit L. M. van de Knaap L. E. W. Leenats L. T. J.

Nadere informatie

Wat doet dit programma?

Wat doet dit programma? KORTE HANDLEIDING DIGITALE BRANCHE-RIE SLAGERSBEDRIJF Inleiding RI&E staat voo Risicolnventaisatie en -Evaluatie. Een RI&E is: een LIJST met alle isico s in uw bedijf en een PLAN voo het oplossen evan.

Nadere informatie

Een eenparige cirkelbeweging is een cirkelbeweging, waarbij de grootte van de snelheid niet verandert.

Een eenparige cirkelbeweging is een cirkelbeweging, waarbij de grootte van de snelheid niet verandert. Cikelbewegingen Gaden adialen Zie bladzijde 135 t/m 137 Baiboek wikunde van de Caat en Boch ISBN 90-430-1156-8 Een aanade voo Sinteklaa! http://taff.cience.uva.nl/~caat/functiene.pdf Eenpaige cikelbeweging

Nadere informatie

Beredeneerd aanbod groep 1 en 2

Beredeneerd aanbod groep 1 en 2 Beedeneed aanbod goep 1 en 2 Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding en veantwooding blz. 3 Themaplanning blz. 5 Taal / lezen / schijven blz. 9 Rekenen / wiskunde blz. 11 Weekplanning blz. 13 Zelfstandig weken

Nadere informatie

P&O ISD. ssc. Hieronder vindt u kort de conclusies en resterende vragen weergegeven. In de bijlage vindt u een toelichting hierop.

P&O ISD. ssc. Hieronder vindt u kort de conclusies en resterende vragen weergegeven. In de bijlage vindt u een toelichting hierop. Á W/P. min HUI 0 0 0 2 8 9 1 Ē Bueau Gezondheid, Milieu 8t Veiligheid RAAD GRIF B&W Gemeente Oischol ISD P&O BURG SECR INGEKOMEN 1 7 NOV 2014 ssc Gemeente Oischot t.a.v dh. Giesen Postbus 11 AFD. DV AFD.

Nadere informatie

08.2011. landschapskrant Noord-Hageland. Nacht van de Vleermuis Abdij Averbode. zaterdag 27 augustus. in dit nummer

08.2011. landschapskrant Noord-Hageland. Nacht van de Vleermuis Abdij Averbode. zaterdag 27 augustus. in dit nummer 08.2011 landschapskant Nood-Hageland Nacht van de Vleemuis Abdij Avebode zatedag 27 augustus in dit numme Nacht van de Vleemuis p2 Veassend lekke uit de hoogstamboomgaad p4 Bos zonde genzen p6 Regionaal

Nadere informatie

De raadsfracties zijn zodanig geïnformeerd dat zij goed toegerust hun standpunt kunnen bepalen bij de besluitvorming

De raadsfracties zijn zodanig geïnformeerd dat zij goed toegerust hun standpunt kunnen bepalen bij de besluitvorming BEHANDELMEMO Van: Aan: agendacommissie aadsleden en steunfactieleden Nieuw taievenbeleid Spotvoozieningen Status: Deelnemes: Debat te voobeeiding op de besluitvoming Raadsleden Potefeuillehoude: W.J. Stegeman

Nadere informatie

Toeristische. en Gelderse vallei. lente voor Utrechtse Heuvelr\Lg. meon'vvv nieuwe stijl. I(wortiermokers Michiel van der Schoof en

Toeristische. en Gelderse vallei. lente voor Utrechtse Heuvelr\Lg. meon'vvv nieuwe stijl. I(wortiermokers Michiel van der Schoof en ' 3t/' ' toeisme Toeistische lente voo Utechtse Heuvel\Lg en Geldese vallei Op de Utechtse Heuvelug en in de G'eldese Vattei wed ofget"open maanden enegiek gewekt o.on een nieuwe toeistische opzet. De

Nadere informatie

08.2014. landschapskrant Noord-Hageland. gratis. Leven aan het water! Gratis poelencursus zaterdag 20/9. in dit nummer

08.2014. landschapskrant Noord-Hageland. gratis. Leven aan het water! Gratis poelencursus zaterdag 20/9. in dit nummer landschapskant Nood-Hageland gatis Leven aan het wate! Gatis poelencusus zatedag 20/9 08.2014 in dit numme Opening van de hestelde loopgaven van Weeldoolog I p2 Fuitkwekes helpen de bij en omgekeed p4

Nadere informatie

De Creatieve Computer

De Creatieve Computer De Ceatieve Compute J.I. van Hemet jvhemet@cs.leidenuniv.nl 1 Intoductie Als we de evolutie van computes vluchtig bekijken dan zien we dat de taken die doo computes woden uitgevoed steeds ingewikkelde

Nadere informatie

Geachte College en Raadsleden,

Geachte College en Raadsleden, Van: Vezonden: Aan: CC: Ondewep: Bijlagen: Adie Zuuendonk - Poelgeest maandag 5 septembe 201114:23 DIV_helpdesk Joien Kape FW: Plannen Oudeen vevoesdienst Vevoesdienst Spaamestadzog.docx Div gaag deze

Nadere informatie

Onderzoek naar de ecologische achteruitgang en het herstel van Zuid- Limburgse hellingschraallandcomplexen

Onderzoek naar de ecologische achteruitgang en het herstel van Zuid- Limburgse hellingschraallandcomplexen Ondezoek naa de ecologische achteuitgang en het hestel van Zuid- Limbugse hellingschaallandcomplexen Diectie Kennis en Innovatie, augustus 009 009 Diectie Kennis en Innovatie, Ministeie van Landbouw, Natuu

Nadere informatie

Zo doe je dat! @ @ www. Zo maak je een reisblog. www. www. www.reislogger.nl. www.pindat.com. www.reiskrabbels.nl. www.reismee.nl. www.gaatverweg.

Zo doe je dat! @ @ www. Zo maak je een reisblog. www. www. www.reislogger.nl. www.pindat.com. www.reiskrabbels.nl. www.reismee.nl. www.gaatverweg. Zo doe je dat! @ @ www @ www www Zo maak je een eisblog Al je viendinnen gaan kampeen in Fankijk of met z n allen aan een meetje in Italië zitten. Alleen jouw oudes hebben besloten om nu eens zeven weken

Nadere informatie

Bouw mee aan het orang-oetanbos!

Bouw mee aan het orang-oetanbos! Dit is het actieboekje van: oolette(s): Achtenaam: Staat:.: oo 4 kunnen,we 10m 2 aanpla bos nten Plaats: Telefoon: obiel: Emailades: Ben je al WFRange? ul hie je administatienumme in: (dit is het numme

Nadere informatie

05.2013. landschapskrant Noord-Hageland. gratis. Biodiversiteit in de tuin Houwaart, zondag 9 juni Kom ook! in dit nummer

05.2013. landschapskrant Noord-Hageland. gratis. Biodiversiteit in de tuin Houwaart, zondag 9 juni Kom ook! in dit nummer landschapskant Nood-Hageland Biodivesiteit in de tuin Houwaat, zondag 9 juni Kom ook! gatis 05.2013 in dit numme Biodivesiteit in de tuin met kotingsbon! p2 Samen met Pasa aan de slag voo natuu en landschap

Nadere informatie

Examenplan MSMH. Opleiding Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen. Versie cohort 2014-2015

Examenplan MSMH. Opleiding Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen. Versie cohort 2014-2015 Opleiding Medeweke Steiele Medische Hulpmiddelen Examenplan MSMH Ten behoeve van de examencommissies van: ROC Leiden, Summa college en Deltion college Zwolle Vastgesteld doo de stuugoep MSMH op 9 maat

Nadere informatie

National Tender Day. 18 oktober 2012 Zaventem. Het jaarlijks event rond overheidsopdrachten. Early booking korting

National Tender Day. 18 oktober 2012 Zaventem. Het jaarlijks event rond overheidsopdrachten. Early booking korting 18 oktobe 2012 Zaventem National Tende Day Het jaalijks event ond oveheidsopdachten Ealy booking koting Schijf in vóó 31 juli 2012 Administaties betalen maa 400 i.p.v. 450 Bedijven betalen maa 495 i.p.v.

Nadere informatie

Handleiding leginstructies

Handleiding leginstructies www.alityfloos.nl Handleiding leginstcties Gaat binnenkot een hoten vloe leggen? Met de leginstcties van Qalityfloos E.W.F. heeft de jiste kennis binnen handbeeik. Is deze kls toch niet aan besteedt, of

Nadere informatie

5 dingen die je kunt doen

5 dingen die je kunt doen 5 dingen die je kunt doen om vandaag nog buikvet te veliezen éénkilopeweek.nl ongingscoach se van de Velde da van de Wadt Download het gatis ebook op www.eenkilopeweek.nl/stakkebuik Ontdek wat je NU kunt

Nadere informatie

08.09. landschapskrant Noord-Hageland. Europese Nacht van de Vleermuis. vrijdag. 28 augustus. regionaal landschap Noord-Hageland vzw.

08.09. landschapskrant Noord-Hageland. Europese Nacht van de Vleermuis. vrijdag. 28 augustus. regionaal landschap Noord-Hageland vzw. landschapskant Nood-Hageland Euopese Nacht van de Vleemuis vijdag 28 augustus 08.09 egionaal landschap Nood-Hageland vzw in dit numme p2 Euopese Nacht van de Vleemuis p4 Kasteeldomein de Beauffot p6 Akkevogels

Nadere informatie

nieuwsbulletin ZEVENENVEERTIGSTE JAARGANG Nummer 3 - januari-februari 2014

nieuwsbulletin ZEVENENVEERTIGSTE JAARGANG Nummer 3 - januari-februari 2014 Veschijnt tweemaandelijks Afgiftekantoo : 2840 Rumst 1 P 802144 ve. uitg. A. Buelens, Hollebeekstaat 31, 2840 Rumst BC 30977 2840 RUMST P.B. België-Belgique nieuwsbulletin ZEVENENVEERTIGSTE JAARGANG Numme

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Bussel, 11.3.2015 COM(2015) 117 final VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD doo de lidstaten op gond van Veodening (EG) n. 1371/2007 beteffende de echten en

Nadere informatie

Een lasmal wordt nooit van de plank geleverd In het spoor van prof. Rolf Dollevoet Eerste docentenmiddag tijdens symposium

Een lasmal wordt nooit van de plank geleverd In het spoor van prof. Rolf Dollevoet Eerste docentenmiddag tijdens symposium Onafhankelijk vakblad voo lassen, lijmen en snijden Numme 11 - In deze editie o.a. Een lasmal wodt nooit van de plank geleved In het spoo van pof. Rolf Dollevoet Eeste docentenmiddag tijdens symposium

Nadere informatie

Termijn cq deadline. Uitvoe rende

Termijn cq deadline. Uitvoe rende 1 4.6 ACTIEPUNTEN PERIODE INCLUSIEF WERKAGENDA -GEMEENTEN Voo de komede vie jaa is ee stevige basis gelegd doo het samewekigsvebad. E is goed zicht op de mogelijkhede va de schole e daadoo op de huidige

Nadere informatie

Colofon Teksten; Eindredactie; Vormgeving & Productie;

Colofon Teksten; Eindredactie; Vormgeving & Productie; Spectum MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2014 1 Colofon Teksten; Dick Zijdelaan, Nel Baas, Ineke Zwaneveld, Cain de Buin Eindedactie; Sanne van de Steek Vomgeving & Poductie; Silvia Bakke 2015 Othocente 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Uitwerkingen bij de opgaven van. De Ster van de dag gaat op en onder

Uitwerkingen bij de opgaven van. De Ster van de dag gaat op en onder Uitwekingen bij de opgaven van De Ste van de dag gaat op en onde Statopgave Google Maps geeft bijvoobeeld 52.382306, 6.644897. Mocht je niet bekend zijn met de begippen Noodebeedte en Oostelengte, zoek

Nadere informatie

Tilburg University. Reclame-uitgaven in Nederland de Blok, J. Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf)

Tilburg University. Reclame-uitgaven in Nederland de Blok, J. Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf) Tilbug Univesity Reclame-uitgaven in edeland de Blok, J Document vesion: Publishe final vesion (usually the publishe pdf) Publication date: 1970 Link to publication Citation fo published vesion (APA):

Nadere informatie

Westergracht 71 - Haarlem

Westergracht 71 - Haarlem Westegacht 71 - Haalem Vaagpijs! 349.000,-- k.k. Makelaaskantoo IDELER Oude Zijlvest 37 in Haalem Website: www.makelaaskantooideler.nl Omschijving Westegacht 71 - Haalem Op loopafstand van centum, uitgebouwde

Nadere informatie

BO BBE AF1 Biobased Doorloop (Agri-Food) BO BPM - Biobased Performance Materials

BO BBE AF1 Biobased Doorloop (Agri-Food) BO BPM - Biobased Performance Materials DLO-jaaappotage BO+WOT 2014 Cluste: Cluste: Thema: Thematekke: BO-21.02 BBE AF1 Biobased Dooloop (Agi-Food) Haiëtte Bos 001 Biobased Pefomance Mateials Maaten van de Zee (FBR) Contactpesoon : s Contactpesoon

Nadere informatie

Westergracht 71 - Haarlem

Westergracht 71 - Haarlem Westegacht 71 - Haalem Vaagpijs! 349.000,-- k.k. Makelaaskantoo IDELER Omschijving Westegacht 71 - Haalem Op loopafstand van centum, uitgebouwde uime TRAPGEVELwoning met zonnige vezogde tuin, voozien van

Nadere informatie

Gevoeligheidsanalyse transportparameters

Gevoeligheidsanalyse transportparameters Gevoeligheidsanalyse tanspotpaametes voo de ondegond Woute Kaeman Ed Veling Het model PROFCD (PROFile Convection-Diusion) is doo Veling (1993) gescheven om snel een inschatting te kunnen maken van het

Nadere informatie

12 Grafen en matrices. bladzijde 209 31 a. Gemengde opgaven 99

12 Grafen en matrices. bladzijde 209 31 a. Gemengde opgaven 99 afen en matices bladzijde a M M M M 4 emengde opgaven b M M M S M M M 4 4 P P P 5 4 4 c e R geeft P P P S 7 8 7 4 c geeft aan dat e voo één eenheid P eenheden nodig zijn c geeft aan dat voo één eenheid

Nadere informatie

Kids-Gea! Maak een beverburcht kijk op pagina 4. Alles over bevers op pagina 2. Kijk op pagina 6 en 7 voor leuke activiteiten

Kids-Gea! Maak een beverburcht kijk op pagina 4. Alles over bevers op pagina 2. Kijk op pagina 6 en 7 voor leuke activiteiten Kids-Gea! Alles ove beves op pagina 2 Maak een bevebucht kijk op pagina 4 Kijk op pagina 6 en 7 voo leuke activiteiten Gatis jeugdbijlage bij het ledenblad van It Fyske Gea Winte 2015/2016 Beve: De nieuwe

Nadere informatie

ZESENVEERTIGSTE JAARGANG Nummer 4 - januari-februari 2013

ZESENVEERTIGSTE JAARGANG Nummer 4 - januari-februari 2013 Veschijnt tweemaandelijks fgiftekantoo : 2840 Rumst 1 P 802144 ve. uitg.. uelens, Hollebeekstaat 31, 2840 Rumst 30977 2840 RUMST P.. elgië-elgique n i e u w s b u l l e t i n ZESENVEERTIGSTE JRGNG Numme

Nadere informatie

Kun je me de kortste weg vertellen?

Kun je me de kortste weg vertellen? Kun je me de kotste weg vetellen? Inhoudsopgave 1 Gafen 2 1.1 Wat is een gaaf?........................... 2 1.2 Opgaven................................ 4 2 Kotste bomen 6 2.1 Het 'Geedy' lgoitme.......................

Nadere informatie

Ter info. a m/s² a = Δv/Δt Toetsvraag 1. v m/s v = 2πr/T Toetsvraag 4

Ter info. a m/s² a = Δv/Δt Toetsvraag 1. v m/s v = 2πr/T Toetsvraag 4 Te info Deze toets geeft je een idee van je kennis ove de begippen uit de tabel hieonde. Dit zijn de voonaamste begippen die in de leeplannen van het middelbaa ondewijs aan bod komen. Je mag de vagen oplossen

Nadere informatie

Module HAVO Wiskunde D. Lenen of sparen? Versie: 23 juni 2009 Auteurs: C. Horlings P.G.M. Zenhorst

Module HAVO Wiskunde D. Lenen of sparen? Versie: 23 juni 2009 Auteurs: C. Horlings P.G.M. Zenhorst Module HAVO Wiskude D Lee of spae? Vesie: 23 jui 2009 Auteus: C. Holigs P.G.M. Zehost Lee of spae? Ihoud. Ileidig... 3 2. Geld e ete... 4 3. Spae... 4 3. Spae... 5 3. Ekelvoudige e samegestelde itest...

Nadere informatie

Colloïdaal goud. jouw bondgenoot in de strijd tegen de tijd!

Colloïdaal goud. jouw bondgenoot in de strijd tegen de tijd! C O L L E C T I E O P S C H O O N H E I D S T A A T G E E N L E E F T I J D L U X U E U Z E V E R Z O R G I N G V O O R D E R I J P E R E H U I D Colloïdaal goud jouw bondgenoot in de stijd tegen de tijd!

Nadere informatie

Hardmetalen stiftfrezen voor ruw gebruik speciaal in gieterijen, werven en in de staalbouw

Hardmetalen stiftfrezen voor ruw gebruik speciaal in gieterijen, werven en in de staalbouw Hadmetalen stiftfezen voo uw gebuik speciaal in gieteijen, weven en in de staalbouw Hoogendementsvetandingen, -S Innovatieve hoogendementsvetandingen met exteme schokbestendigheid Zee obuuste, kachtige

Nadere informatie

Quest for growth Privak, beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht

Quest for growth Privak, beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht Pesmededeling Leuven / 22 januai 2015 / 17u40 Geeglemeneede infomaie. Deze pesmededeling beva infomaie waaop de Euopese anspaanieegelgeving voo beusgenoeede bedijven van oepassing is. Ques fo gowh Pivak,

Nadere informatie

vrij kamperen, Bivakkeren, paalkamperen... met tent of camper

vrij kamperen, Bivakkeren, paalkamperen... met tent of camper Een dossie van Wegwijze vzw Beenhouwesstaat 9 8000 Bugge info@wegwijze.be www.wegwijze.be Wegwijze vzw. Niets uit deze publicatie mag woden gekopieed of vespeid zonde schiftelijke toestemming. vij kampeen,

Nadere informatie

6. Oplossingsrichting 4:

6. Oplossingsrichting 4: 93 6. Oplossingsichting 4: Enegie-efficiency 6.1 Wat houdt het in? van de poductiekosten uitmaken, zijn enegie-efficiencypojecten meestal ook economisch inteessant De basis van het MJA3-convenant en MEE

Nadere informatie