Beroepscompetentieprofiel Applicatieontwikkelaar Regie: ECABO Datum wijzigen: Versie 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beroepscompetentieprofiel Applicatieontwikkelaar Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1"

Transcriptie

1 profiel Applicatieontwikkelaar Regie: ECABO Datum wijzigen: Versie 1 Print: 10-februari-2004 Pagina 1 van 14

2 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Applicatieontwikkelaar (ICT 004) Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door Brondocument(en) datum: ECABO ECABO, afdeling Ontwikkeling en Innovatie versie: 1 Op zoek naar branchedoorsnijdende competentieclusters en nieuwe kwalificaties, een verkennend onderzoek naar Witte vlekken in de KSB; ITS (1998) Marktmonitor ICT; EIM in opdracht van MBO Taskforce ICT (november 2000) Rapportage arbeidsmarktmonitor sector ICT; DUO Market Research (februari 2001) De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2006; ROA (november 2001) Trendgegevens beroepen 2001; ECABO, DUO Market Research (2001) ICT Martkmonitor ; Nederland~ICT (januari 2002) Trends in IT 2002, op tijd investeren in de juiste technologie; IT-trends institute (april 2002) CPB memorandum/cep-op-maat ICT ; CPB (april 2002) Regioscans en arbeidsmarktanalyse ICT sector; Rijnland Advies (29 april 2002) Eindrapportage Behoefteonderzoek ICT arbeidsmarktmonitor; MBO Taskforce- ICT (mei 2002) ICT voor productiviteitssprong in mkb; Koninklijke Vereniging MKB-Nederland, Nederland~ICT, FHI (september 2002) Arbeidsmarktmonitor Rijk. De ICT-functie bij het Rijk.; Min. van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Directie Persooneelsmanagement Rijksdienst (oktober 2002) Intelligente apparaten. Een visie op embedded systemen voor Nederland; Min. van Economische Zaken, Embedded Systems Institute (november 2002) De ICT arbeidsmarkt nader bekeken. Een kwalitatieve analyse van vraag en aanbod periode ; ICTPunt Nederland (najaar 2002) Trends in ICT 2003, What should managers expect?; Ernst & Young (december 2002) De digitale economie 2002; CBS (2002) Informatie, materiaal en producten uit de Competentiepilot sector ICT (eind 2001-begin 2002) Informatie uit en rapportage n.a.v. een BCP-klankbordgroep-bijeenkomst (op 18 februari 2003) Legitimering beroepscompetentieprofiel - op format vereisten door - op inhoud door Mogelijke functiebenamingen Ontwikkelaar Programmeur Softwareontwikkelaar Webdeveloper Loopbaanmogelijkheden Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO ECABO Adviescommissie bestuur ICT Stuurgroep Loket MBO ICT dd dd De applicatieontwikkelaar kan doorstromen naar een grotere organisatie en/of een specialistische functie zoals die van applicatiebeheerder. Ook kan hij doorstromen naar een bredere functie zoals die van ICT-beheerder. Hij kan na bijscholing ook doorgroeien naar een functie op HBO-niveau. BEROEPSBESCHRIJVING Print: 10-februari-2004 Pagina 2 van 14

3 beroepscontext / werkzaamheden rol en verantwoordelijkheden complexiteit typerende beroepshouding De applicatieontwikkelaar werkt bij bedrijven die software ontwikkelen. De applicatieontwikkelaar inventariseert de informatiebehoefte binnen de organisatie om vervolgens een applicatie te ontwerpen die in die informatiebehoefte voorziet. Hij onderzoekt hoe een applicatie een bijdrage kan leveren aan de gevraagde informatiebehoefte en maakt daartoe een functioneel ontwerp. Daarbij stelt hij ook de globale planning op, en bespreekt deze met de opdrachtgever/leidinggevende. Zo nodig worden aanpassingen gedaan in het ontwerp en/of de planning. Vervolgens stelt de applicatieontwikkelaar een technisch ontwerp op waarin hij de technische realisatie van de applicatie vastlegt. Hij realiseert de applicatie en voegt eventueel delen van applicaties samen. Tijdens de installatie wordt de applicatie ook regelmatig gestest en voert de applicatieontwikkelaar verbeteringen door. Tenslotte implementeert en test hij de applicatie. De applicatieontwikkelaar opereert vaak solo, maar werkt ook samen met collega s en draagt een behoorlijk grote verantwoordelijkheid. Hij is verantwoordelijk voor de functionele en technische inrichting van een applicatie en hij wordt beoordeeld op de resultaten. De applicatieontwikkelaar heeft vooral een uitvoerende en adviserende rol. De complexiteit van de taken van een applicatieontwikkelaar neemt door een aantal factoren toe, zoals bijvoorbeeld door de toenemende groei van de informatiebehoefte, de technische ontwikkeling van hard- en software en de steeds hogere eisen aan de beschikbaarheid van informatie. Ook gebruikers die steeds kundiger worden op het ICT-gebied gaan steeds hogere eisen stellen aan de applicatieontwikkelaar. De Applicatieontwikkelaar moet daarom van veel aspecten op de hoogte zijn, goed kunnen communiceren en kunnen samenwerken. De applicatieontwikkelaar stelt zich klantgericht, pro-actief, kritisch en flexibel op. Hij kan goed samenwerken met mensen op alle niveaus, werkt nauwkeurig, heeft doorzettingsvermogen en kan goed omgaan met tijdsdruk. Het juist interpreteren van gegevens is voor de applicatieontwikkelaar van groot belang, evenals probleem-oplossend en bedrijfsgericht denken. De applicatieontwikkelaar moet initiatief kunnen nemen en goed kunnen adviseren en organiseren binnen de richtlijnen van het bedrijf. TRENDS / INNOVATIES Marktontwikkelingen Wetgeving overheidsregulering Technologische ontwikkelingen Bedrijfsorganisatorische ontwikkelingen Internationale ontwikkelingen kwaliteitseisen en standaarden veranderen voortdurend toenemende groei van de informatiebehoefte globalisering zie ook de brondocumenten regelgeving op gebied van beveiliging van informatiesystemen neemt toe wetgeving met betrekking tot het omgaan met informatie speelt een grotere rol (wet op de privacy) zie ook de brondocumenten toename gebruik internet, vraag naar web-based applicaties snelle ontwikkeling nieuwe programmeertalen en -methodieken zie ook de brondocumenten communicatie met gebruikers/klanten wordt steeds belangrijker gebruikers die steeds kundiger worden op het ICT-gebied stellen steeds hogere eisen aan de Applicatieontwikkelaar vraag naar ergonomisch verantwoorde gebruikersinterfaces zie ook de brondocumenten het werkgebied van de ICT is per definitie grensoverschrijdend, waardoor internationale ontwikkelingen altijd een rol spelen veel standaarden worden op wereldniveau vastgesteld zie ook de brondocumenten Print: 10-februari-2004 Pagina 3 van 14

4 KERNTAKEN VAN HET BEROEP 1 Ontwerpt applicaties 2 Realiseert applicaties 3 Test en implementeert applicaties Print: 10-februari-2004 Pagina 4 van 14

5 KERNTAAK 1 Ontwerpt applicaties proces rol / verantwoordelijkheden complexiteit betrokkenen (hulp-)middelen kwaliteit van proces en resultaat keuzes en dilemma's De applicatieontwikkelaar inventariseert de informatiebehoefte binnen de organisatie om vervolgens een applicatie te ontwerpen die in die informatiebehoefte voorziet. Hij onderzoekt hoe een applicatie een bijdrage kan leveren aan de gevraagde informatiebehoefte en maakt daartoe een functioneel ontwerp. Daarbij stelt hij ook de globale planning op, en bespreekt deze met de opdrachtgever/leidinggevende. Zo nodig worden aanpassingen gedaan in het ontwerp en/of de planning. Vervolgens stelt de applicatieontwikkelaar een technisch ontwerp op waarin hij de technische realisatie van de applicatie vastlegt. De applicatieontwikkelaar opereert vaak solo, maar werkt ook samen met collega s en draagt een behoorlijk grote verantwoordelijkheid. Hij is verantwoordelijk voor het functionele en technische ontwerp van een applicatie en hij wordt beoordeeld op de resultaten. De applicatieontwikkelaar heeft vooral een uitvoerende en adviserende rol. De complexiteit van de taken van een applicatieontwikkelaar neemt door een aantal factoren toe, zoals bijvoorbeeld door de toenemende groei van de informatiebehoefte, de technische ontwikkeling van hard- en software en de steeds hogere eisen aan de beschikbaarheid van informatie. Ook gebruikers die steeds kundiger worden op het ICT-gebied gaan steeds hogere eisen stellen aan de applicatieontwikkelaar. De applicatieontwikkelaar moet daarom van veel aspecten op de hoogte zijn, goed kunnen communiceren en kunnen samenwerken. De applicatieontwikkelaar heeft contact met en overlegt met mensen op alle niveaus: management, leveranciers, vakgenoten binnen zijn afdeling, zijn direct leidinggevende, klanten, gebruikers en externe partijen/deskundigen. De applicatieontwikkelaar maakt gebruik van specifieke ontwikkel- en testtools, alsook van documentatie in de vorm van (arbo)handboeken, opdrachtomschrijvingen, werkprocedures, naslagwerken en internetsites. Zorgvuldigheid en het juist interpreteren van gegevens is voor de applicatieontwikkelaar van groot belang bij het ontwerpen van een applicatie, evenals pro-actief, probleemoplossend en bedrijfsgericht denken. De applicatie moet afgestemd worden op de wensen van de gebruiker en passen binnen de organisatie. De applicatieontwikkelaar moet initiatief kunnen nemen en goed kunnen adviseren en organiseren binnen de richtlijnen van het bedrijf teneinde een applicatie te ontwerpen die aansluit bij en voorziet in de informatiebehoefte. Wensen van gebruiker versus technische mogelijkheden versus richtlijnen van de organisatie De applicatieontwikkelaar moet regelmatig bepalen hoe hij omgaat met het spanningsveld tussen de wensen van de gebruiker, technische mogelijkheden en de richtlijnen van de organisatie. Afwerken taken versus pro-activiteit De applicatieontwikkelaar moet regelmatig bepalen of hij alleen de opdrachten die hij krijgt strikt uitvoert of dat hij ook mogelijke dienstverleningsverhogende activiteiten uitvoert of initieert. Tijd versus kwaliteit De applicatieontwikkelaar moet gezien de beperkte tijd die beschikbaar is regelmatig bepalen of bij de afhandeling van opdrachten de zorgvuldigheid boven de snelheid moet gaan of juist niet. Zelfstandigheid versus bevoegdheid De applicatieontwikkelaar moet regelmatig bepalen of hij zelf de aangewezen persoon is om te bepalen of hij bepaalde werkzaamheden uit zal voeren of dat deze beslissing door zijn leidinggevende genomen moet worden. Prioritering De applicatieontwikkelaar moet regelmatig bepalen welke opdrachten voorrang hebben ten opzichte van andere. Print: 10-februari-2004 Pagina 5 van 14

6 KERNTAAK 2 Realiseert applicaties proces rol / verantwoordelijkheden complexiteit betrokkenen (hulp-)middelen kwaliteit van proces en resultaat keuzes en dilemma's De applicatieontwikkelaar analyseert een functioneel en technisch ontwerp en stelt op basis hiervan een plan van aanpak op voor de realisatie van een applicatie. Ook richt hij een ontwikkelomgeving in en draagt hij zorg voor het beheer van deze ontwikkelomgeving. Voor de realisatie van een applicatie maakt de applicatieontwikkelaar gebruik van diverse programmeertalen en -methodieken en van ergonomisch verantwoorde gebruikersinterfaces. Samen met collega s voegt hij diverse onderdelen van een applicatie samen tot één applicatie. Tijdens, maar ook vooral na, de programmeerwerkzaamheden test hij de werking van de applicatie of delen van de applicatie grondig. Leidraad hierbij zijn de doelstellingen en specificaties uit het functioneel en technisch ontwerp. Resultaten worden gerapporteerd aan de leidinggevende of projectleider. Tenslotte zorgt de applicatieontwikkelaar ervoor dat de gerealiseerde applicatie (of delen hiervan) volledig en op de juiste wijze wordt gedocumenteerd. De applicatieontwikkelaar opereert vaak solo, maar werkt ook samen met collega s en draagt een behoorlijk grote verantwoordelijkheid. Hij is verantwoordelijk voor de realisatie van een applicatie die voldoet aan de specificaties uit het functionele en technische ontwerp en hij wordt beoordeeld op de resultaten. De applicatieontwikkelaar heeft vooral een uitvoerende en adviserende rol. De complexiteit van de taken van een applicatieontwikkelaar neemt door een aantal factoren toe, zoals bijvoorbeeld door de toenemende groei van de informatiebehoefte, de technische ontwikkeling van hard- en software en de steeds hogere eisen aan de beschikbaarheid van informatie. Ook gebruikers die steeds kundiger worden op het ICT-gebied gaan steeds hogere eisen stellen aan de applicatieontwikkelaar. De applicatieontwikkelaar moet daarom van veel aspecten op de hoogte zijn, goed kunnen communiceren en kunnen samenwerken. De applicatieontwikkelaar heeft contact met en overlegt met mensen op alle niveaus: management, leveranciers, vakgenoten binnen zijn afdeling, zijn direct leidinggevende, klanten, gebruikers en externe partijen/deskundigen. De applicatieontwikkelaar maakt gebruik van specifieke ontwikkel- en testtools, alsook van documentatie in de vorm van (arbo)handboeken, opdrachtomschrijvingen, werkprocedures, naslagwerken en internetsites. Zorgvuldigheid en het juist interpreteren van gegevens uit het functionele en technische ontwerp is voor de applicatieontwikkelaar van groot belang, evenals proactief, probleemoplossend en bedrijfsgericht denken. De applicatieontwikkelaar moet initiatief kunnen nemen en goed kunnen adviseren en organiseren binnen de richtlijnen van het bedrijf teneinde een applicatie te realiseren die aansluit bij en voorziet in de informatiebehoefte. Tijd versus kwaliteit De applicatieontwikkelaar moet gezien de beperkte tijd die beschikbaar is regelmatig bepalen of bij de afhandeling van opdrachten de zorgvuldigheid boven de snelheid moet gaan of juist niet. Afwerken taken versus pro-activiteit De applicatieontwikkelaar moet regelmatig bepalen of hij alleen de opdrachten die hij krijgt strikt uitvoert of dat hij ook mogelijke dienstverleningsverhogende activiteiten uitvoert of initieert. Zelfstandigheid versus bevoegdheid De applicatieontwikkelaar moet regelmatig bepalen of hij zelf de aangewezen persoon is om te bepalen of hij bepaalde werkzaamheden uit zal voeren of dat deze beslissing door zijn leidinggevende genomen moet worden. Zelfstandigheid versus deskundigheid De applicatieontwikkelaar moet regelmatig bepalen of hij zelf de aangewezen persoon is om een activiteit uit te voeren of dat hij een collega met de juiste expertise in moet schakelen. Speciale dienstverlening versus organisatievoorschriften De applicatieontwikkelaar moet regelmatig bepalen of hij tegemoet komt aan speciale wensen van de klant of dat hij de voorschriften van de organisatie opvolgt. Prioritering De applicatieontwikkelaar moet regelmatig bepalen welke opdrachten voorrang hebben ten opzichte van andere. Print: 10-februari-2004 Pagina 6 van 14

7 KERNTAAK 3 Test en implementeert applicaties proces rol / verantwoordelijkheden complexiteit betrokkenen (hulp-)middelen kwaliteit van proces en resultaat keuzes en dilemma's Na de realisatie van een applicatie gaat de applicatieontwikkelaar de nieuwe applicatie implementeren. Hiertoe stelt hij een implementatieplan op waarin hij de technische en organisatorische implementatie van de applicatie beschrijft. Vaak worden hierbij ook andere personen, zoals bijvoorbeeld de ICT-beheerder of de applicatiebeheerder, betrokken. Op basis van een implementatieplan wordt de applicatie geïmplementeerd. De applicatieontwikkelaar schrijft tevens een testplan voor een acceptatietest. Tijdens de implementatie biedt de applicatieontwikkelaar ondersteuning bij de uitvoering van de acceptatietest. Hij interpreteert de testresultaten, bespreekt de resultaten met alle betrokkenen en onderneemt zo nodig actie. De applicatieontwikkelaar stelt ook productdocumentatie op en legt belangrijke gegevens uit het ontwikkel- en implementatietraject vast. Tenslotte evalueert de applicatieontwikkelaar samen met de andere betrokkenen het implementatieproces en rapporteert hierover aan de opdrachtgever en/of leidinggevende. De applicatieontwikkelaar werkt binnen deze kerntaakvaak samen met collega s en draagt een behoorlijk grote verantwoordelijkheid. Hij is verantwoordelijk voor de implementatie van een applicatie en hij wordt beoordeeld op de resultaten. De applicatieontwikkelaar heeft vooral een uitvoerende en adviserende rol. De complexiteit van de taken van een applicatieontwikkelaar neemt door een aantal factoren toe, zoals bijvoorbeeld door de toenemende groei van de informatiebehoefte, de technische ontwikkeling van hard- en software en de steeds hogere eisen aan de beschikbaarheid van informatie. Ook gebruikers die steeds kundiger worden op het ICT-gebied gaan steeds hogere eisen stellen aan de applicatieontwikkelaar. De applicatieontwikkelaar moet daarom van veel aspecten op de hoogte zijn, goed kunnen communiceren en kunnen samenwerken. De applicatieontwikkelaar heeft contact met en overlegt met mensen op alle niveaus: management, leveranciers, vakgenoten binnen zijn afdeling, zijn direct leidinggevende, klanten, gebruikers en externe partijen/deskundigen. De applicatieontwikkelaar maakt gebruik van specifieke ontwikkel- en testtools, alsook van documentatie in de vorm van (arbo)handboeken, opdrachtomschrijvingen, werkprocedures, naslagwerken en internetsites. Zorgvuldigheid en nauwkeurig werken is voor de applicatieontwikkelaar van groot belang, evenals pro-actief, probleemoplossend en bedrijfsgericht denken. De applicatieontwikkelaar moet kunnen luisteren, initiatief kunnen nemen en goed kunnen adviseren en organiseren binnen de richtlijnen van het bedrijf teneinde de applicatie volledig en correct te implementeren. Zelfstandigheid versus bevoegdheid De applicatieontwikkelaar moet regelmatig bepalen of hij zelf de aangewezen persoon is om te bepalen of hij bepaalde werkzaamheden uit zal voeren of dat deze beslissing door zijn leidinggevende genomen moet worden. Tijd versus kwaliteit De applicatieontwikkelaar moet gezien de beperkte tijd die beschikbaar is regelmatig bepalen of hij meer of minder tijd moet besteden aan (bepaalde aspecten) van zijn testwerkzaamheden. Speciale dienstverlening versus organisatievoorschriften De applicatieontwikkelaar moet regelmatig bepalen of hij tegemoet komt aan speciale wensen van de klant of dat hij de voorschriften van de organisatie opvolgt. Regels/procedures versus eigen keuzes De applicatieontwikkelaar moet regelmatig bepalen of hij zich houdt aan de regels en procedures of dat hij in het belang van de bruikbaarheid van de applicatie daarvan moet afwijken Directe klanttevredenheid versus zorgvuldig beheer De applicatieontwikkelaar moet gezien de beperkte tijd die beschikbaar is in concrete gevallen bepalen of directe dienstverlening noodzakelijk is of dat de tijd beter aan het zorgvuldig testen en implementeren van de applicatie besteed kan worden. Prioritering De applicatieontwikkelaar moet regelmatig bepalen of hij ingaat op informatieverzoeken van gebruikers of doorgaat met de uitvoering van zijn overige taken. Print: 10-februari-2004 Pagina 7 van 14

8 KERNOPGAVEN VAN HET BEROEP 1 Werken met verschillende partijen De applicatieontwikkelaar staat voor de opgave om gedurende het proces van ontwerp tot implementatie, goed contact te onderhouden met alle betrokken partijen (opdrachtgever en gebruiker). Hij moet wensen en ideeën van opdrachtgevers en gebruikers inventariseren en vertalen naar een concreet product. Hij begeeft zich daarbij op het spanningsveld tussen de eisen van de opdrachtgever, de wensen van de gebruiker(s), de technische (on)mogelijkheden en de richtlijnen van de organisatie. 2 Zorgvuldig werken De applicatieontwikkelaar staat voor de opgave om zorgvuldig en nauwkeurig te werken. Het is belangrijk dat hij zich houdt aan gemaakte afspraken met de opdrachtgever en dat hij zijn werkzaamheden documenteert volgens de geldende regels. Belangrijk is dat de applicatieontwikkelaar tijd en specificaties in de gaten houdt en tijdig actie onderneemt bij overschrijding van deadlines of andere problemen. Print: 10-februari-2004 Pagina 8 van 14

9 OVERZICHTSSCHEMA BEROEPSCOMPETENTIES EN KERNTAKEN BEROEPSCOMPETENTIES vakmatig-methodisch () 1 Analyseren van de informatiebehoefte 2 Toelichten van functionele ontwerpen 3 Vertalen van functionele ontwerpen in technische ontwerpen 4 Maken plan van aanpak en inrichten van een ontwikkelomgeving 5 Ontwerpen en realiseren van gebruikersinterfaces 6 Realiseren van applicaties 7 Onderdelen van applicaties samenvoegen 8 Kwaliteit van applicaties vaststellen 9 Opstellen en uitvoeren van een implementatieplan 10 Opstellen en uitvoeren van een acceptatiestest 11 Evalueren van een implementatie bestuurlijk-organisatorisch en strategische (BOS) 12 Projectmatig werken 13 Toetsen van opdrachten 14 Planmatig werken sociaal-communicatieve (SC) 15 Schriftelijk en mondeling communiceren 16 Team- en doelgericht samenwerken 17 Adviseren en motiveren 18 Zich constructief en dienstverlenend opstellen ontwikkelings (ON) 19 Eigen handelen evalueren en bijstellen 20 Nieuwe ontwikkelingen in het beroep volgen en toepassen KERNTAAK Print: 10-februari-2004 Pagina 9 van 14

10 OVERZICHTSSCHEMA BEROEPSCOMPETENTIES EN KERNOPGAVEN BEROEPSCOMPETENTIES vakmatig-methodisch () 1 Analyseren van de informatiebehoefte 2 Toelichten van functionele ontwerpen 3 Vertalen van functionele ontwerpen in technische ontwerpen 4 Maken plan van aanpak en inrichten van een ontwikkelomgeving 5 Ontwerpen en realiseren van gebruikersinterfaces 6 Realiseren van applicaties 7 Onderdelen van applicaties samenvoegen 8 Kwaliteit van applicaties vaststellen 9 Opstellen en uitvoeren van een implementatieplan 10 Opstellen en uitvoeren van een acceptatiestest 11 Evalueren van een implementatie bestuurlijk-organisatorisch en strategische (BOS) 12 Projectmatig werken 14 Planmatig werken sociaal-communicatieve (SC) 15 Schriftelijk en mondeling communiceren 16 Team- en doelgericht samenwerken 17 Adviseren en motiveren 18 Zich constructief en dienstverlenend opstellen KERNOPGAVE Print: 10-februari-2004 Pagina 10 van 14

11 BEROEPCOMPETENTIES MET SUCCESCRITERIA Nr. 1 Nr. 2 De applicatieontwikkelaar is in staat om op adequate wijze de informatiebehoefte van diverse disciplines binnen de organisatie in kaart te brengen en deze te vertalen in een functioneel ontwerp voor een applicatie. Betrekt de juiste disciplines binnen de organisatie Beschrijft, inventariseert en analyseert de informatiebehoefte en verifieert de correctheid ervan bij de betreffende disciplines Vertaalt de gesignaleerde informatiebehoefte in een passend functioneel ontwerp Helder leesbaar functioneel ontwerp dat aansluit op de geconstateerde informatiebehoefte van de betrokken disciplines De applicatieontwikkelaar is in staat om op adequate wijze functionele ontwerpen toe te lichten en de opdrachtgever te adviseren over te nemen beslissingen over het ontwerp. Nr. 3 Adviseert de opdrachtgever op correcte wijze Analyseert en interpreteert functionele ontwerpen correct en brengt te nemen ontwerpbeslissingen in kaart Verzorgt duidelijke inhoudelijke toelichting Inventariseert te nemen ontwerpbeslissingen met betrekking tot functionaliteiten Tevreden en volledig geïnformeerde opdrachtgever De applicatieontwikkelaar is in staat om op adequate wijze functionele ontwerpen te vertalen in technische ontwerpen. Nr. 4 Nr. 5 Analyseert en interpreteert functionele ontwerpen correct Houdt zichtbaar rekening met eisen en wensen van gebruikers en technische (on)mogelijkheden Houdt rekening met in de organisatie gebruikte procedures, voorschriften en middelen bij het opstellen van het technische ontwerp Helder leesbaar en logisch technisch ontwerp dat voldoet aan de eisen en een goede vertaling is van het functionele ontwerp De applicatieontwikkelaar is in staat om op adequate wijze een plan van aanpak te maken voor het realiseren van een applicatie en om een ontwikkelomgeving in te richten en te beheren. Analyseert het functionele en technische ontwerp Inventariseert uit te voeren activiteiten en maakt een planning Bespreekt het plan van aanpak met de leidinggevende of projectleider en voert zo nodig aanpassingen door Richt de ontwikkelomgeving in conform de eisen van het ontwerp en houdt daarbij rekening met algemeen geldende procedures en regels Zorgt voor het beheer van de ontwikkelomgeving Helder, logisch en volledig plan van aanpak dat geaccordeerd is door de leidinggevende/projectleider Ontwikkelomgeving is correct ingericht en beheerd De applicatieontwikkelaar is in staat om op adequate wijze ergonomisch verantwoorde gebruikersinterfaces te ontwerpen en realiseren. Analyseert het functionele en technische ontwerp en de gestelde ergonomie-eisen Inventariseert mogelijk te hanteren interfaces Ontwerpt een passende ergonomisch verantwoorde interface Bespreekt het interfaceontwerp met de leidinggevende/projectleider en het projectteam en voert zo nodig aanpassingen door Realiseert de interface in samenwerking met een projectteam Duidelijk en ergonomisch verantwoord interfaceontwerp dat aansluit op het functionele en technische ontwerp Gebruikersinterface die voldoet aan de gestelde ergonomie-eisen Print: 10-februari-2004 Pagina 11 van 14

12 Nr. 6 De applicatieontwikkelaar is in staat om op adequate wijze met diverse programmeertalen en methodieken (onderdelen van) applicaties te realiseren en applicaties te documenteren. Nr. 7 Analyseert het functionele en technische ontwerp Kiest een passende programmeertaal en methodiek en maakt zich deze (indien nodig) eigen Realiseert (onderdelen van) applicaties en zorgt voor goede documentatie Gerealiseerde (onderdelen van) applicaties voldoen aan de eisen van de opdracht Complete en goed verzorgde documentatie De applicatieontwikkelaar is in staat om op adequate wijze diverse onderdelen van applicaties samen te voegen tot één applicatie. Nr. 8 Overlegt met collega s welke onderdelen samengevoegd kunnen worden Stelt in overleg met collega's een plan van aanpak op Voert de werkzaamheden samen met collega s correct en volgens planning uit Test de werking van de gerealiseerde applicatie en voert zo nodig aanpassingen door Zorgt voor goede documentatie Goed werkende applicatie met bijbehorende documentatie De medewerker levert een constructieve en goede bijdrage aan het team De applicatieontwikkelaar is in staat om op adequate wijze de kwaliteit van applicaties vast te stellen op basis van systeemtests en hierover te rapporteren aan de leidinggevende. Nr. 9 Analyseert de applicatie en bijbehorende documentatie inclusief het functionele en technische ontwerp Stelt een testplan op voor het testen van de applicatie Voert de tests samen met collega s uit Noteert en interpreteert de resultaten (testrapport) en bespreekt deze met de leidinggevende Duidelijk en logisch testplan Testrapport dat de kwaliteit van de applicatie beschrijft De applicatieontwikkelaar is in staat om op adequate wijze een implementatieplan op te stellen en uit te voeren. Nr. 10 Analyseert het informatiesysteem, de documentatie en identificeert de betrokken disciplines Stelt samen met de betrokken disciplines een implementatieplan op dat de technische en organisatorische implementatie van een applicatie beschrijft Voert samen met de betrokken disciplines het implementatieplan volgens planning uit Goed afgestemd en duidelijk implementatieplan Adequaat uitgevoerde werkzaamheden (tijdig, accuraat, in de juiste volgorde en volgens de regels en procedures) Applicatie die correct, volgens planning en binnen de afgesproken tijd geïmplementeerd is De applicatieontwikkelaar is in staat om op adequate wijze een testplan te schrijven en ondersteuning te bieden bij het uitvoeren van acceptatietests. Stelt een testplan op voor de acceptatietest en stemt dit af met de betrokken disciplines Voert het testplan samen met de betrokken disciplines uit Noteert en interpreteert de bevindingen Bespreekt de bevindingen en de te ondernemen acties met de betrokken disciplines Voert acties uit n.a.v. de testresultaten Helder testplan Correct uitgevoerde testactiviteiten Duidelijk beschreven resultaten Correct uitgevoerde en juiste acties n.a.v. de testresultaten Print: 10-februari-2004 Pagina 12 van 14

13 Nr. 11 De applicatieontwikkelaar is in staat om op adequate wijze de implementatie van applicaties te evalueren. Nr. 12 BOS Bestudeert de documentatie m.b.t. de implementatie, waaronder het projectplan en de resultaten van de acceptatietest Gaat voor zichzelf na wat goed is gegaan bij de implementatie en waar verbeterpunten liggen Bespreekt de bevindingen met de betrokken disciplines en legt de resultaten vast Verklaringen van opdrachtgever(s), gebruikers en collega s m.b.t. de implementatie Een correct en volledig afgeronde implementatie Eindrapportage De applicatieontwikkelaar is in staat om op adequate wijze projectmatig te werken. Nr. 13 BOS Werkt volgens algemeen geldende procedures en regels binnen de eigen organisatie en die van klanten Past bij de uitvoering van een project de regels van het projectmatig werken correct toe Werkt goed samen met de leden van de projectgroep De medewerker is een sterke schakel in de projectgroep Werkzaamheden zijn uitgevoerd volgens afspraak en volgens geldende procedures en regels De applicatieontwikkelaar is in staat om op adequate wijze zijn opdrachten te toetsen aan de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van hemzelf en die van collega s. Nr. 14 BOS Vergaart kennis over en inzicht in de organisatiestructuur en -cultuur Bepaalt wanneer een opdracht wel of niet binnen zijn eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden ligt of binnen die van collega's Handelt conform de verantwoordelijkheids- en bevoegdhedenhiërarchie De applicatieontwikkelaar is in staat om op adequate wijze zijn eigen werkzaamheden planmatig te verrichten. Nr. 15 SC Voert eigen werkzaamheden planmatig uit Houdt rekening met veranderende eisen en omstandigheden in eigen werkomgeving en die van klanten Eigen planning wordt met de nodige flexibiliteit gehanteerd De applicatieontwikkelaar is in staat om op adequate wijze schriftelijk en mondeling te communiceren zowel in de Nederlandse als in de Engelse taal. Nr. 16 SC Maakt efficiënt gebruik van communicatiemiddelen Draagt informatie correct over Spreekt correct in het Nederlands en het Engels Schrijft correct in het Nederlands en het Engels Informatie is inhoudelijk correct en duidelijk geformuleerd Communicatiemiddelen worden efficiënt en correct ingezet Schriftelijke informatie bevat geen spel- of taalfouten De applicatieontwikkelaar is in staat om op adequate wijze samen te werken met klanten, leveranciers en collega s op verschillende niveaus. Staat klanten, leveranciers, collega s netjes te woord/is klantvriendelijk Komt afspraken na Werkt team- en doelgericht samen Stemt werkzaamheden af Tevreden klanten, leveranciers en collega s Goede contacten met klanten, leveranciers en collega s Correct en prettig uitgevoerde samenwerkingsactiviteiten Print: 10-februari-2004 Pagina 13 van 14

14 Nr. 17 SC De applicatieontwikkelaar is in staat om op adequate wijze functiegericht te adviseren en motiveren. Nr. 18 SC Stemt de manier van communiceren af op de boodschap en de ontvanger Zet didactische en diplomatieke vaardigheden effectief in Inhoudelijk correct advies of correcte motivatie Communicatiewijze sluit goed aan bij de ontvanger De applicatieontwikkelaar is in staat om zich op adequate wijze in te leven in de situatie van collega's, leveranciers en klanten, en zich constructief en dienstverlenend op te stellen. Nr. 19 ON Nr. 20 ON Stelt zich constructief en klantvriendelijk op. Toont begrip voor reacties en gedrag van collega's, leveranciers en klanten. Leeft zich in in collega's, leveranciers en klanten. Tevreden collega's, leveranciers en klanten. De applicatieontwikkelaar is in staat om op adequate wijze de effectiviteit en efficiëntie van zijn eigen werkzaamheden te bepalen en zijn inzichten op basis van de verkregen informatie bij te stellen. Vraagt op eigen initiatief en gericht naar de kwaliteit van uitgevoerde werkzaamheden en geleverde prestaties Gaat in geval van kritische opmerkingen niet in de verdediging Vergelijkt proces en resultaat met die van anderen, met procedures, criteria en/of voorbeelden en analyseert verschillen en overeenkomsten Erkent fouten en/of onvolkomenheden Geeft zijn eigen grenzen aan Stelt zich functionele en realistische leerdoelen Brengt aantoonbare verbeteringen aan Heeft positief kritische houding ten opzichte van zichzelf De applicatieontwikkelaar is in staat om op adequate wijze nieuwe ontwikkelingen in het beroep te volgen en toe te passen. Leest regelmatig vakliteratuur en kijkt naar relevante sites op intenet Maakt onderscheid tussen hoofd- en bijzaken Volgt cursussen/trainingen met inzet en doorzettingsvermogen Vertaalt innovaties binnen zijn vakgebied naar concrete acties t.b.v. zijn werkzaamheden Test en beoordeelt nieuwe technieken, methoden en middelen Doet verbetervoorstellen en/of voorstellen voor de aanschaf nieuwe middelen Stelt functionele en realistische leerdoelen Is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen het vakgebied Draagt aantoonbaar bij aan de kwaliteitsverbetering en efficiency van de werkzaamheden Relevante innovaties worden geïmplementeerd in de dagelijkse werkzaamheden Leergierige houding Print: 10-februari-2004 Pagina 14 van 14

Beroepscompetentieprofiel ICT-beheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel ICT-beheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 profiel ICT-beheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 Print: 11-februari-2004 Pagina 1 van 18 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL ICT-beheerder (ICT 003) Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Embedded systems engineer Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Embedded systems engineer Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 profiel Embedded systems engineer Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 Print: 10-februari-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Embedded systems engineer (ICT 009) Algemene informatie

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Netwerkbeheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Netwerkbeheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 profiel Netwerkbeheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 Print: 10-februari-2004 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Netwerkbeheerder (ICT 006) Algemene informatie Onder regie van

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Applicatiebeheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Applicatiebeheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 profiel Applicatiebeheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 Print: 11-februari-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Applicatiebeheerder (ICT 005) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

2005-2006 Status: Goedgekeurd

2005-2006 Status: Goedgekeurd 2005-2006 Status: Goedgekeurd Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni 2004. Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling. A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau

Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling. A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau B: Reproductief niveau. Op reproductief niveau handelt de beroepsbeoefenaar volgens routines

Nadere informatie

Kwalificatiebeschrijving Applicatieontwikkelaar (CREBO-code: 10907)

Kwalificatiebeschrijving Applicatieontwikkelaar (CREBO-code: 10907) Kwalificatiebeschrijving Applicatieontwikkelaar (CREBO-code: 10907) kb.in13.4.v1 ECABO, 15 februari 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Medewerker telecom Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Medewerker telecom Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 profiel Medewerker telecom Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 Print: 10-februari-2004 Pagina 1 van 16 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Medewerker telecom (ICT 007) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

BPV BEOORDELINGSFORMULIER. Naam: BPV bedrijf: BPV periode:

BPV BEOORDELINGSFORMULIER. Naam: BPV bedrijf: BPV periode: BPV BEOORDELINGSFORMULIER Naam: BPV bedrijf: BPV periode: Opleiding: 95323 Netwerkbeheerder BPV eindbeoordeling Deze eindbeoordeling is gebaseerd op de beoordelingsformulieren. BPV BPV I Oriënterend BPV

Nadere informatie

APPLICATIEONTWIKKELAAR

APPLICATIEONTWIKKELAAR APPLICATIEONTWIKKELAAR EINDTERMEN VANAF 2003/2004 DATUM VAN INDIENING: 01.06.2002 INDIENER: LOB ECABO POSTADRES: Postbus 1230 PLAATS: 3800 BE AMERSFOORT CONTACTPERSOON: Dhr. J.A.G. van Zwieten TELEFOONNUMMER:

Nadere informatie

Kijk op beroep en opleiding

Kijk op beroep en opleiding Kijk op beroep en opleiding GOC heeft de wettelijke taak om kwalificatiedossiers te maken voor opleidingen in de creatieve industrie. In de kwalificatiedossiers staat wat iemand tijdens zijn beroepsopleiding

Nadere informatie

BPV BEOORDELINGSFORMULIER. Naam: BPV bedrijf: BPV periode:

BPV BEOORDELINGSFORMULIER. Naam: BPV bedrijf: BPV periode: BPV BEOORDELINGSFORMULIER Naam: BPV bedrijf: BPV periode: Opleiding 95321 ICT-Beheerder BPV eindbeoordeling Deze eindbeoordeling is gebaseerd op de beoordelingsformulieren. BPV BPV I Oriënterend BPV II

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Applicatieontwikkelaar mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Applicatieontwikkelaar mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Applicatieontwikkelaar mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Digitaal rechercheur Regie: ECABO Datum wijzigen: 11-6-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Digitaal rechercheur Regie: ECABO Datum wijzigen: 11-6-2004 Versie 1 profiel Digitaal rechercheur Regie: ECABO Datum wijzigen: 11-6-2004 Versie 1 Print: 11-juni-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Digitaal rechercheur (ICT 010) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Archiefmedewerker historisch documentatiecentrum Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Archiefmedewerker historisch documentatiecentrum Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 profiel Archiefmedewerker historisch documentatiecentrum Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 Print: 23-december-2003 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Archiefmedewerker historisch

Nadere informatie

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Applicatieontwikkelaar ECABO 2007-2008

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Applicatieontwikkelaar ECABO 2007-2008 Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Applicatieontwikkelaar ECABO 2007-2008 Vertaaldocument AO, juni 2007 Pagina 1 van 10 Vertaaldocument AO, juni 2007 Pagina 2 van 10

Nadere informatie

Gewenst resultaat. Vakkennis en vaardigheden. Prestatie-indicator

Gewenst resultaat. Vakkennis en vaardigheden. Prestatie-indicator Kerntaak 1 Ontwikkelen van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen 1.1 werkproces: Stelt de vraag en/of informatiebehoefte van de opdrachtgever vast taal: Nederlandse de actuele de binnen de organisatie

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 3: Beheren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321 Leeromgeving

Nadere informatie

Kijk op beroep en opleiding

Kijk op beroep en opleiding Kijk op beroep en opleiding In een kwalificatiedossier staan de benodigde beroepscompetenties waarover de leerling moet beschikken om een goede beroepsbeoefenaar te worden. De scholen stellen op basis

Nadere informatie

Uitstroom + Crebonummer Applicatie- en mediaontwikkelaar; Crebonummer 25187 Niveau Niveau 4

Uitstroom + Crebonummer Applicatie- en mediaontwikkelaar; Crebonummer 25187 Niveau Niveau 4 VOORBLAD FORMAT BLAUWDRUK VAN DE OPLEIDING Algemene informatie Blauwdruk Ontwerper: Isolde Kolkhuis Tanke Ontwerpdatum: 23 september 2015 Versie: 03 Domein: Informatie- en communicatietechnologie Kwalificatiedossier:

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. 2 e beoordeling: Eindbeoordeling:

Opleidingsgebied ICT. 2 e beoordeling: Eindbeoordeling: Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak Applicatie- en mediaontwikkeling 2012-2013, 2013-2014 Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game Kwalificatie en crebocode

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Uit handboek beroepsprofielen metaal Dijk12-Juni 2001

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Uit handboek beroepsprofielen metaal Dijk12-Juni 2001 Beroepstypering Plaatconstructiewerker Algemene informatie datum: 31 januari 2003 versie: 2 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier ICT-beheer ECABO 2007-2008

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier ICT-beheer ECABO 2007-2008 Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier ICT-beheer ECABO 2007-2008 Vertaaldocument IB, juni 2007 Pagina 1 van 12 Vertaaldocument IB, juni 2007 Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Applicatieontwikkelaar

Landelijke Kwalificaties MBO. Applicatieontwikkelaar Landelijke Kwalificaties MBO Applicatieontwikkelaar Sector: ICT Branche: ICT Cohort: 2008-2009 Inhoudsopgave Inleiding Deel A: Beeld van de beroepengroep Deel B: De kwalificaties 1 Inleiding 2 Algemene

Nadere informatie

EINDTERMEN VANAF 2003/2004. Deze kwalificatie is ontwikkeld voor het werkgebied geautomatiseerde administratieve bedrijfsprocessen.

EINDTERMEN VANAF 2003/2004. Deze kwalificatie is ontwikkeld voor het werkgebied geautomatiseerde administratieve bedrijfsprocessen. ICT-BEHEERDER EINDTERMEN VANAF 2003/2004 Deze kwalificatie is ontwikkeld voor het werkgebied geautomatiseerde administratieve bedrijfsprocessen. DATUM VAN INDIENING: 01.06.2002 INDIENER: LOB ECABO POSTADRES:

Nadere informatie

Competenties. Overzicht

Competenties. Overzicht Competenties Competenties voor het vmbo zijn nog niet ontwikkeld. Deze hieronder genoemde competenties zijn samen met docenten en bedrijfsleven afgeleid van de competenties die zijn opgesteld voor het

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. ICT-beheer

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. ICT-beheer Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure ICT-beheer Uitstroom: Netwerkbeheerder Cohort: 2010-2011 Crebonummer: 93192 Niveau : 4 Deel A: Beeld van de beroepengroep ICT-beheer Wat doet een functionaris

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. ICT-beheer

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. ICT-beheer Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure ICT-beheer Uitstroom: ICT- beheerder Cohort: 2010-2011 Crebonummer: 93191 Niveau : 4 Deel A: Beeld van de beroepengroep ICT-beheer Wat doet een functionaris

Nadere informatie

Applicatieontwikkelaar

Applicatieontwikkelaar Applicatieontwikkelaar Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Sociaal juridisch medewerker personeelswerk Regie: ECABO Datum wijzigen: 5-10-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Sociaal juridisch medewerker personeelswerk Regie: ECABO Datum wijzigen: 5-10-2004 Versie 1 profiel Sociaal juridisch medewerker personeelswerk Regie: ECABO Datum wijzigen: 5-10-2004 Versie 1 Print: 06-oktober-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Sociaal juridisch medewerker personeelswerk

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Bouwkundig tekenaar Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 7

Beroepscompetentieprofiel Bouwkundig tekenaar Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 7 profiel Bouwkundig tekenaar Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 7 Print: 05-januari-2005 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Bouwkundig tekenaar (BKT) Algemene informatie Onder

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Bestekschrijver Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 5

Beroepscompetentieprofiel Bestekschrijver Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 5 profiel Bestekschrijver Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 5 Print: 05-januari-2005 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Bestekschrijver (BS) Algemene informatie Onder regie van

Nadere informatie

Applicatieontwikkelaar

Applicatieontwikkelaar Overview kwalificatie Applicatieontwikkelaar Crebo: 90020 2009-2010 Niveau: 4 Kwalificatiedossier: Applicatieontwikkelaar Kerntaken 1. Ontwerpen van applicaties 2. Realiseren van applicaties 3. Implementeren

Nadere informatie

Servicedocument Testen en implementeren van applicaties 4 (ICT31.4/CREBO:56174)

Servicedocument Testen en implementeren van applicaties 4 (ICT31.4/CREBO:56174) Servicedocument Testen en implementeren van applicaties 4 (ICT31.4/CREBO:56174) sd.ict31.4.v1 ECABO, 1 april 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

ICT-beheerder. Mbo-kwalificaties in de sector ICT. ICT-beheerder

ICT-beheerder. Mbo-kwalificaties in de sector ICT. ICT-beheerder ICT-beheerder Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen leggen

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Secretarieel medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Secretarieel medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 profiel Secretarieel medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 Print: 23-december-2003 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Secretarieel medewerker (SE 002) Algemene informatie Onder

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-beheer

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-beheer Landelijke Kwalificaties MBO ICT-beheer Sector: ICT Branche: ICT Cohort: 2008-2009 Inhoudsopgave Inleiding Deel A: Beeld van de beroepengroep Deel B: De kwalificaties 1 Inleiding 2 Algemene informatie

Nadere informatie

Beroepstypering Onderhoudsmonteur installatietechniek. Algemene informatie datum: versie: 1

Beroepstypering Onderhoudsmonteur installatietechniek. Algemene informatie datum: versie: 1 Beroepstypering Onderhoudsmonteur installatietechniek Algemene informatie datum: 01-05-2003 versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Analyseren Informatie genereren uit gegevens Gegevens controleren en aannames toetsen Conclusies trekken Verbanden leggen

Analyseren Informatie genereren uit gegevens Gegevens controleren en aannames toetsen Conclusies trekken Verbanden leggen Kerntaak 1 Ontwikkelen van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen 1.1 werkproces: Stelt de vraag en/of informatiebehoefte van de opdrachtgever vast taal: mondeling en Beheerst de Nederlandse Kan

Nadere informatie

Netwerkbeheerder. Mbo-kwalificaties in de sector ICT. Netwerkbeheerder

Netwerkbeheerder. Mbo-kwalificaties in de sector ICT. Netwerkbeheerder Netwerkbeheerder Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Servicedocument Implementeren van informatiesystemen 4 (ICT25.4/CREBO:56095)

Servicedocument Implementeren van informatiesystemen 4 (ICT25.4/CREBO:56095) Servicedocument Implementeren van informatiesystemen 4 (ICT25.4/CREBO:56095) sd.ict25.4.v1 ECABO, 1 april 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

ICT- en mediabeheer Crebonr.

ICT- en mediabeheer Crebonr. Kwalificatiedossier mbo ICT- en mediabeheer Crebonr. Kwalificaties ICT-beheerder Netwerk- en mediabeheerder Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Informatie en communicatietechnologie Crebonr.

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. ICT-beheerder mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. ICT-beheerder mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld ICT-beheerder mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent

Nadere informatie

1. Beroepsprofiel Constructiebankwerker/lasser

1. Beroepsprofiel Constructiebankwerker/lasser Beroepstypering Constructiebankwerker / lasser Algemene informatie datum: 16 januari 2003 versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq, kenniscentrum voor

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Netwerkbeheerder mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Netwerkbeheerder mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Netwerkbeheerder mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent

Nadere informatie

Profiel van kwalificatiedossier: ICT- en mediabeheer. Opleidingsdomein Informatie en communicatietechnologie Crebonr. 79050

Profiel van kwalificatiedossier: ICT- en mediabeheer. Opleidingsdomein Informatie en communicatietechnologie Crebonr. 79050 ICT-beheerder Profiel van kwalificatiedossier: ICT- en mediabeheer Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Informatie en communicatietechnologie Crebonr. 79050 Op dit moment is een wijziging van

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Landelijke Kwalificaties MBO Sector: ICT Branche: ICT Beroepengroep: Applicatieontwikkelaar Versie 2008-2009 Applicatieontwikkelaar 2008-2009 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Deel A: Beeld van de beroepengroep...

Nadere informatie

Kwalificatiedossier MBO: Applicatieontwikkeling Profiel(en):

Kwalificatiedossier MBO: Applicatieontwikkeling Profiel(en): Kwalificatiedossier MBO: Applicatieontwikkeling Profiel(en): Applicatieontwikkelaar Dit dossier is een conceptversie en is vrijgegeven ten behoeve van de praktijktest. Opleidingsdomein: Informatie en communicatietechnologie

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Landelijke Kwalificaties MBO Sector: ICT Branche: ICT Beroepengroep: ICT-beheer Versie 2008-2009 ICT-beheer 2008-2009 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Deel A: Beeld van de beroepengroep... 5 Deel B: De kwalificaties...

Nadere informatie

Status: Goedgekeurd

Status: Goedgekeurd 2005-2006 Status: Goedgekeurd Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni 2004. Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Bedrijfsadministratief medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Bedrijfsadministratief medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1 profiel Bedrijfsadministratief medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1 Print: 13-januari-2004 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Bedrijfsadministratief medewerker (BA 002) Algemene

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Administratief juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-10-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Administratief juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-10-2004 Versie 1 profiel Administratief juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-10-2004 Versie 1 Print: 06-oktober-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Administratief juridisch

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Calculator Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 7

Beroepscompetentieprofiel Calculator Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 7 profiel Calculator Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 7 Print: 04-januari-2005 Pagina 1 van 11 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Calculator (CAL) Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum

Nadere informatie

Netwerkbeheerder. desktopsoftware kantoorautomatisering

Netwerkbeheerder. desktopsoftware kantoorautomatisering Overview kwalificatie Netwerkbeheerder Crebo: 93192 2009-2010 Niveau: 4 Kwalificatiedossier: ICT-beheer Kerntaken 1. Ontwikkelen van (onderdelen van) informatiesystemen 2. Implementeren van (onderdelen

Nadere informatie

Kwalificatiedossier MBO: ICT- en mediabeheer Profiel(en):

Kwalificatiedossier MBO: ICT- en mediabeheer Profiel(en): Kwalificatiedossier MBO: ICT- en mediabeheer Profiel(en): ICT-beheerder Netwerk- en mediabeheerder Dit dossier is een conceptversie en is vrijgegeven ten behoeve van de praktijktest. Opleidingsdomein:

Nadere informatie

Kwalificatiedossier mbo. ICT- en mediabeheer. Opleidingsdomein Informatie en communicatietechnologie Crebonr. 79050

Kwalificatiedossier mbo. ICT- en mediabeheer. Opleidingsdomein Informatie en communicatietechnologie Crebonr. 79050 Kwalificatiedossier mbo ICT- en mediabeheer Kwalificaties ICT-beheerder Netwerk- en mediabeheerder Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Informatie en communicatietechnologie Crebonr. 79050 Op

Nadere informatie

ICT Beheerder Beroepscompetentieprofiel

ICT Beheerder Beroepscompetentieprofiel ICT Beheerder Beroepscompetentieprofiel Inhoudsopgave Wat is een beroepscompetentieprofiel?... 3 Wat is de functie van een beroepscompetentieprofiel?... 3 Waarom een format beroepscompetentieprofiel?...

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Landelijke Kwalificaties MBO Sector: ICT Branche: ICT Beroepengroep: ICT-beheer Versie 2009-2010 Beroepengroep: Versie 2006-2007 ICT-beheer 2009-2010 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Deel A: Beeld van de

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Telefoniste/receptioniste Regie: ECABO Datum wijzigen: 16-12-2003 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Telefoniste/receptioniste Regie: ECABO Datum wijzigen: 16-12-2003 Versie 1 profiel Telefoniste/receptioniste Regie: ECABO Datum wijzigen: 16-12-2003 Versie 1 Print: 07-april-2004 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Telefoniste/receptioniste (SE 010) Algemene informatie

Nadere informatie

Applicatieontwikkelaar

Applicatieontwikkelaar Landelijke Kwalificaties MBO Applicatieontwikkelaar Dossierstatus: Gereed voor publicatie Crebonummer: 90020 Sector: ICT Branche: ICT Cohort: Cohort 2010-2011 Colo 2002-2009. Gebruik van gegevens en teksten

Nadere informatie

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-beheer

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-beheer Landelijke Kwalificaties MBO ICT-beheer Sector: ICT Branche: ICT Cohort: 2009-2010 Colo 2002-2008. Gebruik van gegevens en teksten is met bronvermelding vrijelijk toegestaan. Commercieel gebruik van deze

Nadere informatie

Stagegids. Beoordelingsdocument. ICT opleidingen. Applicatieontwikkelaar. Crebo 95311

Stagegids. Beoordelingsdocument. ICT opleidingen. Applicatieontwikkelaar. Crebo 95311 Stagegids Beoordelingsdocument ICT opleidingen Applicatieontwikkelaar Crebo 95311 Voorwoord De beroepspraktijkvorming of bpv is een belangrijk onderdeel van alle mbo-opleidingen. De bpv vindt plaats in

Nadere informatie

BPV gids. Een handleiding voor de leerling en de werkgever. Opleiding ICT- en Mediabeheer: ICT-Beheerder Netwerk Beheerder

BPV gids. Een handleiding voor de leerling en de werkgever. Opleiding ICT- en Mediabeheer: ICT-Beheerder Netwerk Beheerder BPV gids Een handleiding voor de leerling en de werkgever Opleiding ICT- en Mediabeheer: ICT-Beheerder Netwerk Beheerder Versie 1.2 7 juli 2015 Voorwoord Beste werkgever en leerling, U ontvangt deze gids,

Nadere informatie

Beroepsprofiel Installatiemonteur Elektrotechniek. ALGEMENE INFORMATIE datum: 23 december 2004 versie: 1 Onder regie van KBB. Legitimering BCP door:

Beroepsprofiel Installatiemonteur Elektrotechniek. ALGEMENE INFORMATIE datum: 23 december 2004 versie: 1 Onder regie van KBB. Legitimering BCP door: Beroepstypering Installatiemonteur elektrotechniek ALGEMENE INFORMATIE datum: 23 december 2004 versie: 1 Onder regie van KBB Kenteq Ontwikkeld door: Brondocument(en) Legitimering BCP door: - op formatvereisten

Nadere informatie

Servicedocument Ontwikkelen en onderhouden van embedded systemen 4 (ICT24.4/CREBO:56094)

Servicedocument Ontwikkelen en onderhouden van embedded systemen 4 (ICT24.4/CREBO:56094) Servicedocument Ontwikkelen en onderhouden van embedded systemen 4 (ICT24.4/CREBO:56094) sd.ict24.4.v1 ECABO, 1 april 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd,

Nadere informatie

Applicatie- en mediaontwikkeling

Applicatie- en mediaontwikkeling Landelijke Kwalificaties MBO Applicatie- en mediaontwikkeling Crebonummer: 22258, 22087, 95699, 95311, 95701, 95313, 95700, 95312 Sector: ICT, kunst, cultuur, games & media Branche: ICT, game, media &

Nadere informatie

Applicatie- en mediaontwikkeling

Applicatie- en mediaontwikkeling Landelijke Kwalificaties MBO Applicatie- en mediaontwikkeling Crebonummer: 95310 Sector: ICT, kunst, cultuur, games & media Branche: ICT, game, media & communicatiebranche Cohort: Cohort 2011-2012 Colo

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq Beroepstypering Servicemonteur installatietechniek (SEM) Algemene informatie datum: 26-1-2004 versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Beoordelingsdocument voor de BOL-opleidingen

Beoordelingsdocument voor de BOL-opleidingen Beoordelingsdocument voor de BOL-opleidingen ICT-opleiding: Applicatieontwikkelaar Crebo: 90020 Voorwoord De beroepspraktijkvorming of bpv is een belangrijk onderdeel van alle mbo-opleidingen. De bpv vindt

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq Beroepstypering Monteur werktuigbouw binnendienst Algemene informatie datum: 05-02-2003 versie: 04 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

BPV map Applicatieontwikkelaar Niveau 4

BPV map Applicatieontwikkelaar Niveau 4 BPV map Applicatieontwikkelaar Niveau 4 ROC Flevoland ROC Flevoland Louis Armstrongweg 36-42 1311 RK Almere Tel: 036 5477300 info@rocflevoland.nl www.rocflevoland.nl Voor je ligt de BPV- map, die geldt

Nadere informatie

Security in systemen en netwerken 2

Security in systemen en netwerken 2 Keuzedeel mbo Security in systemen en netwerken 2 behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee de positie van keuzedelen in de kwalificatiestructuur

Nadere informatie

Netwerkbeheerder Beroepscompetentieprofiel

Netwerkbeheerder Beroepscompetentieprofiel Netwerkbeheerder Beroepscompetentieprofiel Inhoudsopgave Wat is een beroepscompetentieprofiel?... 3 Wat is de functie van een beroepscompetentieprofiel?... 3 Waarom een format beroepscompetentieprofiel?...

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq Beroepstypering Assemblage vakkracht mechatronica Algemene informatie datum: 12-03-2003 versie: 04 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Administratief juridisch medewerker openbaar bestuur Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-10-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Administratief juridisch medewerker openbaar bestuur Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-10-2004 Versie 1 profiel Administratief juridisch medewerker openbaar bestuur Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-10-2004 Versie 1 Print: 06-oktober-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Administratief juridisch medewerker

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-beheer. Dossierstatus: Eindtoets

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-beheer. Dossierstatus: Eindtoets Landelijke Kwalificaties MBO ICT-beheer Crebonummer: 93190 Sector: ICT Branche: ICT Cohort: Cohort 2010-2011 Dossierstatus: Eindtoets Colo 2002-2009. Gebruik van gegevens en teksten is met bronvermelding

Nadere informatie

datum: 19 april 2005 versie: 2

datum: 19 april 2005 versie: 2 Beroepstypering Commercieel technicus Algemene informatie Onder regie van KBB Ontwikkeld door: Brondocument(en) Legitimering BCP door: datum: 19 april 2005 versie: 2 Kenteq DIJK12 Beleidsonderzoek Beroepsprofiel

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Informatieverzorger Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Informatieverzorger Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 profiel Informatieverzorger Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 Print: 23-december-2003 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Informatieverzorger (IDV 002) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Mutatie opzichter Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 24-5-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Mutatie opzichter Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 24-5-2004 Versie 1 profiel Mutatie opzichter Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 24-5-2004 Versie 1 Print: 05-januari-2005 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Mutatie opzichter (MTO) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren BPV

Beoordelingsformulieren BPV Beoordelingsformulieren BPV ROC Mondriaan School voor Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Beoordelingsformulieren Basisjaar van de 3 jarige opleiding BBL DSMA Cohort

Nadere informatie

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012 Functioneel (informatie) beheerder Doel Zorgdragen voor het inrichten, aanpassen, vernieuwen en onderhouden van de informatievoorziening (processen, procedures en/of systemen), passend binnen het informatiebeleid

Nadere informatie

Kwalificatiedossier ICT-beheer. Inhoudsopgave

Kwalificatiedossier ICT-beheer. Inhoudsopgave Landelijke Kwalificaties MBO ICT-beheer Dossierstatus: Gereed voor publicatie Crebonummer: 93190 Sector: ICT Branche: ICT Cohort: Cohort 2010-2011 Colo 2002-2009. Gebruik van gegevens en teksten is met

Nadere informatie

Ontwikkelen op stage? (Kern)competenties: Cijfer Toelichting

Ontwikkelen op stage? (Kern)competenties: Cijfer Toelichting Competentieontwikkeling Om goede, nieuwe leerdoelen te kunnen formuleren is het van belang om eerst te kijken hoe ver ik ben met mijn competentieontwikkeling en welke competenties ik verder wil of moet

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Assistent toezichthouder Regie: ECABO Datum wijzigen: Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Assistent toezichthouder Regie: ECABO Datum wijzigen: Versie 1 profiel Assistent toezichthouder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-6-2004 Versie 1 Print: 09-juni-2004 Pagina 1 van 11 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Assistent toezichthouder (V 001) Algemene informatie Onder

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel. Basismedewerker interieurtextiel

Beroepscompetentieprofiel. Basismedewerker interieurtextiel Beroepscompetentieprofiel Basismedewerker interieurtextiel Beroepscompetentieprofiel Algemene informatie datum: 21 juni 2010 versie: 1.0 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Deskundige ICT - systeembeheerder

Deskundige ICT - systeembeheerder 1. FUNCTIEDOEL De deskundige ICT levert samen met zijn/haar collega s expertise informatie, diensten en producten af aan de interne klanten, met de nodige kwaliteitsvereisten, volgens de juiste procedures

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT- en mediabeheer

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT- en mediabeheer Landelijke Kwalificaties MBO ICT- en mediabeheer Crebonummer: 22088, 22263, 95709, 95321, 95711, 95323, 95710, 95322 Sector: ICT, kunst, cultuur, games en media Branche: ICT, game, media en communicatiebranche

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel. Kwalificatieprofiel Trainer-A Geweer (KSS3)

Kwalificatieprofiel. Kwalificatieprofiel Trainer-A Geweer (KSS3) Kwalificatieprofiel Trainer-A Geweer (KSS3) 1. ALGEMENE INFORMATIE Datum 20 maart 2013 Regie NOC*NSF In dit beroepscompetentieprofiel (BCP) zijn de veranderingen verwerkt die Ontwikkeling sinds 2003 hebben

Nadere informatie

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel Ontwikkelaar ICT Doel Ontwikkelen en ontwerpen van ICT-producten, binnen overeen te komen dan wel in een projectplan vastgelegde afspraken ten aanzien van tijd, budget en kwaliteit, opdat overeenkomstig

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT- en mediabeheer

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT- en mediabeheer Landelijke Kwalificaties MBO ICT- en mediabeheer Crebonummer: 95320 Sector: ICT, kunst, cultuur, games en media Branche: ICT, game, media en communicatiebranche Cohort: Cohort 2011-2012 Colo 2002-2011.

Nadere informatie

95321_Crebotraject_ICT- en mediabeheer_130618_t&i_ict Beheerder (BOL) 1

95321_Crebotraject_ICT- en mediabeheer_130618_t&i_ict Beheerder (BOL) 1 CREBOTRAJECT ICT Beheerder Algemene informatie Crebotraject Gebaseerd op de blauwdruk Netwerkbeheerder versie 1.2 versie: Ontwerper: Hans van Rheenen Ontwerpdatum: 18-06-2013 Versie: 1.4 Domein: Techniek

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Contactcenter teamleider mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Contactcenter teamleider mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Contactcenter teamleider mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Auteurs: Erik Seldenthuis Aminah Balfaqih Datum: 31 Januari 2011 Kerntaak 1 Ontwerpen van applicaties De volgordelijke plaats van de documenten binnen

Nadere informatie

Accordering concept crebotraject/voorgesorteerd keuzetraject* domeindirectie Naam en handtekening Domeindirectie:

Accordering concept crebotraject/voorgesorteerd keuzetraject* domeindirectie Naam en handtekening Domeindirectie: CREBOTRAJECT ICT Beheerder Algemene informatie Crebotraject Gebaseerd op de blauwdruk ICT-beheerder versie 1.2 versie: Ontwerper: Hans van Rheenen Ontwerpdatum: 26-06-2012 Versie: 1.3 Domein: Techniek

Nadere informatie

APPLICATIEBEHEERDER EINDTERMEN VANAF 2003/2004 DATUM VAN INDIENING: POSTADRES: Postbus BE AMERSFOORT

APPLICATIEBEHEERDER EINDTERMEN VANAF 2003/2004 DATUM VAN INDIENING: POSTADRES: Postbus BE AMERSFOORT APPLICATIEBEHEERDER EINDTERMEN VANAF 2003/2004 DATUM VAN INDIENING: 01.06.2002 INDIENER: LOB ECABO POSTADRES: Postbus 1230 PLAATS: 3800 BE AMERSFOORT CONTACTPERSOON: Dhr. J.A.G. van Zwieten TELEFOONNUMMER:

Nadere informatie

Profiel Praktijkbegeleider. Kwalificatieprofiel Praktijkbegeleider Algemene informatie. Specifieke informatie. datum: december 2005 versie: 4

Profiel Praktijkbegeleider. Kwalificatieprofiel Praktijkbegeleider Algemene informatie. Specifieke informatie. datum: december 2005 versie: 4 Profiel Praktijkbegeleider Kwalificatieprofiel Praktijkbegeleider Algemene informatie datum: december 2005 versie: 4 Onder regie van NOC*NSF Ontwikkeld door KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met

Nadere informatie

BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL FITNESSTRAINER B NIVEAU 4

BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL FITNESSTRAINER B NIVEAU 4 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL FITNESSTRAINER B NIVEAU 4 Fit!vak brancheorganisatie Postbus 32 6860 AA OOSTERBEEK 1 Inhoudsopgave BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL FITNESSBEGELEIDER NIV. 4...3 BEROEPSBESCHRIJVING...4

Nadere informatie

Werken als specialist in de mode

Werken als specialist in de mode 1 2 3 4 5 Werken als specialist in de mode Specialist mode/maatkleding Wat laat je zien? Je toont passie voor het maken van mode Je zet je talenten in en staat open voor reacties Je ontwikkelt een eigen

Nadere informatie