BPV werkboek. Technicus elektrotechnische industriële installaties en systemen niveau 4 BBL Crebonummer: BPV-werkboek 25262/versie sept.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BPV werkboek. Technicus elektrotechnische industriële installaties en systemen niveau 4 BBL Crebonummer: BPV-werkboek 25262/versie sept."

Transcriptie

1 BPV werkboek Technicus elektrotechnische industriële installaties en systemen niveau 4 BBL Crebonummer: Naam student: BPV-werkboek 25262/versie sept. 16 1

2 Inhoudsopgave 1 Algemeen Begin en duur BPV BPV begeleiding Beoordeling Urenverantwoording Opdracht Rapportage en voortgang Werkwijze Zelf formulier invullen Voorblad STARRT-formulier Overzicht werkopdrachten en werkprocessen Evaluatie Vaststelling Portfolio Samenvattend.5 3 Beoordeling Beoordeling Bewijslast Portfolio Toelating examen Documenten Voorblad STARRT-Formulier Overzicht uitgevoerde werkprocessen Urenverantwoording (ROC of bedrijf eigen) Vaststelling portfolio Toelichting op de werkprocessen Beoordelingsformulier BPV-werkboek 25262/versie sept. 16 2

3 1 Algemeen 1.1 Begin en duur BPV Op het moment dat de opleiding van start is gegaan moet er een praktijkovereenkomst zijn ondertekend. Dat is de overeenkomst waarin jij, de school, het bedrijf en het kenniscentrum met elkaar afspreken wat er tijdens de BPV van elkaar mag worden verwacht. Op de POK zijn de begin- en einddatum weer te vinden. Deze data zijn bindend voor de duur van de BPV. Meer informatie kun je vinden in het BPV gids van het MBO College ME&I. 1.2 BPV begeleiding De BPV docent begeleidt je vanuit school en onderhoudt hiertoe contact met het bedrijf, in het bijzonder met de praktijkopleider. De BPV docent is voor de praktijkopleider aanspreekpunt bij vragen en/of problemen tijdens de beroepspraktijkvorming. De begeleiding berust dus bij de praktijkopleider én de BPV docent. Zij voeren gezamenlijk indien nodig gesprekken met de student en bepalen samen de beoordeling. 1.3 Beoordeling In elke praktijkperiode beoordeelt de BPV docent van school in samenwerking met de praktijkopleider in het bedrijf de gevraagde werkprocessen van de student. Zij zien er op toe dat de student de opdrachten die beoordeeld worden conform het BPV werkboek uitvoert en inlevert. Deze worden afgetekend door de BPV docent en de praktijkopleider. De BPV docenten komen regelmatig bijeen om de resultaten van de studenten te bespreken. Resultaten worden vastgelegd en besproken met de student. Meer informatie over beoordelen kun je vinden in het BPV handboek van het MBO College ME&I en het opleidingsplan. 1.4 Urenverantwoording Gedurende de BPV periode wordt er van je verwacht dat je bijhoudt hoeveel tijd je aan welke werkzaamheden besteedt. Om een goed beeld te krijgen van wat je nu daadwerkelijk gedaan hebt, moet je een urenformulier/werkbriefje inleveren. Dit formulier dien je bij elke opdracht die je in het kader van je opleiding uitvoert in te leveren. De ingevulde formulieren worden bij de eindbeoordeling besproken. Het is dus zaak dat je er serieus en zorgvuldig mee omgaat. 1.5 Opdracht In het kader van je opleiding zul je een aantal werkopdrachten moeten documenteren en voor je portfolio (zie 3.3) moeten aanleveren. Welke werkopdrachten dat zijn mag je zelf bepalen aan de hand van de dagelijkse praktijk. Met een werkopdracht bedoelen we werkzaamheden die je in de dagelijkse praktijk uitvoert. Dit kan zijn het aanleggen van bekabeling of montage werkzaamheden. Door het invullen van het formulier op pagina 8 ( 4.2) maak je hiervan een werkopdracht. In het hoofdstuk Rapportage voortgang staat meer informatie over het documenteren en inleveren van de werkopdrachten. BPV-werkboek 25262/versie sept. 16 3

4 2 Rapportage en voortgang 2.1 Werkwijze De komende tijd ga je bezig met het vullen van je portfolio met werkopdrachten. Om de BPV met voldoende resultaat te kunnen afsluiten zul je 650 uur aan werkopdrachten per leerjaar moeten verantwoorden. Deze uren dien je te verdelen over de verschillende werkopdrachten die je voor je portfolio aanbiedt. Een werkopdracht kies jezelf aan de hand van de dagelijkse praktijk. Na je keuze ga je de bij behorende formulieren invullen. Dit doe je in principe voordat je met de werkopdracht begint. Tijdens het uitvoeren en na de uitvoering verzamel je bewijslast. Deze bewijslast bestaat uit een urenverantwoording, werkopdracht, eventuele tekeningen, kortom alles wat bewijst dat je de werkopdracht hebt uitgevoerd zoveel mogelijk conform de werkwijze van je werkgever. Voor de urenverantwoording kun je het formulier uit hoofdstuk 4.4 gebruiken, maar ook een urenverantwoordingsformulier van het bedrijf zelf is toegestaan. 2.2 Zelf formulieren invullen Met drie formulieren breng je in kaart welke werkopdrachten je gaat doen of gedaan hebt. Belangrijk is dat er uit blijkt wat je hebt gedaan, hoe dit is gegaan en hoe je je hebt ontwikkeld. De meeste formulieren vul je zelf in. Je praktijkopleider ondertekent ze als hij het met je eens is. De BPV docent bekijkt de formulieren zodat hij weet hoe het gaat met je praktijkopleiding. Hieronder leggen we uit hoe je met de verschillende formulieren moet omgaan. 2.3 Voorblad Het voorblad gebruik je om de werkopdracht te voorzien van een nummer. Dit nummer schrijf je ook op het formulier F2. Vul aan het einde van de werkopdracht de rest van de gegevens in. 2.4 STARRT- formulier Dit formulier geeft een overzicht van de werkopdracht die je, gaat, of hebt uitgevoerd. Op dit formulier vul je Situatie en Taak in voor je aan de werkopdracht begint. Na afronding neem je het formulier nog een keer kritisch door en vul je Actie en Resultaat in. Deze rapportage is een belangrijk onderdeel van de uiteindelijke verantwoording van je uren. Vul het formulier dus zorgvuldig in. 2.5 Overzicht werkopdrachten en werkprocessen In de tabel uitgevoerde werkprocessen, geef je aan welke werkprocessen je hebt afgedekt met een werkopdracht. Dit overzicht wordt aan je portfolio toegevoegd. Dat is belangrijk omdat je daarmee kunt aantonen welke werkprocessen je hebt uitgevoerd. Uiteindelijk moet je doormiddel van de uitgevoerde werkopdrachten alle werkprocessen afgedekt hebben. Dit overzicht is aan het eind van je opleiding een belangrijk document omdat het aan geeft of je alle werkprocessen hebt doorlopen. Waarbij geldt dat niet de kwantiteit bepalend is maar de kwaliteit Het kan voorkomen dat je bij meerdere werkopdrachten dezelfde werkprocessen uitvoert. Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat alle werkprocessen met de werkopdrachten worden afgedekt. BPV-werkboek 25262/versie sept. 16 4

5 2.6 Evaluatie Op het STARRT-formulier vul je na afronding van de werkopdracht de vakken achter de R van reflectie en de T van Transfer in. Hiermee bekijk je achteraf hoe iets is gegaan. Door tussentijds regelmatig tijdens je praktijkopleiding te evalueren, is steeds duidelijk wat je al kent en kunt en wat je nog moet leren. Als je dat goed doet, werk je vanzelf toe naar een goede evaluatie. Samen met je praktijkopleider bespreek je wat je al hebt gedaan en waar je op moet letten als je bezig gaat met het uitwerken van de volgende werkopdracht. Het volledig ingevulde STARRT- formulier dient tevens als verantwoording van de praktijkopleider dat de werkopdracht correct is uitgevoerd. 2.7 Vaststelling portfolio Dit formulier wordt toegevoegd zodra je portfolio compleet is. Zie voor meer informatie Samenvattend Een volledig uitgevoerde en gedocumenteerde werkopdracht bestaat uit: 1. Voorblad 2. STARRT-formulier 3. Werkprocessen overzicht 4. Urenverantwoording 5. De bewijslast (tekeningen, werkopdracht) BPV-werkboek 25262/versie sept. 16 5

6 3 Beoordeling 3.1 Beoordeling De praktijkopleider zal de werkopdrachten met je bespreken met behulp van het STARRT-formulier. Dit formulier is voor elke werkopdracht die besproken wordt gelijk. In het werkboek vind je een voorbeeld van het STARRT-formulier. Dit formulier kun je kopiëren en gebruiken voor de bespreking van een werkopdracht. Het formulier kan samen met jou door de praktijkopleider ingevuld worden en wordt bij de BPV docent ingeleverd, waarna het formulier aan je portfolio wordt toegevoegd. Het beoordelingsformulier (hfst 6) wordt 2 keer gedurende het uitvoeren van de werkopdrachten door de BPV docent, praktijkopleider en jou ingevuld. Dit gebeurt ongeveer halverwege de periode, dus als er ongeveer 325 uur aan werkopdrachten gedaan is, en aan een keer als er voldoende uren zijn verantwoord. Dit is dan ook de tussen- en de eind beoordeling. Na invullen en ondertekenen voor akkoord wordt het aan je portfolio toegevoegd. Met dit beoordelingsformulier wordt je gehele functioneren en ontwikkeling beoordeeld. Per beoordelingsmoment wordt de inhoud van je portfolio en je vorderingen besproken in een rapportagevergadering. Om aan het kwalificerende (examen) deel te mogen nemen, moet je voldoende uren aan werkopdrachten hebben verantwoord en een voldoende hebben als eindbeoordeling. 3.2 Bewijslast Bij elke werkopdracht die je wilt gaan inleveren voor je portfolio moet je voldoende bewijslast aanleveren. Het verzamelen van bewijslast van de verschillende verrichte werkzaamheden is zeer belangrijk. Met de bewijslast bewijs je dat je de werkopdracht daadwerkelijk hebt uitgevoerd en hoe je de werkopdracht hebt uitgevoerd. Je gebruikt zoveel mogelijk bewijslast die bij de werkopdracht hoort conform de werkwijze van de werkgever. Meer hierover vind je in het hoofdstuk Rapportage en voortgang. 3.3 Portfolio Een portfolio is een map waarin je bewijzen gaat verzamelen die aantonen dat je kennis, vaardigheden en houding bezit die bij de opleiding horen. Uit de bewijzen moet ook blijken dat je de werkprocessen, en daarmee de competenties, beheerst. Het portfolio is daarom een zeer belangrijk onderdeel van je opleiding. Als aan het einde van je opleiding het portfolio geheel gevuld is kun je een aanvraag voor toelating tot de examenfase indienen bij de examencommissie. Deze neemt op basis van je portfolio het besluit of je wel of niet verder kunt met de kwalificerende fase van je opleiding, of je dus examen mag doen. 3.4 Toelating examen Om te mogen beginnen met de examenfase heb je goedkeuring nodig. Dit doe je door het formulier vaststelling portfolio bij de examencommissie in te dienen. Dit formulier moet door je praktijkopleider en/of BPV docent worden ingevuld! De examencommissie bepaalt hierna of je aan alle eisen voldoet. Dit doen ze met behulp van het formulier Toelating tot examenfase. Na een positief besluit van de examencommissie kun je met de examenfase beginnen. BPV-werkboek 25262/versie sept. 16 6

7 4 Documenten 4.1 Voorblad Naam student Start datum Einddatum Aantal gewerkte uren Voorblad opdracht nr STARRT-formulier Werkprocessen overzicht urenverantwoording de bewijslast (tekeningen, foto s en dergelijke) Checklijst Aanwezig Aantal/ aantal pagina s Bewijslast De bewijslast bestaat uit de volgende documenten (evt. zelf verder nummeren) Document Omschrijving BPV-werkboek 25262/versie sept. 16 7

8 4.2 STARRT-Formulier STARRT-formulier Werkopdracht nr:. Naam werkopdracht : Naam student : Maak voor je rapportage gebruik van de onderstaande tabel. Beschrijf de werkplek of situatie. S Situatie Beschrijf de opdracht. Heb je een tekening of schema gekregen? Voeg deze dan toe aan je portfolio. Welke materialen heb je nodig? T Taak Welke werkzaamheden heb je uitgevoerd? Welke veiligheidsmiddelen e.d. heb je gebruikt? Welke overleggen heb je gehad? Voeg hiervan 2 voorbeelden toe aan je portfolio. A Actie BPV-werkboek 25262/versie sept. 16 8

9 Vervolg Was men tevreden over het resultaat? Was men tevreden over jou handelen? Waar is dat uit gebleken? R Resultaat Hoe vond je dat het deed? Wat zou je anders doen? Geef een toelichting. R Reflectie Kun je het geleerde op een andere werkplek of in een ander bedrijf toepassen? Wat zou je weer zo doen? Geef een toelichting. T Transfer BPV-werkboek 25262/versie sept. 16 9

10 4.3 Overzicht uitgevoerde werkprocessen BPV-werkboek 25262/versie sept

11 4.4 Urenverantwoording (ROC of bedrijf eigen) Naam student : Aantal gewerkte dagen : Totaal aantal uren : Datum : Weeknr :_ Verrichte werkzaamheden (kort omschrijven) Uren Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Handtekening student : Handtekening praktijkopleider (bedrijf) : BPV-werkboek 25262/versie sept

12 4.5 Vaststelling portfolio Vaststelling portfolio Algemene gegevens Naam Student Studentnummer Portfolio ontvangen op Beoordeling inhoud portfolio Beoordeling Ja Nee De student heeft voldoende werkopdrachten ingeleverd De student heeft voldoende uren verantwoord in zijn portfolio. De werkopdrachten zijn compleet. De bewijslast toont aan dat er in voldoende mate is gewerkt aan de kerntaken en werkprocessen uit het kwalificatie dossier. Het portfolio is compleet en voldoet aan de gestelde eisen. Opmerkingen en/ of suggesties: Bij beoordelingen met een nee dient een toelichting en afspraken gemaakt te worden. Bij beoordelingen met een ja kunnen eventueel een toelichting en/ of afspraken gemaakt worden. Afspraken: Goedkeuring namens leerbedrijf Ondergetekende(n) verklaart/verklaren hierbij dat hij/zij het portfolio heeft/hebben beoordeeld volgens de vastgelegde criteria en alle gegevens naar waarheid zijn ingevuld. Beoordeling Voldoet: Wel Niet Ondertekening: Eerst verantwoordelijke: Tweede verantwoordelijke: Naam: Functie: Datum: Handtekening: BPV-werkboek 25262/versie sept

13 5 Beoordelingsformulier Algemene gegevens Naam Student Studentnummer Datum Technische aspecten O V G X Opmerking 1. Voorbereiding werkzaamheden 2. Plannen en organiseren werkzaamheden 3. Gebruik materiaal en gereedschap 4. Gebruik meetapparatuur 5. Tekening lezen 6. Ontwerpen/aanpassen tekeningen 7. Ontwerpen/aanpassen van schakelingen 8. Ontwerpen/aanpassen van installaties 9. Kostenberekening maken 10. Theoretisch inzicht 11. Technisch inzicht 12. Kwaliteit geleverde werk 13. Rapporteren werkzaamheden 14. Houdt zich aan bedrijfsregels 15. Houdt zich aan ARBO-regels Mogelijke opmerking en/of aandachtspunten met betrekking tot de technische aspecten: Beoordeling technische aspecten BPV-werkboek 25262/versie sept

14 Houdingsaspecten O V G X Opmerking 8. Houding ten aanzien van collega s 9. Houding ten aanzien van leidinggevenden 10. Houding ten aanzien van klanten 11. Omgaan met kritiek 12. Toont eigen initiatief 13. Inzet 14. Toont belangstelling voor het vak Mogelijke opmerking en/of aandachtspunten met betrekking tot houdingsaspecten: Beoordeling houdingsaspecten Eindbeoordeling (= het gemiddelde van de beoordeling technisch en houding) Datum Handtekening ROC BPV docent Handtekening student Handtekening bedrijf praktijk opleider Stempel bedrijf BPV-werkboek 25341/versie sept

Instructie student. Ontwikkelingsgericht Praktijkbeoordelen.nl

Instructie student. Ontwikkelingsgericht Praktijkbeoordelen.nl Instructie student Ontwikkelingsgericht Praktijkbeoordelen.nl DOSSIER DOSSIERCREBO KWALIFICATIE NIVEAU COHORT KERNTAAK VERSIE : 1v1 Augustus 2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Stappenplan 4 3. Instructie

Nadere informatie

Instructie Praktijkopleider of BPV Beoordelaar

Instructie Praktijkopleider of BPV Beoordelaar Instructie Praktijkopleider of BPV Beoordelaar Ontwikkelingsgericht Praktijkbeoordelen.nl DOSSIER : Alle DOSSIERCREBO : Alle KWALIFICATIE : Alle KWALIFICATIECREBO : Alle NIVEAU : Alle COHORT : Vanaf 2015

Nadere informatie

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010 BPV Styling Design 3 e jaars cohort 2009 2010 BPV STYLING DESIGN 3 e jaar 2011-2012 Voor je ligt het werkboek voor de BPV-periode van het 3 e jaar, deze stage beslaat 20 weken. Deze periode loopt van 12-09-11

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie

BPV GIDS ICT Opleidingen

BPV GIDS ICT Opleidingen Versie 1.1 januari 2019 BPV GIDS ICT Opleidingen Stageperiode 2019 2 ICT-Beheerder / Netwerkbeheerder / Applicatieontwikkelaar Regio College Zaandam Inhoudsopgave Inleiding 3 Belangrijke data tijdens de

Nadere informatie

Heb je opmerkingen over deze BPV-wijzer of tips om de inhoud te verbeteren? Geef het door aan de BPV-coördinator van je opleiding.

Heb je opmerkingen over deze BPV-wijzer of tips om de inhoud te verbeteren? Geef het door aan de BPV-coördinator van je opleiding. DI NI R ER LE ST V EN BP VW IJZ E NG BPV-GEGEVENS NAAM STUDENTNUMMER SCHOOL / OPLEIDING Deze BPV-wijzer is gemaakt door de mbo-opleidingen Dienstverlening van Alfa-college, Drenthe College, Noorderpoort

Nadere informatie

Stagebedrijf: Klik hier als u tekst wilt invoeren. Leerroute: Klik hier als u tekst wilt invoeren. Naam: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Stagebedrijf: Klik hier als u tekst wilt invoeren. Leerroute: Klik hier als u tekst wilt invoeren. Naam: Klik hier als u tekst wilt invoeren. Stagebedrijf: Klas : Profiel: Leerroute: Naam: Uiterste inleverdatum: woensdag 12 december 2018 1 Inhoud Het begin van jouw succes!... 3 Afspraken en belangrijke punten:... 5 Logboek:... 6 Opdracht 1:...

Nadere informatie

BPV Styling Design 1e jaars 2009 2010

BPV Styling Design 1e jaars 2009 2010 BPV Styling Design 1 e jaars 2009 2010 BPV STYLING DESIGN 2009-2010 Voor je ligt het werkboek voor de eerste BPV-periode van het eerste jaar. De volgende afspraken gelden voor deze stage: Per week loop

Nadere informatie

DE ZES-STAPPENMETHODE ZELF WERKEN AAN JE WERKPROCESSEN. Illustraties: Corien Bögels

DE ZES-STAPPENMETHODE ZELF WERKEN AAN JE WERKPROCESSEN. Illustraties: Corien Bögels DE ZES-STAPPENMETHODE ZELF WERKEN AAN JE WERKPROCESSEN Illustraties: Corien Bögels 1 De Zes-stappenmethode Zelf werken aan je werkprocessen In het eerste leerjaar krijg je vaker voorbereidende opdrachten

Nadere informatie

Allround AV-medewerker Niveau 3

Allround AV-medewerker Niveau 3 Examinering Allround AV-medewerker Cohort 2005-2006 en 2006-2007 Informatie voor cursisten Inhoud: Hoofdstuk 1 Inleiding. 3 1.1. Inleiding. 3 Hoofdstuk 2 Het examendossier. 4 2.1. Inleiding. 4 2.2. Het

Nadere informatie

1e Autospuiter. Crebonummer PvB 01 8SPU-D01SO. Voorbewerken en spuiten van ondergronden. Handleiding Proeve van Bekwaamheid.

1e Autospuiter. Crebonummer PvB 01 8SPU-D01SO. Voorbewerken en spuiten van ondergronden. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. 1e Autospuiter Crebonummer 91780 PvB 01 8SPU-D01SO Voorbewerken en spuiten van ondergronden Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de deelnemer Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de deelnemer 1

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw. Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw. Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Niveau : 3 Crebonr. : 25171 Kerntaak : P2-K3 Dossier : Vanaf

Nadere informatie

STAGE HANDBOEK PRAKTIJK- OPLEIDER

STAGE HANDBOEK PRAKTIJK- OPLEIDER STAGE HANDBOEK PRAKTIJK- OPLEIDER BROOD & BANKET 2016/2017 INFORMATIE PRAKTIJK OPLEIDING 2016-2017 CINGEL COLLEGE Afdeling Brood en Banket Terheijdenseweg 414 4826 AB Breda Hoofdlocatie Markendaalseweg

Nadere informatie

Podiumtechnicus Niveau 3

Podiumtechnicus Niveau 3 Examinering Podiumtechnicus Cohort 2005-2006 en 2006-2007 Informatie voor cursisten Inhoud: Hoofdstuk 1 Inleiding. 3 1.1. Inleiding. 3 Hoofdstuk 2 Het examendossier. 4 2.1. Inleiding. 4 2.2. Het voorblad.

Nadere informatie

Crebonummer PvB 02 8HAT-DO2AO. Aandrijfsystemen en onderstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. Voor de deelnemer

Crebonummer PvB 02 8HAT-DO2AO. Aandrijfsystemen en onderstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. Voor de deelnemer 1 e Autoschadehersteller Crebonummer 91760 PvB 02 8HAT-DO2AO Aandrijfsystemen en onderstellen Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de deelnemer Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de deelnemer

Nadere informatie

Examens hout- en meubelopleidingen in het mbo Niveau 2 en 3

Examens hout- en meubelopleidingen in het mbo Niveau 2 en 3 Examens hout- en meubelopleidingen in het mbo Niveau 2 en 3 Algemeen Wat moet ik doen? Aan het eind van je opleiding doe je examen om te laten zien dat je vakbekwaam bent. In dit informatieblad staat alles

Nadere informatie

STAGE HANDBOEK PRAKTIJKOPLEIDER

STAGE HANDBOEK PRAKTIJKOPLEIDER STAGE HANDBOEK PRAKTIJKOPLEIDER BROOD & BANKET 2017/2018 INFORMATIE PRAKTIJK OPLEIDING 2017-2018 CINGEL COLLEGE Afdeling Brood en Banket Terheijdenseweg 414 4826 AB Breda Hoofdlocatie Markendaalseweg 35

Nadere informatie

Afstuderen Doe je Zo Niveau 4 SB ID College vanaf cohort 2012

Afstuderen Doe je Zo Niveau 4 SB ID College vanaf cohort 2012 Afstuderen Doe je Zo Niveau 4 SB ID College vanaf cohort 2012 Beste studenten, Gedurende de opleiding gaan jullie een Afstudeermap samenstellen waarin je alle bewijzen verzameld van de Kerntaakexamens,

Nadere informatie

Deelnemer. Handleiding BPVnet. Aanmelden en inloggen. Portaal. Versie 3.5 Januari 2013

Deelnemer. Handleiding BPVnet. Aanmelden en inloggen. Portaal. Versie 3.5 Januari 2013 Deelnemer Alles wat nodig is voor de beroepspraktijkvorming is te vinden in. De leermeester, leerling en docent loggen in op dezelfde digitale omgeving, zodat zij voortdurend de competentieontwikkeling

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

Stageboek Derde jaar BOL Verpleegkunde

Stageboek Derde jaar BOL Verpleegkunde Stageboek Derde jaar BOL Verpleegkunde 1 Inleiding Beste student, De derde stage komt eraan. Je bent natuurlijk goed voorbereid om na het onderwijs op school naar de praktijk te gaan. Je stageperiode duurt

Nadere informatie

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen Scholen voor Zorg Kwalificatiedossier 2012 Exameneenheid 6 Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen bestaat uit de volgende 3 delen die apart worden uitgereikt: Deel A: Basisvaardigheden Deel

Nadere informatie

2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag

2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag INHOUDSOPGAVE : 1. Het BPV-gesprek 2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag 3. Overzicht van de beroepsprestaties

Nadere informatie

BPV Begeleidingsmap Groenhorst Almere Cursusjaar 2015-2016

BPV Begeleidingsmap Groenhorst Almere Cursusjaar 2015-2016 BPV Begeleidingsmap Groenhorst Almere Cursusjaar 2015-2016 Naam deelnemer Naam opleiding BPV bedrijf : : : Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Checklist te gebruiken bij start- en eind BPV-periode 4 1.2 Omvang

Nadere informatie

---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ----

---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- ---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- LOGO s weghalen is niet netjes Logo s weghalen is niet netjes Logo s weghalen is niet netjes Dit is een product van het project Samenwerking Competentiegericht Onderwijs Gelderland-Overijssel.

Nadere informatie

Opdracht Overige Activiteiten

Opdracht Overige Activiteiten Opdracht Overige Activiteiten Wanneer je jouw BPV-uren (minimaal 60 uur) naast LOLA niet dmv externe stage maakt, kun je activiteiten uit eigen beroepspraktijk inzetten. Het is mogelijk dat je in je eigen

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Uitleg Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2015-2016 Crebocode: 95530 Februari 2015 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG

Nadere informatie

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG BPV WERKBOEK, LEERJAAR 1 BOL SCHOOLJAAR 2015-2016 Summacollege Cluster Welzijn, Cultuur & Onderwijs

Nadere informatie

Op het Nova College leer je een vak. Bijvoorbeeld verpleegkundige, monteur of kok. Dat kies je zelf, waarschijnlijk samen met je

Op het Nova College leer je een vak. Bijvoorbeeld verpleegkundige, monteur of kok. Dat kies je zelf, waarschijnlijk samen met je GELOOF IN JEZELF Jij verwacht dat je bij ons een vak kunt leren. Dat je goed onderwijs krijgt, zodat je kennis opbouwt die je nodig hebt voor later. Dat je tijdens je stage werkervaring kunt opdoen die

Nadere informatie

Nieuwe. Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013

Nieuwe. Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013 Nieuwe Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013 Inhoud Inleiding... 3 1. De Nieuwe Praktijkwijzer... 4 2. Wat gebruik je op welk moment?... 5 Aansluiting bij het BPV Protocol... 8 2 Inleiding

Nadere informatie

Instructie en informatie voor de begeleider

Instructie en informatie voor de begeleider Instructie en informatie voor de begeleider Masterplan Instructie en informatie over: - Begeleiden en Beoordelen - Startgesprek (BOL/BBL) - Ontwikkelingsgericht opleiden en beoordelen - Overgang naar de

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep Proeve van Bekwaamheid kerntaak 2 Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep ROC van Amsterdam,augustus 2007 Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor

Nadere informatie

TUIN- EN LANDSCHAPSINRICHTING NIVEAU 3 BOL-BBL KLAS 3 BPV-WERKBOEK NAAM:

TUIN- EN LANDSCHAPSINRICHTING NIVEAU 3 BOL-BBL KLAS 3 BPV-WERKBOEK NAAM: TUIN- EN LANDSCHAPSINRICHTING NIVEAU 3 BOL-BBL KLAS 3 BPV-WERKBOEK NAAM: Helicon MBO Boxtel Bezoekadres: Schouwrooij 2 5281 RE Boxtel VERSIEDATUM: 23-10-2017 HELICON OPLEIDINGEN. DIT WERK IS AUTEURSRECHTELIJK

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG niv. 3 leerjaar 3 BOL cohort: crebo: Stageperiode: Eventueel nog uit te voeren opdrachten:

Opleiding Verzorgende IG niv. 3 leerjaar 3 BOL cohort: crebo: Stageperiode: Eventueel nog uit te voeren opdrachten: Opleiding Verzorgende IG niv. 3 leerjaar 3 BOL cohort: 2016 crebo: 25491 Stageperiode: 36 weken stage van 3 dagen per week wo t/m vrijdag (POK graag zo snel mogelijk getekend inleveren bij het BPV bureau)

Nadere informatie

Handleiding examinering student eind stage

Handleiding examinering student eind stage Handleiding examinering student eind stage Handleiding voor het uitvoeren van examinering in de beroepspraktijk. Medewerker Beheer ICT P2-K1: Ondersteunen van gebruikers P2-K1-W1: Opstellen van instructies

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon:

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon:   Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon: Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: E-mail: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Naam studieloopbaanbegeleider:

Nadere informatie

cohort: 2016 crebo: 25491

cohort: 2016 crebo: 25491 Opleiding Verzorgende IG niv. 3 leerjaar 3 BBL Start opleiding: september 2017 cohort: 2016 crebo: 25491 Bezoek door BPV docent : Tussenbeoordeling rond de 20 e week van de stage (vóór 8 februari 2019).

Nadere informatie

Bpv-boek uitstroom Bewegingsagoog. Leerjaar 3. Niveau 4, Sport- en bewegingscoördinator

Bpv-boek uitstroom Bewegingsagoog. Leerjaar 3. Niveau 4, Sport- en bewegingscoördinator Bpv-boek uitstroom Bewegingsagoog Leerjaar 3 Niveau 4, Sport- en bewegingscoördinator. 2018-2019 Naam: Studentnummer: Klas: Mentor: Bpv-docent: Bpv-instelling: Praktijkbegeleider: 1 2 Voorwoord In schooljaar

Nadere informatie

Ondernemerschap mbo (K0165)

Ondernemerschap mbo (K0165) Examen Keuzedeel Ondernemerschap mbo (K0165) Twee belangrijke termen spelen een rol in dit examen. Haal ze niet door elkaar! PMC = Product Markt Combinatie (Een op een bepaalde doelgroep afgestemd product)

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Beoordeling en evaluatie. 3.1 Beoordelingsformulier beroepshouding. Instructie beoordeling: Beoordeling

Hoofdstuk 3 Beoordeling en evaluatie. 3.1 Beoordelingsformulier beroepshouding. Instructie beoordeling: Beoordeling . Hoofdstuk 3 Beoordeling en evaluatie 3.1 Beoordelingsformulier beroepshouding Instructie beoordeling: Het beroepshoudingformulier wordt voor de BOL leerlingen tijdens de schoolperiode door de SLBer beoordeeld

Nadere informatie

Handleiding Proeve van Bekwaamheid voor de deelnemer. Dossiers VMBO

Handleiding Proeve van Bekwaamheid voor de deelnemer. Dossiers VMBO Handleiding Proeve van Bekwaamheid voor de deelnemer Dossiers VMBO Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie Proeve... 4 Kerntaak, werkprocessen, competenties en beoordelingscriteria... 4 De beoordeling

Nadere informatie

Instructie en informatie voor de begeleider installatie

Instructie en informatie voor de begeleider installatie Instructie en informatie voor de begeleider installatie Masterplan Dit is een product van het project Masterplan Zuid- Holland. Hierin werken de volgende organisaties samen: - de ROC s Albeda College,

Nadere informatie

METHODE ZELF WERKEN AAN JE BPV- OPDRACHTEN

METHODE ZELF WERKEN AAN JE BPV- OPDRACHTEN METHODE ZELF WERKEN AAN JE BPV- OPDRACHTEN 1 Zelf werken aan je bpv-opdrachten Met deze methode kun je werken aan je leerproces door zelfstandig (en indien nodig met hulp) bpv-opdrachten uit te voeren.

Nadere informatie

Handleiding Praktijkopleider

Handleiding Praktijkopleider Ontwikkelingsgericht Digitaal beoordelen DOSSIER : Dienstverlening DOSSIERCREBO : 23189 KWALIFICATIE : Helpende Zorg en Welzijn KWALIFICATIECREBO : 25498 NIVEAU : 2 COHORT : Vanaf 2015 KERNTAAK : Alle

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Het beroepsgericht examen... 3. 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3

Inleiding... 2. 1 Het beroepsgericht examen... 3. 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3 1 Het beroepsgericht examen Handleiding voor de student Inhoud Inleiding... 2 1 Het beroepsgericht examen... 3 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3 1.2 Het maken van een verantwoordingsverslag...

Nadere informatie

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid Doktersassistent Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Kwalificatiedossier: 2010-2011 Crebonummer: 91310 Vastgesteld d.d.: Proeve van

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Niveau : 4 Crebonr. : 25185 Kerntaak : B1-K2 Dossier :

Nadere informatie

Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Portfolio-opdracht 1 O 2 Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) De Handelsroute Uitgeverij Sarphati Niveau Keuzedeel Kwalificatie Dossierdatum 2 Ondernemend gedrag Niveau 2-dossiers Kerntaak en werkproces

Nadere informatie

Mbo Verpleegkunde leerjaar 3 BOL cohort: crebo: Stageperiode: Consortiumopdrachten in de BPV Bezoek door BPV docent :

Mbo Verpleegkunde leerjaar 3 BOL cohort: crebo: Stageperiode: Consortiumopdrachten in de BPV Bezoek door BPV docent : Mbo Verpleegkunde leerjaar 3 BOL cohort: 2016 crebo: 25480 Stageperiode: Stageperiode: 2x 20 weken stage van 3 dagen per week do en vrijdag 3-9-2018 t/m 12-7-2019 (POK graag zo snel mogelijk getekend inleveren

Nadere informatie

2. Voorbereiding. Voor BOL-studenten Vaardig op stage = Vaardig op bpv

2. Voorbereiding. Voor BOL-studenten Vaardig op stage = Vaardig op bpv 2. Voorbereiding In dit hoofdstuk vind je afspraken en regels voor een goede voorbereiding op je bpv. Hieronder staan in het kort zijn de taken van school / het bpv-bedrijf / de student bij de voorbereiding

Nadere informatie

Certificaat B Duurzaamheid. Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4 STUDENTENINFORMATIE

Certificaat B Duurzaamheid. Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4 STUDENTENINFORMATIE PROCEDURE: Certificaat B Duurzaamheid DOMEIN: Techniek en Technologie LEERWEG: BOL en BBL NIVEAU: 1 t/m 4 STUDENTENINFORMATIE Versie 22-01-2012 Beste student, Voor je ligt het document Procedure Certificaat

Nadere informatie

Handleiding EVC-procedure

Handleiding EVC-procedure Handleiding EVC-procedure Informatie voor de kandidaat VAPRO Basisoperator VAPRO A VAPRO B VAPRO C december 2007 Inhoud 1 Inleiding...3 2 De EVC-procedure...4 2.1 Afnemen van een quick scan...4 2.2 Verzamelen

Nadere informatie

1. Wat is beroepspraktijkvorming

1. Wat is beroepspraktijkvorming 1. Wat is beroepspraktijkvorming De opleiding die je nu volgt bestaat uit twee delen: beroepspraktijkvorming en onderwijs op school. Leren doe je op school, maar vooral in de praktijk! Bij Terra leer je

Nadere informatie

Keuzedeel Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2)

Keuzedeel Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2) Keuzedeel Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2) Examen voor de beoordelaar ID-code versie datum contact K0211 1.0 12 juli 2017 Jan Groothuis Examen Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1

Nadere informatie

Handleiding BPV-Beoordeling voor de beoordelaar. Dossiers vmbo

Handleiding BPV-Beoordeling voor de beoordelaar. Dossiers vmbo Handleiding BPV-Beoordeling voor de beoordelaar Dossiers vmbo Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie BPV-beoordeling... 4 Kerntaak, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels...

Nadere informatie

Voorblad. 22 augustus naam. -student nummer. -opleiding. -nummer opleiding. -datum opdracht. -datum verslag. -naam opdracht.

Voorblad. 22 augustus naam. -student nummer. -opleiding. -nummer opleiding. -datum opdracht. -datum verslag. -naam opdracht. 1- Voorblad -naam -student nummer -opleiding -nummer opleiding -datum opdracht -datum verslag -naam opdracht -nummer opdracht -passende afbeelding opdracht - - 1 Hoe maak je een Toolz verslag? 22 augustus

Nadere informatie

Competentiepaspoort ENTREE - SCHOONMAAK

Competentiepaspoort ENTREE - SCHOONMAAK Competentiepaspoort ENTREE - SCHOONMAAK Dit competentiepaspoort blijft gedurende de BPV (Beroeps Praktijk Vorming) op het leerbedrijf. Edu Aktueel Niets uit deze uitgave mag gekopieerd worden. Inhoud Dit

Nadere informatie

De studieadviesregeling voor de student

De studieadviesregeling voor de student De studieadviesregeling voor de student Studieadviesregeling voor opleidingen die starten in schooljaar 2018-2019 In het eerste schooljaar krijg je minimaal twee keer een studieadvies. Een studieadvies

Nadere informatie

Product Werkdocument BPV-portfolio MBO Amersfoort Welzijn Jaar 1

Product Werkdocument BPV-portfolio MBO Amersfoort Welzijn Jaar 1 Product Werkdocument BPV-portfolio MBO Amersfoort Welzijn Jaar 1 Elleke Boot 1203718 Kopopleiding 2 e graads leraar Omgangskunde 2013-2014 OAKOP-Groep 2 Afstudeerberoepsproduct vakoverstijgend Elsbeth

Nadere informatie

Praktijk oriëntatie. Maatschappelijke zorg. Niveau 3 + 4

Praktijk oriëntatie. Maatschappelijke zorg. Niveau 3 + 4 Praktijk oriëntatie Maatschappelijke zorg Niveau 3 + 4 Reader voor studenten Schooljaar 2018-2019 Inhoudsopgave Voorblad Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 1.Inhoud Praktijk oriëntatie Voor wie is Praktijk oriëntatie?

Nadere informatie

Afstuderen Doe je Zo Niveau 4 SB ID College cohort 2012, 2013 en 2014 voor 2 de, 3de en 4de jaars Sport en Bewegen

Afstuderen Doe je Zo Niveau 4 SB ID College cohort 2012, 2013 en 2014 voor 2 de, 3de en 4de jaars Sport en Bewegen Afstuderen Doe je Zo Niveau 4 SB ID College cohort 2012, 2013 en 2014 voor 2 de, 3de en 4de jaars Sport en Bewegen Afstuderen voor de zomervakantie 2015: Alles ingeleverd en goedgekeurd voor dinsdag 12

Nadere informatie

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE Naam: Klas: Bedrijf: Stageperiode: Maak een inhoudsopgave zoals hieronder is afgebeeld. Indien nodig je eigen onderdelen tussen voegen en uiteindelijk de inhoudsopgave

Nadere informatie

Stage map. Keuzevak: Recreatieve Activiteiten Docent: Marc Hollander. Leerjaar: 3

Stage map. Keuzevak: Recreatieve Activiteiten Docent: Marc Hollander. Leerjaar: 3 Stage map Keuzevak: Recreatieve Activiteiten Docent: Marc Hollander Leerjaar: 3 INLEIDING Beroeps Praktijk Vorming, ofwel stage, is een belangrijk onderdeel van de opleiding Sport en Bewegen (SB). Tijdens

Nadere informatie

LABORATORIUM ONDERWIJS

LABORATORIUM ONDERWIJS LABORATORIUM ONDERWIJS LABORANT Bpv-document Voornaam Achternaam Studentnummer Leerbedrijf School Bpv-periode Opleiding Allround laborant (crebo 25044) BPV-document LABORANT LABORATORIUMONDERWIJS 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

De studieadviesregeling voor de student opleidingen

De studieadviesregeling voor de student opleidingen De studieadviesregeling voor de student opleidingen Opleiding Audiovisueel specialist (AV-specialist), crebonummers 25194, cohort 2018 Studieadviesregeling voor opleidingen die starten in schooljaar 2018-2019

Nadere informatie

Praktijk Project Opvoeden doe je zo! Dementie

Praktijk Project Opvoeden doe je zo! Dementie Praktijk Project Opvoeden doe je zo! Dementie Doel van dit project: Door dit project krijg je inzicht in de manier waarop je een bijdrage kunt leveren aan de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Wat

Nadere informatie

Dit portfolio is van. Naam kandidaat: Werkzaam bij:

Dit portfolio is van. Naam kandidaat: Werkzaam bij: Dit portfolio is van Naam kandidaat: Werkzaam bij: INHOUDSOPGAVE PORTFOLIO 1. Doel en functie portfolio Deel 1 2. Persoonsgegevens portfoliobezitter 3. Overzicht van leerervaringen 4. Overzicht van werkervaringen

Nadere informatie

Beoordelingsformulier Certificaat B Duurzaamheid Kerntaak 1

Beoordelingsformulier Certificaat B Duurzaamheid Kerntaak 1 Beoordelingsformulier Certificaat B Duurzaamheid Kerntaak 1 Naam deelnemer: Inschrijfnummer: Contactpersoon ROC: BPV-bedrijf en contactpersoon: Kwalificatieprofiel Uitstroomdifferentiatie Crebonummer Niveau

Nadere informatie

WP 1.1 Voorbereiden installatiewerkzaamheden. Naam deelnemer. Naam leerbedrijf. Opleiding. Klas

WP 1.1 Voorbereiden installatiewerkzaamheden. Naam deelnemer. Naam leerbedrijf. Opleiding. Klas Bijlage 6.3 Voorbeeld indeling van een BPV-rapportage WP 1.1 Voorbereiden installatiewerkzaamheden Naam deelnemer Naam leerbedrijf Opleiding Klas BGO Midden Nederland BPV Handboek, versie 1, 2014, Bijlage

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Niveau : 4 Crebonr. : 25185 Kerntaak : B1-K1 Dossier :

Nadere informatie

Uitkomsten BPV Monitor 2016

Uitkomsten BPV Monitor 2016 Uitkomsten BPV Monitor 2016 Landelijke rapportage over de kwaliteit van stages en leerbanen in het mbo Publicatie 7 februari 2017 SBB, Zoetermeer 1 Inleiding Iedere mbo-student volgt een deel van de beroepsopleiding

Nadere informatie

BPV monitor Vragenlijst studenten

BPV monitor Vragenlijst studenten BPV monitor Vragenlijst studenten VRAGENLIJST EVALUATIE BPV-PERIODE Toelichting Deze vragenlijst gaat over jouw beroepspraktijkvorming / stage. Dit wordt in de vragenlijst bpv genoemd. Het bedrijf waar

Nadere informatie

Domein ICT. Werkboek BPV. Applicatie- en Mediaontwikkelaar. Niveau 4 BOL Leerjaar 2 Crebo Cohort 2017

Domein ICT. Werkboek BPV. Applicatie- en Mediaontwikkelaar. Niveau 4 BOL Leerjaar 2 Crebo Cohort 2017 Domein ICT Werkboek BPV Applicatie- en Mediaontwikkelaar Niveau 4 BOL Leerjaar 2 Crebo 25187 Cohort 2017 IInhoud Hoofdstuk 1...3 Algemene informatie....3 BPV-regels en bijzonderheden....5 Leerwerkplan...7

Nadere informatie

BPV map Applicatieontwikkelaar Niveau 4

BPV map Applicatieontwikkelaar Niveau 4 BPV map Applicatieontwikkelaar Niveau 4 ROC Flevoland ROC Flevoland Louis Armstrongweg 36-42 1311 RK Almere Tel: 036 5477300 info@rocflevoland.nl www.rocflevoland.nl Voor je ligt de BPV- map, die geldt

Nadere informatie

Informatie examens deelnemers

Informatie examens deelnemers Niveau 3 Niveau 2 Informatie examens deelnemers Proeve van bekwaamheid en Vakvaardigheidstoets - Niveau 2 en 3 Dit informatiedocument is van toepassing op examens bij de volgende crebo s: Niveau Crebocode

Nadere informatie

Naam: Stageplek: Klas:

Naam: Stageplek: Klas: Naam: Stageplek: Klas: Inhoudsopgave Naam stagebegeleider Telefoonnummer stagebegeleider Mailadres stagebegeleider Adres stage bedrijf Naam stagebegeleider (als er 2 zijn) Telefoonnummer stagebegeleider

Nadere informatie

Beoordeling en evaluatie

Beoordeling en evaluatie Beoordelingsformulier Beoordeling en evaluatie Student: Studentnummer: Opleiding en crebonr.: Niveau en leerweg: BPV bedrijf: Praktijkopleider: BPV-periode van/tot: SLBer Schoolperiode van/tot: Datum:

Nadere informatie

Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus. Crebocode 93420, dossier 2013-2014

Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus. Crebocode 93420, dossier 2013-2014 Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus Versie 130901 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Kerntaken, werkprocessen en competenties... 3 Wat

Nadere informatie

Sectorwerkstuk 2012-2013

Sectorwerkstuk 2012-2013 Sectorwerkstuk 2012-2013 Namen: ---------------------------------------------------------------------------------------- Klas: -------------------- Sector: --------------------------------------------

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2012 2013 Crebocode: 94830 en 95530 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG Inhoudsopgave

Nadere informatie

Formulier Opdracht Proeve van Bekwaamheid

Formulier Opdracht Proeve van Bekwaamheid Formulier Opdracht Proeve van Bekwaamheid Studentnummer ROC ROC Contactpersoon ROC Telefoonnummer contactpersoon E-mailadres contactpersoon Naam bedrijf Adres BPV-bedrijf Plaats Praktijkbegeleider/ Contactpersoon

Nadere informatie

De studieadviesregeling voor de student

De studieadviesregeling voor de student De studieadviesregeling voor de student Studieadviesregeling voor opleidingen die starten in schooljaar 2018-2019 In het eerste schooljaar krijg je minimaal twee keer een studieadvies. Een studieadvies

Nadere informatie

producttoets Financiën

producttoets Financiën producttoets 7 Kerntaak 2 producttoets Financiën Toetscode: PR7-KT2 Behorende bij OER creatief vakman / keramist cohort 2009/2010 Inleiding Het volgende document bevat alle relevante informatie en materialen

Nadere informatie

De studieadviesregeling voor de student

De studieadviesregeling voor de student De studieadviesregeling voor de student Studieadviesregeling voor opleidingen die starten in schooljaar 2018-2019 In het eerste schooljaar krijg je minimaal twee keer een studieadvies. Een studieadvies

Nadere informatie

Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) O 4 Portfolio-opdracht 1 3 Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) De Handelsroute Uitgeverij Sarphati Niveau Keuzedeel Kwalificatie Dossierdatum 3-4 Ondernemend Gedrag Alle niveau 3- en 4-dossiers Kerntaak

Nadere informatie

Gespreksdocument Inleiding Doel Werkwijze

Gespreksdocument Inleiding Doel Werkwijze Gespreksdocument Inleiding Het portfolio is gevuld met bewijslast voor de behaalde competenties op het gevraagde niveau Het laatste studiepunt wordt behaald met het schrijven van het gespreksdocument.

Nadere informatie

De studieadviesregeling voor de student

De studieadviesregeling voor de student De studieadviesregeling voor de student Studieadviesregeling voor opleidingen die starten in schooljaar 2018-2019 In het eerste schooljaar krijg je minimaal twee keer een studieadvies. Een studieadvies

Nadere informatie

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN!

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! Naam: Klas: Handboek maatschappelijke stage Heerbeeck college Best Schooljaar 2018-2019 MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! Sociaal MaS Samenwerken Extra Handen Vrijwillig Inzet Competenties Bijdrage

Nadere informatie

EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K INFORMATIE VOOR DE STUDENT

EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K INFORMATIE VOOR DE STUDENT EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K0440 2. INFORMATIE VOOR DE STUDENT Versie 1.0 31.05.2016 Informatie Deze informatie is voor jou omdat je examen gaat doen in het keuzedeel Verrijking

Nadere informatie

Instructie en informatie voor de begeleider metaal en precisie

Instructie en informatie voor de begeleider metaal en precisie Instructie en informatie voor de begeleider metaal en precisie Masterplan Instructie en informatie over: - Begeleiden en Beoordelen - Startgesprek (BOL / BBL) Logo s weghalen is niet netjes - Ontwikkelingsgericht

Nadere informatie

Handleiding BPV 2013-2014 MANAGEMENT POPMUZIEK JAAR 2

Handleiding BPV 2013-2014 MANAGEMENT POPMUZIEK JAAR 2 Handleiding BPV 2013-2014 MANAGEMENT POPMUZIEK JAAR 2 BPV gids 2013-2014 Management Popmuziek jaar 2 Inhoud Inleiding... 3 Overzicht BPV 2013-2014... 4 Lola... 5 Externe stage... 6 Procedure... 7 Aanmelding

Nadere informatie

Keuzedeel MBO. K0665: Basisvaardigheden voor het aanleggen van elektrotechnische installaties voor niveau 2/3. Bijlage bij BPV Handboek voor niveau 2

Keuzedeel MBO. K0665: Basisvaardigheden voor het aanleggen van elektrotechnische installaties voor niveau 2/3. Bijlage bij BPV Handboek voor niveau 2 euzedeel MBO 0665: Basisvaardigheden voor het aanleggen van elektrotechnische installaties voor niveau 2/3 Bijlage bij BPV Handboek voor niveau 2 Naam deelnemer Naam leerbedrijf Inhoudsopgave 1 De beoordeling-

Nadere informatie

Bijlage bij BPV Handboek voor niveau 2. Naam deelnemer. Naam leerbedrijf

Bijlage bij BPV Handboek voor niveau 2. Naam deelnemer. Naam leerbedrijf euzedeel MBO 0665: Basisvaardigheden voor het aanleggen van elektrotechnische installaties voor niveau 2/3 Bijlage bij BPV Handboek voor niveau 2 Naam deelnemer Naam leerbedrijf BGO Midden Nederland BPV

Nadere informatie

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014 Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippenlijst... 4 Informatie BPV-beoordeling... 6 Kerntaken, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels...

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VRIJSTELLING

AANVRAAGFORMULIER VRIJSTELLING AANVRAAGFORMULIER VRIJSTELLING Lees voor het invullen van het formulier eerst de toelichting en de procedurebeschrijving. Deze zijn te vinden aan de onderzijde van het document. Het onjuist invullen van

Nadere informatie

STAGEBOEKJE VIJFDAAGSE SNUFFELSTAGE

STAGEBOEKJE VIJFDAAGSE SNUFFELSTAGE STAGEBOEKJE VIJFDAAGSE SNUFFELSTAGE In de periode van: 8 11 OKTOBER 2018 Willem van Oranje College Wijk en Aalburg Tel: 0416-691722 INLEIDING Van 8 tot en met 11 oktober 2018 ga jij 5 dagen stage lopen.

Nadere informatie

Praktijkmap. Kwalificerende praktijk. Verkoper reizen. Derde kwalificatiedossier. Crebonummer 94090 (niveau 3)

Praktijkmap. Kwalificerende praktijk. Verkoper reizen. Derde kwalificatiedossier. Crebonummer 94090 (niveau 3) Praktijkmap Kwalificerende praktijk Verkoper reizen Derde kwalificatiedossier Crebonummer 94090 (niveau 3) Kerntaak 1 Verkoopt reizen en gerelateerde services en producten Kerntaak 2 Handelt verkooptransacties

Nadere informatie

Handleiding examinering student 2e stage

Handleiding examinering student 2e stage Handleiding examinering student 2e stage Handleiding voor het uitvoeren van examinering in de beroepspraktijk. ICT Beheerder / Netwerkbeheer Kerntaak 2 B1-K2: Implementeren van (onderdelen van) informatiesystemen

Nadere informatie