landschapskrant Noord-Hageland. Europese Nacht van de Vleermuis. vrijdag. 28 augustus. regionaal landschap Noord-Hageland vzw.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "08.09. landschapskrant Noord-Hageland. Europese Nacht van de Vleermuis. vrijdag. 28 augustus. regionaal landschap Noord-Hageland vzw."

Transcriptie

1 landschapskant Nood-Hageland Euopese Nacht van de Vleemuis vijdag 28 augustus egionaal landschap Nood-Hageland vzw in dit numme p2 Euopese Nacht van de Vleemuis p4 Kasteeldomein de Beauffot p6 Akkevogels in nood

2 Regionaal Landschap Nood-Hageland... een steek én een oganisatie De steek Het egionaal landschap Nood-Hageland is een egio van ha in het noodoosten van de povincie Vlaams-Babant. De steek ligt op de ovegang van de zandige Kempen en het zandlemige Hageland. Samen met de valleien van de Deme, Winge, Motte en Begijnenbeek zogen de uitgespoken ijzezandsteenheuvels voo een aantekkelijk en afwisselend landschap. Denk hiebij nog talijke oude monumenten, histoische stadjes en pittoeske dopen en je hebt de pefecte mix van natuu en cultuu. Wie zijn wij? De vzw Regionaal Landschap Nood-Hageland is een samenwekingsveband tussen het Vlaamse Gewest, de povincie Vlaams-Babant en negen aangesloten gemeenten. Daanaast weken we nauw samen met veenigingen actief ond natuu en landschap, toeistische oganisaties, landbouwes en jages. Als je deze kant in je bievenbus kijgt, betekent dit dat je in een van onze negen gemeenten woont. Aaschot, Begijnendijk, Bekkevoot, Diest, Holsbeek, Lubbeek, Rotselaa, Schepenheuvel-Zichem en Tielt-Winge behoen tot ons wekingsgebied. Samen gensveleggend weken aan natuu en landschap In oveleg met alle gebuikes van de open uimte weken we aan duuzame natuu- en landschapszog. Zo maken we onze steek nog aantekkelijke. En nodigen we inwones en bezoekes uit om op een zogzame manie te genieten van onze typische landschappen en natuu. Contact Regionaal Landschap Nood-Hageland vzw Villa Coemans. Gelodeweg Aaschot T F M Colofon Deze Landschapskant is een uitgave van Regionaal Landschap Nood-Hageland vzw. v.u. Julien Delaué vom Mee wit duk Atoos oplage ex. foto cove Vildaphoto / Rollin Velinde Deze uitgave is mogelijk gemaakt met de steun van Euopese Nacht van de Vleemuis vijdag 28 augustus 2009 Bezoekescentum Webbekoms Boek in Diest. vanaf u. Vleemuizen speken tot de vebeelding. Voo je het weet zitten ze in je haa, zeggen ze. Het zijn vampies, weet men. Wil jij het fijne weten van deze en andee mythes? Vaag jij je ook af waaom ze net niet in je haa vliegen? En zijn het nu vogels of muizen? Of geen van beide? Tijdens de Euopese Nacht van de Vleemuis op vijdag 28 augustus kom je het allemaal te weten! In het Bezoekescentum Webbekoms Boek in Diest vetellen vleemuiskennes je alles ove deze fladdeaas. De vleemuisgidsen nemen je mee ove de Diestse stadswallen naa Fot Leopold. Daa lee je met een batdetecto luisteen naa de veschillende vleemuizen. En om te bekomen van dit alles kan je een spannende cocktail dinken in het vleemuiscafé van Natuupunt Diest. Voo de kindeen is e een aangepast top secet -pogamma. Nieuwsgieig? Ga samen met ons deze Euopese nacht in, de vleemuizen tegemoet. Iedeeen welkom vanaf u.! Vildaphoto / Yves Adams Deze nacht is een oganisatie van het Regionaal Landschap Nood-Hageland vzw i.s.m. het Bezoekescentum Webbekoms Boek, Povinciedomein Halve Maan, Natuupunt Diest en IGO-Leuven vzw. Met logistieke steun van stad Diest en Defensie. De Nacht kadet binnen het poject SOLABIO Sooten en landschappen als dages voo biodivesiteit, mede gefinancied doo het Euopees pogamma Inteeg IV A voo de gensegio Vlaandeen-Nedeland en de povincie Vlaams-Babant. 2

3 WIN! NIET TE MISSEN TERUGBLIK VOORLOPIG PROGRAMMA 19 u., u. en u. vleemuisweetjes doo kennes (duu: 30 min.) u., 20 u., u., 21 u. en u. vleemuizentocht ove de Diestse stadswallen naa Fot Leopold met landschapsposten ove vleemuizen en nachtvlindes (duu: 1,5 u) 19 u. en u. spelavond top secet voo kindeen tussen 6 en 9 jaa (duu: 45 min.) Doolopend van 19 u. tot u. vooleesavond voo de allekleinsten en andanimatie met gime Doolopend van 21 u. tot u. vleemuizencafé aan Fot Leopold Plaats van afspaak Bezoekescentum Webbekoms Boek, Ome Vanaudenhovenlaan 48 in Diest. Pakeen kan aan de buitenkant van het Povinciedomein. Paken in Nood-Hageland zetten pooten open voo liefdevol bezoek Op zondag 31 mei vond in Vlaandeen de negentiende editie van Dag van het Pak plaats. Het thema dit jaa was Liefde in het pak. In Linden zette het schitteende kasteeldomein de Beauffot haa pooten open. Op pagina 4 van deze Landschapskant lees je hieove mee! Ook in Diest weden bezoekes liefdevol ontvangen. Ze ontdekten de pachtige natuu in en ond de binnenstad tijdens een gatis evenementenwandeling. Op het wandelpacous wed infomatie veschaft ove het natuu- en bosbehee in de militaie kwatieen, het vestekt efgoed en het Bezoekescentum Webbekoms Boek. Aan de Saspoot kwam je onze infostand tegen met infomatie ove de geschiedenis van de Demevallei en ove het poject de Deme doo Diest, dit in samenweking met de Vlaamse Milieumaatschappij. Beide activiteiten samen lokten zo n 3000 bezoekes. E is een pendeldienst voozien tussen Fot Leopold en de paking aan het Bezoekescentum Webbekoms Boek. Mee info Beatijs Maesen, pojectmedeweke Regionaal Landschap Nood-Hageland vzw M of T Deme aan de Saspoot in Diest WEDSTRIJD Maak je mooi: kom als vleemuis! Ben je tussen 2 en 12? En heb je altijd al een vleemuis willen zijn? Laat je vebeelding de vije loop, plunde de kleekast en schminkdoos van je mama en kom op 28 augustus vekleed als vleemuis. En wie weet win jij onze schoonheidswedstijd wel. De allemooiste fluwelen fladdeaa kijgt een fluweelzachte pijs. Samen weken aan één Demevallei Povincie Vlaams-Babant, Demegemeentes en Regionaal Landschap tekenen Demechate is een histoische datum voo de Demevallei: op deze dag ondetekenden we samen met de povincie Vlaams-Babant en de vijf Demegemeenten Diest, Schepenheuvel- Zichem, Aaschot, Begijnendijk en Rotselaa een Demechate. Dit chate schetst een aantal ichtlijnen om samen de Demevallei teug op de kaat te zetten. Een Demevallei als blauw-goen lint: met uimte voo watebeging, landschap en natuu. Maa ook een Demevallei als oanje lint: duuzaam toeisme en eceatie willen we hie alle kansen geven. Een vallei waa alle neuzen in dezelfde ichting staan! Mee Demenieuws vind je in onze Demekant. Je vindt deze in de gemeentehuizen, bibliotheken en toeistische diensten van de Demegemeenten. Of stuu een mailtje met je naam en ades naa en we stuen je deze speciale uitgave op. 3

4 Liefde op het venieuwde Het egionaal landschap Nood- Hageland hebegt naast schitteende landschappen en vedoken stukjes natuu ook heel wat cultuupaels. Zo vind je he en de kasteelpaken met een schat aan monumentale bomen en zeldzame planten. De laatste decennia zijn veel van deze paken en tuinen in veval geaakt. Achtestallig ondehoud, vewaalozing en een vedicht wegennetwek zijn de voonaamste oozaken. Wij ijveen evoo om deze kasteelpaken in hun oude gloie te hestellen. Op het kasteeldomein de Beauffot in Linden hebben we onlangs hestellingsweken laten uitvoeen. Voo Dag van het Pak op zondag 31 mei zette gaaf Willy de Beauffot gaag de pooten open voo een liefdevol bezoek aan zijn opgeknapt domein. gemeente Lubbeek Hoe bent u bij de vzw Regionaal Landschap Nood-Hageland teecht gekomen voo de hestellingsweken aan uw domein? GRAAF DE BEAUFFORT Het gemeentebestuu van Lubbeek keeg een achttal jaa geleden een bief van de vzw Regionaal Landschap Nood-Hageland met de vaag of e in de gemeente kasteeldomeinen aan hestelling toe waen. Daaop voeg de toenmalige schepen van leefmilieu mij of ik geïnteesseed was in een samenweking met de vzw Regionaal Landschap Nood-Hageland. Ik had al wel van deze oganisatie gehood, maa dacht dat zij alleen opdachten uitvoede voo gemeentes en openbae bestuen. Maa een oveeenkomst met pivépesonen is dus ook mogelijk. Hieaan zijn uiteaad een aantal voowaaden vebonden. Zo daag je als eigenaa een deel van de kosten, wodt e gevaagd om het domein minstens eenmaal pe jaa open te stellen en ga je emee akkood om de aanplantingen te laten staan en te ondehouden. Welke weken zijn e aan het domein uitgevoed? Eest en vooal heeft het Regionaal Landschap een beheesplan voo het domein opgesteld. Hievoo hebben ze oude kadasteplannen en histoische documenten uit het familieachief geaadpleegd omdat we het oiginele domeinontwep van 1661 zoveel mogelijk wilden benadeen. In samenweking met de Nationale Boomgaadenstichting zijn we dan begonnen met de aanplant van een hoogstamboomgaad. De bestaande boomgaad is uitgebeid met nog mee typische fuitsooten van de steek. Daanaast heeft de lindendeef een opknapbeut gekegen. De bomen hadden eg geleden onde de stomen in de jaen 90. Dode en zieke takken zijn vewijded, spaen weden gekapt en nieuwe lindes zijn aangeplant. Ook het wegdek van de opijlaan was met zijn putten en oneffenheden in zee slechte staat. De onvehade weg is ove de hele lengte, zo n 1200 mete hesteld. Dat is op een ecologisch veantwoode manie gebeud. Het aanwezige mateiaal is geecycleed en geecupeeed. Tot slot is e achteaan het domein een haag geplant met haagbeuk om het pak bete af te bakenen. Wat was de ol van de vzw Regionaal Landschap Nood-Hageland? Ewin Dunon, mijn contactpesoon bij het Regionaal Landschap, coödineede het geheel. Hij zogde voo de juiste vegunningen en vezogde de subsidieaanvagen. Hij tad ook op als aadgeve en hield toezicht op de weken. 4

5 SAMEN AAN DE SLAG! kasteeldomein de Beauffot Het was een zee aangename samenweking. Ook met de wekploegen heb ik positieve evaingen. Enthousiaste wekes met kennis van zaken. En als e dan toch eens iets misliep, was Ewin e om de boel snel wee in goede banen te leiden. Ewin en ik zaten onmiddellijk op dezelfde golflengte en daadoo zijn de hestellingsweken heel vlot velopen. Zijn e nog plannen voo een nieuwe samenweking? Ja hoo. Spijtig genoeg kan je vanaf het kasteel de vijve niet mee zien. Deze zichtas wodt opnieuw opengemaakt doo het elzenhout te kappen. Waaschijnlijk zullen we ook een poel aanleggen op een natte gedeelte van het domein. Bezoekes konden het pak bezichtigen op de Dag van het Pak op zondag 31 mei. Wat vond u evan? Dag van het Pak was de ideale gelegenheid om het hestelde domein voo te stellen aan het gote publiek. Gidsen leidden de bezoekes ond in het pak en de vzw Regionaal Landschap Nood-Hageland gaf op haa infomatiestand mee toelichting ove de hestellingsweken. E stonden ook standjes met steekpoducten. Ongelooflijk hoeveel succes die hadden! We schatten dat we zo n 2000 bezoekes hebben vewelkomd. Het thema dit jaa was Liefde in het Pak. Daaom hadden we een houten bank gezet waa koppeltjes hun namen in konden gaveen. Een mooi aandenken in onze tuin aan deze pachtige dag! Ewin Dunon, landschapsanimato van Nood-Hageland Landschapszog stimuleen en ondesteunen is zijn hoofdtaak. Hievoo motiveet hij de inwones van ons wekingsgebied om deel te nemen aan pojecten die ons landschap in stand houden. Zo wodt e samengewekt ond hoogstamboomgaaden, hagen en houtkanten, cultuuhistoisch efgoed en kasteelpaken. Heb jij een stuk in eigendom waa je natuu een kans wil geven? Heb jij ideeën om in jouw gemeente bij te dagen aan een mooie landschap? Of heb je misschien gewoon advies nodig ove welke sooten je best waa aanplant? Aazel dan niet om de landschapsanimato te contacteen: Ewin Dunon T M Liefde in het Pak was het thema van Dag van het Pak. Veliefde bezoekes gaveeden hun namen in het houten bankje van het kasteeldomein de Beauffot. e Mak Lismont wint Dag van het Pak -wedstijd Op de Dag van het Pak kon je op onze stand teecht voo mee infomatie ove de hestellingsweken die uitgevoed zijn op het kasteeldomein de Beauffot. Bezoekes konden deelnemen aan onze wedstijd. Raad het gewicht van deze ijzezandsteen, luidde de opdacht. De steen woog 18 kg 700 g. Mak Lismont uit Linden zat e met zijn schatting van 18 kg 666 g het dichtst bij. Hij wint een omantisch weekend op natuuboedeij Het Bolhuis in Molenstede. 5

6 Akkevogels in nood! Wie heinnet zich nog de tijd dat je velden vol patijzen, geelgozen en gauwe gozen tegenkwam? Tegenwoodig mag je van geluk speken als je he en de nog een akkevogel aanteft. De landbouw is heel belangijk voo allelei sooten vogels van het akkegebied. Het aanbod van zaden van gaan en allelei (on)kuiden zogt evoo dat de vogels in de winte voldoende voedsel vinden. Maa doo onde andee de schaalvegoting in de landbouw de laatste decennia wed ons landschap eentonige, vedwenen nestmogelijkheden en is e minde voedsel voo de akkevogels beschikbaa. Enkele maategelen kunnen evoo zogen dat ove een paa jaa onze velden teug vol patijzen, geelgozen en gauwe gozen zitten. Om dit te ealiseen willen wij samenweken met landbouwes, jages en natuupunt. Voege zaaiden we vogelzaad in en dan zat de akke vol met zangvogeltjes Met de jages van de wildbeheeeenheid Winge en Losting weken we sinds kot aan een sootbeschemingspoject voo akkevogels. We hebben samen gezocht naa de mogelijkheden binnen hun wekingsgebied. Zo weden dit voojaa een aantal wildakkes met gaan ingezaaid en bezochten we samen enkele landbouwes. We hopen op deze manie volgend voojaa nog mee gaanakkes voo akkevogels te kunnen inzaaien! Akkevogels in de vlucht Feek Vedonckt Ingezaaid peceel en aanplant houtkant voo beschutting Landbouwes in de bes voo de akkevogels! We willen samen met de lokale landbouwes kijken of zij een steentje kunnen bijdagen om onze akkevogels te edden. Heb je als landbouwe pecelen in Bekkevoot, Holsbeek, Lubbeek of Tielt-Winge waa het gaan tot volgend voojaa kan blijven staan? Of laat je lieve een gaanstook van enkele metes staan? Hievoo hebben we speciale beheeoveeenkomsten om het inkomensvelies te compenseen. Inteesse? Neem contact op met ons of met de bedijfsplanne. We komen even langs en bekijken samen de mogelijkheden. Rotselaa Begijnendijk Holsbeek Aaschot Tielt-Winge Schepenheuvel- Zichem Bekkevoot Diest Mee infomatie Tinne Cockx, pojectmedeweke Sofie Van Belleghem, Regionaal Landschap bedijfsplanne Nood-Hageland vzw Vlaamse Landmaatschappij T T M M Lubbeek Akkevogelgemeentes binnen ons wekingsgebied 6

7 IN DE KIJKER IDENTITEITSKAARTEN AKKERVOGELS Feek Vedonckt Feek Vedonckt Feek Vedonckt GEELGORS > Embeiza citinella GRAUWE GORS > Embeiza calanda PATRIJS > Pedix pedix Beschijving De geelgos is ongevee even goot als een mus. Het mannetje is felgeel, het vouwtje is doffe van kleu. Leefgebied Deze akkevogels vekiezen een kleinschalig mozaïeklandschap met (gaan)akkes, bloemijke gaslanden, hagen, stukjes baak en bede bemen. Ze blijven altijd in de nabijheid van hagen of bosanden om in te vluchten. Geelgozen zijn ove het algemeen geen tekvogels. s Wintes komen e een klein aantal noodelijke tekvogels bij. Voedsel In de lente en de zome bestaat het menu uit insecten, de est van het jaa vooal uit zaden en gaan. Nest De geelgos vestopt zijn nest dicht tegen de gond in hoog gas. E zijn meestal twee boedsels pe jaa, tussen eind apil en eind augustus. Zang De geelgos oept tsik en twitik soms met een ollende pullullu. Zijn zang klinkt als titititi tèèèèh, en vlug tsi-tsi-tsi-tsi-tsièèèèh. Op de tonen van de 5e symfonie van Beethoven zingt hij: Geef me een pintje biiiiieeeee! Beschijving De gauwe gos is gote en dikke dan een mus. Het daagt een onopvallend veenkleed, bovenaan gijsbuin met donkee stepen, de buikzijde is vuilwit met fijne donkee steepjes. Leefgebied De gauwe gos vekiest open landschappen, weg van bossen, gebouwen en dukke wegen. He en de een boom in het landschap wodt gebuikt als vezamelplaats en zangpost. In de winte komen e ook een aantal noodelijke vogels bij. Voedsel In de lente en de zome eten ze insecten, de est van het jaa vooal zaden en gaan. Nest De gauwe gos maakt een gondnest in lang, onbegaasd gas. De boedtijd loopt van eind apil tot begin augustus. Zang De zang van een gauwe gos doet denken aan een ammelende sleutelbos. Beschijving De patijs is een middelgote hoendeachtige met een dik, ond lijf en een kleine kop. s Wintes leven ze in kleine goepjes, kluchten genoemd. Leefgebied Patijzen hebben een vookeu voo een kleinschalig mozaïeklandschap met (gaan)akkes, bloemijke gaslanden, hagen, stukjes baak en bede bemen. Ze blijven altijd in de nabijheid van hagen of bosanden om in te vluchten. Voedsel Volwassen vogels eten vooal (onkuid)zaden en jonge scheuten. Kuikentjes eten de eeste weken (juni) zaden. Nest De patijs boedt op de gond, vestopt tussen uig gas en legt tot vijftien eieen. Deze vogel heeft een lange leg- en boedtijd. Hiedoo is het nest gevoelig voo heel wat gevaen. De jongen gaan diect na het uitkomen op stap met moede en zoeken zelfstandig voedsel. Zang De patijs heeft een aspende oep. MEER WETEN OVER AKKERVOGELS? Kom dan op maandag 5 oktobe naa onze gatis winteavond ove akkevogels. Afspaak om 20 u. in de aadzaal van het stadhuis van Aaschot! Info en inschijvingen: Chisty Vanfaechem T M En ga op zondag 31 januai 2010 met ons op akkevogelwandeling! Vetek om u. aan de kek in Kiezegem. Info: Tinne Cockx T M (oganisatie ism Natuupunt Tielt-Winge)? Bon: akkevogelfiches povincie West-Vlaandeen RLZZZ INBO 7

8 BLIKVANGERS KOM JIJ OOK? WinA uit de statblokken Begin dit jaa wed de integemeentelijke pojectveeniging WinA opgeicht. WinA staat voo Wingense Acheologische dienst en is een samenweking tussen de gemeentes Rotselaa, Holsbeek en Tielt-Winge. Om binnen deze gemeentes te komen tot een duuzaam efgoed- en acheologiebeleid op lokaal vlak, is acheologe Veele Lauwes aangewoven. Veele Lauwes is licentiate in oudheidkunde en acheologie. Tijdens haa studies aan de KULeuven heeft ze o.a. stage gelopen op de acheologische site Gijpenveld in Tienen. In de egio heeft ze ook al enige evaing opgedaan bij opgavingen ond het kasteel van Host in Holsbeek. Wil je mee infomatie ove de acheologische weking van WinA in de die gemeentes? Neem dan zeke contact op met Veele Lauwes. M T WinA. Povinciebaan Rotselaa De ABC-paatcafés Ove de Deme gisteen, vandaag en mogen Tijdens de ABC-paatcafés takteen we Demeliefhebbes op vehalen en weetjes ove het veleden van de Deme. We zoeken telkens een unieke locatie uit en een café is uiteaad geen café zonde een dankje ebij. Op woensdag 27 mei gaven we het statsein voo het alleeeste ABC-paatcafé. In bouweij Jack-op in Wechte weden vehalen veteld ove Schippes en Scheepstekkes. Het thema Demebouweijen kwam aan bod op zatedag 6 juni in bouweij De Lotebol in Diest. Schijf alvast 24 septembe en 26 novembe in je agenda! Dan paten we ove molenaas in Molen te Leefdaele in Rillaa en ove hooi, tuf en baksteen in de watemolen van Testelt. De inkom is gatis en inschijven is niet nodig, maa beng zeke je eigen evaingen en vehalen mee! Voo mee infomatie en nieuwe data, kijk egelmatig op onze website ACTIVITEITENKALENDER AUGUSTUS vijdag 28 augustus Euopese Nacht van de Vleemuis vanaf u. > Bezoekescentum Webbekoms Boek in Diest Beatijs Maesen T M SEPTEMBER dondedag 24 septembe ABC-paatcafé: molenaas u. > Molen te Leefdaele in Rillaa (Molendeef 30) OKTOBER maandag 5 oktobe Winteavond: akkevogels 20 u u. > Raadzaal Stadhuis Aaschot Schijf je snel in! Chisty Vanfaechem T M zondag 11 oktobe Week van het Bos Zaad met pit vanaf u. > paking Lindenbos in Linden (makkelijk beeikbaa met het openbaa vevoe buslijn 371) Beatijs Maesen T M zondag 18 oktobe SupeVlieg Ontdek de wondee weeld van de kiebelbeestjes. Voo kindeen van 4 tot 7 jaa. 10 u. en 11 u. > Villa Coemans in Aaschot (Gelodeweg 2) Maaike, T M LANDSCHAPSWEDSTRIJD WIN! NOVEMBER maandag 2 novembe Winteavond: kuidenatelie wintekwaaltjes u. > locatie wodt late meegedeeld, uitzondelijke bijdage van 10 euo voo mateiaal. Schijf je snel in! Chisty Vanfaechem T M dondedag 26 novembe ABC-paatcafé: hooi, tuf en baksteen u. > Watemolen in Testelt (Dop 34) DECEMBER maandag 7 decembe Winteavond: dagvlindes 20 u u. > Raadzaal Stadhuis Aaschot Schijf je snel in! Chisty Vanfaechem T M JANUARI maandag 4 januai Winteavond: uitheemse planten en dieen 20 u u. > Raadzaal Stadhuis Aaschot Schijf je snel in! Chisty Vanfaechem T M FEBRUARI maandag 1 febuai Winteavond: de kamsalamande 20 u u. > Raadzaal Stadhuis Aaschot Schijf je snel in! Chisty Vanfaechem T M Vildaphoto / Yves Adams Zichem 1910 Uit het achief van Yvan Van Gelde Maak kans op een Hagelandse steekmand te waade van 30 euo. Onze box met tien landschapswandelingen in Nood-Hageland kijg je e bovenop! Welke pachtige plekjes in Nood-Hageland heken je op deze foto s? Mail het ons vóó 30 septembe naa Veel succes! De winnaa wodt pesoonlijk vewittigd.? 8 MEER WETEN? Abonnee je gatis op onze digitale nieuwsbief Landschapsmail via onze website of stuu een mailtje naa met als ondewep Landschapsmail.

05.2011. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van de biodiversiteit Werchter zondag 22 mei 2011. in dit nummer

05.2011. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van de biodiversiteit Werchter zondag 22 mei 2011. in dit nummer 05.2011 landschapskant Nood-Hageland Dag van de biodivesiteit Wechte zondag 22 mei 2011 in dit numme Dag van de biodivesiteit p2 Samenweking met bedijven p4 Landschapsanimatie: Wat is dat? p6 Regionaal

Nadere informatie

05.2015. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van het Park Domein Bosquet zondag 31 mei. gratis. in dit nummer

05.2015. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van het Park Domein Bosquet zondag 31 mei. gratis. in dit nummer landschapskant Nood-Hageland Dag van het Pak Domein Bosquet zondag 31 mei gatis 05.2015 in dit numme Dag van het Pak p2 Steenuil in boeennatuu p4 Een nieuwe thuis in Huize Hageland p6 Bestuiving in Holsbeekse

Nadere informatie

05.2010. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van het Park Groen in je buurt. zondag. 30 mei 2010. in dit nummer

05.2010. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van het Park Groen in je buurt. zondag. 30 mei 2010. in dit nummer landschapskant Nood-Hageland Dag van het Pak Goen in je buut zondag 30 mei 2010 05.2010 in dit numme Dag van het Pak p2 Je hebt mee buen dan je denkt! p4 Leven in de Demevallei p6 Regionaal Landschap Nood-Hageland...

Nadere informatie

08.2012. landschapskrant Noord-Hageland. Natuur en cultuur, hand in hand Assent, zondag 19 augustus. in dit nummer

08.2012. landschapskrant Noord-Hageland. Natuur en cultuur, hand in hand Assent, zondag 19 augustus. in dit nummer 08.2012 landschapskant Nood-Hageland Natuu en cultuu, hand in hand Assent, zondag 19 augustus in dit numme Natuu en cultuu, hand in hand! p2 De jages van Walenbos in de bes voo de vleemuis p4 Hoogstamboomgaaden

Nadere informatie

08.2011. landschapskrant Noord-Hageland. Nacht van de Vleermuis Abdij Averbode. zaterdag 27 augustus. in dit nummer

08.2011. landschapskrant Noord-Hageland. Nacht van de Vleermuis Abdij Averbode. zaterdag 27 augustus. in dit nummer 08.2011 landschapskant Nood-Hageland Nacht van de Vleemuis Abdij Avebode zatedag 27 augustus in dit numme Nacht van de Vleemuis p2 Veassend lekke uit de hoogstamboomgaad p4 Bos zonde genzen p6 Regionaal

Nadere informatie

08.2013. landschapskrant Noord-Hageland. gratis. Nacht van de Vleermuis Diest, vrijdag 23 augustus Kom ook! in dit nummer

08.2013. landschapskrant Noord-Hageland. gratis. Nacht van de Vleermuis Diest, vrijdag 23 augustus Kom ook! in dit nummer landschapskant Nood-Hageland gatis 08.2013 Nacht van de Vleemuis Diest, vijdag 23 augustus Kom ook! in dit numme Nacht van de Vleemuis met leuke pijsjes! p2 Beedsmoelen in Begijnendijkse poelen p4 Biodivesiteit

Nadere informatie

08.2014. landschapskrant Noord-Hageland. gratis. Leven aan het water! Gratis poelencursus zaterdag 20/9. in dit nummer

08.2014. landschapskrant Noord-Hageland. gratis. Leven aan het water! Gratis poelencursus zaterdag 20/9. in dit nummer landschapskant Nood-Hageland gatis Leven aan het wate! Gatis poelencusus zatedag 20/9 08.2014 in dit numme Opening van de hestelde loopgaven van Weeldoolog I p2 Fuitkwekes helpen de bij en omgekeed p4

Nadere informatie

05.2012. landschapskrant Noord-Hageland. Opening. wandelnetwerk Hagelandse Heuvels. Kasteel van Horst zondag 17 juni.

05.2012. landschapskrant Noord-Hageland. Opening. wandelnetwerk Hagelandse Heuvels. Kasteel van Horst zondag 17 juni. 05.2012 landschapskant Nood-Hageland Opening wandelnetwek Hagelandse Heuvels Kasteel van Host zondag 17 juni in dit numme Opening Wandelnetwek Hagelandse Heuvels p2 Boedeij De Babande, patne voo goenwek

Nadere informatie

05.2013. landschapskrant Noord-Hageland. gratis. Biodiversiteit in de tuin Houwaart, zondag 9 juni Kom ook! in dit nummer

05.2013. landschapskrant Noord-Hageland. gratis. Biodiversiteit in de tuin Houwaart, zondag 9 juni Kom ook! in dit nummer landschapskant Nood-Hageland Biodivesiteit in de tuin Houwaat, zondag 9 juni Kom ook! gatis 05.2013 in dit numme Biodivesiteit in de tuin met kotingsbon! p2 Samen met Pasa aan de slag voo natuu en landschap

Nadere informatie

Kids-Gea! Maak een beverburcht kijk op pagina 4. Alles over bevers op pagina 2. Kijk op pagina 6 en 7 voor leuke activiteiten

Kids-Gea! Maak een beverburcht kijk op pagina 4. Alles over bevers op pagina 2. Kijk op pagina 6 en 7 voor leuke activiteiten Kids-Gea! Alles ove beves op pagina 2 Maak een bevebucht kijk op pagina 4 Kijk op pagina 6 en 7 voo leuke activiteiten Gatis jeugdbijlage bij het ledenblad van It Fyske Gea Winte 2015/2016 Beve: De nieuwe

Nadere informatie

Bijlage 3: Budgetbrief. Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. Postbus 891. 5600 AW Eindhoven. t.a.v. mevrouw H.F. van Breugel. Bergen op Zoom, 25 juni 2014

Bijlage 3: Budgetbrief. Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. Postbus 891. 5600 AW Eindhoven. t.a.v. mevrouw H.F. van Breugel. Bergen op Zoom, 25 juni 2014 -CONCEPT Bijlage 3: Budgetbief Bueau Jeugdzog Nood-Babant Postbus 891 5600 AW Eindhoven t.a.v. mevouw H.F. van Beugel Begen op Zoom, 25 juni 2014 Geachte mevouw van Beugel, Confom de afspaken in de "Babantbede

Nadere informatie

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Osdorpplein 54. 3-kamer appartement op de eerste verdieping. Netto huurprijs 819 Per maand

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Osdorpplein 54. 3-kamer appartement op de eerste verdieping. Netto huurprijs 819 Per maand Amstedam Nieuw-West Osdopplein 54 3-kame appatement op de eeste vedieping Netto huupijs 819 Pe maand Wonen in het goenste stadsdeel van Amstedam Voo een stad om van te houden 2 In deze bochue Objectinfomatie

Nadere informatie

collectieformules zorgt ervoor

collectieformules zorgt ervoor collectiefomules zogt evoo 2015 De Collectie-fomules bpost biedt u meedee Collectie-fomules aan. Elk van deze fomules geeft u de zekeheid om die postzegels te ontvangen die het best passen in uw vezameling.

Nadere informatie

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Dr. H. Colijnstraat 610. 3-kamerappartement op de tiende en elfde verdieping

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Dr. H. Colijnstraat 610. 3-kamerappartement op de tiende en elfde verdieping Amstedam Nieuw-West D. H. Colijnstaat 610 3-kameappatement op de tiende en elfde vedieping Netto huupijs 820 Pe maand Luxe badkame en keuken Voo een stad om van te houden 2 In deze bochue Objectinfomatie

Nadere informatie

Het Informatieportaal voor Financiële Veiligheid. De 4 bedreigingen voor je spaargeld vandaag

Het Informatieportaal voor Financiële Veiligheid. De 4 bedreigingen voor je spaargeld vandaag Het Infomatiepotaal voo Financiële Veiligheid De 4 bedeigingen voo je spaageld vandaag Veval van de systeembanken Veval van de systeembanken De Vie gote Bedeigingen 1. Veval van de systeembanken 2. 3.

Nadere informatie

Bouw mee aan het orang-oetanbos!

Bouw mee aan het orang-oetanbos! Dit is het actieboekje van: oolette(s): Achtenaam: Staat:.: oo 4 kunnen,we 10m 2 aanpla bos nten Plaats: Telefoon: obiel: Emailades: Ben je al WFRange? ul hie je administatienumme in: (dit is het numme

Nadere informatie

Nieuwsbrief stadsdeelgroepen. 19 september 2011 Nummer 20. In dit nummer: Van de redactie. pagina

Nieuwsbrief stadsdeelgroepen. 19 september 2011 Nummer 20. In dit nummer: Van de redactie. pagina 19 septembe 2011 Numme 20 Nieuwsbief stadsdeelgoepen In dit numme: Les in een Onbepekt Bijlmepak Zeilen op de Sloteplas Winkeltoegankelijkheid Spaandammestaat wodt vebeted Taallessen voo mensen met een

Nadere informatie

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS Stichting Feedom in Chist Ministies Nedeland gevestigd te Dachten Rappot inzake de jaastukken 2014 Vendelie4 Postbus 622 3900 AP Veenendaal T: (0318) 618666 veenendaal@schuiteman.com

Nadere informatie

12 Grafen en matrices. bladzijde 209 31 a. Gemengde opgaven 99

12 Grafen en matrices. bladzijde 209 31 a. Gemengde opgaven 99 afen en matices bladzijde a M M M M 4 emengde opgaven b M M M S M M M 4 4 P P P 5 4 4 c e R geeft P P P S 7 8 7 4 c geeft aan dat e voo één eenheid P eenheden nodig zijn c geeft aan dat voo één eenheid

Nadere informatie

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS Stichting AIM gevestigd te Eist Rappot inzake de jaastukken 2014 Vendelie4 Postbus 622 3900 AP Veenendaal T: (0318) 618666 veenendaal@schuiteman.com Schuiteman Accountants

Nadere informatie

Individueel Transitieplan voor Ouders

Individueel Transitieplan voor Ouders Individueel Tansitieplan voo Oudes Datum: vade / moede van Patiëntgegevens A. De diabetes 1. Mijn kind kan uitleggen wat, hie aan weken diabetes is. 2. Mijn kind begijpt wat de behandelaas (ats, diëtist

Nadere informatie

Een laag inkomen? Vraag om een bijdrage!

Een laag inkomen? Vraag om een bijdrage! atie m Inf s van e d u v ande a g l sch en tt 18 kinde aa. j Heeft u kindeen in het vtgezet ndewijs? Of in het beepsndewijs tt 18 jaa? Dan mekt u dat in uw ptemnnee. De ksten zijn hge dan in het basisndewijs.

Nadere informatie

nr. 37 van JOS DE MEYER datum: 20 oktober 2015 aan HILDE CREVITS Onderwijspersoneel - Afwezigheden wegens ziekte

nr. 37 van JOS DE MEYER datum: 20 oktober 2015 aan HILDE CREVITS Onderwijspersoneel - Afwezigheden wegens ziekte SCHRIFTELIJKE VRAAG n. 37 van JOS DE MEYER datum: 20 oktobe 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Ondewijspesoneel - Afwezigheden wegens ziekte

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma IHP

Uitvoeringsprogramma IHP Uitvoeingspogamma IHP -2020 Het IHP leidt tot veschillende acties voo zowel de benoemde maategelen als de vookeusscenaio s. Deze acties zijn vespeid ove IJsselstein, hebben een veschillend tijdspad en

Nadere informatie

83 december 2012 Nr. verslag het Groot Jan Wolter Bloem volgt Gerard Korse op Eerste bewoners

83 december 2012 Nr. verslag het Groot Jan Wolter Bloem volgt Gerard Korse op Eerste bewoners 2012 e b m e dec g a l s e v t o o G het N. 83 13 m e Bloe t l o W n Ja op d Kose a e G volgt 6 s bewone e t s e E ces oot suc g g a d ie commiss 8 ijk uit And g a B eis Magda ssings a e v ique et EO Mozamb

Nadere informatie

Westergracht 71 - Haarlem

Westergracht 71 - Haarlem Westegacht 71 - Haalem Vaagpijs! 349.000,-- k.k. Makelaaskantoo IDELER Oude Zijlvest 37 in Haalem Website: www.makelaaskantooideler.nl Omschijving Westegacht 71 - Haalem Op loopafstand van centum, uitgebouwde

Nadere informatie

Handleiding leginstructies

Handleiding leginstructies www.alityfloos.nl Handleiding leginstcties Gaat binnenkot een hoten vloe leggen? Met de leginstcties van Qalityfloos E.W.F. heeft de jiste kennis binnen handbeeik. Is deze kls toch niet aan besteedt, of

Nadere informatie

MUZIEK INHOUDSTAFEL. beknopte studiegids. Geduld wordt altijd beloond Pepijn Heirman. voor alle info: info@samwdlier.net

MUZIEK INHOUDSTAFEL. beknopte studiegids. Geduld wordt altijd beloond Pepijn Heirman. voor alle info: info@samwdlier.net voo alle info: info@samwdlie.net beknopte studiegids MUZIEK Stedelijke Academie voo Muziek, Wood en Dans Gasthuisvest 50, 2500 Lie - Tel. (03)480 45 79 e-mail: samwd@lie.be - www.samw filialen in Belaa,

Nadere informatie

TECHNISCHE VRAGEN RAAD bij JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015

TECHNISCHE VRAGEN RAAD bij JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015 TECHNISCHE VRAGEN RAAD bij JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015 Indienen uitelijk dinsdag 14 juni 2016 bij giffie@eindhoven.nl n Patij Blz Beleidsveld Secto Wethoude Vaag Antwood 50 PvdA 10 Sociale Ondesteuni

Nadere informatie

Waterlijn in Uithoorn officieel in gebruik genomen Uithoorn - Tegen 12 uur is donderdagmiddag

Waterlijn in Uithoorn officieel in gebruik genomen Uithoorn - Tegen 12 uur is donderdagmiddag J 127 SINDS 1888! DE KRANT DIE JE AL 127 JAAR PAKT! WWW.MEERBODE.NL TEL: 0297-581698 EDITIE: UITHOORN, DE KWAKEL 3 JUNI 2015 3 KORT NIEUWS: Kunstoute Zijdelveld Uithoon - Komende zatedag 6 en zondag 7

Nadere informatie

35% 46% 35% Benut alle mogelijkheden voor uw werknemers. Aanbieding voor extra gebruikerslicenties. Kerstaanbieding voor Mamut klanten

35% 46% 35% Benut alle mogelijkheden voor uw werknemers. Aanbieding voor extra gebruikerslicenties. Kerstaanbieding voor Mamut klanten Kestaanbieding voo Mamut klanten Optimalisee uw winstgevendheid in deze spannende tijden! Kennis een veilige investeing tot 46% Bestel nu en bespaa tot 46% op cusussen voo 2009 Lees mee op pagina 4 Gebuik

Nadere informatie

- gezonde dieren, gezonde mensen

- gezonde dieren, gezonde mensen pagina 1 van 8 Jaaveslag 2000 Wood van de voozitte Afgelopen jaa is voedselveiligheid een belangijk item in Euopa geweest, denk alleen maa aan de BSE-cisis. Het is dan ook niet moeilijk voo te stellen

Nadere informatie

BioBased Business Cases

BioBased Business Cases Ontmoet de gehele biobased keten en gijp uw kans voo slimme samenwekingen BioBased Business Cases Hoo hoe u maximale winstgevendheid haalt uit de BioBased Economy Met paktijkcases van: Cosun SABIC Synba

Nadere informatie

Visualisatie van het Objectgeoriënteerde Paradigma. Arend Rensink Faculteit der Informatica, Universiteit Twente e-mail: rensink@cs.utwente.

Visualisatie van het Objectgeoriënteerde Paradigma. Arend Rensink Faculteit der Informatica, Universiteit Twente e-mail: rensink@cs.utwente. Visualisatie van het Objectgeoiënteede Paadigma. Aend Rensink Faculteit de Infomatica, Univesiteit Twente e-mail: ensink@cs.utwente.nl Samenvatting Pogammeeondewijs maakt een wezenlijk deel uit van elke

Nadere informatie

Westergracht 71 - Haarlem

Westergracht 71 - Haarlem Westegacht 71 - Haalem Vaagpijs! 349.000,-- k.k. Makelaaskantoo IDELER Omschijving Westegacht 71 - Haalem Op loopafstand van centum, uitgebouwde uime TRAPGEVELwoning met zonnige vezogde tuin, voozien van

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2015-2016

Schooljaarplan (SJP) 2015-2016 Schooljaaplan (SJP) 05-06 aam school RKBS Willibod Ades Espeantolaan Postcode en plaats 950 CZ Stadskanaal Telefoon 0599-657 Binnumme E-mail Website Diecteu Bevoegd Gezag 03RX kbs-willibod@fidadanl wwwkbs-willibodnl

Nadere informatie

GROENLICHT. De mars tegen Monsanto en TTIP. Orgaan van GroenLinks Zwolle. Zomer 2015

GROENLICHT. De mars tegen Monsanto en TTIP. Orgaan van GroenLinks Zwolle. Zomer 2015 Ogaan van GoenLinks Zwolle GROENLICHT Zome 2015 De s tegen Monsanto en TTIP Linke Soep: Ove de gevaen van Gentech en wát!? Senato Ruad Ganzevoot bezoek bij GoenLinks Zwolle Gezocht: Nieuwe hoofdedacteu

Nadere informatie

Nr. juni 20. 100-jar

Nr. juni 20. 100-jar g a l s e v t o o G het N. 85 13 juni 20 5 n eavonde i t a m o Inf den oowaa v u u h alg. 7 ties voo a t i c i l e F ige 100-ja 9 es de boul u e j e ek el Wisselb ogkasp o H a a in toenoo COLUMN Kwaliteit

Nadere informatie

nieuwsbulletin ZEVENENVEERTIGSTE JAARGANG Nummer 3 - januari-februari 2014

nieuwsbulletin ZEVENENVEERTIGSTE JAARGANG Nummer 3 - januari-februari 2014 Veschijnt tweemaandelijks Afgiftekantoo : 2840 Rumst 1 P 802144 ve. uitg. A. Buelens, Hollebeekstaat 31, 2840 Rumst BC 30977 2840 RUMST P.B. België-Belgique nieuwsbulletin ZEVENENVEERTIGSTE JAARGANG Numme

Nadere informatie

Het is voorjaar en nieuwe samenwerkingen bloeien op. Het samenwerken met

Het is voorjaar en nieuwe samenwerkingen bloeien op. Het samenwerken met Zog dieen aansluit Aansluitende zog Het is voojaa en nieuwe samenwekingen bloeien op. Het samenweken met Jaagang 5 1 Lente 2014 De MediantKant is een uitgave van Mediant Geestelijke Gezondheidszog en geeft

Nadere informatie

Het Rotterdamse Sportbeleid. Martine Berkhof Beleidsadviseur Sport en Recreatie, gemeente Rotterdam

Het Rotterdamse Sportbeleid. Martine Berkhof Beleidsadviseur Sport en Recreatie, gemeente Rotterdam Het Rottedamse Spotbeleid Matine Bekhof Beleidsadviseu Spot en Receatie, gemeente Rottedam De Rottedamse Spotpaadox Rottedam is dé spotstad van Nedeland, maa bewones bewegen nog te weinig. Daaom: Collegetaget:

Nadere informatie

zicht vanaf de baan (Z-O) 2014 allard architecture amsterdam filtratie en opvang regenwater grijswatersysteem caddymasters secretariaat

zicht vanaf de baan (Z-O) 2014 allard architecture amsterdam filtratie en opvang regenwater grijswatersysteem caddymasters secretariaat zicht vanaf de baan (Z-O) clubhuis clubhuis shop caddymastes kaenloods commissiekame secetaiaat shop shop caddymastes kaenloods commissiekame secetaiaat één ovekoepelend gasdak één ovekoepelend gasdak

Nadere informatie

Een nieuw model voor de CBS huishoudensprognose

Een nieuw model voor de CBS huishoudensprognose Een nieuw model voo de CBS huishoudenspognose Coen van Duin en Cael Hamsen Het model waamee het CBS zijn huishoudenspognose maakt, is aangepast. De nieuwe pognose wodt beekend met een macosimulatiemodel

Nadere informatie

ZA5881. Flash Eurobarometer 369 (Investing in Intangibles: Economic Assets and Innovation Drivers for Growth) Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA5881. Flash Eurobarometer 369 (Investing in Intangibles: Economic Assets and Innovation Drivers for Growth) Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA88 Flash Euobaomete 69 (Investing in Intangibles: Economic Assets and Innovation Dives fo Gowth) County Questionnaie Belgium (Flemish) A Flashnumme FL9A B land FL9B C Numme van het inteview FL9C NACE

Nadere informatie

t p E Van de redactie Verenigingsblad van S.v.M.T.Protagoras Verenigingsblad van S.v.M.T.Protagoras De lente is begonnen!

t p E Van de redactie Verenigingsblad van S.v.M.T.Protagoras Verenigingsblad van S.v.M.T.Protagoras De lente is begonnen! 1 mei Uiteste inschijfdatum Studieeis Sacandinavië 2 mei Ovekoepelend Studenten Oveleg BMT 4 mei Dodenhedenking 5 mei Bevijdingsdag, TU/e gesloten Agenda 11 mei Dondedagboel 18 mei Dondedagboel 25 mei

Nadere informatie

- 1 - UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN RONDOM BURGERS 2012 2015

- 1 - UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN RONDOM BURGERS 2012 2015 UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN RONDOM BURGERS 2012 2015 De gemeente Womeland heeft een duidelijke visie op maatschappelijke ondesteuning: elke Womelande telt mee en doet mee, ongeacht leeftijd, bepekingen

Nadere informatie

Een eenparige cirkelbeweging is een cirkelbeweging, waarbij de grootte van de snelheid niet verandert.

Een eenparige cirkelbeweging is een cirkelbeweging, waarbij de grootte van de snelheid niet verandert. Cikelbewegingen Gaden adialen Zie bladzijde 135 t/m 137 Baiboek wikunde van de Caat en Boch ISBN 90-430-1156-8 Een aanade voo Sinteklaa! http://taff.cience.uva.nl/~caat/functiene.pdf Eenpaige cikelbeweging

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Methodebeschijving Outputpijsindexcijfe van nieuwbouwwoningen 1. Inleiding Dit is een methodebeschijving van de statistiek Outputpijsindexcijfe van nieuwbouwwoningen (O-PINW). De beschijving heeft alleen

Nadere informatie

INSTALLATIE EN TECHNOLOGIE

INSTALLATIE EN TECHNOLOGIE decembe 2014 Ovezicht expets, 26 januai 2015 INSTALLATIE EN TECHNOLOGIE Naam bedijf Installatiebedijf Bouman Geneatostaat 9, 3903 HL Veenendaal 0318-51 00 01 info@boumaninstallatie.nl www.boumaninstallatie.nl

Nadere informatie

www.urban-synergy.org JOINT ARCHITECTURAL NETWORK FOR URBAN SYNERGY Betere Buurt Biotoop

www.urban-synergy.org JOINT ARCHITECTURAL NETWORK FOR URBAN SYNERGY Betere Buurt Biotoop www.uban-synegy.og JOINT ARCHITECTURAL NETWORK FOR URBAN SYNERGY Betee Buut Biotoop Betee Buut Biotoop De Betee Buut Biotoop (BBB) is een multidisciplinai poject van de stichting JANUS (Joint Achitectual

Nadere informatie

Advies: Het college gaat akkoord met verzending van bijgaande RIB naar de gemeenteraad.

Advies: Het college gaat akkoord met verzending van bijgaande RIB naar de gemeenteraad. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: C.P.G. Kaan Tel n: 06 8333 8358 Numme: 15A.01184 Datum: 10 novembe 2015 Team: Ondewijs, Welzijn en Zog Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschift

Nadere informatie

Geachte College en Raadsleden,

Geachte College en Raadsleden, Van: Vezonden: Aan: CC: Ondewep: Bijlagen: Adie Zuuendonk - Poelgeest maandag 5 septembe 201114:23 DIV_helpdesk Joien Kape FW: Plannen Oudeen vevoesdienst Vevoesdienst Spaamestadzog.docx Div gaag deze

Nadere informatie

Onderzoek naar het effect van actief randenbeheer op akker- en weidevogels in West-Brabant

Onderzoek naar het effect van actief randenbeheer op akker- en weidevogels in West-Brabant Ondezoek naa het effect van actief andenbehee op akke- en weidevogels in West-Babant Opdachtgeve: povincie Nood-Babant Novembe 2007 Antonie van Diemenstaat 20 5018 CW Tilbug 013-5802237 Eac@home.nl Pagina

Nadere informatie

Standaarden Verpleeghuiszorg

Standaarden Verpleeghuiszorg Standaaden Vepleeghuiszog Vesie septembe 2010 Mw. E. Cox, MA, NVLF Mw. ds. C. Koolhaas, NVLF Mw. A. van Hemet, MA, NVLF 1 Inhoud 1..Inleiding...3 1.1 Doel standaaden en checklisten...3 1.2 De logopedist

Nadere informatie

Ayubowan. Inhoudsopgave. Stichting Ayubowan. Helpt kinderen naar een zelfstandig bestaan. Januari 2015 Periodiek.

Ayubowan. Inhoudsopgave. Stichting Ayubowan. Helpt kinderen naar een zelfstandig bestaan. Januari 2015 Periodiek. Ayubowan t e e m o f in Januai 2015 Peiodiek Stichting Ayubowan Van de voozitte Voo u ligt de eeste Ayubowan Infomeet van 2015. Wellicht eede dan u had vewacht. We hebben het veschijnmoment aangepast,

Nadere informatie

v v I I I 10 P I 316, 10

v v I I I 10 P I 316, 10 GELUDSSNELHED Het bijkt dat de gemiddede kinetische enegie van de moecuen evenedig is met de absoute tempeatuu. De sneheid van de moecuen van een gas is evenedig met de vootpantingssneheid van geuid. eeken

Nadere informatie

huren in afrikaanderwijk. The nieuwste wijk in Town. nieuwzuid.nl 97 appartementen, maisonnettes en woon-werkwoningen

huren in afrikaanderwijk. The nieuwste wijk in Town. nieuwzuid.nl 97 appartementen, maisonnettes en woon-werkwoningen huen in nieuwzuid.nl zuidespoo 97 appatementen, maisonnettes en woon-wekwoningen afikaandewijk. The nieuwste wijk in Town. huen in zuidespoo Zuidespoo, 97 appatementen, maisonnettes en woon-wekwoningen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centaal Bueau voo de Statitiek Economie, Bedijven en NR Oveheidfinanciën en Conumentenpijzen Potbu 24500 2490 HA Den Haag PRJSNDEXCJFER COMMERCËLE DENSTVERLENNG 1. nleiding Dit document bechijft de methoden

Nadere informatie

Uitwerkingen bij de opgaven van. De Ster van de dag gaat op en onder

Uitwerkingen bij de opgaven van. De Ster van de dag gaat op en onder Uitwekingen bij de opgaven van De Ste van de dag gaat op en onde Statopgave Google Maps geeft bijvoobeeld 52.382306, 6.644897. Mocht je niet bekend zijn met de begippen Noodebeedte en Oostelengte, zoek

Nadere informatie

vrij kamperen, Bivakkeren, paalkamperen... met tent of camper

vrij kamperen, Bivakkeren, paalkamperen... met tent of camper Een dossie van Wegwijze vzw Beenhouwesstaat 9 8000 Bugge info@wegwijze.be www.wegwijze.be Wegwijze vzw. Niets uit deze publicatie mag woden gekopieed of vespeid zonde schiftelijke toestemming. vij kampeen,

Nadere informatie

In hoofdstuk 1 zijn algemene beschouwingen en de visie van ENECO Net- Beheer op de verdere ontwikkeling van het beheerde net opgenomen.

In hoofdstuk 1 zijn algemene beschouwingen en de visie van ENECO Net- Beheer op de verdere ontwikkeling van het beheerde net opgenomen. . INLEIDING Dit document omvat het Capaciteitsplan 2 van ENECO NetBehee zoals veeist in de Elekticiteitswet 1998 en het hieop aansluitend besluit "Regeling capaciteitsplannen Elekticiteitswet 1998" van

Nadere informatie

B en W - advies. nr. \j nr. J / Openbaar. Onderwerp: Aanbesteding inkoop electriciteit en aardgas (6RNV gemeenten en 4 'aanhakers') 2010-2013

B en W - advies. nr. \j nr. J / Openbaar. Onderwerp: Aanbesteding inkoop electriciteit en aardgas (6RNV gemeenten en 4 'aanhakers') 2010-2013 B en W - advies Potefeuillehoude Afdeling Advies van Datum advies Bestandsnaam Advies O.R. In oveleg met afdeling(en) Actief infomeen aad Actief infomeen wijkcontactambtenaa Advies: Aangehouden d.d. Beslissing

Nadere informatie

landschapskrant Noord-Hageland. Huize Hageland BinnensteBuiten zondag 20 september. gratis. in dit nummer

landschapskrant Noord-Hageland. Huize Hageland BinnensteBuiten zondag 20 september. gratis. in dit nummer landschapskant Nood-Hageland gatis 08.2015 Huize Hageland BinnensteBuiten zondag 20 septembe in dit numme Huize Hageland BinnensteBuiten p2 2014 in een notendop! p5 Demeambassadeus 2015 p6 De Sapmobiel

Nadere informatie

Ter info. a m/s² a = Δv/Δt Toetsvraag 1. v m/s v = 2πr/T Toetsvraag 4

Ter info. a m/s² a = Δv/Δt Toetsvraag 1. v m/s v = 2πr/T Toetsvraag 4 Te info Deze toets geeft je een idee van je kennis ove de begippen uit de tabel hieonde. Dit zijn de voonaamste begippen die in de leeplannen van het middelbaa ondewijs aan bod komen. Je mag de vagen oplossen

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Bussel, 11.3.2015 COM(2015) 117 final VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD doo de lidstaten op gond van Veodening (EG) n. 1371/2007 beteffende de echten en

Nadere informatie

Een enthousiaste bedrijfsvoering

Een enthousiaste bedrijfsvoering Maatwerk voor akkervogels EEN INTEGRAAL VERHAAL Vandaag zijn er veel minder akkervogels dan vroeger. Daarom gaan we samen aan de slag. Iedereen draagt zijn steentje bij: landbouwers, jagers, de Vlaamse

Nadere informatie

Dit is geen toeval 6 Over waarom je dit boek leest en hoe je ermee aan de slag kunt gaan. Lees dit eerst. 9 Stap 1: Vind je passie 96

Dit is geen toeval 6 Over waarom je dit boek leest en hoe je ermee aan de slag kunt gaan. Lees dit eerst. 9 Stap 1: Vind je passie 96 Dit is geen toeval 6 Ove waaom je dit boek leest en hoe je emee aan de slag kunt gaan. Lees dit eest. Inleiding 10 1 Waaom goeien we? 18 Ove de uitdaging van het goeien en ove wat passie is 2 Willen en

Nadere informatie

Pieter Oosterhout Buro voor Architektuur BNA BV

Pieter Oosterhout Buro voor Architektuur BNA BV Gemeente Beuningen t.a.v. College van B&W Van Heemstaweg 46 Beuningen cc. mev. C. van Hemmen en dh. C. McQueen, Kloostestaat 1 beteft datum vezoek voooveleg woonhuis naast Kloostestaat 1, Beuningen 11

Nadere informatie

Eenparige cirkelbeweging

Eenparige cirkelbeweging Inhoud Eenpaige cikelbeweging...2 Middelpuntzoekende kacht...4 Opgave: Looping...5 Opgave: McLaen MP4-22...6 Opgave: Baanwielennen (tack acing)...8 Gavitatie...8 Zwaate-enegie...9 Opgave: Satellietbanen...10

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma 2006-2010 Vastgesteld door benw op 30 mei 2006

Uitvoeringsprogramma 2006-2010 Vastgesteld door benw op 30 mei 2006 Uitvoeingspogamma 20062010 Vastgesteld doo benw op 30 mei 2006 1 Ovezicht Uitvoeingspogamma 2006 t/m 2010 Poga Pote Afdemma houde 1.1 MB DIV Bestuusstijl Wij zullen ons inspannen om op heldee wijze veantwooding

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling

Leiderschapsontwikkeling Leideschapsontwikkeling (11): Van een gefagmenteede naa een samenhangende aanpak Leideschapsontwikkeling 2.0 E is veel gescheven ove de ontwikkeling van leideschap in oganisaties. In dit atikel beschijven

Nadere informatie

FYI FYI FYI FYI FYI FYI FYI FYI KOM NAAR ONZE OPEN DAGEN 2014. For Your Information - Open dagen krant Graafschap College

FYI FYI FYI FYI FYI FYI FYI FYI KOM NAAR ONZE OPEN DAGEN 2014. For Your Information - Open dagen krant Graafschap College FYI FYI FYI FYI Fo You Infomation - Open dagen kant Gaafschap College 13 Studenten installeen zonnepanelen in Zambia College Company: stat je eigen bedijf 17 15 7 KOM NAAR ONZE OPEN DAGEN 2014 Doetinchem

Nadere informatie

L0000512. Garantievoorwaarden/Gebruikershandleiding DUCOTWIN/ DUCOSCREEN

L0000512. Garantievoorwaarden/Gebruikershandleiding DUCOTWIN/ DUCOSCREEN L0000512 Gaantievoowaaden/Gebuikeshandleiding DUCOTWIN/ DUCOSCREEN I. INHOUD I. INHOUD p 1 II. ALGEMEEN p 2-6 III. INSTALLATIE p 7-8 IV. GEBRUIK EN ONDERHOUD p 9-12 V. CE-ATTEST p 13 VI. BIJLAGEN p 14

Nadere informatie

Gemeenteraad gemeente Hardenberg Commissie Ruimte Gemeenteraad Hardenberg Gemeenteraad gemeente Ommen Commissie Ruimte Gemeenteraad Ommen

Gemeenteraad gemeente Hardenberg Commissie Ruimte Gemeenteraad Hardenberg Gemeenteraad gemeente Ommen Commissie Ruimte Gemeenteraad Ommen Aan: College van Bugemeeste & Wethoudes gemeente College van Bugemeeste & Wethoudes gemeente Gemeenteaad gemeente Hadenbeg Commissie Ruimte Gemeenteaad Hadenbeg Gemeenteaad gemeente Ommen Commissie Ruimte

Nadere informatie

I n formatiebroch u re. Als u de huur wilt opzeggen

I n formatiebroch u re. Als u de huur wilt opzeggen I n fomatieboch u e Als u de huu wilt opzeggen Deze bochue bevat infomatie ove de pocedue ondom de huuopzegging. In deze bochue vindt u een beknopte weegave van de bepalingen uit de Algemene huuvoowaaden,

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst Aanvaag van een vegunning voo het exploiteen van een taxidienst College van bugemeeste en schepenen Makt 1, 8820 TORHOUT Tel. 050 22 11 22 Fax 050 22 05 80 info@tohout.be Waavoo dient dit fomulie? Dit

Nadere informatie

ZESENVEERTIGSTE JAARGANG Nummer 4 - januari-februari 2013

ZESENVEERTIGSTE JAARGANG Nummer 4 - januari-februari 2013 Veschijnt tweemaandelijks fgiftekantoo : 2840 Rumst 1 P 802144 ve. uitg.. uelens, Hollebeekstaat 31, 2840 Rumst 30977 2840 RUMST P.. elgië-elgique n i e u w s b u l l e t i n ZESENVEERTIGSTE JRGNG Numme

Nadere informatie

Quest for growth Privak, beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht

Quest for growth Privak, beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht Pesmededeling Leuven / 22 januai 2015 / 17u40 Geeglemeneede infomaie. Deze pesmededeling beva infomaie waaop de Euopese anspaanieegelgeving voo beusgenoeede bedijven van oepassing is. Ques fo gowh Pivak,

Nadere informatie

REGIONAAL LANDSCHAP DE VOORKEMPEN SAMEN MAKEN WE WERK VAN NATUUR EN LANDSCHAP

REGIONAAL LANDSCHAP DE VOORKEMPEN SAMEN MAKEN WE WERK VAN NATUUR EN LANDSCHAP REGIONAAL LANDSCHAP DE VOORKEMPEN SAMEN MAKEN WE WERK VAN NATUUR EN LANDSCHAP 2 REGIONAAL LANDSCHAP DE VOORKEMPEN IS... EEN STREEK WAT DOEN WE? gelegen ten noordoosten van de stad Antwerpen en maakt onderdeel

Nadere informatie

Hardmetalen stiftfrezen met vertanding ALU De frezen van PFERD met extreme verspaning van aluminium

Hardmetalen stiftfrezen met vertanding ALU De frezen van PFERD met extreme verspaning van aluminium Hadmetalen stiftfezen met vetanding De fezen van PFERD met exteme vespaning van aluminium Zee beed en uitgebeid pogamma, inclusief kleine stiftfezen voo filigane toepassingen Exteem hoog vespanend vemogen,

Nadere informatie

Zo doe je dat! @ @ www. Zo maak je een reisblog. www. www. www.reislogger.nl. www.pindat.com. www.reiskrabbels.nl. www.reismee.nl. www.gaatverweg.

Zo doe je dat! @ @ www. Zo maak je een reisblog. www. www. www.reislogger.nl. www.pindat.com. www.reiskrabbels.nl. www.reismee.nl. www.gaatverweg. Zo doe je dat! @ @ www @ www www Zo maak je een eisblog Al je viendinnen gaan kampeen in Fankijk of met z n allen aan een meetje in Italië zitten. Alleen jouw oudes hebben besloten om nu eens zeven weken

Nadere informatie

Risk & asset management

Risk & asset management Hét onafhankelijke en vakinhoudelijke semina voo de pensioenpofessional Risk & asset management Hoo hoe Hoo DNB hoe gaat DNB gaat toezien toezien op uw op uw beleggings- beleggingsbeleid beleid onde een

Nadere informatie

- 1 - Vaststelling van de methodiek voor de rentetermijnstructuur

- 1 - Vaststelling van de methodiek voor de rentetermijnstructuur - - Vasselling mehode eneemijnsucuu Vasselling van de mehodiek voo de eneemijnsucuu Hiebij maak DNB bekend da DNB de nominale eneemijnsucuu voo he FTK wil consueen op basis van de swapcuve. Deze eneemijnsucuu

Nadere informatie

TOETSING EN AFSLUITING

TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING EXAMEN 2018 AFDELING LEERJAAR 6 PLANNING SCHOOLEXAMENS 2017-2018 6 DATUM VAK OMSCHRIJVING TIJD/MIN BIJZONDERHEDEN Oktobe Novembe 2017 Hekansing schoolexamens einde

Nadere informatie

Beredeneerd aanbod groep 1 en 2

Beredeneerd aanbod groep 1 en 2 Beedeneed aanbod goep 1 en 2 Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding en veantwooding blz. 3 Themaplanning blz. 5 Taal / lezen / schijven blz. 9 Rekenen / wiskunde blz. 11 Weekplanning blz. 13 Zelfstandig weken

Nadere informatie

P&O ISD. ssc. Hieronder vindt u kort de conclusies en resterende vragen weergegeven. In de bijlage vindt u een toelichting hierop.

P&O ISD. ssc. Hieronder vindt u kort de conclusies en resterende vragen weergegeven. In de bijlage vindt u een toelichting hierop. Á W/P. min HUI 0 0 0 2 8 9 1 Ē Bueau Gezondheid, Milieu 8t Veiligheid RAAD GRIF B&W Gemeente Oischol ISD P&O BURG SECR INGEKOMEN 1 7 NOV 2014 ssc Gemeente Oischot t.a.v dh. Giesen Postbus 11 AFD. DV AFD.

Nadere informatie

UIZEN ARCHITECTEN STEDENBOUWKUNDIGEN. r r

UIZEN ARCHITECTEN STEDENBOUWKUNDIGEN. r r UIZEN ARCHITECTEN STEDENBOUWKUNDIGEN ( Vastgesteld doo de aad van de gemeente Teneuzen bij beslult van, voozitte I giffie D D Mldde1bug KJevesk~seweg 49 PostbUtl29 4330 M IlIefoon:.31 118853737 lax: +31

Nadere informatie

Rietorchis & daslook bij het Zonnehuis

Rietorchis & daslook bij het Zonnehuis Rietochis & daslook bij het Zonnehuis Rietochis & daslook nabij het Zonnehuis Auteu P.J.H. van de Linden Opdachtgeve Pojectnumme Ingen Seach B.V. 09.087 juni 2010 foto omslag daslook langs het voetpad

Nadere informatie

landschapskrant Noord-Hageland. Bijen- en. bloesemdag zondag 17 april Meensel- Kiezegem. gratis

landschapskrant Noord-Hageland. Bijen- en. bloesemdag zondag 17 april Meensel- Kiezegem. gratis 04.2016 landschapskant Nood-Hageland Bijen- en bloesemdag zondag 17 apil Meensel- Kiezegem gatis in dit numme Bijen- en bloesemdag p2 Landschapszog in Nood-Hageland p4 Een BV in nood p6 Activiteitenkalende

Nadere informatie

Beleidskaders en beleidsacties in het sociale domein 2010

Beleidskaders en beleidsacties in het sociale domein 2010 Jaaschijf 2010 Sociaal Domein Beleidskades en beleidsacties in het sociale domein 2010 Integaal De woonmogelijkheden, het niveau van de sociale en cultuele voozieningen en het poldelandschap, bepalen de

Nadere informatie

Colloïdaal goud. jouw bondgenoot in de strijd tegen de tijd!

Colloïdaal goud. jouw bondgenoot in de strijd tegen de tijd! C O L L E C T I E O P S C H O O N H E I D S T A A T G E E N L E E F T I J D L U X U E U Z E V E R Z O R G I N G V O O R D E R I J P E R E H U I D Colloïdaal goud jouw bondgenoot in de stijd tegen de tijd!

Nadere informatie

Deloitte. :t rft. t 7 il. :il. ! il il il il il fl il il il il il il il il. il il il il. :fl. Ër Fr

Deloitte. :t rft. t 7 il. :il. ! il il il il il fl il il il il il il il il. il il il il. :fl. Ër Fr ! t 7 : :t ft : it F Ë F Fn hn, OENBARE VASTGOEDBEVAK NAAR BELGSCH RECHT Kapitaalvehoging doo inbeng in natua pe 5 septembe 2008 Veslag van de commissais Delo tte Bedifsevisoen / Rev seus d'entep ses BV

Nadere informatie

Onderzoek naar de ecologische achteruitgang en het herstel van Zuid- Limburgse hellingschraallandcomplexen

Onderzoek naar de ecologische achteruitgang en het herstel van Zuid- Limburgse hellingschraallandcomplexen Ondezoek naa de ecologische achteuitgang en het hestel van Zuid- Limbugse hellingschaallandcomplexen Diectie Kennis en Innovatie, augustus 009 009 Diectie Kennis en Innovatie, Ministeie van Landbouw, Natuu

Nadere informatie

Colofon Teksten; Eindredactie; Vormgeving & Productie;

Colofon Teksten; Eindredactie; Vormgeving & Productie; Spectum MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2014 1 Colofon Teksten; Dick Zijdelaan, Nel Baas, Ineke Zwaneveld, Cain de Buin Eindedactie; Sanne van de Steek Vomgeving & Poductie; Silvia Bakke 2015 Othocente 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Wat doet dit programma?

Wat doet dit programma? KORTE HANDLEIDING DIGITALE BRANCHE-RIE SLAGERSBEDRIJF Inleiding RI&E staat voo Risicolnventaisatie en -Evaluatie. Een RI&E is: een LIJST met alle isico s in uw bedijf en een PLAN voo het oplossen evan.

Nadere informatie

Veiligheid: gedrag, techniek en organisatie

Veiligheid: gedrag, techniek en organisatie Veiligheid: gedag, techniek en oganisatie Matijn Flinteman 30 januai 2017 Inhoud pesentatie Wat is veiligheid en waaom moeten we hieaan weken? Blootstelling aan gevaa beheesen Die invalshoeken: gedag techniek

Nadere informatie

Inclusie en Exclusie groep 1

Inclusie en Exclusie groep 1 Inclusie en Exclusie goep 1 Tainingsweek 8 13 juni 2009 Venndiagammen Als voo elementen in een vezameling twee veschillende eigenschappen een ol spelen, dan kun je voo deze vezameling een Venndiagam tekenen.

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv 22 Vookennis V-a aantal mannen 790 7,9 3,2 peentae 00 8 Naa vewahtin zijn 3 van deze 790 mannen kleuenlind. alle vouwen 000 00 kleuenlinde vouwen 4 0,004 0,4 V-2a V-3a 0,4% van de vouwen is kleuenlind.

Nadere informatie

Philanews. 100 jaar kmi. de postzegelcollectie van een tv weerman. m aga zine voor wie van postzegels houdt 3-2013 N

Philanews. 100 jaar kmi. de postzegelcollectie van een tv weerman. m aga zine voor wie van postzegels houdt 3-2013 N Philanews m aga zine voo wie van postzegels houdt 3-2013 N 100 jaa kmi de postzegelcollectie van een tv weeman philanews evenement INHOUD Zinnenpikkelende chocolade! Intenationale inteesse voo postzegel

Nadere informatie

Philanews. Chocoladepostzegel smaakt naar meer. magazine voor wie van postzegels houdt 2-2013 N

Philanews. Chocoladepostzegel smaakt naar meer. magazine voor wie van postzegels houdt 2-2013 N 2-2013 N Philanews magazine voo wie van postzegels houdt Chocoladepostzegel smaakt naa mee wood vooaf Evenement beste leze, Op 17 januai wed de zegeldukkeij van Stamps & Philately veeed met hoog bezoek:

Nadere informatie