Praktijkinstructie Financieel administratieve data entry 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Praktijkinstructie Financieel administratieve data entry 2"

Transcriptie

1 instructie Financieel administratieve data entry 2 (CBA02.2/CREBO:50190)

2 pi.cba02.2.v3 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij elektronisch, kopieertechnisch, druktechnisch of fotografisch, zonder voorafgaande toestemming van ECABO. Correspondentie met betrekking tot overneming of reproductie: ECABO Postbus BE AMERSFOORT

3 Inhoud Inleiding 3 Taak 1 Kasboek (eindterm 1.8, 1.9, 4.2 t/m 4.5 en 5.1 t/m 5.4) 5 Taak 2 Inkoop-/crediteurenadministratie (eindterm 1.7, 1.8, 1.12, 1.13, 1.14, 3.1, 3.2, 4.2 t/m 4.6 en 5.1 t/m 5.4) 7 Taak 3 Verkoop-/debiteurenadministratie (eindterm 1.11, 1.13, 2.2, 4.2 t/m 4.5, 4.7 en 5.1 t/m Taak 4 Boekingsstukken/grootboekadministratie (eindterm 1.10, 1.13, 1.15, 1.16, 4.2 t/m 4.5, 5.1 t/m 5.4) 15 Financieel administratieve data entry 2

4 Financieel administratieve data entry 2 Praktijk

5 Inleiding Financieel administratieve data entry is een onderdeel van de financiële administratie. De functie van dit onderdeel is de gegevens in de juiste vorm in een boekhoudsysteem in te voeren, zodat het systeem de gewenste informatie kan leveren. Als er aan het eind van het jaar duidelijk moet zijn hoeveel geld er aan kantoorartikelen besteed is, dan moeten bijvoorbeeld de uitgaven voor deze categorie kosten onder de juiste kostensoort worden ingevoerd. Ook moet bijgehouden worden wat er betaald moet worden en wat er betaald is. In deze deelkwalificatie leer je formulieren die te maken hebben met inkoop en verkoop, uitgaven en inkomsten, kas en bank, te controleren en vervolgens in het systeem in te voeren. Ook leer je, met behulp van het financiële systeem, informatie in te winnen over diverse soorten inkomsten, uitgaven en betalingen. Dat dit zeer nauwkeurig moet gebeuren spreekt voor zich, het gaat immers over het kapitaal van de organisatie; fouten hierbij kunnen ernstige gevolgen hebben. Tot slot moet je alle documenten die bij deze taken worden gebruikt en worden gemaakt opbergen. In deze praktijkinstructie wordt ervan uitgegaan dat je werkt bij een handelsonderneming of bij een productieonderneming. Je doet alleen de administratieve verwerking van inkoop, verkoop en kosten (volgens rubriek 4). Ook wordt ervan uitgegaan dat de financiële administratie van de organisatie geautomatiseerd is. De werkplannen zijn gebaseerd op een geautomatiseerde grootboekadministratie. Soms is er een rechtstreekse koppeling met de inkoop-, verkoop- en voorraadadministratie. Bij zo n rechtstreekse koppeling wordt een aantal formulieren die je volgens de opdrachten controleert en verwerkt, niet meer gebruikt. Het systeem schrijft dan namelijk de gegevens automatisch weg naar de juiste subadministratie. Spreek daarom met je praktijkopleider de werkplannen en opdrachten van te voren door en pas deze zo nodig aan. Probeer bij de vragen over de documenten die een financieel feit betreffen, na te gaan wanneer en waar dit financiële feit vastgelegd en verwerkt wordt. Ga ook eens na hoe signalering van afwijkingen plaatsvindt als de controle automatisch gebeurt. Financieel administratieve data entry 2 3

6 Financieel administratieve data entry 2 4

7 Taak 1 Kasboek Het kan zijn dat er bij een industriële onderneming of dienstverlenende organisatie aan de balie kleine verkopen plaatsvinden, waardoor er geld in de kas komt. Ook is het mogelijk dat er met geld uit de kas iets gekocht wordt, zoals bijvoorbeeld kantoorartikelen, benzine of een bosje bloemen. Al het geld dat de kas in- en uitgaat moet bijgehouden worden. Vaak worden kasstukken handmatig geregistreerd op een kasmutatiestaat Deze staat wordt dan periodiek in de financiële administratie verwerkt. Verder moeten de kasstukken ingevoerd worden. Dit moet precies gebeuren, maar dat sluit niet uit dat er toch nog iets fout kan gaan bij de verwerking. Het gevolg daarvan is dan dat de gegevens in het systeem niet kloppen met de werkelijkheid en dat deze dus gecorrigeerd moeten worden. Tenslotte worden de kasstukken gearchiveerd. Hoe dit alles wordt uitgevoerd, leer je in deze taak. Doel Aan het eind van deze taak kun je: contante inkopen en contante verkopen boeken (eindterm 1.8) kasmutatiestaten boeken (eindterm 1.9) mutaties invoeren, invoerverslagen controleren en corrigeren, na akkoord de mutaties verwerken en output produceren (eindtermen 4.2 t/m 4.5) kasstukken archiveren (eindterm 5.1 t/m 5.4) Werkplan Lees het werkplan door om een beeld van de taak te krijgen. Stap 1 Verzamel kasstukken die je mag boeken. Stap 2 Nummer de kasstukken. Stap 3 Zet de kasstukken, als er gewerkt wordt met kasmutatiestaten, op datum met de juiste omschrijving en nummering op de mutatiestaat. Als er niet met een kasmutatiestaat wordt gewerkt, kun je de kasstukken direct coderen en in het (elektronische) kasboek invoeren. Stap 4 Tel de mutatiestaat en ga na of het eindsaldo klopt met het aanwezige kasgeld. Deze controle voer je ook uit als je de kasstukken in het (elektronisch) kasboek invoert. Stap 5 Overleg met je praktijkopleider wat er moet gebeuren bij eventuele verschillen. Stap 6 Als een mutatiestaat wordt gebruikt, codeer deze dan of laat deze coderen. Voer deze in. Draai een invoerverslag uit. Dit invoerverslag draai je ook uit als je de kasstukken in een elektronisch kasboek invoert. Stap 7 Controleer dit invoerverslag, of laat het controleren, en voer eventuele correcties uit. Verwerk de mutaties na akkoord van je praktijkopleider. Stap 8 Draai een verwerkingsverslag uit. Stap 9 Archiveer de kasstukken, mutatiestaten, invoer- en verwerkingsverslagen. Taak 1 Financieel administratieve data entry 2 5

8 Vragen Beantwoord de vragen met behulp van het in de organisatie gebruikte rekeningschema en bespreek de antwoorden met je praktijkopleider. 1. Voor welke uitgaven en tot welk bedrag wordt de kas gebruikt in de organisatie? 2. Hoe ziet de journaalpost van een contante verkoop er uit? 3. Hoe is de codering van de contante betaling? 4. Welke gegevens heb je nodig om een contante verkoop in te voeren? Denk bijvoorbeeld aan de periode, het artikelnummer en het debiteurennummer. 5. Hoe ziet de journaalpost van een contante inkoop er uit? 6. Hoe ziet een journaalpost van per kas voldane kosten er uit? 7. Welke gegevens heb je nodig om een kasstuk in te voeren? Denk bijvoorbeeld aan de periode, het boekingsstuknummer en de btw-code. 8. Hoe worden de ingevoerde mutaties gecontroleerd? 9. Door wie en hoe vaak worden de aanwezige kasmiddelen geteld en vergeleken met het saldo volgens het kasboek? 10. Wat moet je doen als je een kasverschil vaststelt? 11. Hoe worden pin- en chipbetalingen verwerkt? Opdrachten De opdrachten zijn een uitwerking van het werkplan. Voordat je de opdrachten gaat uitvoeren, moet je nagaan of het werk in de organisatie op de hiervoor beschreven manier gebeurt of dat het werkplan moet worden aangepast. Pas het werkplan, in overleg met je praktijkopleider, zo nodig aan. Voer de opdrachten daarna uit. 1. Verzamel, orden, controleer, nummer en codeer, in overleg met je praktijkopleider, enkele kasstukken m.b.t. contante in- en/of verkopen, kosten, stortingen en opnamen van kasgeld. (Het coderen kun je, in overleg met je praktijkopleider, ook laten doen.) 2. Verwerk de kasstukken uit opdracht 1 op een kasmutatiestaat. Laat je praktijkopleider de staat controleren. Verwerk vervolgens de kasmutatiestaat in de financiële administratie. (Als er geen gebruik wordt gemaakt van kasmutatiestaten, kun je direct coderen en invoeren in het (elektronische) kasboek.) 3. Afsluiten kas Ga na hoe in de organisatie de kas wordt afgesloten. Vergelijk wat in de kas zit met het saldo van de kasmutatiestaat en/of de grootboekrekening Kas: - beginsaldo kas - + inkomsten - - uitgaven. Overleg bij afwijkingen met je praktijkopleider. 4. Archiveer de kasstukken, de mutatiestaat, het invoerverslag en het verwerkingsverslag uit de voorgaande opdrachten volgens de in de organisatie gebruikte procedure. Taak 1 Financieel administratieve data entry 2 6

9 Taak 2 Inkoop-/crediteurenadministratie Door de organisatie worden regelmatig goederen ingekocht. Hiervoor ontvangt de organisatie inkoopfacturen. Je moet controleren of deze inkoopfacturen kloppen met de bestelling en de aflevering. Eventuele verschillen moet je signaleren en administratief afhandelen. De oorspronkelijke order is meestal door de afdeling inkoop al in het systeem ingevoerd, je moet deze gegevens opvragen voor controle. Het kan ook voorkomen dat de afdeling die een inkoopopdracht heeft geplaatst de inkoopfactuur eerst zelf moet controleren. Ook wordt er wel met bestelbonnen e.d. gewerkt. Je moet deze dan voor controle achterhalen. Na controle kan de inkoopfactuur worden ingeboekt. Vervolgens moeten de inkoopfacturen betaald worden. Zolang ze niet zijn betaald, behoren ze tot de openstaande posten, de crediteuren. Je zult moeten aangeven op welke datum deze openstaande posten betaald moeten worden en stelt daarvoor een betalingsvoorstel op. Vervolgens wordt de inkoopfactuur betaald. In deze taak leer je hoe je de boven omschreven "financiële feiten" in de administratie verwerkt. Ook herstel je onder toezicht van je leidinggevende eventuele foutieve boekingen. In de organisatie werken wellicht meerdere mensen mee aan dit administratieve proces, het is dus belangrijk dat je volgens de procedures werkt. Doel Aan het eind van deze taak kun je: inkooporders (bestelopdrachten) vastleggen (eindterm 4.6) goederenontvangsten invoeren incl. correctie (eindterm 1.13 en 1.14) inkoopfacturen controleren, coderen, invoeren en verwerken (eindterm 1.7, 1.8 en 1.12) betalingen voorbereiden (eindterm 3.1 en 3.2) bankafschriften invoeren (incl. correctie invoer) en verwerken (eindterm 4.2 t/m 4.4) output produceren (eindterm 4.5) inkoopdocumenten archiveren (eindterm 5.1 t/m 5.4) Werkplan In dit werkplan wordt beschreven welke handelingen je moet verrichten vanaf het vastleggen van een inkooporder tot en met het betaalbaar stellen van de inkoopfactuur. In ieder bedrijf verloopt dit op een andere manier. Bij het ene bedrijf nog gedeeltelijk handmatig, bij het andere bedrijf volledig geautomatiseerd. Ook de documenten die worden gebruikt zullen op veel plaatsen verschillend zijn. Lees het werkplan door om een beeld van de taak te krijgen. Stap 1 Voer inkooporders in en verwerk deze. Stap 2 Voer goederenontvangsten in en verwerk deze. Stap 3 Controleer en codeer (laat als dat gewenst is anderen coderen en/of controleren) inkoopfacturen, incl. creditfacturen. Stap 4 Voer inkoopfacturen in en verwerk deze. Stap 5 Maak een betalingsvoorstel op. Stap 6 Voer bankafschriften in, boek de inkoopfacturen af, en verwerk deze. Stap 7 Produceer output. Stap 8 Archiveer de inkoopdocumenten en de invoer- en verwerkingsverslagen. Taak 2 Financieel administratieve data entry 2 7

10 Vragen Beantwoord de vragen en bespreek de antwoorden met je praktijkopleider. Inkooporders: 1. Op welke wijze en door wie worden inkooporders vastgelegd? 2. Welke gegevens staan op een inkooporder? 3. Wat is een order- of opdrachtbevestiging? 4. Hoe worden inkooporders gearchiveerd? Goederenontvangst of subadministratie voorraad: 1. Hoe en door wie wordt de goederenontvangst gecontroleerd en geregistreerd? 2. Welke documenten worden er gebruikt voor de bestelling en de ontvangst van de goederen? 3. Wie beheert deze documenten? 4. Welke gegevens heb je nodig om de ontvangen goederen in het systeem in te voeren? 5. Er komen goederen binnen. Welke grootboekrekeningen worden n.a.v. een goederenontvangst gedebiteerd en welke gecrediteerd? 6. Wat moet je doen als een goederenontvangst afwijkt van de inkooporder? 7. Welke prijswaardering, met betrekking tot de goederen, wordt in de administratie gehanteerd? Denk hierbij aan de inkoopprijs, een vaste verrekenprijs e.d. 8. Hoe worden documenten over de bestelling en ontvangst van goederen gearchiveerd? Inkoopfacturen: 1. Wie controleert de inkoopfacturen binnen de organisatie? 2. Welke onderdelen van de inkoopfactuur moeten worden gecontroleerd? Bij wie moet je afwijkingen melden? 3. Welke documenten zijn nodig om de inkoopfactuur te controleren? 4. Wat is kredietbeperking en hoe wordt deze bij de organisatie verwerkt? 5. Welke gegevens moeten op de inkoopfactuur gecodeerd staan om deze in te voeren in de financiële administratie? 6. Welke rekeningen worden n.a.v. een inkoopfactuur gedebiteerd en gecrediteerd? Denk ook aan prijsverschillen bij het hanteren van een vaste verrekenprijs. 7. Welke gegevens moeten altijd in het stambestand crediteuren staan? 8. Hoe controleer je of de inkoopfacturen correct zijn ingevoerd? 9. Hoe worden inkoopfacturen gearchiveerd? Voorbereiden betalingen: 1. Waar kun je informatie vinden over de betalingscondities van de verschillende crediteuren? 2. Hoe wordt bepaald welke facturen voor betaling in aanmerking komen? 3. Wie bepaalt of er daadwerkelijk betaald kan worden? 4. Hoe worden betaalopdrachten verzonden? Denk hierbij aan papier, diskette, telebankieren e.d. 5. Welke journaalpost wordt hierbij gemaakt? Bankafschriften: 1. Van welke banken ontvangt de organisatie dagafschriften? 2. Wie codeert deze afschriften? 3. Hoe controleer je of het bankafschrift correct is ingevoerd? 4. Hoe worden de afschriften gearchiveerd? Taak 2 Financieel administratieve data entry 2 8

11 Opdrachten De opdrachten zijn een uitwerking van het werkplan. Voordat je de opdrachten gaat uitvoeren, moet je nagaan of het werk in de organisatie op de hiervoor beschreven manier gebeurt of dat het werkplan moet worden aangepast. Pas het werkplan, in overleg met je praktijkopleider, zo nodig aan. Voer de opdrachten daarna uit. 1. Vastleggen van inkooporders - Bespreek samen met je praktijkopleider hoe een aanvraag tot inkoop binnen de organisatie wordt verwerkt. - Maak een beschrijving van de hele inkoopprocedure. - Leg een aantal inkooporders vast. Als dit geautomatiseerd plaatsvindt, ga dan na hoe de gegevens op te vragen zijn. - Archiveer de bijbehorende documenten. - Laat je werk controleren door je praktijkopleider. 2. Vastleggen van de goederenontvangst - Ga na of de goederenontvangst overeenkomt met de order. Vaak heeft een magazijnmedewerker het aantal colli al gecontroleerd. Er kunnen echter bij het uitpakken nog verschillen of beschadigingen geconstateerd zijn. Deze afwijkingen staan dan vermeld op het goederenontvangstformulier. - Leg ontvangst en afwijking vast volgens de in de organisatie geldende procedure. - Archiveer de bijbehorende documenten. - Laat je werk controleren door je praktijkopleider. 3. Controleren van de inkoopfacturen - Controleer de aantallen op de factuur door deze te vergelijken met de aantallen op de bestelbon of de inkooporder. Soms is er ook een goederenontvangstformulier. Let op of er beschadigde artikelen zijn ontvangen. Meld verschillen aan de verantwoordelijke personen. - Controleer de prijzen en tarieven op de factuur door deze te vergelijken met de overeengekomen prijzen en tarieven op de order of bestelbon. Let ook op bijkomende kosten en of deze overeengekomen zijn. - Laat gevonden verschillen door je praktijkopleider controleren. - Geef gevonden verschillen door aan de voor de afhandeling van de factuur verantwoordelijke persoon. - Laat de factuur, wanneer deze goedgekeurd is, aftekenen door de met de controle belaste persoon. 4. Invoeren en verwerken van inkoopfacturen - Codeer de facturen volgens de in de organisatie gehanteerde procedure of geef ze ter codering aan de daartoe bevoegde persoon. - Voer de facturen in in de administratie. Dit zal doorgaans het dagboek inkoop zijn. Als gewerkt wordt met vaste verrekenprijzen, denk dan aan de boeking van het verschil tussen de werkelijke prijs en de voorraadwaardering. - Draai vervolgens een invoerverslag uit. - Controleer of de mutaties overeenkomen met de coderingen en bedragen op de facturen. Overleg bij verschillen met je praktijkopleider over hoe je de verschillen corrigeert. - Verwerk, na goedkeuring, de mutaties. - Draai een verwerkingsverslag uit. - Berg de facturen, het invoerverslag en het verwerkingsverslag op Taak 2 Financieel administratieve data entry 2 9

12 volgens de archiveringsprocedure van de organisatie. 5. Betalingen voorbereiden - Maak een overzicht van de openstaande posten of bestudeer de openstaande postenlijst. - Controleer nogmaals de betalingsafspraken die gemaakt zijn met de leveranciers. Kijk hiervoor op de factuur, de bestelopdracht en in de crediteurengegevens. - Draai een betalingsvoorstel uit, waarbij rekening gehouden wordt met de betalingsafspraken. - Geef dit betalingsvoorstel aan je praktijkopleider of de persoon die verantwoordelijk is voor het verrichten van betalingen. 6. Verwerken van betalingen door verwerking van de bankafschriften - Controleer de gegevens op de bankafschriften aan de hand van de betalingsopdracht. Let op de volgende rubrieken:. af/bij of credit/debet. crediteur. factuurnummer en omschrijving levering. bedrag. - Meld afwijkingen aan de verantwoordelijke persoon. - Voer het bankafschrift in in de administratie. Als het een gedeeltelijke betaling op een factuur betreft, let er dan op dat je niet het hele bedrag afboekt. - Controleer of de invoer correct is geweest, bijvoorbeeld aan de hand van een invoerverslag, en herstel in overleg met je praktijkopleider eventuele fouten. - Verwerk, na goedkeuring, de mutaties. - Draai een verwerkingsverslag uit. - Berg de bankafschriften, invoer- en verwerkingsverslagen op volgens de in de organisatie gehanteerde methode. Taak 2 Financieel administratieve data entry 2 10

13 Taak 3 Verkoop-/debiteurenadministratie Wanneer een klant bij het bedrijf goederen bestelt en deze goederen worden geleverd, wordt er een orderbevestiging en een rekening of factuur voor de klant opgemaakt en verzonden. Vaak vinden deze activiteiten plaats op de verkoopadministratie. Door de verkoop heeft de klant recht op levering van de goederen en het bedrijf heeft recht op betaling van het overeengekomen bedrag. Deze rechten worden geregistreerd in de voorraad- resp. debiteurenadministratie. Als een klant zijn rekening betaalt, moet dit worden verwerkt in de administratie. Als klanten niet (tijdig) betalen moet er actie ondernomen worden. In deze taak leer je de bovengenoemde "financiële feiten" administratief te verwerken. Doel Aan het eind van deze taak kun je: verkooporders vastleggen (eindterm 4.7) goederenafgiften invoeren in de voorraadadministratie (eindterm 1.13) facturen opstellen en administratief verwerken (eindterm 2.2, 4.2 t/m 4.5 en 4.7) betalingen m.b.t. debiteuren verwerken, openstaande posten signaleren en standaardaanmaningen verzenden (eindterm 1.11 en 4.5) verkoopdocumenten archiveren (eindterm 5.1 t/m 5.4) Werkplan Lees het werkplan door om een beeld van de taak te krijgen. Stap 1 Leg de verkooporder vast in het systeem of op een formulier. Stap 2 Voer de goederenafgifte in, incl. eventuele correctie. Stap 3 Stel de verkoopfactuur op, eventueel een credit-verkoopfactuur. Stap 4 Controleer en codeer de verkoopfactuur en voer deze in. Stap 5 Verwerk betalingen van debiteuren. Stap 6 Stel een openstaande postenlijst op en verstuur standaardaanmaningen. Informeer bij je praktijkopleider of je dit geheel zelfstandig mag doen. Stap 7 Archiveer de verkoopdocumenten. Vragen Beantwoord de vragen en bespreek de antwoorden met je praktijkopleider. Vastleggen verkooporder: 1. Op welke wijze worden verkooporders vastgelegd? 2. Welke gegevens staan op een verkooporder en wanneer worden er toeslagen in rekening gebracht? 3. Wordt elke order geaccepteerd en uitgevoerd? Zo niet, waarom niet? 4. Wat zijn back-orders? 5. Hoe worden verkooporders gearchiveerd? Invoeren goederenafgifte: 1. Hoe wordt de goederenafgifte geregistreerd? Welke gegevens moet je hierbij invoeren? Waarvoor dient de pakbon? 2. Hoe wordt de kopie van de pakbon gearchiveerd? 3. Welke journaalpost wordt er gemaakt bij de goederenafgifte? Taak 3 Financieel administratieve data entry 2 11

14 Opstellen factuur: 1. Welke gegevens staan er in de kop van de factuur? Waar komen deze gegevens vandaan? 2. Hoe kun je de gegevens van de geleverde goederen vinden? Zijn er alternatieve zoeksleutels voor het ophalen van de ordergegevens? 3. Welke gegevens staan onder op de factuur? Hoe worden deze gegevens samengesteld en hoe kun je deze gegevens gebruiken om de invoer op juistheid te controleren? 4. Welke journaalpost wordt er gemaakt bij de facturering? 5. Gebruikt de organisatie speciaal papier voor facturen? Wordt er gewerkt met doorslagen of kopiefacturen? Voor wie zijn deze bestemd? 6. Waar worden de kopiefacturen bewaard? Hoe lang en waarom? 7. In welke gevallen wordt er een creditnota gemaakt in de organisatie? Welke personen mogen creditnota s opstellen (functies noemen)? Openstaande postenlijst en standaardaanmaningen: 1. Op welke wijze kun je een overzicht van de openstaande posten krijgen? 2. Waarom is het vermelden van een vervaldatum van een factuur in de debiteurenadministratie belangrijk? 3. Wanneer worden er aanmaningen verstuurd aan de debiteuren? Krijgen alle achterstallige debiteuren aanmaningen of zijn er uitzonderingen? Bankafschriften: 1. Van welke banken ontvangt de organisatie dagafschriften? 2. Wie codeert deze afschriften? 3. Hoe controleer je of de gegevens na codering correct ingevoerd zijn? 4. Hoe worden de afschriften gearchiveerd? 5. Wordt in de organisatie door bepaalde debiteuren met automatische incasso betaald? Zo ja, hoe gaat het automatisch betalen door debiteuren precies? 6. Wat gebeurt er als een debiteur het met een automatische afschrijving niet eens is? 7. Welke actie moet je ondernemen als bij de boeking van de bank blijkt dat een debiteur niet het juiste bedrag betaald heeft? Opdrachten De opdrachten zijn een uitwerking van het werkplan. Voordat je de opdrachten gaat uitvoeren, moet je nagaan of het werk in de organisatie op de hiervoor beschreven manier gebeurt of dat het werkplan moet worden aangepast. Pas het werkplan, in overleg met je praktijkopleider, zo nodig aan. Voer de opdrachten daarna uit. 1. Vastleggen van verkooporders - Bespreek samen met je praktijkopleider hoe een verkoop binnen de organisatie wordt verwerkt. Bespreek ook wat je moet doen als goederen niet in voorraad zijn. Worden er vervangende producten aangeboden of wordt de bestelling als back-order geplaatst? - Maak een beschrijving van de hele verkoopprocedure. - Leg een aantal verkooporders vast. Als dit geautomatiseerd plaatsvindt, ga dan na hoe de gegevens op te vragen zijn. - Voer de ordergegevens in volgens de geldende procedure. Controleer de gegevens en verstuur zo nodig een orderbevestiging. - Archiveer de bijbehorende documenten. - Laat je werk controleren door je praktijkopleider. Taak 3 Financieel administratieve data entry 2 12

15 2. Nagaan of de goederenafgifte klopt met de bestelling of orderbevestiging - Haal de bij deze goederenafgifte behorende ordergegevens op. Vaak heeft een magazijnmedewerker het aantal colli al gecontroleerd en kun je ook een paraaf vinden van degene die de goederen voor verzending gereed heeft gemaakt. Leg de afgifte vast volgens de in de organisatie geldende procedure. - Archiveer de bijbehorende documenten. - Laat je werk controleren door je praktijkopleider. 3. Maken van verkoopfacturen - Zoek de gegevens bij elkaar die nodig zijn om de factuur op te stellen. Deze gegevens kunnen uit de geautomatiseerde verkoopadministratie komen, maar het kan ook gaan om ingevulde orderformulieren en goederenuitgiftes. - Stel de factuur samen en controleer of de factuur correct is opgemaakt. Denk aan evt. kortingen, kredietbeperking, btw etc. - Controleer de factuur op juistheid en volledigheid. - Voer de factuur in. - Als alle facturen zijn ingevoerd kun je de proeffacturen printen. - Vergelijk de proeffacturen met de oorspronkelijke gegevens. - Signaleer eventuele fouten en overleg met je praktijkopleider wat je hiermee moet doen. - Maak de factuur verzendklaar. 4. Invoeren en verwerken van verkoopfacturen - Codeer de facturen volgens de in de organisatie gehanteerde procedure of geef ze aan de daartoe bevoegde persoon om ze te laten coderen. - Voer de facturen in in de administratie. - Draai vervolgens een invoerverslag uit. - Controleer of de mutaties overeenkomen met de coderingen en de bedragen op de facturen. Overleg met je praktijkopleider hoe je verschillen corrigeert. - Als de mutaties zijn goedgekeurd door je praktijkopleider, verwerk dan de mutaties. - Draai een verwerkingsverslag uit. - Berg de kopiefacturen, het invoerverslag en het verwerkingsverslag op volgens de archiveringsprocedure van de organisatie. 5. Verwerken van ontvangsten door het verwerken van bankafschriften - Controleer de gegevens op de bankafschriften aan de hand van de kopieverkoopfacturen. Let op de volgende rubrieken:. af/bij of credit/debet. debiteur. factuurnummer en omschrijving. bedrag. - Meld afwijkingen aan de verantwoordelijke persoon. - Voer het bankafschrift in in de administratie. Dit zal doorgaans het verkoopboek zijn. Als het een gedeeltelijke betaling op een factuur betreft, let er dan op dat je niet het hele bedrag afboekt. - Controleer of de invoer correct is geweest aan de hand van een invoerverslag en herstel in overleg met je praktijkopleider eventuele fouten. - Verwerk, na goedkeuring, de mutaties. - Draai een verwerkingsverslag uit. Taak 3 Financieel administratieve data entry 2 13

16 - Berg de bankafschriften, invoer- en verwerkingsverslagen op volgens de in de organisatie gehanteerde methode. 6. Opstellen openstaande postenlijst en opstellen en verzenden van standaardaanmaningen - Stel een openstaande postenlijst op, op basis van de vervaldatum. - Overleg met je praktijkopleider voor welke openstaande posten je standaardaanmaningen moet maken. Maak deze aanmaningen dan ook, en verzend ze. 7. Informatie over het opvragen van debiteuren en het samenstellen van lijsten vanuit een geautomatiseerd systeem - Maak per debiteur een overzicht van het saldo. - Maak per debiteur een overzicht van de openstaande verkooporders. - Maak per debiteur een overzicht van de omzet in een bepaalde periode. Taak 3 Financieel administratieve data entry 2 14

17 Taak 4 Boekingsstukken/grootboekadministratie Bedrijven houden een boekhouding bij om een overzicht te hebben van hun bezittingen en schulden. Welke bezittingen en schulden een bedrijf heeft, is terug te vinden op de balans. De balans is opgebouwd uit diverse rekeningen van schulden en bezittingen. Er bestaat bijvoorbeeld een rekening voor de inventaris, een voor de kas, een voor debiteuren enzovoort. Of een bedrijf verlies of winst maakt, wordt beïnvloed door deze financiële feiten. Bijvoorbeeld als goederen worden ingekocht, geleverd, betaald of als er kosten worden gemaakt. Allemaal feiten met financiële gevolgen, die effect hebben op het resultaat van de onderneming en dus ook uiteindelijk op de bezittingen en schulden. Bovengenoemde financiële feiten moeten verwerkt worden. Deze verwerking vindt plaats op balansrekeningen, waar schulden en bezittingen worden bijgehouden en op de resultaatrekeningen, waar verlies en winst wordt geregistreerd. Deze rekeningen noemen we samen het grootboek. De gegevens m.b.t. de financiële feiten staan op diverse documenten. Deze documenten waarvan de financiële gegevens moeten worden overgenomen, noemen we boekingsstukken. In deze taak leer je enkele soorten boekingsstukken te behandelen en te verwerken in de grootboekadministratie en informatie uit de administratie op te vragen. De financiële feiten die betrekking hebben op kasstukken, inkoop- en verkoopfacturen en bankontvangsten en -betalingen heb je in voorgaande taken al verwerkt. In deze taak zullen we ingaan op andere, wat ingewikkelder boekingsstukken. Doel Aan het eind van deze taak kun je: boekingsstukken m.b.t. kosten journaliseren (eindterm 1.10, 4.2 t/m 4.5) permanentie toepassen (eindterm 1.15) de aanschaf van vaste activa verwerken (eindterm 1.16) voorraadverschillen boeken (eindterm 1.13) informatie over voorraden samenstellen (eindterm 1.13 en 4.5) boekingsstukken archiveren (eindterm 5.1 t/m 5.4) Werkplan Lees het werkplan door om een beeld van de taak te krijgen. Stap 1 Controleer boekingsstukken. Let daarbij op de juiste adressering, handtekening, paraaf, bedrag en vervaltermijn. Het kan binnen de organisatie voorkomen, dat andere afdelingen eigen bestellingen zelf moeten controleren. Stap 2 Sorteer de verschillende boekingsstukken, zoals het bankafschrift, de inkoopfactuur, de credit-verkoopfactuur, het interne kasstuk. Stap 3 Leg de boekingsstukken per soort op volgorde in tijd. Stap 4 Codeer de boekingsstukken, of laat deze coderen. Stap 5 Voer de boekingsstukken in in de financiële administratie. Stap 6 Controleer de ingevoerde mutaties aan de hand van het invoerverslag en corrigeer in overleg eventuele fouten. Stap 7 Verwerk, na akkoord, de mutaties. Stap 8 Archiveer de boekingsstukken en de invoer- en verwerkingsverslagen. Stap 9 Stel, in overleg, overzichten uit de financiële administratie op, bijvoorbeeld een overzicht van diverse grootboekrekeningen afzonderlijk of van clusters van grootboekrekeningen. Taak 4 Financieel administratieve data entry 2 15

18 Vragen Beantwoord de vragen en bespreek de antwoorden met je praktijkopleider. 1. Wanneer wordt in het bedrijf een boekingsstuk in het memoriaal geboekt? 2. Wie maakt het boekingsstuk voor het memoriaal op? 3. Bij wie moeten onjuistheden in een boekingsstuk gemeld worden? Hoe heet de functie die deze persoon heeft? 4. Wat zijn de interne regels voor het corrigeren van boekingsstukken? 5. Worden boekingsstukken geparafeerd? Zo ja, door wie (functie)? 6. De regelgeving voor het afsluiten van de boeken is belangrijk. Wordt het afsluiten in de organisatie per maand, per periode of per kwartaal gedaan? 7. Welke gegevens heb je iedere periode nodig? 8. Wat is een transitorische anticipatiepost? Geef een voorbeeld van een journaalpost voor de maandelijkse kosten van een verzekeringspremie. 9. Wat is een transitorische uitstelpost? Geef een voorbeeld van een journaalpost voor de maandelijkse kosten voor de huur. 10. Hoe luidt de journaalpost met betrekking tot de aanschaf van een duurzaam productiemiddel? 11. Hoe luidt de journaalpost met betrekking tot de afschrijving van een duurzaam productiemiddel? 12. Hoe worden in de organisatie eventuele voorraadverschillen verwerkt? 13. Hoe luidt de journaalpost met betrekking tot voorraadverschillen? 14. Gebruikt de organisatie voor de waardering van de voorraden vaste verrekenprijzen? Zo ja, geef dan aan hoe deze zijn opgebouwd. 15. Waar worden de diverse boekingsstukken bewaard? Hoe lang en waarom moeten boekingsstukken bewaard blijven? Opdrachten De opdrachten zijn een uitwerking van het werkplan. Voordat je de opdrachten gaat uitvoeren, moet je nagaan of het werk in de organisatie op de hiervoor beschreven manier gebeurt of dat het werkplan moet worden aangepast. Pas het werkplan, in overleg met je praktijkopleider, zo nodig aan. Voer de opdrachten daarna uit. 1. Sorteren van boekingsstukken - Bespreek met je praktijkopleider enige boekingsstukken die je mag verwerken. - Sorteer de boekingsstukken in categorieën, zoals kas, bank, inkopen, memoriaal etc. - Leg de boekingsstukken per soort op volgorde in tijd. - Stel in overleg met je praktijkopleider vast, welke stukken de hoogste prioriteit hebben en dus het eerst behandeld moeten worden. 2. Controleren van boekingsstukken - Controleer op adressering, handtekening of paraaf, de juistheid van de bedragen en de totalen etc. - Controleer op volledigheid. Breng bij afwijkingen correcties aan in overleg met je praktijkopleider. Denk hierbij aan de bedrijfsprocedures. 3. Nummeren en coderen van boekingsstukken - Bepaal aan de hand van het in de organisatie gehanteerde systeem het volgnummer. - Bepaal aan de hand van het gebruikte rekeningschema de codering. Taak 4 Financieel administratieve data entry 2 16

19 4. Invoeren en verwerken van boekingsstukken in het juiste dagboek - Voer de gegevens van het boekingsstuk in. - Draai een invoerverslag uit en controleer of het invoeren correct is gegaan. - Corrigeer eventuele invoerfouten aan de hand van het invoerverslag. - Verwerk, in overleg met je praktijkopleider, de mutaties. - Draai een verwerkingsverslag uit. 5. Samenstellen van overzichten grootboek - Maak per periode een overzicht van de diverse grootboekrekeningen afzonderlijk en per groep en rubriek. - Druk, in overleg met je praktijkopleider, overzichten af zoals: een kolommenbalans een voorraadoverzicht. 6. Archiveren van boekingsstukken - Bepaal het soort boekingsstuk. - Berg het boekingsstuk op volgens de in de organisatie geldende archiveringsprocedure. Taak 4 Financieel administratieve data entry 2 17

Boekhouden 1 BOEKHOUDEN 1 (CBA08.1/CREBO:50229)

Boekhouden 1 BOEKHOUDEN 1 (CBA08.1/CREBO:50229) BOEKHOUDEN 1 (CBA08.1/CREBO:50229) sd.cba08.1.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij

Nadere informatie

Financieel administratieve data entry 2 FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE DATA ENTRY 2 (CBA02.2/CREBO:50190)

Financieel administratieve data entry 2 FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE DATA ENTRY 2 (CBA02.2/CREBO:50190) FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE DATA ENTRY 2 (CBA02.2/CREBO:50190) sd.cba02.2.v2 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Praktijkinstructie Boekhouden 1 (CBA08.1/CREBO:50229)

Praktijkinstructie Boekhouden 1 (CBA08.1/CREBO:50229) instructie Boekhouden 1 (CBA08.1/CREBO:50229) pi.cba08.1.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Praktijkinstructie Financieel administratieve beroepsvorming 3 (CBA03.3/CREBO:50143)

Praktijkinstructie Financieel administratieve beroepsvorming 3 (CBA03.3/CREBO:50143) instructie Financieel administratieve beroepsvorming 3 (CBA03.3/CREBO:50143) pi.cba03.3.v3 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Praktijkinstructie Commerciële administratie 2 (CCA02.2/CREBO:50157)

Praktijkinstructie Commerciële administratie 2 (CCA02.2/CREBO:50157) instructie Commerciële administratie 2 (CCA02.2/CREBO:50157) pi.cca02.2.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Commerciële administratie 2 COMMERCIËLE ADMINISTRATIE 2 (CCA02.2/CREBO:50157)

Commerciële administratie 2 COMMERCIËLE ADMINISTRATIE 2 (CCA02.2/CREBO:50157) COMMERCIËLE ADMINISTRATIE 2 (CCA02.2/CREBO:50157) sd.cca02.2.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm

Nadere informatie

Little Electronics - Handleiding King

Little Electronics - Handleiding King Inhoudsopgave 1.1 Verkoop(credit)facturen boeken in King... 3 1.2 Boekingsverslag King... 4 1.3 Boekingsverslag controleren... 6 1.4 Boekingen corrigeren... 7 1.5 Aanmaken nieuwe relatie: klant... 7 2.1

Nadere informatie

Praktijkopdrachten Financiële beroepen. Kwalificatie: Financieel administratief medewerker

Praktijkopdrachten Financiële beroepen. Kwalificatie: Financieel administratief medewerker Praktijkopdrachten Financiële beroepen Kwalificatie: Financieel administratief medewerker Kwalificatiedossier Financiële beroepen 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het kwalificatiedossier

Nadere informatie

Infomobiel & Infoboek

Infomobiel & Infoboek Infomobiel & Infoboek Instructie invoeren beginbalans Infomotive International B.V. Nijverheidsweg 6 5061 KL Oisterwijk http://www.infomotive.nl (C) Infomotive International B.V. 1 Inbrengen beginsituatie

Nadere informatie

Financieel administratieve beroepsvorming 3 FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE BEROEPSVORMING 3 (CBA03.3/CREBO:50143)

Financieel administratieve beroepsvorming 3 FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE BEROEPSVORMING 3 (CBA03.3/CREBO:50143) FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE BEROEPSVORMING 3 (CBA03.3/CREBO:50143) sd.cba03.3.v2 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Module 3 Gegevens verwerken

Module 3 Gegevens verwerken Geleerd in vorige presentatie Module 3 Gegevens verwerken Les 4. Bank- en kasmutaties en incidentele posten verwerken Verkoopfacturen maken Inkoopfacturen vastleggen Beslisboom Les 3 Hoe importeer en verwerk

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot voorraden, inkopen en verkopen

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot voorraden, inkopen en verkopen Hoofdstuk 4 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot voorraden, inkopen en verkopen Extra opgaven Opgave 4.8a hoort bij paragraaf 4.3, Tussenrekeningen. Opgave 4.8a In het grootboek van een

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Bedrijfsadministratie niveau 4 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving in- en verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 In- en verkooprol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Verkoopfacturen

Nadere informatie

INFOBOEK BOEKINGEN. Newmerce.nl

INFOBOEK BOEKINGEN. Newmerce.nl INFOBOEK BOEKINGEN Newmerce.nl 1 Newmerce.nl 1. BOEKINGEN Met behulp van de module boekingen houdt u de inkoopfacturen, kas, bank, giro, memoriaal en eventueel periodieke journaalposten bij. U kunt met

Nadere informatie

26-5-2015. Module 3 Gegevens verwerken. Geleerd in vorige presentaties. Les 2. Wat is boekhouden? Wat zijn transacties? Les 2. Leer het boekhoudproces

26-5-2015. Module 3 Gegevens verwerken. Geleerd in vorige presentaties. Les 2. Wat is boekhouden? Wat zijn transacties? Les 2. Leer het boekhoudproces Geleerd in vorige presentaties Module 3 Gegevens verwerken Les 2. Leer het boekhoudproces Business Plan op 1 A4 Budget in 5 stappen Uurtarief / DGA-salaris Papieren en digitale archief ordnersysteem Btw-administratie

Nadere informatie

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Profin Financiële administratie Cervus Automatisering BV Inhoudsopgave Algemeen pagina 3 Boekjaar aanmaken pagina 4 Grootboekrekeningen pagina 6 Dagboeken pagina 7 Dagboeken met een tegenrekening pagina

Nadere informatie

Kennis Bedrijfsadministratie. Werkboek

Kennis Bedrijfsadministratie. Werkboek Kennis Bedrijfsadministratie Werkboek Kennis Bedrijfsadministratie Werkboek Ad Bakker Opmaak: Sander Pinkse Boekproductie, Amsterdam ISBN 978 90 3723 454 1 2016 Uitgeverij Edu Actief b.v. Gehele of gedeeltelijke

Nadere informatie

Een overzicht van veel voorkomende gebeurtenissen en van de vastlegging daarvan:

Een overzicht van veel voorkomende gebeurtenissen en van de vastlegging daarvan: De balans opmaken De boekhouding kan worden gedefinieerd als een informatieverzameling, waarin de omvang en de samenstelling van het vermogen en van de mutaties daarin zijn vastgelegd. Boekhouden houdt

Nadere informatie

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 3 cases met elk

Nadere informatie

1 Contante boekingen en kortingen

1 Contante boekingen en kortingen 1 Contante boekingen en kortingen Een onderneming koopt en verkoopt haar goederen grotendeels op rekening. Er zijn nog veel handelsondernemingen die ook vaak contant kopen en verkopen. Hoe we deze contante

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11 Bedrijfsadministratie niveau 4 Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11 Vraag 1 Toetsterm 1.1 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten:

Nadere informatie

2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7

2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7 Elementair Boekhouden Correctiemodel voorbeeldexamen 2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7 Vraag 1 Toetsterm 1.4 - Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 3 In januari

Nadere informatie

Infoboek v.a. versie 12.00

Infoboek v.a. versie 12.00 Infoboek v.a. versie 12.00 Cursus boekingen Infomotive International B.V. Nijverheidsweg 6 5061 KL Oisterwijk http://www.infomotive.nl (C) Infomotive International B.V. 1 1. Boekingen Met behulp van de

Nadere informatie

Welkom op de werkvloer Stage lopen op een afdeling boekhouding

Welkom op de werkvloer Stage lopen op een afdeling boekhouding Welkom op de werkvloer Stage lopen op een afdeling boekhouding Praktijkboek voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg in het vmbo brug tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven Welkom op de werkvloer

Nadere informatie

(C) Newmerce.nl INFOMOBIEL & INFOBOEK INBRENGEN BEGINSITUATIE

(C) Newmerce.nl INFOMOBIEL & INFOBOEK INBRENGEN BEGINSITUATIE (C) Newmerce.nl INFOMOBIEL & INFOBOEK INBRENGEN BEGINSITUATIE 1 (C) Newmerce.nl INBRENGEN BEGINSITUATIE Debiteuren Crediteuren Voorraad auto s en onderdelen Beginbalans op grootboekniveau Kas, Bank en

Nadere informatie

NK Internetboekhouden

NK Internetboekhouden Praktijkcase NK Internetboekhouden 15 december 2005 Versie: 3.0 (Definitief), 12-12-2005 Opgesteld door: Onderzoeksbureau GBNED Gerard Bottemanne www.gbned.nl Onderzoeksbureau GBNED Alle rechten voorbehouden

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet Samenwerken met icounting Beschrijving samenwerken compleet Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Samenwerken compleet 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 2.3 Mutaties inlezen 3 3 Hoe werkt het? 4 3.1

Nadere informatie

Standaard functies FashionBase ERP

Standaard functies FashionBase ERP FashionBase ERP biedt voor de bedrijfskledingbranche een totaaloplossing en een op de klant gericht informatiesysteem. U kunt ook inzage krijgen in uw voorraden, inkoopprijzen en winstgevigheid van uw

Nadere informatie

Praktijkinstructie Voorraadbeheer 3 (CLO06.3/CREBO:50202)

Praktijkinstructie Voorraadbeheer 3 (CLO06.3/CREBO:50202) instructie Voorraadbeheer 3 (CLO06.3/CREBO:50202) pi.clo06.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Module 3 Gegevens verwerken

Module 3 Gegevens verwerken Geleerd in vorige presentaties Module 3 Gegevens verwerken Les 3. Verkoopfacturen maken en inkoopfacturen verwerken Business Plan op 1 A4 Budget in 5 stappen Uurtarief / DGA-salaris Archivering Btw-administratie

Nadere informatie

Quickstart Twinfield - Promedico Twinfield v6.18

Quickstart Twinfield - Promedico Twinfield v6.18 Quickstart Twinfield - Promedico Twinfield v6.18 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland Belangrijk bericht Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

Onderwerpen, leerdoelen en toetstermen bedrijfsadministratie (329) Publicatiedatum:

Onderwerpen, leerdoelen en toetstermen bedrijfsadministratie (329) Publicatiedatum: BA-001-01-01 Ondernemingen Je kunt het onderscheid tussen bedrijven en ondernemingen BA-001-01-02 Ondernemingen Je kunt het onderscheid tussen bedrijven en ondernemingen BA-001-02-01 Ondernemingen Je kunt

Nadere informatie

Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Correctiemodel voorbeeldexamen

Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Correctiemodel voorbeeldexamen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden 1 / 15 Vraag 1 Toetsterm

Nadere informatie

Praktijkinstructie Dataverwerking 1 (CSE02.1/CREBO:50236)

Praktijkinstructie Dataverwerking 1 (CSE02.1/CREBO:50236) instructie Dataverwerking 1 (CSE02.1/CREBO:50236) pi.cse02.1.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

finast Brochure financiële software Grootboek

finast Brochure financiële software Grootboek Brochure De meeste systemen verlangen te veel en te complexe handelingen bij het invoeren en opvragen van de benodigde gegevens. Dat wil zeggen veel tijdverlies. FINAST ontzorgt. FINAST is een pakket wat

Nadere informatie

Praktijkinstructie Fiscaal administratief beheer 4 (CBA07.4/CREBO:50171)

Praktijkinstructie Fiscaal administratief beheer 4 (CBA07.4/CREBO:50171) instructie Fiscaal administratief beheer 4 (CBA07.4/CREBO:50171) pi.cba07.4.v4 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger:

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger: Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1 Boekhouden? Een boekhoudpakket is een uitgebreide rekenmachine. En dan ook nog een zeer eenzijdige rekenmachine, feitelijk enkel in staat tot optellen en

Nadere informatie

Boekhouden met dagboeken

Boekhouden met dagboeken Kasboek Bankboek Inkoopboek Verkoopboek Diverse postenboek Bijlage bij het computerprogramma BoekhoudTrainer versie 4.04 Copyright 2009 De Jong Edusoft Bij het boekhouden kun je gebruik maken van twee

Nadere informatie

De AVAM software is ontwikkeld voor de volgende doelgroepen:

De AVAM software is ontwikkeld voor de volgende doelgroepen: De AVAM software is ontwikkeld voor de volgende doelgroepen: Garage/dealer Motorfiets Caravan Fietsen Watersport Banden De software bestaat sinds 1985 onder de naam Finam. Na een beëindigde samenwerking

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X Van 2014 naar 2015 JAARAFSLUITING Voor de procedure jaarafsluiting geldt het volgende (verkorte) stappenplan. De individuele stappen staan verderop nader

Nadere informatie

Standaard functies FashionBase ERP. Boekhouding. FashionBase. Boekhouding, telebankieren en automatische BTW aangifte. Facturatie.

Standaard functies FashionBase ERP. Boekhouding. FashionBase. Boekhouding, telebankieren en automatische BTW aangifte. Facturatie. Standaard functies FashionBase ERP Boekhouding, telebankieren en automatische BTW aangifte Facturatie Offertes Orders en vanaf offertes Voorraadbeheer Relatiebeheer (CRM) Agenda Projectadministratie (optioneel)

Nadere informatie

Belangrijke informatie

Belangrijke informatie Elementair Boekhouden Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 10 vragen en geeft een beeld van het examen Elementair Boekhouden. Het echte examen is een examen

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden

Nadere informatie

2009 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.2 -- Deel 5b

2009 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.2 -- Deel 5b Hoofdstuk 11 Het ordenen van financiële feiten in dagboeken 1 2 Enkelvoudige journaalpost Tot nu toe financiële feiten stuk voor stuk naar tijdsvolgorde opgenomen in de boekhouding Enkelvoudige journaalpost:

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68492 Datum: 10 december 2011 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68492 Datum: 10 december 2011 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 68492 Datum: 10 december 2011 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 9 open vragen (maximaal 70 punten)

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Verkooprol 3 2.1 Verkoopfacturen 3 2.2 Inkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 4 3.1 Verkoopfacturen 4 3.2 Inkoopfacturen 4 4

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 3

Internetopgaven hoofdstuk 3 Internetopgaven hoofdstuk 3 IO.3.1 IO.3.2 IO.3.3 IO.3.4 Y. van de Voort wil periodiek informatie uit de boekhouding halen. Daarbij maakt zij gebruik van een kolommenbalans. Welke uitspraak over de kolommenbalans

Nadere informatie

Balans Stijn Slegers per 1 januari van jaar 5

Balans Stijn Slegers per 1 januari van jaar 5 Hoofdstuk 1 Oefenopgaven Oefenopgave 1A 1. Maak de balans per 1 januari van jaar 5 van de onderneming van Stijn Slegers. Balans Stijn Slegers per 1 januari van jaar 5 Totaal Totaal 2. Welke posten behoren

Nadere informatie

1. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 feb Van balans 78.200,-

1. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 feb Van balans 78.200,- Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 1. Debet 020 Inventaris Credit 1 feb Van balans 78.200,- Debet 060 Eigen vermogen Credit 1 feb Van balans 86.180,- Debet 071 4% Onderhandse lening o/g Credit 1 feb Van balans 44.000,-

Nadere informatie

Inkopen/bestellen 3 INKOPEN/BESTELLEN 3 (CLO02.3/CREBO:50153)

Inkopen/bestellen 3 INKOPEN/BESTELLEN 3 (CLO02.3/CREBO:50153) INKOPEN/BESTELLEN 3 (CLO02.3/CREBO:50153) sd.clo02.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

2015 Noordhoff Uitgevers bv. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden 1

2015 Noordhoff Uitgevers bv. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden 1 Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden 1 Hoofdstuk 1 De balans *1.8 a Bezittingen Omschrijving Bedrag Magazijn 150.000 Twee bestelauto s à 35.000

Nadere informatie

Module 2 Administratie op orde

Module 2 Administratie op orde Geleerd in vorige presentaties Module 2 Administratie op orde Les 1. Schep orde in de papieren en digitale chaos Business Plan op 1 A4 Budget in 5 stappen Uurtarief Optimale DGA-salaris Les 1 Verzamel

Nadere informatie

ELEMENTAIR BOEKHOUDEN

ELEMENTAIR BOEKHOUDEN OPLEIDINGEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN BKB BASISKENNIS ONDERNEMERSCHAP ELEMENTAIR BOEKHOUDEN (met bijlage grootboek en studie-app) Drs. P.F. Pietersen K.P. Pietersen 0 e druk, e oplage ISBN 978 90 655 05 7

Nadere informatie

U kunt ook tijdens het vastleggen van de inkoopfactuur het activum registreren en de koppeling direct tot stand brengen (zie hierna).

U kunt ook tijdens het vastleggen van de inkoopfactuur het activum registreren en de koppeling direct tot stand brengen (zie hierna). 1 / 8 Activa boeken Wat is Activa Activa is een term die gebruikt wordt in de bedrijfseconomische wereld om het geheel aan bezittingen van een onderneming aan te duiden. Binnen de term activa maakt men

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ADMINISTRATIE voor het mkb. 1 Bezittingen en vermogen... 12 2 Nog een voorbeeld... 14 3 Veranderingen in de balans...

INHOUDSOPGAVE ADMINISTRATIE voor het mkb. 1 Bezittingen en vermogen... 12 2 Nog een voorbeeld... 14 3 Veranderingen in de balans... INHOUDSOPGAVE ADMINISTRATIE voor het mkb 10e INHOUD druk afdeling hoofdstuk paragraaf 1 DE 2 STOMERIJ 3 GROOTHANDEL BALANS 1 BALANSBEGRIPPEN...blz. 12 1 Bezittingen en vermogen... 12 2 Nog een voorbeeld...

Nadere informatie

Proefexamen Basiskennis Boekhouden

Proefexamen Basiskennis Boekhouden Proefexamen Basiskennis Boekhouden Onderdeel Boekhouden Beschikbare tijd: 120 minuten 160510P Proefexamen DIT PROEFEXAMEN BESTAAT UIT DE VOLGENDE STUKKEN: REKENINGSCHEMA GROOTBOEKREKENINGEN (1 pagina)

Nadere informatie

Handleiding Exact On-line

Handleiding Exact On-line Handleiding Exact On-line Aangezien er meer wegen naar hetzelfde eindpunt leiden zal de praktijk moeten leren welke weg per gebruiker het prettigst is. In Cockpits,, Financiële cockpit vind je in één scherm

Nadere informatie

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren Formulieren BPV Opleidingen Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Financieel administratief medewerker (93200) niveau 3, BBL cohort 2013 Alle beoordelingsformulieren

Nadere informatie

Voorbeelden van debiteuren, crediteuren- en voorraadlijst

Voorbeelden van debiteuren, crediteuren- en voorraadlijst 9 het tellen van de voorraad minimaal één keer per jaar (meestal op 31 december) moet de voorraad volledig worden geteld en moet worden opgeschreven wat er op dat moment aanwezig is en in welke aantallen;

Nadere informatie

Praktijkinstructie Transportmanagementondersteuning

Praktijkinstructie Transportmanagementondersteuning instructie Transportmanagementondersteuning 3 (CLO10.3/CREBO:50197) pi.clo10.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Syntess Software. Gouwepoort 2 4301 RZ ZIERIKZEE Telefoon : 088 4080400 Fax : 088 4080401. Trainingsboek. Atrium Financieel

Syntess Software. Gouwepoort 2 4301 RZ ZIERIKZEE Telefoon : 088 4080400 Fax : 088 4080401. Trainingsboek. Atrium Financieel Syntess Software Gouwepoort 2 4301 RZ ZIERIKZEE Telefoon : 088 4080400 Fax : 088 4080401 Trainingsboek Syntess Syntess Atrium, versie 4.1 build 0139 JS oktober 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 6 Dag 1:...

Nadere informatie

Periodieke handelingen DBS FinancieelEinde periode / einde jaar VCD Automotive

Periodieke handelingen DBS FinancieelEinde periode / einde jaar VCD Automotive Periodieke handelingen DBS FinancieelEinde periode / einde jaar VCD Automotive Van VCD Automotive Onderwerp Einde periode / einde jaar procedure Datum 1 december 2015 VCD Automotive : Periodieke handelingen

Nadere informatie

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 58301 Datum: 22 juni 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 58301 Datum: 22 juni 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 58301 Datum: 22 juni 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving financiële rol

Samenwerken met icounting. Beschrijving financiële rol Samenwerken met icounting Beschrijving financiële rol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Financiële rol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.2 Mutaties inlezen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Mutaties inlezen

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 1 Waarom Exact? 1 Doelgroep 2 Methodiek 2 Indeling van het boek 2 Dankwoord 4 Disclaimer 4

Inhoud. Inleiding 1 Waarom Exact? 1 Doelgroep 2 Methodiek 2 Indeling van het boek 2 Dankwoord 4 Disclaimer 4 v Inhoud Inleiding 1 Waarom Exact? 1 Doelgroep 2 Methodiek 2 Indeling van het boek 2 Dankwoord 4 Disclaimer 4 2 Bedrijfsfilosofie 5 2.1 Inleiding 5 2.1 Organisatie 5 2.1.1 Organisatieplan 5 2.2 Marktonderzoek

Nadere informatie

Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Naam Examennummer Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Uitwerkingenformulier voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad.

Nadere informatie

Materials handling 4 MATERIALS HANDLING 4 (CLO08.4/CREBO:50149)

Materials handling 4 MATERIALS HANDLING 4 (CLO08.4/CREBO:50149) MATERIALS HANDLING 4 (CLO08.4/CREBO:50149) sd.clo08.4.v1 ECABO, 1 mei 1997 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren en verwerken bankmutaties

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren en verwerken bankmutaties Bankmutaties Een belangrijk onderdeel in Incura Boekhouding is de verwerking van bankmutaties. Het tijdig en zorgvuldig bijwerken van uw bankmutaties zorgt voor een up-to-date inzicht in uw openstaande

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-GL 2004

Examenopgaven VMBO-GL 2004 Examenopgaven VMBO-GL 2004 tijdvak 1 maandag 24 mei 13:30-15:30 uur ADMINISTRATIE CSE GL Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 36

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-BB 2003

Examenopgaven VMBO-BB 2003 Examenopgaven VMBO-BB 2003 tijdvak 1 maandag 19 mei 11.30-13.00-13.00 uur ADMINISTRATIE CSE BB Naam kandidaat Kandidaatnummer Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. Dit examen bestaat uit 25 vragen.

Nadere informatie

Titel Elementaire kennis bedrijfsadministratie deel 1 Versie: 1

Titel Elementaire kennis bedrijfsadministratie deel 1 Versie: 1 Toets 1 Toetscode: PHEKBA.D1.01.2016 Titel Elementaire kennis bedrijfsadministratie deel 1 Versie: 1 Opleidingsgebied: Financieel-administratieve beroepen Profiel/niveau/crebocode: P1 Financieel-administratief

Nadere informatie

Administratie verkooporders 3 ADMINISTRATIE VERKOOPORDERS 3 (CCA03.3/CREBO:50156)

Administratie verkooporders 3 ADMINISTRATIE VERKOOPORDERS 3 (CCA03.3/CREBO:50156) ADMINISTRATIE VERKOOPORDERS 3 (CCA03.3/CREBO:50156) sd.cca03.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Voorinkopen en voorverkopen 83

Hoofdstuk 9 Voorinkopen en voorverkopen 83 Hoofdstuk 9 Voorinkopen en voorverkopen In dit hoofdstuk gaan we werken met de administratie van Superkeukens, administratie E. Leest u de voorinformatie goed door. Superkeukens verkoopt keukens aan particulieren

Nadere informatie

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek Peter H. C. Hintzen Zetwerk: Fritschy opmaak & redactie, Leiden isbn 978 90 3723 450 3

Nadere informatie

Handleiding conversie Davilex naar Exact Online

Handleiding conversie Davilex naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. BTW de grondslagen worden niet geconverteerd, de mutaties worden geboekt

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving inkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving inkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving inkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Inkooprol 3 3 Hoe werkt het? 3 4 Inrichting 3 5 Inkoopfacturen verwerken 4 6 Betalingen fiatteren 5 7 Betalingen uitschrijven

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie - BAD Deel 5b

Bedrijfsadministratie - BAD Deel 5b Enkelvoudige journaalpost Hoofdstuk 11 Het ordenen van financiële feiten in dagboeken Tot nu toe financiële feiten stuk voor stuk naar tijdsvolgorde opgenomen in de boekhouding Enkelvoudige journaalpost:

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Boekingen in verband met duurzame productiemiddelen 33

Hoofdstuk 2 Boekingen in verband met duurzame productiemiddelen 33 Inhoud Voorwoord 9 Hoofdstuk 1 De permanentie in de kosten en de opbrengsten 13 1.1 Kosten worden voor een periode tegelijk vooruit- of achteraf betaald 16 1.1.1 Kosten worden voor een periode tegelijk

Nadere informatie

Praktijkinstructie Administratie verkooporders 3 (CCA03.3/CREBO:50156)

Praktijkinstructie Administratie verkooporders 3 (CCA03.3/CREBO:50156) instructie Administratie verkooporders 3 (CCA03.3/CREBO:50156) pi.cca03.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

BOEKHOUDEN IN DE PRAKTIJK 1

BOEKHOUDEN IN DE PRAKTIJK 1 OPLEIDING BASISKENNIS BOEKHOUDEN BKB BOEKHOUDEN IN DE PRAKTIJK 1 Drs. P.F. Pietersen K.P. Pietersen 9 e druk, 1 e oplage ISBN 978 90 6355 205 3 NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT BV DE NOI-METHODE VOOR DE

Nadere informatie

Onderstaand treft u aan een opsomming van de belangrijkste wijzigingen die binnen Cashflow en/of CashflowPro hebben plaatsgevonden:

Onderstaand treft u aan een opsomming van de belangrijkste wijzigingen die binnen Cashflow en/of CashflowPro hebben plaatsgevonden: Release 2013 Onderstaand treft u aan een opsomming van de belangrijkste wijzigingen die binnen Cashflow en/of CashflowPro hebben plaatsgevonden: IB47-formulieren Zoals onze kerkelijke relaties weten moeten

Nadere informatie

Overgang naar een nieuw boekjaar

Overgang naar een nieuw boekjaar Overgang naar een nieuw boekjaar Met Unit 4 Multivers kunt u eenvoudig een nieuw boekjaar aanmaken en ervoor zorgen dat de balansgegevens worden doorgeboekt naar het nieuwe boekjaar. Onderstaand beschrijven

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing voor het (eenvoudige) gratis boekhoudprogramma

Gebruiksaanwijzing voor het (eenvoudige) gratis boekhoudprogramma Gebruiksaanwijzing voor het (eenvoudige) gratis boekhoudprogramma Nadat u het bestand hebt gedownload kunt u het bestand openen indien u Excel op uw computer hebt geïnstalleerd. U ziet nu het hieronder

Nadere informatie

Verhoging BTW tarief

Verhoging BTW tarief Verhoging BTW tarief INHOUD 1. Wetgeving...3 2. Inleiding...4 3. Aanpassingen inrichting...5 3.1 Voor u begint... 5 3.2 BTW codes / tarieven... 5 3.3 Referentie grootboek... 7 3.4 BTW code in de Btw-scenario

Nadere informatie

Praktijkopdrachten Administratief medewerker. Kwalificatie: Bedrijfsadministratief medewerker

Praktijkopdrachten Administratief medewerker. Kwalificatie: Bedrijfsadministratief medewerker Praktijkopdrachten Administratief medewerker Kwalificatie: Bedrijfsadministratief medewerker Kwalificatiedossier Administratief medewerker 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het kwalificatiedossier

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN BIJLAGEN BIJ OPGAVE GEAUTOMATISEERDE GEGEVENSVERWERKING DINSDAG 20 JUNI 2006

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN BIJLAGEN BIJ OPGAVE GEAUTOMATISEERDE GEGEVENSVERWERKING DINSDAG 20 JUNI 2006 PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN BIJLAGEN BIJ OPGAVE GEAUTOMATISEERDE GEGEVENSVERWERKING DINSDAG 20 JUNI 2006 A1.4 A. Toelichting coderen boekingsstukken B. Toelichting invullen invoerlijsten C. Overzicht

Nadere informatie

Afsluiten boekjaar in King 5.45

Afsluiten boekjaar in King 5.45 Afsluiten boekjaar in King 5.45 De makkelijkste manier om het boekjaar af te sluiten is door gebruik te maken van de wizard in King. Deze leidt u stap voor stap door het hele proces. Toch verifiëren veel

Nadere informatie

Quickstart Student Company

Quickstart Student Company Twinfield Online Boekhouden Als ondernemer wil je makkelijk kunnen factureren en je financiële administratie van het begin af aan goed op orde hebben. Je wilt op elk moment weten of je klanten de facturen

Nadere informatie

de basis van bedrijfsadministratie

de basis van bedrijfsadministratie hoofdstuk 1 de basis van bedrijfsadministratie In het eerste hoofdstuk wordt inzicht gegeven in het voeren van een administratie. Hierbij worden de basisbegrippen zoals de balans, resultatenrekening en

Nadere informatie

Materials handling 3 MATERIALS HANDLING 3 (CLO08.3/CREBO:50200)

Materials handling 3 MATERIALS HANDLING 3 (CLO08.3/CREBO:50200) MATERIALS HANDLING 3 (CLO08.3/CREBO:50200) sd.clo08.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

handel en administratie CSPE BB 2015 bijlage

handel en administratie CSPE BB 2015 bijlage handel en administratie CSPE BB 2015 bijlage PB-0856-b-15-1-b 1 / 13 lees verder Onderdeel A boekhouden opdracht 2 en 3 boekingsstuk 1 O-STAR factuur voor factuurnummer klantnummer factuurdatum O-Star

Nadere informatie

Handleiding Financieel

Handleiding Financieel Handleiding Financieel Animana B.V. [Pick the date] Animana B.V. Inhoudsopgave 1 Financieel...3 1.1 Grootboekschema...3 1.1.1 Grootboek verdichtingen...3 1.1.2 Invoeren kostenposten(grootboek nummers)/

Nadere informatie

Eerste afdeling De boekhouding van de handelsonderneming

Eerste afdeling De boekhouding van de handelsonderneming Inleiding 1 Inleiding en algemene begrippen 3 1.1 Het informatieproces in de onderneming 4 1.2 Administratie en boekhouding 8 1.3 Administratieve organisatie, bestuurlijke informatieverzorging en interne

Nadere informatie

Proefexamen BOEKHOUDEN

Proefexamen BOEKHOUDEN Proefexamen BOEKHOUDEN Beschikbare tijd: 9 minuten 15623 1 Proefexamen HET EXAMEN BESTAAT UIT 12 GENUMMERDE PAGINA'S, waarin opgenomen: 2 OPDRACHTEN, gericht op toetsing van de vaardigheid om de basisregels

Nadere informatie

ERP Systems multi-channel groothandel

ERP Systems multi-channel groothandel ERP Systems multi-channel groothandel Overzicht functies Prijsafspraken U kunt artikelen aan prijsgroepen koppelen. Met deze groepen is het mogelijk om verschillende prijzen van hetzelfde artikel vast

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN BIJLAGEN BIJ OPGAVE GEAUTOMATISEERDE GEGEVENSVERWERKING DINSDAG 12 JUNI 2007

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN BIJLAGEN BIJ OPGAVE GEAUTOMATISEERDE GEGEVENSVERWERKING DINSDAG 12 JUNI 2007 P PRAKTIJKEXAME OEKHOUE IJLAGE IJ OPGAVE GEAUTOMATISEERE GEGEVESVERERKIG ISAG 12 JUI 27 A1. A. Toelichting coderen boekingsstukken. Toelichting invullen invoerlijsten. Overzicht grootboekrekeningen. Overzicht

Nadere informatie

elementair boekhouden

elementair boekhouden BASISKENNIS BOEKHOUDEN BKB elementair boekhouden NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT OPLEIDINGEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN BKB BASISKENNIS ONDERNEMERSCHAP ELEMENTAIR BOEKHOUDEN (BKB) (met bijlage grootboek en

Nadere informatie

Handleiding conversie Exact Globe naar Exact Online

Handleiding conversie Exact Globe naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel documenten en bijlages van de financiële data. BTW-code grondslagen worden niet geconverteerd, de mutaties worden geboekt

Nadere informatie