Beroepscompetentieprofiel Boekhoudkundig medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: Versie 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beroepscompetentieprofiel Boekhoudkundig medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1"

Transcriptie

1 profiel Boekhoudkundig medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: Versie 1 Print: 13-januari-2004 Pagina 1 van 16

2 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Boekhoudkundig medewerker (BA 002) Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door Brondocument(en) datum: versie: 1 ECABO ECABO, afdeling Ontwikkeling en Innovatie Verrijking van de kerntaken; ECABO (2002) Analyse van de verrijkte kerntaken; ECABO (2002) Legitimering beroepscompetentieprofiel - op format vereisten door - op inhoud door Mogelijke functiebenamingen Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO ECABO Adviescommissie Bestuur Bedrijfsadministratie dd dd medewerker debiteurenadministratie medewerker crediteurenadministratie administratief medewerker medewerker boekhouding bedrijfsadministratief medewerker financieel medewerker financieel administratief medewerker Loopbaanmogelijkheden De boekhoudkundig medewerker kan doorgroeien naar hogere administratieve functies binnen en buiten de eigen organisatie. Voortgezette studie is hiervoor zeer wenselijk. BEROEPSBESCHRIJVING beroepscontext / werkzaamheden De boekhoudkundig medewerker is werkzaam op de administratie van een bedrijf, of bij een administratiebureau. De werkzaamheden zijn primair intern gericht. Hoewel ook de boekhoudkundig medewerker steeds meer externe contacten onderhoudt, is er doorgaans sprake van een back-office functie. De boekhoudkundig medewerker werkt zelfstandig aan taken met een beperkte complexiteit. Zijn werkzaamheden zijn veelal gericht op het bijwerken van dagboeken en de daarmee verbonden taken. Zo kunnen de volgende kerntaken worden onderscheiden: - het verrichten van werk voor de debiteurenadministratie - het verrichten van werk voor de crediteurenadministratie - het beheren van de kas en het bijhouden van het kasboek - het bijhouden van het bankboek - het voeren van een kwantiteitenregistratie, zoals bijvoorbeeld een voorraadadministratie, een magazijnadministratie of een urenregistratie. rol en verantwoordelijkheden complexiteit typerende beroepshouding De boekhoudkundig medewerker verricht zijn werkzaamheden zelfstandig en past standaardprocedures toe. Hoewel de werkzaamheden uitvoerend en veelal routinematig zijn, zal de boekhoudkundig medewerker vrijwel dagelijks met onverwachte situaties worden geconfronteerd. Afhankelijk van de functie zijn er meer of minder contacten met collega's. Contacten met externen zijn beperkt. De werkzaamheden zijn uitvoerend van aard en kenmerken zich door een beperkte variatie en grote voorspelbaarheid van activiteiten. De boekhoudkundig medewerker is nauwkeurig en integer. TRENDS / INNOVATIES Marktontwikkelingen Wetgeving overheidsregulering Technologische ontwikkelingen Hoewel boekhoudkundige kennis en vaardigheden door de markt nog steeds op prijs worden gesteld, wordt steeds meer waarde toegekend aan het kunnen werken met boekhoudkundige pakketten en spreadsheetprogramma's. De laatste jaren neemt het belang van communicatieve vaardigheden toe. Hieronder wordt niet alleen verstaan dat de boekhoudkundig medewerker prettig communiceert met collega's, maar hij moet ook enige vergadervaardigheden hebben en het bedrijf kunnen vertegenwoordigen in eenvoudige, vaak telefonische, contacten met klanten. Door veranderingen in de boekhoudkundige eisen en de fiscale wetgeving kan het werk veranderen. Door de opmars van de computer en internet en hun toepassingsmogelijkheden kan het beroep ingrijpend veranderen en de functie zelfs verdwijnen. Dat laatste is overigens op korte termijn niet te verwachten. Print: 13-januari-2004 Pagina 2 van 16

3 Bedrijfsorganisatorische ontwikkelingen Internationale ontwikkelingen De bedrijfsorganisatorische ontwikkelingen zijn een direct gevolg van de opmars van de ICT-ontwikkelingen. Deze hebben voortdurende wijzigingen van de functie tot gevolg. Voor de korte termijn kan hierbij gedacht worden aan het automatisch inlezen van de bankmutaties in het bankboek. Een andere ontwikkeling is de mogelijkheid van de accountant om via internet mee te kijken over de schouder van de boekhoudkundig medewerker, waarna de accountant correcties kan voorstellen. De boekhoudkundig medewerker kan zijn werk vinden in bedrijven die handel drijven met het buitenland. Kennis van moderne vreemde talen wordt dan zeer op prijs gesteld. Het Engels rukt op in de Nederlandse samenleving en ook op de administratie. Handleidingen zijn vaak in het Engels en het aantal Engelstalige bedrijven in Nederland neemt toe. Dit vergroot de wenselijkheid deze taal te beheersen. Print: 13-januari-2004 Pagina 3 van 16

4 KERNTAKEN VAN HET BEROEP 1 Verricht activiteiten t.b.v. de debiteurenadministratie 2 Verricht activiteiten t.b.v. de crediteurenadministratie 3 Beheert de kas en werkt het kasboek bij 4 Houdt het bankboek bij 5 Voert een voorraadadministratie 6 Voert een urenadministratie Print: 13-januari-2004 Pagina 4 van 16

5 KERNTAAK 1 Verricht activiteiten t.b.v. de debiteurenadministratie proces rol / verantwoordelijkheden complexiteit betrokkenen (hulp-)middelen kwaliteit van proces en resultaat keuzes en dilemma's De boekhoudkundig medewerker voert hoofdzakelijk invoerwerk uit ten behoeve van de debiteurenadministratie. In voorkomende gevallen stelt hij ook een standaard verkoopfactuur op. Hij maakt nieuwe debiteuren aan, of bewerkt de stamgegevens van bestaande debiteuren en registreert alle betalingen van de debiteuren. De boekhoudkundig medewerker bewaakt de betalingstermijnen en verstuurt (standaard)-betalingsherinneringen en (standaard)-aanmaningen. Het werk van de boekhoudkundig medewerker is uitvoerend van aard. Hij werkt zelfstandig, maar binnen vast omschreven regels. Het gebruik van de regels en voorschriften vraagt kennis van deze regels en inzicht om de regels te kunnen toepassen in vergelijkbare, niet identieke, situaties. Voor de externe contactmomenten met debiteuren is speciale aandacht nodig, waar geduld en tact worden gevraagd van de boekhoudkundig medewerker. De boekhoudkundig medewerker werkt samen met collega's van zijn eigen afdeling, maar heeft daarnaast ook te maken met de afdeling verkoop, het magazijn, de postkamer en de afdeling automatisering. Af en toe zijn er ook externe contacten met debiteuren, de bank en in voorkomende gevallen met een factoringbedrijf. De boekhoudkundig medewerker maakt gebruik van boekhoudkundige software. In toenemende mate wordt gebruik gemaakt van en internet. Het kunnen gebruiken van het kopieerapparaat, de fax, de telefoon, archiefsystemen en traditionele kantoorbenodigdheden is vereist. Van de boekhoudkundig medewerker wordt verwacht dat hij producten aflevert die rekenkundig, inhoudelijk en boekhoudkundig correct zijn, conform de voorschriften die het bedrijf hanteert. Dienstverlening versus organisatievoorschriften De boekhoudkundig medewerker moet regelmatig een afweging maken tussen het belang van de klant en het hanteren van de voorschriften. Zelfstandigheid versus verantwoording De boekhoudkundig medewerker moet regelmatig bepalen of hij (te verwachten) problemen meldt aan zijn leidinggevende of niet. Delen van informatie met anderen of hen niet lastig vallen De boekhoudkundig medewerker moet dikwijls beoordelen of bepaalde informatie van belang is voor anderen in de organisatie, of niet. Zelfstandigheid versus deskundigheid De boekhoudkundig medewerker moet regelmatig bepalen of hij de aangewezen persoon is om een vraag te beantwoorden of dat hij de vraag aan een collega met de juiste expertise moet doorspelen. Print: 13-januari-2004 Pagina 5 van 16

6 KERNTAAK 2 Verricht activiteiten t.b.v. de crediteurenadministratie proces rol / verantwoordelijkheden complexiteit betrokkenen (hulp-)middelen kwaliteit van proces en resultaat keuzes en dilemma's De boekhoudkundig medewerker ordent de binnengekomen inkoopfacturen en registreert deze. De boekhoudkundig medewerker controleert de inkoopfacturen en biedt ze ook ter controle aan bij de budgethouders. Vervolgens voert hij de inkoopfacturen in, in de boekhouding. Tenslotte stelt de boekhoudkundig medewerker een betaaladvieslijst op. Het werk van de boekhoudkundig medewerker is uitvoerend van aard. Hij werkt zelfstandig, maar binnen vast omschreven regels. Het gebruik van de regels en voorschriften vraagt kennis van deze regels en inzicht om de regels te kunnen toepassen in vergelijkbare, niet identieke, situaties. Voor de externe contactmomenten met crediteuren is speciale aandacht nodig, waar geduld en tact worden gevraagd van de boekhoudkundig medewerker. De boekhoudkundig medewerker werkt samen met collega's van zijn eigen afdeling, maar heeft daarnaast ook te maken met de afdeling inkoop, budgethouders, het magazijn, de postkamer en de afdeling automatisering. Af en toe zijn er ook externe contacten met crediteuren en de bank. De boekhoudkundig medewerker maakt gebruik van boekhoudkundige software. In toenemende mate wordt gebruik gemaakt van en internet. Het kunnen gebruiken van het kopieerapparaat, de fax, de telefoon, archiefsystemen en traditionele kantoorbenodigdheden is vereist. Van de boekhoudkundig medewerker wordt verwacht dat hij producten aflevert die rekenkundig, inhoudelijk en boekhoudkundig correct zijn, conform de voorschriften die het bedrijf hanteert. Het gaat om producten als stamgegevens, facturen (te controleren, te betalen of te retourneren), boekingen, interne rappellijsten en een betaaladvieslijst. Zelfstandigheid versus verantwoording De boekhoudkundig medewerker moet regelmatig bepalen of hij (te verwachten) problemen meldt aan zijn leidinggevende of niet. Delen van informatie met anderen of hen niet lastig vallen De boekhoudkundig medewerker moet dikwijls beoordelen of bepaalde informatie van belang is voor anderen in de organisatie, of niet. Zelfstandigheid versus deskundigheid De boekhoudkundig medewerker moet regelmatig bepalen of hij de aangewezen persoon is om een vraag te beantwoorden of dat hij de vraag aan een collega met de juiste expertise moet doorspelen. Print: 13-januari-2004 Pagina 6 van 16

7 KERNTAAK 3 Beheert de kas en werkt het kasboek bij proces rol / verantwoordelijkheden complexiteit betrokkenen (hulp-)middelen kwaliteit van proces en resultaat keuzes en dilemma's De boekhoudkundig medewerker betaalt en ontvangt geld, en geldswaardige artikelen, volgens instructies en op basis van de stukken die hem worden aangeboden. Hij controleert parafen, maakt kwitanties, gebruikt een kasregister, tekent voor betaling en controleert periodiek de hoeveelheid geld en geldswaardige artikelen. Hij nummert de kasstukken en verzorgt de invoer van boekingsstukken, zoals stortingsbewijzen, opnamebewijzen, facturen en voorschotformulieren in een dagboek. Vaak wordt als tussenstap gebruik gemaakt van een kladkasboek/kasstaat. Hij archiveert documenten of draagt deze over. Hij legt verantwoording af over de inhoud van de kas en meldt kasverschillen. Het werk van de boekhoudkundig medewerker is uitvoerend van aard. Hij werkt zelfstandig, maar binnen vast omschreven regels. Het gebruik van de regels en voorschriften vraagt kennis van deze regels en inzicht om de regels te kunnen toepassen in vergelijkbare, niet identieke, situaties. Voor de contacten met interne en externe klanten is speciale aandacht nodig, waar geduld en tact worden gevraagd van de boekhoudkundig medewerker. Hij moet daarbij in staat zijn de regels toe te passen en de relatie in stand te houden. De boekhoudkundig medewerker heeft als beheerder van de kas contact met vrijwel alle collega's in de organisatie en ook met externen. De boekhoudkundig medewerker maakt gebruik van boekhoudkundige software. Voor het maken van het kasboek wordt vaak nog pen en papier gebruikt. In toenemende mate wordt gebruik gemaakt van . Het kunnen gebruiken van het kopieerapparaat, de fax, de telefoon, het kasregister, archiefsystemen en traditionele kantoorbenodigdheden is vereist. Van de boekhoudkundig medewerker wordt verwacht dat hij producten aflevert die rekenkundig, inhoudelijk en boekhoudkundig correct zijn, conform de voorschriften die het bedrijf hanteert. Dienstverlening versus organisatievoorschriften De boekhoudkundig medewerker moet regelmatig een afweging maken tussen het belang van de klant en het hanteren van de voorschriften. Zelfstandigheid versus verantwoording De boekhoudkundig medewerker moet regelmatig bepalen of hij (te verwachten) problemen meldt aan zijn leidinggevende of niet. Delen van informatie met anderen of hen niet lastig vallen De boekhoudkundig medewerker moet dikwijls beoordelen of bepaalde informatie van belang is voor anderen in de organisatie, of niet. Zelfstandigheid versus deskundigheid De boekhoudkundig medewerker moet regelmatig bepalen of hij de aangewezen persoon is om een vraag te beantwoorden of dat hij de vraag aan een collega met de juiste expertise moet doorspelen. Print: 13-januari-2004 Pagina 7 van 16

8 KERNTAAK 4 Houdt het bankboek bij proces rol / verantwoordelijkheden complexiteit betrokkenen (hulp-)middelen kwaliteit van proces en resultaat keuzes en dilemma's De boekhoudkundig medewerker ordent bankafschriften en vergelijkt de bedragen op de afschriften met de onderliggende boekingsstukken. Hij voert de bij- en afschrijvingen in, in het bankboek. Hij verricht standaardboekingen in de subadministraties debiteuren, crediteuren en voorraden. Het werk van de boekhoudkundig medewerker is uitvoerend. Hij werkt zelfstandig, maar binnen vast omschreven regels. Het gebruik van de regels en voorschriften vraagt kennis van deze regels en inzicht om de regels te kunnen toepassen in vergelijkbare, niet identieke, situaties. De boekhoudkundig medewerker werkt samen met collega's van zijn eigen afdeling, en heeft incidenteel contact met budgethouders. De boekhoudkundig medewerker maakt gebruik van boekhoudkundige software. In toenemende mate wordt gebruik gemaakt van en internet. Het kunnen gebruiken van het kopieerapparaat, de fax, de telefoon, archiefsystemen en traditionele kantoorbenodigdheden is vereist. Van de boekhoudkundig medewerker wordt verwacht dat hij producten aflevert die rekenkundig, inhoudelijk en boekhoudkundig correct zijn, conform de voorschriften die het bedrijf hanteert. Zelfstandigheid versus verantwoording De boekhoudkundig medewerker moet regelmatig bepalen of hij (te verwachten) problemen meldt aan zijn leidinggevende of niet. KERNTAAK 5 Voert een voorraadadministratie Delen van informatie met anderen of hen niet lastig vallen De boekhoudkundig medewerker moet dikwijls beoordelen of bepaalde informatie van belang is voor anderen in de organisatie, of niet. Zelfstandigheid versus deskundigheid De boekhoudkundig medewerker moet regelmatig bepalen of hij de aangewezen persoon is om een vraag te beantwoorden of dat hij de vraag aan een collega met de juiste expertise moet doorspelen. proces rol / verantwoordelijkheden complexiteit betrokkenen (hulp-)middelen kwaliteit van proces en resultaat keuzes en dilemma's De boekhoudkundig medewerker boekt artikelen bij en af op de voorraadlijsten. Hij controleert de juistheid van magazijnbonnen aan de hand van facturen, bestelbonnen, orderbevestigingen en dergelijke. Hij controleert ter voorkoming van fraude of alle magazijnbonnen aanwezig zijn. Hij vergelijkt de boekhoudkundige voorraad met de inventarislijst en signaleert verschillen. Het werk van de boekhoudkundig medewerker is uitvoerend. Hij werkt zelfstandig, maar binnen vast omschreven regels. Het gebruik van de regels en voorschriften vraagt kennis van deze regels en inzicht om de regels te kunnen toepassen in vergelijkbare, niet identieke, situaties. De boekhoudkundig medewerker heeft hoofdzakelijk interne contacten. Hierbij is te denken aan het afstemmen van zaken met de magazijnmeester, de inkoopafdeling en de verkoopafdeling. De boekhoudkundig medewerker maakt gebruik van boekhoudkundige software, spreadsheets en speciale applicaties. In toenemende mate wordt gebruik gemaakt van en internet. Het kunnen gebruiken van het kopieerapparaat, de fax, de telefoon, archiefsystemen en traditionele kantoorbenodigdheden is vereist. Van de boekhoudkundig medewerker wordt verwacht dat hij producten aflevert die rekenkundig, inhoudelijk en boekhoudkundig correct zijn, conform de voorschriften die het bedrijf hanteert. Zelfstandigheid versus verantwoording De boekhoudkundig medewerker moet regelmatig bepalen of hij (te verwachten) problemen meldt aan zijn leidinggevende of niet. Delen van informatie met anderen of hen niet lastig vallen De boekhoudkundig medewerker moet dikwijls beoordelen of bepaalde informatie van belang is voor anderen in de organisatie, of niet. Zelfstandigheid versus deskundigheid De boekhoudkundig medewerker moet regelmatig bepalen of hij de aangewezen persoon is om een vraag te beantwoorden of dat hij de vraag aan een collega met de juiste expertise moet doorspelen. Print: 13-januari-2004 Pagina 8 van 16

9 KERNTAAK 6 Voert een urenadministratie proces rol / verantwoordelijkheden complexiteit betrokkenen (hulp-)middelen kwaliteit van proces en resultaat keuzes en dilemma's De boekhoudkundig medewerker verzamelt en controleert urenoverzichten en voert uren in, in een geautomatiseerd systeem. Hij rappelleert bij collega's die hun tijdregistratieformulieren nog niet hebben ingeleverd. Hij legt het urenregistratiesysteem uit aan nieuwe medewerkers. Hij archiveert de relevante gegevens. Het werk van de boekhoudkundig medewerker is uitvoerend. Hij werkt zelfstandig, maar binnen vast omschreven regels. Het gebruik van de regels en voorschriften vraagt kennis van deze regels en inzicht om de regels te kunnen toepassen in vergelijkbare, niet identieke, situaties. Bij het rappelleren is speciale aandacht nodig, waar geduld en tact worden gevraagd van de boekhoudkundig medewerker. Voor de instructie van nieuwe medewerkers zijn explicatieve vaardigheden vereist. De boekhoudkundig medewerker heeft naast de collega's van zijn eigen afdeling contact met alle medewerkers waarvoor hij de urenadministratie verricht. De boekhoudkundig medewerker maakt gebruik van een geautomatiseerd systeem. In toenemende mate wordt gebruik gemaakt van en internet. Het kunnen gebruiken van het kopieerapparaat, de fax, de telefoon, archiefsystemen en traditionele kantoorbenodigdheden is vereist. Van de boekhoudkundig medewerker wordt verwacht dat hij producten aflevert die rekenkundig en inhoudelijk correct zijn, conform de voorschriften die het bedrijf hanteert. Bij het rappelleren bereikt hij zijn doel zonder de relatie onnodig te schaden en bij zijn instructie aan nieuwe medewerkers brengt hij duidelijk over wat van de medewerkers wordt verwacht en wat het belang van de urenregistratie is. Zelfstandigheid versus verantwoording De boekhoudkundig medewerker moet regelmatig bepalen of hij (te verwachten) problemen meldt aan zijn leidinggevende of niet. Delen van informatie met anderen of hen niet lastig vallen De boekhoudkundig medewerker moet dikwijls beoordelen of bepaalde informatie van belang is voor anderen in de organisatie, of niet. Zelfstandigheid versus deskundigheid De boekhoudkundig medewerker moet regelmatig bepalen of hij de aangewezen persoon is om een vraag te beantwoorden of dat hij de vraag aan een collega met de juiste expertise moet doorspelen. Print: 13-januari-2004 Pagina 9 van 16

10 KERNOPGAVEN VAN HET BEROEP 1 Werkdruk versus kwaliteit De boekhoudkundig medewerker staat voor de opgave ongeacht de omstandigheden foutloos te werken. De kwaliteit van zijn werk mag niet verminderen door drukte of minder goede werkomstandigheden. 2 Integriteit versus voordelen op korte termijn en klantentevredenheid De boekhoudkundig medewerker staat voor de opgave zijn integriteit te bewaren en goed te beoordelen wat de gevolgen zijn van het niet toepassen van de regelgeving voor de normhandhaving in de organisatie. Print: 13-januari-2004 Pagina 10 van 16

11 OVERZICHTSSCHEMA BEROEPSCOMPETENTIES EN KERNTAKEN KERNTAAK BEROEPSCOMPETENTIES vakmatig-methodisch () 1 Uitvoeren van het debiteurenbeheer X 2 Boekhoudkundige verwerking van het debiteurenbeheer X 3 Uitvoeren van het crediteurenbeheer X 4 Boekhoudkundige verwerking van het crediteurenbeheer X 5 Beheren van een kas X 6 Boekhoudkundige verwerking van het kasbeheer X 7 Controleren van bankmutaties X 8 Administratief verwerken van voorraadmutaties X 9 Voeren van een urenregistratie X bestuurlijk-organisatorisch en strategische (BOS) 10 Handelen naar bevoegdheden en verantwoordelijkheden X X X X X X 11 Planmatig verrichten van werkzaamheden X X X X X X 12 Omgaan met vertrouwelijke informatie X X X X X X sociaal-communicatieve (SC) 13 Communiceren met in- en externe klanten X X X X X X 14 Samenwerken met relevante relaties binnen de organisatie X X X X X X ontwikkelings (ON) 15 Evalueren van eigen handelen X X X X X X 16 Vragen en ontvangen van feedback X X X X X X 17 Bijhouden van vakkennis en nieuwe ontwikkelingen in het beroep X X X X X X Print: 13-januari-2004 Pagina 11 van 16

12 OVERZICHTSSCHEMA BEROEPSCOMPETENTIES EN KERNOPGAVEN KERNOPGAVE BEROEPSCOMPETENTIES vakmatig-methodisch () 1 Uitvoeren van het debiteurenbeheer X X 2 Boekhoudkundige verwerking van het debiteurenbeheer X 3 Uitvoeren van het crediteurenbeheer X X 4 Boekhoudkundige verwerking van het crediteurenbeheer X 5 Beheren van een kas X X 6 Boekhoudkundige verwerking van het kasbeheer X 7 Controleren van bankmutaties X 8 Administratief verwerken van voorraadmutaties X X 9 Voeren van een urenregistratie X X bestuurlijk-organisatorisch en strategische (BOS) 12 Omgaan met vertrouwelijke informatie X Print: 13-januari-2004 Pagina 12 van 16

13 BEROEPCOMPETENTIES MET SUCCESCRITERIA Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 De boekhoudkundig medewerker is in staat om op adequate wijze het debiteurenbeheer uit te voeren ten behoeve van de inning van vorderingen ter minimalisering van het debiteurenrisico en de vermogenskosten. Voert met grote nauwkeurigheid gegevens in Vergelijkt ter controle verschillende documenten met elkaar Overlegt in twijfelgevallen met leidinggevende Stelt eenvoudige schriftelijke berichten op Registreert, distribueert en slaat documenten op, zodat deze toegankelijk blijven Staat debiteuren telefonisch correct te woord en benadert hen telefonisch bij betalingsachterstanden Maakt nieuwe debiteuren aan in het systeem en controleert (periodiek) de kredietwaardigheid Maakt rapportages van de positie en de uitstaande posten van debiteuren Facturen en creditfacturen conform wettelijke eisen opgesteld Correct overzicht uitstaande posten Zorgvuldig opgestelde herinneringen en aanmaningen Correct overzicht openstaande posten voor de klant Correcte rentenota's Correct vastgelegde afspraken met debiteuren De boekhoudkundig medewerker is in staat om op adequate wijze de boekhoudkundige verwerking van het debiteurenbeheer uit te voeren ten behoeve van een juiste weergave van de rechten en verplichtingen van de onderneming. Codeert boekingsstukken die betrekking hebben op de debiteurenadministratie Voert gegevens in, in een boekhoudkundig pakket Overlegt in twijfelgevallen met leidinggevende Correcte boekingen (sub) grootboek Correct invoerverslag en verwerkingsverslag De boekhoudkundig medewerker is in staat om op adequate wijze het crediteurenbeheer uit te voeren ten behoeve van de optimale afwikkeling van de betalingsverplichtingen. Nr. 4 Voert met grote nauwkeurigheid gegevens in Vergelijkt ter controle de factuur met andere documenten Stelt betalingsvoorstel op Registreert, distribueert en slaat documenten op, zodat deze toegankelijk blijven Rappelleert budgethouders over nog bij hen liggende facturen, die ter controle aan hen zijn gezonden Staat crediteuren telefonisch correct te woord Overlegt in twijfelgevallen met leidinggevende Correct en overzichtelijk geregistreerde binnengekomen facturen Geordende goed te keuren facturen Geordende, te verwerken facturen Betrouwbare en volledige betalingsvoorstellen Betrouwbare rappellijst intern uitstaande facturen De boekhoudkundig medewerker is in staat om op adequate wijze de boekhoudkundige verwerking van het crediteurenbeheer uit te voeren ten behoeve van een juiste weergave van de rechten en verplichtingen van de onderneming. Codeert boekingsstukken die betrekking hebben op de crediteurenadministratie Voert gegevens in, in een boekhoudkundig pakket Overlegt in twijfelgevallen met leidinggevende Correcte boekingen (sub)grootboek Correct invoerverslag en verwerkingsverslag Print: 13-januari-2004 Pagina 13 van 16

14 Nr. 5 De boekhoudkundig medewerker is in staat om op adequate wijze een kas te beheren, ten behoeve van contante betalingen en ontvangsten. Nr. 6 Nr. 7 Nr. 8 Betaalt en ontvangt contant geld Vult (standaard)stortingsbewijzen, kwitanties, voorschotformulieren en facturen in en tekent deze, of laat deze tekenen Past de procedures correct toe, ook als dit leidt tot het niet voldoen aan de wens van de klant Registreert en slaat documenten op, zodat deze toegankelijk blijven Stort overtollig kasgeld af, of haalt geld op om de kas aan te vullen Sluit periodiek de kas af Overlegt in twijfelgevallen met leidinggevende Gecontroleerde kas Gerangschikte kasdocumenten De boekhoudkundig medewerker is in staat om op adequate wijze de boekhoudkundige verwerking van het kasbeheer uit te voeren ten behoeve van de controle van de kas en de verwerking van contante transacties in de boekhouding. Werkt het (klad)kasboek, de kasstaat, handmatig bij of voert boekingsstukken in, in het geautomatiseerde kasboek Codeert routinematige boekingsstukken Meldt kasverschillen aan leidinggevende Voert boekingsstukken in een dagboek in Betrouwbaar bijgewerkte kasstaat (kladkasboek) en/of geautomatiseerd kasboek en/of bijgewerkt kasboek De boekhoudkundig medewerker is in staat om op adequate wijze de bankmutaties te controleren op juistheid en de daaruit voortvloeiende boekingen te doen ten behoeve van een juiste weergave van de rechten en verplichtingen van de onderneming. Ordent bankafschriften en vergelijkt bedragen op afschriften met onderliggende boekingsstukken Codeert bankstukken Voert bij- en afschrijvingen in, in het bankboek Signaleert ongebruikelijke saldistanden aan leidinggevende Bereidt betalingsopdrachten voor Registreert en slaat documenten op, zodat deze toegankelijk blijven Inleesverslag als resultaat van data-entry Debiteuren- en crediteurenadministratie betrouwbaar bijgewerkt vanuit het bankboek Correct bijgewerkt bankboek en gearchiveerde bijbehorende stukken Volledig overzicht van opgemerkte verschillen Goed te keuren betalingsopdrachten De boekhoudkundig medewerker is in staat om op adequate wijze de voorraadmutaties administratief te verwerken en de daaruit voortvloeiende boekingen te doen in de voorraadadministratie t.b.v. een juiste weergave van de rechten en verplichtingen van de onderneming. Vergelijkt ter controle verschillende documenten met elkaar bij ontvangst en uitgifte van magazijnartikelen Voert bij- en afboekingen in, in het voorraadboek Meldt voorraadverschillen aan leidinggevende Registreert en slaat documenten op, zodat deze toegankelijk blijven Voert zonodig periodiek inventarisaties uit Correcte boekingen (sub)grootboek Correct invoerverslag en verwerkingsverslag met bijbehorende magazijnbonnen Betrouwbare lijst met voorraadverschillen Print: 13-januari-2004 Pagina 14 van 16

15 Nr. 9 De boekhoudkundig medewerker is in staat om op adequate wijze een urenregistratie te voeren ter ondersteuning van de facturering en ten behoeve van managementinformatie. Nr. 10 BOS Nr. 11 BOS Voert met grote nauwkeurigheid gegevens in Rappelleert collega's die hun urenregistratie nog niet hebben ingeleverd Instrueert collega's over het gebruik van het urenregistratiesysteem Maakt standaard-urenoverzichten en distribueert deze naar de belanghebbenden Registreert en slaat documenten op, zodat deze toegankelijk blijven Overlegt in twijfelgevallen met leidinggevende Volledige en betrouwbare urenlijsten per klant, medewerker, afdeling of project Correct factureringsvoorstel in uren Overzichtelijke voortgangsbewaking van projecten in uren De boekhoudkundig medewerker is in staat om op adequate wijze in overeenstemming met eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden, te handelen, rekening houdend met taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van collega's binnen de organisatie. Werkt zelfstandig Draagt verantwoordelijkheid voor de hem opgedragen taken Toont betrokkenheid door taken adequaat af te handelen Is niet altijd bevoegd en moet voor bepaalde zaken een collega inschakelen. Hij maakt zelfstandig de afweging of hij een zaak overdraagt of zelf afhandelt De boekhoudkundig medewerker weet zijn werkzaamheden te verrichten binnen de kaders die door zijn bedrijf aangegeven worden Taken en toezeggingen zijn nagekomen Taken waarvoor hij niet verantwoordelijk en bevoegd is, heeft hij tijdig overgedragen De boekhoudkundig medewerker is in staat om op adequate wijze werkzaamheden planmatig te verrichten en zich zo nodig aan te passen aan veranderende omstandigheden. Nr. 12 BOS Stelt prioriteiten, rekening houdend met de eisen en omstandigheden Overlegt zonodig over de planning met de direct-leidinggevende Toont zich verantwoordelijk voor zijn eigen werk Werkt nauwkeurig en is kritisch, oplettend en stressbestendig Kan zich in een complexe werksituatie handhaven. Organiseert opgedragen taken efficiënt en werkt ze perfect af Werkzaamheden worden tijdig, nauwgezet, in de juiste volgorde en volledig uitgevoerd De boekhoudkundig medewerker is in staat om op adequate wijze om te gaan met vertrouwelijke informatie over bedrijven en personen. Nr. 13 SC Gebruikt vertrouwelijke informatie op gepaste wijze Bewaart vertrouwelijke informatie op een plaats die niet toegankelijk is voor onbevoegden Past de procedures van het bedrijf zo toe dat nooit wordt getwijfeld aan zijn integriteit De boekhoudkundig medewerker is in staat om op adequate wijze met in- en externe klanten te communiceren. Stelt gerichte vragen om de juiste informatie te ontvangen Stelt controlevragen om zeker te zijn van een juist begrip van de vraag of om bij een gegeven antwoord te controleren of het antwoord hoort bij de gestelde vraag Onderscheidt hoofd- en bijzaken van de informatie Maakt optimaal gebruik van de beschikbare hulpmiddelen Blijft vriendelijk, rustig en servicegericht wanneer de relatie niet tevreden is Gaat adequaat om met ontevreden en/of lastige klanten Verwerft de beoogde informatie De klant ervaart de verkregen informatie als een juist antwoord op de gestelde vraag Hanteert geldende bedrijfsregels en omgangsvormen De klant ervaart de boekhoudkundig medewerker als klantvriendelijk en servicegericht Print: 13-januari-2004 Pagina 15 van 16

16 Nr. 14 SC De boekhoudkundig medewerker is in staat om op adequate wijze collegiaal samen te werken met relevante relaties binnen de organisatie. Nr. 15 ON Stemt gedrag en presentatie af op relaties binnen de organisatie, rekening houdend met zijn eigen positie binnen het netwerk en met belangen en omstandigheden van de eigen organisatie Stelt zich coöperatief, flexibel en dienstverlenend op ten opzichte van collega's Werkt doelgericht samen met collega's Collega's beschouwen de boekhoudkundig medewerker als goed gekwalificeerd De boekhoudkundig medewerker is in staat om op adequate wijze zijn eigen handelen te evalueren en op basis van verkregen inzichten bij te stellen. Nr. 16 ON Vergelijkt de verrichte werkzaamheden en het behaalde resultaat met die van anderen, met procedures, criteria en/of voorbeelden Analyseert verschillen en overeenkomsten Erkent fouten of onvolkomenheden Brengt aantoonbare verbeteringen aan in de uitvoering van de werkzaamheden De boekhoudkundig medewerker is in staat om op adequate wijze feedback op zijn functioneren te vragen en te ontvangen en zijn handelen zonodig bij te stellen. Nr. 17 ON Voert met leidinggevende functioneringsgesprekken Stelt samen met de leidinggevende verbeterplannen op Kan omgaan met kritiek Stelt zijn handelen bij op basis van verkregen inzichten Gebruikt feedback om verbeteringen in zijn functioneren aan te brengen De boekhoudkundig medewerker is in staat om op adequate wijze vakkennis bij te houden, nieuwe ontwikkelingen in het beroep te volgen en toe te passen en zijn leer- en ontwikkelbehoeften te benoemen en om te zetten in acties. Leest regelmatig vakliteratuur Draagt mogelijk te volgen opleidingen, cursussen, of trainingen aan Stelt zich functionele en realistische leerdoelen Volgt cursussen/trainingen met doorzettingsvermogen Test en beoordeelt nieuwe technieken, methoden en middelen Doet verbetervoorstellen en/of voorstellen voor aanschaf van nieuwe hulpmiddelen Draagt aantoonbaar en actief bij aan de kwaliteitsverbetering en efficiency van de werkzaamheden Print: 13-januari-2004 Pagina 16 van 16

Beroepscompetentieprofiel Bedrijfsadministratief medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Bedrijfsadministratief medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1 profiel Bedrijfsadministratief medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1 Print: 13-januari-2004 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Bedrijfsadministratief medewerker (BA 002) Algemene

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Assistent accountant Regie: ECABO Datum wijzigen: 19-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Assistent accountant Regie: ECABO Datum wijzigen: 19-2-2004 Versie 1 profiel Assistent accountant Regie: ECABO Datum wijzigen: 19-2-2004 Versie 1 Print: 24-februari-2004 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Assistent accountant (BA 004) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Bedrijfsadministrateur Beroepscompetentieprofiel

Bedrijfsadministrateur Beroepscompetentieprofiel Bedrijfsadministrateur Beroepscompetentieprofiel Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 5 1 Algemene informatie over het beroep... 6 1.1 Mogelijke functiebenamingen... 6 1.2 Beschrijving

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Landelijke Kwalificaties MBO Sector: Bedrijfsadministratie Branche: n.v.t. Beroepengroep: Administrateur Versie 2008-2009 Administrateur 2008-2009 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Deel A: Beeld van de beroepengroep...

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Telefoniste/receptioniste Regie: ECABO Datum wijzigen: 16-12-2003 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Telefoniste/receptioniste Regie: ECABO Datum wijzigen: 16-12-2003 Versie 1 profiel Telefoniste/receptioniste Regie: ECABO Datum wijzigen: 16-12-2003 Versie 1 Print: 07-april-2004 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Telefoniste/receptioniste (SE 010) Algemene informatie

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Digitaal rechercheur Regie: ECABO Datum wijzigen: 11-6-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Digitaal rechercheur Regie: ECABO Datum wijzigen: 11-6-2004 Versie 1 profiel Digitaal rechercheur Regie: ECABO Datum wijzigen: 11-6-2004 Versie 1 Print: 11-juni-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Digitaal rechercheur (ICT 010) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Administratief medewerker

Administratief medewerker Landelijke Kwalificaties MBO Administratief medewerker Crebonummer: 90470 Sector: Secretariële/Financiële beroepen Branche: n.v.t. Cohort: Cohort 2011-2012 Colo 2002-2011. Gebruik van gegevens en teksten

Nadere informatie

Kwalificatiedossier MBO: Financieel administratieve beroepen Profiel(en):

Kwalificatiedossier MBO: Financieel administratieve beroepen Profiel(en): Kwalificatiedossier MBO: Financieel administratieve beroepen Profiel(en): Financieel administratief medewerker Bedrijfsadministrateur Junior assistent-accountant Dit dossier is een conceptversie en is

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Financiële beroepen

Landelijke Kwalificaties MBO. Financiële beroepen Landelijke Kwalificaties MBO Financiële beroepen Crebonummer: 22158, 93200, 93212, 93211, 93213 Sector: Financiële beroepen Branche: n.v.t. Opleidingsdomein: Economie en administratie Geldig vanaf: 1 augustus

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Contactcenter medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 3-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Contactcenter medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 3-2-2004 Versie 1 profiel Contactcenter medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 3-2-2004 Versie 1 Print: 04-februari-2004 Pagina 1 van 19 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Contactcenter medewerker (CA 003) Algemene informatie Onder

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Applicatiebeheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Applicatiebeheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 profiel Applicatiebeheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 Print: 11-februari-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Applicatiebeheerder (ICT 005) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Marketing medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Marketing medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 profiel Marketing medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 Print: 11-februari-2004 Pagina 1 van 23 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Marketing medewerker (CA 004) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

2005-2006 Status: Goedgekeurd

2005-2006 Status: Goedgekeurd 2005-2006 Status: Goedgekeurd Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni 2004. Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

INFRA OPLEIDINGSCENTRUM FUNDEON BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL (BCP) UITVOERDER HIJSWERKEN

INFRA OPLEIDINGSCENTRUM FUNDEON BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL (BCP) UITVOERDER HIJSWERKEN INFRA OPLEIDINGSCENTRUM FUNDEON BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL (BCP) UITVOERDER HIJSWERKEN ARBEID OPLEIDINGEN CONSULT, FEBRUARI 2006 RAO-176.05.11 BCP Uitvoerder hijswerken Arbeid Opleidingen Consult BV, Tilburg

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Regie: ECABO Datum wijzigen: 7-1-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Regie: ECABO Datum wijzigen: 7-1-2004 Versie 1 profiel Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Regie: ECABO Datum wijzigen: 7-1-2004 Versie 1 Print: 07-januari-2004 Pagina 1 van 28 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Commercieel medewerker bank- en

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Administratief Medewerker

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Administratief Medewerker Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Administratief Medewerker Kwalificatie: Secretarieel medewerker Niveau: 2 Crebonummer: 90472 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de beroepengroep

Nadere informatie

2005-2006 Status: Goedgekeurd

2005-2006 Status: Goedgekeurd 2005-2006 Status: Goedgekeurd Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni 2004. Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Secretariële beroepen

Secretariële beroepen Landelijke Kwalificaties MBO Secretariële beroepen Crebonummer: 95380, 95390, 95393 Sector: Secretariële beroepen Branche: n.v.t. Cohort: Cohort 2011-2012 Colo 2002-2011. Gebruik van gegevens en teksten

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Landelijke Kwalificaties MBO Sector: Secretariële beroepen Branche: n.v.t. Beroepengroep: Secretariële beroepen Versie 2009-2010 Secretariële beroepen 2009-2010 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Deel A: Beeld

Nadere informatie

Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen

Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Landelijke Kwalificaties MBO Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Crebonummer: 90500 Sector: Bank- en verzekeringswezen Branche: Financiële dienstverlening Cohort: Cohort 2011-2012 Colo 2002-2011.

Nadere informatie

Inleiding 1. Commercieel functieoverzicht 2. Commercieel medewerker 2007-2008 3 Commercieel medewerker Buitendienst niveau 3 3

Inleiding 1. Commercieel functieoverzicht 2. Commercieel medewerker 2007-2008 3 Commercieel medewerker Buitendienst niveau 3 3 Inhoud Inleiding 1 Commercieel functieoverzicht 2 Commercieel medewerker 2007-2008 3 Commercieel medewerker Binnendienst niveau 3 3 Commercieel medewerker Buitendienst niveau 3 3 Contactcenter medewerker

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Technicus onderhoud en storingen gasdistributie. Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap

Beroepscompetentieprofiel Technicus onderhoud en storingen gasdistributie. Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap Beroepscompetentieprofiel Technicus onderhoud en storingen gasdistributie Algemene informatie datum: 26 februari 2004 versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door:

Nadere informatie

Salarisadministrateur Beroepscompetentieprofiel en kennis- en vaardigheidseisen

Salarisadministrateur Beroepscompetentieprofiel en kennis- en vaardigheidseisen Salarisadministrateur Beroepscompetentieprofiel en kennis- en vaardigheidseisen Inhoudsopgave Deel I: Beroepscompetentieprofiel Algemene inleiding... 3 Colofon... 4 Ontwikkel- en legitimeringsproces...

Nadere informatie

Medewerker reserveringen

Medewerker reserveringen Beroepsprofiel Medewerker reserveringen Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) op 18 september 2013 BCP Medewerker reserveringen Pagina 1/16 Inhoudsopgave Colofon...

Nadere informatie

Juridisch medewerker

Juridisch medewerker Landelijke Kwalificaties MBO Juridisch medewerker Crebonummer: 22161, 94892, 94891 Sector: Juridisch Branche: Zakelijke dienstverlening en Openbaar bestuur Opleidingsdomein: Economie en administratie Geldig

Nadere informatie

Commercieel medewerker

Commercieel medewerker Landelijke Kwalificaties MBO Commercieel medewerker Crebonummer: 90110, 93800 Sector: Handel/Commercieel Branche: Groothandel, Textielindustrie, Sales en accountmanagement Cohort: Cohort 2010-2011 Colo

Nadere informatie

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Interviews diverse energiebedrijven 2. Uitwerking klankbordgroep maart 2003

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Interviews diverse energiebedrijven 2. Uitwerking klankbordgroep maart 2003 Beroepscompetentieprofiel Servicemonteur Aansluitingen Algemene informatie Datum 26 februari 2004 versie: 4 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq, kenniscentrum

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise. Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise. Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 management 12 16 inzicht

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-medewerker

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-medewerker Landelijke Kwalificaties MBO ICT-medewerker Crebonummer: 22094, 95060, 95070 Sector: Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Branche: Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Opleidingsdomein:

Nadere informatie