Boekhouden 1 BOEKHOUDEN 1 (CBA08.1/CREBO:50229)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Boekhouden 1 BOEKHOUDEN 1 (CBA08.1/CREBO:50229)"

Transcriptie

1 BOEKHOUDEN 1 (CBA08.1/CREBO:50229)

2 sd.cba08.1.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij elektronisch, kopieertechnisch, druktechnisch of fotografisch, zonder voorafgaande toestemming van ECABO. Correspondentie met betrekking tot overneming of reproductie: ECABO Postbus BE AMERSFOORT

3 INHOUD Normeringsmodel met taxonomiecodes 1 2

4 Normeringsmodel met taxonomiecodes Deelkwalificatie Nr. Eindterm Taxonomiecode Waarde per eindterm 1. De kandidaat kan de meest gangbare facturen berekenen. Rc 4 2. De kandidaat kan prijs- en tariefverschillen onderscheiden. B De kandidaat kan standaard verkoopfacturen samenstellen. Rc 4 4. De kandidaat kan een gegeven decimaal rekeningstelsel voor de meest gangbare rekeningen toepassen. B De kandidaat kan de meest gangbare boekingsstukken sorteren. Rc 1 6. De kandidaat kan de meest gangbare boekingsstukken nummeren. Rc 1 7. De kandidaat kan de meest gangbare boekingsstukken controleren. Rc De kandidaat kan verschillen in bestelde en ontvangen hoeveelheden signaleren. Rc 0 9. De kandidaat kan de meest gangbare boekingsstukken coderen. Rc De kandidaat kan de meest gangbare boekingsstukken in een geautomatiseerde administratie invoeren. 11. De kandidaat kan door middel van vergelijking van mutatie-opdrachten en het invoerverslag verschillen corrigeren. 12. De kandidaat kan de meest voorkomende grootboekrekeningen bijwerken. 13. De kandidaat kan eenvoudige crediteuren- en debiteurensubadministraties bijwerken. Rc 16 Rc 6 B 6 Rc De kandidaat kan mutatiestaten bijhouden, coderen en controleren. Rc De kandidaat kan ingevoerde gegevens in een geautomatiseerde administratie verwerken. Rc De kandidaat kan boekingsstukken opbergen. Rc

5 2

6 EINDTERM: 1. De kandidaat kan de meest gangbare facturen berekenen. Waarde: 4 punten 1.1 Berekenen een factuurbedrag voor een standaardfactuur. bedrag factuurregel. totaal factuurregels. minus korting. plus bijkomende kosten. plus omzetbelasting - zowel handmatig als geautomatiseerd - met verschillende OB-tarieven - bij binnengekomen factuur inclusief controle factuurbedrag - aan de hand van aangeleverde gegevens - bij voorkeur getoetst in samenhang met eindterm 2 en 3 3

7 EINDTERM: 2. De kandidaat kan prijs- en tariefverschillen onderscheiden. Taxonomiecode: B Waarde: 10 punten 2.1 Onderscheiden - prijsverschillen:. diverse prijzen voor diverse eenheden van hetzelfde product - tariefverschillen:. kortingen. vaste klantkorting. betalingskorting. kortingen voor grote hoeveelheden. speciale aanbiedingen. bijkomende kosten. verzending. vracht. verpakking. verzekering. speciale behandeling/spoed. leveringscondities. kredietbeperking. verzending onder rembours. betaling vooraf. direct of op afroep/nalevering - inclusief leveringscondities samenhangend met tarief- en prijsverschillen - inclusief bepalen wanneer welke conditie van toepassing is respectievelijk kan zijn - voor de inkoopfactuur. aan de hand van leveranciersgegevens. aan de hand van bestellingen. aan de hand van ontvangen factuur - voor de verkoopfactuur. aan de hand van klantgegevens. aan de hand van een verkooporder. aan de hand van verkoopvoorwaarden - wordt bij voorkeur getoetst in samenhang met eindterm 1 en 3 4

8 EINDTERM: 3. De kandidaat kan standaard verkoopfacturen samenstellen. Waarde: 4 punten 3.1 Samenstellen een standaard verkoopfactuur met: - factuurnummer - crediteurennummer - kortingen - bijkomende kosten - kredietbeperking - OB - met inachtneming van wettelijke eisen - alleen voor levering standaardproducten in standaardhoeveelheden - in overleg met leidinggevende verzendklaar maken - aan de hand van een verkooporder - in een geautomatiseerd systeem of handmatig - wordt bij voorkeur getoetst in samenhang met eindterm 1 en 2 5

9 EINDTERM: 4. De kandidaat kan een gegeven decimaal rekeningstelsel voor de meest gangbare rekeningen toepassen. Taxonomiecode: B Waarde: 10 punten 4.1 Toepassen decimaal rekeningenstelsel bij coderen van eenvoudige boekingen: - inkoop/verkoop incl. retouren - ontvangst/uitgifte goederen - ontvangst/betaling kas/bank/giro - memoriaal - inclusief toelichten functie/onderdelen balans. passiva (Eigen en Vreemd Vermogen). activa (vast/vlottend/liquide middelen) en regels van schuld en bezit - inclusief toelichten functie/betekenis V&Wrekening, regels kosten en opbrengsten en effect op Eigen Vermogen - inclusief toelichten functie/gebruik grootboekrekeningen - aan de hand van gegeven boekingsstukken - aan de hand van gegeven rekeningschema - bij voorkeur toetsen in samenhang met eindterm 5, 6, 7, 9 en 14 6

10 EINDTERM: 5. De kandidaat kan de meest gangbare boekingsstukken sorteren. Waarde: 1 punt 5.1 Sorteren eenvoudige boekingsstukken: - inkoop-/verkoopfacturen incl. creditfacturen - ontvangst-/uitgiftebonnen goederen - afschriften kas/bank/giro - memoriaalstukken - naar hun aard in:. uitgaande facturen/creditnota s. binnenkomende facturen/creditnota s. kasstukken. bankstukken. girostukken. goederen ontvangsten. goederen uitgiften - in volgorde van tijd of nummer - aan de hand van gegeven boekingsstukken - bij voorkeur toetsen in samenhang met eindterm 4, 6, 7, 9 en 14 7

11 EINDTERM: 6. De kandidaat kan de meest gangbare boekingsstukken nummeren. Waarde: 1 punt 6.1 Nummeren eenvoudige boekingsstukken: - inkoop-/verkoopfacturen incl. creditfacturen - ontvangst-/uitgiftebon goederen - kasstukken - memoriaalstukken - naar aard en in volgorde van tijd - nauwkeurig - aan de hand van gegeven methode voor nummering - aan de hand van boekingstukken - bij voorkeur toetsen in samenhang met eindterm 4, 5, 7, 9 en 14 8

12 EINDTERM: 7. De kandidaat kan de meest gangbare boekingsstukken controleren. Waarde: 10 punten 7.1 Controleren eenvoudige boekingsstukken: - inkoop-/verkoopfacturen incl. creditfacturen - ontvangst-/uitgiftebon goederen - afschrift kas/bank/giro - memoriaalstukken - inkoop-/verkoopfacturen:. of deze voldoen aan wettelijke eisen. of berekeningen juist zijn. of factuur volledig is - ontvangst-/uitgiftebonnen. of deze in overeenstemming met de order zijn (zie ook eindterm 8). of deze volledig zijn - afschriften kas/bank/giro. of ze volledig zijn - aan de hand van gegeven boekingsstukken - wordt getoetst in eindterm 10 - bij voorkeur toetsen in samenhang met eindterm 4, 5, 6, 9 en 14 9

13 EINDTERM: 8. De kandidaat kan verschillen in bestelde en ontvangen hoeveelheden signaleren. Waarde: 0 punten 8.1 Signaleren verschillen in bestelde en ontvangen hoeveelheden - met behulp van een bestelopdracht-formulier/order en een magazijnontvangstbon - wordt getoetst in eindterm 10 10

14 EINDTERM: 9. De kandidaat kan de meest gangbare boekingsstukken coderen. Waarde: 10 punten 9.1 Coderen eenvoudige boekingsstukken:. inkoop-/verkoopfacturen. ontvangst-/uitgiftebon goederen. afschriften kas/bank/giro - codering volgens gehanteerde rekeningenschema - gebruikte codering - inclusief toelichting - aan de hand van gegeven rekeningenschema - aan de hand van gegeven boekingsstukken - wordt bij voorkeur getoetst in samenhang met eindterm 4, 5, 6, 7 en 14 11

15 EINDTERM: 10. De kandidaat kan de meest gangbare boekingsstukken in een geautomatiseerde administratie invoeren. Waarde: 16 punten 10.1 Invoeren eenvoudige boekingsstukken. inkoop-/verkoopfacturen incl. creditfacturen. ontvangst-/uitgiftebonnen goederen. afschriften kas/bank/giro. memoriaalstukken in een geautomatiseerde administratie - inclusief voorbewerking eindterm 4 tot en met 9 en nabewerking eindterm 11 en 12 - aan de hand van gegeven boekingsstukken - een geautomatiseerd systeem - wordt bij voorkeur getoetst in samenhang met eindterm 11, 12, 13, 15 en 16 12

16 EINDTERM: 11. De kandidaat kan door middel van vergelijking van mutatie-opdrachten en het invoerverslag verschillen corrigeren. Waarde: 6 punten 11.1 Corrigeren verschillen tussen boekingen en invoerverslag - voor eenvoudige boekingsstukken:. inkoop-/verkoopfacturen incl. creditfacturen. ontvangst-/uitgiftebonnen goederen. afschriften kas/bank/giro. memoriaalstukken - aan de hand van invoerverslagen - aan de hand van boekingsstukken/mutatieopdrachten - een geautomatiseerd systeem - wordt bij voorkeur getoetst in samenhang met eindterm 10, 12, 13, 15 en 16 13

17 EINDTERM: 12. De kandidaat kan de meest voorkomende grootboekrekeningen bijwerken. Taxonomiecode: B Waarde: 6 punten 12.1 Bijwerken meest voorkomende grootboekrekeningen - debiteuren en crediteuren - voorraad goederen - kas, bank en giro - inclusief controle aan de hand van invoerverslag - incl. opstellen bijbehorende journaalpost - incl. opstellen proef- & saldibalans - aan de hand van gegeven coderingen - een geautomatiseerd systeem - wordt bij voorkeur getoetst in samenhang met eindterm 10, 11, 13, 15 en 16 14

18 EINDTERM: 13. De kandidaat kan eenvoudige crediteuren- en debiteurensubadministraties bijwerken. Waarde: 6 punten 13.1 Bijwerken - inkoop en verkoop standaardproducten - inkoop en verkoop op rekening in subgrootboek debiteuren en crediteuren - inclusief controle aan de hand van invoerverslag - in overleg met leidinggevende - geen onderlinge verrekeningen - aan de hand van boekingsstukken (afschriften kas/bank/giro) - een geautomatiseerd systeem - wordt bij voorkeur getoetst in samenhang met eindterm 10, 11, 12, 15 en 16 15

19 EINDTERM: 14. De kandidaat kan mutatiestaten bijhouden, coderen en controleren. Waarde: 10 punten 14.1 Bijhouden contante in- en verkopen, i.c. contante betalingen met geld, pinpas, chipkaart of cheques op de kasmutatiestaat - inclusief controle kasstukken op volledigheid en juistheid - inclusief codering kasstukken volgens decimale rekeningstelsel - inclusief berekenen kassaldo - inclusief afsluiten en voorstellen boeking kasverschil - met behulp van een gegeven rekeningschema - aan de hand van gegeven boekingsstukken - met behulp van een geautomatiseerd systeem - bij voorkeur toetsen in samenhang met:. eindterm 4, 5, 6, 7, en 9. eindterm 10, 11, 12, 13 en 15 16

20 EINDTERM: 15. De kandidaat kan ingevoerde gegevens in een geautomatiseerde administratie verwerken. Waarde: 4 punten 15.1 Verwerken ingevoerde gegevens tot:. invoerlijst en verwerkingsverslag. saldilijst debiteuren/crediteuren. overzicht openstaande posten. betaalstaat voor signalering, verdere verwerking, archivering en controle - een geautomatiseerde systeem - wordt bij voorkeur getoetst in (samenhang met) eindterm 10, 11, 12, 13 en 16 - alleen indien batchgewijze verwerking plaatsvindt wordt deze eindterm afzonderlijk getoetst 17

21 EINDTERM: 16. De kandidaat kan boekingsstukken opbergen. Waarde: 2 punten 16.1 Opbergen boekingsstukken:. met betrekking tot inkopen en verkopen contant en op rekening. debiteuren-/crediteurenadministratie. kas-/bank-/girostukken - volgens regels van het bedrijf - gegeven boekingsstukken - wordt bij voorkeur getoetst in samenhang met:. eindterm 10, 11, 12, 13, 14 en 15. eindterm 4, 5, 6, 7 en 9 18

Financieel administratieve data entry 2 FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE DATA ENTRY 2 (CBA02.2/CREBO:50190)

Financieel administratieve data entry 2 FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE DATA ENTRY 2 (CBA02.2/CREBO:50190) FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE DATA ENTRY 2 (CBA02.2/CREBO:50190) sd.cba02.2.v2 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Praktijkinstructie Boekhouden 1 (CBA08.1/CREBO:50229)

Praktijkinstructie Boekhouden 1 (CBA08.1/CREBO:50229) instructie Boekhouden 1 (CBA08.1/CREBO:50229) pi.cba08.1.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Financieel administratief beheer 4 FINANCIEEL ADMINISTRATIEF BEHEER 4 (CBA13.4/CREBO:53140)

Financieel administratief beheer 4 FINANCIEEL ADMINISTRATIEF BEHEER 4 (CBA13.4/CREBO:53140) FINANCIEEL ADMINISTRATIEF BEHEER 4 (CBA13.4/CREBO:53140) 1 augustus 2003 sd.cba13.4.v2 ECABO, 1 augustus 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Consumptieve kredieten 4 CONSUMPTIEVE KREDIETEN 4 (CBV14.4/CREBO:50164)

Consumptieve kredieten 4 CONSUMPTIEVE KREDIETEN 4 (CBV14.4/CREBO:50164) CONSUMPTIEVE KREDIETEN 4 (CBV14.4/CREBO:50164) sd.cbv14.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of

Nadere informatie

Welkom op de werkvloer Stage lopen op een afdeling boekhouding

Welkom op de werkvloer Stage lopen op een afdeling boekhouding Welkom op de werkvloer Stage lopen op een afdeling boekhouding Praktijkboek voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg in het vmbo brug tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven Welkom op de werkvloer

Nadere informatie

Sparen en beleggen 4 SPAREN EN BELEGGEN 4 (CBV13.4/CREBO:50165)

Sparen en beleggen 4 SPAREN EN BELEGGEN 4 (CBV13.4/CREBO:50165) SPAREN EN BELEGGEN 4 (CBV13.4/CREBO:50165) sd.cbv13.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Praktijkinstructie Financieel administratief beheer 4 (CBA05.4/CREBO:50138)

Praktijkinstructie Financieel administratief beheer 4 (CBA05.4/CREBO:50138) instructie Financieel administratief beheer 4 (CBA05.4/CREBO:50138) pi.cba05.4.v1 ECABO, 1 september 1998 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Praktijkinstructie Administratie verkooporders 3 (CCA03.3/CREBO:50156)

Praktijkinstructie Administratie verkooporders 3 (CCA03.3/CREBO:50156) instructie Administratie verkooporders 3 (CCA03.3/CREBO:50156) pi.cca03.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Diplomalijn Financieel-Administratief Eamen Basiskennis Boekhouden (BKB ) Niveau mbo 2/3 Positionering Onderdeel van Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Versie 1.3 Geldig vanaf 01-01-2013 Vastgesteld op

Nadere informatie

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger:

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger: Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1 Boekhouden? Een boekhoudpakket is een uitgebreide rekenmachine. En dan ook nog een zeer eenzijdige rekenmachine, feitelijk enkel in staat tot optellen en

Nadere informatie

Financiële Administratie

Financiële Administratie Financiële Administratie Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Tweede druk Financiële administratie Financiële administratie Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Tweede druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

1. De basis. Cursus boekhouden Pagina 2

1. De basis. Cursus boekhouden Pagina 2 Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1. De basis Deze cursus is opgezet in november 2004 en maakte tot oktober 2009 deel uit van de handleiding PSU Boekhouden Light V1. Om zoveel mogelijk onze

Nadere informatie

Handleiding Handmatig boekhouden

Handleiding Handmatig boekhouden Aan de slag in beroep en bedrijf Handleiding Handmatig boekhouden Branche Uitgevers 1 Branche Uitgevers 2 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek.

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek. Financieel De financiële module van MKB-Logic Online Administratie stelt u in staat een complete administratie te voeren. De administratie is eenvoudig van opzet en kan door iedereen worden uitgevoerd.

Nadere informatie

Brugboek bedrijfsadministratie

Brugboek bedrijfsadministratie Gerard van Heeswijk David Bouman Brugboek bedrijfsadministratie 3 e druk Brugboek Bedrijfsadministratie Gerard van Heeswijk David Bouman Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij:

Nadere informatie

PSUBL. gravita. Handleiding PSU Boekhouden Light. Inleiding tot eenvoudig boekhouden. Versie: 1.12 22 oktober 2007. Versie: 22 oktober 2007

PSUBL. gravita. Handleiding PSU Boekhouden Light. Inleiding tot eenvoudig boekhouden. Versie: 1.12 22 oktober 2007. Versie: 22 oktober 2007 gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUBL Handleiding

Nadere informatie

Handleiding Club.Boekhouding

Handleiding Club.Boekhouding Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Club.Boekhouding...........................................................................................

Nadere informatie

Bit Watersport. Procedures en werkwijzen. Kerntaak 1: Houdt de dagboeken bij. Mei 2010 Copyright Stichting Praktijkleren

Bit Watersport. Procedures en werkwijzen. Kerntaak 1: Houdt de dagboeken bij. Mei 2010 Copyright Stichting Praktijkleren Bit Watersport Procedures en werkwijzen Kerntaak 1: Houdt de dagboeken bij Mei 010 Copyright Stichting Praktijkleren Procedures en werkwijzen Bit Watersport INHOUDSOPGAVE PROCEDURES EN WERKWIJZEN...5 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Inleiding. In deze casus gaat het om financiële informatie.

Inleiding. In deze casus gaat het om financiële informatie. Inleiding In een handelsbedrijf doen zich veel processen voor. Belangrijke processen zijn het inkoopproces, het opslagproces en het verkoopproces. Om deze processen te kunnen (doen) uitvoeren en te kunnen

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 3

Internetopgaven hoofdstuk 3 Internetopgaven hoofdstuk 3 IO.3.1 IO.3.2 IO.3.3 IO.3.4 Y. van de Voort wil periodiek informatie uit de boekhouding halen. Daarbij maakt zij gebruik van een kolommenbalans. Welke uitspraak over de kolommenbalans

Nadere informatie

KRAAN Financieel Handleiding

KRAAN Financieel Handleiding Handleiding Copyright 2014 Kraan Bouwcomputing B.V. Publicatiedatum: 28-11-2014 Alle gegevens in dit document vallen onder het auteursrecht. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

BKB. Basiskennis boekhouden. Aanvulling

BKB. Basiskennis boekhouden. Aanvulling BKB Basiskennis boekhouden Aanvulling Deze aanvulling behoort bij BKB Boekhouden, ISBN 978-90-415-0632-0. Lay-out en opmaak: NTI DTP Studio, Leiden 1 e druk najaar 2010 2010, Educatief bv, Leiden Alle

Nadere informatie

de basis van bedrijfsadministratie

de basis van bedrijfsadministratie hoofdstuk 1 de basis van bedrijfsadministratie In het eerste hoofdstuk wordt inzicht gegeven in het voeren van een administratie. Hierbij worden de basisbegrippen zoals de balans, resultatenrekening en

Nadere informatie

HANDEL EN ADMINISTRATIE VMBO. Syllabus centraal examen 2015

HANDEL EN ADMINISTRATIE VMBO. Syllabus centraal examen 2015 HANDEL EN ADMINISTRATIE VMBO Syllabus centraal examen 2015 April 2013 2013 College voor Examens vwo, havo, vmbo, Utrecht. Alle rechten voorbehouden. Alles uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Handleiding Davilex Account Basic. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Account Basic. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Account Basic Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting. Multivers for Windows(*)

Procedure jaarafsluiting. Multivers for Windows(*) Procedure jaarafsluiting Multivers for Windows(*) (*) De naam Multivers for Windows is vanaf versie 7.0 veranderd in Unit 4 Multivers. Voor deze nieuwe versie is een apart document, betreffende de jaarafsluiting

Nadere informatie

- FACULTATIEF DOCENT: Computerboekhouden AccountView inclusief software en bestanden (present NOI; bv. voor demo op beamer).

- FACULTATIEF DOCENT: Computerboekhouden AccountView inclusief software en bestanden (present NOI; bv. voor demo op beamer). Sheet 14 - Training Elementair boekhouden havo/vwo - BOEK LEERLINGEN: Balans, grootboek & boekingsregels, boekhoudcases met OB, subadministraties, kasstaat, loonadministratie, praktijkboekingen, ondernemingsvormen/financiering,

Nadere informatie

BEDRIJFSADMINISTRATIEF MEDEWERKER

BEDRIJFSADMINISTRATIEF MEDEWERKER BEDRIJFSADMINISTRATIEF MEDEWERKER EINDTERMEN VANAF 2000/2001 DATUM VAN INDIENING: 01.06.1996 1 e WIJZIGING: 01.06.1997 2 e WIJZIGING: 01.06.1999 INDIENER: Kenniscentrum ECABO POSTADRES: Postbus 1230 PLAATS:

Nadere informatie

o n l i n e i n T e R n e T B o e K H o U D e n v o o R D e o n D e R n e m e R

o n l i n e i n T e R n e T B o e K H o U D e n v o o R D e o n D e R n e m e R o n l i n e INTERNETBOEKHOUDEN voor DE ondernemer Actuele cijfers online! OVER MUIS SOFTWARE MUIS Software ontwikkelt al sinds 1984 professionele administratieve software. Vanaf het begin is het de doelstelling

Nadere informatie

Praktijkinstructie Betalingsverkeer 4 (CBV02.4/CREBO:50167)

Praktijkinstructie Betalingsverkeer 4 (CBV02.4/CREBO:50167) instructie Betalingsverkeer 4 (CBV02.4/CREBO:50167) pi.cbv02.4.v1 ECABO, 16 juni 1997 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie