BPV. Financieel Administratief Medewerker. Planning en beoordeling. Noorderpoort

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BPV. Financieel Administratief Medewerker. Planning en beoordeling. Noorderpoort"

Transcriptie

1 BPV Planning en beoordeling Financieel Administratief Medewerker Noorderpoort Opwierderweg 2 Postbus AA Appingedam Tel Bpvcoördinator Dhr. B.Stok

2 Inhoudsopgave Overzicht BPVstappenplan p. 2 Stagegegevens. p. 3 Toelichting op het BPVstappenplan.. p. 4 Checklist BPV. p. 7 Bijlage A Afsprakenformulier Bijlage B Wat kan ik bereiken? Bijlage C Beoordelingsformulieren beoordelingsformulier persoonlijke competenties ontwikkelingsgerichte beoordelingsformulieren kerntaken en werkprocessen formulier eindbeoordeling Bijlage D Voorbeeld opzet logboek Bijlage E Formulier reflectieverslag Bijlage F Vormgeving en inhoud van het stageverslag Bijlage G Praktijkopdrachten Bijlage H Urenaanwezigheidskaart

3 Overzicht BPVstappenplan VOORBEREIDING OP DE STAGE Wat ga ik doen? (zie bijlage A) Hoe ga ik de werkzaamheden uitvoeren? (zie bijlage B) Waarop, wanneer en hoe word ik beoordeeld? (zie bijlage C) DE STAGE Bewijzen verzamelen Voortgangsgesprekken en beoordelingsgesprekken (zie bijlage C) Reflectieverslagen (zie bijlage E) Praktijkopdrachten (zie bijlage G) Voorbeeldopdrachten Stageverslag (zie bijlage F) De urenaanwezigheidskaart dient wekelijks ingevuld en getekend te worden (zie bijlage H) Belangrijk!! Leg een map aan waarin je afspraken, rapportages, verslagen, bewijsmateriaal bewaart! Bewaar bestanden niet alleen op je computer, maar maak ook een backup op een USBstick BPV planning en beoordeling 2 Noorderpoort ZD Appingedam

4 Stagegegevens Deelnemer Achternaam: Voor/roepnaam: Adres: Postcode: Woonplaats: Tel. (thuis): Tel. (mobiel): Opleiding Naam ROC: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoonnummer: Faxnummer: Naam Opleiding / niv: Leerjaar: Naam begeleider: Tel. begeleider: BPVperiode: Leerbedrijf Naam bedrijf: Adres: Postcode: Woonplaats: Tel (algemeen): Faxnummer Naam BPVbegeleider: Functie BPVbegeleider: Tel. BPVbegeleider: Werktijden: (Vaste) vrije dagen: BPVdagen: Vakantiedagen: Terugkomdagen: BPVvergoeding: Aantal uren p/w: BPV planning en beoordeling 3 Noorderpoort ZD Appingedam

5 Toelichting op het BPVstappenplan VOORBEREIDING OP DE STAGE Wat ga ik doen? Maak afspraken met je praktijkbegeleider over de werkprocessen en competenties waar je aan wilt gaan werken aan de hand van de lijst van kerntaken en werkprocessen. Maak hierbij gebruik van het afsprakenformulier (zie bijlage A). Je praktijkbegeleider kan hiervoor gebruik maken van het matchingsformulier in het handboek beroepspraktijkvorming. Hierbij moet natuurlijk rekening worden gehouden met wat er mogelijk is in het bedrijf en wat er nodig is voor je studie. Het resultaat moet zijn een overzicht van de werkzaamheden (gerelateerd aan de kerntaken en werkprocessen) die je tijdens de BPV gaat uitvoeren. Dit overzicht dien je zo spoedig mogelijk in te leveren bij je bpvdocent. Leerdoelen en afspraken vastleggen BPV planning en beoordeling 4 Noorderpoort ZD Appingedam

6 Hoe ga ik de werkzaamheden uitvoeren? Kennis en vaardigheden Bepaal, samen met je praktijkopleider, de benodigde kennis en vaardigheden voor het leerproces. Welke kennis en vaardigheden zijn nodig voor het leerproces? Welke kennis en vaardigheden bezit je al? Welke kennis en vaardigheden zul je eventueel op school (extra) moeten oefenen? Maak hierbij gebruik van het formulier Wat kan ik bereiken (zie bijlage B) Persoonlijke competenties/beroepshouding Ga ook na welke persoonlijke competenties jij al in huis hebt en nuttig zijn voor je functioneren in het stagebedrijf. Daarnaast leg je vast aan welke persoonlijke competenties jij nog moet werken om goed te kunnen functioneren binnen het stagebedrijf. Maak hierbij gebruik van het beoordelingsformulier persoonlijke competenties. Raadpleeg hiervoor ook de ontwikkelingsgerichte beoordelingsformulieren waarop de voor de betreffende kerntaken relevante houdingsaspecten vermeld staan. Waarop, wanneer en hoe word ik beoordeeld? Kerntaken en werkprocessen Bepaal, samen met je praktijkopleider, welke kerntaken en (onderdelen van) werkprocessen worden beoordeeld. Voor de beoordeling van de werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van de ontwikkelingsgerichte beoordelingsformulieren (zie bijlage C). Persoonlijke competenties Voor de beoordeling van de persoonlijke competenties wordt gebruik gemaakt van het beoordelingsformulier Persoonlijke competenties (zie bijlage C). Wanneer welk beoordelingsformulier De ontwikkelingsgerichte beoordelingsformulieren en het beoordelingsformulier Persoonlijke competenties worden in een voortgangsgesprek om de 5 weken ingevuld. De resultaten hiervan kunnen weer worden besproken in de voortgangsgesprekken. Aan het eind van de stage wordt het eindbeoordelingsformulier ingevuld. BPV planning en beoordeling 5 Noorderpoort ZD Appingedam

7 DE STAGE Bewijzen verzamelen Het is handig om vanaf het begin van de BPV een logboekje bij te houden als ondersteuning bij het schrijven van het verslag (zie bijlage D). In je logboek geef je per dag kort aan wat je werkzaamheden waren. Vermeld ook aan welke kerntaken en werkprocessen deze werkzaamheden gerelateerd zijn. Daarnaast verzamel je zoveel mogelijk bewijzen waarmee je kunt aantonen dat je hebt gewerkt aan de te behalen competenties. Dat kunnen feitelijke bewijzen zijn (brieven, nota s, folders, overeenkomsten, foto s etc.) maar ook ingevulde beoordelingsformulieren en reflectieverslagen. Reflectieverslagen Reflectieverslagen maak je om de twee weken naar aanleiding van de uitgevoerde werkzaamheden zoals beschreven in je logboek en de bespreking daarvan tijdens de voortgangsgesprekken met je praktijkopleider (zie ook bijlage E: formulier reflectieverslag). Voortgangsgesprekken en beoordelingsgesprekken Als voorbereiding op het voortgangsgesprek vullen jij en je praktijkbegeleider beiden de verschillende beoordelingsformulieren in. Bespreek vervolgens de overeenkomsten en verschillen. De beoordelingsformulieren vind je in bijlage C. De bpvdocent komt 2 tot 3 keer langs om de vorderingen met jou en je praktijkbegeleider te bespreken. Je bpvdocent moet dan ook je logboek en reflectieverslagen kunnen inzien. Van deze gesprekken maak jij verslagen. Praktijkopdrachten Van de praktijkopdrachten voer je in ieder geval de eerste twee opdrachten uit, te weten: Oriënterende opdracht 1: De organisatie, haar taken, doelstellingen en werkzaamheden. Oriënterende opdracht 2: Je functie, taken en planning van werkzaamheden. Van de overige twee opdrachten werk je, in overleg met je praktijkbegeleider, één opdracht uit. Voorbeeldopdrachten Niet opgenomen in dit BPVboek zijn voorbeeldopdrachten die dienen als voorbeeld voor jou en je praktijkbegeleider van mogelijke werkzaamheden die tijdens de stage kunnen worden uitgevoerd. Deze voorbeeldopdrachten sluiten aan bij de kerntaken en werkprocessen behorende bij je opleiding. De bedoeling van de stage blijft echter dat je het voorhanden zijnde werk uitvoert zoals afgesproken aan het begin van de stage. Het is dus niet de bedoeling deze opdrachten letterlijk uit te voeren in de BPV. De voorbeeldopdrachten kunnen bijvoorbeeld helpen bij de uitvoering van het voorhanden zijnde werk, maar ook bij de nabespreking. BPV planning en beoordeling 6 Noorderpoort ZD Appingedam

8 Checklist BPV Belangrijk!! Jij bent verantwoordelijk voor je eigen leren. Zorg ervoor dat je snapt wat jij van school uit moet doen voor de stage. Jij moet het aan je praktijkbegeleider kunnen uitleggen. Wat ga ik doen? Vul aan het begin van de stage samen met je praktijkbegeleider het formulier in met daarop de afspraken over je werkzaamheden tijdens de stage (zie bijlage A), lever dit zo spoedig mogelijk in bij je stagedocent. Hoe ga ik de werkzaamheden uitvoeren? (zie bijlage B) Neem samen met je praktijkbegeleider bijlage B door en vul het in. Deze gegevens moeten in je stageverslag terugkomen. Waarop, wanneer en hoe word ik beoordeeld? (zie bijlage C) Maak aan het begin van de stage afspraken over wanneer je voortgangsgesprekken hebt, bijvoorbeeld een gesprek na 5 weken en een gesprek aan het eind van de stage. Bewijzen verzamelen Houd een logboekje bij (zie bijlage D) Bij elk bezoek van de stagedocent moet je je logboek en reflectieverslagen (bijlage E) kunnen overleggen Van elk stagebezoek maak jij een kort verslag Voortgangsgesprekken en beoordelingsgesprekken (zie bijlage C) De ontwikkelingsgerichte beoordelingsformulieren en het beoordelingsformulier Persoonlijke competenties moeten worden ingevuld Praktijkopdrachten (zie bijlage G) Begin op tijd! Voorbeeldopdrachten Zijn bedoeld als voorbeeld en niet om letterlijk te worden uitgevoerd. Stageverslag (zie bijlage F) Begin op tijd! Zorg aan het eind van de stage voor 3 exemplaren van je stageverslag: een voor het stagebedrijf, een voor school en een voor jezelf. De urenaanwezigheidskaart (bijlage H) dient wekelijks ingevuld en getekend te worden Bij ziekte informeer je tijdig het stagebedrijf èn de school. Hetzelfde geldt als je weer beter bent en weer aan het werk kunt. BPV planning en beoordeling 7 Noorderpoort ZD Appingedam

9 Bijlage A Afsprakenformulier Bijlage A

10 Afspraken deelnemer praktijkopleider Financieel administratief medewerker BPVbedrijf: Naam deelnemer: Naam praktijkopleider: Kerntaken, werkprocessen en omschrijving werkprocessen Kerntaak 1 Houdt de dagboeken bij Naam begeleider ROC: 1.1 werkproces Werkt het inkoopboek bij Omschrijving De financieel administratief medewerker codeert boekingsstukken die betrekking hebben op de inkopen, op basis van gecontroleerde en geaccordeerde inkoopfacturen. Hij voert gegevens in in een boekhoudkundig pakket. Hij controleert de boekingen aan de hand van het invoerverslag. Hij brengt eventuele wijzigingen aan. 1.2 werkproces Werkt het verkoopboek bij Omschrijving De financieel administratief medewerker codeert boekingsstukken die betrekking hebben op de verkopen. Hij werkt het verkoopboek bij op basis van de verzonden facturen. Hij voert gegevens in in een boekhoudkundig pakket. Hij controleert de boekingen aan de hand van het invoerverslag. Hij brengt eventuele wijzigingen aan. 1.3 werkproces Werkt de bankboeken bij Omschrijving De financieel administratief medewerker ordent de bankafschriften en vergelijkt de bedragen op de afschriften met de onderliggende boekingsstukken. Hij signaleert verschillen en rapporteert deze aan de betrokken collega's. Hij codeert de bankstukken. Hij voert de bij en afschrijvingen in in de bankboeken waarbij de subadministraties debiteuren en crediteuren worden bijgewerkt. Hij controleert de boekingen aan de hand van het invoerverslag. Hij brengt eventuele wijzigingen aan. 1.4 werkproces Werkt het kasboek bij Omschrijving De financieel administratief medewerker ordent en controleert de kasstukken. Hij signaleert verschillen en rapporteert deze aan de betrokken collega's. Hij codeert de kasstukken. Hij werkt het kasboek handmatig bij of voert de boekingsstukken in in het geautomatiseerde kasboek. Hij controleert de boekingen aan de hand van het invoerverslag. Hij brengt eventuele wijzigingen aan. Specifieke werkzaamheden Afsprakenlijst Niveau* Bg G Bk

11 Kerntaken, werkprocessen en omschrijving werkprocessen Kerntaak 3 Verricht activiteiten voor het debiteuren en crediteurenbeheer 3.1 werkproces Voert stamgegevens in en wijzigt deze Omschrijving De financieel administratief medewerker wijzigt de stamgegevens op basis van mutatiegegevens. Hij controleert de gewijzigde stambestanden met de onderliggende stukken. Hij maakt stamgegevens van nieuwe relaties aan, en checkt bij debiteuren zo nodig de kredietwaardigheid en het betalingsgedrag om, zonodig in overleg met zijn leidinggevende, de kredietruimte vast te stellen. Als er stamgegevens ontbreken, onderneemt hij actie om deze te completeren. 3.2 werkproces Stelt facturen op en controleert deze Omschrijving De financieel administratief medewerker stelt in voorkomende gevallen een standaard (credit)verkoopfactuur op, op basis van de onderliggende documenten. Soms heeft hij aanvullende informatie nodig van de klant. Als dit van belang is, controleert hij of de order valt binnen de kredietlimiet. Hij controleert de facturen en de creditfacturen die zijn opgesteld door de verkoopadministratie rekenkundig en door vergelijking met de onderliggende stukken, zodat deze gereed zijn om gecodeerd te kunnen worden. 3.3 werkproces Bewaakt betalingstermijnen en verricht activiteiten voor de invordering Omschrijving De financieel administratief medewerker maakt rapportages van de positie en de uitstaande posten van de debiteuren en voorziet de rapportages van adviezen. Hij verstuurt (standaard) betalingsherinneringen en/of aanmaningen. Zo nodig overlegt hij met collega s van andere afdelingen, als de debiteur een klacht heeft over fouten die zijn gemaakt bij de levering van producten of diensten. Hij benadert debiteuren met betalingsachterstanden telefonisch en schriftelijk om te achterhalen waarom de betaling uitblijft. Hij overlegt binnen de organisatie of er al dan niet terechte redenen zijn dat de debiteur nog niet betaald heeft. Zonodig draagt hij, in overleg met zijn leidinggevende, de inning over aan een extern bureau. Hij houdt dan de verdere stappen van het invorderingstraject in de gaten. 3.4 werkproces Controleert inkoopfacturen en verricht activiteiten voor fiattering van inkoopfacturen Omschrijving De financieel administratief medewerker ordent de binnengekomen inkoopfacturen en registreert deze. Hij controleert de inkoopfacturen, zowel rekenkundig als door vergelijking met onderliggende stukken. Als de factuur niet correct is, neemt hij telefonisch of schriftelijk contact op met de crediteur, in overleg met de budgethouder. Hij biedt de inkoopfacturen ter controle en fiattering aan bij de budgethouders. Hij rappelleert budgethouders als de inkoopfacturen niet op tijd terugkomen. Hij stelt een betalingsvoorstel op, rekening houdend met de betalingstermijn. Specifieke werkzaamheden Afsprakenlijst Niveau* Bg G Bk

12 Kerntaken, werkprocessen en omschrijving werkprocessen Kerntaak 4 Houdt kwantiteitenregistraties bij 4.2 werkproces Houdt een urenadministratie bij Omschrijving De financieel administratief medewerker verzamelt gegevens over gewerkte uren van collega s, controleert deze en bewerkt en/of registreert deze in een geautomatiseerd systeem. Hij rappelleert collega s die gegevens niet (volledig) hebben ingeleverd. Periodiek genereert hij overzichten en laat deze door betrokkenen controleren. Vervolgens verstuurt hij de overzichten aan belanghebbenden en zorgt hij voor archivering van de relevante documenten. In twijfelgevallen overlegt de financieel administratief medewerker met de leidinggevende. Indien nodig beantwoordt hij vragen van collega s over de procedures en het gebruik van het systeem. 4.3 werkproces Houdt administraties van kwantitatieve gegevens bij of controleert deze Omschrijving De financieel administratief medewerker verzamelt, registreert en/of bewerkt in een geautomatiseerd systeem gegevens, die voor de administratie van de organisatie van belang zijn. Dit betreft bijvoorbeeld voorraden, gebruik van lease auto s, kilometers van dienstreizen, kostendeclaraties, vakantiedagen enz. Hierbij rappelleert hij zonodig collega s en signaleert eventuele bijzonderheden bij zijn leidinggevende. Periodiek produceert hij overzichten, die hij controleert en waarmee hij belanghebbenden informeert. De financieel administratief medewerker zorgt voor het archiveren van de (digitale) documenten waarmee de gegevens worden aangeleverd, inclusief eventuele bewijsstukken. Indien nodig beantwoordt hij vragen van collega s over de procedures en het gebruik van het betreffende systeem. Specifieke werkzaamheden Afsprakenlijst Niveau* Bg G Bk *Omschrijving niveauaanduiding: Bg = Beginnend a) Beoordeling: kan werkzaamheden op activiteit (deel van het werkproces) niveau uitvoeren b) Werktempo: 4060 % ten opzichte van een vakvolwassen persoon c) Sturing / instructie: begeleider gestuurd d) Gewenst resultaat komt tot stand door veel controle op proces en eindproduct G = Gevorderd a) Beoordeling: kan werkzaamheden op werkproces niveau uitvoeren b) Werktempo: 6080 % ten opzichte van een vakvolwassen persoon c) Sturing / instructie: gedeeld (deelnemer/begeleider) gestuurd d) Gewenst resultaat komt tot stand door regelmatige controle op proces en eindproduct Bk = Bekwaam a) Beoordeling: kan werkzaamheden op het niveau van werkproces of clustering van samenhangende werkprocessen uitvoeren b) Werktempo: % ten opzichte van een vakvolwassen persoon c) Sturing / instructie: deelnemer gestuurd (zelfstandig) d) Gewenst resultaat komt tot stand door reguliere controle op proces en eindproduct

13 Afspraken deelnemer praktijkopleider Financieel administratief medewerker BPVbedrijf: Naam deelnemer: Naam praktijkopleider: Kerntaken, werkprocessen en omschrijving werkprocessen Kerntaak 1 Houdt de dagboeken bij Naam begeleider ROC: 1.1 werkproces Werkt het inkoopboek bij Omschrijving De financieel administratief medewerker codeert boekingsstukken die betrekking hebben op de inkopen, op basis van gecontroleerde en geaccordeerde inkoopfacturen. Hij voert gegevens in in een boekhoudkundig pakket. Hij controleert de boekingen aan de hand van het invoerverslag. Hij brengt eventuele wijzigingen aan. 1.2 werkproces Werkt het verkoopboek bij Omschrijving De financieel administratief medewerker codeert boekingsstukken die betrekking hebben op de verkopen. Hij werkt het verkoopboek bij op basis van de verzonden facturen. Hij voert gegevens in in een boekhoudkundig pakket. Hij controleert de boekingen aan de hand van het invoerverslag. Hij brengt eventuele wijzigingen aan. 1.3 werkproces Werkt de bankboeken bij Omschrijving De financieel administratief medewerker ordent de bankafschriften en vergelijkt de bedragen op de afschriften met de onderliggende boekingsstukken. Hij signaleert verschillen en rapporteert deze aan de betrokken collega's. Hij codeert de bankstukken. Hij voert de bij en afschrijvingen in in de bankboeken waarbij de subadministraties debiteuren en crediteuren worden bijgewerkt. Hij controleert de boekingen aan de hand van het invoerverslag. Hij brengt eventuele wijzigingen aan. 1.4 werkproces Werkt het kasboek bij Omschrijving De financieel administratief medewerker ordent en controleert de kasstukken. Hij signaleert verschillen en rapporteert deze aan de betrokken collega's. Hij codeert de kasstukken. Hij werkt het kasboek handmatig bij of voert de boekingsstukken in in het geautomatiseerde kasboek. Hij controleert de boekingen aan de hand van het invoerverslag. Hij brengt eventuele wijzigingen aan. Specifieke werkzaamheden Afsprakenlijst Niveau* Bg G Bk

14 Kerntaken, werkprocessen en omschrijving werkprocessen Kerntaak 3 Verricht activiteiten voor het debiteuren en crediteurenbeheer 3.1 werkproces Voert stamgegevens in en wijzigt deze Omschrijving De financieel administratief medewerker wijzigt de stamgegevens op basis van mutatiegegevens. Hij controleert de gewijzigde stambestanden met de onderliggende stukken. Hij maakt stamgegevens van nieuwe relaties aan, en checkt bij debiteuren zo nodig de kredietwaardigheid en het betalingsgedrag om, zonodig in overleg met zijn leidinggevende, de kredietruimte vast te stellen. Als er stamgegevens ontbreken, onderneemt hij actie om deze te completeren. 3.2 werkproces Stelt facturen op en controleert deze Omschrijving De financieel administratief medewerker stelt in voorkomende gevallen een standaard (credit)verkoopfactuur op, op basis van de onderliggende documenten. Soms heeft hij aanvullende informatie nodig van de klant. Als dit van belang is, controleert hij of de order valt binnen de kredietlimiet. Hij controleert de facturen en de creditfacturen die zijn opgesteld door de verkoopadministratie rekenkundig en door vergelijking met de onderliggende stukken, zodat deze gereed zijn om gecodeerd te kunnen worden. 3.3 werkproces Bewaakt betalingstermijnen en verricht activiteiten voor de invordering Omschrijving De financieel administratief medewerker maakt rapportages van de positie en de uitstaande posten van de debiteuren en voorziet de rapportages van adviezen. Hij verstuurt (standaard) betalingsherinneringen en/of aanmaningen. Zo nodig overlegt hij met collega s van andere afdelingen, als de debiteur een klacht heeft over fouten die zijn gemaakt bij de levering van producten of diensten. Hij benadert debiteuren met betalingsachterstanden telefonisch en schriftelijk om te achterhalen waarom de betaling uitblijft. Hij overlegt binnen de organisatie of er al dan niet terechte redenen zijn dat de debiteur nog niet betaald heeft. Zonodig draagt hij, in overleg met zijn leidinggevende, de inning over aan een extern bureau. Hij houdt dan de verdere stappen van het invorderingstraject in de gaten. 3.4 werkproces Controleert inkoopfacturen en verricht activiteiten voor fiattering van inkoopfacturen Omschrijving De financieel administratief medewerker ordent de binnengekomen inkoopfacturen en registreert deze. Hij controleert de inkoopfacturen, zowel rekenkundig als door vergelijking met onderliggende stukken. Als de factuur niet correct is, neemt hij telefonisch of schriftelijk contact op met de crediteur, in overleg met de budgethouder. Hij biedt de inkoopfacturen ter controle en fiattering aan bij de budgethouders. Hij rappelleert budgethouders als de inkoopfacturen niet op tijd terugkomen. Hij stelt een betalingsvoorstel op, rekening houdend met de betalingstermijn. Specifieke werkzaamheden Afsprakenlijst Niveau* Bg G Bk

15 Kerntaken, werkprocessen en omschrijving werkprocessen Kerntaak 4 Houdt kwantiteitenregistraties bij 4.2 werkproces Houdt een urenadministratie bij Omschrijving De financieel administratief medewerker verzamelt gegevens over gewerkte uren van collega s, controleert deze en bewerkt en/of registreert deze in een geautomatiseerd systeem. Hij rappelleert collega s die gegevens niet (volledig) hebben ingeleverd. Periodiek genereert hij overzichten en laat deze door betrokkenen controleren. Vervolgens verstuurt hij de overzichten aan belanghebbenden en zorgt hij voor archivering van de relevante documenten. In twijfelgevallen overlegt de financieel administratief medewerker met de leidinggevende. Indien nodig beantwoordt hij vragen van collega s over de procedures en het gebruik van het systeem. 4.3 werkproces Houdt administraties van kwantitatieve gegevens bij of controleert deze Omschrijving De financieel administratief medewerker verzamelt, registreert en/of bewerkt in een geautomatiseerd systeem gegevens, die voor de administratie van de organisatie van belang zijn. Dit betreft bijvoorbeeld voorraden, gebruik van lease auto s, kilometers van dienstreizen, kostendeclaraties, vakantiedagen enz. Hierbij rappelleert hij zonodig collega s en signaleert eventuele bijzonderheden bij zijn leidinggevende. Periodiek produceert hij overzichten, die hij controleert en waarmee hij belanghebbenden informeert. De financieel administratief medewerker zorgt voor het archiveren van de (digitale) documenten waarmee de gegevens worden aangeleverd, inclusief eventuele bewijsstukken. Indien nodig beantwoordt hij vragen van collega s over de procedures en het gebruik van het betreffende systeem. Specifieke werkzaamheden Afsprakenlijst Niveau* Bg G Bk *Omschrijving niveauaanduiding: Bg = Beginnend a) Beoordeling: kan werkzaamheden op activiteit (deel van het werkproces) niveau uitvoeren b) Werktempo: 4060 % ten opzichte van een vakvolwassen persoon c) Sturing / instructie: begeleider gestuurd d) Gewenst resultaat komt tot stand door veel controle op proces en eindproduct G = Gevorderd a) Beoordeling: kan werkzaamheden op werkproces niveau uitvoeren b) Werktempo: 6080 % ten opzichte van een vakvolwassen persoon c) Sturing / instructie: gedeeld (deelnemer/begeleider) gestuurd d) Gewenst resultaat komt tot stand door regelmatige controle op proces en eindproduct Bk = Bekwaam a) Beoordeling: kan werkzaamheden op het niveau van werkproces of clustering van samenhangende werkprocessen uitvoeren b) Werktempo: % ten opzichte van een vakvolwassen persoon c) Sturing / instructie: deelnemer gestuurd (zelfstandig) d) Gewenst resultaat komt tot stand door reguliere controle op proces en eindproduct

16 Bijlage B Wat kan ik bereiken? Bijlage B

17 Wat is mijn beginsituatie Kennis en vaardigheden vanuit mijn opleiding: Kennis en vaardigheden opgedaan in eerdere BPVperiodes: werkzaamheden; opdrachten. Kennis en vaardigheden opgedaan buiten de opleiding: (bijbaantjes, vakantiewerk, andere opleidingen) Wat wil ik en kan ik hier bereiken Welke leerdoelen wil mijn ROC dat ik tijdens deze BPVperiode bereik: (samen met iemand van je opleiding voorafgaand aan het kennismakingsgesprek invullen) Welke leerdoelen wil ik zelf tijdens deze BPVperiode bereiken: (zelf vooraf en na het kennismakingsgesprek invullen) Welke leerdoelen wil het leerbedrijf dat ik tijdens deze BPVperiode bereik: (samen met je BPVopleider invullen) Bijlage B

18 Aan de hand van welke werkzaamheden binnen het leerbedrijf ga ik de bovenstaande leerdoelen bereiken: (samen met je BPVopleider invullen) Welke van de bovengenoemde leerdoelen kunnen (waarschijnlijk) niet behaald worden binnen dit leerbedrijf: (samen met je BPVopleider invullen) Bijlage B

19 Bijlage C Beoordelingsformulieren beoordelingsformulier persoonlijke competenties ontwikkelingsgerichte beoordelingsformulieren kerntaken en werkprocessen formulier eindbeoordeling Bijlage C

20 (TUSSEN) B E O O R D E L I N G S F O R M U L I ER PERSOONLIJKE COMPETENTIES Naam stagiair(e): Bedrijf :. Richting :. Beoordelaar. Klas:. Functie :. Handtekening : Datum / /.. Handtekening. Beoordelingscriteria O V G De stagiair(e) weet zich uiterlijk volgens de eisen te verzorgen De stagiair(e) toont inzet De stagiair(e) toont interesse De stagiair(e) toont verantwoordelijkheid De stagiair(e) houdt zich aan de huisregels van het bedrijf De stagiair(e) is in staat leiding te accepteren De stagiair(e) weet met collega s om te gaan De stagiair(e) is in staat opdrachten te aanvaarden De stagiair(e) stelt zich flexibel op De stagiair(e) is ook bereid minder leuke taken uit te voeren De stagiair(e) weet met klanten om te gaan De stagiair(e) heeft voldoende uitdrukkingsvaardigheid De stagiair(e) is hulpvaardig De stagiair(e) heeft voldoende werktempo De stagiair(e) toont zelfstandigheid De stagiair(e) neemt initiatief De stagiair(e) is in staat werkzaamheden te plannen De stagiair(e) is in staat kritiek te accepteren De stagiair(e) is bereid fouten te bespreken De stagiair(e) heeft inbreng in overlegsituaties Tips: Tops: Beoordeling: Voldoende / Onvoldoende BPV planning en beoordeling Noorderpoort ZD Appingedam Bijlage C beoordelingsformulieren

21 (Tussen)evaluatieformulier Financieel administratief medewerker niveau 3 Naam stagiair: datum: Naam beoordelaar: Bijlage C beoordelingsformulieren Kruis hier aan wat je doet Tips: Tops: Kerntaken en werkprocessen Kerntaak 1 Houdt de dagboeken bij 1.1 werkproces Werkt het inkoopboek bij Score* Voorbeeld activiteiten: Verzamelen, ordenen, controleren, coderen inkoopfacturen (zie verder praktijkwijzer) 1.2 werkproces Werkt het verkoopboek bij Voorbeeld activiteiten: 1.3 werkproces Werkt de bankboeken bij Voorbeeld activiteiten: 1.4 werkproces Werkt het kasboek bij Voorbeeld activiteiten: Vaststellen over welke periode de verkoopfacturen moeten worden geboekt, coderen van verzonden verkoopfacturen, invoeren gegevens in boekhoudkundig pakket Ordenen van de bankafschriften, controleren bankmutaties aan de hand van onderliggende stukken, coderen bankstukken Kasboek handmatig bijwerken of boekingsstukken in geautomatiseerd kasboek invoeren, signaleren verschillen en rapporteren aan collega's Competenties* K, M, S, T K, M, S, T J, K, M, S, T J, K, M, S, T Uitleg scores Competenties (zie bijlage A voor de indicatoren) 0 niet te beoordelen, n.v.t. J Formuleren en rapporteren 1 vatbaar voor grote verbetering K Vakdeskundigheid toepassen 2 vatbaar voor kleine verbetering M Analyseren 3 voldoet S Kwaliteit leveren T Instructies en procedures opvolgen handtekening stagiair: handtekening beoordelaar:

22 Bijlage C beoordelingsformulieren (Tussen)evaluatieformulier Financieel administratief medewerker niveau 3 Naam stagiair: datum: Naam beoordelaar: Kruis hier aan wat je doet Tips: Tops: *Uitleg scores Kerntaken en werkprocessen Score* Kerntaak 3 Verricht activiteiten voor het debiteuren en crediteurenbeheer werkproces Voert stamgegevens in en wijzigt deze Voorbeeld activiteiten: (zie verder praktijkwijzer) 3.2 werkproces Stelt facturen op Voorbeeld activiteiten: 3.3 werkproces Bewaakt betalingstermijnen en verricht activiteiten voor de invordering Voorbeeld activiteiten: 3.4 werkproces Controleert inkoopfacturen en verricht activiteiten voor fiattering van inkoopfacturen Voorbeeld activiteiten: 0 niet te beoordelen, n.v.t. E Samenwerken *Competenties (zie bijlage A voor de indicatoren) 1 vatbaar voor grote verbetering F Ethisch en integer handelen 2 vatbaar voor kleine verbetering H Overtuigen en beinvloeden 3 voldoet J Formuleren en rapporteren handtekening stagiair: handtekening beoordelaar: Wijzigen van stamgegevens op basis van informatie over mutaties, aanmaken van stamgegevens van nieuwe relaties, aanvullen van ontbrekende stamgegevens Controleren of order valt binnen de kredietlimiet, opstellen van (credit)facturen, opgestelde facturen laten controleren Overzichten genereren van uitstaande posten, controle of betaling van openstaande posten inmiddels heeft plaatsgevonden, opstellen van (standaard)betalingsherinneringen en/of aanmaningen Ordenen en registreren van binnengekomen inkoopfacturen, controleren van inkoopfacturen, zowel rekenkundig als met onderliggende stukken K Vakdeskundigheid toepassen M Analyseren R Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten S Kwaliteit leveren T Instructies en procedures opvolgen Competenties* M, S, T F, J, K, M, S E, F, H, J, K, R, S, T F, J, K, M, R

23 (Tussen)evaluatieformulier Financieel administratief medewerker niveau 3 Naam stagiair: datum: Naam beoordelaar: Kruis hier aan wat je doet Kerntaken en werkprocessen Kerntaak 4 Houdt kwantiteitenregistraties bij 4.2 werkproces Houdt een urenadministratie bij Score* Competenties* Bijlage C beoordelingsformulieren Tips: Tops: *Uitleg scores Voorbeeld activiteiten: (zie verder praktijkwijzer) 4.3 werkproces Houdt administraties van kwantitatieve gegevens bij Voorbeeld activiteiten: *Competenties (zie bijlage A voor de indicatoren) 0 niet te beoordelen, n.v.t. F Ethisch en integer handelen 1 vatbaar voor grote verbetering J Formuleren en rapporteren 2 vatbaar voor kleine verbetering M Analyseren 3 voldoet S Kwaliteit leveren Verzamelen en controleren gegevens over gewerkte uren, bewerken en/of registreren van de gegevens in een geautomatiseerd systeem Verzamelen en controleren gegevens die voor de administratie van de organisatie van belang zijn (bijvoorbeeld voorraden, gebruik lease auto s, kostendeclaraties) T Instructies en procedures opvolgen F, J, M, S, T F, J, M, S, T handtekening stagiair: handtekening beoordelaar:

24 Eindbeoordeling beroepspraktijkvorming Studiejaar stagiair(e): Naam bedrijf: Beoordeling beroepshouding: Beoordeling kerntaken en werkprocessen: Beoordeling stageverslag door Docent: Niet goed Niet goed Niet goed Voldoende Voldoende Voldoende Goed Goed Goed Zou u, als er op dit moment plaats was, de stagiaire als werknemer in dienst willen nemen? Ja Nee Zo niet: vindt u de stagiair(e) wel geschikt om in een soortgelijke organisatie te functioneren? Conclusie: De stagiair(e) heeft voldaan aan de eisen voor de beroepspraktijkvorming die gelden voor de opleiding. De stagiair(e) krijgt in een verlengde stage de gelegenheid alsnog een voldoende te behalen De stagiair(e) heeft niet voldaan aan de eisen voor de beroepspraktijkvorming die gelden voor de opleiding. Datum: Naam praktijkopleider Naam stagiair(e) Naam contactdocent Handtekening: Handtekening: Handtekening: Bijlage C beoordelingsformulieren

25 Bijlage D Voorbeeld opzet logboek Bijlage D

26 Logboek Naam bedrijf: Naam stagiair: Datum Werkzaamheden Activiteit Vindplaats bewijs Kerntaak Werkproces Bijlage D

27 Bijlage E Formulier reflectieverslag Bijlage E

28 Reflectie: Na het afronden van een aantal opdrachten kijk je erop terug en ga je na wat je ervan hebt geleerd. Beantwoord de onderstaande vragen en geef daar waar dat nodig is één of meer voorbeelden. Verwerk deze reflectie ook in je BPVverslag. Nr. Vraag Antwoord 1. Welke opdrachten waren nieuw voor je? 2. Welke opdrachten had je eerder al eens uitgevoerd (bijvoorbeeld op school of in een simulatie)? 3. Was je tevreden over het resultaat van de opdracht? Motiveer je antwoord. 4. Welke onderdelen van het werkproces konden niet uitgevoerd worden. Waarom niet? 5. Wat vond je moeilijk? 6. Wat vonden je collega s van je manier van werken? 6. Wat vond je leuk om te doen en waarom? 7. Wat vond je niet leuk om te doen en waarom niet? 8. Welke competenties zijn aan bod gekomen bij de opdrachten? 9. Aan welke competentie moet je zeker nog meer aandacht besteden? 10. Omschrijf je verbeterpunten. Bijlage E

29 Bijlage F vormgeving en inhoud van het stageverslag Bijlage F

30 Vormgeving en inhoud van het verslag Het BPVverslag kun je globaal als volgt indelen: omslag; titelpagina: titel van het verslag naam, adres, telefoonnummer van jezelf naam van de BPVverlenende organisatie en de afdeling; periode waarin je stage liep; namen van praktijkopleider en stagedocent; voorwoord wordt gebruikt om aan te geven wat de reden van het schrijven van dit verslag is geweest. In het voorwoord worden ook de mensen bedankt die bijgedragen hebben aan de totstandkoming van het verslag; inhoudsopgave met paginanummering; (de paginanummering begint te tellen vanaf de inleiding, de inhoudsopgave zelf krijgt geen paginanummer); inleiding geeft aan wat er aan de orde zal komen en in welke volgorde. Daarnaast beschrijf je in de inleiding: waar heb je stage gelopen? wanneer heb je in dat bedrijf stage gelopen? wat is de reden dat je specifiek in dit bedrijf hebt stage gelopen? wat zijn je leerdoelen? wie zijn je begeleiders geweest tijdens de BPVperiode? karakterisering van het BPVbedrijf: welke sector, bedrijfstak ondernemingsvorm, algemene gegevens organogram welke bedrijfscultuur Het belangrijkste deel van je verslag is een globale beschrijving van je werkzaamheden waarin je steeds de relatie legt met de kerntaken en werkprocessen die voor jouw opleiding relevant zijn. Je maakt daarbij gebruik van je logboek. praktijkopdrachten In het BPVwerkboek is een aantal praktijkopdrachten opgenomen. De praktijkopdrachten werk je in verslagvorm uit: verwerk de vragen die gesteld worden in hoofdstukken. Naast de theorie die je op school hebt geleerd, beschrijf je de manier zoals het in de praktijk gebeurt. Een goed uitgewerkte praktijkopdracht geeft aan zoals het in de theorie beschreven wordt, zoals het in de praktijk gebeurt en tot slot hoe jij de opdracht hebt uitgevoerd. De laatste 2 gaan vaak samen: de wijze waarop jij het doet, zal vaak niet afwijken van de manier waarop het in de praktijk gebeurt. Het verschil is bewust aangegeven omdat jij misschien tegen moeilijkheden bent aangelopen het is goed om dit te beschrijven. Gebruik hiervoor ook de reflectierapporten die bij elke kerntaak horen; beoordelingsgesprekken: gedurende je BPVperiode zal je BPVdocent driemaal een bezoek brengen de conclusies van dit gesprek neem je op in je verslag. Natuurlijk kan het gebeuren dat je naar aanleiding van je gesprek andere leerdoelen opneemt beschrijf dit dan in je verslag; afsluiting/conclusie: Een persoonlijke indruk van je stage, waarbij je aandacht kunt besteden aan de volgende punten: terugkomen op de in de inleiding geformuleerde leerdoelen: zijn deze bereikt? beschrijf welke kennis en vaardigheden die je op school hebt opgedaan goed of minder goed aansloten bij je BPV ervaringen. Bijlage F

31 vergelijk je gedrag op school met je houding op het leerbedrijf. zijn je verwachtingen uitgekomen? Zijn er zaken mee of tegengevallen? welke nieuwe kennis en vaardigheden heb je opgedaan? Denk je, dat je nu (beter) in staat bent, zelfstandig aan het werk te gaan? Wat zijn je sterke en zwakke punten? hoe was de begeleiding van de praktijkopleider, de BPVdocent? bijlagen (waaronder sollicitatiebrief en CV) Tip: Maak goed gebruik van je logboek, zodat je in je verslag duidelijk kunt aangeven welke werkzaamheden problemen opleverden, welke fouten gemaakt zijn en hoe je die hebt opgelost. Bijlage F

32 Bijlage G Praktijkopdrachten Bijlage G

33 Praktijkopdrachten Oriëntatie op de organisatie (niveau 3 en 4)

34 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Oriënterende opdracht 1: De organisatie, haar taken, doelstellingen en werkzaamheden... 4 Oriënterende opdracht 2: Je functie, taken en planning van werkzaamheden... 7 Oriënterende opdracht 3: Veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu Oriënterende opdracht 4: Rechten en plichten als medewerker Tips bij de oriënterende opdrachten Bijlage G praktijkopdrachten 2

35 Inleiding In deze oriënterende praktijkopdrachten vind je opdrachten over de volgende onderwerpen: De organisatie, haar taken, doelstellingen en werkzaamheden Je functie, taken en planning van werkzaamheden Veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu De rechten en plichten die je als medewerker hebt In deze praktijkopdrachten vind je de volgende onderdelen: de opdrachten ondersteuning bij de opdrachten in de vorm van vragen de tips. Bijlage G praktijkopdrachten 3

36 Oriënterende opdracht 1: De organisatie, haar taken, doelstellingen en werkzaamheden In oriënterende opdracht 1 maak je kennis met de organisatie en de afdeling waar je gaat werken. Je leert hoe de organisatie in elkaar zit en wat er gebeurt op de afdeling waar je gaat werken. Tijdens het werken binnen een organisatie krijg je steeds meer zicht op de werkzaamheden die worden uitgevoerd. Als je de opdrachten in deze opdracht hebt gedaan, zul je een beeld hebben gekregen van de organisatie, de afdelingen en de communicatie in de organisatie. Opdracht 1: Een organogram maken De structuur van een organisatie wordt vaak afgebeeld in een organisatieschema. Dit wordt ook wel een organogram genoemd. 1. Maak een organogram van de organisatie waar je nu werkt. 2. Laat hierin terugkomen welke afdelingen er binnen de organisatie zijn en wie daarvan de leidinggevenden zijn. Opdracht 2: Contacten met andere afdelingen In een organisatie hebben verschillende afdelingen contact met elkaar. Sommige afdelingen hebben ook contact met andere organisaties. Jouw afdeling heeft natuurlijk ook te maken met andere afdelingen binnen de organisatie. 1. Maak een schema waarin je aangeeft met welke afdelingen jouw afdeling regelmatig contact heeft. 2. Geef ook aan waarom jouw afdeling met die afdelingen contact heeft. Opdracht 3: Overleg voeren Binnen elke organisatie vindt communicatie plaats. Vaak gebeurt dit in de vorm van vergaderingen. 1. Maak een overzicht waarin je aangeeft welke vergaderingen binnen jouw afdeling voorkomen en geef aan welke andere afdelingen daar eventueel bij betrokken zijn. 2. Geef aan wat het doel is van deze vergaderingen. 3. Geef ook aan bij welke vergadering(en) jij aanwezig zult zijn. Bijlage G praktijkopdrachten 4

37 Opdracht 4: Producten en/of diensten Elke organisatie heeft haar eigen doelstellingen. Deze doelstellingen kunnen per organisatie zeer verschillend zijn. Overheidsorganisaties leveren dienstverlening aan burgers. De meeste particuliere organisaties leveren producten en/of diensten, meestal om winst te kunnen maken. 1. Maak een overzicht van de producten en/of diensten die de organisatie levert waar jij nu werkt. 2. Maak daarna een overzicht van de producten en/of diensten die de afdeling waar jij nu werkt levert. Opdracht 5: Communicatiemiddelen Er zijn verschillende middelen die je kunt toepassen om (snel) te kunnen communiceren. Privé maak je misschien al gebruik van telefoon, of MSN. In een organisatie wordt veel gebruik gemaakt van verschillende communicatiemiddelen. Er wordt gecommuniceerd met mensen binnen en buiten de organisatie in Nederland en soms ook in het buitenland. 1. Maak een overzicht van de verschillende communicatiemiddelen die worden gebruikt in de organisatie waar je werkt. 2. Geef ook aan waarvoor deze communicatiemiddelen meestal worden gebruikt. Opdracht 6: Een overzicht van afdelingen en communicatie Je hebt nu in kaart gebracht welke afdelingen er zijn, welke afdelingen contact hebben met de afdeling waar je werkt en welke communicatiemiddelen er worden gebruikt binnen het bedrijf. 1. Maak nu een overzicht waarin staat met welke afdelingen jij in je huidige functie te maken hebt. 2. Geef ook aan op welke manieren je met deze afdelingen communiceert en waarover. Bijlage G praktijkopdrachten 5

38 Vragen Deze vragen kun je gebruiken om de opdrachten voor te bereiden. De onderwerpen komen later ook terug in de reflectiegesprekken met je praktijkopleider. 1. Welke doelstelling(en) heeft de organisatie waar je werkt? 2. Welke producten en/of diensten levert de organisatie? 3. Welke doelstelling(en) heeft de afdeling waar je werkt? 4. Welke producten en/of diensten levert de afdeling waar je werkt? 5. Welke werkzaamheden worden op de afdeling verricht? 6. Wie zijn de klanten van de organisatie waar je werkt? 7. Wie zijn de klanten van de afdeling waar je werkt? 8. Wat is een organogram? 9. Van welke communicatiemiddelen kan een bedrijf gebruik maken? 10. Op welke manieren kan in een bedrijf overleg plaatsvinden? Bijlage G praktijkopdrachten 6

39 Oriënterende opdracht 2: Je functie, taken en planning van werkzaamheden In oriënterende opdracht 2 ga je je verdiepen in je functie, je taken en de planning van jouw werkzaamheden. Je gaat uitzoeken wat je nieuwe functie inhoudt, welke werkzaamheden je gaat uitvoeren en wat jouw verantwoordelijkheden zijn. Tijdens de stage ga je ook werken met beroepsgerichte praktijkopdrachten. Samen met je praktijkopleider ga je hiervoor een planning opstellen. Het is belangrijk dat je deze planning regelmatig met je praktijkopleider bespreekt en als dat nodig is, de planning aanpast. Opdracht 1: Je eigen taken en werkzaamheden op de afdeling Iedere medewerker heeft zijn/haar eigen werkzaamheden in een organisatie. 1. Wat zijn jouw taken en werkzaamheden? 2. Zet jouw taken en werkzaamheden in onderstaand schema. Schema 1 Je eigen taken op de afdeling Taken en werkzaamheden Verantwoordelijk voor Opdracht 2: Je werkzaamheden plannen Om goed te kunnen werken en goed met je tijd om te gaan, is het belangrijk dat al je werkzaamheden van tevoren worden gepland. 1. Kies in overleg met je praktijkopleider een bepaalde periode, bijvoorbeeld een maand. 2. Aan welke praktijkopdrachten en/of andere taken ga je in die periode werken? Schrijf die op. 3. Schrijf ook op wanneer de praktijkopdrachten en/of andere taken klaar moeten zijn. Je kunt hiervoor schema 2 gebruiken. 4. Bespreek de planning met je praktijkopleider. Bijlage G praktijkopdrachten 7

40 5. Heb je genoeg tijd ingepland (niet teveel en niet te weinig)? 6. Ben je geen taken of praktijkopdrachten vergeten? 7. Pas de planning zo nodig aan. Schema 2 Periode Planning van de werkzaamheden van tot Werkzaamheden Planning Opdracht 3: Vragen over de planning In opdracht 2 heb je een planning gemaakt voor de komende periode. Houd deze planning goed in de gaten. Bespreek deze planning regelmatig met je praktijkopleider en maak een kort verslag van deze gesprekken. Beantwoord daarbij de volgende vragen: 1. Heb je de werkzaamheden die gepland stonden ook echt gedaan? Waarom wel, waarom niet? 2. Hoeveel tijd heb je ongeveer gebruikt per werkzaamheid? Vind je dit veel of weinig? 3. Wat voor extra werk heb je eventueel naast de geplande werkzaamheden gedaan? 4. Heb je de werkzaamheden helemaal kunnen uitvoeren? Zo nee, waarom was dat niet mogelijk? Wat heb je in plaats daarvan gedaan? 5. Welke werkzaamheden zijn goed verlopen? 6. Welke werkzaamheden zijn moeizaam of slecht verlopen? Waarom? Wat had je anders kunnen doen? Bijlage G praktijkopdrachten 8

41 Opdracht 4: Bespreken met de praktijkopleider 1. Bespreek de uitwerkingen van de gemaakte opdrachten met je praktijkopleider. 2. Pas eventueel je uitwerkingen na afloop van dit gesprek aan. Vragen Deze vragen kun je gebruiken om de opdrachten voor te bereiden. De onderwerpen komen later ook terug in de reflectiegesprekken met je praktijkopleider. 1. Op welke afdeling werk je? 2. Welke functie vervul je? 3. Welke werkzaamheden verricht je? 4. Wie controleert deze werkzaamheden? 5. Worden werkzaamheden ook gepland? Zo ja, door wie? Bijlage G praktijkopdrachten 9

42 Oriënterende opdracht 3: Veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu In oriënterende opdracht 3 ga je kennismaken met de regels en voorschriften voor veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu die op het werk gelden. Je gaat leren over de Arbowetgeving en over de beveiliging van bedrijfsgegevens en persoonsgegevens binnen de organisatie. Binnen alle organisaties moet aandacht worden besteed aan het milieu. Wat kan jouw bijdrage zijn als medewerker aan het milieu? In deze opdracht wordt op deze en andere vragen ingegaan. Opdracht 1: De Arbowet De Arbowetgeving geldt ook voor de organisatie waar jij werkt. 1. Wat is de Arbowet? 2. Welke regelgeving uit de Arbowetgeving is belangrijk voor het werk dat jij nu doet? Maak gebruik van internet om meer over de Arbowet te weten te komen. 3. Verwerk de antwoorden op bovenstaande vragen in een kort verslag over de Arbowet. Opdracht 2: Arbobesluit en beeldschermwerk In veel beroepen wordt tegenwoordig met de computer gewerkt. Ook bij jouw werk krijg je vast en zeker met computerwerk te maken. Op iedereen die met een computer werkt is het zogenaamde Arbobesluit van toepassing. Voor deze opdracht ga je op internet naar informatie zoeken over het Arbobesluit en werken met beeldschermen. 1. Van welke klachten kunnen beeldschermwerkers last krijgen? 2. Wat kan de werkgever doen om problemen te voorkomen? 3. Wat kan de medewerker zelf doen om klachten als gevolg van beeldschermwerk te voorkomen? 4. Verwerk de antwoorden op bovenstaande vragen in een kort verslag. Opdracht 3: Een rapport over de Arbowetgeving opstellen 1. Stel een rapport op voor het management van je afdeling waarin je de toepassing van de relevante Arbowetgeving binnen de afdeling beschrijft. 2. Doe daarbij ook aanbevelingen om deze te verbeteren. Je kunt hierbij eventueel gebruik maken van de vragen die bij deze opdracht horen. 3. Maak een duidelijke opzet van de inhoud van je rapportage voordat je aan de rapportage begint. Bijlage G praktijkopdrachten 10

43 4. Bespreek het rapport met je praktijkopleider voordat je het overhandigt aan het management. Opdracht 4: Bedrijfs en persoonsgegevens Bedrijfs en persoonsgegevens worden binnen organisaties beveiligd. 1. Zoek uit hoe binnen jouw organisatie wordt omgegaan met het beveiligen van gegevens. 2. Zoek uit waarom het zo belangrijk is dat persoons en bedrijfsgegevens zijn beveiligd. 3. Zoek uit wat jouw eigen verantwoordelijkheid is voor wat betreft beveiliging. 4. Verwerk de antwoorden op bovenstaande vragen in een kort verslag. Opdracht 5: Energie besparen Niet alleen thuis, maar ook op het werk is het belangrijk dat je zuinig omgaat met energie. De overheid heeft daarover eisen opgesteld. Bijvoorbeeld regels voor het verminderen van het energiegebruik door computerapparatuur. De overheid vindt dat er alles aan gedaan moet worden om energieverspilling en milieuvervuiling te voorkomen of te beperken. 1. Stel nu dat je leidinggevende je vraagt uit te zoeken hoe je binnen jouw afdeling minder energie kan worden gebruikt, zodat het milieu minder belast wordt. 2. Welke tips zou je je leidinggevende geven? Opdracht 6: Een presentatie over het verwerken van afvalstoffen In deze opdracht ga je je verdiepen in wat er gebeurt met de afvalstoffen die de afdeling produceert. Dit kunnen verschillende soorten stoffen zijn. De ene stof is schadelijker voor het milieu dan de andere. Denk bijvoorbeeld aan een afgekeurde printer of aan stapels te vernietigen papier. 1. Zoek uit welke afvalstoffen er voorkomen binnen de afdeling. 2. Geef vervolgens je tips over wat de organisatie met deze afvalstoffen zou kunnen doen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan recyclen. 3. Maak van al je bevindingen een korte presentatie. 4. Geef de presentatie voor je leidinggevende en andere geïnteresseerden. Bijlage G praktijkopdrachten 11

44 Vragen Deze vragen kun je gebruiken om de opdrachten voor te bereiden. De onderwerpen komen later ook terug in de reflectiegesprekken met je praktijkopleider. 1. Wat moet je doen bij brand? 2. Wat is vanuit je eigen werkplek de snelste vluchtweg? 3. Waar bevindt zich de bedrijfshulpverlening binnen de organisatie? 4. Wat moet je doen bij inbraak? 5. Wat moet je doen bij een ongeval? 6. Hoe kun je een EHBOer binnen de organisatie bereiken? 7. Welke regels zijn er voor het voorkomen van ongevallen? 8. Welke arbeidsomstandigheden in de organisatie kunnen leiden tot gezondheidsproblemen? 9. Welke persoonlijke beschermingsmiddelen worden binnen de organisatie gebruikt? 10. Hoe vaak moeten deze beschermingsmiddelen worden gecontroleerd? 11. Wanneer zijn deze beschermingsmiddelen niet meer bruikbaar? 12. Wat betekent de afkorting Arbowet? Noem vier aspecten van de Arbowet die belangrijk zijn voor je huidige werk. 13. Wie is verantwoordelijk voor het arbobeleid in de organisatie? 14. Wat is de rol van de arbeidsinspectie? 15. Wat is het verschil tussen persoons en bedrijfsgegevens? Geef van beide twee voorbeelden. 16. Welke persoons en bedrijfsgegevens vallen onder de geheime gegevens? 17. Hoe worden persoons en bedrijfsgegevens beveiligd? 18. Welke afvalstoffen die jouw afdeling produceert, mogen niet gewoon worden weggegooid? 19. Voor het verwerken van afval bestaan diverse methodes. Denk aan recycling, storten, verbranden, enzovoort. Welke methoden worden binnen de organisatie toegepast? Bijlage G praktijkopdrachten 12

45 Oriënterende opdracht 4: Rechten en plichten als medewerker In opdracht 4 leer je welke rechten en plichten je als medewerker hebt. Door het tekenen van het contract heb je namelijk toegezegd je hieraan te houden. Opdracht 1: Je rechten en plichten uitzoeken Als medewerker heb je rechten en plichten. Voor deze opdrachten ga je uitzoeken welke rechten en plichten je hebt bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. 1. Vul kort de belangrijkste rechten en plichten in onderstaand schema in. Schema 1 Bij ziekte Bij arbeids ongeschiktheid Bij werkloosheid Mijn rechten zijn: Mijn plichten zijn: Bijlage G praktijkopdrachten 13

46 Opdracht 2: De arbeidsovereenkomst Als je ergens gaat werken worden de afspraken die gelden tussen jou en je werkgever op papier gezet. Je hebt dan een arbeidsovereenkomst. Een arbeidsovereenkomst wordt ook wel een contract genoemd. Soms zijn de afspraken tussen jou en je werkgever alleen mondeling gemaakt. Ook dan zijn het afspraken die je werkgever en jij beiden moeten nakomen. 1. Vul het volgende schema in. De zaken die niet in je contract staan vraag je aan het hoofd van de afdeling Personeelszaken (of diegene die daar binnen de organisatie verantwoordelijk voor is). Schema 2 Onderdelen Afspraken 1. Looptijd contract Van. tot 2. Arbeidstijden Van.. tot. uur 3. Aantal uren per week/maand.. 4. Pauzes.. 5. Vakantieuitkering Hoeveel % van wat? Wanneer wordt het vakantiegeld uitbetaald? Ja / nee Hoeveel vrije dagen heb je?.. 7. Wat zijn ADVdagen? Heb je ook ADVdagen? Zo ja, hoeveel? Heb je recht op een 13e maand?.. Bijlage G praktijkopdrachten 14

47 Opdracht 3: Een personeels of ORachterbanvergadering bijwonen 1. Bespreek met je praktijkopleider of het mogelijk is deel te nemen aan een personeels of ORachterbanvergadering. 2. Bedenk vooraf waar je op gaat letten. 3. Noteer in het kort die punten van de vergadering die je belangrijk vindt: Soort vergadering:... Datum:.. 20 Belangrijke punten: 4. Wat mij opviel tijdens de vergadering: Opdracht 4: Uitwerkingen bespreken 1. Bespreek de uitwerkingen van de gemaakte opdrachten met je praktijkopleider. 2. Pas eventueel je uitwerkingen na afloop van dit gesprek nog aan. Bijlage G praktijkopdrachten 15

48 Vragen Deze vragen kun je gebruiken om de opdrachten voor te bereiden. De onderwerpen komen later ook terug in de reflectiegesprekken met je praktijkopleider. 1. Wat is een arbeidsovereenkomst? 2. Wat zijn de hoofdonderwerpen in een arbeidsovereenkomst? 3. Welke voorschriften gelden er als je ziek wordt? 4. Hoe meld je je ziek? En bij wie? 5. Hoe meld je je beter? En bij wie 6. Gelden er binnen je afdeling of de organisatie nog specifieke regels voor medewerkers? 7. Wat gebeurt er als je je werk helemaal niet meer zou kunnen doen door arbeidsongeschiktheid? 8. Wat is het verschil tussen gedwongen en vrijwillig ontslag? 9. Wat is een ondernemingsraad? 10. Is er in je organisatie een ondernemingsraad? Waarom wel of waarom niet? 11. Wanneer er geen ondernemingsraad is: hoe wordt binnen de organisatie dan gezorgd dat de rechten en plichten van een medewerker bewaakt worden? Bijlage G praktijkopdrachten 16

49 Tips bij de oriënterende opdrachten Vraag je praktijkopleider om hulp als je ergens niet uitkomt. Maak gebruik van internet en als dat er is intranet om meer over de organisatie te weten te komen. Je kunt ook een afspraak met een collega maken, als je iets wilt weten. Maak een planning van je werkzaamheden. Stel prioriteiten. Als je denkt de planning niet te halen, meld dat dan tijdig aan je leidinggevende of de betrokkenen. Let op dat je niet te lang achter elkaar beeldschermwerkzaamheden uitvoert. Probeer altijd milieubewust te handelen. Lees jouw arbeidsovereenkomst goed door en kijk of er geen fouten of onduidelijkheden in staan. Stel vragen als iets onduidelijk is over de arbeidsovereenkomst. Het is belangrijk te weten wie je moet bellen als je ziek bent. Zorg dat je het telefoonnummer dat je moet bellen als je ziek bent ook thuis bij de hand hebt. Bijlage G praktijkopdrachten 17

Praktijkopdrachten Oriëntatie op de organisatie (niveau 3 en 4)

Praktijkopdrachten Oriëntatie op de organisatie (niveau 3 en 4) Praktijkopdrachten Oriëntatie op de organisatie (niveau 3 en 4) Inhoudsopgave Inleiding... 3 Oriënterende opdracht 1: De organisatie, haar taken, doelstellingen en werkzaamheden... 4 Oriënterende opdracht

Nadere informatie

Praktijkopdrachten Oriëntatie op de organisatie (niveau 2)

Praktijkopdrachten Oriëntatie op de organisatie (niveau 2) Praktijkopdrachten Oriëntatie op de organisatie (niveau 2) Inhoudsopgave Inleiding... 3 Oriënterende opdracht 1: De organisatie, haar taken, doelstellingen en werkzaamheden... 4 Oriënterende opdracht 2:

Nadere informatie

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren Formulieren BPV Opleidingen Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Financieel administratief medewerker (93200) niveau 3, BBL cohort 2013 Alle beoordelingsformulieren

Nadere informatie

BPV. Secretarieel Medewerker. Planning en beoordeling. Noorderpoort

BPV. Secretarieel Medewerker. Planning en beoordeling. Noorderpoort BPV Planning en beoordeling Secretarieel Medewerker Noorderpoort Opwierderweg 2 Postbus 13 9902 AA Appingedam Tel 0596692929 Bpvcoördinator Dhr. B.Stok Inhoudsopgave Overzicht BPVstappenplan p. 2 Stagegegevens.

Nadere informatie

Je functie, taken en planning van werkzaamheden

Je functie, taken en planning van werkzaamheden Oriënterende opdracht 2 Je functie, taken en planning van werkzaamheden Oriëntatie op de organisatie (niveau 2) 2 Je functie, taken en planning van werkzaamheden Inhoud Inleiding... 3 Opdracht 1: Je eigen

Nadere informatie

Praktijkopdrachten Oriëntatie op de organisatie (niveau 3 en 4)

Praktijkopdrachten Oriëntatie op de organisatie (niveau 3 en 4) Praktijkopdrachten Oriëntatie op de organisatie (niveau 3 en 4) Inhoud Inleiding. 3 Oriënterende opdracht 1 De organisatie, haar taken, doelstellingen en werkzaamheden. 4 Oriënterende opdracht 2 Je functie,

Nadere informatie

Kerntaak 1: Houdt de dagboeken bij

Kerntaak 1: Houdt de dagboeken bij Kerntaak 1: Houdt de dagboeken bij Werkproces 1.1: Werkt het inkoopboek bij De financieel administratief medewerker codeert boekingsstukken die betrekking hebben op de inkopen, op basis van gecontroleerde

Nadere informatie

BPV SECRETARESSE. Planning en beoordeling. Noorderpoort. Opwierderweg 2 Postbus 13 9902 AA Appingedam Tel 0596-692929 Bpv-coördinator Dhr. B.

BPV SECRETARESSE. Planning en beoordeling. Noorderpoort. Opwierderweg 2 Postbus 13 9902 AA Appingedam Tel 0596-692929 Bpv-coördinator Dhr. B. BPV Planning en beoordeling SECRETARESSE Noorderpoort Opwierderweg 2 Postbus 13 9902 AA Appingedam Tel 0596-692929 Bpv-coördinator Dhr. B.Stok Inhoudsopgave Overzicht BPV-stappenplan p. 2 Stagegegevens.

Nadere informatie

Oriënterende opdracht 1 De organisatie, haar taken, doelstellingen en werkzaamheden

Oriënterende opdracht 1 De organisatie, haar taken, doelstellingen en werkzaamheden Oriënterende opdracht 1 De organisatie, haar taken, doelstellingen en werkzaamheden Oriëntatie op de organisatie (niveau 3 en 4) Inhoud Inleiding... 3 Opdracht 1: Een organogram maken... 4 Opdracht 2:

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren BPV. Financieel administratief medewerker (93200) niveau 3, BBL. Beoordelingsformulieren

Beoordelingsformulieren BPV. Financieel administratief medewerker (93200) niveau 3, BBL. Beoordelingsformulieren Beoordelingsformulieren BPV ROC Mondriaan School voor Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Beoordelingsformulieren Financieel administratief medewerker (93200) niveau

Nadere informatie

Praktijkinstructie Bedrijfsoriëntatie 1 (CAL01.1/CREBO:50240)

Praktijkinstructie Bedrijfsoriëntatie 1 (CAL01.1/CREBO:50240) instructie Bedrijfsoriëntatie 1 (CAL01/CREBO:50240) pi.cal0v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Administrateur ECABO 2007-2008

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Administrateur ECABO 2007-2008 Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier ECABO 2007-2008 Vertaaldocument BM_Adm Pagina 1 van 23 Vertaaldocument BM_Adm Pagina 2 van 23 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

Bedrijfsadministrateur

Bedrijfsadministrateur Bedrijfsadministrateur Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

TAALPROFIEL BEDRIJFSADMINISTRATIEF MEDEWERKER VERSIE 1. Gebaseerd op: Beroepscompetentieprofiel 1 Bedrijfsadministratief medewerker

TAALPROFIEL BEDRIJFSADMINISTRATIEF MEDEWERKER VERSIE 1. Gebaseerd op: Beroepscompetentieprofiel 1 Bedrijfsadministratief medewerker TAALPROFIEL BEDRIJFSADMINISTRATIEF MEDEWERKER VERSIE 1 Gebaseerd op: Beroepscompetentieprofiel 1 Bedrijfsadministratief medewerker Inleiding In dit Taalprofiel zijn de volgende paragrafen opgenomen: 1.

Nadere informatie

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010 BPV Styling Design 3 e jaars cohort 2009 2010 BPV STYLING DESIGN 3 e jaar 2011-2012 Voor je ligt het werkboek voor de BPV-periode van het 3 e jaar, deze stage beslaat 20 weken. Deze periode loopt van 12-09-11

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

BPV Styling Design 1e jaars 2009 2010

BPV Styling Design 1e jaars 2009 2010 BPV Styling Design 1 e jaars 2009 2010 BPV STYLING DESIGN 2009-2010 Voor je ligt het werkboek voor de eerste BPV-periode van het eerste jaar. De volgende afspraken gelden voor deze stage: Per week loop

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

Nieuwe. Handleiding Versie 2012

Nieuwe. Handleiding Versie 2012 Nieuwe Handleiding Versie 2012 Inhoud Inleiding... 3 1. De Nieuwe Praktijkwijzer... 4 2. Doel van de Nieuwe Praktijkwijzer... 5 3. Uitgangspunten voor de (Nieuwe) Praktijkwijzer... 5 4. Instrumenten van

Nadere informatie

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon:

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon:   Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon: Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: E-mail: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Naam studieloopbaanbegeleider:

Nadere informatie

Praktijkopdrachten Financiële beroepen. Kwalificatie: Financieel administratief medewerker

Praktijkopdrachten Financiële beroepen. Kwalificatie: Financieel administratief medewerker Praktijkopdrachten Financiële beroepen Kwalificatie: Financieel administratief medewerker Kwalificatiedossier Financiële beroepen 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het kwalificatiedossier

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers VMBO

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers VMBO Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer Dossiers VMBO Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie BPV-beoordeling... 4 Kerntaak, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels... 4

Nadere informatie

Nieuwe. Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013

Nieuwe. Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013 Nieuwe Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013 Inhoud Inleiding... 3 1. De Nieuwe Praktijkwijzer... 4 2. Wat gebruik je op welk moment?... 5 Aansluiting bij het BPV Protocol... 8 2 Inleiding

Nadere informatie

Nul- en voortgangsmeting met voorwaardelijke opdracht Commercie niveau 3. Basisdeel - Kerntaak 3 Zorgt voor relatiebeheer en klantenservice

Nul- en voortgangsmeting met voorwaardelijke opdracht Commercie niveau 3. Basisdeel - Kerntaak 3 Zorgt voor relatiebeheer en klantenservice Nul- en voortgangsmeting met voorwaardelijke opdracht Commercie niveau 3 Basisdeel - Kerntaak 3 deelnemer bedrijf praktijkopleider school praktijkbegeleider datum nulmeting datum voortgangsmeting crebonummer

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT medewerker 2012-2013 Kerntaak 3: Ondersteunen van systeemgebruikers Kwalificatie en crebocode Medewerker ICT 95060 Leeromgeving Buitenschools (BPV

Nadere informatie

Competentiepaspoort ENTREE - SCHOONMAAK

Competentiepaspoort ENTREE - SCHOONMAAK Competentiepaspoort ENTREE - SCHOONMAAK Dit competentiepaspoort blijft gedurende de BPV (Beroeps Praktijk Vorming) op het leerbedrijf. Edu Aktueel Niets uit deze uitgave mag gekopieerd worden. Inhoud Dit

Nadere informatie

Model Praktijkbeoordelaar

Model Praktijkbeoordelaar Model Praktijkbeoordelaar De praktijkbeoordelaar beoordeelt de deelnemer in een afnamelocatie. In de rol van praktijkbeoordelaar, beoordeelt hij 1 of de deelnemer het vereiste niveau van kennis, vaardigheden,

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. 2 e beoordeling: Eindbeoordeling:

Opleidingsgebied ICT. 2 e beoordeling: Eindbeoordeling: Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak Applicatie- en mediaontwikkeling 2012-2013, 2013-2014 Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game Kwalificatie en crebocode

Nadere informatie

Werken op een servicedesk

Werken op een servicedesk 10 BEROEPSTAAK Werken op een servicedesk Opleiding MEDEWERKER ICT 69310128 Bestelnummer 00615780011 COLOFON Leden werkgroep Wilfred Kempers en Ton Zuijderduin Ontwikkelgroepleider Taco Vos Eindredactie

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan (PAP)

Persoonlijk Actieplan (PAP) B 1.4 Persoonlijk Actieplan (PAP) Stagiair(e) Opleiding Bedrijf Praktijkopleider Stagedocent Nick Albregtse Interactief Vormgeven (IV) Kees Internetbureau Michiel Snijder Jan Verduijn Datum 26 09 2013

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 1: Ontwikkelen van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Financieel administratief medewerker mbo-beroep, niveau 3

MBO-beroep in beeld. Financieel administratief medewerker mbo-beroep, niveau 3 MBO-beroep in beeld Financieel administratief medewerker mbo-beroep, niveau 3 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is

Nadere informatie

Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus. Crebocode 93420, dossier 2013-2014

Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus. Crebocode 93420, dossier 2013-2014 Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus Versie 130901 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Kerntaken, werkprocessen en competenties... 3 Wat

Nadere informatie

Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Proeve van bekwaamheid Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Ter beoordeling van de werkprocessen 3.1, 3.2, 3.3 en 3.4 worden (onderzoeks)opdrachten

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT medewerker 2012-2013 Kerntaak 3: Ondersteunen van systeemgebruikers Kwalificatie en crebocode Medewerker beheer ICT 95070 Leeromgeving Buitenschools

Nadere informatie

Model Praktijkbeoordelaar

Model Praktijkbeoordelaar Model Praktijkbeoordelaar De praktijkbeoordelaar beoordeelt de deelnemer in een afnamelocatie. In de rol van praktijkbeoordelaar, beoordeelt hij 1 of de deelnemer het vereiste niveau van kennis, vaardigheden,

Nadere informatie

Handleiding Proeve van Bekwaamheid voor de deelnemer. Dossiers VMBO

Handleiding Proeve van Bekwaamheid voor de deelnemer. Dossiers VMBO Handleiding Proeve van Bekwaamheid voor de deelnemer Dossiers VMBO Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie Proeve... 4 Kerntaak, werkprocessen, competenties en beoordelingscriteria... 4 De beoordeling

Nadere informatie

BPV Begeleidingsmap Groenhorst Almere Cursusjaar 2015-2016

BPV Begeleidingsmap Groenhorst Almere Cursusjaar 2015-2016 BPV Begeleidingsmap Groenhorst Almere Cursusjaar 2015-2016 Naam deelnemer Naam opleiding BPV bedrijf : : : Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Checklist te gebruiken bij start- en eind BPV-periode 4 1.2 Omvang

Nadere informatie

handvatten bij de begeleiding van stagiairs voor de MBO opleiding administratief medewerker

handvatten bij de begeleiding van stagiairs voor de MBO opleiding administratief medewerker BROCHURE VOOR DE PRAKTIJKOPLEIDER handvatten bij de begeleiding van stagiairs voor de MBO opleiding administratief medewerker uitstroom secretarieel medewerker uitstroom telefonist/receptionist BLAUW MAATWERK

Nadere informatie

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid Autoschadehersteller Crebonummer 91750 / 95030 PvB 01 Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar.

Nadere informatie

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE Naam: Klas: Bedrijf: Stageperiode: Maak een inhoudsopgave zoals hieronder is afgebeeld. Indien nodig je eigen onderdelen tussen voegen en uiteindelijk de inhoudsopgave

Nadere informatie

Little Electronics - Handleiding King

Little Electronics - Handleiding King Inhoudsopgave 1.1 Verkoop(credit)facturen boeken in King... 3 1.2 Boekingsverslag King... 4 1.3 Boekingsverslag controleren... 6 1.4 Boekingen corrigeren... 7 1.5 Aanmaken nieuwe relatie: klant... 7 2.1

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT medewerker 2012-2013 Kerntaak 2: Onderhouden en beheren van hard- en software Kwalificatie en crebocode Medewerker ICT 95060 Leeromgeving Buitenschools

Nadere informatie

Het BPV bedrijf waar ik stage in loop heeft geen contact met andere afdelingen, omdat er maar één afdeling is.

Het BPV bedrijf waar ik stage in loop heeft geen contact met andere afdelingen, omdat er maar één afdeling is. Opdracht 1: Een organogram maken Opdracht 2: Contacten met andere afdelingen Het BPV bedrijf waar ik stage in loop heeft geen contact met andere afdelingen, omdat er maar één afdeling is. Opdracht 3: Overleg

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Niveau : 4 Crebonr. : 25185 Kerntaak : B1-K2 Dossier :

Nadere informatie

Competentiepaspoort. Facilitair medewerker

Competentiepaspoort. Facilitair medewerker Competentiepaspoort Facilitair medewerker Dit competentiepaspoort blijft gedurende de BPV (Beroeps Praktijk Vorming) op het leerbedrijf. Edu Aktueel Niets uit deze uitgave mag gekopieerd worden. Informatie

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 2: Implementeren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321

Nadere informatie

Praktijkwerkboek AKA. Dataverwerking. Mutaties doorvoeren... 8 In deze opdracht voer je mutaties door in een databestand.

Praktijkwerkboek AKA. Dataverwerking. Mutaties doorvoeren... 8 In deze opdracht voer je mutaties door in een databestand. Praktijkwerkboek AKA Dataverwerking 1 Inhoud Een ander woord voor gegevens is data. Elk bedrijf werkt met data. Dat kunnen bijvoorbeeld data zijn over klanten, zoals de naam en het adres. Het kan ook gaan

Nadere informatie

Financieel administratief medewerker Beroepscompetentieprofiel

Financieel administratief medewerker Beroepscompetentieprofiel Financieel administratief medewerker Beroepscompetentieprofiel Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 5 1 Algemene informatie over het beroep... 6 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Werken in de Praktijk

Werken in de Praktijk 12 BEROEPSTAAK Werken in de Praktijk Opleiding MEDEWERKER ICT 69310132 Bestelnummer 00615780013 COLOFON Leden werkgroep ICT Wilfred Kempers, Douwe Jan Pol en Ton Zuijderduin Werkgroepleider Techniek Willem

Nadere informatie

Houdingsaspecten 2.1: Voorkomen van (ver)storingen 2.2: Lokaliseren en verhelpen van (ver)storingen 1 e beoordeling 2 e beoordeling eindbeoordeling

Houdingsaspecten 2.1: Voorkomen van (ver)storingen 2.2: Lokaliseren en verhelpen van (ver)storingen 1 e beoordeling 2 e beoordeling eindbeoordeling Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT medewerker 2012-2013 Kerntaak 2: Onderhouden en beheren van hard- en software Kwalificatie en crebocode Medewerkerbeheer ICT 95070 Leeromgeving

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT medewerker 2012-2013 Kerntaak 1: Installeren van hard- en software Kwalificatie en crebocode Medewerker beheer ICT 95070 Leeromgeving Buitenschools

Nadere informatie

Salarisadministrateur

Salarisadministrateur Salarisadministrateur Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014 Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippenlijst... 4 Informatie BPV-beoordeling... 6 Kerntaken, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels...

Nadere informatie

Oriëntatie op het bedrijf

Oriëntatie op het bedrijf Praktijkwerkboek AKA Oriëntatie op het bedrijf 1 Inhoud In het onderdeel Oriëntatie ga je kennismaken met het bedrijf. Je doet de opdrachten die hieronder vetgedrukt staan aangegeven. Daarna vul je een

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep Proeve van Bekwaamheid kerntaak 2 Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep ROC van Amsterdam,augustus 2007 Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor

Nadere informatie

Praktijkwerkboek AKA. Kopieën maken... 8 In deze opdracht maak je kopieën van documenten.

Praktijkwerkboek AKA. Kopieën maken... 8 In deze opdracht maak je kopieën van documenten. Praktijkwerkboek AKA Secretariaat 1 Inhoud In het onderdeel Secretariaat leer je uitgaande brieven en e-mails verzorgen en verschillende soorten kopieën maken. Je doet de opdrachten die hieronder vetgedrukt

Nadere informatie

Algemene uitgangspunten Beroepspraktijkvorming (stages )

Algemene uitgangspunten Beroepspraktijkvorming (stages ) Algemene uitgangspunten Beroepspraktijkvorming (stages ) Om de opleiding Allround laborant of analist positief te kunnen afronden moet je in verschillende leerjaren stage lopen. Deze stages worden in het

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw. Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw. Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Niveau : 3 Crebonr. : 25171 Kerntaak : P2-K3 Dossier : Vanaf

Nadere informatie

Heb je opmerkingen over deze BPV-wijzer of tips om de inhoud te verbeteren? Geef het door aan de BPV-coördinator van je opleiding.

Heb je opmerkingen over deze BPV-wijzer of tips om de inhoud te verbeteren? Geef het door aan de BPV-coördinator van je opleiding. DI NI R ER LE ST V EN BP VW IJZ E NG BPV-GEGEVENS NAAM STUDENTNUMMER SCHOOL / OPLEIDING Deze BPV-wijzer is gemaakt door de mbo-opleidingen Dienstverlening van Alfa-college, Drenthe College, Noorderpoort

Nadere informatie

Studentopdracht INtheMC

Studentopdracht INtheMC Over internationalisering en I-BPV Studentopdracht INtheMC Opdracht/titel: 6. WERKEN IN HET BUITENLAND De Praktijk Naam student: Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4 Beoordeling: Aanvinken Inleverdatum

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment

Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment bereidt het assessment voor informeert kandidaat over de praktische kant van het

Nadere informatie

stageboekje STAGE sector economie administratief 3 e klas Handel en Administratie Naam: Klas: (administratief)

stageboekje STAGE sector economie administratief 3 e klas Handel en Administratie Naam: Klas: (administratief) 3 e klas Handel en Administratie stageboekje (administratief) Naam: Klas: stage klas 3 HA (administratief) herzien 2011 1 VOORWOORD Wanneer je net begonnen bent op een nieuwe werkplek zul je aan veel dingen

Nadere informatie

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23185 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon * Daar waar hij staat, wordt ook zij bedoeld en omgekeerd. * Waar cliënt staat, kan

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren BPV

Beoordelingsformulieren BPV Beoordelingsformulieren BPV ROC Mondriaan School voor Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Beoordelingsformulieren Basisjaar van de 3 jarige opleiding BBL DSMA Cohort

Nadere informatie

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl.

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. STER opdracht ADL Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. In de eerste 10 weken van je opleiding heb je

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Financiële beroepen

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Financiële beroepen Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Financiële beroepen Kwalificatie: Bedrijfsadministrateur Niveau: 4 Crebonummer: 93212 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 1 Deel A: Beeld van de beroepengroep

Nadere informatie

Het maken van een casus is een onderdeel van beroepsprestatie 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties

Het maken van een casus is een onderdeel van beroepsprestatie 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties Docenthandleiding. Inleiding opdracht 1: schrijven van een casus. Het maken van een casus is een onderdeel van beroepsprestatie 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties Voor de leerlingen is

Nadere informatie

Wanneer je goed voorbereid bent, zul je merken dat je tijdens het gesprek minder gespannen bent.

Wanneer je goed voorbereid bent, zul je merken dat je tijdens het gesprek minder gespannen bent. Handleiding motivatieformulier Inleiding Het is zo ver, je mag beginnen met je stageperiode. Je hebt een motivatiebrief met CV verstuurd naar een kinderopvangorganisatie en bent uitgenodigd voor een motivatiegesprek.

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (1) Crebonummer: 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (1) Crebonummer: 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Terugblikken en vooruitkijken (1) Crebonummer: 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 SBL Juli 2012 2

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Bedrijfsadministratief medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Bedrijfsadministratief medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1 profiel Bedrijfsadministratief medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1 Print: 13-januari-2004 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Bedrijfsadministratief medewerker (BA 002) Algemene

Nadere informatie

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Werkproces VZ-IG 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op De verzorgende-ig verzamelt gegevens om de

Nadere informatie

Kwalificatiedossier Bedrijfsadministrateur. Kerntaken Werkprocessen Proeve van Examenproject. 1. Werkt het inkoopboek bij 1.1 Werkt het inkoopboek bij

Kwalificatiedossier Bedrijfsadministrateur. Kerntaken Werkprocessen Proeve van Examenproject. 1. Werkt het inkoopboek bij 1.1 Werkt het inkoopboek bij In het dagelijks leven ben ik docent op het ROC Flevoland. In het beroepsonderwijs wordt beroepsgericht onderwijs (was competentiegericht ) onderwijs aangeboden. Op het ROC Flevoland wordt tot aan het

Nadere informatie

Algemene beroepsvaardigheden. Werkboek

Algemene beroepsvaardigheden. Werkboek Algemene beroepsvaardigheden Werkboek Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteurs: Martijn Baalman, Simon Kuipers, Rein Mulder Inhoudelijke redactie: Stephan

Nadere informatie

Praktijkmap. Ontwikkelingsgerichte praktijk. Verkoper reizen. Derde kwalificatiedossier. Crebonummer 94090 (niveau 3)

Praktijkmap. Ontwikkelingsgerichte praktijk. Verkoper reizen. Derde kwalificatiedossier. Crebonummer 94090 (niveau 3) Praktijkmap Ontwikkelingsgerichte praktijk Verkoper reizen Derde kwalificatiedossier Crebonummer 94090 (niveau 3) Kerntaak 1 Verkoopt reizen en gerelateerde services en producten Kerntaak 2 Handelt verkooptransacties

Nadere informatie

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Portfoliobegeleiding Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Agenda Welkom Kennismaking Uitleg bijeenkomst Werkplekleren Inhoud portfolio Portfolio-opdrachten Eindkwalificaties Reflectie op de kernopgaven

Nadere informatie

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit werkplanning Werkproces 1.5 Ondersteunt bij (sociale) activiteiten STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je te maken met het helpen bij creatieve activiteiten.

Nadere informatie

Handleiding Praktijkopleider

Handleiding Praktijkopleider Ontwikkelingsgericht Digitaal beoordelen DOSSIER : Dienstverlening DOSSIERCREBO : 23189 KWALIFICATIE : Helpende Zorg en Welzijn KWALIFICATIECREBO : 25498 NIVEAU : 2 COHORT : Vanaf 2015 KERNTAAK : Alle

Nadere informatie

Deelopdracht 3 Werkoverdracht

Deelopdracht 3 Werkoverdracht Deelopdracht 3 Werkoverdracht Onderstaande leerstappen voer je tijdens de opdrachten uit. 3.1 Observeren werkoverdracht a. Observeer hoe de informatie-uitwisseling (overleg) bij een ploegoverdracht plaatsvindt.

Nadere informatie

Voorbeeld Praktijkopdracht. Bedrijfsadministrateur niveau 4. Betreft: Een projectadministratie bijhouden of controleren

Voorbeeld Praktijkopdracht. Bedrijfsadministrateur niveau 4. Betreft: Een projectadministratie bijhouden of controleren Voorbeeld Praktijkopdracht Bedrijfsadministrateur niveau 4 Betreft: Een projectadministratie bijhouden of controleren Kwalificatiedossier Financiële beroepen 2011-2012 Kwalificatie Bedrijfsadministrateur

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren. Administratief medewerker (90470) niveau 2, BBL. Uitstroomrichting 90472 Secretarieel medewerker

Beoordelingsformulieren. Administratief medewerker (90470) niveau 2, BBL. Uitstroomrichting 90472 Secretarieel medewerker Beoordelingsformulieren ROC Mondriaan School voor Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Administratief medewerker (90470) niveau 2, BBL Uitstroomrichting 90472 Secretarieel

Nadere informatie

Welkom op de werkvloer Kennismaken met je stagebedrijf

Welkom op de werkvloer Kennismaken met je stagebedrijf Welkom op de werkvloer Kennismaken met je stagebedrijf Praktijkboek voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg in het vmbo brug tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven Welkom op de werkvloer Kennismaken

Nadere informatie

Praktijkinstructie Bedrijfsoriëntatie 2 (CAL01.2/CREBO:50211)

Praktijkinstructie Bedrijfsoriëntatie 2 (CAL01.2/CREBO:50211) instructie Bedrijfsoriëntatie 2 (CAL01.2/CREBO:50211) pi.cal01.2.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

BPV-WEGWIJZER: VERDIEPING VOORBEELDFORMULIEREN december 2011

BPV-WEGWIJZER: VERDIEPING VOORBEELDFORMULIEREN december 2011 1 1 Verdieping voorbeeldformulieren U als praktijkbegeleider zult voor, tijdens en na de BPV- regelmatig te maken krijgen met het invullen van verschillende formulieren zoals bijvoorbeeld een sollicitatieformulier

Nadere informatie

Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving

Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving Crebonummer: 92661 en 92662 Opleiding Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Het beroepsgericht examen... 3. 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3

Inleiding... 2. 1 Het beroepsgericht examen... 3. 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3 1 Het beroepsgericht examen Handleiding voor de student Inhoud Inleiding... 2 1 Het beroepsgericht examen... 3 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3 1.2 Het maken van een verantwoordingsverslag...

Nadere informatie

UITWERKING webcase ik en ondernemend leren

UITWERKING webcase ik en ondernemend leren UITWERKING webcase ik en ondernemend leren ik en ondernemendleren opdracht 2 webcase: opdracht 1 1. De naam van de leermethode is: Ondernemendleren 2. Het uitgangspunt van de leermethode is: Ondernemendleren

Nadere informatie

Praktijkopdrachten Administratief medewerker. Kwalificatie: Bedrijfsadministratief medewerker

Praktijkopdrachten Administratief medewerker. Kwalificatie: Bedrijfsadministratief medewerker Praktijkopdrachten Administratief medewerker Kwalificatie: Bedrijfsadministratief medewerker Kwalificatiedossier Administratief medewerker 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het kwalificatiedossier

Nadere informatie

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren Formulieren BPV ROC Mondriaan Economie Administratieve en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Administratief medewerker (90470) niveau 2, BBL cohort 2013 Uitstroomrichtingen : 90471 Bedrijfsadministratief

Nadere informatie

2 Stappen en fasen. 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35

2 Stappen en fasen. 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35 2 Stappen en fasen 8 ICT-beheerder - Netwerkbeheerder 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35 De projectwijzers brengen je in realistische situaties die te maken hebben met het ICT-vakgebied zodat je niet

Nadere informatie

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen Scholen voor Zorg Kwalificatiedossier 2012 Exameneenheid 6 Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen bestaat uit de volgende 3 delen die apart worden uitgereikt: Deel A: Basisvaardigheden Deel

Nadere informatie

Financieel administratieve beroepen

Financieel administratieve beroepen Kwalificatiedossier mbo Financieel administratieve beroepen Kwalificaties Financieel administratief medewerker Bedrijfsadministrateur Junior assistent-accountant Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein

Nadere informatie

Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4

Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4 INSTRUCTIES BETROKKENEN: Certificaat B Duurzaamheid DOMEIN: Techniek en Technologie LEERWEG: BOL en BBL NIVEAU: 1 t/m 4 BETROKKENEN: ROC-begeleider ROC-beoordelaar Praktijkbegeleider Praktijkbeoordelaar

Nadere informatie

Porfolio. Politie Vormingscentrum

Porfolio. Politie Vormingscentrum Porfolio 1. Inleiding 2. Wat is een portfolio? Hoe gebruik je het portfolio Reflectieverslagen Persoonlijke leerdoelen formuleren Werkwijze en denkmodel om opgaven/problemen op te lossen 1. INLEIDING Ligt

Nadere informatie

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Persoonlijke ontwikkeling Portfolio ~ POP ~ PAP

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Persoonlijke ontwikkeling Portfolio ~ POP ~ PAP BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Inleiding en leerdoelen Het begrip portfolio komt oorspronkelijk uit de wereld van kunst en architectuur. Kunstenaars en architecten kunnen bij hun sollicitaties

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 PVB 2.1 Geven van lessen (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Leider Sportieve ecreatie niveau 2 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NS erkende diploma Leider Sportieve ecreatie niveau 2 te

Nadere informatie