Van basisopleidingen. actualiteitsseminars. Catalogus najaar Unfold your potential Unfold your potential

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van basisopleidingen. actualiteitsseminars. Catalogus najaar 2014. Unfold your potential www.kluweropleidingen.be. Unfold your potential"

Transcriptie

1 Va basisopleidige tot actualiteitssemiars Catalogus ajaar 2014 Ufold your potetial Ufold your potetial 1

2 Opleidige milieu, veiligheid e kwaliteit Als projectmaager veiligheid, milieu e kwaliteitszorg be ik geboeid door wat reilt e zeilt bie mij vakdomei. Daarom volg ik de wetgevig e literatuur op, omrig ik me met deskudige e praat ik met klate e beleidsmakers. Mij uitdagig? Dit alles vertale aar leerervarige waarmee u veiligheid, milieuzorg e kwaliteit i uw oderemig aar ee hoger iveau tilt. U vidt bij Kluwer Opleidige iet allee basisopleidige maar ook updatesemiars. Ik be er va overtuigd dat u bie het Kluwer-aabod ee opleidig of traiig vidt die ee atwoord biedt op vrage die mometeel op uw bureau ligge. Audrey Va de Bempt Projectmaager milieu e prevetie Blijf up-to-date De milieu- e veiligheidswetgevig wijzigt regelmatig e haar omvag (e complexiteit) eme voortdured toe. Bijblijve is ee must, maar gee gemakkelijke opdracht. Kluwer helpt u ee veilige milieu- e arbeidsomgevig te creëre die i lij ligt met de geldede wet- e regelgevig. Laat u ispirere door experte die wete te boeie Meer da 28 topdocete met ee oberispelijke vakkeis e ee jarelage praktijkervarig Expertise va de docete: 8,4/10 Ee ispirerede presetatie, stijl e passie voor traie 2 Vrage of opmerkige? Audrey Va de Bempt Projectmaager milieu e prevetie Tel.: Doelgroep Milieu milieuadviseurs, -veratwoordelijke e -coördiatore prevetieadviseurs e facilitymaagers milieuambteare juridische diestverleers (advocate, otarisse, bedrijfsjuriste) (kadidaat) itere e extere auditore algemee directeure e zaakvoerders Veiligheid prevetieadviseurs e safetymaagers facilitymaagers e gebouwebeheerders security- e veiligheidsmaagers vertrouwespersoe advocate e bedrijfsjuriste algemee directeure, zaakvoerders, afdeligsveratwoordelijke Kwaliteit (itere) auditore (kwaliteit, veiligheid, milieu, )

3 Cogresse e studiedage Hoog tijd voor ee echte veiligheidscultuur 1 dag p. 4 Arbeidsveiligheid Prevetieadviseur: Multidiscipliaire basismodule p. 5 Prevetieadviseur: Multidiscipliaire specialisatiemodule Niv 1 e 2 p. 5 Welzijswetgevig: va wet aar praktijk Nieuw 0,5 dag p. 6 Draaiboek iter oodpla 0,5 dag p. 6 Veilig werke met derde 1 dag p. 7 Documetebeheer 0,5 dag p. 8 Risicoaalyse voor machies 1 dag p. 8 Hoe implemeteert u ATEX 137 op de werkvloer? 1 dag p. 9 Idieststelle va hoog- e laagspaigsistallaties Nieuw 1 dag p. 9 De OHSAS reeks 1 dag p. 10 Certificaat Veiligheid voor operatioeel leidiggevede i het kader va VCA 3 dage p. 10 De ISO 9001-orm 1,5 dag p. 10 Het AREI 4 dage p. 10 BA5 2 dage p. 10 Psychosociale risico s e ergoomie Vertrouwespersoo: basisopleidig 2 dage p. 11 Supervisie vertrouwespersoo 1 dag p. 11 De ieuwe wet op de psychosociale risico s Nieuw 0,5 dag p. 12 Ee stressbeleid opzette: workshop Nieuw 0,5 dag p. 12 Arbeidshygiëe Draaiboek legioella 0,5 dag p. 13 De ieuwe exteded safety data sheet 0,5 dag p. 13 Bieklimaat: Bijscholig voor de prevetieadviseur 1 dag p. 14 Irichtig va de arbeidsplaats e ergoomie Facility maagemet va A tot Z 4 dage p. 15 Strategische werkplekotwikkelig: de kracht va de 3 B s 1 dag p. 15 Leefmilieu Milieuadmiistratie: basisopleidig 2 dage p. 16 Eergiemaagemet: basisopleidig 3 dage p. 17 Update milieuadmiistratie 1 dag p. 18 Update Vlaams milieurecht 0,5 dag p. 18 De VLAREM-trei ,5 dag p. 19 Ruimtelijke ordeig voor iet-specialiste 1 dag p. 19 De ieuwe omgevigsverguig: praktische oplossig voor bedrijve 0,5 dag p. 20 De ISO orm 1 dag p. 20 Bodemsaerig: stad va zake 0,5 dag p. 21 Iteratioaal afvaltrasport i de praktijk 2 dage p. 21 Veiligheidscultuur- e vaardighede Gedragsmaagemet voor veiligheids- e milieuprofessioals 1 dag p. 22 0,5 dag p. 22 Verbeter de werkig va uw CPBW Nieuw 0,5 dag p. 23 MS Excel voor de prevetieadviseur 1,5 dag p. 23 Boost uw toolboxmeetigs Nieuw 0,5 dag p. 24 Security Security maagemet: basisopleidig 2 dage p. 24 Kwaliteit Basistraiig itere auditor volges ISO 19011: dag p. 25 Busiess process maagemet va A tot Z 8 dage p. 25 Lea Six Sigma: Yellow Belt 2 dage p. 26 Operatioal Excellece: ee itroductie tot procesmaagemet 1 dag p. 26 Bij het meredeel va deze opleidige otvagt u ee attest permaete vormig voor de milieucoördiator of ee attest bijscholig voor de prevetieadviseur: 3 lesure per halve dag, 6 lesure per volledige dag, 12 lesure voor 2 dage,... Deze iformatie vidt u olie op de opleidigsfiche. 3

4 4CONGRES Hoog tijd voor ee echte veiligheidscultuur Leer bouwe aa ee echte veiligheidscultuur voor uw bedrijf. I ee ideale wereld is de prevetieadviseur overbodig. Wat i ee ideale wereld wete al uw medewerkers hoe ze zich veilig moete gedrage e hoe ze moete omgaa met risico s. I ee ideale wereld plaatse ze zélf veiligheid bove productiviteit. Breg uw bedrijf ee stapje dichter bij die ideale wereld, met het uitbouwe va ee veiligheidscultuur. Tijdes dit cogres otdekt u de bouwstee va zo cultuur e leert u hoe u er ee iter draagvlak voor creëert. Zodat u straks steeds vaker tevrede kut zij omdat medewerkers zélf de juiste veiligheidsmaatregele eme. E wat gebeurt er met u als de cultuur geïstalleerd is? Uw rol wordt og belagrijker. Wat i ee ideale wereld bet u ee adviseur die prioriteite bewaakt e strategische lije uitteket. Vijf vrage die u a dit cogres kut beatwoorde: Hoe scoort uw bedrijf vadaag op veiligheid? E is dat eigelijk meetbaar? Hoe begit u aa ee veiligheidscultuur? Hoe krijgt u de hiërarchische lij op uw lij? Hoe ziet ee succesvolle veiligheidscultuur eruit?hdqzergzerg Waarom zou u überhaupt aa zo cultuurveraderig begie? Vijf troeve va het cogres: U kut bijprate met collega-prevetieadviseurs. U krijgt iput va (e kut vrage stelle aa) 10 autoriteite i uw vakgebied. U krijgt allee iput waar u écht iets mee bet. Gee utteloze e iet-toepasbare theorie. U ziet e hoort uit eerste had welke successe adere bedrijve boeke met hu veiligheidscultuur. U krijgt kleie tips e tricks om uw vaardighede aa te scherpe. Stel uw programma zelf same De start- e slotsessie volgt u same met iederee. Maar de rest va de dag vult u zélf i, met de sessies die u het meest iteressere. Zo weet u zeker dat u de hele dag veel bijleert. Pleaire sessie: ee echte veiligheidscultuur: ka dat wel? Keuzeworkshops - reeks 1: Stappe om uw strategie te bepale Verkoop uw veiligheidsbeleid beter Keuzeworkshops - reeks 2: Buildig blocks va ee veiligheidscultuur Weerstad tege uw prevetiebeleid Keuzeworkshops - reeks 3: Uw relatie met de hiërarchische lij Vergroot de impact va uw advies bij collega s Keuzeworkshops - reeks 4: Gedragsveraderig e veiligheidscultuur Zet uw publiek aa tot actie Pleaire slotsessie: Bedrijfscase Praktische iformatie Eé dag, va 9 tot uur , Berchem 450 euro excl. 21 % btw Meest recete ifo e ischrijve via oze website.

5 ARBEIDSVEILIGHEID Opleidige i samewerkig met KAHO Sit-Lieve Deze opleidige worde igericht door KAHO Sit-Lieve i.s.m. Kluwer. Deze opleidige zij coform de vereiste zoals bepaald i het KB va 17 mei 2007 betreffede de vormig e bijscholig va prevetieadviseurs va de itere e extere dieste voor prevetie e beschermig op het werk. Wilt u de fuctie va prevetieadviseur opeme, da moet u i het bezit zij va ee getuigschrift Prevetieadviseur Niveau 1 of Niveau 2: Niveau 1: basismodule va 120 ure (dagoderwijs of bleded) + Multidiscipliaire specialisatiemodule iveau 1 va 280 ure Niveau 2: basismodule va 120 ure + multidiscipliaire specialisatiemodule Niveau 2 va 90 ure Prevetieadviseur: Multidiscipliaire basismodule Dagoderwijs 120 ure Start op , Get euro excl. 21 % btw Meest recete ifo e ischrijve via oze website. Bleded 120 ure Start op , Get euro excl. 21 % btw Meest recete ifo e ischrijve via oze website. Prevetieadviseur: Multidiscipliaire specialisatiemodule Niveau ure Start op , Get euro excl. 21 % btw Meest recete ifo e ischrijve via oze website. Niveau 2 90 ure Start op , Get euro excl. 21 % btw Meest recete ifo e ischrijve via oze website. 5

6 ARBEIDSVEILIGHEID Welzijswetgevig: va wet aar praktijk Hoe word ik ee efficiëte prevetieadviseur? Als prevetieadviseur hebt u talloze wettelijke verplichtige, veratwoordelijkhede e take. Hoe stelt u de juiste prioriteite? Hoe bepaalt u wat u tege waeer doet? Hoe zorgt u ervoor dat u de wettelijke aspecte aleeft, e vooral dat u ee beter welzijs- e veiligheidsiveau i uw orgaisatie uitteket? E hoe overtuigt u uw directie va het belag va veiligheid e welzij? Deze opleidig vertaalt de wettelijke verplichtige i het kader va de welzijswetgevig aar uw praktijk. U leert hoe u uw directie overtuigt om welzij e veiligheid mee op de kaart te zette. U krijgt tools om prioriteite te stelle e u leert hoe u zich beter orgaiseert zodat de wettelijke aspecte tijdig worde ageleefd. Kortom: U leert hoe u ee stevig welzijsbeleid i uw orgaisatie opzet e uitrolt. Wettelijk kader Verplichte vormige voor de prevetieadviseur Opdrachte e veratwoordelijkhede va de prevetieadviseur Medisch toezicht voor de prevetieadviseur-arbeidsgeeesheer Praktische dagidelig va de prevetieadviseur Tips e trics voor het overtuige va uw maagemet Doelstellige bepale e prioritisere va take I professioele hade Frederik Callaert, zelfstadig prevetieadviseur Praktische iformatie Eé halve dag, va 14 tot uur , Berchem , Get 400 euro excl. 21 % btw Meest recete ifo e ischrijve via oze website. 6ARBEIDSVEILIGHEID Draaiboek iter oodpla Laat u iet verrasse door crisissituaties! Elk bedrijf loopt risico s: erstige e dodelijke (arbeids)ogevalle, brad, explosie, ogevalle bij derde, milieu-icidete, trasportogevalle, bomalarm, techische ogevalle, chemische risico s,... Het is belagrijk dat u ú de orgaisatie e procedures vastlegt die i oodsituaties moete worde gevolgd. Wat als er zich ee crisis voordoet, maakt ee goed iter oodpla het verschil tusse efficiëte actie e chaos. Na het volge va deze studiemiddag bet u i staat om zelf ee doeltreffed iter oodpla op te stelle. U leert stap voor stap hoe u ee geïtegreerd oodpla op maat va uw bedrijf opstelt, hoe u dit commuiceert aar uw medewerkers e hoe u oefeig e vormig voor he orgaiseert. Oefeige, voorbeelde e iteressate tips zorge ervoor dat u de materie i de vigers krijgt. Wetgevig, historiek e achtergrod Risico s e sceario s Ihoud va het oodpla Istructies e commuicatie aar de medewerkers toe Het oodpla ioefee I professioele hade Frederik Callaert, zelfstadig prevetieadviseur Praktische iformatie Eé halve dag, va 14 tot uur , Leuve , Berchem 400 euro excl. 21 % btw Meest recete ifo e ischrijve via oze website. Deze opleidig is doorspekt met praktijkvoorbeelde e praktische tips. Ik vod het heel leerrijk! Brigitte Va Offel, prevetieadviseur, Uique

7 ARBEIDSVEILIGHEID Veilig werke met derde Bijscholig voor de prevetieadviseur: zet wetgevig om i praktische tools Werke met oderaaemers e uitzedkrachte? Daarbij is het belagrijk dat u de verplichtige ket - voor beide kate. Wie staat i voor de veiligheid va derde? Bet u aasprakelijk voor hu foute? Welke cotroles of ispecties staa u te wachte? Leg de fudamete voor ee veilige samewerkig: met ee praktische keis va de welzijswet. Leer i deze opleidig hoe u de wet vertaalt aar uw orgaisatie e otwikkel uw eige aapak. Uw traiig Veilig werke met derde door ee trechter Uw bedrijf werkt met oderaaemers voor de uitvoerig va grote oderhoudswerke? Uw bak werkt met extere IT-specialiste? Het valt allemaal oder de oemer werke met derde. Maar aa ee algemee opleidig hebt u iet veel. U wilt praktische tips voor úw situatie. Dus krijgt u die ook. De opleidig verloopt als ee trechter: eerst frist u uw keis va de wetgevig op, daara leert u alles over de tools, e uiteidelijk werkt u op uw eige casestudy. 1. Wettelijk kader Europees kader Natioale wetgevig Welzijswet Gelijkeisse e verschille met het KB Tijdelijke e Mobiele Bouwplaatse Veratwoordelijkhede e strafbepalige 2. Werke met derde Toepassigsgebied e defiities Verplichtige e take va de opdrachtgever Verplichtige e take va de aaemer 3. Tools voor het werke met derde Veiligheidspla / risicoaalyse Othaal va aaemers Gebruik va werkverguige (praktijkvoorbeelde) Gebruik va toolboxmeetigs 4. Casestudy Hoe pakt u het werke met derde aa i uw orgaisatie? (kleie werkgroepe) Feedback op de cases Wat met katooromgevige? 5. Werke met buiteladse aaemers Limosa Problematiek rod commuicatie 6. Uitzedarbeid Situerig va uitzedarbeid Verschille met het werke met derde I professioele hade Marc Peeters, maager veiligheidscoördiatie, Jasse Pharmaceutica Praktische iformatie Eé dag, va 9 tot uur , Brussel , Berchem 610 euro excl. 21 % btw Meest recete ifo e ischrijve via oze website. 7

8 ARBEIDSVEILIGHEID Documetebeheer Tem de papiere tijger! Dit programma is gericht op de orgaisatie e de werkig va de itere diest voor prevetie e beschermig. Dakzij ee doeltreffed e trasparat documetebeheerssysteem, ka de prevetieadviseur tijd vrij make voor het echte prevetiewerk! Deze praktijkgerichte opleidig biedt u ee hadig overzicht va de wet- e regelgevig m.b.t. de documete rod welzij, die u odig hebt i uw orgaisatie. U leert hoe u sel e efficiët te werk kut gaa bij de verdere uitbouw va het documetebeheer, coform de wettelijke bepalige. Iteressate voorbeelde, tips e oefeige illustrere de theorie e verstrekke u izichte die u metee i uw bedrijf i praktijk kut brege. Voorstellig va de orgaisatie e zij bedrijfselemete De verschillede ivalshoeke va het dyamisch risicobeheersigsysteem De plamatige uitbouw va het prevetiebeleid Het documetebeheersysteem Schematisch overzicht va alle wettelijke verplichtige e documete Vragerode e abesprekig I professioele hade Jea-Louis Dumortier, cosultat, JLD-Systems Praktische iformatie Eé dag, va 9 tot uur , Berchem 750 euro excl. 21 % btw Meest recete ifo e ischrijve via oze website. Ee mooi overzicht va wat je als prevetieadviseur odig hebt. Zeker de moeite als je ees orde op zake wil stelle i je eige documete. Job Louage, prevetieadviseur, Shaks ARBEIDSVEILIGHEID Risicoaalyse voor machies Praktische ivullig va de machierichtlij e de richtlij arbeidsmiddele Risicoaalyse is ee essetieel oderdeel va de machierichtlij. Ze wordt uitgevoerd voordat ee machie ee CE-markerig opgekleefd krijgt. Ook de wetgevig arbeidsveiligheid verplicht ee beoordelig va de risico s op het werk, met als doel ee efficiëte risicobeheersig i de oderemig op te zette. Machies e istallaties make ee belagrijk deel uit va de werkomgevig e de daarbij behorede risico s. Deze opleidig leert u hoe u zelf ee (beperkte) risicoaalyse voor machies kut uitvoere e hoe u de verworve keis ook kut aawede bij de aakoop of idieststellig va ee machie of istallatie. Risicoaalyse i haar wettelijke cotext Pricipes va de risicobeoordelig volges de orm EN ISO Voorstellig va ee aatal aalysemethodes Oefeige e praktische toepassige I professioele hade Koe Chieles, productmaager Machiery Directive, Viçotte I samewerkig met Praktische iformatie Eé dag, va 9 tot uur , Berchem 750 euro excl. 21 % btw Meest recete ifo e ischrijve via oze website. Deze opleidig gaf me ee heel adere kijk op het ischatte va risico s. Zo is het iet altijd zo complex als het lijkt, maar zo is het ook iet altijd zo eevoudig als het lijkt... Jo Meuwisse, hoofd egieerig, Werkhuize Hegelhoef Idustrial Cotractig 8

9 ARBEIDSVEILIGHEID Hoe implemeteert u ATEX 137 op de werkvloer? Uw gids bij het opstelle va het explosieveiligheidsdocumet va uw oderemig Wie bij explosierisico s uitsluited dekt aa gevaarlijke stoffe e processe bij grootschalige (petro)chemische idustrieë, oderschat de werkelijkheid. Ook i kleie bedrijve met schijbaar risicoloze bedrijfsprocesse of werksituaties schuilt mogelijk explosiegevaar. Ee opslagtak voor bradstof, ophopig va kleie (stof)deeltjes, meel, schoomaakmiddele, zaagsel,... kue leide tot explosies. De Europese Richtlij 1999/92/EG (ATEX 137) beschrijft hoe veilig ka worde gewerkt i ee otploffigsgevaarlijke omgevig e wat daarbij de verplichtige va de werkgever zij. Hoe kut u de ATEX 137-richtlij praktisch toepasse? Hoe zit het precies met de omzettig va deze richtlij aar de Belgische wetgevig? Hoe maakt u werk va ee adequate risicobeoordelig? E hoe stelt u ee explosieveiligheidsdocumet op? Deze praktijkgerichte opleidig gidst u feilloos doorhee ATEX 137! Algemee situerig va de ATEX 137-richtlij Opbouw e structuur va het explosieveiligheidsdocumet Het idetificere e evaluere va risico s Het idetificere e remediëre va de otstekigsbroe Casestudy: het opstelle va ee explosieveiligheidsdocumet overeekomstig de vereiste va ATEX 137 I professioele hade Kristophe Va Immerseel, cotractmaager risk & eviromet, Viçotte I samewerkig met Praktische iformatie Eé dag, va 9 tot uur , Edegem 750 euro excl. 21 % btw Meest recete ifo e ischrijve via oze website. ARBEIDSVEILIGHEID Idieststelle va hoog- e laagspaigsistallaties Alles wat u moet wete over elektriciteit Als prevetieadviseur moet u advies geve over elektrische istallaties e over het idieststelle va hoog- e/of laagspaigsistallatie. Hebt u vadaag voldoede bagage over elektriciteit om ee gefudeerd advies te geve? Deze opleidig vertaalt het AREI aar uw praktijk. Op basis va ee zeer gedetailleerd praktijkvoorbeeld otdekt u alle aspecte die omisbaar zij om advies te geve over elektrische istallaties e bij het idieststelle va istallaties. Va aavraag tot defiitieve idieststellig va ee hoog- e laagspaigsistallatie Risicoaalyse e idieststellig Verschillede soorte va oude e ieuwe laag- e hoogspaigsistallaties Gevare, risico s e oplossige De oodzakelijke PBM, CPM e gereedschappe iclusief hu specificaties, orme e voorbeelde, het lock out tag out pricipe, oodzakelijke opleidig, toelichtig BA4-BA5, werkverguig, ter beschikkig stellig. De idieststellige va istallaties gekoppeld aa het jaaractiepla, maadverslag, opleidige, sesibiliserigsacties, techische fiches, De correcte procedure voor idieststellige va istallaties e de verakerig va die procedure i het bedrijfsproces I professioele hade Erik De Smedt, prevetieadviseur, Sibelga Praktische iformatie Eé dag, va 9 tot uur , Atwerpe , Aalst 590 euro excl. 21 % btw Meest recete ifo e ischrijve via oze website. 9

10 ARBEIDSVEILIGHEID Certificaat Veiligheid voor operatioeel leidiggevede i het kader va VCA VCA staat voor Veiligheid, gezodheid e milieu Checklist Aaemers. Het is ee systematiek die is otwikkeld om veiligheidsbeheersysteme va aaemers / cotractors op ee objectieve e gestructureerde maier te toetse e te certificere. Het Viçotte Academy-certificaat is erked door het Uitvoered Comité va de VCA-deskudige. Via deze opleidig verkrijge de betrokke operatioeel leidiggevede de odige keis izake veiligheid e kue ze deeleme aa het exame. Het AREI Tijdes dit semiarie otdekt u alle aspecte va het Algemee Reglemet op de Elektrische Istallaties. Doelstellig va het semiarie: Op ee systematische maier de voorschrifte va het AREI e de uitvoerigsbesluite bestudere. De gebruiker helpe om zij weg te vide i de massa voorschrifte. BA5 Na het volge va deze opleidig beheerst u de veiligheidsregels e de praktische toepassig erva bij het werke aa elektrische istallaties door vakbekwame persoe BA5. Ileidig: doel e opvattig Algemee iformatie e regels om veilig te kue werke aa de elektrische istallaties Gevare va elektriciteit Regels voor het werke aa de elektrische istallaties buite spaig, oder spaig e i bijzodere omstadighede Besprekig va voorbeelde va situaties De OHSAS reeks De ivoerig va ee systeem voor veiligheids- e gezodheidsmaagemet volges OHSAS laat ee oderemig toe de itegriteit va zij persoeel e zij omgevig voortdured te bescherme, volges de geldede wette e reglemete, e met ee garatie va voortdurede verbeterig va de prestaties op dit gebied. Tijdes deze opleidig maakt u keis met de verschillede elemete va ee veiligheids- e gezodheidsmaagemetsysteem, e met wat bij de uitvoerig erva komt kijke. U leert hoe u de eise va de iteratioale orm OHSAS vertaalt aar uw eige orgaisatie, zodat ee efficiët e tastbaar systeem voor veiligheids- e gezodheidsmaagemet tot stad ka worde gebracht. De ISO 9001-orm Heel wat oderemige spare koste och moeite om hu klate e parters te overtuige va hu degelijkheid e de kwaliteit va hu producte. De ivoerig va ee kwaliteitsmaagemetsysteem volges ISO 9001 helpt u hierbij. Tijdes deze opleidig verwerft u ee degelijk izicht i de verschillede eise va de orm e hu relatie tot het maagemet va ee orgaisatie. Na afloop vertaalt u de vereiste va de iteratioale orm ISO 9001 aar uw orgaisatie. I samewerkig met: 10

11 PSYCHOSOCIALE RISICO S PSYCHOSOCIALE RISICO S Vertrouwespersoo: basisopleidig Goede praktijke bij ogewest gresoverschrijded gedrag op het werk Op 28 april 2014 verschee de ieuwe wetgevig i verbad met de prevetie va psychosociale risico s op het werk i het Belgisch Staatsblad. Deze wetgevig voorziet heel wat wijzigige voor de vertrouwespersoo. De ieuwe wetgevig leest u op Surf aar het artikel r : Nieuwe wetgevig i verbad met psychosociale risico s op het werk vaaf 1 september Wat beteket dit voor de opleidig va de vertrouwespersoo? U bet mider da 5 jaar officieel aagesteld als vertrouwespersoo e u volgde og gee opleidig? Vaaf 1 september 2014 moet u verplicht de ieuwe vijfdaagse opleidig vertrouwespersoo volge bie ee termij va 2 jaar. Deze opleidig moet erked zij door de Overheid. U bet mider da 5 jaar officieel aagesteld als vertrouwespersoo e u volgde al ee opleidig of u hebt al meer da 5 jaar ervarig als vertrouwespersoo: U kut uw fuctie blijve uitoefee. U moet jaarlijks verplicht ee supervisie volge. Deze opleidige kome i aamerkig voor de jaarlijkse supervisie: Supervisie vertrouwespersoo - (zie ook pagia 11) De ieuwe wet op de psychosociale risico s - (zie ook pagia 12) Ee stressbeleid opzette: workshop - (zie ook pagia 12) I samewerkig met Supervisie vertrouwespersoo Verscherp uw bemiddeligs- e coflicthaterigsvaardighede Wij oderzoeke de erkeig va deze opleidig. Wilt u op de hoogte gehoude worde over de Vertrouwespersoo: basisopleidig? Cotacteer da Als vertrouwespersoo faciliteert u de dialoog tusse de betrokke partije bij ee icidet op ee eutrale e opartijdige maier. Gee gemakkelijke opdracht! Wat u beweegt zich doorhee de belage, motieve e gevoeles va de betrokke partije. Ee goed izicht i hoe ogewest gedrag otwikkelt, is essetieel om uw rol op ee succesvolle maier te vervulle. Tijdes deze workshop otdekt u hoe ogewest gedrag tot stad komt e evolueert. Dakzij het izicht i deze dyamiek otdekt u welke impact u als vertrouwespersoo uitoefet op de betrokke partije. Daaraast komt u te wete welke methodieke er bestaa om efficiët é met resultaat te reagere op ee icidet. Supervisie voor de vertrouwespersoo Vaaf 1 september 2014 moete vertrouwespersoe jaarlijks ee supervisie volge die he ieuwe vaardighede leert voor het uitoefee va deze fuctie. Deze opleidig komt i aamerkig voor de jaarlijkse supervisie. Otwikkeligsproces va ogewest gedrag e de dyamieke tusse de betrokke partije Methodieke va psychosociale iterveties Wetswijzigige e evoluties bie de wet betreffede de beschermig tege geweld, pesterije e ogewest seksueel gedrag op het werk I professioele hade Tamara Va der Gucht, prevetieadviseur psychosociale aspecte, Attetia vzw Praktische iformatie Eé dag, va 9 tot uur , Diegem , Berchem I samewerkig met 625 euro excl. 21 % btw Speciale voorwaarde voor klate va Attetia. Meest recete ifo e ischrijve via oze website. 11

12 PSYCHOSOCIALE RISICO S PSYCHOSOCIALE RISICO S De ieuwe wet op de psychosociale risico s U wilt het ziekteverzuim e de werklast i uw orgaisatie aapakke? U wilt i uw orgaisatie ee efficiët stressbeleid opzette? U wilt vereme hoe u dat best aapakt e welke stappe u moet zette? U bet op zoek aar best practices, tools e ieuwe ideeë voor het opzette va ee stressbeleid? Het prevetiebeleid psychosociaal welzij: wetgevig, verplichtige, opzet e implemetatie Stress, bur-out, abseteïsme worde de laatste jare steeds acuter i orgaisaties. Steeds meer doe met mider, altijd bereikbaar zij, hebbe ee impact op het psychosociaal welzij va de werkemers. Met de ieuwe wet op de psychosociale risico s (28 april 2014) zet de overheid ee stap i de aapak va deze probleme. Werkgevers moete gepast reagere op klachte. De bevoegdhede va de prevetieadviseur zij uitgebreid, de rol va de vertrouwespersoo is gewijzigd, Tijdes deze halve dag otdekt u alle aspecte va de ieuwe wetgevig die u moet aleve vaaf 1 september Supervisie voor de vertrouwespersoo Vaaf 1 september 2014 moete vertrouwespersoe jaarlijks ee supervisie volge die hu belagrijkste vaardighede aascherpe. Deze opleidig komt i aamerkig voor de jaarlijkse supervisie. Modulair Deze opleidig is ee oderdeel va de éédaagse modulaire opleidig Stress, bur-out e psychosociale risico s. Het opzette va ee efficiët stress- e bur-outbeleid wordt behadeld i de module Ee stressbeleid opzette: workshop. Meer ifo oderaa deze pagia e op I professioele hade Tamara Va der Gucht, prevetieadviseur psychosociale aspecte, Attetia vzw Ee stressbeleid opzette: workshop Voorkom stress e bur-out op ee pragmatische maier Praktische iformatie Eé halve dag, va 9 tot uur , Elewijt , Berchem 300 euro excl. 21 % btw 10 % kortig (zie voorwaarde olie) Meest recete ifo e ischrijve via oze website. Tijdes deze workshop otdekt u hoe u ee beleid i uw orgaisatie opzet dat focust op stressprevetie e verhogig va het egagemet va uw werkemers. U otdekt best practices e tools die u gemakkelijk aar uw eige orgaisatie kut vertale. U bregt uw eige cases mee e bespreekt die i groep. Op die maier keert u terug aar uw werkplek met cocrete oplossige voor uw uitdagige. Supervisie voor de vertrouwespersoo Vaaf 1 september 2014 moete vertrouwespersoe jaarlijks ee supervisie volge die he ieuwe vaardighede leert voor het uitoefee va deze fuctie. Deze opleidig komt i aamerkig voor de jaarlijkse supervisie. Modulair Deze opleidig is ee oderdeel va de éédaagse modulaire opleidig Stress, bur-out e psychosociale risico s. De wettelijke aspecte worde behadeld i de module De ieuwe wet op de psychosociale risico s. Meer ifo boveaa deze pagia e op I professioele hade Susie Verstuyft, prevetieadviseur, Attetia Praktische iformatie Eé halve dag, va 14 tot uur , Elewijt , Berchem 400 euro excl. 21 % btw 10 % kortig (zie voorwaarde olie) Meest recete ifo e ischrijve via oze website. 12

13 ARBEIDSHYGIENE Draaiboek legioella Ee doeltreffede aapak va ee reëel risico Naast de algemee verplichtige vauit de welzijswetgevig verplicht het Legioellabesluit va de Vlaamse Regerig werkgevers ee legioellabeheerspla op te stelle. Sids 4 mei 2007 is ee Legioellabesluit va kracht, dat de idelig i hoogrisico- e matigrisico-irichtige wijzigde e ekele ieuwe maatregele doorvoerde. Tijdes deze studieamiddag wordt u wegwijs gemaakt i de wettelijke verplichtige, eveals i de risicoaalyse e mogelijke prevetiemaatregele betreffede legioella. U leert ook hoe u ee goed legioellabeheerspla opstelt. Basisbegrippe rod legioella Regelgevig Wat zij de oderdele va ee goed beheerspla? Vragerode e abesprekig Resultate U hebt ee duidelijk overzicht va de verplichtige die u moet aleve. U weet hoe u het risico va ee legioella-ifectie i uw orgaisatie kut miimalisere. U kut ee goed beheerspla opstelle. Praktische iformatie Eé halve dag, va 14 tot uur , Elewijt 400 euro excl. 21 % btw Meest recete ifo e ischrijve via oze website. We wete u wat het Vlaamse besluit voor legioella juist ihoudt. De legioellawetgevig ka u correcter e cocreet toegepast worde. Erwi Segers, techisch hoofdmedewerker, Gemeetebestuur Puurs ARBEIDSHYGIENE De ieuwe exteded safety data sheet Het veiligheidsiformatieblad leze e begrijpe Sids REACH e CLP zij er ieuwe regels voor de structuur e de ihoud va de Safety Datasheets (SDS) of veiligheidsiformatieblade. De ihoud va ee (ieuwe) exteded SDS ka sterk afwijke te opzichte va vroeger. Daaraast itroduceert REACH ook ieuwe wettelijke verplichtige voor gebruikers va chemische stoffe die ee exteded SDS va hu leveracier otvage. Deze workshop focust op: de ieuwe structuur e de vormvereiste va de SDS. de blootstelligssceario s die deel uitmake va het exteded SDS. de wettelijke verplichtige va de gebruiker bij otvagst va ee exteded SDS. het itere beheer va otvage (exteded) SDS. Na deze workshop heeft het exteded SDS gee geheime meer voor u, kut u de risico s va gevaarlijke stoffe accuraat ischatte e weet u welke acties u moet odereme om te voldoe aa uw wettelijke verplichtige als dow stream user. U hebt ook ee globaal idee va hoe u safety datasheets bie uw orgaisatie kut behere. Eige voorkeis va het SDS/veiligheidsiformatieblad e REACH e CLP is aageweze. I professioele hade Steve Va de Broeck, igeieur e milieudeskudige, Essescia Praktische iformatie Eé halve dag, va tot uur , Elewijt 255 euro excl. 21 % btw Meest recete ifo e ischrijve via oze website. 13

14 ARBEIDSHYGIENE Bieklimaat: Bijscholig voor de prevetieadviseur Ee gezod bieklimaat voor gezode werkemers Het welzij va werkemers hagt sterk same met hoe ze het bieklimaat e de luchtkwaliteit i de katoorruimte ervare. Vaak is die ervarig subjectief: wat voor de ee te warm is, is voor de adere te koud. E dus staat de prevetieadviseur voor grote uitdagige. Wat hij vereigt verschillede spelers met tegestrijdige belage, behadelt klachte over het bieklimaat, e steut bij al zij hadelige op ee gespecialiseerde keis. De Kluwer-opleidig is de kers op de taart voor wie dagelijks met bieklimaat bezig is e zij keis wil verdiepe: prevetieadviseurs, milieucoördiatore, facility maagers, Tijdes uw bijscholig als prevetieadviseur leert u alles over bieklimaat, de luchtkwaliteit i katore e het KB voor thermische omgevigsfactore. Sids het Koiklijk Besluit va 1 juli 2012 voor thermische omgevigsfactore zij beschermigsmaatregele op de werkvloer bij risicosituaties zelfs verplicht. Als prevetieadviseur is het belagrijk dat u de juiste risicoaalyse maakt, e maatregele eemt voor ee gezode warmte- e luchtkwaliteit. 1. Thermisch comfort e ee gezod bieklimaat 2. Regelgevig Wetgevig Verschillede orme, met de focus op de ISO Doel e beperkige va vetilatiesysteme (HVAC) De complexe werkig va vetilatiesysteme: hoe krijgt u ee goed evewicht tusse de verschillede factore? 4. Vaak voorkomede klachte over het bieklimaat Droge lucht Gebrek aa zuurstof 5. Evaluatiemethode voor het bieklimaat Checklists Vragelijste Meetmethode e het gebruik erva 6. Cases: va klacht tot oplossig I professioele hade Jolie Va Pamel, prevetieadviseur ergoomie, Attetia Pluspute U leert werke met praktische tools waarmee u klachte over het bieklimaat kut aalysere. U krijgt ee cocreet stappepla, checklists e refereties aar orme e toetsigswaarde waarmee u omiddellijk aa de slag kut. U krijgt cocrete e praktische iformatie over deze complexe problematiek e cocrete oplossige voor de issues waarmee u i de praktijk gecofroteerd wordt. Uw traier heeft meer da 10 jaar praktijkervarig met deze materie e deelt al zij expertise met u. U krijgt izicht i de ormerig, techische iformatie e ergoomische criteria die relevat zij voor het bieklimaat. Praktische iformatie Eé dag, va 9 tot uur , Leuve 750 euro excl. 21 % btw Meest recete ifo e ischrijve via oze website. Deze ihoud va de opleidig is makkelijk te vertale aar het eige bedrijf. De checkliste, meettoestelle, voorbeelde e tips zette je metee op weg. Reée Declerck, IDPB-veratwoordelijke, Copro 14

15 INRICHTING Facility maagemet va A tot Z Na deze praktijkopleidig stelt u zelfstadig ee facilitair beleidspla op Deze praktijkopleidig focust op de specifieke kertake e competeties va facility maagers. Ee goede facility maager e/of -medewerker is va vele markte thuis. Hij is iet allee ee gebore orgaisator, maar ook ee gedreve people maager, aakoper e oderhadelaar. Daaraast heeft hij de odige techische bagage. Als u zich wilt otwikkele tot ee tooaageved professioal i facility maagemet, da is deze opleidig ee uitstekede keuze. Na deze opleidig kut u: zelfstadig ee facilitair beleidspla opstelle. facilitaire processe behere e verbetere. uw leveraciers beter maage e aasture op extra klatetevredeheid. Strategisch facility maagemet Itere facilitaire orgaisatie Extere facilitaire orgaisatie Facilitaire toekomst I professioele hade Michel Robberechts, zaakvoerder, Sparklig Solutios Ato Maes, zaakvoerder, Braimove I samewerkig met Praktische iformatie Vier dage, va 9 tot uur , 30-09, e , Aalst 21-04, 05-05, e , Diegem euro excl. 21 % btw Meest recete ifo e ischrijve via oze website. INRICHTING Strategische werkplekotwikkelig: de kracht va de 3 B s Otwikkel werkplekcocept dat de werkig va uw orgaisatie verbetert Teveel oderemige beadere de werkomgevig op ee te traditioele maier. Dit leidt tot ogeïspireerde e eezijdige katooromgevige met stadaardoplossige om zeer uiteelopede activiteite te facilitere: de idividuele werkplek i ee geslote ruimte of ladschapskatoor. Nochtas ligt de kracht va orgaisaties i de optimale otplooiig va de aawezige competeties. Het zij immers de werkemers die projecte uitwerke, producte otwikkele e verkope, vergadere, dossiers opvolge, eveemete orgaisere, ez. Via strategische werkplekotwikkelig kut u: de exacte behoefte va gebruikers i kaart brege. deze behoefte aflije aa de strategische objectieve va uw orgaisatie. e vervolges ee werkplekcocept otwikkele dat de werkig va de orgaisatie versterkt. Het thema Bricks betreft de ifrastructuur die u de gebruiker ter beschikkig wilt stelle om zij/haar werk optimaal e i comfortabele omstadighede te late uitvoere. De Bytes overstijge de klassieke hardware e software. Het gedrag ( Behaviour ) va de gebruikers is ee doorslaggeved elemet bij de creatie va ee succesvolle werkomgevig. Zij moete zich er goed i voele e zich optimaal kue otplooie.... e iet te vergete: keisdelig! I professioele hade Ato Maes, zaakvoerder, Braimove Isabel De Clercq, learig solutios cosultat, Kluwer Opleidige Praktische iformatie Eé dag, va 9 tot uur , Sit-Martes-Latem , Atwerpe 750 euro excl. 21 % btw Meest recete ifo e ischrijve via oze website. 15

16 LEEFMILIEU Milieuadmiistratie: basisopleidig Baa ee weg door het labyrit va de milieuwetgevig Hoe zorgt u ervoor dat úw bedrijf i orde is met het Vlaamse milieurecht? Gee kiderspel, wat er komt ee berg admiistratie bij kijke, zoals: aavrage voor milieuverguige registratie va milieugegeves (emissies, afvalwater,...) aagiftes voor heffige keurige va istallaties (koelsysteme, taks,...) E door de modere techologieë e het stijgede klimaatbewustzij blijft de milieuwetgevig evoluere. Hou het overzicht i het labyrit va regels, maatregele e richtlije: met de basisopleidig milieuwetgevig. VLAREM, VLAREMA, VLAREBO, VLAREL: milieuwetgevig va bodem tot lucht Milieuwetgevig is ee verzamelterm voor de wettelijke verplichtige rod bodem, afval, water, lucht e eergie: va VLAREM, over VLAREBO tot VLAREL. Deze tweedaagse opleidig geeft u de belagrijkste richtlije mee, geïllustreerd met praktijkvoorbeelde. U otdekt ee methodiek om uw admiistratie bij te houde, krijgt sjabloodocumete mee, e oefet alles i met casestudy s. Wat milieuwetgevig is meer da theorie: u past ze dagelijks toe i de praktijk. Volg de milieuwetgevig feilloos op Het resultaat va de basisopleidig milieuwetgevig? U bet up-to-date met de meest recete wettelijke richtlije rod bodem, afval, water, lucht e eergie. U ket de relevate verplichtige va de milieuwetgevig voor uw bedrijf. U pakt de milieuzorg i uw oderemig gestructureerd aa: u weet wat u moet bijhoude, hoe u dat doet, e waeer u dat opieuw moet doe. Kortom, of u u milieucoördiator, jurist, prevetieadviseur of advocaat bet: deze opleidig biedt u toegevoegde waarde aa uw bedrijf. Milieurecht: broe Decreet algemee bepalige milieubeleid Milieuverguigsdecreet VLAREM I e bijlage (ideligslijst) VLAREM II: algemee milieuvoorwaarde VLAREM II: sectorale milieuvoorwaarde VLAREBO e Afvalstoffedecreet VLAREBO e Bodemsaerigsdecreet Eergie Ruimtelijke ordeig Reach: hoe begit u eraa? I professioele hade Patsie Puype, milieuadviseur, APIS Milieuadvies Luc Vadekerkhove, milieuadviseur, THEA milieuadvies I samewerkig met: Praktische iformatie Twee dage, va 9 tot uur e , Sit-Deijs-Westrem e , Elewijt euro excl. 21 % btw Meest recete ifo e ischrijve via oze website. Krachtige tweedaagse met goede wisselwerkig tusse theorie e praktijk. Zeer hadige tools e tips meegekrege. Ee aarader. Kristel Moulaert, directeur, Isvag 16

17 LEEFMILIEU Eergiemaagemet: basisopleidig Optimaliseer uw eergiekost Eergiebesparig is vadaag braded actueel bie bedrijve, wat: de eergievraag e eergieprijs stijge costat. de eergieorme worde steeds streger. Gevolg: stijgig va uw eergiekoste. Bespaar 20 tot 30 % va uw eergiekoste dakzij ee strategisch eergiebeleid. Eergiemaatregele: welke maatregele redere? Tijdes deze opleidig otdekt u: de drie pijlers va ee volwaardig eergiebeheer. het perfecte evewicht bie die drie pijlers voor uw bedrijf. ee case waarmee u ziet hoe u de drie pijlers toepast i de praktijk. Het resultaat: u optimaliseert uw eige eergiebeheer e eemt eergiemaatregele die echt redere. DAG 1 Basisbegrippe eergiemaagemet Pricipes e techieke bie eergiemaagemet Eergiezorgsysteme Strategisch eergiebeheer De Belgische eergiemarkt e eergie aakope: elektriciteit e aardgas DAG 2 Opzette va ee eergiestrategie i uw oderemig Wetgevig e subsidies met betrekkig tot eergie-efficiëtie Eergie-awareess creëre DAG 3 Herieuwbare eergie als riskmaagemetstrategie: autoomie verwerve op het vlak va eergiebevoorradig Wat is herieuwbare eergie e welke techologieë bestaa er vadaag? Eergiewetgevig e doelstellige duurzame eergie Overzicht va de stad va zake va het geïstalleerd vermoge Odersteuigsmaatregele Stroom verkope Ee zoe-eergieproject opstarte: va oppervlakkige sca aar realisatie Ee wideergieproject opstarte: va oppervlakkige sca aar realisatie Ee biomassaproject opstarte: va oppervlakkige sca aar realisatie Ee biogasproject opstarte: va oppervlakkige sca aar realisatie Offshore wideergie KYOTO e post-kyoto CO²-uitstoot per bradstof Doelstellige izake CO²-reductie s I professioele hade Guido Lames, algemee directeur, Maagig Added Values Aldo Peeters, seior projectleader voor eergie-efficiëtie, Grotmij Belgium Alex Polfliet, zaakvoerder Zero Emissio Solutios bvba I samewerkig met Praktische iformatie Drie dage, va 9 tot uur , e , Edegem euro excl. 21 % btw Meest recete ifo e ischrijve via oze website. Sterke pute: algemee overzicht - docete met praktijkervarig e wete waarover ze spreke. De sprekers ware ihoudelijk zéér professioele mese (met keis va het oderwerp). Katheria Wally, attaché, POD Duurzame Otwikkelig 17

18 LEEFMILIEU Update milieuadmiistratie Ee praktische hadleidig bij al uw milieuverplichtige Ee goede milieuboekhoudig e ee up-to-date e efficiëte admiistratie zij va essetieel belag voor uw oderemig. De milieuwetgevig is immers cotiu i bewegig, zodat de lijst va admiistratieve verplichtige voor oderemige regelmatig aagroeit. Bet u soms uw weg kwijt i de doolhof va milieuverplichtige waaraa uw bedrijf moet beatwoorde? Dit praktijkgericht semiarie biedt u ee duidelijk overzicht va de allerieuwste milieuverplichtige waaraa u moet voldoe. De docete staa met beide voete i de praktijk e helpe u ee bedrijfsgerichte e praktische aapak te otwikkele va uw milieuadmiistratie. Same met de uitgebreide documetatiebudel biedt dit semiarie de update die u odig hebt voor de opbouw va ee volledige e overzichtelijk gestructureerde milieuadmiistratie. Recete wijzigige Vlarem I e II (laatste i werkig getrede Vlarem-trei ) De MER-screeig i de praktijk Materialedecreet e Vlarema sedert 1 jui 2012 i werkig Permaete milieuverguig e omgevigsverguig Te verwachte otwikkelige izake afvalwaterheffige Dit is het programma samegesteld op het momet dat de folder gedrukt werd. Het programma wordt vóór de opleidig geüpdatet met de allerlaatste wijzigige i de milieuwetgevig. I professioele hade Bart Gille, milieujurist e afgevaardigd bestuurder, Sertius Pieter Grauls, cosultat, Sertius Praktische iformatie Eé dag, va 9 tot uur , Diegem 750 euro excl. 21 % btw Meest recete ifo e ischrijve via oze website. LEEFMILIEU Update Vlaams milieurecht De belagrijkste recete wijzigige e hu praktische toepassig Het milieurecht is ee va de meest dyamische rechtstakke. De Vlaamse milieuwetgevig wijzigt regelmatig e haar omvag (e complexiteit) eme voortdured toe. Daarom zet dit semiarie alle ieuwighede i de Vlaamse milieuwetgevig voor u op ee rijtje. De docete gaa dieper i op de belagrijkste wijzigige e make de vertaalslag aar de praktijk. Uiteraard komt ook de recete rechtspraak aa bod. Bovedie wordt zoveel mogelijk vooruit geblikt aar toekomstige otwikkelige. I éé amiddag is uw keis va de milieuwetgevig weer up-todate! Recete wijzigige milieuverguigedecreet e Vlarem I e II, adere da de Vlarem-treie. Vlarem-trei 2012 i werkig vaaf 20 september 2013: omzettig va de Europese Richtlij Idustriële Emissies. Vlarem-trei 2013 e Vlarem III: welke wijzigige va Vlarem kome er aa? Naar ee ieuw verguigestelsel: de omgevigsverguig. Recete wijzigige izake ruimtelijke ordeig e stedebouw. Wijzigige aa het decreet itegraal waterbeleid. Wijzigige izake afvalwaterheffige. Praktijkervarige met het oplegge va admiistratieve geldboete izake milieumisdrijve e milieu-ibreuke. Dit is het programma samegesteld op het momet dat de folder gedrukt werd. Het programma wordt vóór de opleidig geüpdatet met de allerlaatste wijzigige i de milieuwetgevig. I professioele hade Bart Gille, milieujurist e afgevaardigd bestuurder, Sertius Leo Kerkstoel, bestuurder e milieujurist, Sertius Praktische iformatie Eé halve dag, va 14 tot uur , Leuve 400 euro excl. 21 % btw Meest recete ifo e ischrijve via oze website. 18

19 LEEFMILIEU De VLAREM-trei 2013 De impact op uw bedrijfsvoerig maage De Vlarem-trei 2013 werd defiitief goedgekeurd. Nu is het wachte op de publicatie i het Belgisch Staatsblad. Deze Vlarem-trei zet verschillede belagrijke Europese Richtlije om i de Vlaamse milieuwetgevig. De belagrijkste is zoder twijfel de Richtlij Idustriële Emissies 2010/75/EU va 24 ovember Wilt u de impact va deze wijzigige op uw dagelijkse bedrijfsvoerig lere kee? Schrijf u da i voor deze leerrijke studiedag over de Vlarem-trei e Vlarem III. Ee wijzigig va de Vlarem-besluite verdiet immers de odige aadacht! Kort overzicht va de Europese wetgevig die aa de basis ligt va de Vlarem-trei 2012 e 2013 (otwerpbesluit). Algemee overzicht va de wijzigige als gevolg va de Vlarem-trei 2012 e Vlarem-trei 2013 (otwerpbesluit). Wijzigige aa het VLAREM I- e VLAREM II-besluit e hu bijlage igevolge de Vlarem-trei Specifieke bepalige voor GPBV-istallaties e BKG-istallaties igevolge de Vlarem-trei Het alsmaar toeemed belag va BBT i oze milieuwetgevig. Wijzigige aa het milieuhadhavigsbesluit e het Vlarebo igevolge de Vlarem-trei 2012 Vlarem-trei 2013: vertalig va Vlaamse BBT-studies voor odermeer de houtverwerkede ijverheid e de droogkuissector, wijzigig regelgevig LPG-istallaties, aapassig va de regelgevig gevaarlijke stoffe aa de CLP-verordeig, Vlarem III: bijkomede algemee e sectorale voorwaarde voor GPBV-istallaties I professioele hade Bart Gille, milieujurist e afgevaardigd bestuurder, Sertius Praktische iformatie Eé halve dag, va 14 tot uur , Leuve 255 euro excl. 21 % btw Meest recete ifo e ischrijve via oze website. LEEFMILIEU Ruimtelijke ordeig voor iet-specialiste Wilt u ee professioele gespreksparter zij voor itere e extere specialiste? De wetgevig over ruimtelijke ordeig e stedebouw wordt steeds complexer. Als veiligheids- of milieuveratwoordelijke weet u dat de milieuverguig e stedebouwkudige verguig worde geïtegreerd i de ieuwe omgevigsverguig. Op amper éé dag spijkert u uw keis over de ruimtelijke ordeig bij. Otdek ee opleidig die u to-the-poit e cocreet wegwijs maakt i deze complexe regelgevig. Na deze opleidig werkt u efficiëter same met professioele gespreksparters. 1. Ruimtelijke plaig Ruimtelijke structuurplae Ruimtelijke uitvoerigsplae Gewestpla - Plae va Aaleg Bestemmigsvoorschrifte Plaschade e plabate 2. Verguige Stedebouwkudige verguig Verguigsplichtige werke e hadelige Procedure Omgevigsverguig I professioele hade Bart De Becker, advocaat, Lexeco Advocate Afwijkigsmogelijkhede Zoevreemde costructies Plaologisch attest 3. Hadhavig Strafsacties Verjarig Herstelmaatregele Stakig Praktische iformatie Eé dag, va 9 tot uur , Diegem , Berchem 750 euro excl. 21 % btw Meest recete ifo e ischrijve via oze website. 19

20 LEEFMILIEU De ieuwe omgevigsverguig: praktische oplossig voor bedrijve Implemetatie va ee gloedieuwe procedure Vlaadere is ee uiek istrumet rijker. I 2014 werd het omgevigsverguigsdecreet goedgekeurd. De milieu- e stedebouwkudige verguige worde daardoor geïtegreerd. De admiistratieve last voor ieuwe projecte worde daarmee sterk vereevoudigd. Ook het eerste uitvoerigsbesluit werd odertusse gedeeltelijk goedgekeurd door de Vlaamse regerig. Daarop focust deze amiddag zodat u leert hoe uw oderemig de ieuwe omgevigsverguig i de praktijk moet toepasse. Wat die ieuwe praktijk is iet allee va belag voor he die ee omgevigsverguig moete aavrage, maar ook voor heel wat oderemige die er belag bij hebbe om hu bestaade milieuverguig om te zette i ee omgevigsverguig vawege haar permaet karakter. U bekijkt va A tot Z hoe uw oderemig deze ieuwe wetgevig cocreet ka gebruike. De docete zij auw betrokke bij de totstadkomig va het decreet e bij de verdere uitvoerig erva door het uitvoerigsbesluit. De verguigsprocedure i eerste e laatste admiistratieve aaleg De duur, de kemerke e het bijstelle va de omgevigsverguig Schorsig of opheffig va de omgevigsverguig Verval e afstad va de omgevigsverguig Beroep tege beslissige i laatste admiistratieve aaleg Meldige Wijzigigsbepalige Slotbepalige I professioele hade Domiique Devos, advocaat, DLA Piper UK LLP Guy Va de Broeke, projectleider Strategisch Advies Bedrijve, Arcadis Praktische iformatie Eé halve dag, va 14 tot uur , Leuve 255 euro excl. 21 % btw Meest recete ifo e ischrijve via oze website. LEEFMILIEU De ISO orm Milieumaagemet De ISO-orm legt de eise vast waaraa ee milieumaagemetsysteem, ook milieubeheersysteem of milieuzorgsysteem geoemd, moet beatwoorde. U wordt wegwijs gemaakt i de basisbegrippe va ee milieumaagemetsysteem, e de correcte toepassig va de orm bie het kader va certificatie. Besprekig va ee aatal milieubegrippe Studie va de criteria va de orm ISO Succesvol ivoere va ee milieumaagemetsysteem Syergie met het kwaliteitsmaagemetsysteem Relatie tot EMAS Wijzigige i de ieuwe versie va de orm I samewerkig met Praktische iformatie Eé dag, va 9 tot 17 uur , Brussel 392 euro excl. 21 % btw Meest recete ifo e ischrijve via oze website. 20

Veiligheid, milieu en kwaliteit

Veiligheid, milieu en kwaliteit Veiligheid, milieu e kwaliteit Va basisopleidige tot actualiteitssemiars Catalogus ajaar 2015 Ufold your potetial www.kluweropleidige.be Als projectmaager veiligheid, milieu e kwaliteitszorg be ik geboeid

Nadere informatie

Unfold your potential www.kluweropleidingen.be. Van basisopleidingen. actualiteitsseminars. Unfold your potential. Catalogus najaar 2013

Unfold your potential www.kluweropleidingen.be. Van basisopleidingen. actualiteitsseminars. Unfold your potential. Catalogus najaar 2013 gratis proefaboemet setral Va basisopleidige tot actualiteitssemiars Catalogus ajaar 2013 Ufold your potetial Ufold your potetial www.kluweropleidige.be 1 Opleidige milieu, veiligheid e kwaliteit Als projectmaager

Nadere informatie

Onveilige bedrijven betalen méér

Onveilige bedrijven betalen méér SAFETY & ACCIDENT MANAGER, software voor ee prevetiebeleid zoder zorge! Oveilige bedrijve betale méér maager Beheer e opvolgig va risico s MANAGER Aagifte, opvolgig e statistiek va arbeidsogevalle Behere

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen JANUARI 2016, NUMMER 7 DE PASSER RESPONZ Passed atwoord op speciaal oderwijsvrage Ifobulleti over relevate otwikkelige voor medewerkers Ee ieuw Strategisch Beleidspla: Same beter, beter same! THEMANUMMER

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus Als dochteroderemig va de Vlaamse waterzuiveraar Aquafi, heeft Aquaplus

Nadere informatie

Klanten binden door excellente dienstverlening

Klanten binden door excellente dienstverlening Klate bide door excellete diestverleig Customer excellece als oderscheided vermoge De wijze waarop cosumete aar diestverleig kijke, veradert met hoge selheid. Steeds meer cosumete gebruike de digitale

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

Internationale mobiliteit: kennisvermenigvuldiging door Hogeschool Utrecht (HU)

Internationale mobiliteit: kennisvermenigvuldiging door Hogeschool Utrecht (HU) Iteratioale mobiliteit: keisvermeigvuldigig door Hogeschool Utrecht (HU) 17 jui 2010 Elske Bares, Ige Saders, Bart Faber Barbara Krop, Ivar Ros Aaleidig Steeds meer buiteladse studete Extra aadacht vauit

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie

Nadere informatie

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende Draaiboek 2013-2014 Scala College Alphe aa de Rij maatregele werksituatie doel i werk cocretiserig va doele Werkdruk vermidere optimaliserig va orgaisatorische radvoorwaarde e werksituatie maatregel die

Nadere informatie

Postgraduaat Community Service Engineering

Postgraduaat Community Service Engineering Postgraduaat Commuity Service Egieerig Techologie voor empowermet, leveskwaliteit, performate socialprofitorgaisaties Faculteit Idustriële Igeieursweteschappe Faculteit Igeieursweteschappe i.s.m.thomas

Nadere informatie

Young Potential Program

Young Potential Program Ee kickstart voor joge wolve Youg Potetial Program Start op 4 ovember 2014, Berchem Ufold your potetial www.kluweropleidige.be Startschot voor uw maagers va morge Ee succesvolle orgaisatie heeft oog voor

Nadere informatie

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon Reglemet Tele-Equity betreffede het doorgeve va orders via fax e telefoo (Retail Cliëte) 02541 Om redee va efficiëtie e selheid ka de Cliët wese om zij orders per fax e/of telefoo aa de Bak over te make.

Nadere informatie

Indaver bedrijfscode. Missie, kernwaarden en gedragsregels voor duurzaam ondernemen

Indaver bedrijfscode. Missie, kernwaarden en gedragsregels voor duurzaam ondernemen Idaver bedrijfscode Missie, kerwaarde e gedragsregels voor duurzaam odereme Vooraf Oze missie, kerwaarde e waardegebode gedragige: basis va os duurzaam odereme Idaver is ee waardegedreve orgaisatie. Idaver

Nadere informatie

Strategic Workforce Management

Strategic Workforce Management Strategic Workforce Maagemet Ee strategische focus op persoeelsplaig is belagrijker da ooit. Itroductie Het is aa de orde va de dag; persoeel wordt otslage e de werkloosheid stijgt, maar tegelijkertijd

Nadere informatie

Evaluatie pilot ipad onder docenten

Evaluatie pilot ipad onder docenten Evaluatie pilot ipad oder docete Oderwerp equête Geëquêteerde Istellig Evaluatie pilot ipad Docete OSG Sigellad locatie Drachtster Lyceum Datum aamake equête 19-06-2012 Datum uitzette equête 21-06-2012

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

Examencommissies. als professioneel intern toezichthouder. John Huizinga

Examencommissies. als professioneel intern toezichthouder. John Huizinga Examecommissies als professioeel iter toezichthouder Joh Huiziga Borgig kwaliteit tetames (art. 7.12b lid 1 sub a) Hiertoe: Wijst de examecommissie examiatore(artikel 7.12c, lid 1 WHW). Examiatore verschaffe

Nadere informatie

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties Uiek! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

Bruggen naar ingenieurswetenschappen

Bruggen naar ingenieurswetenschappen Brugge aar igeieursweteschappe Master i de igeieursweteschappe voor bachelors e masters i de idustriële weteschappe Faculteit Igeieursweteschappe Idustrieel igeieur Sta je graag met beide voete i de praktijk

Nadere informatie

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE!

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! 6 maart 2015, Proviciehuis Lelystad Het etwerkplatform voor iovaties, treds e otwikkelige i zorg e welzij. Voor iformatie e registratie: www.beterezorgmijidee.l Op vrijdag

Nadere informatie

VAIO-Link Online Service Gids

VAIO-Link Online Service Gids VAIO-Lik Olie Service Gids "Wij behadele iedere idividuele klacht met zorg, aadacht e respect e we zorge ervoor dat iedere klat ee goed gevoel heeft over de ervarig die hij had of zal hebbe met het VAIO-Lik

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 14:0:03 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Tech College

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier SCHELDETHEATER Tereuze Het ideale decor voor iedere otmoetig, voor elk eveemet,zakelijk e particulier 1 Meer da ee mooi gebouw Elk eveemet ee succes Het multifuctioele gebouw is uitermate geschikt voor

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Farel College Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Farel College juli 201 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Welkom bij Avonturijn

Welkom bij Avonturijn Hoofdkatoor Ruurlo: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 760 200 ifo@avoturij.l www.avoturij.l Welkom bij Avoturij Uitgave: oktober 2015 Niets i deze uitgave mag gekopieerd of gebruikt worde zoder

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack Uiek! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012 Mobile Busiess Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties 9040413 09/2012 Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige eme, odersteud door ee optimale commuicatie.

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut De verieuwig va Slotjes-Midde Sociaal Statuut Ihoudsopgave Sociaal Statuut voor de verieuwig va Slotjes-Midde 3 Artikel 1: Overwegige 4 Artikel 2: Algemee 4 Artikel 3: Procedure bij sloop 4 Artikel 4:

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

DE WMS/TMS OPLOSSING VOOR HET COMPLEXE LOGISTIEKE PROCES LOGISTICS MANAGER SUITE

DE WMS/TMS OPLOSSING VOOR HET COMPLEXE LOGISTIEKE PROCES LOGISTICS MANAGER SUITE DE WMS/MS OLOSSING VOOR HE COMLEXE LOGISIEKE ROCES LOGISICS MANAGER SUIE WA ZIJN DE UIDAGINGEN VOOR DE SULY CHAIN? elofte aa de klat akome I de afgelope jare is de distributie door de veraderde cosumptiepatroe

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten a G Silvesterstraat 19 6603 DW Wijche T 024 66 90 558 E ifo@rapolie.l Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte 1 Ileidig Deze Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte ( AVWP ) vorme ee aavullig op de

Nadere informatie

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO Evaluatierapport Tevredeheidsoderzoek NMV Nederladse Motessori Vereigig 2005 Eidrapportage BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige BvPO BUREAU VOOR PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK POSTBUS 9505, 9703

Nadere informatie

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Pagia Ee eige huis waar u zich helemaal thuis voelt. Dat wil iederee!

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave va het Koikrijk der Nederlade sids 1814. Nr. 6416 10 maart 2015 Regelig va de Miister va Oderwijs, Cultuur e Weteschap va 27 februari 2015, r. FEZ/732697 houdede wijzigig

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-01 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-01 16:0:4 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Participatie opleidige

Nadere informatie

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek.

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek. 006 Wolters-Noordhoff bv Groige/Houte De steekproefomvag Ee toelichtig op het belag e het berekee va de steekproefomvag i marktoderzoek. Ihoud 1 Ileidig Eerst ekele defiities 3 Steekproefomvag e respose

Nadere informatie

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs.

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs. c. d. Stichtig Zorgverzekerige f I- I J /' Bided advies Partije, Zaak Zaakummer Zittigsdatum : A te B, i deze vertegewoordigd door C vs. D te E : Hulpmiddelezorg, MOTOmed : 2006,02175 : 2 mei 2007 Geschillecommissie

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige die uw zaak mobieler e productiever make. U ka overal e altijd i de beste

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack ieuw! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige

Nadere informatie

Mexicaanse griep: A/H1N1 griep

Mexicaanse griep: A/H1N1 griep Mexicaase griep: A/H1N1 griep Wat is de Mexicaase griep? De zogeaamde Mexicaase of varkesgriep is ee ieuwe variat va het griepvirus, met ame A/H1N1. Weiig mese hebbe immuiteit voor dit virus. Hierdoor

Nadere informatie

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc POspiegel.l Olie Istrumet voor CB Het Talet schooljaar 2009-2010 februari 2010 2010 DigiDoc www. Algemee Algemee. pagia 1 Eigeschappe Equête Nummer ENQ60536 Naam schooljaar 2009-2010 Istellig CB Het Talet

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee 1 Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Veel beroepe vereise

Nadere informatie

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven:

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven: Verzorgde voete lope het prettigst Pedicure behadelige worde bij diabetes e reuma patiëte door ekele zorgverzekeraars vergoed. Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Huisartse

Nadere informatie

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON Committee / Commissio ECON Meetig of / Réuio du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Olle LUDVIGSSON NL NL Otwerpamedemet 6802 === ECON/6802 === igedied door Commissie

Nadere informatie

MEDICAL SYSTEMS INNOVATE WITH CARE. inter VISUAL SYSTEMS

MEDICAL SYSTEMS INNOVATE WITH CARE. inter VISUAL SYSTEMS MEDICAL SYSTEMS INNOVATE WITH CARE inter VISUAL SYSTEMS MEDISCHE VISUALISATIE OPLOSSINGEN, ONZE ZORG! I multidiscipliaire teams tot de beste behadelplae kome; zoveel mogelijk miimaal ivasief operere voor

Nadere informatie

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland Regelige e voorzieige CODE 1.1.3.46 Overlijde: uw rechte i Duitslad e Nederlad brochure broe Bureau voor Duitse Zake, www.svb.l/bdz Ihoudsopgave Overlijde Uw rechte i Duitslad e Nederlad Deskudig e betrouwbaar

Nadere informatie

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning Aavraagformulier Huurwoig Hoofdkatoor: J.L. va Rijweg 20, Postbus 612 2700 AP Zoetermeer Tel. : 079-329 66 66 Fax : 079-329 66 00 Iteret : www.hof-rijlad.l E-mail : ifo@hof-rijlad.l Regiokatore: Groeewoudsedijk

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Praktische opdracht: Complexe getallen en de Julia-verzameling

Praktische opdracht: Complexe getallen en de Julia-verzameling Praktische opdracht: Complexe getalle e de Julia-verzamelig Auteur: Wiebe K. Goodijk, Zerike College Hare Beodigde Voorkeis: 1 = i Het complexe vlak. Notatie: z = a + bi of z = r(cosϕ + i si ϕ) Regel va

Nadere informatie

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni Izicht i voortgag Verselligsvraag 9 Izichte periode maart t/m jui Terugblik Ee idicatie hoe ee leerlig zich otwikkeld per vakgebied Ee referetieiveau waarmee elke leerlig vergeleke ka worde 2 Terugblik

Nadere informatie

Doe er iets aan! Internet ontdekken in de klas met OnderStroom

Doe er iets aan! Internet ontdekken in de klas met OnderStroom DIDACTIEK & INTERNET 1 & 1 Doe er iets aa! Iteret otdekke i de klas met OderStroom Ie Callebaut Weteschappelijk medewerker verbode aa het Cetrum voor Taal e Migratie / Steuput NT2 (K.U.Leuve) 1. Het iteretproject

Nadere informatie

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning.

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning. ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN we wille graag zelf klusse i oze ieuwe woig. ECHT WEL. Zelf uw woig aar wes veradere De woig die u va os huurt, wilt u atuurlijk aar uw eige smaak irichte. U kiest zelf

Nadere informatie

Extreme prestaties Nu BPA-vrij ONTDEK DE ONGE- LOOFLIJKE KRACHT VAN ONZE BPA-VRIJE PRODUCTEN

Extreme prestaties Nu BPA-vrij ONTDEK DE ONGE- LOOFLIJKE KRACHT VAN ONZE BPA-VRIJE PRODUCTEN Extreme prestaties Nu BPA-vrij ONTDEK DE ONGE- LOOFLIJKE KRACHT VAN ONZE BPA-VRIJE PRODUCTEN BPA-vrije professioele productereeks voor de levesmiddeleidustrie Voedselpae voor koud e warm ete Rubbermaid

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst De Meader Kwaliteitshadboek 3. Gebruikersgerichte processe 3.3 Het beëidige va de idividuele diestverleigsovereekomst 1/7 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vaaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta.

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Gitta.verhoeve juli 214 Alle

Nadere informatie

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven Huisstijl e logogebruik Associatie KU Leuve Associatie huisstijlhadboek > Ihoudstafel 1 Ihoudstafel 1. Gebruik va de huisstijl of opame va het associatielogo 3 2. Huisstijl Associatie KU Leuve 4 2.1 Opame

Nadere informatie

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen Werke aa de zelfstadigheid va kidere 2 Ileidig Werke aa zelfstadigheid is ee oderwerp dat al vele jare ee belagrijk oderdeel is va het oderwijsaabod op OBS De Spiegel. I 2008 is beslote om Zelfstadig werke

Nadere informatie

De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt

De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt De kracht va de oderemer i Zoetermeer e Leidschedam-Voorburg Thema: Het roer om op de regioale arbeidsmarkt De Kracht va de Oderemer i Zoetermeer e Leidschedam-Voorburg Het roer om op de regioale arbeidsmarkt

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie.0) veilig e gezod werke Wat is lichamelijke belastig? Oder lichamelijke of fysieke belastig verstaa we het aaeme va houdige, het make va bewegige e het zette va kracht. Alle medewerkers,

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 1e kwartaal 2011 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l G E A C H T E R E L AT I E I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Betaligsprobleme?

Nadere informatie

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Ee samevattig va de CAO voor Uitzedkrachte 2012-2017 Uitgave juli 2015 Ihoudsopgave 1. Ileidig 5 2. Fasesysteem 5 2.1 Fase A 6 2.2 Fase B 6 2.3 Fase C 6 2.4 Oderbrekigsregels 7 2.5 Overgagsregelig fase

Nadere informatie

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN STUDIEKEUZESTAPPENPLAN www.uva.l/studie-kieze Hoe kies je ee studie? studiekeuzestappepla Weet je og iet wat je wilt studere? Begeleidig bij het studiekeuzestappepla Misschie ka dit studiekeuzestappepla

Nadere informatie

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen Ja, ik wil Trouwe i Vlaardige Ihoud Pagia 4 Locatie kieze Pagia 5 Tijdstip kieze Pagia 6 De plechtigheid Pagia 8 I odertrouw Pagia 9 Tot slot Pagia 11 Bijlage Gefeliciteerd met uw voorgeome huwelijk of

Nadere informatie

Verwarmingsenergie uit de lucht gegrepen.

Verwarmingsenergie uit de lucht gegrepen. DUURZAME ENERGIE LUCHT WATER-WARMTEPOMPEN Verwarmigseergie uit de lucht gegrepe. Gratis omgevigswarmte uit de lucht gebruike met warmtepomptechiek voor verwarmig e warm water. 09 2015 STIEBEL ELTRON zit

Nadere informatie

One Office Full Pack. Vast bellen, mobiel bellen en internet in één. Nieuw! Extended Fleet

One Office Full Pack. Vast bellen, mobiel bellen en internet in één. Nieuw! Extended Fleet Nieuw! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Oe Office Full Pack Vast belle, mobiel belle e iteret i éé I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.1)

imtech Arbodienst (versie 2.1) imtech Arbodiest Vervoer va gevaarlijke stoffe (versie 2.1) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat verstaa we oder het vervoer va gevaarlijke stoffe? Gevaarlijke stoffe zij stoffe die op éé of adere

Nadere informatie

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen Woig aapasse Hoe werkt het? Zelf uw woig aapasse Prettig woe beteket woe i ee huis aar uw smaak. Om og fijer te kue woe, wille veel huurders kleie of grote veraderige aabrege i hu huis. Thuisvester begrijpt

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete project Cross Your Borders Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete project Cross Your Borders Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete project Cross Your Borders Pagia 1 va 7 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete project Cross Your Borders juli 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1 Haal het maximale uit jezelf valkeburg m a s t e r e x p e r i e c e p r o g r a m m a 2012-2015 1 Maximaal redemet voor mes e orgaisatie De Valkeburg Master Experiece is bedoeld voor mese die het maximale

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

PageScope Enterprise Suite. Afdruk- en gebruikersbeheer van A tot Z. i-solutions PageScope Enterprise Suite

PageScope Enterprise Suite. Afdruk- en gebruikersbeheer van A tot Z. i-solutions PageScope Enterprise Suite Eterprise Suite Afdruk- e gebruikersbeheer va A tot Z i-solutios Eterprise Suite Eterprise Suite Cetraal e gestroomlijd beheer, absolute efficiëtie I de hededaagse zakewereld staat tijd cetraal. Iederee

Nadere informatie

Coachen van gedragsverandering

Coachen van gedragsverandering Oude Parklaa 111 1901 ZZ Castricum 0800-999 79 99 ifo@ierlad.l www.ierlad.l KvK 37080176 Coache va gedragsveraderig Wil je adere og succesvoller coache e verder brege i hu otwikkelig? Coache va gedragsveraderig

Nadere informatie

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar Jaa rov erzi cht 201 2 Bra dv erze keri ge e g i r e k dverze a l e t i Bu De specialistische verzekeraar Kercijfers verzekerigsactiviteite (x 1.000) Resultate 2012 2011 Omzet Bruto verdiede premie Ziektekoste

Nadere informatie

Het water dat we in Dongen gebruiken, wordt voorgezuiverd voordat het door het waterschap nagezuiverd. aan de natuur teruggegeven wordt.

Het water dat we in Dongen gebruiken, wordt voorgezuiverd voordat het door het waterschap nagezuiverd. aan de natuur teruggegeven wordt. Water is éé va de meest kostbare grodstoffe é het belagrijkste igrediët i oze producte. Bovedie gebruike we het tijdes oze productieprocesse om te koele, te wasse e te spoele. Om ee koploper i waterefficiëtie

Nadere informatie

strategie en schoolplan voorjaar 2015 Amersfoort Barneveld Ede Hoevelaken Kesteren richtinggever

strategie en schoolplan voorjaar 2015 Amersfoort Barneveld Ede Hoevelaken Kesteren richtinggever strategie e schoolpla voorjaar 2015 Amersfoort Bareveld Ede Hoevelake Kestere richtiggever 2015-2020 www.valodestei.l s tr ategie e Schoolpla Te geleide D it boekje bevat de strategische doele e de hoofdlije

Nadere informatie

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen Elke leerlig ee ieuwe kas Tijdelijk aar oderwijsopvag om uitval te voorkome 0 Samewerkigsverbad Koers VO werkt met de schole voor voortgezet oderwijs aa ee passede plek voor elke leerlig. Soms wijkt de

Nadere informatie

Lesje Keniaanse cultuur

Lesje Keniaanse cultuur ieuwsbrief@looijetomate.l 30 maart 2012 Lesje Keiaase cultuur Door Michiel Botebal begoe met het samestelle va het team e het orgaisere va de reis. Toe ik de reis voor ee groot gedeelte had geregeld, liet

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 13:53:17 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - ICT College

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istellig Stadaard Rapport HBOspiegel.l 21--2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 22--2013 09:46:09 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: Vathorst -

Nadere informatie

Catering. >> Vragen en antwoorden. CNV Catering is een onderdeel van CNV Vakmensen

Catering. >> Vragen en antwoorden. CNV Catering is een onderdeel van CNV Vakmensen Caterig >> Vrage e atwoorde CNV Caterig is ee oderdeel va CNV Vakmese Caterig Aa deze uitgave kue gee rechte worde otleed. Het is puur ee samevattig e uitleg va de regelige. Werkemers e werkgevers kue

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat is legioella? Legioella is ee bacteriefamilie die voorkomt i alle mogelijke waters: riviere, mere e ook i leidigwater. Waeer waterdruppeltjes

Nadere informatie

Buren en overlast. waar je thuis bent...

Buren en overlast. waar je thuis bent... Bure e overlast waar je thuis bet... Goed wooklimaat HEEMwoe vidt het belagrijk dat bewoers prettig woe i ee fije buurt. De meeste buurtbewoers kue het goed met elkaar vide. Soms gaat het sameleve i ee

Nadere informatie

DROOM.NH. Wedstrijdprogramma voor de openbare ideeënprijsvraag DROOM.NH

DROOM.NH. Wedstrijdprogramma voor de openbare ideeënprijsvraag DROOM.NH P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d S T R U C T U U r V I S I E DROOM.NH OKTOBER 2008 Wedstrijdprogramma voor de opebare ideeëprijsvraag DROOM.NH Ileidig De groeiede ruimtebehoefte e het veraderede

Nadere informatie

Meer dan 3 300 deelnemers. Voorjaar 2015. Kluwer Opleidingen. Unfold your potential. www.kluweropleidingen.be

Meer dan 3 300 deelnemers. Voorjaar 2015. Kluwer Opleidingen. Unfold your potential. www.kluweropleidingen.be Meer da 3 300 deelemers Voorjaar 2015 Kluwer Opleidige Ufold your potetial www.kluweropleidige.be 1 Veootschapsbelastig (pagia 3) Veootschapsbelastig va A tot Z Update Accoutacy & Fiscaliteit - voor experte

Nadere informatie

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteite bij overlijde Iformatie voor abestaade NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ileidig Omdat ee aaste uit uw familie of vriedekrig is overlede e het u moeilijk valt u uw aadacht te richte op de formaliteite

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

On line studentenbegeleiding

On line studentenbegeleiding VOORBEELDEN & HOGESCHOOL GENT 1 & 1 O lie studetebegeleidig Titel : Bestaat uit : Uitgever : Cotactpersoo : Productiejaar : Kostprijs : http ://docet.hoget.be/~ep786 of de digitale campuspsycholoog ee

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten ROC A12 Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten ROC A12 Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete ROC A2 Pagia va www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete ROC A2 juli 24 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 24 DigiDoc

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Werkplaats Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Werkplaats Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Werkplaats Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Werkplaats juli 214 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Naar SKOFV GMR 2.0! eindrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012

Naar SKOFV GMR 2.0! eindrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012 Naar SKOFV GMR 2.0! eidrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012 Pagia 1 va 22 Ihoudsopgave 1. Ileidig... 3 2. Equêtes... 4 2.1 Aalyse equête GMR lede... 4 2.2 Aalyse equête school MR-e... 4 3. Voorbeelde uit de

Nadere informatie