Beroepscompetentieprofiel Salarisadministrateur Regie: ECABO Datum wijzigen: Versie 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beroepscompetentieprofiel Salarisadministrateur Regie: ECABO Datum wijzigen: 5-7-2004 Versie 1"

Transcriptie

1 profiel Salarisadministrateur Regie: ECABO Datum wijzigen: Versie 1 Print: 19-augustus-2004 Pagina 1 van 15

2 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Salarisadministrateur (BA 005) Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door Brondocument(en) datum: ECABO ECABO, afdeling Ontwikkeling en Innovatie versie: 1 Kansen voor de mbo-opleiding op niveau 4 Administrateur met een specialisatie Salarisadministratie; DUO Market Research (2003) Legitimering beroepscompetentieprofiel - op format vereisten door - op inhoud door Mogelijke functiebenamingen Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO ECABO, Adviescommissie Bestuur Bedrijfsadministratie dd dd Salarisadministrateur Medewerker salarisadministratie Payroll professional Junior salarisadministrateur Loopbaanmogelijkheden De salarisadministrateur kan doorgroeien naar hogere administratieve functies met meer verantwoordelijkheden, binnen de specialisatie en binnen en buiten de eigen organisatie. Doorleren en doorgroeien wordt sterk gestimuleerd door de werkgevers. BEROEPSBESCHRIJVING beroepscontext / werkzaamheden De salarisadministrateur werkt zelfstandig aan taken met de nodige complexiteit. Kenmerkend voor deze functie is de noodzaak goed inzicht te hebben in de salarisverwerking in al haar facetten en de gevolgen die fouten of vertragingen kunnen hebben voor het bedrijf en zijn medewerkers. De salarisadministrateur die werkzaam is bij dienstverleners zoals salarisadministratie- en accountantskantoren, moet zich tevens een beeld kunnen vormen van de bedrijven waar hij zijn werkzaamheden voor verricht. De salarisadministrateur verwerkt salarissen en/of verricht voorbereidingen en administratieve handelingen ten behoeve van de salarisverwerking. De volgende kerntaken kunnen worden onderscheiden: - het verzamelen, controleren en archiveren van relevante informatie voor de salarisverwerking - het muteren van individuele en collectieve gegevens t.b.v. de berekening van de lonen en salarissen in een geautomatiseerd salarisverwerkingssysteem - het zorgdragen voor een correcte afwikkeling van te betalen lonen, belastingen en afdrachten. N.B.: Diverse handelingen in een (salaris)administratie mogen in de praktijk niet door dezelfde medewerker worden verricht vanwege functiescheiding. De handelingen waar dit voor geldt, verschillen sterk per bedrijf of instelling en zijn ook afhankelijk van de branche en organisatiegrootte. rol en verantwoordelijkheden complexiteit De salarisadministrateur verricht zijn werkzaamheden zelfstandig en past standaardprocedures toe. De werkzaamheden zijn meestal uitvoerend en routinematig van aard, toch komen onverwachte situaties frequent voor. De salarisadministrateur werkt altijd onder de verantwoording van zijn leidinggevende; de leiding en/of de directie is formeel (eind)verantwoordelijk voor alle werkzaamheden. Het komt voor, dat bedrijven met een eigen salarisadministratie slechts één salarisadministrateur in dienst hebben. In dat geval rust er een extra zware verantwoordelijkheid op de schouders van deze functionaris; het verwerken van de salarissen is gecompliceerd en op korte termijn moeilijk uit te besteden. De werkzaamheden zijn uitvoerend van aard en de activiteiten zijn redelijk afwisselend. Onverwachte situaties komen frequent voor. Piekbelasting komt maandelijks voor in de cyclus van de salarisverwerking en rondom de jaarwisseling. Laat ingeleverde mutaties of plotselinge wetswijzigingen kunnen de nodige problemen veroorzaken voor de verwerking. Afhankelijk van de positie van de salarisadministrateur moet hijzelf of zijn leidinggevende dan bepalen wat er wel mee wordt genomen in de eerstvolgende verwerking en wat niet. Ondanks de vaak grote tijdsdruk moet de verwerking van de salarissen zorgvuldig en correct worden uitgevoerd. Afhankelijk van de opdrachten komt de salarisadministrateur regelmatig de grenzen van zijn kunnen tegen. Van de salarisadministrateur die werkzaam is bij dienstverleners zoals salarisadministratie- en accountantskantoren, wordt bovendien verwacht dat zijn inzicht en vaardigheden in de salarisverwerking zodanig zijn, dat hij in dezelfde periode kan werken aan de salarisverwerking van verschillende klanten en hiertussen makkelijk kan omschakelen. Print: 19-augustus-2004 Pagina 2 van 15

3 typerende beroepshouding De salarisadministrateur is (zelf)controlerend, nauwkeurig, objectief en integer. De salarisadministrateur beschikt over de nodige flexibiliteit; hij moet de bereidheid hebben om over te werken op kritische momenten in de cyclus van de salarisverwerking. Zelfstandige salarisadministrateurs moeten bovendien hun vakantieplanning afstemmen op de cyclus van de salarisverwerking. TRENDS / INNOVATIES Marktontwikkelingen Wetgeving overheidsregulering Technologische ontwikkelingen Bedrijfsorganisatorische ontwikkelingen Internationale ontwikkelingen Door verregaande automatisering en wensen van het management en de klant, verschuift het accent van het beroep salarisadministrateur langzaam van verwerken naar adviseren. De laatste jaren neemt het belang van communicatieve vaardigheden toe. De marktontwikkelingen leiden tot meer interactie en contactmomenten met collega's en klanten, waarbij de salarisadministrateur fungeert als aanspreekpunt. Hij verstrekt op verzoek eenvoudige adviezen, licht zaken toe, of vraagt gegevens op. Hieronder wordt niet alleen verstaan dat de salarisadministrateur prettig communiceert met collega's, maar hij moet ook enige vergadervaardigheden hebben en het bedrijf kunnen vertegenwoordigen in eenvoudige contacten met klanten. De dienstverleners worden steeds flexibeler in hun aanbod; de klant kan kiezen tussen het vrijwel geheel uitbesteden van de salarisadministratie en de minimale salarisberekeningen. Dit wordt vergemakkelijkt door internettoepassingen en portals. Hierdoor kan de klant bijvoorbeeld zelf de mutaties invoeren in het salarisverwerkingspakket van de dienstverlener. Voor de salarisadministrateur heeft dit als gevolg dat hij de voor de ene klant weinig standaardhandelingen hoeft te verrichten, omdat de klant de invoer en mutaties zelf doet en dat hij voor de andere klant zowel de standaard invoer en mutaties en de aanvullende service voor zijn rekening neemt. Steeds meer bedrijven hebben een CAO à la carte; medewerkers kunnen zelf kiezen voor bepaalde secundaire arbeidsvoorwaarden. Dit brengt veel extra werk met zich mee voor de afdeling P&O en de salarisadministratie (advisering en verwerking). Het management en de klant willen steeds sneller beschikken over gegevens, adviezen en managementinformatie. Het management en de klanten worden kritischer en verwachten meer transparantie in de werkzaamheden die door de salarisadministrateur worden verricht. De salarisadministrateur moet meer toelichten en meer laten zien (bijvoorbeeld grafisch visualiseren). Door veranderingen in de fiscale wetgeving, de sociale regelingen en CAO s zijn voortdurende aanpassingen nodig in de salarisverwerking. Dit heeft als gevolg dat de werkprocedures en de verwerkingssoftware regelmatig moeten worden aangepast, en dat het personeel regelmatig moet worden bijgeschoold. Door de opmars van de computer, internet en de toepassingsmogelijkheden ervan, gaat het beroep ingrijpend veranderen. Systemen worden steeds meer met elkaar verbonden, en informatie wordt steeds vaker digitaal aangeleverd en ingelezen. Eenvoudig invoerwerk en diverse tussenstappen in de salarisverwerking zullen zoveel mogelijk worden beperkt. De verregaande automatisering impliceert een grotere onzichtbaarheid van de verwerkingsstappen, waardoor het belang van handmatige controles door medewerkers groter wordt. De komst van application service providers (ASP) biedt nieuwe mogelijkheden voor de salarisadministratie. Het geautomatiseerde salarisverwerkingspakket van een bedrijf draait dan extern op het internet en het pakket wordt door de leverancier beheerd en geactualiseerd. De bedrijfsorganisatorische ontwikkelingen zijn een direct gevolg van de opmars van de ICT. Deze kunnen wijzigingen van de functie als gevolg hebben. Verder is er de ontwikkeling dat medewerkers bepaalde gegevens voortaan zelf moeten gaan invoeren en muteren (bijv. NAW-gegevens). Grote bedrijven centraliseren de lokale financiële- en salarisadministraties in financial service centers. Dit betekent dat de salarisadministrateurs vanaf één centrale locatie de salarissen verwerken voor alle vestigingen van het bedrijf. Het Engels rukt op in de Nederlandse samenleving en ook op de salarisadministratie. Softwarepakketten en handleidingen zijn vaak in het Engels en het aantal bedrijven met Engels als corporate language neemt toe. Dit vergroot de wenselijkheid om deze taal te beheersen. Print: 19-augustus-2004 Pagina 3 van 15

4 KERNTAKEN VAN HET BEROEP 1 Verzamelt, controleert en archiveert relevante informatie voor de salarisverwerking 2 Muteert individuele en collectieve gegevens in een geautomatiseerd salarisverwerkingssysteem 3 Draagt zorg voor een correcte afwikkeling van te betalen lonen, belastingen en afdrachten Print: 19-augustus-2004 Pagina 4 van 15

5 KERNTAAK 1 Verzamelt, controleert en archiveert relevante informatie voor de salarisverwerking proces rol / verantwoordelijkheden complexiteit betrokkenen (hulp-)middelen kwaliteit van proces en resultaat keuzes en dilemma's De salarisadministrateur verzamelt de relevante gegevens voor de salarisverwerking, te weten de vaste en variabele personeelsgegevens en de actuele wettelijke en bedrijfsregelingen. Hij controleert of de gegevens zijn geautoriseerd en neemt indien gewenst steekproeven om de juistheid te controleren. De salarisadministrateur draagt ook zorg voor de archivering van de gegevens. Salarisadministrateurs bij dienstverleners hebben contact met de klant in geval van onvolledige of foutieve verwerkingsgegevens. De salarisadministrateur verricht zijn werkzaamheden zelfstandig en past standaardprocedures toe. De werkzaamheden zijn meestal uitvoerend en routinematig van aard, toch komen onverwachte situaties frequent voor. De salarisadministrateur werkt altijd onder de verantwoording van zijn leidinggevende en/of opdrachtgever; de leiding en/of de directie is formeel (eind)verantwoordelijk voor alle werkzaamheden. De werkzaamheden zijn uitvoerend van aard en de activiteiten zijn redelijk afwisselend, met af en toe onverwachte situaties. Piekbelasting komt maandelijks voor in de cyclus van de salarisverwerking en rondom de jaarwisseling. Van de salarisadministrateur die werkzaam is bij dienstverleners wordt bovendien verwacht dat zijn inzicht en vaardigheden in de salarisverwerking zodanig zijn, dat hij in dezelfde periode kan werken aan de salarisverwerking van verschillende klanten en hiertussen makkelijk kan omschakelen. De salarisadministrateur in bedrijven met een eigen salarisadministratie werkt alleen, of samen met slechts één of hooguit twee collega s. Hij heeft contacten met de afdelingen administratie en P&O, of heeft daar zelfs zijn werkplek. Bij kleinere en middelgrote organisaties is het gebruikelijk dat de salarisadministrateur direct wordt aangestuurd door de directeur. De salarisadministrateur bij dienstverleners kan werkzaam zijn op een grotere afdeling. De salarisadministrateur heeft externe contacten met klanten, de belastingdienst, het Uitvoeringsorgaan Werknemers Verzekeringen (UWV), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), banken, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen. Het gaat bij de externe contacten vooral om het opvragen of verstrekken van ontbrekende of aanvullende gegevens. De salarisadministrateur maakt gebruik van diverse softwarepaketten; een HRMpakket, al dan niet als onderdeel van een geautomatiseerd salarisverwerkingspakket, spreadsheets en de tekstverwerker. In toenemende mate wordt gebruik gemaakt van en internet. Het kunnen gebruiken van het kopieerapparaat, de fax, de telefoon, archiefsystemen en traditionele kantoorbenodigdheden ook een vereiste. De salarisadministrateur leest en raadpleegt vakliteratuur, zowel op papier als digitaal. Van de salarisadministrateur wordt verwacht dat hij producten aflevert die inhoudelijk en feitelijk correct en compleet zijn, conform de wet, de diverse regelingen en de voorschriften die het kantoor hanteert. Het gaat om toegankelijke en bruikbare informatie t.b.v. de salarisverwerking zoals formulieren, lijsten, registers, dossiers etc. Integriteit versus klantentevredenheid De salarisadministrateur staat voor de opgave zijn integriteit te bewaren en goed in te schatten wat de gevolgen zijn van het overtreden van de regelgeving voor de eigen organisatie en voor de medewerker(s) of klant(en). Hij maakt in geval van geconstateerde misstappen een aantekening en licht zijn leidinggevende in. Zelfstandigheid versus verantwoording De salarisadministrateur moet regelmatig bepalen of hij (te verwachten) problemen meldt aan zijn leidinggevende of niet. Zelfstandigheid versus deskundigheid De salarisadministrateur moet bepalen of hij de aangewezen persoon is om een vraag te beantwoorden of dat hij de vraag aan een collega of zelfs aan een externe functionaris met de juiste expertise moet doorspelen. Vertrouwelijkheid De salarisadministrateur werkt met zeer vertrouwelijke privé-gegevens en bedrijfsinformatie en kan tevens vroegtijdig op de hoogte zijn van maatregelen die genomen gaan worden in een bedrijf en de effecten daarvan op personen. Hij moet ten aanzien van deze informatie altijd de vertrouwelijkheid in acht nemen. Print: 19-augustus-2004 Pagina 5 van 15

6 KERNTAAK 2 Muteert individuele en collectieve gegevens in een geautomatiseerd salarisverwerkingssysteem proces rol / verantwoordelijkheden complexiteit betrokkenen (hulp-)middelen kwaliteit van proces en resultaat keuzes en dilemma's De salarisadministrateur controleert of alle benodigde informatie aanwezig en geautoriseerd is, om te beginnen met de verloning. Hij voert de stamgegevens in, of werkt deze bij en voert de periodieke mutaties in. Hij start de (proef)run(s) en genereert de loonstroken. Tussentijds controleert hij steekproefsgewijs enkele loonstroken en vergelijkt hij de cumulatieve stand van de salarissen van de actuele periode t.o.v. die van de voorgaande periode(n). Tenslotte stelt de salarisadministrateur het betalingsvoorstel op en verspreidt hij de diverse overzichten en rapportages aan belanghebbenden. Periodiek meldt hij medewerkers aan- en af bij diverse externe instanties. Hij corrigeert verwerkingsfouten, door hem ontdekt bij controles of achteraf op basis van binnengekomen klachten. De salarisadministrateur verricht zijn werkzaamheden zelfstandig en past standaardprocedures toe. De werkzaamheden zijn meestal uitvoerend en routinematig van aard, toch komen onverwachte situaties frequent voor. De salarisadministrateur werkt altijd onder de verantwoording van zijn leidinggevende en/of opdrachtgever; de leiding en/of de directie is formeel (eind)verantwoordelijk voor alle werkzaamheden. Het komt voor, dat bedrijven met een eigen salarisadministratie slechts één salarisadministrateur in dienst hebben. In dat geval rust er een extra zware verantwoordelijkheid op de schouders van deze functionaris; het verwerken van de salarissen is gecompliceerd en op korte termijn moeilijk uit te besteden. De werkzaamheden zijn uitvoerend van aard en de activiteiten zijn redelijk afwisselend. Onverwachte situaties komen frequent voor. Piekbelasting komt maandelijks voor in de cyclus van de salarisverwerking en rondom de jaarwisseling. Laat ingeleverde mutaties of plotselinge wetswijzigingen kunnen de nodige problemen veroorzaken voor de verwerking. Afhankelijk van de positie van de salarisadministrateur moet hij of zijn leidinggevende dan bepalen wat er wel mee wordt genomen in de eerstvolgende verwerking en wat niet. Ondanks de vaak grote tijdsdruk moet de verwerking van de salarissen zorgvuldig en correct worden uitgevoerd. Afhankelijk van zijn opdrachten komt hij regelmatig de grenzen van zijn kunnen tegen. Van de salarisadministrateur die werkzaam is bij dienstverleners zoals salarisadministratie- en accountantskantoren, wordt bovendien verwacht dat zijn inzicht en vaardigheden in de salarisverwerking zodanig zijn, dat hij in dezelfde periode kan werken aan de salarisverwerking van verschillende klanten en hiertussen makkelijk kan omschakelen. De salarisadministrateur in bedrijven met een eigen salarisadministratie werkt alleen, of samen met slechts één of hooguit twee collega s. Hij heeft contacten met de afdelingen administratie en P&O, of heeft daar zelfs zijn werkplek. Bij kleinere en middelgrote organisaties is het gebruikelijk dat de salarisadministrateur direct wordt aangestuurd door de directeur. De salarisadministrateur bij dienstverleners kan werkzaam zijn op een grotere afdeling. De salarisadministrateur heeft externe contacten met klanten, de belastingdienst, het Uitvoeringsorgaan Werknemers Verzekeringen (UWV), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), banken, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen. Het gaat bij de externe contacten vooral om het opvragen of verstrekken van ontbrekende of aanvullende gegevens. De salarisadministrateur krijgt te maken met de correctie van verwerkingsfouten en de afhandeling van klachten van medewerkers en/of klanten. Hij gaat hierbij tactvol en doortastend te werk. De salarisadministrateur maakt gebruik van diverse softwarepaketten; een HRMpakket, al dan niet als onderdeel van een geautomatiseerd salarisverwerkingspakket, spreadsheets en de tekstverwerker. In toenemende mate wordt gebruik gemaakt van en internet. Het kunnen gebruiken van het kopieerapparaat, de fax, de telefoon, archiefsystemen en traditionele kantoorbenodigdheden is ook een vereiste. De salarisadministrateur leest en raadpleegt vakliteratuur, zowel op papier als digitaal. Van de salarisadministrateur wordt verwacht dat hij producten aflevert die rekenkundig, inhoudelijk en feitelijk correct en compleet zijn, conform de wet, de diverse regelingen en de voorschriften die het kantoor hanteert. Het gaat om het mutatieverslag van de salarisverwerking, de loonstroken, de jaaropgaaf, het betalingsvoorstel en om diverse overzichten en rapportages. Integriteit versus klantentevredenheid De salarisadministrateur staat voor de opgave zijn integriteit te bewaren en goed in te schatten wat de gevolgen zijn van het overtreden van de regelgeving voor de eigen organisatie en voor de medewerker(s) of klant(en). Hij maakt in geval van geconstateerde misstappen een aantekening en licht zijn leidinggevende in. Zelfstandigheid versus verantwoording De salarisadministrateur moet regelmatig bepalen of hij (te verwachten)problemen meldt aan zijn leidinggevende of niet. Print: 19-augustus-2004 Pagina 6 van 15

7 Zelfstandigheid versus deskundigheid De salarisadministrateur moet bepalen of hij de aangewezen persoon is om een vraag te beantwoorden of dat hij de vraag aan een collega of zelfs aan een externe functionaris met de juiste expertise moet doorspelen. Vertrouwelijkheid De salarisadministrateur werkt met zeer vertrouwelijke privé-gegevens en bedrijfsinformatie en kan tevens vroegtijdig op de hoogte zijn van maatregelen die genomen gaan worden in een bedrijf en effecten daarvan op personen. Hij moet ten aanzien van deze informatie altijd de vertrouwelijkheid in acht nemen. Print: 19-augustus-2004 Pagina 7 van 15

8 KERNTAAK 3 Draagt zorg voor een correcte afwikkeling van te betalen lonen, belastingen en afdrachten proces rol / verantwoordelijkheden complexiteit betrokkenen (hulp-)middelen kwaliteit van proces en resultaat keuzes en dilemma's De salarisadministrateur stuurt het voorstel voor de te betalen lonen, belastingen en afdrachten naar de directeur of de klant ter accordering, vervolgens betaalt de administratie (van het eigen bedrijf of van de klant) de salarissen uit. De salarisadministrateur vult de aangifte voor de loonheffingsafdracht in. Vervolgens verricht hij diverse controles inzake de totale loonsom, inhoudingen en afdrachten en stelt hierover rapportages op voor het management. Indien mogelijk maakt hij correcties, zolang dit valt binnen zijn bevoegdheden. De salarisadministrateur signaleert belangrijke (toekomstige) wijzigingen op salarisgebied richting P&O, management en eventueel het personeel. Dit betreft met name wijzigingen in tarieven voor premieafdracht, loonbelastingtabellen en de reiskostenvergoeding. Hij geeft tevens de meest voor de hand liggende gevolgen aan van deze wijzigingen. Tenslotte brengt hij indien nodig kleine wijzigingen aan in het salarisverwerkingssysteem (functioneel applicatiebeheer). De salarisadministrateur verricht zijn werkzaamheden zelfstandig en past standaardprocedures toe. De werkzaamheden zijn meestal uitvoerend en routinematig van aard, toch komen onverwachte situaties frequent voor. De salarisadministrateur werkt altijd onder de verantwoording van zijn leidinggevende en/of opdrachtgever; de leiding en/of de directie is formeel (eind)verantwoordelijk voor alle werkzaamheden. Het komt voor, dat bedrijven met een eigen salarisadministratie slechts één salarisadministrateur in dienst hebben. In dat geval rust er een extra zware verantwoordelijkheid op de schouders van deze functionaris; het verwerken van de salarissen is gecompliceerd en op korte termijn moeilijk uit te besteden. De werkzaamheden zijn uitvoerend van aard en de activiteiten zijn redelijk afwisselend. Onverwachte situaties komen regelmatig voor. Piekbelasting komt maandelijks voor in de cyclus van de salarisverwerking en rondom de jaarwisseling. Laat ingeleverde mutaties of plotselinge wetswijzigingen kunnen de nodige problemen veroorzaken voor de verwerking. Afhankelijk van de positie van de salarisadministrateur moet hij of zijn leidinggevende dan bepalen wat er wel mee wordt genomen in de eerstvolgende verwerking en wat niet. Ondanks de vaak grote tijdsdruk moet de verwerking van de salarissen zorgvuldig en correct worden uitgevoerd. Afhankelijk van de opdrachten komt hij regelmatig de grenzen van zijn kunnen tegen. Van de salarisadministrateur die werkzaam is bij dienstverleners zoals salarisadministratie- en accountantskantoren, wordt bovendien verwacht dat zijn inzicht en vaardigheden in de salarisverwerking zodanig zijn, dat hij in dezelfde periode kan werken aan de salarisverwerking van verschillende klanten en hiertussen makkelijk kan omschakelen. De salarisadministrateur in bedrijven met een eigen salarisadministratie werkt alleen, of samen met slechts één of hooguit twee collega s. Hij heeft contacten met de afdelingen administratie en P&O, of heeft daar zelfs zijn werkplek. Bij kleinere en middelgrote organisaties is het gebruikelijk dat de salarisadministrateur direct wordt aangestuurd door de directeur. De salarisadministrateur bij dienstverleners kan werkzaam zijn op een grotere afdeling. De salarisadministrateur heeft externe contacten met klanten, de belastingdienst, het Uitvoeringsorgaan Werknemers Verzekeringen (UWV), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), banken, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen. Het gaat bij de externe contacten vooral om het opvragen of verstrekken van ontbrekende of aanvullende gegevens. De salarisadministrateur maakt gebruik van diverse softwarepaketten; een HRMpakket, al dan niet als onderdeel van een geautomatiseerd salarisverwerkingspakket, spreadsheets en de tekstverwerker. In toenemende mate wordt gebruik gemaakt van en internet. Het kunnen gebruiken van het kopieerapparaat, de fax, de telefoon, archiefsystemen en traditionele kantoorbenodigdheden is ook een vereiste. De salarisadministrateur leest en raadpleegt vakliteratuur, zowel op paier als digitaal. Van de salarisadministrateur wordt verwacht dat hij producten aflevert die rekenkundig, inhoudelijk en feitelijk correct en compleet zijn, conform de wet, de diverse regelingen en de voorschriften die het kantoor hanteert. Het gaat om de loonjournaalpost, correcte en tijdige betalingen van lonen en afdrachten, diverse rapportages en controles, en memo s over belangrijke toekomstige wijzigingen op het gebied van salarissen. Integriteit versus klantentevredenheid De salarisadministrateur staat voor de opgave zijn integriteit te bewaren en goed in te schatten wat de gevolgen zijn van het overtreden van de regelgeving voor de eigen organisatie en voor de medewerker(s) of klant(en). Hij maakt in geval van geconstateerde misstappen een aantekening en licht zijn leidinggevende in. Zelfstandigheid versus verantwoording De salarisadministrateur moet regelmatig bepalen of hij (te verwachten) problemen meldt aan zijn leidinggevende of niet. Print: 19-augustus-2004 Pagina 8 van 15

9 Zelfstandigheid versus deskundigheid De salarisadministrateur moet bepalen of hij de aangewezen persoon is om een vraag te beantwoorden of dat hij de vraag aan een collega of zelfs aan een externe functionaris met de juiste expertise moet doorspelen. Vertrouwelijkheid De salarisadministrateur werkt met zeer vertrouwelijke privé-gegevens en bedrijfsinformatie en kan tevens vroegtijdig op de hoogte zijn van maatregelen die genomen gaan worden in een bedrijf en de effecten daarvan op personen. Hij moet ten aanzien van deze informatie altijd de vertrouwelijkheid in acht nemen. Print: 19-augustus-2004 Pagina 9 van 15

10 KERNOPGAVEN VAN HET BEROEP 1 Werkdruk versus kwaliteit De salarisadministrateur staat voor de opgave ongeacht de omstandigheden foutloos te werken en zijn deadlines te halen. De kwaliteit van zijn werk mag niet verminderen door drukte of minder goede werkomstandigheden. 2 Vertrouwelijkheid De salarisadministrateur werkt met zeer vertrouwelijke privé-gegevens en bedrijfsinformatie en kan tevens vroegtijdig op de hoogte zijn van maatregelen die genomen gaan worden in een bedrijf en effecten daarvan op personen. Hij moet ten aanzien van deze informatie altijd de vertrouwelijkheid in acht nemen. 3 Controle De salarisadministrateur staat voor de opgave om alle informatie die hij krijgt en alle werkzaamheden die hij verricht, te controleren op juistheid en plausibiliteit. 4 Integriteit versus voordelen op korte termijn en klantentevredenheid De salarisadministrateur staat voor de opgave zijn integriteit te bewaren en goed in te schatten wat de gevolgen zijn van het niet toepassen van de regelgeving voor de eigen organisatie en voor de medewerker(s) of klant(en). Hij maakt in geval van geconstateerde misstappen een aantekening en licht zijn leidinggevende in. Print: 19-augustus-2004 Pagina 10 van 15

11 OVERZICHTSSCHEMA BEROEPSCOMPETENTIES EN KERNTAKEN BEROEPSCOMPETENTIES vakmatig-methodisch (VM) 1 Verzamelen en controleren gegevens t.b.v. salarisverwerking 2 Verwerken van salarissen in een salarisverwerkingspakket 3 Afhandelen van de te betalen lonen, belastingen en afdrachten 4 Aanleveren input voor communicatie en voorlichting bestuurlijk-organisatorisch en strategische (BOS) 5 Handelen naar bevoegdheden en verantwoordelijkheden 6 Werkzaamheden plannen 7 Omgaan met vertrouwelijke informatie sociaal-communicatieve (SC) 8 Samenwerken met relevante relaties binnen de organisatie 9 Reageren op vragen van medewerkers en klanten ontwikkelings (ON) 10 Eigen handelen evaluaren en bijstellen 11 Feedback op eigen functioneren vragen/ontvangen 12 Vakkennis en ontwikkelingen bijhouden KERNTAAK X X X X Print: 19-augustus-2004 Pagina 11 van 15

12 OVERZICHTSSCHEMA BEROEPSCOMPETENTIES EN KERNOPGAVEN BEROEPSCOMPETENTIES vakmatig-methodisch (VM) 1 Verzamelen en controleren gegevens t.b.v. salarisverwerking 2 Verwerken van salarissen in een salarisverwerkingspakket 3 Afhandelen van de te betalen lonen, belastingen en afdrachten 4 Aanleveren input voor communicatie en voorlichting bestuurlijk-organisatorisch en strategische (BOS) 5 Handelen naar bevoegdheden en verantwoordelijkheden 6 Werkzaamheden plannen 7 Omgaan met vertrouwelijke informatie sociaal-communicatieve (SC) 8 Samenwerken met relevante relaties binnen de organisatie 9 Reageren op vragen van medewerkers en klanten ontwikkelings (ON) 10 Eigen handelen evaluaren en bijstellen 11 Feedback op eigen functioneren vragen/ontvangen 12 Vakkennis en ontwikkelingen bijhouden KERNOPGAVE X X X X X X X X X X Print: 19-augustus-2004 Pagina 12 van 15

13 BEROEPCOMPETENTIES MET SUCCESCRITERIA Nr. 1 VM De salarisadministrateur is in staat om op adequate wijze de relevante gegevens te verzamelen en te controleren ten behoeve van de verwerking van de salarissen. Nr. 2 VM Verzamelt en ordent de benodigde gegevens Rappelleert afdelingen, leidinggevenden, collega s en/of klanten, die hun gegevens nog niet hebben ingeleverd Legt desgevraagd uit aan collega s en/of klanten hoe gegevens aangeleverd moeten worden Controleert of de gegevens juist zijn en zijn geautoriseerd en neemt indien gewenst steekproeven Registreert de gegevens en slaat deze op voor verder gebruik en ten behoeve van archivering Overlegt in twijfelgevallen met de leidinggevende Toegankelijke en bruikbare informatie voor de salarisverwerking in de vorm van lijsten, registers en dossiers De salarisadministrateur is in staat om op adequate wijze de salarissen te verwerken in een geautomatiseerd salarisverwerkingspakket ten behoeve van een correcte verloning. Nr. 3 VM Controleert of alle benodigde gegevens voor de salarisverwerking aanwezig zijn en rangschikt de te verwerken gegevens op prioriteit Voert met grote nauwkeurigheid stamgegevens en periodieke mutaties in en controleert deze op juistheid en plausibiliteit Start de (proef)run van het geautomatiseerde salarisverwerkingspakket en genereert het verwerkingsverslag en de loonstroken Controleert o.b.v. aannemelijkheid of bij gemuteerde loonstroken (al dan niet middels steekproeven) of de salarissen juist zijn berekend Herstelt verwerkingsfouten of doet een voorstel hiertoe en neemt indien nodig contact op met de betrokken medewerker en/of de klant Stelt een betalingsvoorstel op Genereert, archiveert en verspreidt diverse overzichten en rapportages naar de belanghebbenden Geeft mutaties van medewerkers door aan diverse externe instanties Overlegt in twijfelgevallen met leidinggevende Correct mutatie- en verwerkingsverslag Correcte berekening van te betalen salarissen Loonstroken en jaaropgaaf voor medewerkers Correct betalingsvoorstel lonen, belastingen en afdrachten Rapportage cumulatieve totalen van salarissen en loonkosten (loonstaat) Mondelinge en/of schriftelijke antwoorden op vragen van medewerkers en/of klanten Mondelinge en/of schriftelijke toelichtingen op correcties Diverse overzichten en rapportages, op verzoek van het management De salarisadministrateur is in staat om adequaat de afhandeling van de te betalen lonen, belastingen en afdrachten te ondersteunen, zodat het bedrijf en/of de klant(en) voldoen aan alle loongerelateerde verplichtingen richting personeel en derden. Stuurt betalingsvoorstel naar directeur/opdrachtgever ter accordering Verricht diverse vierkants- of verbandscontroles Controleert de loonsom t.o.v. voorgaande perioden Vult de aangifte loonheffingsafdracht in (in geval er niet teveel uitzonderingen zijn) Vergelijkt de aangifte met voorgaande aangiften (alleen zinvol bij kleine bedrijven) Controleert de afwikkeling van de jaaropgaaf voor fiscus en UWV Maakt budgetprognoses van de totale loonsom Rapporteert de diverse controles aan de belanghebbenden Correcte loonjournaalpost Correcte aangifte loonheffingsafdracht Correcte en tijdige betalingen van lonen en afdrachten Uitslagen van de controles, zijn verwerkt in diverse rapportages en eventueel nader gespecificeerd in notities Print: 19-augustus-2004 Pagina 13 van 15

Beroepscompetentieprofiel Assistent accountant Regie: ECABO Datum wijzigen: 19-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Assistent accountant Regie: ECABO Datum wijzigen: 19-2-2004 Versie 1 profiel Assistent accountant Regie: ECABO Datum wijzigen: 19-2-2004 Versie 1 Print: 24-februari-2004 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Assistent accountant (BA 004) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Boekhoudkundig medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Boekhoudkundig medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1 profiel Boekhoudkundig medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1 Print: 13-januari-2004 Pagina 1 van 16 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Boekhoudkundig medewerker (BA 002) Algemene informatie

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Bedrijfsadministratief medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Bedrijfsadministratief medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1 profiel Bedrijfsadministratief medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1 Print: 13-januari-2004 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Bedrijfsadministratief medewerker (BA 002) Algemene

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Landelijke Kwalificaties MBO Sector: Bedrijfsadministratie Branche: n.v.t. Beroepengroep: Administrateur Versie 2008-2009 Administrateur 2008-2009 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Deel A: Beeld van de beroepengroep...

Nadere informatie

Salarisadministrateur Beroepscompetentieprofiel en kennis- en vaardigheidseisen

Salarisadministrateur Beroepscompetentieprofiel en kennis- en vaardigheidseisen Salarisadministrateur Beroepscompetentieprofiel en kennis- en vaardigheidseisen Inhoudsopgave Deel I: Beroepscompetentieprofiel Algemene inleiding... 3 Colofon... 4 Ontwikkel- en legitimeringsproces...

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Financiële beroepen

Landelijke Kwalificaties MBO. Financiële beroepen Landelijke Kwalificaties MBO Financiële beroepen Crebonummer: 22158, 93200, 93212, 93211, 93213 Sector: Financiële beroepen Branche: n.v.t. Opleidingsdomein: Economie en administratie Geldig vanaf: 1 augustus

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Administratief juridisch medewerker openbaar bestuur Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-10-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Administratief juridisch medewerker openbaar bestuur Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-10-2004 Versie 1 profiel Administratief juridisch medewerker openbaar bestuur Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-10-2004 Versie 1 Print: 06-oktober-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Administratief juridisch medewerker

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Digitaal rechercheur Regie: ECABO Datum wijzigen: 11-6-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Digitaal rechercheur Regie: ECABO Datum wijzigen: 11-6-2004 Versie 1 profiel Digitaal rechercheur Regie: ECABO Datum wijzigen: 11-6-2004 Versie 1 Print: 11-juni-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Digitaal rechercheur (ICT 010) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Applicatiebeheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Applicatiebeheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 profiel Applicatiebeheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 Print: 11-februari-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Applicatiebeheerder (ICT 005) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Telefoniste/receptioniste Regie: ECABO Datum wijzigen: 16-12-2003 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Telefoniste/receptioniste Regie: ECABO Datum wijzigen: 16-12-2003 Versie 1 profiel Telefoniste/receptioniste Regie: ECABO Datum wijzigen: 16-12-2003 Versie 1 Print: 07-april-2004 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Telefoniste/receptioniste (SE 010) Algemene informatie

Nadere informatie

Bedrijfsadministrateur Beroepscompetentieprofiel

Bedrijfsadministrateur Beroepscompetentieprofiel Bedrijfsadministrateur Beroepscompetentieprofiel Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 5 1 Algemene informatie over het beroep... 6 1.1 Mogelijke functiebenamingen... 6 1.2 Beschrijving

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Contactcenter medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 3-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Contactcenter medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 3-2-2004 Versie 1 profiel Contactcenter medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 3-2-2004 Versie 1 Print: 04-februari-2004 Pagina 1 van 19 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Contactcenter medewerker (CA 003) Algemene informatie Onder

Nadere informatie

Kwalificatiedossier MBO: Financieel administratieve beroepen Profiel(en):

Kwalificatiedossier MBO: Financieel administratieve beroepen Profiel(en): Kwalificatiedossier MBO: Financieel administratieve beroepen Profiel(en): Financieel administratief medewerker Bedrijfsadministrateur Junior assistent-accountant Dit dossier is een conceptversie en is

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Persoonsbeveiliger Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-5-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Persoonsbeveiliger Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-5-2004 Versie 1 profiel Persoonsbeveiliger Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-5-2004 Versie 1 Print: 11-mei-2004 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Persoonsbeveiliger (V 008) Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum

Nadere informatie

Administratief medewerker

Administratief medewerker Landelijke Kwalificaties MBO Administratief medewerker Crebonummer: 90470 Sector: Secretariële/Financiële beroepen Branche: n.v.t. Cohort: Cohort 2011-2012 Colo 2002-2011. Gebruik van gegevens en teksten

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Marketing medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Marketing medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 profiel Marketing medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 Print: 11-februari-2004 Pagina 1 van 23 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Marketing medewerker (CA 004) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

2005-2006 Status: Goedgekeurd

2005-2006 Status: Goedgekeurd 2005-2006 Status: Goedgekeurd Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni 2004. Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Regie: ECABO Datum wijzigen: 7-1-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Regie: ECABO Datum wijzigen: 7-1-2004 Versie 1 profiel Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Regie: ECABO Datum wijzigen: 7-1-2004 Versie 1 Print: 07-januari-2004 Pagina 1 van 28 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Commercieel medewerker bank- en

Nadere informatie

2005-2006 Status: Goedgekeurd

2005-2006 Status: Goedgekeurd 2005-2006 Status: Goedgekeurd Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni 2004. Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Juridisch medewerker

Juridisch medewerker Landelijke Kwalificaties MBO Juridisch medewerker Crebonummer: 22161, 94892, 94891 Sector: Juridisch Branche: Zakelijke dienstverlening en Openbaar bestuur Opleidingsdomein: Economie en administratie Geldig

Nadere informatie

Secretariële beroepen

Secretariële beroepen Landelijke Kwalificaties MBO Secretariële beroepen Crebonummer: 95380, 95390, 95393 Sector: Secretariële beroepen Branche: n.v.t. Cohort: Cohort 2011-2012 Colo 2002-2011. Gebruik van gegevens en teksten

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Landelijke Kwalificaties MBO Sector: Secretariële beroepen Branche: n.v.t. Beroepengroep: Secretariële beroepen Versie 2009-2010 Secretariële beroepen 2009-2010 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Deel A: Beeld

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Landelijke Kwalificaties MBO Sector: Bank- en verzekeringswezen Branche: Financiële dienstverlening Beroepengroep: Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Versie 2009-2010 Commercieel medewerker

Nadere informatie

Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen

Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Landelijke Kwalificaties MBO Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Crebonummer: 90500 Sector: Bank- en verzekeringswezen Branche: Financiële dienstverlening Cohort: Cohort 2011-2012 Colo 2002-2011.

Nadere informatie

Medewerker sociale zekerheid

Medewerker sociale zekerheid Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker sociale zekerheid Crebonummer: 22160, 94910 Sector: Juridisch Branche: Sociale zekerheid Opleidingsdomein: Economie en administratie Geldig vanaf: 1 augustus 2012

Nadere informatie

Applicatie- en mediaontwikkeling

Applicatie- en mediaontwikkeling Landelijke Kwalificaties MBO Applicatie- en mediaontwikkeling Crebonummer: 22258, 22087, 95699, 95311, 95701, 95313, 95700, 95312 Sector: ICT, kunst, cultuur, games & media Branche: ICT, game, media &

Nadere informatie

INFRA OPLEIDINGSCENTRUM FUNDEON BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL (BCP) UITVOERDER HIJSWERKEN

INFRA OPLEIDINGSCENTRUM FUNDEON BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL (BCP) UITVOERDER HIJSWERKEN INFRA OPLEIDINGSCENTRUM FUNDEON BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL (BCP) UITVOERDER HIJSWERKEN ARBEID OPLEIDINGEN CONSULT, FEBRUARI 2006 RAO-176.05.11 BCP Uitvoerder hijswerken Arbeid Opleidingen Consult BV, Tilburg

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT- en mediabeheer

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT- en mediabeheer Landelijke Kwalificaties MBO ICT- en mediabeheer Crebonummer: 22088, 22263, 95709, 95321, 95711, 95323, 95710, 95322 Sector: ICT, kunst, cultuur, games en media Branche: ICT, game, media en communicatiebranche

Nadere informatie

Medewerker marketing en communicatie

Medewerker marketing en communicatie Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker marketing en communicatie Crebonummer: 22166, 90532, 90531, 90534 Sector: Commercieel Branche: Marketing-, communicatie-, event, music & entertainmentbranche Opleidingsdomein:

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-beheer

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-beheer Landelijke Kwalificaties MBO ICT-beheer Sector: ICT Branche: ICT Cohort: 2009-2010 Colo 2002-2008. Gebruik van gegevens en teksten is met bronvermelding vrijelijk toegestaan. Commercieel gebruik van deze

Nadere informatie