Kwalificatiedossier MBO: Administratie Profiel(en):

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwalificatiedossier MBO: Administratie Profiel(en):"

Transcriptie

1 Kwalificatiedossier MBO: Administratie Profiel(en): Administratief medewerker Dit dossier is een conceptversie en is vrijgegeven ten behoeve van de praktijktest. Opleidingsdomein: Economie en administratie Crebonummer(s):

2 Penvoerder: ECABO Ontwikkeld door: Kenniscentrum ECABO Vastgesteld door: het bestuur van ECABO op advies van de Paritaire commissie beroepsonderwijs bedrijfsleven ECBAO d.d te Amersfoort Stichting SBB Gebruik van gegevens en teksten is met bronvermelding vrijelijk toegestaan. Commercieel gebruik van deze gegevens is niet toegestaan. De disclaimer van toepassing op dit document is te lezen op

3 Inhoudsopgave LEESWIJZER... 4 OVERZICHT VAN HET KWALIFICATIEDOSSIER... 5 BASIS Typering van de beroepen Beroepsgerichte basistaken Kerntaak: Voert ondersteunende administratieve werkzaamheden uit Werkproces: Voert administratieve gegevens in in een geautomatiseerd systeem Werkproces: Controleert ingevoerde administratieve gegevens Werkproces: Archiveert administratieve gegevens Kerntaak: Voert ondersteunende receptie- en secretariaatswerkzaamheden uit Werkproces: Verzorgt de inkomende en uitgaande post Werkproces: Beheert een agenda Werkproces: Bedient de communicatiemiddelen en handelt telefoongesprekken af Werkproces: Ontvangt bezoekers Algemene basistaken PROFIEL Profiel: Administratief medewerker KEUZE Mogelijke keuzetaken Criteria voor keuzetaken VERANTWOORDINGSINFORMATIE AANVULLENDE INFORMATIE Pagina 3 van 14

4 LEESWIJZER Dit kwalificatiedossier bevat de diploma-eisen voor één of meerdere mbo-opleidingen. Deze eisen geven samen weer wat de gediplomeerde moet kunnen als hij of zij op de arbeidsmarkt start of verder studeert. Het mbo-diploma bevat drie onderdelen: 1. De basis, die gevormd wordt door: a. De beroepsgerichte basistaken, waarvan de diploma-eisen door de paritaire commissie(s) zijn gevalideerd. Dit zijn de gemeenschappelijke kerntaken en werkprocessen voor het gehele kwalificatiedossier. Deze gemeenschappelijke taken kennen soms wel differentiaties per profiel, deze 'beheersingsvoorschriften' zijn dan uitgewerkt in de rechterkolom van de kerntaak of het werkproces. b. De algemene basistaken, waarvan de diploma-eisen door de landelijke overheid zijn geformuleerd. Dit zijn de taaltaak, rekentaak en loopbaan- & burgerschapstaak. 2. De profielen, waarvan de diploma-eisen door de paritaire commissie(s) zijn gevalideerd. Dit zijn de kerntaken en/of werkprocessen waarop de beroepen in dit kwalificatiedossier van elkaar verschillen. 3. De keuzedelen, waarvan de diploma-eisen eveneens door de paritaire commissie(s) zijn gevalideerd. Dit zijn kerntaken binnen het diploma die de arbeidsmarktrelevantie vergroten of de doorstroom naar een vervolgstudie vergemakkelijken. Dit kwalificatiedossier bevat een beschrijving van de kwalificatie-eisen voor de basis en de profielen. Het kwalificatiedossier bevat verder een verwijzing naar de mogelijke keuzes. Ook is beschreven aan welke criteria nieuw te ontwikkelen keuzes moeten voldoen. Dit kwalificatiedossier bevat ook een verwijzing naar verantwoordingsinformatie. Dit is geen onderdeel van het diploma. Het betreft informatie over: - Onderliggende beroepscompetentieprofielen en arbeidsmarktinformatie - Loopbaanperspectief en ontwikkelingen in de sector - Certificeerbare eenheden - Afspraken rondom examinering - De betrokkenen bij het kwalificatiedossier, discussiepunten en oordeel van docenten en andere gebruikers Indien beschikbaar bevat dit kwalificatiedossier ook een verwijzing naar aanvullende informatie zoals: - Publieksgerichte brochures over het kwalificatiedossier - Informatie voor leerlingen over beroepenoriëntatie en studiekeuze Pagina 4 van 14

5 OVERZICHT VAN HET KWALIFICATIEDOSSIER Naam profiel P1 Administratief medewerker Nee Wettelijke beroepsvereisten De verwantschap tussen de verschillende profielen in dit kwalificatiedossier bevindt zich op de volgende beroepsgerichte kerntaken en werkprocessen: Kerntaak 1 Voert ondersteunende administratieve werkzaamheden uit 1.1 Voert administratieve gegevens in in een geautomatiseerd systeem 1.2 Controleert ingevoerde administratieve gegevens 1.3 Archiveert administratieve gegevens Kerntaak 2 Voert ondersteunende receptie- en secretariaatswerkzaamheden uit 2.1 Verzorgt de inkomende en uitgaande post 2.2 Beheert een agenda 2.3 Bedient de communicatiemiddelen en handelt telefoongesprekken af 2.4 Ontvangt bezoekers De profielen in dit kwalificatiedossier hebben de volgende kerntaken: Profiel 1 Administratief medewerker Pagina 5 van 14

6 BASIS 1. Typering van de beroepengroep Dit kwalificatiedossier bevat het pakket van eisen beschreven voor het diploma Administratie met de volgende profielen: Naam profiel Mbo-niveau EQF / NLQF niveau Typering opleiding Administratief medewerker 2 2 basisberoepsopleiding Typerende beroepshouding De administratief medewerker werkt nauwkeurig en koppelt regelmatig resultaten terug aan de leidinggevende. Hij stelt zich dienstverlenend op en beschikt over sociale en communicatieve vaardigheden. Hij is klantvriendelijk, kan goed omgaan met vertrouwelijke gegevens en handelt in voorkomende situaties integer. De administratief medewerker is in staat zijn ondersteunende werkzaamheden zelfstandig uit te voeren en daarin prioriteiten te stellen. Hij kan zijn taken simultaan uitvoeren en blijft ook onder (werk)druk goed presteren. Afhankelijk van de werkplek in de organisatie is de administratief medewerker op de (financiële) administratie meer intern en minder extern gericht. Bij de administratief medewerker op het secretariaat of de receptie is het accent op interne en externe zaken ongeveer even groot. Context De administratief medewerker bestrijkt een breed terrein en kan werkzaam zijn in grotere en kleinere organisaties van het bedrijfsleven of de overheid. Hij voert zijn werkzaamheden uit in een administratieve omgeving op een (financiële) administratie, een secretariaat of een receptie en heeft regelmatig te maken met de logistieke en/of facilitaire dienst van de organisatie. Aard van de werkzaamheden De administratief medewerker voert ondersteunende en voorbereidende werkzaamheden uit voor de (financiële) administratie, het secretariaat en de receptie. De werkzaamheden van de administratief medewerker op de (financiële) administratie hebben een accent van meer financiële aard, de werkzaamheden van de administratief medewerker op het secretariaat en de receptie hebben een accent van meer secretariële aard. Resultaat van het beroep De administratief medewerker voert ondersteunende administratieve werkzaamheden uit die de volgende resultaten opleveren: in een geautomatiseerd systeem ingevoerde, gecontroleerde en gearchiveerde administratieve gegevens actuele en volledige gegevensbestanden van de (financiële) administratie geregistreerde en verspreide inkomende post gearchiveerde en verzonden uitgaande post ontvangen en doorverwezen bezoekers doorverbonden en afgehandelde telefoongesprekken een actuele agenda Pagina 6 van 14

7 2. Beroepsgerichte basistaken Kerntaak 1 Voert ondersteunende administratieve werkzaamheden uit Complexiteit De administratief medewerker hanteert een standaardwerkwijze bij het verrichten van eenvoudige en routinematige handelingen bij het invoeren en controleren van administratieve gegevens in een geautomatiseerd systeem. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden zijn taakgerichte kennis en vaardigheden nodig m.b.t. verschillende soorten administratieve gegevens, geautomatiseerde systemen, waarin deze gegevens verwerkt worden en de redenen waarom deze gegevens worden ingevoerd en opgeslagen. Hij herkent eenvoudige problemen in de beroepspraktijk en lost deze problemen planmatig op. Hij schakelt hulp in of vraagt raad bij wisselende of onverwachte omstandigheden. Voor het inzicht in de eigen werkzaamheden is kennis nodig van de taken van de (financiële) administratie van de organisatie, waarvan de werkzaamheden van de administratief medewerker deel uit maken en algemenere kennis over de taken, de processen en procedures van de afdeling en/of (het product van) de organisatie. Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid De administratief medewerker draagt verantwoordelijkheid voor de invoer en controle van de door hem ingevoerde administratieve gegevens. Als de controle van de invoer van een directe collega bij zijn werkzaamheden hoort, is hij verantwoordelijk voor deze controle en de melding van foutief ingevoerde gegevens. Binnen de afdeling of de organisatie valt de administratief medewerker onder de direct leidinggevende. Hij is verantwoordelijk voor een goede relatie met de klanten met wie hij contact heeft. De administratief medewerker werkt zelfstandig binnen de gegeven taakstelling met de daarin geldende vast omschreven opdrachten die van korte en langere duur kunnen zijn. Vakkennis - kent de principes van een applicatie voor spreadsheet - kent de principes van een applicatie voor gegevensverwerking - kent de principes van een applicatie voor bestandsbeheer - kent de principes van een archiveringssysteem - kent de grammatica- en spellingsregels van een moderne vreemde taal Vaardigheden - kan communicatiemiddelen gebruiken - kan een applicatie voor spreadsheet gebruiken - kan een applicatie voor gegevensverwerking gebruiken - kan een applicatie voor bestandsbeheer gebruiken - kan Arbo-omstandigheden en ergonomische aspecten toepassen - kan een eenvoudig (digitaal) archiveringssysteem gebruiken - kan toetsenbordvaardigheid toepassen - kan communicatieve vaardigheden toepassen Werkproces 1.1 Voert administratieve gegevens in in een geautomatiseerd systeem Omschrijving De administratief medewerker scant administratieve gegevens of voert deze in in een geautomatiseerd systeem (bijvoorbeeld gegevens t.b.v. (mutaties) stamgegevens, relatiebestanden, klanten- en leveranciersoverzichten, inkoopen verkooporders, gegevens urenregistratie, leerlingenadministratie, voorraadadministratie en bestellijsten artikelen). Resultaat Volledige, actuele en toegankelijke bestanden, overzichten of (sub)administraties van het geautomatiseerde systeem. Gedrag 1. Scant of voert systematisch, nauwkeurig en volledig administratieve gegevens in in een geautomatiseerd systeem. 2. Werkt de bestanden, overzichten of (sub)administraties van het geautomatiseerde systeem tijdig en correct bij. Pagina 7 van 14

8 Werkproces 1.1 Voert administratieve gegevens in in een geautomatiseerd systeem 3. Gebruikt het computersysteem efficiënt en effectief. (Materialen en middelen inzetten, Op de behoeften en verwachtingen van de "klant" richten, Instructies en procedures opvolgen, Met druk en tegenslag omgaan) Werkproces 1.2 Controleert ingevoerde administratieve gegevens Omschrijving De administratief medewerker maakt een afdruk van de ingevoerde gegevens en controleert zijn eigen invoerwerk of laat de controle door een collega uitvoeren. In voorkomende gevallen controleert hij het invoerwerk van een directe collega. Resultaat Actuele en volledige bestanden, overzichten of (sub)administraties van het geautomatiseerde systeem Gedrag 1. Maakt een afdruk van de eigen ingevoerde gegevens en controleert de gegevens systematisch en nauwkeurig. 2. Controleert de ingevoerde gegevens van een collega systematisch en nauwkeurig en geeft bijzonderheden volledig en tijdig door aan deze collega. (Samenwerken en overleggen, Instructies en procedures opvolgen) Werkproces 1.3 Archiveert administratieve gegevens Omschrijving De administratief medewerker archiveert administratieve gegevens in een geautomatiseerd systeem. In voorkomende gevallen zoekt hij administratieve gegevens op in het archief. Resultaat Gearchiveerde administratieve gegevens en actuele en volledige bestanden, overzichten of (sub)administraties van het geautomatiseerde systeem Gedrag 1. Archiveert gegevens systematisch en nauwkeurig. (Materialen en middelen inzetten, Instructies en procedures opvolgen) Pagina 8 van 14

9 Kerntaak 2 Voert ondersteunende receptie- en secretariaatswerkzaamheden uit Complexiteit De administratief medewerker hanteert een standaardwerkwijze bij het verrichten van eenvoudige en routinematige handelingen bij het verzorgen van de inkomende en uitgaande post, het beheren van de agenda, het doorverbinden en afhandelen van telefoongesprekken en het ontvangen van bezoekers. Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden zijn taakgerichte kennis en vaardigheden nodig m.b.t. verschillende soorten post en de wijze van verwerken ervan, het agendabeheer, het telefoonverkeer en het ontvangen van bezoekers en de bij deze werkzaamheden behorende hulpmiddelen en procedures. Hij herkent eenvoudige problemen in de beroepspraktijk en lost deze problemen planmatig op. Hij schakelt hulp in of vraagt raad bij wisselende of onverwachte omstandigheden. Voor het inzicht in de eigen werkzaamheden is kennis nodig van de taken van het secretariaat en de receptie van de organisatie, waarin de werkzaamheden van de administratief medewerker een rol spelen en algemenere kennis over de taken, de processen en procedures van de afdeling en/of (het product van) de organisatie. Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid De administratief medewerker draagt verantwoordelijkheid voor het verzorgen van de inkomende en uitgaande post, het beheren van de agenda, het doorverbinden en afhandelen van telefoongesprekken en het ontvangen van bezoekers. Binnen de afdeling of de organisatie valt de administratief medewerker onder de direct leidinggevende. Hij is verantwoordelijk voor een goede relatie met de klanten met wie hij contact heeft. De administratief medewerker werkt zelfstandig binnen de gegeven taakstelling met de daarin geldende vast omschreven opdrachten die van korte en langere duur kunnen zijn. Vakkennis - kent de principes van een applicatie voor spreadsheet - kent de principes van een applicatie voor gegevensverwerking - kent de principes van een applicatie voor bestandsbeheer - kent de principes van een archiveringssysteem - kent de grammatica- en spellingsregels van een moderne vreemde taal Vaardigheden - kan communicatiemiddelen gebruiken - kan een applicatie voor spreadsheet gebruiken - kan een applicatie voor gegevensverwerking gebruiken - kan een applicatie voor bestandsbeheer gebruiken - kan Arbo-omstandigheden en ergonomische aspecten toepassen - kan een eenvoudig (digitaal) archiveringssysteem gebruiken - kan toetsenbordvaardigheid toepassen - kan mondeling communiceren in een moderne vreemde taal (A2) - kan schriftelijk communiceren in een moderne vreemde taal (A2) - kan communicatieve vaardigheden toepassen Werkproces 2.1 Verzorgt de inkomende en uitgaande post Omschrijving De administratief medewerker verwerkt de fysieke en digitale post (bijv. s, memo's en standaardbrieven) en verricht daarbij de volgende handelingen: ontvangen, dateren, scannen, kopiëren, sorteren, registreren en distribueren. Hij verzendt s en maakt de uitgaande fysieke post (bijv. memo's en standaardbrieven met evt. bijlagen) verzendklaar, frankeert, registreert evt. en verzendt de post. Zo nodig archiveert hij de post. De administratief medewerker assisteert in voorkomende gevallen bij mailings. Resultaat Tijdig en correct verzorgde inkomende en uitgaande post Pagina 9 van 14

10 Werkproces 2.1 Verzorgt de inkomende en uitgaande post Gedrag 1. Registreert, scant, kopieert en sorteert de inkomende en uitgaande post, faxberichten en s snel en nauwkeurig. 2. Distribueert de inkomende post, faxberichten en s tijdig naar de juiste personen/afdelingen. 3. Registreert, frankeert, archiveert evt. en verzendt de (digitale/fysieke) poststukken conform de opdracht, tijdig, snel en nauwkeurig. (Materialen en middelen inzetten, Plannen en organiseren, Instructies en procedures opvolgen) Werkproces 2.2 Beheert een agenda Omschrijving De administratief medewerker legt afspraken voor de opdrachtgever vast of wijzigt deze in een (elektronische) agenda en houdt daarbij rekening met vertrouwelijke gegevens. Hij stelt de opdrachtgever, indien nodig, op de hoogte van nieuwe/gewijzigde afspraken. Resultaat Een volledige, tijdig en correct bijgewerkte en actuele (elektronische) agenda en een juist geinformeerde opdrachtgever Gedrag 1. Overlegt tijdig met belanghebbenden over de vast te leggen afspraken. 2. Legt afspraken volledig en correct vast in een (digitale) agenda. 3. Informeert belanghebbenden tijdig en correct over gemaakte afspraken. 4. Behandelt vertrouwelijke en privacygevoelige informatie zorgvuldig. 5. Werkt ordelijk en systematisch. (Samenwerken en overleggen, Ethisch en integer handelen, Plannen en organiseren, Op de behoeften en verwachtingen van de "klant" richten) Werkproces 2.3 Bedient de communicatiemiddelen en handelt telefoongesprekken af Omschrijving De administratief medewerker bedient de communicatiemiddelen, neemt telefoongesprekken aan, verbindt ze door en verstrekt informatie. Hij neemt berichten aan, verwerkt deze in overzichtelijke, duidelijke en inhoudelijk correcte (digitale) telefoonnotities en stuurt deze door naar de juiste persoon. Hij brengt in opdracht telefoongesprekken tot stand. De administratief medewerker gebruikt de telefoon/de communicatiemiddelen om informatie voor de uitvoering van zijn eigen werkzaamheden te vergaren. Resultaat Op dienstverlenende en servicegerichte wijze afgehandelde inkomende en uitgaande telefoongesprekken met behulp van op efficiente en effectieve wijze gebruikte communicatiemiddelen Gedrag 1. Gebruikt de communicatiemiddelen efficient, effectief en op correctie wijze. 2. Neemt op correcte wijze de telefoon aan en verbindt het gesprek zo snel mogelijk door naar de juiste persoon. 3. Verstrekt op correcte wijze informatie. 4. Verzamelt op correcte wijze informatie voor eigen gebruik. 5. Verwerkt bij onbereikbaarheid van de gewenste persoon berichten volledig, kort en bondig in telefoonnotities, die snel bij de juiste persoon bezorgd worden. 6. Brengt in opdracht uitgaande telefoongesprekken snel en efficient tot stand. (Formuleren en rapporteren, Materialen en middelen inzetten, Op de behoeften en verwachtingen van de "klant" richten, Instructies en procedures opvolgen) Werkproces 2.4 Ontvangt bezoekers Omschrijving De administratief medewerker ontvangt bezoekers, vraagt naar de reden van het bezoek, schrijft de bezoekers in, verstrekt eenvoudige informatie en verwijst hen naar de juiste persoon of plaats. Hij bericht de juiste persoon dat het Pagina 10 van 14

11 Werkproces 2.4 Ontvangt bezoekers bezoek gearriveerd is. In voorkomend gevallen biedt hij bezoekers koffie en/of thee aan. Bij vertrek vraagt hij de bezoekers zich uit te schrijven. Resultaat Volgens de geldende procedures in- en uitgeschreven bezoekers en een tijdig en correct over het bezoek geïnformeerde gastheer/gastvrouw Gedrag 1. Ontvangt bezoekers op een klantvriendelijke en representatieve manier. 2. Stelt zich servicegericht op bij het verstrekken van informatie en maakt de juiste afweging tussen. klantvriendelijkheid en het belang van de organisatie. 3. Informeert de gastheer/vrouw tijdig over het bezoek en verwijst bezoekers snel en juist door. (Ethisch en integer handelen, Formuleren en rapporteren, Op de behoeften en verwachtingen van de "klant" richten, Instructies en procedures opvolgen) Pagina 11 van 14

12 3. Algemene basistaken De kwalificatie-eisen voor de algemene basistaken zijn vastgelegd in het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen. Ze zijn te vinden op Taaltaak Nederlands Het referentieniveau 2F is van toepassing op de entréekwalificatie en de niveaus 2 en 3. Het referentieniveau 3F is van toepassing op niveau 4. Rekentaak Het referentieniveau 2F is van toepassing op de entréekwalificatie en de niveaus 2 en 3. Het referentieniveau 3F is van toepassing op niveau 4. Loopbaan- en burgerschapstaak Deze is beschreven in het document Loopbaan en Burgerschap. Pagina 12 van 14

13 PROFIEL(EN) Profiel 1 Administratief medewerker Mbo-Niveau 2 Typering van het beroep Kritische beroepssituatie(s): In het beroep van de Administratief medewerker staan de werkzaamheden die ondersteuning bieden aan de administratie centraal. Hiervoor voert hij administratieve gegevens in in een geautomatiseerd systeem en controleert en archiveert deze. De administratief medewerker werkt altijd volgens duidelijke opdrachten, standaardwerkwijzen en routinematige handelingen. Hij kan de verantwoordelijkheid die hij voor zijn werk draagt goed aan en is zich ervan bewust dat hij systematisch en nauwkeurig moet werken om het vereiste resultaat te behalen. Hij weet dat hij met de taken die hij uitvoert, onderdeel uitmaakt van een team van collega s en dat de werkzaamheden deel zijn van een bedrijfsproces. Hij werkt zelfstandig en binnen de gestelde tijd volgens geldende kwaliteitseisen, bedrijfsregels en voorschriften. Hij blijft nauwkeurig werken onder tijdsdruk. Hij werkt samen met gelijken, leidinggevenden en klanten. Hij herkent eenvoudige problemen in de beroepspraktijk en lost deze problemen planmatig op. Hij schakelt daarbij, indien nodig, hulp in van collega's of de direct leidinggevende. De administratief medewerker ondersteunt de receptie en het secretariaat. Hiervoor bedient hij de communicatiemiddelen, handelt telefoongesprekken af en ontvangt bezoekers. Tevens verzorgt hij de inkomende en uitgaande post en beheert hij de agenda. Hoewel een deel van het werk uit routinematige werkzaamheden bestaat, moet de administratief medewerker bij baliewerkzaamheden rekening houden met onverwachte gebeurtenissen. Hij is zich ervan bewust dat hij bestaande en nieuwe relaties als eerste in de organisatie aan de telefoon of de balie krijgt en dat een deel van de communicatie via hem plaatsvindt. In dit kader is het van belang dat hij beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden. Hij benadert de relaties klantvriendelijk, informeert en verwijst hen en verbindt telefoongesprekken snel en correct door. Hij stelt zich echter ook flexibel of assertief op, als de situatie daar om vraagt. Hij is zich ervan bewust dat de (schriftelijke) communicatie zorgvuldig moet worden behandeld en dat de vertrouwelijkheid van gegevens en de privacy van medewerkers gegarandeerd moeten zijn. Hij werkt zelfstandig en binnen de gestelde tijd volgens geldende kwaliteitseisen, bedrijfsregels en voorschriften. Hij blijft nauwkeurig werken onder tijdsdruk. Hij werkt samen met gelijken, leidinggevenden en klanten. Hij herkent eenvoudige problemen in de beroepspraktijk en lost deze problemen planmatig op. Hij schakelt daarbij, indien nodig, hulp in van collega's of de direct leidinggevende. Wettelijke beroepsvereisten Nee Branchevereisten Nee Pagina 13 van 14

14 KEUZE 1. Mogelijke keuzedelen De voor dit kwalificatiedossier relevante keuzedelen zijn te vinden op 2. Criteria voor keuzedelen De criteria voor nieuw te ontwikkelen keuzedelen zijn: Relevantie voor de arbeidsmarkt en/of relevantie voor (verwante) doorstroom Passend binnen het format Bekendheid bij het betreffende kenniscentrum Gelegitimeerd door betreffende onderwijs en bedrijfsleven VERANTWOORDINGSINFORMATIE De verantwoordingsinformatie voor dit kwalificatiedossier is te vinden op Het betreft informatie over: Onderliggende beroepscompetentieprofielen en andere brondocumenten Macrodoelmatigheid Wettelijke beroepsvereisten Examenafspraken Studie- en loopbaanperspectief Trends en ontwikkelingen Onderhoudsagenda Betrokkenen Afwijkende NLQF inschaling (indien van toepassing) Afwijking nominale studieduur mbo-4 opleiding (indien van toepassing) AANVULLENDE INFORMATIE De aanvullende informatie voor dit kwalificatiedossier is te vinden op Het kan bijvoorbeeld betreffen: Publieksgerichte brochure Beroepeninformatie Pagina 14 van 14

Ondersteunende administratieve beroepen Crebonr.

Ondersteunende administratieve beroepen Crebonr. Kwalificatiedossier mbo Ondersteunende administratieve beroepen Crebonr. Kwalificaties Medewerker secretariaat en receptie Medewerker (financiële) administratie Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein

Nadere informatie

Formulierenset BPV BBL niveau 2. Secretarieel medewerkster

Formulierenset BPV BBL niveau 2. Secretarieel medewerkster Cluster Economie Administratieve opleidingen Locatie Brasserskade Formulierenset BPV BBL niveau 2 Secretarieel medewerkster Cohort 2011 ROC Mondriaan /Zakelijke Dienstverlening / Economie Secretaresse/

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Administratief Medewerker

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Administratief Medewerker Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Administratief Medewerker Kwalificatie: Secretarieel medewerker Niveau: 2 Crebonummer: 90472 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de beroepengroep

Nadere informatie

Kwalificatiedossier MBO: Aftersales Mobiliteitsbranche Profiel(en):

Kwalificatiedossier MBO: Aftersales Mobiliteitsbranche Profiel(en): Kwalificatiedossier MBO: Aftersales Mobiliteitsbranche Profiel(en): Serviceadviseur Mobiliteitsbranche Dit dossier is een conceptversie en is vrijgegeven ten behoeve van de praktijktest. Opleidingsdomein:

Nadere informatie

[naam kwalificatiedossier ] Crebonr. [..]

[naam kwalificatiedossier ] Crebonr. [..] Model kwalificatiedossier mbo [naam kwalificatiedossier ] Crebonr. [..] Kwalificaties Crebonr. [..] Crebonr. [..] Crebonr. [..] Geldig vanaf Opleidingsdomein Crebonr. [..] Vastgesteld door de minister

Nadere informatie

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren Formulieren BPV ROC Mondriaan Economie Administratieve en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Administratief medewerker (90470) niveau 2, BBL cohort 2013 Uitstroomrichtingen : 90471 Bedrijfsadministratief

Nadere informatie

[naam kwalificatiedossier ]

[naam kwalificatiedossier ] Model kwalificatiedossier mbo [naam kwalificatiedossier ] Kwalificaties Geldig vanaf Opleidingsdomein Crebonr. [..] Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee de positie van keuzedelen

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren. Administratief medewerker (90470) niveau 2, BBL. Uitstroomrichting 90472 Secretarieel medewerker

Beoordelingsformulieren. Administratief medewerker (90470) niveau 2, BBL. Uitstroomrichting 90472 Secretarieel medewerker Beoordelingsformulieren ROC Mondriaan School voor Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Administratief medewerker (90470) niveau 2, BBL Uitstroomrichting 90472 Secretarieel

Nadere informatie

Kwalificatiedossier MBO: Steigerbouw Profiel(en):

Kwalificatiedossier MBO: Steigerbouw Profiel(en): Kwalificatiedossier MBO: Steigerbouw Profiel(en): Monteur steigerbouw Eerste monteur steigerbouw Dit dossier is een conceptversie en is vrijgegeven ten behoeve van de praktijktest. Opleidingsdomein: Crebonummer(s):

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Secretarieel medewerker mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Secretarieel medewerker mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld mbo-beroep, niveau 2 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent u praktijkopleider,

Nadere informatie

Administratief medewerker

Administratief medewerker Landelijke Kwalificaties MBO Administratief medewerker Crebonummer: 22156, 90472, 90473, 90471 Sector: Secretariële/Financiële beroepen Branche: n.v.t. Opleidingsdomein: Economie en administratie Geldig

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Bijlage 1 Format kwalificaties MBO (Behoort bij Beleidsregels voor de totstandkoming en toetsing van kwalificatiedossiers in het beroepsonderwijs, van 16 december 2008, kenmerk BVE-2008/80904)

Nadere informatie

Kwalificatiedossier MBO: Assistent (ontwikkeling) Profiel(en):

Kwalificatiedossier MBO: Assistent (ontwikkeling) Profiel(en): Kwalificatiedossier MBO: Assistent (ontwikkeling) Profiel(en): Assistent logistiek Assistent zorg en dienstverlening Assistent procestechniek PMLF Assistent bouwen en wonen Assistent (groene) verkoop/retail

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Telefonist /receptionist mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Telefonist /receptionist mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Telefonist /receptionist mbo-beroep, niveau 2 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

DTP. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Medewerker DTP Allround DTP-er. Geldig vanaf 1 augustus 2015

DTP. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Medewerker DTP Allround DTP-er. Geldig vanaf 1 augustus 2015 Kwalificaties Medewerker DTP Allround DTP-er Kwalificatiedossier mbo DTP Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Media en vormgeving Crebonr. 79040 Penvoerder: GOC Penvoerder: Savantis Ontwikkeld

Nadere informatie

Kwalificatiedossier MBO: Doktersassistent Profiel(en):

Kwalificatiedossier MBO: Doktersassistent Profiel(en): Kwalificatiedossier MBO: Doktersassistent Profiel(en): Doktersassistent Dit dossier is een conceptversie en is vrijgegeven ten behoeve van de praktijktest. Opleidingsdomein: Zorg en welzijn Crebonummer(s):

Nadere informatie

[naam kwalificatiedossier] Crebonr. [..]

[naam kwalificatiedossier] Crebonr. [..] Model kwalificatiedossier mbo [naam kwalificatiedossier] Crebonr. [...] Kwalificaties (Crebonr. [..]) (Crebonr. [..]) (Crebonr. [..]) Versie [..] Geldig vanaf [..] Opleidingsdomein Crebonr. [..] Penvoerder:

Nadere informatie

Administratief medewerker

Administratief medewerker Landelijke Kwalificaties MBO Administratief medewerker Crebonummer: 90470 Sector: Secretariële/Financiële beroepen Branche: n.v.t. Cohort: Cohort 2011-2012 Colo 2002-2011. Gebruik van gegevens en teksten

Nadere informatie

Administratief medewerker

Administratief medewerker Landelijke Kwalificaties MBO Administratief medewerker Dossierstatus: Eindtoets Crebonummer: 90470 Sector: Secretariële/Financiële beroepen Branche: n.v.t. Cohort: Cohort 2010-2011 Colo 2002-2009. Gebruik

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren BPV

Beoordelingsformulieren BPV Beoordelingsformulieren BPV ROC Mondriaan School voor Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Beoordelingsformulieren Basisjaar van de 3 jarige opleiding BBL DSMA Cohort

Nadere informatie

Secretarieel medewerker

Secretarieel medewerker Secretarieel medewerker Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Kwalificatiedossier MBO: 2014 Bibliotheken Profiel(en):

Kwalificatiedossier MBO: 2014 Bibliotheken Profiel(en): SR IDV/2013.012b d.d. 4 oktober 2013 bijlage bij agendapunt 5c Kwalificatiedossier MBO: 2014 Bibliotheken Profiel(en): Bibliotheekmedewerker Dit dossier is een conceptversie en is vrijgegeven ten behoeve

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Bedrijfsadministratief medewerker mbo-beroep, niveau 2

MBO-beroep in beeld. Bedrijfsadministratief medewerker mbo-beroep, niveau 2 MBO-beroep in beeld Bedrijfsadministratief medewerker mbo-beroep, niveau 2 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in

Nadere informatie

Telefonist/receptionist

Telefonist/receptionist Telefonist/receptionist Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Mediaredactie. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Mediaredactiemedewerker. Geldig vanaf 1 augustus 2015

Mediaredactie. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Mediaredactiemedewerker. Geldig vanaf 1 augustus 2015 Kwalificaties Mediaredactiemedewerker Kwalificatiedossier mbo Mediaredactie Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Media en vormgeving Crebonr. 79040 Penvoerder: GOC Ontwikkeld door: GOC, Savantis

Nadere informatie

Kwalificatiedossier MBO: ICT support Profiel(en):

Kwalificatiedossier MBO: ICT support Profiel(en): Kwalificatiedossier MBO: ICT support Profiel(en): Medewerker ICT Medewerker beheer ICT Dit dossier is een conceptversie en is vrijgegeven ten behoeve van de praktijktest. Opleidingsdomein: Informatie en

Nadere informatie

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren Formulieren BPV Opleidingen Economie Administratieve en Secretariële opleidingen Locaties Brasserskade (Delft) en Aspacialaan (Den Haag) Secretaresse (95380) niveau 3, BBL cohort 2013 Alle beoordelingsformulieren

Nadere informatie

Secretaresse. Mbo-kwalificaties in de sector Secretarieel. Secretaresse

Secretaresse. Mbo-kwalificaties in de sector Secretarieel. Secretaresse Secretaresse Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen leggen

Nadere informatie

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen

Nadere informatie

Analyseren Informatie genereren uit gegevens Verbanden leggen Gegevens controleren en aannames toetsen

Analyseren Informatie genereren uit gegevens Verbanden leggen Gegevens controleren en aannames toetsen Detaillering proces-competentie-matrix Secretaresse Kerntaak 1 Voert taken rondom informatiemanagement uit 1.1 werkproces: Zorgt voor de schriftelijke informatie-uitwisseling Vakkennis en Communicatieve

Nadere informatie

TOETSINGSKADER KWALIFICATIESTRUCTUUR MBO

TOETSINGSKADER KWALIFICATIESTRUCTUUR MBO TOETSINGSKADER KWALIFICATIESTRUCTUUR MBO Toetsingskader kwalificatiestructuur mbo 01-11-2013 Pagina 1 van 9 1. Inleiding 1.1. Formele kaders In de WEB zijn bepalingen opgenomen over de ontwikkeling en

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Telefoniste/receptioniste Regie: ECABO Datum wijzigen: 16-12-2003 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Telefoniste/receptioniste Regie: ECABO Datum wijzigen: 16-12-2003 Versie 1 profiel Telefoniste/receptioniste Regie: ECABO Datum wijzigen: 16-12-2003 Versie 1 Print: 07-april-2004 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Telefoniste/receptioniste (SE 010) Algemene informatie

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. 3D-tekenen. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0280

Keuzedeel mbo. 3D-tekenen. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0280 Keuzedeel mbo 3D-tekenen gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0280 Penvoerder: Sectorkamer techniek en gebouwde omgeving Gevalideerd door: Raad van Toezicht KBB Vakopleiding Carrosseriebedrijf

Nadere informatie

Portier/baliemedewerker

Portier/baliemedewerker Portier/baliemedewerker Algemene kenmerken De functionaris is werkzaam binnen de Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o., waaronder ressorteren dak- en thuislozenvoorzieningen Gaarshof en Weideveld,

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Fashion management Junior productmanager fashion - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Fashion

Nadere informatie

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Toezicht en veiligheid ECABO

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Toezicht en veiligheid ECABO Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Toezicht en veiligheid ECABO 2007-2008 Vertaaldocument TV, juni 2007 Pagina 1 van 11 Vertaaldocument TV, juni 2007 Pagina 2 van 11

Nadere informatie

Kwalificatiedossier MBO: Financieel administratieve beroepen Profiel(en):

Kwalificatiedossier MBO: Financieel administratieve beroepen Profiel(en): Kwalificatiedossier MBO: Financieel administratieve beroepen Profiel(en): Financieel administratief medewerker Bedrijfsadministrateur Junior assistent-accountant Dit dossier is een conceptversie en is

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013.

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Keuzedeel mbo Voorbereiding hbo behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo Geldig vanaf 1 augustus 2013 Crebonummer(s) Penvoerder: Ontwikkeld door: 2 van 8 Leeswijzer Dit document bevat de kwalificatie-eisen

Nadere informatie

Medisch secretaresse

Medisch secretaresse Medisch secretaresse Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Landelijke Kwalificaties MBO Sector: Secretarieel/Bedrijfsadministratie Branche: n.v.t. Beroepengroep: Administratief medewerker Versie 2007-2008 Administratief medewerker 2007-2008 2 Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Secretaresse mbo-beroep, niveau 3. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Secretaresse mbo-beroep, niveau 3. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld mbo-beroep, niveau 3 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent u praktijkopleider,

Nadere informatie

Digitale vaardigheden basis

Digitale vaardigheden basis Keuzedeel mbo Digitale vaardigheden basis gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0022 Penvoerder: Sectorkamer ICT en creatieve industrie Gevalideerd door: sectorkamer ICT en creatieve industrie

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Gebouwenbeheer. behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo

Keuzedeel mbo. Gebouwenbeheer. behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Keuzedeel mbo Gebouwenbeheer behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Penvoerder: calibris Ontwikkeld door: Calibris 2 van 6 1. Algemene informatie D1: Gebouwenbeheer niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau

Nadere informatie

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel Keuzedeel mbo Mensen met niet-aangeboren hersenletsel gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0067 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn

Nadere informatie

Fietstechniek. Crebonr » Fietstechnicus (Crebonr ) Profiel van kwalificatiedossier: Geldig vanaf

Fietstechniek. Crebonr » Fietstechnicus (Crebonr ) Profiel van kwalificatiedossier: Geldig vanaf Profiel van kwalificatiedossier: Fietstechniek Crebonr. 23105» Fietstechnicus (Crebonr. 25231) Geldig vanaf 01-08-2015 Opleidingsdomein Mobiliteit en voertuigen (Crebonr. 79060) Penvoerder: Sectorkamer

Nadere informatie

Kwalificatiedossier MBO: Secretariële beroepen Profiel(en):

Kwalificatiedossier MBO: Secretariële beroepen Profiel(en): Kwalificatiedossier MBO: Secretariële beroepen Profiel(en): Secretaresse Managementassistent/directiesecretaresse Dit dossier is een conceptversie en is vrijgegeven ten behoeve van de praktijktest. Opleidingsdomein:

Nadere informatie

Logistiek in het MKB

Logistiek in het MKB Keuzedeel mbo Logistiek in het MKB gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0062 Penvoerder: Sectorkamer mobiliteit, transport, logistiek en maritiem Gevalideerd door: Sectorkamer Mobiliteit,

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Secretarieel medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Secretarieel medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 profiel Secretarieel medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 Print: 23-december-2003 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Secretarieel medewerker (SE 002) Algemene informatie Onder

Nadere informatie

VÓÓR EN DÓÓR DOCENTEN UITGANGSPUNTEN: MBO: ONDERSTEUNENDE ADMINISTRATIEVE BEROEPEN LEERMIDDELENOVERZICHT 2016/2017 UITGEVERSGROEP

VÓÓR EN DÓÓR DOCENTEN UITGANGSPUNTEN: MBO: ONDERSTEUNENDE ADMINISTRATIEVE BEROEPEN LEERMIDDELENOVERZICHT 2016/2017 UITGEVERSGROEP LEERMIDDELENOVERZICHT 2016/2017 UITGANGSPUNTEN: Vóór en dóór docenten ontwikkeld Theorie- en werkboek in één Betaalbare en flexibel inzetbare materialen Veel aandacht voor docentenondersteuning D E T OER

Nadere informatie

Profiel van kwalificatiedossier: Technisch tekenen. Crebonr » Tekenaar werktuigkundige installaties (Crebonr )

Profiel van kwalificatiedossier: Technisch tekenen. Crebonr » Tekenaar werktuigkundige installaties (Crebonr ) Profiel van kwalificatiedossier: Technisch tekenen Crebonr. 23123» Tekenaar werktuigkundige installaties (Crebonr. 25316) Geldig vanaf 01-08-2015 Opleidingsdomein Techniek en procesindustrie (Crebonr.

Nadere informatie

Directiesecretaresse

Directiesecretaresse Directiesecretaresse Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Fashion design Junior stylist - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Fashion design maart 2015

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Informatiebeheerder mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Informatiebeheerder mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Informatiebeheerder mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

Verschillen in werkprocessen Management assistent en Secreterasse

Verschillen in werkprocessen Management assistent en Secreterasse Verschillen in werkprocessen Management assistent en Secreterasse In onderstaande formulierenset van de opleiding management assistent is aangegeven wat de verschillen zijn tussen management assistent

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Triage. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0289

Keuzedeel mbo. Triage. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0289 Keuzedeel mbo Triage gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0289 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2016 2 van

Nadere informatie

Dak- en gevelbegroening

Dak- en gevelbegroening Keuzedeel mbo Dak- en gevelbegroening behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo Geldig vanaf 1 augustus 2013 Crebonummer(s) Penvoerder: Ontwikkeld door: Versie 1, doorontwikkeling Aequor 7

Nadere informatie

Toetsingskader kwalificatiestructuur mbo

Toetsingskader kwalificatiestructuur mbo Toetsingskader kwalificatiestructuur mbo 1. Inleiding 1.1. Formele kaders In de WEB zijn bepalingen opgenomen over de ontwikkeling en toetsing van kwalificatiedossiers voor het middelbaar beroepsonderwijs,

Nadere informatie

Medewerker sociale zekerheid

Medewerker sociale zekerheid Medewerker sociale zekerheid Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Kwalificatiedossier MBO: Applicatieontwikkeling Profiel(en):

Kwalificatiedossier MBO: Applicatieontwikkeling Profiel(en): Kwalificatiedossier MBO: Applicatieontwikkeling Profiel(en): Applicatieontwikkelaar Dit dossier is een conceptversie en is vrijgegeven ten behoeve van de praktijktest. Opleidingsdomein: Informatie en communicatietechnologie

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Financiële beroepen

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Financiële beroepen Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Financiële beroepen Kwalificatie: Bedrijfsadministrateur Niveau: 4 Crebonummer: 93212 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 1 Deel A: Beeld van de beroepengroep

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Casco Lijmwerk. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0671

Keuzedeel mbo. Casco Lijmwerk. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0671 Keuzedeel mbo Casco Lijmwerk gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0671 Penvoerder: Sectorkamer techniek en gebouwde omgeving Gevalideerd door: Sectorkamer Techniek en gebouwde omgeving

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Contactcenter teamleider

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Contactcenter teamleider Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Cohort: 2010-2011 Crebonummer: 93860 Niveau : 4 Deel A: Beeld van de beroepengroep Wat doet een contactcenter teamleider? Het werk van een contactcenter

Nadere informatie

Kwalificatiedossier MBO: Meewerken in de toeristische branche Profiel(en):

Kwalificatiedossier MBO: Meewerken in de toeristische branche Profiel(en): Kwalificatiedossier MBO: Meewerken in de toeristische branche Profiel(en): Zelfstandig recreatie medewerker Zelfstandig commercieel medewerker Leidinggevend recreatie medewerker Leidinggevend commercieel

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontvangt en slaat goederen op

Kerntaak 1: Ontvangt en slaat goederen op Kerntaak 1: Ontvangt en slaat goederen op Werkproces 1.1: Bereidt het ontvangen en opslaan van goederen voor De logistiek medewerker bereidt, op basis van de opdracht van de leidinggevende, zijn werkzaamheden

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Secretariële beroepen

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Secretariële beroepen Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Secretariële beroepen Uitstroom: Secretaresse Cohort: 2010-2011 Crebonummer: 93233 Niveau: 3 1 Deel A: Beeld van de beroepengroep Secretariële beroepen

Nadere informatie

Toetsingskader kwalificatiestructuur mbo

Toetsingskader kwalificatiestructuur mbo Toetsingskader kwalificatiestructuur mbo 1. Inleiding 1.1. Formele kaders In de WEB zijn bepalingen opgenomen over de ontwikkeling en toetsing van kwalificatiedossiers voor het middelbaar beroepsonderwijs,

Nadere informatie

Kwalificatiedossier MBO: Carrosseriebouw Profiel(en):

Kwalificatiedossier MBO: Carrosseriebouw Profiel(en): Kwalificatiedossier MBO: Carrosseriebouw Profiel(en): Carrosseriebouwer Eerste Carrosseriebouwer Dit dossier is een conceptversie en is vrijgegeven ten behoeve van de praktijktest. Opleidingsdomein: Mobiliteit

Nadere informatie

Competenties. Overzicht

Competenties. Overzicht Competenties Competenties voor het vmbo zijn nog niet ontwikkeld. Deze hieronder genoemde competenties zijn samen met docenten en bedrijfsleven afgeleid van de competenties die zijn opgesteld voor het

Nadere informatie

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren Formulieren BPV Opleidingen Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Directiesecretaresse / Managementassistent (95391),niveau 4 BBL Cohort 2013 Alle beoordelingsformulieren

Nadere informatie

Administratieve en Juridische Dienstverlening

Administratieve en Juridische Dienstverlening School voor Administratieve en Juridische Dienstverlening Bedrijfsadministrateur/Junior Assistent-accountant Financieel Administratief Medewerker Medewerker (Financiële) Administratie Medewerker Human

Nadere informatie

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel Keuzedeel mbo Mensen met niet-aangeboren hersenletsel behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee de positie van keuzedelen in de kwalificatiestructuur

Nadere informatie

Renovatiewerkzaamheden voor de Schilder

Renovatiewerkzaamheden voor de Schilder Keuzedeel mbo Renovatiewerkzaamheden voor de Schilder gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0090 Penvoerder: Sectorkamer techniek en gebouwde omgeving Gevalideerd door: De paritaire commissie

Nadere informatie

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren Formulieren BPV Opleidingen Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Financieel administratief medewerker (93200) niveau 3, BBL cohort 2013 Alle beoordelingsformulieren

Nadere informatie

Bijlage 4.0: Verschillen tussen de administratieve functies in schaal 3, 4, 5 en 6

Bijlage 4.0: Verschillen tussen de administratieve functies in schaal 3, 4, 5 en 6 Bijlage 4.0: Verschillen tussen de administratieve functies in schaal 3, 4, 5 en 6 De hier opgenomen typeringen zijn ontleend aan werkzaamheden, die binnen een school/- onderdelen worden aangemerkt als

Nadere informatie

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3*

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3* Competentiekaart verzorgende IG (de eisen ten aanzien van loopbaan en de burgerschapsdimensies zijn in de kaart verwerkt, behalve de politiek-juridische dimensie die geheel op school wordt behandeld) Competentiekaart

Nadere informatie

Carrosserieschade herstellen met behulp van scheidende en verbindende technieken

Carrosserieschade herstellen met behulp van scheidende en verbindende technieken Keuzedeel mbo Carrosserieschade herstellen met behulp van scheidende en verbindende technieken gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0015 Penvoerder: Sectorkamer mobiliteit, transport,

Nadere informatie

Juridisch secretaresse

Juridisch secretaresse Juridisch secretaresse Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Werken op de internationale arbeidsmarkt

Werken op de internationale arbeidsmarkt Keuzedeel mbo Werken op de internationale arbeidsmarkt behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee de positie van keuzedelen in de

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137 Keuzedeel mbo Zorg en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0137 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2015

Nadere informatie

1. Algemene informatie over de kwalificatie. A. Functienaam Wellnessmasseur (NGS) 1

1. Algemene informatie over de kwalificatie. A. Functienaam Wellnessmasseur (NGS) 1 Kwalificatieprofiel Wellnessmasseur Versie 04-04-2014, gebaseerd op Servicedocument 2008 en doorvertaling keuzedeel mbo 2013 sportmasseur. Format KSS 2012 1. Algemene informatie over de kwalificatie A.

Nadere informatie

Dienstverlening Crebonr

Dienstverlening Crebonr Profiel van kwalificatiedossier: Dienstverlening Crebonr. 23189» Medewerker facilitaire dienstverlening (Crebonr. 25499) Geldig vanaf 01-08-2015 Opleidingsdomein Zorg en welzijn (Crebonr. 79140) Penvoerder:

Nadere informatie

Informatieverzorger. Mbo-kwalificaties in de sector Informatiedienstverlening. Informatieverzorger

Informatieverzorger. Mbo-kwalificaties in de sector Informatiedienstverlening. Informatieverzorger Informatieverzorger Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Dienstverlening Crebonr

Dienstverlening Crebonr Profiel van kwalificatiedossier: Dienstverlening Crebonr. 23189» Helpende Zorg en Welzijn (Crebonr. 25498) Geldig vanaf 01-08-2015 Opleidingsdomein Zorg en welzijn (Crebonr. 79140) Penvoerder: Sectorkamer

Nadere informatie

Kwalificatiedossier MBO: Verkoop retail Profiel(en):

Kwalificatiedossier MBO: Verkoop retail Profiel(en): Kwalificatiedossier MBO: Verkoop retail Profiel(en): Verkoper retail Dit dossier is een conceptversie en is vrijgegeven ten behoeve van de praktijktest. Opleidingsdomein: Crebonummer(s): Penvoerder: KCH

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10499 7 juli 2010 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 juni 2010, nr. BVE/Stelsel/179292,

Nadere informatie

OPDRACHTFORMULIER. De opdrachtomschrijving. Hoe ga je de opdracht uitvoeren? Wanneer ga je de opdracht uitvoeren?

OPDRACHTFORMULIER. De opdrachtomschrijving. Hoe ga je de opdracht uitvoeren? Wanneer ga je de opdracht uitvoeren? OPDRACHTFORMULIER Naam leerling Inschrijfnummer Cohort vanaf 2013 ROC begeleider BPV-bedrijf Kwalificatieprofiel Uitstroomdifferentiatie Naam Adres Plaats Contactpersoon Crebonummer 90440 Niveau 1 Kerntaak

Nadere informatie

Functiebeschrijving secretaresse

Functiebeschrijving secretaresse Functiebeschrijving secretaresse 1. Doel van de functie De secretaresse verricht managementondersteunende, secretariële en administratieve werkzaamheden ten behoeve van de leidinggevende van het desbetreffende

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur?

MBO-beroep in beeld. Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? MBO-beroep in beeld Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd

Nadere informatie

Zorginnovaties en technologie

Zorginnovaties en technologie Keuzedeel mbo Zorginnovaties en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0138 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport

Nadere informatie

Salarisadministrateur

Salarisadministrateur Salarisadministrateur Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel NGS Wellnessmasseur

Kwalificatieprofiel NGS Wellnessmasseur Kwalificatieprofiel NGS Wellnessmasseur 2013, NGS Nederlands Genootschap voor Sportmassage Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Onderhoud kleine verbrandingsmotoren (buitenboordmotoren, tuin- en parkmachines)

Onderhoud kleine verbrandingsmotoren (buitenboordmotoren, tuin- en parkmachines) Keuzedeel mbo Onderhoud kleine verbrandingsmotoren (buitenboordmotoren, tuin- en parkmachines) gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0398 Penvoerder: Sectorkamer mobiliteit, transport,

Nadere informatie

Ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking

Ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking Keuzedeel mbo Ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee de positie van keuzedelen

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Onderwijsassistent

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Onderwijsassistent Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Onderwijsassistent Crebonummer: 93500 Niveau : 4 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de beroepengroep Onderwijsassistent in het kort Je

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Verkoop Verkoper - niveau 2 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Verkoop maart 2015 Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Leidinggeven op basis van vakmanschap Leidinggevende team/afdeling/project - niveau 4 Technisch leidinggevende - niveau 4 Beroepspraktijkvorming

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Juridisch secretaresse mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Juridisch secretaresse mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent u praktijkopleider,

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel NGS Sportmasseur

Kwalificatieprofiel NGS Sportmasseur Kwalificatieprofiel NGS Sportmasseur 2013, NGS Nederlands Genootschap voor Sportmassage Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Vrede en veiligheid ECABO

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Vrede en veiligheid ECABO Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Vrede en veiligheid ECABO 2007-2008 Vertaaldocument VV, juni 2007 Pagina 1 van 12 Vertaaldocument VV, juni 2007 Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Medewerker ICT mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Medewerker ICT mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Medewerker ICT mbo-beroep, niveau 2 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent

Nadere informatie