OPDRACHTFORMULIER. De opdrachtomschrijving. Hoe ga je de opdracht uitvoeren? Wanneer ga je de opdracht uitvoeren?

Save this PDF as:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPDRACHTFORMULIER. De opdrachtomschrijving. Hoe ga je de opdracht uitvoeren? Wanneer ga je de opdracht uitvoeren?"

Transcriptie

1 OPDRACHTFORMULIER Naam leerling Inschrijfnummer Cohort vanaf 2013 ROC begeleider BPV-bedrijf Kwalificatieprofiel Uitstroomdifferentiatie Naam Adres Plaats Contactpersoon Crebonummer Niveau 1 Kerntaak 1 Arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent (Kwalificatiedossier geldend vanaf 1 augustus 2013) Arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent De opdrachtomschrijving. Hoe ga je de opdracht uitvoeren? Wanneer ga je de opdracht uitvoeren?

2 Uitgangspunt is dat alle werkprocessen van de kerntaak in de proeve van bekwaamheid aan de orde komen. Wanneer een werkproces niet in de proeve van bekwaamheid aan de orde kan komen, kruis dit werkproces dan aan. Leg uit waarom het werkproces niet aan de orde kan komen. Beschrijf hoe dit werkproces dan beoordeeld gaat worden. KERNTAAK 1 Assisteert bij eenvoudige uitvoerende werkzaamheden in een arbeidsorganisatie 1.1 Bereidt de werkzaamheden voor en verdeelt deze in stappen 1.3 Evalueert en bespreekt de uitvoering en het resultaat van zijn werkzaamheden 1.2 Voert de werkzaamheden uit 1.4 Rondt de werkzaamheden af Toelichting wanneer een werkproces niet uitgevoerd kan worden. Bedrijf Naam bedrijf: Team examencommissie Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Naam beoordelaar: Functie beoordelaar: Bedrijf verklaart zich akkoord met de uitvoering van de proeve Handtekening: Handtekening: Datum: Datum: Arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent (Arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent) crebo

3 Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid Kerntaak 1 Naam deelnemer: Inschrijfnummer: Cohort Vanaf 2013 Contactpersoon ROC: BPV-bedrijf en contactpersoon: Kwalificatieprofiel Uitstroomdifferentiatie Crebonummer Niveau 1 Kerntaak 1 Assisteert bij eenvoudige uitvoerende werkzaamheden in een arbeidsorganisatie Arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent (Kwalificatiedossier geldend vanaf 1 augustus 2013) Arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent 1.1 Bereidt de werkzaamheden voor en verdeelt deze in stappen 1.2 Voert de werkzaamheden uit 1.3 Evalueert en bespreekt de uitvoering en het resultaat van zijn werkzaamheden 1.4 Rondt de werkzaamheden af Arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent (Arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent) crebo

4 Kerntaak 1 Werkproces 1.1. Omschrijving Gewenst resultaat Assisteert bij eenvoudige uitvoerende werkzaamheden in een arbeidsorganisatie Bereidt de werkzaamheden voor en verdeelt deze in stappen De AKA luistert naar de werkinstructies van de leidinggevende/ervaren collega. De leidinggevende/ervaren collega bespreekt met hem welke assisterende werkzaamheden uitgevoerd gaan worden en aan welke criteria het werkresultaat moet voldoen. Als de AKA meer informatie nodig heeft, dan vraagt hij door en/of schakelt hulp in en/of leest relevante informatie. Hij kiest een volgorde voor zijn eigen werkzaamheden. De AKA stemt dit met de leidinggevende/ervaren collega af. De AKA verzamelt de benodigde materialen en (hulp)middelen en controleert deze op de standaardeisen. De AKA heeft de opdracht begrepen en heeft zich goed voorbereid om de werkzaamheden te gaan uitvoeren. Prestatie-indicator De AKA stemt met de leidinggevende/ervaren collega af over de te verrichten werkzaamheden en vraagt om verduidelijking of om hulp wanneer hij de opdracht/ instructie/informatie niet begrijpt, zodat hij weet wat hij moet gaan doen en hoe hij dit moet gaan doen. Competentie: E. Samenwerken en overleggen De AKA verzamelt op een voorgeschreven/ besproken wijze de benodigde materialen en hulpmiddelen, controleert deze op de standaardeisen en gaat hiermee zorgvuldig en netjes om, zodat deze kunnen worden ingezet/gebruikt. Competentie: L. Materialen en middelen inzetten De AKA deelt zijn werk op in stappen en brengt een logische volgorde aan, op basis van de instructie die hij heeft gekregen, zodat duidelijk is wanneer hij welke werkzaamheden gaat uitvoeren. Competentie: Q. Plannen en organiseren De AKA accepteert verandering en past het eigen gedrag aan een veranderende werkomgeving en/of werkomstandigheid en/of opdracht aan, zodat hij zich kan voorbereiden op de werkzaamheden. Competentie: U. Omgaan met verandering en aanpassen De AKA werkt ordelijk en houdt zich aan de opgestelde planning, instructie(s) en procedure(s), zodat de werkvoorbereiding tijdig en volgens opdracht wordt uitgevoerd. Competentie: T. Instructies en procedures opvolgen Vakkennis en vaardigheden Bedienen van hulpmiddelen en apparatuur Kennis van bedrijfsprocedures Kennis van kwaliteitseisen Kennis van machines/apparatuur (eigenschappen en toepassing) Kennis van materialen en (hulp)middelen (eigenschappen, kwaliteitscriteria, toepassing) Kennis van persoonlijke beschermingsmiddelen Kennis van (wettelijke) richtlijnen m.b.t. Arbo, hygiëne, milieu, veiligheid, kwaliteitszorg, ergonomisch werken Kennis van vaktermen Mondelinge taalvaardigheid Rekenvaardigheid Kerntaak 1 Werkproces 1.1. Assisteert bij eenvoudige uitvoerende werkzaamheden in een arbeidsorganisatie Bereidt de werkzaamheden voor en verdeelt deze in stappen Arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent (Arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent) crebo

5 Op te leveren resultaten Beoordelingscriteria Beoordeling O/V competentie Observatie: Het werk is voorbereid. Product: Een werkplanning. In te vullen door het bedrijf Heeft de assisterende werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden met de leidinggevende/ ervaren collega besproken. Heeft met de leidinggevende/ervaren collega besproken aan welke criteria het werk moet voldoen. Heeft de benodigde materialen, gereedschappen en middelen verzameld en gecontroleerd en gaat hiermee zorgvuldig en netjes om. Heeft bij onduidelijkheden of problemen tijdens de uitvoering de verdeling van de werkzaamheden met zijn collega of leidinggevende afgestemd. Heeft voor zijn eigen werkzaamheden een volgorde in werkzaamheden gekozen. Heeft de werkopdracht volgens bedrijfsregels voorbereid. E 1 L U Q T In te vullen door het ROC Eindgesprek: Heeft uitgelegd welke werkzaamheden zijn In combinatie met werkproces voorbereid. 1.2 en 1.4 Heeft verklaard welke en hoeveel materialen, middelen of deelproducten nodig zijn. Opmerkingen / toelichting / argumentatie van de beoordeling (altijd invullen bij onvoldoende) E L Eindoordeel werkproces 1.1 Cesuur is: Het werkproces is onvoldoende wanneer 1 of meer cruciale beoordelingscriteria onvoldoende zijn. Het werkproces is onvoldoende wanneer meer dan 3 beoordelingscriteria onvoldoende zijn. Het werkproces is voldoende wanneer minimaal 4 van de 7 beoordelingscriteria voldoende zijn, inclusief de cruciale. Het werkproces is goed wanneer alle beoordelingscriteria voldoende zijn. Gezamenlijk gedragen oordeel Onvoldoende / Voldoende/Goed 2 Kerntaak 1 Werkproces 1.2. Assisteert bij eenvoudige uitvoerende werkzaamheden in een arbeidsorganisatie Voert de werkzaamheden uit Arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent (Arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent) crebo

6 Omschrijving Gewenst resultaat De AKA voert eenvoudige werkzaamheden uit. Bij twijfel, onduidelijkheden of (vermoedelijke) problemen tijdens de uitvoering van werkzaamheden of als het werk anders verloopt dan gepland, dan bespreekt hij dit met zijn collega of met de leidinggevende. De AKA legt uit wat het probleem is of wat onduidelijk is en draagt eventueel zelf een oplossing aan. Als de AKA samenwerkt met een collega, stemt hij de verdeling van de werkzaamheden met zijn collega af. De werkzaamheden zijn uitgevoerd met de daarvoor bestemde materialen en (hulp)middelen conform de voorschriften. Prestatie-indicator De AKA schenkt aandacht aan anderen en doet moeite om anderen te begrijpen, zodat hij in zijn werk daarmee rekening kan houden en een goede verstandhouding met anderen opbouwt. Competentie: D. Aandacht en begrip tonen De AKA vraagt tijdig om verduidelijking, tips of om hulp wanneer zich problemen of fouten voordoen en helpt zo nodig collega's, zodat problemen voorkomen of verholpen worden en de werkzaamheden goed worden uitgevoerd. Competentie: E. Samenwerken en overleggen De AKA werkt nauwkeurig, met precisie, in gepast tempo en hanteert hierbij de passende methodiek en/of techniek, zodat aan de gestelde eisen van het werk wordt voldaan. Competentie: K. Vakdeskundigheid toepassen De AKA werkt met materialen en (hulp)middelen waarvoor ze bedoeld zijn en gaat hier zorgvuldig en netjes mee om, zodat de materialen en middelen gedurende de verwachte levensduur te gebruiken zijn en het werk veilig en effectief wordt uitgevoerd. Competentie: L. Materialen en middelen inzetten De AKA accepteert verandering en past het eigen gedrag aan een veranderende werkomgeving en/of werkomstandigheid en/of opdracht aan, zodat hij zich kan richten op het uit te voeren werk. Competentie: U. Omgaan met verandering en aanpassen De AKA houdt het vertrouwen in eigen kunnen als een opdracht niet in één keer goed blijkt uitgevoerd en er tijdsdruk ontstaat, vraagt bij opmerkingen/ kritiek opnieuw naar de gewenste werkwijze, zodat hij in staat is om alsnog de opdracht met het gewenste resultaat uit te voeren. Competentie: V. Met druk en tegenslag omgaan De AKA richt zich zoveel mogelijk op de verwachtingen van de klant (interne klant, externe klant, cliënt, opdrachtgever) en komt afspraken na, zodat de klant tevreden is. Competentie: R. Op de behoeften en verwachtingen van de "klant" richten De AKA werkt volgens de instructies, procedures, veiligheidsregels en -voorschriften ordelijk en gedisciplineerd, zodat voldaan wordt aan de gestelde eisen en het werk binnen de gestelde tijd klaar is. Competentie: T. Instructies en procedures opvolgen Vakkennis en vaardigheden Bedienen van hulpmiddelen en apparatuur Kennis van bedrijfsprocedures Kennis van kwaliteitseisen Kennis van machines/apparatuur (eigenschappen en toepassing) Kennis van materialen en (hulp)middelen (eigenschappen, kwaliteitscriteria, toepassing) Kennis van persoonlijke beschermingsmiddelen Kennis van (wettelijke) richtlijnen m.b.t. Arbo, hygiëne, milieu, veiligheid, kwaliteitszorg, ergonomisch werken Kennis van vaktermen Mondelinge taalvaardigheid Rekenvaardigheid Beperkte kennis van de sector/branche Bewerken, verbinden, monteren, afwerken van materialen Kennis van werkveld en doelgroepen Arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent (Arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent) crebo

7 Arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent (Arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent) crebo

8 Kerntaak 1 Werkproces 1.2. Assisteert bij eenvoudige uitvoerende werkzaamheden in een arbeidsorganisatie Voert de werkzaamheden uit Op te leveren resultaten Beoordelingscriteria Beoordeling O/V competentie In te vullen door het bedrijf Arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent (Arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent) crebo

9 Observatie: Uitvoeren werkzaamheden. Heeft tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, of bij twijfel/problemen, overleg gevoerd met collega s of de leidinggevende. Heeft de werkzaamheden uitgevoerd met de materialen en (hulp)middelen zoals ze bedoeld zijn. Is zorgvuldig en netjes met de materialen en (hulp)middelen omgegaan. Heeft de werkzaamheden veilig en effectief uitgevoerd. Heeft eenvoudige werkzaamheden met precisie en gepast tempo uitgevoerd. Heeft de werkzaamheden aangepast, als de omstandigheden in de werkplaats daar om vragen. Heeft aangetoond om te kunnen gaan met tegenslag en/of tijdsdruk als een opdracht niet in één keer goed blijkt te zijn uitgevoerd en er tijdsdruk is ontstaan. Is afspraken nagekomen. De werkzaamheden voldoen aan de gestelde eisen en zijn binnen de gestelde tijd klaar. Heeft een goede verstandhouding met anderen opgebouwd. In te vullen door het ROC Eindgesprek: Heeft uitgelegd welke werkzaamheden zijn In combinatie met werkproces verricht en daarbij aangegeven wat goed en 1.1 en 1.4 minder goed ging. Opmerkingen / toelichting / argumentatie van de beoordeling (altijd invullen bij onvoldoende) E L 1 K U V R T D K Eindoordeel werkproces 1.2 Cesuur is: Het werkproces is onvoldoende wanneer 1 of meer cruciale beoordelingscriteria onvoldoende zijn. Het werkproces is onvoldoende wanneer meer dan 3 beoordelingscriteria onvoldoende zijn. Het werkproces is voldoende wanneer minimaal 5 van de 9 beoordelingscriteria voldoende zijn, inclusief de cruciale. Het werkproces is goed wanneer alle beoordelingscriteria voldoende zijn. Gezamenlijk gedragen oordeel Onvoldoende / Voldoende/Goed 2 Kerntaak 1 Werkproces 1.3 Omschrijving Assisteert bij eenvoudige uitvoerende werkzaamheden in een arbeidsorganisatie Evalueert en bespreekt de uitvoering en het resultaat van zijn werkzaamheden De AKA evalueert met de leidinggevende/ervaren collega het proces, het tussentijds resultaat en het eindresultaat van zijn werkzaamheden aan de hand van voorschriften en gemaakte afspraken. Zo nodig past de AKA de volgorde van de werkzaamheden en/of de wijze van werken aan. Gewenst resultaat De werkzaamheden zijn geëvalueerd. Arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent (Arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent) crebo

10 Prestatie-indicator De AKA bespreekt tijdig en met regelmaat het (tussentijdse) resultaat van zijn werkzaamheden, accepteert feedback, zodat de leidinggevende/ ervaren collega hiervan op de hoogte is, eventuele knelpunten tijdig verholpen worden en de kwaliteit van het uitgevoerde werk verbetert. Competentie: E. Samenwerken en overleggen Vakkennis en vaardigheden Kennis van bedrijfsprocedures Kennis van kwaliteitseisen Kennis van vaktermen Mondelinge taalvaardigheid Communicatieve vaardigheden Kerntaak 1 Werkproces 1.3 Assisteert bij eenvoudige uitvoerende werkzaamheden in een arbeidsorganisatie Evalueert en bespreekt de uitvoering en het resultaat van zijn werkzaamheden Op te leveren resultaten Observatie: Evalueren werkzaamheden. Beoordelingscriteria In te vullen door het bedrijf Heeft de werkzaamheden met de leidinggevende/ervaren collega geëvalueerd aan de hand van de voorschriften en afspraken. Heeft indien nodig de volgorde van de werkzaamheden en/of de werkwijze aangepast. Opmerkingen / toelichting / argumentatie van de beoordeling (altijd invullen bij onvoldoende) Beoordeling O/V competentie E 1 Arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent (Arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent) crebo

11 Eindoordeel werkproces 1.3 Cesuur is: Het werkproces is onvoldoende wanneer het beoordelingscriterium onvoldoende is. Het werkproces is goed wanneer het beoordelingscriterium voldoende is. Gezamenlijk gedragen oordeel Onvoldoende/ Voldoende/ Goed 2 Arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent (Arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent) crebo

12 Kerntaak 1 Werkproces 1.4 Omschrijving Assisteert bij eenvoudige uitvoerende werkzaamheden in een arbeidsorganisatie Rondt de werkzaamheden af De AKA ruimt na afloop van de werkzaamheden conform voorschriften en huisregels de werkplek, inclusief het materieel en de materialen, op. Indien van toepassing maakt hij schoon. De AKA meldt aan de leidinggevende/ervaren collega de afronding van de opdracht/werkzaamheden en de eventuele onvolkomenheden. Gewenst resultaat De werkplek is opgeruimd, schoon en veilig. Materieel en materiaal zijn opgeruimd. Indien van toepassing maakt hij schoon en/of zorgt hij ervoor dat gevoelige (bedrijfs)informatie veilig is opgeborgen. Prestatie-indicator De AKA meldt uit zichzelf aan de leidinggevende/ ervaren collega dat de opdracht/het werk klaar is en informeert over eventuele knelpunten/ problemen/fouten, zodat de leidinggevende/ervaren collega op de hoogte is van afgeronde werkzaamheden en eventuele knelpunten/ problemen/fouten verholpen kunnen worden. Competentie: E. Samenwerken en overleggen De AKA onderhoudt materialen en middelen, maakt deze schoon en/of ruimt deze op, zodat de materialen en middelen een volgende keer ingezet/gebruikt kunnen worden. Competentie: L. Materialen en middelen inzetten De AKA ruimt de werkplek ordelijk en gedisciplineerd op en maakt deze schoon, waarbij hij de instructies, procedures, veiligheidsregels en voorschriften opvolgt, zodat voldaan wordt aan de kwaliteitseisen. Competentie: T. Instructies en procedures opvolgen Vakkennis en vaardigheden Bedienen van hulpmiddelen en apparatuur Kennis van bedrijfsprocedures Kennis van kwaliteitseisen Kennis van machines/apparatuur (eigenschappen en toepassing) Kennis van materialen en (hulp)middelen (eigenschappen, kwaliteitscriteria, toepassing) Kennis van persoonlijke beschermingsmiddelen Kennis van (wettelijke) richtlijnen m.b.t. arbo, hygiëne, milieu, veiligheid, kwaliteitszorg, ergonomisch werken Kennis van vaktermen Mondelinge taalvaardigheid Arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent (Arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent) crebo

13 Kerntaak 1 Werkproces 1.4 Assisteert bij eenvoudige uitvoerende werkzaamheden in een arbeidsorganisatie Rondt de werkzaamheden af Op te leveren resultaten Beoordelingscriteria Beoordeling O/V competentie Observatie: Afronding werkzaamheden. Observatie: Opgeruimde werkplek. In te vullen door het bedrijf Heeft het werk afgemeld bij de leidinggevende/ ervaren collega. Heeft knelpunten of bijzonderheden doorgesproken. Heeft machines en gereedschap onderhouden, schoongemaakt en/of opgeruimd. E 1 L Eindgesprek: In combinatie met werkproces 1.1 en 1.2 Heeft de werkplek opgeruimd. Heeft de voorschriften en huisregels toegepast. In te vullen door het ROC Heeft uitgelegd welke werkzaamheden (onderhoud, schoonmaak) zijn verricht bij het afronden van de werkzaamheden. Opmerkingen / toelichting / argumentatie van de beoordeling (altijd invullen bij onvoldoende) T L Eindoordeel werkproces 1.4 Cesuur is: Het werkproces is onvoldoende wanneer 1 of meer cruciale beoordelingscriteria onvoldoende zijn. Het werkproces is onvoldoende wanneer meer dan 1 beoordelingscriteria onvoldoende is. Het werkproces is voldoende wanneer minimaal 3 van de 4 beoordelingscriteria voldoende zijn, inclusief de cruciale. Het werkproces is goed wanneer alle beoordelingscriteria voldoende zijn Gezamenlijk gedragen oordeel Onvoldoende / Voldoende/Goed 2 VERZAMELLIJST WERKPROCESSEN VOOR KERNTAAK 1 Beoordelaar bedrijf Handtekening, naam, functie beoordelaar en datum Naam: Handtekening: Arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent (Arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent) crebo

14 Verklaart hierbij tevens dat hij/zij de beoordeelde producten heeft gecontroleerd op authenticiteit Functie beoordelaar: Datum: Beoordelaar school Handtekening, naam, functie beoordelaar en datum Verklaart hierbij tevens dat hij/zij de beoordeelde producten heeft gecontroleerd op authenticiteit Naam: Handtekening: Functie beoordelaar: Datum: Handtekening, naam leerling en datum Verklaart hierbij tevens dat de beoordeelde producten authentiek zijn (door hem/haar zelf gemaakt) Naam leerling: Handtekening: Datum: Werkproces 1.1 Bereidt de werkzaamheden voor en verdeelt deze in stappen Werkproces 1.2 Voert de werkzaamheden uit Werkproces 1.3 Evalueert en bespreekt de uitvoering en het resultaat van zijn werkzaamheden Werkproces 1.4 Rondt de werkzaamheden af cesuur Gezamenlijk gedragen oordeel O/V/G De kerntaak is behaald met een voldoende wanneer alle werkprocessen minimaal met een voldoende zijn behaald De kerntaak is behaald met een goed wanneer 3 van de 4 werkprocessen zijn beoordeeld met een goed en het overgebleven werkproces is beoordeeld met een voldoende. EINDRESULTAAT KERNTAAK 1 AFGEWEZEN BEHAALD RESULTAAT O/V/G examencommissie Naam: Handtekening: Datum: Arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent (Arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent) crebo

Proeve van Bekwaamheid Entree assistent dienstverlening en zorg

Proeve van Bekwaamheid Entree assistent dienstverlening en zorg Proeve van Bekwaamheid Entree assistent dienstverlening en zorg Naam leerling Inschrijfnummer Cohort vanaf 2014 ROC-begeleider BPV-bedrijf Naam Adres Plaats Contactpersoon Examenlocatie Contactpersoon

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid Entree assistent verkoop/retail

Proeve van Bekwaamheid Entree assistent verkoop/retail Proeve van Bekwaamheid Entree assistent verkoop/retail Naam leerling Inschrijfnummer Cohort vanaf 2014 ROC-begeleider BPV-bedrijf Naam Adres Plaats Contactpersoon Examenlocatie Contactpersoon walificatiedossier

Nadere informatie

Beoordelingsformulier Certificaat B Duurzaamheid Kerntaak 1

Beoordelingsformulier Certificaat B Duurzaamheid Kerntaak 1 Beoordelingsformulier Certificaat B Duurzaamheid Kerntaak 1 Naam deelnemer: Inschrijfnummer: Contactpersoon ROC: BPV-bedrijf en contactpersoon: Kwalificatieprofiel Uitstroomdifferentiatie Crebonummer Niveau

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid Entree assistent verkoop/retail

Proeve van Bekwaamheid Entree assistent verkoop/retail Proeve van Bekwaamheid Entree assistent verkoop/retail Naam leerling Inschrijfnummer Cohort vanaf 2014 ROC-begeleider BPV-bedrijf Naam Adres Plaats Contactpersoon Examenlocatie Contactpersoon Kwalificatiedossier

Nadere informatie

Beoordelingsformulier Certificaat B Duurzaamheid Kerntaak 1

Beoordelingsformulier Certificaat B Duurzaamheid Kerntaak 1 Beoordelingsformulier Certificaat B Duurzaamheid Kerntaak 1 Naam deelnemer: Inschrijfnummer: Contactpersoon ROC: BPV-bedrijf en contactpersoon: Kwalificatieprofiel Uitstroomdifferentiatie Crebonummer Niveau

Nadere informatie

Formulier Beoordeling Proeve van Bekwaamheid

Formulier Beoordeling Proeve van Bekwaamheid Formulier Beoordeling Proeve van Bekwaamheid Eerste Monteur Vliegtuigonderhoud, crebo 25321 Naam student: Inschrijfnummer: ROC en contactpersoon ROC: / BPV-bedrijf en contactpersoon: / Kwalificatiedossier

Nadere informatie

Beoordelingsformulier Certificaat B Duurzaamheid Kerntaak 1

Beoordelingsformulier Certificaat B Duurzaamheid Kerntaak 1 Beoordelingsformulier Certificaat B Duurzaamheid Kerntaak 1 Naam deelnemer: Inschrijfnummer: Contactpersoon ROC: BPV-bedrijf en contactpersoon: Kwalificatieprofiel Uitstroomdifferentiatie Crebonummer Niveau

Nadere informatie

Praktijkwerkboek AKA. Kennismaken met het archief... 4 Je gaat kennismaken met een archief met papieren archiefstukken op het werk.

Praktijkwerkboek AKA. Kennismaken met het archief... 4 Je gaat kennismaken met een archief met papieren archiefstukken op het werk. Praktijkwerkboek AKA Archief 1 Inhoud In het onderdeel Archief ga je kennismaken met het archief van het bedrijf en zelf documenten archiveren. Je doet de opdrachten die hieronder vetgedrukt staan aangegeven.

Nadere informatie

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid Autoschadehersteller Crebonummer 91750 / 95030 PvB 01 Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar.

Nadere informatie

Handleiding Proeve van Bekwaamheid voor de deelnemer. Dossiers VMBO

Handleiding Proeve van Bekwaamheid voor de deelnemer. Dossiers VMBO Handleiding Proeve van Bekwaamheid voor de deelnemer Dossiers VMBO Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie Proeve... 4 Kerntaak, werkprocessen, competenties en beoordelingscriteria... 4 De beoordeling

Nadere informatie

Kerntaak 1: Assisteert bij de ontvangst en opslag van goederen

Kerntaak 1: Assisteert bij de ontvangst en opslag van goederen Kerntaak 1: Assisteert bij de ontvangst en opslag van goederen Werkproces 1.1: Bereidt het ontvangen en opslaan van goederen voor De assistent logistiek medewerker ontvangt van de leidinggevende/ervaren

Nadere informatie

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Technicus elektrotechnische industriële installaties en systemen, niveau 4, crebo 25262

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Technicus elektrotechnische industriële installaties en systemen, niveau 4, crebo 25262 Naam student: Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het bedrijf: Begeleider van de school: Noteer A, B, C deze score geldt voor het niveau van de beginnend beroepsbeoefenaar. Toelichting : A B C De student

Nadere informatie

Oriëntatie op het bedrijf

Oriëntatie op het bedrijf Praktijkwerkboek AKA Oriëntatie op het bedrijf 1 Inhoud In het onderdeel Oriëntatie ga je kennismaken met het bedrijf. Je doet de opdrachten die hieronder vetgedrukt staan aangegeven. Daarna vul je een

Nadere informatie

De opdrachtomschrijving

De opdrachtomschrijving OPDRACHTFORMULIER Naam leerling Inschrijfnummer Cohort vanaf 2012 ROC begeleider BPV bedrijf Naam Adres Plaats Contactpersoon Kwalificatieprofiel Uitstroomdifferentiatie Vliegtuigonderhoud (Kwalificatiedossier

Nadere informatie

Autospuiter. Crebonummer PvB 08. Applicatiefouten herstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. Voor de beoordelaar

Autospuiter. Crebonummer PvB 08. Applicatiefouten herstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. Voor de beoordelaar Autospuiter Crebonummer 91770 PvB 08 Applicatiefouten herstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar. 1 Wat is een Proeve van

Nadere informatie

Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus. Crebocode 93420, dossier 2013-2014

Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus. Crebocode 93420, dossier 2013-2014 Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus Versie 130901 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Kerntaken, werkprocessen en competenties... 3 Wat

Nadere informatie

Praktijkwerkboek AKA. Dataverwerking. Mutaties doorvoeren... 8 In deze opdracht voer je mutaties door in een databestand.

Praktijkwerkboek AKA. Dataverwerking. Mutaties doorvoeren... 8 In deze opdracht voer je mutaties door in een databestand. Praktijkwerkboek AKA Dataverwerking 1 Inhoud Een ander woord voor gegevens is data. Elk bedrijf werkt met data. Dat kunnen bijvoorbeeld data zijn over klanten, zoals de naam en het adres. Het kan ook gaan

Nadere informatie

Formulier Beoordeling Proeve van Bekwaamheid

Formulier Beoordeling Proeve van Bekwaamheid Formulier Beoordeling Proeve van Bekwaamheid Eerste Monteur Vliegtuigonderhoud, crebo 25321 Naam student: Inschrijfnummer: ROC en contactpersoon ROC: / BPV-bedrijf en contactpersoon: / Kwalificatiedossier

Nadere informatie

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling ---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- Eerste Monteur Elektrotechnische Installaties niveau 3, crebo 94281 Naam student: Bedrijf: : nummer: Praktijkbegeleider: -begeleider:

Nadere informatie

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Technicus elektrotechnische installaties woning en utiliteit, Niveau 4, crebo 25263

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Technicus elektrotechnische installaties woning en utiliteit, Niveau 4, crebo 25263 Naam student: Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het bedrijf: Begeleider van de school: Noteer A, B, C deze score geldt voor het niveau van de beginnend beroepsbeoefenaar. Toelichting : A B C De student

Nadere informatie

RES J K L M S T. 1.1 Werkproces: Bereidt onderhoudsopdracht aan bedrijfsauto voor. De deelnemer volgt de instructies/voorschriften in checlists en

RES J K L M S T. 1.1 Werkproces: Bereidt onderhoudsopdracht aan bedrijfsauto voor. De deelnemer volgt de instructies/voorschriften in checlists en 1.1 Werkproces: Bereidt onderhoudsopdracht aan bedrijfsauto voor De deelnemer volgt de instructies/voorschriften in checlists en fabrieksdocumentatie op De deelnemer kiest: geschikte materialen/onderdelen

Nadere informatie

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling ---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- Masterplan Eerste Monteur Werktuigkundige Installaties niveau 3, crebo 94282 Naam student: Bedrijf: : nummer: Praktijkbegeleider: -begeleider:

Nadere informatie

Machinevaardigheid. Inleiding

Machinevaardigheid. Inleiding Machinevaardigheid Inleiding Wat is het doel van deze examenstandaard? Deze examenstandaard is de basis voor het inrichten, uitvoeren en beoordelen van de proeve van bekwaamheid die de deelnemer gaat afleggen.

Nadere informatie

praktijkopleider Handleiding voor de Praktijkwerkboek AKA De AKA-leerling De AKA-opleiding

praktijkopleider Handleiding voor de Praktijkwerkboek AKA De AKA-leerling De AKA-opleiding 1 Praktijkwerkboek AKA Handleiding voor de praktijkopleider De AKA-leerling De opleiding Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent, kortweg AKA, is een opleiding voor een specifieke groep jongeren. Het gaat

Nadere informatie

Cultuurtechnisch loonwerk basis plus

Cultuurtechnisch loonwerk basis plus Cultuurtechnisch loonwerk basis plus Inleiding Wat is het doel van deze examenstandaard? Deze examenstandaard is de basis voor het inrichten, uitvoeren en beoordelen van de proeve van bekwaamheid die de

Nadere informatie

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling ---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- Masterplan Monteur Elektrotechnische Installaties niveau 2, crebo 94271 Naam student: Bedrijf: : nummer: Praktijkbegeleider: -begeleider:

Nadere informatie

Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten

Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten Werkproces 1.1: Voorbereiden werkzaamheden De monteur verzamelt en leest relevante informatie (werkinstructies, tekeningen, schetsen, installatie-,

Nadere informatie

Certificaat B Duurzaamheid. Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4 STUDENTENINFORMATIE

Certificaat B Duurzaamheid. Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4 STUDENTENINFORMATIE PROCEDURE: Certificaat B Duurzaamheid DOMEIN: Techniek en Technologie LEERWEG: BOL en BBL NIVEAU: 1 t/m 4 STUDENTENINFORMATIE Versie 22-01-2012 Beste student, Voor je ligt het document Procedure Certificaat

Nadere informatie

Met loonwerk aan de slag

Met loonwerk aan de slag Met loonwerk aan de slag Kerntaken Werkprocessen 1 Voert gemechaniseerd loonwerk uit 1.1 Bereidt opdracht voor 1.2 Organiseert eigen werkzaamheden 1.4 Bereidt uitvoeringslocatie voor 1.5 Voert gemechaniseerde

Nadere informatie

Praktijkwerkboek AKA. Voorraadbeheer

Praktijkwerkboek AKA. Voorraadbeheer Praktijkwerkboek AKA Voorraadbeheer 1 Inhoud In het onderdeel Voorraadbeheer ga je leren over het beheer van kantoorartikelen, kantoorartikelen bestellen, goederen ontvangen en facturen. Je doet de opdrachten

Nadere informatie

Verantwoording vertaling kwalificatiedossier naar beoordelingscriteria

Verantwoording vertaling kwalificatiedossier naar beoordelingscriteria Inhoud Verantwoording vertaling kwalificatiedossier naar beoordelingscriteria Kwalificatiedossier Assistent Mobiliteitsbranche crebo 93740/93742 Uitstroom Assistent Mobiliteitsbranche crebo 93742 Toetsvorm

Nadere informatie

Praktijkwerkboek AKA. Kopieën maken... 8 In deze opdracht maak je kopieën van documenten.

Praktijkwerkboek AKA. Kopieën maken... 8 In deze opdracht maak je kopieën van documenten. Praktijkwerkboek AKA Secretariaat 1 Inhoud In het onderdeel Secretariaat leer je uitgaande brieven en e-mails verzorgen en verschillende soorten kopieën maken. Je doet de opdrachten die hieronder vetgedrukt

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Technicus elektrotechnische installaties woning en utiliteit, crebo 25263

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Technicus elektrotechnische installaties woning en utiliteit, crebo 25263 Naam student: Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het bedrijf: Begeleider van de school: Noteer deze score geldt voor het niveau van de beginnend beroepsbeoefenaar. Toelichting : A B C De student is in

Nadere informatie

Carrosserieschade herstellen met behulp van scheidende en verbindende technieken

Carrosserieschade herstellen met behulp van scheidende en verbindende technieken Keuzedeel mbo Carrosserieschade herstellen met behulp van scheidende en verbindende technieken gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0015 Penvoerder: Sectorkamer mobiliteit, transport,

Nadere informatie

Agrarisch en groen loonwerk basis plus

Agrarisch en groen loonwerk basis plus Agrarisch en groen loonwerk basis plus Inleiding Wat is het doel van deze examenstandaard? Deze examenstandaard is de basis voor het inrichten, uitvoeren en beoordelen van de proeve van bekwaamheid die

Nadere informatie

Agrarisch en groen loonwerk basis

Agrarisch en groen loonwerk basis Agrarisch en groen loonwerk basis Inleiding Wat is het doel van deze examenstandaard? Deze examenstandaard is de basis voor het inrichten, uitvoeren en beoordelen van de proeve van bekwaamheid die de deelnemer

Nadere informatie

Aanleg tuin. Inleiding

Aanleg tuin. Inleiding Aanleg tuin Inleiding Wat is het doel van deze examenstandaard? Deze examenstandaard is de basis voor het inrichten, uitvoeren en beoordelen van de proeve van bekwaamheid die de deelnemer gaat afleggen.

Nadere informatie

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling ---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- Masterplan Monteur Werktuigkundige Installaties niveau 2, crebo 94272 Naam student: Bedrijf: : nummer: Praktijkbegeleider: -begeleider:

Nadere informatie

Kerntaak 1: Onderhoud en modificaties uitvoeren

Kerntaak 1: Onderhoud en modificaties uitvoeren Kerntaak 1: Onderhoud en modificaties uitvoeren Werkproces 1.1: Bereidt de onderhoud- of modificatiewerkzaamheden voor De monteur ontvangt zijn werkopdrachten van zijn direct leidinggevende. De monteur

Nadere informatie

1e Autospuiter. Crebonummer PvB 01 8SPU-D01SO. Voorbewerken en spuiten van ondergronden. Handleiding Proeve van Bekwaamheid

1e Autospuiter. Crebonummer PvB 01 8SPU-D01SO. Voorbewerken en spuiten van ondergronden. Handleiding Proeve van Bekwaamheid 1e Autospuiter Crebonummer 91780 PvB 01 8SPU-D01SO Voorbewerken en spuiten van ondergronden Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar.

Nadere informatie

Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4

Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4 INSTRUCTIES BETROKKENEN: Certificaat B Duurzaamheid DOMEIN: Techniek en Technologie LEERWEG: BOL en BBL NIVEAU: 1 t/m 4 BETROKKENEN: ROC-begeleider ROC-beoordelaar Praktijkbegeleider Praktijkbeoordelaar

Nadere informatie

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak A Hulp bij huishouden en wonen. Niveau Gevorderd

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak A Hulp bij huishouden en wonen. Niveau Gevorderd OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT Huishoudelijke zorg op maat. (Thuiszorg) Beroepstaak A Hulp bij huishouden en wonen. Niveau Gevorderd Toets BT A gevorderd Zorghulp Thz 08-2011 Albeda College Branche

Nadere informatie

Werken in de techniek

Werken in de techniek 08740 Arbeidsmarkt Assistent 05-06-2008 10:44 Pagina 1 werkproces 1 1 2 3 4 Werken in de techniek Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent Wat laat je zien? Je komt op tijd en houdt je aan afspraken Je assisteert

Nadere informatie

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT Huishoudelijke zorg op maat. (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg) Beroepstaak A Hulp bij huishouden en wonen. Niveau Startbekwaam Toets BT A STB Zorghulp V en V 02-2012

Nadere informatie

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling ---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- Leidinggevend Monteur Elektrotechnische Installaties niveau 4, crebo 94291 Naam student: Bedrijf: : nummer: Praktijkbegeleider: -begeleider:

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

Kerntaak 1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een media-uiting

Kerntaak 1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een media-uiting Kerntaak 1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een media-uiting Werkproces 1.1: Organiseert (eigen) werkzaamheden en werkplek De maakt een planning of volgt de planning die voor

Nadere informatie

De deelnemer voert complex loonwerk uit, zodat de klant tevreden en het loonbedrijf succesvol is.

De deelnemer voert complex loonwerk uit, zodat de klant tevreden en het loonbedrijf succesvol is. Loonwerk in bedrijf Kerntaken Werkprocessen 1 Voert gemechaniseerd loonwerk uit 1.1 Bereidt opdracht voor 1.2 Organiseert eigen werkzaamheden 1.4 Bereidt uitvoeringslocatie voor 1.5 Voert gemechaniseerde

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Thematisch werken. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE

Proeve van Bekwaamheid. Thematisch werken. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Proeve van Bekwaamheid Thematisch werken Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1e druk: juli 2012 ISBN: 9789462240322 2 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontvangt en slaat goederen op

Kerntaak 1: Ontvangt en slaat goederen op Kerntaak 1: Ontvangt en slaat goederen op Werkproces 1.1: Bereidt het ontvangen en opslaan van goederen voor De logistiek medewerker bereidt, op basis van de opdracht van de leidinggevende, zijn werkzaamheden

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert onderhoud uit aan motorfietsen

Kerntaak 1: Voert onderhoud uit aan motorfietsen Kerntaak 1: Voert onderhoud uit aan motorfietsen Werkproces 1.1: Bereidt onderhoudsopdracht aan motorfiets voor De ontvangt een opdracht met het uit te voeren onderhoud aan een motorfiets, met daarbij

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

Aanleg tuin. Inleiding

Aanleg tuin. Inleiding Aanleg tuin Inleiding Over deze examenstandaard Deze examenstandaard behoort tot cohort 2012-2013. Alle examenstandaarden van dit cohort zijn vormgegeven volgens Model 5 van de groene standaard. Dit model

Nadere informatie

Outdoor basic - aanleg

Outdoor basic - aanleg Outdoor basic - aanleg Kerntaken Werkprocessen 1 Legt natuur en leefomgeving aan 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 Maakt het terrein klaar voor aanlegwerkzaamheden Voert grond verzet uit Legt rioleringssystemen/drainage

Nadere informatie

BPV- beoordelingsformulier Kerntaak 4. Verkoopt producten en diensten en koopt ze in. Kwalificatie: Eerste Fietstechnicus

BPV- beoordelingsformulier Kerntaak 4. Verkoopt producten en diensten en koopt ze in. Kwalificatie: Eerste Fietstechnicus BPV- beoordelingsformulier Kerntaak 4 Verkoopt producten en diensten en koopt ze in Kwalificatie: Eerste Fietstechnicus Crebocode 95442, dossier 2013-2014 ROC: Bedrijf: Naam Deelnemer: Inleiding Bij dit

Nadere informatie

Kerntaak 1: Installeert technische installaties

Kerntaak 1: Installeert technische installaties Kerntaak 1: Installeert technische installaties Werkproces 1.1: Voorbereiden isolatie-/installatiewerkzaamheden De eerste monteur elektrotechnische installaties ontvangt de werkopdracht van de leidinggevende.

Nadere informatie

Kerntaak 1: Onderhoud en modificaties uitvoeren

Kerntaak 1: Onderhoud en modificaties uitvoeren Kerntaak 1: Onderhoud en modificaties uitvoeren Werkproces 1.1: Bereidt de onderhoud- of modificatiewerkzaamheden voor De allround monteur krijgt zijn opdracht van zijn leidinggevende en verzamelt op basis

Nadere informatie

Onderhoud kleine verbrandingsmotoren (buitenboordmotoren, tuin- en parkmachines)

Onderhoud kleine verbrandingsmotoren (buitenboordmotoren, tuin- en parkmachines) Keuzedeel mbo Onderhoud kleine verbrandingsmotoren (buitenboordmotoren, tuin- en parkmachines) gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0398 Penvoerder: Sectorkamer mobiliteit, transport,

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Casco Lijmwerk. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0671

Keuzedeel mbo. Casco Lijmwerk. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0671 Keuzedeel mbo Casco Lijmwerk gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0671 Penvoerder: Sectorkamer techniek en gebouwde omgeving Gevalideerd door: Sectorkamer Techniek en gebouwde omgeving

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert onderhoud uit aan verbrandingsmotoren

Kerntaak 1: Voert onderhoud uit aan verbrandingsmotoren Kerntaak 1: Voert onderhoud uit aan verbrandingsmotoren Werkproces 1.1: Bereidt onderhoudsopdracht aan verbrandingsmotor voor De ontvangt een opdracht met het uit te voeren onderhoud aan een verbrandingsmotor

Nadere informatie

Examenplannen. Sector Schoonmaak en Glazenwassen. Schooljaar

Examenplannen. Sector Schoonmaak en Glazenwassen. Schooljaar Examenplannen Sector Schoonmaak en Glazenwassen Schooljaar 2017-2018 Exameninstelling Savantis Datum: april 2017 Colofon Ontwikkeling en productie: Stichting Exameninstelling Savantis Postbus 76 2740 AB

Nadere informatie

Handleiding BPV-Beoordeling voor de beoordelaar. Dossiers vmbo

Handleiding BPV-Beoordeling voor de beoordelaar. Dossiers vmbo Handleiding BPV-Beoordeling voor de beoordelaar Dossiers vmbo Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie BPV-beoordeling... 4 Kerntaak, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels...

Nadere informatie

De deelnemer voert complex loonwerk uit, zodat de klant tevreden en het loonbedrijf succesvol is.

De deelnemer voert complex loonwerk uit, zodat de klant tevreden en het loonbedrijf succesvol is. Loonwerk in bedrijf Kerntaken Werkprocessen 1 Voert gemechaniseerd loonwerk uit 1.1 Bereidt opdracht voor 1.2 Organiseert eigen werkzaamheden 1.4 Bereidt uitvoeringslocatie voor 1.5 Voert gemechaniseerde

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling ---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- Leidinggevend Monteur Werktuigkundige Installaties niveau 4, crebo 94292 Naam student: Bedrijf: : nummer: Praktijkbegeleider: -begeleider:

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

Kerntaak 1: Vervaardigt producten

Kerntaak 1: Vervaardigt producten Kerntaak 1: Vervaardigt producten Werkproces 1.1: Voorbereiden van werkzaamheden De ontvangt de werkopdracht van de leidinggevende. Hij controleert de aangeleverde informatie, verzamelt, leest en interpreteert

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert stukadoorswerk uit

Kerntaak 1: Voert stukadoorswerk uit Kerntaak 1: Voert stukadoorswerk uit Werkproces 1.1: Stukadoorswerk voorbereiden De gezel stukadoor decoratie ontvangt de opdracht van zijn leidinggevende tot het aanbrengen van stukadoorswerk. Hij vertaalt

Nadere informatie

Competentiepaspoort. Facilitair medewerker

Competentiepaspoort. Facilitair medewerker Competentiepaspoort Facilitair medewerker Dit competentiepaspoort blijft gedurende de BPV (Beroeps Praktijk Vorming) op het leerbedrijf. Edu Aktueel Niets uit deze uitgave mag gekopieerd worden. Informatie

Nadere informatie

De deelnemer voert complex loonwerk uit, zodat de klant tevreden en het loonbedrijf succesvol is.

De deelnemer voert complex loonwerk uit, zodat de klant tevreden en het loonbedrijf succesvol is. Loonwerk in bedrijf Kerntaken Werkprocessen 1 Voert gemechaniseerd loonwerk uit 1.1 Bereidt opdracht voor 1.2 Organiseert eigen werkzaamheden 1.4 Bereidt uitvoeringslocatie voor 1.5 Voert gemechaniseerde

Nadere informatie

Kerntaak 1: Machinaal houtbewerken

Kerntaak 1: Machinaal houtbewerken Kerntaak 1: Machinaal houtbewerken Werkproces 1.1: Machinale werkzaamheden voorbereiden De ontvangt van zijn leidinggevende de werkopdracht met aanvullende instructies en bereidt deze in overleg met zijn

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. 2 e beoordeling: Eindbeoordeling:

Opleidingsgebied ICT. 2 e beoordeling: Eindbeoordeling: Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak Applicatie- en mediaontwikkeling 2012-2013, 2013-2014 Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game Kwalificatie en crebocode

Nadere informatie

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID Onderwijseenheid en KSB-niveau Kerntaken 1,2 en 3 Werkprocessen 1.1, 1.5,2.1,2.2, 3.2,3.3 Niveau 2 Crebo 92640 Praktijkexamen Helpende Zorg en Welzijn

Nadere informatie

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling ---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- Servicemonteur Elektrotechniek niveau 3, crebo 94321 Naam student: Bedrijf: : nummer: Praktijkbegeleider: -begeleider: Noteer A/B/C;

Nadere informatie

Ondersteunen bij huishouden en wonen

Ondersteunen bij huishouden en wonen Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij huishouden en wonen Crebonummer: 92640 Opleiding Helpende Zorg en Welzijn Kwalificatieniveau 2 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT medewerker 2012-2013 Kerntaak 3: Ondersteunen van systeemgebruikers Kwalificatie en crebocode Medewerker beheer ICT 95070 Leeromgeving Buitenschools

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT medewerker 2012-2013 Kerntaak 2: Onderhouden en beheren van hard- en software Kwalificatie en crebocode Medewerker ICT 95060 Leeromgeving Buitenschools

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit

Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit Werkproces 1.1: Schilderwerk voorbereiden De ontvangt de opdracht van zijn leidinggevende tot het uitvoeren van schilderwerk. Hij vertaalt de opdracht, waaronder het

Nadere informatie

Formulier Beoordeling Proeve van Bekwaamheid v.a

Formulier Beoordeling Proeve van Bekwaamheid v.a Formulier Beoordeling Proeve van Bekwaamheid v.a. 19-11-2015 Duurzaamheid in het beroep C, crebo K0030 Naam student: Inschrijfnummer: ROC en contactpersoon ROC: / BPV-bedrijf en contactpersoon: / Keuzedeel

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Thematisch werken. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE

Proeve van Bekwaamheid. Thematisch werken. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Proeve van Bekwaamheid Thematisch werken Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdracht en Beoordelingsformulier

Nadere informatie

Ondersteunen bij Huishouden en wonen

Ondersteunen bij Huishouden en wonen Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij Huishouden en wonen Crebonummer: 92640 Opleiding Helpende Zorg en Welzijn Kwalificatieniveau 2 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Kerntaak 1: Vervaardigt onderdelen voor vliegtuigen en verricht reparaties en modificaties.

Kerntaak 1: Vervaardigt onderdelen voor vliegtuigen en verricht reparaties en modificaties. Kerntaak 1: Vervaardigt onderdelen voor vliegtuigen en verricht reparaties en modificaties. Werkproces 1.1: Voorbereiden eigen werkzaamheden. De samenbouwer leest na de ontvangen een werkopdracht van zijn

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert interieur-, vloeren- en sanitaironderhoud uit

Kerntaak 1: Voert interieur-, vloeren- en sanitaironderhoud uit Kerntaak 1: Voert interieur-, vloeren- en sanitaironderhoud uit Werkproces 1.1: Werkzaamheden voorbereiden De reiniger in de voedselverwerkende industrie ontvangt de opdracht van zijn (operationeel) leidinggevende

Nadere informatie

T: Instructies en procedures opvolgen. 1.2.Bereidt de uitvoering

T: Instructies en procedures opvolgen. 1.2.Bereidt de uitvoering VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent BOL leerjaar 2 in 2011-2012 Verdiepingsfase OAS praktijk 2011-2013 volgens het Kwalificatiedossier 2010. naam: klas: Loopbaanbegeleider: 1= startniveau 2=aardig

Nadere informatie

Verantwoording vertaling kwalificatiedossier naar beoordelingscriteria

Verantwoording vertaling kwalificatiedossier naar beoordelingscriteria Inhoud Verantwoording vertaling kwalificatiedossier naar beoordelingscriteria Kwalificatiedossier Assistent Mobiliteitsbranche crebo 93740/93742 Uitstroom Assistent Mobiliteitsbranche crebo 93742 Toetsvorm

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert onderhoud uit

Kerntaak 1: Voert onderhoud uit Kerntaak 1: Voert onderhoud uit Werkproces 1.1: Bereidt onderhoudsopdracht voor De ontvangt de opdracht om onderhoud uit te voeren aan een fiets. Deze ontvangt hij vaak direct van de klant, zonder tussenkomst

Nadere informatie

Praktijkexamen Logistiek medewerker. Kerntaak 1 Ontvangt en slaat goederen op

Praktijkexamen Logistiek medewerker. Kerntaak 1 Ontvangt en slaat goederen op Praktijkexamen Logistiek medewerker Kerntaak 1 Ontvangt en slaat goederen op naam deelnemer praktijkexamenperiode bpv-bedrijf praktijkopleider onderwijsinstelling praktijkbegeleider praktijkexaminator

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert onderhoud uit aan personenauto's

Kerntaak 1: Voert onderhoud uit aan personenauto's Kerntaak 1: Voert onderhoud uit aan personenauto's Werkproces 1.1: Bereidt onderhoudsopdracht aan personenauto voor De ontvangt een opdracht met het uit te voeren onderhoud (onder onderhoud worden overigens

Nadere informatie

Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Proeve van bekwaamheid Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Ter beoordeling van de werkprocessen 3.1, 3.2, 3.3 en 3.4 worden (onderzoeks)opdrachten

Nadere informatie

Beoordelingsformulier beroepsproeve. Kandidaat. Examenlocatie. Assessoren. Proeve. De assessoren

Beoordelingsformulier beroepsproeve. Kandidaat. Examenlocatie. Assessoren. Proeve. De assessoren Beoordelingsformulier beroepsproeve Kandidaat geboortedatum: te opleiding: Examenlocatie naam bedrijf / examenlocatie: adres: te: postcode + plaats: Assessoren Proeve code: Wijze van beoordelen: De assessoren

Nadere informatie

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT Zien waar hulp nodig is! (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg) Beroepstaak B Hulp bij dagelijkse bezigheden Niveau Startbekwaam Toets Beroepstaak B startbekwaam Zorghulp

Nadere informatie

Onderhoud openbaar groen

Onderhoud openbaar groen Onderhoud openbaar groen Inleiding Over deze examenstandaard Deze examenstandaard behoort tot cohort 2012-2013. Alle examenstandaarden van dit cohort zijn vormgegeven volgens Model 5 van de groene standaard.

Nadere informatie

Kerntaak 1: Laadt, lost en transporteert goederen t.b.v. de haven

Kerntaak 1: Laadt, lost en transporteert goederen t.b.v. de haven Kerntaak 1: Laadt, lost en transporteert goederen t.b.v. de haven Werkproces 1.1: Bereidt het laden, lossen en transporteren van goederen voor De medewerker havenoperaties neemt voor aanvang van zijn werkzaamheden

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep Proeve van Bekwaamheid kerntaak 2 Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep ROC van Amsterdam,augustus 2007 Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Onderzoeken en presenteren. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Onderzoeken en presenteren. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Onderzoeken en presenteren Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

1e Autospuiter. Crebonummer PvB 01 8SPU-D01SO. Voorbewerken en spuiten van ondergronden. Handleiding Proeve van Bekwaamheid.

1e Autospuiter. Crebonummer PvB 01 8SPU-D01SO. Voorbewerken en spuiten van ondergronden. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. 1e Autospuiter Crebonummer 91780 PvB 01 8SPU-D01SO Voorbewerken en spuiten van ondergronden Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de deelnemer Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de deelnemer 1

Nadere informatie

Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten

Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten Werkproces 1.1: Voorbereiden werkzaamheden De eerste monteur verzamelt en leest relevante informatie (werkinstructies, tekeningen, schetsen, installatie-,

Nadere informatie

Kerntaak 1: Vervaardigt sign (deel)producten

Kerntaak 1: Vervaardigt sign (deel)producten Kerntaak 1: Vervaardigt sign (deel)producten Werkproces 1.1: Werkzaamheden voorbereiden De medewerker sign krijgt de opdracht van zijn leidinggevende om op basis van een ontwerp een (relatief eenvoudig)

Nadere informatie