Van basisopleidingen. actualiteitsseminars. Catalogus najaar Unfold your potential Unfold your potential

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van basisopleidingen. actualiteitsseminars. Catalogus najaar 2014. Unfold your potential www.kluweropleidingen.be. Unfold your potential"

Transcriptie

1 Va basisopleidige tot actualiteitssemiars Catalogus ajaar 2014 Ufold your potetial Ufold your potetial 1

2 Opleidige milieu, veiligheid e kwaliteit Als projectmaager veiligheid, milieu e kwaliteitszorg be ik geboeid door wat reilt e zeilt bie mij vakdomei. Daarom volg ik de wetgevig e literatuur op, omrig ik me met deskudige e praat ik met klate e beleidsmakers. Mij uitdagig? Dit alles vertale aar leerervarige waarmee u veiligheid, milieuzorg e kwaliteit i uw oderemig aar ee hoger iveau tilt. U vidt bij Kluwer Opleidige iet allee basisopleidige maar ook updatesemiars. Ik be er va overtuigd dat u bie het Kluwer-aabod ee opleidig of traiig vidt die ee atwoord biedt op vrage die mometeel op uw bureau ligge. Audrey Va de Bempt Projectmaager milieu e prevetie Blijf up-to-date De milieu- e veiligheidswetgevig wijzigt regelmatig e haar omvag (e complexiteit) eme voortdured toe. Bijblijve is ee must, maar gee gemakkelijke opdracht. Kluwer helpt u ee veilige milieu- e arbeidsomgevig te creëre die i lij ligt met de geldede wet- e regelgevig. Laat u ispirere door experte die wete te boeie Meer da 28 topdocete met ee oberispelijke vakkeis e ee jarelage praktijkervarig Expertise va de docete: 8,4/10 Ee ispirerede presetatie, stijl e passie voor traie 2 Vrage of opmerkige? Audrey Va de Bempt Projectmaager milieu e prevetie Tel.: Doelgroep Milieu milieuadviseurs, -veratwoordelijke e -coördiatore prevetieadviseurs e facilitymaagers milieuambteare juridische diestverleers (advocate, otarisse, bedrijfsjuriste) (kadidaat) itere e extere auditore algemee directeure e zaakvoerders Veiligheid prevetieadviseurs e safetymaagers facilitymaagers e gebouwebeheerders security- e veiligheidsmaagers vertrouwespersoe advocate e bedrijfsjuriste algemee directeure, zaakvoerders, afdeligsveratwoordelijke Kwaliteit (itere) auditore (kwaliteit, veiligheid, milieu, )

3 Cogresse e studiedage Hoog tijd voor ee echte veiligheidscultuur 1 dag p. 4 Arbeidsveiligheid Prevetieadviseur: Multidiscipliaire basismodule p. 5 Prevetieadviseur: Multidiscipliaire specialisatiemodule Niv 1 e 2 p. 5 Welzijswetgevig: va wet aar praktijk Nieuw 0,5 dag p. 6 Draaiboek iter oodpla 0,5 dag p. 6 Veilig werke met derde 1 dag p. 7 Documetebeheer 0,5 dag p. 8 Risicoaalyse voor machies 1 dag p. 8 Hoe implemeteert u ATEX 137 op de werkvloer? 1 dag p. 9 Idieststelle va hoog- e laagspaigsistallaties Nieuw 1 dag p. 9 De OHSAS reeks 1 dag p. 10 Certificaat Veiligheid voor operatioeel leidiggevede i het kader va VCA 3 dage p. 10 De ISO 9001-orm 1,5 dag p. 10 Het AREI 4 dage p. 10 BA5 2 dage p. 10 Psychosociale risico s e ergoomie Vertrouwespersoo: basisopleidig 2 dage p. 11 Supervisie vertrouwespersoo 1 dag p. 11 De ieuwe wet op de psychosociale risico s Nieuw 0,5 dag p. 12 Ee stressbeleid opzette: workshop Nieuw 0,5 dag p. 12 Arbeidshygiëe Draaiboek legioella 0,5 dag p. 13 De ieuwe exteded safety data sheet 0,5 dag p. 13 Bieklimaat: Bijscholig voor de prevetieadviseur 1 dag p. 14 Irichtig va de arbeidsplaats e ergoomie Facility maagemet va A tot Z 4 dage p. 15 Strategische werkplekotwikkelig: de kracht va de 3 B s 1 dag p. 15 Leefmilieu Milieuadmiistratie: basisopleidig 2 dage p. 16 Eergiemaagemet: basisopleidig 3 dage p. 17 Update milieuadmiistratie 1 dag p. 18 Update Vlaams milieurecht 0,5 dag p. 18 De VLAREM-trei ,5 dag p. 19 Ruimtelijke ordeig voor iet-specialiste 1 dag p. 19 De ieuwe omgevigsverguig: praktische oplossig voor bedrijve 0,5 dag p. 20 De ISO orm 1 dag p. 20 Bodemsaerig: stad va zake 0,5 dag p. 21 Iteratioaal afvaltrasport i de praktijk 2 dage p. 21 Veiligheidscultuur- e vaardighede Gedragsmaagemet voor veiligheids- e milieuprofessioals 1 dag p. 22 0,5 dag p. 22 Verbeter de werkig va uw CPBW Nieuw 0,5 dag p. 23 MS Excel voor de prevetieadviseur 1,5 dag p. 23 Boost uw toolboxmeetigs Nieuw 0,5 dag p. 24 Security Security maagemet: basisopleidig 2 dage p. 24 Kwaliteit Basistraiig itere auditor volges ISO 19011: dag p. 25 Busiess process maagemet va A tot Z 8 dage p. 25 Lea Six Sigma: Yellow Belt 2 dage p. 26 Operatioal Excellece: ee itroductie tot procesmaagemet 1 dag p. 26 Bij het meredeel va deze opleidige otvagt u ee attest permaete vormig voor de milieucoördiator of ee attest bijscholig voor de prevetieadviseur: 3 lesure per halve dag, 6 lesure per volledige dag, 12 lesure voor 2 dage,... Deze iformatie vidt u olie op de opleidigsfiche. 3

4 4CONGRES Hoog tijd voor ee echte veiligheidscultuur Leer bouwe aa ee echte veiligheidscultuur voor uw bedrijf. I ee ideale wereld is de prevetieadviseur overbodig. Wat i ee ideale wereld wete al uw medewerkers hoe ze zich veilig moete gedrage e hoe ze moete omgaa met risico s. I ee ideale wereld plaatse ze zélf veiligheid bove productiviteit. Breg uw bedrijf ee stapje dichter bij die ideale wereld, met het uitbouwe va ee veiligheidscultuur. Tijdes dit cogres otdekt u de bouwstee va zo cultuur e leert u hoe u er ee iter draagvlak voor creëert. Zodat u straks steeds vaker tevrede kut zij omdat medewerkers zélf de juiste veiligheidsmaatregele eme. E wat gebeurt er met u als de cultuur geïstalleerd is? Uw rol wordt og belagrijker. Wat i ee ideale wereld bet u ee adviseur die prioriteite bewaakt e strategische lije uitteket. Vijf vrage die u a dit cogres kut beatwoorde: Hoe scoort uw bedrijf vadaag op veiligheid? E is dat eigelijk meetbaar? Hoe begit u aa ee veiligheidscultuur? Hoe krijgt u de hiërarchische lij op uw lij? Hoe ziet ee succesvolle veiligheidscultuur eruit?hdqzergzerg Waarom zou u überhaupt aa zo cultuurveraderig begie? Vijf troeve va het cogres: U kut bijprate met collega-prevetieadviseurs. U krijgt iput va (e kut vrage stelle aa) 10 autoriteite i uw vakgebied. U krijgt allee iput waar u écht iets mee bet. Gee utteloze e iet-toepasbare theorie. U ziet e hoort uit eerste had welke successe adere bedrijve boeke met hu veiligheidscultuur. U krijgt kleie tips e tricks om uw vaardighede aa te scherpe. Stel uw programma zelf same De start- e slotsessie volgt u same met iederee. Maar de rest va de dag vult u zélf i, met de sessies die u het meest iteressere. Zo weet u zeker dat u de hele dag veel bijleert. Pleaire sessie: ee echte veiligheidscultuur: ka dat wel? Keuzeworkshops - reeks 1: Stappe om uw strategie te bepale Verkoop uw veiligheidsbeleid beter Keuzeworkshops - reeks 2: Buildig blocks va ee veiligheidscultuur Weerstad tege uw prevetiebeleid Keuzeworkshops - reeks 3: Uw relatie met de hiërarchische lij Vergroot de impact va uw advies bij collega s Keuzeworkshops - reeks 4: Gedragsveraderig e veiligheidscultuur Zet uw publiek aa tot actie Pleaire slotsessie: Bedrijfscase Praktische iformatie Eé dag, va 9 tot uur , Berchem 450 euro excl. 21 % btw Meest recete ifo e ischrijve via oze website.

5 ARBEIDSVEILIGHEID Opleidige i samewerkig met KAHO Sit-Lieve Deze opleidige worde igericht door KAHO Sit-Lieve i.s.m. Kluwer. Deze opleidige zij coform de vereiste zoals bepaald i het KB va 17 mei 2007 betreffede de vormig e bijscholig va prevetieadviseurs va de itere e extere dieste voor prevetie e beschermig op het werk. Wilt u de fuctie va prevetieadviseur opeme, da moet u i het bezit zij va ee getuigschrift Prevetieadviseur Niveau 1 of Niveau 2: Niveau 1: basismodule va 120 ure (dagoderwijs of bleded) + Multidiscipliaire specialisatiemodule iveau 1 va 280 ure Niveau 2: basismodule va 120 ure + multidiscipliaire specialisatiemodule Niveau 2 va 90 ure Prevetieadviseur: Multidiscipliaire basismodule Dagoderwijs 120 ure Start op , Get euro excl. 21 % btw Meest recete ifo e ischrijve via oze website. Bleded 120 ure Start op , Get euro excl. 21 % btw Meest recete ifo e ischrijve via oze website. Prevetieadviseur: Multidiscipliaire specialisatiemodule Niveau ure Start op , Get euro excl. 21 % btw Meest recete ifo e ischrijve via oze website. Niveau 2 90 ure Start op , Get euro excl. 21 % btw Meest recete ifo e ischrijve via oze website. 5

6 ARBEIDSVEILIGHEID Welzijswetgevig: va wet aar praktijk Hoe word ik ee efficiëte prevetieadviseur? Als prevetieadviseur hebt u talloze wettelijke verplichtige, veratwoordelijkhede e take. Hoe stelt u de juiste prioriteite? Hoe bepaalt u wat u tege waeer doet? Hoe zorgt u ervoor dat u de wettelijke aspecte aleeft, e vooral dat u ee beter welzijs- e veiligheidsiveau i uw orgaisatie uitteket? E hoe overtuigt u uw directie va het belag va veiligheid e welzij? Deze opleidig vertaalt de wettelijke verplichtige i het kader va de welzijswetgevig aar uw praktijk. U leert hoe u uw directie overtuigt om welzij e veiligheid mee op de kaart te zette. U krijgt tools om prioriteite te stelle e u leert hoe u zich beter orgaiseert zodat de wettelijke aspecte tijdig worde ageleefd. Kortom: U leert hoe u ee stevig welzijsbeleid i uw orgaisatie opzet e uitrolt. Wettelijk kader Verplichte vormige voor de prevetieadviseur Opdrachte e veratwoordelijkhede va de prevetieadviseur Medisch toezicht voor de prevetieadviseur-arbeidsgeeesheer Praktische dagidelig va de prevetieadviseur Tips e trics voor het overtuige va uw maagemet Doelstellige bepale e prioritisere va take I professioele hade Frederik Callaert, zelfstadig prevetieadviseur Praktische iformatie Eé halve dag, va 14 tot uur , Berchem , Get 400 euro excl. 21 % btw Meest recete ifo e ischrijve via oze website. 6ARBEIDSVEILIGHEID Draaiboek iter oodpla Laat u iet verrasse door crisissituaties! Elk bedrijf loopt risico s: erstige e dodelijke (arbeids)ogevalle, brad, explosie, ogevalle bij derde, milieu-icidete, trasportogevalle, bomalarm, techische ogevalle, chemische risico s,... Het is belagrijk dat u ú de orgaisatie e procedures vastlegt die i oodsituaties moete worde gevolgd. Wat als er zich ee crisis voordoet, maakt ee goed iter oodpla het verschil tusse efficiëte actie e chaos. Na het volge va deze studiemiddag bet u i staat om zelf ee doeltreffed iter oodpla op te stelle. U leert stap voor stap hoe u ee geïtegreerd oodpla op maat va uw bedrijf opstelt, hoe u dit commuiceert aar uw medewerkers e hoe u oefeig e vormig voor he orgaiseert. Oefeige, voorbeelde e iteressate tips zorge ervoor dat u de materie i de vigers krijgt. Wetgevig, historiek e achtergrod Risico s e sceario s Ihoud va het oodpla Istructies e commuicatie aar de medewerkers toe Het oodpla ioefee I professioele hade Frederik Callaert, zelfstadig prevetieadviseur Praktische iformatie Eé halve dag, va 14 tot uur , Leuve , Berchem 400 euro excl. 21 % btw Meest recete ifo e ischrijve via oze website. Deze opleidig is doorspekt met praktijkvoorbeelde e praktische tips. Ik vod het heel leerrijk! Brigitte Va Offel, prevetieadviseur, Uique

7 ARBEIDSVEILIGHEID Veilig werke met derde Bijscholig voor de prevetieadviseur: zet wetgevig om i praktische tools Werke met oderaaemers e uitzedkrachte? Daarbij is het belagrijk dat u de verplichtige ket - voor beide kate. Wie staat i voor de veiligheid va derde? Bet u aasprakelijk voor hu foute? Welke cotroles of ispecties staa u te wachte? Leg de fudamete voor ee veilige samewerkig: met ee praktische keis va de welzijswet. Leer i deze opleidig hoe u de wet vertaalt aar uw orgaisatie e otwikkel uw eige aapak. Uw traiig Veilig werke met derde door ee trechter Uw bedrijf werkt met oderaaemers voor de uitvoerig va grote oderhoudswerke? Uw bak werkt met extere IT-specialiste? Het valt allemaal oder de oemer werke met derde. Maar aa ee algemee opleidig hebt u iet veel. U wilt praktische tips voor úw situatie. Dus krijgt u die ook. De opleidig verloopt als ee trechter: eerst frist u uw keis va de wetgevig op, daara leert u alles over de tools, e uiteidelijk werkt u op uw eige casestudy. 1. Wettelijk kader Europees kader Natioale wetgevig Welzijswet Gelijkeisse e verschille met het KB Tijdelijke e Mobiele Bouwplaatse Veratwoordelijkhede e strafbepalige 2. Werke met derde Toepassigsgebied e defiities Verplichtige e take va de opdrachtgever Verplichtige e take va de aaemer 3. Tools voor het werke met derde Veiligheidspla / risicoaalyse Othaal va aaemers Gebruik va werkverguige (praktijkvoorbeelde) Gebruik va toolboxmeetigs 4. Casestudy Hoe pakt u het werke met derde aa i uw orgaisatie? (kleie werkgroepe) Feedback op de cases Wat met katooromgevige? 5. Werke met buiteladse aaemers Limosa Problematiek rod commuicatie 6. Uitzedarbeid Situerig va uitzedarbeid Verschille met het werke met derde I professioele hade Marc Peeters, maager veiligheidscoördiatie, Jasse Pharmaceutica Praktische iformatie Eé dag, va 9 tot uur , Brussel , Berchem 610 euro excl. 21 % btw Meest recete ifo e ischrijve via oze website. 7

8 ARBEIDSVEILIGHEID Documetebeheer Tem de papiere tijger! Dit programma is gericht op de orgaisatie e de werkig va de itere diest voor prevetie e beschermig. Dakzij ee doeltreffed e trasparat documetebeheerssysteem, ka de prevetieadviseur tijd vrij make voor het echte prevetiewerk! Deze praktijkgerichte opleidig biedt u ee hadig overzicht va de wet- e regelgevig m.b.t. de documete rod welzij, die u odig hebt i uw orgaisatie. U leert hoe u sel e efficiët te werk kut gaa bij de verdere uitbouw va het documetebeheer, coform de wettelijke bepalige. Iteressate voorbeelde, tips e oefeige illustrere de theorie e verstrekke u izichte die u metee i uw bedrijf i praktijk kut brege. Voorstellig va de orgaisatie e zij bedrijfselemete De verschillede ivalshoeke va het dyamisch risicobeheersigsysteem De plamatige uitbouw va het prevetiebeleid Het documetebeheersysteem Schematisch overzicht va alle wettelijke verplichtige e documete Vragerode e abesprekig I professioele hade Jea-Louis Dumortier, cosultat, JLD-Systems Praktische iformatie Eé dag, va 9 tot uur , Berchem 750 euro excl. 21 % btw Meest recete ifo e ischrijve via oze website. Ee mooi overzicht va wat je als prevetieadviseur odig hebt. Zeker de moeite als je ees orde op zake wil stelle i je eige documete. Job Louage, prevetieadviseur, Shaks ARBEIDSVEILIGHEID Risicoaalyse voor machies Praktische ivullig va de machierichtlij e de richtlij arbeidsmiddele Risicoaalyse is ee essetieel oderdeel va de machierichtlij. Ze wordt uitgevoerd voordat ee machie ee CE-markerig opgekleefd krijgt. Ook de wetgevig arbeidsveiligheid verplicht ee beoordelig va de risico s op het werk, met als doel ee efficiëte risicobeheersig i de oderemig op te zette. Machies e istallaties make ee belagrijk deel uit va de werkomgevig e de daarbij behorede risico s. Deze opleidig leert u hoe u zelf ee (beperkte) risicoaalyse voor machies kut uitvoere e hoe u de verworve keis ook kut aawede bij de aakoop of idieststellig va ee machie of istallatie. Risicoaalyse i haar wettelijke cotext Pricipes va de risicobeoordelig volges de orm EN ISO Voorstellig va ee aatal aalysemethodes Oefeige e praktische toepassige I professioele hade Koe Chieles, productmaager Machiery Directive, Viçotte I samewerkig met Praktische iformatie Eé dag, va 9 tot uur , Berchem 750 euro excl. 21 % btw Meest recete ifo e ischrijve via oze website. Deze opleidig gaf me ee heel adere kijk op het ischatte va risico s. Zo is het iet altijd zo complex als het lijkt, maar zo is het ook iet altijd zo eevoudig als het lijkt... Jo Meuwisse, hoofd egieerig, Werkhuize Hegelhoef Idustrial Cotractig 8

9 ARBEIDSVEILIGHEID Hoe implemeteert u ATEX 137 op de werkvloer? Uw gids bij het opstelle va het explosieveiligheidsdocumet va uw oderemig Wie bij explosierisico s uitsluited dekt aa gevaarlijke stoffe e processe bij grootschalige (petro)chemische idustrieë, oderschat de werkelijkheid. Ook i kleie bedrijve met schijbaar risicoloze bedrijfsprocesse of werksituaties schuilt mogelijk explosiegevaar. Ee opslagtak voor bradstof, ophopig va kleie (stof)deeltjes, meel, schoomaakmiddele, zaagsel,... kue leide tot explosies. De Europese Richtlij 1999/92/EG (ATEX 137) beschrijft hoe veilig ka worde gewerkt i ee otploffigsgevaarlijke omgevig e wat daarbij de verplichtige va de werkgever zij. Hoe kut u de ATEX 137-richtlij praktisch toepasse? Hoe zit het precies met de omzettig va deze richtlij aar de Belgische wetgevig? Hoe maakt u werk va ee adequate risicobeoordelig? E hoe stelt u ee explosieveiligheidsdocumet op? Deze praktijkgerichte opleidig gidst u feilloos doorhee ATEX 137! Algemee situerig va de ATEX 137-richtlij Opbouw e structuur va het explosieveiligheidsdocumet Het idetificere e evaluere va risico s Het idetificere e remediëre va de otstekigsbroe Casestudy: het opstelle va ee explosieveiligheidsdocumet overeekomstig de vereiste va ATEX 137 I professioele hade Kristophe Va Immerseel, cotractmaager risk & eviromet, Viçotte I samewerkig met Praktische iformatie Eé dag, va 9 tot uur , Edegem 750 euro excl. 21 % btw Meest recete ifo e ischrijve via oze website. ARBEIDSVEILIGHEID Idieststelle va hoog- e laagspaigsistallaties Alles wat u moet wete over elektriciteit Als prevetieadviseur moet u advies geve over elektrische istallaties e over het idieststelle va hoog- e/of laagspaigsistallatie. Hebt u vadaag voldoede bagage over elektriciteit om ee gefudeerd advies te geve? Deze opleidig vertaalt het AREI aar uw praktijk. Op basis va ee zeer gedetailleerd praktijkvoorbeeld otdekt u alle aspecte die omisbaar zij om advies te geve over elektrische istallaties e bij het idieststelle va istallaties. Va aavraag tot defiitieve idieststellig va ee hoog- e laagspaigsistallatie Risicoaalyse e idieststellig Verschillede soorte va oude e ieuwe laag- e hoogspaigsistallaties Gevare, risico s e oplossige De oodzakelijke PBM, CPM e gereedschappe iclusief hu specificaties, orme e voorbeelde, het lock out tag out pricipe, oodzakelijke opleidig, toelichtig BA4-BA5, werkverguig, ter beschikkig stellig. De idieststellige va istallaties gekoppeld aa het jaaractiepla, maadverslag, opleidige, sesibiliserigsacties, techische fiches, De correcte procedure voor idieststellige va istallaties e de verakerig va die procedure i het bedrijfsproces I professioele hade Erik De Smedt, prevetieadviseur, Sibelga Praktische iformatie Eé dag, va 9 tot uur , Atwerpe , Aalst 590 euro excl. 21 % btw Meest recete ifo e ischrijve via oze website. 9

10 ARBEIDSVEILIGHEID Certificaat Veiligheid voor operatioeel leidiggevede i het kader va VCA VCA staat voor Veiligheid, gezodheid e milieu Checklist Aaemers. Het is ee systematiek die is otwikkeld om veiligheidsbeheersysteme va aaemers / cotractors op ee objectieve e gestructureerde maier te toetse e te certificere. Het Viçotte Academy-certificaat is erked door het Uitvoered Comité va de VCA-deskudige. Via deze opleidig verkrijge de betrokke operatioeel leidiggevede de odige keis izake veiligheid e kue ze deeleme aa het exame. Het AREI Tijdes dit semiarie otdekt u alle aspecte va het Algemee Reglemet op de Elektrische Istallaties. Doelstellig va het semiarie: Op ee systematische maier de voorschrifte va het AREI e de uitvoerigsbesluite bestudere. De gebruiker helpe om zij weg te vide i de massa voorschrifte. BA5 Na het volge va deze opleidig beheerst u de veiligheidsregels e de praktische toepassig erva bij het werke aa elektrische istallaties door vakbekwame persoe BA5. Ileidig: doel e opvattig Algemee iformatie e regels om veilig te kue werke aa de elektrische istallaties Gevare va elektriciteit Regels voor het werke aa de elektrische istallaties buite spaig, oder spaig e i bijzodere omstadighede Besprekig va voorbeelde va situaties De OHSAS reeks De ivoerig va ee systeem voor veiligheids- e gezodheidsmaagemet volges OHSAS laat ee oderemig toe de itegriteit va zij persoeel e zij omgevig voortdured te bescherme, volges de geldede wette e reglemete, e met ee garatie va voortdurede verbeterig va de prestaties op dit gebied. Tijdes deze opleidig maakt u keis met de verschillede elemete va ee veiligheids- e gezodheidsmaagemetsysteem, e met wat bij de uitvoerig erva komt kijke. U leert hoe u de eise va de iteratioale orm OHSAS vertaalt aar uw eige orgaisatie, zodat ee efficiët e tastbaar systeem voor veiligheids- e gezodheidsmaagemet tot stad ka worde gebracht. De ISO 9001-orm Heel wat oderemige spare koste och moeite om hu klate e parters te overtuige va hu degelijkheid e de kwaliteit va hu producte. De ivoerig va ee kwaliteitsmaagemetsysteem volges ISO 9001 helpt u hierbij. Tijdes deze opleidig verwerft u ee degelijk izicht i de verschillede eise va de orm e hu relatie tot het maagemet va ee orgaisatie. Na afloop vertaalt u de vereiste va de iteratioale orm ISO 9001 aar uw orgaisatie. I samewerkig met: 10

11 PSYCHOSOCIALE RISICO S PSYCHOSOCIALE RISICO S Vertrouwespersoo: basisopleidig Goede praktijke bij ogewest gresoverschrijded gedrag op het werk Op 28 april 2014 verschee de ieuwe wetgevig i verbad met de prevetie va psychosociale risico s op het werk i het Belgisch Staatsblad. Deze wetgevig voorziet heel wat wijzigige voor de vertrouwespersoo. De ieuwe wetgevig leest u op Surf aar het artikel r : Nieuwe wetgevig i verbad met psychosociale risico s op het werk vaaf 1 september Wat beteket dit voor de opleidig va de vertrouwespersoo? U bet mider da 5 jaar officieel aagesteld als vertrouwespersoo e u volgde og gee opleidig? Vaaf 1 september 2014 moet u verplicht de ieuwe vijfdaagse opleidig vertrouwespersoo volge bie ee termij va 2 jaar. Deze opleidig moet erked zij door de Overheid. U bet mider da 5 jaar officieel aagesteld als vertrouwespersoo e u volgde al ee opleidig of u hebt al meer da 5 jaar ervarig als vertrouwespersoo: U kut uw fuctie blijve uitoefee. U moet jaarlijks verplicht ee supervisie volge. Deze opleidige kome i aamerkig voor de jaarlijkse supervisie: Supervisie vertrouwespersoo - (zie ook pagia 11) De ieuwe wet op de psychosociale risico s - (zie ook pagia 12) Ee stressbeleid opzette: workshop - (zie ook pagia 12) I samewerkig met Supervisie vertrouwespersoo Verscherp uw bemiddeligs- e coflicthaterigsvaardighede Wij oderzoeke de erkeig va deze opleidig. Wilt u op de hoogte gehoude worde over de Vertrouwespersoo: basisopleidig? Cotacteer da Als vertrouwespersoo faciliteert u de dialoog tusse de betrokke partije bij ee icidet op ee eutrale e opartijdige maier. Gee gemakkelijke opdracht! Wat u beweegt zich doorhee de belage, motieve e gevoeles va de betrokke partije. Ee goed izicht i hoe ogewest gedrag otwikkelt, is essetieel om uw rol op ee succesvolle maier te vervulle. Tijdes deze workshop otdekt u hoe ogewest gedrag tot stad komt e evolueert. Dakzij het izicht i deze dyamiek otdekt u welke impact u als vertrouwespersoo uitoefet op de betrokke partije. Daaraast komt u te wete welke methodieke er bestaa om efficiët é met resultaat te reagere op ee icidet. Supervisie voor de vertrouwespersoo Vaaf 1 september 2014 moete vertrouwespersoe jaarlijks ee supervisie volge die he ieuwe vaardighede leert voor het uitoefee va deze fuctie. Deze opleidig komt i aamerkig voor de jaarlijkse supervisie. Otwikkeligsproces va ogewest gedrag e de dyamieke tusse de betrokke partije Methodieke va psychosociale iterveties Wetswijzigige e evoluties bie de wet betreffede de beschermig tege geweld, pesterije e ogewest seksueel gedrag op het werk I professioele hade Tamara Va der Gucht, prevetieadviseur psychosociale aspecte, Attetia vzw Praktische iformatie Eé dag, va 9 tot uur , Diegem , Berchem I samewerkig met 625 euro excl. 21 % btw Speciale voorwaarde voor klate va Attetia. Meest recete ifo e ischrijve via oze website. 11

12 PSYCHOSOCIALE RISICO S PSYCHOSOCIALE RISICO S De ieuwe wet op de psychosociale risico s U wilt het ziekteverzuim e de werklast i uw orgaisatie aapakke? U wilt i uw orgaisatie ee efficiët stressbeleid opzette? U wilt vereme hoe u dat best aapakt e welke stappe u moet zette? U bet op zoek aar best practices, tools e ieuwe ideeë voor het opzette va ee stressbeleid? Het prevetiebeleid psychosociaal welzij: wetgevig, verplichtige, opzet e implemetatie Stress, bur-out, abseteïsme worde de laatste jare steeds acuter i orgaisaties. Steeds meer doe met mider, altijd bereikbaar zij, hebbe ee impact op het psychosociaal welzij va de werkemers. Met de ieuwe wet op de psychosociale risico s (28 april 2014) zet de overheid ee stap i de aapak va deze probleme. Werkgevers moete gepast reagere op klachte. De bevoegdhede va de prevetieadviseur zij uitgebreid, de rol va de vertrouwespersoo is gewijzigd, Tijdes deze halve dag otdekt u alle aspecte va de ieuwe wetgevig die u moet aleve vaaf 1 september Supervisie voor de vertrouwespersoo Vaaf 1 september 2014 moete vertrouwespersoe jaarlijks ee supervisie volge die hu belagrijkste vaardighede aascherpe. Deze opleidig komt i aamerkig voor de jaarlijkse supervisie. Modulair Deze opleidig is ee oderdeel va de éédaagse modulaire opleidig Stress, bur-out e psychosociale risico s. Het opzette va ee efficiët stress- e bur-outbeleid wordt behadeld i de module Ee stressbeleid opzette: workshop. Meer ifo oderaa deze pagia e op I professioele hade Tamara Va der Gucht, prevetieadviseur psychosociale aspecte, Attetia vzw Ee stressbeleid opzette: workshop Voorkom stress e bur-out op ee pragmatische maier Praktische iformatie Eé halve dag, va 9 tot uur , Elewijt , Berchem 300 euro excl. 21 % btw 10 % kortig (zie voorwaarde olie) Meest recete ifo e ischrijve via oze website. Tijdes deze workshop otdekt u hoe u ee beleid i uw orgaisatie opzet dat focust op stressprevetie e verhogig va het egagemet va uw werkemers. U otdekt best practices e tools die u gemakkelijk aar uw eige orgaisatie kut vertale. U bregt uw eige cases mee e bespreekt die i groep. Op die maier keert u terug aar uw werkplek met cocrete oplossige voor uw uitdagige. Supervisie voor de vertrouwespersoo Vaaf 1 september 2014 moete vertrouwespersoe jaarlijks ee supervisie volge die he ieuwe vaardighede leert voor het uitoefee va deze fuctie. Deze opleidig komt i aamerkig voor de jaarlijkse supervisie. Modulair Deze opleidig is ee oderdeel va de éédaagse modulaire opleidig Stress, bur-out e psychosociale risico s. De wettelijke aspecte worde behadeld i de module De ieuwe wet op de psychosociale risico s. Meer ifo boveaa deze pagia e op I professioele hade Susie Verstuyft, prevetieadviseur, Attetia Praktische iformatie Eé halve dag, va 14 tot uur , Elewijt , Berchem 400 euro excl. 21 % btw 10 % kortig (zie voorwaarde olie) Meest recete ifo e ischrijve via oze website. 12

13 ARBEIDSHYGIENE Draaiboek legioella Ee doeltreffede aapak va ee reëel risico Naast de algemee verplichtige vauit de welzijswetgevig verplicht het Legioellabesluit va de Vlaamse Regerig werkgevers ee legioellabeheerspla op te stelle. Sids 4 mei 2007 is ee Legioellabesluit va kracht, dat de idelig i hoogrisico- e matigrisico-irichtige wijzigde e ekele ieuwe maatregele doorvoerde. Tijdes deze studieamiddag wordt u wegwijs gemaakt i de wettelijke verplichtige, eveals i de risicoaalyse e mogelijke prevetiemaatregele betreffede legioella. U leert ook hoe u ee goed legioellabeheerspla opstelt. Basisbegrippe rod legioella Regelgevig Wat zij de oderdele va ee goed beheerspla? Vragerode e abesprekig Resultate U hebt ee duidelijk overzicht va de verplichtige die u moet aleve. U weet hoe u het risico va ee legioella-ifectie i uw orgaisatie kut miimalisere. U kut ee goed beheerspla opstelle. Praktische iformatie Eé halve dag, va 14 tot uur , Elewijt 400 euro excl. 21 % btw Meest recete ifo e ischrijve via oze website. We wete u wat het Vlaamse besluit voor legioella juist ihoudt. De legioellawetgevig ka u correcter e cocreet toegepast worde. Erwi Segers, techisch hoofdmedewerker, Gemeetebestuur Puurs ARBEIDSHYGIENE De ieuwe exteded safety data sheet Het veiligheidsiformatieblad leze e begrijpe Sids REACH e CLP zij er ieuwe regels voor de structuur e de ihoud va de Safety Datasheets (SDS) of veiligheidsiformatieblade. De ihoud va ee (ieuwe) exteded SDS ka sterk afwijke te opzichte va vroeger. Daaraast itroduceert REACH ook ieuwe wettelijke verplichtige voor gebruikers va chemische stoffe die ee exteded SDS va hu leveracier otvage. Deze workshop focust op: de ieuwe structuur e de vormvereiste va de SDS. de blootstelligssceario s die deel uitmake va het exteded SDS. de wettelijke verplichtige va de gebruiker bij otvagst va ee exteded SDS. het itere beheer va otvage (exteded) SDS. Na deze workshop heeft het exteded SDS gee geheime meer voor u, kut u de risico s va gevaarlijke stoffe accuraat ischatte e weet u welke acties u moet odereme om te voldoe aa uw wettelijke verplichtige als dow stream user. U hebt ook ee globaal idee va hoe u safety datasheets bie uw orgaisatie kut behere. Eige voorkeis va het SDS/veiligheidsiformatieblad e REACH e CLP is aageweze. I professioele hade Steve Va de Broeck, igeieur e milieudeskudige, Essescia Praktische iformatie Eé halve dag, va tot uur , Elewijt 255 euro excl. 21 % btw Meest recete ifo e ischrijve via oze website. 13

14 ARBEIDSHYGIENE Bieklimaat: Bijscholig voor de prevetieadviseur Ee gezod bieklimaat voor gezode werkemers Het welzij va werkemers hagt sterk same met hoe ze het bieklimaat e de luchtkwaliteit i de katoorruimte ervare. Vaak is die ervarig subjectief: wat voor de ee te warm is, is voor de adere te koud. E dus staat de prevetieadviseur voor grote uitdagige. Wat hij vereigt verschillede spelers met tegestrijdige belage, behadelt klachte over het bieklimaat, e steut bij al zij hadelige op ee gespecialiseerde keis. De Kluwer-opleidig is de kers op de taart voor wie dagelijks met bieklimaat bezig is e zij keis wil verdiepe: prevetieadviseurs, milieucoördiatore, facility maagers, Tijdes uw bijscholig als prevetieadviseur leert u alles over bieklimaat, de luchtkwaliteit i katore e het KB voor thermische omgevigsfactore. Sids het Koiklijk Besluit va 1 juli 2012 voor thermische omgevigsfactore zij beschermigsmaatregele op de werkvloer bij risicosituaties zelfs verplicht. Als prevetieadviseur is het belagrijk dat u de juiste risicoaalyse maakt, e maatregele eemt voor ee gezode warmte- e luchtkwaliteit. 1. Thermisch comfort e ee gezod bieklimaat 2. Regelgevig Wetgevig Verschillede orme, met de focus op de ISO Doel e beperkige va vetilatiesysteme (HVAC) De complexe werkig va vetilatiesysteme: hoe krijgt u ee goed evewicht tusse de verschillede factore? 4. Vaak voorkomede klachte over het bieklimaat Droge lucht Gebrek aa zuurstof 5. Evaluatiemethode voor het bieklimaat Checklists Vragelijste Meetmethode e het gebruik erva 6. Cases: va klacht tot oplossig I professioele hade Jolie Va Pamel, prevetieadviseur ergoomie, Attetia Pluspute U leert werke met praktische tools waarmee u klachte over het bieklimaat kut aalysere. U krijgt ee cocreet stappepla, checklists e refereties aar orme e toetsigswaarde waarmee u omiddellijk aa de slag kut. U krijgt cocrete e praktische iformatie over deze complexe problematiek e cocrete oplossige voor de issues waarmee u i de praktijk gecofroteerd wordt. Uw traier heeft meer da 10 jaar praktijkervarig met deze materie e deelt al zij expertise met u. U krijgt izicht i de ormerig, techische iformatie e ergoomische criteria die relevat zij voor het bieklimaat. Praktische iformatie Eé dag, va 9 tot uur , Leuve 750 euro excl. 21 % btw Meest recete ifo e ischrijve via oze website. Deze ihoud va de opleidig is makkelijk te vertale aar het eige bedrijf. De checkliste, meettoestelle, voorbeelde e tips zette je metee op weg. Reée Declerck, IDPB-veratwoordelijke, Copro 14

15 INRICHTING Facility maagemet va A tot Z Na deze praktijkopleidig stelt u zelfstadig ee facilitair beleidspla op Deze praktijkopleidig focust op de specifieke kertake e competeties va facility maagers. Ee goede facility maager e/of -medewerker is va vele markte thuis. Hij is iet allee ee gebore orgaisator, maar ook ee gedreve people maager, aakoper e oderhadelaar. Daaraast heeft hij de odige techische bagage. Als u zich wilt otwikkele tot ee tooaageved professioal i facility maagemet, da is deze opleidig ee uitstekede keuze. Na deze opleidig kut u: zelfstadig ee facilitair beleidspla opstelle. facilitaire processe behere e verbetere. uw leveraciers beter maage e aasture op extra klatetevredeheid. Strategisch facility maagemet Itere facilitaire orgaisatie Extere facilitaire orgaisatie Facilitaire toekomst I professioele hade Michel Robberechts, zaakvoerder, Sparklig Solutios Ato Maes, zaakvoerder, Braimove I samewerkig met Praktische iformatie Vier dage, va 9 tot uur , 30-09, e , Aalst 21-04, 05-05, e , Diegem euro excl. 21 % btw Meest recete ifo e ischrijve via oze website. INRICHTING Strategische werkplekotwikkelig: de kracht va de 3 B s Otwikkel werkplekcocept dat de werkig va uw orgaisatie verbetert Teveel oderemige beadere de werkomgevig op ee te traditioele maier. Dit leidt tot ogeïspireerde e eezijdige katooromgevige met stadaardoplossige om zeer uiteelopede activiteite te facilitere: de idividuele werkplek i ee geslote ruimte of ladschapskatoor. Nochtas ligt de kracht va orgaisaties i de optimale otplooiig va de aawezige competeties. Het zij immers de werkemers die projecte uitwerke, producte otwikkele e verkope, vergadere, dossiers opvolge, eveemete orgaisere, ez. Via strategische werkplekotwikkelig kut u: de exacte behoefte va gebruikers i kaart brege. deze behoefte aflije aa de strategische objectieve va uw orgaisatie. e vervolges ee werkplekcocept otwikkele dat de werkig va de orgaisatie versterkt. Het thema Bricks betreft de ifrastructuur die u de gebruiker ter beschikkig wilt stelle om zij/haar werk optimaal e i comfortabele omstadighede te late uitvoere. De Bytes overstijge de klassieke hardware e software. Het gedrag ( Behaviour ) va de gebruikers is ee doorslaggeved elemet bij de creatie va ee succesvolle werkomgevig. Zij moete zich er goed i voele e zich optimaal kue otplooie.... e iet te vergete: keisdelig! I professioele hade Ato Maes, zaakvoerder, Braimove Isabel De Clercq, learig solutios cosultat, Kluwer Opleidige Praktische iformatie Eé dag, va 9 tot uur , Sit-Martes-Latem , Atwerpe 750 euro excl. 21 % btw Meest recete ifo e ischrijve via oze website. 15

16 LEEFMILIEU Milieuadmiistratie: basisopleidig Baa ee weg door het labyrit va de milieuwetgevig Hoe zorgt u ervoor dat úw bedrijf i orde is met het Vlaamse milieurecht? Gee kiderspel, wat er komt ee berg admiistratie bij kijke, zoals: aavrage voor milieuverguige registratie va milieugegeves (emissies, afvalwater,...) aagiftes voor heffige keurige va istallaties (koelsysteme, taks,...) E door de modere techologieë e het stijgede klimaatbewustzij blijft de milieuwetgevig evoluere. Hou het overzicht i het labyrit va regels, maatregele e richtlije: met de basisopleidig milieuwetgevig. VLAREM, VLAREMA, VLAREBO, VLAREL: milieuwetgevig va bodem tot lucht Milieuwetgevig is ee verzamelterm voor de wettelijke verplichtige rod bodem, afval, water, lucht e eergie: va VLAREM, over VLAREBO tot VLAREL. Deze tweedaagse opleidig geeft u de belagrijkste richtlije mee, geïllustreerd met praktijkvoorbeelde. U otdekt ee methodiek om uw admiistratie bij te houde, krijgt sjabloodocumete mee, e oefet alles i met casestudy s. Wat milieuwetgevig is meer da theorie: u past ze dagelijks toe i de praktijk. Volg de milieuwetgevig feilloos op Het resultaat va de basisopleidig milieuwetgevig? U bet up-to-date met de meest recete wettelijke richtlije rod bodem, afval, water, lucht e eergie. U ket de relevate verplichtige va de milieuwetgevig voor uw bedrijf. U pakt de milieuzorg i uw oderemig gestructureerd aa: u weet wat u moet bijhoude, hoe u dat doet, e waeer u dat opieuw moet doe. Kortom, of u u milieucoördiator, jurist, prevetieadviseur of advocaat bet: deze opleidig biedt u toegevoegde waarde aa uw bedrijf. Milieurecht: broe Decreet algemee bepalige milieubeleid Milieuverguigsdecreet VLAREM I e bijlage (ideligslijst) VLAREM II: algemee milieuvoorwaarde VLAREM II: sectorale milieuvoorwaarde VLAREBO e Afvalstoffedecreet VLAREBO e Bodemsaerigsdecreet Eergie Ruimtelijke ordeig Reach: hoe begit u eraa? I professioele hade Patsie Puype, milieuadviseur, APIS Milieuadvies Luc Vadekerkhove, milieuadviseur, THEA milieuadvies I samewerkig met: Praktische iformatie Twee dage, va 9 tot uur e , Sit-Deijs-Westrem e , Elewijt euro excl. 21 % btw Meest recete ifo e ischrijve via oze website. Krachtige tweedaagse met goede wisselwerkig tusse theorie e praktijk. Zeer hadige tools e tips meegekrege. Ee aarader. Kristel Moulaert, directeur, Isvag 16

17 LEEFMILIEU Eergiemaagemet: basisopleidig Optimaliseer uw eergiekost Eergiebesparig is vadaag braded actueel bie bedrijve, wat: de eergievraag e eergieprijs stijge costat. de eergieorme worde steeds streger. Gevolg: stijgig va uw eergiekoste. Bespaar 20 tot 30 % va uw eergiekoste dakzij ee strategisch eergiebeleid. Eergiemaatregele: welke maatregele redere? Tijdes deze opleidig otdekt u: de drie pijlers va ee volwaardig eergiebeheer. het perfecte evewicht bie die drie pijlers voor uw bedrijf. ee case waarmee u ziet hoe u de drie pijlers toepast i de praktijk. Het resultaat: u optimaliseert uw eige eergiebeheer e eemt eergiemaatregele die echt redere. DAG 1 Basisbegrippe eergiemaagemet Pricipes e techieke bie eergiemaagemet Eergiezorgsysteme Strategisch eergiebeheer De Belgische eergiemarkt e eergie aakope: elektriciteit e aardgas DAG 2 Opzette va ee eergiestrategie i uw oderemig Wetgevig e subsidies met betrekkig tot eergie-efficiëtie Eergie-awareess creëre DAG 3 Herieuwbare eergie als riskmaagemetstrategie: autoomie verwerve op het vlak va eergiebevoorradig Wat is herieuwbare eergie e welke techologieë bestaa er vadaag? Eergiewetgevig e doelstellige duurzame eergie Overzicht va de stad va zake va het geïstalleerd vermoge Odersteuigsmaatregele Stroom verkope Ee zoe-eergieproject opstarte: va oppervlakkige sca aar realisatie Ee wideergieproject opstarte: va oppervlakkige sca aar realisatie Ee biomassaproject opstarte: va oppervlakkige sca aar realisatie Ee biogasproject opstarte: va oppervlakkige sca aar realisatie Offshore wideergie KYOTO e post-kyoto CO²-uitstoot per bradstof Doelstellige izake CO²-reductie s I professioele hade Guido Lames, algemee directeur, Maagig Added Values Aldo Peeters, seior projectleader voor eergie-efficiëtie, Grotmij Belgium Alex Polfliet, zaakvoerder Zero Emissio Solutios bvba I samewerkig met Praktische iformatie Drie dage, va 9 tot uur , e , Edegem euro excl. 21 % btw Meest recete ifo e ischrijve via oze website. Sterke pute: algemee overzicht - docete met praktijkervarig e wete waarover ze spreke. De sprekers ware ihoudelijk zéér professioele mese (met keis va het oderwerp). Katheria Wally, attaché, POD Duurzame Otwikkelig 17

18 LEEFMILIEU Update milieuadmiistratie Ee praktische hadleidig bij al uw milieuverplichtige Ee goede milieuboekhoudig e ee up-to-date e efficiëte admiistratie zij va essetieel belag voor uw oderemig. De milieuwetgevig is immers cotiu i bewegig, zodat de lijst va admiistratieve verplichtige voor oderemige regelmatig aagroeit. Bet u soms uw weg kwijt i de doolhof va milieuverplichtige waaraa uw bedrijf moet beatwoorde? Dit praktijkgericht semiarie biedt u ee duidelijk overzicht va de allerieuwste milieuverplichtige waaraa u moet voldoe. De docete staa met beide voete i de praktijk e helpe u ee bedrijfsgerichte e praktische aapak te otwikkele va uw milieuadmiistratie. Same met de uitgebreide documetatiebudel biedt dit semiarie de update die u odig hebt voor de opbouw va ee volledige e overzichtelijk gestructureerde milieuadmiistratie. Recete wijzigige Vlarem I e II (laatste i werkig getrede Vlarem-trei ) De MER-screeig i de praktijk Materialedecreet e Vlarema sedert 1 jui 2012 i werkig Permaete milieuverguig e omgevigsverguig Te verwachte otwikkelige izake afvalwaterheffige Dit is het programma samegesteld op het momet dat de folder gedrukt werd. Het programma wordt vóór de opleidig geüpdatet met de allerlaatste wijzigige i de milieuwetgevig. I professioele hade Bart Gille, milieujurist e afgevaardigd bestuurder, Sertius Pieter Grauls, cosultat, Sertius Praktische iformatie Eé dag, va 9 tot uur , Diegem 750 euro excl. 21 % btw Meest recete ifo e ischrijve via oze website. LEEFMILIEU Update Vlaams milieurecht De belagrijkste recete wijzigige e hu praktische toepassig Het milieurecht is ee va de meest dyamische rechtstakke. De Vlaamse milieuwetgevig wijzigt regelmatig e haar omvag (e complexiteit) eme voortdured toe. Daarom zet dit semiarie alle ieuwighede i de Vlaamse milieuwetgevig voor u op ee rijtje. De docete gaa dieper i op de belagrijkste wijzigige e make de vertaalslag aar de praktijk. Uiteraard komt ook de recete rechtspraak aa bod. Bovedie wordt zoveel mogelijk vooruit geblikt aar toekomstige otwikkelige. I éé amiddag is uw keis va de milieuwetgevig weer up-todate! Recete wijzigige milieuverguigedecreet e Vlarem I e II, adere da de Vlarem-treie. Vlarem-trei 2012 i werkig vaaf 20 september 2013: omzettig va de Europese Richtlij Idustriële Emissies. Vlarem-trei 2013 e Vlarem III: welke wijzigige va Vlarem kome er aa? Naar ee ieuw verguigestelsel: de omgevigsverguig. Recete wijzigige izake ruimtelijke ordeig e stedebouw. Wijzigige aa het decreet itegraal waterbeleid. Wijzigige izake afvalwaterheffige. Praktijkervarige met het oplegge va admiistratieve geldboete izake milieumisdrijve e milieu-ibreuke. Dit is het programma samegesteld op het momet dat de folder gedrukt werd. Het programma wordt vóór de opleidig geüpdatet met de allerlaatste wijzigige i de milieuwetgevig. I professioele hade Bart Gille, milieujurist e afgevaardigd bestuurder, Sertius Leo Kerkstoel, bestuurder e milieujurist, Sertius Praktische iformatie Eé halve dag, va 14 tot uur , Leuve 400 euro excl. 21 % btw Meest recete ifo e ischrijve via oze website. 18

19 LEEFMILIEU De VLAREM-trei 2013 De impact op uw bedrijfsvoerig maage De Vlarem-trei 2013 werd defiitief goedgekeurd. Nu is het wachte op de publicatie i het Belgisch Staatsblad. Deze Vlarem-trei zet verschillede belagrijke Europese Richtlije om i de Vlaamse milieuwetgevig. De belagrijkste is zoder twijfel de Richtlij Idustriële Emissies 2010/75/EU va 24 ovember Wilt u de impact va deze wijzigige op uw dagelijkse bedrijfsvoerig lere kee? Schrijf u da i voor deze leerrijke studiedag over de Vlarem-trei e Vlarem III. Ee wijzigig va de Vlarem-besluite verdiet immers de odige aadacht! Kort overzicht va de Europese wetgevig die aa de basis ligt va de Vlarem-trei 2012 e 2013 (otwerpbesluit). Algemee overzicht va de wijzigige als gevolg va de Vlarem-trei 2012 e Vlarem-trei 2013 (otwerpbesluit). Wijzigige aa het VLAREM I- e VLAREM II-besluit e hu bijlage igevolge de Vlarem-trei Specifieke bepalige voor GPBV-istallaties e BKG-istallaties igevolge de Vlarem-trei Het alsmaar toeemed belag va BBT i oze milieuwetgevig. Wijzigige aa het milieuhadhavigsbesluit e het Vlarebo igevolge de Vlarem-trei 2012 Vlarem-trei 2013: vertalig va Vlaamse BBT-studies voor odermeer de houtverwerkede ijverheid e de droogkuissector, wijzigig regelgevig LPG-istallaties, aapassig va de regelgevig gevaarlijke stoffe aa de CLP-verordeig, Vlarem III: bijkomede algemee e sectorale voorwaarde voor GPBV-istallaties I professioele hade Bart Gille, milieujurist e afgevaardigd bestuurder, Sertius Praktische iformatie Eé halve dag, va 14 tot uur , Leuve 255 euro excl. 21 % btw Meest recete ifo e ischrijve via oze website. LEEFMILIEU Ruimtelijke ordeig voor iet-specialiste Wilt u ee professioele gespreksparter zij voor itere e extere specialiste? De wetgevig over ruimtelijke ordeig e stedebouw wordt steeds complexer. Als veiligheids- of milieuveratwoordelijke weet u dat de milieuverguig e stedebouwkudige verguig worde geïtegreerd i de ieuwe omgevigsverguig. Op amper éé dag spijkert u uw keis over de ruimtelijke ordeig bij. Otdek ee opleidig die u to-the-poit e cocreet wegwijs maakt i deze complexe regelgevig. Na deze opleidig werkt u efficiëter same met professioele gespreksparters. 1. Ruimtelijke plaig Ruimtelijke structuurplae Ruimtelijke uitvoerigsplae Gewestpla - Plae va Aaleg Bestemmigsvoorschrifte Plaschade e plabate 2. Verguige Stedebouwkudige verguig Verguigsplichtige werke e hadelige Procedure Omgevigsverguig I professioele hade Bart De Becker, advocaat, Lexeco Advocate Afwijkigsmogelijkhede Zoevreemde costructies Plaologisch attest 3. Hadhavig Strafsacties Verjarig Herstelmaatregele Stakig Praktische iformatie Eé dag, va 9 tot uur , Diegem , Berchem 750 euro excl. 21 % btw Meest recete ifo e ischrijve via oze website. 19

20 LEEFMILIEU De ieuwe omgevigsverguig: praktische oplossig voor bedrijve Implemetatie va ee gloedieuwe procedure Vlaadere is ee uiek istrumet rijker. I 2014 werd het omgevigsverguigsdecreet goedgekeurd. De milieu- e stedebouwkudige verguige worde daardoor geïtegreerd. De admiistratieve last voor ieuwe projecte worde daarmee sterk vereevoudigd. Ook het eerste uitvoerigsbesluit werd odertusse gedeeltelijk goedgekeurd door de Vlaamse regerig. Daarop focust deze amiddag zodat u leert hoe uw oderemig de ieuwe omgevigsverguig i de praktijk moet toepasse. Wat die ieuwe praktijk is iet allee va belag voor he die ee omgevigsverguig moete aavrage, maar ook voor heel wat oderemige die er belag bij hebbe om hu bestaade milieuverguig om te zette i ee omgevigsverguig vawege haar permaet karakter. U bekijkt va A tot Z hoe uw oderemig deze ieuwe wetgevig cocreet ka gebruike. De docete zij auw betrokke bij de totstadkomig va het decreet e bij de verdere uitvoerig erva door het uitvoerigsbesluit. De verguigsprocedure i eerste e laatste admiistratieve aaleg De duur, de kemerke e het bijstelle va de omgevigsverguig Schorsig of opheffig va de omgevigsverguig Verval e afstad va de omgevigsverguig Beroep tege beslissige i laatste admiistratieve aaleg Meldige Wijzigigsbepalige Slotbepalige I professioele hade Domiique Devos, advocaat, DLA Piper UK LLP Guy Va de Broeke, projectleider Strategisch Advies Bedrijve, Arcadis Praktische iformatie Eé halve dag, va 14 tot uur , Leuve 255 euro excl. 21 % btw Meest recete ifo e ischrijve via oze website. LEEFMILIEU De ISO orm Milieumaagemet De ISO-orm legt de eise vast waaraa ee milieumaagemetsysteem, ook milieubeheersysteem of milieuzorgsysteem geoemd, moet beatwoorde. U wordt wegwijs gemaakt i de basisbegrippe va ee milieumaagemetsysteem, e de correcte toepassig va de orm bie het kader va certificatie. Besprekig va ee aatal milieubegrippe Studie va de criteria va de orm ISO Succesvol ivoere va ee milieumaagemetsysteem Syergie met het kwaliteitsmaagemetsysteem Relatie tot EMAS Wijzigige i de ieuwe versie va de orm I samewerkig met Praktische iformatie Eé dag, va 9 tot 17 uur , Brussel 392 euro excl. 21 % btw Meest recete ifo e ischrijve via oze website. 20

Together we power the future.

Together we power the future. Nieuw: Variabele Speed Starter PowerXL DE1 Eevoudiger ee motor i toeretal regele bestaat iet! Nieuw: Easy Vetilatio xcomfort Blisterpakket Voorgeprogrammeerd e klaar voor gebruik! Nieuw: NexiTech oodverlichtig

Nadere informatie

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID PRAKTISCHE ONDERSTEUNING VOOR HET MKB DAT ZICH RICHT OP HET DUURZAAM VERBOUWEN VAN INDIVIDUELE KOOPWONINGEN. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes

Nadere informatie

Opleidingen voor IT-professionals. Catalogus najaar 2012. kluwer Opleidingen. Unfold your potential. www.kluweropleidingen.be

Opleidingen voor IT-professionals. Catalogus najaar 2012. kluwer Opleidingen. Unfold your potential. www.kluweropleidingen.be Opleidige voor IT-professioals Catalogus ajaar 2012 kluwer Opleidige Ufold your potetial www.kluweropleidige.be Wie meer weet, komt verder U bet IT-professioal, techische spil bie uw bedrijf e bro va vakkeis.

Nadere informatie

Crisismaatregelen niet verrassend

Crisismaatregelen niet verrassend jaargag 10 > ummer 4 > APRIL 2009 Verlieze verrekee 4 Ruile zoder huile 12 Wape tege wabetalers 18 Goedkoop is duurkoop? 28 Hopelijk is het op uw bedrijf iet va Flexibele beloig e zo mi moge- U moet zorge

Nadere informatie

2012-2013. Studeren aan Kulak

2012-2013. Studeren aan Kulak 2012-2013 Studere aa Kulak INFODAG 29 februari e 2 maart 2012 www.kuleuve-kulak.be/ ifodag BACHELOR- BEURS OPEN- LESWEEK Tijdes herfst- e krokusvakatie www.kuleuve.be/ opelesweek Ifodage gemist? Extra

Nadere informatie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie Kom verder Studiegids 2014-2015 Academie Fiacië, coomie & Maagemet Bacheloropleidige Accoutacy Bedrijfsecoomie Fiscaal Recht e Ecoomie saxio.l/fem Ihoud Voorwoord 1 Over Saxio....6. Bijzoder actief. Historie

Nadere informatie

Productbeheer in t VHIZIER. Van Hoecke Competence Center: laatste fase bouw. Nieuwe Blum catalogus

Productbeheer in t VHIZIER. Van Hoecke Competence Center: laatste fase bouw. Nieuwe Blum catalogus Bedrijfsmagazie VAN HOECKE - r. 06 - editie april 2011 Productbeheer i t VHIZIER Va Hoecke Competece Ceter: laatste fase bouw Nieuwe Blum catalogus Voorwoord is ee uitgave va: Va Hoecke v Europark-Noord

Nadere informatie

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010 P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Beleidsveld Werke is ee project va de provicie Noord-Hollad i samewerkig met Strategisch Uitvoerigsprogramma Marketig e Promotie 2007-2010 Toerisme Noord-Hollad

Nadere informatie

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014 more message i the media 4 1 3XM JAARVERSLAG2014 2 VOORWOORD 4 1 DOELSTELLING EN STRATEGIE 6 1.1 Dit is 3xM 8 1.2 Strategie 8 1.3 Parters 10 1.4 Omgag met belaghebbede 10 1.5 Kercompeteties e SWOT-aalyse

Nadere informatie

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Rijksheren in het moderne crisismanagement

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Rijksheren in het moderne crisismanagement P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Rijkshere i het modere crisismaagemet Rijkshere i het modere crisismaagemet juli 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoud 5 Voorwoord 7 Ileidig 9 1

Nadere informatie

KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP

KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP GROEP GROEPSNUMMER TAK KAMPPERIODE VAN TOT INHOUD BESTE LEIDSTER, BESTE LEIDER, VOORAF Tijdslij 4 Rol leidig/grl/dc 6 21-jarige 7 Kampplaats gezocht 7 Tete gezocht

Nadere informatie

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland Dyslexie Diagose e behadelig va dyslexie Brochure va de Stichtig Dyslexie Nederlad (SDN) Ddyslexie STICHTING ederlad Geheel herziee versie, 2008 G Geheel herziee versie, 2008 Deze brochure is de vierde,

Nadere informatie

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM Nummer 1-2010 CONTACT RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM GEBOUW EN ICT Itegratie door vraaggestuurde aapak IN DIT NUMMER: Nieuws op beveiligigsgebied p. 2 Maatwerk BHV-oplossig ieuw pad Rabobak p. 3 De bidigskracht

Nadere informatie

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen s t e e w i j k e r l a d 2 ter zake Steewijkerlad Jaargag 1 oktober 2010 over odereme Duurzaamheid We zulle vroeg of laat moete omschakele Duurzaamheid begit bij basis Steewijkerlad! W I L L E M S O O

Nadere informatie

Van leegstand naar inkomsten

Van leegstand naar inkomsten Va leegstad aar ikomste (tijdelijke) verhuur va wooruimte i Katoorpade Schole & Verzorgigshuize Joop Geesikweg 140 1096 AT Amsterdam postbus 10491 1001 EL Amsterdam T +31 (0)20 7700845 ifo@wolfhuisvestigsgroep.l

Nadere informatie

Gezondheidszorg Verzorgende

Gezondheidszorg Verzorgende Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Gezodheidszorg Verzorgede Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Aeke Ormel Ak va de Wiel Derde druk, eerste oplage, 2013 Noordhoff Uitgevers Omslagotwerp: 178 Aardige

Nadere informatie

Starten aan de KU Leuven

Starten aan de KU Leuven 2015-2016 Starte aa de KU Leuve Praktische gids over de KU Leuve i Leuve Aa de KU Leuve i Leuve studeer je iet allee. Oze dieste e begeleidig helpe je waar odig op weg. Ifomomete e opleidigsiformatie

Nadere informatie

Grid groeit door van klassiek naar smart

Grid groeit door van klassiek naar smart Grid groeit door va klassiek aar smart Ee smart grid is ee elektriciteitsetwerk dat itelliget de acties va alle aa het et gekoppelde gebruikers e opwekkers itegreert. Doel is efficiëtie, betrouwbaarheid

Nadere informatie

Bachelor of Engineering. Een competentiegerichte profielbeschrijving

Bachelor of Engineering. Een competentiegerichte profielbeschrijving Bachelor of Egieerig Ee competetiegerichte profielbeschrijvig COLOFON Auteurs drs. Frak Buskermole Haagse Hogeschool Marieke va het Erve FME-CWM drs. Marc va Kempe Saxio Hogeschole ir. Jollig Lodema Hogeschool

Nadere informatie

De Praktijk als Landingsbaan

De Praktijk als Landingsbaan 1 1 De Praktijk als Ladigsbaa 2 2 ebook: De Praktijk als Ladigsbaa Ihoudsopgave Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig? Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig?

Nadere informatie

Handboek functie-indeling uitzendkrachten. Behorend bij de ABU-CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 versie december 2014

Handboek functie-indeling uitzendkrachten. Behorend bij de ABU-CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 versie december 2014 Hadboek fuctie-idelig uitzedkrachte Behored bij de ABU-CAO voor Uitzedkrachte 2012-2017 versie december 2014 Ihoudsopgave Voorwoord 7 Ileidig 8 Procedure voor fuctie-idelig i ABU-iveaus 9 Proces va aalytisch

Nadere informatie

Postgraduaat Community Service Engineering

Postgraduaat Community Service Engineering Postgraduaat Commuity Service Egieerig Techologie voor empowermet, leveskwaliteit, performate socialprofitorgaisaties Faculteit Idustriële Igeieursweteschappe Faculteit Igeieursweteschappe i.s.m.thomas

Nadere informatie

Bagage. Kennis van de Nederlandse samenleving. Werkbladen. Zesde, herziene druk. Nelleke Koot. u i t g e v e r ij c o u t i n h o.

Bagage. Kennis van de Nederlandse samenleving. Werkbladen. Zesde, herziene druk. Nelleke Koot. u i t g e v e r ij c o u t i n h o. Bagage Keis va de Nederladse samelevig Werkblade Zesde, herziee druk Nelleke Koot u i t g e v e r ij c o u t i h o c bussum 2011 Deze werkblade hore bij de zesde, herziee uitgave va Bagage. Keis va de

Nadere informatie

Europees benchmarkonderzoek B2Cenergieleveranciers

Europees benchmarkonderzoek B2Cenergieleveranciers I d e t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i e m a x i m u m Europees bechmarkoderzoek B2Ceergieleveraciers 2011 - de hoofdpute Koste e wistgevedheid va Nederladse

Nadere informatie

Gezonde Wijk in Praktijk

Gezonde Wijk in Praktijk 1 1 Gezode Wijk i Praktijk Ervarige e tips wijkgerichte aapak Maart 2013 2 Leeswijzer Gezode Wijk i praktijk - maart 2013 Op 8 maart 2012 is versie 1.0 va het e-boek Gezode wijk i praktijk gelaceerd. We

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

LOF Prijs voor Vakinformatie 2010. Juryrapport

LOF Prijs voor Vakinformatie 2010. Juryrapport LOF Prijs voor Vakiformatie Juryrapport Ileidig Nomiaties LOF Prijs voor Vakiformatie Elsevier FiscaalTotaal Het deelemersveld Dit jaar ware er opvalled veel izedige va vereigigstijdschrifte. Daaruit blijkt

Nadere informatie

Informatie voor studenten uit Nederland. www.kuleuven.be/nederlandsestudenten

Informatie voor studenten uit Nederland. www.kuleuven.be/nederlandsestudenten Iformatie voor studete uit Nederlad www.kuleuve.be/ederladsestudete Waarom Leuve? De KU Leuve werd gesticht i 1425 e is daarmee de oudste uiversiteit va de Lage Lade. Vadaag de dag staat de Leuvese uiversiteit

Nadere informatie

Hardware Gids. PCV-RZ serie (PCV-1136)

Hardware Gids. PCV-RZ serie (PCV-1136) PCV-RZ serie (PCV-1136) Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2003 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. 1 Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag zoder voorafgaade schriftelijke toestemmig

Nadere informatie

Hardware Gids. PCV-RS serie (PCV-2236)

Hardware Gids. PCV-RS serie (PCV-2236) PCV-RS serie (PCV-2236) Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2003 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. 1 Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag zoder voorafgaade schriftelijke toestemmig

Nadere informatie