Beroepscompetentieprofiel Mutatie opzichter Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: Versie 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beroepscompetentieprofiel Mutatie opzichter Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 24-5-2004 Versie 1"

Transcriptie

1 profiel Mutatie opzichter Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: Versie 1 Print: 05-januari-2005 Pagina 1 van 13

2 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Mutatie opzichter (MTO) Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door Brondocument(en) datum: versie: 1 Bouwradius LOB Onderzoeksrapport Bouwradius (nieuwe kwalificatie niveau 3) feb 2002 Legitimering beroepscompetentieprofiel - op format vereisten door - op inhoud door Mogelijke functiebenamingen Mutatieopzichter Loopbaanmogelijkheden Interviews met bedrijfsleven Workshops met bedrijfsleven KBB bouwradius EIB dd dd Mutatieopzichter. -Opzichter planmatig onderhoud. -Junior projectleider voor renovatie of onderhoudswerkzaamheden. BEROEPSBESCHRIJVING beroepscontext / werkzaamheden rol en verantwoordelijkheden complexiteit De mutatieopzichter werkt bij woningcorporaties of bij (particuliere) vastgoedbeheerders. De functie wordt zowel op kantoor als buiten (in de wijk) uitgeoefend. De mutatieopzichter brengt de meeste tijd in de wijk door. De mutatieopzichter heeft contact met klanten (de huurders), (interne) aannemers, technici, brandweer, politie, gemeente en de verhuurmedewerker.het werk vindt in de regel plaats tijdens reguliere kantoortijden. Er kunnen s avonds spreekuren zijn.werkzaamheden van de mutatieopzichter zijn: -Registreert de aan- en afwezigheid van onderdelen in de woning ten behoeve van de woningcartotheek. -Registreert de gebreken in de woning bij mutaties tijdens de voor- en na-inspectie. -Bepaalt hoeveel kosten er verbonden zijn aan het op gewenst niveau brengen van de woning en komt tot een overeenkomst met de vertrekkende huurder over wie welke kosten betaalt. -Houdt toezicht op de kwaliteit en kwantiteit van de uitgevoerde werkzaamheden op het gebied van mutatieonderhoud. -Verzorgt de oplevering van de woning aan de nieuwe huurder. - De mutatieopzichter heeft een controlerende, adviserende en bemiddelende rol. -De mutatieopzichter onderhandelt met huurders. -De mutatieopzichter maakt afspraken met onderhoudsmensen voor planning en uitvoering van reparaties. -De mutatieopzichter verleent ondersteuning bij het beheren en exploiteren van gebouwen. -De mutatieopzichter levert informatie aan ten behoeve van de woningcartotheek en het strategisch voorraadbeheer. -De mutatieopzichter werkt zelfstandig. -De mutatieopzichter heeft rechtstreeks contact met huurders en lost eventuele conflicten op. -De mutatieopzichter is in operationele zin verantwoordelijk voor het mutatieonderhoud, medeverantwoordelijk voor het verloop van het mutatieproces en de tevredenheid van de huurders hierover. -De mutatieopzichter communiceert met verschillende typen mensen. Daarbij komt de mutatieopzichter huurders tegen met een beperkte Nederlandse taalvaardigheid. -De mutatieopzichter heeft te maken met huurders die steeds mondiger en agressiever worden. Hij is in staat een slechtnieuws gesprek te voeren. -De administratieve taken van de mutatieopzichter hebben een routinematig karakter. -De mutatieopzichter beoordeelt en geeft advies over zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV). De mutatieopzichter heeft te maken met bouwkundige aanpassingen voor gehandicapten en ouderen. -De mutatieopzichter schat de consequenties van schades in (beleid, financiën). -De mutatieopzichter werkt volgens vooraf vastgestelde procedures. Print: 05-januari-2005 Pagina 2 van 13

3 typerende beroepshouding -Zelfvertrouwen. -Sociaal. -Communicatief. -Kan goed tegen kritiek. -Accuraat. -Assertief. -Oplossingsgericht. -Commercieel. -Klantgericht. -Integer. TRENDS / INNOVATIES Marktontwikkelingen Wetgeving overheidsregulering Technologische ontwikkelingen Bedrijfsorganisatorische ontwikkelingen Internationale ontwikkelingen Consumentgericht bouwen: klanten leggen meer specifieke wensen op, zijn mondiger en willen zich professioneel laten adviseren / ondersteunen. Er worden meer eisen gesteld aan sociale en communicatieve vaardigheden van medewerkers. Prefabricage: verschuiving van productiearbeid naar de voorfase van het bouwproces met als gevolg meer nadruk op montage vaardigheden en logistieke vaardigheden. Technische en procedurele advisering: (potentiële) klanten vragen advies aan de mutatieopzichter over leveranciers van goederen en diensten technisch advies en advies inzake procedures (bouwvergunning). Onderhoud en herstel: meer aandacht voor onderhoud en herstel tijdens het ontwerp en het beheer en de exploitatie van vastgoed Wet- en regelgeving: toename op het gebied van product- en proceskwaliteit (bouwbesluit, huurwet, gemeentelijke regelgeving, ISO, etc.), arbo (VCA, Arbeidsomstandighedenwet, etc.), en milieu (duurzaam bouwen, Energie Prestatie Norm,, etc). Omdat de adviesrol van de mutatieopzichter steeds groter wordt, houdt hij de technische ontwikkelingen bij (m.n. over hang- en sluitwerk, materiaalkeuze, inbraakbeveiliging, installaties). Zelfsturing: verantwoordelijkheden en bevoegdheden delegeren naar het operationele niveau waardoor medewerk(st)ers de mogelijkheid krijgen om zelf mee de eigen werkprocessen aan te sturen. Veranderingen van de interne organisatiestructuur van het bedrijf naar aanleiding van de maatschappelijke ontwikkelingen. Niet van toepassing Print: 05-januari-2005 Pagina 3 van 13

4 KERNTAKEN VAN HET BEROEP 1 Uitvoeren van voor- en na-inspectie. 2 Coördineren uitvoering van onderhoudswerkzaamheden. 3 Controle op uitvoerende werkzaamheden 4 Opleveren woning aan nieuwe huurders. Print: 05-januari-2005 Pagina 4 van 13

5 KERNTAAK 1 Uitvoeren van voor- en na-inspectie. proces rol / verantwoordelijkheden complexiteit betrokkenen (hulp-)middelen kwaliteit van proces en resultaat keuzes en dilemma's De mutatieopzichter raadpleegt het woningdossier en andere relevante informatie over de woning. De mutatieopzichter beoordeelt de zelf aangebrachte voorzieningen. De mutatieopzichter beoordeelt de conditie van bouwdelen (visuele inspectie). De mutatieopzichter controleert de aan- en afwezigheid van onderdelen en op eventuele gebreken in de woning. De mutatieopzichter noteert bij de voorinspectie wat voor rekening komt van de huurder/ verhuurder en stelt partijen daar voor aansprakelijk. De mutatieopzichter legt de gegevens vast van de vooren na-inspectie. De mutatieopzichter levert informatie aan ten behoeve van de woningcartotheek en het strategisch voorraadbeheer.-de mutatieopzichter bepaalt bij de na-inspectie welke werkzaamheden uitgevoerd zullen worden.-de mutatieopzichter legt overnames van roerende goederen vast.-de mutatieopzichter adviseert over de staat van onderhoud en het toepassen of de kwaliteit van ZAV (zelf aangebrachte voorzieningen). De rol van de mutatieopzichter is observerend, controlerend, analyserend, beoordelend en besluitvormend van aard. De mutatieopzichter is verantwoordelijk voor de eigen werkzaamheden. De mutatieopzichter is verantwoordelijk voor de uitvoering van het mutatiebeleid met betrekking tot de voor- en na-inspectie. De administratieve taken van de mutatieopzichter hebben een routinematig karakter. De mutatieopzichter heeft te maken met verschillende typen bewoners. Soms is daarbij sprake van meningsverschil over de staat van de woning. De mutatieopzichter legt verbanden tussen gebreken, de oorzaken daarvan en draagt mogelijke oplossingen aan. De mutatieopzichter stelt het schadebedrag vast voor huurder en verhuurder. De mutatieopzichter moet de belangen van de oude en nieuwe huurder afwegen. De mutatieopzichter communiceert met mensen die de Nederlandse taal niet goed beheersen. De mutatieopzichter vertegenwoordigt het belang van de woningcorporatie en zorgt tegelijk voor een goede verstandhouding met de huurder. - Collega's (bijvoorbeeld: verhuurmedewerker, of degene die de woningcartotheek bijhoudt). - Vertrekkende huurder. -Nieuwe huurder. -Eigen aannemer. - Instrumenten om conditiemetingen uit te voeren. (vocht, elektrische leidingen zoeken). - Inspectielijst. - Woningdossier (bijvoorbeeld woningplattegrond, woningomschrijving). - Prijzenlijst. - Computer. De mutatieopzichter werkt gestructureerd en slaat geen onderdelen over. De mutatieopzichter beschrijft de conditie van de bouwdelen op de inspectielijst. De mutatieopzichter beschrijft wijzigingen en schades van bouwdelen middels de inspectielijst.-de mutatieopzichter maakt een schriftelijke verdeling van kosten voor huurder en verhuurder. De mutatieopzichter communiceert zodanig met de huurders dat deze dat als prettig ervaren. De mutatieopzichter volgt in het contact met de huurders het beleid van de woningcorporatie Keuzes: Wat moet er gebeuren om de woning beter verhuurbaar te maken? Wat zijn kritische bouwdelen? Voldoet het gebouw constructief aan de regelgeving? Is het gebouw nog esthetisch verantwoord? Voldoet de indeling van de woning aan de eisen van de tijd? Wat wordt aangepast of verwijderd, wat niet? Welke onderhoudswerkzaamheden vallen binnen het gestelde budget? Wat is voor rekening van de huurder of verhuurder? Dilemma s: Afstemmen van werkzaamheden op meerjarenplanning. Het betrekken van huurders bij uit te voeren werkzaamheden. Het omgaan met verschil van mening met huurder over uit te voeren werkzaamheden. De afweging welke belangen voorrang krijgen in een conflictsituatie met een huurder. Het afstemmen van de verschillende belangen van vertrekkende en nieuwe huurders. Print: 05-januari-2005 Pagina 5 van 13

6 KERNTAAK 2 Coördineren uitvoering van onderhoudswerkzaamheden. proces rol / verantwoordelijkheden complexiteit betrokkenen (hulp-)middelen kwaliteit van proces en resultaat De mutatieopzichter maakt afspraken over uit te voeren werkzaamheden met huurders, verhuurmedewerker, eigen onderhoudsdienst, derden (zoals uitvoerder) en eventueel de wijkopzichter.de mutatieopzichter plant de opleverdatum. De mutatieopzichter levert de werkzaamheden op. De rol van de mutatieopzichter is coördinerend en controlerend.de mutatieopzichter is verantwoordelijk voor het behalen van de geplande opleverdatum. De mutatieopzichter werkt zelfstandig. De mutatieopzichter zorgt ervoor dat de werkzaamheden voor de geplande opleverdatum uitgevoerd zijn.de mutatieopzichter communiceert met aannemers over de uit te voeren werkzaamheden en meerwerk. -De mutatieopzichter beheert de gemaakte afspraken, beheert het budget en controleert de voortgang en de kwaliteit van de werkzaamheden. (Eigen) aannemerij/ onderhoudsdienst.oude/ nieuwe huurder.verhuurmedewerker Een (geautomatiseerd) administratief systeem. Conform de gemaakte afspraken wordt de woning tegen de beste prijs /kwaliteitsverhouding verhuurbaar gemaakt voor de geplande einddatum. keuzes en dilemma's KERNTAAK 3 Controle op uitvoerende werkzaamheden Keuzes: - Welke gebreken hebben prioriteit? - Wat wordt uitbesteed of in eigen beheer uitgevoerd? Wat is een reële opleverdatum? Dilemma s: -De bewoner wil er sneller in dan gepland. (De mutatieopzichter moet om kunnen gaan met wijzigingen in opleverdata). - De kwaliteit waarin een woning gebracht wordt om hem zo snel en toch verantwoordelijk door te kunnen verhuren. -Verdeling van uit te voeren werkzaamheden over de vertrekkende huurder of verhuurder. proces rol / verantwoordelijkheden complexiteit betrokkenen (hulp-)middelen kwaliteit van proces en resultaat keuzes en dilemma's De mutatieopzichter controleert per werkzaamheid of het uitgevoerd is volgens de vooraf afgesproken kwaliteitseisen, volgens het bestek en volgens de financiële afspraken. De mutatieopzichter overlegt met de uitvoerder over niet goed of niet uitgevoerde werkzaamheden hoe en wanneer deze alsnog goed uitgevoerd worden. De mutatieopzichter controleert de aanvullend uitgevoerde werkzaamheden op afspraken van prijs, tijd en bouwtechnische kwaliteit. De mutatieopzichter controleert de factuur. De rol van de mutatieopzichter is controlerend en sturend van aard voor wat betreft de uit te voeren werkzaamheden en financiën. De mutatieopzichter beslist of het werk goed is uitgevoerd. De mutatieopzichter werkt zelfstandig.de mutatieopzichter moet een aantal aspecten tegelijk in de gaten houden. - Uitvoerder. - Aannemer. - Eigen aannemerij. - Vaklieden - Rolmaat of duimstok. - Vochtmeter. - Technische omschrijving. - Computer. - Voorwaarden en normen/ kwaliteitseisen van de corporatie zelf. - Spiegeltje. De werkzaamheden zijn uitgevoerd volgens de eisen en afspraken zoals: Opdrachtomschrijving/ -bon.arbo- en milieueisen.bouwbesluit en andere relevante wet- en regelgeving.voorwaarden van de corporatie. Kwaliteit van proces en resultaat De werkzaamheden zijn uitgevoerd volgens de eisen en afspraken zoals: Opdrachtomschrijving/ -bon.arbo- en milieueisen Bouwbesluit en andere relevante wet- en regelgeving.voorwaarden van de corporatie.financiële afspraken.het werk is tijdig opgeleverd volgens afspraken omtrent prijs, en bouwtechnische kwaliteit. De woning is verhuurbaar. Bepalen van de grens tussen afkeuren en goedkeuren van uitgevoerd werk. Bepalen van te ondernemen actie naar aanleiding van een niet goed uitgevoerde werkzaamheid. Bepalen wat te doen als de factuur niet klopt. Bepalen wanneer samenwerking met een aannemer stopgezet wordt. Print: 05-januari-2005 Pagina 6 van 13

7 KERNTAAK 4 Opleveren woning aan nieuwe huurders. proces rol / verantwoordelijkheden complexiteit betrokkenen (hulp-)middelen kwaliteit van proces en resultaat keuzes en dilemma's De mutatieopzichter loopt met de huurder door de woning van boven naar beneden en registreert op een lijst per vertrek de huidige situatie zoals de corporatie de woning op wil leveren.de mutatieopzichter luistert naar wensen van huurders. Hij onderhandelt met huurders over de uitvoerbaarheid van hun wensen of / en geeft advies.de mutatieopzichter geeft advies over mogelijke aanpassingen voor ouderen of gehandicapten.de mutatieopzichter maakt afspraken met de nieuwe huurder over nog uit te voeren werkzaamheden in verband met verborgen gebreken en legt de afspraken vast. De mutatieopzichter geeft de gemaakt afspraken door aan de verhuurmedewerker.de mutatieopzichter geeft uitleg over de technische installaties, reeds uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden en toekomstige onderhoudswerkzaamheden.de mutatieopzichter geeft uitleg over de kostenverdeling van het nog uit te voeren onderhoud.de mutatieopzichter geeft een toelichting op de uitgevoerde herstelwerkzaamheden. De mutatieopzichter is verantwoordelijk voor een goede verstandhouding met de huurders; de mutatieopzichter is het visitekaartje van de corporatie. De mutatieopzichter is verantwoordelijk voor de uiteindelijk opgeleverde kwaliteit van de opgeleverde woning. De mutatieopzichter stelt zich klantgericht op naar nieuwe huurders. De mutatieopzichter adviseert over voorzieningen voor gehandicapten, bouwvergunningen en zelf aan te brengen voorzieningen. De mutatieopzichter communiceert met mensen die de Nederlandse taal niet goed beheersen. De mutatieopzichter vertegenwoordigt het belang van de woningcorporatie en zorgt tegelijk voor een goede verstandhouding met de huurder. - Nieuwe huurder - Verhuurmedewerker - Vaklieden - Computer - Lijsten en formulieren die de oplevering structureren De mutatieopzichter communiceert zodanig met de huurders dat deze dat als prettig ervaren. De mutatieopzichter volgt in het contact met de huurders het beleid van de woningcorporatie. De mutatieopzichter maakt duidelijke afspraken. De kwaliteit van de opgeleverde woning is acceptabel voor de nieuwe huurder Keuzes: Welk meerwerk moet uitgevoerd worden? Wie voert het meerwerk uit? Voor wie zijn de kosten van het meerwerk? Dilemma s: Het betrekken van huurders bij uit te voeren werkzaamheden. De afweging welke belangen voorrang krijgen in een conflictsituatie met een huurder. Vaststellen of een gebrek in de woning een verborgen gebrek is. Print: 05-januari-2005 Pagina 7 van 13

8 KERNOPGAVEN VAN HET BEROEP 1 De mutatieopzichter moet het beleid van de woningcorporatie afwegen tegen de belangen van de huurder, zodanig dat de huurder zich in het beleid van de corporatie kan herkennen. 2 Bij het vaststellen van uit te voeren werkzaamheden moet gekeken worden naar verschillende criteria, het beleidsplan, meerjarenplanning, de begroting (woningbeleidsplan), regelgeving, eisen van de tijd, het beschikbare budget van de woningcorporatie, enz. 3 De mutatieopzichter moet het evenwicht vinden tussen zakelijkheid en sociale contacten met huurders om verantwoorde beslissingen kunnen te nemen. 4 De mutatieopzichter moet de informatie die hij van de huurder krijgt op waarde kunnen schatten. Er kan verschil van mening zijn over de herkomst van een gebrek in de woning, vooral bij gebrekkige dossiervorming. 5 De mutatieopzichter moet met huurders met verschillende sociale achtergronden of met huurders die de Nederlandse taal niet goed beheersen duidelijk en eenduidig kunnen communiceren 6 De mutatieopzichter stelt het schadebedrag direct en efficiënt zodanig vast dat een reële inschatting van werkzaamheden, tijd en geld wordt gemaakt. Print: 05-januari-2005 Pagina 8 van 13

9 OVERZICHTSSCHEMA BEROEPSCOMPETENTIES EN KERNTAKEN BEROEPSCOMPETENTIES vakmatig-methodisch (VM) 1 Technische staat van de woning beoordelen 2 Controleren van de uitvoering van werkzaamheden 3 Gegevens registreren 4 De herstelkosten vaststellen bestuurlijk-organisatorisch en strategische (BOS) 5 Zelfstandig taken uitvoeren sociaal-communicatieve (SC) 7 Mondeling en schriftelijk communiceren met verschillende partijen ontwikkelings (ON) 9 Eigen werk evalueren KERNTAAK X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Print: 05-januari-2005 Pagina 9 van 13

10 OVERZICHTSSCHEMA BEROEPSCOMPETENTIES EN KERNOPGAVEN BEROEPSCOMPETENTIES vakmatig-methodisch (VM) 4 De herstelkosten vaststellen bestuurlijk-organisatorisch en strategische (BOS) 5 Zelfstandig taken uitvoeren X X X X X X sociaal-communicatieve (SC) 7 Mondeling en schriftelijk communiceren met verschillende partijen X X X X 8 Onderhandelen met huurder ontwikkelings (ON) 9 Eigen werk evalueren X X X X X X KERNOPGAVE X X Print: 05-januari-2005 Pagina 10 van 13

11 BEROEPCOMPETENTIES MET SUCCESCRITERIA Nr. 1 VM Nr. 2 VM Nr. 3 VM De mutatieopzichter is in staat om op adequate wijze de technische staat van de woning te beoordelen op eventuele schade/gebreken of afwijkingen om te zorgen voor een complete en bouwtechnisch verantwoorde, verhuurbare woning. De mutatieopzichter werkt gestructureerd en nauwkeurig tijdens de controle/ beoordeling. De mutatieopzichter schat in hoeveel tijd (in werkdagen) werkzaamheden in beslag nemen De mutatieopzichter maakt een bouwtechnische beoordeling met behulp van geldende normen, eisen en het woningdossier De mutatieopzichter signaleert welke informatie relevant is voor het mutatiebeleid. De mutatieopzichter registreert de relevante gegevens nauwkeurig op papier of digitaal. De mutatieopzichter geeft de informatie door aan de verantwoordelijke voor het mutatiebeleid. Een volledige beoordeling van de schade/ gebreken De nieuwe huurder kan op de afgesproken tijd de woning betrekken De leegstand van de woning is minimaal. Het is de vertrekkende huurder en de verhuurder duidelijk wie welke herstelwerkzaamheden uit moet voeren. De afwijkingen die er zijn ten opzichte van de woningcartotheek zijn duidelijk in kaart gebracht. Een volledig en correct overzicht van relevante informatie ten behoeve van het mutatiebeleid. De mutatieopzichter is in staat om op adequate wijze de uitvoering van mutatieonderhoudswerkzaamheden of mutatieschadewerkzaamheden te controleren op voortgang om te zorgen voor een complete en bouwtechnisch verantwoorde verhuurbare woning. De mutatieopzichter beoordeelt nauwkeurig en gestructureerd bij de na-inspectie, tijdens herstelwerkzaamheden en bij de oplevering. De mutatieopzichter beoordeelt of de herstelwerkzaamheden voldoende bouwtechnisch goed uitgevoerd zijn. De mutatieopzichter noteert zijn bevindingen overzichtelijk Een volledige beoordeling van de herstelwerkzaamheden van de aannemer en/of verstrekkende huurder. Het uitgevoerde werk voldoet aan de vooraf aangegeven kwaliteitseisen (volgens: normen corporatie, wet- en regelgeving). Het uitgevoerde werk voldoet aan bestek en tekeningen (indien van toepassing). Het uitgevoerde werk voldoet aan de financiële afspraken. Het uitgevoerde werk voldoet aan de financiële afspraken. De mutatieopzichter is in staat om op adequate wijze gegevens te registreren, zodat duidelijk is welke werkzaamheden uitgevoerd moeten worden om de woning verhuurklaar te maken en het mutaliebeleid vorm te kunnen geven. De mutatieopzichter registreert systematisch met behulp van een checklist en volgens een vooraf vastgelegde vaste looproute. De mutatieopzichter registreert de aan- en afwezigheid van onderdelen en gebreken in de woning nauwkeurig. De mutatieopzichter geeft aan welke informatie relevant is voor het mutatiebeleid. De mutatieopzichter controleert de registratie op volledigheid. De registratie is volledig. De registratie heeft een heldere structuur. In de registratie is helder weergegeven welke herstelwerkzaamheden uitgevoerd worden en voor wiens rekening de kosten zijn. De registratie is te begrijpen voor alle betrokken partijen Print: 05-januari-2005 Pagina 11 van 13

12 Nr. 4 VM De mutatieopzichter is in staat om op adequate wijze de herstelkosten vast te stellen zodat voor alle partijen de kosten van de uit te voeren werkzaamheden duidelijk zijn. Nr. 5 BOS De mutatieopzichter maakt een snelle en juiste inschatting van de herstelkosten zonder rekenprogramma. De mutatieopzichter stelt vast welke kosten voor huurder en verhuurder zijn volgens het beleid van de corporatie De herstelkosten zijn realistisch voor de vertrekkende huurder en corporatie. De herstelkosten blijven binnen redelijke kaders zoals weergegeven in het beleid van de corporatie. Duidelijkheid voor de vertrekkende huurder en de verhuurder over welke kosten voor wiens rekening komen. De mutatieopzichter is in staat om op adequate wijze taken zelfstandig uit te kunnen voeren om bij te dragen aan een optimaal mutatieproces. Nr. 6 SC De mutatieopzichter bepaalt of wensen van de nieuwe huurder bouwkundig verantwoord zijn. De mutatieopzichter bepaalt of wensen van de nieuwe huurder binnen het beleid van de corporatie vallen. De mutatieopzichter beoordeelt of de aannemer werkt volgens de gemaakte afspraken. De mutatieopzichter maakt nauwkeurige aantekeningen en legt deze overzichtelijk vast. De mutatieopzichter overlegt in uitzonderingsgevallen met de leidinggevende De mutatieopzichter bepaalt of veranderingen die aangebracht zijn door de vertrekkende huurder bouwkundig verantwoord zijn. De beslissingen zijn genomen volgens de geldende procedures. Alle partijen zijn op de hoogte van de gevolgde procedure. De corporatie stemt in met de beslissing. De huurder stemt in met de beslissing. De aannemer stemt in met de beslissing. De planning wordt gehaald. Een goede verstandhouding tussen woningcorporatie en huurder Een goede verstandhouding tussen woningcorporatie en aannemer. De mutatieopzichter is in staat om op adequate wijze met collega s samen te werken om bij te dragen aan het goed verlopen van het mutatieproces. De mutatieopzichter maakt afweging welke informatie voor collega relevant is. De mutatieopzichter geeft informatie tijdig door aan collega s. De mutatieopzichter overlegt regelmatig met collega s over bijzondere situaties in een mutatieproces. De collega s geven aan tevreden te zijn. De huurder geeft aan tevreden te zijn door duidelijkheid over het mutatieproces. Het mutatieproces loopt geen vertraging op door overdracht. De corporatie heeft een goed imago. Binnen de corporatie heerst een goede collegiale werksfeer. Print: 05-januari-2005 Pagina 12 van 13

13 Nr. 7 SC Nr. 8 SC De mutatieopzichter is in staat om op adequate wijze zowel mondeling als schriftelijk te communiceren met verschillende partijen, zoals aannemers en huurders, in het belang van een goed verloop van het mutatieproces. De mutatieopzichter stemt gedrag en presentatie af op de functionele positie van de andere partij. De mutatieopzichter stelt zich coöperatief, flexibel en dienstverlenend op. De mutatieopzichter stemt gebruik van media af op de situatie (brief of telefoon). De mutatieopzichter kiest gesprekstechnieken die aansluiten bij de situatie en doelgroep. De mutatieopzichter maakt afspraken en komt deze na. De mutatieopzichter legt afspraken overzichtelijk vast. De mutatieopzichter houdt rekening met belangen en omstandigheden van verschillende partijen Alle partijen beschouwen de mutatieopzichter als representatief voor de organisatie. Er is duidelijkheid bij alle partijen over gemaakte afspraken. Het werk is uitgevoerd zoals het is afgesproken. De woning staat niet langer leeg dan gepland. De huurder voelt zich serieus genomen. De aannemer is tevreden over de wijze van communiceren voor, tijdens en na de mutatieonderhoudswerkzaamheden. De corporatie heeft een goed imago. De mutatieopzichter is in staat om op adequate wijze te onderhandelen met de huurder, om bij te dragen aan een optimaal mutatieproces Nr. 9 ON De mutatieopzichter luistert actief. De mutatieopzichter vertegenwoordigt het belang van het bedrijf. De mutatieopzichter staat open voor ideeën van nieuwe en vertrekkende huurders. De mutatieopzichter blijft rustig, ook in lastige situaties. De mutatieopzichter draagt zelf oplossingen aan. De mutatieopzichter gebruikt het onderhandelen niet als standaardprocedure. Komt zoveel mogelijk tegemoet aan de wensen van de huurder binnen de beleidskaders van de woningcorporatie. De huurder vindt de genomen beslissing acceptabel De verstandhouding met huurders is goed. Het mutatieproces verloopt zonder vertraging. De kwaliteit van de woning en de herstelwerzaamheden voldoet aan de afgesproken criteria. De huurder voelt zich serieus genomen. De mutatieopzichter is in staat om op adequate wijze zijn eigen werk te evalueren zodat gemaakte fouten leiden tot verbetering van het mutatieproces. De mutatieopzichter leest het eigen werk na, of kijkt terug op het werk. De mutatieopzichter bepaalt waar het werk (nog niet) voldoet aan de gestelde criteria. De mutatieopzichter bepaalt welke delen van het werk moeten veranderen om te voldoen aan de criteria. De mutatieopzichter bepaalt hoe in het vervolg dezelfde fouten kunnen worden voorkomen. De mutatieopzichter past de werkwijze aan. De tussenproducten voldoen aan de gestelde criteria. De werkwijzen worden voortdurend aangepast en verbeterd. Print: 05-januari-2005 Pagina 13 van 13

Beroepscompetentieprofiel Onderhoudsopzichter Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 3

Beroepscompetentieprofiel Onderhoudsopzichter Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 3 profiel Onderhoudsopzichter Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 3 Print: 05-januari-2005 Pagina 1 van 17 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Onderhoudsopzichter Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Calculator Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 7

Beroepscompetentieprofiel Calculator Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 7 profiel Calculator Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 7 Print: 04-januari-2005 Pagina 1 van 11 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Calculator (CAL) Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Bouwkundig tekenaar Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 7

Beroepscompetentieprofiel Bouwkundig tekenaar Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 7 profiel Bouwkundig tekenaar Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 7 Print: 05-januari-2005 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Bouwkundig tekenaar (BKT) Algemene informatie Onder

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Bestekschrijver Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 5

Beroepscompetentieprofiel Bestekschrijver Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 5 profiel Bestekschrijver Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 5 Print: 05-januari-2005 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Bestekschrijver (BS) Algemene informatie Onder regie van

Nadere informatie

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Beroepsprofiel Monteur Lichte Staalbouw Buitendienst

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Beroepsprofiel Monteur Lichte Staalbouw Buitendienst Beroepstypering Monteur lichte staalbouw buitendienst Algemene informatie datum: 4 december 2003 versie: 2 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq, kenniscentrum

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Uit handboek beroepsprofielen metaal Dijk12-Juni 2001

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Uit handboek beroepsprofielen metaal Dijk12-Juni 2001 Beroepstypering Plaatconstructiewerker Algemene informatie datum: 31 januari 2003 versie: 2 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Archiefmedewerker historisch documentatiecentrum Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Archiefmedewerker historisch documentatiecentrum Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 profiel Archiefmedewerker historisch documentatiecentrum Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 Print: 23-december-2003 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Archiefmedewerker historisch

Nadere informatie

Beroepstypering Onderhoudsmonteur installatietechniek. Algemene informatie datum: versie: 1

Beroepstypering Onderhoudsmonteur installatietechniek. Algemene informatie datum: versie: 1 Beroepstypering Onderhoudsmonteur installatietechniek Algemene informatie datum: 01-05-2003 versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Assemblagemedewerker natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4

Beroepscompetentieprofiel Assemblagemedewerker natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4 Beroepscompetentieprofiel Assemblagemedewerker natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4 Print: 27-april-2005 Pagina 1 van 10 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Assemblagemedewerker

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Vloerenschuurder natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4

Beroepscompetentieprofiel Vloerenschuurder natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4 profiel Vloerenschuurder natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4 Print: 27-april-2005 Pagina 1 van 11 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Vloerenschuurder natuursteenbedrijf Algemene

Nadere informatie

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Beroepsprofiel Fijn constructiebankwerker/lasser

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Beroepsprofiel Fijn constructiebankwerker/lasser Beroepstypering Fijn constructiebankwerker / lasser Algemene informatie datum: 6 december 2002 versie: 2 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq, kenniscentrum

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Technisch commercieel medewerker Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 24-5-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Technisch commercieel medewerker Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 24-5-2004 Versie 1 profiel Technisch commercieel medewerker Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 24-5-2004 Versie 1 Print: 05-januari-2005 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Technisch commercieel medewerker (TCM)

Nadere informatie

LIFT group. LIFT group, afdeling Kwalificatiestructuur

LIFT group. LIFT group, afdeling Kwalificatiestructuur Beroepscompetentieprofiel assistent productmanager Algemene informatie datum: 22 september 2003 versie: 3 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: LIFT group LIFT group,

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Telefoniste/receptioniste Regie: ECABO Datum wijzigen: 16-12-2003 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Telefoniste/receptioniste Regie: ECABO Datum wijzigen: 16-12-2003 Versie 1 profiel Telefoniste/receptioniste Regie: ECABO Datum wijzigen: 16-12-2003 Versie 1 Print: 07-april-2004 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Telefoniste/receptioniste (SE 010) Algemene informatie

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Kaderfunctionaris Bestratingbedrijf

Beroepscompetentieprofiel Kaderfunctionaris Bestratingbedrijf profiel Kaderfunctionaris Bestratingbedrijf Rapportage RAO-182.06.04 Arbeid Opleidingen Consult BV Tilburg, mei 2006 Dr. Judith de Ruijter Drs. Janneke te Marvelde 2 Kerntaken Kerntaak 1 Neemt werk op

Nadere informatie

Competenties. Overzicht

Competenties. Overzicht Competenties Competenties voor het vmbo zijn nog niet ontwikkeld. Deze hieronder genoemde competenties zijn samen met docenten en bedrijfsleven afgeleid van de competenties die zijn opgesteld voor het

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq Beroepstypering Monteur werktuigbouw binnendienst Algemene informatie datum: 05-02-2003 versie: 04 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq Beroepstypering Servicemonteur installatietechniek (SEM) Algemene informatie datum: 26-1-2004 versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

1. Beroepsprofiel Constructiebankwerker/lasser

1. Beroepsprofiel Constructiebankwerker/lasser Beroepstypering Constructiebankwerker / lasser Algemene informatie datum: 16 januari 2003 versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq, kenniscentrum voor

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel. Basismedewerker interieurtextiel

Beroepscompetentieprofiel. Basismedewerker interieurtextiel Beroepscompetentieprofiel Basismedewerker interieurtextiel Beroepscompetentieprofiel Algemene informatie datum: 21 juni 2010 versie: 1.0 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Sociaal juridisch medewerker personeelswerk Regie: ECABO Datum wijzigen: 5-10-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Sociaal juridisch medewerker personeelswerk Regie: ECABO Datum wijzigen: 5-10-2004 Versie 1 profiel Sociaal juridisch medewerker personeelswerk Regie: ECABO Datum wijzigen: 5-10-2004 Versie 1 Print: 06-oktober-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Sociaal juridisch medewerker personeelswerk

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Secretarieel medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Secretarieel medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 profiel Secretarieel medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 Print: 23-december-2003 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Secretarieel medewerker (SE 002) Algemene informatie Onder

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Bedrijfsadministratief medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Bedrijfsadministratief medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1 profiel Bedrijfsadministratief medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1 Print: 13-januari-2004 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Bedrijfsadministratief medewerker (BA 002) Algemene

Nadere informatie

Kerntaak 2: Verricht administratiewerkzaamheden

Kerntaak 2: Verricht administratiewerkzaamheden Kerntaak 2: Verricht administratiewerkzaamheden Werkproces 2.1: Verwerkt administratieve gegevens ten behoeve van het ladingdossier De coördinator havenlogistiek ontvangt een opdracht met betrekking tot

Nadere informatie

BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL WERKVOORBEREIDER NATUURSTEENBEDRIJF

BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL WERKVOORBEREIDER NATUURSTEENBEDRIJF BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL WERKVOORBEREIDER NATUURSTEENBEDRIJF Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 31-3-2004 Versie 1 Datum: 13 12 05 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL: Werkvoorbereider natuursteen

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen

Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen Werkproces 1.1: Verzamelen en verwerken van ontwerpgegevens De commercieel technicus controleert of de aangeleverde ontwerpgegevens (zoals bijvoorbeeld een programma

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Kopersbegeleider Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 6

Beroepscompetentieprofiel Kopersbegeleider Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 6 profiel Kopersbegeleider Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 6 Print: 05-januari-2005 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Kopersbegeleider (KB) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Applicatieontwikkelaar Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Applicatieontwikkelaar Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 profiel Applicatieontwikkelaar Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 Print: 10-februari-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Applicatieontwikkelaar (ICT 004) Algemene informatie Onder

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq Beroepstypering Eerste Monteur werktuigbouw en elektro buitendienst Algemene informatie datum: 05-02-2003 versie: 04 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Brondocument(en)

Nadere informatie

datum: 19 april 2005 versie: 2

datum: 19 april 2005 versie: 2 Beroepstypering Commercieel technicus Algemene informatie Onder regie van KBB Ontwikkeld door: Brondocument(en) Legitimering BCP door: datum: 19 april 2005 versie: 2 Kenteq DIJK12 Beleidsonderzoek Beroepsprofiel

Nadere informatie

Kerntaak 1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een media-uiting

Kerntaak 1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een media-uiting Kerntaak 1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een media-uiting Werkproces 1.1: Organiseert (eigen) werkzaamheden en werkplek De maakt een planning of volgt de planning die voor

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Administratief juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-10-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Administratief juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-10-2004 Versie 1 profiel Administratief juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-10-2004 Versie 1 Print: 06-oktober-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Administratief juridisch

Nadere informatie

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Beroepscompetentieprofiel Leidinggevend Monteur Installatietechniek ; AO Consult (2001)

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Beroepscompetentieprofiel Leidinggevend Monteur Installatietechniek ; AO Consult (2001) Beroepstypering Leidinggevend monteur installatietechniek Algemene informatie datum: 14-01-2004 versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq, kenniscentrum

Nadere informatie

BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL VERKOPER GRAFMONUMENTEN

BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL VERKOPER GRAFMONUMENTEN BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL VERKOPER GRAFMONUMENTEN Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 31-3-2004 Versie 1 Datum: 13 12 05 Pagina 1 van 11 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Verkoper grafmonumenten Algemene informatie

Nadere informatie

BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL VOEGER 4

BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL VOEGER 4 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL VOEGER 4 Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 1-11-2004 Versie 3 Datum: 07 12 05 Pagina 1 van 10 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL: Voeger 4 (niveau 2) Algemene informatie Datum: 25

Nadere informatie

BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL WERKVOORBEREIDER VOEGBEDRIJF

BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL WERKVOORBEREIDER VOEGBEDRIJF BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL WERKVOORBEREIDER VOEGBEDRIJF Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 1-11-2004 Versie 1 Datum: 13 12 05 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL: Werkvoorbereider steenachtige

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Stedenbouwkundig tekenaar Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 4

Beroepscompetentieprofiel Stedenbouwkundig tekenaar Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 4 profiel Stedenbouwkundig tekenaar Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 4 Print: 05-januari-2005 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Stedenbouwkundig tekenaar (SBT) Algemene informatie

Nadere informatie

BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL VOEGER 3

BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL VOEGER 3 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL VOEGER 3 Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 1-11-2004 Versie 3 Datum: 07 12 05 Pagina 1 van 10 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL: Voeger 3 (niveau 2) Algemene informatie Datum: 25

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel. Productiebegeleider mode

Beroepscompetentieprofiel. Productiebegeleider mode Beroepscompetentieprofiel Productiebegeleider mode Beroepscompetentieprofiel Algemene informatie datum: juni 2011 versie: 1.0 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door:

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Ontwerper/constructeur

Beroepscompetentieprofiel Ontwerper/constructeur Beroepscompetentieprofiel Ontwerper/constructeur SBW O&R04/7/046/mdr/10-9-2004 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Kerntaken van het beroep 5 Kernopgaven van het beroep 9 Competentiematrix 10 Beroepscompetenties

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Digitaal rechercheur Regie: ECABO Datum wijzigen: 11-6-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Digitaal rechercheur Regie: ECABO Datum wijzigen: 11-6-2004 Versie 1 profiel Digitaal rechercheur Regie: ECABO Datum wijzigen: 11-6-2004 Versie 1 Print: 11-juni-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Digitaal rechercheur (ICT 010) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Beroepsprofiel Installatiemonteur Elektrotechniek. ALGEMENE INFORMATIE datum: 23 december 2004 versie: 1 Onder regie van KBB. Legitimering BCP door:

Beroepsprofiel Installatiemonteur Elektrotechniek. ALGEMENE INFORMATIE datum: 23 december 2004 versie: 1 Onder regie van KBB. Legitimering BCP door: Beroepstypering Installatiemonteur elektrotechniek ALGEMENE INFORMATIE datum: 23 december 2004 versie: 1 Onder regie van KBB Kenteq Ontwikkeld door: Brondocument(en) Legitimering BCP door: - op formatvereisten

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 1: Ontwikkelen van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321

Nadere informatie

Beroepsprofiel Vakman gww

Beroepsprofiel Vakman gww Beroepsprofiel Vakman gww In verband met de leesbaarheid wordt in deze rapportage hij gebruikt waar hij/zij bedoeld wordt. 1 Inhoudsopgave 1.0 Beroepsbeschrijving pagina 1.1 Sector en bedrijf 3 1.2 Werkomgeving

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit

Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit Werkproces 1.1: Schilderwerk voorbereiden De ontvangt de opdracht van zijn leidinggevende tot het uitvoeren van schilderwerk. Hij vertaalt de opdracht, waaronder het

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Embedded systems engineer Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Embedded systems engineer Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 profiel Embedded systems engineer Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 Print: 10-februari-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Embedded systems engineer (ICT 009) Algemene informatie

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Hajnadi Klimaattechniek BV Service Coördinator Printdatum 17-09-2012

Functiebeschrijving. Hajnadi Klimaattechniek BV Service Coördinator Printdatum 17-09-2012 Bedrijf Hajnadi Klimaattechniek BV Functie Service Coördinator Printdatum 17-09-2012 Functiebeschrijving Functiekenmerken Taken kennis en vaardigheden Opleidingsmogelijkheden bij functie Functiekenmerken

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren BPV

Beoordelingsformulieren BPV Beoordelingsformulieren BPV ROC Mondriaan School voor Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Beoordelingsformulieren Basisjaar van de 3 jarige opleiding BBL DSMA Cohort

Nadere informatie

Regioprofiel Noord-Holland Technisch Tekenaar Elektrotechniek, niveau 3 Werkvoorbereider Installatie Elektrotechniek, niveau 4

Regioprofiel Noord-Holland Technisch Tekenaar Elektrotechniek, niveau 3 Werkvoorbereider Installatie Elektrotechniek, niveau 4 Regioprofiel Noord-Holland Technisch Tekenaar Elektrotechniek, niveau 3 Werkvoorbereider Installatie Elektrotechniek, niveau 4 16 januari 2013 Regioprofiel Op 31 mei 2012 hebben de MBO-instellingen, de

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Informatieverzorger Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Informatieverzorger Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 profiel Informatieverzorger Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 Print: 23-december-2003 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Informatieverzorger (IDV 002) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Assistent carrosseriebranche (versie juni 2004)

Beroepscompetentieprofiel Assistent carrosseriebranche (versie juni 2004) profiel Assistent carrosseriebranche (versie juni 2004) Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum VOC beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door VOC Brondocumenten Sleutelkwalificaties in de

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq Beroepstypering Technisch tekenaar TGI Algemene informatie datum: 12-05-2003 versie: 1 Onder regie van Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq Kenteq, afdeling kwalificatiestructuur

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel ICT-beheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel ICT-beheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 profiel ICT-beheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 Print: 11-februari-2004 Pagina 1 van 18 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL ICT-beheerder (ICT 003) Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement p. Functie medewerker brandpreventie Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub p Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Kerntaak 1: Bedienen en bewaken van installaties

Kerntaak 1: Bedienen en bewaken van installaties Kerntaak 1: Bedienen en bewaken van installaties Werkproces 1.1: Voorbereiden eigen werkzaamheden Bij aanvang van zijn dienst neemt de de werkzaamheden door die zijn uitgevoerd door collega s van de vorige

Nadere informatie

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT medewerker 2012-2013 Kerntaak 3: Ondersteunen van systeemgebruikers Kwalificatie en crebocode Medewerker beheer ICT 95070 Leeromgeving Buitenschools

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Niveau : 4 Crebonr. : 25185 Kerntaak : B1-K2 Dossier :

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Monteur mobiele werktuigen en installaties buitendienst ALGEMENE INFORMATIE datum: 10-03-2003 versie: 04

Beroepscompetentieprofiel Monteur mobiele werktuigen en installaties buitendienst ALGEMENE INFORMATIE datum: 10-03-2003 versie: 04 profiel Monteur mobiele werktuigen en installaties buitendienst ALGEMENE INFORMATIE datum: 10-03-2003 versie: 04 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum

Nadere informatie

Bij de MSF (verwijzers) is het verplicht minimaal 3 verwijzers een vragenlijst te sturen, voor de

Bij de MSF (verwijzers) is het verplicht minimaal 3 verwijzers een vragenlijst te sturen, voor de Multisource Feedback Er zijn drie verschillende formulierensets Multisource Feedback (MSF) beschikbaar in het digitaal portfolio: Bij de MSF (collega s) is het verplicht minimaal 3 collega s een vragenlijst

Nadere informatie

Beroepsprofiel Tekenaar-constructeur. Algemene informatie datum: versie: 01 Onder regie van

Beroepsprofiel Tekenaar-constructeur. Algemene informatie datum: versie: 01 Onder regie van Beroepscompetentieprofiel Tekenaar-constructeur Algemene informatie datum: 11-02-2004 versie: 01 Onder regie van Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Doorstroom politie Regie: ECABO Datum wijzigen: 4-10-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Doorstroom politie Regie: ECABO Datum wijzigen: 4-10-2004 Versie 1 profiel Doorstroom politie Regie: ECABO Datum wijzigen: 4-10-2004 Versie 1 Print: 05-oktober-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Doorstroom politie Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum

Nadere informatie

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren Formulieren BPV Opleidingen Economie Administratieve en Secretariële opleidingen Locaties Brasserskade (Delft) en Aspacialaan (Den Haag) Secretaresse (95380) niveau 3, BBL cohort 2013 Alle beoordelingsformulieren

Nadere informatie

Prestatie-indicator. aanwezigheid bij bijeenkomsten, arbeidstijden Schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid Ethisch en integer handelen

Prestatie-indicator. aanwezigheid bij bijeenkomsten, arbeidstijden Schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid Ethisch en integer handelen Voorbeelduitwerking kerntaak 4 Kerntaak 4: 4 Functioneert als werknemer in een arbeidsorganisatie. Werkproces 4.1: Gedraagt zich als verantwoord werknemer bij het uitvoeren van het werk. Omschrijving:

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit

Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit Werkproces 1.1: Schilderwerk voorbereiden De ontvangt de opdracht van zijn leidinggevende tot het uitvoeren van schilderwerk. Hij vertaalt de opdracht, waaronder het

Nadere informatie

Profiel Praktijkbegeleider. Kwalificatieprofiel Praktijkbegeleider Algemene informatie. Specifieke informatie. datum: december 2005 versie: 4

Profiel Praktijkbegeleider. Kwalificatieprofiel Praktijkbegeleider Algemene informatie. Specifieke informatie. datum: december 2005 versie: 4 Profiel Praktijkbegeleider Kwalificatieprofiel Praktijkbegeleider Algemene informatie datum: december 2005 versie: 4 Onder regie van NOC*NSF Ontwikkeld door KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met

Nadere informatie

Kerntaak 2: Realiseert en bewerkt licht, beeld en/of geluid

Kerntaak 2: Realiseert en bewerkt licht, beeld en/of geluid Kerntaak 2: Realiseert en bewerkt licht, beeld en/of geluid Werkproces 2.2: Verzamelt AV-materiaal en -apparatuur, bouwt deze op en na afloop weer af De verzamelt en controleert op aanwijzing van de Fotograaf

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Assistent toezichthouder Regie: ECABO Datum wijzigen: Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Assistent toezichthouder Regie: ECABO Datum wijzigen: Versie 1 profiel Assistent toezichthouder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-6-2004 Versie 1 Print: 09-juni-2004 Pagina 1 van 11 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Assistent toezichthouder (V 001) Algemene informatie Onder

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel. Medewerker expeditie

Beroepscompetentieprofiel. Medewerker expeditie Beroepscompetentieprofiel Medewerker expeditie 1 Beroepscompetentieprofiel Medewerker expeditie Algemene informatie datum: januari 2012 versie: definitief Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Kenteq d.d Landbouwmechanisatie d.d

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Kenteq d.d Landbouwmechanisatie d.d Beroepstypering Technicus Landbouwtechnische- en mobiele werktuigen en installaties Algemene informatie datum:11 april 2005 versie:01 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Assistent vrede en veiligheid Regie: ECABO Datum wijzigen: 12-1-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Assistent vrede en veiligheid Regie: ECABO Datum wijzigen: 12-1-2004 Versie 1 profiel Assistent vrede en veiligheid Regie: ECABO Datum wijzigen: 12-1-2004 Versie 1 Print: 12-februari-2004 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Assistent vrede en veiligheid Algemene informatie

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Boekhoudkundig medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Boekhoudkundig medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1 profiel Boekhoudkundig medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1 Print: 13-januari-2004 Pagina 1 van 16 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Boekhoudkundig medewerker (BA 002) Algemene informatie

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Polijster natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4

Beroepscompetentieprofiel Polijster natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4 profiel Polijster natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4 Print: 27-april-2005 Pagina 1 van 11 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Polijster natuursteenbedrijf Algemene informatie

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Bouwwerksteller natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4

Beroepscompetentieprofiel Bouwwerksteller natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4 profiel Bouwwerksteller natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4 Print: 27-april-2005 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Bouwwerksteller natuursteenbedrijf Algemene

Nadere informatie

Departement Burger en Vrije Tijd Binnenschoolse Opvang. administratief

Departement Burger en Vrije Tijd Binnenschoolse Opvang. administratief FUNCTIEBESCHRIJVING: Begeleider binnenschoolse opvang 1. FUNCTIEBENAMING Naam van de functie Afdeling Niveau/rang Graad Begeleider Departement Burger en Vrije Tijd Binnenschoolse Opvang E1-E3 administratief

Nadere informatie

Formulierenset BPV BBL niveau 2. Secretarieel medewerkster

Formulierenset BPV BBL niveau 2. Secretarieel medewerkster Cluster Economie Administratieve opleidingen Locatie Brasserskade Formulierenset BPV BBL niveau 2 Secretarieel medewerkster Cohort 2011 ROC Mondriaan /Zakelijke Dienstverlening / Economie Secretaresse/

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. 2 e beoordeling: Eindbeoordeling:

Opleidingsgebied ICT. 2 e beoordeling: Eindbeoordeling: Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak Applicatie- en mediaontwikkeling 2012-2013, 2013-2014 Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game Kwalificatie en crebocode

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Netwerkbeheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Netwerkbeheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 profiel Netwerkbeheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 Print: 10-februari-2004 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Netwerkbeheerder (ICT 006) Algemene informatie Onder regie van

Nadere informatie

Stichting Hout & Meubel. Stichting Hout & Meubel, afdeling Ontwikkelcentrum. Beroepsprofielen in de Timmerindustrie (Dijk 12 Beleidsonderzoek, 2001)

Stichting Hout & Meubel. Stichting Hout & Meubel, afdeling Ontwikkelcentrum. Beroepsprofielen in de Timmerindustrie (Dijk 12 Beleidsonderzoek, 2001) profiel: Opsluiter Algemene informatie: datum: 2 februari 2005 versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven: Stichting Hout & Meubel Ontwikkeld door: Stichting Hout & Meubel,

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Steenhouwer natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4

Beroepscompetentieprofiel Steenhouwer natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4 profiel Steenhouwer natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4 Print: 27-april-2005 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Steenhouwer natuursteenbedrijf Algemene informatie

Nadere informatie

NEDERLANDSE KANO BOND Aangesloten bij: NOC*NSF / European Canoe Association / International Canoë Fédération Commissie Opleidingen

NEDERLANDSE KANO BOND Aangesloten bij: NOC*NSF / European Canoe Association / International Canoë Fédération Commissie Opleidingen BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL ASSISTENT KANOINSTRUCTEUR ALGEMENE INFORMATIE datum: april 2003 versie: 1.0 Onder regie van KBB Ontwikkeld door: Het beroepscompetentieprofiel assistent kano-instructeur is ontwikkeld

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Uit handboek beroepsprofielen metaal Dijk12-Juni 2001

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Uit handboek beroepsprofielen metaal Dijk12-Juni 2001 Beroepstypering CNC-Plaatwerker 3D Algemene informatie datum: 17 januari 2003 versie: 2 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

Nadere informatie

Competentiewoordenboek niet-kaderleden

Competentiewoordenboek niet-kaderleden 1. Besluitvaardig zijn Competentiewoordenboek niet-kaderleden - Kan tijdig beslissen wat in een bepaalde situatie moet gebeuren - Neemt goede beslissingen rekening houdend met de situatie - Durft beslissingen

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Administratief juridisch medewerker openbaar bestuur Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-10-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Administratief juridisch medewerker openbaar bestuur Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-10-2004 Versie 1 profiel Administratief juridisch medewerker openbaar bestuur Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-10-2004 Versie 1 Print: 06-oktober-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Administratief juridisch medewerker

Nadere informatie

NEDERLANDSE KANO BOND Aangesloten bij: NOC*NSF / European Canoe Association / International Canoë Fédération Commissie Opleidingen

NEDERLANDSE KANO BOND Aangesloten bij: NOC*NSF / European Canoe Association / International Canoë Fédération Commissie Opleidingen Profiel Trajectbegeleider / Leercoach Kwalificatieprofiel trajectbegeleider Algemene informatie Onder regie van datum: december 2005 versie: 3 NOC*NSF Ontwikkeld door KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq Beroepstypering Assemblage vakkracht mechatronica Algemene informatie datum: 12-03-2003 versie: 04 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel restauratiemedewerker architectenbureau Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: Versie 3.0

Beroepscompetentieprofiel restauratiemedewerker architectenbureau Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: Versie 3.0 profiel restauratiemedewerker architectenbureau Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 31-5-2005 Versie 3.0 Print: 01-juni-2005 Pagina 1 van 12 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL restauratiemedewerker architectenbureau

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert beglazingswerkzaamheden uit

Kerntaak 1: Voert beglazingswerkzaamheden uit Kerntaak 1: Voert beglazingswerkzaamheden uit Werkproces 1.1: Beglazingswerk voorbereiden De gezel glaszetter ontvangt de opdracht van zijn leidinggevende tot het uitvoeren van beglazingswerkzaamheden.

Nadere informatie

datum: december 2005 versie: 3 KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met CINOP 0 vakman/vakvrouw niveau 4

datum: december 2005 versie: 3 KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met CINOP 0 vakman/vakvrouw niveau 4 Profiel trajectbegeleider Kwalificatieprofiel trajectbegeleider Algemene informatie Onder regie van datum: december 2005 versie: 3 NOC*NSF Ontwikkeld door KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement t. Functie oefencoördinator Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub t Besluit personeel veiligheidsregio s

Nadere informatie

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren Formulieren BPV Opleidingen Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Directiesecretaresse / Managementassistent (95391),niveau 4 BBL Cohort 2013 Alle beoordelingsformulieren

Nadere informatie

Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO)

Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO) Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO) FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Operationeel Manager Codering 102 Organisatie Stichting Professionele Kinderopvang Bonaire Functieschaal

Nadere informatie

Serviceadviseur Mobiliteitsbranche Beroepscompetentieprofiel

Serviceadviseur Mobiliteitsbranche Beroepscompetentieprofiel Serviceadviseur Mobiliteitsbranche Beroepscompetentieprofiel Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel: Straler (niveau 2)

Beroepscompetentieprofiel: Straler (niveau 2) Beroepscompetentieprofiel: Straler (niveau 2) Algemene informatie Datum: 25 oktober 2004 versie: 3 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Bron document(en) Legitimering

Nadere informatie

beleid: juli 2006, versie: 2014

beleid: juli 2006, versie: 2014 Zorgeloos huren beleid: juli 2006, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens die

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven Doel van de functiefamilie Aansturen van medewerkers en organiseren en superviseren van hun dagelijkse werkzaamheden teneinde een efficiënte en continue werking van het eigen team te garanderen en zodoende

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Assistent accountant Regie: ECABO Datum wijzigen: 19-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Assistent accountant Regie: ECABO Datum wijzigen: 19-2-2004 Versie 1 profiel Assistent accountant Regie: ECABO Datum wijzigen: 19-2-2004 Versie 1 Print: 24-februari-2004 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Assistent accountant (BA 004) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Machine-operator natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4

Beroepscompetentieprofiel Machine-operator natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4 profiel Machine-operator natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4 Print: 27-april-2005 Pagina 1 van 12 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Machine-operator natuursteenbedrijf (MO)

Nadere informatie

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Toezicht en veiligheid ECABO

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Toezicht en veiligheid ECABO Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Toezicht en veiligheid ECABO 2007-2008 Vertaaldocument TV, juni 2007 Pagina 1 van 11 Vertaaldocument TV, juni 2007 Pagina 2 van 11

Nadere informatie

EIGEN HAARD. LID RAAD VAN COMMISSARISSEN op voordracht huurdersfederatie Alert. april 2016 TdH/MMC/16.015

EIGEN HAARD. LID RAAD VAN COMMISSARISSEN op voordracht huurdersfederatie Alert. april 2016 TdH/MMC/16.015 EIGEN HAARD LID RAAD VAN COMMISSARISSEN op voordracht huurdersfederatie Alert april 2016 TdH/MMC/16.015 DE ORGANISATIE is opgericht in 1909 als woningbouwvereniging, met als doel verbetering van de volkshuisvesting

Nadere informatie