Beroepscompetentieprofiel Salarisadministrateur Regie: ECABO Datum wijzigen: Versie 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beroepscompetentieprofiel Salarisadministrateur Regie: ECABO Datum wijzigen: 5-7-2004 Versie 1"

Transcriptie

1 profiel Salarisadministrateur Regie: ECABO Datum wijzigen: Versie 1 Print: 19-augustus-2004 Pagina 1 van 15

2 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Salarisadministrateur (BA 005) Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door Brondocument(en) datum: ECABO ECABO, afdeling Ontwikkeling en Innovatie versie: 1 Kansen voor de mbo-opleiding op niveau 4 Administrateur met een specialisatie Salarisadministratie; DUO Market Research (2003) Legitimering beroepscompetentieprofiel - op format vereisten door - op inhoud door Mogelijke functiebenamingen Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO ECABO, Adviescommissie Bestuur Bedrijfsadministratie dd dd Salarisadministrateur Medewerker salarisadministratie Payroll professional Junior salarisadministrateur Loopbaanmogelijkheden De salarisadministrateur kan doorgroeien naar hogere administratieve functies met meer verantwoordelijkheden, binnen de specialisatie en binnen en buiten de eigen organisatie. Doorleren en doorgroeien wordt sterk gestimuleerd door de werkgevers. BEROEPSBESCHRIJVING beroepscontext / werkzaamheden De salarisadministrateur werkt zelfstandig aan taken met de nodige complexiteit. Kenmerkend voor deze functie is de noodzaak goed inzicht te hebben in de salarisverwerking in al haar facetten en de gevolgen die fouten of vertragingen kunnen hebben voor het bedrijf en zijn medewerkers. De salarisadministrateur die werkzaam is bij dienstverleners zoals salarisadministratie- en accountantskantoren, moet zich tevens een beeld kunnen vormen van de bedrijven waar hij zijn werkzaamheden voor verricht. De salarisadministrateur verwerkt salarissen en/of verricht voorbereidingen en administratieve handelingen ten behoeve van de salarisverwerking. De volgende kerntaken kunnen worden onderscheiden: - het verzamelen, controleren en archiveren van relevante informatie voor de salarisverwerking - het muteren van individuele en collectieve gegevens t.b.v. de berekening van de lonen en salarissen in een geautomatiseerd salarisverwerkingssysteem - het zorgdragen voor een correcte afwikkeling van te betalen lonen, belastingen en afdrachten. N.B.: Diverse handelingen in een (salaris)administratie mogen in de praktijk niet door dezelfde medewerker worden verricht vanwege functiescheiding. De handelingen waar dit voor geldt, verschillen sterk per bedrijf of instelling en zijn ook afhankelijk van de branche en organisatiegrootte. rol en verantwoordelijkheden complexiteit De salarisadministrateur verricht zijn werkzaamheden zelfstandig en past standaardprocedures toe. De werkzaamheden zijn meestal uitvoerend en routinematig van aard, toch komen onverwachte situaties frequent voor. De salarisadministrateur werkt altijd onder de verantwoording van zijn leidinggevende; de leiding en/of de directie is formeel (eind)verantwoordelijk voor alle werkzaamheden. Het komt voor, dat bedrijven met een eigen salarisadministratie slechts één salarisadministrateur in dienst hebben. In dat geval rust er een extra zware verantwoordelijkheid op de schouders van deze functionaris; het verwerken van de salarissen is gecompliceerd en op korte termijn moeilijk uit te besteden. De werkzaamheden zijn uitvoerend van aard en de activiteiten zijn redelijk afwisselend. Onverwachte situaties komen frequent voor. Piekbelasting komt maandelijks voor in de cyclus van de salarisverwerking en rondom de jaarwisseling. Laat ingeleverde mutaties of plotselinge wetswijzigingen kunnen de nodige problemen veroorzaken voor de verwerking. Afhankelijk van de positie van de salarisadministrateur moet hijzelf of zijn leidinggevende dan bepalen wat er wel mee wordt genomen in de eerstvolgende verwerking en wat niet. Ondanks de vaak grote tijdsdruk moet de verwerking van de salarissen zorgvuldig en correct worden uitgevoerd. Afhankelijk van de opdrachten komt de salarisadministrateur regelmatig de grenzen van zijn kunnen tegen. Van de salarisadministrateur die werkzaam is bij dienstverleners zoals salarisadministratie- en accountantskantoren, wordt bovendien verwacht dat zijn inzicht en vaardigheden in de salarisverwerking zodanig zijn, dat hij in dezelfde periode kan werken aan de salarisverwerking van verschillende klanten en hiertussen makkelijk kan omschakelen. Print: 19-augustus-2004 Pagina 2 van 15

3 typerende beroepshouding De salarisadministrateur is (zelf)controlerend, nauwkeurig, objectief en integer. De salarisadministrateur beschikt over de nodige flexibiliteit; hij moet de bereidheid hebben om over te werken op kritische momenten in de cyclus van de salarisverwerking. Zelfstandige salarisadministrateurs moeten bovendien hun vakantieplanning afstemmen op de cyclus van de salarisverwerking. TRENDS / INNOVATIES Marktontwikkelingen Wetgeving overheidsregulering Technologische ontwikkelingen Bedrijfsorganisatorische ontwikkelingen Internationale ontwikkelingen Door verregaande automatisering en wensen van het management en de klant, verschuift het accent van het beroep salarisadministrateur langzaam van verwerken naar adviseren. De laatste jaren neemt het belang van communicatieve vaardigheden toe. De marktontwikkelingen leiden tot meer interactie en contactmomenten met collega's en klanten, waarbij de salarisadministrateur fungeert als aanspreekpunt. Hij verstrekt op verzoek eenvoudige adviezen, licht zaken toe, of vraagt gegevens op. Hieronder wordt niet alleen verstaan dat de salarisadministrateur prettig communiceert met collega's, maar hij moet ook enige vergadervaardigheden hebben en het bedrijf kunnen vertegenwoordigen in eenvoudige contacten met klanten. De dienstverleners worden steeds flexibeler in hun aanbod; de klant kan kiezen tussen het vrijwel geheel uitbesteden van de salarisadministratie en de minimale salarisberekeningen. Dit wordt vergemakkelijkt door internettoepassingen en portals. Hierdoor kan de klant bijvoorbeeld zelf de mutaties invoeren in het salarisverwerkingspakket van de dienstverlener. Voor de salarisadministrateur heeft dit als gevolg dat hij de voor de ene klant weinig standaardhandelingen hoeft te verrichten, omdat de klant de invoer en mutaties zelf doet en dat hij voor de andere klant zowel de standaard invoer en mutaties en de aanvullende service voor zijn rekening neemt. Steeds meer bedrijven hebben een CAO à la carte; medewerkers kunnen zelf kiezen voor bepaalde secundaire arbeidsvoorwaarden. Dit brengt veel extra werk met zich mee voor de afdeling P&O en de salarisadministratie (advisering en verwerking). Het management en de klant willen steeds sneller beschikken over gegevens, adviezen en managementinformatie. Het management en de klanten worden kritischer en verwachten meer transparantie in de werkzaamheden die door de salarisadministrateur worden verricht. De salarisadministrateur moet meer toelichten en meer laten zien (bijvoorbeeld grafisch visualiseren). Door veranderingen in de fiscale wetgeving, de sociale regelingen en CAO s zijn voortdurende aanpassingen nodig in de salarisverwerking. Dit heeft als gevolg dat de werkprocedures en de verwerkingssoftware regelmatig moeten worden aangepast, en dat het personeel regelmatig moet worden bijgeschoold. Door de opmars van de computer, internet en de toepassingsmogelijkheden ervan, gaat het beroep ingrijpend veranderen. Systemen worden steeds meer met elkaar verbonden, en informatie wordt steeds vaker digitaal aangeleverd en ingelezen. Eenvoudig invoerwerk en diverse tussenstappen in de salarisverwerking zullen zoveel mogelijk worden beperkt. De verregaande automatisering impliceert een grotere onzichtbaarheid van de verwerkingsstappen, waardoor het belang van handmatige controles door medewerkers groter wordt. De komst van application service providers (ASP) biedt nieuwe mogelijkheden voor de salarisadministratie. Het geautomatiseerde salarisverwerkingspakket van een bedrijf draait dan extern op het internet en het pakket wordt door de leverancier beheerd en geactualiseerd. De bedrijfsorganisatorische ontwikkelingen zijn een direct gevolg van de opmars van de ICT. Deze kunnen wijzigingen van de functie als gevolg hebben. Verder is er de ontwikkeling dat medewerkers bepaalde gegevens voortaan zelf moeten gaan invoeren en muteren (bijv. NAW-gegevens). Grote bedrijven centraliseren de lokale financiële- en salarisadministraties in financial service centers. Dit betekent dat de salarisadministrateurs vanaf één centrale locatie de salarissen verwerken voor alle vestigingen van het bedrijf. Het Engels rukt op in de Nederlandse samenleving en ook op de salarisadministratie. Softwarepakketten en handleidingen zijn vaak in het Engels en het aantal bedrijven met Engels als corporate language neemt toe. Dit vergroot de wenselijkheid om deze taal te beheersen. Print: 19-augustus-2004 Pagina 3 van 15

4 KERNTAKEN VAN HET BEROEP 1 Verzamelt, controleert en archiveert relevante informatie voor de salarisverwerking 2 Muteert individuele en collectieve gegevens in een geautomatiseerd salarisverwerkingssysteem 3 Draagt zorg voor een correcte afwikkeling van te betalen lonen, belastingen en afdrachten Print: 19-augustus-2004 Pagina 4 van 15

5 KERNTAAK 1 Verzamelt, controleert en archiveert relevante informatie voor de salarisverwerking proces rol / verantwoordelijkheden complexiteit betrokkenen (hulp-)middelen kwaliteit van proces en resultaat keuzes en dilemma's De salarisadministrateur verzamelt de relevante gegevens voor de salarisverwerking, te weten de vaste en variabele personeelsgegevens en de actuele wettelijke en bedrijfsregelingen. Hij controleert of de gegevens zijn geautoriseerd en neemt indien gewenst steekproeven om de juistheid te controleren. De salarisadministrateur draagt ook zorg voor de archivering van de gegevens. Salarisadministrateurs bij dienstverleners hebben contact met de klant in geval van onvolledige of foutieve verwerkingsgegevens. De salarisadministrateur verricht zijn werkzaamheden zelfstandig en past standaardprocedures toe. De werkzaamheden zijn meestal uitvoerend en routinematig van aard, toch komen onverwachte situaties frequent voor. De salarisadministrateur werkt altijd onder de verantwoording van zijn leidinggevende en/of opdrachtgever; de leiding en/of de directie is formeel (eind)verantwoordelijk voor alle werkzaamheden. De werkzaamheden zijn uitvoerend van aard en de activiteiten zijn redelijk afwisselend, met af en toe onverwachte situaties. Piekbelasting komt maandelijks voor in de cyclus van de salarisverwerking en rondom de jaarwisseling. Van de salarisadministrateur die werkzaam is bij dienstverleners wordt bovendien verwacht dat zijn inzicht en vaardigheden in de salarisverwerking zodanig zijn, dat hij in dezelfde periode kan werken aan de salarisverwerking van verschillende klanten en hiertussen makkelijk kan omschakelen. De salarisadministrateur in bedrijven met een eigen salarisadministratie werkt alleen, of samen met slechts één of hooguit twee collega s. Hij heeft contacten met de afdelingen administratie en P&O, of heeft daar zelfs zijn werkplek. Bij kleinere en middelgrote organisaties is het gebruikelijk dat de salarisadministrateur direct wordt aangestuurd door de directeur. De salarisadministrateur bij dienstverleners kan werkzaam zijn op een grotere afdeling. De salarisadministrateur heeft externe contacten met klanten, de belastingdienst, het Uitvoeringsorgaan Werknemers Verzekeringen (UWV), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), banken, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen. Het gaat bij de externe contacten vooral om het opvragen of verstrekken van ontbrekende of aanvullende gegevens. De salarisadministrateur maakt gebruik van diverse softwarepaketten; een HRMpakket, al dan niet als onderdeel van een geautomatiseerd salarisverwerkingspakket, spreadsheets en de tekstverwerker. In toenemende mate wordt gebruik gemaakt van en internet. Het kunnen gebruiken van het kopieerapparaat, de fax, de telefoon, archiefsystemen en traditionele kantoorbenodigdheden ook een vereiste. De salarisadministrateur leest en raadpleegt vakliteratuur, zowel op papier als digitaal. Van de salarisadministrateur wordt verwacht dat hij producten aflevert die inhoudelijk en feitelijk correct en compleet zijn, conform de wet, de diverse regelingen en de voorschriften die het kantoor hanteert. Het gaat om toegankelijke en bruikbare informatie t.b.v. de salarisverwerking zoals formulieren, lijsten, registers, dossiers etc. Integriteit versus klantentevredenheid De salarisadministrateur staat voor de opgave zijn integriteit te bewaren en goed in te schatten wat de gevolgen zijn van het overtreden van de regelgeving voor de eigen organisatie en voor de medewerker(s) of klant(en). Hij maakt in geval van geconstateerde misstappen een aantekening en licht zijn leidinggevende in. Zelfstandigheid versus verantwoording De salarisadministrateur moet regelmatig bepalen of hij (te verwachten) problemen meldt aan zijn leidinggevende of niet. Zelfstandigheid versus deskundigheid De salarisadministrateur moet bepalen of hij de aangewezen persoon is om een vraag te beantwoorden of dat hij de vraag aan een collega of zelfs aan een externe functionaris met de juiste expertise moet doorspelen. Vertrouwelijkheid De salarisadministrateur werkt met zeer vertrouwelijke privé-gegevens en bedrijfsinformatie en kan tevens vroegtijdig op de hoogte zijn van maatregelen die genomen gaan worden in een bedrijf en de effecten daarvan op personen. Hij moet ten aanzien van deze informatie altijd de vertrouwelijkheid in acht nemen. Print: 19-augustus-2004 Pagina 5 van 15

6 KERNTAAK 2 Muteert individuele en collectieve gegevens in een geautomatiseerd salarisverwerkingssysteem proces rol / verantwoordelijkheden complexiteit betrokkenen (hulp-)middelen kwaliteit van proces en resultaat keuzes en dilemma's De salarisadministrateur controleert of alle benodigde informatie aanwezig en geautoriseerd is, om te beginnen met de verloning. Hij voert de stamgegevens in, of werkt deze bij en voert de periodieke mutaties in. Hij start de (proef)run(s) en genereert de loonstroken. Tussentijds controleert hij steekproefsgewijs enkele loonstroken en vergelijkt hij de cumulatieve stand van de salarissen van de actuele periode t.o.v. die van de voorgaande periode(n). Tenslotte stelt de salarisadministrateur het betalingsvoorstel op en verspreidt hij de diverse overzichten en rapportages aan belanghebbenden. Periodiek meldt hij medewerkers aan- en af bij diverse externe instanties. Hij corrigeert verwerkingsfouten, door hem ontdekt bij controles of achteraf op basis van binnengekomen klachten. De salarisadministrateur verricht zijn werkzaamheden zelfstandig en past standaardprocedures toe. De werkzaamheden zijn meestal uitvoerend en routinematig van aard, toch komen onverwachte situaties frequent voor. De salarisadministrateur werkt altijd onder de verantwoording van zijn leidinggevende en/of opdrachtgever; de leiding en/of de directie is formeel (eind)verantwoordelijk voor alle werkzaamheden. Het komt voor, dat bedrijven met een eigen salarisadministratie slechts één salarisadministrateur in dienst hebben. In dat geval rust er een extra zware verantwoordelijkheid op de schouders van deze functionaris; het verwerken van de salarissen is gecompliceerd en op korte termijn moeilijk uit te besteden. De werkzaamheden zijn uitvoerend van aard en de activiteiten zijn redelijk afwisselend. Onverwachte situaties komen frequent voor. Piekbelasting komt maandelijks voor in de cyclus van de salarisverwerking en rondom de jaarwisseling. Laat ingeleverde mutaties of plotselinge wetswijzigingen kunnen de nodige problemen veroorzaken voor de verwerking. Afhankelijk van de positie van de salarisadministrateur moet hij of zijn leidinggevende dan bepalen wat er wel mee wordt genomen in de eerstvolgende verwerking en wat niet. Ondanks de vaak grote tijdsdruk moet de verwerking van de salarissen zorgvuldig en correct worden uitgevoerd. Afhankelijk van zijn opdrachten komt hij regelmatig de grenzen van zijn kunnen tegen. Van de salarisadministrateur die werkzaam is bij dienstverleners zoals salarisadministratie- en accountantskantoren, wordt bovendien verwacht dat zijn inzicht en vaardigheden in de salarisverwerking zodanig zijn, dat hij in dezelfde periode kan werken aan de salarisverwerking van verschillende klanten en hiertussen makkelijk kan omschakelen. De salarisadministrateur in bedrijven met een eigen salarisadministratie werkt alleen, of samen met slechts één of hooguit twee collega s. Hij heeft contacten met de afdelingen administratie en P&O, of heeft daar zelfs zijn werkplek. Bij kleinere en middelgrote organisaties is het gebruikelijk dat de salarisadministrateur direct wordt aangestuurd door de directeur. De salarisadministrateur bij dienstverleners kan werkzaam zijn op een grotere afdeling. De salarisadministrateur heeft externe contacten met klanten, de belastingdienst, het Uitvoeringsorgaan Werknemers Verzekeringen (UWV), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), banken, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen. Het gaat bij de externe contacten vooral om het opvragen of verstrekken van ontbrekende of aanvullende gegevens. De salarisadministrateur krijgt te maken met de correctie van verwerkingsfouten en de afhandeling van klachten van medewerkers en/of klanten. Hij gaat hierbij tactvol en doortastend te werk. De salarisadministrateur maakt gebruik van diverse softwarepaketten; een HRMpakket, al dan niet als onderdeel van een geautomatiseerd salarisverwerkingspakket, spreadsheets en de tekstverwerker. In toenemende mate wordt gebruik gemaakt van en internet. Het kunnen gebruiken van het kopieerapparaat, de fax, de telefoon, archiefsystemen en traditionele kantoorbenodigdheden is ook een vereiste. De salarisadministrateur leest en raadpleegt vakliteratuur, zowel op papier als digitaal. Van de salarisadministrateur wordt verwacht dat hij producten aflevert die rekenkundig, inhoudelijk en feitelijk correct en compleet zijn, conform de wet, de diverse regelingen en de voorschriften die het kantoor hanteert. Het gaat om het mutatieverslag van de salarisverwerking, de loonstroken, de jaaropgaaf, het betalingsvoorstel en om diverse overzichten en rapportages. Integriteit versus klantentevredenheid De salarisadministrateur staat voor de opgave zijn integriteit te bewaren en goed in te schatten wat de gevolgen zijn van het overtreden van de regelgeving voor de eigen organisatie en voor de medewerker(s) of klant(en). Hij maakt in geval van geconstateerde misstappen een aantekening en licht zijn leidinggevende in. Zelfstandigheid versus verantwoording De salarisadministrateur moet regelmatig bepalen of hij (te verwachten)problemen meldt aan zijn leidinggevende of niet. Print: 19-augustus-2004 Pagina 6 van 15

7 Zelfstandigheid versus deskundigheid De salarisadministrateur moet bepalen of hij de aangewezen persoon is om een vraag te beantwoorden of dat hij de vraag aan een collega of zelfs aan een externe functionaris met de juiste expertise moet doorspelen. Vertrouwelijkheid De salarisadministrateur werkt met zeer vertrouwelijke privé-gegevens en bedrijfsinformatie en kan tevens vroegtijdig op de hoogte zijn van maatregelen die genomen gaan worden in een bedrijf en effecten daarvan op personen. Hij moet ten aanzien van deze informatie altijd de vertrouwelijkheid in acht nemen. Print: 19-augustus-2004 Pagina 7 van 15

8 KERNTAAK 3 Draagt zorg voor een correcte afwikkeling van te betalen lonen, belastingen en afdrachten proces rol / verantwoordelijkheden complexiteit betrokkenen (hulp-)middelen kwaliteit van proces en resultaat keuzes en dilemma's De salarisadministrateur stuurt het voorstel voor de te betalen lonen, belastingen en afdrachten naar de directeur of de klant ter accordering, vervolgens betaalt de administratie (van het eigen bedrijf of van de klant) de salarissen uit. De salarisadministrateur vult de aangifte voor de loonheffingsafdracht in. Vervolgens verricht hij diverse controles inzake de totale loonsom, inhoudingen en afdrachten en stelt hierover rapportages op voor het management. Indien mogelijk maakt hij correcties, zolang dit valt binnen zijn bevoegdheden. De salarisadministrateur signaleert belangrijke (toekomstige) wijzigingen op salarisgebied richting P&O, management en eventueel het personeel. Dit betreft met name wijzigingen in tarieven voor premieafdracht, loonbelastingtabellen en de reiskostenvergoeding. Hij geeft tevens de meest voor de hand liggende gevolgen aan van deze wijzigingen. Tenslotte brengt hij indien nodig kleine wijzigingen aan in het salarisverwerkingssysteem (functioneel applicatiebeheer). De salarisadministrateur verricht zijn werkzaamheden zelfstandig en past standaardprocedures toe. De werkzaamheden zijn meestal uitvoerend en routinematig van aard, toch komen onverwachte situaties frequent voor. De salarisadministrateur werkt altijd onder de verantwoording van zijn leidinggevende en/of opdrachtgever; de leiding en/of de directie is formeel (eind)verantwoordelijk voor alle werkzaamheden. Het komt voor, dat bedrijven met een eigen salarisadministratie slechts één salarisadministrateur in dienst hebben. In dat geval rust er een extra zware verantwoordelijkheid op de schouders van deze functionaris; het verwerken van de salarissen is gecompliceerd en op korte termijn moeilijk uit te besteden. De werkzaamheden zijn uitvoerend van aard en de activiteiten zijn redelijk afwisselend. Onverwachte situaties komen regelmatig voor. Piekbelasting komt maandelijks voor in de cyclus van de salarisverwerking en rondom de jaarwisseling. Laat ingeleverde mutaties of plotselinge wetswijzigingen kunnen de nodige problemen veroorzaken voor de verwerking. Afhankelijk van de positie van de salarisadministrateur moet hij of zijn leidinggevende dan bepalen wat er wel mee wordt genomen in de eerstvolgende verwerking en wat niet. Ondanks de vaak grote tijdsdruk moet de verwerking van de salarissen zorgvuldig en correct worden uitgevoerd. Afhankelijk van de opdrachten komt hij regelmatig de grenzen van zijn kunnen tegen. Van de salarisadministrateur die werkzaam is bij dienstverleners zoals salarisadministratie- en accountantskantoren, wordt bovendien verwacht dat zijn inzicht en vaardigheden in de salarisverwerking zodanig zijn, dat hij in dezelfde periode kan werken aan de salarisverwerking van verschillende klanten en hiertussen makkelijk kan omschakelen. De salarisadministrateur in bedrijven met een eigen salarisadministratie werkt alleen, of samen met slechts één of hooguit twee collega s. Hij heeft contacten met de afdelingen administratie en P&O, of heeft daar zelfs zijn werkplek. Bij kleinere en middelgrote organisaties is het gebruikelijk dat de salarisadministrateur direct wordt aangestuurd door de directeur. De salarisadministrateur bij dienstverleners kan werkzaam zijn op een grotere afdeling. De salarisadministrateur heeft externe contacten met klanten, de belastingdienst, het Uitvoeringsorgaan Werknemers Verzekeringen (UWV), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), banken, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen. Het gaat bij de externe contacten vooral om het opvragen of verstrekken van ontbrekende of aanvullende gegevens. De salarisadministrateur maakt gebruik van diverse softwarepaketten; een HRMpakket, al dan niet als onderdeel van een geautomatiseerd salarisverwerkingspakket, spreadsheets en de tekstverwerker. In toenemende mate wordt gebruik gemaakt van en internet. Het kunnen gebruiken van het kopieerapparaat, de fax, de telefoon, archiefsystemen en traditionele kantoorbenodigdheden is ook een vereiste. De salarisadministrateur leest en raadpleegt vakliteratuur, zowel op paier als digitaal. Van de salarisadministrateur wordt verwacht dat hij producten aflevert die rekenkundig, inhoudelijk en feitelijk correct en compleet zijn, conform de wet, de diverse regelingen en de voorschriften die het kantoor hanteert. Het gaat om de loonjournaalpost, correcte en tijdige betalingen van lonen en afdrachten, diverse rapportages en controles, en memo s over belangrijke toekomstige wijzigingen op het gebied van salarissen. Integriteit versus klantentevredenheid De salarisadministrateur staat voor de opgave zijn integriteit te bewaren en goed in te schatten wat de gevolgen zijn van het overtreden van de regelgeving voor de eigen organisatie en voor de medewerker(s) of klant(en). Hij maakt in geval van geconstateerde misstappen een aantekening en licht zijn leidinggevende in. Zelfstandigheid versus verantwoording De salarisadministrateur moet regelmatig bepalen of hij (te verwachten) problemen meldt aan zijn leidinggevende of niet. Print: 19-augustus-2004 Pagina 8 van 15

9 Zelfstandigheid versus deskundigheid De salarisadministrateur moet bepalen of hij de aangewezen persoon is om een vraag te beantwoorden of dat hij de vraag aan een collega of zelfs aan een externe functionaris met de juiste expertise moet doorspelen. Vertrouwelijkheid De salarisadministrateur werkt met zeer vertrouwelijke privé-gegevens en bedrijfsinformatie en kan tevens vroegtijdig op de hoogte zijn van maatregelen die genomen gaan worden in een bedrijf en de effecten daarvan op personen. Hij moet ten aanzien van deze informatie altijd de vertrouwelijkheid in acht nemen. Print: 19-augustus-2004 Pagina 9 van 15

10 KERNOPGAVEN VAN HET BEROEP 1 Werkdruk versus kwaliteit De salarisadministrateur staat voor de opgave ongeacht de omstandigheden foutloos te werken en zijn deadlines te halen. De kwaliteit van zijn werk mag niet verminderen door drukte of minder goede werkomstandigheden. 2 Vertrouwelijkheid De salarisadministrateur werkt met zeer vertrouwelijke privé-gegevens en bedrijfsinformatie en kan tevens vroegtijdig op de hoogte zijn van maatregelen die genomen gaan worden in een bedrijf en effecten daarvan op personen. Hij moet ten aanzien van deze informatie altijd de vertrouwelijkheid in acht nemen. 3 Controle De salarisadministrateur staat voor de opgave om alle informatie die hij krijgt en alle werkzaamheden die hij verricht, te controleren op juistheid en plausibiliteit. 4 Integriteit versus voordelen op korte termijn en klantentevredenheid De salarisadministrateur staat voor de opgave zijn integriteit te bewaren en goed in te schatten wat de gevolgen zijn van het niet toepassen van de regelgeving voor de eigen organisatie en voor de medewerker(s) of klant(en). Hij maakt in geval van geconstateerde misstappen een aantekening en licht zijn leidinggevende in. Print: 19-augustus-2004 Pagina 10 van 15

11 OVERZICHTSSCHEMA BEROEPSCOMPETENTIES EN KERNTAKEN BEROEPSCOMPETENTIES vakmatig-methodisch (VM) 1 Verzamelen en controleren gegevens t.b.v. salarisverwerking 2 Verwerken van salarissen in een salarisverwerkingspakket 3 Afhandelen van de te betalen lonen, belastingen en afdrachten 4 Aanleveren input voor communicatie en voorlichting bestuurlijk-organisatorisch en strategische (BOS) 5 Handelen naar bevoegdheden en verantwoordelijkheden 6 Werkzaamheden plannen 7 Omgaan met vertrouwelijke informatie sociaal-communicatieve (SC) 8 Samenwerken met relevante relaties binnen de organisatie 9 Reageren op vragen van medewerkers en klanten ontwikkelings (ON) 10 Eigen handelen evaluaren en bijstellen 11 Feedback op eigen functioneren vragen/ontvangen 12 Vakkennis en ontwikkelingen bijhouden KERNTAAK X X X X Print: 19-augustus-2004 Pagina 11 van 15

12 OVERZICHTSSCHEMA BEROEPSCOMPETENTIES EN KERNOPGAVEN BEROEPSCOMPETENTIES vakmatig-methodisch (VM) 1 Verzamelen en controleren gegevens t.b.v. salarisverwerking 2 Verwerken van salarissen in een salarisverwerkingspakket 3 Afhandelen van de te betalen lonen, belastingen en afdrachten 4 Aanleveren input voor communicatie en voorlichting bestuurlijk-organisatorisch en strategische (BOS) 5 Handelen naar bevoegdheden en verantwoordelijkheden 6 Werkzaamheden plannen 7 Omgaan met vertrouwelijke informatie sociaal-communicatieve (SC) 8 Samenwerken met relevante relaties binnen de organisatie 9 Reageren op vragen van medewerkers en klanten ontwikkelings (ON) 10 Eigen handelen evaluaren en bijstellen 11 Feedback op eigen functioneren vragen/ontvangen 12 Vakkennis en ontwikkelingen bijhouden KERNOPGAVE X X X X X X X X X X Print: 19-augustus-2004 Pagina 12 van 15

13 BEROEPCOMPETENTIES MET SUCCESCRITERIA Nr. 1 VM De salarisadministrateur is in staat om op adequate wijze de relevante gegevens te verzamelen en te controleren ten behoeve van de verwerking van de salarissen. Nr. 2 VM Verzamelt en ordent de benodigde gegevens Rappelleert afdelingen, leidinggevenden, collega s en/of klanten, die hun gegevens nog niet hebben ingeleverd Legt desgevraagd uit aan collega s en/of klanten hoe gegevens aangeleverd moeten worden Controleert of de gegevens juist zijn en zijn geautoriseerd en neemt indien gewenst steekproeven Registreert de gegevens en slaat deze op voor verder gebruik en ten behoeve van archivering Overlegt in twijfelgevallen met de leidinggevende Toegankelijke en bruikbare informatie voor de salarisverwerking in de vorm van lijsten, registers en dossiers De salarisadministrateur is in staat om op adequate wijze de salarissen te verwerken in een geautomatiseerd salarisverwerkingspakket ten behoeve van een correcte verloning. Nr. 3 VM Controleert of alle benodigde gegevens voor de salarisverwerking aanwezig zijn en rangschikt de te verwerken gegevens op prioriteit Voert met grote nauwkeurigheid stamgegevens en periodieke mutaties in en controleert deze op juistheid en plausibiliteit Start de (proef)run van het geautomatiseerde salarisverwerkingspakket en genereert het verwerkingsverslag en de loonstroken Controleert o.b.v. aannemelijkheid of bij gemuteerde loonstroken (al dan niet middels steekproeven) of de salarissen juist zijn berekend Herstelt verwerkingsfouten of doet een voorstel hiertoe en neemt indien nodig contact op met de betrokken medewerker en/of de klant Stelt een betalingsvoorstel op Genereert, archiveert en verspreidt diverse overzichten en rapportages naar de belanghebbenden Geeft mutaties van medewerkers door aan diverse externe instanties Overlegt in twijfelgevallen met leidinggevende Correct mutatie- en verwerkingsverslag Correcte berekening van te betalen salarissen Loonstroken en jaaropgaaf voor medewerkers Correct betalingsvoorstel lonen, belastingen en afdrachten Rapportage cumulatieve totalen van salarissen en loonkosten (loonstaat) Mondelinge en/of schriftelijke antwoorden op vragen van medewerkers en/of klanten Mondelinge en/of schriftelijke toelichtingen op correcties Diverse overzichten en rapportages, op verzoek van het management De salarisadministrateur is in staat om adequaat de afhandeling van de te betalen lonen, belastingen en afdrachten te ondersteunen, zodat het bedrijf en/of de klant(en) voldoen aan alle loongerelateerde verplichtingen richting personeel en derden. Stuurt betalingsvoorstel naar directeur/opdrachtgever ter accordering Verricht diverse vierkants- of verbandscontroles Controleert de loonsom t.o.v. voorgaande perioden Vult de aangifte loonheffingsafdracht in (in geval er niet teveel uitzonderingen zijn) Vergelijkt de aangifte met voorgaande aangiften (alleen zinvol bij kleine bedrijven) Controleert de afwikkeling van de jaaropgaaf voor fiscus en UWV Maakt budgetprognoses van de totale loonsom Rapporteert de diverse controles aan de belanghebbenden Correcte loonjournaalpost Correcte aangifte loonheffingsafdracht Correcte en tijdige betalingen van lonen en afdrachten Uitslagen van de controles, zijn verwerkt in diverse rapportages en eventueel nader gespecificeerd in notities Print: 19-augustus-2004 Pagina 13 van 15

14 Nr. 4 VM Nr. 5 BOS Nr. 6 BOS De salarisadministrateur is in staat om op adequate wijze te voorzien in de elementaire informatiebehoefte van management, personeel en/of klanten inzake de ontwikkelingen in de salarisverwerking. Signaleert belangrijke toekomstige wijzigingen op salarisgebied en stelt hiervoor memo s op ten behoeve van het management en eventueel het personeel (wijzigingen en tarieven voor premieafdracht, loonbelastingtabellen en reiskostenvergoeding) en geeft de meest voor de hand liggende gevolgen aan van deze wijzigingen Legt het memo ter goedkeuring voor aan de leidinggevende en/of de afdeling P&O en bespreekt de wijze van verspreiding Signaleert (nieuwe) subsidiemogelijkheden en afdrachten in samenspraak met P&O en ondersteunt (eventueel) bij de aanvraag ervan Beantwoordt vragen van medewerkers of klanten inzake de salarisverwerking Memo s over belangrijke (toekomstige) wijzigingen op salarisgebied Memo s met adviezen voor mogelijk aan te vragen subsidies en afdrachtskortingen Adequaat beantwoorde vragen van medewerkers of klanten De salarisadministrateur is in staat om op adequate wijze in overeenstemming met eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden, te handelen, rekening houdend met taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van collega's binnen de organisatie. Werkt zelfstandig Draagt verantwoordelijkheid voor de hem opgedragen taken Toont betrokkenheid door taken adequaat af te handelen Hij maakt zelfstandig de afweging of hij een zaak overdraagt of zelf afhandelt Weet zijn werkzaamheden te verrichten binnen de kaders die door zijn bedrijf aangegeven worden Taken en toezeggingen zijn nagekomen Taken waarvoor hij niet verantwoordelijk en bevoegd is, heeft hij tijdig overgedragen De salarisadministrateur is in staat om op adequate wijze werkzaamheden planmatig te verrichten en zich zo nodig aan te passen aan veranderende omstandigheden. Nr. 7 BOS Stelt de juiste prioriteiten, rekening houdend met de eisen en omstandigheden Overlegt zo nodig over de planning met de direct-leidinggevende Toont zich verantwoordelijk voor zijn eigen werk Werkt nauwkeurig, kritisch, oplettend en gaat goed om met stress Kan in een complexe werksituatie toch zijn werkzaamheden stap voor stap afhandelen Organiseert opgedragen taken efficiënt en werkt ze perfect af Werkzaamheden zijn tijdig, nauwgezet, in de juiste volgorde en volledig uitgevoerd De salarisadministrateur is in staat om op adequate wijze om te gaan met vertrouwelijke informatie over bedrijven en personen. Nr. 8 SC Gebruikt vertrouwelijke informatie op gepaste wijze en conform de privacy wetgeving en de bedrijfsregelingen. Hij is integer Past de procedures van het bedrijf zo toe dat nooit wordt getwijfeld aan zijn integriteit De is in staat om op adequate wijze collegiaal samen te werken met relevante relaties binnen de organisatie. Stemt gedrag en presentatie af op relaties binnen de organisatie, rekening houdend met zijn eigen positie binnen het netwerk en met belangen en omstandigheden van de eigen organisatie Stelt zich coöperatief, flexibel en dienstverlenend op ten opzichte van collega's Werkt doelgericht samen met collega's Collega's beschouwen de medewerker salarisadministratie als goed gekwalificeerd Print: 19-augustus-2004 Pagina 14 van 15

15 Nr. 9 SC De salarisadministrateur is in staat om op adequate wijze mondeling, dan wel schriftelijk te reageren op vragen en/of klachten van medewerkers of klanten. Nr. 10 ON Stelt indien nodig vragen ter verduidelijking en noteert de vraag en/of klacht van de medewerker of de klant Maakt de afweging of hij in staat is en bevoegd is, om zelf te antwoorden en of de gevraagde informatie verstrekt mag worden aan de vragensteller Speelt complexe vragen en vragen die niet voor hem zijn bestemd door naar leidinggevenden of anderen Stelt indien nodig een bericht of (standaard)brief op om de medewerker of de klant te antwoorden Legt de schriftelijke reactie voor aan een leidinggevende en verstuurt deze daarna Archiveert de inkomende correspondentie en de verstrekte informatie naar de medewerker en/of de klant, in het brievenboek en eventueel in het klantdossier De medewerkers of de klanten hebben een adequaat antwoord gekregen of zijn naar een andere functionaris doorverwezen De mondelinge contacten met de medewerker of de klant zijn prettig en efficiënt verlopen, de schriftelijke reacties zijn kort, bondig, in correct Nederlands en conform de huisstijl opgesteld De salarisadministrateur is in staat om op adequate wijze zijn eigen handelen te evalueren en op basis van verkregen inzichten bij te stellen. Nr. 11 ON Vergelijkt de verrichte werkzaamheden en het behaalde resultaat met die van anderen, met procedures, criteria en/of voorbeelden Analyseert verschillen en overeenkomsten Erkent fouten of onvolkomenheden Brengt aantoonbare verbeteringen aan in de uitvoering van de werkzaamheden De salarisadministrateur is in staat om op adequate wijze feedback op zijn functioneren te vragen en te ontvangen en zijn handelen zo nodig bij te stellen. Nr. 12 ON Voert met leidinggevende functioneringsgesprekken Stelt samen met de leidinggevende verbeterplannen op Kan omgaan met kritiek Stelt zijn handelen bij op basis van verkregen inzichten Gebruikt feedback om verbeteringen in zijn functioneren aan te brengen De salarisadministrateur is in staat om op adequate wijze vakkennis bij te houden, nieuwe ontwikkelingen in het beroep te volgen en toe te passen en zijn leer- en ontwikkelbehoeften te benoemen en om te zetten in acties. Leest regelmatig vakliteratuur (met speciale aandacht voor wet- en regelgeving en CAO's) Draagt mogelijk te volgen opleidingen, cursussen of trainingen aan Stelt zich functionele en realistische leerdoelen Volgt cursussen/trainingen met doorzettingsvermogen Test en beoordeelt nieuwe technieken, methoden en middelen Doet verbetervoorstellen en/of voorstellen voor aanschaf van nieuwe hulpmiddelen Draagt aantoonbaar en actief bij aan de kwaliteitsverbetering en efficiency van de werkzaamheden Print: 19-augustus-2004 Pagina 15 van 15

Beroepscompetentieprofiel Assistent accountant Regie: ECABO Datum wijzigen: 19-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Assistent accountant Regie: ECABO Datum wijzigen: 19-2-2004 Versie 1 profiel Assistent accountant Regie: ECABO Datum wijzigen: 19-2-2004 Versie 1 Print: 24-februari-2004 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Assistent accountant (BA 004) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Bedrijfsadministratief medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Bedrijfsadministratief medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1 profiel Bedrijfsadministratief medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1 Print: 13-januari-2004 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Bedrijfsadministratief medewerker (BA 002) Algemene

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Boekhoudkundig medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Boekhoudkundig medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1 profiel Boekhoudkundig medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1 Print: 13-januari-2004 Pagina 1 van 16 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Boekhoudkundig medewerker (BA 002) Algemene informatie

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Archiefmedewerker historisch documentatiecentrum Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Archiefmedewerker historisch documentatiecentrum Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 profiel Archiefmedewerker historisch documentatiecentrum Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 Print: 23-december-2003 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Archiefmedewerker historisch

Nadere informatie

2005-2006 Status: Goedgekeurd

2005-2006 Status: Goedgekeurd 2005-2006 Status: Goedgekeurd Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni 2004. Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Sociaal juridisch medewerker personeelswerk Regie: ECABO Datum wijzigen: 5-10-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Sociaal juridisch medewerker personeelswerk Regie: ECABO Datum wijzigen: 5-10-2004 Versie 1 profiel Sociaal juridisch medewerker personeelswerk Regie: ECABO Datum wijzigen: 5-10-2004 Versie 1 Print: 06-oktober-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Sociaal juridisch medewerker personeelswerk

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Administrateur Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Administrateur Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1 profiel Administrateur Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1 Print: 13-januari-2004 Pagina 1 van 19 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Administrateur (BA003) Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Financiële beroepen

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Financiële beroepen Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Financiële beroepen Kwalificatie: Bedrijfsadministrateur Niveau: 4 Crebonummer: 93212 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 1 Deel A: Beeld van de beroepengroep

Nadere informatie

Salarisadministrateur

Salarisadministrateur Salarisadministrateur Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Secretarieel medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Secretarieel medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 profiel Secretarieel medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 Print: 23-december-2003 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Secretarieel medewerker (SE 002) Algemene informatie Onder

Nadere informatie

Salarisadministrateur Beroepscompetentieprofiel

Salarisadministrateur Beroepscompetentieprofiel Salarisadministrateur Beroepscompetentieprofiel Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 5 1 Algemene informatie over het beroep... 6 1.1 Mogelijke functiebenamingen... 6 1.2 Beschrijving

Nadere informatie

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Administrateur ECABO 2007-2008

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Administrateur ECABO 2007-2008 Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier ECABO 2007-2008 Vertaaldocument BM_Adm Pagina 1 van 23 Vertaaldocument BM_Adm Pagina 2 van 23 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1

Nadere informatie

Introductie Gedragscode en beroepscode. Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting

Introductie Gedragscode en beroepscode. Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting Introductie Gedragscode en beroepscode Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Gedragscode... 5 Algemeen... 5 1.1 Professioneel gedrag... 5 1.2 Deskundigheid...

Nadere informatie

EVALUATIE SAMENWERKING WESTERKWARTIER. Salarisbureau Westerkwartier

EVALUATIE SAMENWERKING WESTERKWARTIER. Salarisbureau Westerkwartier EVALUATIE SAMENWERKING WESTERKWARTIER Salarisbureau Westerkwartier Versie: 26 juni 2015 1 ALGEMENE INFORMATIE Periode waarop de evaluatie betrekking heeft: 1 november 2013 tot 1 januari 2015 Uitgevoerd

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Uit handboek beroepsprofielen metaal Dijk12-Juni 2001

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Uit handboek beroepsprofielen metaal Dijk12-Juni 2001 Beroepstypering Plaatconstructiewerker Algemene informatie datum: 31 januari 2003 versie: 2 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Formulierenset BPV BBL niveau 2. Secretarieel medewerkster

Formulierenset BPV BBL niveau 2. Secretarieel medewerkster Cluster Economie Administratieve opleidingen Locatie Brasserskade Formulierenset BPV BBL niveau 2 Secretarieel medewerkster Cohort 2011 ROC Mondriaan /Zakelijke Dienstverlening / Economie Secretaresse/

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Telefoniste/receptioniste Regie: ECABO Datum wijzigen: 16-12-2003 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Telefoniste/receptioniste Regie: ECABO Datum wijzigen: 16-12-2003 Versie 1 profiel Telefoniste/receptioniste Regie: ECABO Datum wijzigen: 16-12-2003 Versie 1 Print: 07-april-2004 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Telefoniste/receptioniste (SE 010) Algemene informatie

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Bestekschrijver Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 5

Beroepscompetentieprofiel Bestekschrijver Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 5 profiel Bestekschrijver Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 5 Print: 05-januari-2005 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Bestekschrijver (BS) Algemene informatie Onder regie van

Nadere informatie

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren Formulieren BPV Opleidingen Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Financieel administratief medewerker (93200) niveau 3, BBL cohort 2013 Alle beoordelingsformulieren

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Administratief Medewerker

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Administratief Medewerker Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Administratief Medewerker Kwalificatie: Secretarieel medewerker Niveau: 2 Crebonummer: 90472 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de beroepengroep

Nadere informatie

1. Beroepsprofiel Constructiebankwerker/lasser

1. Beroepsprofiel Constructiebankwerker/lasser Beroepstypering Constructiebankwerker / lasser Algemene informatie datum: 16 januari 2003 versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq, kenniscentrum voor

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Salarisadministrateur mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Salarisadministrateur mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent u praktijkopleider,

Nadere informatie

Kerntaak 1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een media-uiting

Kerntaak 1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een media-uiting Kerntaak 1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een media-uiting Werkproces 1.1: Organiseert (eigen) werkzaamheden en werkplek De maakt een planning of volgt de planning die voor

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Administratief juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-10-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Administratief juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-10-2004 Versie 1 profiel Administratief juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-10-2004 Versie 1 Print: 06-oktober-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Administratief juridisch

Nadere informatie

TAALPROFIEL BEDRIJFSADMINISTRATIEF MEDEWERKER VERSIE 1. Gebaseerd op: Beroepscompetentieprofiel 1 Bedrijfsadministratief medewerker

TAALPROFIEL BEDRIJFSADMINISTRATIEF MEDEWERKER VERSIE 1. Gebaseerd op: Beroepscompetentieprofiel 1 Bedrijfsadministratief medewerker TAALPROFIEL BEDRIJFSADMINISTRATIEF MEDEWERKER VERSIE 1 Gebaseerd op: Beroepscompetentieprofiel 1 Bedrijfsadministratief medewerker Inleiding In dit Taalprofiel zijn de volgende paragrafen opgenomen: 1.

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Calculator Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 7

Beroepscompetentieprofiel Calculator Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 7 profiel Calculator Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 7 Print: 04-januari-2005 Pagina 1 van 11 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Calculator (CAL) Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Bouwkundig tekenaar Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 7

Beroepscompetentieprofiel Bouwkundig tekenaar Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 7 profiel Bouwkundig tekenaar Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 7 Print: 05-januari-2005 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Bouwkundig tekenaar (BKT) Algemene informatie Onder

Nadere informatie

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Beroepsprofiel Fijn constructiebankwerker/lasser

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Beroepsprofiel Fijn constructiebankwerker/lasser Beroepstypering Fijn constructiebankwerker / lasser Algemene informatie datum: 6 december 2002 versie: 2 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq, kenniscentrum

Nadere informatie

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Beroepsprofiel Monteur Lichte Staalbouw Buitendienst

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Beroepsprofiel Monteur Lichte Staalbouw Buitendienst Beroepstypering Monteur lichte staalbouw buitendienst Algemene informatie datum: 4 december 2003 versie: 2 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq, kenniscentrum

Nadere informatie

De Medewerker Administratie valt onder de Directeur. De Medewerker Administratie legt verantwoordelijkheid af aan de Directeur.

De Medewerker Administratie valt onder de Directeur. De Medewerker Administratie legt verantwoordelijkheid af aan de Directeur. Profiel Medewerker Administratie: Doel van de functie De Medewerker Administratie is verantwoordelijk voor de administratie op het gebied van facturatie, betalingen, salaris, pensioen en personeel. De

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Applicatieontwikkelaar Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Applicatieontwikkelaar Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 profiel Applicatieontwikkelaar Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 Print: 10-februari-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Applicatieontwikkelaar (ICT 004) Algemene informatie Onder

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren BPV

Beoordelingsformulieren BPV Beoordelingsformulieren BPV ROC Mondriaan School voor Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Beoordelingsformulieren Basisjaar van de 3 jarige opleiding BBL DSMA Cohort

Nadere informatie

Competenties. Overzicht

Competenties. Overzicht Competenties Competenties voor het vmbo zijn nog niet ontwikkeld. Deze hieronder genoemde competenties zijn samen met docenten en bedrijfsleven afgeleid van de competenties die zijn opgesteld voor het

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Administratief juridisch medewerker openbaar bestuur Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-10-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Administratief juridisch medewerker openbaar bestuur Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-10-2004 Versie 1 profiel Administratief juridisch medewerker openbaar bestuur Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-10-2004 Versie 1 Print: 06-oktober-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Administratief juridisch medewerker

Nadere informatie

Secretaresse. Mbo-kwalificaties in de sector Secretarieel. Secretaresse

Secretaresse. Mbo-kwalificaties in de sector Secretarieel. Secretaresse Secretaresse Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen leggen

Nadere informatie

De salarisadministratie verwerkt salarissen en/of verricht voorbereidingen en administratieve handelingen ten behoeve van de salarisverwerking.

De salarisadministratie verwerkt salarissen en/of verricht voorbereidingen en administratieve handelingen ten behoeve van de salarisverwerking. EVALUATIE SALARISBUREAU WESTERKWARTIER, PERIODE 2011-2012 INLEIDING In het kader van de Intergemeentelijke samenwerking in het Westerkwartier is een samenwerkingsverband op het taakveld salarisadministratie

Nadere informatie

Bedrijfsadministrateur

Bedrijfsadministrateur Bedrijfsadministrateur Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Kerntaak 2: Verricht administratiewerkzaamheden

Kerntaak 2: Verricht administratiewerkzaamheden Kerntaak 2: Verricht administratiewerkzaamheden Werkproces 2.1: Verwerkt administratieve gegevens ten behoeve van het ladingdossier De coördinator havenlogistiek ontvangt een opdracht met betrekking tot

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Bedrijfsadministratief medewerker mbo-beroep, niveau 2

MBO-beroep in beeld. Bedrijfsadministratief medewerker mbo-beroep, niveau 2 MBO-beroep in beeld Bedrijfsadministratief medewerker mbo-beroep, niveau 2 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Informatieverzorger Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Informatieverzorger Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 profiel Informatieverzorger Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 Print: 23-december-2003 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Informatieverzorger (IDV 002) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren Formulieren BPV Opleidingen Economie Administratieve en Secretariële opleidingen Locaties Brasserskade (Delft) en Aspacialaan (Den Haag) Secretaresse (95380) niveau 3, BBL cohort 2013 Alle beoordelingsformulieren

Nadere informatie

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren Formulieren BPV ROC Mondriaan Economie Administratieve en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Administratief medewerker (90470) niveau 2, BBL cohort 2013 Uitstroomrichtingen : 90471 Bedrijfsadministratief

Nadere informatie

Gedragscode en Beroepscode. Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting

Gedragscode en Beroepscode. Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting Gedragscode en Beroepscode Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting 2 Inleiding Doel van de gedragscode en de beroepscode Het NIRPA is in 2004 gestart als register voor Payroll Professionals.

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq Beroepstypering Assemblage vakkracht mechatronica Algemene informatie datum: 12-03-2003 versie: 04 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Landelijke Kwalificaties MBO Sector: Bedrijfsadministratie Branche: n.v.t. Beroepengroep: Administrateur Versie 2007-2008 Administrateur 2007-2008 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Deel A: Beeld van de beroepengroep...

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Landelijke Kwalificaties MBO Sector: Bedrijfsadministratie Branche: n.v.t. Beroepengroep: Administrateur Versie 2008-2009 Administrateur 2008-2009 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Deel A: Beeld van de beroepengroep...

Nadere informatie

SALARISSERVICE EN -SOFTWARE

SALARISSERVICE EN -SOFTWARE MAAKT TIJD VOOR ONDERNEMEN SALARISSERVICE EN -SOFTWARE CBBS Salarisservice is opgericht in 1960 en daarmee één van de langst bestaande zelfstandige salaris verwerkers. Wij zijn uit - gegroeid tot een allround

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Digitaal rechercheur Regie: ECABO Datum wijzigen: 11-6-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Digitaal rechercheur Regie: ECABO Datum wijzigen: 11-6-2004 Versie 1 profiel Digitaal rechercheur Regie: ECABO Datum wijzigen: 11-6-2004 Versie 1 Print: 11-juni-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Digitaal rechercheur (ICT 010) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Ontwerper/constructeur

Beroepscompetentieprofiel Ontwerper/constructeur Beroepscompetentieprofiel Ontwerper/constructeur SBW O&R04/7/046/mdr/10-9-2004 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Kerntaken van het beroep 5 Kernopgaven van het beroep 9 Competentiematrix 10 Beroepscompetenties

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Assistent toezichthouder Regie: ECABO Datum wijzigen: Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Assistent toezichthouder Regie: ECABO Datum wijzigen: Versie 1 profiel Assistent toezichthouder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-6-2004 Versie 1 Print: 09-juni-2004 Pagina 1 van 11 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Assistent toezichthouder (V 001) Algemene informatie Onder

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Applicatiebeheerder. Graad B1-B3

Functiebeschrijving. Applicatiebeheerder. Graad B1-B3 Functiebeschrijving Applicatiebeheerder Graad B1-B3 1 1 Applicatiebeheerder 1.1 Rol Als applicatiebeheerder ben je het aanspreekpunt voor het ontwerp, beheer en de instandhouding van de toegewezen applicaties.

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq Beroepstypering Monteur werktuigbouw binnendienst Algemene informatie datum: 05-02-2003 versie: 04 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Personeel Online! Dé online oplossing voor personeels- en salarisadministratie

Personeel Online! Dé online oplossing voor personeels- en salarisadministratie Personeel Online! Dé online oplossing voor personeels- en salarisadministratie Salaris Stap 1. Leg uw personeels- en salarisgegevens eenvoudig vast in Personeel Online! Stap 2. Een salarisexpert van Personeel

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Doorstroom politie Regie: ECABO Datum wijzigen: 4-10-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Doorstroom politie Regie: ECABO Datum wijzigen: 4-10-2004 Versie 1 profiel Doorstroom politie Regie: ECABO Datum wijzigen: 4-10-2004 Versie 1 Print: 05-oktober-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Doorstroom politie Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling. A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau

Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling. A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau B: Reproductief niveau. Op reproductief niveau handelt de beroepsbeoefenaar volgens routines

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Kaderfunctionaris Bestratingbedrijf

Beroepscompetentieprofiel Kaderfunctionaris Bestratingbedrijf profiel Kaderfunctionaris Bestratingbedrijf Rapportage RAO-182.06.04 Arbeid Opleidingen Consult BV Tilburg, mei 2006 Dr. Judith de Ruijter Drs. Janneke te Marvelde 2 Kerntaken Kerntaak 1 Neemt werk op

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Secretarieel medewerker mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Secretarieel medewerker mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld mbo-beroep, niveau 2 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent u praktijkopleider,

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Landelijke Kwalificaties MBO Sector: Financiële beroepen Branche: n.v.t. Beroepengroep: Financiële beroepen Versie 2009-2010 Financiële beroepen 2009-2010 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Deel A: Beeld van

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren. Administratief medewerker (90470) niveau 2, BBL. Uitstroomrichting 90472 Secretarieel medewerker

Beoordelingsformulieren. Administratief medewerker (90470) niveau 2, BBL. Uitstroomrichting 90472 Secretarieel medewerker Beoordelingsformulieren ROC Mondriaan School voor Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Administratief medewerker (90470) niveau 2, BBL Uitstroomrichting 90472 Secretarieel

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Mutatie opzichter Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 24-5-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Mutatie opzichter Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 24-5-2004 Versie 1 profiel Mutatie opzichter Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 24-5-2004 Versie 1 Print: 05-januari-2005 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Mutatie opzichter (MTO) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Gedragscode en Beroepscode. Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting

Gedragscode en Beroepscode. Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting Gedragscode en Beroepscode Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting 2 Inhoudsopgave Inleiding... 7 1. Gedragscode... 6 Algemeen... 6 1.1 Professioneel gedrag... 6 1.2 Deskundigheid... 6 1.3

Nadere informatie

Beroepsprofiel Installatiemonteur Elektrotechniek. ALGEMENE INFORMATIE datum: 23 december 2004 versie: 1 Onder regie van KBB. Legitimering BCP door:

Beroepsprofiel Installatiemonteur Elektrotechniek. ALGEMENE INFORMATIE datum: 23 december 2004 versie: 1 Onder regie van KBB. Legitimering BCP door: Beroepstypering Installatiemonteur elektrotechniek ALGEMENE INFORMATIE datum: 23 december 2004 versie: 1 Onder regie van KBB Kenteq Ontwikkeld door: Brondocument(en) Legitimering BCP door: - op formatvereisten

Nadere informatie

Medewerker sociale zekerheid

Medewerker sociale zekerheid Medewerker sociale zekerheid Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Medewerker financiele administratie CB. Bedrijfsvoering -> Financieel Economische zaken

Medewerker financiele administratie CB. Bedrijfsvoering -> Financieel Economische zaken FUWA-VO Sessie Functie-informatie Blz. 1 Functienaam Organisatie Centraal Bureau Onderdeel Financiën & Beheer Salarisschaal 5 Werkterrein Bedrijfsvoering -> Financieel Economische zaken Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 1: Ontwikkelen van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Secretaresse Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Secretaresse Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 profiel Secretaresse Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 Print: 23-december-2003 Pagina 1 van 16 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Secretaresse (SE 003) Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Financieel administratief medewerker mbo-beroep, niveau 3

MBO-beroep in beeld. Financieel administratief medewerker mbo-beroep, niveau 3 MBO-beroep in beeld Financieel administratief medewerker mbo-beroep, niveau 3 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is

Nadere informatie

HLB Online. Met een gerust hart ondernemen. www.hlb-van-daal.nl

HLB Online. Met een gerust hart ondernemen. www.hlb-van-daal.nl Met een gerust hart ondernemen www.hlb-van-daal.nl Met een gerust hart ondernemen Wist u dat u bij Van Daal & Partners uw administratieve handelingen ook digitaal kunt uitvoeren? Met het online-dienstenpakket

Nadere informatie

LOONVISIE: GEEN ZORGEN MEER OVER UW PERSONEEL

LOONVISIE: GEEN ZORGEN MEER OVER UW PERSONEEL LOONVISIE: GEEN ZORGEN MEER OVER UW PERSONEEL Bent u werkgever of adviseur, dan hebben wij een passende oplossing voor u. Wij zijn al ruim 18 jaar specialist op het gebied van salarisverwerking en employee

Nadere informatie

Werkprogramma s 2016

Werkprogramma s 2016 Werkprogramma s 2016 Van het 14-kolomspapier naar significante aangelegenheden! Waarom hanteert u een werkprogramma? Hulpmiddel dat ik niets vergeet Sturingsmiddel voor assistenten Krijg ik aangeleverd

Nadere informatie

Verschillen in werkprocessen Management assistent en Secreterasse

Verschillen in werkprocessen Management assistent en Secreterasse Verschillen in werkprocessen Management assistent en Secreterasse In onderstaande formulierenset van de opleiding management assistent is aangegeven wat de verschillen zijn tussen management assistent

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel. Basismedewerker interieurtextiel

Beroepscompetentieprofiel. Basismedewerker interieurtextiel Beroepscompetentieprofiel Basismedewerker interieurtextiel Beroepscompetentieprofiel Algemene informatie datum: 21 juni 2010 versie: 1.0 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. 2 e beoordeling: Eindbeoordeling:

Opleidingsgebied ICT. 2 e beoordeling: Eindbeoordeling: Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak Applicatie- en mediaontwikkeling 2012-2013, 2013-2014 Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game Kwalificatie en crebocode

Nadere informatie

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functieprofiel Naam organisatie: Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functienaam: Locatiemanager Datum: september 2009 1. Doelstelling van de functie De Locatiemanager is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Proeve van bekwaamheid Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Ter beoordeling van de werkprocessen 3.1, 3.2, 3.3 en 3.4 worden (onderzoeks)opdrachten

Nadere informatie

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren Formulieren BPV Opleidingen Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Directiesecretaresse / Managementassistent (95391),niveau 4 BBL Cohort 2013 Alle beoordelingsformulieren

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Hajnadi Klimaattechniek BV Service Coördinator Printdatum 17-09-2012

Functiebeschrijving. Hajnadi Klimaattechniek BV Service Coördinator Printdatum 17-09-2012 Bedrijf Hajnadi Klimaattechniek BV Functie Service Coördinator Printdatum 17-09-2012 Functiebeschrijving Functiekenmerken Taken kennis en vaardigheden Opleidingsmogelijkheden bij functie Functiekenmerken

Nadere informatie

Beroepstypering Onderhoudsmonteur installatietechniek. Algemene informatie datum: versie: 1

Beroepstypering Onderhoudsmonteur installatietechniek. Algemene informatie datum: versie: 1 Beroepstypering Onderhoudsmonteur installatietechniek Algemene informatie datum: 01-05-2003 versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen

Nadere informatie

Portier/baliemedewerker

Portier/baliemedewerker Portier/baliemedewerker Algemene kenmerken De functionaris is werkzaam binnen de Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o., waaronder ressorteren dak- en thuislozenvoorzieningen Gaarshof en Weideveld,

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137 Keuzedeel mbo Zorg en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0137 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2015

Nadere informatie

Functiebeschrijving 01. FUWA5 NORM 2010

Functiebeschrijving 01. FUWA5 NORM 2010 Functienaam Functiecode 00.20 Human Resource Advisor Functiedatum 1 augustus 2011 Organisatie Functiefamilie Afdeling FUNCTIECONTEXT: POSITIE IN DE ORGANISATIE: Rapporteert aan: Geeft leiding aan: Anoniem

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Financiële beroepen

Landelijke Kwalificaties MBO. Financiële beroepen Landelijke Kwalificaties MBO Financiële beroepen Crebonummer: 22158, 93200, 93212, 93211, 93213 Sector: Financiële beroepen Branche: n.v.t. Opleidingsdomein: Economie en administratie Geldig vanaf: 1 augustus

Nadere informatie

Vraag naar een vrijblijvende demo via demo@spponline.nl of Informeer snel naar onze gunstige tarieven via offerte@spponline.nl

Vraag naar een vrijblijvende demo via demo@spponline.nl of Informeer snel naar onze gunstige tarieven via offerte@spponline.nl Beschikking over volledig HR- en Salarispakket. Geen investering in software. Geen last van tijdrovende updates. Zelf altijd en overal de meest up to date gegevens van uw personeel beschikbaar. Alle gegevens

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Financiële beroepen. Dossierstatus: Eindtoets

Landelijke Kwalificaties MBO. Financiële beroepen. Dossierstatus: Eindtoets Landelijke Kwalificaties MBO Financiële beroepen Crebonummer: 93200, 93210 Sector: Financiële beroepen Branche: n.v.t. Cohort: Cohort 2010-2011 Dossierstatus: Eindtoets Colo 2002-2009. Gebruik van gegevens

Nadere informatie

Contactcenter medewerker

Contactcenter medewerker Contactcenter medewerker Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Projectleider IT-infrastructuur

Projectleider IT-infrastructuur Functiebeschrijving Projectleider IT-infrastructuur Functiegegevens Functiebenaming : Directie : Team: Loonschaal: Rapporteert aan: Projectleider IT-infrastructuur Bedrijfsvoering IT A1a-A3a IT-coördinator

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 3: Beheren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321 Leeromgeving

Nadere informatie

Maak ondernemen eenvoudig, kies voor Tentoo.

Maak ondernemen eenvoudig, kies voor Tentoo. Maak ondernemen eenvoudig, kies voor Tentoo. Payrolling Human resources Salarisadministratie tentoo.nl Ondernemers zijn altijd op zoek naar de ideale voorwaarden voor succes. Steeds meer werk gevers kiezen

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Assemblagemedewerker natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4

Beroepscompetentieprofiel Assemblagemedewerker natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4 Beroepscompetentieprofiel Assemblagemedewerker natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4 Print: 27-april-2005 Pagina 1 van 10 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Assemblagemedewerker

Nadere informatie

Afdeling : Planning & Control Organisatie : Thuisvester Functie : Medewerker Planning & Control Datum : augustus 2014

Afdeling : Planning & Control Organisatie : Thuisvester Functie : Medewerker Planning & Control Datum : augustus 2014 FUNCTIEDOCUMENT CONTEXT De afdeling Planning & Control richt zich op de effectieve en efficiënte uitvoering van planning & controlcyclus governance, financiering & treasury en risicomanagement. De medewerker

Nadere informatie

Salarisadministrateur Beroepscompetentieprofiel en kennis- en vaardigheidseisen

Salarisadministrateur Beroepscompetentieprofiel en kennis- en vaardigheidseisen Salarisadministrateur Beroepscompetentieprofiel en kennis- en vaardigheidseisen Inhoudsopgave Deel I: Beroepscompetentieprofiel Algemene inleiding... 3 Colofon... 4 Ontwikkel- en legitimeringsproces...

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Financiële beroepen

Landelijke Kwalificaties MBO. Financiële beroepen Landelijke Kwalificaties MBO Financiële beroepen Crebonummer: 93200, 93210 Sector: Financiële beroepen Branche: n.v.t. Cohort: Cohort 2011-2012 Colo 2002-2011. Gebruik van gegevens en teksten is met bronvermelding

Nadere informatie

Assistent-accountant Beroepscompetentieprofiel

Assistent-accountant Beroepscompetentieprofiel Assistent-accountant Beroepscompetentieprofiel Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 5 1 Algemene informatie over het beroep... 6 1.1 Mogelijke functiebenamingen... 6 1.2 Beschrijving

Nadere informatie

Coördinator Beveiliging

Coördinator Beveiliging Coördinator Beveiliging Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Informatieverzorger. Mbo-kwalificaties in de sector Informatiedienstverlening. Informatieverzorger

Informatieverzorger. Mbo-kwalificaties in de sector Informatiedienstverlening. Informatieverzorger Informatieverzorger Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Werken als specialist in de mode

Werken als specialist in de mode 1 2 3 4 5 Werken als specialist in de mode Specialist mode/maatkleding Wat laat je zien? Je toont passie voor het maken van mode Je zet je talenten in en staat open voor reacties Je ontwikkelt een eigen

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel. Productiebegeleider mode

Beroepscompetentieprofiel. Productiebegeleider mode Beroepscompetentieprofiel Productiebegeleider mode Beroepscompetentieprofiel Algemene informatie datum: juni 2011 versie: 1.0 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door:

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie