Zelfstandig ondernemer detailhandel klein bedrijf (ZZP 1-10 medewerkers)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zelfstandig ondernemer detailhandel klein bedrijf (ZZP 1-10 medewerkers)"

Transcriptie

1 Zelfstandig ondernemer detailhandel klein bedrijf (ZZP 1-10 medewerkers) Midden- en Grootwinkelbedrijf kleinbedrijf Hoofdkantoor Distrib.centrum Filialen Food X X Non-Food X X Ambulante handel X X = aanwezig in het deel binnen het midden- en kleinbedrijf en het grootwinkelbedrijf. Synoniemen van zelfstandig ondernemer klein bedrijf (ZZP-10 medewerkers) Directeur Ondernemer Winkeleigenaar Plaats in de organisatie en doorgroeiperspectief Zelfstandig ondernemer/franchisenemer (10-50 medewerkers, max.7 filialen) Zelfstandig ondernemer detailhandel klein bedrijf Verkoopspecialist Kerntaken Ontwikkelt commercieel, financieel en logistiek beleid Voert commercieel, financieel en logistiek beleid uit Netwerkt en onderhoudt (externe) relaties Begeleidt en coördineert personeel Bepaalt het assortiment en koopt artikelen in Voert en/of begeleidt verkoop- en adviesgesprekken Beheert en begeleidt de verzorging van artikelpresentaties, winkelruimte en omgeving Handelt de verkooptransacties af en/of begeleidt daarbij Beheert en begeleidt ontvangst en opslag Ontwikkelt commercieel, financieel en logistiek beleid De zelfstandig ondernemer stelt aan de hand van diverse bronnen een ondernemingsplan op, waarin de doelstellingen van de onderneming voor zowel de korte- als en lange termijn zijn verwerkt. Het betreft de juridische zaken met betrekking tot de onderneming, het commerciële plan, het managementplan en het financiële plan en neemt hiervoor contact op met deskundigen op de betreffende gebieden. De zelfstandig ondernemer vertaalt daarnaast de verschillende onderdelen van het ondernemingsplan in beleidsplannen, zoals het marketingplan, investeringsplan en -begroting, het financieringsplan, personeelsbeleid en -plan. In het marketingplan neemt de zelfstandig ondernemer het beleid op ten aanzien van assortiment, prijs, presentatie, promotie, personeel en plaats. Het investeringsplan en de -begroting geven de verwachte te maken kosten weer en met het financieringsplan maakt de zelfstandig ondernemer duidelijk waar de financiële middelen van onttrekt worden. De zelfstandig ondernemer maakt verder een logistiek plan, waarin het logistieke proces van inkoop tot verkoop wordt beschreven. De zelfstandig ondernemer evalueert aan de hand van het ondernemingsplan of de onderneming zich volgens de uitgezette lijnen ontwikkelt. Op basis van deze evaluatie kunnen maatregelen worden getroffen. Voert commercieel, financieel en logistiek beleid uit 1 ZZP=Zelfstandig ondernemer zonder personeel in dienst.

2 De zelfstandig ondernemer gebruikt het ontwikkelde beleid als uitgangspunt voor het formuleren van een activiteitenplan en daaruit vloeiende begrotingen, budgetten en op het gebied van commercie, financiën en logistiek. Dit betreft ook een exploitatie- en liquiditeitsbegroting. In het activiteitenplan beschrijft de zelfstandig ondernemer concrete acties om het beleid vorm te geven. De zelfstandig ondernemer formuleert procedures en stelt voorschriften op, die passen binnen de wettelijke regelgeving. Ook maakt de zelfstandig ondernemer een procedure voor klachtenafhandeling en kiest daar geschikte instrumenten voor. De zelfstandig ondernemer voert activiteiten uit op het gebied van service, promotie en reclame en bekijkt welke verkoopactiviteiten passen in het beleid en voert deze uit. De zelfstandig ondernemer bewaakt het budget bij het uitvoeren van de diverse activiteiten. Verder zorgt de zelfstandig ondernemer voor de benodigde documenten voor de financiële administratie. De interpretatie van de financiële gegevens, zoals omzetcijfers, balans, prognoses en begrotingen gebruikt de zelfstandig ondernemer om de jaarrekening op te maken. Hiervoor wordt eventueel externe deskundigheid voor ingeschakeld. Op basis van het logistiek plan bepaalt de zelfstandig ondernemer hoe de logistiek voor de aanvoer van goederen wordt geregeld. Vervoerders worden gekozen en de contracten worden onderhouden. De zelfstandig ondernemer evalueert de uitgevoerde activiteiten en de financiële gegevens en koppelt informatie aan het beleid. Waar nodig stelt de zelfstandig ondernemer het beleid bij. Netwerkt en onderhoudt (externe) relaties De zelfstandig ondernemer onderhoudt diverse (externe) contacten, bouwt een eigen netwerk op, gebruikt contacten om informatie te verkrijgen, om de onderneming te promoten of om samen te werken op bijvoorbeeld de gebieden inkoop, logistiek en administratie. De zelfstandig ondernemer zorgt voor informatie over de klantenkring, de plaatselijke winkeliersvereniging/bedrijfsleven, de plaatselijke gemeente(politiek) en de branches. Daarnaast blijft hij ook op de hoogte van ondernemingen, waarmee de zelfstandig ondernemer handelt. De zelfstandig ondernemer maakt op basis van de informatie afkomstig van zijn netwerk keuzes ten aanzien van zijn onderneming. De zelfstandig ondernemer weet (externe) relaties en de informatie op juiste waarde te schatten. Verder blijft de zelfstandig ondernemer continu bezig om zijn netwerk te verbeteren, te vergroten en/of te onderhouden. Begeleidt en coördineert personeel De zelfstandig ondernemer bepaalt vanuit het personeelsbeleid en op basis van doelstellingen en de bedrijfsanalyse de personeelsbehoefte. Hiervoor wordt een personeelsbudget opgesteld. Op basis van de personeelsbehoefte worden medewerkers geworven. Bij aanname van personeel regelt de zelfstandig ondernemer de arbeidsvoorwaarden, verzekering en andere wettelijke regelgeving. De zelfstandig ondernemer zorgt voor een personeelsplan en bepaalt de salariëring op basis van de CAO (indien afgesloten). De zelfstandig ondernemer werkt nieuw personeel in en begeleidt hen bij de uitvoering van de werkzaamheden. Periodiek voert de zelfstandig ondernemer overleg met medewerkers, beoordeelt hen en zorgt voor een goede werksfeer. Daarnaast voldoet de zelfstandig ondernemer aan de wettelijke eisen op het gebied van sociale zekerheid en arbeidsomstandigheden. Bepaalt het assortiment en koopt artikelen in De zelfstandig ondernemer stelt op basis van het marketingplan het assortiment samen. Daarvoor analyseert de zelfstandig ondernemer trends, ontwikkelingen en interne kengetallen van zijn onderneming en branche, bezoekt beurzen, kijkt bij en spreekt met concurrenten en houdt vakliteratuur bij. Bij de samenstelling van het assortiment houdt de zelfstandig ondernemer rekening met huidige en mogelijk toekomstige klantbehoeften en de mogelijkheden om onderscheidend te opereren in de markt. De zelfstandig ondernemer moet voor het assortiment artikelen inkopen en vraagt hiervoor offertes aan. De zelfstandig ondernemer maakt de keuze om artikelen in te kopen, te importeren of te laten fabriceren. De zelfstandig ondernemer bepaalt voor het onderhandelen zijn onderhandelingsruimte en maakt hiervoor diverse berekeningen. De zelfstandig ondernemer onderhandelt met leveranciers, bijvoorbeeld op een beurs, over (inkoop)prijzen en kwaliteit, leveringsvoorwaarden en leveringstijden en eventuele tijdelijke opslag en stelt na de onderhandelingen de consumentenprijzen vast. De zelfstandig ondernemer evalueert op basis van het marketingplan en het prijsbeleid het gevoerde assortiment en de behaalde omzet en winst. Daar waar nodig wordt het assortiment en/of de consumentenprijzen bijgesteld.

3 Voert en/of begeleidt verkoop- en adviesgesprekken De zelfstandig ondernemer stelt zich voor het voeren of begeleiden van verkoop- en adviesgesprekken op de hoogte van ontwikkelingen. Mede op basis hiervan informeert en adviseert de zelfstandig ondernemer, indien van toepassing, de medewerker(s) hierover. De zelfstandig ondernemer voert ook zelf verkoopgesprekken en geeft medewerkers ondersteuning bij het verkopen van artikelen en stuurt bij waar nodig. Aan medewerkers en klanten adviseert de zelfstandig ondernemer over het gebruik en de mogelijkheden van artikelen. Ook coacht en motiveert de zelfstandig ondernemer zijn medewerkers bij de verkooptaken. De zelfstandig ondernemer signaleert klantbehoeften, nee-verkoop en opvallende gebeurtenissen en anticipeert op mogelijkheden. De zelfstandig ondernemer controleert de werkzaamheden van zijn medewerkers en geeft hen hierop feedback. Beheert en begeleidt de verzorging van artikelpresentaties, winkelruimte en omgeving De zelfstandig ondernemer bepaalt de routing, inrichting van de winkelruimte en indeling van het assortiment. Hierbij zorgt de zelfstandig ondernemer voor een goede aansluiting met de missie van de onderneming. De verzorgingswerkzaamheden binnen en buiten de winkelruimte voert de zelfstandig ondernemer zelf uit of instrueert en begeleidt zijn medewerkers hierbij. De zelfstandig ondernemer bouwt zelf presentaties op en houdt bestaande presentaties op orde, maar kan dit ook (indien van toepassing) delegeren aan de medewerker(s). De zelfstandig ondernemer zorgt dat artikelen naar de winkel worden getransporteerd, artikelen geprijsd, prijs- en tekstkaarten geplaatst en beveiliging aangebracht. De zelfstandig ondernemer controleert de werkzaamheden van medewerkers omtrent de presentatie, geeft hen feedback en begeleidt hen bij het opbouwen en bijhouden van presentaties en de winkelruimte en -omgeving. De zelfstandig ondernemer zoekt voortdurend naar verbetermogelijkheden voor de presentatie en inrichting van de winkelruimte en -omgeving. Verder controleert de zelfstandig ondernemer de verkoopvoorraad op kwaliteit en kwantiteit. Bij afwijkingen worden treft de zelfstandig ondernemer maatregelen om de situatie te veranderen. De zelfstandig ondernemer signaleert opruim- of schoonmaakwerkzaamheden bij de presentaties, in de winkelruimte en of omgeving en voert deze werkzaamheden uit of zorgt dat deze werkzaamheden uitgevoerd worden. Gedurende het hele proces is de zelfstandig ondernemer alert op derving en wordt geprobeerd derving zoveel mogelijk te voorkomen. Handelt de verkooptransacties af en/of begeleidt daarbij De zelfstandig ondernemer maakt het afrekensysteem gebruiksklaar, zorgt ervoor dat benodigde middelen beschikbaar en/of op voorraad zijn en controleert de veiligheidsmaatregelen. De zelfstandig ondernemer kan verkooptransacties zelf afhandelen, maar delegeert dit meestal naar de medewerkers. De medewerkers worden hierbij begeleidt. Buitengewone transacties handelt de zelfstandig ondernemer zelf af. De zelfstandig ondernemer ondersteunt medewerkers bij problemen bij de afhandeling van de verkooptransactie. Deze problemen kunnen betrekking hebben op onder meer techniek, fouten van medewerkers of klachten van klanten. Gedurende het hele proces is de zelfstandig ondernemer alert op derving en wordt geprobeerd derving zoveel mogelijk te voorkomen. De zelfstandig ondernemer verzorgt de administratie met betrekking tot de afhandeling van de verkooptransactie en ruimt de gebruikte middelen en werkplek op. Ook wordt het afrekensysteem en de transacties gecontroleerd. Tevens zorgt de zelfstandig ondernemer ervoor dat waardepapieren naar de opbergplaats en/of bank worden gebracht. Beheert en begeleidt ontvangst en opslag De zelfstandig ondernemer maakt afspraken met vervoerders en/of leverancier wanneer goederen geleverd of gehaald worden. De zelfstandig ondernemer bereidt de ontvangst en opslag van goederen voor en gaat na welke goederen binnenkomen en bepaalt waar deze opgeslagen moeten worden. De zelfstandig ondernemer zorgt ervoor dat de opslag- en ontvangstwerkzaamheden worden uitgevoerd. De zelfstandig ondernemer controleert de geleidedocumenten en de geleverde goederen in bijzijn van de leverancier op kwaliteit en kwantiteit of laat deze controleren. Afwijkingen aan de levering meldt de zelfstandig ondernemer aan de leverancier en houdt hiervan administratie bij. Retouren geeft de zelfstandig ondernemer mee aan de leverancier. Geconstateerde afwijkingen aan de goederen meldt de zelfstandig ondernemer aan de vervoerder en/of leverancier.

4 De zelfstandig ondernemer verzorgt de administratie rondom ontvangst van goederen. Tevens zorgt de zelfstandig ondernemer voor een opgeruimde en schone werkplek. De zelfstandig ondernemer evalueert voortdurend het proces van ontvangst en opslag en brengt verbeteringen aan. De zelfstandig ondernemer controleert de werkzaamheden van zijn werknemers, geeft op basis hiervan feedback, begeleidt en stuurt bij. Rol en verantwoordelijkheden De zelfstandig ondernemer heeft een uitvoerende en aansturende rol en is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen werk, maar ook voor de kwaliteit van alle medewerkers. Competenties Relevante competenties van de zelfstandig ondernemer detailhandel klein bedrijf zijn: Competenties Definities A Beslissen en activiteiten initiëren tijdig en duidelijk de nodige (lastige) beslissingen te nemen, zo nodig afgewogen risico s te nemen, zelfstandig de nodige acties en activiteiten te initiëren, vertrouwen te tonen in de eigen beslissingen en keuzes en daarvoor ook de verantwoordelijkheid op zich te nemen. B Aansturen duidelijk richting aan anderen te geven door doelen en prioriteiten te stellen, (resultaat)afspraken te maken en/of instructies en aanwijzingen te geven, het nodige gezag uit te oefenen, te controleren of mensen zich aan gemaakte afspraken en richtlijnen houden en zonodig actie te ondernemen, op effectieve en duidelijke wijze taken, verantwoordelijkheden en/of bevoegdheden aan anderen te delegeren en daarbij goed gebruik te maken van de aanwezige verschillen en variatie binnen een groep. G Relaties bouwen en netwerken K Vakdeskundigheid toepassen O Creëren en innoveren Q Plannen en organiseren R Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten actief te investeren in het opbouwen van goede werk-/klantrelaties, - op verschillende niveaus- makkelijk contact te leggen en vlot aansluiting te vinden, actief het eigen relatienetwerk te onderhouden en indien nodig er goed gebruik van te maken, zich ook bij moeilijkheden in te zetten voor de goede relatie, zonodig de rol van bemiddelaar bij onenigheid tussen anderen op zich te nemen. de specifiek voor het vak benodigde mentale, manuele en/of fysieke vermogens op een adequate wijze aan te wenden, op basis van het eigen vakkundig/technisch inzicht vraagstukken en problemen weten op te lossen, waar nodig eigen kennis en expertise met anderen te delen. uit zichzelf actief met creatieve ideeën, benaderingen en inzichten te komen, initiatieven te ondernemen om zaken te veranderen, een duidelijke (toekomst)visie te laten zien en op basis hiervan strategische plannen te ontwikkelen. voor het werk/activiteiten duidelijke, concrete en uitdagende doelen en prioriteiten te formuleren, adequaat de benodigde mensen en middelen te regelen, nauwgezet het halen van de gestelde doelen en deadlines te bewaken. actief de behoeften en verwachtingen van interne en/of externe klanten te achterhalen, hierop zoveel als mogelijk bij aan te sluiten, zich klantgericht op te stellen, de tevredenheid van de klanten goed in de gaten te houden en zonodig actie te ondernemen.

5 S Kwaliteit leveren X Ondernemend en commercieel handelen Y Bedrijfsmatig handelen duidelijke kwaliteits- en productiviteitsnormen waaraan het (eigen) werk moet voldoen te formuleren, er sterk op gericht te zijn de afgesproken kwaliteit en productiviteit te halen, de taken hiervoor consistent en systematisch uit te voeren, nauwkeurig in de gaten te houden of de afgesproken kwaliteits- en productiviteitsniveaus gerealiseerd worden. actief op zoek te gaan naar kansen om nieuwe (zakelijke) initiatieven te ontplooien, kansen en mogelijkheden te zien en te onderkennen en deze aan te grijpen en te vertalen naar concrete acties, ervoor te zorgen de markt en de spelers daarin goed te kennen, erop uit te zijn de commerciële positie van de organisatie verder uit te bouwen. sterk kostenbewust te handelen, steeds een goede afweging te maken tussen kosten en baten van een actie of besluit, het nodige financiële bewustzijn te tonen, te laten zien inzicht te hebben in de dynamiek van de organisatie.

Ondernemerschap retail

Ondernemerschap retail Kwalificatiedossier mbo Ondernemerschap retail Kwalificaties Ondernemer retail Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Handel en ondernemerschap Crebonr. 79080 Penvoerder: KCH Ontwikkeld door: Team

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel. Ondernemer horeca. Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) op 14 februari 2013

Beroepscompetentieprofiel. Ondernemer horeca. Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) op 14 februari 2013 Beroepsprofiel Ondernemer horeca Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) op 14 februari 2013 BCP Ondernemer horeca Pagina 1/23 Inhoudsopgave Colofon... 3 Brondocumenten...

Nadere informatie

Afdelingsmanager. Deel C. November 2011

Afdelingsmanager. Deel C. November 2011 Afdelingsmanager Deel C November 2011 Dit deel C van de afdelingsmanager is branchespecifiek ingekleurd voor de supermarktbranche. In deze versie is gearceerd welke onderdelen zijn gewijzigd ten opzichte

Nadere informatie

BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL ONDERNEMER TEGELZETTEN

BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL ONDERNEMER TEGELZETTEN BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL ONDERNEMER TEGELZETTEN Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 02-07-2004 Versie 1 Datum: 12 12 05 Pagina 1 van 25 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL ondernemer/bedrijfsleider 1 tegelzetter

Nadere informatie

Mediavormgeving. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Mediavormgever. Geldig vanaf 1 augustus 2015

Mediavormgeving. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Mediavormgever. Geldig vanaf 1 augustus 2015 Kwalificaties Mediavormgever Kwalificatiedossier mbo Mediavormgeving Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Media en vormgeving Crebonr. 79040 Penvoerder: GOC Ontwikkeld door: Onderwijsontwikkelaars

Nadere informatie

Grafisch vormgever Beroepscompetentieprofiel

Grafisch vormgever Beroepscompetentieprofiel Evt logo van brancheorganisatie Evt logo van KBB Grafisch vormgever Beroepscompetentieprofiel Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1

Nadere informatie

Branche Kwalificatie Dossier Voetzorg Pedicure Medisch pedicure

Branche Kwalificatie Dossier Voetzorg Pedicure Medisch pedicure Branche Kwalificatie Dossier Voetzorg Pedicure Medisch pedicure September 2014 Branche Kwalificatie Dossier Voetzorg september 2014 Pagina 1 Inhoudsopgave 1 COLOFON... 3 2 BRONDOCUMENTEN... 3 3 INLEIDING...

Nadere informatie

Commercieel medewerker

Commercieel medewerker Landelijke Kwalificaties MBO Commercieel medewerker Crebonummer: 90110, 93800 Sector: Handel/Commercieel Branche: Groothandel, Textielindustrie, Sales en accountmanagement en Contactcenterbranche Cohort:

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel

Beroepscompetentieprofiel Beroepscompetentieprofiel Excellente commerciële dienstverlener Januari 2011 BCP Excellente commerciële dienstverlener 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 4

Nadere informatie

Competentiegids. Versie 2.5. September 2010 / juni 2011. Ontwikkelen van mensen en organisaties

Competentiegids. Versie 2.5. September 2010 / juni 2011. Ontwikkelen van mensen en organisaties Competentiegids Versie 2.5 September 2010 / juni 2011 Rijskadeveld 28, 4231 DZ Meerkerk T 0183 353520 E mail@deldenadvies.nl www.deldenadvies.nl Inhoud 1. Communicatief... 3 2. Samenwerkingsgerichtheid...

Nadere informatie

Commercieel medewerker

Commercieel medewerker Landelijke Kwalificaties MBO Commercieel medewerker Crebonummer: 90110, 93800 Sector: Handel/Commercieel Branche: Groothandel, Textielindustrie, Sales en accountmanagement Cohort: Cohort 2010-2011 Colo

Nadere informatie

Oriëntatie op het mbo: opleidingen voor de Detailhandel, Woonbranche, Groothandel/Internationale handel

Oriëntatie op het mbo: opleidingen voor de Detailhandel, Woonbranche, Groothandel/Internationale handel Jij hebt het voor het kiezen! Oriëntatie op het mbo: opleidingen voor de Detailhandel, Woonbranche, Groothandel/Internationale handel Inhoudsopgave Algemeen Oriëntatie op het mbo 2 Welke opleidingen zijn

Nadere informatie

Commercie Crebonr. Kwalificatiedossier mbo

Commercie Crebonr. Kwalificatiedossier mbo Kwalificatiedossier mbo Commercie Crebonr. Kwalificaties Commercieel medewerker Contactcenter medewerker Intercedent (Junior) accountmanager Assistentmanager internationale handel Vestigingsmanager groothandel

Nadere informatie

Inleiding 1. Commercieel functieoverzicht 2. Commercieel medewerker 2007-2008 3 Commercieel medewerker Buitendienst niveau 3 3

Inleiding 1. Commercieel functieoverzicht 2. Commercieel medewerker 2007-2008 3 Commercieel medewerker Buitendienst niveau 3 3 Inhoud Inleiding 1 Commercieel functieoverzicht 2 Commercieel medewerker 2007-2008 3 Commercieel medewerker Binnendienst niveau 3 3 Commercieel medewerker Buitendienst niveau 3 3 Contactcenter medewerker

Nadere informatie

COMPETENTIELIJNEN VERZORGENDE-IG

COMPETENTIELIJNEN VERZORGENDE-IG COMPETENTIELIJNEN VERZORGENDE-IG 1 Inhoudsopgave Inleiding blz.3 Hoofdstuk 1 Omschrijving kerntaken en werkprocessen met bijbehorende competenties blz.6 Hoofdstuk 2 Alle competenties in niveaus: Beginner,

Nadere informatie

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Stichting Normering Arbeid 10-10-2013 2 Stichting Normering Arbeid Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs "kwalificatie

Nadere informatie

Hoofd Marketing en Communicatie m/v (32-36 uur per week)

Hoofd Marketing en Communicatie m/v (32-36 uur per week) Stichting Kinderpostzegels Nederland Stichting Kinderpostzegels Nederland is een kinderhulporganisatie met als motto 'voor kinderen door kinderen'. De jaarlijkse Kinderpostzegelactie is hiervan het sprekende

Nadere informatie

Kwalificatiedossier MBO: Marketing, communicatie en evenementen Profiel(en):

Kwalificatiedossier MBO: Marketing, communicatie en evenementen Profiel(en): Kwalificatiedossier MBO: Marketing, communicatie en evenementen Profiel(en): Medewerker marketing en communicatie Medewerker evenementenorganisatie Dit dossier is een conceptversie en is vrijgegeven ten

Nadere informatie

Bijlagen bij. CAO Bakkersbedrijf. 01-04-2014 t/m 31-03-2015

Bijlagen bij. CAO Bakkersbedrijf. 01-04-2014 t/m 31-03-2015 Bijlagen bij CAO Bakkersbedrijf 01-04-2014 t/m 31-03-2015 Inhoudsopgave pagina Bijlage A: Lijst referentiefuncties bakkersbedrijf 3 Bijlage B: Functiehandboek 125 Bijlage C: Overzicht van de voornaamste

Nadere informatie

Verkoopadviseur Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel

Verkoopadviseur Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel Verkoopadviseur Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Human technology

Landelijke Kwalificaties MBO. Human technology Landelijke Kwalificaties MBO Human technology Sector: Techniek Branche: Installatie, Elektrotechniek, Metaal/werktuigbouw Cohort: 2008-2009 Colo 2002-2008. Gebruik van gegevens en teksten is met bronvermelding

Nadere informatie

Analyseren Informatie genereren uit gegevens Verbanden leggen Gegevens controleren en aannames toetsen

Analyseren Informatie genereren uit gegevens Verbanden leggen Gegevens controleren en aannames toetsen Detaillering proces-competentie-matrix Secretaresse Kerntaak 1 Voert taken rondom informatiemanagement uit 1.1 werkproces: Zorgt voor de schriftelijke informatie-uitwisseling Vakkennis en Communicatieve

Nadere informatie

Servicedocument. Profiel. Werkbegeleider in het leerbedrijf

Servicedocument. Profiel. Werkbegeleider in het leerbedrijf Servicedocument Profiel Werkbegeleider in het leerbedrijf Maart 2011 Colofon Profiel van de werkbegeleider in de BPV Betrokkenen bij dit document MBO Raad Nicoline Adèr - Werkgroepleider Examenprofielen

Nadere informatie

Informatie Landelijk competentieprofiel voor beroepskrachten (niveau ABC) in het primaire proces van de gehandicaptenzorg t.b.v.

Informatie Landelijk competentieprofiel voor beroepskrachten (niveau ABC) in het primaire proces van de gehandicaptenzorg t.b.v. Informatie Landelijk competentieprofiel voor beroepskrachten (niveau ABC) in het primaire proces van de gehandicaptenzorg t.b.v. de EVC-procedure Versie: 2009 Niveau : A, B en C Datum: juli 2012 Pagina

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Landelijke Kwalificaties MBO Sector: Bank- en verzekeringswezen Branche: Financiële dienstverlening Beroepengroep: Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Versie 2009-2010 Commercieel medewerker

Nadere informatie

Functiehandboek cao voor het Dagbladuitgeverijbedrijf

Functiehandboek cao voor het Dagbladuitgeverijbedrijf Functiehandboek cao voor het Dagbladuitgeverijbedrijf Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. UITGANGSPUNTEN... 5 3. HET CAO FUNCTIEGEBOUW (FUNCTIEMATRIX)... 6 4. TOEPASSING FUNCTIEGEBOUW (BINNEN ORGANISATIES)...

Nadere informatie

Handel. ROC Horizon College 2013-2014. Digitaal aanmelden? Detailhandel. Groothandel & Internationale Handel. Transport & Logistiek

Handel. ROC Horizon College 2013-2014. Digitaal aanmelden? Detailhandel. Groothandel & Internationale Handel. Transport & Logistiek Beroepsopleidingen 2013-2014 Handel Detailhandel Groothandel & Internationale Handel Transport & Logistiek ROC Horizon College MET AANMELDINGSFORMULIER Digitaal aanmelden? Dat kan op horizoncollege.nl/aanmelden

Nadere informatie

2005-2006 Status: Goedgekeurd

2005-2006 Status: Goedgekeurd 2005-2006 Status: Goedgekeurd Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni 2004. Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Junior accountmanager Beroepscompetentieprofiel. versie definitief

Junior accountmanager Beroepscompetentieprofiel. versie definitief Junior accountmanager Beroepscompetentieprofiel versie definitief Versie: 1 november 2006 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Algemene informatie over het beroep... 4 1.1 Colofon... 4 1.2 Beschrijving van

Nadere informatie

Medewerker marketing en communicatie

Medewerker marketing en communicatie Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker marketing en communicatie Crebonummer: 22166, 90532, 90531, 90534 Sector: Commercieel Branche: Marketing-, communicatie-, event, music & entertainmentbranche Opleidingsdomein:

Nadere informatie