Beoordelingsformulieren BPV. Financieel administratief medewerker (93200) niveau 3, BBL. Beoordelingsformulieren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beoordelingsformulieren BPV. Financieel administratief medewerker (93200) niveau 3, BBL. Beoordelingsformulieren"

Transcriptie

1 Beoordelingsformulieren BPV ROC Mondriaan School voor Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Beoordelingsformulieren Financieel administratief medewerker (93200) niveau 3, BBL Cohort 2014 en 2015

2 Beoordelingsformulieren Toelichting op de beoordelingsformulieren Beoordeling Onvoldoende Matig Voldoende Goed N.v.t. Toelichting vatbaar voor grote verbetering en/of aanvulling vatbaar voor kleine verbetering, voldoet niet voldoet voldoet meer dan gemiddeld dan van een beginnend beroepsbeoefenaar verwacht mag worden indien een aspect niet te beoordelen is, dit vermelden met NVT Per werkproces is op het beoordelingsformulier aangegeven op grond van welke criteria een onvoldoende, voldoende of goed wordt toegekend. Bij de eindbeoordeling gelden de volgende criteria: een indicator van een werkproces mag niet onvoldoende of matig zijn; een kritieke indicator van een werkproces moet altijd uitgevoerd worden; een werkproces wordt met goed afgesloten als meer dan de helft van de beoordeelde indicatoren met goed zijn beoordeeld; een kerntaak wordt met goed afgesloten als de helft of meer van de beoordeelde werkprocessen met goed is beoordeeld. 1

3 Examendossier BPV Tijdens je opleiding houd je een examendossier BPV bij waarin alle beoordelingsformulieren, verslagen en bewijsstukken zijn opgenomen. Aan het eind van de opleiding controleer je samen met de bedrijfs- en schoolbeoordelaar of het dossier compleet is. Je levert het complete dossier op school in bij je schoolbeoordelaar. Zorg dat je zelf een kopie hebt van alle documenten die je inlevert. De verschillende onderdelen in je examendossier BPV dienen te worden gescheiden door tabbladen en volgens onderstaand format te worden ingeleverd. Je spreekt met je schoolbegeleider af op welke datum je het examendossier uiterlijk zult hebben ingeleverd. Indeling examendossier BPV Ingevuld formulier eindresultaat BPV Tabblad 1: Set met alle eindbeoordelingen van de werkprocessen, gesorteerd op werkprocesnummer. Tabblad 2: Set met alle tussenbeoordelingen van de werkprocessen, gesorteerd op werkprocesnummer. Tabblad 3: Eindbeoordeling loopbaan en burgerschap, daarna tussenbeoordelingen loopbaan en burgerschap. Tabblad 4 Uitwerking van de module oriëntatie (alleen voor niveau 2 en 3) Voorwoord Tabbladen per werkproces met het verslag en de bewijsstukken. De tabbladen dienen gesorteerd te zijn op werkprocesnummer. 2

4 Eindresultaat BPV * Naam... Cohort Klas.. Eindbeoordeling (Financieel administratief medew erker) Onvoldoende Voldoende Goed 1. Houdt de dagboeken bij 1.1 Werkt het inkoopboek bij 1.2 Werkt het verkoopboek bij 1.3 Werkt het bankboek bij 1.4 Werkt het kasboek bij 3.1 Voegt stamgegevens in en w ijzigt deze 3.2 Stelt facturen op Eindbeoordeling Kerntaak Bew aakt betalingstermijnen / activiteiten voor de invordering 3.4 Controleert inkoopfacturen en verricht activiteiten voor fiattering van inkoopfacturen 4.2 Houdt een urenadministratie bij Eindbeoordeling Kerntaak Houdt administraties van kw antitatieve gegevens bij 1 Functioneert als w erknemer in een arbeidsorganisatie 2 Onderdelen BPV verslag (invullen schoolbegeleider) 3 Voldaan minimaal aantal uren (invullen schoolbegeleider) 4 3. Verricht activiteiten voor het debiteuren- en crediteurenbeheer 4. Kwantiteitenregistratie Het eindresultaat van de BPV periode (invullen schoolbegeleider) (Deel) Eindbeoordeling Kerntaak 4 0 Onvoldoende 0 Voldoende 0 Goed 0 Niet voldaan 0 Voldaan 0 Niet voldaan 0 Voldaan 0 Niet behaald 0 Behaald Naam Bedrijfsbeoordelaar Naam Student Naam Schoolbeoordelaar Handtekening Handtekening Handtekening Datum * Zie voor de detailbeoordelingen de formulieren per w erkproces en de tussen- en eindbeoordeling 'Functioneert als w erknemer'. * Bij de eindbeoordeling is de beoordeling van een kerntaak 'Goed' als de helft of meer van de beoordeelde w erkprocessen met 'Goed' is beoordeeld. Alle w erkprocessen dienen minimaal voldoende te zijn. 3

5 Loopbaan Burgerschap (Beroepshouding) Tussenbeoordeling beroepshouding 'Functioneert als werknemer in een arbeidsorganisatie' Naam student :... Datum:. Bedrijfsbeoordelaar:... Paraaf: 1. Gedraagt zich als werknemer bij het uitvoeren van het werk Houdt zich aan algemeen aanvaarde regels Handelt conform de bedrijfswaarden en normen en past zich aan de bedrijfscultuur aan Houdt zich aan afspraken Geeft zo nodig grenzen aan Geeft blijk van zelfkennis Handelt op een ethische en integere manier (respecteert vertrouwelijkheid, gedraagt zich open en eerlijk, houdt zich aan gedane toezeggingen) 2. Maakt gebruik van werknemersrechten Is op de hoogte van zijn medezeggenschapsrechten en maakt hier zo nodig gebruik van Is op de hoogte van zijn werknemersrechten en bescherming zoals zijn vastgelegd in CAO s en in wettelijke bepalingen en maakt hier zo nodig gebruik van 3. Stelt zich collegiaal op Stelt zich coöperatief en flexibel op Stelt zich collegiaal op Draagt bij aan een positieve werksfeer Gedraagt zich formeel/informeel op de juiste momenten 4. Overige aspecten beroepshouding/competenties Komt op tijd Kan omgaan met kritiek Heeft voldoende werktempo Toont ambitie (leergierig) Kan samenwerken en overleggen Weet prioriteiten te stellen Levert kwaliteit Kan omgaan met werkdruk Neemt initiatief/ stelt vragen Voert instructies en procedures correct uit Communiceert in correct Nederlands Zelfbeoordeling Bedrijfs beoordeling O V G O V G Feedback (wat moet de student verbeteren, wat gaat prima?) Zelfevaluatie student (Wat ga je met de opmerkingen doen? Welke afspraken zijn er gemaakt?) 4

6 Loopbaan Burgerschap (Beroepshouding) Eindbeoordeling beroepshouding 'Functioneert als werknemer in een arbeidsorganisatie' Naam student :... Datum:. Bedrijfsbeoordelaar:... Paraaf: 1. Gedraagt zich als werknemer bij het uitvoeren van het werk Houdt zich aan algemeen aanvaarde regels Handelt conform de bedrijfswaarden en normen en past zich aan de bedrijfscultuur aan Houdt zich aan afspraken Geeft zo nodig grenzen aan Geeft blijk van zelfkennis Handelt op een ethische en integere manier (respecteert vertrouwelijkheid, gedraagt zich open en eerlijk, houdt zich aan gedane toezeggingen) 2. Maakt gebruik van werknemersrechten Is op de hoogte van zijn medezeggenschapsrechten en maakt hier zo nodig gebruik van Is op de hoogte van zijn werknemersrechten en bescherming zoals zijn vastgelegd in CAO s en in wettelijke bepalingen en maakt hier zo nodig gebruik van 3. Stelt zich collegiaal op Stelt zich coöperatief en flexibel op Stelt zich collegiaal op Draagt bij aan een positieve werksfeer Gedraagt zich formeel/informeel op de juiste momenten 4. Overige aspecten beroepshouding/competenties Komt op tijd Kan omgaan met kritiek Heeft voldoende werktempo Toont ambitie (leergierig) Kan samenwerken en overleggen Weet prioriteiten te stellen Levert kwaliteit Kan omgaan met werkdruk Neemt initiatief/ stelt vragen Voert instructies en procedures correct uit Communiceert in correct Nederlands Zelfbeoordeling Bedrijfs beoordeling O V G O V G Normering: Bij 1 t/m 3 dienen minimaal 10 van de 12 aspecten voldoende te zijn. Bij 'Overige aspecten beroepshouding' dienen minimaal 8 van de 11 aspecten voldoende te zijn Voor een beoordeling 'goed' dient meer dan de helft van de aspecten 'goed' te zijn beoordeeld, de andere aspecten voldoende Toelichting eindbeoordeling (praktijkopleider) 0 Goed 0 Voldoende 0 Onvoldoende 5

7 Naam student 0 Tussenbeoordeling 0 Eindbeoordeling Startdatum...Einddatum Kerntaak 1: Houdt de dagboeken bij Werkproces : Werkt het inkoopboek bij Indicatoren Controleert de gegevens aan de hand van onderliggende stukken op rekenfouten en andere onjuistheden en neemt zo nodig actie om fouten te (laten) corrigeren. n.v.t./ kritiek Onvoldoende Matig Voldoende Goed Onderscheidt de verschillende boekingstukken vlot en correct. Codeert de verschillende boekingsstukken juist. Kritiek Boekt de gegevens zodanig in het inkoopboek, dat de resultaten doorgaans bij eerste oplevering correct zijn. Draait het invoerverslag uit en controleert de ingevoerde gegevens aan de hand van dit invoerverslag. Archiveert de verwerkte boekingsstukken op juiste wijze. Controleert eigen werk nauwkeurig, met inachtneming van productiviteitsniveau. Werkt conform de voorgeschreven regels en procedures van de organisatie. Gebruikt (boekhoudkundige) hulpmiddelen (zoals bijvoorbeeld Excel en Word) juist en effectief. Bij de eindbeoordeling van het werkproces mag alleen een voldoende of goed worden toegekend als er geen indicatoren met een onvoldoende of matig zijn beoordeeld. Een kritieke indicator dient beoordeeld te zijn met voldoende of goed. Van de andere indicatoren mag maximaal één indicator n.v.t. zijn. Bij de eindbeoordeling is de beoordeling van een werkproces "Goed" als de helft of meer (vijf of meer) van de indicatoren met "Goed" is beoordeeld. Datum: Eindresultaat: Onvoldoende Voldoende Goed Handtekening Bedrijfsbeoordelaar: Handtekening Student: Handtekening Schoolbeoordelaar: Opmerking 6

8 Naam student 0 Tussenbeoordeling 0 Eindbeoordeling Startdatum...Einddatum Kerntaak 1: Houdt de dagboeken bij Werkproces : Werkt het verkoopboek bij Indicatoren Controleert de gegevens aan de hand van onderliggende stukken op rekenfouten en andere onjuistheden en neemt zo nodig actie om fouten te (laten) corrigeren. n.v.t./ kritiek Onvoldoende Matig Voldoende Goed Onderscheidt de verschillende boekingstukken vlot en correct. Codeert de verschillende boekingsstukken juist. Kritiek Boekt de gegevens zodanig in het verkoopboek, dat de resultaten doorgaans bij eerste oplevering correct zijn. Draait het invoerverslag uit en controleert de ingevoerde gegevens aan de hand van dit invoerverslag. Archiveert de verwerkte boekingsstukken op juiste wijze. Controleert eigen werk nauwkeurig, met inachtneming van productiviteitsniveau. Werkt conform de voorgeschreven regels en procedures van de organisatie. Gebruikt (boekhoudkundige) hulpmiddelen (zoals bijvoorbeeld Excel en Word) juist en effectief. Bij de eindbeoordeling van het werkproces mag alleen een voldoende of goed worden toegekend als er geen indicatoren met een onvoldoende of matig zijn beoordeeld. Een kritieke indicator dient beoordeeld te zijn met voldoende of goed. Van de andere indicatoren mag maximaal één indicator n.v.t. zijn. Bij de eindbeoordeling is de beoordeling van een werkproces "Goed" als de helft of meer (vijf of meer) van de indicatoren met "Goed" is beoordeeld. Datum: Eindresultaat: Onvoldoende Voldoende Goed Handtekening Bedrijfsbeoordelaar: Handtekening Student: Handtekening Schoolbeoordelaar: Opmerking 7

9 Naam student 0 Tussenbeoordeling 0 Eindbeoordeling Startdatum...Einddatum Kerntaak 1: Houdt de dagboeken bij Werkproces : Werkt bankboek(en) bij Indicatoren Controleert de gegevens op bankafschriften op rekenkundige fouten en andere onjuistheden aan de hand van onderliggende stukken en neemt zo nodig actie om fouten te (laten) corrigeren. n.v.t./ kritiek Onvoldoende Matig Voldoende Goed Ordent bankafschriften en vergelijkt de bedragen op de afschriften met de onderliggende boekingstukken. Signaleert verschillen tussen bankmutaties en onderliggende stukken en rapporteert deze aan betrokkenen in de organisatie. Kan de verschillende boekingstukken vlot en correct onderscheiden. Geeft de boekingstukken de juiste codering. Kritiek Boekt de bankafschriften in het bankboek. Controleert eigen werk nauwkeurig, met inachtneming van productiviteitsniveau. Gebruikt (boekhoudkundige) hulpmiddelen (zoals bijvoorbeeld Excel en Word) juist en effectief. Werkt conform de voorgeschreven regels en procedures van de organisatie. Bij de eindbeoordeling van het werkproces mag alleen een voldoende of goed worden toegekend als er geen indicatoren met een onvoldoende of matig zijn beoordeeld. Een kritieke indicator dient beoordeeld te zijn met voldoende of goed. Van de andere indicatoren mag maximaal één indicator n.v.t. zijn. Bij de eindbeoordeling is de beoordeling van een werkproces "Goed" als de helft of meer (vijf of meer) van de indicatoren met "Goed" is beoordeeld. Datum: Eindresultaat: Onvoldoende Voldoende Goed Handtekening Bedrijfsbeoordelaar: Handtekening Student: Handtekening Schoolbeoordelaar: Opmerking 8

10 Naam student 0 Tussenbeoordeling 0 Eindbeoordeling Startdatum...Einddatum Kerntaak 1: Houdt de dagboeken bij Werkproces : Werkt het kasboek bij Indicatoren Controleert de gegevens op kasstukken op rekenkundige fouten en andere onjuistheden aan de hand van onderliggende stukken en neemt zo nodig actie om fouten te (laten) corrigeren. n.v.t./ kritiek Onvoldoende Matig Voldoende Goed Kan de verschillende boekingstukken vlot en correct onderscheiden. Geeft de boekingstukken de juiste codering. Kritiek Boekt de boekingstukken in het kasboek (handmatig of geautomatiseerd). Controleert eigen werk nauwkeurig, met inachtneming van productiviteitsniveau. Werkt conform de voorgeschreven regels en procedures. Gebruikt (boekhoudkundige) hulpmiddelen (zoals bijvoorbeeld Excel en Word) juist en effectief. Bij de eindbeoordeling van het werkproces mag alleen een voldoende of goed worden toegekend als er geen indicatoren met een onvoldoende of matig zijn beoordeeld. Een kritieke indicator dient beoordeeld te zijn met voldoende of goed. Van de andere indicatoren mag maximaal één indicator n.v.t. zijn. Bij de eindbeoordeling is de beoordeling van een werkproces "Goed" als de helft of meer (vier of meer) van de indicatoren met "Goed" is beoordeeld. Datum: Eindresultaat: Onvoldoende Voldoende Goed Handtekening Bedrijfsbeoordelaar: Handtekening Student: Handtekening Schoolbeoordelaar: Opmerking 9

11 Naam student 0 Tussenbeoordeling 0 Eindbeoordeling Startdatum...Einddatum Kerntaak 3 : Verricht activiteiten voor het debiteuren- en crediteurenbeheer werkproces: Voert stamgegevens in of wijzigt deze Indicatoren Wijzigt stamgegevens op basis van mutaties en controleert de gewijzigde stambestanden met onderliggende stukken. n.v.t./ kritiek Onvoldoende Matig Voldoende Goed Maakt stamgegevens van nieuwe relaties aan. Toetst de aangeleverde stamgegevens op volledigheid en onderneemt, indien nodig, actie om aanvullende informatie te krijgen. Controleert - indien van toepassing - de kredietwaardigheid en het betalingsgedrag van debiteuren om de juiste kredietruimte vast te kunnen stellen en overlegt bevindingen met leidinggevende. Voert stamgegevens ordelijk, systematisch en zorgvuldig in, zodat het werk doorgaans bij eerste oplevering correct is. Controleert eigen werk nauwkeurig, met inachtneming van productiviteitsniveau. Kritiek Werkt conform de voorgeschreven regels en procedures van de organisatie. Gebruikt (boekhoudkundige) hulpmiddelen (zoals bijvoorbeeld Excel en Word) juist en effectief. Bij de eindbeoordeling van het werkproces mag alleen een voldoende of goed worden toegekend als er geen indicatoren met een onvoldoende of matig zijn beoordeeld. Een kritieke indicator dient beoordeeld te zijn met voldoende of goed. Van de andere indicatoren mag maximaal één indicator n.v.t. zijn. Bij de eindbeoordeling is de beoordeling van een werkproces "Goed" als de helft of meer (vier of meer) van de indicatoren met "Goed" is beoordeeld. Datum: Eindresultaat: Onvoldoende Voldoende Goed Handtekening Bedrijfsbeoordelaar: Handtekening Student: Handtekening Schoolbeoordelaar: Opmerking 10

12 Naam student 0 Tussenbeoordeling 0 Eindbeoordeling Startdatum...Einddatum Kerntaak 3 : Verricht activiteiten voor het debiteuren- en crediteurenbeheer werkproces: Stelt facturen op Indicatoren Stelt op juiste wijze een standaard (credit)factuur op, op basis van onderliggende documenten. n.v.t./ kritiek Kritiek Onvoldoende Matig Voldoende Goed Vraagt indien nodig aanvullende informatie op bij de klant. Controleert de door de verkoopadministratie opgestelde (credit)facturen rekenkundig en door vergelijking met de onderliggende stukken op rekenfouten en andere onjuistheden. Controleert indien van toepassing of order binnen het kredietlimiet valt. Onderneemt zo nodig actie om fouten in facturen te (laten) corrigeren. Archiveert de facturen op correcte wijze. Voert het werk zorgvuldig uit, zodat de resultaten doorgaans bij eerste oplevering correct zijn. Controleert eigen werk nauwkeurig, met inachtneming van productiviteitsniveau. Werkt conform de voorgeschreven regels en procedures van de organisatie. Gebruikt (boekhoudkundige) hulpmiddelen (zoals bijvoorbeeld Excel en Word) juist en effectief. Bij de eindbeoordeling van het werkproces mag alleen een voldoende of goed worden toegekend als er geen indicatoren met een onvoldoende of matig zijn beoordeeld. Een kritieke indicator dient beoordeeld te zijn met voldoende of goed. Van de andere indicatoren mag maximaal één indicator n.v.t. zijn. Bij de eindbeoordeling is de beoordeling van een werkproces "Goed" als de helft of meer (vijf of meer) van de indicatoren met "Goed" is beoordeeld. Datum: Eindresultaat: Onvoldoende Voldoende Goed Handtekening Bedrijfsbeoordelaar: Handtekening Student: Handtekening Schoolbeoordelaar: Opmerking 11

13 Naam student 0 Tussenbeoordeling 0 Eindbeoordeling Startdatum...Einddatum Kerntaak 3 : Verricht activiteiten voor het debiteuren- en crediteurenbeheer werkproces: Bewaakt betalingstermijnen en verricht activiteiten voor de invordering Indicatoren Genereert volledige overzichten van de positie en de uitstaande posten van de debiteuren en voorziet deze van adviezen. Controleert of betaling van openstaande posten heeft plaatsgevonden. Verstuurt (standaard)betalingsherinneringen en/of aanmaningen. n.v.t./ kritiek Kritiek Onvoldoende Matig Voldoende Goed Controleert of er al dan niet terechte redenen zijn dat de debiteur nog niet betaald heeft. Verifieert intern klachten van debiteuren omtrent de levering van producten of diensten en ziet toe op de afhandeling. Benadert debiteuren met betalingsachterstanden op correcte wijze (telefonisch en schriftelijk). Maakt binnen de bedrijfsregels betalingsafspraken met debiteur en noteert deze. Houdt grip op het gesprek met de debiteur, luistert goed, maar weet ook vast te houden aan het doel (betaling) van het gesprek. Overlegt met leidinggevende bij het overdragen van de inning aan een extern bureau. Houdt de verdere stappen van het invorderingstraject goed in de gaten. Archiveert de gebruikte documenten op correcte wijze. Werkt conform de voorgeschreven regels en procedures van de organisatie. Gebruikt (boekhoudkundige) hulpmiddelen (zoals bijvoorbeeld Excel en Word) juist en effectief. Bij de eindbeoordeling van het werkproces mag alleen een voldoende of goed worden toegekend als er geen indicatoren met een onvoldoende of matig zijn beoordeeld. Een kritieke indicator dient beoordeeld te zijn met voldoende of goed. Van de andere indicatoren mag maximaal één indicator n.v.t. zijn. Bij de eindbeoordeling is de beoordeling van een werkproces "Goed" als de helft of meer (zeven of meer) van de indicatoren met "Goed" is beoordeeld. Datum: Eindresultaat: Onvoldoende Voldoende Goed Handtekening Bedrijfsbeoordelaar: Handtekening Student: Handtekening Schoolbeoordelaar: Opmerking 12

14 Naam student 0 Tussenbeoordeling 0 Eindbeoordeling Startdatum...Einddatum Kerntaak 3 : Verricht activiteiten voor het debiteuren- en crediteurenbeheer werkproces: Controleert inkoopfacturen en verricht activiteiten voor fiattering van inkoopfacturen Indicatoren Ordent en registreert binnengekomen inkoopfacturen. Controleert de inkoopfacturen op rekenkundige fouten en andere onjuistheden aan de hand van onderliggende stukken. Neemt contact op met crediteur bij niet-correcte factuur. n.v.t./ kritiek Kritiek Onvoldoende Matig Voldoende Goed Biedt de inkoopfacturen ter controle en fiattering aan de budgethouders aan. Rappelleert budgethouders bij overschrijding termijn voor retour van inkoopfactuur. Reageert correct op telefoontjes van crediteuren en geeft eventuele klachten door. Stelt een betalingsvoorstel op en houdt hierbij rekening met de betalingstermijn van de crediteur. Beantwoordt op correcte wijze de vragen van crediteuren bij het uitblijven van betalingen. Archiveert de inkoopfacturen. Voert het werk zorgvuldig uit, zodat de resultaten doorgaans bij eerste oplevering correct zijn. Controleert eigen werk nauwkeurig, met inachtneming van productiviteitsniveau. Gebruikt (boekhoudkundige) hulpmiddelen (zoals bijvoorbeeld Excel en Word) juist en effectief. Bij de eindbeoordeling van het werkproces mag alleen een voldoende of goed worden toegekend als er geen indicatoren met een onvoldoende of matig zijn beoordeeld. Een kritieke indicator dient beoordeeld te zijn met voldoende of goed. Van de andere indicatoren mag maximaal één indicator n.v.t. zijn. Bij de eindbeoordeling is de beoordeling van een werkproces "Goed" als de helft of meer (zes of meer) van de indicatoren met "Goed" is beoordeeld. Datum: Eindresultaat: Onvoldoende Voldoende Goed Handtekening Bedrijfsbeoordelaar: Handtekening Student: Handtekening Schoolbeoordelaar: Opmerking 13

15 Naam student 0 Tussenbeoordeling 0 Eindbeoordeling Startdatum...Einddatum Kerntaak 4 : Houdt kwantiteitenregistraties bij werkproces: Houdt op adequate wijze een urenadministratie bij Indicatoren Verzamelt gegevens over gewerkte uren van collega s. n.v.t./ kritiek Onvoldoende Matig Voldoende Goed Controleert de gegevens en bewerkt en/of registreert deze op juiste wijze in het geautomatiseerde systeem. Kritiek Rappelleert tijdig en op correcte wijze collega s die gegevens niet (volledig) hebben ingeleverd. Genereert periodiek urenoverzichten en laat deze door betrokkenen controleren. Verstuurt de gecontroleerde urenoverzichten tijdig aan belanghebbenden. Archiveert de documenten op juiste wijze. Controleert eigen werk nauwkeurig, met inachtneming van productiviteitsniveau. Registreert/bewerkt de gegevens zodanig in het geautomatiseerde systeem, dat de resultaten doorgaans bij eerste oplevering correct zijn. Werkt conform de voorgeschreven regels en procedures van de organisatie. Gebruikt (boekhoudkundige) hulpmiddelen (zoals bijvoorbeeld Excel en Word) juist en effectief. Bij de eindbeoordeling van het werkproces mag alleen een voldoende of goed worden toegekend als er geen indicatoren met een onvoldoende of matig zijn beoordeeld. Een kritieke indicator dient beoordeeld te zijn met voldoende of goed. Van de andere indicatoren mag maximaal één indicator n.v.t. zijn. Bij de eindbeoordeling is de beoordeling van een werkproces "Goed" als de helft of meer (vijf of meer) van de indicatoren met "Goed" is beoordeeld. Datum: Eindresultaat: Onvoldoende Voldoende Goed Handtekening Bedrijfsbeoordelaar: Handtekening Student: Handtekening Schoolbeoordelaar: Opmerking 14

16 Naam student 0 Tussenbeoordeling 0 Eindbeoordeling Startdatum...Einddatum Kerntaak 4 : Houdt kwantiteitenregistraties bij werkproces: Houdt op adequate wijze administratie(s) van kwantitatieve gegevens bij Indicatoren Verzamelt op juiste wijze kwantitatieve gegevens (bijvoorbeeld voorraden, gebruik lease auto s, kilometers van dienstreizen, onkostendeclaraties, vakantiedagen). Registreert en/of bewerkt kwantitatieve gegevens in het geautomatiseerde systeem. n.v.t./ kritiek Kritiek Onvoldoende Matig Voldoende Goed Rappelleert zo nodig tijdig collega s bij ontbreken gegevens. Rapporteert op juiste wijze bijzonderheden aan de leidinggevende. Genereert en controleert periodiek overzichten. Informeert tijdig belanghebbenden op juiste wijze met overzichten. Archiveert (digitale) documenten en bewijsstukken op juiste wijze. Controleert eigen werk nauwkeurig, met inachtneming van productiviteitsniveau. Registreert/bewerkt de gegevens zodanig in het geautomatiseerde systeem, dat de resultaten doorgaans bij eerste oplevering correct zijn. Werkt conform de voorgeschreven regels en procedures van de organisatie. Gebruikt (boekhoudkundige) hulpmiddelen (zoals bijvoorbeeld Excel en Word) juist en effectief. Bij de eindbeoordeling van het werkproces mag alleen een voldoende of goed worden toegekend als er geen indicatoren met een onvoldoende of matig zijn beoordeeld. Een kritieke indicator dient beoordeeld te zijn met voldoende of goed. Van de andere indicatoren mag maximaal één indicator n.v.t. zijn. Bij de eindbeoordeling is de beoordeling van een werkproces "Goed" als de helft of meer (zes of meer) van de indicatoren met "Goed" is beoordeeld. Datum: Eindresultaat: Onvoldoende Voldoende Goed Handtekening Bedrijfsbeoordelaar: Handtekening Student: Handtekening Schoolbeoordelaar: Opmerking 15

17 Bijlage 1 De opleiding op niveau 3 Algemeen De niveau 3 opleiding van de opleiding Financiële beroepen heeft één uitstroomrichting: financieel administratief medewerker, en duurt in principe twee cursusjaren. Hierna is het mogelijk om door te studeren voor niveau 4 : bedrijfsadministrateur. In het overzicht op pagina 7 kun je zien uit welke werkprocessen de opleiding bestaat en welke er extra gedaan moeten worden voor het niveau 4 diploma. Context van de uitstroom De financieel administratief medewerker is werkzaam op de administratie van een bedrijf of instelling. De werkzaamheden zijn vooral gericht op het bijwerken van de dagboeken, het bijwerken van de subadministraties en het voeren van kwantiteitenregistraties. Daarnaast is de financieel administratief medewerker betrokken bij het credit management en verricht hij ook administratieve taken die niet per se financieel van aard zijn. De werkzaamheden worden uitgevoerd op niveau 3 en omvatten een belangrijk deel van de taken van de bedrijfsadministrateur. Doorgaans is er sprake van een back office functie. Typerende beroepshouding De financieel administratief medewerker werkt nauwkeurig, gedisciplineerd en behoudt zijn concentratie, ook als de werkomstandigheden minder gunstig zijn. De financieel administratief medewerker controleert altijd aangeboden gegevens, op juistheid, plausibiliteit en op autorisatie. Hij controleert zijn eigen werk systematisch. De financieel administratief medewerker is in staat altijd zorgvuldig om te gaan met gegevens. Hij werkt met vertrouwelijke bedrijfsinformatie en kan op de hoogte zijn van privé-gegevens. Van hem wordt verwacht dat hij op integere wijze omgaat met de aan hem toevertrouwde informatie. De financieel administratief medewerker is instaat om de gevolgen van niet toepaste regelgeving af te wegen tegen voordelen op korte termijn en klanttevredenheid. Voordelen op korte termijn en klanttevredenheidstroken niet altijd met de correcte toepassing van de regelgeving. Van de financieel administratief medewerker wordt verwacht dat hij altijd integer is en situaties goed beoordeelt. Rol en verantwoordelijkheden De financieel administratief medewerker verricht zijn werkzaamheden vanuit een uitvoerende rol. Hij past standaardprocedures toe en werkt zelfstandig, maar legt wel tussentijds verantwoording af over de door hem uitgevoerde werkzaamheden aanzijn leidinggevende. Hij is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigenwerkzaamheden en voor het tijdig opleveren ervan. Afhankelijk van de functie zijn er meer of minder contacten met collega s. Contacten met externen zijn beperkt. Complexiteit De werkzaamheden van de financieel administratief medewerker zijn veelal routinematig. Hij wordt niet vaak met onverwachte situaties geconfronteerd. De medewerker moet over voldoende specialistische kennis beschikken van boekhouden, belastingen, andere relevante regelgeving en procedures. Hij moet bijzijn werkzaamheden namelijk de regels en voorschriften kunnen toepassen. In onverwachte situaties wordt er van hem verwacht, dat hij standaardwerkwijzen blijft toepassen en anders een senior of leidinggevende raadpleegt hoe hij moet omgaan met de onverwachte situatie. Voor de contacten met interne en externe klanten is speciale aandacht nodig, waarbij geduld en tact worden gevraagd van de financieel administratief medewerker. Hij moet daarbij in staat zijn de regels toe te passen ende relatie in stand te houden. 16

18 De taken die worden uitgevoerd Het werk bestaat uit vier kerntaken die worden uitgevoerd op niveau 3 van de mbokwalificatiestructuur. Hieronder volgt een toelichting op de tabel op pagina 7. Kerntaak 1: Houdt de dagboeken bij. De financieel administratief medewerker heeft als taak de actuele stand van met name de inen verkopen bij te houden. De financieel administratief medewerker controleert en codeert boekingsstukken. Als de financieel administratief medewerker tijdens het bijwerken van de dagboeken op verschillen stuit tussen boekingsstukken en onderliggende documenten, of op onduidelijkheden, neemt hij hierover contact op met betrokken collega s of de klant, om tot opheldering of correctie van fouten te komen. Kerntaak 3: Verricht activiteiten voor het debiteuren- en crediteurenbeheer. De financieel administratief medewerker voert het debiteurenbeheer ofwel het creditmanagement uit. Hierdoor worden het debiteurenrisico en het vermogensbeslag van de debiteuren bij een bedrijf of instelling beperkt. De administrateur voert tevens het crediteurenbeheer uit voor de optimale afwikkeling van de betalingsverplichtingen die het bedrijf of de instelling is aangegaan. Kerntaak 4: Houdt kwantiteitenregistraties bij. Naast zijn werkzaamheden voor de financiële administratie voert de financieel administratief medewerker ook andere administratieve taken uit. Hij verzorgt of controleert de registratie van diverse kwantitatieve gegevens, zoals urenregistratie. 17

19 Bijlage 2 REGLEMENT Beroepspraktijkvorming voor de student 1. De student is verantwoordelijk voor het vinden van een BPV-plaats. 2. De BPV-plaats moet goedgekeurd zijn door het Praktijkbureau en door de ECABO. (Het kenniscentrum dat in opdracht van het ministerie van OCW de BPV-plaatsen moet goedkeuren.) 3. Er is een Beroepsprakijkvormingsovereenkomst (BPVO) opgemaakt en ondertekend door de school, het (leer)bedrijf, de student en de Ecabo. Bij studenten onder de 18 jaar wordt deze overeenkomst tevens door de ouders/verzorgers ondertekend. 4. De BPV kan niet doorgebracht worden in een organisatie waar de ouders of familie van de student werken. Dit geldt niet voor grote organisaties, als ouders of familie op een andere afdeling werken. 5. De inhoud van de BPV-plaats dient aan te sluiten op de studierichting en het studieniveau. 6. Zodra de student een BVP plek heeft wordt een aanmeldingsformulier ingeleverd bij de BPVcoördinator. 7. Kennismakingsbezoeken, medische keuringen etc. moeten buiten de lesuren vallen. Wanneer dit niet mogelijk is, dient voor het bezoek via de gebruikelijke weg toestemming te worden gevraagd. 8. De student moet de overeengekomen werkzaamheden naar behoren uitvoeren. De student dient zich te houden aan de aanwijzingen van de praktijkopleider en de voorschriften van de organisatie. 9. Wanneer er problemen zijn, neemt de student onmiddellijk contact op met de praktijkopleider en de schoolbegeleider op de leslocatie. De schoolbegeleider brengt indien noodzakelijk een bezoek aan de organisatie om de problemen te bespreken met de praktijkopleider en student. 10. De student houdt een praktijkdossier bij met alle relevante documenten (verslagen en (tussen)beoordelingen. De tussentijdse evaluaties dienen te worden ingevuld en besproken. Dit is van belang voor de eindbeoordeling. 11. Bij ziekte moet de student dit direct doorgeven en toelichten bij: de praktijkopleider (op de vier BPV dagen) de schooladministratie (op de lesdag) de schoolbegeleider (bij langere afwezigheid en/of bijzondere momenten, zoals afspraken voor een bedrijfsbezoek of examinering) 12. Bijzonder verlof tijdens de BPV-periode wordt alleen in uitzonderingsgevallen verleend. 13. Toestemming voor bijzonder verlof moet vooraf schriftelijk worden gevraagd aan de praktijkopleider en de onderwijsmanager. 14. Reiskosten worden niet vergoed door de school. 15. Iedere student heeft een docent als schoolbegeleider, wiens richtlijnen nauwgezet moeten worden opgevolgd. 16. Zonder overleg weggaan van een BPV-plaats kan verwijdering van school betekenen. 17. Indien de student het niet eens is met de eindbeoordeling kan de student een beroep doen op de examengeschillencommissie. 18. De BPV dient met minimaal een voldoende te worden beoordeeld om het diploma te behalen. 18

20 Bijlage 3 Een referentiekader voor niveau 2, 3 en 4 Dit referentiekader is een hulpmiddel bij het bepalen van de taken en werkzaamheden die een student kan gaan doen. Tevens is dit het kader waarbinnen de student beoordeeld kan worden. Er zijn 3 factoren waarmee rekening gehouden moet worden: De complexiteit van de werkomgeving De complexiteit van de taken/opdrachten De mate van zelfstandigheid Zijn er derden afhankelijk van het goed uitvoeren van de taken en zijn er financiële gevolgen bij het verkeerd uitvoeren dan is er sprake van een hoge complexiteit. De complexiteit van de taken/opdrachten heeft te maken met de eenvoud van de taak. De taak is complexer indien de taak uit meerdere handelingen bestaat, lang duurt en gebruik maakt van meerdere methodieken en systemen. De mate van zelfstandigheid heeft te maken met de tijdsduur van het zelfstandig werken, de nabijheid en noodzakelijkheid van directe begeleiding. Niveau 2 In middencomplexe situaties middencomplexe taken verrichten met een afgebakende eigen verantwoording. In opdracht en met instructie meerdere samenhangende taken uit voeren, zelfstandig een werkindeling maken voor een dag, De taken kunnen samengesteld zijn uit meerdere onderdelen en een samenhang hebben met werkzaamheden van anderen. De beroepshouding kenmerkt zich door verantwoording te gaan nemen voor het eigen niveau van functioneren. Het leren kenmerkt zich door naar instructie en achtergronden te vragen, aan te geven wanneer de taak afgerond is en feedback te hanteren. Niveau 3 In middencomplexe situaties complexe handelingen verrichten met een eigen verantwoording. In opdracht een takenpakket uit voeren. Zelfstandig een weekindeling/planning maken. De opdrachten bestaan uit meerdere taken die een samenhang hebben met anderen. De beroepshouding kenmerkt zich door de verantwoording die genomen wordt voor de kwaliteit van de werkzaamheden. Het leren kenmerkt zich door het zelfstandig oriënteren op de werkzaamheden, naar achtergronden te vragen en het nemen van initiatief in het aanleren van de werkzaamheden. Niveau 4 Het verrichten van complexe handelingen met een hoge mate van eigen verantwoording. Na een inwerkperiode zelfstandig een takenpakket uitvoeren Zelfstandig een weekindeling maken. De opdrachten bestaan uit meerdere taken die een samenhang hebben met anderen. De beroepshouding kenmerkt zich door de verantwoording die genomen wordt voor de kwaliteit van de werkzaamheden. Bij het afsluiten van de niveau 4 opleiding is de student toelaatbaar tot het HBO en zal dan ook een bijpassende studiehouding moeten hebben ontwikkeld. 19

21 Bijlage 4 Verklaring Assessor BPV BBL ROC Mondriaan Economie - Locatie Brasserskade Ondergetekende : Functie : BPV - instelling : Verklaart: O voldoende deskundig te zijn voor het beoordelen van de kandidaat op basis van: O functie O ervaring O opleiding meerdere antwoorden mogelijk O door school voldoende geïnformeerd te zijn over de procedure voor het toekennen van kwalificerende beoordelingen O dat hij/zij op geen enkele wijze in enig verwantschap staat tot de te beoordelen kandidaat. Naam kandidaat Naam opleiding : Handtekening assessor : Datum, plaats : Handtekening school : Datum, plaats : * Dit formulier wordt ingevuld aan de hand van een interview door de school met het bedrijf / de instelling * Dit formulier inleveren bij het examenbureau 20

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren Formulieren BPV Opleidingen Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Financieel administratief medewerker (93200) niveau 3, BBL cohort 2013 Alle beoordelingsformulieren

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren BPV

Beoordelingsformulieren BPV Beoordelingsformulieren BPV ROC Mondriaan School voor Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Beoordelingsformulieren Basisjaar van de 3 jarige opleiding BBL DSMA Cohort

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren. Administratief medewerker (90470) niveau 2, BBL. Uitstroomrichting 90472 Secretarieel medewerker

Beoordelingsformulieren. Administratief medewerker (90470) niveau 2, BBL. Uitstroomrichting 90472 Secretarieel medewerker Beoordelingsformulieren ROC Mondriaan School voor Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Administratief medewerker (90470) niveau 2, BBL Uitstroomrichting 90472 Secretarieel

Nadere informatie

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren Formulieren BPV Opleidingen Economie Administratieve en Secretariële opleidingen Locaties Brasserskade (Delft) en Aspacialaan (Den Haag) Secretaresse (95380) niveau 3, BBL cohort 2013 Alle beoordelingsformulieren

Nadere informatie

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren Formulieren BPV ROC Mondriaan Economie Administratieve en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Administratief medewerker (90470) niveau 2, BBL cohort 2013 Uitstroomrichtingen : 90471 Bedrijfsadministratief

Nadere informatie

Formulierenset BPV BBL niveau 2. Secretarieel medewerkster

Formulierenset BPV BBL niveau 2. Secretarieel medewerkster Cluster Economie Administratieve opleidingen Locatie Brasserskade Formulierenset BPV BBL niveau 2 Secretarieel medewerkster Cohort 2011 ROC Mondriaan /Zakelijke Dienstverlening / Economie Secretaresse/

Nadere informatie

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren Formulieren BPV Opleidingen Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Directiesecretaresse / Managementassistent (95391),niveau 4 BBL Cohort 2013 Alle beoordelingsformulieren

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Financiële beroepen

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Financiële beroepen Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Financiële beroepen Kwalificatie: Bedrijfsadministrateur Niveau: 4 Crebonummer: 93212 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 1 Deel A: Beeld van de beroepengroep

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren BPV

Beoordelingsformulieren BPV Beoordelingsformulieren BPV ROC Mondriaan Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Beoordelingsformulieren Beroepspraktijkvorming Secretaresse (95380) niveau 3, BBL

Nadere informatie

Kerntaak 1: Houdt de dagboeken bij

Kerntaak 1: Houdt de dagboeken bij Kerntaak 1: Houdt de dagboeken bij Werkproces 1.1: Werkt het inkoopboek bij De financieel administratief medewerker codeert boekingsstukken die betrekking hebben op de inkopen, op basis van gecontroleerde

Nadere informatie

Verschillen in werkprocessen Management assistent en Secreterasse

Verschillen in werkprocessen Management assistent en Secreterasse Verschillen in werkprocessen Management assistent en Secreterasse In onderstaande formulierenset van de opleiding management assistent is aangegeven wat de verschillen zijn tussen management assistent

Nadere informatie

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Administrateur ECABO 2007-2008

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Administrateur ECABO 2007-2008 Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier ECABO 2007-2008 Vertaaldocument BM_Adm Pagina 1 van 23 Vertaaldocument BM_Adm Pagina 2 van 23 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren BPV

Beoordelingsformulieren BPV Beoordelingsformulieren BPV ROC Mondriaan School voor Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Beoordelingsformulieren BBL DSMA Cohort 2014-2015 Naam 5. Beoordelingsformulieren

Nadere informatie

BPV. Financieel Administratief Medewerker. Planning en beoordeling. Noorderpoort

BPV. Financieel Administratief Medewerker. Planning en beoordeling. Noorderpoort BPV Planning en beoordeling Financieel Administratief Medewerker Noorderpoort Opwierderweg 2 Postbus 13 9902 AA Appingedam Tel 0596692929 Bpvcoördinator Dhr. B.Stok Inhoudsopgave Overzicht BPVstappenplan

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Financieel administratief medewerker mbo-beroep, niveau 3

MBO-beroep in beeld. Financieel administratief medewerker mbo-beroep, niveau 3 MBO-beroep in beeld Financieel administratief medewerker mbo-beroep, niveau 3 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is

Nadere informatie

Bedrijfsadministrateur

Bedrijfsadministrateur Bedrijfsadministrateur Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Bedrijfsadministratief medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Bedrijfsadministratief medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1 profiel Bedrijfsadministratief medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1 Print: 13-januari-2004 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Bedrijfsadministratief medewerker (BA 002) Algemene

Nadere informatie

Kwalificatiedossier MBO: Financieel administratieve beroepen Profiel(en):

Kwalificatiedossier MBO: Financieel administratieve beroepen Profiel(en): Kwalificatiedossier MBO: Financieel administratieve beroepen Profiel(en): Financieel administratief medewerker Bedrijfsadministrateur Junior assistent-accountant Dit dossier is een conceptversie en is

Nadere informatie

Financieel administratieve beroepen

Financieel administratieve beroepen Kwalificatiedossier mbo Financieel administratieve beroepen Kwalificaties Financieel administratief medewerker Bedrijfsadministrateur Junior assistent-accountant Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein

Nadere informatie

TAALPROFIEL BEDRIJFSADMINISTRATIEF MEDEWERKER VERSIE 1. Gebaseerd op: Beroepscompetentieprofiel 1 Bedrijfsadministratief medewerker

TAALPROFIEL BEDRIJFSADMINISTRATIEF MEDEWERKER VERSIE 1. Gebaseerd op: Beroepscompetentieprofiel 1 Bedrijfsadministratief medewerker TAALPROFIEL BEDRIJFSADMINISTRATIEF MEDEWERKER VERSIE 1 Gebaseerd op: Beroepscompetentieprofiel 1 Bedrijfsadministratief medewerker Inleiding In dit Taalprofiel zijn de volgende paragrafen opgenomen: 1.

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Administratief Medewerker

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Administratief Medewerker Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Administratief Medewerker Kwalificatie: Secretarieel medewerker Niveau: 2 Crebonummer: 90472 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de beroepengroep

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Landelijke Kwalificaties MBO Sector: Bedrijfsadministratie Branche: n.v.t. Beroepengroep: Administrateur Versie 2007-2008 Administrateur 2007-2008 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Deel A: Beeld van de beroepengroep...

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Bedrijfsadministratief medewerker mbo-beroep, niveau 2

MBO-beroep in beeld. Bedrijfsadministratief medewerker mbo-beroep, niveau 2 MBO-beroep in beeld Bedrijfsadministratief medewerker mbo-beroep, niveau 2 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Boekhoudkundig medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Boekhoudkundig medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1 profiel Boekhoudkundig medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1 Print: 13-januari-2004 Pagina 1 van 16 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Boekhoudkundig medewerker (BA 002) Algemene informatie

Nadere informatie

Praktijkopdrachten Financiële beroepen. Kwalificatie: Financieel administratief medewerker

Praktijkopdrachten Financiële beroepen. Kwalificatie: Financieel administratief medewerker Praktijkopdrachten Financiële beroepen Kwalificatie: Financieel administratief medewerker Kwalificatiedossier Financiële beroepen 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het kwalificatiedossier

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Landelijke Kwalificaties MBO Sector: Bedrijfsadministratie Branche: n.v.t. Beroepengroep: Administrateur Versie 2008-2009 Administrateur 2008-2009 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Deel A: Beeld van de beroepengroep...

Nadere informatie

Salarisadministrateur

Salarisadministrateur Salarisadministrateur Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Prestatie-indicator. aanwezigheid bij bijeenkomsten, arbeidstijden Schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid Ethisch en integer handelen

Prestatie-indicator. aanwezigheid bij bijeenkomsten, arbeidstijden Schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid Ethisch en integer handelen Voorbeelduitwerking kerntaak 4 Kerntaak 4: 4 Functioneert als werknemer in een arbeidsorganisatie. Werkproces 4.1: Gedraagt zich als verantwoord werknemer bij het uitvoeren van het werk. Omschrijving:

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Landelijke Kwalificaties MBO Sector: Financiële beroepen Branche: n.v.t. Beroepengroep: Financiële beroepen Versie 2009-2010 Financiële beroepen 2009-2010 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Deel A: Beeld van

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Financiële beroepen

Landelijke Kwalificaties MBO. Financiële beroepen Landelijke Kwalificaties MBO Financiële beroepen Crebonummer: 93200, 93210 Sector: Financiële beroepen Branche: n.v.t. Cohort: Cohort 2011-2012 Colo 2002-2011. Gebruik van gegevens en teksten is met bronvermelding

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Bedrijfsadministrateur mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Bedrijfsadministrateur mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent u praktijkopleider,

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Financiële beroepen. Dossierstatus: Eindtoets

Landelijke Kwalificaties MBO. Financiële beroepen. Dossierstatus: Eindtoets Landelijke Kwalificaties MBO Financiële beroepen Crebonummer: 93200, 93210 Sector: Financiële beroepen Branche: n.v.t. Cohort: Cohort 2010-2011 Dossierstatus: Eindtoets Colo 2002-2009. Gebruik van gegevens

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Financiële beroepen

Landelijke Kwalificaties MBO. Financiële beroepen Landelijke Kwalificaties MBO Financiële beroepen Crebonummer: 22158, 93200, 93212, 93211, 93213 Sector: Financiële beroepen Branche: n.v.t. Opleidingsdomein: Economie en administratie Geldig vanaf: 1 augustus

Nadere informatie

Financieel administratief medewerker Beroepscompetentieprofiel

Financieel administratief medewerker Beroepscompetentieprofiel Financieel administratief medewerker Beroepscompetentieprofiel Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 5 1 Algemene informatie over het beroep... 6 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Niveau : 4 Crebonr. : 25185 Kerntaak : B1-K2 Dossier :

Nadere informatie

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen Scholen voor Zorg Kwalificatiedossier 2012 Exameneenheid 6 Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen bestaat uit de volgende 3 delen die apart worden uitgereikt: Deel A: Basisvaardigheden Deel

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT medewerker 2012-2013 Kerntaak 3: Ondersteunen van systeemgebruikers Kwalificatie en crebocode Medewerker beheer ICT 95070 Leeromgeving Buitenschools

Nadere informatie

BPV-boek Financiële en Secretariële beroepen Financieel Administratief Medewerker (niveau 3) Bedrijfsadministrateur (niveau 4)

BPV-boek Financiële en Secretariële beroepen Financieel Administratief Medewerker (niveau 3) Bedrijfsadministrateur (niveau 4) BPV-boek Financiële en Secretariële beroepen Financieel Administratief Medewerker (niveau 3) Naam stagiaire Klas Opleiding Naam BPV-bedrijf : : : : Naam praktijkopleider : BPV-periode BPV-docent : : Inhoudsopgave

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Financieel administratief medewerker Niveau 3 Opleidingsduur: 2 jaar Crebocode: 93200 Dossiercode: 22158 Dossierjaar: 2012 Leerweg:

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke s Examenoverzicht opleiding: Bedrijfsadministrateur Niveau 4 Duur: 3 jaar Crebocode: 93212 Dossiercode: 22158 Dossierjaar: 2012 Leerweg: BOL Cohort: 2012-2015 Sector:

Nadere informatie

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid Doktersassistent Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Kwalificatiedossier: 2010-2011 Crebonummer: 91310 Vastgesteld d.d.: Proeve van

Nadere informatie

Assistent-accountant

Assistent-accountant Assistent-accountant Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Administrateur Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Administrateur Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1 profiel Administrateur Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1 Print: 13-januari-2004 Pagina 1 van 19 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Administrateur (BA003) Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 3: Beheren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321 Leeromgeving

Nadere informatie

Medewerker financiele administratie CB. Bedrijfsvoering -> Financieel Economische zaken

Medewerker financiele administratie CB. Bedrijfsvoering -> Financieel Economische zaken FUWA-VO Sessie Functie-informatie Blz. 1 Functienaam Organisatie Centraal Bureau Onderdeel Financiën & Beheer Salarisschaal 5 Werkterrein Bedrijfsvoering -> Financieel Economische zaken Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw. Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw. Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Niveau : 3 Crebonr. : 25171 Kerntaak : P2-K3 Dossier : Vanaf

Nadere informatie

Kerntaak 1: Houdt de dagboeken bij

Kerntaak 1: Houdt de dagboeken bij Kerntaak 1: Houdt de dagboeken bij Werkproces 1.1: Werkt het inkoopboek bij De assistent-accountant controleert of de klant de inkoopfacturen juist heeft ingevoerd of voert deze zelf in in een financieel

Nadere informatie

Model Praktijkbeoordelaar

Model Praktijkbeoordelaar Model Praktijkbeoordelaar De praktijkbeoordelaar beoordeelt de deelnemer in een afnamelocatie. In de rol van praktijkbeoordelaar, beoordeelt hij 1 of de deelnemer het vereiste niveau van kennis, vaardigheden,

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT medewerker 2012-2013 Kerntaak 1: Installeren van hard- en software Kwalificatie en crebocode Medewerker beheer ICT 95070 Leeromgeving Buitenschools

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT medewerker 2012-2013 Kerntaak 3: Ondersteunen van systeemgebruikers Kwalificatie en crebocode Medewerker ICT 95060 Leeromgeving Buitenschools (BPV

Nadere informatie

Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4

Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4 INSTRUCTIES BETROKKENEN: Certificaat B Duurzaamheid DOMEIN: Techniek en Technologie LEERWEG: BOL en BBL NIVEAU: 1 t/m 4 BETROKKENEN: ROC-begeleider ROC-beoordelaar Praktijkbegeleider Praktijkbeoordelaar

Nadere informatie

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers VMBO

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers VMBO Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer Dossiers VMBO Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie BPV-beoordeling... 4 Kerntaak, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels... 4

Nadere informatie

BPV- beoordelingsformulier Kerntaak 4. Verkoopt producten en diensten en koopt ze in. Kwalificatie: Eerste Fietstechnicus

BPV- beoordelingsformulier Kerntaak 4. Verkoopt producten en diensten en koopt ze in. Kwalificatie: Eerste Fietstechnicus BPV- beoordelingsformulier Kerntaak 4 Verkoopt producten en diensten en koopt ze in Kwalificatie: Eerste Fietstechnicus Crebocode 95442, dossier 2013-2014 ROC: Bedrijf: Naam Deelnemer: Inleiding Bij dit

Nadere informatie

De Medewerker Administratie valt onder de Directeur. De Medewerker Administratie legt verantwoordelijkheid af aan de Directeur.

De Medewerker Administratie valt onder de Directeur. De Medewerker Administratie legt verantwoordelijkheid af aan de Directeur. Profiel Medewerker Administratie: Doel van de functie De Medewerker Administratie is verantwoordelijk voor de administratie op het gebied van facturatie, betalingen, salaris, pensioen en personeel. De

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Assistent-accountant mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Assistent-accountant mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent u praktijkopleider,

Nadere informatie

Model Praktijkbeoordelaar

Model Praktijkbeoordelaar Model Praktijkbeoordelaar De praktijkbeoordelaar beoordeelt de deelnemer in een afnamelocatie. In de rol van praktijkbeoordelaar, beoordeelt hij 1 of de deelnemer het vereiste niveau van kennis, vaardigheden,

Nadere informatie

Bedrijfsadministrateur Beroepscompetentieprofiel

Bedrijfsadministrateur Beroepscompetentieprofiel Bedrijfsadministrateur Beroepscompetentieprofiel Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 5 1 Algemene informatie over het beroep... 6 1.1 Mogelijke functiebenamingen... 6 1.2 Beschrijving

Nadere informatie

Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Proeve van bekwaamheid Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Ter beoordeling van de werkprocessen 3.1, 3.2, 3.3 en 3.4 worden (onderzoeks)opdrachten

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. 2 e beoordeling: Eindbeoordeling:

Opleidingsgebied ICT. 2 e beoordeling: Eindbeoordeling: Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak Applicatie- en mediaontwikkeling 2012-2013, 2013-2014 Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game Kwalificatie en crebocode

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

Houdingsaspecten 2.1: Voorkomen van (ver)storingen 2.2: Lokaliseren en verhelpen van (ver)storingen 1 e beoordeling 2 e beoordeling eindbeoordeling

Houdingsaspecten 2.1: Voorkomen van (ver)storingen 2.2: Lokaliseren en verhelpen van (ver)storingen 1 e beoordeling 2 e beoordeling eindbeoordeling Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT medewerker 2012-2013 Kerntaak 2: Onderhouden en beheren van hard- en software Kwalificatie en crebocode Medewerkerbeheer ICT 95070 Leeromgeving

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT medewerker 2012-2013 Kerntaak 2: Onderhouden en beheren van hard- en software Kwalificatie en crebocode Medewerker ICT 95060 Leeromgeving Buitenschools

Nadere informatie

OPDRACHTFORMULIER. De opdrachtomschrijving. Hoe ga je de opdracht uitvoeren? Wanneer ga je de opdracht uitvoeren?

OPDRACHTFORMULIER. De opdrachtomschrijving. Hoe ga je de opdracht uitvoeren? Wanneer ga je de opdracht uitvoeren? OPDRACHTFORMULIER Naam leerling Inschrijfnummer Cohort vanaf 2013 ROC begeleider BPV-bedrijf Kwalificatieprofiel Uitstroomdifferentiatie Naam Adres Plaats Contactpersoon Crebonummer 90440 Niveau 1 Kerntaak

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Salarisadministrateur mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Salarisadministrateur mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent u praktijkopleider,

Nadere informatie

Competentiepaspoort. Facilitair medewerker

Competentiepaspoort. Facilitair medewerker Competentiepaspoort Facilitair medewerker Dit competentiepaspoort blijft gedurende de BPV (Beroeps Praktijk Vorming) op het leerbedrijf. Edu Aktueel Niets uit deze uitgave mag gekopieerd worden. Informatie

Nadere informatie

Praktijkwerkboek AKA. Dataverwerking. Mutaties doorvoeren... 8 In deze opdracht voer je mutaties door in een databestand.

Praktijkwerkboek AKA. Dataverwerking. Mutaties doorvoeren... 8 In deze opdracht voer je mutaties door in een databestand. Praktijkwerkboek AKA Dataverwerking 1 Inhoud Een ander woord voor gegevens is data. Elk bedrijf werkt met data. Dat kunnen bijvoorbeeld data zijn over klanten, zoals de naam en het adres. Het kan ook gaan

Nadere informatie

Kerntaak 1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een media-uiting

Kerntaak 1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een media-uiting Kerntaak 1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een media-uiting Werkproces 1.1: Organiseert (eigen) werkzaamheden en werkplek De maakt een planning of volgt de planning die voor

Nadere informatie

2005-2006 Status: Goedgekeurd

2005-2006 Status: Goedgekeurd 2005-2006 Status: Goedgekeurd Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni 2004. Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Functieprofiel: Administratief Medewerker Functiecode: 0503

Functieprofiel: Administratief Medewerker Functiecode: 0503 Functieprofiel: Administratief Medewerker Functiecode: 0503 Doel Uitvoeren van administratieve werkzaamheden ten behoeve van interne en externe opdrachtgevers binnen vastgestelde procedures en wet- en

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 1: Ontwikkelen van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Financiële beroepen / 2011-2012 Cohort (startjaar) : 2011-2014 Schooljaar : 2013-2014

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk 2010-2013 volgens het kwalificatiedossier Jeugdzorg 2011. 1=startniveau, 2= aardig eindje op weg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Assistent accountant Regie: ECABO Datum wijzigen: 19-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Assistent accountant Regie: ECABO Datum wijzigen: 19-2-2004 Versie 1 profiel Assistent accountant Regie: ECABO Datum wijzigen: 19-2-2004 Versie 1 Print: 24-februari-2004 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Assistent accountant (BA 004) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

producttoets Financiën

producttoets Financiën producttoets 7 Kerntaak 2 producttoets Financiën Toetscode: PR7-KT2 Behorende bij OER creatief vakman / keramist cohort 2009/2010 Inleiding Het volgende document bevat alle relevante informatie en materialen

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan (PAP)

Persoonlijk Actieplan (PAP) B 1.4 Persoonlijk Actieplan (PAP) Stagiair(e) Opleiding Bedrijf Praktijkopleider Stagedocent Nick Albregtse Interactief Vormgeven (IV) Kees Internetbureau Michiel Snijder Jan Verduijn Datum 26 09 2013

Nadere informatie

2005-2006 Status: Goedgekeurd

2005-2006 Status: Goedgekeurd 2005-2006 Status: Goedgekeurd Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni 2004. Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Praktijkexamen Filiaalmanager. Kerntaak 4 Coördineert kassatransacties en voert deze uit

Praktijkexamen Filiaalmanager. Kerntaak 4 Coördineert kassatransacties en voert deze uit Praktijkexamen Filiaalmanager Kerntaak 4 Coördineert kassatransacties en voert deze uit naam deelnemer praktijkexamenperiode bpv-bedrijf praktijkopleider onderwijsinstelling praktijkbegeleider praktijkexaminator

Nadere informatie

Nieuwe medewerkers/ leerlingen begeleiden

Nieuwe medewerkers/ leerlingen begeleiden productbeoordeling/praktijkobservatie Nieuwe medewerkers/ leerlingen begeleiden Toetscode: SD 4.3 Behorende bij OER Vormgeving ruimtelijke presentatie & communicatie cohort 2009-2010 uitstroom: vormgever

Nadere informatie

Praktijkopdrachten Administratief medewerker. Kwalificatie: Bedrijfsadministratief medewerker

Praktijkopdrachten Administratief medewerker. Kwalificatie: Bedrijfsadministratief medewerker Praktijkopdrachten Administratief medewerker Kwalificatie: Bedrijfsadministratief medewerker Kwalificatiedossier Administratief medewerker 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het kwalificatiedossier

Nadere informatie

Nul- en voortgangsmeting met voorwaardelijke opdracht Commercie niveau 3. Basisdeel - Kerntaak 3 Zorgt voor relatiebeheer en klantenservice

Nul- en voortgangsmeting met voorwaardelijke opdracht Commercie niveau 3. Basisdeel - Kerntaak 3 Zorgt voor relatiebeheer en klantenservice Nul- en voortgangsmeting met voorwaardelijke opdracht Commercie niveau 3 Basisdeel - Kerntaak 3 deelnemer bedrijf praktijkopleider school praktijkbegeleider datum nulmeting datum voortgangsmeting crebonummer

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Financiële beroepen / 2012-2013 Cohort (startjaar) : 2012-2015 Schooljaar : 2013-2014

Nadere informatie

Outdoor basic - aanleg

Outdoor basic - aanleg Outdoor basic - aanleg Kerntaken Werkprocessen 1 Legt natuur en leefomgeving aan 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 Maakt het terrein klaar voor aanlegwerkzaamheden Voert grond verzet uit Legt rioleringssystemen/drainage

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel NGS Sportmasseur

Kwalificatieprofiel NGS Sportmasseur Kwalificatieprofiel NGS Sportmasseur 2013, NGS Nederlands Genootschap voor Sportmassage Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

1. Algemene informatie over de kwalificatie. A. Functienaam Wellnessmasseur (NGS) 1

1. Algemene informatie over de kwalificatie. A. Functienaam Wellnessmasseur (NGS) 1 Kwalificatieprofiel Wellnessmasseur Versie 04-04-2014, gebaseerd op Servicedocument 2008 en doorvertaling keuzedeel mbo 2013 sportmasseur. Format KSS 2012 1. Algemene informatie over de kwalificatie A.

Nadere informatie

Handleiding Praktijkopleider

Handleiding Praktijkopleider Ontwikkelingsgericht Digitaal beoordelen DOSSIER : Dienstverlening DOSSIERCREBO : 23189 KWALIFICATIE : Helpende Zorg en Welzijn KWALIFICATIECREBO : 25498 NIVEAU : 2 COHORT : Vanaf 2015 KERNTAAK : Alle

Nadere informatie

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid Autoschadehersteller Crebonummer 91750 / 95030 PvB 01 Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar.

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep Proeve van Bekwaamheid kerntaak 2 Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep ROC van Amsterdam,augustus 2007 Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor

Nadere informatie

Beroeps Praktijk Vormingsplan

Beroeps Praktijk Vormingsplan Beroeps Praktijk Vormingsplan Hoofdstuk en artikelindeling 1. Algemene informatie 1.1 Inleiding 1.2 Doelgroep 1.3 Profiel erkende gastouder als leerbedrijf 1.4 Profiel bemiddelingsmedewerker 1.5 Profiel

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 2: Implementeren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321

Nadere informatie

BPV Begeleidingsmap Groenhorst Almere Cursusjaar 2015-2016

BPV Begeleidingsmap Groenhorst Almere Cursusjaar 2015-2016 BPV Begeleidingsmap Groenhorst Almere Cursusjaar 2015-2016 Naam deelnemer Naam opleiding BPV bedrijf : : : Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Checklist te gebruiken bij start- en eind BPV-periode 4 1.2 Omvang

Nadere informatie

Werkzaamheden op locatie voorbereiden

Werkzaamheden op locatie voorbereiden praktijkobservatie Werkzaamheden op locatie voorbereiden Toetscode: SD 3.2 Behorende bij OER Vormgeving ruimtelijke presentatie & communicatie cohort 2009-2010 uitstroom: vormgever productpresentatie crebo

Nadere informatie

Bijlage 4.0: Verschillen tussen de administratieve functies in schaal 3, 4, 5 en 6

Bijlage 4.0: Verschillen tussen de administratieve functies in schaal 3, 4, 5 en 6 Bijlage 4.0: Verschillen tussen de administratieve functies in schaal 3, 4, 5 en 6 De hier opgenomen typeringen zijn ontleend aan werkzaamheden, die binnen een school/- onderdelen worden aangemerkt als

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Kwalificatiedossier Bedrijfsadministrateur. Kerntaken Werkprocessen Proeve van Examenproject. 1. Werkt het inkoopboek bij 1.1 Werkt het inkoopboek bij

Kwalificatiedossier Bedrijfsadministrateur. Kerntaken Werkprocessen Proeve van Examenproject. 1. Werkt het inkoopboek bij 1.1 Werkt het inkoopboek bij In het dagelijks leven ben ik docent op het ROC Flevoland. In het beroepsonderwijs wordt beroepsgericht onderwijs (was competentiegericht ) onderwijs aangeboden. Op het ROC Flevoland wordt tot aan het

Nadere informatie

Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment

Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment bereidt het assessment voor informeert kandidaat over de praktische kant van het

Nadere informatie

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID INSTRUCTIE VOOR ASSESSOREN VAN HET PRAKTIJKEXAMEN

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID INSTRUCTIE VOOR ASSESSOREN VAN HET PRAKTIJKEXAMEN DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID INSTRUCTIE VOOR ASSESSOREN VAN HET PRAKTIJKEXAMEN Exameninstrumenten kwalificering Helpende Zorg en Welzijn Kwalificatiedossier Helpende Zorg en Welzijn

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Financiële beroepen / 2012-2013 Cohort (startjaar) : 2012-2015 Schooljaar : 2013-2014

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel NGS Wellnessmasseur

Kwalificatieprofiel NGS Wellnessmasseur Kwalificatieprofiel NGS Wellnessmasseur 2013, NGS Nederlands Genootschap voor Sportmassage Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Nulmeting en voortgangsmeting. Filiaalmanager. Kerntaak 3

Nulmeting en voortgangsmeting. Filiaalmanager. Kerntaak 3 en voortgangsmeting Filiaalmanager Kerntaak 3 Coördineert verkoopactiviteiten en voert deze uit naam deelnemer bpv-bedrijf praktijkopleider onderwijsinstelling praktijkbegeleider crebocode 93492 cohort

Nadere informatie