Beroepscompetentieprofiel Assistent accountant Regie: ECABO Datum wijzigen: Versie 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beroepscompetentieprofiel Assistent accountant Regie: ECABO Datum wijzigen: 19-2-2004 Versie 1"

Transcriptie

1 profiel Assistent accountant Regie: ECABO Datum wijzigen: Versie 1 Print: 24-februari-2004 Pagina 1 van 15

2 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Assistent accountant (BA 004) Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door Brondocument(en) Legitimering beroepscompetentieprofiel - op format vereisten door - op inhoud door Mogelijke functiebenamingen datum: versie: 1 ECABO ECABO, afdeling Ontwikkeling en Innovatie Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO ECABO Adviescommissie Bestuur Bedrijfsadministratie dd dd assistent-accountant medewerker accountancy administratief medewerker financieel administratief medewerker Loopbaanmogelijkheden De assistent accountant kan doorgroeien naar hogere administratieve functies binnen en buiten de eigen organisatie. Doorleren en doorgroeien wordt sterk gestimuleerd door de werkgevers. Met het nodige doorzettingsvermogen is het mogelijk om AA-accountant te worden. BEROEPSBESCHRIJVING beroepscontext / werkzaamheden De assistent accountant verricht administratieve handelingen ten behoeve van de klanten van het accountantskantoor. De werkzaamheden worden meestal op het accountantskantoor uitgevoerd, maar zijn bestemd voor externe klanten. Hoewel de assistent accountant contacten onderhoudt met externe klanten, is er doorgaans sprake van een back-office functie. De assistent accountant werkt zelfstandig aan taken met enige complexiteit. Kenmerkend voor deze functie is de noodzaak goed inzicht te hebben in het boekhouden, en overzicht over de gehele administratie met haar subadministraties. De assistent accountant moet zich tevens een beeld kunnen vormen van de bedrijven waar hij zijn werkzaamheden voor verricht. Zijn werkzaamheden zijn gericht op het bijwerken van de dagboeken, het doen van de periodeafsluitingen en het opstellen van belastingaangiften. De volgende kerntaken kunnen worden onderscheiden: - het onder begeleiding verwerken van administraties en/of het verrichten van boekhoudkundige werkzaamheden - het verzorgen van werkzaamheden t.b.v. de maand-, kwartaal- en jaarafsluiting, de jaarrekening en management accounting - het verrichten van werkzaamheden t.b.v. de loonheffingsafdrachten en de inkomstenbelasting. rol en verantwoordelijkheden complexiteit typerende beroepshouding De assistent accountant verricht zijn werkzaamheden zelfstandig en past standaardprocedures toe. De werkzaamheden zijn meestal uitvoerend en routinematig van aard, maar worden voor diverse klanten tegelijkertijd verricht. Onverwachte situaties komen regelmatig voor. De assistent accountant werkt altijd onder de verantwoording van de accountant; de accountant is formeel eindverantwoordelijk voor alle werkzaamheden. Afhankelijk van de functie zijn er meer of minder contacten met collega s van andere afdelingen en met externe klanten. De werkzaamheden zijn uitvoerend van aard en de activiteiten zijn redelijk afwisselend, met af en toe onverwachte situaties. Van de assistent accountant wordt verwacht dat zijn boekhoudkundig inzicht zodanig is, dat hij tegelijkertijd kan werken aan administraties van verschillende klanten en hiertussen makkelijk kan omschakelen. Piekbelasting komt regelmatig voor bij periodieke afsluitingen en maandelijkse aangiften. Ondanks de tijdsdruk moeten de opdrachten toch zorgvuldig en correct worden uitgevoerd. De assistent accountant is (zelf)controlerend, nauwkeurig, objectief en integer. TRENDS / INNOVATIES Marktontwikkelingen Hoewel boekhoudkundige kennis en vaardigheden door de markt nog steeds op prijs worden gesteld, wordt steeds meer waarde toegekend aan het kunnen werken met boekhoudkundige pakketten en spreadsheetprogramma's. De laatste jaren neemt het belang van communicatieve vaardigheden toe. Hieronder wordt niet alleen verstaan dat de assistent accountant prettig communiceert met collega's, maar hij moet ook enige vergadervaardigheden hebben en het bedrijf kunnen vertegenwoordigen in eenvoudige contacten met klanten. Bij de contacten met klanten is enige adviesvaardigheid gewenst. Print: 24-februari-2004 Pagina 2 van 15

3 Wetgeving overheidsregulering Technologische ontwikkelingen Bedrijfsorganisatorische ontwikkelingen Internationale ontwikkelingen De klant wil steeds sneller beschikken over zijn gegevens, over adviezen en managementinformatie. Ook neemt de behoefte toe om meerdere keren per jaar managementinformatie te ontvangen. Hierdoor zijn meerdere periodeafsluitingen per jaar nodig. De klant wordt kritischer en verwacht meer transparantie in de werkzaamheden die door de accountant worden verricht. De accountant (en de assistent accountant) moeten meer toelichten en meer laten zien (bijvoorbeeld grafisch visualiseren). Door veranderingen in de boekhoudkundige eisen en de fiscale wetgeving kan het werk veranderen. Door de opmars van de computer en internet en hun toepassingsmogelijkheden kan het beroep ingrijpend veranderen en de functie zelfs verdwijnen. Dat laatste is overigens op korte termijn niet te verwachten. De bedrijfsorganisatorische ontwikkelingen zijn een direct gevolg van de opmars van de ICT-ontwikkelingen. Deze hebben voortdurende wijzigingen van de functie tot gevolg. Voor de korte termijn kan hierbij gedacht worden aan het automatisch inlezen van de bankmutaties in het bankboek. Een andere ontwikkeling is de mogelijkheid van de accountant om via internet mee te kijken over de schouder van de klant, waarna de accountant correcties kan voorstellen. Het Engels rukt op in de Nederlandse samenleving en ook op de administratie. Softwarepakketten en handleidingen zijn vaak in het Engels en het aantal bedrijven met Engels als corporate language neemt toe. Dit vergroot de wenselijkheid om deze taal te beheersen. Print: 24-februari-2004 Pagina 3 van 15

4 KERNTAKEN VAN HET BEROEP 1 Verwerkt administraties en/of verricht boekhoudkundige werkzaamheden 2 Verzorgt werkzaamheden t.b.v. de maand-, kwartaal- en jaarafsluiting, de jaarrekening en accounting 3 Verricht werkzaamheden t.b.v. de loonheffingsafdrachten en de inkomstenbelasting Print: 24-februari-2004 Pagina 4 van 15

5 KERNTAAK 1 Verwerkt administraties en/of verricht boekhoudkundige werkzaamheden proces rol / verantwoordelijkheden complexiteit betrokkenen (hulp-)middelen kwaliteit van proces en resultaat keuzes en dilemma's De assistent accountant voert boekingen in in de diverse dagboeken: inkopen, verkopen en kas/bank. Hij controleert de gegevens en vult ontbrekende gegevens aan. Indien nodig communiceert hij naar de klant hoe de gegevens het beste aangeleverd kunnen worden. Hij codeert boekingsstukken en voert deze in in de dagboeken/subgrootboeken. Vervolgens voert hij de journaalposten in in het memoriaal. Hij maakt correcties of doet een voorstel hiertoe en legt de afwijkende boekingen en uitzonderingen in de boekingsgang vast in het klantendossier. Tenslotte vult hij de aangifte omzetbelasting in, op basis van de uitkomsten van het bijgewerkte grootboek. Hij controleert het bedrag met de omzet, voorschotten en eerdere aangiften. Het werk van de assistent accountant is uitvoerend van aard. Hij werkt zelfstandig, maar binnen vast omschreven regels. De assistent accountant werkt altijd onder de verantwoording van de accountant; de accountant is formeel eindverantwoordelijk voor alle werkzaamheden. Het gebruik van de regels en voorschriften vraagt kennis van deze regels en inzicht om de regels te kunnen toepassen in vergelijkbare, niet identieke, situaties. Van de assistent accountant wordt verwacht dat hij goed kan omschakelen van opdrachten voor de ene klant naar opdrachten voor de andere klant. Piekbelasting komt regelmatig voor bij periodieke afsluitingen en maandelijkse aangiften. Ondanks deze tijdsdruk moeten de opdrachten dan toch zorgvuldig en correct worden uitgevoerd. De assistent accountant werkt samen met collega's van zijn eigen afdeling en dan met name met de leidinggevende, maar heeft daarnaast incidenteel ook te maken met de salarisverwerkings-unit van het eigen accountantskantoor. De assistent accountant heeft externe contacten met klanten, de belastingdienst, het uitvoeringsorgaan werknemers verzekeringen (UWV), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), banken, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen. Het gaat bij de externe contacten vooral om het opvragen van ontbrekende of aanvullende gegevens. De assistent accountant maakt gebruik van een geautomatiseerd boekhoudsysteem, spreadsheets en speciale applicaties. In toenemende mate wordt gebruik gemaakt van en internet. Het kunnen gebruiken van het kopieerapparaat, de fax, de telefoon, archiefsystemen en traditionele kantoorbenodigdheden is vereist. Van de assistent accountant wordt verwacht dat hij producten aflevert die rekenkundig, inhoudelijk en boekhoudkundig correct zijn, conform de voorschriften die het kantoor hanteert. Het gaat om bijgewerkte dagboeken, het memoriaal en de aangifte omzetbelasting. Dienstverlening versus organisatievoorschriften De assistent accountant maakt een juiste afweging als hij een keuze moet maken tussen het belang van de klant en het hanteren van de voorschriften. Zelfstandigheid versus verantwoording De assistent accountant moet regelmatig bepalen of hij (te verwachten) problemen meldt aan zijn leidinggevende of niet. Integriteit versus voordelen op korte termijn en klantentevredenheid De assistent accountant moet dikwijls beoordelen of een bepaalde werkwijze of registratie geoorloofd is. Hierbij moet hij het belang van de klantentevredenheid afwegen tegen de integriteit. Zelfstandigheid versus deskundigheid De assistent accountant moet bepalen of hij de aangewezen persoon is om een vraag te beantwoorden of dat hij de vraag aan een collega met de juiste expertise moet doorspelen. Print: 24-februari-2004 Pagina 5 van 15

6 KERNTAAK 2 Verzorgt werkzaamheden t.b.v. de maand-, kwartaal- en jaarafsluiting, de jaarrekening en accounting proces rol / verantwoordelijkheden complexiteit betrokkenen (hulp-)middelen kwaliteit van proces en resultaat keuzes en dilemma's De assistent accountant legt een dossier aan van nieuwe klanten of zoekt de bestaande dossiers op. Hij ordent en controleert de aangeleverde boekingsstukken en communiceert indien nodig naar de klant hoe de gegevens het beste aangeleverd kunnen worden. Hij voert boekingen in, in de subgrootboeken en het memoriaal. Hij stelt de proef- en saldibalans op en voert voorafgaande journaalposten in t.b.v. de balans en resultatenrekening. Vervolgens stelt hij de voorlopige balans en resultatenrekening op. Tenslotte controleert hij diverse posten, o.a. met berekeningen, verbandscontroles en vergelijkingen t.a.v. voorgaande periodes. Hij legt de bijzonderheden die hij tegenkomt in de boekingsgang en de controle van de posten vast middels aantekeningen in het klantendossier. Het werk van de assistent accountant is uitvoerend van aard. Hij werkt zelfstandig, maar binnen vast omschreven regels. De assistent accountant werkt altijd onder de verantwoording van de accountant; de accountant is formeel eindverantwoordelijk voor alle werkzaamheden. Het gebruik van de regels en voorschriften vraagt kennis van deze regels en inzicht om de regels te kunnen toepassen in vergelijkbare, niet identieke, situaties. Van de assistent accountant wordt verwacht dat hij goed kan omschakelen van opdrachten voor de ene klant naar opdrachten voor de andere klant. Piekbelasting komt regelmatig voor bij periodieke afsluitingen en maandelijkse aangiften. Ondanks de tijdsdruk moeten de opdrachten dan zorgvuldig en correct worden uitgevoerd. De werkzaamheden voor de periodeafsluiting zijn ingewikkeld voor de assistent accountant. Afhankelijk van zijn opdrachten komt hij regelmatig de grenzen van zijn kunnen tegen. De assistent accountant werkt samen met collega's van zijn eigen afdeling en dan met name met de leidinggevende, maar heeft daarnaast incidenteel ook te maken met de salarisverwerkings-unit van het eigen accountantskantoor. De assistent accountant heeft externe contacten met klanten, de belastingdienst, het uitvoeringsorgaan werknemers verzekeringen (UWV), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), banken, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen. Het gaat bij de externe contacten vooral om het opvragen van ontbrekende of aanvullende gegevens. De assistent accountant maakt gebruik van een geautomatiseerd boekhoudsysteem, spreadsheets en speciale applicaties. In toenemende mate wordt gebruik gemaakt van en internet. Het kunnen gebruiken van het kopieerapparaat, de fax, de telefoon, archiefsystemen en traditionele kantoorbenodigdheden is vereist. Van de assistent accountant wordt verwacht dat hij producten aflevert die rekenkundig en inhoudelijk correct zijn, conform de voorschriften die het kantoor hanteert. Het gaat om de volgende producten: concept-jaarrekeningen, concept jaarverslagen en bijgewerkte klantendossiers. Hij dient bijzonderheden (aanvullingen, fouten, andere verwerking) goed vast te leggen en te verklaren en/of te motiveren. Dienstverlening versus organisatievoorschriften De assistent accountant maakt een juiste afweging als hij een keuze moet maken tussen het belang van de klant en het hanteren van de voorschriften. Zelfstandigheid versus verantwoording De assistent accountant moet regelmatig bepalen of hij (te verwachten) problemen meldt aan zijn leidinggevende of niet. Integriteit versus voordelen op korte termijn en klantentevredenheid De assistent accountant moet dikwijls beoordelen of een bepaalde werkwijze of registratie geoorloofd is. Hierbij moet hij het belang van de klantentevredenheid afwegen tegen de integriteit. Zelfstandigheid versus deskundigheid De assistent accountant moet bepalen of hij de aangewezen persoon is om een vraag te beantwoorden of dat hij de vraag aan een collega met de juiste expertise moet doorspelen. Print: 24-februari-2004 Pagina 6 van 15

7 KERNTAAK 3 Verricht werkzaamheden t.b.v. de loonheffingsafdrachten en de inkomstenbelasting proces rol / verantwoordelijkheden complexiteit betrokkenen (hulp-)middelen kwaliteit van proces en resultaat keuzes en dilemma's De assistent accountant ordent de benodigde gegevens voor de aangiften van de loonheffingsafdrachten en de inkomstenbelasting. Hij treft voorbereidingen voor de aangiften en stelt deze op. Tenslotte controleert hij de (voorlopige) aanslagen van de loon- en inkomstenbelasting (maakt o.a. een vergelijking met de aangiften). Hij voert indien nodig eenvoudige correspondentie met de belastingdienst. Het werk van de assistent accountant is uitvoerend van aard. Hij werkt zelfstandig, maar binnen vast omschreven regels. De assistent accountant werkt altijd onder de verantwoording van de accountant, de accountant is formeel eindverantwoordelijk voor alle werkzaamheden. Het gebruik van de regels en voorschriften vraagt kennis van deze regels en inzicht om de regels te kunnen toepassen in vergelijkbare, niet identieke, situaties. Van de assistent accountant wordt verwacht dat hij goed kan omschakelen van opdrachten voor de ene klant naar opdrachten voor de andere klant. Piekbelasting komt regelmatig voor bij periodieke afsluitingen en maandelijkse aangiften. Ondanks de tijdsdruk moeten de opdrachten toch zorgvuldig en correct worden uitgevoerd. De werkzaamheden voor m.n. de inkomstenbelasting zijn ingewikkeld voor de assistent accountant. Afhankelijk van zijn opdrachten komt hij regelmatig de grenzen van zijn kunnen tegen. De assistent accountant werkt samen met collega's van zijn eigen afdeling en dan met name met de leidinggevende, maar heeft daarnaast incidenteel ook te maken met de salarisverwerkings-unit en fiscalisten van het eigen accountantskantoor. De medewerker accountancy heeft externe contacten met klanten, de belastingdienst en externe deskundigen. De assistent accountant maakt gebruik van een geautomatiseerd boekhoudsysteem, spreadsheets of speciale applicaties. In toenemende mate wordt gebruik gemaakt van en internet. Het kunnen gebruiken van het kopieerapparaat, de fax, de telefoon, archiefsystemen en traditionele kantoorbenodigdheden is vereist. Van de assistent accountant wordt verwacht dat hij producten aflevert die rekenkundig en inhoudelijk correct zijn, conform de voorschriften die het kantoor hanteert. Het gaat hier om aangiften voor de loonheffingsafdrachten en de inkomstenbelasting. Hij dient bijzonderheden (aanvullingen, fouten, andere verwerking) goed vast te leggen en te verklaren en/of te motiveren. Dienstverlening versus organisatievoorschriften De assistent accountant maakt een juiste afweging als hij een keuze moet maken tussen het belang van de klant en het hanteren van de voorschriften. Zelfstandigheid versus verantwoording De assistent accountant moet regelmatig bepalen of hij (te verwachten) problemen meldt aan zijn leidinggevende of niet. Integriteit versus voordelen op korte termijn en klantentevredenheid De assistent accountant moet dikwijls beoordelen of een bepaalde werkwijze of registratie geoorloofd is. Hierbij moet hij het belang van de klantentevredenheid afwegen tegen de integriteit. Zelfstandigheid versus deskundigheid De assistent accountant moet bepalen of hij de aangewezen persoon is om een vraag te beantwoorden of dat hij de vraag aan een collega met de juiste expertise moet doorspelen. Print: 24-februari-2004 Pagina 7 van 15

8 KERNOPGAVEN VAN HET BEROEP 1 Controle De assistent accountant staat voor de opgave om alle informatie die hij krijgt en alle werkzaamheden die hij verricht, te controleren op juistheid en plausibiliteit. 2 Werkdruk versus kwaliteit De assistent accountant staat voor de opgave ongeacht de omstandigheden foutloos te werken. De kwaliteit van zijn werk mag niet verminderen door drukte of minder goede werkomstandigheden. 3 Integriteit versus voordelen op korte termijn en klantentevredenheid De assistent accountant staat voor de opgave zijn integriteit te bewaren en goed te beoordelen wat de gevolgen zijn van het niet toepassen van de regelgeving voor de eigen organisatie en voor de klanten. Hij maakt in geval van geconstateerde misstappen een aantekening en licht zijn leidinggevende in. Print: 24-februari-2004 Pagina 8 van 15

9 OVERZICHTSSCHEMA BEROEPSCOMPETENTIES EN KERNTAKEN KERNTAAK BEROEPSCOMPETENTIES vakmatig-methodisch () 1 Boekhoudkundige verwerking van het debiteurenbeheer X 2 Boekhoudkundige verwerking van het crediteurenbeheer X 3 Boekhoudkundige verwerking van het kasbeheer X 4 Controleren van de bankmutaties X 5 Verrichten van boekingen in het memoriaal X 6 Opstellen van de aangifte omzetbelasting X 7 Voorbereiden van de maand-, kwartaal- en jaarafsluiting X 8 Controleren van de passiva, activa en kosten en baten X 9 Opstellen van de aangifte inkomensbelasting X 10 Opstellen van de aangifte loonbelasting X bestuurlijk-organisatorisch en strategische (BOS) 11 Handelen naar verantwoordelijkheden en bevoegdheden X X X 12 Planmatig verrichten van werkzaamheden X X X 13 Omgaan met vertrouwelijke informatie over bedrijven en personen X X X sociaal-communicatieve (SC) 14 Samenwerken met relevante relaties binnen de organisatie X X X 15 Reageren op vragen van klanten, zowel mondeling als schriftelijk X X X ontwikkelings (ON) 16 Evalueren van eigen handelen X X X 17 Vragen en ontvangen van feedback X X X 18 Bijhouden van vakkennis en nieuwe ontwikkelingen in het beroep X X X Print: 24-februari-2004 Pagina 9 van 15

10 OVERZICHTSSCHEMA BEROEPSCOMPETENTIES EN KERNOPGAVEN KERNOPGAVE BEROEPSCOMPETENTIES vakmatig-methodisch () 1 Boekhoudkundige verwerking van het debiteurenbeheer X X X 2 Boekhoudkundige verwerking van het crediteurenbeheer X X X 3 Boekhoudkundige verwerking van het kasbeheer X X X 4 Controleren van de bankmutaties X X X 5 Verrichten van boekingen in het memoriaal X X X 6 Opstellen van de aangifte omzetbelasting X X X 7 Voorbereiden van de maand-, kwartaal- en jaarafsluiting X X X 8 Controleren van de passiva, activa en kosten en baten X X X 9 Opstellen van de aangifte inkomensbelasting X X X 10 Opstellen van de aangifte loonbelasting X X X bestuurlijk-organisatorisch en strategische (BOS) 11 Handelen naar verantwoordelijkheden en bevoegdheden X X X 12 Planmatig verrichten van werkzaamheden X X X 13 Omgaan met vertrouwelijke informatie over bedrijven en personen X X X sociaal-communicatieve (SC) 14 Samenwerken met relevante relaties binnen de organisatie X X X 15 Reageren op vragen van klanten, zowel mondeling als schriftelijk X X X ontwikkelings (ON) 16 Evalueren van eigen handelen X X X 17 Vragen en ontvangen van feedback X X X 18 Bijhouden van vakkennis en nieuwe ontwikkelingen in het beroep X X X Print: 24-februari-2004 Pagina 10 van 15

11 BEROEPCOMPETENTIES MET SUCCESCRITERIA Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 De assistent accountant is in staat om op adequate wijze de boekhoudkundige verwerking van het debiteurenbeheer uit te voeren ten behoeve van een juiste weergave van de rechten en verplichtingen van diverse klanten. Controleert aangeboden gegevens op juistheid en plausibiliteit Codeert boekingsstukken die betrekking hebben op de debiteurenadministratie Voert gegevens in in het dagboek verkopen Signaleert verbeterpunten en onjuistheden en doet aanbevelingen ter verbetering Boekt gegevens door in het boekhoudkundig pakket Legt indien nodig een klantendossier aan en legt hierin afwijkende boekingen en uitzonderingen vast Correcte boekingen (sub)grootboek Correct invoerverslag en verwerkingsverslag Bijgewerkt klantendossier, met volledige en helder geformuleerde aantekeningen De assistent accountant is in staat om op adequate wijze de boekhoudkundige verwerking van het crediteurenbeheer uit te voeren ten behoeve van een juiste weergave van de rechten en verplichtingen van diverse klanten. Controleert aangeboden gegevens op juistheid en plausibiliteit Codeert boekingsstukken die betrekking hebben op de crediteurenadministratie Voert gegevens in in het dagboek inkopen Signaleert verbeterpunten en onjuistheden en doet aanbevelingen ter verbetering Boekt gegevens door in het boekhoudkundig pakket Legt indien nodig een klantendossier aan en legt hierin afwijkende boekingen en uitzonderingen vast Correcte boekingen (sub)grootboek Correct invoerverslag en verwerkingsverslag Bijgewerkt klantendossier met volledige en helder geformuleerde aantekeningen De assistent accountant is in staat om op adequate wijze de boekhoudkundige verwerking van het kasbeheer uit te voeren ten behoeve van de controle van de kas en de verwerking van contante transacties in de boekhouding van diverse klanten. Controleert aangeboden gegevens op juistheid en plausibiliteit Werkt het (klad)kasboek handmatig bij of voert boekingsstukken in in het geautomatiseerde kasboek Codeert boekingsstukken die betrekking hebben op de kas Voert boekingsstukken in in het kasboek Signaleert verbeterpunten en onjuistheden en doet aanbevelingen ter verbetering Boekt gegevens door in het boekhoudkundig pakket Legt indien nodig een klantendossier aan en legt hierin afwijkende boekingen en uitzonderingen vast Betrouwbaar bijgewerkte kasstaat (kladkasboek) of geautomatiseerd kasboek of bijgewerkt kasboek Print: 24-februari-2004 Pagina 11 van 15

12 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6 De assistent accountant is in staat om op adequate wijze de bankmutaties te controleren op juistheid en de daaruit voortvloeiende boekingen te doen ten behoeve van een juiste weergave van de rechten en verplichtingen van diverse klanten. Controleert aangeboden gegevens op juistheid en plausibiliteit Ordent bankafschriften en vergelijkt bedragen op afschriften met onderliggende boekingsstukken (indien handmatig) Codeert bankstukken Voert bij- en afschrijvingen in in het bankboek Signaleert verbeterpunten en onregelmatigheden en doet aanbevelingen ter verbetering Boekt gegevens door in het boekhoudkundig pakket Legt indien nodig een klantendossier aan en legt hierin afwijkende boekingen en uitzonderingen vast Correcte boekingen dagboek en (sub)grootboek Correct invoerverslag en verwerkingsverslag Correct bijgewerkte dagboeken inkopen en verkopen vanuit het bankboek Correct overzicht van opgemerkte verschillen Bijgewerkt klantendossier met volledige en helder geformuleerde aantekeningen De assistent accountant is in staat om op adequate wijze boekingen te verrichten in het memoriaal als voorbereiding voor de maand-, kwartaal- en jaarafsluitingen van diverse klanten. Controleert aangeboden gegevens op juistheid en plausibiliteit Voert journaalposten in in het memoriaal Signaleert verbeterpunten en onjuistheden en doet aanbevelingen ter verbetering Maakt correctieboekingen of doet een voorstel hiertoe Boekt gegevens door in het boekhoudkundig pakket Legt indien nodig een klantendossier aan en legt hierin afwijkende boekingen en uitzonderingen vast Correcte boekingen dagboek en (sub)grootboek Correct invoerverslag en verwerkingsverslag Bijgewerkt klantendossier met volledige en helder geformuleerde aantekeningen De assistent accountant is in staat om op adequate wijze de aangifte omzetbelasting op te stellen ten behoeve van een correcte afwikkeling van omzetbelastingverplichtingen van diverse klanten. Vult de aangifte in op basis van de uitkomsten van het bijgewerkte grootboek Voert eenvoudige correspondentie met de belastingdienst Legt indien nodig een fiscaal klantendossier aan en legt hierin alle bijzonderheden en correspondentie vast Correcte aangifte omzetbelasting Correspondentie met de belastingdienst Bijgewerkt fiscaal dossier van de klant met aantekeningen en gevoerde correspondentie Print: 24-februari-2004 Pagina 12 van 15

13 Nr. 7 Nr. 8 Nr. 9 Nr. 10 De assistent accountant is in staat om op adequate wijze de maand-, kwartaal- en jaarafsluiting voor te bereiden, ten behoeve van een juiste weergave van de financiële situatie van de klant. Controleert aangeboden gegevens op juistheid en plausibiliteit Voert boekingen in in de subgrootboeken en het memoriaal Boekt gegevens door in het boekhoudkundig pakket Stelt de proef- en saldibalans op (kleine bedrijven) Voert voorafgaande journaalposten t.b.v. balans en resultatenrekening in (kleine bedrijven) Legt indien nodig een klantendossier aan en legt hierin afwijkende boekingen en uitzonderingen vast Stelt de balans en resultatenrekening op (kleine bedrijven) Correcte boekingen (sub)grootboek Correct invoerverslag en verwerkingsverslag Proef- en saldibalans, conform werkplan en bedrijfsrichtlijnen Concept-jaarverslag, conform werkplan en bedrijfsrichtlijnen Bijgewerkt klantendossier met volledige en helder geformuleerde aantekeningen De assistent accountant is in staat om op adequate wijze de passiva en activa en kosten en baten te controleren ten behoeve van een juiste weergave van de financiële situatie van de klant. Beoordeelt posten op juistheid en plausibiliteit Voert controleberekeningen uit, waaronder verbandcontroles en doet cijferbeoordelingen Vergelijkt de posten met voorgaande perioden Berekent indien nodig kengetallen Maakt aantekeningen met bevindingen en adviezen Juiste activa-, passiva-, kosten- en batenposten Bijgewerkt klantendossier met volledige en helder geformuleerde bevindingen en adviezen Relevante opmerkingen en adviezen voor de klant in conceptjaarverslag De assistent accountant is in staat om op adequate wijze de aangifte inkomstenbelasting ten behoeve van een correcte afwikkeling van inkomstenbelastingverplichtingen van diverse klanten voor te bereiden. Verzamelt en ordent de benodigde gegevens Controleert de (voorlopige) aanslagen inkomstenbelasting, en maakt een vergelijking met de aangiften (kleine bedrijven) Vult zo mogelijk onderdelen van de aangifte in (in geval er niet teveel uitzonderingen zijn) Voert eenvoudige correspondentie met de belastingdienst Legt indien nodig een fiscaal klantendossier aan en legt hierin alle bijzonderheden en correspondentie vast Correcte en complete gegevens t.b.v. de aangifte inkomstenbelasting Correspondentie met de belastingdienst Bijgewerkt fiscaal dossier van de klant met aantekeningen en gevoerde correspondentie De assistent accountant is in staat om op adequate wijze de aangifte loonbelasting op te stellen ten behoeve van een correcte afwikkeling van de loonheffingsverplichtingen van diverse klanten. Verzamelt en ordent de benodigde gegevens en controleert op volledigheid en tussentijdse mutaties Vult de aangifte in (in geval er niet teveel uitzonderingen zijn) Vergelijkt de aangifte met voorgaande aangiften (alleen zinvol bij kleine bedrijven) Legt indien nodig een fiscaal klantendossier aan en legt hierin alle bijzonderheden en correspondentie vast Correcte aangifte loonheffingsafdracht Bijgewerkt fiscaal dossier van de klant met aantekeningen en gevoerde correspondentie Print: 24-februari-2004 Pagina 13 van 15

14 Nr. 11 BOS Nr. 12 BOS De assistent accountant is in staat om op adequate wijze in overeenstemming met eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden, te handelen, rekening houdend met taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van collega's binnen de organisatie. Werkt zelfstandig Draagt verantwoordelijkheid voor de hem opgedragen taken Toont betrokkenheid door taken adequaat af te handelen Is niet altijd bevoegd en moet voor bepaalde zaken een collega inschakelen. Hij maakt zelfstandig de afweging of hij een zaak overdraagt of zelf afhandelt Weet zijn werkzaamheden te verrichten binnen de kaders die door zijn bedrijf aangegeven worden Taken en toezeggingen zijn nagekomen Taken waarvoor hij niet verantwoordelijk en bevoegd is, heeft hij tijdig overgedragen De assistent accountant is in staat om op adequate wijze werkzaamheden planmatig te verrichten en zich zo nodig aan te passen aan veranderende omstandigheden. Nr. 13 BOS Stelt prioriteiten, rekening houdend met de eisen en omstandigheden Overlegt zonodig over de planning met de direct-leidinggevende Toont zich verantwoordelijk voor zijn eigen werk Werkt nauwkeurig, kritisch, oplettend en stressbestendig Kan in een complexe werksituatie toch zijn werkzaamheden stap voor stap afhandelen Organiseert opgedragen taken efficiënt en werkt ze perfect af Werkzaamheden zijn tijdig, nauwgezet, in de juiste volgorde en volledig uitgevoerd De assistent accountant is in staat om op adequate wijze om te gaan met vertrouwelijke informatie over bedrijven en personen. Nr. 14 SC Gebruikt vertrouwelijke informatie op gepaste wijze. Hij is integer Past de procedures van het bedrijf zo toe dat nooit wordt getwijfeld aan zijn integriteit De assistent accountant is in staat om op adequate wijze collegiaal samen te werken met relevante relaties binnen de organisatie. Nr. 15 SC Stemt gedrag en presentatie af op relaties binnen de organisatie, rekening houdend met zijn eigen positie binnen het netwerk en met belangen en omstandigheden van de eigen organisatie Stelt zich coöperatief, flexibel en dienstverlenend op ten opzichte van collega's Werkt doelgericht samen met collega's Collega's beschouwen de assistent accountant als goed gekwalificeerd De assistent accountant is in staat om op adequate wijze mondeling, dan wel schriftelijk te reageren op vragen van klanten. Stelt indien nodig vragen ter verduidelijking en noteert de vraag van de klant Maakt de afweging of hij in staat is en bevoegd is, om direct zelf te antwoorden Speelt complexe vragen en vragen die niet voor hem zijn bestemd door naar leidinggevenden of anderen Stelt indien nodig een bericht of (standaard)brief op om de klant te antwoorden Legt de schriftelijke reactie voor aan een leidinggevende en verstuurt deze daarna Archiveert de inkomende correspondentie en de verstrekte informatie naar de klant, in het brievenboek en het klantdossier De klanten hebben een adequaat antwoord gekregen of zijn naar een andere functionaris doorverwezen De mondelinge contacten met de klant zijn prettig en efficiënt verlopen, de schriftelijke reacties zijn kort, bondig, in correct Nederlands en conform de huisstijl opgesteld Print: 24-februari-2004 Pagina 14 van 15

15 Nr. 16 ON De assistent accountant is in staat om op adequate wijze zijn eigen handelen te evalueren en op basis van verkregen inzichten bij te stellen. Nr. 17 ON Vergelijkt de verrichte werkzaamheden en het behaalde resultaat met die van anderen, met procedures, criteria en/of voorbeelden Analyseert verschillen en overeenkomsten Erkent fouten of onvolkomenheden Brengt aantoonbare verbeteringen aan in de uitvoering van de werkzaamheden De assistent accountant is in staat om op adequate wijze feedback op zijn functioneren te vragen en te ontvangen en zijn handelen zonodig bij te stellen. Nr. 18 ON Voert met leidinggevende functioneringsgesprekken Stelt samen met de leidinggevende verbeterplannen op Kan omgaan met kritiek Stelt zijn handelen bij op basis van verkregen inzichten Gebruikt feedback om verbeteringen in zijn functioneren aan te brengen De assistent accountant is in staat om op adequate wijze vakkennis bij te houden, nieuwe ontwikkelingen in het beroep te volgen en toe te passen en zijn leer- en ontwikkelbehoeften te benoemen en om te zetten in acties. Leest regelmatig vakliteratuur Draagt mogelijk te volgen opleidingen, cursussen, of trainingen aan Stelt zich functionele en realistische leerdoelen Volgt cursussen/trainingen met doorzettingsvermogen Test en beoordeelt nieuwe technieken, methoden en middelen Doet verbetervoorstellen en/of voorstellen voor aanschaf van nieuwe hulpmiddelen Draagt aantoonbaar en actief bij aan de kwaliteitsverbetering en efficiency van de werkzaamheden Print: 24-februari-2004 Pagina 15 van 15

Beroepscompetentieprofiel Bedrijfsadministratief medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Bedrijfsadministratief medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1 profiel Bedrijfsadministratief medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1 Print: 13-januari-2004 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Bedrijfsadministratief medewerker (BA 002) Algemene

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Boekhoudkundig medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Boekhoudkundig medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1 profiel Boekhoudkundig medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1 Print: 13-januari-2004 Pagina 1 van 16 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Boekhoudkundig medewerker (BA 002) Algemene informatie

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Administrateur Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Administrateur Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1 profiel Administrateur Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1 Print: 13-januari-2004 Pagina 1 van 19 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Administrateur (BA003) Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Salarisadministrateur Regie: ECABO Datum wijzigen: 5-7-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Salarisadministrateur Regie: ECABO Datum wijzigen: 5-7-2004 Versie 1 profiel Salarisadministrateur Regie: ECABO Datum wijzigen: 5-7-2004 Versie 1 Print: 19-augustus-2004 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Salarisadministrateur (BA 005) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Administrateur ECABO 2007-2008

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Administrateur ECABO 2007-2008 Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier ECABO 2007-2008 Vertaaldocument BM_Adm Pagina 1 van 23 Vertaaldocument BM_Adm Pagina 2 van 23 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1

Nadere informatie

2005-2006 Status: Goedgekeurd

2005-2006 Status: Goedgekeurd 2005-2006 Status: Goedgekeurd Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni 2004. Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Financiële beroepen

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Financiële beroepen Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Financiële beroepen Kwalificatie: Bedrijfsadministrateur Niveau: 4 Crebonummer: 93212 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 1 Deel A: Beeld van de beroepengroep

Nadere informatie

Bedrijfsadministrateur

Bedrijfsadministrateur Bedrijfsadministrateur Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

TAALPROFIEL BEDRIJFSADMINISTRATIEF MEDEWERKER VERSIE 1. Gebaseerd op: Beroepscompetentieprofiel 1 Bedrijfsadministratief medewerker

TAALPROFIEL BEDRIJFSADMINISTRATIEF MEDEWERKER VERSIE 1. Gebaseerd op: Beroepscompetentieprofiel 1 Bedrijfsadministratief medewerker TAALPROFIEL BEDRIJFSADMINISTRATIEF MEDEWERKER VERSIE 1 Gebaseerd op: Beroepscompetentieprofiel 1 Bedrijfsadministratief medewerker Inleiding In dit Taalprofiel zijn de volgende paragrafen opgenomen: 1.

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Archiefmedewerker historisch documentatiecentrum Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Archiefmedewerker historisch documentatiecentrum Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 profiel Archiefmedewerker historisch documentatiecentrum Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 Print: 23-december-2003 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Archiefmedewerker historisch

Nadere informatie

Assistent-accountant

Assistent-accountant Assistent-accountant Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren Formulieren BPV Opleidingen Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Financieel administratief medewerker (93200) niveau 3, BBL cohort 2013 Alle beoordelingsformulieren

Nadere informatie

Assistent-accountant Beroepscompetentieprofiel

Assistent-accountant Beroepscompetentieprofiel Assistent-accountant Beroepscompetentieprofiel Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 5 1 Algemene informatie over het beroep... 6 1.1 Mogelijke functiebenamingen... 6 1.2 Beschrijving

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Administratief Medewerker

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Administratief Medewerker Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Administratief Medewerker Kwalificatie: Secretarieel medewerker Niveau: 2 Crebonummer: 90472 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de beroepengroep

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Landelijke Kwalificaties MBO Sector: Bedrijfsadministratie Branche: n.v.t. Beroepengroep: Administrateur Versie 2008-2009 Administrateur 2008-2009 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Deel A: Beeld van de beroepengroep...

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Secretarieel medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Secretarieel medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 profiel Secretarieel medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 Print: 23-december-2003 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Secretarieel medewerker (SE 002) Algemene informatie Onder

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Financieel administratief medewerker mbo-beroep, niveau 3

MBO-beroep in beeld. Financieel administratief medewerker mbo-beroep, niveau 3 MBO-beroep in beeld Financieel administratief medewerker mbo-beroep, niveau 3 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Uit handboek beroepsprofielen metaal Dijk12-Juni 2001

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Uit handboek beroepsprofielen metaal Dijk12-Juni 2001 Beroepstypering Plaatconstructiewerker Algemene informatie datum: 31 januari 2003 versie: 2 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Landelijke Kwalificaties MBO Sector: Bedrijfsadministratie Branche: n.v.t. Beroepengroep: Administrateur Versie 2007-2008 Administrateur 2007-2008 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Deel A: Beeld van de beroepengroep...

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Sociaal juridisch medewerker personeelswerk Regie: ECABO Datum wijzigen: 5-10-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Sociaal juridisch medewerker personeelswerk Regie: ECABO Datum wijzigen: 5-10-2004 Versie 1 profiel Sociaal juridisch medewerker personeelswerk Regie: ECABO Datum wijzigen: 5-10-2004 Versie 1 Print: 06-oktober-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Sociaal juridisch medewerker personeelswerk

Nadere informatie

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Beroepsprofiel Monteur Lichte Staalbouw Buitendienst

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Beroepsprofiel Monteur Lichte Staalbouw Buitendienst Beroepstypering Monteur lichte staalbouw buitendienst Algemene informatie datum: 4 december 2003 versie: 2 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq, kenniscentrum

Nadere informatie

1. Beroepsprofiel Constructiebankwerker/lasser

1. Beroepsprofiel Constructiebankwerker/lasser Beroepstypering Constructiebankwerker / lasser Algemene informatie datum: 16 januari 2003 versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq, kenniscentrum voor

Nadere informatie

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Beroepsprofiel Fijn constructiebankwerker/lasser

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Beroepsprofiel Fijn constructiebankwerker/lasser Beroepstypering Fijn constructiebankwerker / lasser Algemene informatie datum: 6 december 2002 versie: 2 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq, kenniscentrum

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Landelijke Kwalificaties MBO Sector: Financiële beroepen Branche: n.v.t. Beroepengroep: Financiële beroepen Versie 2009-2010 Financiële beroepen 2009-2010 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Deel A: Beeld van

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Administratief juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-10-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Administratief juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-10-2004 Versie 1 profiel Administratief juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-10-2004 Versie 1 Print: 06-oktober-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Administratief juridisch

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Calculator Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 7

Beroepscompetentieprofiel Calculator Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 7 profiel Calculator Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 7 Print: 04-januari-2005 Pagina 1 van 11 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Calculator (CAL) Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Assistent-accountant mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Assistent-accountant mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent u praktijkopleider,

Nadere informatie

Medewerker financiele administratie CB. Bedrijfsvoering -> Financieel Economische zaken

Medewerker financiele administratie CB. Bedrijfsvoering -> Financieel Economische zaken FUWA-VO Sessie Functie-informatie Blz. 1 Functienaam Organisatie Centraal Bureau Onderdeel Financiën & Beheer Salarisschaal 5 Werkterrein Bedrijfsvoering -> Financieel Economische zaken Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

Salarisadministrateur

Salarisadministrateur Salarisadministrateur Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren BPV

Beoordelingsformulieren BPV Beoordelingsformulieren BPV ROC Mondriaan School voor Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Beoordelingsformulieren Basisjaar van de 3 jarige opleiding BBL DSMA Cohort

Nadere informatie

Kerntaak 1: Houdt de dagboeken bij

Kerntaak 1: Houdt de dagboeken bij Kerntaak 1: Houdt de dagboeken bij Werkproces 1.1: Werkt het inkoopboek bij De assistent-accountant controleert of de klant de inkoopfacturen juist heeft ingevoerd of voert deze zelf in in een financieel

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Telefoniste/receptioniste Regie: ECABO Datum wijzigen: 16-12-2003 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Telefoniste/receptioniste Regie: ECABO Datum wijzigen: 16-12-2003 Versie 1 profiel Telefoniste/receptioniste Regie: ECABO Datum wijzigen: 16-12-2003 Versie 1 Print: 07-april-2004 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Telefoniste/receptioniste (SE 010) Algemene informatie

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Bouwkundig tekenaar Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 7

Beroepscompetentieprofiel Bouwkundig tekenaar Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 7 profiel Bouwkundig tekenaar Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 7 Print: 05-januari-2005 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Bouwkundig tekenaar (BKT) Algemene informatie Onder

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Bestekschrijver Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 5

Beroepscompetentieprofiel Bestekschrijver Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 5 profiel Bestekschrijver Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 5 Print: 05-januari-2005 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Bestekschrijver (BS) Algemene informatie Onder regie van

Nadere informatie

Secretaresse. Mbo-kwalificaties in de sector Secretarieel. Secretaresse

Secretaresse. Mbo-kwalificaties in de sector Secretarieel. Secretaresse Secretaresse Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen leggen

Nadere informatie

Competenties. Overzicht

Competenties. Overzicht Competenties Competenties voor het vmbo zijn nog niet ontwikkeld. Deze hieronder genoemde competenties zijn samen met docenten en bedrijfsleven afgeleid van de competenties die zijn opgesteld voor het

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Bedrijfsadministrateur mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Bedrijfsadministrateur mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent u praktijkopleider,

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Bedrijfsadministratief medewerker mbo-beroep, niveau 2

MBO-beroep in beeld. Bedrijfsadministratief medewerker mbo-beroep, niveau 2 MBO-beroep in beeld Bedrijfsadministratief medewerker mbo-beroep, niveau 2 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in

Nadere informatie

2005-2006 Status: Goedgekeurd

2005-2006 Status: Goedgekeurd 2005-2006 Status: Goedgekeurd Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni 2004. Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Applicatieontwikkelaar Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Applicatieontwikkelaar Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 profiel Applicatieontwikkelaar Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 Print: 10-februari-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Applicatieontwikkelaar (ICT 004) Algemene informatie Onder

Nadere informatie

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren Formulieren BPV ROC Mondriaan Economie Administratieve en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Administratief medewerker (90470) niveau 2, BBL cohort 2013 Uitstroomrichtingen : 90471 Bedrijfsadministratief

Nadere informatie

Formulierenset BPV BBL niveau 2. Secretarieel medewerkster

Formulierenset BPV BBL niveau 2. Secretarieel medewerkster Cluster Economie Administratieve opleidingen Locatie Brasserskade Formulierenset BPV BBL niveau 2 Secretarieel medewerkster Cohort 2011 ROC Mondriaan /Zakelijke Dienstverlening / Economie Secretaresse/

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Financiële beroepen

Landelijke Kwalificaties MBO. Financiële beroepen Landelijke Kwalificaties MBO Financiële beroepen Crebonummer: 22158, 93200, 93212, 93211, 93213 Sector: Financiële beroepen Branche: n.v.t. Opleidingsdomein: Economie en administratie Geldig vanaf: 1 augustus

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Financiële beroepen. Dossierstatus: Eindtoets

Landelijke Kwalificaties MBO. Financiële beroepen. Dossierstatus: Eindtoets Landelijke Kwalificaties MBO Financiële beroepen Crebonummer: 93200, 93210 Sector: Financiële beroepen Branche: n.v.t. Cohort: Cohort 2010-2011 Dossierstatus: Eindtoets Colo 2002-2009. Gebruik van gegevens

Nadere informatie

Kerntaak 1: Houdt de dagboeken bij

Kerntaak 1: Houdt de dagboeken bij Kerntaak 1: Houdt de dagboeken bij Werkproces 1.1: Werkt het inkoopboek bij De financieel administratief medewerker codeert boekingsstukken die betrekking hebben op de inkopen, op basis van gecontroleerde

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Informatieverzorger Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Informatieverzorger Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 profiel Informatieverzorger Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 Print: 23-december-2003 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Informatieverzorger (IDV 002) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Stichting PCBO Baarn Soest. PROCEDURES financiën

Stichting PCBO Baarn Soest. PROCEDURES financiën Stichting PCBO Baarn Soest PROCEDURES financiën Inboeken inkoopfacturen, betalen en inboeken bankafschriften Coderen en controleren facturen die binnenkomen op het bestuurskantoor Inboeken inkoopfacturen

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq Beroepstypering Assemblage vakkracht mechatronica Algemene informatie datum: 12-03-2003 versie: 04 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Financiële beroepen

Landelijke Kwalificaties MBO. Financiële beroepen Landelijke Kwalificaties MBO Financiële beroepen Crebonummer: 93200, 93210 Sector: Financiële beroepen Branche: n.v.t. Cohort: Cohort 2011-2012 Colo 2002-2011. Gebruik van gegevens en teksten is met bronvermelding

Nadere informatie

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren Formulieren BPV Opleidingen Economie Administratieve en Secretariële opleidingen Locaties Brasserskade (Delft) en Aspacialaan (Den Haag) Secretaresse (95380) niveau 3, BBL cohort 2013 Alle beoordelingsformulieren

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel. Basismedewerker interieurtextiel

Beroepscompetentieprofiel. Basismedewerker interieurtextiel Beroepscompetentieprofiel Basismedewerker interieurtextiel Beroepscompetentieprofiel Algemene informatie datum: 21 juni 2010 versie: 1.0 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Assistent toezichthouder Regie: ECABO Datum wijzigen: Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Assistent toezichthouder Regie: ECABO Datum wijzigen: Versie 1 profiel Assistent toezichthouder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-6-2004 Versie 1 Print: 09-juni-2004 Pagina 1 van 11 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Assistent toezichthouder (V 001) Algemene informatie Onder

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Secretaresse Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Secretaresse Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 profiel Secretaresse Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 Print: 23-december-2003 Pagina 1 van 16 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Secretaresse (SE 003) Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum

Nadere informatie

Taak-functie omschrijving administratie planning Muzerij

Taak-functie omschrijving administratie planning Muzerij Taak-functie omschrijving administratie planning Muzerij De taak-functieomschrijving voor de functie van administratie-planning binnen stichting Muzerij valt onder cao kinderopvang, schaal 5. De taak-functie

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq Beroepstypering Monteur werktuigbouw binnendienst Algemene informatie datum: 05-02-2003 versie: 04 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Doorstroom politie Regie: ECABO Datum wijzigen: 4-10-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Doorstroom politie Regie: ECABO Datum wijzigen: 4-10-2004 Versie 1 profiel Doorstroom politie Regie: ECABO Datum wijzigen: 4-10-2004 Versie 1 Print: 05-oktober-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Doorstroom politie Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum

Nadere informatie

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functieprofiel Naam organisatie: Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functienaam: Locatiemanager Datum: september 2009 1. Doelstelling van de functie De Locatiemanager is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Boekhouden 1 BOEKHOUDEN 1 (CBA08.1/CREBO:50229)

Boekhouden 1 BOEKHOUDEN 1 (CBA08.1/CREBO:50229) BOEKHOUDEN 1 (CBA08.1/CREBO:50229) sd.cba08.1.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Kaderfunctionaris Bestratingbedrijf

Beroepscompetentieprofiel Kaderfunctionaris Bestratingbedrijf profiel Kaderfunctionaris Bestratingbedrijf Rapportage RAO-182.06.04 Arbeid Opleidingen Consult BV Tilburg, mei 2006 Dr. Judith de Ruijter Drs. Janneke te Marvelde 2 Kerntaken Kerntaak 1 Neemt werk op

Nadere informatie

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid.

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid. - LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: FINANCIELE DIENST FINANCIELE DIENST-ECONOMAAT econoom-boekhouder 1. Plaats in de organisatie De econoom-boekhouder werkt onder leiding

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Digitaal rechercheur Regie: ECABO Datum wijzigen: 11-6-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Digitaal rechercheur Regie: ECABO Datum wijzigen: 11-6-2004 Versie 1 profiel Digitaal rechercheur Regie: ECABO Datum wijzigen: 11-6-2004 Versie 1 Print: 11-juni-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Digitaal rechercheur (ICT 010) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Assistent carrosseriebranche (versie juni 2004)

Beroepscompetentieprofiel Assistent carrosseriebranche (versie juni 2004) profiel Assistent carrosseriebranche (versie juni 2004) Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum VOC beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door VOC Brondocumenten Sleutelkwalificaties in de

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Assistent vrede en veiligheid Regie: ECABO Datum wijzigen: 12-1-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Assistent vrede en veiligheid Regie: ECABO Datum wijzigen: 12-1-2004 Versie 1 profiel Assistent vrede en veiligheid Regie: ECABO Datum wijzigen: 12-1-2004 Versie 1 Print: 12-februari-2004 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Assistent vrede en veiligheid Algemene informatie

Nadere informatie

Kerntaak 1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een media-uiting

Kerntaak 1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een media-uiting Kerntaak 1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een media-uiting Werkproces 1.1: Organiseert (eigen) werkzaamheden en werkplek De maakt een planning of volgt de planning die voor

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Administratief juridisch medewerker openbaar bestuur Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-10-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Administratief juridisch medewerker openbaar bestuur Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-10-2004 Versie 1 profiel Administratief juridisch medewerker openbaar bestuur Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-10-2004 Versie 1 Print: 06-oktober-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Administratief juridisch medewerker

Nadere informatie

Beroepstypering Onderhoudsmonteur installatietechniek. Algemene informatie datum: versie: 1

Beroepstypering Onderhoudsmonteur installatietechniek. Algemene informatie datum: versie: 1 Beroepstypering Onderhoudsmonteur installatietechniek Algemene informatie datum: 01-05-2003 versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

Portier/baliemedewerker

Portier/baliemedewerker Portier/baliemedewerker Algemene kenmerken De functionaris is werkzaam binnen de Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o., waaronder ressorteren dak- en thuislozenvoorzieningen Gaarshof en Weideveld,

Nadere informatie

Finance & Control. Plaats in de organisatie:

Finance & Control. Plaats in de organisatie: Functienaam: Sector: Afdeling: teammanager Financiën Finance & Control Financiën Plaats in de organisatie: De teammanager Financiën verricht zijn werkzaamheden onder de verantwoordelijkheid van de manager

Nadere informatie

Bedrijfsadministrateur Beroepscompetentieprofiel

Bedrijfsadministrateur Beroepscompetentieprofiel Bedrijfsadministrateur Beroepscompetentieprofiel Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 5 1 Algemene informatie over het beroep... 6 1.1 Mogelijke functiebenamingen... 6 1.2 Beschrijving

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Ontwerper/constructeur

Beroepscompetentieprofiel Ontwerper/constructeur Beroepscompetentieprofiel Ontwerper/constructeur SBW O&R04/7/046/mdr/10-9-2004 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Kerntaken van het beroep 5 Kernopgaven van het beroep 9 Competentiematrix 10 Beroepscompetenties

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Juridisch secretaresse Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Juridisch secretaresse Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 profiel Juridisch secretaresse Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 Print: 23-december-2003 Pagina 1 van 16 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Juridisch secretaresse (SE 007) Algemene informatie Onder

Nadere informatie

Verschillen in werkprocessen Management assistent en Secreterasse

Verschillen in werkprocessen Management assistent en Secreterasse Verschillen in werkprocessen Management assistent en Secreterasse In onderstaande formulierenset van de opleiding management assistent is aangegeven wat de verschillen zijn tussen management assistent

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE JOOST HEIJMANS ADMINISTRATIEKANTOOR

INFORMATIEBROCHURE JOOST HEIJMANS ADMINISTRATIEKANTOOR Deze brochure is bedoeld om u nader te informeren over mijn kantoor. De brochure bestaat uit de volgende 3 hoofdstukken: 1. Dienstverlening 2. Omschrijving van de werkzaamheden: Hier geef ik aan welke

Nadere informatie

Medisch secretaresse

Medisch secretaresse Medisch secretaresse Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Officemanager. BSO Struin Opvang in de natuur zoekt een Duizendpoot een Spin in het web voor onze administratieve afdeling

Officemanager. BSO Struin Opvang in de natuur zoekt een Duizendpoot een Spin in het web voor onze administratieve afdeling Officemanager BSO Struin Opvang in de natuur zoekt een Duizendpoot een Spin in het web voor onze administratieve afdeling Het betreft een bestaande functie die opnieuw ingericht gaat worden. Je bent verantwoordelijk

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Mutatie opzichter Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 24-5-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Mutatie opzichter Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 24-5-2004 Versie 1 profiel Mutatie opzichter Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 24-5-2004 Versie 1 Print: 05-januari-2005 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Mutatie opzichter (MTO) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke s Examenoverzicht opleiding: Bedrijfsadministrateur Niveau 4 Duur: 3 jaar Crebocode: 93212 Dossiercode: 22158 Dossierjaar: 2012 Leerweg: BOL Cohort: 2012-2015 Sector:

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren BPV. Financieel administratief medewerker (93200) niveau 3, BBL. Beoordelingsformulieren

Beoordelingsformulieren BPV. Financieel administratief medewerker (93200) niveau 3, BBL. Beoordelingsformulieren Beoordelingsformulieren BPV ROC Mondriaan School voor Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Beoordelingsformulieren Financieel administratief medewerker (93200) niveau

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan de bestuurssecretaris (Algemene zaken - Financiën).

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan de bestuurssecretaris (Algemene zaken - Financiën). Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: boekhouder Functiefamilie: deskundig Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Algemene zaken Dienst: Financiën Subdienst: Administratie Code: Doel van de entiteit

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 3: Beheren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321 Leeromgeving

Nadere informatie

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren Formulieren BPV Opleidingen Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Directiesecretaresse / Managementassistent (95391),niveau 4 BBL Cohort 2013 Alle beoordelingsformulieren

Nadere informatie

Digitale vaardigheden basis

Digitale vaardigheden basis Keuzedeel mbo Digitale vaardigheden basis gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0022 Penvoerder: Sectorkamer ICT en creatieve industrie Gevalideerd door: sectorkamer ICT en creatieve industrie

Nadere informatie

3NELåKANåOOKåBETROUWBAAR METå!CCEPTå&INANCIEEL

3NELåKANåOOKåBETROUWBAAR METå!CCEPTå&INANCIEEL !CCEPTå!UTOMATISERING 3NELåKANåOOKåBETROUWBAAR METå!CCEPTå&INANCIEEL - / / ) %æ#) * & %2 3 De boeken bijhouden in een mooie, moderne en snelle omgeving? Accept Financieel is dé complete software voor iedere

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Secretarieel medewerker mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Secretarieel medewerker mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld mbo-beroep, niveau 2 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent u praktijkopleider,

Nadere informatie

Kwalificatiedossier MBO: Financieel administratieve beroepen Profiel(en):

Kwalificatiedossier MBO: Financieel administratieve beroepen Profiel(en): Kwalificatiedossier MBO: Financieel administratieve beroepen Profiel(en): Financieel administratief medewerker Bedrijfsadministrateur Junior assistent-accountant Dit dossier is een conceptversie en is

Nadere informatie

Sectoraal examenprofiel 2010-2011: Financiële beroepen

Sectoraal examenprofiel 2010-2011: Financiële beroepen Sectoraal examenprofiel 2010-2011: Financiële beroepen INLEIDING Dit sectorale examenprofiel is ontwikkeld binnen de Btg ESB&I in nauwe samenwerking met ECABO en de relevante beroepsgroepen binnen de kaders

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren. Administratief medewerker (90470) niveau 2, BBL. Uitstroomrichting 90472 Secretarieel medewerker

Beoordelingsformulieren. Administratief medewerker (90470) niveau 2, BBL. Uitstroomrichting 90472 Secretarieel medewerker Beoordelingsformulieren ROC Mondriaan School voor Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Administratief medewerker (90470) niveau 2, BBL Uitstroomrichting 90472 Secretarieel

Nadere informatie

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen

Nadere informatie

Jeugdwerker (jongerencultuur) - tijdelijk

Jeugdwerker (jongerencultuur) - tijdelijk Jeugdwerker (jongerencultuur) - tijdelijk Functiebenaming/graad en functionele loopbaan Jeugdwerker, C1-C3. Doel van de functie Je ondersteunt de inhoudelijke werking van de jeugddienst met de focus op

Nadere informatie

LIFT group. LIFT group, afdeling Kwalificatiestructuur

LIFT group. LIFT group, afdeling Kwalificatiestructuur Beroepscompetentieprofiel assistent productmanager Algemene informatie datum: 22 september 2003 versie: 3 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: LIFT group LIFT group,

Nadere informatie

Ons kantoor. www.mudifin.nl

Ons kantoor. www.mudifin.nl 0 UW ONDERNEMING Ons kantoor In 2004 hebben wij, Ingrid en Michael Muyres, Mudifin opgericht. Inmiddels is ons kantoor uitgegroeid tot een full service organisatie op financieel en fiscaal gebied. Samen

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137 Keuzedeel mbo Zorg en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0137 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2015

Nadere informatie

Werkprogramma s 2016

Werkprogramma s 2016 Werkprogramma s 2016 Van het 14-kolomspapier naar significante aangelegenheden! Waarom hanteert u een werkprogramma? Hulpmiddel dat ik niets vergeet Sturingsmiddel voor assistenten Krijg ik aangeleverd

Nadere informatie

De Medewerker Administratie valt onder de Directeur. De Medewerker Administratie legt verantwoordelijkheid af aan de Directeur.

De Medewerker Administratie valt onder de Directeur. De Medewerker Administratie legt verantwoordelijkheid af aan de Directeur. Profiel Medewerker Administratie: Doel van de functie De Medewerker Administratie is verantwoordelijk voor de administratie op het gebied van facturatie, betalingen, salaris, pensioen en personeel. De

Nadere informatie

Overzichtskaarten FB-KV1 t/m FB-KV13

Overzichtskaarten FB-KV1 t/m FB-KV13 Overzichtskaarten FB-KV1 t/m FB-KV13 Toelichting SPL werkt met toetsmatrijzen voor tentamens en toetsmatrijzen praktijktoetsen. In de achterliggende overzichtskaarten zijn de toetstermen voor tentamens

Nadere informatie

Administratieve en Juridische Dienstverlening

Administratieve en Juridische Dienstverlening School voor Administratieve en Juridische Dienstverlening Bedrijfsadministrateur/Junior Assistent-accountant Financieel Administratief Medewerker Medewerker (Financiële) Administratie Medewerker Human

Nadere informatie

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid.

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid. O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: FINANCIELE DIENST FINANCIELE DIENST-ECONOMAAT econoom-boekhouder 1. Plaats in de organisatie De econoom-boekhouder rapporteert

Nadere informatie

finast Brochure financiële software Grootboek

finast Brochure financiële software Grootboek Brochure De meeste systemen verlangen te veel en te complexe handelingen bij het invoeren en opvragen van de benodigde gegevens. Dat wil zeggen veel tijdverlies. FINAST ontzorgt. FINAST is een pakket wat

Nadere informatie

Financiële Diensten. Uw financiën efficiënt en goed geregeld

Financiële Diensten. Uw financiën efficiënt en goed geregeld Financiële Diensten Uw financiën efficiënt en goed geregeld n of diensten? Neem dan contact met ons op: rtfondsen.nl - www.sportfondsen.nl Wilt u meer weten over een van onze producte Telefoon: (020) 3550

Nadere informatie