TAALPROFIEL BEDRIJFSADMINISTRATIEF MEDEWERKER VERSIE 1. Gebaseerd op: Beroepscompetentieprofiel 1 Bedrijfsadministratief medewerker

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TAALPROFIEL BEDRIJFSADMINISTRATIEF MEDEWERKER VERSIE 1. Gebaseerd op: Beroepscompetentieprofiel 1 Bedrijfsadministratief medewerker"

Transcriptie

1 TAALPROFIEL BEDRIJFSADMINISTRATIEF MEDEWERKER VERSIE 1 Gebaseerd op: Beroepscompetentieprofiel 1 Bedrijfsadministratief medewerker Inleiding In dit Taalprofiel zijn de volgende paragrafen opgenomen: 1. Kerntaken bedrijfsadministratie medewerker + taaltaken op school in de opleiding 2. Checklist taalvaardigheid bdrijfsadministratief medewerker De checklist is de basis voor het samenstellen van een POP voor deelnemers aan de opleiding Bedrijfsadministratief Medewerker 1. Kerntaken bedrijfsadministratief medewerker 1 Verricht activiteiten t.b.v. de debiteurenadministratie 2 Verricht activiteiten t.b.v. de crediteurenadministratie 3 Houdt het bankboek bij 4 Voert een voorraadadministratie 5 Voert een urenadministratie KERNTAAK 1 Verricht activiteiten t.b.v. de debiteurenadministratie De bedrijfsadministratief medewerker ordent de binnengekomen inkoopfacturen en registreert deze. De bedrijfsadministratief medewerker controleert de inkoopfacturen en biedt ze ook ter controle aan bij de budgethouders. Vervolgens voert hij de inkoopfacturen in, in de boekhouding. Tenslotte stelt de bedrijfsadministratief medewerker een betaaladvieslijst op. complexiteit Het gebruik van de regels en voorschriften vraagt kennis van deze regels. Speciale aandacht is nodig voor de eenvoudige externe contactmomenten (met crediteuren), waar correctheid en geduld worden gevraagd van de bedrijfsadministratief medewerker. betrokkenen De bedrijfsadministratief medewerker werkt samen met collega's van zijn eigen 1 beroepscompetentieprofiel Bedrijfsadministratief Medewerker

2 afdeling, maar heeft daarnaast ook te maken met de afdeling inkoop, budgethouders, het magazijn, de postkamer en de afdeling automatisering. Af en toe zijn er ook externe contacten met crediteuren en de bank. (hulp-)middelen De bedrijfsadministratief medewerker maakt gebruik van boekhoudkundige software. In toenemende mate wordt gebruik gemaakt van en internet. Het kunnen gebruiken van het kopieerapparaat, de fax, de telefoon, archiefsystemen kwaliteit van en resultaat aflevert die rekenkundig, inhoudelijk en boekhoudkundig correct zijn, conform de voorschriften die het bedrijf hanteert. KERNTAAK 2 Verricht activiteiten t.b.v. de crediteurenadministratie De bedrijfsadministratief medewerker ordent bankafschriften en vergelijkt de bedragen op de afschriften met de onderliggende boekingsstukken. Hij voert de bij- en afschrijvingen in, in het bankboek. Hij verricht standaardboekingen in de subadministraties debiteuren, crediteuren en voorraden. complexiteit Het gebruik van de regels en voorschriften vraagt kennis van deze regels. betrokkenen De bedrijfsadministratief medewerker werkt samen met collega's van zijn eigen afdeling en heeft incidenteel contact met budgethouders. (hulp-)middelen De bedrijfsadministratieve medewerker maakt gebruik van boekhoudkundige software. In toenemende mate wordt gebruik gemaakt van en internet. Het kunnen gebruiken van een kopieerapparaat, de fax, de telefoon, archiefsystemen kwaliteit van en resultaat 2

3 aflevert die rekenkundig, inhoudelijk en boekhoudkundig correct zijn, conform de voorschriften die het bedrijf hanteert. KERNTAAK 3 Houdt het bankboek bij De bedrijfsadministratief medewerker boekt artikelen bij en af op de voorraadlijsten. Hij controleert de juistheid van magazijnbonnen aan de hand van facturen, bestelbonnen, orderbevestigingen en dergelijke. Hij controleert ter voorkoming van fraude of alle magazijnbonnen aanwezig zijn. Hij vergelijkt de bedrijfsadministratieve voorraad met de inventarislijst. complexiteit Het gebruik van de regels en voorschriften vraagt kennis van deze regels. betrokkenen De bedrijfsadministratieve medewerker heeft hoofdzakelijk interne contacten. Hierbij is te denken aan de magazijnmeester, de inkoopafdeling en de verkoopafdeling. (hulp-)middelen De bedrijfsadministratief medewerker maakt gebruik van een geautomatiseerd systeem. In toenemende mate wordt gebruik gemaakt van en internet. Het kunnen gebruiken van het kopieerapparaat, de fax, de telefoon, archiefsystemen kwaliteit van en resultaat aflevert die rekenkundig, inhoudelijk en boekhoudkundig correct zijn, conform de voorschriften die het bedrijf hanteert. KERNTAAK 4 Voert een voorraadadministratie De bedrijfsadministratief medewerker boekt artikelen bij en af op de voorraadlijsten. Hij controleert de juistheid van magazijnbonnen aan de hand van facturen, bestelbonnen, orderbevestigingen en dergelijke. Hij controleert ter 3

4 voorkoming van fraude of alle magazijnbonnen aanwezig zijn. Hij vergelijkt de bedrijfsadministratieve voorraad met de inventarislijst. complexiteit Het gebruik van de regels en voorschriften vraagt kennis van deze regels. betrokkenen De bedrijfsadministratieve medewerker heeft hoofdzakelijk interne contacten. Hierbij is te denken aan de magazijnmeester, de inkoopafdeling en de verkoopafdeling. (hulp-)middelen De bedrijfsadministratief medewerker maakt gebruik van een geautomatiseerd systeem. In toenemende mate wordt gebruik gemaakt van en internet. Het kunnen gebruiken van het kopieerapparaat, de fax, de telefoon, archiefsystemen kwaliteit van en resultaat aflevert die rekenkundig, inhoudelijk en boekhoudkundig correct zijn, conform de voorschriften die het bedrijf hanteert. KERNTAAK 5 Voert een urenadministratie De bedrijfsadministratief medewerker verzamelt en controleert urenoverzichten en voert uren in in een geautomatiseerd systeem. Hij rappelleert bij collega's die hun tijdregistratieformulieren nog niet hebben ingeleverd. Hij legt het urenregistratiesysteem uit aan nieuwe medewerkers. Hij archiveert de relevante gegevens. complexiteit Het gebruik van de regels en voorschriften vraagt kennis van deze regels. Speciale aandacht is nodig bij het rappelleren, waar correctheid en geduld worden gevraagd van de bedrijfsadministratief medewerker. betrokkenen 4

5 De bedrijfsadministratief medewerker heeft naast de collega's van zijn eigen afdeling contact met alle medewerkers waarvoor hij de urenadministratie verricht. (hulp-)middelen De bedrijfsadministratief medewerker maakt gebruik van een geautomatiseerd systeem. In toenemende mate wordt gebruik gemaakt van en internet. Het kunnen gebruiken van het kopieerapparaat, de fax, de telefoon, archiefsystemen kwaliteit van en resultaat aflevert die rekenkundig en inhoudelijk correct zijn, conform de voorschriften die het bedrijf hanteert. Bij het rappelleren bereikt hij zijn doel zonder de relatie onnodig te schaden. 5

6 2. Checklist taaltakenbedrijfsadministratief medewerker A. Checklist taaltaken in de opleiding Tijdens de studiemiddag voor de opleidingsteams heeft het team Bedrijfsadministratief aangegeven dat de deelnemers in de opleiding moeite hebben met: Spelling in verslagen, brieven en officiële documenten Grammatica m.n. zinsconstructies in presentaties, brieven en verslagen Gebrek aan woordkennis t.b.v. studieeksten, studieopdrachten en bpv Dit leidt tot een aantal concrete can-do-statements voor de checklist Taaltaken in de opleiding (zie hieronder) met niveau aanduiding volgens Raamwerk Checklist taaltaken in de opleiding Bedrijfsadministratief medewerker Lezen Ik begrijp de teksten in de studieboeken Ik begrijp de opdrachten in de studieboeken Ik begrijp de examenopgaven Luisteren? Gespreksvaardigheid Ik kan een presentatie houden volgens vast format Ik kan een presentatie houden waarbij zinsbouw zo is dat deze geen afbreuk doet aan wat ik wil presenteren Schrijven Ik kan een eenvoudige brief/ memo/ / verslag schrijven Ik maak daarbij geen spelfouten in bekende veel voorkomende woorden. Ik maak daarbij weinig tot geen fouten in zinsbouw Ik kan een begrijpelijk antwoord formuleren op examenvragen Niveau Raamwerk Dit kan ik voldoende Dit kan ik nog niet voldoende Woordenschat Ik ken 80% van de woorden die ik tegen kom in studieboeken en op de werkvloer Ik weet hoe ik de betekenis van woorden die ik niet ken, kan achterhalen 6

7 B. Checklist taaltaken bij kerntaken Checklist taaltaken bij kerntaak 1 Verricht activiteiten t.b.v. de debiteurenadministratie en kerntaak 2 Verricht activiteiten t.b.v. de crediteurenadministratie Niveau Raamwerk Dat kan ik voldoende Dat kan ik nog niet voldoende Gespreksvaardigheid Ik kan een gesprek voeren met mijn collega s over mijn en hun werkzaamheden Ik kan in duidelijke en begrijpelijke bewoordingen mondeling verslag doen van wat ik heb gedaan in een bepaalde situatie en waarom aan mijn leidinggevende Ik kan in duidelijke en zakelijke bewoordingen uitleg geven aan mijn leidinggevende waarom ik op een bepaalde manier handel Ik kan in duidelijke en zakelijke bewoordingen uitleg geven aan mijn collega s waarom ik op een bepaalde manier handel Ik kan op begrijpelijke wijze om informatie vragen aan mijn collega s over door hen aangeleverde gegevens Ik kan op begrijpelijke wijze om informatie vragen aan crediteuren over door hen aangeleverde gegevens Ik kan de juiste keuze maken voor een gesprekstoon/ techniek in een bepaalde situatie Schrijven Ik weet aan welke kenmerken een telefoonnotitie moet voldoen Ik weet aan welke kenmerken een moet voldoen Ik weet aan welke kenmerken een fax moet voldoen Ik kan een telefoonnotitie maken in begrijpelijke zinnen Ik kan een schrijven in begrijpelijke zinnen met weinig tot geen spelfouten Ik kan een begeleidende faxtekst schrijven in begrijpelijke zinnen met weinig tot geen spelfouten Lezen Ik kan inkoopfacturen lezen en begrijpen Ik kan facturen opbergen op alfabetische volgorde 7

8 Ik kan instructies op papier lezen en begrijpen Luisteren Ik begrijp in het algemeen de mondelinge instructies die ik ontvang van mijn leidinggevende Checklist taaltaken bij kerntaak 3 Houdt het bankboek bij kerntaak 4 Houdt de voorraadadministratie bij (aanvulling op kerntaak 1 en 2) Niveau Raamwerk Dat kan ik voldoende Dat kan ik nog niet voldoende Lezen Ik kan orderbevestigingen lezen en begrijpen Ik kan magazijnbonnen lezen en begrijpen Ik kan bestelbonnen lezen en begrijpen Ik kan instructies op papier lezen en begrijpen Ik kan voorraad- en inventarislijsten lezen en begrijpen Kerntaak 5 houdt de urenadministratie bij (aanvulling op kerntaak 1, 2, 3, 4) Gespreksvaardigheid Ik kan aan collega s op beleefde wijze vragen naar hun tijdregistratie Ik kan hen op beleefde en rustige wijze ertoe brengen om hun tijdregistratieformulieren tijdig in te vullen 8

9 Ik kan op begrijpelijke wijze het urenregistratiesysteem uitleggen aan collega s Lezen Ik kan tijdregistratieformulieren/ urenoverzichten lezen en begrijpen Schrijven Ik kan tijd registreren op de daarvoor bestemde formulieren 9

Beroepscompetentieprofiel Bedrijfsadministratief medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Bedrijfsadministratief medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1 profiel Bedrijfsadministratief medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1 Print: 13-januari-2004 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Bedrijfsadministratief medewerker (BA 002) Algemene

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Boekhoudkundig medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Boekhoudkundig medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1 profiel Boekhoudkundig medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1 Print: 13-januari-2004 Pagina 1 van 16 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Boekhoudkundig medewerker (BA 002) Algemene informatie

Nadere informatie

2005-2006 Status: Goedgekeurd

2005-2006 Status: Goedgekeurd 2005-2006 Status: Goedgekeurd Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni 2004. Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Assistent accountant Regie: ECABO Datum wijzigen: 19-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Assistent accountant Regie: ECABO Datum wijzigen: 19-2-2004 Versie 1 profiel Assistent accountant Regie: ECABO Datum wijzigen: 19-2-2004 Versie 1 Print: 24-februari-2004 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Assistent accountant (BA 004) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Administratief medewerker

Administratief medewerker Landelijke Kwalificaties MBO Administratief medewerker Crebonummer: 90470 Sector: Secretariële/Financiële beroepen Branche: n.v.t. Cohort: Cohort 2011-2012 Colo 2002-2011. Gebruik van gegevens en teksten

Nadere informatie

Praktijkopdrachten Administratief medewerker. Kwalificatie: Bedrijfsadministratief medewerker

Praktijkopdrachten Administratief medewerker. Kwalificatie: Bedrijfsadministratief medewerker Praktijkopdrachten Administratief medewerker Kwalificatie: Bedrijfsadministratief medewerker Kwalificatiedossier Administratief medewerker 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het kwalificatiedossier

Nadere informatie

Kwalificatiedossier MBO: Financieel administratieve beroepen Profiel(en):

Kwalificatiedossier MBO: Financieel administratieve beroepen Profiel(en): Kwalificatiedossier MBO: Financieel administratieve beroepen Profiel(en): Financieel administratief medewerker Bedrijfsadministrateur Junior assistent-accountant Dit dossier is een conceptversie en is

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Landelijke Kwalificaties MBO Sector: Bedrijfsadministratie Branche: n.v.t. Beroepengroep: Administrateur Versie 2008-2009 Administrateur 2008-2009 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Deel A: Beeld van de beroepengroep...

Nadere informatie

Bedrijfsadministrateur Beroepscompetentieprofiel

Bedrijfsadministrateur Beroepscompetentieprofiel Bedrijfsadministrateur Beroepscompetentieprofiel Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 5 1 Algemene informatie over het beroep... 6 1.1 Mogelijke functiebenamingen... 6 1.2 Beschrijving

Nadere informatie

Welkom op de werkvloer Stage lopen op een afdeling boekhouding

Welkom op de werkvloer Stage lopen op een afdeling boekhouding Welkom op de werkvloer Stage lopen op een afdeling boekhouding Praktijkboek voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg in het vmbo brug tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven Welkom op de werkvloer

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Financiële beroepen

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Financiële beroepen Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Financiële beroepen Kwalificatie: Bedrijfsadministrateur Niveau: 4 Crebonummer: 93212 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 1 Deel A: Beeld van de beroepengroep

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Salarisadministrateur Regie: ECABO Datum wijzigen: 5-7-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Salarisadministrateur Regie: ECABO Datum wijzigen: 5-7-2004 Versie 1 profiel Salarisadministrateur Regie: ECABO Datum wijzigen: 5-7-2004 Versie 1 Print: 19-augustus-2004 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Salarisadministrateur (BA 005) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Oriëntatie op het bedrijf

Oriëntatie op het bedrijf Praktijkwerkboek AKA Oriëntatie op het bedrijf 1 Inhoud In het onderdeel Oriëntatie ga je kennismaken met het bedrijf. Je doet de opdrachten die hieronder vetgedrukt staan aangegeven. Daarna vul je een

Nadere informatie

Praktijkinstructie Zakelijke communicatie 2 (CAL04.2/CREBO:50208)

Praktijkinstructie Zakelijke communicatie 2 (CAL04.2/CREBO:50208) instructie Zakelijke communicatie 2 (CAL04.2/CREBO:50208) pi.cal04.2.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Administratief Medewerker

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Administratief Medewerker Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Administratief Medewerker Kwalificatie: Secretarieel medewerker Niveau: 2 Crebonummer: 90472 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de beroepengroep

Nadere informatie

Analyseren Informatie genereren uit gegevens Verbanden leggen Gegevens controleren en aannames toetsen

Analyseren Informatie genereren uit gegevens Verbanden leggen Gegevens controleren en aannames toetsen Detaillering proces-competentie-matrix Secretaresse Kerntaak 1 Voert taken rondom informatiemanagement uit 1.1 werkproces: Zorgt voor de schriftelijke informatie-uitwisseling Vakkennis en Communicatieve

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Financiële beroepen

Landelijke Kwalificaties MBO. Financiële beroepen Landelijke Kwalificaties MBO Financiële beroepen Crebonummer: 22158, 93200, 93212, 93211, 93213 Sector: Financiële beroepen Branche: n.v.t. Opleidingsdomein: Economie en administratie Geldig vanaf: 1 augustus

Nadere informatie

Praktijkinstructie Boekhouden 1 (CBA08.1/CREBO:50229)

Praktijkinstructie Boekhouden 1 (CBA08.1/CREBO:50229) instructie Boekhouden 1 (CBA08.1/CREBO:50229) pi.cba08.1.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Administratief medewerker / 2012-2013 Cohort (startjaar) : 2012-2014 Schooljaar : 2013-2014

Nadere informatie

Praktijkinstructie Secretariaatspraktijk 3 (CSE01.3/CREBO:50187)

Praktijkinstructie Secretariaatspraktijk 3 (CSE01.3/CREBO:50187) instructie Secretariaatspraktijk 3 (CSE01.3/CREBO:50187) pi.cse01.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

BPV. Secretarieel Medewerker. Planning en beoordeling. Noorderpoort

BPV. Secretarieel Medewerker. Planning en beoordeling. Noorderpoort BPV Planning en beoordeling Secretarieel Medewerker Noorderpoort Opwierderweg 2 Postbus 13 9902 AA Appingedam Tel 0596692929 Bpvcoördinator Dhr. B.Stok Inhoudsopgave Overzicht BPVstappenplan p. 2 Stagegegevens.

Nadere informatie

Installeert industriële geautomatiseerde installaties en systemen, stelt ze in bedrijf en levert ze (gedeeltelijk) op

Installeert industriële geautomatiseerde installaties en systemen, stelt ze in bedrijf en levert ze (gedeeltelijk) op Technicus Middenkader WEI Assessment Technicus Middenkader WEI Industriële geautomatiseerde installaties en systemen Kerntaak 6 Installeert industriële geautomatiseerde installaties en systemen, stelt

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 1

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 1 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 1 School voor Zakelijke Dienstverlening Opleiding : Administratief Medewerker Crebonummer : 22156 Uitstroom 1 : Bedrijfsadministratief Medewerker Crebonummer uitstroom

Nadere informatie

Ontwerpt industriële geautomatiseerde installaties

Ontwerpt industriële geautomatiseerde installaties Technicus Middenkader WEI Assessment Technicus Middenkader WEI Industriële geautomatiseerde installaties en systemen Kerntaak 5 Ontwerpt industriële geautomatiseerde installaties Alle producten en diensten

Nadere informatie

Opleiding Administratief medewerker

Opleiding Administratief medewerker Onderwijs- en examenregeling Opleiding Administratief medewerker Uitstroom Secretarieel medewerker / crebo 90472 Niveau 2 BOL Cohort 2015-2017 Nominale studieduur 2 jaar / 3200 SBU versie 3, juni 2015

Nadere informatie

praktijkopleider Handleiding voor de Praktijkwerkboek AKA De AKA-leerling De AKA-opleiding

praktijkopleider Handleiding voor de Praktijkwerkboek AKA De AKA-leerling De AKA-opleiding 1 Praktijkwerkboek AKA Handleiding voor de praktijkopleider De AKA-leerling De opleiding Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent, kortweg AKA, is een opleiding voor een specifieke groep jongeren. Het gaat

Nadere informatie

Praktijkmap. Kwalificerende praktijk. Verkoper reizen. Derde kwalificatiedossier. Crebonummer 94090 (niveau 3)

Praktijkmap. Kwalificerende praktijk. Verkoper reizen. Derde kwalificatiedossier. Crebonummer 94090 (niveau 3) Praktijkmap Kwalificerende praktijk Verkoper reizen Derde kwalificatiedossier Crebonummer 94090 (niveau 3) Kerntaak 1 Verkoopt reizen en gerelateerde services en producten Kerntaak 2 Handelt verkooptransacties

Nadere informatie

Ontwikkelen Handreiking taalprofiel Duits in de beroepspraktijk: beroepsgerichte voorbeelden

Ontwikkelen Handreiking taalprofiel Duits in de beroepspraktijk: beroepsgerichte voorbeelden Ontwikkelen Handreiking taalprofiel Duits in de beroepspraktijk: beroepsgerichte voorbeelden Inleiding Aanvullend op de keuzedelen Duits in de beroepscontext worden volgens een vast stramien beroepsgerichte

Nadere informatie

2005-2006 Status: Goedgekeurd

2005-2006 Status: Goedgekeurd 2005-2006 Status: Goedgekeurd Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni 2004. Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Telefoniste/receptioniste Regie: ECABO Datum wijzigen: 16-12-2003 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Telefoniste/receptioniste Regie: ECABO Datum wijzigen: 16-12-2003 Versie 1 profiel Telefoniste/receptioniste Regie: ECABO Datum wijzigen: 16-12-2003 Versie 1 Print: 07-april-2004 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Telefoniste/receptioniste (SE 010) Algemene informatie

Nadere informatie