Beroepscompetentieprofiel Bedrijfsadministratief medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: Versie 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beroepscompetentieprofiel Bedrijfsadministratief medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1"

Transcriptie

1 profiel Bedrijfsadministratief medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: Versie 1 Print: 13-januari-2004 Pagina 1 van 13

2 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Bedrijfsadministratief medewerker (BA 002) Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door Brondocument(en) datum: versie: 1 ECABO ECABO, afdeling Ontwikkeling en Innovatie Verrijking van de kerntaken; ECABO (2002) Analyse van de verrijkte kerntaken; ECABO (2002) Legitimering beroepscompetentieprofiel - op format vereisten door - op inhoud door Mogelijke functiebenamingen Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO ECABO Adviescommissie Bestuur Bedrijfsadministratie dd dd medewerker debiteurenadministratie medewerker crediteurenadministratie administratief medewerker medewerker boekhouding bedrijfsadministratief medewerker financieel medewerker financieel administratief medewerker Loopbaanmogelijkheden De bedrijfsadministratief medewerker kan doorgroeien naar hogere administratieve functies binnen en buiten de eigen organisatie. Voortgezette studie is hiervoor zeer wenselijk. BEROEPSBESCHRIJVING beroepscontext / werkzaamheden Waar in dit document 'hij' staat, wordt evenzeer 'zij' bedoeld. De bedrijfsadministratief medewerker is werkzaam op de administratie van een bedrijf, of bij een administratiebureau. De werkzaamheden zijn primair intern gericht. Hoewel ook de bedrijfsadministratief medewerker steeds meer contacten onderhoudt, is er doorgaans sprake van een back office functie. De bedrijfsadministratief medewerker werkt onder begeleiding aan taken met een beperkte complexiteit. Zijn werkzaamheden zijn veelal gericht op het bijwerken van dagboeken en de daarmee verbonden taken. Zo kunnen de volgende kerntaken worden onderscheiden: - het verrichten van werk voor de debiteurenadministratie - het verrichten van werk voor de crediteurenadministratie - het bijhouden van het bankboek - het voeren van een kwantiteitenregistratie, zoals bijvoorbeeld een voorraadadministratie, een magazijnadministratie of een urenregistratie. rol en verantwoordelijkheden complexiteit typerende beroepshouding De bedrijfsadministratief medewerker verricht zijn werkzaamheden onder begeleiding en past standaardprocedures toe. De werkzaamheden zijn uitvoerend en veelal routinematig. Afhankelijk van de functie zijn er meer of minder contacten met collega's. Contacten met externen zijn beperkt. De werkzaamheden zijn uitvoerend van aard en kenmerken zich door een beperkte variatie en een grote voorspelbaarheid van activiteiten. De bedrijfsadministratief medewerker is nauwkeurig en integer. TRENDS / INNOVATIES Marktontwikkelingen Wetgeving overheidsregulering Technologische ontwikkelingen Hoewel bedrijfsadministratieve kennis en vaardigheden door de markt nog steeds op prijs worden gesteld, wordt steeds meer waarde toegekend aan het kunnen werken met bedrijfsadministratieve pakketten en spreadsheetprogramma's. De laatste jaren neemt het belang van communicatieve vaardigheden toe. Hieronder wordt niet alleen verstaan dat de bedrijfsadministratieve medewerker prettig communiceert met collega's, maar hij moet ook enige vergadervaardigheden hebben en het bedrijf kunnen vertegenwoordigen in eenvoudige, vaak telefonische, contacten met klanten. Door veranderingen in de bedrijfsadministratieve eisen en de fiscale wetgeving kan het werk veranderen. Door de opmars van de computer en het internet en hun toepassingsmogelijkheden kan het beroep ingrijpend veranderen en de functie zelfs verdwijnen. Dat laatste is overigens op korte termijn niet te verwachten. Print: 13-januari-2004 Pagina 2 van 13

3 Bedrijfsorganisatorische ontwikkelingen Internationale ontwikkelingen De bedrijfsorganisatorische ontwikkelingen zijn een direct gevolg van de opmars van de ICT-ontwikkelingen. Deze hebben voortdurende wijzigingen van de functie tot gevolg. Voor de korte termijn kan hierbij gedacht worden aan het automatisch inlezen van de bankmutaties in het bankboek. Een andere ontwikkeling is de mogelijkheid van de accountant om via internet mee te kijken over de schouder van de bedrijfsadministratief medewerker, waarna de accountant correcties kan voorstellen. De bedrijfsadministratief medewerker kan zijn werk vinden in bedrijven die handel drijven met het buitenland. Kennis van moderne vreemde talen wordt dan zeer op prijs gesteld. Het Engels rukt op in de Nederlandse samenleving en ook op de administratie. Handleidingen zijn vaak in het Engels en het aantal Engelstalige bedrijven in Nederland neemt toe. Dit vergroot de wenselijkheid deze taal te beheersen. Print: 13-januari-2004 Pagina 3 van 13

4 KERNTAKEN VAN HET BEROEP 1 Verricht activiteiten t.b.v. de debiteurenadministratie 2 Verricht activiteiten t.b.v. de crediteurenadministratie 3 Houdt het bankboek bij 4 Voert een voorraadadministratie 5 Voert een urenadministratie Print: 13-januari-2004 Pagina 4 van 13

5 KERNTAAK 1 Verricht activiteiten t.b.v. de debiteurenadministratie proces rol / verantwoordelijkheden complexiteit betrokkenen (hulp-)middelen kwaliteit van proces en resultaat De bedrijfsadministratief medewerker voert hoofdzakelijk invoerwerk uit ten behoeve van de debiteurenadministratie. In voorkomende gevallen stelt hij ook een standaard verkoopfactuur op. Hij maakt nieuwe debiteuren aan, of bewerkt de stamgegevens van bestaande debiteuren en registreert alle betalingen van de debiteuren. De bedrijfsadministratief medewerker bewaakt de betalingstermijnen en verstuurt, na overleg, standaard-betalingsherinneringen en standaardaanmaningen. Het werk van de bedrijfsadministratief medewerker is uitvoerend van aard. Hij werkt onder begeleiding en binnen vast omschreven regels. Het gebruik van de regels en voorschriften vraagt kennis van deze regels. Speciale aandacht is nodig voor de eenvoudige externe contactmomenten (met debiteuren), waar correctheid en geduld worden gevraagd van de bedrijfsadministratief medewerker. De bedrijfsadministratief medewerker werkt samen met collega's van zijn eigen afdeling, maar heeft daarnaast ook te maken met de afdeling verkoop, het magazijn, de postkamer en de afdeling automatisering. Af en toe zijn er ook externe contacten met debiteuren, de bank en in voorkomende gevallen met een factoringbedrijf. De bedrijfsadministratief medewerker maakt gebruik van boekhoudkundige software. In toenemende mate wordt gebruik gemaakt van en internet. Het kunnen gebruiken van een kopieerapparaat, de fax, de telefoon, archiefsystemen en traditionele kantoorbenodigdheden is vereist. Van de bedrijfsadministratief medewerker wordt verwacht dat hij producten aflevert die rekenkundig, inhoudelijk en boekhoudkundig correct zijn, conform de voorschriften die het bedrijf hanteert. keuzes en dilemma's KERNTAAK 2 Verricht activiteiten t.b.v. de crediteurenadministratie Zelfstandigheid versus verantwoording De bedrijfsadministratief medewerker moet regelmatig bepalen of hij (te verwachten) problemen meldt aan zijn leidinggevende of niet. proces rol / verantwoordelijkheden complexiteit betrokkenen (hulp-)middelen kwaliteit van proces en resultaat keuzes en dilemma's De bedrijfsadministratief medewerker ordent de binnengekomen inkoopfacturen en registreert deze. De bedrijfsadministratief medewerker controleert de infoopfacturen en biedt ze ook ter controle aan bij de budgethouders. Vervolgens voert hij de inkoopfacturen in, in de boekhouding. Tenslotte stelt de bedrijfsadministratief medewerker een betaaladvieslijst op. Het werk van de bedrijfsadministratief medewerker is uitvoerend van aard. Hij werkt onder begeleiding en binnen vast omschreven regels. Het gebruik van de regels en voorschriften vraagt kennis van deze regels. Speciale aandacht is nodig voor de eenvoudige externe contactmomenten (met crediteuren), waar correctheid en geduld worden gevraagd van de bedrijfsadministratief medewerker. De bedrijfsadministratief medewerker werkt samen met collega's van zijn eigen afdeling, maar heeft daarnaast ook te maken met de afdeling inkoop, budgethouders, het magazijn, de postkamer en de afdeling automatisering. Af en toe zijn er ook externe contacten met crediteuren en de bank. De bedrijfsadministratief medewerker maakt gebruik van boekhoudkundige software. In toenemende mate wordt gebruik gemaakt van en internet. Het kunnen gebruiken van het kopieerapparaat, de fax, de telefoon, archiefsystemen en tradionele kantoorbenodigdheden is vereist. Van de bedrijfsadministratief medewerker wordt verwacht dat hij producten aflevert die rekenkundig, inhoudelijk en boekhoudkundig correct zijn, conform de voorschriften die het bedrijf hanteert. Zelfstandigheid versus verantwoording De bedrijfsadministratief medewerker moet regelmatig bepalen of hij (te verwachten) problemen meldt aan zijn leidinggevende of niet. Print: 13-januari-2004 Pagina 5 van 13

6 KERNTAAK 3 Houdt het bankboek bij proces rol / verantwoordelijkheden complexiteit betrokkenen (hulp-)middelen kwaliteit van proces en resultaat De bedrijfsadministratief medewerker ordent bankafschriften en vergelijkt de bedragen op de afschriften met de onderliggende boekingsstukken. Hij voert de bij- en afschrijvingen in, in het bankboek. Hij verricht standaardboekingen in de subadministraties debiteuren, crediteuren en voorraden. Het werk van de bedrijfsadministratief medewerker is uitvoerend van aard. Hij werkt onder begeleiding en binnen vast omschreven regels. Het gebruik van de regels en voorschriften vraagt kennis van deze regels. De bedrijfsadministratief medewerker werkt samen met collega's van zijn eigen afdeling en heeft incidenteel contact met budgethouders. De bedrijfsadministratieve medewerker maakt gebruik van boekhoudkundige software. In toenemende mate wordt gebruik gemaakt van en internet. Het kunnen gebruiken van een kopieerapparaat, de fax, de telefoon, archiefsystemen en traditionele kantoorbenodigdheden is vereist. Van de bedrijfsadministratief medewerker wordt verwacht dat hij producten aflevert die rekenkundig, inhoudelijk en boekhoudkundig correct zijn, conform de voorschriften die het bedrijf hanteert. keuzes en dilemma's KERNTAAK 4 Voert een voorraadadministratie Zelfstandigheid versus verantwoording De bedrijfsadministratief medewerker moet regelmatig bepalen of hij (te verwachten) problemen meldt aan zijn leidinggevende of niet. proces rol / verantwoordelijkheden complexiteit betrokkenen (hulp-)middelen kwaliteit van proces en resultaat keuzes en dilemma's De bedrijfsadministratief medewerker boekt artikelen bij en af op de voorraadlijsten. Hij controleert de juistheid van magazijnbonnen aan de hand van facturen, bestelbonnen, orderbevestigingen en dergelijke. Hij controleert ter voorkoming van fraude of alle magazijnbonnen aanwezig zijn. Hij vergelijkt de bedrijfsadministratieve voorraad met de inventarislijst. Het werk van de bedrijfsadministratief medewerker is uitvoerend van aard. Hij werkt onder begeleiding en binnen vast omschreven regels. Het gebruik van de regels en voorschriften vraagt kennis van deze regels. De bedrijfsadministratieve medewerker heeft hoofdzakelijk interne contacten. Hierbij is te denken aan de magazijnmeester, de inkoopafdeling en de verkoopafdeling. De bedrijfsadministratief medewerker maakt gebruik van een geautomatiseerd systeem. In toenemende mate wordt gebruik gemaakt van en internet. Het kunnen gebruiken van het kopieerapparaat, de fax, de telefoon, archiefsystemen en tradionele kantoorbenodigdheden is vereist. Van de bedrijfsadministratief medewerker wordt verwacht dat hij producten aflevert die rekenkundig, inhoudelijk en boekhoudkundig correct zijn, conform de voorschriften die het bedrijf hanteert. Zelfstandigheid verus verantwoording De bedrijfsadministratief medewerker moet regelmatig bepalen of hij (te verwachten) problemen meldt aan zijn leidinggevende of niet. Print: 13-januari-2004 Pagina 6 van 13

7 KERNTAAK 5 Voert een urenadministratie proces rol / verantwoordelijkheden complexiteit betrokkenen (hulp-)middelen kwaliteit van proces en resultaat keuzes en dilemma's De bedrijfsadministratief medewerker verzamelt en controleert urenoverzichten en voert uren in in een geautomatiseerd systeem. Hij rappelleert bij collega's die hun tijdregistratieformulieren nog niet hebben ingeleverd. Hij legt het urenregistratiesysteem uit aan nieuwe medewerkers. Hij archiveert de relevante gegevens. Het werk van de bedrijfsadministratief medewerker is uitvoerend van aard. Hij werkt onder begeleiding en binnen vast omschreven regels. Het gebruik van de regels en voorschriften vraagt kennis van deze regels. Speciale aandacht is nodig bij het rappelleren, waar correctheid en geduld worden gevraagd van de bedrijfsadministratief medewerker. De bedrijfsadministratief medewerker heeft naast de collega's van zijn eigen afdeling contact met alle medewerkers waarvoor hij de urenadministratie verricht. De bedrijfsadministratief medewerker maakt gebruik van een geautomatiseerd systeem. In toenemende mate wordt gebruik gemaakt van en internet. Het kunnen gebruiken van het kopieerapparaat, de fax, de telefoon, archiefsystemen en tradionele kantoorbenodigdheden is vereist. Van de bedrijfsadministratief medewerker wordt verwacht dat hij producten aflevert die rekenkundig en inhoudelijk correct zijn, conform de voorschriften die het bedrijf hanteert. Bij het rappelleren bereikt hij zijn doel zonder de relatie onnodig te schaden. Zelfstandigheid versus verantwoording De bedrijfsadministratief medewerker moet regelmatig bepalen of hij (te verwachten) problemen meldt aan zijn leidinggevende of niet. Print: 13-januari-2004 Pagina 7 van 13

8 KERNOPGAVEN VAN HET BEROEP 1 Werkdruk versus kwaliteit De bedrijfsadministratief medewerker staat voor de opgave ongeacht de omstandigheden foutloos te werken. De kwaliteit van zijn werk mag niet verminderen door drukte of minder goede werkomstandigheden. 2 Integriteit versus voordelen op korte termijn en klantentevredenheid De bedrijfsadministratief medewerker staat voor de opgave zijn integriteit te bewaren en goed te beoordelen wat de gevolgen zijn van het niet toepassen van de regelgeving voor de normhandhaving in de organisatie. Print: 13-januari-2004 Pagina 8 van 13

9 OVERZICHTSSCHEMA BEROEPSCOMPETENTIES EN KERNTAKEN KERNTAAK BEROEPSCOMPETENTIES vakmatig-methodisch () 1 Uitvoeren van het debiteurenbeheer X 2 Boekhoudkundige verwerking van het debiteurenbeheer X 3 Uitvoeren van het crediteurenbeheer X 4 Boekhoudkundige verwerking van het crediteurenbeheer X 5 Controleren van bankmutaties X 6 Voeren van een urenregistratie X 7 Administratief verwerken van voorraadmutaties X bestuurlijk-organisatorisch en strategische (BOS) 8 Handelen naar bevoegdheden en verantwoordelijkheden X X X X X 9 Omgaan met vertrouwelijke informatie X X X X X sociaal-communicatieve (SC) 10 Communiceren met in- en externe klanten X X X X X 11 Samenwerken met relevante relaties binnen de organisatie X X X X X ontwikkelings (ON) 12 Evalueren van eigen handelen X X X X X 13 Vragen en ontvangen van feedback X X X X X 14 Bijhouden van vakkennis en nieuwe ontwikkelingen in het beroep X X X X X Print: 13-januari-2004 Pagina 9 van 13

10 OVERZICHTSSCHEMA BEROEPSCOMPETENTIES EN KERNOPGAVEN KERNOPGAVE BEROEPSCOMPETENTIES vakmatig-methodisch () 1 Uitvoeren van het debiteurenbeheer X X 2 Boekhoudkundige verwerking van het debiteurenbeheer X 3 Uitvoeren van het crediteurenbeheer X X 4 Boekhoudkundige verwerking van het crediteurenbeheer X 5 Controleren van bankmutaties X 6 Voeren van een urenregistratie X X 7 Administratief verwerken van voorraadmutaties X X bestuurlijk-organisatorisch en strategische (BOS) 9 Omgaan met vertrouwelijke informatie X Print: 13-januari-2004 Pagina 10 van 13

11 BEROEPCOMPETENTIES MET SUCCESCRITERIA Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 De bedrijfsadministratief medewerker is in staat om op adequate wijze het debiteurenbeheer uit te voeren ten behoeve van de inning van vorderingen ter minimalisering van het debiteurenrisico en de vermogenskosten. Voert met grote nauwkeurigheid gegevens in Vergelijkt ter controle verschillende documenten met elkaar Stelt eenvoudige schriftelijke berichten op Overlegt in twijfelgevallen met leidinggevende Registreert, distribueert en slaat documenten op, zodat deze toegankelijk blijven Staat debiteuren telefonisch correct te woord en benadert hen telefonisch bij betalingsachterstanden Facturen en creditfacturen conform wettelijke eisen opgesteld Correct overzicht uitstaande posten Zorgvuldig opgestelde herinneringen en aanmaningen Overzicht openstaande posten voor de klant Correct vastgelegde afspraken met debiteuren De bedrijfsadministratief medewerker is in staat om op adequate wijze de boekhoudkundige verwerking van het debiteurenbeheer uit te voeren ten behoeve van een juiste weergave van de rechten en verplichtingen van de onderneming. Codeert boekingsstukken die betrekking hebben op de debiteurenadministratie Voert gegevens in, in een boekhoudkundig pakket Overlegt in twijfelgevallen met leidinggevende Correcte boekingen (sub)grootboek Correct invoerverslag en verwerkingsverslag De bedrijfsadministratief medewerker is in staat om op adequate wijze het crediteurenbeheer uit te voeren ten behoeve van de optimale afwikkeling van de betalingsverplichtingen. Voert met grote nauwkeurigheid gegevens in Vergelijkt ter controle de factuur met andere documenten Stelt betalingsvoorstel op Registreert, distribueert en slaat documenten op, zodat deze toegankelijk blijven Rappelleert budgethouders over nog bij hen liggende facturen, die ter controle aan hen zijn gezonden Staat crediteuren telefonisch correct te woord Overlegt in twijfelgevallen met leidinggevende Correct en overzichtelijk geregistreerde binnengekomen facturen Geordende goed te keuren facturen Betrouwbare lijst of bundel te verwerken facturen Betrouwbaar en volledig overzicht van betalingsvoorstellen Betrouwbare rappellijst intern uitstaande facturen De bedrijfsadministratief medewerker is in staat om op adequate wijze de boekhoudkundige verwerking van het crediteurenbeheer uit te voeren ten behoeve van een juiste weergave van de rechten en verplichtingen van de onderneming. Codeert boekingsstukken die betrekking hebben op de crediteurenadministratie Voert gegevens in in een boekhoudkundig pakket Overlegt in twijfelgevallen met leidinggevende Correcte boekingen (sub)grootboek Correct invoerverslag en verwerkingsverslag Print: 13-januari-2004 Pagina 11 van 13

12 Nr. 5 Nr. 6 De bedrijfsadministratief medewerker is in staat om op adequate wijze de bankmutaties te controleren op juistheid en de daaruit voortvloeiende boekingen te doen ten behoeve van een juiste weergave van de rechten en verplichtingen van de onderneming. Ordent bankafschriften en vergelijkt bedragen op afschriften met onderliggende boekingsstukken Codeert bankstukken Voert bij- en afschrijvingen in, in het bankboek Registreert en slaat documenten op, zodat deze toegankelijk blijven Inleesverslag als resultaat van data-entry Debiteuren- en crediteurenadministratie betrouwbaar bijgewerkt vanuit het bankboek Correct bijgewerkt bankboek en gearchiveerde bijbehorende stukken Volledig overzicht van opgemerkte verschillen Goed te keuren betalingsopdrachten De bedrijfsadministratief medewerker is in staat om op adequate wijze een urenregistratie te voeren ter ondersteuning van de facturering en ten behoeve van managementinformatie. Nr. 7 Nr. 8 BOS Nr. 9 BOS Voert met grote nauwkeurigheid gegevens in Rappelleert collega's die hun urenregistratie nog niet hebben ingeleverd Maakt standaard-urenoverzichten en distribueert deze naar de belanghebbenden Registreert en slaat documenten op, zodat deze toegankelijk blijven Overlegt in twijfelgevallen met leidinggevende Volledige en betrouwbare urenlijsten per klant, medewerker, afdeling of project Correct factureringsvoorstel in uren Overzichtelijke voortgangsbewaking van projecten in uren De bedrijfsadministratief medewerker is in staat om op adequate wijze de voorraadmutaties administratief te verwerken en de daaruit voortvloeiende boekingen te doen in de voorraadadministratie t.b.v. een juiste weergave van de rechten en verplichtingen van de onderneming. Vergelijkt ter controle verschillende documenten met elkaar bij ontvangst en uitgifte van magazijnartikelen Voert bij- en afboekingen in in het voorraadboek Meldt voorraadverschillen aan leidinggevende Registreert en slaat documenten op, zodat deze toegankelijk blijven Voert zo nodig periodiek inventarisaties uit Correcte boekingen (sub)grootboek Correct invoerverslag en verwerkingsverslag met bijbehorende magazijnbonnen Betrouwbare lijst met voorraadverschillen De bedrijfsadministratief medewerker is in staat om op adequate wijze, in overeenstemming met eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden, te handelen, rekening houdend met taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van collega's binnen de organisatie. Werkt onder begeleiding Toont zich verantwoordelijk voor de hem opgedragen taken Toont betrokkenheid door taken adequaat af te handelen Legt vragen t.a.v. het zelf afhandelen of overdragen van zaken tijdig voor aan zijn leidinggevende De bedrijfsadministratief medewerker weet zijn werkzaamheden te verrichten binnen de kaders die door zijn bedrijf aangegeven worden Taken en toezeggingen zijn nagekomen Taken waarvoor hij niet verantwoordelijk en bevoegd is, heeft hij tijdig overgedragen De bedrijfsadministratief medewerker is in staat om op adequate wijze om te gaan met vertrouwelijke informatie over bedrijven en personen. Gebruikt vertrouwelijke informatie op gepaste wijze Bewaart vertrouwelijke documenten op een plaats die niet toegankelijk is voor onbevoegden Past de procedures van het bedrijf zo toe dat nooit wordt getwijfeld aan zijn integriteit Print: 13-januari-2004 Pagina 12 van 13

13 Nr. 10 SC De bedrijfsadministratief medewerker is in staat om op adequate wijze met in- en externe klanten te communiceren. Nr. 11 SC Stelt gerichte vragen om de juiste informatie te ontvangen Stelt controlevragen om zeker te zijn van een juist begrip van de vraag of om bij een gegeven antwoord te controleren of het antwoord hoort bij de gestelde vraag Maakt optimaal gebruik van de beschikbare hulpmiddelen Blijft vriendelijk, rustig en servicegericht wanneer de klant niet tevreden is Gaat adequaat om met ontevreden en/of lastige klanten Verwerft de beoogde informatie De klant ervaart de verkregen informatie als een juist antwoord op de gestelde vraag Hanteert geldende bedrijfsregels en omgangsvormen De klant ervaart de bedrijfsadministratief medewerker als klantvriendelijk en servicegericht De bedrijfsadministratief medewerker is in staat om op adequate wijze collegiaal samen te werken met relevante relaties binnen de organisatie. Nr. 12 ON Stemt gedrag en presentatie af op relaties binnen de organisatie, rekening houdend met zijn eigen positie binnen het netwerk en met belangen en omstandigheden van de eigen organisatie Stelt zich coöperatief, flexibel en dienstverlenend op ten opzichte van collega's Werkt doelgericht samen met collega's Collega's beschouwen de bedrijfsadministratief medewerker als goed gekwalificeerd De bedrijfsadministratief medewerker is in staat om op adequate wijze zijn eigen handelen te evalueren en op basis van verkregen inzichten bij te stellen. Nr. 13 ON Vergelijkt de verrichte werkzaamheden en het behaalde resultaat met die van anderen, met procedures, criteria, en/of voorbeelden Analyseert verschillen en overeenkomsten Erkent fouten of onvolkomenheden Brengt aantoonbare verbeteringen aan in de uitvoering van de werkzaamheden De bedrijfsadministratief medewerker is in staat om op adequate wijze feedback op zijn functioneren te vragen en te ontvangen en zijn handelen zonodig bij te stellen. Nr. 14 ON Voert met leidinggevende functioneringsgesprekken Levert inbreng bij het door de leidinggevende op te stellen verbeterplan Kan omgaan met kritiek Stelt zijn handelen bij op basis van verkregen inzichten Gebruikt feedback om verbeteringen in zijn functioneren aan te brengen De bedrijfsadministratief medewerker is in staat om, onder begeleiding, op adequate wijze vakkennis bij te houden en nieuwe ontwikkelingen in het beroep te volgen. Leest vakliteratuur die hem aangeboden wordt Toont bereidheid kennis te nemen van nieuwe ontwikkelingen Volgt cursussen/trainingen met doorzettingsvermogen Draagt aantoonbaar bij aan de kwaliteitsverbetering en efficiency van de werkzaamheden Print: 13-januari-2004 Pagina 13 van 13

Beroepscompetentieprofiel Assistent accountant Regie: ECABO Datum wijzigen: 19-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Assistent accountant Regie: ECABO Datum wijzigen: 19-2-2004 Versie 1 profiel Assistent accountant Regie: ECABO Datum wijzigen: 19-2-2004 Versie 1 Print: 24-februari-2004 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Assistent accountant (BA 004) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Landelijke Kwalificaties MBO Sector: Bedrijfsadministratie Branche: n.v.t. Beroepengroep: Administrateur Versie 2008-2009 Administrateur 2008-2009 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Deel A: Beeld van de beroepengroep...

Nadere informatie

Administratief medewerker

Administratief medewerker Landelijke Kwalificaties MBO Administratief medewerker Crebonummer: 90470 Sector: Secretariële/Financiële beroepen Branche: n.v.t. Cohort: Cohort 2011-2012 Colo 2002-2011. Gebruik van gegevens en teksten

Nadere informatie

Bedrijfsadministrateur Beroepscompetentieprofiel

Bedrijfsadministrateur Beroepscompetentieprofiel Bedrijfsadministrateur Beroepscompetentieprofiel Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 5 1 Algemene informatie over het beroep... 6 1.1 Mogelijke functiebenamingen... 6 1.2 Beschrijving

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Contactcenter medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 3-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Contactcenter medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 3-2-2004 Versie 1 profiel Contactcenter medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 3-2-2004 Versie 1 Print: 04-februari-2004 Pagina 1 van 19 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Contactcenter medewerker (CA 003) Algemene informatie Onder

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Financiële beroepen

Landelijke Kwalificaties MBO. Financiële beroepen Landelijke Kwalificaties MBO Financiële beroepen Crebonummer: 22158, 93200, 93212, 93211, 93213 Sector: Financiële beroepen Branche: n.v.t. Opleidingsdomein: Economie en administratie Geldig vanaf: 1 augustus

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Applicatiebeheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Applicatiebeheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 profiel Applicatiebeheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 Print: 11-februari-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Applicatiebeheerder (ICT 005) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

2005-2006 Status: Goedgekeurd

2005-2006 Status: Goedgekeurd 2005-2006 Status: Goedgekeurd Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni 2004. Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

INFRA OPLEIDINGSCENTRUM FUNDEON BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL (BCP) UITVOERDER HIJSWERKEN

INFRA OPLEIDINGSCENTRUM FUNDEON BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL (BCP) UITVOERDER HIJSWERKEN INFRA OPLEIDINGSCENTRUM FUNDEON BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL (BCP) UITVOERDER HIJSWERKEN ARBEID OPLEIDINGEN CONSULT, FEBRUARI 2006 RAO-176.05.11 BCP Uitvoerder hijswerken Arbeid Opleidingen Consult BV, Tilburg

Nadere informatie

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Interviews diverse energiebedrijven 2. Uitwerking klankbordgroep maart 2003

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Interviews diverse energiebedrijven 2. Uitwerking klankbordgroep maart 2003 Beroepscompetentieprofiel Servicemonteur Aansluitingen Algemene informatie Datum 26 februari 2004 versie: 4 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq, kenniscentrum

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Monteur onderhoud en storingen warmtedistributie. Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap

Beroepscompetentieprofiel Monteur onderhoud en storingen warmtedistributie. Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap Beroepscompetentieprofiel Monteur onderhoud en storingen warmtedistributie Algemene informatie Datum: 26 februari 2004 versie: 3 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld

Nadere informatie

Praktijkopdrachten Administratief medewerker. Kwalificatie: Bedrijfsadministratief medewerker

Praktijkopdrachten Administratief medewerker. Kwalificatie: Bedrijfsadministratief medewerker Praktijkopdrachten Administratief medewerker Kwalificatie: Bedrijfsadministratief medewerker Kwalificatiedossier Administratief medewerker 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het kwalificatiedossier

Nadere informatie

Medewerker marketing en communicatie

Medewerker marketing en communicatie Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker marketing en communicatie Crebonummer: 22166, 90532, 90531, 90534 Sector: Commercieel Branche: Marketing-, communicatie-, event, music & entertainmentbranche Opleidingsdomein:

Nadere informatie

Medewerker marketing en communicatie

Medewerker marketing en communicatie Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker marketing en communicatie Crebonummer: 90530 Sector: Commercieel Branche: Marketing-, communicatie-, event, music & entertainmentbranche Cohort: Cohort 2011-2012

Nadere informatie

Commercieel medewerker binnendienst Beroepscompetentieprofiel september 2010

Commercieel medewerker binnendienst Beroepscompetentieprofiel september 2010 Commercieel medewerker binnendienst Beroepscompetentieprofiel september 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 6 1 Algemene informatie over het beroep... 7 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

Analyseren Informatie genereren uit gegevens Verbanden leggen Gegevens controleren en aannames toetsen

Analyseren Informatie genereren uit gegevens Verbanden leggen Gegevens controleren en aannames toetsen Detaillering proces-competentie-matrix Secretaresse Kerntaak 1 Voert taken rondom informatiemanagement uit 1.1 werkproces: Zorgt voor de schriftelijke informatie-uitwisseling Vakkennis en Communicatieve

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-medewerker

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-medewerker Landelijke Kwalificaties MBO ICT-medewerker Crebonummer: 22094, 95060, 95070 Sector: Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Branche: Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Opleidingsdomein:

Nadere informatie

Salarisadministrateur Beroepscompetentieprofiel en kennis- en vaardigheidseisen

Salarisadministrateur Beroepscompetentieprofiel en kennis- en vaardigheidseisen Salarisadministrateur Beroepscompetentieprofiel en kennis- en vaardigheidseisen Inhoudsopgave Deel I: Beroepscompetentieprofiel Algemene inleiding... 3 Colofon... 4 Ontwikkel- en legitimeringsproces...

Nadere informatie

Servicedocument Ondersteunen van systeemgebruikers 3 (ICT19.3/CREBO:56098)

Servicedocument Ondersteunen van systeemgebruikers 3 (ICT19.3/CREBO:56098) Servicedocument Ondersteunen van systeemgebruikers 3 (ICT19.3/CREBO:56098) sd.ict19.3.v1 ECABO, 1 april 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Welkom op de werkvloer Stage lopen op een afdeling boekhouding

Welkom op de werkvloer Stage lopen op een afdeling boekhouding Welkom op de werkvloer Stage lopen op een afdeling boekhouding Praktijkboek voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg in het vmbo brug tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven Welkom op de werkvloer

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. DTP-er

Landelijke Kwalificaties MBO. DTP-er Landelijke Kwalificaties MBO DTP-er Dossiercode: - Sector: Kunst, Cultuur en Media Branche: Media & Communicatiebranche Cohort: 2008-2009 Inhoudsopgave Inleiding Deel A: Beeld van de beroepengroep Deel

Nadere informatie

Kwalificatiedossier ICT-beheer. Inhoudsopgave

Kwalificatiedossier ICT-beheer. Inhoudsopgave Landelijke Kwalificaties MBO ICT-beheer Dossierstatus: Gereed voor publicatie Crebonummer: 93190 Sector: ICT Branche: ICT Cohort: Cohort 2010-2011 Colo 2002-2009. Gebruik van gegevens en teksten is met

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Human technology

Landelijke Kwalificaties MBO. Human technology Landelijke Kwalificaties MBO Human technology Sector: Techniek Branche: Installatie, Elektrotechniek, Metaal/werktuigbouw Cohort: 2008-2009 Colo 2002-2008. Gebruik van gegevens en teksten is met bronvermelding

Nadere informatie

Servicedocument Helpen van systeemgebruikers 2 (ICT16.2/CREBO:56101)

Servicedocument Helpen van systeemgebruikers 2 (ICT16.2/CREBO:56101) Servicedocument Helpen van systeemgebruikers 2 (ICT16.2/CREBO:56101) sd.ict16.2.v1 ECABO, 1 april 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Mediavormgeving. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Mediavormgever. Geldig vanaf 1 augustus 2015

Mediavormgeving. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Mediavormgever. Geldig vanaf 1 augustus 2015 Kwalificaties Mediavormgever Kwalificatiedossier mbo Mediavormgeving Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Media en vormgeving Crebonr. 79040 Penvoerder: GOC Ontwikkeld door: Onderwijsontwikkelaars

Nadere informatie

Servicedocument Inrichten en aansturen van een servicedesk 4 (ICT22.4/CREBO:56092)

Servicedocument Inrichten en aansturen van een servicedesk 4 (ICT22.4/CREBO:56092) Servicedocument Inrichten en aansturen van een servicedesk 4 (ICT22.4/CREBO:56092) sd.ict22.4.v1 ECABO, 1 april 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Nummer Naam. 15.01 Administratief medewerker. 15.02 Medewerker crediteurenadministratie. 15.03 Administratief medewerker

Nummer Naam. 15.01 Administratief medewerker. 15.02 Medewerker crediteurenadministratie. 15.03 Administratief medewerker Nummer Naam 15.01 Administratief medewerker 15.02 Medewerker crediteurenadministratie 15.03 Administratief medewerker 15.04 Medewerker debiteurenadministratie 15.05 Medewerker commercieel-financiële administratie

Nadere informatie

Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie

Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie Landelijke Kwalificaties MBO Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie Crebonummer: 22093, 91541, 91542, 91543, 91530 Sector: Media, Communicatie en Informatie Branche: Reclame, presentatie en

Nadere informatie

Junior accountmanager Beroepscompetentieprofiel september 2010

Junior accountmanager Beroepscompetentieprofiel september 2010 Junior accountmanager Beroepscompetentieprofiel september 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 6 1 Algemene informatie over het beroep... 7 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie