Beroepscompetentieprofiel Kopersbegeleider Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: Versie 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beroepscompetentieprofiel Kopersbegeleider Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 6"

Transcriptie

1 profiel Kopersbegeleider Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: Versie 6 Print: 05-januari-2005 Pagina 1 van 14

2 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Kopersbegeleider (KB) Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door Brondocument(en) datum: Bouwradius LOB JNijBijvank en L. van Helden versie: 6 Functiebeschrijvingen midden/ groot bouwbedrijf/ ontwikkelingsmaatschappijen/ adviesbureau s. Rapport AO-consult Bouwvaardige competenties UTA functies en sociaal communicatieve competenties.; Arbeid Opleidingen Consult BV ( 2001) Interviews en workshop met bedrijfsleven (2003) Verslag interviews; Neprom (2000) SBR publicatie: Consument gericht bouwen, Strategie en praktijk.; SBR Legitimering beroepscompetentieprofiel - op format vereisten door - op inhoud door Mogelijke functiebenamingen Kopersbegeleider Kopersadviseur Klantmanager Woonconsulent Loopbaanmogelijkheden KBB bouwradius Bouwned NVBK (Nederlandse Vereniging van Bouwkosten Deskundigen) dd dd Verkoopmanager, -Assistent projectleider ontwikkeling. -Indien er een kopersbegeleidingsafdeling aanwezig is kan er doorgroei plaatsvinden van junior, naar senior, naar hoofd van de afdeling. -Voor een zelfstandig functionerende KB wordt over het algemeen geen pas afgestudeerde aangesteld. BEROEPSBESCHRIJVING beroepscontext / werkzaamheden rol en verantwoordelijkheden De Kopersbegeleider (KB) is werkzaam bij een (ontwikkelende)bouwbedrijf, (midden- en groot bedrijf), projectontwikkelaar en bij adviesbureau s. De KB is het aanspreekpunt voor de koper en het gezicht (voor de koper) van de ontwikkelmaatschappij of bouwbedrijf. De KB verzorgt de coördinatie m.b.t. het voorbereiden van kopersinformatie en de begeleiding/ informeren van de kopers(groepen). Een belangrijk onderdeel hierbij is het begeleiden van de individuele koper bij de keuzemogelijkheden in de meer- en minderwerk opties en de bijbehorende financiële consequenties. Vervolgens verzorgt hij de (financiële)administratie rondom de gemaakte keuzes en zorgt hij voor de communicatie van de koperskeuzes naar de uitvoering. Tenslotte volgt hij de realisatie van de koperswensen en participeert soms ter controle in de voorschouw en/ of oplevering van de woning. De KB is tijdens het gehele bouw (vanaf het moment dat het koopcontract getekend is) aanspreekpunt voor de kopers. Bij een ontwikkelmaatschappij is de kopersbegeleider meer betrokken bij het voortraject en het opstellen van de koopcontracten, in samenwerking met de makelaar. Daarnaast is hij constant contactpersoon voor makelaar, showrooms (leveranciers) en bouwbedrijf ten behoeve van de realisatie van de door de kopers gewenste woning. De KB heeft tenslotte een belangrijke taak bij de evaluatie van het project en de terugkoppeling van de bevindingen naar de ontwerpfase/voorbereidingsfase. De KB is verantwoordelijk voor een nauwgezet voorbereiding, begeleiding en implementatie/ afhandeling (financieel en administratief) van de koperswensen richting koper en het bouwbedrijf. De Koperbegeleiders is, indien in dienst van een bouwbedrijf bij uitstek het klantvriendelijk gezicht van het bouwbedrijf en/ of ontwikkelmaatschappij en treedt op als belangenbehartiger van de kopers. Indien hij in dienst is van een adviesbureau, is zijn rol meer van een intermediair tussen koper en bouwbedrijf/ ontwikkelmaatschappij en belangenbehartiger (in opdracht) van de koper. De KB is mede verantwoordelijk voor rendabel realiseerbare koperskeuzes. Print: 05-januari-2005 Pagina 2 van 14

3 typerende beroepshouding De werkzaamheden van de KB volgen in principe een vaste procedure, maar de inhoud is klantspecifiek. Hij werkt binnen de aangegeven kaders van het project. Het van de werkzaamheden van de KB dient zoveel mogelijk te voldoen aan de wensen van de kopers, technisch/ organisatorisch en financieel haalbaar/ uitvoerbaar en passen binnen de wet- en regelgeving. Hierbij dienen de belangen van alle partijen goed bewaakt te worden. De KB combineert communicatieve vaardigheden met inlevingsvermogen/ klantgerichtheid. Daarnaast is hij nauwgezet en heeft een samenwerkende houding t.o.v. (de collega s in) het bouwbedrijf/ ontwikkelmaatschappij en derden (Onderaannemers, leveranciers en makelaars).de KB heeft een grote betrokkenheid t.a.v. de koper en zijn wensen. TRENDS / INNOVATIES Marktontwikkelingen Wetgeving overheidsregulering Technologische ontwikkelingen Bedrijfsorganisatorische ontwikkelingen Internationale ontwikkelingen De consument wordt steeds meer als opdrachtgever gezien, i.p.v. als onderdeel van een groot woningbouwproject.daarnaast wordt de consument kritischer en worden zijn wensen individueler (oud-, jong-, gezin, eenpersoons, etc.).de advisering aan kopers wordt steeds uitgebreider/ breder. De regelgeving, Bouwbesluit, verordeningen, arboregelgeving, energieprestatiecoëfficient, etc., zijn continue aan verandering onderhevig.de overheid stimuleert het particulier opdrachtgeverschap.de koper wordt steeds meer door wet- en regelgeving beschermd. Door middel van ICT zijn er meer mogelijkheden om materialen/ produkten te vergelijken en 3D presentaties te ontwerpen en te presenteren.daarnaast zal de koper steeds meer op afstand zijn keuzes kunnen bepalen en de voortgang van de woning kunnen volgen m.b.v. ICT. Ook de communicatie met de koper zal dus meer m.b.v. ICT vormgegeven worden.de ruwbouw en de afbouw worden steeds meer gescheiden, zodat nog beter ingespeeld kan worden op de persoonlijke wensen en de keuzetijd verlengd kan worden.er vinden steeds nieuwe productontwikkelingen plaats (bijv. intelligente plint). Door meer specialisatie van onderaannemers en toeleveranciers, komen er meer partijen waar mee samengewerkt dient te worden.de KB wordt steeds meer betrokken bij het ontwerp van de woning en het aandragen van suggesties voor de keuzemogelijkheden.de spilfunctie wordt steeds uitgebreider, doordat de koper steeds meer als individuele opdrachtgever gezien wordt.de mogelijkheid bestaat dat er splitsingen kan gaan ontstaan in het gehele begeleidingstraject van contractvorming, advisering en afhandeling en bewaking van de keuzes.er wordt steeds meer gewerkt met standaard prijzen voor opties (all-in), hierdoor worden de kosten snel inzichtelijk.er ontstaan ook kopersbegeleiderfuncties bij de afbouwaannemers en makelaars. Print: 05-januari-2005 Pagina 3 van 14

4 KERNTAKEN VAN HET BEROEP 1 Verzorgt samenstelling en verspreiding van de informatie naar de (potentiële)kopers. 2 Begeleidt de kopers bij de keuzes in de meer- en minderwerk opties. 3 Zorgt voor een goed administratieve en financiële vastlegging en afhandeling van de gemaakte keuzes en afspraken. 4 Communiceert/ instrueert de keuzes naar de uitvoering 5 Volgt de realisatie van de koperskeuzes. 6 Draagt zorg voor de begeleiding van de kopers tijdens het bouw. 7 Stelt het nazorg dossier en documentatiemap samen. 8 Ondersteunt bij de evaluatie van het project. Print: 05-januari-2005 Pagina 4 van 14

5 KERNTAAK 1 Verzorgt samenstelling en verspreiding van de informatie naar de (potentiële)kopers. Voor aanvang van de verkoop denkt de KB, tezamen met betrokkenen (ontwikkelingsmaatschappij, makelaar en bouwbedrijf), mee in het bepalen van de meerwerk opties. Tevens zorgt hij voor beantwoording van vragen van potentiële kopers (via de makelaar). Hij stelt de inhoud van de informatiesets ten behoeve de kopers op/ -samen (tekeningen, omschrijvingen, keuzemogelijkheden, procedures, prijzen, etc.). De infomatiesets ontvangen de kopers voor of direct na de ondertekening van het koopcontract. Dit op-/ samenstellen van de informatiesets doet de KB in samenwerking met de uitvoering (projectleider) en/ of projectleider woningontwikkeling en makelaar. De KB ondersteunt bij de benadering van de markt van de potentiële kopers. Hij is verantwoordelijk voor een optimale informatie voorziening van richting koper, m.b.t. tot de mogelijkheden en onmogelijkheden t.a.v. de gekochte woning. De KB ordent volgens een vaste indeling de kopersinformatie en maakt deze informatie toegesneden op het betreffende project/ woning. betrokkenen Ontwikkelingsmaatschappijen, makelaars, bouwbedrijf, onderaannemers/ - leveranciers. kwaliteit van en -Koperscontractstukken -Computer met verschillende software applicaties (teken-, tekst- en rekenprogramma s). De potentiële kopers zijn naar tevredenheid geïnformeerd en weten wat de (on)mogelijkheden en procedures zijn t.a.v. het realiseren van de gewenste keuzes in de gekochte woning. KERNTAAK 2 De KB dient maximale en op een klantvriendelijke manier mogelijkheden te creëren voor de koper om te komen tot juiste keuzes. Daarbij dient het een haalbare werkwijze te zijn, zowel financieel als organisatorisch. Begeleidt de kopers bij de keuzes in de meer- en minderwerk opties. betrokkenen kwaliteit van en De koperbegeleider inventariseert de wensen van de koper m.b.t. de meerminderwerk opties. Dit kunnen bouwkundige, installatietechnische en inrichtingsen afwerkings-opties zijn. Ten behoeve het keuze op het gebied van keuken, sanitair, etc. organiseert hij afspraken tussen leveranciers en showrooms en de kopers. Hij zorgt voor het snel inzichtelijk krijgen van de kosten van de betreffende keuzes. Hiervoor calculeert hij zelf (of laat dit doen) de bouwkundige wijzingen en vraagt offertes aan bij de leveranciers en onderaannemers voor de overige keuzes (sanitair, keuken, tegels, etc.). Hij controleert en vergelijkt de offertes en vervolgens maakt hij een overzicht van de totale kosten van de keuzes. Tenslotte stelt hij tezamen met de koper de lijst met meerwerk vast met bijbehorende consequenties (tijd en geld) en sluit de bijbehorende contracten af. Dit keuze heeft verschillende deadlines i.v.m. de planning van de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, afbouw). De KB heeft hier de rol van een deskundige t.o.v. een leek. Hij dient zich goed bewust te zijn van de wensen van de koper en hem te begeleiden naar de juiste keuzes. Bij het bepalen van de keuzes heeft hij eventueel overleg gehad met de uitvoering om te controleren of deze passen binnen de technische-/ organisatorische mogelijkheden en wet- en regelgeving.de KB dient bij de begeleiding consequent en rechtvaardig te handelen. De KB dient de keuzes van de koper te vertalen naar de gevolgen voor technische-/ organisatorische consequenties en de aanwezige wet- en regelgeving. Hij dient steeds weer zo snel mogelijk duidelijkheid (tijdsdruk) te verschaffen in de financiële consequenties van de gemaakte keuzes van de koper. De definitieve keuzes dienen zowel voor de koper als voor het bouwbedrijf een optimaal rendement te hebben. Betrokken bij dit zijn de kopers, de onderaannemers/ leveranciers en het bouwbedrijf. -Koperscontractstukken -Computer met verschillende software applicaties (calculatie, teken-, tekst- en rekenprogramma s). Een goed verlopen keuze en een op de kopers afgestemd keuzelijst in meerwerkopties die financieel haalbaar is voor het bouwbedrijf en koper. De KB dient enerzijds de koper optimale keuzemogelijkheden te geven (in tijd en variaties) en anderzijds dient het het bouwbedrijf voldoende ruimte te geven om het technisch, en organisatorisch efficiënt (commercieel) in te vullen. Print: 05-januari-2005 Pagina 5 van 14

6 KERNTAAK 3 Zorgt voor een goed administratieve en financiële vastlegging en afhandeling van de gemaakte keuzes e betrokkenen kwaliteit van en De KB verwerkt (geautomatiseerd) de definitieve meerwerk-/ keuzelijsten in het administratiesysteem, zodat de keuzes meegenomen worden in het verder verloop van het bouw (financieel en organisatorisch). Hij verstrekt van hieruit de opdrachten naar de betrokkenen (Leveranciers, onderaannemers, kopers, etc.)tevens verstuurt hij de definitieve meerwerk-/ keuzelijsten naar de betreffende koper. Daarnaast zorgt de KB dat alle overige afspraken met alle betrokkenen, m.b.t. de koperskeuzes goed zijn vastgelegd. De KB is verantwoordelijk voor een goede administratieve vastlegging en implementatie van de koperswensen in administratieve systeeem voor begeleiding van het bouw. De kopersbegeleider dient nauwgezet de wensen van de kopers en afspraken met alle betrokkenen te verwerken in het administratieve systeem, aangezien dit de basis is voor een goede realisatie van de koperswensen. Wanneer hier fouten gemaakt worden heeft dit direct (financiële en organisatorische) consequenties. De onderaannemers/ leveranciers, bouwbedrijf, kopers De computer met een administratiesysteem De wensen en afspraken van de kopers zijn op een juiste manier geadministreerd, de onderaannemers/ leveranciers hebben tijdig de juiste opdrachten gekregen en de kopers hebben de definitieve keuzelijsten ontvangen. KERNTAAK 4 Communiceert/ instrueert de keuzes naar de uitvoering De vastlegging van de keuzes dient zo snel mogelijk te geschieden, zodat er m.b.t. inplannen en leveringen geen problemen ontstaan Daarnaast dienen de geadministreerde keuzes definitief en volledig te zijn. Dus snelheid versus zorgvuldigheid/ compleetheid. betrokkenen kwaliteit van en De KB verwerkt (of laat verwerken) de koperskeuzes in de verschillende (individuele) koperscontract tekeningen en overzichtslijsten met daarbij de bijbehorende consequenties voor de uitvoering van de woning. Hij bespreekt deze tekeningen en overzichtslijsten met projectleider en uitvoerder/ opzichter en draagt het geheel over. Hij blijft daarna aanspreekpunt voor de projectleider en uitvoerder t.a.v. van de koperskeuzes. De KB dient ervoor te zorgen dat de koperskeuzes op een juiste manier verwerkt worden in de uitvoeringsdocumenten. Hij is tevens verantwoordelijk voor een nauwgezette overdracht van de informatie m.b.t. de koperskeuzes naar de uitvoering. Daarnaast is hij het aanspreekpunt voor de uitvoering m.b.t. koperskeuzes. De KB dient de juiste informatie op te stellen voor de uitvoering en zorgdragen dat de uitvoering de keuzes, volgens afspraak met de kopers, uit kan voeren. De informatie dient toegankelijk en klantvriendelijke te zijn. Uitvoerding (projectleider, uitvoerder, werkvoorbereider, inkoper, etc.), opzichter. -Computer met teken-, plannings- en tekstverwerkinsgprogramma s. -Koperscontractstukken. De uitvoering heeft de benodigde informatie t.b.v. de realisatie van de koperskeuzes en voelt zich verantwoordelijk voor de juiste uitvoering. De KB is vaak in dienst van het bouwbedrijf/ ontwikkelmaatschappij, maar dient toch vooral de belangen van de kopers te behartigen. Print: 05-januari-2005 Pagina 6 van 14

7 KERNTAAK 5 Volgt de realisatie van de koperskeuzes. betrokkenen kwaliteit van en De KB volgt de realisatie van de bouwwerkzaamheden en met name de bijbehorende koperskeuzes. Hiervoor bezoekt hij af en toe de bouwplaats en overlegt indien nodig met de uitvoering en laat zich informeren. Ter eindcontrole is hij eventueel aanwezig bij de voorschouw of oplevering van de woning. Tevens bewaakt hij het nakomen van overige afspraken. De koperbegeleider is tot aan het eind van het uitvoerings verantwoordelijk voor de naleving van afspraken m.b.t. de koperskeuzes. Daarnaast bewaakt hij de naleving van de overige afspraken met de koper en is op dit gebied aanspreekpunt voor alle betrokken partijen. De KB dient een inschatting te kunnen maken van de voortgang en kwaliteit van de realisatie van de koperskeuzes en overige afspraken en indien nodig de partijen te houden aan de afspraken met de kopers. Hij dient hierbij goed te communiceren met de diverse partijen en tevens (technisch/organisatorische) inhoudelijke sparringpartner kunnen zijn. Hierbij dient hij zich duidelijk op te stellen als belangenbehartiger van de koper. Bouwbedrijf(uitvoering), leveranciers, onderaannemers, kopers. -Koperscontractstukken -Administratiesysteeem De KB dient te zorgen voor een goede samenwerking/ communicatie met de diverse partijen zodat bij de oplevering de koperskeuzes en andere afspraken naar tevredenheid van de kopers gerealiseerd zijn. KERNTAAK 6 De KB staat voor een optimaal enerzijds en voor een rendabel financieel m.b.t. de koperskeuzes, anderzijds. Hierdoor laveert hij tussen kopersbelangen en financieel voor de ondernemers. Draagt zorg voor de begeleiding van de kopers tijdens het bouw. betrokkenen kwaliteit van en De KB informeert de kopers tijdens gehele bouw over de voortgang, eventuele knelpunten, etc. Hiervoor organiseert hij o.a. kopersbijeenkomsten al dan niet op de bouwplaats en stelt hij infobulletins op. Ten behoeve van de infobulletins verzamelt hij relevante informatie (voortgang bouwwerk, aanvullende keuzes, etc.) bij de verschillende partijen. Hij bewaakt continue de deadlines van de kopers t.a.v. mogelijke wijzigingen aan de woning. Ook neemt hij vragen/ klachten van kopers in ontvangst en zorgt voor een adequate afhandeling ervan. Hij is de vraagbaak/ aanspreekpunt voor de kopers over de voortgang van de totale woning en verantwoordelijk voor de totale communicatie/ informatie naar kopers en bouwbedrijf tijdens het gehele bouw. Er dient en optimale communicatie met de kopers te zijn. Hierdoor dient de KB zich in te leven in de kopers zodat vragen zoveel mogelijk voorgebleven worden. Daarnaast zorgt hij ervoor dat klachten van of geschillen met kopers adequaat opgepakt en afgehandeld worden. De betrokkenen zijn de kopers, uitvoering, opzichter, makelaar, onderaannemers en leveranciers. -Koperscontractstukken -Computer met tekst- en rekenprogramma s De kopers zijn naar tevredenheid geïnformeerd en begeleid gedurende het bouw en hebben steeds tijdig relevante informatie gekregen. De KB dient enerzijds de kopers zo vroeg en volledig mogelijk informeren en anderzijds dient hij die informatie te geven die hij ook kan waarmaken.met betrekking tot de afhandeling van de klachten/ vragen moet hij een afweging maken tussen de belangen van de koper en van het bouwbedrijf/ ontwikkelingsmaatschappij. Print: 05-januari-2005 Pagina 7 van 14

8 KERNTAAK 7 Stelt het nazorg dossier en documentatiemap samen. betrokkenen kwaliteit van en Ter afronding van de projecten verzamelt de KB de informatie behorende bij een bepaalde woning en stelt daaruit het nazorgdossier (werkvoorbereiding/ uitvoering) voor de eigen organisatie samen. Tevens stelt hij een documentatiemap samen met daarin tekeningen productomschrijvingen, richtlijnen onderhoud etc. ten behoeve van de kopers.hij zorgt dat de eigen organisatie en de kopers de betreffende stukken ontvangen en licht het een en ander toe. In sommige situatie kan de KB tevens betrokken worden (als aanspreekpunt voor de koper) in de nazorg (beperkte termijn). De KB dient te zorg te dragen voor een goede afronding en nazorg van het kopersbegeleidings. Hiervoor is het goede informatieverstrekking naar de betrokkenen noodzakelijk. Er dient een goede inschatting gemaakt te worden wat een goede nazorg vraagt aan informatie. De koper dient een volledige en goed gestructureerde documentatiemap t.b.v. het gebruik van de woning verstrekt te krijgen. Kopers en afdeling nazorg. -Diverse tekeningen. -Het bestek. -Productbeschrijvingen en handleidingen. -Computer met tekstverwerkingprogramma. Er is op een geordende wijze informatie samengesteld, afgestemd op de gebruiker (nazorg en koper), zodat de nazorg goed zijn taak kan doen en de koper optimaal gebruik kan maken van zijn woning en het kan beheren. KERNTAAK 8 Ondersteunt bij de evaluatie van het project. De KB dient afweging te maken tussen welke zaken wel of niet opgenomen dienen te worden in de verschillende mappen/ dossiers. Enerzijds dient de informatie volledig te zijn, anderzijds dient de informatie overzichtelijk te zijn en hanteerbaar. betrokkenen kwaliteit van en De KB is de functionaris die het contact heeft met de klant (koper). Tijdens het begeleidings dient hij zijn ervaringen/ bevindingen, t.a.v. tevredenheid/wensen van de klant, te verzamelen en te registreren. Wanneer de woning opgeleverd is, evalueert de KB de tevredenheid van de kopers. Dit kan op een mondelinge dan wel schriftelijk wijze. Vervolgens inventariseert hij alle evaluatiegegevens en zorgt ervoor dat deze ingebracht worden bij de ontwikkeling en realisatie van nieuwe woningprojecten. De KB is mede verantwoordelijk voor het signaleren van verbetermogelijkheden t.a.v. de begeleiding en bediening van de kopers. Hij zorgt ervoor dat de geïnventariseerde gegevens toegankelijk zijn voor de betrokkenen. De KB dient aan de hand van de gegevens zijn eigen werkzaamheden te verbeteren. De KB dient opmerkingen, klachten, complimenten te inventariseren en te vertalen naar verbetermogelijkheden, zowel voor zijn eigen werkzaamheden als voor anderen. De betrokkenen zijn de kopers en de collega s van de eigen organisatie. Dit kunnen alle betrokkenen bij de ontwikkeling en uitvoering van de woningen. Een en ander afhankelijk waar de kopersbegeleider werkzaam is. -Evaluatieformulieren -Computer met tekst- en rekenprogramma s Op een systematische manier wordt continue de verbetermogelijkheden gesignaleerd/ gemeten.het betreft zowel het begeleidings als het voldoen aan de gevraagde flexibiliteit van het samenstellen/ indelen van de woning. De KB dient volledig te zijn in het signaleren van de bevindingen, anderzijds dient hij een onderscheid te maken in hoofd- en bijzaken (structurele opmerkingen, trends, eenmalige opmerkingen, projectgebonden opmerkingen). Print: 05-januari-2005 Pagina 8 van 14

9 KERNOPGAVEN VAN HET BEROEP 1 De KB staat voor de opgave om de koperskeuzes op tijd vastgelegd te krijgen en deze keuzes goed te communiceren met diverse partijen. Complicerende factoren hierbij zijn: twijfelende kopers, op tijd binnen krijgen van offertes, levertijden materialen en producten, vastgestelde planning van het uitvoerings, weerstand van de uitvoering t.a.v. sommige keuzes. 2 De KB dient ervoor te zorgen dat de alle koperskeuzes foutloos in het administratieve- en uitvoerings worden opgenomen en afgehandeld. Complicerende factoren hierbij zijn: grote variaties in keuzes per woning, verschillende projecten, verschillende leveranciers, afspraken die zonder de KB gemaakt worden, etc. 3 De KB staat voor de opgave om te zorgen dat de kopers een woning krijgen die voldoet aan hun persoonlijke wensen/ verwachtingen (managen van wensen/ verwachtingen) waarbij de kopers vanaf het eerste contact tot en met de bewoning van de woning tevreden zijn over de begeleiding/ service en resultaten van de realiserende partijen. Complicerende factoren zijn: tegenstrijdige wensen, ondeskundigheid kopers, etc. 4 De KB staat voor de opgave om te zorgen voor rendabele wensen van de kopers. Complicerende factoren hierbij zijn: niet reële wensen, late wijzigingen, (soms) weerstand interne organisatie, etc. 5 De KB staat voor de opgave om te zorgen voor een planmatige uitvoering van zijn werk. Complicerende factoren hierbij zijn: veel wijzigingen in de planning, veel werk verstoringen door (telefonisch) vragen van de vele betrokkenen. 6 De KB staat voor de opgave om te zorgen voor een consequent handelen richting kopers en overige partijen. Complicerende factoren hierbij zijn: afwijkende situaties, lastige/boze kopers, veel variatie mogelijkheden, kaders/ procedures waar de KB zelf niet achter staat. Print: 05-januari-2005 Pagina 9 van 14

10 OVERZICHTSSCHEMA BEROEPSCOMPETENTIES EN KERNTAKEN BEROEPSCOMPETENTIES vakmatig-methodisch (VM) 1 Adviseren van klanten. 2 Uitwerken technische- en organisatorische consequenties. 3 Bepaling kosten meerwerk keuzes. KERNTAAK Administratie van gegevens. bestuurlijk-organisatorisch en strategische (BOS) 5 Voeren van schriftelijke communicatie. 6 Bewaking voortgang koperskeuzes. 7 Zelfstandig werken. sociaal-communicatieve (SC) 8 Inleven in klantenwensen. 9 Samenwerken. 10 Mondeling communiceren. 11 Onder stress kunnen werken. ontwikkelings (ON) 12 Signaleren en communiceren van ontwikkelingen in de markt. Print: 05-januari-2005 Pagina 10 van 14

11 OVERZICHTSSCHEMA BEROEPSCOMPETENTIES EN KERNOPGAVEN BEROEPSCOMPETENTIES vakmatig-methodisch (VM) 1 Adviseren van klanten. 2 Uitwerken technische- en organisatorische consequenties. 3 Bepaling kosten meerwerk keuzes. 4 Administratie van gegevens. bestuurlijk-organisatorisch en strategische (BOS) 5 Voeren van schriftelijke communicatie. 6 Bewaking voortgang koperskeuzes. KERNOPGAVE Zelfstandig werken. sociaal-communicatieve (SC) 8 Inleven in klantenwensen. 9 Samenwerken. 10 Mondeling communiceren. 11 Onder stress kunnen werken. ontwikkelings (ON) 12 Signaleren en communiceren van ontwikkelingen in de markt. Print: 05-januari-2005 Pagina 11 van 14

12 BEROEPCOMPETENTIES MET SUCCESCRITERIA Nr. 1 VM De kopersbegeleider is in staat om op adequate wijze de klant te adviseren m.b.t. de verschillende keuzemogelijkheden in de te realiseren woning. Nr. 2 VM Denkt mee in het ontwikkelen van hulpmiddelen ter ondersteuning van het keuze van de klant. Inventariseert de wensen van de klant. Overlegt, indien nodig, met inhoudelijk deskundigen (technisch/ organisatorisch) en/ of verzamelt aanvullende informatie, om tot een juiste beoordeling van de wensen te komen. Toetst/ signaleert of de meerwerk keuzes van de koper niet in strijd zijn met wet- en regelgeving. Bespreekt de consequenties (technisch/ organisatorisch, financieel, esthetisch) met de klant. Bedenkt eventueel alternatieven en bespreekt deze met de klant. Stelt samen met de klant de keuzes/ oplossingen vast. De klant heeft inzicht in de (on)mogelijkheden en consequenties van zijn wensen/ vragen en is tevreden met het eind. De kopersbegeleider kan zijn toezeggingen waarmaken. De kopersbegeleider is in staat om op adequate wijze de meerwerk keuzes van de klant met bijbehorende technische en organisatorische consequenties uit te werken. Nr. 3 VM Analyseert de meerwerk keuzes. Inventariseert/ signaleert de bouwkundige en installatietechnische en uitvoeringstechnisch/ - organisatorische consequenties. Overlegt de consequenties, indien nodig met de uitvoering, onderaannemers en leveranciers. Maakt tekeningen en schema s (geautomatiseerd) van de keuzes. De meerwerk keuzes zijn zodanig uitgewerkt dat ze op een efficiënte, kwalitatieve en rendabele manier uitgevoerd kunnen worden. De kopersbegeleider is in staat om op adequate wijze de kosten van de gewenste meerwerk keuzes te vast te stellen, zodat de klant een beslissing kan nemen. Nr. 4 VM Ordent de bedragen van de gekozen opties uit de standaardlijst. Bepaalt (of laat bepalen) de werkzaamheden, materialen en hulpmiddelen t.b.v. aanvullende meerwerk keuzes. Vraagt offertes aan bij diverse ondernemers. Bepaalt (of laat bepalen) de bouwkundige werkzaamheden van de aanvullende meerwerkkeuzes. Toetst de binnen gekomen offertes. Berekent de totaal prijs van de meerwerk keuzes. De kosten van de meerwerk keuzes zijn vastgesteld. Deze kosten zijn dusdanig dat de ondernemer (Bouwbedrijf, OA, etc.) rendabel kan werken en de koper een goede prijs/ kwaliteit verhouding aangeboden krijgt. De kopersbegeleider is in staat om op adequate wijze de gegevens m.b.t. de meerwerk keuzes en overige vragen/ opmerkingen te administreren ten behoeve van een goede afhandeling. Legt een gestructureerd dossier aan van ieder koper (digitaal en papieren). Legt de gegevens (financieel/ niet financieel) vast volgens het (geautomatiseerde) systeem dat in de organisatie gebruikt wordt. Legt alle afspraken, toezeggingen e.d. nauwkeurig vast. Zorgt dat alle vastgelegde informatie ook door anderen te raadplegen is. Alle gegevens m.b.t. meerwerk keuzes, vragen en opmerkingen zijn dusdanig vastgelegd dat ze op een juiste manier verwerkt, geraadpleegd en afgehandeld kunnen worden. Print: 05-januari-2005 Pagina 12 van 14

13 Nr. 5 BOS Nr. 6 BOS De kopersbegeleider is in staat om op adequate wijze schriftelijke informatie op te stellen t.b.v. het informeren van de kopers en andere partijen in het bouw omtrent de realisatie van hun woning Stelt procedures op ten behoeve van een goed verloop van het keuze en realisatie van de meerwerk keuzes. Stelt brieven op ten behoeve van kopersbijeenkomsten, bevestiging afspraken, etc. Verzamelt informatie t.b.v. infobulletins op voor de kopers. Stelt infobulletins op voor de kopers. Stelt opdrachtbevestigingen op. Alle partijen zijn tijdig en duidelijk geïnformeerd over procedures, afspraken en voortgang m.b.t. de te realiseren woning(en). De kopersbegeleider is in staat om op adequate wijze de voortgang van het keuze- en informatievoorziening te bewaken, zodat deadlines niet overschreden worden. Nr. 7 BOS Overlegt met de uitvoering de deadlines m.b.t. Stelt tijdschema op met deadlines t.a.v. de keuzemogelijkheden Zorgt dat tijdig de benodigde informatie bij de klant is (consequentie keuzes financieel en niet financieel) Zorgt dat de kopers tijdig definitieve keuzes bepalen Zorgt dat alle betrokkenen tijdig de benodigde informatie hebben t.b.v. een juiste uitvoering De meerwerk keuzes voor de verschillende woningen zijn tijdig bekend en vastgelegd. De uitvoering heeft tijdig de informatie, zodat de uitvoering van de woning niet onnodige in voortgang belemmerd wordt. De kopersbegeleider is in staat om op adequate wijze zijn taken zelfstandig uit te voeren, zodat de verschillende werksen optimaal verlopen. Nr. 8 SC Voert zijn werk uit zonder dat de leidinggevende daar direct op toe ziet. Stelt zelf de prioriteiten in zijn werk. Onderneemt op eigen initiatief actie bij diverse situaties t.b.v. een goede voortgang in de werksen. Neemt binnen aangegeven kaders zelfstandig beslissingen. Controleert zijn eigen werk. Bepaalt zelf wanneer hij dient te overleggen met de leidinggevenden of anderen. De voortgang en kwaliteit van het werk wordt mede bepaald door de keuzes en handelingen van de kopersbegeleider. De kopersbegeleider is in staat om op adequate wijze in te leven in de wensen en gedachtegang en kennis van de klant, ten behoeve van een optimale begeleiding. Nr. 9 SC Luistert actief naar hetgeen de klant aangeeft/ wenst. Neemt de klant altijd serieus en respecteert zijn wensen/ vragen. Geeft gestructureerd aanvullende informatie. Gebruikt begrijpelijke woorden (geen vakjargon) richting de klant. Toetst bij de klant of hij de wensen en opmerkingen begrepen heeft. De klant voelt zich begrepen en heeft vertrouwen in de begeleiding van de KB. De kopersbegeleider is in staat om op adequate wijze samen te werken met de verschillende partijen in het bouw, zodat alle partijen zich optimaal inzetten t.b.v. een optimaal voor de klant. Leeft zich in m.b.t. tot de belangen, wensen en (on)mogelijkheden van de verschillende collega s/partijen. Is zich bewust van zijn taak, rol en verantwoordelijkheden. Communiceert begrijpelijk voor de betreffende partij/ collega. Komt afspraken na. Ondersteunt collega s/ partijen indien nodig en mogelijk. De klant voelt zich begrepen en heeft vertrouwen in de begeleiding van de KB. Print: 05-januari-2005 Pagina 13 van 14

14 Nr. 10 SC De kopersbegeleider is in staat om op adequate wijze mondeling te communiceren met de verschillende betrokkenen, zodat de werksen soepel en plezierig verlopen. Nr. 11 SC Legt en onderhoudt contacten met de kopers t.b.v. meerwerk keuzes en overige vragen. Legt en onderhoudt contacten met leveranciers en onderaannemers t.b.v. informatieuitwisseling, afspraken maken, etc. Overlegt met de uitvoering over de haalbaarheid en realisatie van de koperswensen. Draagt informatie over tijdens kopersbijeenkomsten. Alle betrokkenen bij de realisatie van de koperswensen voelen zich correct te woord gestaan en betrokken bij en verantwoordelijk voor een goed eind. De kopersbegeleider is in staat om op adequate wijze in stressvolle situaties te handelen zodat zijn werkzaamheden ook dan correct uitgevoerd worden. Nr. 12 ON Stelt de juiste prioriteiten bij tijdsdruk. Werkt zorgvuldig en correct bij naderende deadlines. Is correct bij boze klanten en partijen uit het bouw. Denkt en handelt oplossingsgericht bij problemen/ calamiteiten. De werkzaamheden van de KB zijn constant van goede kwaliteit en de relatie met de samenwerkende partijen wordt niet verstoord. De kopersbegeleider is in staat om op adequate wijze ontwikkelingen in de markt te signaleren en te communiceren, die bijdragen aan de verbetering van het aanbod en de realisatie van de koperskeuzes. Heeft inzicht in de klantenwensen. Heeft inzicht benodigde begeleiding van de klanten. Verzamelt, indien nodig, informatie bij de klanten m.b.t. wensen en tevredenheid. Weet de klantenwensen en opmerkingen te rubriceren en te kwantificeren. Communiceert de klantenwensen en opmerkingen met de betreffende organisatie(s). Past de opgedane inzichten, waar mogelijk, toe in zijn werk. De betreffende organisatie is steeds op de hoogte van de veranderingen in de wensen en gedrag van zijn klanten. De KB optimaliseert continue zijn wijze van werken. Print: 05-januari-2005 Pagina 14 van 14

Beroepscompetentieprofiel Bouwkundig tekenaar Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 7

Beroepscompetentieprofiel Bouwkundig tekenaar Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 7 profiel Bouwkundig tekenaar Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 7 Print: 05-januari-2005 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Bouwkundig tekenaar (BKT) Algemene informatie Onder

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Calculator Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 7

Beroepscompetentieprofiel Calculator Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 7 profiel Calculator Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 7 Print: 04-januari-2005 Pagina 1 van 11 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Calculator (CAL) Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Bestekschrijver Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 5

Beroepscompetentieprofiel Bestekschrijver Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 5 profiel Bestekschrijver Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 5 Print: 05-januari-2005 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Bestekschrijver (BS) Algemene informatie Onder regie van

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Kam-coördinator Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Kam-coördinator Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 1 profiel Kam-coördinator Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 1 Print: 05-januari-2005 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Kam-coördinator (KAMCO) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Beroepsprofiel Monteur Lichte Staalbouw Buitendienst

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Beroepsprofiel Monteur Lichte Staalbouw Buitendienst Beroepstypering Monteur lichte staalbouw buitendienst Algemene informatie datum: 4 december 2003 versie: 2 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq, kenniscentrum

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen

Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen Werkproces 1.1: Verzamelen en verwerken van ontwerpgegevens De commercieel technicus controleert of de aangeleverde ontwerpgegevens (zoals bijvoorbeeld een programma

Nadere informatie

LIFT group. LIFT group, afdeling Kwalificatiestructuur

LIFT group. LIFT group, afdeling Kwalificatiestructuur Beroepscompetentieprofiel assistent productmanager Algemene informatie datum: 22 september 2003 versie: 3 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: LIFT group LIFT group,

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Stedenbouwkundig tekenaar Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 4

Beroepscompetentieprofiel Stedenbouwkundig tekenaar Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 4 profiel Stedenbouwkundig tekenaar Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 4 Print: 05-januari-2005 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Stedenbouwkundig tekenaar (SBT) Algemene informatie

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Archiefmedewerker historisch documentatiecentrum Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Archiefmedewerker historisch documentatiecentrum Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 profiel Archiefmedewerker historisch documentatiecentrum Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 Print: 23-december-2003 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Archiefmedewerker historisch

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Mutatie opzichter Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 24-5-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Mutatie opzichter Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 24-5-2004 Versie 1 profiel Mutatie opzichter Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 24-5-2004 Versie 1 Print: 05-januari-2005 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Mutatie opzichter (MTO) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Uit handboek beroepsprofielen metaal Dijk12-Juni 2001

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Uit handboek beroepsprofielen metaal Dijk12-Juni 2001 Beroepstypering Plaatconstructiewerker Algemene informatie datum: 31 januari 2003 versie: 2 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

datum: 19 april 2005 versie: 2

datum: 19 april 2005 versie: 2 Beroepstypering Commercieel technicus Algemene informatie Onder regie van KBB Ontwikkeld door: Brondocument(en) Legitimering BCP door: datum: 19 april 2005 versie: 2 Kenteq DIJK12 Beleidsonderzoek Beroepsprofiel

Nadere informatie

datum: december 2005 versie: 3 KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met CINOP 0 vakman/vakvrouw niveau 4

datum: december 2005 versie: 3 KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met CINOP 0 vakman/vakvrouw niveau 4 Profiel trajectbegeleider Kwalificatieprofiel trajectbegeleider Algemene informatie Onder regie van datum: december 2005 versie: 3 NOC*NSF Ontwikkeld door KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met

Nadere informatie

Kerntaak 1: Werkt met natuurlijke/levende/plantaardige producten

Kerntaak 1: Werkt met natuurlijke/levende/plantaardige producten Kerntaak 1: Werkt met natuurlijke/levende/plantaardige producten Werkproces 1.1: Ontvangt producten en slaat deze op De vakbekwaam medewerker groene detailhandel controleert binnenkomende natuurlijke/levende/plantaardige

Nadere informatie

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Beroepsprofiel Fijn constructiebankwerker/lasser

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Beroepsprofiel Fijn constructiebankwerker/lasser Beroepstypering Fijn constructiebankwerker / lasser Algemene informatie datum: 6 december 2002 versie: 2 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq, kenniscentrum

Nadere informatie

BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL VERKOPER GRAFMONUMENTEN

BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL VERKOPER GRAFMONUMENTEN BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL VERKOPER GRAFMONUMENTEN Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 31-3-2004 Versie 1 Datum: 13 12 05 Pagina 1 van 11 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Verkoper grafmonumenten Algemene informatie

Nadere informatie

NEDERLANDSE KANO BOND Aangesloten bij: NOC*NSF / European Canoe Association / International Canoë Fédération Commissie Opleidingen

NEDERLANDSE KANO BOND Aangesloten bij: NOC*NSF / European Canoe Association / International Canoë Fédération Commissie Opleidingen Profiel Trajectbegeleider / Leercoach Kwalificatieprofiel trajectbegeleider Algemene informatie Onder regie van datum: december 2005 versie: 3 NOC*NSF Ontwikkeld door KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking

Nadere informatie

Werken als Interieuradviseur

Werken als Interieuradviseur 1 2 3 4 Werken als Interieuradviseur Interieuradviseur Wat laat je zien? Je durft, bent creatief en klantgericht Je adviseert de klant vakkundig en enthousiast Je blijft op de hoogte van ontwikkelingen,

Nadere informatie

Samen keuzes creëren. en waarde toevoegen. voor en met woningkopers.

Samen keuzes creëren. en waarde toevoegen. voor en met woningkopers. Samen keuzes creëren en waarde toevoegen voor en met woningkopers. Wie is!mpact!mpact bouwconsulting is het jonge, ervaren bureau in kopersbegeleiding. Jong, omdat zij sinds 2006 bestaat. Ervaren, omdat!mpact

Nadere informatie

Portier/baliemedewerker

Portier/baliemedewerker Portier/baliemedewerker Algemene kenmerken De functionaris is werkzaam binnen de Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o., waaronder ressorteren dak- en thuislozenvoorzieningen Gaarshof en Weideveld,

Nadere informatie

BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL WERKVOORBEREIDER NATUURSTEENBEDRIJF

BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL WERKVOORBEREIDER NATUURSTEENBEDRIJF BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL WERKVOORBEREIDER NATUURSTEENBEDRIJF Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 31-3-2004 Versie 1 Datum: 13 12 05 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL: Werkvoorbereider natuursteen

Nadere informatie

BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL WERKVOORBEREIDER VOEGBEDRIJF

BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL WERKVOORBEREIDER VOEGBEDRIJF BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL WERKVOORBEREIDER VOEGBEDRIJF Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 1-11-2004 Versie 1 Datum: 13 12 05 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL: Werkvoorbereider steenachtige

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Ontwerper/constructeur

Beroepscompetentieprofiel Ontwerper/constructeur Beroepscompetentieprofiel Ontwerper/constructeur SBW O&R04/7/046/mdr/10-9-2004 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Kerntaken van het beroep 5 Kernopgaven van het beroep 9 Competentiematrix 10 Beroepscompetenties

Nadere informatie

Systeem- en applicatiebeheerder

Systeem- en applicatiebeheerder Systeem- en applicatiebeheerder Algemene kenmerken De functionaris is werkzaam binnen Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o., waaronder ressorteren dak- en thuislozenvoorzieningen de Gaarshof,,Weideveld

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Applicatieontwikkelaar Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Applicatieontwikkelaar Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 profiel Applicatieontwikkelaar Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 Print: 10-februari-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Applicatieontwikkelaar (ICT 004) Algemene informatie Onder

Nadere informatie

Inleiding pagina 2. Meer- en minderwerk pagina 3. Keuken pagina 4. Sanitair pagina 5. Tegelwerk pagina 6. Bezoeken bouwplaats pagina 7

Inleiding pagina 2. Meer- en minderwerk pagina 3. Keuken pagina 4. Sanitair pagina 5. Tegelwerk pagina 6. Bezoeken bouwplaats pagina 7 Inleiding pagina 2 Meer- en minderwerk pagina 3 Keuken pagina 4 Sanitair pagina 5 Tegelwerk pagina 6 Bezoeken bouwplaats pagina 7 Tenslotte pagina 7 Keuzelijst meer- en minderwerk pagina 8 2 Door middel

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit

Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit Werkproces 1.1: Schilderwerk voorbereiden De ontvangt de opdracht van zijn leidinggevende tot het uitvoeren van schilderwerk. Hij vertaalt de opdracht, waaronder het

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Deskundige Personeel (B1-3) Kerntaken en takengebied

Functiebeschrijving. Deskundige Personeel (B1-3) Kerntaken en takengebied Functiebeschrijving Deskundige Personeel (B1-3) Kerntaken en takengebied Loon- en personeelsadministratie Je bent verantwoordelijk voor een correcte weddeverwerking en werkt hiervoor nauw samen met het

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk 2010-2013 volgens het kwalificatiedossier Jeugdzorg 2011. 1=startniveau, 2= aardig eindje op weg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

gestructureerd activiteitenprogramma, zodat dit goed leesbaar en hanteerbaar is.

gestructureerd activiteitenprogramma, zodat dit goed leesbaar en hanteerbaar is. VOORTGANGSRAPPORTAGE Praktijk PW 4 Jeugdzorg 2009-2011 naam: klas: loopbaanbegeleider: 1=startniveau, 2= aardig eindje onderweg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak 1 Opstellen van een activiteitenprogramma

Nadere informatie

Facilitair accountmanager

Facilitair accountmanager Facilitair accountmanager Doel Inventariseren en analyseren van de wensen en ervaringen van klanten van de dienst ten aanzien van de dienstverlening en het uitzetten van daaruit voorvloeiende activiteiten,

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq Beroepstypering Monteur werktuigbouw binnendienst Algemene informatie datum: 05-02-2003 versie: 04 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. 2 e beoordeling: Eindbeoordeling:

Opleidingsgebied ICT. 2 e beoordeling: Eindbeoordeling: Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak Applicatie- en mediaontwikkeling 2012-2013, 2013-2014 Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game Kwalificatie en crebocode

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Bestekschrijver

Beroepscompetentieprofiel Bestekschrijver Beroepscompetentieprofiel Bestekschrijver SBW O&R04/7/050/jab/10-9-2004 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Kerntaken van het beroep 5 Kernopgaven van het beroep 9 Competentiematrix 10 Beroepscompetenties

Nadere informatie

Inleiding pagina 3. Koperswensen pagina 4. Keuken pagina 5. Sanitair pagina 6. Tegelwerk pagina 6. Woonklaar-pakketten pagina 7

Inleiding pagina 3. Koperswensen pagina 4. Keuken pagina 5. Sanitair pagina 6. Tegelwerk pagina 6. Woonklaar-pakketten pagina 7 Inleiding pagina 3 Koperswensen pagina 4 Keuken pagina 5 Sanitair pagina 6 Tegelwerk pagina 6 Woonklaar-pakketten pagina 7 Bezoeken bouwplaats pagina 8 Tenslotte pagina 8 Keuzelijst meer- en minderwerk

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel. Productiebegeleider mode

Beroepscompetentieprofiel. Productiebegeleider mode Beroepscompetentieprofiel Productiebegeleider mode Beroepscompetentieprofiel Algemene informatie datum: juni 2011 versie: 1.0 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door:

Nadere informatie

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Pagina 1 van 5 Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Doel Het vastleggen van taken, verantwoordelijkheden van een functionaris, met inbegrip van opleidingseisen en salarisindicatie. Van

Nadere informatie

Competenties. Overzicht

Competenties. Overzicht Competenties Competenties voor het vmbo zijn nog niet ontwikkeld. Deze hieronder genoemde competenties zijn samen met docenten en bedrijfsleven afgeleid van de competenties die zijn opgesteld voor het

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Contactcenter teamleider

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Contactcenter teamleider Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Cohort: 2010-2011 Crebonummer: 93860 Niveau : 4 Deel A: Beeld van de beroepengroep Wat doet een contactcenter teamleider? Het werk van een contactcenter

Nadere informatie

NEDERLANDSE KANO BOND Aangesloten bij: NOC*NSF / European Canoe Association / International Canoë Fédération Commissie Opleidingen

NEDERLANDSE KANO BOND Aangesloten bij: NOC*NSF / European Canoe Association / International Canoë Fédération Commissie Opleidingen BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL ASSISTENT KANOINSTRUCTEUR ALGEMENE INFORMATIE datum: april 2003 versie: 1.0 Onder regie van KBB Ontwikkeld door: Het beroepscompetentieprofiel assistent kano-instructeur is ontwikkeld

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert beglazingswerkzaamheden uit

Kerntaak 1: Voert beglazingswerkzaamheden uit Kerntaak 1: Voert beglazingswerkzaamheden uit Werkproces 1.1: Beglazingswerk voorbereiden De gezel glaszetter ontvangt de opdracht van zijn leidinggevende tot het uitvoeren van beglazingswerkzaamheden.

Nadere informatie

Beroepsprofiel Tekenaar-constructeur. Algemene informatie datum: versie: 01 Onder regie van

Beroepsprofiel Tekenaar-constructeur. Algemene informatie datum: versie: 01 Onder regie van Beroepscompetentieprofiel Tekenaar-constructeur Algemene informatie datum: 11-02-2004 versie: 01 Onder regie van Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Bouwkundig werkvoorbereider Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: Versie 8

Beroepscompetentieprofiel Bouwkundig werkvoorbereider Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: Versie 8 profiel Bouwkundig werkvoorbereider Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 8 Print: 04-januari-2005 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Bouwkundig werkvoorbereider (WV) Algemene informatie

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling. A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau

Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling. A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau B: Reproductief niveau. Op reproductief niveau handelt de beroepsbeoefenaar volgens routines

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Bedrijfsadministratief medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Bedrijfsadministratief medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1 profiel Bedrijfsadministratief medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1 Print: 13-januari-2004 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Bedrijfsadministratief medewerker (BA 002) Algemene

Nadere informatie

VCA functie / aanwijzing FORMULIER. Formulier 131.14 Functieomschrijving Projectmanager (11) FUNCTIEOMSCHRIJVING. Organisatie

VCA functie / aanwijzing FORMULIER. Formulier 131.14 Functieomschrijving Projectmanager (11) FUNCTIEOMSCHRIJVING. Organisatie Formulier 131.14 Functieomschrijving Projectmanager (11) FUNCTIEOMSCHRIJVING Functie benaming Projectmanager (11) Aanwijzing verantwoording Installatie verantwoordelijke / VCA Coordinator / Opleider /

Nadere informatie

Handleiding voor de ondernemer ten behoeve van de Beperkte Garantie- en waarborgregeling 2010

Handleiding voor de ondernemer ten behoeve van de Beperkte Garantie- en waarborgregeling 2010 Handleiding voor de ondernemer ten behoeve van de Beperkte Garantie- en waarborgregeling 2010 1. INLEIDING 2. DE VOORBEREIDINGSFASE 2.1. Technische omschrijving / verkoopbrochure 2.2. De gemeente 2.3.

Nadere informatie

Beroepsprofiel Vakman gww

Beroepsprofiel Vakman gww Beroepsprofiel Vakman gww In verband met de leesbaarheid wordt in deze rapportage hij gebruikt waar hij/zij bedoeld wordt. 1 Inhoudsopgave 1.0 Beroepsbeschrijving pagina 1.1 Sector en bedrijf 3 1.2 Werkomgeving

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq Beroepstypering Assemblage vakkracht mechatronica Algemene informatie datum: 12-03-2003 versie: 04 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

De Medewerker Administratie valt onder de Directeur. De Medewerker Administratie legt verantwoordelijkheid af aan de Directeur.

De Medewerker Administratie valt onder de Directeur. De Medewerker Administratie legt verantwoordelijkheid af aan de Directeur. Profiel Medewerker Administratie: Doel van de functie De Medewerker Administratie is verantwoordelijk voor de administratie op het gebied van facturatie, betalingen, salaris, pensioen en personeel. De

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 2: Implementeren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren BPV

Beoordelingsformulieren BPV Beoordelingsformulieren BPV ROC Mondriaan School voor Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Beoordelingsformulieren Basisjaar van de 3 jarige opleiding BBL DSMA Cohort

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Kaderfunctionaris Bestratingbedrijf

Beroepscompetentieprofiel Kaderfunctionaris Bestratingbedrijf profiel Kaderfunctionaris Bestratingbedrijf Rapportage RAO-182.06.04 Arbeid Opleidingen Consult BV Tilburg, mei 2006 Dr. Judith de Ruijter Drs. Janneke te Marvelde 2 Kerntaken Kerntaak 1 Neemt werk op

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Technisch commercieel medewerker Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 24-5-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Technisch commercieel medewerker Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 24-5-2004 Versie 1 profiel Technisch commercieel medewerker Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 24-5-2004 Versie 1 Print: 05-januari-2005 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Technisch commercieel medewerker (TCM)

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk BOL Leerjaar 3 Praktijk 2010-2012

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk BOL Leerjaar 3 Praktijk 2010-2012 VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk BOL Leerjaar 3 Praktijk 2010-2012 volgens het kwalificatiedossier Kinderopvang 2009. naam: klas: loopbaanbegeleider: 1=startniveau, 2= aardig eindje op weg 3= beginnend

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Sociaal juridisch medewerker personeelswerk Regie: ECABO Datum wijzigen: 5-10-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Sociaal juridisch medewerker personeelswerk Regie: ECABO Datum wijzigen: 5-10-2004 Versie 1 profiel Sociaal juridisch medewerker personeelswerk Regie: ECABO Datum wijzigen: 5-10-2004 Versie 1 Print: 06-oktober-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Sociaal juridisch medewerker personeelswerk

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit

Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit Werkproces 1.1: Schilderwerk voorbereiden De ontvangt de opdracht van zijn leidinggevende tot het uitvoeren van schilderwerk. Hij vertaalt de opdracht, waaronder het

Nadere informatie

is werkzaam in een dierenartsenpraktijk voor landbouwhuisdieren, paarden, gezelschapsdieren of een combinatie daarvan;

is werkzaam in een dierenartsenpraktijk voor landbouwhuisdieren, paarden, gezelschapsdieren of een combinatie daarvan; FUNCTIEBESCHRIJVING CAO Dierenartsenpraktijken Functie : Dierenartsassistent C Datum : 28 maart 2007 Pagina : 1 Versie : Definitief ALGEMENE KENMERKEN De Dierenartsassistent C: is werkzaam in een dierenartsenpraktijk

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Commercieel technisch medewerker

Beroepscompetentieprofiel Commercieel technisch medewerker Beroepscompetentieprofiel Commercieel technisch medewerker SBW O&R04/7/040/mdr/10-9-2004 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Kerntaken van het beroep 5 Kernopgaven van het beroep 9 Competentiematrix 10

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Hajnadi Klimaattechniek BV Service Coördinator Printdatum 17-09-2012

Functiebeschrijving. Hajnadi Klimaattechniek BV Service Coördinator Printdatum 17-09-2012 Bedrijf Hajnadi Klimaattechniek BV Functie Service Coördinator Printdatum 17-09-2012 Functiebeschrijving Functiekenmerken Taken kennis en vaardigheden Opleidingsmogelijkheden bij functie Functiekenmerken

Nadere informatie

1. Beroepsprofiel Constructiebankwerker/lasser

1. Beroepsprofiel Constructiebankwerker/lasser Beroepstypering Constructiebankwerker / lasser Algemene informatie datum: 16 januari 2003 versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq, kenniscentrum voor

Nadere informatie

LEERCOACH IN DE NETWERKSCHOOL. Verantwoordelijkheden

LEERCOACH IN DE NETWERKSCHOOL. Verantwoordelijkheden Leercoaches begeleiden studenten in hun leertraject, studievoortgang en ieontwikkeling binnen de Netwerkschool ROC Nijmegen. Deze notitie uit 2013 beschrijft de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en kerntaken

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 1: Ontwikkelen van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Applicatiebeheerder. Graad B1-B3

Functiebeschrijving. Applicatiebeheerder. Graad B1-B3 Functiebeschrijving Applicatiebeheerder Graad B1-B3 1 1 Applicatiebeheerder 1.1 Rol Als applicatiebeheerder ben je het aanspreekpunt voor het ontwerp, beheer en de instandhouding van de toegewezen applicaties.

Nadere informatie

BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL WERKVOORBEREIDER TEGELZETTEN

BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL WERKVOORBEREIDER TEGELZETTEN BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL WERKVOORBEREIDER TEGELZETTEN Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 02-7-2004 Versie 1 Datum: 12 12 05 Pagina 1 van 20 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL werkvoorbereider / calculator 1

Nadere informatie

Functie en competentieprofiel ZORGKUNDIGE

Functie en competentieprofiel ZORGKUNDIGE Functie en competentieprofiel ZORGKUNDIGE 1. Situering van de functie Naam van de functie Dienst Niveau Functionele loopbaan Evaluator procesbewaker Zorgkundige Woonzorgcentrum C C1 C2 Hoofdverpleegkundige/Zorgcoördinator

Nadere informatie

Competentie en component(en) Prestatie-indicator. Analyseren Informatie genereren uit gegevens Informatie uiteenrafelen

Competentie en component(en) Prestatie-indicator. Analyseren Informatie genereren uit gegevens Informatie uiteenrafelen Detaillering proces-competentie-matrix Technicus Kerntaak 1 Ontwerpt producten of systemen 1.1 werkproces: Verzamelen en verwerken van ontwerpgegevens De technicus onderzoekt de behoeften van de doelgroep

Nadere informatie

Deskundige ICT - systeembeheerder

Deskundige ICT - systeembeheerder 1. FUNCTIEDOEL De deskundige ICT levert samen met zijn/haar collega s expertise informatie, diensten en producten af aan de interne klanten, met de nodige kwaliteitsvereisten, volgens de juiste procedures

Nadere informatie

Medewerker sociale zekerheid

Medewerker sociale zekerheid Medewerker sociale zekerheid Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Administratief juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-10-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Administratief juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-10-2004 Versie 1 profiel Administratief juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-10-2004 Versie 1 Print: 06-oktober-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Administratief juridisch

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Doel Het verrichten van werkzaamheden voor een eenheid op beleidsuitvoerend en ondersteunend gebied, van administratieve, uitvoerende en secretariële

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq Beroepstypering Eerste Monteur werktuigbouw en elektro buitendienst Algemene informatie datum: 05-02-2003 versie: 04 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Brondocument(en)

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 3: Beheren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321 Leeromgeving

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Bouwkundig opzichter Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Bouwkundig opzichter Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 1 profiel Bouwkundig opzichter Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 1 Print: 05-januari-2005 Pagina 1 van 22 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Bouwkundig opzichter Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Beroepscompetentieprofiel Leidinggevend Monteur Installatietechniek ; AO Consult (2001)

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Beroepscompetentieprofiel Leidinggevend Monteur Installatietechniek ; AO Consult (2001) Beroepstypering Leidinggevend monteur installatietechniek Algemene informatie datum: 14-01-2004 versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq, kenniscentrum

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Uit handboek beroepsprofielen metaal Dijk12-Juni 2001

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Uit handboek beroepsprofielen metaal Dijk12-Juni 2001 Beroepstypering CNC-Plaatwerker 3D Algemene informatie datum: 17 januari 2003 versie: 2 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Assistent vrede en veiligheid Regie: ECABO Datum wijzigen: 12-1-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Assistent vrede en veiligheid Regie: ECABO Datum wijzigen: 12-1-2004 Versie 1 profiel Assistent vrede en veiligheid Regie: ECABO Datum wijzigen: 12-1-2004 Versie 1 Print: 12-februari-2004 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Assistent vrede en veiligheid Algemene informatie

Nadere informatie

Vacature Business Development & Sales

Vacature Business Development & Sales Vacature Business Development & Sales Functieomschrijving 0 1 20.10. 2016 Vacature Business development &sales 01 Zelfstandige denker, met gevoel voor het ontwikkelen en benutten van commerciële kansen.

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel ICT-beheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel ICT-beheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 profiel ICT-beheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 Print: 11-februari-2004 Pagina 1 van 18 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL ICT-beheerder (ICT 003) Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Secretarieel medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Secretarieel medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 profiel Secretarieel medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 Print: 23-december-2003 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Secretarieel medewerker (SE 002) Algemene informatie Onder

Nadere informatie

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functietitel Cluster Dienst Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke

Nadere informatie

Functiebeschrijving secretaresse

Functiebeschrijving secretaresse Functiebeschrijving secretaresse 1. Doel van de functie De secretaresse verricht managementondersteunende, secretariële en administratieve werkzaamheden ten behoeve van de leidinggevende van het desbetreffende

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Vloerenschuurder natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4

Beroepscompetentieprofiel Vloerenschuurder natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4 profiel Vloerenschuurder natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4 Print: 27-april-2005 Pagina 1 van 11 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Vloerenschuurder natuursteenbedrijf Algemene

Nadere informatie

Het mede verzorgen van de dagelijkse restauratieve voorzieningen en de uitbrengmaaltijden.

Het mede verzorgen van de dagelijkse restauratieve voorzieningen en de uitbrengmaaltijden. Algemene kenmerken De functionaris is werkzaam binnen de Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o., waaronder ressorteren dak- en thuislozenvoorzieningen Gaarshof en Weideveld, Crisisopvangcentra Koetshuis

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Uitvoerder Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 4

Beroepscompetentieprofiel Uitvoerder Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 4 profiel Uitvoerder Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 4 Print: 05-januari-2005 Pagina 1 van 20 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Uitvoerder (UV) Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum

Nadere informatie

Profiel Praktijkbegeleider. Kwalificatieprofiel Praktijkbegeleider Algemene informatie. Specifieke informatie. datum: december 2005 versie: 4

Profiel Praktijkbegeleider. Kwalificatieprofiel Praktijkbegeleider Algemene informatie. Specifieke informatie. datum: december 2005 versie: 4 Profiel Praktijkbegeleider Kwalificatieprofiel Praktijkbegeleider Algemene informatie datum: december 2005 versie: 4 Onder regie van NOC*NSF Ontwikkeld door KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Assemblagemedewerker natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4

Beroepscompetentieprofiel Assemblagemedewerker natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4 Beroepscompetentieprofiel Assemblagemedewerker natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4 Print: 27-april-2005 Pagina 1 van 10 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Assemblagemedewerker

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE PRAKTIJK KINDEROPVANG BBL vlg het Kwalificatiedossier 2011

VOORTGANGSRAPPORTAGE PRAKTIJK KINDEROPVANG BBL vlg het Kwalificatiedossier 2011 VOORTGANGSRAPPORTAGE PRAKTIJK KINDEROPVANG BBL vlg het Kwalificatiedossier 2011 K1: Pedagogisch werker = 3; de gewoon getypte onderdelen behoren bij de kwalificatie van niveau 3 en van niveau 4. K2: Gespecialiseerd

Nadere informatie

De planning is realistisch, efficiënt en afdoende afgestemd met de betrokkenen.

De planning is realistisch, efficiënt en afdoende afgestemd met de betrokkenen. Kerntaak 1 Stuurt werkplaats aan 1.1 werkproces: Plant en verdeelt werkzaamheden De deelnemer heeft bij het plannen van de werkorders voldoende rekening gehouden met wat de werkplaats aankan (afgestemd

Nadere informatie

Kerntaak 2: Verricht administratiewerkzaamheden

Kerntaak 2: Verricht administratiewerkzaamheden Kerntaak 2: Verricht administratiewerkzaamheden Werkproces 2.1: Verwerkt administratieve gegevens ten behoeve van het ladingdossier De coördinator havenlogistiek ontvangt een opdracht met betrekking tot

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game

Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game Werkproces 1.1: Stelt de vraag en/of informatiebehoefte vast De gamedeveloper overlegt met het ontwikkelteam om de technische realisatie

Nadere informatie

Secretaresse. Mbo-kwalificaties in de sector Secretarieel. Secretaresse

Secretaresse. Mbo-kwalificaties in de sector Secretarieel. Secretaresse Secretaresse Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen leggen

Nadere informatie

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Toezicht en veiligheid ECABO

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Toezicht en veiligheid ECABO Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Toezicht en veiligheid ECABO 2007-2008 Vertaaldocument TV, juni 2007 Pagina 1 van 11 Vertaaldocument TV, juni 2007 Pagina 2 van 11

Nadere informatie

Kerntaak 2: Realiseert en bewerkt licht, beeld en/of geluid

Kerntaak 2: Realiseert en bewerkt licht, beeld en/of geluid Kerntaak 2: Realiseert en bewerkt licht, beeld en/of geluid Werkproces 2.2: Verzamelt AV-materiaal en -apparatuur, bouwt deze op en na afloop weer af De verzamelt en controleert op aanwijzing van de Fotograaf

Nadere informatie

Werktrajectbegeleider

Werktrajectbegeleider Werktrajectbegeleider Functiebeschrijving naar aanleiding van CAO-tekst Trajectbegeleider Vastgesteld door: Directeurbestuurder Datum: December 2005 Algemene kenmerken De werktrajectbegeleider richt zich

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Digitaal rechercheur Regie: ECABO Datum wijzigen: 11-6-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Digitaal rechercheur Regie: ECABO Datum wijzigen: 11-6-2004 Versie 1 profiel Digitaal rechercheur Regie: ECABO Datum wijzigen: 11-6-2004 Versie 1 Print: 11-juni-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Digitaal rechercheur (ICT 010) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie