Portier/baliemedewerker

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Portier/baliemedewerker"

Transcriptie

1 Portier/baliemedewerker Algemene kenmerken De functionaris is werkzaam binnen de Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o., waaronder ressorteren dak- en thuislozenvoorzieningen Gaarshof en Weideveld, Crisisopvangcentra Koetshuis en het Vluchtheuveltje, instellingen voor begeleid wonen, sociale pensions, dag- en nachtopvang t IJ en sociale activering. De functie portier komt vooral voor bij de SMO Breda e.o. ten behoeve van voorzieningen waar cliënten voor kortere tijd verblijven of worden opgevangen. Doel van de functie Het zorgdragen voor het ontvangen en registreren van bezoekers en de afhandeling van het inkomende telefoonverkeer. Organisatorische positie De portier ressorteert hiërarchisch onder de leidinggevende van de afdeling waarbinnen de functie is gepositioneerd, de locatiemanager facilitaire dienst. De portier geeft zelf geen leiding. Resultaatgebieden Bezoekers ontvangen: ontvangt bezoekers en informeert medewerkers over de komst van het bezoek; verwijst bezoekers eventueel door naar de te bezoeken afdeling of persoon; wijst ongewenste bezoekers volgens richtlijnen af; registreert de aan- en afwezigheid van bezoekers volgens het registratieprogramma; houdt reserveringen van kamers voor overnachtingen bij. Resultaat: Bezoekers ontvangen, zodanig dat zij bij de juiste persoon of afdeling terecht komen en het bezoek correct is vastgelegd in het administratieve systeem. Informatie verstrekken: neemt eenvoudige boodschappen en/of informatie aan en geeft deze door; verstrekt eenvoudige boodschappen en/of informatie, zoals telefoonnummers en adressen, aan externe/ interne medewerkers volgens voorschriften. Resultaat: Correcte informatie tijdig verstrekt, zodanig dat zowel interne als externe medewerkers snel en juist geïnformeerd zijn. Telefoonverkeer afhandelen: neemt inkomende gesprekken aan en beoordeelt aan de hand van de aard van het onderwerp van het gesprek en/of de vraag met welke afdeling of persoon moet worden doorverbonden; bewaakt het brand- en bewakingsvideopaneel en handelt volgens voorschrift bij calamiteiten; brengt op aanvraag telefonische verbindingen tot stand. Resultaat:Telefoonverkeer afgehandeld, zodanig dat inkomende gesprekken snel en accuraat afgehandeld zijn, verbindingen op correcte wijze tot stand zijn gebracht en bij brand of calamiteiten volgens voorschrift gehandeld is. Portier Baliemedewerker.doc

2 Werkprocessen faciliteren: houdt reserveringen van de vergaderruimtes bij; verricht kopieerwerkzaamheden, neemt binnenkomende post en faxen, waaronder aangetekende zendingen en exprespost, in ontvangst en registreert en distribueert deze. Resultaat: Werkprocessen gefaciliteerd, zodanig dat kopieerwerkzaamheden tijdig en correct worden uitgevoerd, post tijdig en correct wordt verwerkt, reserveringen van vergaderruimtes bijgehouden zijn etc. Licht administratief werk verrichten: verricht tekstverwerkingswerkzaamheden aan de hand van een duidelijk concept; verzorgt post binnen de daartoe geldende richtlijnen, zoals het inschrijven, het frankeren van de post en het verzenden daarvan; verricht overige lichte administratieve werkzaamheden, zoals het invullen van formulieren en het maken van etiketten. Resultaat: Lichte administratieve werkzaamheden zijn verricht, zodanig dat tekstverwerking- en kopieerwerkzaamheden tijdig en correct zijn uitgevoerd en de post tijdig en correct is verwerkt etc. Neemt deel aan werkoverleg. Profiel van de functie Kennis: VMBO werk- en denkniveau; kennis van de organisatie en van de taakstelling van de afdelingen; kennis van geautomatiseerde gegevensverwerking en bestandsbeheer Specifieke functiekenmerken: oplettendheid is nodig voor het werken in een omgeving waarin diverse zaken zich tegelijkertijd kunnen aandienen; klantvriendelijkheid en representativiteit zijn van belang voor de interne en externe contacten; mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is van belang voor het op eenduidige wijze overbrengen van concrete informatie en voor het opvragen van informatie; Integriteit bij het omgaan met vertrouwelijke informatie. Portier Baliemedewerker.doc

3 Beroepsgroep 19 Linnenkamer, Portier/Baliemedewerker, Receptionist, Keukenhulp, Assistent beheerder, Huishoudelijk medewerker KERNCOMPETENTIES 1. Resultaatgerichtheid 2. Vraaggericht werken BEROEPSGROEPCOMPETENTIES 3. Betrouwbaar en punctueel werken 4. Collegialiteit 5. Vakkundigheid 6. Sociale vaardigheden KERNCOMPETENTIES Resultaatgericht Gerichtheid op het behalen van vastgestelde doelen en resultaten. Hanteert de afgesproken planning. 1. Maakt afspraken met de leidinggevende over individuele c.q. teamdoelstellingen zodat duidelijk is welk resultaat van hem/haar verwacht wordt. (weten wat je taak is.) 2. Toetst regelmatig of het vastgestelde doel nog steeds overeenkomt met de wellicht gewijzigde omstandigheden. 3. Richt het eigen werk in door prioriteiten te stellen, indien noodzakelijk in overleg met de leidinggevende. 4. Zet beloften om in daden door snel actie te nemen. 5. Draagt bij afwezigheid werkzaamheden over aan collega s om de voortgang te waarborgen. Portier Baliemedewerker.doc

4 Vraaggericht De wensen en behoeften van de (interne) klant (collega/cliënt) signaleren en onderzoeken en hier professioneel op reageren. 1. Onderzoekt wat een collega/cliënt/klant werkelijk nodig heeft door vragen te stellen en goed te luisteren. 2. Heeft een servicegerichte instelling ten opzichte van collega/cliënt wat zich uit door in principe bereid te zijn iedereen (op weg) te helpen. 3. Is door een open vriendelijke houding gemakkelijk te benaderen door cliënten/collega s. 4. Vraagt feedback aan collega s over het resultaat en de levertijd van de geboden diensten. 5. Is alert en treedt op wanneer de situatie daar om vraagt door dit te melden bij collega s/ leidinggevende. 6. Schakelt derden in wanneer hij/zij zelf niet aan de vraag van de cliënt/ collega kan voldoen. BEROEPSGROEPCOMPETENTIES Betrouwbaar en punctueel werken Handhaven van waarden van de organisatie en nakomen van afspraken. Anderen (collega s en cliënten) kunnen rekenen op specifieke expertise en competenties. 1. Komt gemaakte afspraken na of communiceert tijdig goede redenen om een afspraak niet na te kunnen komen. 2. Is loyaal naar de eigen organisatie, door verantwoordelijkheid te nemen om de door de organisatie genomen beslissingen zo goed mogelijk uit te voeren. 3. Gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke en persoonlijke informatie. 4. Werkt volgens de vastgestelde procedures en richtlijnen, bijvoorbeeld tav veiligheid. 5. Werkt nauwkeurig. 6. Licht leidinggevende of andere belanghebbende collega s in als er knelpunten met cliënten ontstaan. Portier Baliemedewerker.doc

5 Collegialiteit Effectief communiceren van eigen standpunten en werkzaamheden op die van collega s vanuit het principe van gezamenlijke verantwoordelijkheid. 1. Stemt eigen werkzaamheden af op werkzaamheden van (directe) collega s 2. Geeft bij (directe) collega s/leidinggevende aan wat hij/zij van hen nodig heeft en wanneer. 3. Vertelt duidelijk wat cliënten/collega s wel en niet kunnen verwachten van de dienstverlening. 4. Werkt vanuit het principe gezamenlijke verantwoordelijkheid. 5. Blijft meedenken en bijdragen leveren, ook wanneer daar geen direct eigen belang bij is. 6. Maakt gebruik van de kwaliteiten van andere collega s / teamleden. 7. Stelt beleefd grenzen aan de tijd die cliënten/collega s claimen, in verband met het nakomen van afspraken met andere collega s of andere prioriteiten. (bijvoorbeeld het balans vinden in sociale gesprekken met cliënten en het eigen werk) 8. Toont belangstelling in collega s. Vakkundigheid Gaat professioneel om met het eigen vak: reflecteert op activiteiten/opgedane ervaringen, signaleert en speelt in op kansen in het eigen werkveld en in de organisatie en draagt daarmee bij aan het ontwikkelen van de organisatie, het eigen vakgebied, de dienstverlening en zichzelf. 1. Komt uit eigen beweging met voorstellen voor verbetering van diensten of interne procedures op basis van ontwikkelingen en ervaringen in het werk. 2. Kan snel op zaken inspelen door te schakelen tussen het uitvoeren van verschillende taken, eventueel in overleg met de eigen leidinggevende.. 3. Is in staat om - ook onder (tijds)druk - het overzicht te houden en adequaat te handelen. 4. Vraagt om informatie om het eigen werk goed uit te kunnen voeren. 5. Staat open voor feedback en reflectie. Portier Baliemedewerker.doc

6 Sociale vaardigheden: Aandacht voor de effectiviteit van communicatie en de sociale interactie. In gesprekken zodanig optreden dat het gewenste resultaat bereikt wordt. 1. Toont inlevingsvermogen door zich in de denkwereld van de ander (cliënt/collega) te verplaatsen. 2. Communiceert to the point (duidelijk, begrijpelijk en consequent) 3. Is zich bewust van de rol die hij/zij naar de cliënt toe heeft. (let er bijvoorbeeld op om niet te persoonlijk te worden door te veel persoonlijke informatie te delen) 4. Durft beleeft grenzen te stellen aan gedrag en/of vragen van cliënten/collega s. 5. Creëert een goede (werk)sfeer door cliënten met respect te benaderen en hen in hun waarde te laten. 6. Sluit aan bij de gesprekspartner door op het niveau van de verschillende groepen of personen te spreken. Portier Baliemedewerker.doc

In dit functieboek zijn de meeste beschrijvingen opgenomen van de in de branche W&MD voorkomende functies.

In dit functieboek zijn de meeste beschrijvingen opgenomen van de in de branche W&MD voorkomende functies. FUNCTIEBOEK (ex. Artikel, 1.4, 4.2.1 CAOW&MD 2008-2011 en bijlage 1) Dit functieboek hoort bij bijlage 1 van de CAO W&MD 2008 2011 en maakt als zodanig deel uit van die CAO (zie in dit verband artikel

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Telefoniste/receptioniste Regie: ECABO Datum wijzigen: 16-12-2003 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Telefoniste/receptioniste Regie: ECABO Datum wijzigen: 16-12-2003 Versie 1 profiel Telefoniste/receptioniste Regie: ECABO Datum wijzigen: 16-12-2003 Versie 1 Print: 07-april-2004 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Telefoniste/receptioniste (SE 010) Algemene informatie

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING VERZORGENDE I.G.

FUNCTIEBESCHRIJVING VERZORGENDE I.G. FUNCTIEBESCHRIJVING VERZORGENDE I.G. Organisatie : Stichting Vrijwaard Dienst : Zorgdienst Datum : 31 juli 2012 Versienummer : 2.1 KERN/DOEL VAN DE FUNCTIE: Het in continudienst leveren van verzorging

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

FUNCTIEBOEK CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING FUNCTIEBOEK CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING Meer weten over uw vak? Bij Reed Business vindt u uw vakinformatie. Naast de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening geeft Reed Business

Nadere informatie

Systeem- en netwerkbeheerder. CVO groep Zuidoost-Utrecht

Systeem- en netwerkbeheerder. CVO groep Zuidoost-Utrecht Functie-informatie Blz. 1 Functienaam Organisatie CVO groep Zuidoost-Utrecht Onderdeel Onderwijsondersteuning Salarisschaal 9 Werkterrein Bedrijfsvoering -> ICT Activiteiten Bedienen van c.q. werken met

Nadere informatie

KWALIFICATIEDOSSIER PLOEGCHEF

KWALIFICATIEDOSSIER PLOEGCHEF KWALIFICATIEDOSSIER PLOEGCHEF Werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatiedossier is vastgesteld door de stuurgroep van het project Besluit kwaliteit brandweerpersoneel in mei 2009. Het dossier is

Nadere informatie

KWALIFICATIEDOSSIER MEDEWERKER BRANDPREVENTIE

KWALIFICATIEDOSSIER MEDEWERKER BRANDPREVENTIE KWALIFICATIEDOSSIER MEDEWERKER BRANDPREVENTIE Werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatiedossier is vastgesteld door de stuurgroep van het project Besluit kwaliteit brandweerpersoneel in mei 2009.

Nadere informatie

Junior Project Management Officer

Junior Project Management Officer Junior Project Management Officer Algemeen Neem hier algemene informatie van de organisatie Positie in de organisatie - Wat is de hiërarchische positie van de functie in deze vacature? - Functionele positie

Nadere informatie

Competentiegids. Versie 2.5. September 2010 / juni 2011. Ontwikkelen van mensen en organisaties

Competentiegids. Versie 2.5. September 2010 / juni 2011. Ontwikkelen van mensen en organisaties Competentiegids Versie 2.5 September 2010 / juni 2011 Rijskadeveld 28, 4231 DZ Meerkerk T 0183 353520 E mail@deldenadvies.nl www.deldenadvies.nl Inhoud 1. Communicatief... 3 2. Samenwerkingsgerichtheid...

Nadere informatie

2005-2006 Status: Goedgekeurd

2005-2006 Status: Goedgekeurd 2005-2006 Status: Goedgekeurd Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni 2004. Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Relatiebeheerder voor 32 uur per week

Relatiebeheerder voor 32 uur per week Vacature voor Relatiebeheerder voor 32 uur per week Word jij onze spin in het web? Praat je net zo makkelijk met een wethouder als met een jeugdverpleegkundige of leraar? Pak je snel de actualiteit op

Nadere informatie

Administratief medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Administratief medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

Handleiding FWHZ functiewaardering Huisartsenzorg 2013

Handleiding FWHZ functiewaardering Huisartsenzorg 2013 Handleiding FWHZ functiewaardering Huisartsenzorg 2013 cao-document 2013 Versie 14 augustus 2013 Handleiding Functiewaardering Huisartsenzorg Beschrijvingen referentiefuncties Referentiematrix en indelingsniveaus

Nadere informatie

Informatie Landelijk competentieprofiel voor beroepskrachten (niveau ABC) in het primaire proces van de gehandicaptenzorg t.b.v.

Informatie Landelijk competentieprofiel voor beroepskrachten (niveau ABC) in het primaire proces van de gehandicaptenzorg t.b.v. Informatie Landelijk competentieprofiel voor beroepskrachten (niveau ABC) in het primaire proces van de gehandicaptenzorg t.b.v. de EVC-procedure Versie: 2009 Niveau : A, B en C Datum: juli 2012 Pagina

Nadere informatie

Administratief medewerker

Administratief medewerker Landelijke Kwalificaties MBO Administratief medewerker Crebonummer: 90470 Sector: Secretariële/Financiële beroepen Branche: n.v.t. Cohort: Cohort 2011-2012 Colo 2002-2011. Gebruik van gegevens en teksten

Nadere informatie

Functieprofiel Clustermanager

Functieprofiel Clustermanager Functieprofiel Clustermanager Doel van de functie: Het geven van leiding aan een cluster vanuit een integrale verantwoordelijkheid, het ontwikkelen en implementeren van beleid en het behalen van de afgesproken

Nadere informatie

Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden. Mentor consult. Met de steun van:

Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden. Mentor consult. Met de steun van: Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden Mentor consult Met de steun van: Inleiding Uit onze ervaringen is gebleken dat de direct leidinggevende een belangrijke rol speelt

Nadere informatie

INFRA OPLEIDINGSCENTRUM FUNDEON BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL (BCP) UITVOERDER HIJSWERKEN

INFRA OPLEIDINGSCENTRUM FUNDEON BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL (BCP) UITVOERDER HIJSWERKEN INFRA OPLEIDINGSCENTRUM FUNDEON BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL (BCP) UITVOERDER HIJSWERKEN ARBEID OPLEIDINGEN CONSULT, FEBRUARI 2006 RAO-176.05.11 BCP Uitvoerder hijswerken Arbeid Opleidingen Consult BV, Tilburg

Nadere informatie

Analyseren Informatie genereren uit gegevens Verbanden leggen Gegevens controleren en aannames toetsen

Analyseren Informatie genereren uit gegevens Verbanden leggen Gegevens controleren en aannames toetsen Detaillering proces-competentie-matrix Secretaresse Kerntaak 1 Voert taken rondom informatiemanagement uit 1.1 werkproces: Zorgt voor de schriftelijke informatie-uitwisseling Vakkennis en Communicatieve

Nadere informatie

Functie: MED/0329 medewerker theatertechieken Periode van - tot: 26/02/2015 -

Functie: MED/0329 medewerker theatertechieken Periode van - tot: 26/02/2015 - Functiegegevens Functie: MED/0329 medewerker theatertechieken Periode van - tot: 26/02/2015 - Graad: C1 Salarischaal: C1 HOGER SEC.OND. OF GELIJKGESTELD C2 HOGER SEC.OND. OF GELIJKGESTELD C3 HOGER SEC.OND.

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Contactcenter medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 3-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Contactcenter medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 3-2-2004 Versie 1 profiel Contactcenter medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 3-2-2004 Versie 1 Print: 04-februari-2004 Pagina 1 van 19 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Contactcenter medewerker (CA 003) Algemene informatie Onder

Nadere informatie

Functieprofielen voor het KCC Antwoord. Uitgangspunten Organisatie Personeel Functiegebouw

Functieprofielen voor het KCC Antwoord. Uitgangspunten Organisatie Personeel Functiegebouw Functieprofielen voor het KCC Antwoord Uitgangspunten Organisatie Personeel Functiegebouw Inhoud 1 Aanleiding voor deze publicatie 5 2 Totstandkoming van deze publicatie 7 3 KCC Uitgangspunten 9 3.1 De

Nadere informatie

de Standaard voor vakvolwassenheid van klantmanagers NOVEMBER 2013 www.beroepsverenigingvoorklantmanagers.nl

de Standaard voor vakvolwassenheid van klantmanagers NOVEMBER 2013 www.beroepsverenigingvoorklantmanagers.nl de Standaard voor vakvolwassenheid van klantmanagers NOVEMER 2013 www.beroepsverenigingvoorklantmanagers.nl de Standaard voor vakvolwassenheid van klantmanagers De Standaard voor vakvolwassenheid van klantmanagers

Nadere informatie

BPV. Secretarieel Medewerker. Planning en beoordeling. Noorderpoort

BPV. Secretarieel Medewerker. Planning en beoordeling. Noorderpoort BPV Planning en beoordeling Secretarieel Medewerker Noorderpoort Opwierderweg 2 Postbus 13 9902 AA Appingedam Tel 0596692929 Bpvcoördinator Dhr. B.Stok Inhoudsopgave Overzicht BPVstappenplan p. 2 Stagegegevens.

Nadere informatie

Addendum OER. Podiumtechnicus Toneel. Niveau 4

Addendum OER. Podiumtechnicus Toneel. Niveau 4 Addendum OER Podiumtechnicus Toneel Cohort 2005-2006 / 2006-2007 Niveau 4 Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Kerntaken / Beroepscompetenties 4 Hoofdstuk 3 Beroepscompetenties / Beheersingscriteria

Nadere informatie

Competentieprofiel Apothekersassistent farmaceutische patiëntenzorg

Competentieprofiel Apothekersassistent farmaceutische patiëntenzorg Competentieprofiel Apothekersassistent farmaceutische patiëntenzorg 1. Competenties Overal waar zij staat, wordt ook hij bedoeld Hieronder staan de competenties van een apothekersassistent farmaceutische

Nadere informatie

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

Functieboek CAO Kinderopvang

Functieboek CAO Kinderopvang - 1 - Functieboek CAO Kinderopvang Bijlage X (ex artikel 12.2 CAO) Dit functieboek is bijlage X bij de CAO Kinderopvang en maakt als zodanig deel uit van die CAO (zie in dit verband met name artikel 12.2.

Nadere informatie

Vacature: Dossierbeheerder afdeling PGO externe dienstverlening (man/vrouw) in Brussel

Vacature: Dossierbeheerder afdeling PGO externe dienstverlening (man/vrouw) in Brussel Vacature: Dossierbeheerder afdeling PGO externe dienstverlening (man/vrouw) in Brussel Kind en Gezin zoekt een dossierbeheerder voor de afdeling Preventieve Gezinsondersteuning (PGO). Het betreft een voltijdse

Nadere informatie

(ex. artikel 5.1 CAO en bijlage 1)

(ex. artikel 5.1 CAO en bijlage 1) BIJLAGE 5 FUNCTIEBOEK (ex. artikel 5.1 CAO en bijlage 1) Dit functieboek is bijlage 5 bij de CAO Kinderopvang 2008 2009 en maakt als zodanig deel uit van die CAO (zie in dit verband met name artikel 5.1

Nadere informatie