landschapskrant Noord-Hageland. Nacht van de Vleermuis Abdij Averbode. zaterdag 27 augustus. in dit nummer

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "08.2011. landschapskrant Noord-Hageland. Nacht van de Vleermuis Abdij Averbode. zaterdag 27 augustus. in dit nummer"

Transcriptie

1 landschapskant Nood-Hageland Nacht van de Vleemuis Abdij Avebode zatedag 27 augustus in dit numme Nacht van de Vleemuis p2 Veassend lekke uit de hoogstamboomgaad p4 Bos zonde genzen p6

2 Regionaal Landschap Nood-Hageland... een steek én een oganisatie De steek Het egionaal landschap Nood-Hageland is een egio van ha in het noodoosten van de povincie Vlaams-Babant. De steek ligt op de ovegang van de zandige Kempen en het zandlemige Hageland. Samen met de valleien van de Deme, Winge, Motte en Begijnenbeek zogen de uitgespoken ijzezandsteenheuvels voo een aantekkelijk en afwisselend landschap. Denk hiebij nog talijke oude monumenten, histoische stadjes en pittoeske dopen en je hebt de pefecte mix van natuu en cultuu. Wie zijn wij? De vzw Regionaal Landschap Nood-Hageland wekt met de steun van het Vlaamse Gewest, de povincie Vlaams-Babant en negen aangesloten gemeenten: Aaschot, Begijnendijk, Bekkevoot, Diest, Holsbeek, Lubbeek, Rotselaa, Schepenheuvel-Zichem en Tielt-Winge. Daanaast weken we nauw samen met veenigingen actief ond natuu en landschap, toeistische oganisaties, landbouwes en jages. Rosse vleemuis in boomhol Rollin Velinde / Vildaphoto Samen gensveleggend weken aan natuu en landschap In oveleg met alle gebuikes van de open uimte steven we naa duuzame natuu- en landschapszog. Zo maken we onze steek nog aantekkelijke. En nodigen we inwones en bezoekes uit om op een zogzame manie te genieten van onze typische landschappen en natuu. Contact Regionaal Landschap Nood-Hageland vzw Villa Coemans. Gelodeweg Aaschot T F Euopese Nacht van de Vleemuis zatedag 27 augustus 2011 Abdij van Avebode. welkom van 19 u. tot 23 u. Colofon Deze Landschapskant is een uitgave van Regionaal Landschap Nood-Hageland vzw en veschijnt tweemaal pe jaa. v.u. Julien Delaué vom Mee wit duk Atoos oplage ex. foto cove Abdij van Avebode Eic Malfait Deze uitgave is mogelijk gemaakt met de steun van Vleemuizen speken tot de vebeelding Zijn het vogels of muizen? Of geen van beide? Waaom vliegen ze net niet in je haa? En is het waa dat ze de muggen in je buut opeten? Maa hoe vinden ze die in het donke? Als ook jij het fijne wil weten van deze nachtelijke fladdeaas, kom dan zeke op zatedag 27 augustus naa de Euopese Nacht van de Vleemuis in Avebode! De abdij van Avebode en haa natuuijke omgeving met vennen, bossen, heide en deven is een paadijs voo vleemuizen! Onze vleemuiskenne takteet je in de abdij op boeiende weetjes ove deze fladdeaas. Je kan ook op stap. De wandelingen gidsen je dooheen het natuugebied Avebode Bos en Heide met bijzondee aandacht voo de leefgebieden en het jachtgedag van de vleemuis. Ondeweg lee je ook met een batdetecto luisteen naa de veschillende vleemuizen. Voo de kindeen is e een aangepast vleemuizenpogamma in en ond de abdij. En voo alle kindeen die vekleed komen als vleemuis, ligt een fluweelzachte attentie klaa! De Nacht van de Vleemuis staat ook dit jaa wee gaant voo een avond vleemuizenplezie en vetie. Iedeeen welkom vanaf 19 uu! Deze nacht is een oganisatie van het Regionaal Landschap Nood-Hageland vzw i.s.m. Natuupunt vzw en de Abdij van Avebode. Met steun van de stad Schepenheuvel-Zichem. Deze nacht kadet binnen het poject SOLABIO Sooten en landschappen als dages voo biodivesiteit, mede gefinancied doo het Euopees pogamma Inteeg IV A voo de gensegio Vlaandeen-Nedeland en de povincie Vlaams-Babant. 2

3 NIET TE MISSEN TERUGBLIK PROGRAMMA Vleemuizenlezing > om 19 u., 20 u. en 21 u. (duu: 45 min.) Begeleide vleemuizentocht > doolopend vetek tussen u. en u. (duu: +/- 1,5 u.) Vleemuizenspel: voo kindeen vanaf 6 jaa > om 19 u. en om 20 u. (duu: 45 min.) Vleemuizencafé met didactische boden ove vleemuizen: > doolopend van 19 u. tot 23 u. Vooleesavond voo de allekleinsten en andanimatie met gime > doolopend van 19 u. tot 21 u. 40 jaa Natuupunt Oost-Babant: PROFICIAT! Veetig jaa opkomen voo natuu en landschap in onze egio is niet niks! Dankzij deze inzet is e nu mee natuu en zijn het landschap en de cultuuhistoie e steke uitgekomen. Dit wed in het voojaa getoond tijdens een eeks mijlpaalactiviteiten waa elke inwone kennis kon maken met de natuupaels van onze steek. Het Regionaal Landschap Nood-Hageland wenst Natuupunt Oost-Babant dan ook een dikke poficiat met de initiatieven die ze de voobije 40 jaa nam. En hoopt in de toekomst vede samen te kunnen weken aan een natuuijk landschap met een steekidentiteit waa het goed is om te vetoeven en te wonen. Plaats van afspaak Abdij van Avebode, Abdijstaat 1 in Avebode. Mee weten? Regionaal Landschap Nood-Hageland vzw Nobby Thys, biodivesiteitsmedeweke of T NATUURHAPPENING in Avebode Bos & Heide zondag 28 augustus 2011 Huize Levensuimte in Avebode. van 14 u. tot 18 u. In Avebode Bos & Heide is e de afgelopen jaen had gewekt in het 575 ha gote natuugebied. Natuupunt, de Vlaamse Landmaatschappij en het Agentschap voo Natuu en Bos hestelden heel wat zeldzame leefgebieden zoals heide en vennen. En de Regionale Landschappen Nood-Hageland en Lage Kempen weken samen om e dit najaa vie deven, zo n tal bomen, opnieuw aan te planten. Tek op zondag 28 augustus je wandelschoenen aan en ontdek de pachtige natuu in dit gebied. Ondeweg vind je landschapsposten met mee uitleg ove de weken. De tentoonstelling aan het vetekpunt van de wandeling stelt alle patnes voo en toont alle ealisaties binnen dit uniek Euopees hestelpoject. Plaats van afspaak feestzaal Huize Levensuimte vzw, Pate De Gootstaat 6 in Avebode Mee weten? Tosten Mainz, Natuupunt vzw T of Staf De Roove WANDEL MEE! RLNH RLNH IJsvogel vekozen tot Totem van de Demevallei Ochideeën in het natuugebied Vosdonkboek in Gelode. Al sinds 1979 beschemt en beheet Natuupunt Oost-Babant dit waadevolle gebied. In de Demevallei leven enkele typische die- en plantensooten die met uitsteven bedeigd zijn. Denk maa aan de dijvende wateweegbee, de ijsvogel, de kamsalamande, de sleedoonpage en de watevleemuis. Stuk voo stuk buen om te koesteen! Op zondag 22 mei, de Dag van de Biodivesiteit, wed uit deze koestebuen de ijsvogel vekozen tot Totem van de Demevallei. Samen met alle inwones van de Demegemeenten zullen we zog dagen voo deze totem en de andee koestebuen en maategelen nemen om hun leefgebied te beschemen. Caine Gois, schepen van leefmilieu van Rotselaa, Stef Boogaets, schepen van leefmilieu van Begijnendijk en Dik Claes, bugemeeste van Rotselaa, onthullen de Totem van de Demevallei 3

4 Veassend lekke uit de Hoogstamboomgaaden waen voege typeend voo onze egio. Doo de opkomst van laagstamfuit na de tweede weeldoolog vedwenen ze mee en mee uit het landschap. Jamme, want voo heel wat dieen zijn boomgaaden een geliefd leefgebied. Denk maa aan bijvoobeeld het steenuiltje. Hoogstamboomgaaden ogen niet enkel mooi, maa hebben ook een gote cultuuhistoische waade en hebegen heel wat genetische divesiteit. Daaom wekt het Regionaal Landschap Nood-Hageland vzw samen met paticulieen om oude boomgaaden te hestellen of om e nieuwe aan te planten. Geoges Smets uit Molenbeek-Wesbeek is totse eigenaa van een van de weinig esteende oude hoogstamboomgaaden uit de steek. Voige winte hebben de landschapsteams van het Regionaal Landschap Nood-Hageland e de nodige ondehoudsweken uitgevoed en zijn e nieuwe bomen bij geplant. Geoges Smets, totse eigenaa van een oude hoogstamboomgaad > RLNH Hoe lang bestaat uw boomgaad eigenlijk al? Geoges: Ik heb deze altijd weten bestaan, en ik ben van De boedeij is gebouwd in 1872 en iedeeen plantte toen hoogstamfuitbomen als exta inkomen naast vakens en koeien. Een van de oudste bomen is de keselaa; daa hebben soldaten van het Duitse egiment dat op dootocht was bij het begin van WO II nog onde geslapen. De Flippepee (Dubbel Flip nvd) is mee dan 100 jaa oud. Welke fuitsooten staan e? Vooal puimen maa ook appels, peen en kesen. Van puimen hadden we veel sooten want die hadden hie in de steek de hoogste opbengst. Bijvoobeeld Monsieu Hâtif, Conducta (Reine Claude d Althan nvd), Ringeloten (Reine Claude d Othée nvd), bakpuimen en Sint-Katien. Deze twee laatste gebuikten we voo taaten en konijnstoofpot. Daanaast appels als Ysdene klumpke, Cout Pendu, Rode Reinette, Keuleman Om sommige sooten een diepee kleu te laten kijgen, weden de appels na het plukken op sto uitgespeid op het gas en lieten we ze enkele dagen liggen. Gebeude het aanplanten volgens een bepaald systeem? Niet echt, elke viekante mete wed benut. Zo wed e tot tegen de meidoonhaag op de scheiding geplant. Dan konden we het fuit van deze bomen makkelijk plukken vanop het pad enaast. De mensen deden daa toen ook niet moeilijk ove. Nu moet je een bepaalde afstand aanhouden. We giffelden (= een manie van enten nvd) zelfs mispels 1 op de meidoonhaag als oefening voo het echte wek met de andee bomen. En tegen de muen van de boedeij stonden e ook leipeen. Vekochten jullie het fuit? Ja, wij vekochten het aan een lokale handelaa. In een latee peiode kwam een vekope uit Antwepen het fuit ophalen. In de hoogstamboomgaaden wed ook niet gespoeid omdat ook de koeien en kalveen e ondliepen. Vanaf de jaen 70 met de opkomst van de laagstamplantages keldede de afzet. Het fuit daavan was mooie en de opbengst hoge. 1 De vucht van een mispel lijkt op een kleine appel en is pas eetbaa als ze oveijp is. Ze wodt vooal in confituu gebuikt. Dat heeft het uitzicht van de steek waaschijnlijk stek veanded? Zeke, toendetijd keeg je zelfs 500 BEF pe hoogstamfuitboom die je ooide. Ik ben daa echte nooit op ingegaan. Ik was, en ben nog altijd tots op mijn boomgaad! Voege had iedeeen in de staat een boomgaad of alleszins enkele puimenbomen in zijn vootuin. Welke dieen leven e zoal in de boomgaad? De steenuil hoo ik vaak s ochtends en s avonds. Hij boedt hie in de buut in knotwilgen, misschien zelfs in een holle boom hie. Voig jaa heb ik nog een eikelmuis gevonden, dus die zouden e nog wel moeten zitten. Ook spechten vetoeven gaag in de bomen. Ben je teveden ove de ondehoudsweken die de landschapsteams deze winte uitgevoed hebben? Zeke, omdat ik blind ben kan ik zelf niet plukken of snoeien en na de stom voige zome was e heel wat schade. Dus ik ben teveden dat de boomgaad in zijn geheel aangepakt wed. E is gesnoeid en e zijn 14 nieuwe bomen geplant. Ook de meidoonhaag is toen mee gesnoeid. Hopelijk kan mijn boomgaad zo nog vele jaen meegaan! 4

5 SAMEN AAN DE SLAG! hoogstamboomgaad De SAPMOBIEL op onde in het Hageland De Regionale Landschappen Nood- en Zuid-Hageland oganiseen in oktobe de Ronde van de Sapmobiel. Heb je hoogstamfuit in je tuin staan? En wil je genieten van je eigen sap? Schijf je dan snel in voo een van de pesmomenten van de sapmobiel: > vijdag 21 oktobe Geetbets (Statieplein, Steenstaat) > zatedag 22 oktobe Osmaal (Helen-Bosstaat, paking naast het gemeentehuis) > zondag 23 oktobe Binkom (paking zaal Santo, tegenove de kek) Paktisch > tussen 9 u. en 17 u. > min. 75 kg max. 250 kg had hoogstamfuit. Divese vaiëteiten van appel, pee en ande fuit voo een exta smaaktoets (max. 25%), zijn mogelijk. Infomee even bij je inschijving. > het fuit wodt te plaatse gespoeld, geaspt, gepest en gepasteuiseed. Kostpijs is 5,5 voo 5,5 L (= 1 vaatje) > inschijven kan vanaf maandag 12 septembe bij Regionaal Landschap Nood-Hageland vzw op het numme > mee info: Appeldag zondag 2 oktobe 2011 Heilige Geesthoeve in Holsbeek. Vanaf u. Kom op zondag 2 oktobe naa de Appeldag in Holsbeek en laat je veassen doo hoogstamfuit in al zijn vomen. Veken al fietsend of wandelend de veschillende boomgaaden in de buut en maak kennis met hun bewones. Kindeen zoeken samen met Eefje Eikelmuis en Stef Steenuil naa de geheimen van onze fuitbomen. Aan de Heilige Geesthoeve helpt een pomoloog je bij het benoemen van oude fuitassen. En je vindt e allelei infomatie ove appel- en peensooten. Voo de zoetekauwen staat e een lekke stukje appelcake klaa! Hou onze website in de gaten voo het volledige pogamma. Afspaak > Heilige Geesthoeve, Smisstaat 1 in Holsbeek Kan je niet op 2 oktobe? Geen nood! Op zatedag 1 oktobe oganiseen onze buen van het Regionaal Landschap Zuid-Hageland vzw een Open Boomgaaddag op veschillende locaties in hun egio. Mee info op het numme RLZH RLZH BON GRATIS VOOR GRATIS APPELCAKE op de infostand van het Regionaal Landschap Nood-Hageland vzw Enkel geldig op zondag 2 oktobe 2011 tijdens de Appeldag in Holsbeek. Zolang de vooaad stekt. Een bon pe gezin. 5

6 Bos zonde genzen Week van het Bos in het Hageland zatedag 15 en zondag 16 oktobe 2011 Wijngaadbeg Goedele Smeyes / Focus De VN iep 2011 uit tot het Intenationaal Jaa van de Bossen. Deze editie wodt dus een Week van het Bos zonde genzen! Ook in onze ijke bosegio Hageland gaan we ove genzen. In de duistee nacht van zatedag 15 oktobe kan je je licht opsteken in Holsbeek. Zondag wippen we de gemeentegens ove en belanden we in het Walenbos in Tielt-Winge. De Week van het Bos: zo dichtbij en toch zo gensveleggend! Jij komt toch ook? In het Host van de Nacht Zatedagavond 15 oktobe nemen we je op sleeptouw voo een gezellige avondwandeling met aandacht voo vleemuizen, nachtoofvogels en steen. Uiteaad komen ook de bomen aan bod. Insexxx, de kleuige steltenlopende, skatende, zingende, dansende en vuuspuwende insecten zogen voo een waa lichtpunt tijdens deze Nacht van de Duistenis. > Afspaak 15/10, u., Kasteel van Host. Of om 18 u. aan de Roeselbegkapel voo een gezamenlijke fietstocht naa het Kasteel van Host. Deze activiteit is een samenweking met het Cultuuweekend: Holsbeek in zijn blootje (14 16 oktobe 2011). Publieksevenement Walenbos Zondag 16 oktobe ontvangt het Walenbos jullie met open takken. Ken je een tilveen? Wil je zien hoe een boeenpaad hout uit het bos sleept? Je ontdekt het op de begeleide en vije wandelingen. Ook in het Walenbos zijn e de dansende, steltenlopende, skatende en zingende insecten van het staattheate Insexxx. Om u. vindt hie de pijsuiteiking van de fotowedstijd Hageland = Bosland plaats. > Afspaak 16/10, 14 u. 17 u., Roeselbegkapel aan de and van het Walenbos. Zoom in, klik en win! Stuu je mooiste foto s van het Hagelandse bos doo en wie weet win jij de hoofdpijs wel: een Geencity tou met ontbijt! Daanaast zijn e nog tal van andee pijzen te winnen. Meedoen aan de fotowedstijd Hageland = Bosland kan tot 16 septembe Mee info en het wedstijdeglement vind je op: > bosbezoeke > activiteiten > lokaal nieuws. Mee infomatie en gedetailleed pogamma > bosbezoeke > activiteiten > kalende In het Host van de Nacht en het publieksevenement Walenbos zijn een oganisatie van Agentschap voo Natuu en Bos (ANB), Bosgoep Nood-Hageland vzw, Efgoed Vlaandeen vzw, gemeente Holsbeek, gemeente Tielt-Winge, natuugidsen VHM, Natuupunt, Regionaal Landschap Nood-Hageland vzw en Veeniging voo Bos in Vlaandeen (VBV). 6

7 IN DE KIJKER Wandeltip Caine Vanlingen woont in Tielt-Winge / liefhebbe van het Walenbos Het Walenbos heb ik leen kennen doo de wandelingen van de Sint-Joisvienden van Motboek. Voo hun evaen gids, Boni Lemmens, heeft het bos geen geheimen. Het is een aanade om dit unieke natuugebied te dookuisen onde begeleiding van een gids. Dat geeft je een uimee kijk op het bos. Als je lieve zelf op vekenning gaat, kan je de Roeselbegwandeling, de Alsbegwandeling of Wijngaadwandeling volgen, die lopen alledie doo het Walenbos. Caine Vanlingen Wie wil wandelen doo het Walenbos is best voozien van stevige stapschoenen of laazen. Het kan e immes eg nat zijn. Het makkelijkste seizoen om het te vekennen is de winte, als alles bevoen is. In de hefst zijn de kleuen het mooist, maa als het geegend heeft, zijn sommige paden echt niet begaanbaa. Ook niet te vesmaden is het pille lentegoen, wannee de natuu opnieuw wakke wodt. Als ik doo het Walenbos kuie, kom ik tot ust en geniet ik van de gootsheid en de pacht van de natuu, de vescheidenheid aan bomen en planten en de afwisseling van bos en open uimtes. Je kan e de natuu hoen leven doo het uisen van de bomen, het gezang van veschillende sooten vogels en af en toe heb ik al een koppel eeën gezien. Een wandeling doo dit bos is eigenlijk een avontuu. Ook benieuwd naa de natuupacht van het Walenbos? Kom op zondag 16 oktobe tussen 14 u. en 17 u. naa het publieksmoment van Week van het Bos aan de Roeselbegkapel in Tielt-Winge. De Roeselbegwandeling, de Alsbegwandeling en de Wijngaadwandeling maken deel uit het wandelnetwek Wingevallei. Suf naa voo mee info. Begeleide wandelingen via de Sint-Joisvienden van Motboek. Contactee Boni Lemmens op het numme RLNH 7

8 BLIKVANGERS KOM JIJ OOK? Temelo teedt toe tot het Regionaal Landschap Nood-Hageland vzw. De gemeente Temelo en Natuupunt Temelo voegen ons in apil om toe te teden tot het egionaal landschap. Onze algemene vegadeing keude deze aanvaag op 4 mei unaniem goed. Intussen dienden we bij onze bevoegde ministe Schauvliege een dossie in tot uitbeiding van ons wekingsgebied. Eind dit jaa venemen we of de ministe haa goedkeuing geeft. Zo ja, dan kunnen we vanaf 2012 aan de slag in tien gemeenten! Het egionaal landschap Nood-Hageland ligt op de ovegangszone tussen de leemsteek in het zuiden en de Kempen in het nooden. De veschillen in ondegond bieden een gote ijkdom en veel potentieel op vlak van natuu en landschap. Temelo sluit landschappelijk nog aan bij ons wekingsgebied in de zin dat de ijzezandsteenheuvels nog doolopen tot in Temelo met de Balenbeg. Het Laakdal is een voegee Deme-am en sluit aan bij de kenmekende Demevallei in Nood-Hageland. Binnen de ovegangszone die het egionaal landschap is, vomt Temelo de gens tussen de Babantse Kempen (Temelo) en het Hageland (Baal). Voo het Laakpoject wed de gemeente Temelo nu al betokken. In de toekomst kunnen we e ook onze landschapsteams inzetten om kleine landschapselementen zoals hoogstamboomgaaden, hagen en houtkanten, aan te planten en zog te dagen voo het landschap. Ook de koestebuen van de gemeente kijgen exta aandacht. Zo komt de zee zeldzame Buine vuuvlinde in Temelo voo. We kunnen ook acties op touw zetten voo vleemuizen en wategebonden sooten zoals ijsvogel en kamsalamande. ACTIVITEITENKALENDER AUGUSTUS zatedag 27 augustus Euopese Nacht van de Vleemuis van 19 u. tot 23 u. > Abdij van Avebode (Abdijstaat 1) Nobby Thys T Zondag 28 augustus Natuuhappening in Avebode Bos & Heide van 14 u. tot 18 u. > feestzaal Huize Levensuimte vzw (Pate De Gootstaat 6 in Avebode) Tosten Mainz T SEPTEMBER woensdag 7 septembe zatedagen 17 en 24 septembe Opleiding kikvosman/-vouw theoie op 7/9 om u. > Villa Coemans in Aaschot (Gelodeweg 2) paktijk op 17/9 en 24/9 > uu en locatie af te speken met de cusisten Nobby Thys T OKTOBER zondag 2 oktobe Appeldag vanaf u. > Heilige Geesthoeve in Holsbeek (Smisstaat 1) Stefan Smets T zatedag 15 oktobe In het Host van de Nacht u. > Kasteel van Host in Holsbeek (Hoststaat 28) zondag 16 oktobe Week van het Bos: Publieksevenement Walenbos 14 u. 17 u. > Roeselbegkapel in Tielt-Winge (Roeselbeg) Mee weten ove beide activiteiten? Contactee Nobby Thys T vijdag 21, zatedag 22 en zondag 23 oktobe Ronde van de Sapmobiel 9 u. 17 u. > 21/10: Geetbets / > 22/10: Osmaal > 23/10: Binkom / enkel mogelijk na inschijving. Voowaaden zie Stefan Smets T Gezellige winteavonden. Schijf je nu al in! Ook deze winte oganiseen we wee enkele boeiende en leeijke winteavonden. Gaag even vewittigen als je komt, dan houden we ook voo jou een plaatsje wam. maandag 10 oktobe Landschap en natuu in beweging in de Demevallei > Vlaamse zaal Abdij Avebode (Abdijstaat 1) maandag 14 novembe Vleemuizen, mysteieuze nachtfladdeaas > Bezoekescentum Webbekoms Boek in Diest (Ome Vanaudenhovenlaan 48) maandag 12 decembe De beve, teugkee van een landschapsachitect > Raadzaal Stadhuis Aaschot (Ten Dossaede 1) maandag 9 januai Vis in de Vlaamse vijves : mag het een beetje minde zijn? > Vlaamse zaal Abdij Avebode (Abdijstaat 1) maandag 13 febuai Maakt de weeman het wee? > Bezoekescentum Webbekoms Boek in Diest (Ome Vanaudenhovenlaan 48) maandag 12 maat Bestuives: ove bloemetjes en bijtjes > Raadzaal Stadhuis Aaschot (Ten Dossaede 1) Mee info en inschijvingen Telkens van 20 u. tot u. Gatis. CVN Vlaams-Babant T of Begijnendijk Schepenheuvel- Temelo Zichem Diest Aaschot KOESTERBURENWEDSTRIJD WIN! Rotselaa Holsbeek Bekkevoot Tielt-Winge Maak kans op een leuke koestepijs zoals het koestebuen-memoyspel of een vogelnestkastje. Welke koestebuu woont in welk leefgebied? Lubbeek N 30 kilometes 1 Vleemuis A 2 Eikelmuis B 3 IJsvogel C 4 Kamsalamande D 5 Buine vuuvlinde E Hooiland Wateloop Deven Hoogstamboomgaad Poel Mail ons de cijfe-lettecombinaties (bv. 1E-2D- ) vóó 30 septembe 2011 naa De winnaas woden pesoonlijk vewittigd. Veel succes!? 8 MEER WETEN? Abonnee je gatis op onze digitale nieuwsbief Landschapsmail via onze website of stuu een mailtje naa met als ondewep Landschapsmail.

05.2015. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van het Park Domein Bosquet zondag 31 mei. gratis. in dit nummer

05.2015. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van het Park Domein Bosquet zondag 31 mei. gratis. in dit nummer landschapskant Nood-Hageland Dag van het Pak Domein Bosquet zondag 31 mei gatis 05.2015 in dit numme Dag van het Pak p2 Steenuil in boeennatuu p4 Een nieuwe thuis in Huize Hageland p6 Bestuiving in Holsbeekse

Nadere informatie

08.2012. landschapskrant Noord-Hageland. Natuur en cultuur, hand in hand Assent, zondag 19 augustus. in dit nummer

08.2012. landschapskrant Noord-Hageland. Natuur en cultuur, hand in hand Assent, zondag 19 augustus. in dit nummer 08.2012 landschapskant Nood-Hageland Natuu en cultuu, hand in hand Assent, zondag 19 augustus in dit numme Natuu en cultuu, hand in hand! p2 De jages van Walenbos in de bes voo de vleemuis p4 Hoogstamboomgaaden

Nadere informatie

05.2011. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van de biodiversiteit Werchter zondag 22 mei 2011. in dit nummer

05.2011. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van de biodiversiteit Werchter zondag 22 mei 2011. in dit nummer 05.2011 landschapskant Nood-Hageland Dag van de biodivesiteit Wechte zondag 22 mei 2011 in dit numme Dag van de biodivesiteit p2 Samenweking met bedijven p4 Landschapsanimatie: Wat is dat? p6 Regionaal

Nadere informatie

05.2012. landschapskrant Noord-Hageland. Opening. wandelnetwerk Hagelandse Heuvels. Kasteel van Horst zondag 17 juni.

05.2012. landschapskrant Noord-Hageland. Opening. wandelnetwerk Hagelandse Heuvels. Kasteel van Horst zondag 17 juni. 05.2012 landschapskant Nood-Hageland Opening wandelnetwek Hagelandse Heuvels Kasteel van Host zondag 17 juni in dit numme Opening Wandelnetwek Hagelandse Heuvels p2 Boedeij De Babande, patne voo goenwek

Nadere informatie

08.2013. landschapskrant Noord-Hageland. gratis. Nacht van de Vleermuis Diest, vrijdag 23 augustus Kom ook! in dit nummer

08.2013. landschapskrant Noord-Hageland. gratis. Nacht van de Vleermuis Diest, vrijdag 23 augustus Kom ook! in dit nummer landschapskant Nood-Hageland gatis 08.2013 Nacht van de Vleemuis Diest, vijdag 23 augustus Kom ook! in dit numme Nacht van de Vleemuis met leuke pijsjes! p2 Beedsmoelen in Begijnendijkse poelen p4 Biodivesiteit

Nadere informatie

05.2010. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van het Park Groen in je buurt. zondag. 30 mei 2010. in dit nummer

05.2010. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van het Park Groen in je buurt. zondag. 30 mei 2010. in dit nummer landschapskant Nood-Hageland Dag van het Pak Goen in je buut zondag 30 mei 2010 05.2010 in dit numme Dag van het Pak p2 Je hebt mee buen dan je denkt! p4 Leven in de Demevallei p6 Regionaal Landschap Nood-Hageland...

Nadere informatie

08.2014. landschapskrant Noord-Hageland. gratis. Leven aan het water! Gratis poelencursus zaterdag 20/9. in dit nummer

08.2014. landschapskrant Noord-Hageland. gratis. Leven aan het water! Gratis poelencursus zaterdag 20/9. in dit nummer landschapskant Nood-Hageland gatis Leven aan het wate! Gatis poelencusus zatedag 20/9 08.2014 in dit numme Opening van de hestelde loopgaven van Weeldoolog I p2 Fuitkwekes helpen de bij en omgekeed p4

Nadere informatie

08.09. landschapskrant Noord-Hageland. Europese Nacht van de Vleermuis. vrijdag. 28 augustus. regionaal landschap Noord-Hageland vzw.

08.09. landschapskrant Noord-Hageland. Europese Nacht van de Vleermuis. vrijdag. 28 augustus. regionaal landschap Noord-Hageland vzw. landschapskant Nood-Hageland Euopese Nacht van de Vleemuis vijdag 28 augustus 08.09 egionaal landschap Nood-Hageland vzw in dit numme p2 Euopese Nacht van de Vleemuis p4 Kasteeldomein de Beauffot p6 Akkevogels

Nadere informatie

05.2013. landschapskrant Noord-Hageland. gratis. Biodiversiteit in de tuin Houwaart, zondag 9 juni Kom ook! in dit nummer

05.2013. landschapskrant Noord-Hageland. gratis. Biodiversiteit in de tuin Houwaart, zondag 9 juni Kom ook! in dit nummer landschapskant Nood-Hageland Biodivesiteit in de tuin Houwaat, zondag 9 juni Kom ook! gatis 05.2013 in dit numme Biodivesiteit in de tuin met kotingsbon! p2 Samen met Pasa aan de slag voo natuu en landschap

Nadere informatie

Het Informatieportaal voor Financiële Veiligheid. De 4 bedreigingen voor je spaargeld vandaag

Het Informatieportaal voor Financiële Veiligheid. De 4 bedreigingen voor je spaargeld vandaag Het Infomatiepotaal voo Financiële Veiligheid De 4 bedeigingen voo je spaageld vandaag Veval van de systeembanken Veval van de systeembanken De Vie gote Bedeigingen 1. Veval van de systeembanken 2. 3.

Nadere informatie

Bijlage 3: Budgetbrief. Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. Postbus 891. 5600 AW Eindhoven. t.a.v. mevrouw H.F. van Breugel. Bergen op Zoom, 25 juni 2014

Bijlage 3: Budgetbrief. Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. Postbus 891. 5600 AW Eindhoven. t.a.v. mevrouw H.F. van Breugel. Bergen op Zoom, 25 juni 2014 -CONCEPT Bijlage 3: Budgetbief Bueau Jeugdzog Nood-Babant Postbus 891 5600 AW Eindhoven t.a.v. mevouw H.F. van Beugel Begen op Zoom, 25 juni 2014 Geachte mevouw van Beugel, Confom de afspaken in de "Babantbede

Nadere informatie

Kids-Gea! Maak een beverburcht kijk op pagina 4. Alles over bevers op pagina 2. Kijk op pagina 6 en 7 voor leuke activiteiten

Kids-Gea! Maak een beverburcht kijk op pagina 4. Alles over bevers op pagina 2. Kijk op pagina 6 en 7 voor leuke activiteiten Kids-Gea! Alles ove beves op pagina 2 Maak een bevebucht kijk op pagina 4 Kijk op pagina 6 en 7 voo leuke activiteiten Gatis jeugdbijlage bij het ledenblad van It Fyske Gea Winte 2015/2016 Beve: De nieuwe

Nadere informatie

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Osdorpplein 54. 3-kamer appartement op de eerste verdieping. Netto huurprijs 819 Per maand

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Osdorpplein 54. 3-kamer appartement op de eerste verdieping. Netto huurprijs 819 Per maand Amstedam Nieuw-West Osdopplein 54 3-kame appatement op de eeste vedieping Netto huupijs 819 Pe maand Wonen in het goenste stadsdeel van Amstedam Voo een stad om van te houden 2 In deze bochue Objectinfomatie

Nadere informatie

TECHNISCHE VRAGEN RAAD bij JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015

TECHNISCHE VRAGEN RAAD bij JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015 TECHNISCHE VRAGEN RAAD bij JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015 Indienen uitelijk dinsdag 14 juni 2016 bij giffie@eindhoven.nl n Patij Blz Beleidsveld Secto Wethoude Vaag Antwood 50 PvdA 10 Sociale Ondesteuni

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2015-2016

Schooljaarplan (SJP) 2015-2016 Schooljaaplan (SJP) 05-06 aam school RKBS Willibod Ades Espeantolaan Postcode en plaats 950 CZ Stadskanaal Telefoon 0599-657 Binnumme E-mail Website Diecteu Bevoegd Gezag 03RX kbs-willibod@fidadanl wwwkbs-willibodnl

Nadere informatie

collectieformules zorgt ervoor

collectieformules zorgt ervoor collectiefomules zogt evoo 2015 De Collectie-fomules bpost biedt u meedee Collectie-fomules aan. Elk van deze fomules geeft u de zekeheid om die postzegels te ontvangen die het best passen in uw vezameling.

Nadere informatie

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Dr. H. Colijnstraat 610. 3-kamerappartement op de tiende en elfde verdieping

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Dr. H. Colijnstraat 610. 3-kamerappartement op de tiende en elfde verdieping Amstedam Nieuw-West D. H. Colijnstaat 610 3-kameappatement op de tiende en elfde vedieping Netto huupijs 820 Pe maand Luxe badkame en keuken Voo een stad om van te houden 2 In deze bochue Objectinfomatie

Nadere informatie

nr. 37 van JOS DE MEYER datum: 20 oktober 2015 aan HILDE CREVITS Onderwijspersoneel - Afwezigheden wegens ziekte

nr. 37 van JOS DE MEYER datum: 20 oktober 2015 aan HILDE CREVITS Onderwijspersoneel - Afwezigheden wegens ziekte SCHRIFTELIJKE VRAAG n. 37 van JOS DE MEYER datum: 20 oktobe 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Ondewijspesoneel - Afwezigheden wegens ziekte

Nadere informatie

Bouw mee aan het orang-oetanbos!

Bouw mee aan het orang-oetanbos! Dit is het actieboekje van: oolette(s): Achtenaam: Staat:.: oo 4 kunnen,we 10m 2 aanpla bos nten Plaats: Telefoon: obiel: Emailades: Ben je al WFRange? ul hie je administatienumme in: (dit is het numme

Nadere informatie

Op verzoek van Patrick Fey, voorzitter CNV Overheid & Publieke Diensten stuur ik u deze brief met de bijbehorende bijlage toe.

Op verzoek van Patrick Fey, voorzitter CNV Overheid & Publieke Diensten stuur ik u deze brief met de bijbehorende bijlage toe. Van: Connectief-secetaiaat-CBB [mailto:cbb@cnv.nl] Vezonden: dondedag 29 maat 2018 16:20 Ondewep: CNV Oveheid ove goed wekgeveschap Geachte hee, mevouw, Op vezoek van Patick Fey, voozitte CNV Oveheid &

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma IHP

Uitvoeringsprogramma IHP Uitvoeingspogamma IHP -2020 Het IHP leidt tot veschillende acties voo zowel de benoemde maategelen als de vookeusscenaio s. Deze acties zijn vespeid ove IJsselstein, hebben een veschillend tijdspad en

Nadere informatie

Nieuwsbrief stadsdeelgroepen. 19 september 2011 Nummer 20. In dit nummer: Van de redactie. pagina

Nieuwsbrief stadsdeelgroepen. 19 september 2011 Nummer 20. In dit nummer: Van de redactie. pagina 19 septembe 2011 Numme 20 Nieuwsbief stadsdeelgoepen In dit numme: Les in een Onbepekt Bijlmepak Zeilen op de Sloteplas Winkeltoegankelijkheid Spaandammestaat wodt vebeted Taallessen voo mensen met een

Nadere informatie

Het is voorjaar en nieuwe samenwerkingen bloeien op. Het samenwerken met

Het is voorjaar en nieuwe samenwerkingen bloeien op. Het samenwerken met Zog dieen aansluit Aansluitende zog Het is voojaa en nieuwe samenwekingen bloeien op. Het samenweken met Jaagang 5 1 Lente 2014 De MediantKant is een uitgave van Mediant Geestelijke Gezondheidszog en geeft

Nadere informatie

83 december 2012 Nr. verslag het Groot Jan Wolter Bloem volgt Gerard Korse op Eerste bewoners

83 december 2012 Nr. verslag het Groot Jan Wolter Bloem volgt Gerard Korse op Eerste bewoners 2012 e b m e dec g a l s e v t o o G het N. 83 13 m e Bloe t l o W n Ja op d Kose a e G volgt 6 s bewone e t s e E ces oot suc g g a d ie commiss 8 ijk uit And g a B eis Magda ssings a e v ique et EO Mozamb

Nadere informatie

MUZIEK INHOUDSTAFEL. beknopte studiegids. Geduld wordt altijd beloond Pepijn Heirman. voor alle info: info@samwdlier.net

MUZIEK INHOUDSTAFEL. beknopte studiegids. Geduld wordt altijd beloond Pepijn Heirman. voor alle info: info@samwdlier.net voo alle info: info@samwdlie.net beknopte studiegids MUZIEK Stedelijke Academie voo Muziek, Wood en Dans Gasthuisvest 50, 2500 Lie - Tel. (03)480 45 79 e-mail: samwd@lie.be - www.samw filialen in Belaa,

Nadere informatie

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS Stichting AIM gevestigd te Eist Rappot inzake de jaastukken 2014 Vendelie4 Postbus 622 3900 AP Veenendaal T: (0318) 618666 veenendaal@schuiteman.com Schuiteman Accountants

Nadere informatie

v v I I I 10 P I 316, 10

v v I I I 10 P I 316, 10 GELUDSSNELHED Het bijkt dat de gemiddede kinetische enegie van de moecuen evenedig is met de absoute tempeatuu. De sneheid van de moecuen van een gas is evenedig met de vootpantingssneheid van geuid. eeken

Nadere informatie

Westergracht 71 - Haarlem

Westergracht 71 - Haarlem Westegacht 71 - Haalem Vaagpijs! 349.000,-- k.k. Makelaaskantoo IDELER Oude Zijlvest 37 in Haalem Website: www.makelaaskantooideler.nl Omschijving Westegacht 71 - Haalem Op loopafstand van centum, uitgebouwde

Nadere informatie

nieuwsbulletin ZEVENENVEERTIGSTE JAARGANG Nummer 3 - januari-februari 2014

nieuwsbulletin ZEVENENVEERTIGSTE JAARGANG Nummer 3 - januari-februari 2014 Veschijnt tweemaandelijks Afgiftekantoo : 2840 Rumst 1 P 802144 ve. uitg. A. Buelens, Hollebeekstaat 31, 2840 Rumst BC 30977 2840 RUMST P.B. België-Belgique nieuwsbulletin ZEVENENVEERTIGSTE JAARGANG Numme

Nadere informatie

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS Stichting Feedom in Chist Ministies Nedeland gevestigd te Dachten Rappot inzake de jaastukken 2014 Vendelie4 Postbus 622 3900 AP Veenendaal T: (0318) 618666 veenendaal@schuiteman.com

Nadere informatie

Een eenparige cirkelbeweging is een cirkelbeweging, waarbij de grootte van de snelheid niet verandert.

Een eenparige cirkelbeweging is een cirkelbeweging, waarbij de grootte van de snelheid niet verandert. Cikelbewegingen Gaden adialen Zie bladzijde 135 t/m 137 Baiboek wikunde van de Caat en Boch ISBN 90-430-1156-8 Een aanade voo Sinteklaa! http://taff.cience.uva.nl/~caat/functiene.pdf Eenpaige cikelbeweging

Nadere informatie

Nr. juni 20. 100-jar

Nr. juni 20. 100-jar g a l s e v t o o G het N. 85 13 juni 20 5 n eavonde i t a m o Inf den oowaa v u u h alg. 7 ties voo a t i c i l e F ige 100-ja 9 es de boul u e j e ek el Wisselb ogkasp o H a a in toenoo COLUMN Kwaliteit

Nadere informatie

landschapskrant Noord-Hageland. Huize Hageland BinnensteBuiten zondag 20 september. gratis. in dit nummer

landschapskrant Noord-Hageland. Huize Hageland BinnensteBuiten zondag 20 september. gratis. in dit nummer landschapskant Nood-Hageland gatis 08.2015 Huize Hageland BinnensteBuiten zondag 20 septembe in dit numme Huize Hageland BinnensteBuiten p2 2014 in een notendop! p5 Demeambassadeus 2015 p6 De Sapmobiel

Nadere informatie

12 Grafen en matrices. bladzijde 209 31 a. Gemengde opgaven 99

12 Grafen en matrices. bladzijde 209 31 a. Gemengde opgaven 99 afen en matices bladzijde a M M M M 4 emengde opgaven b M M M S M M M 4 4 P P P 5 4 4 c e R geeft P P P S 7 8 7 4 c geeft aan dat e voo één eenheid P eenheden nodig zijn c geeft aan dat voo één eenheid

Nadere informatie

Damoclesbeleid gemeente Texel 2018

Damoclesbeleid gemeente Texel 2018 Gemeente Texel Damoclesbeleid gemeente Texel 2018 Beleidsegel op gond van atikel 13b Opiumwet Diectie maat 2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Juidisch kade 5 3. Doel 7 4. Algemene uitgangspunten... 9

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centaal Bueau voo de Statitiek Economie, Bedijven en NR Oveheidfinanciën en Conumentenpijzen Potbu 24500 2490 HA Den Haag PRJSNDEXCJFER COMMERCËLE DENSTVERLENNG 1. nleiding Dit document bechijft de methoden

Nadere informatie

Ter info. a m/s² a = Δv/Δt Toetsvraag 1. v m/s v = 2πr/T Toetsvraag 4

Ter info. a m/s² a = Δv/Δt Toetsvraag 1. v m/s v = 2πr/T Toetsvraag 4 Te info Deze toets geeft je een idee van je kennis ove de begippen uit de tabel hieonde. Dit zijn de voonaamste begippen die in de leeplannen van het middelbaa ondewijs aan bod komen. Je mag de vagen oplossen

Nadere informatie

Handleiding leginstructies

Handleiding leginstructies www.alityfloos.nl Handleiding leginstcties Gaat binnenkot een hoten vloe leggen? Met de leginstcties van Qalityfloos E.W.F. heeft de jiste kennis binnen handbeeik. Is deze kls toch niet aan besteedt, of

Nadere informatie

- 1 - UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN RONDOM BURGERS 2012 2015

- 1 - UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN RONDOM BURGERS 2012 2015 UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN RONDOM BURGERS 2012 2015 De gemeente Womeland heeft een duidelijke visie op maatschappelijke ondesteuning: elke Womelande telt mee en doet mee, ongeacht leeftijd, bepekingen

Nadere informatie

Westergracht 71 - Haarlem

Westergracht 71 - Haarlem Westegacht 71 - Haalem Vaagpijs! 349.000,-- k.k. Makelaaskantoo IDELER Omschijving Westegacht 71 - Haalem Op loopafstand van centum, uitgebouwde uime TRAPGEVELwoning met zonnige vezogde tuin, voozien van

Nadere informatie

BioBased Business Cases

BioBased Business Cases Ontmoet de gehele biobased keten en gijp uw kans voo slimme samenwekingen BioBased Business Cases Hoo hoe u maximale winstgevendheid haalt uit de BioBased Economy Met paktijkcases van: Cosun SABIC Synba

Nadere informatie

t p E Van de redactie Verenigingsblad van S.v.M.T.Protagoras Verenigingsblad van S.v.M.T.Protagoras De lente is begonnen!

t p E Van de redactie Verenigingsblad van S.v.M.T.Protagoras Verenigingsblad van S.v.M.T.Protagoras De lente is begonnen! 1 mei Uiteste inschijfdatum Studieeis Sacandinavië 2 mei Ovekoepelend Studenten Oveleg BMT 4 mei Dodenhedenking 5 mei Bevijdingsdag, TU/e gesloten Agenda 11 mei Dondedagboel 18 mei Dondedagboel 25 mei

Nadere informatie

Een nieuw model voor de CBS huishoudensprognose

Een nieuw model voor de CBS huishoudensprognose Een nieuw model voo de CBS huishoudenspognose Coen van Duin en Cael Hamsen Het model waamee het CBS zijn huishoudenspognose maakt, is aangepast. De nieuwe pognose wodt beekend met een macosimulatiemodel

Nadere informatie

Datastructuren college 9

Datastructuren college 9 Zoeken van oplossingen Datastuctuen college 9 zoeken van oplossingen backtacking Vaak kennen we geen algoitme dat diect de juiste oplossing constueet. Ondezoek dan kandidaat-oplossingen koninginnen op

Nadere informatie

B en W - advies. nr. \j nr. J / Openbaar. Onderwerp: Aanbesteding inkoop electriciteit en aardgas (6RNV gemeenten en 4 'aanhakers') 2010-2013

B en W - advies. nr. \j nr. J / Openbaar. Onderwerp: Aanbesteding inkoop electriciteit en aardgas (6RNV gemeenten en 4 'aanhakers') 2010-2013 B en W - advies Potefeuillehoude Afdeling Advies van Datum advies Bestandsnaam Advies O.R. In oveleg met afdeling(en) Actief infomeen aad Actief infomeen wijkcontactambtenaa Advies: Aangehouden d.d. Beslissing

Nadere informatie

FYI FYI FYI FYI FYI FYI FYI FYI KOM NAAR ONZE OPEN DAGEN 2014. For Your Information - Open dagen krant Graafschap College

FYI FYI FYI FYI FYI FYI FYI FYI KOM NAAR ONZE OPEN DAGEN 2014. For Your Information - Open dagen krant Graafschap College FYI FYI FYI FYI Fo You Infomation - Open dagen kant Gaafschap College 13 Studenten installeen zonnepanelen in Zambia College Company: stat je eigen bedijf 17 15 7 KOM NAAR ONZE OPEN DAGEN 2014 Doetinchem

Nadere informatie

ZA5881. Flash Eurobarometer 369 (Investing in Intangibles: Economic Assets and Innovation Drivers for Growth) Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA5881. Flash Eurobarometer 369 (Investing in Intangibles: Economic Assets and Innovation Drivers for Growth) Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA88 Flash Euobaomete 69 (Investing in Intangibles: Economic Assets and Innovation Dives fo Gowth) County Questionnaie Belgium (Flemish) A Flashnumme FL9A B land FL9B C Numme van het inteview FL9C NACE

Nadere informatie

Ruimte voor de Rivier IJsseldelta ECOLOGIE. 4 juni 2016 Arjan Otten / provincie Overijssel

Ruimte voor de Rivier IJsseldelta ECOLOGIE. 4 juni 2016 Arjan Otten / provincie Overijssel Ruimte voo de Rivie IJsseldelta ECOLOGIE 4 juni 2016 Ajan Otten / povincie Oveijssel Patnes Ministeie I&M Ministeie EZ Povincie Oveijssel Povincie Flevoland Gemeente Kampen Gemeente Zwolle Gemeente Donten

Nadere informatie

- gezonde dieren, gezonde mensen

- gezonde dieren, gezonde mensen pagina 1 van 8 Jaaveslag 2000 Wood van de voozitte Afgelopen jaa is voedselveiligheid een belangijk item in Euopa geweest, denk alleen maa aan de BSE-cisis. Het is dan ook niet moeilijk voo te stellen

Nadere informatie

35% 46% 35% Benut alle mogelijkheden voor uw werknemers. Aanbieding voor extra gebruikerslicenties. Kerstaanbieding voor Mamut klanten

35% 46% 35% Benut alle mogelijkheden voor uw werknemers. Aanbieding voor extra gebruikerslicenties. Kerstaanbieding voor Mamut klanten Kestaanbieding voo Mamut klanten Optimalisee uw winstgevendheid in deze spannende tijden! Kennis een veilige investeing tot 46% Bestel nu en bespaa tot 46% op cusussen voo 2009 Lees mee op pagina 4 Gebuik

Nadere informatie

Waterlijn in Uithoorn officieel in gebruik genomen Uithoorn - Tegen 12 uur is donderdagmiddag

Waterlijn in Uithoorn officieel in gebruik genomen Uithoorn - Tegen 12 uur is donderdagmiddag J 127 SINDS 1888! DE KRANT DIE JE AL 127 JAAR PAKT! WWW.MEERBODE.NL TEL: 0297-581698 EDITIE: UITHOORN, DE KWAKEL 3 JUNI 2015 3 KORT NIEUWS: Kunstoute Zijdelveld Uithoon - Komende zatedag 6 en zondag 7

Nadere informatie

5 dingen die je kunt doen

5 dingen die je kunt doen 5 dingen die je kunt doen om vandaag nog buikvet te veliezen éénkilopeweek.nl ongingscoach se van de Velde da van de Wadt Download het gatis ebook op www.eenkilopeweek.nl/stakkebuik Ontdek wat je NU kunt

Nadere informatie

Het Rotterdamse Sportbeleid. Martine Berkhof Beleidsadviseur Sport en Recreatie, gemeente Rotterdam

Het Rotterdamse Sportbeleid. Martine Berkhof Beleidsadviseur Sport en Recreatie, gemeente Rotterdam Het Rottedamse Spotbeleid Matine Bekhof Beleidsadviseu Spot en Receatie, gemeente Rottedam De Rottedamse Spotpaadox Rottedam is dé spotstad van Nedeland, maa bewones bewegen nog te weinig. Daaom: Collegetaget:

Nadere informatie

Een laag inkomen? Vraag om een bijdrage!

Een laag inkomen? Vraag om een bijdrage! atie m Inf s van e d u v ande a g l sch en tt 18 kinde aa. j Heeft u kindeen in het vtgezet ndewijs? Of in het beepsndewijs tt 18 jaa? Dan mekt u dat in uw ptemnnee. De ksten zijn hge dan in het basisndewijs.

Nadere informatie

landschapskrant Noord-Hageland. Bijen- en. bloesemdag zondag 17 april Meensel- Kiezegem. gratis

landschapskrant Noord-Hageland. Bijen- en. bloesemdag zondag 17 april Meensel- Kiezegem. gratis 04.2016 landschapskant Nood-Hageland Bijen- en bloesemdag zondag 17 apil Meensel- Kiezegem gatis in dit numme Bijen- en bloesemdag p2 Landschapszog in Nood-Hageland p4 Een BV in nood p6 Activiteitenkalende

Nadere informatie

Advies: Het college gaat akkoord met verzending van bijgaande RIB naar de gemeenteraad.

Advies: Het college gaat akkoord met verzending van bijgaande RIB naar de gemeenteraad. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: C.P.G. Kaan Tel n: 06 8333 8358 Numme: 15A.01184 Datum: 10 novembe 2015 Team: Ondewijs, Welzijn en Zog Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschift

Nadere informatie

Franchisebriefing. Intakeformulier. Stuur het ingevulde intakeformulier met een recente CV per naar.

Franchisebriefing. Intakeformulier. Stuur het ingevulde intakeformulier met een recente CV per  naar. Fanchisebiefing Stuu het ingevulde intakefomulie met een ecente CV pe email naa info@thextonamstong.nl Inleiding Het selectie poces is geen eenzijdig poces net zo zee als jij ons aan de hand van bepaalde

Nadere informatie

Geachte College en Raadsleden,

Geachte College en Raadsleden, Van: Vezonden: Aan: CC: Ondewep: Bijlagen: Adie Zuuendonk - Poelgeest maandag 5 septembe 201114:23 DIV_helpdesk Joien Kape FW: Plannen Oudeen vevoesdienst Vevoesdienst Spaamestadzog.docx Div gaag deze

Nadere informatie

Beleidskaders en beleidsacties in het sociale domein 2010

Beleidskaders en beleidsacties in het sociale domein 2010 Jaaschijf 2010 Sociaal Domein Beleidskades en beleidsacties in het sociale domein 2010 Integaal De woonmogelijkheden, het niveau van de sociale en cultuele voozieningen en het poldelandschap, bepalen de

Nadere informatie

UIZEN ARCHITECTEN STEDENBOUWKUNDIGEN. r r

UIZEN ARCHITECTEN STEDENBOUWKUNDIGEN. r r UIZEN ARCHITECTEN STEDENBOUWKUNDIGEN ( Vastgesteld doo de aad van de gemeente Teneuzen bij beslult van, voozitte I giffie D D Mldde1bug KJevesk~seweg 49 PostbUtl29 4330 M IlIefoon:.31 118853737 lax: +31

Nadere informatie

Visualisatie van het Objectgeoriënteerde Paradigma. Arend Rensink Faculteit der Informatica, Universiteit Twente e-mail: rensink@cs.utwente.

Visualisatie van het Objectgeoriënteerde Paradigma. Arend Rensink Faculteit der Informatica, Universiteit Twente e-mail: rensink@cs.utwente. Visualisatie van het Objectgeoiënteede Paadigma. Aend Rensink Faculteit de Infomatica, Univesiteit Twente e-mail: ensink@cs.utwente.nl Samenvatting Pogammeeondewijs maakt een wezenlijk deel uit van elke

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst Aanvaag van een vegunning voo het exploiteen van een taxidienst College van bugemeeste en schepenen Makt 1, 8820 TORHOUT Tel. 050 22 11 22 Fax 050 22 05 80 info@tohout.be Waavoo dient dit fomulie? Dit

Nadere informatie

Risk & asset management

Risk & asset management Hét onafhankelijke en vakinhoudelijke semina voo de pensioenpofessional Risk & asset management Hoo hoe Hoo DNB hoe gaat DNB gaat toezien toezien op uw op uw beleggings- beleggingsbeleid beleid onde een

Nadere informatie

Hardmetalen stiftfrezen voor ruw gebruik speciaal in gieterijen, werven en in de staalbouw

Hardmetalen stiftfrezen voor ruw gebruik speciaal in gieterijen, werven en in de staalbouw Hadmetalen stiftfezen voo uw gebuik speciaal in gieteijen, weven en in de staalbouw Hoogendementsvetandingen, -S Innovatieve hoogendementsvetandingen met exteme schokbestendigheid Zee obuuste, kachtige

Nadere informatie

Inclusie en Exclusie groep 1

Inclusie en Exclusie groep 1 Inclusie en Exclusie goep 1 Tainingsweek 8 13 juni 2009 Venndiagammen Als voo elementen in een vezameling twee veschillende eigenschappen een ol spelen, dan kun je voo deze vezameling een Venndiagam tekenen.

Nadere informatie

Quest for growth Privak, beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht

Quest for growth Privak, beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht Pesmededeling Leuven / 22 januai 2015 / 17u40 Geeglemeneede infomaie. Deze pesmededeling beva infomaie waaop de Euopese anspaanieegelgeving voo beusgenoeede bedijven van oepassing is. Ques fo gowh Pivak,

Nadere informatie

Dit is geen toeval 6 Over waarom je dit boek leest en hoe je ermee aan de slag kunt gaan. Lees dit eerst. 9 Stap 1: Vind je passie 96

Dit is geen toeval 6 Over waarom je dit boek leest en hoe je ermee aan de slag kunt gaan. Lees dit eerst. 9 Stap 1: Vind je passie 96 Dit is geen toeval 6 Ove waaom je dit boek leest en hoe je emee aan de slag kunt gaan. Lees dit eest. Inleiding 10 1 Waaom goeien we? 18 Ove de uitdaging van het goeien en ove wat passie is 2 Willen en

Nadere informatie

GROENLICHT. De mars tegen Monsanto en TTIP. Orgaan van GroenLinks Zwolle. Zomer 2015

GROENLICHT. De mars tegen Monsanto en TTIP. Orgaan van GroenLinks Zwolle. Zomer 2015 Ogaan van GoenLinks Zwolle GROENLICHT Zome 2015 De s tegen Monsanto en TTIP Linke Soep: Ove de gevaen van Gentech en wát!? Senato Ruad Ganzevoot bezoek bij GoenLinks Zwolle Gezocht: Nieuwe hoofdedacteu

Nadere informatie

Fase 2-11 vrij kavels. Startebos. plezierig wonen in Meijel

Fase 2-11 vrij kavels. Startebos. plezierig wonen in Meijel Fase 2-11 vij kavels Statebos plezieig wonen in Meijel Statebos plezieig wonen in Meijel Vije kavels in de goene omgeving van Meijel U ziet Statebos helemaal zitten, maa de te bouwen woningen voldoen niet

Nadere informatie

Eenparige cirkelbeweging

Eenparige cirkelbeweging Inhoud Eenpaige cikelbeweging...2 Middelpuntzoekende kacht...4 Opgave: Looping...5 Opgave: McLaen MP4-22...6 Opgave: Baanwielennen (tack acing)...8 Gavitatie...8 Zwaate-enegie...9 Opgave: Satellietbanen...10

Nadere informatie

Zo doe je dat! @ @ www. Zo maak je een reisblog. www. www. www.reislogger.nl. www.pindat.com. www.reiskrabbels.nl. www.reismee.nl. www.gaatverweg.

Zo doe je dat! @ @ www. Zo maak je een reisblog. www. www. www.reislogger.nl. www.pindat.com. www.reiskrabbels.nl. www.reismee.nl. www.gaatverweg. Zo doe je dat! @ @ www @ www www Zo maak je een eisblog Al je viendinnen gaan kampeen in Fankijk of met z n allen aan een meetje in Italië zitten. Alleen jouw oudes hebben besloten om nu eens zeven weken

Nadere informatie

In hoofdstuk 1 zijn algemene beschouwingen en de visie van ENECO Net- Beheer op de verdere ontwikkeling van het beheerde net opgenomen.

In hoofdstuk 1 zijn algemene beschouwingen en de visie van ENECO Net- Beheer op de verdere ontwikkeling van het beheerde net opgenomen. . INLEIDING Dit document omvat het Capaciteitsplan 2 van ENECO NetBehee zoals veeist in de Elekticiteitswet 1998 en het hieop aansluitend besluit "Regeling capaciteitsplannen Elekticiteitswet 1998" van

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Bussel, 11.3.2015 COM(2015) 117 final VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD doo de lidstaten op gond van Veodening (EG) n. 1371/2007 beteffende de echten en

Nadere informatie

Individueel Transitieplan voor Ouders

Individueel Transitieplan voor Ouders Individueel Tansitieplan voo Oudes Datum: vade / moede van Patiëntgegevens A. De diabetes 1. Mijn kind kan uitleggen wat, hie aan weken diabetes is. 2. Mijn kind begijpt wat de behandelaas (ats, diëtist

Nadere informatie

Onderzoek naar het effect van actief randenbeheer op akker- en weidevogels in West-Brabant

Onderzoek naar het effect van actief randenbeheer op akker- en weidevogels in West-Brabant Ondezoek naa het effect van actief andenbehee op akke- en weidevogels in West-Babant Opdachtgeve: povincie Nood-Babant Novembe 2007 Antonie van Diemenstaat 20 5018 CW Tilbug 013-5802237 Eac@home.nl Pagina

Nadere informatie

Alvast hartelijk dank voor uw interesse in het project Sanduyn en wij hopen dat u ons enthousiasme deelt.

Alvast hartelijk dank voor uw interesse in het project Sanduyn en wij hopen dat u ons enthousiasme deelt. BEGELEIDENDE BRIEF Datum: 13 apil 2018 Ondewep: Vekoop Sanduyn Geachte hee / mevouw, Dank voo uw inteesse in het poject Sanduyn. Wij pesenteen u hiebij de vekoopinfomatie van de 43 Beachlodges en we hopen

Nadere informatie

Ayubowan. Inhoudsopgave. Stichting Ayubowan. Helpt kinderen naar een zelfstandig bestaan. Januari 2015 Periodiek.

Ayubowan. Inhoudsopgave. Stichting Ayubowan. Helpt kinderen naar een zelfstandig bestaan. Januari 2015 Periodiek. Ayubowan t e e m o f in Januai 2015 Peiodiek Stichting Ayubowan Van de voozitte Voo u ligt de eeste Ayubowan Infomeet van 2015. Wellicht eede dan u had vewacht. We hebben het veschijnmoment aangepast,

Nadere informatie

2-daagse conferentie REIKWIJDTE EN IMPACT VAN. MiFID II. Bereid u voor op MiFID II en MiFIR en zorg dat u compliant bent in 2015!

2-daagse conferentie REIKWIJDTE EN IMPACT VAN. MiFID II. Bereid u voor op MiFID II en MiFIR en zorg dat u compliant bent in 2015! 2-daagse confeentie Vediepingsuu met Rabobank en Cliffod Chance: Deivatenhandel & EMIR OTC handel van aandelen en obligaties REIKWIJDTE EN IMPACT VAN Beeid u voo op en MiFIR en zog dat u compliant bent

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Methodebeschijving Outputpijsindexcijfe van nieuwbouwwoningen 1. Inleiding Dit is een methodebeschijving van de statistiek Outputpijsindexcijfe van nieuwbouwwoningen (O-PINW). De beschijving heeft alleen

Nadere informatie

huren in afrikaanderwijk. The nieuwste wijk in Town. nieuwzuid.nl 97 appartementen, maisonnettes en woon-werkwoningen

huren in afrikaanderwijk. The nieuwste wijk in Town. nieuwzuid.nl 97 appartementen, maisonnettes en woon-werkwoningen huen in nieuwzuid.nl zuidespoo 97 appatementen, maisonnettes en woon-wekwoningen afikaandewijk. The nieuwste wijk in Town. huen in zuidespoo Zuidespoo, 97 appatementen, maisonnettes en woon-wekwoningen

Nadere informatie

Examens. Beroep. Rekenen. Leven lang lere. Passend Onderwijs. Entree. Kwaliteit. competenties. Het perron. www.sbo.nl/vmbo-mbo. Co-creatie.

Examens. Beroep. Rekenen. Leven lang lere. Passend Onderwijs. Entree. Kwaliteit. competenties. Het perron. www.sbo.nl/vmbo-mbo. Co-creatie. Hybide Passend Ondewijs Nationaal skills Nedelands / Conges Examens Voegtijdig Schoolvelaten 21st centuy Loopbaanoiëntatie Beoep Co-ceatie Leven lang leen Opleiding Het peon Intenationaal Innovatie Leaning

Nadere informatie

De landbouwer als landschapsbouwer. 4. De landbouwer als landschapsbouwer ICT-opdracht ehorizon

De landbouwer als landschapsbouwer. 4. De landbouwer als landschapsbouwer ICT-opdracht ehorizon 4. De landbouwer als ICT-opdracht ehorizon Bedrijf: Steven Vanhecke - Oude Burkelslag 10-9990 Maldegem 4.1 Richtlijnen voor de begeleidende leerkracht Een belangrijk doel in de derde graad van het secundair

Nadere informatie

plannen HUISWERKTOOLS 5 TOOLS direct aan de slag! Your future is created by what you do today not tomorrow! SKUR Angelique Gerretsen & Petra Daemen

plannen HUISWERKTOOLS 5 TOOLS direct aan de slag! Your future is created by what you do today not tomorrow! SKUR Angelique Gerretsen & Petra Daemen impel amen plannen ovelee de bugkla HUISWERKTOOLS You utue i 5 TOOLS diect aan de lag! ceated by what you do today not tomoow! Angelique Geeten & Peta Daemen SKUR SET HUISWERKTOOLS Deze et bevat 5 handige

Nadere informatie

paradijs Devon & Cornwall 14-daagse rondreis 635 p.p.

paradijs Devon & Cornwall 14-daagse rondreis 635 p.p. Lieflijke heuvels en een spectaculaie kustlijn: de Engelse gaafschappen Devon en Conwall hebben alles 'in huis' voo een onvegetelijke wandelondeis. Jounaliste Linda van de Pavoodt ging u voo doo deze -

Nadere informatie

L0000512. Garantievoorwaarden/Gebruikershandleiding DUCOTWIN/ DUCOSCREEN

L0000512. Garantievoorwaarden/Gebruikershandleiding DUCOTWIN/ DUCOSCREEN L0000512 Gaantievoowaaden/Gebuikeshandleiding DUCOTWIN/ DUCOSCREEN I. INHOUD I. INHOUD p 1 II. ALGEMEEN p 2-6 III. INSTALLATIE p 7-8 IV. GEBRUIK EN ONDERHOUD p 9-12 V. CE-ATTEST p 13 VI. BIJLAGEN p 14

Nadere informatie

REGIONAAL LANDSCHAP DE VOORKEMPEN SAMEN MAKEN WE WERK VAN NATUUR EN LANDSCHAP

REGIONAAL LANDSCHAP DE VOORKEMPEN SAMEN MAKEN WE WERK VAN NATUUR EN LANDSCHAP REGIONAAL LANDSCHAP DE VOORKEMPEN SAMEN MAKEN WE WERK VAN NATUUR EN LANDSCHAP 2 REGIONAAL LANDSCHAP DE VOORKEMPEN IS... EEN STREEK WAT DOEN WE? gelegen ten noordoosten van de stad Antwerpen en maakt onderdeel

Nadere informatie

VR DOC.1538/1BIS

VR DOC.1538/1BIS VR 2016 2312 DOC.1538/1BIS DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

Nadere informatie

zicht vanaf de baan (Z-O) 2014 allard architecture amsterdam filtratie en opvang regenwater grijswatersysteem caddymasters secretariaat

zicht vanaf de baan (Z-O) 2014 allard architecture amsterdam filtratie en opvang regenwater grijswatersysteem caddymasters secretariaat zicht vanaf de baan (Z-O) clubhuis clubhuis shop caddymastes kaenloods commissiekame secetaiaat shop shop caddymastes kaenloods commissiekame secetaiaat één ovekoepelend gasdak één ovekoepelend gasdak

Nadere informatie

National Tender Day. 18 oktober 2012 Zaventem. Het jaarlijks event rond overheidsopdrachten. Early booking korting

National Tender Day. 18 oktober 2012 Zaventem. Het jaarlijks event rond overheidsopdrachten. Early booking korting 18 oktobe 2012 Zaventem National Tende Day Het jaalijks event ond oveheidsopdachten Ealy booking koting Schijf in vóó 31 juli 2012 Administaties betalen maa 400 i.p.v. 450 Bedijven betalen maa 495 i.p.v.

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma 2006-2010 Vastgesteld door benw op 30 mei 2006

Uitvoeringsprogramma 2006-2010 Vastgesteld door benw op 30 mei 2006 Uitvoeingspogamma 20062010 Vastgesteld doo benw op 30 mei 2006 1 Ovezicht Uitvoeingspogamma 2006 t/m 2010 Poga Pote Afdemma houde 1.1 MB DIV Bestuusstijl Wij zullen ons inspannen om op heldee wijze veantwooding

Nadere informatie

- 1 - Vaststelling van de methodiek voor de rentetermijnstructuur

- 1 - Vaststelling van de methodiek voor de rentetermijnstructuur - - Vasselling mehode eneemijnsucuu Vasselling van de mehodiek voo de eneemijnsucuu Hiebij maak DNB bekend da DNB de nominale eneemijnsucuu voo he FTK wil consueen op basis van de swapcuve. Deze eneemijnsucuu

Nadere informatie

INSTALLATIE EN TECHNOLOGIE

INSTALLATIE EN TECHNOLOGIE decembe 2014 Ovezicht expets, 26 januai 2015 INSTALLATIE EN TECHNOLOGIE Naam bedijf Installatiebedijf Bouman Geneatostaat 9, 3903 HL Veenendaal 0318-51 00 01 info@boumaninstallatie.nl www.boumaninstallatie.nl

Nadere informatie

Leve de tuin Bezoekerscentrum Webbekoms Broek - Diest

Leve de tuin Bezoekerscentrum Webbekoms Broek - Diest Leve de tuin 25.04.2017 Bezoekerscentrum Webbekoms Broek - Diest Regionale landschappen Publiekprivaat samenwerkingsverband tussen: Overheden: gemeenten & provincie Verschillende doelgroepen:alle gebruikers

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling

Leiderschapsontwikkeling Leideschapsontwikkeling (11): Van een gefagmenteede naa een samenhangende aanpak Leideschapsontwikkeling 2.0 E is veel gescheven ove de ontwikkeling van leideschap in oganisaties. In dit atikel beschijven

Nadere informatie

P&O ISD. ssc. Hieronder vindt u kort de conclusies en resterende vragen weergegeven. In de bijlage vindt u een toelichting hierop.

P&O ISD. ssc. Hieronder vindt u kort de conclusies en resterende vragen weergegeven. In de bijlage vindt u een toelichting hierop. Á W/P. min HUI 0 0 0 2 8 9 1 Ē Bueau Gezondheid, Milieu 8t Veiligheid RAAD GRIF B&W Gemeente Oischol ISD P&O BURG SECR INGEKOMEN 1 7 NOV 2014 ssc Gemeente Oischot t.a.v dh. Giesen Postbus 11 AFD. DV AFD.

Nadere informatie

TOETSING EN AFSLUITING

TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING EXAMEN 2018 AFDELING LEERJAAR 6 PLANNING SCHOOLEXAMENS 2017-2018 6 DATUM VAK OMSCHRIJVING TIJD/MIN BIJZONDERHEDEN Oktobe Novembe 2017 Hekansing schoolexamens einde

Nadere informatie

Colofon Teksten; Eindredactie; Vormgeving & Productie;

Colofon Teksten; Eindredactie; Vormgeving & Productie; Spectum MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2014 1 Colofon Teksten; Dick Zijdelaan, Nel Baas, Ineke Zwaneveld, Cain de Buin Eindedactie; Sanne van de Steek Vomgeving & Poductie; Silvia Bakke 2015 Othocente 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

- > e en uitgave van de. Studiegroep voor Postmechanisatie. Nummer127 december 1999. Il 11 1 1 NEDERLAND. 1111 Il. 1 1 Il. Inhoud:

- > e en uitgave van de. Studiegroep voor Postmechanisatie. Nummer127 december 1999. Il 11 1 1 NEDERLAND. 1111 Il. 1 1 Il. Inhoud: 1111 1 1 Il 1111 Il Il 11 1 1 NEDERLAND e en uitgave van de Studiegoep voo Postmechanisatie Aangesloten bij de Nedelandse Bond van Filatelisten-Veenigingen. Numme127 decembe 1999 Inhoud: - 0 - > 1 1. Veenigingsnieuws.

Nadere informatie

Pieter Oosterhout Buro voor Architektuur BNA BV

Pieter Oosterhout Buro voor Architektuur BNA BV Gemeente Beuningen t.a.v. College van B&W Van Heemstaweg 46 Beuningen cc. mev. C. van Hemmen en dh. C. McQueen, Kloostestaat 1 beteft datum vezoek voooveleg woonhuis naast Kloostestaat 1, Beuningen 11

Nadere informatie

vrij kamperen, Bivakkeren, paalkamperen... met tent of camper

vrij kamperen, Bivakkeren, paalkamperen... met tent of camper Een dossie van Wegwijze vzw Beenhouwesstaat 9 8000 Bugge info@wegwijze.be www.wegwijze.be Wegwijze vzw. Niets uit deze publicatie mag woden gekopieed of vespeid zonde schiftelijke toestemming. vij kampeen,

Nadere informatie