BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL VERKOPER GRAFMONUMENTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL VERKOPER GRAFMONUMENTEN"

Transcriptie

1 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL VERKOPER GRAFMONUMENTEN Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: Versie 1 Datum: Pagina 1 van 11

2 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Verkoper grafmonumenten Algemene informatie datum: 14 mei 2004 versie: 2 Onder regie van KBB Bouwradius Ontwikkeld door Brondocument(en) Legitimering BCP door: - op format vereisten - op de inhoud Bouwradius, afdeling ontwikkeling en innovatie 1. Conceptlijst beroepscompetentieprofielen van KBB Bouwradius, d.d. 6 februari Eindtermendocument kaderfunctionaris Natuursteenbewerker Bouwradius onderwijssupport d.d Centrum Natuursteen (namens ABN, FNV en CNV) d.d Mogelijke functiebenamingen Verkoper grafmonumenten, verkoper grafwerk, verkoper BEROEPSBESCHRIJVING Beroepscontext/ werkzaamheden De verkoper grafmonumenten is meestal werkzaam bij een natuursteenbewerkingsbedrijf. De hoofdactiviteiten van het bedrijf zijn over het algemeen verkoop en productie van grafmonumenten en veelal natuursteen voor bouwwerken voor woningbouw en utiliteit. Ook zijn er gespecialiseerde bedrijven die naast grafmonumenten en bouwwerk natuurstenen maatwerkproducten leveren aan de interieurbouw. Bedrijven kunnen ook meer gericht zijn op de productie van bijvoorbeeld keukenwerkbladen. Andere bedrijven richten zich met name op het restauratiewerk. Natuursteenbewerkingsbedrijven gecombineerd met sanitairproducten komen ook voor. Binnen de bedrijven zijn over het algemeen verschillende onderdelen herkenbaar: verkoop en werkvoorbereiding, de werkplaats of productie en de administratie. Het stelwerk voor grafmonumenten valt meestal onder de werkplaats. Bij grotere bedrijven kunnen er buitenploegen aan het werk zijn die apart worden aangestuurd. Klanten zijn over het algemeen particulieren, aannemers, keukeninbouwbedrijven en interieurbouwers. De verkoper grafmonumenten van een natuursteenverwerkingsbedrijf verkoopt grafmonumenten en bijbehorende accessoires. De producten kunnen worden getoond in een toonzaal en of op een buitenplaats bij het bedrijf. De klanten komen op eigen initiatief naar het bedrijf en worden daar geadviseerd door de verkoper grafmonumenten. De verkoper kan ook klanten thuis bezoeken. De verkoper zal opdrachtbevestigingen opstellen, soms offertes opstellen, opdrachten uitwerken, de afstemming verzorgen naar de werkplaats en de vergunningen aanvragen bij de gemeenten. De verkoper zal contacten onderhouden met leveranciers. Tevens zal hij de bekendheid van het bedrijf vergroten door het (laten) ontwikkelen en verspreiden van informatiemateriaal over de producten en diensten. Ook schrijft hij aan de hand van rouwadvertenties mensen aan. Datum: Pagina 2 van 11

3 Rol en verantwoordelijkheden De verkoper grafmonumenten zal veelal zelfstandig de werkzaamheden verrichten waarbij het contact met de klant centraal staat. De verkoper is verantwoordelijk voor de verkoop en verdere afhandeling van zaken naar de werkplaats en gemeente. Tevens is de verkoper verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van materialen waarbij hij zal afstemmen met de leiding. Complexiteit De werkzaamheden van de verkoper worden voor een belangrijk deel verricht in de eigen verkoopruimte. De verkoper zal enerzijds veelal standaard procedures hanteren maar anderzijds ook moeten kunnen inspelen op specifieke wensen van klanten. Het kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen is van belang. Typerende beroepshouding klantvriendelijk meelevend commercieel ondernemend. TRENDS/INNOVATIES Marktontwikkelingen Wetgeving/ overheidsregulering Technologische ontwikkelingen Bedrijfsorganisatorische ontwikkelingen Internationale ontwikkelingen Loopbaanmogelijkheden Particulieren worden mondiger en stellen meer eisen. Dit betekent dat klanten vaker zullen shoppen alvorens tot opdracht over te gaan. Het bedrijf zal zich profileren om een bepaalde klantengroep aan te spreken. Dit doet het bedrijf door zich te specialiseren in bepaalde materiaalsoorten, specifieke bouwwerken en of speciale grafmonumenten. Verder zijn bewerkte materialen steeds vaker afkomstig uit de lage lonen landen. Dit geldt met name voor grafmonumenten. Ook is er een tendens om eigen grafwerkmodellen te laten deponeren. De regelgeving rond arbeidsomstandigheden is de afgelopen jaren aangescherpt en dat zal de komende jaren doorgaan. Voor de verkoper grafmonumenten heeft dit praktisch geen consequenties. De verkoper grafmonumenten heeft in toenemende mate te maken met geautomatiseerde ordersystemen. Ook het bestellen van materialen zal in toenemende mate via internet gaan. Verder maakt de verkoper in toenemende mate gebruik van de computer of laptop met een ontwerpprogramma voor grafwerk ten behoeve van de verkoop. Enkele grotere bedrijven hebben zich in de afgelopen jaren gespecialiseerd op bijvoorbeeld de productie en montage van aanrechtbladen. De meeste middelgrote en kleinere bedrijven richten zich op de combinatie van grafmonumenten en bouwwerk. Op het gebied van grafmonumenten wordt in toenemende mate geproduceerd in lagelonenlanden zoals India en China. Dit geldt vooral voor het standaard werk. Voor bouwwerk is dit minder het geval in verband met het vele maatwerk dat moet worden geleverd. Voor een verkoper grafmonumenten zijn bij voldoende capaciteiten binnen de branche mogelijkheden om door te groeien naar bedrijfsleider. In andere branches kan hij ook werken als verkoper. KERNTAKEN VAN HET BEROEP 1 Voert commercieel beleid uit 2 Verkoopt grafmonumenten 3 Bereidt werk voor 4 Bestelt grafmonumenten Datum: Pagina 3 van 11

4 KERNTAAK 1: Proces Rol/verantwoordelijkheden Complexiteit Betrokkenen (Hulp-)middelen Kwaliteit van en Keuzes en dilemma s Voert commercieel beleid uit De verkoper grafmonumenten stelt in overleg met de leiding een verkoopplan voor de komende periode op. Op basis van het verkoopplan selecteert hij potentiële relaties door gericht regionale bladen en vakbladen te lezen. Hij schrijft gemeentes, uitvaartondernemers en verzekeraars aan en onderhoudt daarmee contacten. Ook schrijft hij aan de hand van rouwadvertenties particulieren aan. Tevens geeft hij via de media publiciteit aan het bedrijf. Hij bepaalt mede de productenrange en de prijsstelling van de producten. Verder stelt hij, in overleg met de bedrijfsleider, brochures en catalogi met de producten en diensten van het bedrijf samen en laat deze maken. Hij maakt gebruik van verschillende media om publiciteit te geven aan de producten en diensten van het bedrijf. De verkoper zorgt ervoor dat de toonzaal er representatief uitziet zodat hij de klanten verschillende productmogelijkheden kan laten zien. De verkoper grafmonumenten voert het commerciële beleid uit. Hij zal zelfstandig activiteiten ontplooien waarbij hij verantwoordelijk is voor de bevordering van de verkoop op basis van het beleid. De verkoper grafmonumenten selecteert informatie die voor het bedrijf van belang is. Hij promoot het bedrijf via persoonlijke contacten en maakt gebruik van verschillende media. Leiding van het bedrijf, uitvaartondernemingen, drukkerijen, particulieren Computer, verschillende media De verkoper grafmonumenten is goed geïnformeerd over wat er speelt in de regio. Het is zijn taak om de producten en diensten van het bedrijf op een positieve wijze onder de aandacht van de doelgroep te brengen, direct of via tussenpersonen of gebruikmakend van verschillende media. Het is regionale bekendheid van de producten en diensten van het bedrijf. Hoe hoog mag de prijsstelling zijn zonder zich uit de markt te prijzen? KERNTAAK 2: Proces Verkoopt grafmonumenten De verkoper grafmonumenten ontvangt de klant in de toonzaal of bezoekt de klant thuis. Hij stelt de klant op zijn gemak. De verkoper is in staat in korte tijd een goed beeld te krijgen van de behoefte van de klant. De informatieverstrekking en advisering wordt door de verkoper afgestemd op de klant. De verkoper kan de klant adviseren over verschillende soorten gedenkstenen, over uitvoeringsvormen, over het onderhoud, over teksten en lettertypen. Tevens is hij in staat een prijsindicatie te geven voor het uitvoeren van het werk. Als de klant een keuze kan maken voor een gedenksteen zal de verkoper informeren naar de aan te brengen tekst en of afbeelding. De verkoper doet een voorstel voor de praktische uitvoering. Mogelijk dat de klant meer tijd nodig heeft om tot een beslissing te komen. De verkoper zal begrip tonen en desgevraagd informatiemateriaal meegegeven. Ook kan een klant verzoeken om een offerte. De verkoper stelt de offerte op en stuurt deze op naar de klant. Als de klant opdracht geeft tot uitvoering zal de verkoper de productie en Datum: Pagina 4 van 11

5 Rol/verantwoordelijkheden Complexiteit Betrokkenen (Hulp-)middelen Kwaliteit van en Keuzes en dilemma s plaatsing gaan voorbereiden. De rol van de verkoper is het verkopen van grafmonumenten. Door zelfstandig en vakbekwaam optreden stelt hij de klant tevreden en is hij in staat de commerciële doelen te realiseren. De verkoper is in staat het vertrouwen van de klant te winnen door begripvol de wensen van de klant te inventariseren en daarna deskundig advies te geven. Klanten, relaties uitvaartsector en mogelijk medeverkopers Informatiemateriaal, orderprogramma op de computer Een klant die correct, begripvol en deskundig wordt geholpen. Het is een goed informeerde klant die het bedrijf vertrouwt en uiteindelijk de opdracht zal geven. Kan ons bedrijf leveren wat de klant wenst? Hoeveel tijd mag een klant vragen; wanneer is het moment om een gesprek of een contact te beëindigen? Zal ik de klant een aanbetaling laten doen? Kan het product snel worden geleverd? KERNTAAK 3: Proces Rol/verantwoordelijkheden Complexiteit Betrokkenen (Hulp-)middelen Kwaliteit van en Bereidt werk voor De teksten en eventuele afbeeldingen worden door de verkoper op de computer opgemaakt, geprint en als concept verstuurd naar de klant. Na goedkeuring door de klant wordt door de verkoper de beletteringfolie gemaakt of hij laat het maken. Daarna wordt het materiaal met opdrachtbon en eventuele afbeelding(en) overgedragen aan de chef werkplaats. De verkoper grafmonumenten regelt bij de betreffende gemeente de vergunning voor het plaatsen van het grafmonument. Als de steen bewerkt is kan de verkoper de steen controleren. Na de plaatsing zal de verkoper de klant informeren zodat de klant het grafmonument kan bezoeken. De verkoper zal de rekening opstellen of laten opstellen door de administratie en de klant toesturen. De verkoper grafmonumenten bereidt de uit te voeren werkzaamheden voor en stemt af met de werkplaats en de betreffende gemeente. Hij is verantwoordelijk voor het voorbereidende werk om het grafmonument te kunnen maken en plaatsen, en de afhandeling naar de klant. De verkoper grafmonumenten stemt de inscriptie en eventuele afbeeldingen af met de klant, kan de beletteringfolie maken, stemt af met de werkplaats, regelt de vergunning om te mogen plaatsen met autoriteiten en stelt rekeningen op. Chef werkplaats, gemeente ambtenaar en of de beheerder van de begraafplaats, de klant en de administratie Computer met snijplotter voor de teksten, orderverwerkingsprogramma om facturen op te stellen Het voorbereidende werk voor de werkplaats wordt nauwkeurig uitgevoerd en afgestemd met de klant en de chef werkplaats. Afspraken met de gemeente worden vastgelegd en eveneens afgestemd met de chef werkplaats. Het is correcte beletteringfolie, heldere afstemming met de chef werkplaats, vergunning voor het plaatsen van een grafmonument bij de Datum: Pagina 5 van 11

6 Keuzes en dilemma s betreffende gemeente, mogelijk aanvullende afspraken over de plaatsing met de gemeente en een geïnformeerde klant. Na bewerking blijkt het product niet helemaal gaaf. KERNTAAK 4: Proces Rol/verantwoordelijkheden Complexiteit Betrokkenen (Hulp-)middelen Kwaliteit van en Keuzes en dilemma s Bestelt grafmonumenten De verkoper grafmonumenten bestelt op basis van het verkoopplan, verkoopresultaten en voorraad grafmonumenten en accessoires. Hij houdt zich aan de kaders die door de bedrijfsleiding voor de inkoop zijn gesteld. Hij onderhoudt contact met leveranciers van grafmonumenten en accessoires. Ook bezoekt hij leveranciers en beurzen. De verkoper grafmonumenten zal relevante vakbladen lezen en zonodig productinformatie opvragen of een vertegenwoordiger uitnodigen om producten te tonen. Hij vraagt offertes op bij verschillende leveranciers en in overleg met de bedrijfsleiding worden keuzen gemaakt. Afhankelijk van prognoses bestelt hij grafmonumenten en accessoires. De verkoper grafmonumenten bestelt de grafmonumenten en accessoires. Hij is verantwoordelijk voor het op voorraad houden van assortiment. De verkoper grafmonumenten heeft goed overzicht op het assortiment en de voorraad. Hij weet welke producten goed lopen en welke minder. Hij is in staat om efficiënt materialen te bestellen. Vertegenwoordigers van groothandelbedrijven en leveranciers uit het buitenland, de bedrijfsleiding. Telefoon, fax, internet en Er worden op tijd de juiste bestellingen gedaan. Het is dat in het magazijn een economisch verantwoorde voorraad aanwezig is. Voorraad houden of per stuk bestellen? KERNOPGAVE VAN HET BEROEP KERNOPGAVE 1 Omgaan met emotie van klanten De verkoper grafmonumenten staat voor de opgave om te kunnen omgaan met de emoties van klanten. Dit betekent dat hij in staat is om indrukken en emoties voortkomend uit de gesprekken met klanten van zich af kan zetten. Dat is belangrijk om uiteindelijk goed te kunnen blijven functioneren in de verkoop. KERNOPGAVE 2 Overzicht houden De verkoper grafmonumenten staat voor de opgave om overzicht te houden op alle zaken die uitgevoerd en geregeld moeten worden. Hij is het aanspreekpunt voor de klant, weet hoe het met de opdracht staat en wat nog moet gebeuren. Ook voor het bedrijf is hij aanspreekpunt als het gaat over alle lopende opdrachten. Datum: Pagina 6 van 11

7 Overzichtsschema beroepscompetenties BEROEPSCOMPETENTIES KERNTAAK KERNOPGAVE vakmatig-methodisch () Opstellen verkoopplan x 2. Promoten van producten x 3. Onderhouden toonzaal x 4. Voeren verkoopgesprek x x x 5. Opstellen offerte x x 6. Voorbereiden inscriptie x x 7. Bestellen van materialen x x 8. Controleren van materialen x x 9. Regelen plaatsing grafmonument x x bestuurlijk-organisatorisch en strategische (BOS) - sociaalcommunicatieve (SC) 10. Overleggen over werkzaamheden x x x x x Ontwikkelings (ON) 11. Bijhouden ontwikkelingen x x x x KERNTAKEN VAN HET BEROEP 1 Voert commercieel beleid uit 2 Verkoopt grafmonumenten 3 Bereidt werk voor 4 Bestelt grafmonumenten KERNOPGAVEN VAN HET BEROEP 1 Omgaan met emotie van klanten 2 Overzicht houden Datum: Pagina 7 van 11

8 BEROEPSCOMPETENTIES MET SUCCESCRITERIA 1. Opstellen van verkoopplan De verkoper grafmonumenten is in staat om op adequate wijze een verkoopplan op te stellen. Bestudeert de beleidsplannen van de directie Inventariseert de gegevens (productenpakket, de marktpositie, de concurrenten, toekomst verwachtingen enz). Evalueert de gegevens. Formuleert verkoopvisie. Bespreekt de verkoopvisie met de bedrijfsleider. Stelt verkoopplan op. Een realistisch verkoopplan voor de komende periode. 2. Promoten van producten De verkoper grafmonumenten is in staat om op adequate wijze de producten te promoten. Maakt op basis van verkoopplan promotievoorstellen. Bespreekt voorstellen met bedrijfsleider. Zet voorstellen om in actie. Maakt opzet voor promotiemateriaal zoals folders, advertenties en brochures. Laat promotiemateriaal uitwerken en drukken. Regelt verspreiding van promotiemateriaal. Onderhoudt contacten met derden. Benadert klanten via direct mail. Informeert derden over het productengamma. Evalueert promotieactiviteiten. Evenwichtige promotie van de producten conform het verkoopplan. 3. Onderhouden van toonzaal De verkoper grafmonumenten is in staat om op adequate wijze de toonzaal voor de grafmonumenten te onderhouden. Leest verkoopplan. Richt toonzaal in conform de visie in het verkoopplan. Zorgt voor een representatieve toonzaal. Toonzaal ziet er netjes uit en representeert wat het bedrijf te bieden heeft. Datum: Pagina 8 van 11

9 4. Voeren van verkoopgesprek De verkoper grafmonumenten is in staat om op adequate wijze een verkoopgesprek te voeren. Verwelkomt de klant (of bezoekt deze) en stelt de klant op zijn gemak. Informeert naar de begraafplaats en of gemeente. Informeert naar de wensen van de klant. Wijst klant op de mogelijkheden. Informeert klant over de beletterings- en afbeeldingenmogelijkheden. Informeert klant over de accessoires. Informeert de klant over de kosten. Maakt mogelijk concrete afspraken met de klant. Stuurt orderbevestiging naar klant. Op een klantvriendelijke wijze omgaan met de klant. Een goed geïnformeerde klant. Een verkocht product. 5. Opstellen offerte De verkoper grafmonumenten is in staat om op adequate wijze een offerte op te stellen ten behoeve van de verkoop van een grafmonument. Inventariseert gegevens van de klant. Controleert wensen van de klant. Houdt rekening met prijs en mogelijkheden andere aanbieders. Stelt offerte op. Stuurt offerte op naar klant. Informeert bij klant naar eventuele onduidelijkheden in de offerte. Heldere concurrerende offerte. Een verkocht product. 6. Voorbereiden inscriptie De verkoper grafmonumenten is in staat om op adequate wijze inscripties op te stellen ten behoeve van grafmonumenten. Voert tekst en eventuele afbeeldingen van de klant in bewerkingsprogramma. Maakt tekst op. Stuurt inscriptievoorstel naar klant voor goedkeuring. Bespreekt eventuele aanpassingen met klant. Snijdt na goedkeuring de beletteringfolie met behulp van de computer. Bestelt eventueel tekst in brons. Maakt mogelijk werkbon. Draagt opdracht over aan de chef werkplaats. Beletteringfolie en of werkbon met juiste tekst/afbeeldingen klaar voor productie. Datum: Pagina 9 van 11

10 7. Bestellen van materialen De verkoper grafmonumenten is in staat om op adequate wijze materialen ten behoeve van grafmonumenten te bestellen. Bestudeert opdrachten. Inventariseert welke materialen aanwezig zijn en wat ingekocht moet worden. Het betreft hier materialen voor grafmonumenten: zoals betonnen funderingsplaten, grafstenen, accessoires en metalenbelettering. Stemt materiaalbehoefte intern af waardoor efficiënte inkoop kan plaatsvinden. Voert overleg met leidinggevende over de bestelling van materialen en mogelijk de bestelling van grotere partijen. Bestelt materialen binnen gestelde kaders. Maakt leveringsafspraken met leveranciers. Bestelling van benodigde materialen. Levering van materialen op het juiste tijdstip en juiste plek. 8. Controleren van materialen De verkoper grafmonumenten is in staat om op adequate wijze materialen te controleren. Controleert materialen aangeleverd door leveranciers. Controleert producten uit de eigen werkplaats. Neemt actie bij fouten. Regelmatige controle van materialen en producten. Tijdig signaleren van fouten waardoor correctie mogelijk is. 9. Regelen plaatsing grafmonument De verkoper grafmonumenten is in staat om op adequate wijze het plaatsingswerk voor een grafmonument te regelen. Bestudeert plaatsingsvoorschriften van grafmonumenten van de betreffende gemeente. Vraagt vergunning tot plaatsing van het grafmonument bij beheerder of gemeente. Stemt afspraken tot plaatsing af met de chef werkplaats (ook mbt fundering). Stelt klant op de hoogte als het monument geplaatst is. Laat rekening opstellen en versturen door administratie. Grafmonument is geplaatst. Rekening is opgestuurd. Datum: Pagina 10 van 11

11 10. Overleggen over werkzaamheden SC De verkoper grafmonumenten is in staat om op adequate wijze over de werkzaamheden te overleggen. Bereidt overleg voor. Voert overleg met interne betrokkenen. Stelt bij onduidelijkheden vragen over werkzaamheden. Voert overleg met externe betrokkenen. Maakt aantekeningen gedurende overlegsituaties. Communiceert/rapporteert bij onzekerheden en of knelpunten aan leidinggevende. Goed geïnformeerde betrokkenen. 11. Bijhouden van ontwikkelingen ON De verkoper grafmonumenten is in staat om op adequate wijze de ontwikkelingen op zijn vakgebied bij te houden. Leest vakbladen. Volgt informatieverspreiding van het eigen bedrijf over nieuwe ontwikkelingen. Overlegt met leidinggevende over de toepassing van nieuwe technieken, methoden en of materialen. Staat open voor de toepassingen van nieuwe technieken, methoden en of materialen. Een goed geïnformeerde verkoper grafmonumenten wat betreft nieuwe ontwikkelingen. Een meedenkend verkoper grafmonumenten als het gaat om het toepassen van nieuwe technieken, methoden en of materialen. Datum: Pagina 11 van 11

BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL WERKVOORBEREIDER NATUURSTEENBEDRIJF

BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL WERKVOORBEREIDER NATUURSTEENBEDRIJF BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL WERKVOORBEREIDER NATUURSTEENBEDRIJF Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 31-3-2004 Versie 1 Datum: 13 12 05 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL: Werkvoorbereider natuursteen

Nadere informatie

BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL CHEF WERKPLAATS NATUURSTEENBEDRIJF

BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL CHEF WERKPLAATS NATUURSTEENBEDRIJF BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL CHEF WERKPLAATS NATUURSTEENBEDRIJF Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 31-3-2004 Versie 1 Datum: 13 12 05 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL: Chef werkplaats natuursteenbedrijf

Nadere informatie

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Beroepsprofiel Monteur Lichte Staalbouw Buitendienst

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Beroepsprofiel Monteur Lichte Staalbouw Buitendienst Beroepstypering Monteur lichte staalbouw buitendienst Algemene informatie datum: 4 december 2003 versie: 2 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq, kenniscentrum

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Assemblagemedewerker natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4

Beroepscompetentieprofiel Assemblagemedewerker natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4 Beroepscompetentieprofiel Assemblagemedewerker natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4 Print: 27-april-2005 Pagina 1 van 10 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Assemblagemedewerker

Nadere informatie

BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL WERKVOORBEREIDER VOEGBEDRIJF

BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL WERKVOORBEREIDER VOEGBEDRIJF BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL WERKVOORBEREIDER VOEGBEDRIJF Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 1-11-2004 Versie 1 Datum: 13 12 05 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL: Werkvoorbereider steenachtige

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Polijster natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4

Beroepscompetentieprofiel Polijster natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4 profiel Polijster natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4 Print: 27-april-2005 Pagina 1 van 11 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Polijster natuursteenbedrijf Algemene informatie

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Machine-operator natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4

Beroepscompetentieprofiel Machine-operator natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4 profiel Machine-operator natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4 Print: 27-april-2005 Pagina 1 van 12 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Machine-operator natuursteenbedrijf (MO)

Nadere informatie

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Beroepsprofiel Fijn constructiebankwerker/lasser

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Beroepsprofiel Fijn constructiebankwerker/lasser Beroepstypering Fijn constructiebankwerker / lasser Algemene informatie datum: 6 december 2002 versie: 2 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq, kenniscentrum

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Uit handboek beroepsprofielen metaal Dijk12-Juni 2001

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Uit handboek beroepsprofielen metaal Dijk12-Juni 2001 Beroepstypering Plaatconstructiewerker Algemene informatie datum: 31 januari 2003 versie: 2 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Vloerenschuurder natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4

Beroepscompetentieprofiel Vloerenschuurder natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4 profiel Vloerenschuurder natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4 Print: 27-april-2005 Pagina 1 van 11 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Vloerenschuurder natuursteenbedrijf Algemene

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Technisch commercieel medewerker Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 24-5-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Technisch commercieel medewerker Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 24-5-2004 Versie 1 profiel Technisch commercieel medewerker Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 24-5-2004 Versie 1 Print: 05-januari-2005 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Technisch commercieel medewerker (TCM)

Nadere informatie

datum: 19 april 2005 versie: 2

datum: 19 april 2005 versie: 2 Beroepstypering Commercieel technicus Algemene informatie Onder regie van KBB Ontwikkeld door: Brondocument(en) Legitimering BCP door: datum: 19 april 2005 versie: 2 Kenteq DIJK12 Beleidsonderzoek Beroepsprofiel

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Calculator Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 7

Beroepscompetentieprofiel Calculator Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 7 profiel Calculator Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 7 Print: 04-januari-2005 Pagina 1 van 11 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Calculator (CAL) Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Bouwkundig tekenaar Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 7

Beroepscompetentieprofiel Bouwkundig tekenaar Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 7 profiel Bouwkundig tekenaar Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 7 Print: 05-januari-2005 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Bouwkundig tekenaar (BKT) Algemene informatie Onder

Nadere informatie

Beroepsprofiel Tekenaar-constructeur. Algemene informatie datum: versie: 01 Onder regie van

Beroepsprofiel Tekenaar-constructeur. Algemene informatie datum: versie: 01 Onder regie van Beroepscompetentieprofiel Tekenaar-constructeur Algemene informatie datum: 11-02-2004 versie: 01 Onder regie van Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven

Nadere informatie

Beroepsprofiel Installatiemonteur Elektrotechniek. ALGEMENE INFORMATIE datum: 23 december 2004 versie: 1 Onder regie van KBB. Legitimering BCP door:

Beroepsprofiel Installatiemonteur Elektrotechniek. ALGEMENE INFORMATIE datum: 23 december 2004 versie: 1 Onder regie van KBB. Legitimering BCP door: Beroepstypering Installatiemonteur elektrotechniek ALGEMENE INFORMATIE datum: 23 december 2004 versie: 1 Onder regie van KBB Kenteq Ontwikkeld door: Brondocument(en) Legitimering BCP door: - op formatvereisten

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Beletteraar natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4

Beroepscompetentieprofiel Beletteraar natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4 profiel Beletteraar natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4 Print: 27-april-2005 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Beletteraar natuursteenbedrijf Algemene informatie

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Steenhouwer natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4

Beroepscompetentieprofiel Steenhouwer natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4 profiel Steenhouwer natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4 Print: 27-april-2005 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Steenhouwer natuursteenbedrijf Algemene informatie

Nadere informatie

BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL VOEGER 4

BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL VOEGER 4 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL VOEGER 4 Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 1-11-2004 Versie 3 Datum: 07 12 05 Pagina 1 van 10 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL: Voeger 4 (niveau 2) Algemene informatie Datum: 25

Nadere informatie

BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL VOEGER 3

BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL VOEGER 3 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL VOEGER 3 Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 1-11-2004 Versie 3 Datum: 07 12 05 Pagina 1 van 10 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL: Voeger 3 (niveau 2) Algemene informatie Datum: 25

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel. Basismedewerker interieurtextiel

Beroepscompetentieprofiel. Basismedewerker interieurtextiel Beroepscompetentieprofiel Basismedewerker interieurtextiel Beroepscompetentieprofiel Algemene informatie datum: 21 juni 2010 versie: 1.0 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld

Nadere informatie

Beroepstypering Installatiemonteur woningbouw. Algemene informatie Datum: Versie: 1

Beroepstypering Installatiemonteur woningbouw. Algemene informatie Datum: Versie: 1 Beroepstypering Installatiemonteur woningbouw Algemene informatie Datum: 22-08-2003 Versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door Brondocument(en) Legitimering

Nadere informatie

1. Beroepsprofiel Constructiebankwerker/lasser

1. Beroepsprofiel Constructiebankwerker/lasser Beroepstypering Constructiebankwerker / lasser Algemene informatie datum: 16 januari 2003 versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq, kenniscentrum voor

Nadere informatie

Kerntaak 1: Werkt met natuurlijke/levende/plantaardige producten

Kerntaak 1: Werkt met natuurlijke/levende/plantaardige producten Kerntaak 1: Werkt met natuurlijke/levende/plantaardige producten Werkproces 1.1: Ontvangt producten en slaat deze op De vakbekwaam medewerker groene detailhandel controleert binnenkomende natuurlijke/levende/plantaardige

Nadere informatie

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Beroepscompetentieprofiel Leidinggevend Monteur Installatietechniek ; AO Consult (2001)

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Beroepscompetentieprofiel Leidinggevend Monteur Installatietechniek ; AO Consult (2001) Beroepstypering Leidinggevend monteur installatietechniek Algemene informatie datum: 14-01-2004 versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq, kenniscentrum

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq Beroepstypering Monteur werktuigbouw binnendienst Algemene informatie datum: 05-02-2003 versie: 04 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Bestekschrijver Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 5

Beroepscompetentieprofiel Bestekschrijver Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 5 profiel Bestekschrijver Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 5 Print: 05-januari-2005 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Bestekschrijver (BS) Algemene informatie Onder regie van

Nadere informatie

NEDERLANDSE KANO BOND Aangesloten bij: NOC*NSF / European Canoe Association / International Canoë Fédération Commissie Opleidingen

NEDERLANDSE KANO BOND Aangesloten bij: NOC*NSF / European Canoe Association / International Canoë Fédération Commissie Opleidingen BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL ASSISTENT KANOINSTRUCTEUR ALGEMENE INFORMATIE datum: april 2003 versie: 1.0 Onder regie van KBB Ontwikkeld door: Het beroepscompetentieprofiel assistent kano-instructeur is ontwikkeld

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen

Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen Werkproces 1.1: Verzamelen en verwerken van ontwerpgegevens De commercieel technicus controleert of de aangeleverde ontwerpgegevens (zoals bijvoorbeeld een programma

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq Beroepstypering Assemblage vakkracht mechatronica Algemene informatie datum: 12-03-2003 versie: 04 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Kopersbegeleider Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 6

Beroepscompetentieprofiel Kopersbegeleider Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 6 profiel Kopersbegeleider Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 6 Print: 05-januari-2005 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Kopersbegeleider (KB) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Archiefmedewerker historisch documentatiecentrum Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Archiefmedewerker historisch documentatiecentrum Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 profiel Archiefmedewerker historisch documentatiecentrum Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 Print: 23-december-2003 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Archiefmedewerker historisch

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Bedrijfsadministratief medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Bedrijfsadministratief medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1 profiel Bedrijfsadministratief medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1 Print: 13-januari-2004 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Bedrijfsadministratief medewerker (BA 002) Algemene

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Ontwerper/constructeur

Beroepscompetentieprofiel Ontwerper/constructeur Beroepscompetentieprofiel Ontwerper/constructeur SBW O&R04/7/046/mdr/10-9-2004 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Kerntaken van het beroep 5 Kernopgaven van het beroep 9 Competentiematrix 10 Beroepscompetenties

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel: Straler (niveau 2)

Beroepscompetentieprofiel: Straler (niveau 2) Beroepscompetentieprofiel: Straler (niveau 2) Algemene informatie Datum: 25 oktober 2004 versie: 3 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Bron document(en) Legitimering

Nadere informatie

Beroepstypering Onderhoudsmonteur installatietechniek. Algemene informatie datum: versie: 1

Beroepstypering Onderhoudsmonteur installatietechniek. Algemene informatie datum: versie: 1 Beroepstypering Onderhoudsmonteur installatietechniek Algemene informatie datum: 01-05-2003 versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Manager wonen

Beroepscompetentieprofiel Manager wonen profiel Manager wonen profiel Algemene informatie datum: november 2003 versie: 3 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Handel Kenniscentrum Handel,

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Bouwwerksteller natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4

Beroepscompetentieprofiel Bouwwerksteller natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4 profiel Bouwwerksteller natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4 Print: 27-april-2005 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Bouwwerksteller natuursteenbedrijf Algemene

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel. Medewerker expeditie

Beroepscompetentieprofiel. Medewerker expeditie Beroepscompetentieprofiel Medewerker expeditie 1 Beroepscompetentieprofiel Medewerker expeditie Algemene informatie datum: januari 2012 versie: definitief Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs

Nadere informatie

COMMERCIEEL MEDEWERKER BINNENDIENST

COMMERCIEEL MEDEWERKER BINNENDIENST MEDEWERKER BINNENDIENST COMMERCIEEL MEDEWERKER BINNENDIENST ZIJN FUNCTIE IN UW BEDRIJF COMMERCIEEL MEDEWERKER BINNENDIENST WAARVOOR DIENT DEZE FOLDER? Basis om een vacature uit te schrijven ; Hulpmiddel

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Kam-coördinator Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Kam-coördinator Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 1 profiel Kam-coördinator Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 1 Print: 05-januari-2005 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Kam-coördinator (KAMCO) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Werken als Interieuradviseur

Werken als Interieuradviseur 1 2 3 4 Werken als Interieuradviseur Interieuradviseur Wat laat je zien? Je durft, bent creatief en klantgericht Je adviseert de klant vakkundig en enthousiast Je blijft op de hoogte van ontwikkelingen,

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq Beroepstypering Servicemonteur installatietechniek (SEM) Algemene informatie datum: 26-1-2004 versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

LIFT group. LIFT group, afdeling Kwalificatiestructuur

LIFT group. LIFT group, afdeling Kwalificatiestructuur Beroepscompetentieprofiel assistent productmanager Algemene informatie datum: 22 september 2003 versie: 3 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: LIFT group LIFT group,

Nadere informatie

Kerntaak 1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een media-uiting

Kerntaak 1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een media-uiting Kerntaak 1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een media-uiting Werkproces 1.1: Organiseert (eigen) werkzaamheden en werkplek De maakt een planning of volgt de planning die voor

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Mutatie opzichter Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 24-5-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Mutatie opzichter Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 24-5-2004 Versie 1 profiel Mutatie opzichter Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 24-5-2004 Versie 1 Print: 05-januari-2005 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Mutatie opzichter (MTO) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert onderhoud uit

Kerntaak 1: Voert onderhoud uit Kerntaak 1: Voert onderhoud uit Werkproces 1.1: Bereidt onderhoudsopdracht voor De ontvangt de opdracht om onderhoud uit te voeren aan een fiets. Deze ontvangt hij vaak direct van de klant, zonder tussenkomst

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Stedenbouwkundig tekenaar Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 4

Beroepscompetentieprofiel Stedenbouwkundig tekenaar Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 4 profiel Stedenbouwkundig tekenaar Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 4 Print: 05-januari-2005 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Stedenbouwkundig tekenaar (SBT) Algemene informatie

Nadere informatie

Beroepsprofiel Vakman gww

Beroepsprofiel Vakman gww Beroepsprofiel Vakman gww In verband met de leesbaarheid wordt in deze rapportage hij gebruikt waar hij/zij bedoeld wordt. 1 Inhoudsopgave 1.0 Beroepsbeschrijving pagina 1.1 Sector en bedrijf 3 1.2 Werkomgeving

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Bestekschrijver

Beroepscompetentieprofiel Bestekschrijver Beroepscompetentieprofiel Bestekschrijver SBW O&R04/7/050/jab/10-9-2004 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Kerntaken van het beroep 5 Kernopgaven van het beroep 9 Competentiematrix 10 Beroepscompetenties

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Grafwerksteller natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: Versie 4

Beroepscompetentieprofiel Grafwerksteller natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: Versie 4 profiel Grafwerksteller natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4 Print: 27-april-2005 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Grafwerksteller natuursteenbedrijf Algemene

Nadere informatie

NEDERLANDSE KANO BOND Aangesloten bij: NOC*NSF / European Canoe Association / International Canoë Fédération Commissie Opleidingen

NEDERLANDSE KANO BOND Aangesloten bij: NOC*NSF / European Canoe Association / International Canoë Fédération Commissie Opleidingen Profiel Trajectbegeleider / Leercoach Kwalificatieprofiel trajectbegeleider Algemene informatie Onder regie van datum: december 2005 versie: 3 NOC*NSF Ontwikkeld door KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq Beroepstypering Technisch tekenaar TGI Algemene informatie datum: 12-05-2003 versie: 1 Onder regie van Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq Kenteq, afdeling kwalificatiestructuur

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Uit handboek beroepsprofielen metaal Dijk12-Juni 2001

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Uit handboek beroepsprofielen metaal Dijk12-Juni 2001 Beroepstypering CNC-Plaatwerker 3D Algemene informatie datum: 17 januari 2003 versie: 2 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

Nadere informatie

datum: december 2005 versie: 3 KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met CINOP 0 vakman/vakvrouw niveau 4

datum: december 2005 versie: 3 KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met CINOP 0 vakman/vakvrouw niveau 4 Profiel trajectbegeleider Kwalificatieprofiel trajectbegeleider Algemene informatie Onder regie van datum: december 2005 versie: 3 NOC*NSF Ontwikkeld door KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137 Keuzedeel mbo Zorg en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0137 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2015

Nadere informatie

BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL WERKVOORBEREIDER TEGELZETTEN

BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL WERKVOORBEREIDER TEGELZETTEN BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL WERKVOORBEREIDER TEGELZETTEN Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 02-7-2004 Versie 1 Datum: 12 12 05 Pagina 1 van 20 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL werkvoorbereider / calculator 1

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Uit handboek beroepsprofielen metaal Dijk12-Juni 2001

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Uit handboek beroepsprofielen metaal Dijk12-Juni 2001 Beroepstypering Matrijzenmaker Algemene informatie datum: 01-11- 2002 versie: 1 Onder regie van KBB Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq Kenteq, afdeling kwalificatiestrucuur

Nadere informatie

Profiel Praktijkbegeleider. Kwalificatieprofiel Praktijkbegeleider Algemene informatie. Specifieke informatie. datum: december 2005 versie: 4

Profiel Praktijkbegeleider. Kwalificatieprofiel Praktijkbegeleider Algemene informatie. Specifieke informatie. datum: december 2005 versie: 4 Profiel Praktijkbegeleider Kwalificatieprofiel Praktijkbegeleider Algemene informatie datum: december 2005 versie: 4 Onder regie van NOC*NSF Ontwikkeld door KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Secretarieel medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Secretarieel medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 profiel Secretarieel medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 Print: 23-december-2003 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Secretarieel medewerker (SE 002) Algemene informatie Onder

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Kenteq d.d Landbouwmechanisatie d.d

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Kenteq d.d Landbouwmechanisatie d.d Beroepstypering Technicus Landbouwtechnische- en mobiele werktuigen en installaties Algemene informatie datum:11 april 2005 versie:01 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld

Nadere informatie

Competenties. Overzicht

Competenties. Overzicht Competenties Competenties voor het vmbo zijn nog niet ontwikkeld. Deze hieronder genoemde competenties zijn samen met docenten en bedrijfsleven afgeleid van de competenties die zijn opgesteld voor het

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Commercieel technisch medewerker

Beroepscompetentieprofiel Commercieel technisch medewerker Beroepscompetentieprofiel Commercieel technisch medewerker SBW O&R04/7/040/mdr/10-9-2004 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Kerntaken van het beroep 5 Kernopgaven van het beroep 9 Competentiematrix 10

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq Beroepstypering Eerste Monteur werktuigbouw en elektro buitendienst Algemene informatie datum: 05-02-2003 versie: 04 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Brondocument(en)

Nadere informatie

Nulmeting en voortgangsmeting. Filiaalmanager. Kerntaak 3

Nulmeting en voortgangsmeting. Filiaalmanager. Kerntaak 3 en voortgangsmeting Filiaalmanager Kerntaak 3 Coördineert verkoopactiviteiten en voert deze uit naam deelnemer bpv-bedrijf praktijkopleider onderwijsinstelling praktijkbegeleider crebocode 93492 cohort

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel (BCP) Commercieel medewerker binnendienst

Beroepscompetentieprofiel (BCP) Commercieel medewerker binnendienst profiel (BCP) Commercieel medewerker binnendienst 1 profiel commercieel medewerker binnendienst Algemene informatie datum: 23 december 2004 versie: 2 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Hajnadi Klimaattechniek BV Service Coördinator Printdatum 17-09-2012

Functiebeschrijving. Hajnadi Klimaattechniek BV Service Coördinator Printdatum 17-09-2012 Bedrijf Hajnadi Klimaattechniek BV Functie Service Coördinator Printdatum 17-09-2012 Functiebeschrijving Functiekenmerken Taken kennis en vaardigheden Opleidingsmogelijkheden bij functie Functiekenmerken

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Calculator/kostendeskundige

Beroepscompetentieprofiel Calculator/kostendeskundige Beroepscompetentieprofiel Calculator/kostendeskundige SBW O&R04/7/041/mdr/10-9-2004 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Kerntaken van het beroep 5 Kernopgaven van het beroep 7 Competentiematrix 8 Beroepscompetenties

Nadere informatie

Trajectlijn keuzedeel Zorg en Technologie Code K SBU - niveau 3 Gekoppeld aan Verzorgende- IG (3) en Maatschappelijke Zorg (3)

Trajectlijn keuzedeel Zorg en Technologie Code K SBU - niveau 3 Gekoppeld aan Verzorgende- IG (3) en Maatschappelijke Zorg (3) Trajectlijn keuzedeel Zorg en Technologie Code K0137 480 SBU - niveau 3 Gekoppeld aan Verzorgende- IG (3) en Maatschappelijke Zorg (3) D1 Voorlichting en advies geven aan cliënten over technologische hulpmiddelen

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren BPV

Beoordelingsformulieren BPV Beoordelingsformulieren BPV ROC Mondriaan School voor Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Beoordelingsformulieren Basisjaar van de 3 jarige opleiding BBL DSMA Cohort

Nadere informatie

Kerntaak 1: Maakt een voorstel voor de opdrachtgever

Kerntaak 1: Maakt een voorstel voor de opdrachtgever Kerntaak 1: Maakt een voorstel voor de opdrachtgever Werkproces 1.1: Wensen en eisen van de opdrachtgever inventariseren De calculator/onderhoudsspecialist inventariseert de wensen en eisen van de opdrachtgever

Nadere informatie

Klantcontact en verkoop

Klantcontact en verkoop Keuzedeel mbo Klantcontact en verkoop gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0059 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer handel Op: 10-11-2015 2 van 6 1. Algemene informatie

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Telefoniste/receptioniste Regie: ECABO Datum wijzigen: 16-12-2003 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Telefoniste/receptioniste Regie: ECABO Datum wijzigen: 16-12-2003 Versie 1 profiel Telefoniste/receptioniste Regie: ECABO Datum wijzigen: 16-12-2003 Versie 1 Print: 07-april-2004 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Telefoniste/receptioniste (SE 010) Algemene informatie

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel restauratiemedewerker architectenbureau Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: Versie 3.0

Beroepscompetentieprofiel restauratiemedewerker architectenbureau Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: Versie 3.0 profiel restauratiemedewerker architectenbureau Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 31-5-2005 Versie 3.0 Print: 01-juni-2005 Pagina 1 van 12 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL restauratiemedewerker architectenbureau

Nadere informatie

Beroepstypering Installatietechnicus elektrotechniek ALGEMENE INFORMATIE datum: 23 december 2004 versie: 1 Onder regie van KBB Ontwikkeld door:

Beroepstypering Installatietechnicus elektrotechniek ALGEMENE INFORMATIE datum: 23 december 2004 versie: 1 Onder regie van KBB Ontwikkeld door: Beroepstypering Installatietechnicus elektrotechniek ALGEMENE INFORMATIE datum: 23 december 2004 versie: 1 Onder regie van KBB Ontwikkeld door: Brondocument(en) Legitimering BCP door: - op formatvereisten

Nadere informatie

Kerntaak 2: Verricht administratiewerkzaamheden

Kerntaak 2: Verricht administratiewerkzaamheden Kerntaak 2: Verricht administratiewerkzaamheden Werkproces 2.1: Verwerkt administratieve gegevens ten behoeve van het ladingdossier De coördinator havenlogistiek ontvangt een opdracht met betrekking tot

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Assistent carrosseriebranche (versie juni 2004)

Beroepscompetentieprofiel Assistent carrosseriebranche (versie juni 2004) profiel Assistent carrosseriebranche (versie juni 2004) Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum VOC beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door VOC Brondocumenten Sleutelkwalificaties in de

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Digitaal rechercheur Regie: ECABO Datum wijzigen: 11-6-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Digitaal rechercheur Regie: ECABO Datum wijzigen: 11-6-2004 Versie 1 profiel Digitaal rechercheur Regie: ECABO Datum wijzigen: 11-6-2004 Versie 1 Print: 11-juni-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Digitaal rechercheur (ICT 010) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Zelfstandig ondernemer detailhandel klein bedrijf (ZZP 1-10 medewerkers)

Zelfstandig ondernemer detailhandel klein bedrijf (ZZP 1-10 medewerkers) Zelfstandig ondernemer detailhandel klein bedrijf (ZZP 1-10 medewerkers) Midden- en Grootwinkelbedrijf kleinbedrijf Hoofdkantoor Distrib.centrum Filialen Food X X Non-Food X X Ambulante handel X X = aanwezig

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel. Productiebegeleider mode

Beroepscompetentieprofiel. Productiebegeleider mode Beroepscompetentieprofiel Productiebegeleider mode Beroepscompetentieprofiel Algemene informatie datum: juni 2011 versie: 1.0 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door:

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Commercieel Medewerker

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Commercieel Medewerker Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Commercieel Medewerker Kwalificatie: Commercieel medewerker binnendienst Crebonummer: 90111 Niveau : 3 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van

Nadere informatie

BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL FITNESSTRAINER B NIVEAU 4

BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL FITNESSTRAINER B NIVEAU 4 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL FITNESSTRAINER B NIVEAU 4 Fit!vak brancheorganisatie Postbus 32 6860 AA OOSTERBEEK 1 Inhoudsopgave BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL FITNESSBEGELEIDER NIV. 4...3 BEROEPSBESCHRIJVING...4

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Applicatieontwikkelaar Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Applicatieontwikkelaar Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 profiel Applicatieontwikkelaar Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 Print: 10-februari-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Applicatieontwikkelaar (ICT 004) Algemene informatie Onder

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel (BCP) Commercieel medewerker buitendienst

Beroepscompetentieprofiel (BCP) Commercieel medewerker buitendienst profiel (BCP) Commercieel medewerker buitendienst profiel commercieel medewerker buitendienst Algemene informatie datum: 23 december 2004 versie: 2 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven

Nadere informatie

Serviceadviseur Mobiliteitsbranche Beroepscompetentieprofiel

Serviceadviseur Mobiliteitsbranche Beroepscompetentieprofiel Serviceadviseur Mobiliteitsbranche Beroepscompetentieprofiel Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Kaderfunctionaris Bestratingbedrijf

Beroepscompetentieprofiel Kaderfunctionaris Bestratingbedrijf profiel Kaderfunctionaris Bestratingbedrijf Rapportage RAO-182.06.04 Arbeid Opleidingen Consult BV Tilburg, mei 2006 Dr. Judith de Ruijter Drs. Janneke te Marvelde 2 Kerntaken Kerntaak 1 Neemt werk op

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq Beroepstypering Draadvonkverspaner Algemene informatie datum: 01-11- 2002 versie: 1 Onder regie van KBB Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq Kenetq, afdeling kwalificatiestrucuur

Nadere informatie

SBW O&R04/7/042/mdr/10-9-2004. Beroepscompetentieprofiel Werkvoorbereider

SBW O&R04/7/042/mdr/10-9-2004. Beroepscompetentieprofiel Werkvoorbereider SBW O&R04/7/042/mdr/10-9-2004 Beroepscompetentieprofiel Werkvoorbereider Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Kerntaken van het beroep 5 Kernopgaven van het beroep 8 Competentiematrix 9 Beroepscompetenties

Nadere informatie

Kerntaak 1: Verkoopt service, diensten en producten

Kerntaak 1: Verkoopt service, diensten en producten Kerntaak 1: Verkoopt service, diensten en producten Werkproces 1.1: Voert adviesgesprek met klant De luistert (telefonisch of in het bedrijf) naar de vraag van de klant. Hij staat de klant netjes te woord,

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Tekenaar

Beroepscompetentieprofiel Tekenaar Beroepscompetentieprofiel Tekenaar SBW O&R04/7/043/mdr/10-9-2004 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Kerntaken van het beroep 5 Kernopgaven van het beroep 9 Competentiematrix 10 Beroepscompetenties met

Nadere informatie

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren Formulieren BPV Opleidingen Economie Administratieve en Secretariële opleidingen Locaties Brasserskade (Delft) en Aspacialaan (Den Haag) Secretaresse (95380) niveau 3, BBL cohort 2013 Alle beoordelingsformulieren

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Sociaal juridisch medewerker personeelswerk Regie: ECABO Datum wijzigen: 5-10-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Sociaal juridisch medewerker personeelswerk Regie: ECABO Datum wijzigen: 5-10-2004 Versie 1 profiel Sociaal juridisch medewerker personeelswerk Regie: ECABO Datum wijzigen: 5-10-2004 Versie 1 Print: 06-oktober-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Sociaal juridisch medewerker personeelswerk

Nadere informatie

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. Kenteq d.d.?? d.d.

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. Kenteq d.d.?? d.d. Beroepscompetentieprofiel Netwerknetwerktechnicus Algemene informatie datum: 17-02 2004 versie: 2 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq, kenniscentrum voor

Nadere informatie

In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Mbo-beroep in beeld (Junior) accountmanager mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. (Junior) accountmanager mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. (Junior) accountmanager mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld (Junior) accountmanager mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Proeve van bekwaamheid Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Ter beoordeling van de werkprocessen 3.1, 3.2, 3.3 en 3.4 worden (onderzoeks)opdrachten

Nadere informatie

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap Beroepstypering Netwerktechnicus Algemene informatie datum: 17-02 2004 versie: 2 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel. Kwalificatieprofiel Trainer-A Geweer (KSS3)

Kwalificatieprofiel. Kwalificatieprofiel Trainer-A Geweer (KSS3) Kwalificatieprofiel Trainer-A Geweer (KSS3) 1. ALGEMENE INFORMATIE Datum 20 maart 2013 Regie NOC*NSF In dit beroepscompetentieprofiel (BCP) zijn de veranderingen verwerkt die Ontwikkeling sinds 2003 hebben

Nadere informatie

Verkoopleider Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel

Verkoopleider Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel Verkoopleider Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Tekenaar Constructeur Carrosseriebouw Beroepscompetentieprofiel

Tekenaar Constructeur Carrosseriebouw Beroepscompetentieprofiel Tekenaar Constructeur Carrosseriebouw Beroepscompetentieprofiel Inhoudsopgave Colofon... 3 Brondocumenten... 3 1 Algemene informatie over het beroep... 4 1.1 Mogelijke functiebenamingen... 4 1.2 Beschrijving

Nadere informatie