Beroepscompetentieprofiel Telefoniste/receptioniste Regie: ECABO Datum wijzigen: Versie 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beroepscompetentieprofiel Telefoniste/receptioniste Regie: ECABO Datum wijzigen: 16-12-2003 Versie 1"

Transcriptie

1 profiel Telefoniste/receptioniste Regie: ECABO Datum wijzigen: Versie 1 Print: 07-april-2004 Pagina 1 van 15

2 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Telefoniste/receptioniste (SE 010) Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door Brondocument(en) datum: versie: 1 ECABO ECABO, afdeling Ontwikkeling en Innovatie Diverse actuele functieomschrijvingen (juni 2003) Trendgegevens beroepen 2001 Legitimering beroepscompetentieprofiel - op format vereisten door - op inhoud door Mogelijke functiebenamingen Medewerker teleservice Receptiemedewerker Loopbaanmogelijkheden Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO ECABO Adviescommissie Bestuur Secretarieel dd dd De telefoniste/receptioniste kan op basis van ervaring, sociaal-communicatieve kwaliteiten, opleidingen en baanwisselingen een positie verwerven met meer inhoud en meer verantwoordelijkheden. De telefoniste/receptioniste kan doorgroeien naar de functie van hoofd receptie en secretaresse. BEROEPSBESCHRIJVING beroepscontext / werkzaamheden rol en verantwoordelijkheden complexiteit typerende beroepshouding Telefonisten/receptionisten zijn werkzaam in diverse arbeidsorganisaties (groot, klein, profit, non-profit). De belangrijkste taken van de telefoniste/receptioniste zijn het ontvangen van bezoekers en/of goederen, het verwerken van het telefoonverkeer en het uitvoeren van diverse administratieve werkzaamheden. Bij deze werkzaamheden gebruikt ze het Nederlands of een moderne vreemde taal. Tijdens de ontvangst van bezoekers treedt zij op als gastvrouw, en is daardoor het visitekaartje van de organisatie. Tijdens de behandeling van het telefoonverkeer zorgt zij voor een goede bereikbaarheid, neemt zij telefoonnotities op en zorgt zij voor de ontvangst en distributie van en faxen. De aan- en afwezigheidsregistratie van de werknemers, kan tot haar taak behoren. Daarnaast ondersteunt zij, bijvoorbeeld op verzoek van het secretariaat, bij het verzorgen van de (standaard) correspondentie, bij mailingen, bij data-invoer en verder voorkomend licht administratief werk. De telefoniste/receptioniste is verantwoordelijk voor een goede bereikbaarheid van de organisatie en een correcte ontvangst van de bezoekers. Zij kan deel uitmaken van een afdeling facilitaire dienst, een secretariaat of een afdeling receptie. Zij is in staat om de juiste beslissingen te nemen, en neemt bij twijfel contact op met haar leidinggevende. Naarmate de organisatie groter is zullen haar bevoegdheden en verantwoordelijkheden afnemen en verricht zij voornamelijk uitvoerende werkzaamheden. Naar mate de organisatie kleiner is, zal de complexiteit van de werkzaamheden groter zijn. De taken van de telefoniste/receptioniste zijn dan uitgebreider en haar beslissingsbevoegdheid is groter. In een grotere organisatie zal sprake zijn van een taakverdeling binnen een afdeling en een leidinggevende die de verantwoordelijkheid draagt. De telefoniste/receptioniste verricht uitvoerende werkzaamheden, is loyaal, flexibel, klantgericht, creatief, assertief, servicegericht en dienstverlenend. TRENDS / INNOVATIES Marktontwikkelingen Wetgeving overheidsregulering Technologische ontwikkelingen Bedrijfsorganisatorische ontwikkelingen Aangezien de telefoniste/receptioniste werkt in een verscheidenheid aan arbeidsorganisaties, kan geen marktontwikkeling worden aangegeven die specifiek van invloed is op het beroep. Aangezien de telefoniste/receptioniste werkt in een verscheidenheid aan arbeidsorganisaties, kan geen wetgeving worden aangegeven die specifiek van invloed is op het beroep. Door de groeiende mogelijkheden van het gebruik van communicatiemiddelen zal de telefoniste/receptioniste ervoor moeten zorgen dat zij op de hoogte blijft van het gebruik van de nieuwste technologieën. Bij de uitvoering van de werkzaamheden ligt de nadruk steeds meer op een professionele beroepshouding. Aan een klantvriendelijke houding bij het te woord staan van externe klanten wordt grote waarde gehecht. Communicatieve en sociale vaardigheden zijn daarom van fundamenteel belang. De eerste kennismaking van de klant met het bedrijf bestaat vaak uit contact via de telefoon. De receptioniste/telefoniste is dus bepalend voor de eerste indruk die de klant van het bedrijf krijgt. Print: 07-april-2004 Pagina 2 van 15

3 Internationale ontwikkelingen Telefoniste/receptioniste is een communicatief ( talig ) beroep. Globalisering van de economie en de communicatie doet een steeds groter beroep op de talenkennis van de telefoniste/receptioniste en op het vermogen om te gaan met cultuurverschillen. Print: 07-april-2004 Pagina 3 van 15

4 KERNTAKEN VAN HET BEROEP 1 Brengt in- en externe contacten tot stand 2 Voert receptionele taken uit 3 Verricht diverse administratieve werkzaamheden Print: 07-april-2004 Pagina 4 van 15

5 KERNTAAK 1 Brengt in- en externe contacten tot stand proces rol / verantwoordelijkheden complexiteit betrokkenen (hulp-)middelen kwaliteit van proces en resultaat keuzes en dilemma's De telefoniste/receptioniste is het eerste aanspreekpunt voor externe contacten. Zij neemt de telefoon aan, verbindt de telefoon door en verstrekt informatie conform de geldende huisregels in de Nederlandse en een moderne vreemde taal. Bij afwezigheid van medewerkers neemt zij berichten aan, verwerkt deze in overzichtelijke, duidelijke en inhoudelijk correcte telefoonnotities en zij zorgt ervoor dat de telefoonnotities bij de juiste persoon terechtkomen. Door correcte, klantvriendelijke en snelle afhandeling van de inkomende telefoongesprekken zorgt zij voor een goede representatie van de organisatie. Zij weet of medewerkers wel of niet aanwezig zijn, waar zij eventueel te bereiken zijn en kan daarover informatie verschaffen. Verder is zij verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van de organisatie door middel van de bediening van elektronische toegangssystemen en intercom en heeft zij een signaalfunctie als het gaat om de veiligheid van de organisatie. In geval van alarmering (afgaan van het alarm) handelt zij conform procedure. De telefoniste/receptioniste houdt rekening met de vertrouwelijkheid van informatie en de privacy van werknemers. Zij is bevoegd beslissingen te nemen ten behoeve van een optimale bereikbaarheid en toegankelijkheid van de organisatie. Genomen beslissingen koppelt zij terug met haar direct leidinggevende. Bij storingen handelt zij conform de procedure. De telefoniste/receptioniste moet snel en adequaat kunnen reageren en moet daarvoor goed op de hoogte zijn van de organisatie en de organisatiestructuur. Genomen beslissingen stemt zij af met haar direct leidinggevende. De telefoniste/receptioniste heeft te maken met (externe) relaties en met alle werknemers binnen de organisatie. In geval van bijzonderheden bij de bediening van de telefooncentrale zal zij samenwerken met de afdeling ICT. Zij werkt verder samen met collega s en haar direct leidinggevende. Externe contacten heeft zij bijvoorbeeld zonodig met de beveiligingsdienst. De telefoniste/receptioniste maakt gebruikt van diverse elektronische hulpmiddelen zoals de telefooncentrale, een alarmcentrale, ICT-hulpmiddelen en traditionele kantoorhulpmiddelen Van de telefoniste/receptioniste wordt verwacht dat zij zich representatief, klantvriendelijk, dienstverlenend en servicegericht opstelt. Zij dient zich bewust te zijn van haar positie en rekening te houden met de vertrouwelijkheid van gegevens en de privacy van werknemers bij het verstrekken van informatie. Zij dient goed op de hoogte te zijn van de organisatie, de organisatiestructuur en de geldende bedrijfsregels, omgangsvormen en procedures. Informatie achterhouden versus openheid De telefoniste/receptioniste moet regelmatig bepalen of zij informatie verstrekt of dat zij deze vanuit het organisatiebelang achterhoudt. Tijd versus kwaliteit De telefoniste/receptioniste moet gezien de beperkte tijd regelmatig bepalen of bij afhandeling van aangenomen mondelinge boodschappen de zorgvuldigheid boven snelheid moet gaan of juist niet. Zelfstandigheid versus verantwoording De telefoniste/receptioniste moet regelmatig bepalen of zij (te verwachten) problemen meldt aan haar direct leidinggevende of niet. Zelfstandigheid versus bevoegdheid De telefoniste/receptioniste moet regelmatig bepalen of zijzelf de aangewezen persoon is om een beslissing te nemen of dat deze door anderen binnen de organisatie moet worden genomen. Print: 07-april-2004 Pagina 5 van 15

6 KERNTAAK 2 Voert receptionele taken uit proces rol / verantwoordelijkheden complexiteit betrokkenen (hulp-)middelen kwaliteit van proces en resultaat keuzes en dilemma's De telefoniste/receptioniste ontvangt bezoekers, schrijft bezoekers in, verwijst de bezoekers en verstrekt informatie. Daarnaast treedt zij op als gastvrouw, zij voorziet de bezoekers desgewenst van koffie/thee. Ook het representatief houden van de ontvangstruimte behoort tot haar taak. Tevens kan het verwerken van mondelinge en schriftelijke opdrachten tot bijvoorbeeld brieven, faxen, memo s, etc. tot haar taak behoren. Zij ontvangt goederen en registreert, controleert en distribueert de goederen naar de juiste plaats. Bij onvolkomenheden in de kwaliteit en/of kwantiteit maakt zij hiervan melding volgens de bedrijfsprocedures. De vrachtbrieven verwerkt zij in een geautomatiseerd systeem. De telefoniste/receptioniste is het visitekaartje van de organisatie. Zij is bevoegd beslissingen te nemen die invloed hebben op de uitvoering van haar werkzaamheden. Doordat de telefoniste/receptioniste de organisatie vertegenwoordigt is het van belang dat de telefoniste/receptioniste om kan gaan met allerlei verschillende relaties. De uitvoering van haar taken kent een hoog afbreukrisico. De telefoniste/receptioniste is voor externe contacten namelijk vaak het eerste aanspreekpunt met het bedrijf. Zij moet het bedrijf representeren. Daarnaast moet zij ervoor zorgen dat de telefonische informatie en/of vraag tijdig terecht komt bij de juiste persoon. Zij moet druk telefoonverkeer kunnen combineren met het tijdig doorspelen van de juiste informatie aan de juiste persoon, via de juiste kanalen. De telefoniste/receptioniste dient bij afwezigheid van medewerkers, snel en accuraat informatie vast te leggen om deze op een later tijdstip door te spelen aan de juiste persoon. De telefoniste/receptioniste heeft contact met bezoekers en alle medewerkers binnen de organisatie. Zij werkt samen met collega s en haar direct leidinggevende. De telefoniste/receptioniste maakt gebruikt van relevante communicatiemiddelen zoals een telefooncentrale, alarmcentrale, ICT-hulpmiddelen en traditionele kantoorhulpmiddelen. Van de telefoniste/receptioniste wordt verwacht dat zij zich representatief, klantvriendelijk, dienstverlenend en servicegericht opstelt. Zij dient zich bewust te zijn van haar positie en rekening te houden met de vertrouwelijkheid van gegevens en de privacy van werknemers bij het verstrekken van informatie. Zij dient goed op de hoogte te zijn van de organisatie, de organisatiestructuur en de geldende bedrijfsregels, omgangsvormen en procedures. Speciale dienstverlening versus organisatievoorschriften De telefoniste/receptioniste moet regelmatig bepalen of zij tegemoet komt aan de wensen van de klant of dat zij de voorschriften van de organisatie volgt. Zelfstandigheid versus verantwoording De telefoniste/receptioniste moet regelmatig bepalen of zij (te verwachten) problemen meldt aan haar direct leidinggevende of niet. Zelfstandigheid versus bevoegdheid De telefoniste/receptioniste moet regelmatig bepalen of zijzelf de aangewezen persoon is om een beslissing te nemen of dat deze door anderen binnen de organisatie moet worden genomen. Print: 07-april-2004 Pagina 6 van 15

7 KERNTAAK 3 Verricht diverse administratieve werkzaamheden proces rol / verantwoordelijkheden complexiteit betrokkenen (hulp-)middelen kwaliteit van proces en resultaat keuzes en dilemma's De telefoniste/receptioniste ontvangt, verzendt, registreert en distribueert post, faxen en . Tevens verwerkt zij gegevens in de Nederlandse en een moderne vreemde taal in o.a. (standaard)brieven, formulieren, memo s, en telefoonlijsten. De verwerking van deze gegevens gebeurt in opdracht, met uitzondering van het onderhoud van de telefoonlijsten. Verder verwerkt zij zaalreserveringen in een agenda/zaalreserveringssysteem. De telefoniste/receptioniste handelt de post, faxen en correct af. Zij voert deze taken zelfstandig uit en is in staat beslissingen te nemen ten behoeve van de uitvoering van haar werkzaamheden. Zij verwerkt gegevens in o.a. standaardbrieven, formulieren en memo s in een uitvoerende rol. Zij verricht de werkzaamheden ter ondersteuning van een afdeling of een secretariaat. Zij heeft een breed taakgebied en zal in staat moeten zijn flexibel om te schakelen van de ene naar de andere activiteit. Van de telefoniste/receptioniste wordt verwacht dat zij bij het ontvangen, verzenden, registreren, distribueren van post, faxen en zelfstandig, accuraat en conform huisregels werkt. Regelmatig wordt de telefoniste/receptioniste ook ingezet bij het verrichten van allerlei secretariële taken ter ondersteuning van andere afdelingen. Van haar wordt verwacht dat zij haar taken zelfstandig kan uitvoeren, zich kan conformeren aan deadlines en flexibel inzetbaar is. De telefoniste/receptioniste is in staat simultaan te werken, waarbij zij in staat is prioriteiten te stellen. De telefoniste/receptioniste werkt tijdens het proces samen met collega s en haar direct leidinggevende. Daarnaast heeft zij contacten met de gehele organisatie. De telefoniste/receptioniste maakt gebruik van diverse ICT-hulpmiddelen, softwarepakketten en traditionele kantoorhulpmiddelen. Van de telefoniste/receptioniste wordt verwacht dat zij zich assertief, klantvriendelijk, dienstverlenend en servicegericht opstelt. Ze moet snel en accuraat informatie vastleggen en verspreiden. Prioritering De telefoniste/receptioniste moet bij gelijktijdige opdrachten van verschillende opdrachtgevers regelmatig een afweging maken welke opdrachten voorrang hebben ten opzichte van andere. Effectiviteit versus kosten De telefoniste/receptioniste moet regelmatig bepalen welk distributiekanaal/-middel in een bepaalde situatie gezien de verwachte effectiviteit en kosten het meest geschikt is. Zelfstandigheid versus verantwoording De telefoniste/receptioniste moet regelmatig bepalen of zij (te verwachten) problemen meldt aan haar direct leidinggevende of niet. Print: 07-april-2004 Pagina 7 van 15

8 KERNOPGAVEN VAN HET BEROEP 1 Simultaan werken De telefoniste/receptioniste staat voor de opgave haar kerntaken simultaan te verrichten en daarbij zelfstandig te werken, prioriteiten te stellen, het overzicht over de taken te behouden, ordelijk te werken en haar concentratie te behouden. 2 Communicatief en representatief handelen De telefoniste/receptioniste staat voor de opgave bij de uitvoering van haar kerntaken representatief, assertief en communicatief te zijn. De telefoniste/receptioniste dient zich er van bewust te zijn dat zij de organisatie vertegenwoordigt bij de uitvoering van al haar activiteiten. Print: 07-april-2004 Pagina 8 van 15

9 OVERZICHTSSCHEMA BEROEPSCOMPETENTIES EN KERNTAKEN BEROEPSCOMPETENTIES vakmatig-methodisch () 1 Telefoon beantwoorden, doorverbinden en telefoonnotities maken 2 Houdt aan- en afwezigheid medewerkers bij 3 Bedient telefoon-/alarmcentrale 4 Mondelinge en schriftelijke opdrachten verwerken 5 Ontvangt in- en externe bezoekers 6 Ontvangt goederen 7 Verwerkt inkomende en uitgaande faxen/ 8 Verzorgt in- en uitgaande post 9 Beheert reserveringssysteem 10 Verwerkt gegevens/conceptteksten bestuurlijk-organisatorisch en strategische (BOS) 11 Omgaan met vertrouwelijke informatie 12 Prioriteiten stellen 13 Werkzaamheden plannen sociaal-communicatieve (SC) 14 Communiceren met interne en externe klanten 15 Samenwerken met collega's ontwikkelings (ON) 16 Evalueren en verbeteren eigen functioneren 17 Vakkennis bijhouden KERNTAAK Print: 07-april-2004 Pagina 9 van 15

10 OVERZICHTSSCHEMA BEROEPSCOMPETENTIES EN KERNOPGAVEN BEROEPSCOMPETENTIES bestuurlijk-organisatorisch en strategische (BOS) 11 Omgaan met vertrouwelijke informatie 12 Prioriteiten stellen 13 Werkzaamheden plannen KERNOPGAVE Print: 07-april-2004 Pagina 10 van 15

11 BEROEPCOMPETENTIES MET SUCCESCRITERIA Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 De telefoniste/receptioniste is in staat op adequate wijze de telefoon te beantwoorden, gesprekken door te verbinden en informatie door te geven in telefoonnotities ten behoeve van een efficiënte informatieoverdracht. Zorgt voor een optimale telefonische bereikbaarheid van de organisatie Neemt de telefoon aan met een heldere telefoonstem conform bedrijfsregels en hanteert de telefoonetiquette Beantwoordt inkomende gesprekken in correct Nederlands en in een moderne vreemde taal Legt informatie vast en geeft deze door met behulp van een telefoonnotitie Draagt de informatie inhoudelijk correct en tijdig over Maakt efficiënt gebruik van hulpmiddelen zoals telefoonnotities, agenda en Verbindt de telefoon snel en correct door Distribueert de telefoonnotities/mededelingen naar de juiste perso(o)n(en) Klantvriendelijke telefoonbeantwoording conform bedrijfsregels en etiquette Spreekt correct Nederlands en een moderne vreemde taal Correct doorverbonden telefoongesprekken Duidelijke, overzichtelijke telefoonnotities in het Nederlands Telefoonnotities/mededelingen komen bij de juiste perso(o)n(en) De informatieoverdracht is inhoudelijk correct en efficiënt Telefonische bereikbaarheid van de organisatie is gewaarborgd De telefoniste/receptioniste is in staat op adequate wijze de aan- en afwezigheid van de medewerkers en de telefoonlijst bij te houden ten behoeve van een efficiënte informatieoverdracht. Registreert aan- en afwezigheid van de medewerkers (in een geautomatiseerd systeem) Verstrekt informatie over de aan- en afwezigheid van de medewerkers Draagt zorg voor een correcte registratie van de medewerkers Verstrekt de juiste gegevens over de medewerkers Houdt rekening met de vertrouwelijke aspecten van informatieverstrekking De telefoniste/receptioniste is in staat op adequate wijze de telefoon- of alarmcentrale te bedienen ten behoeve van de toegankelijkheid van de organisatie. Programmeert de telefooncentrale met sneltoetsen en keuzetoetsen Onderhoudt de interne telefoonlijst Bedient de intercom en het elektronisch toegangssysteem Signaleert ongewenste bezoekers en afwijkend gedrag van bezoekers Handelt volgens procedure wanneer het alarm afgaat Meldt storingen volgens procedure Correct geprogrammeerde telefooncentrale Toegang tot het gebouw is gewaarborgd Veiligheid van de organisatie is gewaarborgd Print: 07-april-2004 Pagina 11 van 15

12 Nr. 4 Nr. 5 De telefoniste/receptioniste is in staat op adequate wijze mondeling of schriftelijk gegeven opdrachten te verwerken tot korte schriftelijke mededelingen ten behoeve van de interne communicatie. Leest de schriftelijke opdracht nauwkeurig of luistert aandachtig naar de mondelinge opdracht Stelt gericht vragen aan de opdrachtgever wanneer de opdracht niet duidelijk is Stelt de tekst in correct Nederlands op Legt de informatie vast in een , faxbericht of als afspraak in de agenda Overlegt eventueel met de opdrachtgever over wijzigingen in de inhoud van de tekst Brengt zo nodig wijzigingen aan in opdracht van de opdrachtgever Voert de werkzaamheden uit conform arbo-regels en het geldende kwaliteitszorgsysteem De vastgelegde informatie is in overeenstemming met de opdracht Vorm, inhoud en toon van het bericht zijn overeenkomstig de opdracht en de gehanteerde aanspreekvormen in de organisatie Het juiste communicatiemiddel is gehanteerd Het bericht is bij de juiste ontvanger(s) terecht gekomen De telefoniste/receptioniste is in staat op adequate wijze in- en externe bezoekers te ontvangen en te voorzien van informatie. Nr. 6 Staat interne/externe bezoekers correct/representatief te woord in het Nederlands en een moderne vreemde taal Inventariseert de informatiebehoefte op efficiënte wijze Stelt gerichte vragen met als doel de vraag helder te krijgen en verstrekt de bezoekers de gevraagde informatie of verwijst de bezoekers naar derden Maakt volgens procedure melding van het bezoek Schrijft bezoekers in en verstrekt in voorkomende gevallen badges Treedt op als gastvrouw/-heer en voorziet de bezoekers desgewenst van koffie/thee Brengt contact tussen de bezoekers en andere medewerkers op correcte wijze tot stand Zorgt voor een representatieve ontvangstruimte Gastvrije en correcte ontvangst van de bezoekers Efficiënte en correcte informatievoorziening aan interne en externe bezoekers Handelt conform geldende bedrijfsregels en in het bedrijf gehanteerde omgangsvormen Bezoekers komen op de juiste bestemming Opgeruimde en schone ontvangstruimte De telefoniste/receptioniste is in staat op adequate wijze goederen te ontvangen ten behoeve van de correcte distributie hiervan. Controleert ontvangen goederen aan de hand van de vrachtbrief en paklijst op kwantiteit en kwaliteit (breuk, juiste goederen) Registreert afwijkingen in kwaliteit en kwantiteit volgens procedure Zorgt voor distributie van de goederen Goederen komen op de juiste plaats terecht Correct verwerkte gegevens in een geautomatiseerd administratief systeem Print: 07-april-2004 Pagina 12 van 15

13 Nr. 7 De telefoniste/receptioniste is in staat op adequate wijze inkomende en uitgaande faxen/ te registreren en distribueren ten behoeve van een efficiënte informatieoverdracht. Nr. 8 Registreert ontvangen faxen/ Distribueert/stuurt faxen/ door Verzendt faxen/ op verzoek Maakt op verzoek ontvangstbevestigingen Correcte registratie van inkomende faxen/ Correct en tijdig gedistribueerde/doorgestuurde fax/ Correcte ontvangstbevestiging van verzonden faxen/ De telefoniste/receptioniste is in staat op adequate wijze alle soorten inkomende en uitgaande post te verwerken ter ondersteuning van efficiënte informatiestromen. Nr. 9 Selecteert zorgvuldig te openen ingekomen post Ordent ingekomen poststukken per ontvanger Scant, vermenigvuldigt en digitaliseert in voorkomende gevallen de poststukken Registreert (digitaal) inkomende en uitgaande post zorgvuldig Distribueert de ingekomen post tijdig en naar de juiste persoon Zorgt voor een tijdige en adequate verzending van uitgaande poststukken Ondersteunt in voorkomende gevallen bij de verzending van uitgebreide mailingen Weegt kostenaspect mee bij het bepalen van de wijze van verzending Maakt efficiënt gebruik van beschikbare hulpmiddelen (frankeermachine, postregistratiesysteem, , etc.) Ingekomen en verzonden poststukken zijn naspeurbaar Poststukken zijn tijdig gedistribueerd of verzonden Poststukken komen bij de juiste ontvangers De telefoniste/receptioniste is in staat op adequate wijze een reserveringssysteem te hanteren ten behoeve van een efficiënte gebruik van de beschikbare faciliteiten. Voert zaalreserveringen in Verwerkt reserveringen in formulieren voor betrokkenen van de catering, etc. Bevestigt reserveringen en geeft de reserveringen door aan betrokkenen Brengt wijzigingen aan in de reserveringen Drukt op verzoek overzichten af Correcte verwerking van de reserveringen De juiste personen zijn geïnformeerd Correcte afdruk van overzichten Print: 07-april-2004 Pagina 13 van 15

14 Nr. 10 Nr. 11 BOS De telefoniste/receptioniste is in staat op adequate wijze verschillende gegevens/conceptteksten te verwerken en vorm te geven ten behoeve van een efficiënte informatieoverdracht. Verwerkt gegevens of werkt concepten uit volgens afspraak of planning (bijvoorbeeld memo s, formulieren, standaardcorrespondentie en telefoonlijst) Werkt conceptteksten uit Brengt zo nodig wijzigingen aan in opdracht van de opdrachtgever Zorgt voor een correcte opmaak Handelt de correspondentie af Registreert, distribueert en slaat de producten correct op zodat deze toegankelijk zijn Wijzigt databestanden, slaat wijzigingen op en print overzichtslijsten uit Taalkundig en inhoudelijk correcte producten (brieven, memo s, faxen, etc.) in de Nederlandse en een moderne vreemde taal Producten zijn afgestemd op het doel ervan en op de ontvangers Producten zijn correct opgemaakt conform huisstijl Correcte verwerking van data/gegevens De telefoniste/receptioniste is in staat om op adequate wijze om te gaan met vertrouwelijke informatie om de belangen van het bedrijf en de privacy van personen veilig te stellen. Nr. 12 BOS Reageert assertief en discreet op vragen en verzoeken die de belangen van de afdeling, het bedrijf en de privacy van personen kunnen bedreigen Bewaart vertrouwelijke documenten op een plaats die niet toegankelijk is voor onbevoegden Past (wettelijke) regels, afspraken en procedures correct toe Verstrekt geen gegevens of informatie aan personen of organisaties die de belangen van het bedrijf en de privacy van personen kunnen schaden De telefoniste/receptioniste is in staat om op adequate wijze prioriteiten te stellen, overzicht te bewaren, ordelijk en assertief te zijn en haar concentratie te behouden. Nr. 13 BOS Brengt structuur aan in werkzaamheden en verricht deze op efficiënte wijze Houdt bij wat afgesproken is en wat de stand van zaken m.b.t. de werkzaamheden is Stelt grenzen aan zichzelf en aan anderen Organiseert opgedragen taken efficiënt Heeft de juiste prioriteiten gesteld Werkzaamheden worden tijdig en volledig uitgevoerd De telefoniste/receptioniste is in staat om op adequate wijze haar werkzaamheden op zodanige wijze te plannen en uit te voeren, dat de efficiëntie van het werk van de afdeling wordt bevorderd. Informeert bij de opdrachtgever naar de exacte wensen ten aanzien van de uitvoering van de werkzaamheden Stemt bij twijfel af met de opdrachtgever Maakt een realistische planning van de te verrichten werkzaamheden met betrekking tot tijd en volgorde Houdt overzicht op de planning Houdt ruimte in de planning voor verandering Bewaakt de tijdsplanning Draagt verantwoordelijkheid Koppelt verrichte werkzaamheden terug naar de opdrachtgever De werkzaamheden worden/zijn tijdig, accuraat en in de juiste volgorde verricht Er is verantwoordelijkheid getoond voor de opgedragen opdrachten/taken Controleert de voortgang van de werkzaamheden Print: 07-april-2004 Pagina 14 van 15

15 Nr. 14 SC De telefoniste/receptioniste is in staat op adequate wijze met in- en externe klanten te communiceren. Nr. 15 SC Stelt gerichte vragen met als doel de vraag helder te krijgen Stelt controlevragen om zeker te zijn van een juist begrip van de vraag Blijft vriendelijk, rustig en servicegericht wanneer de relatie niet tevreden is Gaat correct om met relaties Stemt gedrag en presentatie af op de rol en de functie van de relaties Hanteert taal en taalgebruik passend bij het doel, afgestemd op de persoon Hanteert geldende bedrijfsregels en omgangsvormen De relatie ervaart de telefoniste/receptioniste als klantvriendelijk en servicegericht De telefoniste/receptioniste is in staat om op adequate wijze samen te werken met interne en externe medewerkers. Nr. 16 ON Vraagt instructies aan de leidinggevende Overlegt over eventuele onduidelijkheden in de opdracht en doet waar nodig verbetervoorstellen Overlegt zo nodig met collega s over de uitvoering van de opdracht en voert (eventueel samen met collega s) de opdracht uit Werkt in teamverband en zorgt voor een goede samenwerking op de afdeling Gaat correct om met relaties en opdrachtgevers Stelt zich coöperatief, flexibel en dienstverlenend op Maakt werkafspraken en houdt zich hieraan Geeft tijdig aan wanneer gemaakte afspraken niet haalbaar blijken en bijstelling behoeven Stemt tijdig en correct mondelinge en schriftelijke opdrachten af met de opdrachtgever Toont zich constructief en stimuleert anderen tot deze houding Is ontvankelijk voor kritiek Is integer De werkzaamheden zijn conform de opdracht van de opdrachtgever uitgevoerd De telefoniste/receptioniste is in staat op adequate wijze haar eigen functioneren te evalueren en te verbeteren ten behoeve van een efficiënte bedrijfsvoering. Nr. 17 ON Voert werkbesprekingen en voortgangsgesprekken met leidinggevende Stelt samen met de leidinggevende verbeterplannen op Kan omgaan met kritiek Accepteert kritiek en vertaalt deze samen met direct leidinggevende naar een plan van aanpak om eigen functioneren te verbeteren De telefoniste/receptioniste is in staat om op adequate wijze vakkennis bij te houden en nieuwe ontwikkelingen in het beroep te volgen en toe te passen. Leest regelmatig vakliteratuur Volgt cursussen en trainingen met inzet en doorzettingsvermogen Is op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en past deze indien wenselijk toe Draagt bij aan de kwaliteitsverbetering van de werkzaamheden Print: 07-april-2004 Pagina 15 van 15

2005-2006 Status: Goedgekeurd

2005-2006 Status: Goedgekeurd 2005-2006 Status: Goedgekeurd Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni 2004. Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Administratief medewerker

Administratief medewerker Landelijke Kwalificaties MBO Administratief medewerker Crebonummer: 90470 Sector: Secretariële/Financiële beroepen Branche: n.v.t. Cohort: Cohort 2011-2012 Colo 2002-2011. Gebruik van gegevens en teksten

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Contactcenter medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 3-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Contactcenter medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 3-2-2004 Versie 1 profiel Contactcenter medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 3-2-2004 Versie 1 Print: 04-februari-2004 Pagina 1 van 19 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Contactcenter medewerker (CA 003) Algemene informatie Onder

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Applicatiebeheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Applicatiebeheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 profiel Applicatiebeheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 Print: 11-februari-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Applicatiebeheerder (ICT 005) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Assistent accountant Regie: ECABO Datum wijzigen: 19-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Assistent accountant Regie: ECABO Datum wijzigen: 19-2-2004 Versie 1 profiel Assistent accountant Regie: ECABO Datum wijzigen: 19-2-2004 Versie 1 Print: 24-februari-2004 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Assistent accountant (BA 004) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Secretariële beroepen

Secretariële beroepen Landelijke Kwalificaties MBO Secretariële beroepen Crebonummer: 95380, 95390, 95393 Sector: Secretariële beroepen Branche: n.v.t. Cohort: Cohort 2011-2012 Colo 2002-2011. Gebruik van gegevens en teksten

Nadere informatie

Analyseren Informatie genereren uit gegevens Verbanden leggen Gegevens controleren en aannames toetsen

Analyseren Informatie genereren uit gegevens Verbanden leggen Gegevens controleren en aannames toetsen Detaillering proces-competentie-matrix Secretaresse Kerntaak 1 Voert taken rondom informatiemanagement uit 1.1 werkproces: Zorgt voor de schriftelijke informatie-uitwisseling Vakkennis en Communicatieve

Nadere informatie

INFRA OPLEIDINGSCENTRUM FUNDEON BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL (BCP) UITVOERDER HIJSWERKEN

INFRA OPLEIDINGSCENTRUM FUNDEON BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL (BCP) UITVOERDER HIJSWERKEN INFRA OPLEIDINGSCENTRUM FUNDEON BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL (BCP) UITVOERDER HIJSWERKEN ARBEID OPLEIDINGEN CONSULT, FEBRUARI 2006 RAO-176.05.11 BCP Uitvoerder hijswerken Arbeid Opleidingen Consult BV, Tilburg

Nadere informatie

Kwalificatiedossier ICT-beheer. Inhoudsopgave

Kwalificatiedossier ICT-beheer. Inhoudsopgave Landelijke Kwalificaties MBO ICT-beheer Dossierstatus: Gereed voor publicatie Crebonummer: 93190 Sector: ICT Branche: ICT Cohort: Cohort 2010-2011 Colo 2002-2009. Gebruik van gegevens en teksten is met

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Monteur onderhoud en storingen warmtedistributie. Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap

Beroepscompetentieprofiel Monteur onderhoud en storingen warmtedistributie. Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap Beroepscompetentieprofiel Monteur onderhoud en storingen warmtedistributie Algemene informatie Datum: 26 februari 2004 versie: 3 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld

Nadere informatie

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Interviews diverse energiebedrijven 2. Uitwerking klankbordgroep maart 2003

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Interviews diverse energiebedrijven 2. Uitwerking klankbordgroep maart 2003 Beroepscompetentieprofiel Servicemonteur Aansluitingen Algemene informatie Datum 26 februari 2004 versie: 4 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq, kenniscentrum

Nadere informatie

Juridisch medewerker

Juridisch medewerker Landelijke Kwalificaties MBO Juridisch medewerker Crebonummer: 22161, 94892, 94891 Sector: Juridisch Branche: Zakelijke dienstverlening en Openbaar bestuur Opleidingsdomein: Economie en administratie Geldig

Nadere informatie

Medewerker marketing en communicatie

Medewerker marketing en communicatie Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker marketing en communicatie Crebonummer: 90530 Sector: Commercieel Branche: Marketing-, communicatie-, event, music & entertainmentbranche Cohort: Cohort 2011-2012

Nadere informatie

Medewerker marketing en communicatie

Medewerker marketing en communicatie Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker marketing en communicatie Crebonummer: 22166, 90532, 90531, 90534 Sector: Commercieel Branche: Marketing-, communicatie-, event, music & entertainmentbranche Opleidingsdomein:

Nadere informatie

Servicedocument Ondersteunen van systeemgebruikers 3 (ICT19.3/CREBO:56098)

Servicedocument Ondersteunen van systeemgebruikers 3 (ICT19.3/CREBO:56098) Servicedocument Ondersteunen van systeemgebruikers 3 (ICT19.3/CREBO:56098) sd.ict19.3.v1 ECABO, 1 april 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Praktijkopdrachten Administratief medewerker. Kwalificatie: Bedrijfsadministratief medewerker

Praktijkopdrachten Administratief medewerker. Kwalificatie: Bedrijfsadministratief medewerker Praktijkopdrachten Administratief medewerker Kwalificatie: Bedrijfsadministratief medewerker Kwalificatiedossier Administratief medewerker 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het kwalificatiedossier

Nadere informatie

Servicedocument Inrichten en aansturen van een servicedesk 4 (ICT22.4/CREBO:56092)

Servicedocument Inrichten en aansturen van een servicedesk 4 (ICT22.4/CREBO:56092) Servicedocument Inrichten en aansturen van een servicedesk 4 (ICT22.4/CREBO:56092) sd.ict22.4.v1 ECABO, 1 april 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Contactcenter teamleider beroepscompetentieprofiel mei 2013

Contactcenter teamleider beroepscompetentieprofiel mei 2013 Contactcenter teamleider beroepscompetentieprofiel mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten/bronnen... 6 1 Algemene informatie over het beroep... 7 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Contactcenter teamleider beroepscompetentieprofiel september 2010

Contactcenter teamleider beroepscompetentieprofiel september 2010 Contactcenter teamleider beroepscompetentieprofiel september 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten/bronnen... 6 1 Algemene informatie over het beroep... 7 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-medewerker

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-medewerker Landelijke Kwalificaties MBO ICT-medewerker Crebonummer: 22094, 95060, 95070 Sector: Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Branche: Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Opleidingsdomein:

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Landelijke Kwalificaties MBO Sector: Bedrijfsadministratie Branche: n.v.t. Beroepengroep: Administrateur Versie 2008-2009 Administrateur 2008-2009 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Deel A: Beeld van de beroepengroep...

Nadere informatie

Commercieel medewerker binnendienst Beroepscompetentieprofiel september 2010

Commercieel medewerker binnendienst Beroepscompetentieprofiel september 2010 Commercieel medewerker binnendienst Beroepscompetentieprofiel september 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 6 1 Algemene informatie over het beroep... 7 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Financiële beroepen

Landelijke Kwalificaties MBO. Financiële beroepen Landelijke Kwalificaties MBO Financiële beroepen Crebonummer: 22158, 93200, 93212, 93211, 93213 Sector: Financiële beroepen Branche: n.v.t. Opleidingsdomein: Economie en administratie Geldig vanaf: 1 augustus

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Human technology

Landelijke Kwalificaties MBO. Human technology Landelijke Kwalificaties MBO Human technology Sector: Techniek Branche: Installatie, Elektrotechniek, Metaal/werktuigbouw Cohort: 2008-2009 Colo 2002-2008. Gebruik van gegevens en teksten is met bronvermelding

Nadere informatie

Bedrijfsadministrateur Beroepscompetentieprofiel

Bedrijfsadministrateur Beroepscompetentieprofiel Bedrijfsadministrateur Beroepscompetentieprofiel Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 5 1 Algemene informatie over het beroep... 6 1.1 Mogelijke functiebenamingen... 6 1.2 Beschrijving

Nadere informatie

Junior accountmanager Beroepscompetentieprofiel september 2010

Junior accountmanager Beroepscompetentieprofiel september 2010 Junior accountmanager Beroepscompetentieprofiel september 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 6 1 Algemene informatie over het beroep... 7 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Praktijkinstructie Secretariaatspraktijk 3 (CSE01.3/CREBO:50187)

Praktijkinstructie Secretariaatspraktijk 3 (CSE01.3/CREBO:50187) instructie Secretariaatspraktijk 3 (CSE01.3/CREBO:50187) pi.cse01.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Servicedocument Beheren van een netwerkinfrastructuur 4 (ICT34.4/CREBO:56177)

Servicedocument Beheren van een netwerkinfrastructuur 4 (ICT34.4/CREBO:56177) Servicedocument Beheren van een netwerkinfrastructuur 4 (ICT34.4/CREBO:56177) sd.ict34.4.v1 ECABO, 1 april 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Werkplaats-chef Personenauto s Beroepscompetentieprofiel

Werkplaats-chef Personenauto s Beroepscompetentieprofiel Werkplaats-chef Personenauto s Beroepscompetentieprofiel Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 (Bron)documenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie