Beroepscompetentieprofiel Administratief juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Regie: ECABO Datum wijzigen: Versie 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beroepscompetentieprofiel Administratief juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-10-2004 Versie 1"

Transcriptie

1 profiel Administratief juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Regie: ECABO Datum wijzigen: Versie 1 Print: 06-oktober-2004 Pagina 1 van 14

2 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Administratief juridisch medewerker zakelijke dienstverlening (JU 001) Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door Brondocument(en) datum: ECABO ECABO, afdeling Ontwikkeling en Innovatie versie: 1 Toetsing beroepsprofiel administratief juridisch medewerker zakelijke dienstverlening; DUO Market Research (2001) Arbeidsmarktrelevantie Administratief juridisch medewerker zakelijke dienstverlening; DUO Market Research (2001) Diverse interviews met vertegenwoordigers in de sectoren advocatuur, notariaat en deurwaarderspraktijk; ECABO (2003) Legitimering beroepscompetentieprofiel - op format vereisten door - op inhoud door Mogelijke functiebenamingen Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) Nederlandse Orde van Advocaten Vereniging 'bond van personeel werkzaam in de rechtspraktijk en van kandidaat-deurwaarders' (Jupeca) dd dd (Administratief) juridisch medewerker Juridisch secretaresse (m/v) Notarieel medewerker Dossierbehandelaar Juridisch assistant Vakgericht administratief medewerker Administratief medewerker Loopbaanmogelijkheden Werkervaring in combinatie met hoger onderwijs (HBO) leidt tot de volgende promotiemogelijkheden: een functie als klerk (notariaat) of juridisch medewerker (advocatuur, deurwaarderspraktijk). Daarnaast is in de advocatuur op basis van werkervaring een specialisatie tot faillissementsmedewerker mogelijk. BEROEPSBESCHRIJVING beroepscontext / werkzaamheden De administratief juridisch medewerker zakelijke dienstverlening kan onder andere werkzaam zijn in de advocatuur, het notariaat, de deurwaarderspraktijk, bij bedrijfsjuristen, het verzekeringswezen en banken. De werkzaamheden bestaan uit informatie en advies verstrekking, ondersteunende werkzaamheden bij de toepassing van procedures en (dossier)administratie. Dit profiel beschrijft de werkzaamheden van de medewerker in het notariaat, de advocatuur en de deurwaarderspraktijk. De medewerker ondersteunt de leidinggevende (advocaat/jurist, notarieel medewerker/(kandidaat)notaris, deurwaarder) in zijn dagelijkse werk. Hij is belast met inhoudelijke en administratieve dossierbehandeling. De medewerker beheert de documenten in dossiers, draagt (mede) zorg voor het inhoudelijke proces (dossieronderzoek) dat leidt tot (juridische) documenten en stelt deze documenten uiteindelijk op. In de deurwaarderspraktijk kan dit proces cyclisch zijn. In het notariaat bereidt de medewerker het passeren van de akte voor en hiermee eindigt zijn bijdrage aan het proces. De administratief juridisch medewerker zakelijke dienstverlening heeft mondeling en schriftelijk contact met informatievragers en informatieverstrekkers. Behalve contact met klanten (m.b.t. het opvragen van gegevens, het verstrekken van informatie) heeft de medewerker ook veel contact met collega's (t.b.v. de ondersteuning van dossierbehandeling) en zijn direct leidinggevende (in het kader van de signaleringsfunctie en het ter beoordeling voorleggen van zijn documenten). In de zakelijke dienstverlening geldt vrije tariefstelling. De advocatuur hanteert uurtarieven. In de deurwaarderspraktijk wordt binnen bepaalde marges met een vast tarief gewerkt. De wijze van declaratie verschilt per sector. De deurwaarderspraktijk en advocatuur werken met een nota achteraf. In het notariaat is t.a.v. de onroerend goed praktijk betaling vooraf aan de orde. Genoemde zaken bepalen de aard/het karakter van de werkzaamheden en de financiële afhandeling ervan. Het werk vraagt juridisch en administratief inzicht, accuratesse en een dienstverlenende houding. Print: 06-oktober-2004 Pagina 2 van 14

3 rol en verantwoordelijkheden complexiteit De administratief juridisch medewerker zakelijke dienstverlening ondersteunt de leidinggevende in zijn dagelijkse werkzaamheden en vervult een schakelrol tussen cliënt en leidinggevende. Hij is verantwoordelijk voor de inhoudelijke en administratieve dossierbehandeling en maakt dossiers toegankelijk voor de leidinggevende en de cliënt. De medewerker is de 'rechterhand' van de advocaat, (kandidaat)notaris of deurwaarder. De bandbreedte van de werkzaamheden is afhankelijk van de grootte van de organisatie en de inrichting van de werkprocessen. Hierdoor voert de medewerker een kleiner of groter deel van de administratief juridische taken uit. De medewerker verricht extra administratieve taken indien er geen secretariële functie onder zijn functie bestaat. Hij verricht extra juridische taken indien er geen hoger opgeleide juridisch medewerkers (klerken, juristen) werkzaam zijn. De administratief juridisch medewerker zakelijke dienstverlening verricht zowel routinematige als specifieke taken, onder verantwoordelijkheid van de leidinggevende. Meestal is hij belast met een deel van de totale procedure. Tegelijkertijd bewaakt hij de termijnen van verschillende dossiers. Dit vraagt inzicht in het gehele juridische proces, waarvan hij vaak een of meerdere onderde(e)l(en) uitvoert of ondersteunt. De medewerker draagt verantwoordelijkheid voor de beslissing of hij een opdracht zelf afwerkt of dat hij een collega/leidinggevende raadpleegt. De medewerker neemt, in voorkomende gevallen in de deurwaarderspraktijk, onder eindverantwoordelijkheid van de leidinggevende, beslissingen die financiële gevolgen kunnen hebben voor de organisatie. In het notariaat en de advocatuur neemt de administratief juridisch medewerker zakelijke dienstverlening geen beslissingen. In het notariaat heeft de medewerker een signalerende rol naar de leidinggevende. De medewerker moet een balans vinden in de toegestane tijdsinvestering per taak en het leveren van kwaliteit. Hij moet een kritische houding hebben, efficiënt zijn, correct met vertrouwelijke gegevens omgaan en klantgericht zijn. typerende beroepshouding De medewerker is administratief en juridisch vaardig en stelt zich klantvriendelijk doch zakelijk op. Daarnaast is hij integer en zowel mondeling als schriftelijk communicatief vaardig. De medewerker is slagvaardig, onderzoekend van aard, pro-actief en assertief. Te allen tijde is de medewerker zich bewust van de vertrouwelijkheid van de informatie waarmee hij omgaat. TRENDS / INNOVATIES Marktontwikkelingen Wetgeving overheidsregulering Technologische ontwikkelingen Bedrijfsorganisatorische ontwikkelingen Internationale ontwikkelingen De vrije tariefstelling in notariaat en deurwaarderspraktijk leidt tot concurrentie binnen de eigen sector. De concurrentiepositie versterkt de vraag naar goedkopere juridisch medewerkers op MBO-niveau in deze sectoren. De neergaande economische conjunctuur veroorzaakt een groei in de vraag naar deurwaarderwerkzaamheden. Hierdoor stijgt de vraag naar administratief juridisch medewerkers zakelijke dienstverlening. In de advocatuur stijgt de vraag naar schadeclaimbehandelaars. De aard van de werkzaamheden in de advocatuur wordt deels bepaald door de conjunctuur. In tijden van hoogconjunctuur zal de medewerker meer bezig zijn met overnames en convenanten, in tijden van laagconjunctuur zal meer vraag ontstaan naar de faillissementsmedewerker. De specifieke aard van het werk (werken met procedures en wettelijke regelingen) zal door wetgeving of overheidsregulering niet veranderen. Procedures en wettelijke regelingen vormen altijd de basis van het werk. Er is sprake van een toenemende automatisering van documenten en van de informatievoorziening: ontwikkeling van diverse organisatie-, sectorspecifieke en landelijke databases (t.b.v. elektronische termijnbewaking, jurisprudentie). Vrije tariefstelling notariaat en deurwaarderspraktijk leidt tot arbeidsdifferentiatie. De mbo-er komt steeds meer in beeld. Europese wet- en regelgeving kan gevolgen hebben voor de inhoud van en de hoeveelheid werk binnen de zakelijke dienstverlening. Print: 06-oktober-2004 Pagina 3 van 14

4 KERNTAKEN VAN HET BEROEP 1 Ondersteunt bij de uitvoering van juridische procedures 2 Verricht administratieve en financiële taken ten aanzien van dossiers 3 Verstrekt informatie aan derden Print: 06-oktober-2004 Pagina 4 van 14

5 KERNTAAK 1 Ondersteunt bij de uitvoering van juridische procedures proces rol / verantwoordelijkheden complexiteit betrokkenen (hulp-)middelen kwaliteit van proces en resultaat keuzes en dilemma's De medewerker krijgt de opdracht van zijn leidinggevende om (juridische) gegevens ten behoeve van dossiers te onderzoeken en om (juridische) documenten op te stellen. Daartoe verricht de medewerker dossieronderzoek en in voorkomende gevallen ook literatuuronderzoek, verzorgt hij het opstellen en controleren van standaarddocumenten, en maakt hij vervolgafspraken. Meestal bepaalt de leidinggevende de strategie van de zaakafhandeling. In voorkomende gevallen (advocatuur) kwalificeert de medewerker de zaak. In de deurwaarderspraktijk bepaalt de medewerker het startpunt in de procedure. De medewerker maakt aan de hand van een rechterlijke uitspraak een voorstel voor executiemaatregelen op basis van de verhaalmogelijkheden van de debiteur (inhoudelijke voorstellen voor documenten) en hij bereidt de betekening van de dagvaarding en het vonnis voor. In de advocatuur raadpleegt de medewerker in voorkomende gevallen jurisprudentie ten behoeve van de behandeling van de zaak. De medewerker ondersteunt de leidinggevende bij de behandeling van een zaak. De medewerker is niet eindverantwoordelijk voor de inhoud van de externe documenten, wel voor de inhoud van interne documenten en voor de correcte opstelling van de externe documenten. De medewerker stelt (standaard)documenten zelf op, onder eindverantwoordelijkheid van de leidinggevende. In voorkomende gevallen doet de medewerker inhoudelijke voorstellen voor het op te stellen document. In de advocatuur handelt de medewerker in opdracht van de leidinggevende volgens een bepaalde strategie. In de deurwaarderspraktijk doet de medewerker zelfstandig voorstellen voor de inhoud van documenten. De medewerker neemt dan, onder eindverantwoordelijkheid van de leidinggevende, beslissingen die financiële gevolgen kunnen hebben voor de organisatie. De medewerker heeft bij de uitvoering van de werkzaamheden te maken met leidinggevende, collega's en derden. De medewerker maakt gebruik van (juridische) databases, wetboeken, modellenboeken, internet. De juridische documenten voldoen aan wettelijke en procedurele normen en zijn opgesteld in correct Nederlands of een moderne vreemde taal. Dossieronderzoek voldoet aan de privacynormen en aan volledigheidsrichtlijnen. Juridische procedures zijn correct toegepast. Zelf afhandelen versus verwijzen De medewerker moet bij eenvoudige zaken beslissen of hij de zaak zelf kan afhandelen of dat collega's dat moeten doen. Print: 06-oktober-2004 Pagina 5 van 14

6 KERNTAAK 2 Verricht administratieve en financiële taken ten aanzien van dossiers proces De medewerker verricht (in opdracht) administratieve werkzaamheden. Hij maakt een dossier aan, onderhoudt dit, zoekt eventueel bestaande/vergelijkbare dossiers op; vraagt mondeling en schriftelijk stukken op; verifieert gegevens; boekt documenten in (indien van toepassing ook een repertorium) en archiveert deze; maakt afspraken met derden; verzorgt correspondentie met derden; verzorgt termijnbewaking: voert gegevens in in het elektronisch systeem; signaleert deadlines en knelpunten en meldt deze aan collega's en leidinggevende; verwerkt, na een rechterlijke uitspraak of de afhandeling van een zaak, documenten in het dossier en maakt afspraken met derden. De medewerker handelt voorts zaken financieel af. Hij stelt nota's op of werkt ze uit en verstuurt deze, verstuurt betalingsherinneringen, en behandelt klachten over nota's. De medewerker verricht in de sector deurwaarderspraktijk ook kashandelingen: hij ontvangt contanten van cliënten, schrijft kwitanties uit en boekt betalingen in. Daarnaast treft hij betalingsregelingen met schuldenaren. De medewerker verricht deze taken steeds in opdracht van zijn leidinggevende of cliënten. rol / verantwoordelijkheden complexiteit betrokkenen (hulp-)middelen kwaliteit van proces en resultaat keuzes en dilemma's De medewerker heeft een initiërende, uitvoerende rol en werkt onder verantwoordelijkheid van de leidinggevende. Hij werkt zelfstandig en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de opbouw van de dossiers. De leidinggevende moet direct met het dossier aan de slag kunnen. De medewerker verricht grotendeels routinematige handelingen waarbij een beroep wordt gedaan op zijn communicatieve vaardigheden. Daarnaast is de medewerker verantwoordelijk voor de procesbewaking: door de bewaking van (wettelijke) termijnen per dossier houdt hij overzicht op het verloop van de juridische procedure per cliënt. Hij dient deze informatie door te geven aan collega's en de leidinggevende. In de zakelijke dienstverlening heeft de medewerker te maken met wettelijke termijnen. De medewerker heeft een signalerende functie wat betreft de bewaking van de (wettelijke) termijnen per dossier en draagt bij aan de efficiënte zaakafhandeling. De medewerker heeft bij de uitvoering van de werkzaamheden te maken met derden (bijvoorbeeld hypotheekverstrekkers), interne en externe cliënten, de leidinggevende en collega's. De sectoren kennen verschillende klantgroepen. In het notariaat heeft de medewerker te maken met de cliënt en met derden. In de advocatuur is naast de cliënt en derden sprake van de wederpartij. In de deurwaarderspraktijk gaat de medewerker om met debiteuren van de organisatie en debiteuren van de cliënt. De medewerker maakt gebruik van (juridische) databases, (wet)boeken, kantoormiddelen en internet. Dossierbeheer wordt uitgevoerd volgens de geldende voorschriften en procedures. Financiële zaken worden correct en tijdig afgehandeld. Niet van toepassing Print: 06-oktober-2004 Pagina 6 van 14

7 KERNTAAK 3 Verstrekt informatie aan derden proces rol / verantwoordelijkheden complexiteit betrokkenen (hulp-)middelen kwaliteit van proces en resultaat keuzes en dilemma's a) De medewerker krijgt vragen van cliënten over (standaard)procedures, de stand van zaken van dossiers of om een toelichting op een juridisch document. De medewerker concretiseert de vraag, verzamelt informatie, overlegt met zijn leidinggevende, handelt de vraag schriftelijk af of staat de cliënt mondeling te woord. b) De medewerker informeert ook zijn leidinggevende: hij licht zijn leidinggevende (mondeling of schriftelijk) in op basis van dossieronderzoek dat in opdracht is verricht. De medewerker handelt de informatievraag zoveel mogelijk zelfstandig af, indien nodig na overleg met zijn leidinggevende. Hij informeert de cliënt zo goed mogelijk en zo nodig pro-actief. De medewerker gaat om met verschillende typen cliënten die ieder op eigen wijze op de informatie en het advies kunnen reageren. De medewerker heeft bij de uitvoering van de werkzaamheden te maken met derden en zijn leidinggevende. De medewerker maakt gebruik van (juridische) databases, wetboeken, modellenboeken, kantoormiddelen en internet. Het resultaat is een zo volledig mogelijk geïnformeerde cliënt. De aard van de informatie is sectorafhankelijk. Vertrouwelijkheid versus klantgerichtheid De medewerker staat voor de keuze te bepalen of informatie verstrekt mag worden of niet. Zelf afhandelen versus verwijzen De medewerker maakt de afweging of de vraag door hemzelf of door de leidinggevende moet worden afgehandeld. Print: 06-oktober-2004 Pagina 7 van 14

8 KERNOPGAVEN VAN HET BEROEP 1 Verantwoordelijkheid versus bevoegdheid De administratief juridisch medewerker zakelijke dienstverlening staat voor de opgave om in voorkomende gevallen te bepalen of hijzelf de aangewezen persoon is om een beslissing te nemen of een vraag te beantwoorden, of dat dit door de leidinggevende gedaan moet worden. 2 Persoonlijke betrokkenheid versus professionele distantie De administratief juridisch medewerker zakelijke dienstverlening werkt mee aan beslissingen waarvan de juridische of financiële gevolgen voor de cliënt, schuldenaar of organisatie groot kunnen zijn. De medewerker staat daardoor regelmatig voor de opgave om een evenwicht te vinden tussen persoonlijke betrokkenheid bij de cliënt, schuldenaar of organisatie en professionele distantie. 3 Meedenken met de cliënt versus grenzen stellen De administratief juridisch medewerker zakelijke dienstverlening staat voor de opgave om mee te denken met de cliënt en alle mogelijke alternatieven aan te dragen, binnen de (interne) grenzen van de dienstverlening. 4 Werken volgens de regels of afwijken De medewerker staat voor de opgave conform interne regels en procedures te werken, maar moet wel in staat zijn in te schatten wanneer het gerechtvaardigd is om van procedurele regels af te wijken. In voorkomende gevallen moet hij zijn leidinggevende consulteren. 5 Tijd versus kwaliteit De administratief juridisch medewerker zakelijke dienstverlening staat voor de opgave om gezien de beperkt beschikbare tijd te bepalen of hij meer of minder tijd aan een taak moet besteden. Print: 06-oktober-2004 Pagina 8 van 14

9 OVERZICHTSSCHEMA BEROEPSCOMPETENTIES EN KERNTAKEN KERNTAAK BEROEPSCOMPETENTIES vakmatig-methodisch (VM) 1 Dossiers beheren X 2 Termijnen bewaken X 3 Financiële zaken afhandelen X 4 Dossieronderzoek uitvoeren X 5 (Juridische) documenten opstellen X 6 Informatie verstrekken X bestuurlijk-organisatorisch en strategische (BOS) 7 Eigen werkzaamheden plannen X X X 8 Omgaan met vertrouwelijke informatie X X X 9 Bijdragen aan kwaliteitsverbetering X X X sociaal-communicatieve (SC) 10 Samenwerken X X X 11 Functiegericht schriftelijk en mondeling communiceren X X X 12 Participeren binnen (werk)overleggen X X X 13 Omgaan met agressief en/of non-coöperatief gedrag X X X 14 Omgaan met diverse (culturele) achtergronden X X X ontwikkelings (ON) 15 Evalueren en bijstellen eigen handelen X X X 16 Bijhouden van vakkennis en ontwikkelingen X X X Print: 06-oktober-2004 Pagina 9 van 14

10 OVERZICHTSSCHEMA BEROEPSCOMPETENTIES EN KERNOPGAVEN KERNOPGAVE BEROEPSCOMPETENTIES vakmatig-methodisch (VM) 1 Dossiers beheren X X X X X 2 Termijnen bewaken X X X X X 3 Financiële zaken afhandelen X X X X X 4 Dossieronderzoek uitvoeren X X X X X 5 (Juridische) documenten opstellen X X X X X 6 Informatie verstrekken X X X X X bestuurlijk-organisatorisch en strategische (BOS) 7 Eigen werkzaamheden plannen X X X X X 8 Omgaan met vertrouwelijke informatie X X X X X 9 Bijdragen aan kwaliteitsverbetering X X X X X sociaal-communicatieve (SC) 10 Samenwerken X X X X X 11 Functiegericht schriftelijk en mondeling communiceren X X X X X 12 Participeren binnen (werk)overleggen X X X X X 13 Omgaan met agressief en/of non-coöperatief gedrag X X X X X 14 Omgaan met diverse (culturele) achtergronden X X X X X ontwikkelings (ON) 15 Evalueren en bijstellen eigen handelen X X X X X 16 Bijhouden van vakkennis en ontwikkelingen X X X X X Print: 06-oktober-2004 Pagina 10 van 14

11 BEROEPCOMPETENTIES MET SUCCESCRITERIA Nr. 1 VM wijze administratieve werkzaamheden te verrichten ten behoeve van dossiers. Nr. 2 VM Maakt dossiers aan of zoekt bestaande dossiers op Vraagt relevante gegevens op (mondeling en schriftelijk) Boekt documenten in (elektronische) dossiers in Stelt (standaard)brieven op ten behoeve van de cliënt of derden Verifieert gegevens Voert correspondentie en heeft mondeling contact met derden Maakt afspraken met derden Handelt dossiers af Overzichtelijke dossiers met relevante en geverifieerde gegevens Correcte standaardbrieven Complete dossiers wijze termijnen te bewaken ten behoeve van de voortgang van (juridische) procedures. Nr. 3 VM Voert deadlines in (elektronische) termijnregistratiesystemen in Licht leidinggevende in bij naderende termijnen Overlegt met leidinggevende in geval van knelpunten in termijnen Doet inhoudelijke voorstellen om knelpunten op te lossen Handelt taken binnen eigen bevoegdheid af Goede bewaking termijnen De administratief juridisch medewerker zakelijke dienstverlening is in staat om financiële zaken op adequate wijze af te handelen. Nr. 4 VM Voert gegevens in (elektronisch) urenregistratiesysteem in Vraagt gegevens op Berekent directe kosten Stelt nota's op Verstuurt nota's Bewaakt debiteuren en rapporteert aan de leidinggevende over het debiteurenbeheer Beheert debiteuren voor cliënten Stelt betalingsregelingen op en treft deze met de debiteuren Neemt betalingen aan Schrijft kwitanties uit Vergelijkt declaraties met uitgevoerde juridische handelingen per dossier in geval van notaklachten van cliënten Inzichtelijke urenregistratie Adequaat debiteurenbeheer voor eigen organisatie Adequaat debiteurenbeheer voor cliënten Adequate klachtbehandeling wijze dossieronderzoek uit te voeren ten behoeve van het opstellen van (juridische) documenten. Vraagt (juridische) informatie op bij (juridische) instanties en zoekt in de jurisprudentie Maakt ontwerp voor de op te stellen documenten Overlegt met de leidinggevende in geval van problemen met gegevens Benodigde gegevens voor het opstellen van (juridische) documenten zijn tijdig beschikbaar Print: 06-oktober-2004 Pagina 11 van 14

12 Nr. 5 VM wijze (juridische) documenten op te stellen voor zaakbehandeling. Nr. 6 VM Werkt juridische en financiële gegevens uit met behulp van (standaard)documenten Legt de documenten indien noodzakelijk voor aan de leidinggevende Verwerkt eenvoudige mutaties in (juridische) documenten Verstuurt documenten na akkoord van de leidinggevende Maakt afspraken met de cliënt om de zaak af te handelen en plant eventuele vervolgacties Correct en tijdig opgestelde (juridische) documenten (waaronder: notariële aktes, dagvaardingen, exploten, beroepschriften, bezwaarschriften, beslagen et cetera) wijze informatie te verstrekken aan cliënten en de leidinggevende. Nr. 7 BOS Verstrekt zo nodig uit eigen beweging informatie Achterhaalt de kern van de vraag Analyseert het probleem met de cliënt of de leidinggevende Beantwoordt de vraag of verwijst de cliënt zo nodig door Geeft algemene informatie over de procedure en stand van zaken van het dossier Vertaalt juridisch jargon in begrijpelijk Nederlands Controleert of de informatie juist is overgekomen Meldt vervolgafspraken aan de leidinggevende Goed geïnformeerde cliënt Goed geïnformeerde leidinggevende wijze de eigen werkzaamheden te plannen ten behoeve van een efficiënt werkproces. Nr. 8 BOS Stelt prioriteiten Schat de benodigde en beschikbare tijd in Houdt rekening met veranderende eisen en omstandigheden Handelt conform geldende verantwoordelijkheden en bevoegdheden Overlegt zo nodig met collega's of de leidinggevende Houdt ruimte voor onverwachte zaken Maakt werkplanning Efficiënte planning van eigen werkzaamheden wijze om te gaan met vertrouwelijke informatie ter waarborging van de privacy van cliënten. Nr. 9 BOS Bewaart vertrouwelijke documenten conform (wettelijke) voorschriften Vraagt uitsluitend voor het dossier benodigde cliëntgegevens op Verstrekt geen vertrouwelijke informatie aan derden Weegt belang van de privacy van de cliënt af tegen de informatiebehoefte van de organisatie Gebruikt cliëntgegevens uitsluitend indien daarvoor een wettelijke basis is Privacy van cliënten is gewaarborgd De administratief medewerker zakelijke dienstverlening is in staat om op adequate wijze een bijdrage te leveren aan de optimalisering van de dienstverlening. Signaleert klantbehoeften, klachten, knelpunten en verbeterpunten Geeft klantbehoeften, klachten, knelpunten en verbeterpunten door aan de direct leidinggevende Stelt veelvoorkomende klantbehoeften, klachten, knelpunten en verbeterpunten aan de orde tijdens werkoverleggen Bruikbare (kwaliteits)verbeteringsvoorstellen Goed geïnformeerd management Print: 06-oktober-2004 Pagina 12 van 14

13 Nr. 10 SC Nr. 11 SC Nr. 12 SC wijze samen te werken met interne en externe relaties ten behoeve van een goede uitvoering van zijn taken. Stelt zich coöperatief, flexibel en dienstverlenend op Communiceert op juiste wijze met collega's en relaties Ondersteunt collega's bij de uitvoering van werkzaamheden Houdt rekening met belangen en omstandigheden van zowel relaties als van de eigen organisatie Handelt conform geldende verantwoordeljkheden en bevoegdheden De medewerker wordt beschouwd als een goede representant van de organisatie Efficiënt werkproces De medewerker wordt beschouwd als een kundig collega wijze schriftelijk en mondeling te communiceren zowel in de Nederlandse als in een moderne vreemde taal. Maakt efficiënt gebruik van communicatiemiddelen Draagt informatie mondeling en/of schriftelijk correct over Informatie is inhoudelijk correct en duidelijk geformuleerd Communicatiemiddelen worden efficiënt en correct ingezet Schriftelijke informatie bevat geen spel- of taalfouten wijze binnen (werk)overleggen te participeren. Nr. 13 SC Stelt zich actief op Formuleert ideeën/informatie helder, eenduidig en inhoudelijk correct Maakt zo nodig overlegverslagen Handelt conform de bedrijfsregels Heeft een constructieve bijdrage geleverd aan het verloop van het overleg Zijn eigen informatieoverdracht is inhoudelijk correct en efficiënt De organisatie wordt (bij externe overleggen) op een correcte wijze gerepresenteerd wijze om te gaan met personen die agressief en/of non-coöperatief gedrag vertonen. Nr. 14 SC Herkent conflicterende situaties en agressief gedrag Past conflictvoorkomende en conflicthanterende maatregelen toe Treedt zelfverzekerd op Handelt volgens regels en procedures Betreffende personen worden op passende wijze benaderd Betreffende personen worden niet geprovoceerd Een zoveel mogelijk beheersbare situatie De administratief juridisch medewerker zakelijke dienstverlening is in staat om zich op adequate wijze op te stellen tegenover collega's en derden met verschillende (culturele) achtergrond. Staat collega's en derden representatief te woord Toont inzicht in attitudes en interesses van gesprekspartners Houdt rekening met de culturele achtergrond van de gesprekspartner Behandelt mensen met verschillende normen en waarden gelijkwaardig Herkent normafwijkend gedrag en reageert hierop adequaat Handelt conform geldende verantwoordelijkheden en bevoegdheden en stelt zich dienstverlenend op Respectvolle benadering van cliënten en collega's De medewerker wordt door collega's en derden als dienstverlenend ervaren Print: 06-oktober-2004 Pagina 13 van 14

14 Nr. 15 ON Nr. 16 ON De administratief juridisch medewerker zakelijke dienstverlening is in staat om zijn eigen handelen op adequate wijze te evalueren en op basis van de verkregen inzichten bij te stellen. Vergelijkt gevolgd proces en bereikt resultaat met die van anderen, met procedures, criteria en/of voorbeelden en analyseert verschillen en overeenkomsten Kijkt positief kritisch naar zichzelf Erkent fouten en onvolkomenheden Heeft aantoonbare verbeteringen in zijn werkwijze aangebracht wijze vakkennis bij te houden en nieuwe ontwikkelingen in het beroep te volgen en toe te passen ter verbetering van de bedrijfsvoering. Neemt kennis van de veranderingen in het vakgebied Stelt zich functionele en realistische leerdoelen Volgt cursussen/trainingen met inzet en doorzettingsvermogen Test en beoordeelt nieuwe technieken, methoden en middelen Doet verbetervoorstellen en/of voorstellen voor aanschaf van nieuwe hulpmiddelen Heeft aantoonbaar en actief bijgedragen aan de kwaliteitsverbetering en efficiëntie van werkzaamheden Beschikt over de benodigde vakkennis en is op de hoogte van ontwikkelingen op zijn vakgebied Print: 06-oktober-2004 Pagina 14 van 14

Beroepscompetentieprofiel Sociaal juridisch medewerker personeelswerk Regie: ECABO Datum wijzigen: 5-10-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Sociaal juridisch medewerker personeelswerk Regie: ECABO Datum wijzigen: 5-10-2004 Versie 1 profiel Sociaal juridisch medewerker personeelswerk Regie: ECABO Datum wijzigen: 5-10-2004 Versie 1 Print: 06-oktober-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Sociaal juridisch medewerker personeelswerk

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Administratief juridisch medewerker openbaar bestuur Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-10-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Administratief juridisch medewerker openbaar bestuur Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-10-2004 Versie 1 profiel Administratief juridisch medewerker openbaar bestuur Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-10-2004 Versie 1 Print: 06-oktober-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Administratief juridisch medewerker

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Bedrijfsadministratief medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Bedrijfsadministratief medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1 profiel Bedrijfsadministratief medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1 Print: 13-januari-2004 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Bedrijfsadministratief medewerker (BA 002) Algemene

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Archiefmedewerker historisch documentatiecentrum Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Archiefmedewerker historisch documentatiecentrum Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 profiel Archiefmedewerker historisch documentatiecentrum Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 Print: 23-december-2003 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Archiefmedewerker historisch

Nadere informatie

Competenties. Overzicht

Competenties. Overzicht Competenties Competenties voor het vmbo zijn nog niet ontwikkeld. Deze hieronder genoemde competenties zijn samen met docenten en bedrijfsleven afgeleid van de competenties die zijn opgesteld voor het

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Doorstroom politie Regie: ECABO Datum wijzigen: 4-10-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Doorstroom politie Regie: ECABO Datum wijzigen: 4-10-2004 Versie 1 profiel Doorstroom politie Regie: ECABO Datum wijzigen: 4-10-2004 Versie 1 Print: 05-oktober-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Doorstroom politie Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren BPV

Beoordelingsformulieren BPV Beoordelingsformulieren BPV ROC Mondriaan School voor Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Beoordelingsformulieren Basisjaar van de 3 jarige opleiding BBL DSMA Cohort

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Secretarieel medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Secretarieel medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 profiel Secretarieel medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 Print: 23-december-2003 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Secretarieel medewerker (SE 002) Algemene informatie Onder

Nadere informatie

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren Formulieren BPV Opleidingen Economie Administratieve en Secretariële opleidingen Locaties Brasserskade (Delft) en Aspacialaan (Den Haag) Secretaresse (95380) niveau 3, BBL cohort 2013 Alle beoordelingsformulieren

Nadere informatie

Secretaresse. Mbo-kwalificaties in de sector Secretarieel. Secretaresse

Secretaresse. Mbo-kwalificaties in de sector Secretarieel. Secretaresse Secretaresse Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen leggen

Nadere informatie

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Telefoniste/receptioniste Regie: ECABO Datum wijzigen: 16-12-2003 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Telefoniste/receptioniste Regie: ECABO Datum wijzigen: 16-12-2003 Versie 1 profiel Telefoniste/receptioniste Regie: ECABO Datum wijzigen: 16-12-2003 Versie 1 Print: 07-april-2004 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Telefoniste/receptioniste (SE 010) Algemene informatie

Nadere informatie

Juridisch secretaresse

Juridisch secretaresse Juridisch secretaresse Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Uit handboek beroepsprofielen metaal Dijk12-Juni 2001

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Uit handboek beroepsprofielen metaal Dijk12-Juni 2001 Beroepstypering Plaatconstructiewerker Algemene informatie datum: 31 januari 2003 versie: 2 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur?

MBO-beroep in beeld. Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? MBO-beroep in beeld Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Digitaal rechercheur Regie: ECABO Datum wijzigen: 11-6-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Digitaal rechercheur Regie: ECABO Datum wijzigen: 11-6-2004 Versie 1 profiel Digitaal rechercheur Regie: ECABO Datum wijzigen: 11-6-2004 Versie 1 Print: 11-juni-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Digitaal rechercheur (ICT 010) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Assistent accountant Regie: ECABO Datum wijzigen: 19-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Assistent accountant Regie: ECABO Datum wijzigen: 19-2-2004 Versie 1 profiel Assistent accountant Regie: ECABO Datum wijzigen: 19-2-2004 Versie 1 Print: 24-februari-2004 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Assistent accountant (BA 004) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Intercedent Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-10-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Intercedent Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-10-2004 Versie 1 profiel Intercedent Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-10-2004 Versie 1 Print: 06-oktober-2004 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Intercedent (JU 003) Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Assistent toezichthouder Regie: ECABO Datum wijzigen: Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Assistent toezichthouder Regie: ECABO Datum wijzigen: Versie 1 profiel Assistent toezichthouder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-6-2004 Versie 1 Print: 09-juni-2004 Pagina 1 van 11 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Assistent toezichthouder (V 001) Algemene informatie Onder

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Applicatieontwikkelaar Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Applicatieontwikkelaar Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 profiel Applicatieontwikkelaar Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 Print: 10-februari-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Applicatieontwikkelaar (ICT 004) Algemene informatie Onder

Nadere informatie

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Beroepsprofiel Monteur Lichte Staalbouw Buitendienst

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Beroepsprofiel Monteur Lichte Staalbouw Buitendienst Beroepstypering Monteur lichte staalbouw buitendienst Algemene informatie datum: 4 december 2003 versie: 2 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq, kenniscentrum

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Calculator Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 7

Beroepscompetentieprofiel Calculator Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 7 profiel Calculator Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 7 Print: 04-januari-2005 Pagina 1 van 11 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Calculator (CAL) Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Bouwkundig tekenaar Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 7

Beroepscompetentieprofiel Bouwkundig tekenaar Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 7 profiel Bouwkundig tekenaar Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 7 Print: 05-januari-2005 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Bouwkundig tekenaar (BKT) Algemene informatie Onder

Nadere informatie

Portier/baliemedewerker

Portier/baliemedewerker Portier/baliemedewerker Algemene kenmerken De functionaris is werkzaam binnen de Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o., waaronder ressorteren dak- en thuislozenvoorzieningen Gaarshof en Weideveld,

Nadere informatie

Kerntaak 2: Verricht administratiewerkzaamheden

Kerntaak 2: Verricht administratiewerkzaamheden Kerntaak 2: Verricht administratiewerkzaamheden Werkproces 2.1: Verwerkt administratieve gegevens ten behoeve van het ladingdossier De coördinator havenlogistiek ontvangt een opdracht met betrekking tot

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Bestekschrijver Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 5

Beroepscompetentieprofiel Bestekschrijver Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 5 profiel Bestekschrijver Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 5 Print: 05-januari-2005 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Bestekschrijver (BS) Algemene informatie Onder regie van

Nadere informatie

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren Formulieren BPV Opleidingen Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Directiesecretaresse / Managementassistent (95391),niveau 4 BBL Cohort 2013 Alle beoordelingsformulieren

Nadere informatie

Medisch secretaresse

Medisch secretaresse Medisch secretaresse Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Boekhoudkundig medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Boekhoudkundig medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1 profiel Boekhoudkundig medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1 Print: 13-januari-2004 Pagina 1 van 16 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Boekhoudkundig medewerker (BA 002) Algemene informatie

Nadere informatie

Directiesecretaresse

Directiesecretaresse Directiesecretaresse Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Beroepstypering Onderhoudsmonteur installatietechniek. Algemene informatie datum: versie: 1

Beroepstypering Onderhoudsmonteur installatietechniek. Algemene informatie datum: versie: 1 Beroepstypering Onderhoudsmonteur installatietechniek Algemene informatie datum: 01-05-2003 versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Toezicht en veiligheid ECABO

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Toezicht en veiligheid ECABO Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Toezicht en veiligheid ECABO 2007-2008 Vertaaldocument TV, juni 2007 Pagina 1 van 11 Vertaaldocument TV, juni 2007 Pagina 2 van 11

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Administratief Medewerker

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Administratief Medewerker Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Administratief Medewerker Kwalificatie: Secretarieel medewerker Niveau: 2 Crebonummer: 90472 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de beroepengroep

Nadere informatie

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Beroepsprofiel Fijn constructiebankwerker/lasser

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Beroepsprofiel Fijn constructiebankwerker/lasser Beroepstypering Fijn constructiebankwerker / lasser Algemene informatie datum: 6 december 2002 versie: 2 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq, kenniscentrum

Nadere informatie

LIFT group. LIFT group, afdeling Kwalificatiestructuur

LIFT group. LIFT group, afdeling Kwalificatiestructuur Beroepscompetentieprofiel assistent productmanager Algemene informatie datum: 22 september 2003 versie: 3 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: LIFT group LIFT group,

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Secretaresse mbo-beroep, niveau 3. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Secretaresse mbo-beroep, niveau 3. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld mbo-beroep, niveau 3 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent u praktijkopleider,

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Mutatie opzichter Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 24-5-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Mutatie opzichter Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 24-5-2004 Versie 1 profiel Mutatie opzichter Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 24-5-2004 Versie 1 Print: 05-januari-2005 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Mutatie opzichter (MTO) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Mobiel beveiliger Regie: ECABO Datum wijzigen: 4-5-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Mobiel beveiliger Regie: ECABO Datum wijzigen: 4-5-2004 Versie 1 profiel Mobiel beveiliger Regie: ECABO Datum wijzigen: 4-5-2004 Versie 1 Print: 11-mei-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Mobiel beveiliger (V 006) Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Secretarieel medewerker mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Secretarieel medewerker mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld mbo-beroep, niveau 2 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent u praktijkopleider,

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Netwerkbeheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Netwerkbeheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 profiel Netwerkbeheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 Print: 10-februari-2004 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Netwerkbeheerder (ICT 006) Algemene informatie Onder regie van

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Assistent vrede en veiligheid Regie: ECABO Datum wijzigen: 12-1-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Assistent vrede en veiligheid Regie: ECABO Datum wijzigen: 12-1-2004 Versie 1 profiel Assistent vrede en veiligheid Regie: ECABO Datum wijzigen: 12-1-2004 Versie 1 Print: 12-februari-2004 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Assistent vrede en veiligheid Algemene informatie

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Commercieel Medewerker

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Commercieel Medewerker Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Commercieel Medewerker Kwalificatie: Commercieel medewerker binnendienst Crebonummer: 90111 Niveau : 3 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert taken rondom informatiemanagement uit

Kerntaak 1: Voert taken rondom informatiemanagement uit Kerntaak 1: Voert taken rondom informatiemanagement uit Werkproces 1.1: Zorgt voor de schriftelijke informatie-uitwisseling De secretaresse verwerkt, behandelt en bewaakt de e-mails/post. Ze verkrijgt

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Juridisch secretaresse mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Juridisch secretaresse mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent u praktijkopleider,

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Informatieverzorger Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Informatieverzorger Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 profiel Informatieverzorger Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 Print: 23-december-2003 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Informatieverzorger (IDV 002) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling. A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau

Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling. A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau B: Reproductief niveau. Op reproductief niveau handelt de beroepsbeoefenaar volgens routines

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 3: Beheren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321 Leeromgeving

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Embedded systems engineer Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Embedded systems engineer Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 profiel Embedded systems engineer Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 Print: 10-februari-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Embedded systems engineer (ICT 009) Algemene informatie

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Secretaresse Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Secretaresse Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 profiel Secretaresse Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 Print: 23-december-2003 Pagina 1 van 16 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Secretaresse (SE 003) Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Persoonsbeveiliger Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-5-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Persoonsbeveiliger Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-5-2004 Versie 1 profiel Persoonsbeveiliger Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-5-2004 Versie 1 Print: 11-mei-2004 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Persoonsbeveiliger (V 008) Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum

Nadere informatie

Casusinformatie behorende bij de functie van Klantmanager 1 GEMEENTE ZOETERMEER Functiefamilie : Functienaam : Niveau : 1. Typering Functiefamilie

Casusinformatie behorende bij de functie van Klantmanager 1 GEMEENTE ZOETERMEER Functiefamilie : Functienaam : Niveau : 1. Typering Functiefamilie Casusinformatie behorende bij de functie van Klantmanager 1 Inhoud: 1. Generieke functie 2. Functieprofiel 3. Competentieprofiel 1. Generieke functie GEMEENTE ZOETERMEER Functiefamilie : Dienstverlening

Nadere informatie

Formulierenset BPV BBL niveau 2. Secretarieel medewerkster

Formulierenset BPV BBL niveau 2. Secretarieel medewerkster Cluster Economie Administratieve opleidingen Locatie Brasserskade Formulierenset BPV BBL niveau 2 Secretarieel medewerkster Cohort 2011 ROC Mondriaan /Zakelijke Dienstverlening / Economie Secretaresse/

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Salarisadministrateur Regie: ECABO Datum wijzigen: 5-7-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Salarisadministrateur Regie: ECABO Datum wijzigen: 5-7-2004 Versie 1 profiel Salarisadministrateur Regie: ECABO Datum wijzigen: 5-7-2004 Versie 1 Print: 19-augustus-2004 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Salarisadministrateur (BA 005) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

De planning is realistisch, efficiënt en afdoende afgestemd met de betrokkenen.

De planning is realistisch, efficiënt en afdoende afgestemd met de betrokkenen. Kerntaak 1 Stuurt werkplaats aan 1.1 werkproces: Plant en verdeelt werkzaamheden De deelnemer heeft bij het plannen van de werkorders voldoende rekening gehouden met wat de werkplaats aankan (afgestemd

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Commercieel Medewerker

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Commercieel Medewerker Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Commercieel Medewerker Kwalificatie: Contactcenter medewerker Crebonummer: 90114 Niveau : 3 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de beroepengroep

Nadere informatie

Contactcenter medewerker

Contactcenter medewerker Contactcenter medewerker Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Medisch secretaresse mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Medisch secretaresse mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent u praktijkopleider,

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Commercieel Medewerker

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Commercieel Medewerker Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Commercieel Medewerker Kwalificatie: ( Junior ) Accountmanager Crebonummer: 93801 Niveau : 4 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de beroepengroep

Nadere informatie

Trajectlijn keuzedeel Zorg en Technologie Code K SBU - niveau 3 Gekoppeld aan Verzorgende- IG (3) en Maatschappelijke Zorg (3)

Trajectlijn keuzedeel Zorg en Technologie Code K SBU - niveau 3 Gekoppeld aan Verzorgende- IG (3) en Maatschappelijke Zorg (3) Trajectlijn keuzedeel Zorg en Technologie Code K0137 480 SBU - niveau 3 Gekoppeld aan Verzorgende- IG (3) en Maatschappelijke Zorg (3) D1 Voorlichting en advies geven aan cliënten over technologische hulpmiddelen

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Juridisch secretaresse Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Juridisch secretaresse Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 profiel Juridisch secretaresse Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 Print: 23-december-2003 Pagina 1 van 16 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Juridisch secretaresse (SE 007) Algemene informatie Onder

Nadere informatie

Beroepsprofiel Tekenaar-constructeur. Algemene informatie datum: versie: 01 Onder regie van

Beroepsprofiel Tekenaar-constructeur. Algemene informatie datum: versie: 01 Onder regie van Beroepscompetentieprofiel Tekenaar-constructeur Algemene informatie datum: 11-02-2004 versie: 01 Onder regie van Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel. Basismedewerker interieurtextiel

Beroepscompetentieprofiel. Basismedewerker interieurtextiel Beroepscompetentieprofiel Basismedewerker interieurtextiel Beroepscompetentieprofiel Algemene informatie datum: 21 juni 2010 versie: 1.0 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Deskundige Personeel (B1-3) Kerntaken en takengebied

Functiebeschrijving. Deskundige Personeel (B1-3) Kerntaken en takengebied Functiebeschrijving Deskundige Personeel (B1-3) Kerntaken en takengebied Loon- en personeelsadministratie Je bent verantwoordelijk voor een correcte weddeverwerking en werkt hiervoor nauw samen met het

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137 Keuzedeel mbo Zorg en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0137 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2015

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen

Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen Werkproces 1.1: Verzamelen en verwerken van ontwerpgegevens De commercieel technicus controleert of de aangeleverde ontwerpgegevens (zoals bijvoorbeeld een programma

Nadere informatie

De Medewerker Administratie valt onder de Directeur. De Medewerker Administratie legt verantwoordelijkheid af aan de Directeur.

De Medewerker Administratie valt onder de Directeur. De Medewerker Administratie legt verantwoordelijkheid af aan de Directeur. Profiel Medewerker Administratie: Doel van de functie De Medewerker Administratie is verantwoordelijk voor de administratie op het gebied van facturatie, betalingen, salaris, pensioen en personeel. De

Nadere informatie

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel Keuzedeel mbo Mensen met niet-aangeboren hersenletsel behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee de positie van keuzedelen in de kwalificatiestructuur

Nadere informatie

1. Beroepsprofiel Constructiebankwerker/lasser

1. Beroepsprofiel Constructiebankwerker/lasser Beroepstypering Constructiebankwerker / lasser Algemene informatie datum: 16 januari 2003 versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq, kenniscentrum voor

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Secretaresse Mei 2009

Secretaresse Mei 2009 Functienaam Vastgesteld: Secretaresse Mei 2009 Aard van de functie De secretaresse ondersteunt en faciliteert manager en (beleids)adviseurs. Zij voert haar werkzaamheden voornamelijk zelfstandig uit. Minder

Nadere informatie

Contactcenter teamleider

Contactcenter teamleider Contactcenter teamleider Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

NEDERLANDSE KANO BOND Aangesloten bij: NOC*NSF / European Canoe Association / International Canoë Fédération Commissie Opleidingen

NEDERLANDSE KANO BOND Aangesloten bij: NOC*NSF / European Canoe Association / International Canoë Fédération Commissie Opleidingen Profiel Trajectbegeleider / Leercoach Kwalificatieprofiel trajectbegeleider Algemene informatie Onder regie van datum: december 2005 versie: 3 NOC*NSF Ontwikkeld door KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit

Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit Werkproces 1.1: Schilderwerk voorbereiden De ontvangt de opdracht van zijn leidinggevende tot het uitvoeren van schilderwerk. Hij vertaalt de opdracht, waaronder het

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq Beroepstypering Servicemonteur installatietechniek (SEM) Algemene informatie datum: 26-1-2004 versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Directiesecretaresse/managementassistent mbo-beroep, niveau 4

MBO-beroep in beeld. Directiesecretaresse/managementassistent mbo-beroep, niveau 4 MBO-beroep in beeld Directiesecretaresse/managementassistent mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd

Nadere informatie

Verschillen in werkprocessen Management assistent en Secreterasse

Verschillen in werkprocessen Management assistent en Secreterasse Verschillen in werkprocessen Management assistent en Secreterasse In onderstaande formulierenset van de opleiding management assistent is aangegeven wat de verschillen zijn tussen management assistent

Nadere informatie

Secretarieel medewerker

Secretarieel medewerker Secretarieel medewerker Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking

Ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking Keuzedeel mbo Ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee de positie van keuzedelen

Nadere informatie

Werken als Interieuradviseur

Werken als Interieuradviseur 1 2 3 4 Werken als Interieuradviseur Interieuradviseur Wat laat je zien? Je durft, bent creatief en klantgericht Je adviseert de klant vakkundig en enthousiast Je blijft op de hoogte van ontwikkelingen,

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq Beroepstypering Assemblage vakkracht mechatronica Algemene informatie datum: 12-03-2003 versie: 04 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. 2 e beoordeling: Eindbeoordeling:

Opleidingsgebied ICT. 2 e beoordeling: Eindbeoordeling: Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak Applicatie- en mediaontwikkeling 2012-2013, 2013-2014 Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game Kwalificatie en crebocode

Nadere informatie

Medewerker sociale zekerheid

Medewerker sociale zekerheid Medewerker sociale zekerheid Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren Formulieren BPV Opleidingen Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Financieel administratief medewerker (93200) niveau 3, BBL cohort 2013 Alle beoordelingsformulieren

Nadere informatie

datum: december 2005 versie: 3 KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met CINOP 0 vakman/vakvrouw niveau 4

datum: december 2005 versie: 3 KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met CINOP 0 vakman/vakvrouw niveau 4 Profiel trajectbegeleider Kwalificatieprofiel trajectbegeleider Algemene informatie Onder regie van datum: december 2005 versie: 3 NOC*NSF Ontwikkeld door KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met

Nadere informatie

Analyseren Informatie genereren uit gegevens Verbanden leggen Gegevens controleren en aannames toetsen

Analyseren Informatie genereren uit gegevens Verbanden leggen Gegevens controleren en aannames toetsen Detaillering proces-competentie-matrix Secretaresse Kerntaak 1 Voert taken rondom informatiemanagement uit 1.1 werkproces: Zorgt voor de schriftelijke informatie-uitwisseling Vakkennis en Communicatieve

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Kaderfunctionaris Bestratingbedrijf

Beroepscompetentieprofiel Kaderfunctionaris Bestratingbedrijf profiel Kaderfunctionaris Bestratingbedrijf Rapportage RAO-182.06.04 Arbeid Opleidingen Consult BV Tilburg, mei 2006 Dr. Judith de Ruijter Drs. Janneke te Marvelde 2 Kerntaken Kerntaak 1 Neemt werk op

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel ICT-beheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel ICT-beheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 profiel ICT-beheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 Print: 11-februari-2004 Pagina 1 van 18 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL ICT-beheerder (ICT 003) Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum

Nadere informatie

1. Algemene informatie over de kwalificatie. A. Functienaam Wellnessmasseur (NGS) 1

1. Algemene informatie over de kwalificatie. A. Functienaam Wellnessmasseur (NGS) 1 Kwalificatieprofiel Wellnessmasseur Versie 04-04-2014, gebaseerd op Servicedocument 2008 en doorvertaling keuzedeel mbo 2013 sportmasseur. Format KSS 2012 1. Algemene informatie over de kwalificatie A.

Nadere informatie

Competentieprofiel Afstudeerscriptiebegeleider Praktijkopleiding RA

Competentieprofiel Afstudeerscriptiebegeleider Praktijkopleiding RA Competentieprofiel Praktijkopleiding RA rapport Competentieprofiel. pagina 2 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 Leeswijzer... 5 2. Competentieprofiel... 6 Colofon... 6 Beroepsbeschrijving... 6 Beschrijving

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk 2010-2013 volgens het kwalificatiedossier Jeugdzorg 2011. 1=startniveau, 2= aardig eindje op weg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak

Nadere informatie

Taak-functie omschrijving administratie planning Muzerij

Taak-functie omschrijving administratie planning Muzerij Taak-functie omschrijving administratie planning Muzerij De taak-functieomschrijving voor de functie van administratie-planning binnen stichting Muzerij valt onder cao kinderopvang, schaal 5. De taak-functie

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Medewerker stadstoezicht Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-6-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Medewerker stadstoezicht Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-6-2004 Versie 1 profiel Medewerker stadstoezicht Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-6-2004 Versie 1 Print: 09-juni-2004 Pagina 1 van 17 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Medewerker stadstoezicht (V 003) Algemene informatie Onder

Nadere informatie

Officemanager. BSO Struin Opvang in de natuur zoekt een Duizendpoot een Spin in het web voor onze administratieve afdeling

Officemanager. BSO Struin Opvang in de natuur zoekt een Duizendpoot een Spin in het web voor onze administratieve afdeling Officemanager BSO Struin Opvang in de natuur zoekt een Duizendpoot een Spin in het web voor onze administratieve afdeling Het betreft een bestaande functie die opnieuw ingericht gaat worden. Je bent verantwoordelijk

Nadere informatie

Toezichthouder milieu en ruimte

Toezichthouder milieu en ruimte Competentiekaart Praktijkleren Toezichthouder milieu en ruimte Aequor Ede, december 2008 4 juni 2013 Toezichthouder milieu en ruimte l cohort 2008-2009 pagina 1 van 23 4 juni 2013 Toezichthouder milieu

Nadere informatie

Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag

Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag Keuzedeel mbo Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee

Nadere informatie

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel Keuzedeel mbo Mensen met niet-aangeboren hersenletsel gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0067 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Contactcenter medewerker mbo-beroep, niveau 3. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Contactcenter medewerker mbo-beroep, niveau 3. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Contactcenter medewerker mbo-beroep, niveau 3 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

Zorginnovaties en technologie

Zorginnovaties en technologie Keuzedeel mbo Zorginnovaties en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0138 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport

Nadere informatie

VERGELIJKING KWALIFICATIEDOSSIERS JURIDISCH

VERGELIJKING KWALIFICATIEDOSSIERS JURIDISCH VERGELIJKING KWALIFICATIEDOSSIERS JURIDISCH 2008 / 2009 VERSUS 2010-2011 * Vanaf schooljaar 2009-2010 is er sprake van drie kwalificatiedossiers voor de sector Juridisch: - Juridisch medewerker (met uitstromen

Nadere informatie