Beroepscompetentieprofiel Assistent accountant Regie: ECABO Datum wijzigen: Versie 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beroepscompetentieprofiel Assistent accountant Regie: ECABO Datum wijzigen: 19-2-2004 Versie 1"

Transcriptie

1 profiel Assistent accountant Regie: ECABO Datum wijzigen: Versie 1 Print: 24-februari-2004 Pagina 1 van 15

2 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Assistent accountant (BA 004) Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door Brondocument(en) Legitimering beroepscompetentieprofiel - op format vereisten door - op inhoud door Mogelijke functiebenamingen datum: versie: 1 ECABO ECABO, afdeling Ontwikkeling en Innovatie Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO ECABO Adviescommissie Bestuur Bedrijfsadministratie dd dd assistent-accountant medewerker accountancy administratief medewerker financieel administratief medewerker Loopbaanmogelijkheden De assistent accountant kan doorgroeien naar hogere administratieve functies binnen en buiten de eigen organisatie. Doorleren en doorgroeien wordt sterk gestimuleerd door de werkgevers. Met het nodige doorzettingsvermogen is het mogelijk om AA-accountant te worden. BEROEPSBESCHRIJVING beroepscontext / werkzaamheden De assistent accountant verricht administratieve handelingen ten behoeve van de klanten van het accountantskantoor. De werkzaamheden worden meestal op het accountantskantoor uitgevoerd, maar zijn bestemd voor externe klanten. Hoewel de assistent accountant contacten onderhoudt met externe klanten, is er doorgaans sprake van een back-office functie. De assistent accountant werkt zelfstandig aan taken met enige complexiteit. Kenmerkend voor deze functie is de noodzaak goed inzicht te hebben in het boekhouden, en overzicht over de gehele administratie met haar subadministraties. De assistent accountant moet zich tevens een beeld kunnen vormen van de bedrijven waar hij zijn werkzaamheden voor verricht. Zijn werkzaamheden zijn gericht op het bijwerken van de dagboeken, het doen van de periodeafsluitingen en het opstellen van belastingaangiften. De volgende kerntaken kunnen worden onderscheiden: - het onder begeleiding verwerken van administraties en/of het verrichten van boekhoudkundige werkzaamheden - het verzorgen van werkzaamheden t.b.v. de maand-, kwartaal- en jaarafsluiting, de jaarrekening en management accounting - het verrichten van werkzaamheden t.b.v. de loonheffingsafdrachten en de inkomstenbelasting. rol en verantwoordelijkheden complexiteit typerende beroepshouding De assistent accountant verricht zijn werkzaamheden zelfstandig en past standaardprocedures toe. De werkzaamheden zijn meestal uitvoerend en routinematig van aard, maar worden voor diverse klanten tegelijkertijd verricht. Onverwachte situaties komen regelmatig voor. De assistent accountant werkt altijd onder de verantwoording van de accountant; de accountant is formeel eindverantwoordelijk voor alle werkzaamheden. Afhankelijk van de functie zijn er meer of minder contacten met collega s van andere afdelingen en met externe klanten. De werkzaamheden zijn uitvoerend van aard en de activiteiten zijn redelijk afwisselend, met af en toe onverwachte situaties. Van de assistent accountant wordt verwacht dat zijn boekhoudkundig inzicht zodanig is, dat hij tegelijkertijd kan werken aan administraties van verschillende klanten en hiertussen makkelijk kan omschakelen. Piekbelasting komt regelmatig voor bij periodieke afsluitingen en maandelijkse aangiften. Ondanks de tijdsdruk moeten de opdrachten toch zorgvuldig en correct worden uitgevoerd. De assistent accountant is (zelf)controlerend, nauwkeurig, objectief en integer. TRENDS / INNOVATIES Marktontwikkelingen Hoewel boekhoudkundige kennis en vaardigheden door de markt nog steeds op prijs worden gesteld, wordt steeds meer waarde toegekend aan het kunnen werken met boekhoudkundige pakketten en spreadsheetprogramma's. De laatste jaren neemt het belang van communicatieve vaardigheden toe. Hieronder wordt niet alleen verstaan dat de assistent accountant prettig communiceert met collega's, maar hij moet ook enige vergadervaardigheden hebben en het bedrijf kunnen vertegenwoordigen in eenvoudige contacten met klanten. Bij de contacten met klanten is enige adviesvaardigheid gewenst. Print: 24-februari-2004 Pagina 2 van 15

3 Wetgeving overheidsregulering Technologische ontwikkelingen Bedrijfsorganisatorische ontwikkelingen Internationale ontwikkelingen De klant wil steeds sneller beschikken over zijn gegevens, over adviezen en managementinformatie. Ook neemt de behoefte toe om meerdere keren per jaar managementinformatie te ontvangen. Hierdoor zijn meerdere periodeafsluitingen per jaar nodig. De klant wordt kritischer en verwacht meer transparantie in de werkzaamheden die door de accountant worden verricht. De accountant (en de assistent accountant) moeten meer toelichten en meer laten zien (bijvoorbeeld grafisch visualiseren). Door veranderingen in de boekhoudkundige eisen en de fiscale wetgeving kan het werk veranderen. Door de opmars van de computer en internet en hun toepassingsmogelijkheden kan het beroep ingrijpend veranderen en de functie zelfs verdwijnen. Dat laatste is overigens op korte termijn niet te verwachten. De bedrijfsorganisatorische ontwikkelingen zijn een direct gevolg van de opmars van de ICT-ontwikkelingen. Deze hebben voortdurende wijzigingen van de functie tot gevolg. Voor de korte termijn kan hierbij gedacht worden aan het automatisch inlezen van de bankmutaties in het bankboek. Een andere ontwikkeling is de mogelijkheid van de accountant om via internet mee te kijken over de schouder van de klant, waarna de accountant correcties kan voorstellen. Het Engels rukt op in de Nederlandse samenleving en ook op de administratie. Softwarepakketten en handleidingen zijn vaak in het Engels en het aantal bedrijven met Engels als corporate language neemt toe. Dit vergroot de wenselijkheid om deze taal te beheersen. Print: 24-februari-2004 Pagina 3 van 15

4 KERNTAKEN VAN HET BEROEP 1 Verwerkt administraties en/of verricht boekhoudkundige werkzaamheden 2 Verzorgt werkzaamheden t.b.v. de maand-, kwartaal- en jaarafsluiting, de jaarrekening en accounting 3 Verricht werkzaamheden t.b.v. de loonheffingsafdrachten en de inkomstenbelasting Print: 24-februari-2004 Pagina 4 van 15

5 KERNTAAK 1 Verwerkt administraties en/of verricht boekhoudkundige werkzaamheden proces rol / verantwoordelijkheden complexiteit betrokkenen (hulp-)middelen kwaliteit van proces en resultaat keuzes en dilemma's De assistent accountant voert boekingen in in de diverse dagboeken: inkopen, verkopen en kas/bank. Hij controleert de gegevens en vult ontbrekende gegevens aan. Indien nodig communiceert hij naar de klant hoe de gegevens het beste aangeleverd kunnen worden. Hij codeert boekingsstukken en voert deze in in de dagboeken/subgrootboeken. Vervolgens voert hij de journaalposten in in het memoriaal. Hij maakt correcties of doet een voorstel hiertoe en legt de afwijkende boekingen en uitzonderingen in de boekingsgang vast in het klantendossier. Tenslotte vult hij de aangifte omzetbelasting in, op basis van de uitkomsten van het bijgewerkte grootboek. Hij controleert het bedrag met de omzet, voorschotten en eerdere aangiften. Het werk van de assistent accountant is uitvoerend van aard. Hij werkt zelfstandig, maar binnen vast omschreven regels. De assistent accountant werkt altijd onder de verantwoording van de accountant; de accountant is formeel eindverantwoordelijk voor alle werkzaamheden. Het gebruik van de regels en voorschriften vraagt kennis van deze regels en inzicht om de regels te kunnen toepassen in vergelijkbare, niet identieke, situaties. Van de assistent accountant wordt verwacht dat hij goed kan omschakelen van opdrachten voor de ene klant naar opdrachten voor de andere klant. Piekbelasting komt regelmatig voor bij periodieke afsluitingen en maandelijkse aangiften. Ondanks deze tijdsdruk moeten de opdrachten dan toch zorgvuldig en correct worden uitgevoerd. De assistent accountant werkt samen met collega's van zijn eigen afdeling en dan met name met de leidinggevende, maar heeft daarnaast incidenteel ook te maken met de salarisverwerkings-unit van het eigen accountantskantoor. De assistent accountant heeft externe contacten met klanten, de belastingdienst, het uitvoeringsorgaan werknemers verzekeringen (UWV), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), banken, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen. Het gaat bij de externe contacten vooral om het opvragen van ontbrekende of aanvullende gegevens. De assistent accountant maakt gebruik van een geautomatiseerd boekhoudsysteem, spreadsheets en speciale applicaties. In toenemende mate wordt gebruik gemaakt van en internet. Het kunnen gebruiken van het kopieerapparaat, de fax, de telefoon, archiefsystemen en traditionele kantoorbenodigdheden is vereist. Van de assistent accountant wordt verwacht dat hij producten aflevert die rekenkundig, inhoudelijk en boekhoudkundig correct zijn, conform de voorschriften die het kantoor hanteert. Het gaat om bijgewerkte dagboeken, het memoriaal en de aangifte omzetbelasting. Dienstverlening versus organisatievoorschriften De assistent accountant maakt een juiste afweging als hij een keuze moet maken tussen het belang van de klant en het hanteren van de voorschriften. Zelfstandigheid versus verantwoording De assistent accountant moet regelmatig bepalen of hij (te verwachten) problemen meldt aan zijn leidinggevende of niet. Integriteit versus voordelen op korte termijn en klantentevredenheid De assistent accountant moet dikwijls beoordelen of een bepaalde werkwijze of registratie geoorloofd is. Hierbij moet hij het belang van de klantentevredenheid afwegen tegen de integriteit. Zelfstandigheid versus deskundigheid De assistent accountant moet bepalen of hij de aangewezen persoon is om een vraag te beantwoorden of dat hij de vraag aan een collega met de juiste expertise moet doorspelen. Print: 24-februari-2004 Pagina 5 van 15

6 KERNTAAK 2 Verzorgt werkzaamheden t.b.v. de maand-, kwartaal- en jaarafsluiting, de jaarrekening en accounting proces rol / verantwoordelijkheden complexiteit betrokkenen (hulp-)middelen kwaliteit van proces en resultaat keuzes en dilemma's De assistent accountant legt een dossier aan van nieuwe klanten of zoekt de bestaande dossiers op. Hij ordent en controleert de aangeleverde boekingsstukken en communiceert indien nodig naar de klant hoe de gegevens het beste aangeleverd kunnen worden. Hij voert boekingen in, in de subgrootboeken en het memoriaal. Hij stelt de proef- en saldibalans op en voert voorafgaande journaalposten in t.b.v. de balans en resultatenrekening. Vervolgens stelt hij de voorlopige balans en resultatenrekening op. Tenslotte controleert hij diverse posten, o.a. met berekeningen, verbandscontroles en vergelijkingen t.a.v. voorgaande periodes. Hij legt de bijzonderheden die hij tegenkomt in de boekingsgang en de controle van de posten vast middels aantekeningen in het klantendossier. Het werk van de assistent accountant is uitvoerend van aard. Hij werkt zelfstandig, maar binnen vast omschreven regels. De assistent accountant werkt altijd onder de verantwoording van de accountant; de accountant is formeel eindverantwoordelijk voor alle werkzaamheden. Het gebruik van de regels en voorschriften vraagt kennis van deze regels en inzicht om de regels te kunnen toepassen in vergelijkbare, niet identieke, situaties. Van de assistent accountant wordt verwacht dat hij goed kan omschakelen van opdrachten voor de ene klant naar opdrachten voor de andere klant. Piekbelasting komt regelmatig voor bij periodieke afsluitingen en maandelijkse aangiften. Ondanks de tijdsdruk moeten de opdrachten dan zorgvuldig en correct worden uitgevoerd. De werkzaamheden voor de periodeafsluiting zijn ingewikkeld voor de assistent accountant. Afhankelijk van zijn opdrachten komt hij regelmatig de grenzen van zijn kunnen tegen. De assistent accountant werkt samen met collega's van zijn eigen afdeling en dan met name met de leidinggevende, maar heeft daarnaast incidenteel ook te maken met de salarisverwerkings-unit van het eigen accountantskantoor. De assistent accountant heeft externe contacten met klanten, de belastingdienst, het uitvoeringsorgaan werknemers verzekeringen (UWV), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), banken, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen. Het gaat bij de externe contacten vooral om het opvragen van ontbrekende of aanvullende gegevens. De assistent accountant maakt gebruik van een geautomatiseerd boekhoudsysteem, spreadsheets en speciale applicaties. In toenemende mate wordt gebruik gemaakt van en internet. Het kunnen gebruiken van het kopieerapparaat, de fax, de telefoon, archiefsystemen en traditionele kantoorbenodigdheden is vereist. Van de assistent accountant wordt verwacht dat hij producten aflevert die rekenkundig en inhoudelijk correct zijn, conform de voorschriften die het kantoor hanteert. Het gaat om de volgende producten: concept-jaarrekeningen, concept jaarverslagen en bijgewerkte klantendossiers. Hij dient bijzonderheden (aanvullingen, fouten, andere verwerking) goed vast te leggen en te verklaren en/of te motiveren. Dienstverlening versus organisatievoorschriften De assistent accountant maakt een juiste afweging als hij een keuze moet maken tussen het belang van de klant en het hanteren van de voorschriften. Zelfstandigheid versus verantwoording De assistent accountant moet regelmatig bepalen of hij (te verwachten) problemen meldt aan zijn leidinggevende of niet. Integriteit versus voordelen op korte termijn en klantentevredenheid De assistent accountant moet dikwijls beoordelen of een bepaalde werkwijze of registratie geoorloofd is. Hierbij moet hij het belang van de klantentevredenheid afwegen tegen de integriteit. Zelfstandigheid versus deskundigheid De assistent accountant moet bepalen of hij de aangewezen persoon is om een vraag te beantwoorden of dat hij de vraag aan een collega met de juiste expertise moet doorspelen. Print: 24-februari-2004 Pagina 6 van 15

7 KERNTAAK 3 Verricht werkzaamheden t.b.v. de loonheffingsafdrachten en de inkomstenbelasting proces rol / verantwoordelijkheden complexiteit betrokkenen (hulp-)middelen kwaliteit van proces en resultaat keuzes en dilemma's De assistent accountant ordent de benodigde gegevens voor de aangiften van de loonheffingsafdrachten en de inkomstenbelasting. Hij treft voorbereidingen voor de aangiften en stelt deze op. Tenslotte controleert hij de (voorlopige) aanslagen van de loon- en inkomstenbelasting (maakt o.a. een vergelijking met de aangiften). Hij voert indien nodig eenvoudige correspondentie met de belastingdienst. Het werk van de assistent accountant is uitvoerend van aard. Hij werkt zelfstandig, maar binnen vast omschreven regels. De assistent accountant werkt altijd onder de verantwoording van de accountant, de accountant is formeel eindverantwoordelijk voor alle werkzaamheden. Het gebruik van de regels en voorschriften vraagt kennis van deze regels en inzicht om de regels te kunnen toepassen in vergelijkbare, niet identieke, situaties. Van de assistent accountant wordt verwacht dat hij goed kan omschakelen van opdrachten voor de ene klant naar opdrachten voor de andere klant. Piekbelasting komt regelmatig voor bij periodieke afsluitingen en maandelijkse aangiften. Ondanks de tijdsdruk moeten de opdrachten toch zorgvuldig en correct worden uitgevoerd. De werkzaamheden voor m.n. de inkomstenbelasting zijn ingewikkeld voor de assistent accountant. Afhankelijk van zijn opdrachten komt hij regelmatig de grenzen van zijn kunnen tegen. De assistent accountant werkt samen met collega's van zijn eigen afdeling en dan met name met de leidinggevende, maar heeft daarnaast incidenteel ook te maken met de salarisverwerkings-unit en fiscalisten van het eigen accountantskantoor. De medewerker accountancy heeft externe contacten met klanten, de belastingdienst en externe deskundigen. De assistent accountant maakt gebruik van een geautomatiseerd boekhoudsysteem, spreadsheets of speciale applicaties. In toenemende mate wordt gebruik gemaakt van en internet. Het kunnen gebruiken van het kopieerapparaat, de fax, de telefoon, archiefsystemen en traditionele kantoorbenodigdheden is vereist. Van de assistent accountant wordt verwacht dat hij producten aflevert die rekenkundig en inhoudelijk correct zijn, conform de voorschriften die het kantoor hanteert. Het gaat hier om aangiften voor de loonheffingsafdrachten en de inkomstenbelasting. Hij dient bijzonderheden (aanvullingen, fouten, andere verwerking) goed vast te leggen en te verklaren en/of te motiveren. Dienstverlening versus organisatievoorschriften De assistent accountant maakt een juiste afweging als hij een keuze moet maken tussen het belang van de klant en het hanteren van de voorschriften. Zelfstandigheid versus verantwoording De assistent accountant moet regelmatig bepalen of hij (te verwachten) problemen meldt aan zijn leidinggevende of niet. Integriteit versus voordelen op korte termijn en klantentevredenheid De assistent accountant moet dikwijls beoordelen of een bepaalde werkwijze of registratie geoorloofd is. Hierbij moet hij het belang van de klantentevredenheid afwegen tegen de integriteit. Zelfstandigheid versus deskundigheid De assistent accountant moet bepalen of hij de aangewezen persoon is om een vraag te beantwoorden of dat hij de vraag aan een collega met de juiste expertise moet doorspelen. Print: 24-februari-2004 Pagina 7 van 15

8 KERNOPGAVEN VAN HET BEROEP 1 Controle De assistent accountant staat voor de opgave om alle informatie die hij krijgt en alle werkzaamheden die hij verricht, te controleren op juistheid en plausibiliteit. 2 Werkdruk versus kwaliteit De assistent accountant staat voor de opgave ongeacht de omstandigheden foutloos te werken. De kwaliteit van zijn werk mag niet verminderen door drukte of minder goede werkomstandigheden. 3 Integriteit versus voordelen op korte termijn en klantentevredenheid De assistent accountant staat voor de opgave zijn integriteit te bewaren en goed te beoordelen wat de gevolgen zijn van het niet toepassen van de regelgeving voor de eigen organisatie en voor de klanten. Hij maakt in geval van geconstateerde misstappen een aantekening en licht zijn leidinggevende in. Print: 24-februari-2004 Pagina 8 van 15

9 OVERZICHTSSCHEMA BEROEPSCOMPETENTIES EN KERNTAKEN KERNTAAK BEROEPSCOMPETENTIES vakmatig-methodisch () 1 Boekhoudkundige verwerking van het debiteurenbeheer X 2 Boekhoudkundige verwerking van het crediteurenbeheer X 3 Boekhoudkundige verwerking van het kasbeheer X 4 Controleren van de bankmutaties X 5 Verrichten van boekingen in het memoriaal X 6 Opstellen van de aangifte omzetbelasting X 7 Voorbereiden van de maand-, kwartaal- en jaarafsluiting X 8 Controleren van de passiva, activa en kosten en baten X 9 Opstellen van de aangifte inkomensbelasting X 10 Opstellen van de aangifte loonbelasting X bestuurlijk-organisatorisch en strategische (BOS) 11 Handelen naar verantwoordelijkheden en bevoegdheden X X X 12 Planmatig verrichten van werkzaamheden X X X 13 Omgaan met vertrouwelijke informatie over bedrijven en personen X X X sociaal-communicatieve (SC) 14 Samenwerken met relevante relaties binnen de organisatie X X X 15 Reageren op vragen van klanten, zowel mondeling als schriftelijk X X X ontwikkelings (ON) 16 Evalueren van eigen handelen X X X 17 Vragen en ontvangen van feedback X X X 18 Bijhouden van vakkennis en nieuwe ontwikkelingen in het beroep X X X Print: 24-februari-2004 Pagina 9 van 15

10 OVERZICHTSSCHEMA BEROEPSCOMPETENTIES EN KERNOPGAVEN KERNOPGAVE BEROEPSCOMPETENTIES vakmatig-methodisch () 1 Boekhoudkundige verwerking van het debiteurenbeheer X X X 2 Boekhoudkundige verwerking van het crediteurenbeheer X X X 3 Boekhoudkundige verwerking van het kasbeheer X X X 4 Controleren van de bankmutaties X X X 5 Verrichten van boekingen in het memoriaal X X X 6 Opstellen van de aangifte omzetbelasting X X X 7 Voorbereiden van de maand-, kwartaal- en jaarafsluiting X X X 8 Controleren van de passiva, activa en kosten en baten X X X 9 Opstellen van de aangifte inkomensbelasting X X X 10 Opstellen van de aangifte loonbelasting X X X bestuurlijk-organisatorisch en strategische (BOS) 11 Handelen naar verantwoordelijkheden en bevoegdheden X X X 12 Planmatig verrichten van werkzaamheden X X X 13 Omgaan met vertrouwelijke informatie over bedrijven en personen X X X sociaal-communicatieve (SC) 14 Samenwerken met relevante relaties binnen de organisatie X X X 15 Reageren op vragen van klanten, zowel mondeling als schriftelijk X X X ontwikkelings (ON) 16 Evalueren van eigen handelen X X X 17 Vragen en ontvangen van feedback X X X 18 Bijhouden van vakkennis en nieuwe ontwikkelingen in het beroep X X X Print: 24-februari-2004 Pagina 10 van 15

11 BEROEPCOMPETENTIES MET SUCCESCRITERIA Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 De assistent accountant is in staat om op adequate wijze de boekhoudkundige verwerking van het debiteurenbeheer uit te voeren ten behoeve van een juiste weergave van de rechten en verplichtingen van diverse klanten. Controleert aangeboden gegevens op juistheid en plausibiliteit Codeert boekingsstukken die betrekking hebben op de debiteurenadministratie Voert gegevens in in het dagboek verkopen Signaleert verbeterpunten en onjuistheden en doet aanbevelingen ter verbetering Boekt gegevens door in het boekhoudkundig pakket Legt indien nodig een klantendossier aan en legt hierin afwijkende boekingen en uitzonderingen vast Correcte boekingen (sub)grootboek Correct invoerverslag en verwerkingsverslag Bijgewerkt klantendossier, met volledige en helder geformuleerde aantekeningen De assistent accountant is in staat om op adequate wijze de boekhoudkundige verwerking van het crediteurenbeheer uit te voeren ten behoeve van een juiste weergave van de rechten en verplichtingen van diverse klanten. Controleert aangeboden gegevens op juistheid en plausibiliteit Codeert boekingsstukken die betrekking hebben op de crediteurenadministratie Voert gegevens in in het dagboek inkopen Signaleert verbeterpunten en onjuistheden en doet aanbevelingen ter verbetering Boekt gegevens door in het boekhoudkundig pakket Legt indien nodig een klantendossier aan en legt hierin afwijkende boekingen en uitzonderingen vast Correcte boekingen (sub)grootboek Correct invoerverslag en verwerkingsverslag Bijgewerkt klantendossier met volledige en helder geformuleerde aantekeningen De assistent accountant is in staat om op adequate wijze de boekhoudkundige verwerking van het kasbeheer uit te voeren ten behoeve van de controle van de kas en de verwerking van contante transacties in de boekhouding van diverse klanten. Controleert aangeboden gegevens op juistheid en plausibiliteit Werkt het (klad)kasboek handmatig bij of voert boekingsstukken in in het geautomatiseerde kasboek Codeert boekingsstukken die betrekking hebben op de kas Voert boekingsstukken in in het kasboek Signaleert verbeterpunten en onjuistheden en doet aanbevelingen ter verbetering Boekt gegevens door in het boekhoudkundig pakket Legt indien nodig een klantendossier aan en legt hierin afwijkende boekingen en uitzonderingen vast Betrouwbaar bijgewerkte kasstaat (kladkasboek) of geautomatiseerd kasboek of bijgewerkt kasboek Print: 24-februari-2004 Pagina 11 van 15

12 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6 De assistent accountant is in staat om op adequate wijze de bankmutaties te controleren op juistheid en de daaruit voortvloeiende boekingen te doen ten behoeve van een juiste weergave van de rechten en verplichtingen van diverse klanten. Controleert aangeboden gegevens op juistheid en plausibiliteit Ordent bankafschriften en vergelijkt bedragen op afschriften met onderliggende boekingsstukken (indien handmatig) Codeert bankstukken Voert bij- en afschrijvingen in in het bankboek Signaleert verbeterpunten en onregelmatigheden en doet aanbevelingen ter verbetering Boekt gegevens door in het boekhoudkundig pakket Legt indien nodig een klantendossier aan en legt hierin afwijkende boekingen en uitzonderingen vast Correcte boekingen dagboek en (sub)grootboek Correct invoerverslag en verwerkingsverslag Correct bijgewerkte dagboeken inkopen en verkopen vanuit het bankboek Correct overzicht van opgemerkte verschillen Bijgewerkt klantendossier met volledige en helder geformuleerde aantekeningen De assistent accountant is in staat om op adequate wijze boekingen te verrichten in het memoriaal als voorbereiding voor de maand-, kwartaal- en jaarafsluitingen van diverse klanten. Controleert aangeboden gegevens op juistheid en plausibiliteit Voert journaalposten in in het memoriaal Signaleert verbeterpunten en onjuistheden en doet aanbevelingen ter verbetering Maakt correctieboekingen of doet een voorstel hiertoe Boekt gegevens door in het boekhoudkundig pakket Legt indien nodig een klantendossier aan en legt hierin afwijkende boekingen en uitzonderingen vast Correcte boekingen dagboek en (sub)grootboek Correct invoerverslag en verwerkingsverslag Bijgewerkt klantendossier met volledige en helder geformuleerde aantekeningen De assistent accountant is in staat om op adequate wijze de aangifte omzetbelasting op te stellen ten behoeve van een correcte afwikkeling van omzetbelastingverplichtingen van diverse klanten. Vult de aangifte in op basis van de uitkomsten van het bijgewerkte grootboek Voert eenvoudige correspondentie met de belastingdienst Legt indien nodig een fiscaal klantendossier aan en legt hierin alle bijzonderheden en correspondentie vast Correcte aangifte omzetbelasting Correspondentie met de belastingdienst Bijgewerkt fiscaal dossier van de klant met aantekeningen en gevoerde correspondentie Print: 24-februari-2004 Pagina 12 van 15

13 Nr. 7 Nr. 8 Nr. 9 Nr. 10 De assistent accountant is in staat om op adequate wijze de maand-, kwartaal- en jaarafsluiting voor te bereiden, ten behoeve van een juiste weergave van de financiële situatie van de klant. Controleert aangeboden gegevens op juistheid en plausibiliteit Voert boekingen in in de subgrootboeken en het memoriaal Boekt gegevens door in het boekhoudkundig pakket Stelt de proef- en saldibalans op (kleine bedrijven) Voert voorafgaande journaalposten t.b.v. balans en resultatenrekening in (kleine bedrijven) Legt indien nodig een klantendossier aan en legt hierin afwijkende boekingen en uitzonderingen vast Stelt de balans en resultatenrekening op (kleine bedrijven) Correcte boekingen (sub)grootboek Correct invoerverslag en verwerkingsverslag Proef- en saldibalans, conform werkplan en bedrijfsrichtlijnen Concept-jaarverslag, conform werkplan en bedrijfsrichtlijnen Bijgewerkt klantendossier met volledige en helder geformuleerde aantekeningen De assistent accountant is in staat om op adequate wijze de passiva en activa en kosten en baten te controleren ten behoeve van een juiste weergave van de financiële situatie van de klant. Beoordeelt posten op juistheid en plausibiliteit Voert controleberekeningen uit, waaronder verbandcontroles en doet cijferbeoordelingen Vergelijkt de posten met voorgaande perioden Berekent indien nodig kengetallen Maakt aantekeningen met bevindingen en adviezen Juiste activa-, passiva-, kosten- en batenposten Bijgewerkt klantendossier met volledige en helder geformuleerde bevindingen en adviezen Relevante opmerkingen en adviezen voor de klant in conceptjaarverslag De assistent accountant is in staat om op adequate wijze de aangifte inkomstenbelasting ten behoeve van een correcte afwikkeling van inkomstenbelastingverplichtingen van diverse klanten voor te bereiden. Verzamelt en ordent de benodigde gegevens Controleert de (voorlopige) aanslagen inkomstenbelasting, en maakt een vergelijking met de aangiften (kleine bedrijven) Vult zo mogelijk onderdelen van de aangifte in (in geval er niet teveel uitzonderingen zijn) Voert eenvoudige correspondentie met de belastingdienst Legt indien nodig een fiscaal klantendossier aan en legt hierin alle bijzonderheden en correspondentie vast Correcte en complete gegevens t.b.v. de aangifte inkomstenbelasting Correspondentie met de belastingdienst Bijgewerkt fiscaal dossier van de klant met aantekeningen en gevoerde correspondentie De assistent accountant is in staat om op adequate wijze de aangifte loonbelasting op te stellen ten behoeve van een correcte afwikkeling van de loonheffingsverplichtingen van diverse klanten. Verzamelt en ordent de benodigde gegevens en controleert op volledigheid en tussentijdse mutaties Vult de aangifte in (in geval er niet teveel uitzonderingen zijn) Vergelijkt de aangifte met voorgaande aangiften (alleen zinvol bij kleine bedrijven) Legt indien nodig een fiscaal klantendossier aan en legt hierin alle bijzonderheden en correspondentie vast Correcte aangifte loonheffingsafdracht Bijgewerkt fiscaal dossier van de klant met aantekeningen en gevoerde correspondentie Print: 24-februari-2004 Pagina 13 van 15

14 Nr. 11 BOS Nr. 12 BOS De assistent accountant is in staat om op adequate wijze in overeenstemming met eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden, te handelen, rekening houdend met taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van collega's binnen de organisatie. Werkt zelfstandig Draagt verantwoordelijkheid voor de hem opgedragen taken Toont betrokkenheid door taken adequaat af te handelen Is niet altijd bevoegd en moet voor bepaalde zaken een collega inschakelen. Hij maakt zelfstandig de afweging of hij een zaak overdraagt of zelf afhandelt Weet zijn werkzaamheden te verrichten binnen de kaders die door zijn bedrijf aangegeven worden Taken en toezeggingen zijn nagekomen Taken waarvoor hij niet verantwoordelijk en bevoegd is, heeft hij tijdig overgedragen De assistent accountant is in staat om op adequate wijze werkzaamheden planmatig te verrichten en zich zo nodig aan te passen aan veranderende omstandigheden. Nr. 13 BOS Stelt prioriteiten, rekening houdend met de eisen en omstandigheden Overlegt zonodig over de planning met de direct-leidinggevende Toont zich verantwoordelijk voor zijn eigen werk Werkt nauwkeurig, kritisch, oplettend en stressbestendig Kan in een complexe werksituatie toch zijn werkzaamheden stap voor stap afhandelen Organiseert opgedragen taken efficiënt en werkt ze perfect af Werkzaamheden zijn tijdig, nauwgezet, in de juiste volgorde en volledig uitgevoerd De assistent accountant is in staat om op adequate wijze om te gaan met vertrouwelijke informatie over bedrijven en personen. Nr. 14 SC Gebruikt vertrouwelijke informatie op gepaste wijze. Hij is integer Past de procedures van het bedrijf zo toe dat nooit wordt getwijfeld aan zijn integriteit De assistent accountant is in staat om op adequate wijze collegiaal samen te werken met relevante relaties binnen de organisatie. Nr. 15 SC Stemt gedrag en presentatie af op relaties binnen de organisatie, rekening houdend met zijn eigen positie binnen het netwerk en met belangen en omstandigheden van de eigen organisatie Stelt zich coöperatief, flexibel en dienstverlenend op ten opzichte van collega's Werkt doelgericht samen met collega's Collega's beschouwen de assistent accountant als goed gekwalificeerd De assistent accountant is in staat om op adequate wijze mondeling, dan wel schriftelijk te reageren op vragen van klanten. Stelt indien nodig vragen ter verduidelijking en noteert de vraag van de klant Maakt de afweging of hij in staat is en bevoegd is, om direct zelf te antwoorden Speelt complexe vragen en vragen die niet voor hem zijn bestemd door naar leidinggevenden of anderen Stelt indien nodig een bericht of (standaard)brief op om de klant te antwoorden Legt de schriftelijke reactie voor aan een leidinggevende en verstuurt deze daarna Archiveert de inkomende correspondentie en de verstrekte informatie naar de klant, in het brievenboek en het klantdossier De klanten hebben een adequaat antwoord gekregen of zijn naar een andere functionaris doorverwezen De mondelinge contacten met de klant zijn prettig en efficiënt verlopen, de schriftelijke reacties zijn kort, bondig, in correct Nederlands en conform de huisstijl opgesteld Print: 24-februari-2004 Pagina 14 van 15

15 Nr. 16 ON De assistent accountant is in staat om op adequate wijze zijn eigen handelen te evalueren en op basis van verkregen inzichten bij te stellen. Nr. 17 ON Vergelijkt de verrichte werkzaamheden en het behaalde resultaat met die van anderen, met procedures, criteria en/of voorbeelden Analyseert verschillen en overeenkomsten Erkent fouten of onvolkomenheden Brengt aantoonbare verbeteringen aan in de uitvoering van de werkzaamheden De assistent accountant is in staat om op adequate wijze feedback op zijn functioneren te vragen en te ontvangen en zijn handelen zonodig bij te stellen. Nr. 18 ON Voert met leidinggevende functioneringsgesprekken Stelt samen met de leidinggevende verbeterplannen op Kan omgaan met kritiek Stelt zijn handelen bij op basis van verkregen inzichten Gebruikt feedback om verbeteringen in zijn functioneren aan te brengen De assistent accountant is in staat om op adequate wijze vakkennis bij te houden, nieuwe ontwikkelingen in het beroep te volgen en toe te passen en zijn leer- en ontwikkelbehoeften te benoemen en om te zetten in acties. Leest regelmatig vakliteratuur Draagt mogelijk te volgen opleidingen, cursussen, of trainingen aan Stelt zich functionele en realistische leerdoelen Volgt cursussen/trainingen met doorzettingsvermogen Test en beoordeelt nieuwe technieken, methoden en middelen Doet verbetervoorstellen en/of voorstellen voor aanschaf van nieuwe hulpmiddelen Draagt aantoonbaar en actief bij aan de kwaliteitsverbetering en efficiency van de werkzaamheden Print: 24-februari-2004 Pagina 15 van 15

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Landelijke Kwalificaties MBO Sector: Bedrijfsadministratie Branche: n.v.t. Beroepengroep: Administrateur Versie 2008-2009 Administrateur 2008-2009 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Deel A: Beeld van de beroepengroep...

Nadere informatie

Administratief medewerker

Administratief medewerker Landelijke Kwalificaties MBO Administratief medewerker Crebonummer: 90470 Sector: Secretariële/Financiële beroepen Branche: n.v.t. Cohort: Cohort 2011-2012 Colo 2002-2011. Gebruik van gegevens en teksten

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Contactcenter medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 3-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Contactcenter medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 3-2-2004 Versie 1 profiel Contactcenter medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 3-2-2004 Versie 1 Print: 04-februari-2004 Pagina 1 van 19 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Contactcenter medewerker (CA 003) Algemene informatie Onder

Nadere informatie

Salarisadministrateur Beroepscompetentieprofiel en kennis- en vaardigheidseisen

Salarisadministrateur Beroepscompetentieprofiel en kennis- en vaardigheidseisen Salarisadministrateur Beroepscompetentieprofiel en kennis- en vaardigheidseisen Inhoudsopgave Deel I: Beroepscompetentieprofiel Algemene inleiding... 3 Colofon... 4 Ontwikkel- en legitimeringsproces...

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

Servicedocument Inrichten en aansturen van een servicedesk 4 (ICT22.4/CREBO:56092)

Servicedocument Inrichten en aansturen van een servicedesk 4 (ICT22.4/CREBO:56092) Servicedocument Inrichten en aansturen van een servicedesk 4 (ICT22.4/CREBO:56092) sd.ict22.4.v1 ECABO, 1 april 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-medewerker

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-medewerker Landelijke Kwalificaties MBO ICT-medewerker Crebonummer: 22094, 95060, 95070 Sector: Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Branche: Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Opleidingsdomein:

Nadere informatie

Medewerker marketing en communicatie

Medewerker marketing en communicatie Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker marketing en communicatie Crebonummer: 90530 Sector: Commercieel Branche: Marketing-, communicatie-, event, music & entertainmentbranche Cohort: Cohort 2011-2012

Nadere informatie

Praktijkinstructie Financieel administratief beheer 4 (CBA05.4/CREBO:50138)

Praktijkinstructie Financieel administratief beheer 4 (CBA05.4/CREBO:50138) instructie Financieel administratief beheer 4 (CBA05.4/CREBO:50138) pi.cba05.4.v1 ECABO, 1 september 1998 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Commercieel medewerker binnendienst Beroepscompetentieprofiel september 2010

Commercieel medewerker binnendienst Beroepscompetentieprofiel september 2010 Commercieel medewerker binnendienst Beroepscompetentieprofiel september 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 6 1 Algemene informatie over het beroep... 7 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

PROFIEL. eerst verantwoordelijk verzorgende. opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg

PROFIEL. eerst verantwoordelijk verzorgende. opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg 2009 PROFIEL eerst verantwoordelijk verzorgende 1 opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg Colofon Titel Profiel Eerst Verantwoordelijk Verzorgende 2009 Auteurs Judith

Nadere informatie

1Boekhouden geboekstaafd

1Boekhouden geboekstaafd 1Boekhouden geboekstaafd Drs. H. Fuchs S.J.M. van Vlimmeren Twaalfde druk Boekhouden geboekstaafd 1 Boekhouden geboekstaafd 1 Drs. H. Fuchs S. J. M. van Vlimmeren Twaalfde druk Noordhoff Uitgevers bv

Nadere informatie

DTP. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Medewerker DTP Allround DTP-er. Geldig vanaf 1 augustus 2015

DTP. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Medewerker DTP Allround DTP-er. Geldig vanaf 1 augustus 2015 Kwalificaties Medewerker DTP Allround DTP-er Kwalificatiedossier mbo DTP Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Media en vormgeving Crebonr. 79040 Penvoerder: GOC Penvoerder: Savantis Ontwikkeld

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering GROEN MANAGEMENT Introductie cursus GROEN MANAGEMENT Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers 23 e aflevering EEN ANDERE KIJK OP DE BEDRIJFSVOERING MET GROEN MANAGEMENT De in het bedrijf aanwezige vakkennis

Nadere informatie

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Stichting Normering Arbeid 10-10-2013 2 Stichting Normering Arbeid Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs "kwalificatie

Nadere informatie

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Dit document maakt gebruik van bladwijzers. CONCEPT NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Consultatieperiode loopt tot

Nadere informatie

NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant optredend als Fiscaal Dienstverlener Januari 2015

NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant optredend als Fiscaal Dienstverlener Januari 2015 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant Januari 2015 NBA-handreiking 1121 optredend als Fiscaal Dienstverlener NBA-handreiking nr.

Nadere informatie

Contactcenter teamleider beroepscompetentieprofiel mei 2013

Contactcenter teamleider beroepscompetentieprofiel mei 2013 Contactcenter teamleider beroepscompetentieprofiel mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten/bronnen... 6 1 Algemene informatie over het beroep... 7 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Specialist Uitdeuken zonder spuiten Restyler Beroepscompetentieprofiel

Specialist Uitdeuken zonder spuiten Restyler Beroepscompetentieprofiel Specialist Uitdeuken zonder spuiten Restyler Beroepscompetentieprofiel Inhoudsopgave Colofon... 5 Brondocumenten... 5 1 Algemene informatie over het beroep... 6 1.1 Mogelijke functiebenamingen... 6 1.2

Nadere informatie

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 1 Leidraden 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Leidraad 14 2 Leidraad OPDRACHTEN IN DE MKB-PRAKTIJK 3 Deze leidraad,

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Departementale Auditdienst De President van de Algemene Rekenkamer Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Voorh t 8 Postbus 20301

Nadere informatie

Verkoopadviseur Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel

Verkoopadviseur Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel Verkoopadviseur Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

MKB-accountant 2020. Visiedocument voor openbaar accountants werkzaam in het mkb

MKB-accountant 2020. Visiedocument voor openbaar accountants werkzaam in het mkb MKB-accountant 2020 Visiedocument voor openbaar accountants werkzaam in het mkb Maart 2013 Colofon Dit visiedocument is voorbereid door de Regiegroep MKB van de NBA en vastgesteld door de Ledengroep Openbaar

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Podium- en Evenemententechniek

Podium- en Evenemententechniek Kwalificatiedossier mbo Podium- en Evenemententechniek Kwalificaties Medewerker Podium- en evenemententechniek Podium- en evenemententechnicus Podium- en evenemententechnicus Podium & Rigging Podium- en

Nadere informatie

Contactcenter teamleider beroepscompetentieprofiel september 2010

Contactcenter teamleider beroepscompetentieprofiel september 2010 Contactcenter teamleider beroepscompetentieprofiel september 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten/bronnen... 6 1 Algemene informatie over het beroep... 7 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Exact Synergy. Maakt beslissen overzichtelijk

Exact Synergy. Maakt beslissen overzichtelijk Exact Synergy Maakt beslissen overzichtelijk Inhoud 2 Ontwikkeld voor úw uitdagingen 4 Exact Synergy, het product 6 De motor achter Exact Synergy 10 Grip op menselijk kapitaal 18 Volledig inzicht in de

Nadere informatie

De mkb-accountant en Cloud Computing

De mkb-accountant en Cloud Computing De mkb-accountant en Cloud Computing November 2014 De tekst van deze brochure is tot stand gekomen met medewerking van NEMACC, het mkb kenniscentrum waarin NBA en de Erasmus Universiteit Rotterdam hun

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO Bachelor Accountancy Crohonummer: 34406 voltijd / deeltijd / duaal Accreditatiedatum: 21-03-2019 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie