Beroepscompetentieprofiel Telefoniste/receptioniste Regie: ECABO Datum wijzigen: Versie 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beroepscompetentieprofiel Telefoniste/receptioniste Regie: ECABO Datum wijzigen: 16-12-2003 Versie 1"

Transcriptie

1 profiel Telefoniste/receptioniste Regie: ECABO Datum wijzigen: Versie 1 Print: 07-april-2004 Pagina 1 van 15

2 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Telefoniste/receptioniste (SE 010) Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door Brondocument(en) datum: versie: 1 ECABO ECABO, afdeling Ontwikkeling en Innovatie Diverse actuele functieomschrijvingen (juni 2003) Trendgegevens beroepen 2001 Legitimering beroepscompetentieprofiel - op format vereisten door - op inhoud door Mogelijke functiebenamingen Medewerker teleservice Receptiemedewerker Loopbaanmogelijkheden Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO ECABO Adviescommissie Bestuur Secretarieel dd dd De telefoniste/receptioniste kan op basis van ervaring, sociaal-communicatieve kwaliteiten, opleidingen en baanwisselingen een positie verwerven met meer inhoud en meer verantwoordelijkheden. De telefoniste/receptioniste kan doorgroeien naar de functie van hoofd receptie en secretaresse. BEROEPSBESCHRIJVING beroepscontext / werkzaamheden rol en verantwoordelijkheden complexiteit typerende beroepshouding Telefonisten/receptionisten zijn werkzaam in diverse arbeidsorganisaties (groot, klein, profit, non-profit). De belangrijkste taken van de telefoniste/receptioniste zijn het ontvangen van bezoekers en/of goederen, het verwerken van het telefoonverkeer en het uitvoeren van diverse administratieve werkzaamheden. Bij deze werkzaamheden gebruikt ze het Nederlands of een moderne vreemde taal. Tijdens de ontvangst van bezoekers treedt zij op als gastvrouw, en is daardoor het visitekaartje van de organisatie. Tijdens de behandeling van het telefoonverkeer zorgt zij voor een goede bereikbaarheid, neemt zij telefoonnotities op en zorgt zij voor de ontvangst en distributie van en faxen. De aan- en afwezigheidsregistratie van de werknemers, kan tot haar taak behoren. Daarnaast ondersteunt zij, bijvoorbeeld op verzoek van het secretariaat, bij het verzorgen van de (standaard) correspondentie, bij mailingen, bij data-invoer en verder voorkomend licht administratief werk. De telefoniste/receptioniste is verantwoordelijk voor een goede bereikbaarheid van de organisatie en een correcte ontvangst van de bezoekers. Zij kan deel uitmaken van een afdeling facilitaire dienst, een secretariaat of een afdeling receptie. Zij is in staat om de juiste beslissingen te nemen, en neemt bij twijfel contact op met haar leidinggevende. Naarmate de organisatie groter is zullen haar bevoegdheden en verantwoordelijkheden afnemen en verricht zij voornamelijk uitvoerende werkzaamheden. Naar mate de organisatie kleiner is, zal de complexiteit van de werkzaamheden groter zijn. De taken van de telefoniste/receptioniste zijn dan uitgebreider en haar beslissingsbevoegdheid is groter. In een grotere organisatie zal sprake zijn van een taakverdeling binnen een afdeling en een leidinggevende die de verantwoordelijkheid draagt. De telefoniste/receptioniste verricht uitvoerende werkzaamheden, is loyaal, flexibel, klantgericht, creatief, assertief, servicegericht en dienstverlenend. TRENDS / INNOVATIES Marktontwikkelingen Wetgeving overheidsregulering Technologische ontwikkelingen Bedrijfsorganisatorische ontwikkelingen Aangezien de telefoniste/receptioniste werkt in een verscheidenheid aan arbeidsorganisaties, kan geen marktontwikkeling worden aangegeven die specifiek van invloed is op het beroep. Aangezien de telefoniste/receptioniste werkt in een verscheidenheid aan arbeidsorganisaties, kan geen wetgeving worden aangegeven die specifiek van invloed is op het beroep. Door de groeiende mogelijkheden van het gebruik van communicatiemiddelen zal de telefoniste/receptioniste ervoor moeten zorgen dat zij op de hoogte blijft van het gebruik van de nieuwste technologieën. Bij de uitvoering van de werkzaamheden ligt de nadruk steeds meer op een professionele beroepshouding. Aan een klantvriendelijke houding bij het te woord staan van externe klanten wordt grote waarde gehecht. Communicatieve en sociale vaardigheden zijn daarom van fundamenteel belang. De eerste kennismaking van de klant met het bedrijf bestaat vaak uit contact via de telefoon. De receptioniste/telefoniste is dus bepalend voor de eerste indruk die de klant van het bedrijf krijgt. Print: 07-april-2004 Pagina 2 van 15

3 Internationale ontwikkelingen Telefoniste/receptioniste is een communicatief ( talig ) beroep. Globalisering van de economie en de communicatie doet een steeds groter beroep op de talenkennis van de telefoniste/receptioniste en op het vermogen om te gaan met cultuurverschillen. Print: 07-april-2004 Pagina 3 van 15

4 KERNTAKEN VAN HET BEROEP 1 Brengt in- en externe contacten tot stand 2 Voert receptionele taken uit 3 Verricht diverse administratieve werkzaamheden Print: 07-april-2004 Pagina 4 van 15

5 KERNTAAK 1 Brengt in- en externe contacten tot stand proces rol / verantwoordelijkheden complexiteit betrokkenen (hulp-)middelen kwaliteit van proces en resultaat keuzes en dilemma's De telefoniste/receptioniste is het eerste aanspreekpunt voor externe contacten. Zij neemt de telefoon aan, verbindt de telefoon door en verstrekt informatie conform de geldende huisregels in de Nederlandse en een moderne vreemde taal. Bij afwezigheid van medewerkers neemt zij berichten aan, verwerkt deze in overzichtelijke, duidelijke en inhoudelijk correcte telefoonnotities en zij zorgt ervoor dat de telefoonnotities bij de juiste persoon terechtkomen. Door correcte, klantvriendelijke en snelle afhandeling van de inkomende telefoongesprekken zorgt zij voor een goede representatie van de organisatie. Zij weet of medewerkers wel of niet aanwezig zijn, waar zij eventueel te bereiken zijn en kan daarover informatie verschaffen. Verder is zij verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van de organisatie door middel van de bediening van elektronische toegangssystemen en intercom en heeft zij een signaalfunctie als het gaat om de veiligheid van de organisatie. In geval van alarmering (afgaan van het alarm) handelt zij conform procedure. De telefoniste/receptioniste houdt rekening met de vertrouwelijkheid van informatie en de privacy van werknemers. Zij is bevoegd beslissingen te nemen ten behoeve van een optimale bereikbaarheid en toegankelijkheid van de organisatie. Genomen beslissingen koppelt zij terug met haar direct leidinggevende. Bij storingen handelt zij conform de procedure. De telefoniste/receptioniste moet snel en adequaat kunnen reageren en moet daarvoor goed op de hoogte zijn van de organisatie en de organisatiestructuur. Genomen beslissingen stemt zij af met haar direct leidinggevende. De telefoniste/receptioniste heeft te maken met (externe) relaties en met alle werknemers binnen de organisatie. In geval van bijzonderheden bij de bediening van de telefooncentrale zal zij samenwerken met de afdeling ICT. Zij werkt verder samen met collega s en haar direct leidinggevende. Externe contacten heeft zij bijvoorbeeld zonodig met de beveiligingsdienst. De telefoniste/receptioniste maakt gebruikt van diverse elektronische hulpmiddelen zoals de telefooncentrale, een alarmcentrale, ICT-hulpmiddelen en traditionele kantoorhulpmiddelen Van de telefoniste/receptioniste wordt verwacht dat zij zich representatief, klantvriendelijk, dienstverlenend en servicegericht opstelt. Zij dient zich bewust te zijn van haar positie en rekening te houden met de vertrouwelijkheid van gegevens en de privacy van werknemers bij het verstrekken van informatie. Zij dient goed op de hoogte te zijn van de organisatie, de organisatiestructuur en de geldende bedrijfsregels, omgangsvormen en procedures. Informatie achterhouden versus openheid De telefoniste/receptioniste moet regelmatig bepalen of zij informatie verstrekt of dat zij deze vanuit het organisatiebelang achterhoudt. Tijd versus kwaliteit De telefoniste/receptioniste moet gezien de beperkte tijd regelmatig bepalen of bij afhandeling van aangenomen mondelinge boodschappen de zorgvuldigheid boven snelheid moet gaan of juist niet. Zelfstandigheid versus verantwoording De telefoniste/receptioniste moet regelmatig bepalen of zij (te verwachten) problemen meldt aan haar direct leidinggevende of niet. Zelfstandigheid versus bevoegdheid De telefoniste/receptioniste moet regelmatig bepalen of zijzelf de aangewezen persoon is om een beslissing te nemen of dat deze door anderen binnen de organisatie moet worden genomen. Print: 07-april-2004 Pagina 5 van 15

6 KERNTAAK 2 Voert receptionele taken uit proces rol / verantwoordelijkheden complexiteit betrokkenen (hulp-)middelen kwaliteit van proces en resultaat keuzes en dilemma's De telefoniste/receptioniste ontvangt bezoekers, schrijft bezoekers in, verwijst de bezoekers en verstrekt informatie. Daarnaast treedt zij op als gastvrouw, zij voorziet de bezoekers desgewenst van koffie/thee. Ook het representatief houden van de ontvangstruimte behoort tot haar taak. Tevens kan het verwerken van mondelinge en schriftelijke opdrachten tot bijvoorbeeld brieven, faxen, memo s, etc. tot haar taak behoren. Zij ontvangt goederen en registreert, controleert en distribueert de goederen naar de juiste plaats. Bij onvolkomenheden in de kwaliteit en/of kwantiteit maakt zij hiervan melding volgens de bedrijfsprocedures. De vrachtbrieven verwerkt zij in een geautomatiseerd systeem. De telefoniste/receptioniste is het visitekaartje van de organisatie. Zij is bevoegd beslissingen te nemen die invloed hebben op de uitvoering van haar werkzaamheden. Doordat de telefoniste/receptioniste de organisatie vertegenwoordigt is het van belang dat de telefoniste/receptioniste om kan gaan met allerlei verschillende relaties. De uitvoering van haar taken kent een hoog afbreukrisico. De telefoniste/receptioniste is voor externe contacten namelijk vaak het eerste aanspreekpunt met het bedrijf. Zij moet het bedrijf representeren. Daarnaast moet zij ervoor zorgen dat de telefonische informatie en/of vraag tijdig terecht komt bij de juiste persoon. Zij moet druk telefoonverkeer kunnen combineren met het tijdig doorspelen van de juiste informatie aan de juiste persoon, via de juiste kanalen. De telefoniste/receptioniste dient bij afwezigheid van medewerkers, snel en accuraat informatie vast te leggen om deze op een later tijdstip door te spelen aan de juiste persoon. De telefoniste/receptioniste heeft contact met bezoekers en alle medewerkers binnen de organisatie. Zij werkt samen met collega s en haar direct leidinggevende. De telefoniste/receptioniste maakt gebruikt van relevante communicatiemiddelen zoals een telefooncentrale, alarmcentrale, ICT-hulpmiddelen en traditionele kantoorhulpmiddelen. Van de telefoniste/receptioniste wordt verwacht dat zij zich representatief, klantvriendelijk, dienstverlenend en servicegericht opstelt. Zij dient zich bewust te zijn van haar positie en rekening te houden met de vertrouwelijkheid van gegevens en de privacy van werknemers bij het verstrekken van informatie. Zij dient goed op de hoogte te zijn van de organisatie, de organisatiestructuur en de geldende bedrijfsregels, omgangsvormen en procedures. Speciale dienstverlening versus organisatievoorschriften De telefoniste/receptioniste moet regelmatig bepalen of zij tegemoet komt aan de wensen van de klant of dat zij de voorschriften van de organisatie volgt. Zelfstandigheid versus verantwoording De telefoniste/receptioniste moet regelmatig bepalen of zij (te verwachten) problemen meldt aan haar direct leidinggevende of niet. Zelfstandigheid versus bevoegdheid De telefoniste/receptioniste moet regelmatig bepalen of zijzelf de aangewezen persoon is om een beslissing te nemen of dat deze door anderen binnen de organisatie moet worden genomen. Print: 07-april-2004 Pagina 6 van 15

7 KERNTAAK 3 Verricht diverse administratieve werkzaamheden proces rol / verantwoordelijkheden complexiteit betrokkenen (hulp-)middelen kwaliteit van proces en resultaat keuzes en dilemma's De telefoniste/receptioniste ontvangt, verzendt, registreert en distribueert post, faxen en . Tevens verwerkt zij gegevens in de Nederlandse en een moderne vreemde taal in o.a. (standaard)brieven, formulieren, memo s, en telefoonlijsten. De verwerking van deze gegevens gebeurt in opdracht, met uitzondering van het onderhoud van de telefoonlijsten. Verder verwerkt zij zaalreserveringen in een agenda/zaalreserveringssysteem. De telefoniste/receptioniste handelt de post, faxen en correct af. Zij voert deze taken zelfstandig uit en is in staat beslissingen te nemen ten behoeve van de uitvoering van haar werkzaamheden. Zij verwerkt gegevens in o.a. standaardbrieven, formulieren en memo s in een uitvoerende rol. Zij verricht de werkzaamheden ter ondersteuning van een afdeling of een secretariaat. Zij heeft een breed taakgebied en zal in staat moeten zijn flexibel om te schakelen van de ene naar de andere activiteit. Van de telefoniste/receptioniste wordt verwacht dat zij bij het ontvangen, verzenden, registreren, distribueren van post, faxen en zelfstandig, accuraat en conform huisregels werkt. Regelmatig wordt de telefoniste/receptioniste ook ingezet bij het verrichten van allerlei secretariële taken ter ondersteuning van andere afdelingen. Van haar wordt verwacht dat zij haar taken zelfstandig kan uitvoeren, zich kan conformeren aan deadlines en flexibel inzetbaar is. De telefoniste/receptioniste is in staat simultaan te werken, waarbij zij in staat is prioriteiten te stellen. De telefoniste/receptioniste werkt tijdens het proces samen met collega s en haar direct leidinggevende. Daarnaast heeft zij contacten met de gehele organisatie. De telefoniste/receptioniste maakt gebruik van diverse ICT-hulpmiddelen, softwarepakketten en traditionele kantoorhulpmiddelen. Van de telefoniste/receptioniste wordt verwacht dat zij zich assertief, klantvriendelijk, dienstverlenend en servicegericht opstelt. Ze moet snel en accuraat informatie vastleggen en verspreiden. Prioritering De telefoniste/receptioniste moet bij gelijktijdige opdrachten van verschillende opdrachtgevers regelmatig een afweging maken welke opdrachten voorrang hebben ten opzichte van andere. Effectiviteit versus kosten De telefoniste/receptioniste moet regelmatig bepalen welk distributiekanaal/-middel in een bepaalde situatie gezien de verwachte effectiviteit en kosten het meest geschikt is. Zelfstandigheid versus verantwoording De telefoniste/receptioniste moet regelmatig bepalen of zij (te verwachten) problemen meldt aan haar direct leidinggevende of niet. Print: 07-april-2004 Pagina 7 van 15

8 KERNOPGAVEN VAN HET BEROEP 1 Simultaan werken De telefoniste/receptioniste staat voor de opgave haar kerntaken simultaan te verrichten en daarbij zelfstandig te werken, prioriteiten te stellen, het overzicht over de taken te behouden, ordelijk te werken en haar concentratie te behouden. 2 Communicatief en representatief handelen De telefoniste/receptioniste staat voor de opgave bij de uitvoering van haar kerntaken representatief, assertief en communicatief te zijn. De telefoniste/receptioniste dient zich er van bewust te zijn dat zij de organisatie vertegenwoordigt bij de uitvoering van al haar activiteiten. Print: 07-april-2004 Pagina 8 van 15

9 OVERZICHTSSCHEMA BEROEPSCOMPETENTIES EN KERNTAKEN BEROEPSCOMPETENTIES vakmatig-methodisch () 1 Telefoon beantwoorden, doorverbinden en telefoonnotities maken 2 Houdt aan- en afwezigheid medewerkers bij 3 Bedient telefoon-/alarmcentrale 4 Mondelinge en schriftelijke opdrachten verwerken 5 Ontvangt in- en externe bezoekers 6 Ontvangt goederen 7 Verwerkt inkomende en uitgaande faxen/ 8 Verzorgt in- en uitgaande post 9 Beheert reserveringssysteem 10 Verwerkt gegevens/conceptteksten bestuurlijk-organisatorisch en strategische (BOS) 11 Omgaan met vertrouwelijke informatie 12 Prioriteiten stellen 13 Werkzaamheden plannen sociaal-communicatieve (SC) 14 Communiceren met interne en externe klanten 15 Samenwerken met collega's ontwikkelings (ON) 16 Evalueren en verbeteren eigen functioneren 17 Vakkennis bijhouden KERNTAAK Print: 07-april-2004 Pagina 9 van 15

10 OVERZICHTSSCHEMA BEROEPSCOMPETENTIES EN KERNOPGAVEN BEROEPSCOMPETENTIES bestuurlijk-organisatorisch en strategische (BOS) 11 Omgaan met vertrouwelijke informatie 12 Prioriteiten stellen 13 Werkzaamheden plannen KERNOPGAVE Print: 07-april-2004 Pagina 10 van 15

11 BEROEPCOMPETENTIES MET SUCCESCRITERIA Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 De telefoniste/receptioniste is in staat op adequate wijze de telefoon te beantwoorden, gesprekken door te verbinden en informatie door te geven in telefoonnotities ten behoeve van een efficiënte informatieoverdracht. Zorgt voor een optimale telefonische bereikbaarheid van de organisatie Neemt de telefoon aan met een heldere telefoonstem conform bedrijfsregels en hanteert de telefoonetiquette Beantwoordt inkomende gesprekken in correct Nederlands en in een moderne vreemde taal Legt informatie vast en geeft deze door met behulp van een telefoonnotitie Draagt de informatie inhoudelijk correct en tijdig over Maakt efficiënt gebruik van hulpmiddelen zoals telefoonnotities, agenda en Verbindt de telefoon snel en correct door Distribueert de telefoonnotities/mededelingen naar de juiste perso(o)n(en) Klantvriendelijke telefoonbeantwoording conform bedrijfsregels en etiquette Spreekt correct Nederlands en een moderne vreemde taal Correct doorverbonden telefoongesprekken Duidelijke, overzichtelijke telefoonnotities in het Nederlands Telefoonnotities/mededelingen komen bij de juiste perso(o)n(en) De informatieoverdracht is inhoudelijk correct en efficiënt Telefonische bereikbaarheid van de organisatie is gewaarborgd De telefoniste/receptioniste is in staat op adequate wijze de aan- en afwezigheid van de medewerkers en de telefoonlijst bij te houden ten behoeve van een efficiënte informatieoverdracht. Registreert aan- en afwezigheid van de medewerkers (in een geautomatiseerd systeem) Verstrekt informatie over de aan- en afwezigheid van de medewerkers Draagt zorg voor een correcte registratie van de medewerkers Verstrekt de juiste gegevens over de medewerkers Houdt rekening met de vertrouwelijke aspecten van informatieverstrekking De telefoniste/receptioniste is in staat op adequate wijze de telefoon- of alarmcentrale te bedienen ten behoeve van de toegankelijkheid van de organisatie. Programmeert de telefooncentrale met sneltoetsen en keuzetoetsen Onderhoudt de interne telefoonlijst Bedient de intercom en het elektronisch toegangssysteem Signaleert ongewenste bezoekers en afwijkend gedrag van bezoekers Handelt volgens procedure wanneer het alarm afgaat Meldt storingen volgens procedure Correct geprogrammeerde telefooncentrale Toegang tot het gebouw is gewaarborgd Veiligheid van de organisatie is gewaarborgd Print: 07-april-2004 Pagina 11 van 15

12 Nr. 4 Nr. 5 De telefoniste/receptioniste is in staat op adequate wijze mondeling of schriftelijk gegeven opdrachten te verwerken tot korte schriftelijke mededelingen ten behoeve van de interne communicatie. Leest de schriftelijke opdracht nauwkeurig of luistert aandachtig naar de mondelinge opdracht Stelt gericht vragen aan de opdrachtgever wanneer de opdracht niet duidelijk is Stelt de tekst in correct Nederlands op Legt de informatie vast in een , faxbericht of als afspraak in de agenda Overlegt eventueel met de opdrachtgever over wijzigingen in de inhoud van de tekst Brengt zo nodig wijzigingen aan in opdracht van de opdrachtgever Voert de werkzaamheden uit conform arbo-regels en het geldende kwaliteitszorgsysteem De vastgelegde informatie is in overeenstemming met de opdracht Vorm, inhoud en toon van het bericht zijn overeenkomstig de opdracht en de gehanteerde aanspreekvormen in de organisatie Het juiste communicatiemiddel is gehanteerd Het bericht is bij de juiste ontvanger(s) terecht gekomen De telefoniste/receptioniste is in staat op adequate wijze in- en externe bezoekers te ontvangen en te voorzien van informatie. Nr. 6 Staat interne/externe bezoekers correct/representatief te woord in het Nederlands en een moderne vreemde taal Inventariseert de informatiebehoefte op efficiënte wijze Stelt gerichte vragen met als doel de vraag helder te krijgen en verstrekt de bezoekers de gevraagde informatie of verwijst de bezoekers naar derden Maakt volgens procedure melding van het bezoek Schrijft bezoekers in en verstrekt in voorkomende gevallen badges Treedt op als gastvrouw/-heer en voorziet de bezoekers desgewenst van koffie/thee Brengt contact tussen de bezoekers en andere medewerkers op correcte wijze tot stand Zorgt voor een representatieve ontvangstruimte Gastvrije en correcte ontvangst van de bezoekers Efficiënte en correcte informatievoorziening aan interne en externe bezoekers Handelt conform geldende bedrijfsregels en in het bedrijf gehanteerde omgangsvormen Bezoekers komen op de juiste bestemming Opgeruimde en schone ontvangstruimte De telefoniste/receptioniste is in staat op adequate wijze goederen te ontvangen ten behoeve van de correcte distributie hiervan. Controleert ontvangen goederen aan de hand van de vrachtbrief en paklijst op kwantiteit en kwaliteit (breuk, juiste goederen) Registreert afwijkingen in kwaliteit en kwantiteit volgens procedure Zorgt voor distributie van de goederen Goederen komen op de juiste plaats terecht Correct verwerkte gegevens in een geautomatiseerd administratief systeem Print: 07-april-2004 Pagina 12 van 15

13 Nr. 7 De telefoniste/receptioniste is in staat op adequate wijze inkomende en uitgaande faxen/ te registreren en distribueren ten behoeve van een efficiënte informatieoverdracht. Nr. 8 Registreert ontvangen faxen/ Distribueert/stuurt faxen/ door Verzendt faxen/ op verzoek Maakt op verzoek ontvangstbevestigingen Correcte registratie van inkomende faxen/ Correct en tijdig gedistribueerde/doorgestuurde fax/ Correcte ontvangstbevestiging van verzonden faxen/ De telefoniste/receptioniste is in staat op adequate wijze alle soorten inkomende en uitgaande post te verwerken ter ondersteuning van efficiënte informatiestromen. Nr. 9 Selecteert zorgvuldig te openen ingekomen post Ordent ingekomen poststukken per ontvanger Scant, vermenigvuldigt en digitaliseert in voorkomende gevallen de poststukken Registreert (digitaal) inkomende en uitgaande post zorgvuldig Distribueert de ingekomen post tijdig en naar de juiste persoon Zorgt voor een tijdige en adequate verzending van uitgaande poststukken Ondersteunt in voorkomende gevallen bij de verzending van uitgebreide mailingen Weegt kostenaspect mee bij het bepalen van de wijze van verzending Maakt efficiënt gebruik van beschikbare hulpmiddelen (frankeermachine, postregistratiesysteem, , etc.) Ingekomen en verzonden poststukken zijn naspeurbaar Poststukken zijn tijdig gedistribueerd of verzonden Poststukken komen bij de juiste ontvangers De telefoniste/receptioniste is in staat op adequate wijze een reserveringssysteem te hanteren ten behoeve van een efficiënte gebruik van de beschikbare faciliteiten. Voert zaalreserveringen in Verwerkt reserveringen in formulieren voor betrokkenen van de catering, etc. Bevestigt reserveringen en geeft de reserveringen door aan betrokkenen Brengt wijzigingen aan in de reserveringen Drukt op verzoek overzichten af Correcte verwerking van de reserveringen De juiste personen zijn geïnformeerd Correcte afdruk van overzichten Print: 07-april-2004 Pagina 13 van 15

14 Nr. 10 Nr. 11 BOS De telefoniste/receptioniste is in staat op adequate wijze verschillende gegevens/conceptteksten te verwerken en vorm te geven ten behoeve van een efficiënte informatieoverdracht. Verwerkt gegevens of werkt concepten uit volgens afspraak of planning (bijvoorbeeld memo s, formulieren, standaardcorrespondentie en telefoonlijst) Werkt conceptteksten uit Brengt zo nodig wijzigingen aan in opdracht van de opdrachtgever Zorgt voor een correcte opmaak Handelt de correspondentie af Registreert, distribueert en slaat de producten correct op zodat deze toegankelijk zijn Wijzigt databestanden, slaat wijzigingen op en print overzichtslijsten uit Taalkundig en inhoudelijk correcte producten (brieven, memo s, faxen, etc.) in de Nederlandse en een moderne vreemde taal Producten zijn afgestemd op het doel ervan en op de ontvangers Producten zijn correct opgemaakt conform huisstijl Correcte verwerking van data/gegevens De telefoniste/receptioniste is in staat om op adequate wijze om te gaan met vertrouwelijke informatie om de belangen van het bedrijf en de privacy van personen veilig te stellen. Nr. 12 BOS Reageert assertief en discreet op vragen en verzoeken die de belangen van de afdeling, het bedrijf en de privacy van personen kunnen bedreigen Bewaart vertrouwelijke documenten op een plaats die niet toegankelijk is voor onbevoegden Past (wettelijke) regels, afspraken en procedures correct toe Verstrekt geen gegevens of informatie aan personen of organisaties die de belangen van het bedrijf en de privacy van personen kunnen schaden De telefoniste/receptioniste is in staat om op adequate wijze prioriteiten te stellen, overzicht te bewaren, ordelijk en assertief te zijn en haar concentratie te behouden. Nr. 13 BOS Brengt structuur aan in werkzaamheden en verricht deze op efficiënte wijze Houdt bij wat afgesproken is en wat de stand van zaken m.b.t. de werkzaamheden is Stelt grenzen aan zichzelf en aan anderen Organiseert opgedragen taken efficiënt Heeft de juiste prioriteiten gesteld Werkzaamheden worden tijdig en volledig uitgevoerd De telefoniste/receptioniste is in staat om op adequate wijze haar werkzaamheden op zodanige wijze te plannen en uit te voeren, dat de efficiëntie van het werk van de afdeling wordt bevorderd. Informeert bij de opdrachtgever naar de exacte wensen ten aanzien van de uitvoering van de werkzaamheden Stemt bij twijfel af met de opdrachtgever Maakt een realistische planning van de te verrichten werkzaamheden met betrekking tot tijd en volgorde Houdt overzicht op de planning Houdt ruimte in de planning voor verandering Bewaakt de tijdsplanning Draagt verantwoordelijkheid Koppelt verrichte werkzaamheden terug naar de opdrachtgever De werkzaamheden worden/zijn tijdig, accuraat en in de juiste volgorde verricht Er is verantwoordelijkheid getoond voor de opgedragen opdrachten/taken Controleert de voortgang van de werkzaamheden Print: 07-april-2004 Pagina 14 van 15

15 Nr. 14 SC De telefoniste/receptioniste is in staat op adequate wijze met in- en externe klanten te communiceren. Nr. 15 SC Stelt gerichte vragen met als doel de vraag helder te krijgen Stelt controlevragen om zeker te zijn van een juist begrip van de vraag Blijft vriendelijk, rustig en servicegericht wanneer de relatie niet tevreden is Gaat correct om met relaties Stemt gedrag en presentatie af op de rol en de functie van de relaties Hanteert taal en taalgebruik passend bij het doel, afgestemd op de persoon Hanteert geldende bedrijfsregels en omgangsvormen De relatie ervaart de telefoniste/receptioniste als klantvriendelijk en servicegericht De telefoniste/receptioniste is in staat om op adequate wijze samen te werken met interne en externe medewerkers. Nr. 16 ON Vraagt instructies aan de leidinggevende Overlegt over eventuele onduidelijkheden in de opdracht en doet waar nodig verbetervoorstellen Overlegt zo nodig met collega s over de uitvoering van de opdracht en voert (eventueel samen met collega s) de opdracht uit Werkt in teamverband en zorgt voor een goede samenwerking op de afdeling Gaat correct om met relaties en opdrachtgevers Stelt zich coöperatief, flexibel en dienstverlenend op Maakt werkafspraken en houdt zich hieraan Geeft tijdig aan wanneer gemaakte afspraken niet haalbaar blijken en bijstelling behoeven Stemt tijdig en correct mondelinge en schriftelijke opdrachten af met de opdrachtgever Toont zich constructief en stimuleert anderen tot deze houding Is ontvankelijk voor kritiek Is integer De werkzaamheden zijn conform de opdracht van de opdrachtgever uitgevoerd De telefoniste/receptioniste is in staat op adequate wijze haar eigen functioneren te evalueren en te verbeteren ten behoeve van een efficiënte bedrijfsvoering. Nr. 17 ON Voert werkbesprekingen en voortgangsgesprekken met leidinggevende Stelt samen met de leidinggevende verbeterplannen op Kan omgaan met kritiek Accepteert kritiek en vertaalt deze samen met direct leidinggevende naar een plan van aanpak om eigen functioneren te verbeteren De telefoniste/receptioniste is in staat om op adequate wijze vakkennis bij te houden en nieuwe ontwikkelingen in het beroep te volgen en toe te passen. Leest regelmatig vakliteratuur Volgt cursussen en trainingen met inzet en doorzettingsvermogen Is op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en past deze indien wenselijk toe Draagt bij aan de kwaliteitsverbetering van de werkzaamheden Print: 07-april-2004 Pagina 15 van 15

Beroepscompetentieprofiel Secretarieel medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Secretarieel medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 profiel Secretarieel medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 Print: 23-december-2003 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Secretarieel medewerker (SE 002) Algemene informatie Onder

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Administratief Medewerker

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Administratief Medewerker Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Administratief Medewerker Kwalificatie: Secretarieel medewerker Niveau: 2 Crebonummer: 90472 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de beroepengroep

Nadere informatie

Formulierenset BPV BBL niveau 2. Secretarieel medewerkster

Formulierenset BPV BBL niveau 2. Secretarieel medewerkster Cluster Economie Administratieve opleidingen Locatie Brasserskade Formulierenset BPV BBL niveau 2 Secretarieel medewerkster Cohort 2011 ROC Mondriaan /Zakelijke Dienstverlening / Economie Secretaresse/

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Telefonist /receptionist mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Telefonist /receptionist mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Telefonist /receptionist mbo-beroep, niveau 2 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Secretaresse Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Secretaresse Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 profiel Secretaresse Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 Print: 23-december-2003 Pagina 1 van 16 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Secretaresse (SE 003) Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum

Nadere informatie

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren Formulieren BPV ROC Mondriaan Economie Administratieve en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Administratief medewerker (90470) niveau 2, BBL cohort 2013 Uitstroomrichtingen : 90471 Bedrijfsadministratief

Nadere informatie

Telefonist/receptionist

Telefonist/receptionist Telefonist/receptionist Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Juridisch secretaresse Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Juridisch secretaresse Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 profiel Juridisch secretaresse Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 Print: 23-december-2003 Pagina 1 van 16 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Juridisch secretaresse (SE 007) Algemene informatie Onder

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Directiesecretaresse/managementassistent Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Directiesecretaresse/managementassistent Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 profiel Directiesecretaresse/managementassistent Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 Print: 06-januari-2004 Pagina 1 van 18 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Directiesecretaresse/managementassistent

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Archiefmedewerker historisch documentatiecentrum Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Archiefmedewerker historisch documentatiecentrum Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 profiel Archiefmedewerker historisch documentatiecentrum Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 Print: 23-december-2003 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Archiefmedewerker historisch

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Projectsecretaresse Regie: ECABO Datum wijzigen: 16-12-2003 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Projectsecretaresse Regie: ECABO Datum wijzigen: 16-12-2003 Versie 1 profiel Projectsecretaresse Regie: ECABO Datum wijzigen: 16-12-2003 Versie 1 Print: 23-december-2003 Pagina 1 van 18 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Projectsecretaresse Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren. Administratief medewerker (90470) niveau 2, BBL. Uitstroomrichting 90472 Secretarieel medewerker

Beoordelingsformulieren. Administratief medewerker (90470) niveau 2, BBL. Uitstroomrichting 90472 Secretarieel medewerker Beoordelingsformulieren ROC Mondriaan School voor Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Administratief medewerker (90470) niveau 2, BBL Uitstroomrichting 90472 Secretarieel

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Sociaal juridisch medewerker personeelswerk Regie: ECABO Datum wijzigen: 5-10-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Sociaal juridisch medewerker personeelswerk Regie: ECABO Datum wijzigen: 5-10-2004 Versie 1 profiel Sociaal juridisch medewerker personeelswerk Regie: ECABO Datum wijzigen: 5-10-2004 Versie 1 Print: 06-oktober-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Sociaal juridisch medewerker personeelswerk

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Medisch secretaresse Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Medisch secretaresse Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 profiel Medisch secretaresse Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 Print: 23-december-2003 Pagina 1 van 17 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Medisch secretaresse (SE 008) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Secretaresse. Mbo-kwalificaties in de sector Secretarieel. Secretaresse

Secretaresse. Mbo-kwalificaties in de sector Secretarieel. Secretaresse Secretaresse Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen leggen

Nadere informatie

Portier/baliemedewerker

Portier/baliemedewerker Portier/baliemedewerker Algemene kenmerken De functionaris is werkzaam binnen de Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o., waaronder ressorteren dak- en thuislozenvoorzieningen Gaarshof en Weideveld,

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Secretarieel medewerker mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Secretarieel medewerker mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld mbo-beroep, niveau 2 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent u praktijkopleider,

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Bedrijfsadministratief medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Bedrijfsadministratief medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1 profiel Bedrijfsadministratief medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1 Print: 13-januari-2004 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Bedrijfsadministratief medewerker (BA 002) Algemene

Nadere informatie

Secretarieel medewerker

Secretarieel medewerker Secretarieel medewerker Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

2005-2006 Status: Goedgekeurd

2005-2006 Status: Goedgekeurd 2005-2006 Status: Goedgekeurd Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni 2004. Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Kwalificatiedossier MBO: Administratie Profiel(en):

Kwalificatiedossier MBO: Administratie Profiel(en): Kwalificatiedossier MBO: Administratie Profiel(en): Administratief medewerker Dit dossier is een conceptversie en is vrijgegeven ten behoeve van de praktijktest. Opleidingsdomein: Economie en administratie

Nadere informatie

Medisch secretaresse

Medisch secretaresse Medisch secretaresse Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren BPV

Beoordelingsformulieren BPV Beoordelingsformulieren BPV ROC Mondriaan School voor Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Beoordelingsformulieren Basisjaar van de 3 jarige opleiding BBL DSMA Cohort

Nadere informatie

Administratief medewerker

Administratief medewerker Landelijke Kwalificaties MBO Administratief medewerker Crebonummer: 22156, 90472, 90473, 90471 Sector: Secretariële/Financiële beroepen Branche: n.v.t. Opleidingsdomein: Economie en administratie Geldig

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Assistent toezichthouder Regie: ECABO Datum wijzigen: Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Assistent toezichthouder Regie: ECABO Datum wijzigen: Versie 1 profiel Assistent toezichthouder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-6-2004 Versie 1 Print: 09-juni-2004 Pagina 1 van 11 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Assistent toezichthouder (V 001) Algemene informatie Onder

Nadere informatie

Voorbeeld Praktijkopdracht. Telefonist-receptionist niveau 2

Voorbeeld Praktijkopdracht. Telefonist-receptionist niveau 2 Voorbeeld Praktijkopdracht Telefonist-receptionist niveau 2 Betreft: De communicatiemiddelen bedienen en telefoongesprekken afhandelen Kwalificatiedossier Administratief medewerker 2011-2012 Kwalificatie

Nadere informatie

Administratief medewerker

Administratief medewerker Landelijke Kwalificaties MBO Administratief medewerker Crebonummer: 90470 Sector: Secretariële/Financiële beroepen Branche: n.v.t. Cohort: Cohort 2011-2012 Colo 2002-2011. Gebruik van gegevens en teksten

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Administratief juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-10-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Administratief juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-10-2004 Versie 1 profiel Administratief juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-10-2004 Versie 1 Print: 06-oktober-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Administratief juridisch

Nadere informatie

Bijlage 4.0: Verschillen tussen de administratieve functies in schaal 3, 4, 5 en 6

Bijlage 4.0: Verschillen tussen de administratieve functies in schaal 3, 4, 5 en 6 Bijlage 4.0: Verschillen tussen de administratieve functies in schaal 3, 4, 5 en 6 De hier opgenomen typeringen zijn ontleend aan werkzaamheden, die binnen een school/- onderdelen worden aangemerkt als

Nadere informatie

Praktijkopdrachten Administratief medewerker. Kwalificatie: Secretarieel medewerker

Praktijkopdrachten Administratief medewerker. Kwalificatie: Secretarieel medewerker Praktijkopdrachten Administratief medewerker Kwalificatie: Secretarieel medewerker Kwalificatiedossier Administratief medewerker 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het kwalificatiedossier

Nadere informatie

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren Formulieren BPV Opleidingen Economie Administratieve en Secretariële opleidingen Locaties Brasserskade (Delft) en Aspacialaan (Den Haag) Secretaresse (95380) niveau 3, BBL cohort 2013 Alle beoordelingsformulieren

Nadere informatie

Verschillen in werkprocessen Management assistent en Secreterasse

Verschillen in werkprocessen Management assistent en Secreterasse Verschillen in werkprocessen Management assistent en Secreterasse In onderstaande formulierenset van de opleiding management assistent is aangegeven wat de verschillen zijn tussen management assistent

Nadere informatie

Administratief medewerker

Administratief medewerker Landelijke Kwalificaties MBO Administratief medewerker Dossierstatus: Eindtoets Crebonummer: 90470 Sector: Secretariële/Financiële beroepen Branche: n.v.t. Cohort: Cohort 2010-2011 Colo 2002-2009. Gebruik

Nadere informatie

2005-2006 Status: Goedgekeurd

2005-2006 Status: Goedgekeurd 2005-2006 Status: Goedgekeurd Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni 2004. Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Functiebeschrijving secretaresse

Functiebeschrijving secretaresse Functiebeschrijving secretaresse 1. Doel van de functie De secretaresse verricht managementondersteunende, secretariële en administratieve werkzaamheden ten behoeve van de leidinggevende van het desbetreffende

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Secretaresse mbo-beroep, niveau 3. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Secretaresse mbo-beroep, niveau 3. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld mbo-beroep, niveau 3 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent u praktijkopleider,

Nadere informatie

Kerntaak 1: Werkt met natuurlijke/levende/plantaardige producten

Kerntaak 1: Werkt met natuurlijke/levende/plantaardige producten Kerntaak 1: Werkt met natuurlijke/levende/plantaardige producten Werkproces 1.1: Ontvangt producten en slaat deze op De vakbekwaam medewerker groene detailhandel controleert binnenkomende natuurlijke/levende/plantaardige

Nadere informatie

Communicatie 2 COMMUNICATIE 2 (CBE05.2/CREBO:55111)

Communicatie 2 COMMUNICATIE 2 (CBE05.2/CREBO:55111) COMMUNICATIE 2 (CBE05.2/CREBO:55111) sd.cbe05.2.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij

Nadere informatie

Analyseren Informatie genereren uit gegevens Verbanden leggen Gegevens controleren en aannames toetsen

Analyseren Informatie genereren uit gegevens Verbanden leggen Gegevens controleren en aannames toetsen Detaillering proces-competentie-matrix Secretaresse Kerntaak 1 Voert taken rondom informatiemanagement uit 1.1 werkproces: Zorgt voor de schriftelijke informatie-uitwisseling Vakkennis en Communicatieve

Nadere informatie

Directiesecretaresse

Directiesecretaresse Directiesecretaresse Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Applicatieontwikkelaar Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Applicatieontwikkelaar Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 profiel Applicatieontwikkelaar Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 Print: 10-februari-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Applicatieontwikkelaar (ICT 004) Algemene informatie Onder

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Informatieverzorger Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Informatieverzorger Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 profiel Informatieverzorger Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 Print: 23-december-2003 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Informatieverzorger (IDV 002) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

2005-2006 Status: Goedgekeurd

2005-2006 Status: Goedgekeurd 2005-2006 Status: Goedgekeurd Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni 2004. Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Landelijke Kwalificaties MBO Sector: Secretarieel/Bedrijfsadministratie Branche: n.v.t. Beroepengroep: Administratief medewerker Versie 2007-2008 Administratief medewerker 2007-2008 2 Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Boekhoudkundig medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Boekhoudkundig medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1 profiel Boekhoudkundig medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1 Print: 13-januari-2004 Pagina 1 van 16 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Boekhoudkundig medewerker (BA 002) Algemene informatie

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert taken rondom informatiemanagement uit

Kerntaak 1: Voert taken rondom informatiemanagement uit Kerntaak 1: Voert taken rondom informatiemanagement uit Werkproces 1.1: Zorgt voor de schriftelijke informatie-uitwisseling De secretaresse verwerkt, behandelt en bewaakt de e-mails/post. Ze verkrijgt

Nadere informatie

Gesprekken voeren Spreken Schrijven. Luisteren Lezen Gesprekken voeren Spreken Schrijven

Gesprekken voeren Spreken Schrijven. Luisteren Lezen Gesprekken voeren Spreken Schrijven TAALPROFIEL MODERNE VREEMDE TALEN KWALIFICATIEPROFIEL MANAGEMENTASSISTENT Beroepscompetentie: Kerntaak: 1. De managementassistent is in staat om op adequate wijze verschillende soorten teksten te formuleren,

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Embedded systems engineer Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Embedded systems engineer Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 profiel Embedded systems engineer Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 Print: 10-februari-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Embedded systems engineer (ICT 009) Algemene informatie

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Administratief juridisch medewerker openbaar bestuur Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-10-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Administratief juridisch medewerker openbaar bestuur Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-10-2004 Versie 1 profiel Administratief juridisch medewerker openbaar bestuur Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-10-2004 Versie 1 Print: 06-oktober-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Administratief juridisch medewerker

Nadere informatie

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen

Nadere informatie

Kerntaak B1-K1: Voert dienstverlenende werkzaamheden uit

Kerntaak B1-K1: Voert dienstverlenende werkzaamheden uit Kerntaak B1-K1: Voert dienstverlenende werkzaamheden uit Werkproces B1-K1-W1: Bereidt werkzaamheden voor en stemt af De beroepsbeoefenaar ontvangt werkopdrachten en instructies van de leidinggevende en/of

Nadere informatie

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Beroepsprofiel Monteur Lichte Staalbouw Buitendienst

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Beroepsprofiel Monteur Lichte Staalbouw Buitendienst Beroepstypering Monteur lichte staalbouw buitendienst Algemene informatie datum: 4 december 2003 versie: 2 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq, kenniscentrum

Nadere informatie

Taak-functie omschrijving administratie planning Muzerij

Taak-functie omschrijving administratie planning Muzerij Taak-functie omschrijving administratie planning Muzerij De taak-functieomschrijving voor de functie van administratie-planning binnen stichting Muzerij valt onder cao kinderopvang, schaal 5. De taak-functie

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Uit handboek beroepsprofielen metaal Dijk12-Juni 2001

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Uit handboek beroepsprofielen metaal Dijk12-Juni 2001 Beroepstypering Plaatconstructiewerker Algemene informatie datum: 31 januari 2003 versie: 2 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Netwerkbeheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Netwerkbeheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 profiel Netwerkbeheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 Print: 10-februari-2004 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Netwerkbeheerder (ICT 006) Algemene informatie Onder regie van

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Secretariële beroepen

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Secretariële beroepen Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Secretariële beroepen Uitstroom: Secretaresse Cohort: 2010-2011 Crebonummer: 93233 Niveau: 3 1 Deel A: Beeld van de beroepengroep Secretariële beroepen

Nadere informatie

Praktijkopdrachten Administratief medewerker. Kwalificatie: Bedrijfsadministratief medewerker

Praktijkopdrachten Administratief medewerker. Kwalificatie: Bedrijfsadministratief medewerker Praktijkopdrachten Administratief medewerker Kwalificatie: Bedrijfsadministratief medewerker Kwalificatiedossier Administratief medewerker 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het kwalificatiedossier

Nadere informatie

FUNCTIEOMSCHRIJVING : receptionist(e)

FUNCTIEOMSCHRIJVING : receptionist(e) FUNCTIEOMSCHRIJVING : receptionist(e) Hoofddoel van de functie : - staat in voor de telefonische bereikbaarheid van de voorziening. - staat in voor het onthaal en de ontvangst van cliënten en hun familie,

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Mutatie opzichter Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 24-5-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Mutatie opzichter Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 24-5-2004 Versie 1 profiel Mutatie opzichter Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 24-5-2004 Versie 1 Print: 05-januari-2005 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Mutatie opzichter (MTO) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Competenties. Overzicht

Competenties. Overzicht Competenties Competenties voor het vmbo zijn nog niet ontwikkeld. Deze hieronder genoemde competenties zijn samen met docenten en bedrijfsleven afgeleid van de competenties die zijn opgesteld voor het

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Afdeling: Subafdeling:

FUNCTIEBESCHRIJVING. Afdeling: Subafdeling: Identificatie van de functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Dienst: Thuiszorg en onthaal

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Bestekschrijver Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 5

Beroepscompetentieprofiel Bestekschrijver Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 5 profiel Bestekschrijver Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 5 Print: 05-januari-2005 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Bestekschrijver (BS) Algemene informatie Onder regie van

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Calculator Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 7

Beroepscompetentieprofiel Calculator Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 7 profiel Calculator Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 7 Print: 04-januari-2005 Pagina 1 van 11 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Calculator (CAL) Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Doorstroom politie Regie: ECABO Datum wijzigen: 4-10-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Doorstroom politie Regie: ECABO Datum wijzigen: 4-10-2004 Versie 1 profiel Doorstroom politie Regie: ECABO Datum wijzigen: 4-10-2004 Versie 1 Print: 05-oktober-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Doorstroom politie Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum

Nadere informatie

FUNCTIEREEKS EN -WAARDERING. Stichting Talent Managementondersteuner

FUNCTIEREEKS EN -WAARDERING. Stichting Talent Managementondersteuner FUNCTIEREEKS EN -WAARDERING Stichting Talent Managementondersteuner januari 2013 Opdrachtgever Stichting Talent Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 FUNCTIE INFORMATIE

Nadere informatie

Beoordelingsformulier beroepspraktijkvorming

Beoordelingsformulier beroepspraktijkvorming Beoordelingsformulier beroepspraktijkvorming Secretarieel & Administratie Juridisch-administratieve beroepen Juridisch-administratief dienstverlener Niveau 4 - crebo: 25145 (praktijkopleider) Naam student

Nadere informatie

Kerntaak 2: Verricht administratiewerkzaamheden

Kerntaak 2: Verricht administratiewerkzaamheden Kerntaak 2: Verricht administratiewerkzaamheden Werkproces 2.1: Verwerkt administratieve gegevens ten behoeve van het ladingdossier De coördinator havenlogistiek ontvangt een opdracht met betrekking tot

Nadere informatie

Secretaresse. Context. Doel

Secretaresse. Context. Doel Secretaresse Doel Uitvoeren van secretariële en administratieve werkzaamheden ten behoeve van de leidinggevende en/of de medewerkers van de afdeling, zodanig dat deze in staat wordt/ worden gesteld de

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Bouwkundig tekenaar Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 7

Beroepscompetentieprofiel Bouwkundig tekenaar Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 7 profiel Bouwkundig tekenaar Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 7 Print: 05-januari-2005 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Bouwkundig tekenaar (BKT) Algemene informatie Onder

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Digitaal rechercheur Regie: ECABO Datum wijzigen: 11-6-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Digitaal rechercheur Regie: ECABO Datum wijzigen: 11-6-2004 Versie 1 profiel Digitaal rechercheur Regie: ECABO Datum wijzigen: 11-6-2004 Versie 1 Print: 11-juni-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Digitaal rechercheur (ICT 010) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Informatieverzorger. Mbo-kwalificaties in de sector Informatiedienstverlening. Informatieverzorger

Informatieverzorger. Mbo-kwalificaties in de sector Informatiedienstverlening. Informatieverzorger Informatieverzorger Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Directiesecretaresse/managementassistent mbo-beroep, niveau 4

MBO-beroep in beeld. Directiesecretaresse/managementassistent mbo-beroep, niveau 4 MBO-beroep in beeld Directiesecretaresse/managementassistent mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel. Basismedewerker interieurtextiel

Beroepscompetentieprofiel. Basismedewerker interieurtextiel Beroepscompetentieprofiel Basismedewerker interieurtextiel Beroepscompetentieprofiel Algemene informatie datum: 21 juni 2010 versie: 1.0 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Assistent accountant Regie: ECABO Datum wijzigen: 19-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Assistent accountant Regie: ECABO Datum wijzigen: 19-2-2004 Versie 1 profiel Assistent accountant Regie: ECABO Datum wijzigen: 19-2-2004 Versie 1 Print: 24-februari-2004 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Assistent accountant (BA 004) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Secretaresse Mei 2009

Secretaresse Mei 2009 Functienaam Vastgesteld: Secretaresse Mei 2009 Aard van de functie De secretaresse ondersteunt en faciliteert manager en (beleids)adviseurs. Zij voert haar werkzaamheden voornamelijk zelfstandig uit. Minder

Nadere informatie

Functiebeschrijving: administratief medewerker gemengde functie (m/v)

Functiebeschrijving: administratief medewerker gemengde functie (m/v) functie (m/v) Graad Administratief medewerker (m/v) Functietitel Administratief medewerker gemengde functie (m/v) Doelstelling van de functie Verlenen van informatie en verwerken van vragen van interne

Nadere informatie

Beroepstypering Onderhoudsmonteur installatietechniek. Algemene informatie datum: versie: 1

Beroepstypering Onderhoudsmonteur installatietechniek. Algemene informatie datum: versie: 1 Beroepstypering Onderhoudsmonteur installatietechniek Algemene informatie datum: 01-05-2003 versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Officemanager. BSO Struin Opvang in de natuur zoekt een Duizendpoot een Spin in het web voor onze administratieve afdeling

Officemanager. BSO Struin Opvang in de natuur zoekt een Duizendpoot een Spin in het web voor onze administratieve afdeling Officemanager BSO Struin Opvang in de natuur zoekt een Duizendpoot een Spin in het web voor onze administratieve afdeling Het betreft een bestaande functie die opnieuw ingericht gaat worden. Je bent verantwoordelijk

Nadere informatie

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren Formulieren BPV Opleidingen Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Directiesecretaresse / Managementassistent (95391),niveau 4 BBL Cohort 2013 Alle beoordelingsformulieren

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Deskundige Personeel (B1-3) Kerntaken en takengebied

Functiebeschrijving. Deskundige Personeel (B1-3) Kerntaken en takengebied Functiebeschrijving Deskundige Personeel (B1-3) Kerntaken en takengebied Loon- en personeelsadministratie Je bent verantwoordelijk voor een correcte weddeverwerking en werkt hiervoor nauw samen met het

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 1: Ontwikkelen van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. 2 e beoordeling: Eindbeoordeling:

Opleidingsgebied ICT. 2 e beoordeling: Eindbeoordeling: Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak Applicatie- en mediaontwikkeling 2012-2013, 2013-2014 Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game Kwalificatie en crebocode

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontvangt en slaat goederen op

Kerntaak 1: Ontvangt en slaat goederen op Kerntaak 1: Ontvangt en slaat goederen op Werkproces 1.1: Bereidt het ontvangen en opslaan van goederen voor De logistiek medewerker bereidt, op basis van de opdracht van de leidinggevende, zijn werkzaamheden

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel ICT-beheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel ICT-beheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 profiel ICT-beheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 Print: 11-februari-2004 Pagina 1 van 18 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL ICT-beheerder (ICT 003) Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum

Nadere informatie

Evaluatieformulieren

Evaluatieformulieren Evaluatieformulieren EVALUATIEFORMULIER 1 leidinggevenden niveau A, B en C 4 EVAFORM 1 1) collegialiteit 1. werkt samen (in team) aan de uitvoering van het gehele takenpakket van de organisatie, de dienst,

Nadere informatie

Kerntaak 1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een media-uiting

Kerntaak 1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een media-uiting Kerntaak 1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een media-uiting Werkproces 1.1: Organiseert (eigen) werkzaamheden en werkplek De maakt een planning of volgt de planning die voor

Nadere informatie

Functiekaart. Bijdragen tot een efficiënt werkende administratie bij het gemeentebestuur en van het secretariaat in het bijzonder.

Functiekaart. Bijdragen tot een efficiënt werkende administratie bij het gemeentebestuur en van het secretariaat in het bijzonder. Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Algemene zaken Dienst: Secretariaat Subdienst:

Nadere informatie

Het mede verzorgen van de dagelijkse restauratieve voorzieningen en de uitbrengmaaltijden.

Het mede verzorgen van de dagelijkse restauratieve voorzieningen en de uitbrengmaaltijden. Algemene kenmerken De functionaris is werkzaam binnen de Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o., waaronder ressorteren dak- en thuislozenvoorzieningen Gaarshof en Weideveld, Crisisopvangcentra Koetshuis

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Informatiebeheerder mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Informatiebeheerder mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Informatiebeheerder mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

Leidinggeven 3 LEIDINGGEVEN 3 (CAL08.3/CREBO:56184)

Leidinggeven 3 LEIDINGGEVEN 3 (CAL08.3/CREBO:56184) LEIDINGGEVEN 3 (CAL08.3/CREBO:56184) sd.cal08.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij

Nadere informatie

Kerntaak 1: Repareert, onderhoudt en maakt standaard revalidatiehulpmiddelen afleveringsklaar

Kerntaak 1: Repareert, onderhoudt en maakt standaard revalidatiehulpmiddelen afleveringsklaar Kerntaak 1: Repareert, onderhoudt en maakt standaard revalidatiehulpmiddelen afleveringsklaar Werkproces 1.1: Doornemen van werkorderkaart bij standaard werkzaamheden De medewerker adaptatietechniek ontvangt

Nadere informatie

Functieprofiel: Secretaresse/Managementassistent Functiecode: 0502

Functieprofiel: Secretaresse/Managementassistent Functiecode: 0502 Functieprofiel: Secretaresse/Managementassistent Functiecode: 0502 Doel Plannen, organiseren en uitvoeren van werkzaamheden op secretarieel en administratief gebied, ten behoeve van de leidinggevende en/of

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Kaderfunctionaris Bestratingbedrijf

Beroepscompetentieprofiel Kaderfunctionaris Bestratingbedrijf profiel Kaderfunctionaris Bestratingbedrijf Rapportage RAO-182.06.04 Arbeid Opleidingen Consult BV Tilburg, mei 2006 Dr. Judith de Ruijter Drs. Janneke te Marvelde 2 Kerntaken Kerntaak 1 Neemt werk op

Nadere informatie

SECRETARIAATMEDEWERKER (voor 24 uur per week)

SECRETARIAATMEDEWERKER (voor 24 uur per week) Interne en externe oproep Afdeling Client Service Bureau Kinderen en jeugdigen hebben het recht om op een humane en evenw ichtige manier op te groeien. De hulpvraag van de cliënt is het uitgangspunt van

Nadere informatie

Beoordelingsformulier beroepspraktijkvorming

Beoordelingsformulier beroepspraktijkvorming Beoordelingsformulier beroepspraktijkvorming Secretarieel & Administratie Juridisch-administratieve beroepen Medewerker human resource management Niveau 4 - crebo: 25146 (praktijkopleider) Naam student

Nadere informatie

Kerntaak 1: Begeleidt en verzorgt spreekuren

Kerntaak 1: Begeleidt en verzorgt spreekuren Kerntaak 1: Begeleidt en verzorgt spreekuren Werkproces 1.1: Plannen werkzaamheden De TOA begeleidt en plant spreekuren. Hij ziet als eerste de patiënten en bepaalt de prioriteiten van patiënten, de verrichtingen

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Vloerenschuurder natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4

Beroepscompetentieprofiel Vloerenschuurder natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4 profiel Vloerenschuurder natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4 Print: 27-april-2005 Pagina 1 van 11 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Vloerenschuurder natuursteenbedrijf Algemene

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Bedrijfsadministratief medewerker mbo-beroep, niveau 2

MBO-beroep in beeld. Bedrijfsadministratief medewerker mbo-beroep, niveau 2 MBO-beroep in beeld Bedrijfsadministratief medewerker mbo-beroep, niveau 2 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functienaam. Normfunctienaam. Code Peildatum. Functiereeks Ondersteuning: Functiegroep Administratief & secretarieel:

Functiebeschrijving. Functienaam. Normfunctienaam. Code Peildatum. Functiereeks Ondersteuning: Functiegroep Administratief & secretarieel: Functiebeschrijving Functienaam Medewerker administratief & secretarieel II Normfunctienaam Medewerker administratief & secretarieel II Code Peildatum N07.01.04 1-1-2013 Functiereeks Ondersteuning Het

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Diplomalijn(en) Diploma('s) Examen. Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Veronderstelde voorkennis n.v.t.

EXAMENPROGRAMMA. Diplomalijn(en) Diploma('s) Examen. Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Veronderstelde voorkennis n.v.t. Diplomalijn(en) Diploma('s) Eamen EXAMENPROGRAMMA Secretarieel & Talen Praktijkdiploma Medewerker Secretariaat Niveau vergelijkbaar met mbo 2 Versie 2.0 Geldig vanaf 1-01-12 Vastgesteld op 1-10-11 Vastgesteld

Nadere informatie