landschapskrant Noord-Hageland. Dag van het Park Groen in je buurt. zondag. 30 mei in dit nummer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "05.2010. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van het Park Groen in je buurt. zondag. 30 mei 2010. in dit nummer"

Transcriptie

1 landschapskant Nood-Hageland Dag van het Pak Goen in je buut zondag 30 mei in dit numme Dag van het Pak p2 Je hebt mee buen dan je denkt! p4 Leven in de Demevallei p6

2 Regionaal Landschap Nood-Hageland... een steek én een oganisatie De steek Het egionaal landschap Nood-Hageland is een egio van ha in het noodoosten van de povincie Vlaams-Babant. De steek ligt op de ovegang van de zandige Kempen en het zandlemige Hageland. Samen met de valleien van de Deme, Winge, Motte en Begijnenbeek zogen de uitgespoken ijzezandsteenheuvels voo een aantekkelijk en afwisselend landschap. Denk hiebij nog talijke oude monumenten, histoische stadjes en pittoeske dopen en je hebt de pefecte mix van natuu en cultuu. Wie zijn wij? De vzw Regionaal Landschap Nood-Hageland wekt met de steun van het Vlaamse Gewest, de povincie Vlaams-Babant en negen aangesloten gemeenten. Daanaast weken we nauw samen met veenigingen actief ond natuu en landschap, toeistische oganisaties, landbouwes en jages. Als je deze kant in je bievenbus kijgt, betekent dit dat je in een van onze negen gemeenten woont. Aaschot, Begijnendijk, Bekkevoot, Diest, Holsbeek, Lubbeek, Rotselaa, Schepenheuvel-Zichem en Tielt-Winge behoen tot ons wekingsgebied. Samen gensveleggend weken aan natuu en landschap In oveleg met alle gebuikes van de open uimte steven we naa duuzame natuu- en landschapszog. Zo maken we onze steek nog aantekkelijke. En nodigen we inwones en bezoekes uit om op een zogzame manie te genieten van onze typische landschappen en natuu. Contact Regionaal Landschap Nood-Hageland vzw Villa Coemans. Gelodeweg Aaschot T F Colofon Deze Landschapskant is een uitgave van Regionaal Landschap Nood-Hageland vzw en veschijnt tweemaal pe jaa. v.u. Julien Delaué vom Mee wit duk Atoos oplage ex. foto cove Domein Bosquet in Okselaa RLNH Deze uitgave is mogelijk gemaakt met de steun van Dag van het Pak Goen in je buut zondag 30 mei 2010 Domein Bosquet in Okselaa. van 10 tot 18 uu Unieke kans! Zondag 30 mei zet domein Bosquet in Okselaa uitzondelijk de pooten open voo het gote publiek. Onde impuls van de nieuwe eigenaa wodt het domein in zijn oude gloie hesteld. Villa Bosquet ligt in een pachtig vijvepak vlakbij het natuuesevaat Catselt. Dag van het Pak biedt je een unieke kans om dit stukje goen in jouw buut te ontdekken! Evaen gidsen van Heemking Avebode nemen je mee voo een cultuuhistoische wandeling dooheen domein Bosquet. Ontdek ook de omgeving van het domein en wandel mee naa het natuuesevaat Catselt. Natuukennes van Natuupunt Schepenheuvel-Zichem geven tekst en uitleg. Macel Vandiest Euopees Landbouwfonds voo plattelandsontwikkeling: Euopa investeet in zijn platteland. Nieuw leven voo domein Bosquet Domein Bosquet was in veval geaakt doo jaenlang achtestallig ondehoud. Gelukkig schakelde de nieuwe eigenaa, dh. Hollandes, onze landschapsteams in om o.a. ondehoudsweken aan de vijve uit te voeen. Wil je met eigen ogen zien hoe het domein wee heleeft? Kom dan zeke naa Dag van het Pak! Deze Dag van het Pak in Okselaa is een oganisatie van het Regionaal Landschap Nood-Hageland vzw i.s.m. stad Schepenheuvel-Zichem, Natuupunt Schepenheuvel-Zichem vzw en Heemking Avebode. Met financiële steun van Agentschap Ruimte en Efgoed. Met dank aan de eigenaa, dh. Hollandes. 2

3 NIET TE MISSEN TERUGBLIK PROGRAMMA Cultuuhistoische wandelingen > 2 km > om uu Natuuwandelingen > kote wandeling (4 km) om uu > lange wandeling (7 km) om uu Doolopend van 10 tot 18 uu: > tentoonstelling en voostelling van domein Bosquet > infomakt > maktkaampjes met steekpoducten > eet- en dankgelegenheid Plaats van afspaak: domein Bosquet Pastoo Bissacstaat 1 in Okselaa (Schepenheuvel-Zichem) Paking aan de kek van Okselaa Mee info Regionaal Landschap Nood-Hageland vzw Ewin Dunon, landschapsanimato T of Akkevogels in nood: akkevogelwandeling In de omgeving van het akkeesevaat Zilvebeg in Meensel-Kiezegem kan je geelgozen, veldleeuweiken en andee akkevogels spotten. Tijdens de akkevogelwandeling op zondag 31 januai konden de buutbewones kennismaken met deze bedeigde vogels. Al wandelend wed e uitleg gegeven ove welke sooten je kon zien, waa ze leven en wat ze nodig hebben om te oveleven. Ondeweg kon men doo telescopen de geelgozen in de houtkanten van dichtbij waanemen. In het kade van het akkevogelpoject hebben we samen met Natuupunt vzw en de gemeenten Bekkevoot en Tielt-Winge een aantal acties op touw gezet om de akkevogels te helpen. Samen willen we evoo zogen dat onze velden ove een paa jaa teug vol patijzen, geelgozen en blauwe gozen zitten! Heb je nog vagen ove deze vogels en de akkevogelpojecten? Neem dan contact op met Tinne Cockx T ABC-paatcafé: domein Bosquet vijdag 28 mei domein Bosquet in Okselaa om uu Eigenaa Gilbet Hollandes en Fans Cleckx van Heemking Avebode takteen je op inteessante weetjes ove domein Bosquet. Wie leefde e voege? Welke weken woden e vandaag uitgevoed en wat zijn de toekomstplannen voo het domein? ABC! Heb jij nog heinneingen aan Villa Bosquet? Of aan een ande kasteelpak? Beng zeke je vehalen mee! De inkom is gatis en inschijven is niet nodig. Iedeeen welkom! Zaad met pit Met deze slogan zetten het Agentschap voo Natuu en Bos en de Veeniging voo Bos in Vlaandeen inheems plantgoed in de kijke tijdens de Week van het Bos Zondag 11 oktobe kon je in het Linden- en Chateuzenbos in Linden op stap met boswachte en natuugids. Je kwam niet alleen mee te weten ove het bos, ook je zintuigen weden getest: welk zaad met pit poef, voel en uik je? RLNH RLNH uit het boek Okselaa, Altioa Avebode, 1976 Dat zaad met pit zogt voo planten van hie. Ideaal om een bos mee aan te planten. En dat is wat de 374 leelingen van de Vije Basisschool Lubbeek op 17 novembe gedaan hebben. Met schop en emme in de aanslag plantten ze zo n 1055 boompjes op campus Lubbeek van het UZ Leuven. Na het hade weken wachtte hen iets lekkes. Het nieuwe bos bengt mee leven dat de patiënten en de Lubbeekse leelingen kunnen ontdekken via de aangelegde wandelpaden. De weken weden gefinancied doo UZ Leuven en Agentschap Ruimte en Efgoed. 3

4 Je hebt mee buen Biodivesiteit, daa zal je dit jaa nog veel ove hoen! Want dit voojaa komt de povinciale campagne Je hebt mee buen dan je denkt op kuissnelheid. Hiemee wil de povincie Vlaams-Babant samen met alle gemeentes, veenigingen en inwones weken aan mee biodivesiteit. En iedeeen, goot en klein aanzetten tot actie. Jean-Pol Olbechts, gedeputeede voo leefmilieu, vetelt ons e mee ove. Povincie Vlaams-Babant Waaom stat de povincie met een campagne ond biodivesiteit? Het is niet goed gesteld met de biodivesiteit. Wist je dat uim een dede van alle die- en plantensooten weeldwijd met uitsteven bedeigd is? Ook bij ons is het helaas niet andes. Veel planten en dieen hebben het moeilijk omdat hun leefgebied stilaan vedwijnt. Dat komt onde andee doodat ook hie steeds mee natuu vedwijnt doo vestedelijking. E is mee vevuiling en uitheemse planten en dieen vedingen onze eigen sooten. In dit intenationaal jaa van de biodivesiteit wil de povincie een steentje bijdagen om het velies aan biodivesiteit een halt toe te oepen. Dit doen we met de lanceing van de campagne Je hebt mee buen dan je denkt. Wat houdt deze campagne in? De campagne keeg als naam Je hebt mee buen dan je denkt, waabij het de bedoeling is dat gemeenten, veenigingen en inwones de bedeigde sooten in hun buut lettelijk gaan koesteen met concete acties die hun vootbestaan kunnen edden. Daaom speken we ook van een koestecampagne. De campagne loopt tot Hopelijk zal e in tussentijd heel wat bewegen op het vlak van biodivesiteit en weet elke inwone van Vlaams-Babant welke dietjes en planten zijn buut uniek maken. Welke sooten moeten wij dan koesteen? Hievoo steunen we op een lijst van tweehonded bedeigde planten en dieen in onze povincie. Deze lijst hebben we opgesteld samen met een team van natuuexpets. Elk van deze sooten wodt ook gekoppeld aan hun specifieke leefgebieden zoals watelopen, akkes, gaslanden, bossen Want de instandhouding van een leefgebied is cuciaal voo de oveleving van een soot. Kamsalamandes hebben bijvoobeeld poelen nodig voo hun vootplanting. Als e te veel poelen gedempt woden, zal de kamsalamande stilaan uitsteven. Pe gemeente zijn enkele bedeigde die- en plantensooten gekozen om hun vootbestaan veilig te stellen: de koestebuen. Samen met de gemeentebestuen, de egionale landschappen en lokale veenigingen plaatsen we deze koestebuen in de kijke zodat alle inwones ze leen kennen en kunnen koesteen. Hoe is de koestecampagne tot stand gekomen? Je beeikt een gote daagvlak doo ond de tafel te gaan zitten met alle betokken patnes. Zo hebben de vijf Vlaams-Babantse egionale landschappen, Natuupunt en heel wat andee oganisaties met teeinkennis hun schoudes onde deze campagne gezet. Samenweken is de sleutel tot succes! Wat is de ol van de egionale landschappen in deze campagne? De egionale landschappen zijn sleutelpatnes in deze campagne. Gemeenten en veenigingen kunnen bij hen teecht voo ondesteuning en samenweking bij het uitvoeen van concete pojecten. Bedoeling is om via deze bovengemeentelijke aanpak de kachten te bundelen en onnodige vesnippeing van acties te vemijden. Elk egionaal landschap wekt ond meedee sooten. Zo heeft het Regionaal Landschap Nood-Hageland sootenpojecten lopen ond de buine vuuvlinde, akkevogels, de ingekoven vleemuis Dit in nauwe samenweking met de betokken gemeente waa deze sooten vookomen. 4

5 SAMEN AAN DE SLAG! dan je denkt! Mee weten? Suf naa De website staat boodevol infomatie ove de campagne. Benieuwd naa de koestebuen van jouw gemeente? Wil je weten welke biodivesiteitsactiviteiten e gepland zijn? Of ben je op zoek naa inspieende vehalen ove sootenacties? Op de website vind je vast het antwood! Of contactee ons! Beatijs Maesen en Tinne Cockx zijn de biodivesiteitsmedewekes van het Regionaal Landschap Nood-Hageland vzw. Zij zetten zich in voo mee biodivesiteit in de egio. Hievoo weken ze samen met de gemeenten in ons wekingsgebied om acties op touw te zetten om de lokale die- en plantensooten te beschemen. T T Biodivesiteit, wat zeg je? Biodivesiteit je hoot e de laatste tijd steeds mee ove. Maa wat is dat nu eigenlijk? Biodivesiteit is oveal ondom ons. Van de vlindes in je tuin tot de bloemen in de staatbem. Van de vogels op de akkes tot de spin in een houtstapel. Eigenlijk is biodivesiteit alle leven op aade, van de kleinste bacteie tot het immense oewoud. Maa het is niet goed gesteld met de biodivesiteit. Steeds mee sooten steven uit, waadoo het natuulijk evenwicht op aade vestood wodt. En dat heeft ook gevolgen voo ons. Geneesmiddelen woden bijvoobeeld gemaakt van planten. Vedwijnen de planten, dan ontstaat e een pobleem. Of bossen absobeen fijn stof en zogen zo voo zuivee lucht. Onze omgeving is alleen maa leefbaa dankzij een ijke biodivesiteit. Doo onze lokale sooten en hun leefgebieden te edden, vebeteen we dus ook onze eigen gezondheid en levenskwaliteit! IJsvogel Havey van Diek / Buiten-beeld Feest van de Buine vuuvlinde Zondag 6 juni 2010 Paochiecentum Te Heide in Pijpelheide. vanaf u. In de gemeentes Begijnendijk, Heist-op-den-Beg en Temelo fladdet een unieke steekbewone ond: de Buine vuuvlinde. Wil jij het leefgebied van dit zeldzaam vlindetje vekennen? Te voet of lieve met de fiets? Dat kan! Op zondag 6 juni 2010 op het Feest van de Buine vuuvlinde. Welke maategelen bestaan e om de Buine vuuvlinde te beschemen? Wat kan je zelf doen? Dit en nog veel mee kom je ondeweg te weten ove deze bijzondee fladdeaa. Aan het vetekpunt vind je infostanden, kindegime en een dank- en eetstand. De namiddag wodt feestelijk afgesloten met volksmuziek van de goep Steuks. Buine vuuvlinde Roel Uytteboek Mee weten? Tinne Cockx, pojectmedeweke biodivesiteit of T Het volledige pogamma vind je op Een oganisatie van de gemeenten Begijnendijk en Heist-op-den-Beg, Natuupunt vzw, Regionaal Landschap Nood-Hageland vzw, Regionaal Landschap Rivieenland vzw, Agentschap voo Natuu en Bos, de povincies Antwepen en Vlaams-Babant. 5

6 Leven in de Demevallei De Deme zogt voo leven in de bouweij! Lettelijk en figuulijk want het Demewate is lang als gondstof gebuikt voo de talijke bouweijen die onze steek voege kende. In Diest was bie zelfs eeuwenlang de belangijkste bon van inkomsten. En dat nu juist in Diest wek wodt gemaakt om de Deme opnieuw in een open bedding te laten stomen, is ook geen toeval. Mee dan veetig jaa nadat de wateloop wed dicht gelegd, ademt de stad nog steeds Deme. Of wat dacht je van staatnamen als Demestaat, Vissestaat of Kaai? Van Diest naa Wezemaal. Ga deze zome met ons op ontdekking in de vallei van de Deme. Natuu en cultuu hand in hand: welkom op onze vakantiecusus. Lieve op eigen houtje op vekenning? Wij stippelden voo jou een mooie landschapswandeling uit doo het Diestse natuugebied Webbekoms Boek. Lees op deze pagina s wat e leeft in de Demevallei en dan is het aan jou. Bie poeven, de weken in Diest opvolgen, wandelen, fietsen gewoon doen! Stategisch Poject Demevallei De gote ovestomingen van 1998 in de Demevallei hebben de visie op watebehee dastisch veanded. De dijken boden niet de nodige veiligheid en men ging noodgedwongen op zoek naa een altenatieve aanpak. Dit esulteede in het Ontwikkelingsplan Deme. Het basispincipe is uimte voo wate, met een vezekede bescheming voo woningen. Daanaast moet de Demevallei ook in de toekomst een plaats bieden voo duuzame landbouw, natuu en toeisme. Het Stategisch Poject Demevallei bengt alle patnes in de Demevallei ond de tafel om te weken aan concete acties die dit toekomstbeeld tot ealisatie bengen. Het Regionaal Landschap teedt hiebij op als coödinato. Mee weten? Jeoen Heyman T Deme te hoogte van Zichem Rollin Velinde / Vildaphoto Deme doo Diest De stad Diest en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) plannen om de Deme opnieuw open te leggen in de stad. In het plan wodt aandacht besteed aan de vefaaiing van de stad doo bv. mooie ustplekjes aan de and van het wate te voozien. Fietses en voetganges zullen het stadscentum makkelijke kunnen beeiken langs de Deme. En ook de watekwaliteit van de ivie zal vebeteen. Zo wodt Diest nóg aangename om te vetoeven! Om de bewones te infomeen en inspaak te gaandeen, oganiseeden de stad en VMM een infomakt voige winte. Na het veweken van de bedenkingen van de Diestenaas, kunnen de definitieve plannen opgemaakt woden. Als alles vlot veloopt, kan tegen half 2012 de eeste spadesteek gebeuen. Als jij nog mee vagen, bedenkingen, suggesties hebt, kan je teecht op Toekomstbeeld van de Demestaat VMM 6

7 IN DE KIJKER Poef de Demevallei Kom de eeste week van juli naa de vakantiecusus in de Demevallei en volg samen met ons de Deme van Diest tot Wezemaal. We staten met een uitgebeid bezoek aan Diest met haa boeiende veleden. We snuiven cultuu op in Zichem met een bezoek aan Huize Enest Claes. En we vekennen het natuugebied Demeboeken. Een fietstocht bengt ons langs veschillende molens in de egio en al wandelend ontdekken we de mooiste plekjes op en ond de typische ijzezandsteenheuvels. Als afsluite van de week poeven we de Hagelandse wijn. Kotom, het wodt een week vol natuu, cultuu en ook een beetje gastonomie. PROGRAMMA Maandag 5 juli: Diest > welkom met ontbijt > vekenning Diest met bezoek aan stadsmuseum en de Wallengodel Dinsdag 6 juli: Zichem > bezoek Enest Claesmuseum en begeleide wandeling dooheen Zichem > liteaie natuuwandeling in het natuugebied Demeboeken Woensdag 7 juli: Aaschot > dagfietstocht Molens in Nood-Hageland met bezoek aan enkele watemolens en een windmolen > picknick in De Moedemeule Dondedag 8 juli: Gelode > dagwandeltocht doo o.a. Vosdonkbos Vijdag 9 juli: Wezemaal > dagtocht ijzezandsteen en wijnteelt : wandeling ove de Wijngaadbeg, de Beniksbeg en doo de Wingevallei > bezoek aan het wijnmuseum en de wijnkelde met te afsluiting wijndegustatie Op stap in Webbekoms Boek Het bezoekescentum Webbekoms Boek in Diest is de ideale uitvalsbasis om het gelijknamige natuugebied en een stukje van de histoische vededigingswallen te vekennen. Wandelend langs de Deme kom je voobij bloemijke hooilanden, ietlanden en wilgenbosjes. Van op de wallen heb je zicht op het natuugebied en de stad Diest. Wellicht kom je op je tocht wel een kudde gazende ijslandpony s tegen of zie je een blauwe eige vliegen. Na je landschapswandeling van 3,5 km of 9 km kan je in het bezoekescentum teecht voo een inteactieve tentoonstelling. Kijk, hoo en voel. En beleef het natuugebied van binnenuit! Deze wandeling is bewegwijzed. Het statbod vind je aan het bezoekescentum. De wandeling is ook opgenomen in een wandelbox met tien landschapswandelingen die we in de egio hebben uitgestippeld. Je kan de box vekijgen bij de egionale toeistische diensten voo 9 of je kan hem bestellen via onze website Ludo Goossens / Vildaphoto PRAKTISCH > Van maandag 5 juli tot en met vijdag 9 juli 2010 van 9 tot u. > Het cususgeld is 100 euo pe pesoon: alle gidsen, inkomgelden, 1 ontbijt en 1 picknick inbegepen. Betalen met opleidingscheques is mogelijk. Als je een fiets wil huen (10 euo) of als je een vegetaische picknick wenst, gelieve dit te vemelden bij je inschijving. > Inschijven kan tot 1 juni Opgelet: het aantal plaatsen is bepekt. Info en inschijvingen: CVN Vlaams-Babant T We oganiseen deze cusus i.s.m. Centum Voo milieu-en Natuueducatie vzw en Natuupunt Oost-Babant vzw.? MEER WETEN OVER DE DEMERVALLEI? Wij bengen leven in de Demevallei! Regelmatig oganiseen we wandelingen en cusussen zoals landschapslezen en de vakantiecusus. Met het poject ABC van de Demevallei gaan we op zoek naa het ijke veleden van de vallei. Kom eens naa een van onze ABC-paatcafés. Je wodt getakteed op boeiende Demevehalen op unieke locaties. Hou onze website in de gaten en blijf op de hoogte van al onze Demeactiviteiten! Eik Spiessens 7

8 BLIKVANGERS KOM JIJ OOK? Zwoele zomeavonden Na een lange winte kiebelt het om naa buiten te tekken. Tijd voo enkele zomese avonden onde de blote hemel: op stap met een evaen gids met een tas vol weetjes en passie. Kom ook en maak e samen met ons twee zwoele zomeavonden van. 12/07 > Spinkhanen Zome genieten op een teas onde een stalende zon. En op de achtegond kekels die tsjipen. Of zijn het nu spinkhanen? We nemen je mee naa de wondee weeld van deze zespotige atleten en leen je luisteen. De avond stat om 19 uu en eindigt om uu. 09/08 > Nachtvlindes Wist je dat e s nachts ook heel wat vlindes actief zijn? Huismoede, gewone woteluil of aangebande spanne. Zeggen je niets? Toch heb je e zeke al een paa gezien. Kom en ontdek de kleuenpacht van de nacht. De avond stat om 20 uu en eindigt om uu. INFO EN INSCHRIJVINGEN: CVN Vlaams-Babant T of Deze avonden oganiseen we i.s.m. Centum Voo Natuu- en milieueducatie vzw en Povincie Vlaams-Babant. Gouden spinkhaan Ronald Messemake/Buiten-beeld Cusus digitale natuufotogafie Inzoomen, schepstellen en: klik! Ben je gebeten doo het fotogafievius? Heb je al wat evaing met een digitaal fototoestel of wil je weten hoe e best aan te beginnen? En wil je je wel eens wagen aan natuu- en landschapsfoto s? Schijf je dan nu in voo de cusus Natuufotogafie. Natuufotogaaf Rollin Velinde legt je dit najaa tijdens die lesavonden en een wekwinkel alles uit ove mateiaalkeuze, de gebuikte techniek en de compositie van je beeld. MEER WETEN? CVN Vlaams-Babant T of De kostpijs van deze cusus is 90 euo. We oganiseen deze cusus i.s.m. Centum Voo Natuuen milieueducatie vzw, Vomingplus Oost-Babant, Povincie Vlaams-Babant en het Bezoekescentum Webbekoms Boek. ACTIVITEITENKALENDER MEI vijdag 28 mei ABC-paatcafé: domein Bosquet, het domein voege, nu en mogen u. > domein Bosquet in Okselaa (Pastoo Bissacstaat 1) Ewin Dunon T zondag 30 mei Dag van het Pak Goen in je buut 10 u. 18 u. > domein Bosquet in Okselaa (Pastoo Bissacstaat 1) Ewin Dunon T JUNI zondag 6 juni Feest van de Buine vuuvlinde vanaf u. > Paochiecentum Te Heide in Pijpelheide (Schieksesteenweg 71) Tinne Cockx T JULI maandag 5 juli tem vijdag 9 juli Vakantiecusus Demevallei dagelijks van 9 u. tot u. > max. 20 deelnemes. Schijf je dus snel in! Opgelet: deze activiteit is betalend. CVN Vlaams-Babant T maandag 12 juli Zomeavond: spinkhanen u u. > locatie wodt late meegedeeld. Schijf je snel in! LANDSCHAPSWEDSTRIJD WIN! Maak kans op een Hagelands ontdekkingspakket met o.a. het wandelboek en bijhoende kaat Wandelnetwek Wingevallei, fietsplezie met de kaat Fietsknooppuntennetwek Hageland en onze wandelbox met tien landschapswandelingen in Nood-Hageland. Vul het aadsel in en mail het sleutelwood vóó 30 juni 2010 naa De winnaa wodt pesoonlijk vewittigd. Veel succes! CVN Vlaams-Babant T AUGUSTUS maandag 9 augustus Zomeavond: nachtvlindes u u. > locatie wodt late meegedeeld. Schijf je snel in! CVN Vlaams-Babant T zatedag 28 augustus Euopese Nacht van de Vleemuis vanaf 19 u. > Montfotcollege in Rotselaa (Aaschotsesteenweg 39) Beatijs Maesen T SEPTEMBER zondag 5 septembe Goene fietstocht met 3 fietslussen dooheen Bekkevoot vetek tussen 10 u. en u. > gemeentehuis Bekkevoot (Eugeen Coolsstaat 17) Hilde Veheyden T thema zomeavond 2 voonaam van natuufotogaaf 3 akkevogel 4 Deme doo 5 natuuesevaat in Schepenheuvel-Zichem 6 eindplaats van de vakantiecusus 7 zeldzame fladdeaa: Buine 8 ijkdom aan leven 9 achtenaam van de eigenaa van domein Bosquet zondag 12 septembe Open Monumentendag De vie elementen 10 u. 18 u. > Molen te Leefdaele in Rillaa, s Hetogenmolens en watemolen van Schoonhoven in Aaschot voo het volledige pogamma, kijk egelmatig op Jeoen Heyman T MEER WETEN? Abonnee je gatis op onze digitale nieuwsbief Landschapsmail via onze website of stuu een mailtje naa met als ondewep Landschapsmail.

05.2015. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van het Park Domein Bosquet zondag 31 mei. gratis. in dit nummer

05.2015. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van het Park Domein Bosquet zondag 31 mei. gratis. in dit nummer landschapskant Nood-Hageland Dag van het Pak Domein Bosquet zondag 31 mei gatis 05.2015 in dit numme Dag van het Pak p2 Steenuil in boeennatuu p4 Een nieuwe thuis in Huize Hageland p6 Bestuiving in Holsbeekse

Nadere informatie

05.2011. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van de biodiversiteit Werchter zondag 22 mei 2011. in dit nummer

05.2011. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van de biodiversiteit Werchter zondag 22 mei 2011. in dit nummer 05.2011 landschapskant Nood-Hageland Dag van de biodivesiteit Wechte zondag 22 mei 2011 in dit numme Dag van de biodivesiteit p2 Samenweking met bedijven p4 Landschapsanimatie: Wat is dat? p6 Regionaal

Nadere informatie

08.2012. landschapskrant Noord-Hageland. Natuur en cultuur, hand in hand Assent, zondag 19 augustus. in dit nummer

08.2012. landschapskrant Noord-Hageland. Natuur en cultuur, hand in hand Assent, zondag 19 augustus. in dit nummer 08.2012 landschapskant Nood-Hageland Natuu en cultuu, hand in hand Assent, zondag 19 augustus in dit numme Natuu en cultuu, hand in hand! p2 De jages van Walenbos in de bes voo de vleemuis p4 Hoogstamboomgaaden

Nadere informatie

08.2011. landschapskrant Noord-Hageland. Nacht van de Vleermuis Abdij Averbode. zaterdag 27 augustus. in dit nummer

08.2011. landschapskrant Noord-Hageland. Nacht van de Vleermuis Abdij Averbode. zaterdag 27 augustus. in dit nummer 08.2011 landschapskant Nood-Hageland Nacht van de Vleemuis Abdij Avebode zatedag 27 augustus in dit numme Nacht van de Vleemuis p2 Veassend lekke uit de hoogstamboomgaad p4 Bos zonde genzen p6 Regionaal

Nadere informatie

08.2013. landschapskrant Noord-Hageland. gratis. Nacht van de Vleermuis Diest, vrijdag 23 augustus Kom ook! in dit nummer

08.2013. landschapskrant Noord-Hageland. gratis. Nacht van de Vleermuis Diest, vrijdag 23 augustus Kom ook! in dit nummer landschapskant Nood-Hageland gatis 08.2013 Nacht van de Vleemuis Diest, vijdag 23 augustus Kom ook! in dit numme Nacht van de Vleemuis met leuke pijsjes! p2 Beedsmoelen in Begijnendijkse poelen p4 Biodivesiteit

Nadere informatie

08.09. landschapskrant Noord-Hageland. Europese Nacht van de Vleermuis. vrijdag. 28 augustus. regionaal landschap Noord-Hageland vzw.

08.09. landschapskrant Noord-Hageland. Europese Nacht van de Vleermuis. vrijdag. 28 augustus. regionaal landschap Noord-Hageland vzw. landschapskant Nood-Hageland Euopese Nacht van de Vleemuis vijdag 28 augustus 08.09 egionaal landschap Nood-Hageland vzw in dit numme p2 Euopese Nacht van de Vleemuis p4 Kasteeldomein de Beauffot p6 Akkevogels

Nadere informatie

05.2012. landschapskrant Noord-Hageland. Opening. wandelnetwerk Hagelandse Heuvels. Kasteel van Horst zondag 17 juni.

05.2012. landschapskrant Noord-Hageland. Opening. wandelnetwerk Hagelandse Heuvels. Kasteel van Horst zondag 17 juni. 05.2012 landschapskant Nood-Hageland Opening wandelnetwek Hagelandse Heuvels Kasteel van Host zondag 17 juni in dit numme Opening Wandelnetwek Hagelandse Heuvels p2 Boedeij De Babande, patne voo goenwek

Nadere informatie

08.2014. landschapskrant Noord-Hageland. gratis. Leven aan het water! Gratis poelencursus zaterdag 20/9. in dit nummer

08.2014. landschapskrant Noord-Hageland. gratis. Leven aan het water! Gratis poelencursus zaterdag 20/9. in dit nummer landschapskant Nood-Hageland gatis Leven aan het wate! Gatis poelencusus zatedag 20/9 08.2014 in dit numme Opening van de hestelde loopgaven van Weeldoolog I p2 Fuitkwekes helpen de bij en omgekeed p4

Nadere informatie

05.2013. landschapskrant Noord-Hageland. gratis. Biodiversiteit in de tuin Houwaart, zondag 9 juni Kom ook! in dit nummer

05.2013. landschapskrant Noord-Hageland. gratis. Biodiversiteit in de tuin Houwaart, zondag 9 juni Kom ook! in dit nummer landschapskant Nood-Hageland Biodivesiteit in de tuin Houwaat, zondag 9 juni Kom ook! gatis 05.2013 in dit numme Biodivesiteit in de tuin met kotingsbon! p2 Samen met Pasa aan de slag voo natuu en landschap

Nadere informatie

Het Informatieportaal voor Financiële Veiligheid. De 4 bedreigingen voor je spaargeld vandaag

Het Informatieportaal voor Financiële Veiligheid. De 4 bedreigingen voor je spaargeld vandaag Het Infomatiepotaal voo Financiële Veiligheid De 4 bedeigingen voo je spaageld vandaag Veval van de systeembanken Veval van de systeembanken De Vie gote Bedeigingen 1. Veval van de systeembanken 2. 3.

Nadere informatie

Bijlage 3: Budgetbrief. Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. Postbus 891. 5600 AW Eindhoven. t.a.v. mevrouw H.F. van Breugel. Bergen op Zoom, 25 juni 2014

Bijlage 3: Budgetbrief. Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. Postbus 891. 5600 AW Eindhoven. t.a.v. mevrouw H.F. van Breugel. Bergen op Zoom, 25 juni 2014 -CONCEPT Bijlage 3: Budgetbief Bueau Jeugdzog Nood-Babant Postbus 891 5600 AW Eindhoven t.a.v. mevouw H.F. van Beugel Begen op Zoom, 25 juni 2014 Geachte mevouw van Beugel, Confom de afspaken in de "Babantbede

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2015-2016

Schooljaarplan (SJP) 2015-2016 Schooljaaplan (SJP) 05-06 aam school RKBS Willibod Ades Espeantolaan Postcode en plaats 950 CZ Stadskanaal Telefoon 0599-657 Binnumme E-mail Website Diecteu Bevoegd Gezag 03RX kbs-willibod@fidadanl wwwkbs-willibodnl

Nadere informatie

- 1 - UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN RONDOM BURGERS 2012 2015

- 1 - UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN RONDOM BURGERS 2012 2015 UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN RONDOM BURGERS 2012 2015 De gemeente Womeland heeft een duidelijke visie op maatschappelijke ondesteuning: elke Womelande telt mee en doet mee, ongeacht leeftijd, bepekingen

Nadere informatie

Het is voorjaar en nieuwe samenwerkingen bloeien op. Het samenwerken met

Het is voorjaar en nieuwe samenwerkingen bloeien op. Het samenwerken met Zog dieen aansluit Aansluitende zog Het is voojaa en nieuwe samenwekingen bloeien op. Het samenweken met Jaagang 5 1 Lente 2014 De MediantKant is een uitgave van Mediant Geestelijke Gezondheidszog en geeft

Nadere informatie

Kids-Gea! Maak een beverburcht kijk op pagina 4. Alles over bevers op pagina 2. Kijk op pagina 6 en 7 voor leuke activiteiten

Kids-Gea! Maak een beverburcht kijk op pagina 4. Alles over bevers op pagina 2. Kijk op pagina 6 en 7 voor leuke activiteiten Kids-Gea! Alles ove beves op pagina 2 Maak een bevebucht kijk op pagina 4 Kijk op pagina 6 en 7 voo leuke activiteiten Gatis jeugdbijlage bij het ledenblad van It Fyske Gea Winte 2015/2016 Beve: De nieuwe

Nadere informatie

collectieformules zorgt ervoor

collectieformules zorgt ervoor collectiefomules zogt evoo 2015 De Collectie-fomules bpost biedt u meedee Collectie-fomules aan. Elk van deze fomules geeft u de zekeheid om die postzegels te ontvangen die het best passen in uw vezameling.

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma IHP

Uitvoeringsprogramma IHP Uitvoeingspogamma IHP -2020 Het IHP leidt tot veschillende acties voo zowel de benoemde maategelen als de vookeusscenaio s. Deze acties zijn vespeid ove IJsselstein, hebben een veschillend tijdspad en

Nadere informatie

nr. 37 van JOS DE MEYER datum: 20 oktober 2015 aan HILDE CREVITS Onderwijspersoneel - Afwezigheden wegens ziekte

nr. 37 van JOS DE MEYER datum: 20 oktober 2015 aan HILDE CREVITS Onderwijspersoneel - Afwezigheden wegens ziekte SCHRIFTELIJKE VRAAG n. 37 van JOS DE MEYER datum: 20 oktobe 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Ondewijspesoneel - Afwezigheden wegens ziekte

Nadere informatie

Bouw mee aan het orang-oetanbos!

Bouw mee aan het orang-oetanbos! Dit is het actieboekje van: oolette(s): Achtenaam: Staat:.: oo 4 kunnen,we 10m 2 aanpla bos nten Plaats: Telefoon: obiel: Emailades: Ben je al WFRange? ul hie je administatienumme in: (dit is het numme

Nadere informatie

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS Stichting Feedom in Chist Ministies Nedeland gevestigd te Dachten Rappot inzake de jaastukken 2014 Vendelie4 Postbus 622 3900 AP Veenendaal T: (0318) 618666 veenendaal@schuiteman.com

Nadere informatie

- gezonde dieren, gezonde mensen

- gezonde dieren, gezonde mensen pagina 1 van 8 Jaaveslag 2000 Wood van de voozitte Afgelopen jaa is voedselveiligheid een belangijk item in Euopa geweest, denk alleen maa aan de BSE-cisis. Het is dan ook niet moeilijk voo te stellen

Nadere informatie

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS Stichting AIM gevestigd te Eist Rappot inzake de jaastukken 2014 Vendelie4 Postbus 622 3900 AP Veenendaal T: (0318) 618666 veenendaal@schuiteman.com Schuiteman Accountants

Nadere informatie

TECHNISCHE VRAGEN RAAD bij JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015

TECHNISCHE VRAGEN RAAD bij JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015 TECHNISCHE VRAGEN RAAD bij JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015 Indienen uitelijk dinsdag 14 juni 2016 bij giffie@eindhoven.nl n Patij Blz Beleidsveld Secto Wethoude Vaag Antwood 50 PvdA 10 Sociale Ondesteuni

Nadere informatie

Nieuwsbrief stadsdeelgroepen. 19 september 2011 Nummer 20. In dit nummer: Van de redactie. pagina

Nieuwsbrief stadsdeelgroepen. 19 september 2011 Nummer 20. In dit nummer: Van de redactie. pagina 19 septembe 2011 Numme 20 Nieuwsbief stadsdeelgoepen In dit numme: Les in een Onbepekt Bijlmepak Zeilen op de Sloteplas Winkeltoegankelijkheid Spaandammestaat wodt vebeted Taallessen voo mensen met een

Nadere informatie

Ter info. a m/s² a = Δv/Δt Toetsvraag 1. v m/s v = 2πr/T Toetsvraag 4

Ter info. a m/s² a = Δv/Δt Toetsvraag 1. v m/s v = 2πr/T Toetsvraag 4 Te info Deze toets geeft je een idee van je kennis ove de begippen uit de tabel hieonde. Dit zijn de voonaamste begippen die in de leeplannen van het middelbaa ondewijs aan bod komen. Je mag de vagen oplossen

Nadere informatie

BioBased Business Cases

BioBased Business Cases Ontmoet de gehele biobased keten en gijp uw kans voo slimme samenwekingen BioBased Business Cases Hoo hoe u maximale winstgevendheid haalt uit de BioBased Economy Met paktijkcases van: Cosun SABIC Synba

Nadere informatie

83 december 2012 Nr. verslag het Groot Jan Wolter Bloem volgt Gerard Korse op Eerste bewoners

83 december 2012 Nr. verslag het Groot Jan Wolter Bloem volgt Gerard Korse op Eerste bewoners 2012 e b m e dec g a l s e v t o o G het N. 83 13 m e Bloe t l o W n Ja op d Kose a e G volgt 6 s bewone e t s e E ces oot suc g g a d ie commiss 8 ijk uit And g a B eis Magda ssings a e v ique et EO Mozamb

Nadere informatie

Een eenparige cirkelbeweging is een cirkelbeweging, waarbij de grootte van de snelheid niet verandert.

Een eenparige cirkelbeweging is een cirkelbeweging, waarbij de grootte van de snelheid niet verandert. Cikelbewegingen Gaden adialen Zie bladzijde 135 t/m 137 Baiboek wikunde van de Caat en Boch ISBN 90-430-1156-8 Een aanade voo Sinteklaa! http://taff.cience.uva.nl/~caat/functiene.pdf Eenpaige cikelbeweging

Nadere informatie

Colloïdaal goud. jouw bondgenoot in de strijd tegen de tijd!

Colloïdaal goud. jouw bondgenoot in de strijd tegen de tijd! C O L L E C T I E O P S C H O O N H E I D S T A A T G E E N L E E F T I J D L U X U E U Z E V E R Z O R G I N G V O O R D E R I J P E R E H U I D Colloïdaal goud jouw bondgenoot in de stijd tegen de tijd!

Nadere informatie

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Osdorpplein 54. 3-kamer appartement op de eerste verdieping. Netto huurprijs 819 Per maand

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Osdorpplein 54. 3-kamer appartement op de eerste verdieping. Netto huurprijs 819 Per maand Amstedam Nieuw-West Osdopplein 54 3-kame appatement op de eeste vedieping Netto huupijs 819 Pe maand Wonen in het goenste stadsdeel van Amstedam Voo een stad om van te houden 2 In deze bochue Objectinfomatie

Nadere informatie

Westergracht 71 - Haarlem

Westergracht 71 - Haarlem Westegacht 71 - Haalem Vaagpijs! 349.000,-- k.k. Makelaaskantoo IDELER Oude Zijlvest 37 in Haalem Website: www.makelaaskantooideler.nl Omschijving Westegacht 71 - Haalem Op loopafstand van centum, uitgebouwde

Nadere informatie

Handleiding leginstructies

Handleiding leginstructies www.alityfloos.nl Handleiding leginstcties Gaat binnenkot een hoten vloe leggen? Met de leginstcties van Qalityfloos E.W.F. heeft de jiste kennis binnen handbeeik. Is deze kls toch niet aan besteedt, of

Nadere informatie

35% 46% 35% Benut alle mogelijkheden voor uw werknemers. Aanbieding voor extra gebruikerslicenties. Kerstaanbieding voor Mamut klanten

35% 46% 35% Benut alle mogelijkheden voor uw werknemers. Aanbieding voor extra gebruikerslicenties. Kerstaanbieding voor Mamut klanten Kestaanbieding voo Mamut klanten Optimalisee uw winstgevendheid in deze spannende tijden! Kennis een veilige investeing tot 46% Bestel nu en bespaa tot 46% op cusussen voo 2009 Lees mee op pagina 4 Gebuik

Nadere informatie

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Dr. H. Colijnstraat 610. 3-kamerappartement op de tiende en elfde verdieping

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Dr. H. Colijnstraat 610. 3-kamerappartement op de tiende en elfde verdieping Amstedam Nieuw-West D. H. Colijnstaat 610 3-kameappatement op de tiende en elfde vedieping Netto huupijs 820 Pe maand Luxe badkame en keuken Voo een stad om van te houden 2 In deze bochue Objectinfomatie

Nadere informatie

ZA5881. Flash Eurobarometer 369 (Investing in Intangibles: Economic Assets and Innovation Drivers for Growth) Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA5881. Flash Eurobarometer 369 (Investing in Intangibles: Economic Assets and Innovation Drivers for Growth) Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA88 Flash Euobaomete 69 (Investing in Intangibles: Economic Assets and Innovation Dives fo Gowth) County Questionnaie Belgium (Flemish) A Flashnumme FL9A B land FL9B C Numme van het inteview FL9C NACE

Nadere informatie

Visualisatie van het Objectgeoriënteerde Paradigma. Arend Rensink Faculteit der Informatica, Universiteit Twente e-mail: rensink@cs.utwente.

Visualisatie van het Objectgeoriënteerde Paradigma. Arend Rensink Faculteit der Informatica, Universiteit Twente e-mail: rensink@cs.utwente. Visualisatie van het Objectgeoiënteede Paadigma. Aend Rensink Faculteit de Infomatica, Univesiteit Twente e-mail: ensink@cs.utwente.nl Samenvatting Pogammeeondewijs maakt een wezenlijk deel uit van elke

Nadere informatie

landschapskrant Noord-Hageland. Huize Hageland BinnensteBuiten zondag 20 september. gratis. in dit nummer

landschapskrant Noord-Hageland. Huize Hageland BinnensteBuiten zondag 20 september. gratis. in dit nummer landschapskant Nood-Hageland gatis 08.2015 Huize Hageland BinnensteBuiten zondag 20 septembe in dit numme Huize Hageland BinnensteBuiten p2 2014 in een notendop! p5 Demeambassadeus 2015 p6 De Sapmobiel

Nadere informatie

Inclusie en Exclusie groep 1

Inclusie en Exclusie groep 1 Inclusie en Exclusie goep 1 Tainingsweek 8 13 juni 2009 Venndiagammen Als voo elementen in een vezameling twee veschillende eigenschappen een ol spelen, dan kun je voo deze vezameling een Venndiagam tekenen.

Nadere informatie

MUZIEK INHOUDSTAFEL. beknopte studiegids. Geduld wordt altijd beloond Pepijn Heirman. voor alle info: info@samwdlier.net

MUZIEK INHOUDSTAFEL. beknopte studiegids. Geduld wordt altijd beloond Pepijn Heirman. voor alle info: info@samwdlier.net voo alle info: info@samwdlie.net beknopte studiegids MUZIEK Stedelijke Academie voo Muziek, Wood en Dans Gasthuisvest 50, 2500 Lie - Tel. (03)480 45 79 e-mail: samwd@lie.be - www.samw filialen in Belaa,

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centaal Bueau voo de Statitiek Economie, Bedijven en NR Oveheidfinanciën en Conumentenpijzen Potbu 24500 2490 HA Den Haag PRJSNDEXCJFER COMMERCËLE DENSTVERLENNG 1. nleiding Dit document bechijft de methoden

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling

Leiderschapsontwikkeling Leideschapsontwikkeling (11): Van een gefagmenteede naa een samenhangende aanpak Leideschapsontwikkeling 2.0 E is veel gescheven ove de ontwikkeling van leideschap in oganisaties. In dit atikel beschijven

Nadere informatie

Dit is geen toeval 6 Over waarom je dit boek leest en hoe je ermee aan de slag kunt gaan. Lees dit eerst. 9 Stap 1: Vind je passie 96

Dit is geen toeval 6 Over waarom je dit boek leest en hoe je ermee aan de slag kunt gaan. Lees dit eerst. 9 Stap 1: Vind je passie 96 Dit is geen toeval 6 Ove waaom je dit boek leest en hoe je emee aan de slag kunt gaan. Lees dit eest. Inleiding 10 1 Waaom goeien we? 18 Ove de uitdaging van het goeien en ove wat passie is 2 Willen en

Nadere informatie

Westergracht 71 - Haarlem

Westergracht 71 - Haarlem Westegacht 71 - Haalem Vaagpijs! 349.000,-- k.k. Makelaaskantoo IDELER Omschijving Westegacht 71 - Haalem Op loopafstand van centum, uitgebouwde uime TRAPGEVELwoning met zonnige vezogde tuin, voozien van

Nadere informatie

GROENLICHT. De mars tegen Monsanto en TTIP. Orgaan van GroenLinks Zwolle. Zomer 2015

GROENLICHT. De mars tegen Monsanto en TTIP. Orgaan van GroenLinks Zwolle. Zomer 2015 Ogaan van GoenLinks Zwolle GROENLICHT Zome 2015 De s tegen Monsanto en TTIP Linke Soep: Ove de gevaen van Gentech en wát!? Senato Ruad Ganzevoot bezoek bij GoenLinks Zwolle Gezocht: Nieuwe hoofdedacteu

Nadere informatie

Individueel Transitieplan voor Ouders

Individueel Transitieplan voor Ouders Individueel Tansitieplan voo Oudes Datum: vade / moede van Patiëntgegevens A. De diabetes 1. Mijn kind kan uitleggen wat, hie aan weken diabetes is. 2. Mijn kind begijpt wat de behandelaas (ats, diëtist

Nadere informatie

Nr. juni 20. 100-jar

Nr. juni 20. 100-jar g a l s e v t o o G het N. 85 13 juni 20 5 n eavonde i t a m o Inf den oowaa v u u h alg. 7 ties voo a t i c i l e F ige 100-ja 9 es de boul u e j e ek el Wisselb ogkasp o H a a in toenoo COLUMN Kwaliteit

Nadere informatie

www.urban-synergy.org JOINT ARCHITECTURAL NETWORK FOR URBAN SYNERGY Betere Buurt Biotoop

www.urban-synergy.org JOINT ARCHITECTURAL NETWORK FOR URBAN SYNERGY Betere Buurt Biotoop www.uban-synegy.og JOINT ARCHITECTURAL NETWORK FOR URBAN SYNERGY Betee Buut Biotoop Betee Buut Biotoop De Betee Buut Biotoop (BBB) is een multidisciplinai poject van de stichting JANUS (Joint Achitectual

Nadere informatie

In hoofdstuk 1 zijn algemene beschouwingen en de visie van ENECO Net- Beheer op de verdere ontwikkeling van het beheerde net opgenomen.

In hoofdstuk 1 zijn algemene beschouwingen en de visie van ENECO Net- Beheer op de verdere ontwikkeling van het beheerde net opgenomen. . INLEIDING Dit document omvat het Capaciteitsplan 2 van ENECO NetBehee zoals veeist in de Elekticiteitswet 1998 en het hieop aansluitend besluit "Regeling capaciteitsplannen Elekticiteitswet 1998" van

Nadere informatie

vrij kamperen, Bivakkeren, paalkamperen... met tent of camper

vrij kamperen, Bivakkeren, paalkamperen... met tent of camper Een dossie van Wegwijze vzw Beenhouwesstaat 9 8000 Bugge info@wegwijze.be www.wegwijze.be Wegwijze vzw. Niets uit deze publicatie mag woden gekopieed of vespeid zonde schiftelijke toestemming. vij kampeen,

Nadere informatie

Geachte College en Raadsleden,

Geachte College en Raadsleden, Van: Vezonden: Aan: CC: Ondewep: Bijlagen: Adie Zuuendonk - Poelgeest maandag 5 septembe 201114:23 DIV_helpdesk Joien Kape FW: Plannen Oudeen vevoesdienst Vevoesdienst Spaamestadzog.docx Div gaag deze

Nadere informatie

Advies: Het college gaat akkoord met verzending van bijgaande RIB naar de gemeenteraad.

Advies: Het college gaat akkoord met verzending van bijgaande RIB naar de gemeenteraad. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: C.P.G. Kaan Tel n: 06 8333 8358 Numme: 15A.01184 Datum: 10 novembe 2015 Team: Ondewijs, Welzijn en Zog Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschift

Nadere informatie

B en W - advies. nr. \j nr. J / Openbaar. Onderwerp: Aanbesteding inkoop electriciteit en aardgas (6RNV gemeenten en 4 'aanhakers') 2010-2013

B en W - advies. nr. \j nr. J / Openbaar. Onderwerp: Aanbesteding inkoop electriciteit en aardgas (6RNV gemeenten en 4 'aanhakers') 2010-2013 B en W - advies Potefeuillehoude Afdeling Advies van Datum advies Bestandsnaam Advies O.R. In oveleg met afdeling(en) Actief infomeen aad Actief infomeen wijkcontactambtenaa Advies: Aangehouden d.d. Beslissing

Nadere informatie

Een nieuw model voor de CBS huishoudensprognose

Een nieuw model voor de CBS huishoudensprognose Een nieuw model voo de CBS huishoudenspognose Coen van Duin en Cael Hamsen Het model waamee het CBS zijn huishoudenspognose maakt, is aangepast. De nieuwe pognose wodt beekend met een macosimulatiemodel

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma 2006-2010 Vastgesteld door benw op 30 mei 2006

Uitvoeringsprogramma 2006-2010 Vastgesteld door benw op 30 mei 2006 Uitvoeingspogamma 20062010 Vastgesteld doo benw op 30 mei 2006 1 Ovezicht Uitvoeingspogamma 2006 t/m 2010 Poga Pote Afdemma houde 1.1 MB DIV Bestuusstijl Wij zullen ons inspannen om op heldee wijze veantwooding

Nadere informatie

Rietorchis & daslook bij het Zonnehuis

Rietorchis & daslook bij het Zonnehuis Rietochis & daslook bij het Zonnehuis Rietochis & daslook nabij het Zonnehuis Auteu P.J.H. van de Linden Opdachtgeve Pojectnumme Ingen Seach B.V. 09.087 juni 2010 foto omslag daslook langs het voetpad

Nadere informatie

FYI FYI FYI FYI FYI FYI FYI FYI KOM NAAR ONZE OPEN DAGEN 2014. For Your Information - Open dagen krant Graafschap College

FYI FYI FYI FYI FYI FYI FYI FYI KOM NAAR ONZE OPEN DAGEN 2014. For Your Information - Open dagen krant Graafschap College FYI FYI FYI FYI Fo You Infomation - Open dagen kant Gaafschap College 13 Studenten installeen zonnepanelen in Zambia College Company: stat je eigen bedijf 17 15 7 KOM NAAR ONZE OPEN DAGEN 2014 Doetinchem

Nadere informatie

12 Grafen en matrices. bladzijde 209 31 a. Gemengde opgaven 99

12 Grafen en matrices. bladzijde 209 31 a. Gemengde opgaven 99 afen en matices bladzijde a M M M M 4 emengde opgaven b M M M S M M M 4 4 P P P 5 4 4 c e R geeft P P P S 7 8 7 4 c geeft aan dat e voo één eenheid P eenheden nodig zijn c geeft aan dat voo één eenheid

Nadere informatie

huren in afrikaanderwijk. The nieuwste wijk in Town. nieuwzuid.nl 97 appartementen, maisonnettes en woon-werkwoningen

huren in afrikaanderwijk. The nieuwste wijk in Town. nieuwzuid.nl 97 appartementen, maisonnettes en woon-werkwoningen huen in nieuwzuid.nl zuidespoo 97 appatementen, maisonnettes en woon-wekwoningen afikaandewijk. The nieuwste wijk in Town. huen in zuidespoo Zuidespoo, 97 appatementen, maisonnettes en woon-wekwoningen

Nadere informatie

Tentamen Natuurkunde I uur uur woensdag 12 januari 2005 Docent Drs.J.B. Vrijdaghs

Tentamen Natuurkunde I uur uur woensdag 12 januari 2005 Docent Drs.J.B. Vrijdaghs Tentamen Natuukunde I 09.00 uu -.00 uu woensdag januai 005 Docent Ds.J.. Vijdaghs anwijzingen: Dit tentamen omvat 4 opgaven met totaal 9 deelvagen Maak elke opgave op een apat vel voozien van naam, studieichting

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst Aanvaag van een vegunning voo het exploiteen van een taxidienst College van bugemeeste en schepenen Makt 1, 8820 TORHOUT Tel. 050 22 11 22 Fax 050 22 05 80 info@tohout.be Waavoo dient dit fomulie? Dit

Nadere informatie

t p E Van de redactie Verenigingsblad van S.v.M.T.Protagoras Verenigingsblad van S.v.M.T.Protagoras De lente is begonnen!

t p E Van de redactie Verenigingsblad van S.v.M.T.Protagoras Verenigingsblad van S.v.M.T.Protagoras De lente is begonnen! 1 mei Uiteste inschijfdatum Studieeis Sacandinavië 2 mei Ovekoepelend Studenten Oveleg BMT 4 mei Dodenhedenking 5 mei Bevijdingsdag, TU/e gesloten Agenda 11 mei Dondedagboel 18 mei Dondedagboel 25 mei

Nadere informatie

Waterlijn in Uithoorn officieel in gebruik genomen Uithoorn - Tegen 12 uur is donderdagmiddag

Waterlijn in Uithoorn officieel in gebruik genomen Uithoorn - Tegen 12 uur is donderdagmiddag J 127 SINDS 1888! DE KRANT DIE JE AL 127 JAAR PAKT! WWW.MEERBODE.NL TEL: 0297-581698 EDITIE: UITHOORN, DE KWAKEL 3 JUNI 2015 3 KORT NIEUWS: Kunstoute Zijdelveld Uithoon - Komende zatedag 6 en zondag 7

Nadere informatie

nieuwsbulletin ZEVENENVEERTIGSTE JAARGANG Nummer 3 - januari-februari 2014

nieuwsbulletin ZEVENENVEERTIGSTE JAARGANG Nummer 3 - januari-februari 2014 Veschijnt tweemaandelijks Afgiftekantoo : 2840 Rumst 1 P 802144 ve. uitg. A. Buelens, Hollebeekstaat 31, 2840 Rumst BC 30977 2840 RUMST P.B. België-Belgique nieuwsbulletin ZEVENENVEERTIGSTE JAARGANG Numme

Nadere informatie

Beleidskaders en beleidsacties in het sociale domein 2010

Beleidskaders en beleidsacties in het sociale domein 2010 Jaaschijf 2010 Sociaal Domein Beleidskades en beleidsacties in het sociale domein 2010 Integaal De woonmogelijkheden, het niveau van de sociale en cultuele voozieningen en het poldelandschap, bepalen de

Nadere informatie

Eenparige cirkelbeweging

Eenparige cirkelbeweging Inhoud Eenpaige cikelbeweging...2 Middelpuntzoekende kacht...4 Opgave: Looping...5 Opgave: McLaen MP4-22...6 Opgave: Baanwielennen (tack acing)...8 Gavitatie...8 Zwaate-enegie...9 Opgave: Satellietbanen...10

Nadere informatie

Beantwoord de vragen bij Verkennen. Denk aan de goniometrische verhoudingen sinus en cosinus!

Beantwoord de vragen bij Verkennen. Denk aan de goniometrische verhoudingen sinus en cosinus! 1 Vectoen in 2D Vekennen www.math4all.nl MAThADORE-basic HAVO/VWO 4/5/6 VWO wi-d Vectomeetkunde Vectoen in 2D Inleiding Vekennen Beantwood de vagen bij Vekennen. Denk aan de goniometische vehoudingen sinus

Nadere informatie

Opleidingen. AutoCAD Inventor Revit 3ds Max 2014/2015. Award

Opleidingen. AutoCAD Inventor Revit 3ds Max 2014/2015. Award 2014/2015 Opleidingen AutoCAD Invento Revit 3ds Max TEC / CAD College HBO & MBO-Instituut 3x Awad TEC/CAD College BV Kekenbos 1018 B 6546 BA NIJMEGEN T 024 356 56 77 www.cadcollege.nl info@cadcollege.nl

Nadere informatie

Het Rotterdamse Sportbeleid. Martine Berkhof Beleidsadviseur Sport en Recreatie, gemeente Rotterdam

Het Rotterdamse Sportbeleid. Martine Berkhof Beleidsadviseur Sport en Recreatie, gemeente Rotterdam Het Rottedamse Spotbeleid Matine Bekhof Beleidsadviseu Spot en Receatie, gemeente Rottedam De Rottedamse Spotpaadox Rottedam is dé spotstad van Nedeland, maa bewones bewegen nog te weinig. Daaom: Collegetaget:

Nadere informatie

INSTALLATIE EN TECHNOLOGIE

INSTALLATIE EN TECHNOLOGIE decembe 2014 Ovezicht expets, 26 januai 2015 INSTALLATIE EN TECHNOLOGIE Naam bedijf Installatiebedijf Bouman Geneatostaat 9, 3903 HL Veenendaal 0318-51 00 01 info@boumaninstallatie.nl www.boumaninstallatie.nl

Nadere informatie

Het woonplan in Oostende voor 2001-2006 (2)

Het woonplan in Oostende voor 2001-2006 (2) Het woonplan in Oostende voo 2001-2006 (2) In deze categoie woden enkel de nog (ecent of toekomstige) beschikbae pecelen bouwgond in Oostende opgenomen. Naast deze opsomming blijft e uiteaad nog een hoeveelheid

Nadere informatie

Examens. Beroep. Rekenen. Leven lang lere. Passend Onderwijs. Entree. Kwaliteit. competenties. Het perron. www.sbo.nl/vmbo-mbo. Co-creatie.

Examens. Beroep. Rekenen. Leven lang lere. Passend Onderwijs. Entree. Kwaliteit. competenties. Het perron. www.sbo.nl/vmbo-mbo. Co-creatie. Hybide Passend Ondewijs Nationaal skills Nedelands / Conges Examens Voegtijdig Schoolvelaten 21st centuy Loopbaanoiëntatie Beoep Co-ceatie Leven lang leen Opleiding Het peon Intenationaal Innovatie Leaning

Nadere informatie

v v I I I 10 P I 316, 10

v v I I I 10 P I 316, 10 GELUDSSNELHED Het bijkt dat de gemiddede kinetische enegie van de moecuen evenedig is met de absoute tempeatuu. De sneheid van de moecuen van een gas is evenedig met de vootpantingssneheid van geuid. eeken

Nadere informatie

Gemeenteraad gemeente Hardenberg Commissie Ruimte Gemeenteraad Hardenberg Gemeenteraad gemeente Ommen Commissie Ruimte Gemeenteraad Ommen

Gemeenteraad gemeente Hardenberg Commissie Ruimte Gemeenteraad Hardenberg Gemeenteraad gemeente Ommen Commissie Ruimte Gemeenteraad Ommen Aan: College van Bugemeeste & Wethoudes gemeente College van Bugemeeste & Wethoudes gemeente Gemeenteaad gemeente Hadenbeg Commissie Ruimte Gemeenteaad Hadenbeg Gemeenteaad gemeente Ommen Commissie Ruimte

Nadere informatie

L0000512. Garantievoorwaarden/Gebruikershandleiding DUCOTWIN/ DUCOSCREEN

L0000512. Garantievoorwaarden/Gebruikershandleiding DUCOTWIN/ DUCOSCREEN L0000512 Gaantievoowaaden/Gebuikeshandleiding DUCOTWIN/ DUCOSCREEN I. INHOUD I. INHOUD p 1 II. ALGEMEEN p 2-6 III. INSTALLATIE p 7-8 IV. GEBRUIK EN ONDERHOUD p 9-12 V. CE-ATTEST p 13 VI. BIJLAGEN p 14

Nadere informatie

ZESENVEERTIGSTE JAARGANG Nummer 4 - januari-februari 2013

ZESENVEERTIGSTE JAARGANG Nummer 4 - januari-februari 2013 Veschijnt tweemaandelijks fgiftekantoo : 2840 Rumst 1 P 802144 ve. uitg.. uelens, Hollebeekstaat 31, 2840 Rumst 30977 2840 RUMST P.. elgië-elgique n i e u w s b u l l e t i n ZESENVEERTIGSTE JRGNG Numme

Nadere informatie

Risk & asset management

Risk & asset management Hét onafhankelijke en vakinhoudelijke semina voo de pensioenpofessional Risk & asset management Hoo hoe Hoo DNB hoe gaat DNB gaat toezien toezien op uw op uw beleggings- beleggingsbeleid beleid onde een

Nadere informatie

paradijs Devon & Cornwall 14-daagse rondreis 635 p.p.

paradijs Devon & Cornwall 14-daagse rondreis 635 p.p. Lieflijke heuvels en een spectaculaie kustlijn: de Engelse gaafschappen Devon en Conwall hebben alles 'in huis' voo een onvegetelijke wandelondeis. Jounaliste Linda van de Pavoodt ging u voo doo deze -

Nadere informatie

Standaarden Verpleeghuiszorg

Standaarden Verpleeghuiszorg Standaaden Vepleeghuiszog Vesie septembe 2010 Mw. E. Cox, MA, NVLF Mw. ds. C. Koolhaas, NVLF Mw. A. van Hemet, MA, NVLF 1 Inhoud 1..Inleiding...3 1.1 Doel standaaden en checklisten...3 1.2 De logopedist

Nadere informatie

Onderzoek naar het effect van actief randenbeheer op akker- en weidevogels in West-Brabant

Onderzoek naar het effect van actief randenbeheer op akker- en weidevogels in West-Brabant Ondezoek naa het effect van actief andenbehee op akke- en weidevogels in West-Babant Opdachtgeve: povincie Nood-Babant Novembe 2007 Antonie van Diemenstaat 20 5018 CW Tilbug 013-5802237 Eac@home.nl Pagina

Nadere informatie

Colofon Teksten; Eindredactie; Vormgeving & Productie;

Colofon Teksten; Eindredactie; Vormgeving & Productie; Spectum MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2014 1 Colofon Teksten; Dick Zijdelaan, Nel Baas, Ineke Zwaneveld, Cain de Buin Eindedactie; Sanne van de Steek Vomgeving & Poductie; Silvia Bakke 2015 Othocente 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ayubowan. Inhoudsopgave. Stichting Ayubowan. Helpt kinderen naar een zelfstandig bestaan. Januari 2015 Periodiek.

Ayubowan. Inhoudsopgave. Stichting Ayubowan. Helpt kinderen naar een zelfstandig bestaan. Januari 2015 Periodiek. Ayubowan t e e m o f in Januai 2015 Peiodiek Stichting Ayubowan Van de voozitte Voo u ligt de eeste Ayubowan Infomeet van 2015. Wellicht eede dan u had vewacht. We hebben het veschijnmoment aangepast,

Nadere informatie

Pieter Oosterhout Buro voor Architektuur BNA BV

Pieter Oosterhout Buro voor Architektuur BNA BV Gemeente Beuningen t.a.v. College van B&W Van Heemstaweg 46 Beuningen cc. mev. C. van Hemmen en dh. C. McQueen, Kloostestaat 1 beteft datum vezoek voooveleg woonhuis naast Kloostestaat 1, Beuningen 11

Nadere informatie

UIZEN ARCHITECTEN STEDENBOUWKUNDIGEN. r r

UIZEN ARCHITECTEN STEDENBOUWKUNDIGEN. r r UIZEN ARCHITECTEN STEDENBOUWKUNDIGEN ( Vastgesteld doo de aad van de gemeente Teneuzen bij beslult van, voozitte I giffie D D Mldde1bug KJevesk~seweg 49 PostbUtl29 4330 M IlIefoon:.31 118853737 lax: +31

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Methodebeschijving Outputpijsindexcijfe van nieuwbouwwoningen 1. Inleiding Dit is een methodebeschijving van de statistiek Outputpijsindexcijfe van nieuwbouwwoningen (O-PINW). De beschijving heeft alleen

Nadere informatie

landschapskrant Noord-Hageland. Bijen- en. bloesemdag zondag 17 april Meensel- Kiezegem. gratis

landschapskrant Noord-Hageland. Bijen- en. bloesemdag zondag 17 april Meensel- Kiezegem. gratis 04.2016 landschapskant Nood-Hageland Bijen- en bloesemdag zondag 17 apil Meensel- Kiezegem gatis in dit numme Bijen- en bloesemdag p2 Landschapszog in Nood-Hageland p4 Een BV in nood p6 Activiteitenkalende

Nadere informatie

Hardmetalen stiftfrezen voor ruw gebruik speciaal in gieterijen, werven en in de staalbouw

Hardmetalen stiftfrezen voor ruw gebruik speciaal in gieterijen, werven en in de staalbouw Hadmetalen stiftfezen voo uw gebuik speciaal in gieteijen, weven en in de staalbouw Hoogendementsvetandingen, -S Innovatieve hoogendementsvetandingen met exteme schokbestendigheid Zee obuuste, kachtige

Nadere informatie

zicht vanaf de baan (Z-O) 2014 allard architecture amsterdam filtratie en opvang regenwater grijswatersysteem caddymasters secretariaat

zicht vanaf de baan (Z-O) 2014 allard architecture amsterdam filtratie en opvang regenwater grijswatersysteem caddymasters secretariaat zicht vanaf de baan (Z-O) clubhuis clubhuis shop caddymastes kaenloods commissiekame secetaiaat shop shop caddymastes kaenloods commissiekame secetaiaat één ovekoepelend gasdak één ovekoepelend gasdak

Nadere informatie

Een laag inkomen? Vraag om een bijdrage!

Een laag inkomen? Vraag om een bijdrage! atie m Inf s van e d u v ande a g l sch en tt 18 kinde aa. j Heeft u kindeen in het vtgezet ndewijs? Of in het beepsndewijs tt 18 jaa? Dan mekt u dat in uw ptemnnee. De ksten zijn hge dan in het basisndewijs.

Nadere informatie

TOURING STELT EEN REISVERZEKERING VOOR DIE SPECIAAL ONTWIKKELD WERD VOOR TOUR OPERATORS Een klein overzicht van alle voordelen:

TOURING STELT EEN REISVERZEKERING VOOR DIE SPECIAAL ONTWIKKELD WERD VOOR TOUR OPERATORS Een klein overzicht van alle voordelen: TOURING STELT EEN REISVERZEKERING VOOR DIE SPECIAAL ONTWIKKELD WERD VOOR TOUR OPERATORS Een klein ovezicht van alle voodelen: Fomule Euopa en Fomule Weeld Onbepekte medische kosten in het buitenland en

Nadere informatie

Uitwerkingen bij de opgaven van. De Ster van de dag gaat op en onder

Uitwerkingen bij de opgaven van. De Ster van de dag gaat op en onder Uitwekingen bij de opgaven van De Ste van de dag gaat op en onde Statopgave Google Maps geeft bijvoobeeld 52.382306, 6.644897. Mocht je niet bekend zijn met de begippen Noodebeedte en Oostelengte, zoek

Nadere informatie

Veiligheid: gedrag, techniek en organisatie

Veiligheid: gedrag, techniek en organisatie Veiligheid: gedag, techniek en oganisatie Matijn Flinteman 30 januai 2017 Inhoud pesentatie Wat is veiligheid en waaom moeten we hieaan weken? Blootstelling aan gevaa beheesen Die invalshoeken: gedag techniek

Nadere informatie

Beredeneerd aanbod groep 1 en 2

Beredeneerd aanbod groep 1 en 2 Beedeneed aanbod goep 1 en 2 Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding en veantwooding blz. 3 Themaplanning blz. 5 Taal / lezen / schijven blz. 9 Rekenen / wiskunde blz. 11 Weekplanning blz. 13 Zelfstandig weken

Nadere informatie

5 dingen die je kunt doen

5 dingen die je kunt doen 5 dingen die je kunt doen om vandaag nog buikvet te veliezen éénkilopeweek.nl ongingscoach se van de Velde da van de Wadt Download het gatis ebook op www.eenkilopeweek.nl/stakkebuik Ontdek wat je NU kunt

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 maandag 15 mei uur

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 maandag 15 mei uur Eamen VW 07 tijdvak maandag 5 mei.0-6.0 uu wiskunde B (pilot) Dit eamen bestaat uit 5 vagen. Voo dit eamen zijn maimaal 7 punten te behalen. Voo elk vaagnumme staat hoeveel punten met een goed antwood

Nadere informatie

Philanews. 100 jaar kmi. de postzegelcollectie van een tv weerman. m aga zine voor wie van postzegels houdt 3-2013 N

Philanews. 100 jaar kmi. de postzegelcollectie van een tv weerman. m aga zine voor wie van postzegels houdt 3-2013 N Philanews m aga zine voo wie van postzegels houdt 3-2013 N 100 jaa kmi de postzegelcollectie van een tv weeman philanews evenement INHOUD Zinnenpikkelende chocolade! Intenationale inteesse voo postzegel

Nadere informatie

National Tender Day. 18 oktober 2012 Zaventem. Het jaarlijks event rond overheidsopdrachten. Early booking korting

National Tender Day. 18 oktober 2012 Zaventem. Het jaarlijks event rond overheidsopdrachten. Early booking korting 18 oktobe 2012 Zaventem National Tende Day Het jaalijks event ond oveheidsopdachten Ealy booking koting Schijf in vóó 31 juli 2012 Administaties betalen maa 400 i.p.v. 450 Bedijven betalen maa 495 i.p.v.

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Bussel, 11.3.2015 COM(2015) 117 final VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD doo de lidstaten op gond van Veodening (EG) n. 1371/2007 beteffende de echten en

Nadere informatie

Voorwoord. We beginnen graag met u het allerbeste te wensen voor 2016. Het wordt ongetwijfeld een topjaar!

Voorwoord. We beginnen graag met u het allerbeste te wensen voor 2016. Het wordt ongetwijfeld een topjaar! Voowood Beste oudes, leden en sympthisnten We beginnen gg met u het llebeste te wensen voo 2016. Het wodt ongetwijfeld een topj! Nu de kestvkntie gedn is begint ook de scouts opnieuw. Elke tk begint uited

Nadere informatie

De raadsfracties zijn zodanig geïnformeerd dat zij goed toegerust hun standpunt kunnen bepalen bij de besluitvorming

De raadsfracties zijn zodanig geïnformeerd dat zij goed toegerust hun standpunt kunnen bepalen bij de besluitvorming BEHANDELMEMO Van: Aan: agendacommissie aadsleden en steunfactieleden Nieuw taievenbeleid Spotvoozieningen Status: Deelnemes: Debat te voobeeiding op de besluitvoming Raadsleden Potefeuillehoude: W.J. Stegeman

Nadere informatie